Page 1


AVCIARCHITECTS, dünyanın beş noktasındaki uluslararası kadrosu ile küresel duruşunun yanısıra, her daim yerel, kültürel değerlere saygılı, eko-merkezli, bütüncül bir tasarım yaklaşımını ilke edinmiştir. Uzmanlık alanları konutlar, alışveriş ve yaşam merkezleri, eğitim yapıları, kültürel tesisler, karma kullanımlı yapılardır.


“İster bir imar planına isterse de tek bir ürünün tasarımına yönelik olsun sürdürülebilirlik esasları tasarım yaklaşımızda en belirleyici etken” AVCI ARCHITECTS 1989 yılında Londra’da kuruldu. Firma, program açısından birçok sektörde uzmanlaşmasına rağmen, ister bir imar planına isterse de tek bir ürünün tasarımına yönelik olsun sürdürülebilirlik esasları tasarım yaklaşımında en belirleyici etken oldu. Çok sayıda yerel ve uluslararası yarışmalarda başarılar kazanan firma sağlıklı ofis binaları, büyük ölçekli karma kullanım yapıları, konut ve masterplan ölçeği de dahil olmak üzere gayrimenkul yelpazesinin bir çok alanında faliyet gösteriyor. İngiltere’nin yanı sıra İtalya, Macaristan, Suudi Arabistan, Gana, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya’da projeler gerçekleştirmeye devam eden firma 2006 yılında İstanbul ofislerini hayata geçmesi ile bir süredir Türkiye projelerine ağırlık veriyor. Avci Architects’in Londra, İstanbul ve Ljubljana’da stüdyoları bulunmaktadır. “Bizce yaratıcı üretimin her dalında estetiğin ötesinde düşünsel bir kurgu, okunabilir bir kavramsal temel olmalıdır ve bu kavramsal temel her ölçekte okunur olabilmelidir. Bütünü oluşturan bileşenler bütünün özelliklerini taşımalı, tasarımda da fikir, nesneye şekil veren kavram her an görülmelidir. Bizim için tasarım bir katmanlandırma sürecidir. Bir çözümün ortaya çıkışı projeyi saran konuların anlaşılması ve bunlarla yakınlık kurulmasına dayanmaktadır. Dolayısıyla bir kişinin parmak izleri gibi her proje de eşsiz olabilir. Bu yöntemle basmakalıp çözümlerken kaçınarak meselenin DNA’sına inmeye çalışıyoruz. İşte bizi heyecanlandıran da bu hususiyettir.”


SEL NT KE

KENTSEL PLA NL AM A

MİMARİ

RIM TASA

Ekolojik

Ekonomik

Etik

S E RG İ L

I ARIM AS ET EM

İ R A

Planlama

İÇ M İM


“Bizim için tasarım bir katmanlandırma sürecidir.” Selçuk Avcı ve Sanja Jurca Avcı,Avci Architects’i ilk olarak 1989 yılında Londra’da kurdu. Kurumun ilk yılında, yılda iki kez yapılan Avrupa Birliği Enerji Tasarruflu Yapılar Yarışması’nda ilk ödülünü kazanması ondan sonraki gidişatını belirledi. Sonuç olarak kurum program açısından birçok sektörde uzmanlaşmasına rağmen, ister bir imar planına isterse de tek bir ürünün tasarımına yönelik olsun sürdürülebilirlik altta yatan ana değer haline gelmiştir. Avci Architects İngiltere’nin yanı sıra İtalya, Macaristan, Suudi Arabistan, Gana, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve yakın zamanda da Türkiye’de projeler tasarlamıştır. Halihazırda aktif olan projeler ticari ve kurumsal ofisler, perakende merkezleri, özel konut imarları ve sergiler ve müzeler de dâhil olmak üzere eğitim ve kültür binalarını içermektedir.


Mecca Al-Haram Mosque / Havaland覺rma Kolonlar覺

TMB Ankara / Havaland覺rma Labirenti

Royal Holloway Univeristy / Pasif Havaland覺rma

Slimbridge Wetlands Visitor Centre / Yerel Malzemeler


“Sürdürülebilirliği tasarlamak.” Yaratma sürecine daima üç farklı E ilkesi açısından bakmaya çalışıyoruz: Etik + Ekoloji + Ekonomi, bunlar sürdürülebilirliğe olan yaklaşımımızı tanımlamaktadır. Bu temel ilkeler bilinçaltında dahi olsa daima bizledir ve tüm faaliyetlerimizi yönetmektedir. 3E’nin ilkelerini aynı zamanda tüm katılımcıları aynı masaya ve aynı felsefi seviyeye getirmek için pozitif bir beyin yıkama aracı olarak da kullanıyoruz.


Projelere mimarinin ötesini sorgulayarak başlıyor, yerin esas kimliğini ve hikayesini bulmaya çalışıyoruz. / Ofis, Rezidans, Karma Kullanım Yapıları


Türk Müteahhitler Birliği Genel Merkez Binası Türkiye Müteahhitler Birliği’nin yeni Genel Merkez Binası, yaklaşık 5500 m2 ‘de daha ferah ve kaliteli iş ortamı sağlamak ve aynı zamanda iş ve inşaat dünyasını buluşturmayı amaçlamaktadır. Proje, tüm disiplinlerin mimar liderliğinde en ince ayrıntısına kadar koordine edildiği, deneyimlerin, etütlerin, AR-GE çalışmalarının yapılarak Türkiye’deki inşaat ve malzeme sektörünün gelişimine katkıda bulunan ve yerel malzemelerin kullanımını teşvik eden, bir ‘entegre tasarım’ ürünüdür. I şv e r e n: Tü r ki ye Mü te ah h i tle r Bi r li ğ i K a t e g or i : Of i s Bi n as ı Y e r , T a r i h : A n kar a, 2 0 13 Ö dü lle r : Y ar ı ş ma P r o j e s i 1. li k ö dü lü Bu i ldi n g De s i g n A w ar d 2 0 14 , ( Be s t In te r n ati o n al Bu i ldi n g 2 0 14 ) L E E D P lati n i u m C e r ti f i cate w i n n e r

Termal Labirent


T e r m a l Labi re n t İ şleyişi


T ermal Labi r ent


Balance Güneşli Bağcılar Ofis Rezidans Kulesi, Basın Ekspres Yolu üzerinde yer alan ve ofis, konut ve çarşı fonksiyonlarını barındıran 92,602 m2 brüt inşaat alanına sahip bir projedir. Mevcut dokunun en belirleyici özelliği Basın Ekspres Yolu boyunca akan Ayamama Deresidir. Ayamama Deresi ve yapı adaları arasında kalan yeşil alanın tasarıma katılması ve taşkın alanındaki su öğeleriyle de zenginleşecek nitelikli bir peyzaj alanı olarak kentle bütünleşmesi hedeflenmiştir. I şv e r e n: Ş ö le n Ç i ko lata, Y ayla Y atı r ı m K a t e g or i : K ar ma K u llan ı m Bi n as ı Y e r , T a r i h : İs tan bu l, 2 0 15


Rudas Spa-Otel Mimar Sinan tarafından yapılmış 500 yıllık tarihi Rudas Türk Hamamı ve banyolarının restorasyon ve dönüşüm projesidir. Hamam çağdaş bir yorumla genişletilirken, otel, dükkanlar, spa, fitness merkezi ve yeme-içme fonksiyonları ile desteklenerek tam bir yaşam merkezi haline getirilmiştir. ‹ şv e r e n: K u be K a t e g or i : Ti car i , Ote l/ S pa Y e r , t a r i h : Bu dape ş te , 2 0 0 9 ( pr o j e de vam e tme kte di r )


Seyrantepe Ofis Projesi Seyrantepe projesi, Seyrantepe’de oldukça önemli bir konumdaki bir mevcut yapının yenilenme projesidir. Yönetimsel kısıtlamaların yıkımına izin vermediği ve neredeyse kaba inşaat aşamasında kalan yapı, sektörün güçlü müteahhitlik firmalarından biri tarafından bir genel merkez binasına dönüştürülmeye karar verilmiştir. C a t e g or y: Of i s Pla ce , da t e : Is tan bu l, ( İn ş aat A ş amas ı n da)


Sela Apart-Hotel Sela otel, Ljubljana’da bugüne kadar henüz oluşmamış bir pazar yaratacak niteliktedir. Sofistike atmosferi ve kaliteli servis anlayışı ile, Avrupa’nın diğer başkentlerindeki benzerleri arasında yer alır. ‹lk aşamada 60 odalı olacak otelde, %5-10 oranında ‘executive suit’ler ve ‘apart-otel suit’ler bulunur. Oteli destekleyen diğer birimler, toplantı odaları, sağlık merkezi ve bar/lounge’dur. Zemin katta yer alan restoran, Sela’nın batı kanadının neredeyse tamamını kaplayarak 120 kişiye hizmet verecek kapasitededir. Aynı işletmenin bir parçası olacak olan çok amaçlı oda ve bar/pastane birimleri de zemin katın batı kanadında bulunur. ‹ şv e r e n: Ö ze l K a t e g or i : Ti car i , Ote l Y e r , t a r i h : L j u blj an a, 2 0 0 6


USCE Alışveriş Merkezi USCE alışveriş merkezi, Belgrad’da yeni ve eski şehirin kesiştiği bölgede yer almaktadır. Mevcut USCE alışveriş merkezine ek olarak 200,000 m2 inşaat alanı tasarlanmıştır. Proje residance ve otelden oluşan bir kule ve ek alışveriş merkezi yapılarını içermektedir. Eski USCE alışveriş merkezi sürdürebilirlik çerçevesi içerisinde ele alınarak yeni ve modern bir kimliğe bürünmesi sağlanmıstır. İ şv e r e n: US C E K a t e g or i : K o n u t , Ti car i ve Ote l Y e r , t a r i h : Be lg r ad, 2 0 11


Nabereznhaya Tower AVCIARCHITECTS, Moskova Uluslararası ‹ş Merkezi’nin (Moscow International Business Centre) kalbinde yer alan Naberezhnaya Towers projesinin konsept tasarımı için RTKL firması ile birlikte çalışmıştır. En yükseği 61 katlı olan 3 kule, bir iç meydan yaratırken zemin ve bodrum katlarda bir alışveriş merkezini barındırır. ‹ şv e r e n: E NK A K a t e g or i : ‹ş Me r ke zi Y e r , t a r i h : Mo s ko va, 2 0 0 7


Zizkov Alışveriş Merkezi Prag’ın merkezindeki büyük kentsel dönüşüm projesinin bir parçası olan bu alışveriş merkezi 60,000m2 brüt alana sahiptir. 3 kata yayılan ve her iki ucundaki girişlerde büyük mağazaların yer aldığı bu merkezde, şehrin mevcut caddelerini birbirine bağlayan bir alışveriş sokağı yaratılmıştır. Klasik bir alışveriş merkezinin ötesinde, bir kentsel bağlayıcı görevini gören kapalı bir sokak oluşturulmuştur. ‹ şv e r e n: Di s co ve r y Gr o u p K a t e g or i : A lı ş ve r i ş Me r ke zi Y e r , t a r i h : P r ag , 2 0 0 9


Mosaic Alışveriş Merkezi Başkent Belgrad’in kuzeyinde yer alan Novi Sad şehrinde tasarlanan bu alışveriş merkezi, yerel nüfusla kalmayıp, civarındaki yerleşimlerin de ihtiyaçlarını karşılayarak 400,000 kişiye hizmet edecektir. 90,000m2 büyüklüğündeki bina, Sırbistan’daki alışveriş merkezi açığını doldurmaya yardımcı olacaktır. Sadece günümüz için değil, gelecek kuşakların yüksek beklentilerini de karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Ruhsatı alınmış olan yapının inşaatına 2010 yılında başlanacaktır. ‹ şv e r e n: Oce an A tlan ti c In te r n ati o n al K a t e g or i : A lı ş ve r i ş Me r ke zi Y e r , t a r i h : No vi S ad, 2 0 0 8 ( pr o j e de vam e tme kte di r )


Çubuklu Vadi Çubuklu Vadi, şehrin hemen dışında orman ile çevrili 3.5km2 bir alanda, pek çok konut siteleri için imar izninin olmasının yanı sıra, ‘Eko-Yaşam Tarzı Merkezi’ olmayı ve peyzaj içinde bütünleşik bir alışveriş merkezi hizmeti vermeyi hedefIemektedir. Geleneksel perakendecilik anlayışından farklı olarak, botanik bahçeleriyle çevrili olan bu yarı kapalı mekan, doğa ve biyolojik çeşitliliği alışveriş merkezi konseptinin içinde harmanlayarak yeni bir deneyim sunmaktadır. İstanbul’daki eşsiz konumundan yararlanarak, çekici, zamansız ve sürdürülebilir bir kavram olmaya odaklanmıştır. İ şv e r e n: F i ba Y ü ks e l K a t e g or i : A lı ş ve r i ş Me r ke zi , K o n u t T a r i h , ye r : Is tan bu l, ( pr o j e de vam e tme kte di r . )


Osmannoro Alışveriş Merkezi Osmannoro; Floransa, Piza ve Bolonya şehirlerini kapsayan 2.8 milyonluk nüfusun merkezi olmaya adaydır. Yatırım stratejisi, bu bölgedeki yoğun endüstriyel yapılaşmayı konut ve ticari yapılaşmayla dengeleyecek bir dönüşüm olarak açıklanabilir. Proje, bataklık bir alan üzerinde yayılan aktif rekreasyon alanları oluşturur ve bunlarla alışveriş merkezini besler ve bağlar. Alışveriş merkezi; şeklini arazinin güneye doğru yaptığı kıvrımlardan alan tek parça bir ‘canopy’ (örtü) ile tasarlanmıştır. Bu çatı, yarı açık ve korunaklı alanlar yarataran bir dizi sokak ve meydan oluşturur. Bu kamusal alanlar, konutlara bir meydan ile bağlanır. Yüksek yoğunluklu bu konutlar, avlularla güneydeki parka doğru açılırlar. ‹ şv e r e n: R DM K a t e g or i : A lı ş ve r i ş Me r ke zi Y e r , t a r i h : F lo r an s a, 2 0 0 7


EXSA Sabancı Tekstil Showroom EXSA’nın Marylebourne’daki merkezinde toplantı mekanı ve showroom olarak kullanabileceği iki oda tasarlanmıştır. Giriş, aynalı şeritlerle çerçevesinden koparılan bir ‘sarı portal’dan sağlanır. Showroom’un içinde de aynalarla yapılan yerleşimler, alanın göz yanılgısıyla genişlemesini sağlar. Dikdörtgen sergi birimleri, firmanın son ihracatlarını sunarken, odanın ışıklandırması farklı kumaş türlerine uyacak şekilde ayarlanır. ‹ şv e r e n: E XS A ( S aban cı ) K a t e g or i : Ti car i , S h o w r o o m Y e r , t a r i h : L o n dr a, 1999


Met Kiosk Alışveriş Merkezi Met Kiosk, Liverpool’daki Metquarter alışveriş Merkezi’nin boş olan dolaşım alanlarının değerlendirmesi yönünde bir çözümdür. Proje ile alışveriş merkezinin kapasitesinin arttırılmasının yanında, bir mimari kimliğe kavuşması da sağlanmıştır. Zaman içinde ve yere bağlı olarak değişen pazar ihtiyaçlarına cevap verecek, kalıcı ve esnek elemanlar bir arada kullanılmıştır. Akıcılığıyla öne çıkan ve ‘attractor’ (çekici) adını verdiğimiz saçak, uzaktan da görünürlüğü sağlayan, renk değiştiren ve markaların yansıtıldığı bir projeksiyon duvarı gibi çalışan özellikli bir elemandır. ‘Containers’ (Konteyner) adını verdiğimiz rasyonel elemanlar ise mağaza kapasitesinin arttırılmasına olanak tanırlar. ‹ şv e r e n: Mi lli g an K a t e g or i : A lı ş ve r i ş Me r ke zi Y e r , t a r i h : L i ve r po o l, 2 0 0 7


Angel Restoran Angel, özel Kaval restoran zincirinin son birimidir. Ljubljana’daki yeni Mercator alışveriş merkezinde yer alırken, aynı zamanda dışarıdan bağımsız bir girişi de vardır. Mekan, iki bölüme ayrılır. Biri giriş ve restoran bölümüne yakın bar, diğeri ise şarap tatma alanıdır. Alışveriş merkezine bakan geniş camın kepenkleri, dış ve iç görünüşleri kontrol eder. ‹ şv e r e n: K A V A L Gr o u p K a t e g or i : Ti car i , R e s to r an Y e r , t a r i h : L j u blj an a, 2 0 0 8


Misafir Suites / 8 İstanbul Beyoğlu’nda Yeşilçam Sokak’ta bulunan 8 İstanbul, Avcı Architects tarafından tasarlanan bir Urbanista Gayrımenkul yatırım projesidir. Bu projede, tarihi bir Beyoğlu yapısı yenilenerek 22 odalı butik otele dönüştürülmüştür. Binada ayrıca giriş katta bulunan ve bağımsız olarak da hizmet veren 8 İstanbul restoran ve teras kat barı yer alıyor. C li e nt : 8 İs tan bu l C a t e g or y: Ho te l, R e s tau r an t Pla ce , da t e : Is tan bu l, 2 0 10


İyi çalışma mekanları, temel fonksyonların çalışan insanın fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir araya geldiği yerlerdir / Ofis Fit-out Projeleri


BT Wholesale Office Eski santral binasının, resepsiyon katı, açık ofısleri ve 5 ile 8 arası katlarındaki yönetim ofısleri ile en üst katta yer alan restoranını içeren dönüşüm projesidir. Arkadan aydınlatmalı polikarbonat paneller ve dökme cam şeritler gibi yan sanayi malzemeleri yanında daha lüks ceviz kaplama panellerin kullanımı, endüstriyel şıklığın yanında kurumsal kalitenin de yansıtılmasını sağlamaktadır. ‹ şv e r e n: Br i ti s h Te le co m K a t e g or i : Of i s , Ti car i Y e r , t a r i h : L o n dr a, 2 0 0 4


Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Merkez Binası Yapı, Türkiye Müteahhitler Birliği’nin, Ankara Çankaya’daki yeni binası için düzenlediği davetli proje yarışmasında, birinci seçilerek inşa edildi. Türkiye Müteahhitler Birliği Binası’nın mimari programında tipik bir ofis binasının gereksinimlerinin en optimize şekilde karşılanmasının yanında, bir dernek binasının özel ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde farklı fonksiyonlar yer alıyor. Bina icinde fonksiyonların birbiriyle olan uyumu ve hiyerarsisi oldukca belirgin bir sekilde ele alınıyor. Binada farklı fonksiyonlar binanın kütle hareketlerini tanımlıyor ve neticede ortaya çıkan kompozisyon mahremiyeti sokak seviyesinden yukarılara çıktıkca dereceli olarak kontrol edilebilmesini sağlıyor. I şv e r e n: Tü r ki ye Mü te ah h i tle r Bi r li ğ i K a t e g or i : Of i s Bi n as ı Y e r , T a r i h : A n kar a, 2 0 13 Ö dü lle r : Y ar ı ş ma P r o j e s i 1. li k ö dü lü Bu i ldi n g De s i g n A w ar d 2 0 14 , ( Be s t In te r n ati o n al Bu i ldi n g 2 0 14 ) L E E D P lati n i u m C e r ti f i cate


BT Openworld Ofis AVCIARCHITECTS, British Telecom (Ingiliz Telekomünikasyon Şirketi) için birden çok proje gerçekleştirmiştir. Bunlardan ilki BT Openworld için Mondial House, City’de yapılan 600 kişinin çalıştığı genel müdürlük binasıdır. Merkezi konumu ve endüstriyel görüntüsü, internet medya hizmetleri tasarımcıları için modern ve yaratıcı bir ofıs alanı oluşturmaktadır. İ şv e r e n: Br i ti s h Te le co m K a t e g or i : Of ı s , Ti car i Y e r , t a r i h : L o n dr a, 2 0 0 2


HP Türkiye Genel Merkez Binası AVCIARCHITECTS, Hp istanbul ofisi , tasarım ve uygulama projesi için Gensler firması ile birlikte çalışmıştır. Ümraniye Akkom 2 binasının 7. ve 8. Katlarında yer alan proje başarılı ‘entegre tasarımı’ ile teknik olarak, binadaki diğer projelerin önünde yer almaktadır. Müsterinin isteklerine cevap veren tasarım aynı zamanda başarılı detay çözümleri ve ofis hacimlerinin ferahlık hissini kaybettirmeyen, ışığın başarılı kullanımıyla çalışanlarına ‘yeni’ bir ofis ve çalışma deneyimi sağlaması ile ön plana çıkmaktadır. İ şv e r e n: He w le tt P ackar d K a t e g or i : Of ı s Y e r , t a r i h : Is tan bu l, 2 0 11


AIG Sigorta Merkez Ofisi AIG Sigorta Merkez Ofisi, Maslakta, 2000 metrekarelik plan üzerine iki kattan oluşan bir iç mekan düzenlemesi projesidir. C a t e g or y: Of i s Pla ce , da t e : Is tan bu l, 2 0 14 ( Bi tme s i plan lan an )


Bütünsel düşünmek, alışkanlıklara yeni boyutlar kazandıran, yeni deneyimler yaşatan mekanlar tasarlamak /Konut Yapıları


Nirala Konutu Nirala, Londra’nın şehir dışındaki eski bir ‹ngiliz malikanesinin yamaçlarında yer almaktadır. Doğayla çevrili bu yerde, planın peyzajla ustalıkla bütünleşmesi sağlanmıştır. Teraslanmış olan dik yamaç, iç ve dış mekan arasındaki keskin sınırın kaybolmasını sağlamaktadır. ‹ şv e r e n: Ö ze l K a t e g or i : K o n u t Y e r , t a r i h : L o n dr a, 2 0 0 4


The Jacaranda Estate The Jacaranda Estate’in 11 villası, Bodrum Yalıkavak tepelerinde çarpıcı bir konumda, geniş deniz manzarasına sahip ve bölgenin dinamik topografyasıyla uyumlu bir çevre düzenlemesi içerisinde yer almaktadır. Doğal ekolojik malzemeleri, iç ve dış mekanlarda kusursuz birleştiren tasarımı, alanında rakipsiz bir yerleşim alanı oluşturmaktadır. İ şv e r e n: Br ae mo r e Gr o u p K a t e g or i : K o n u t Y e r , t a r i h : Bo dr u m, ( Y apı m A ş amas ı n da)


Palazzo Dorottya Palazzo Dorottya yakın zamana kadar, üst katlarında konutlar, alt katlarda ofisleri olan bir banka binası olarak kullanılıyordu. Avlusunda tasarlanan yeni modern bir bina ile, korumayı teşvik eden 18.yy’dan kalma dış cephe gözden geçirilerek, eski ününe yakışır görüntüsüne kavuştu. Bu sayede, binanın dışı orijinal şekliyle geçmişin kalitesini yansıtırken, avluya çağdaş bir yorum getirildi. 85 adet konut için geniş bir yelpazede seçenekler sunan daire Kategorileri ile, müşterilere hem stil hem biçim açısından oldukça fazla seçim şansı tanındı. Daireler, tek yaşayan profesyoneller ya da öğrenciler için stüdyolardan, kalabalık aileler için çok katlı büyük dairelere kadar, çeşitli alıcı kategorilerine cevap verecek şekilde tasarlandı. ‹ şv e r e n: R DM K a t e g or i : K o n u t Y e r , t a r i h : Bu dape ş te , 2 0 0 8 ( i n ş aat de vam e tme kte di r )


P alazzo Do r o ttya – In n e r C o u r tyar d


P alazzo Do r o ttya – In te r i o r C GI


Palazzo Tornabuoni Palazzo Tornabuoni, Floransa’nin Şehir merkezinde Via Tornabuoni caddesi üzerinde yer alır ve moda dünyasının önde gelen tasarımcılarına ev sahipliği yapmaktadır. Yakın zamana kadar bir bankanın genel müdürlük binası olan bu yapı restore edilirken, orjinal freskleri, zemin kattaki orta avluda buluşan iki ana giriş aksıyla halka açılmıştır. Merkezinde doğal ışık alan atriumda yaratılacak ‘moda vitrini’ çok sayıda markaya ev sahipliği yapacaktır. Üst katlarda lüks dairelerin oluşturduğu konut bölümü yer alır. Birinci katta (piano nobile) yemek salonları, sigara içme bölümü, kütüphane gibi umumi odalar yer alırken, çatı katında apartman sakinlerinin kullanacağı bir spa olacaktır. ‹ şv e r e n: R DM K a t e g or i : R e zi dan s , Ti car i Y e r , t a r i h : F lo r an s a, 2 0 0 6


Cencic Konutu Apartman tasarımının temelinde yatan düşünce, ışık oyunları ve ince detaylarla çok amaçlı kullanım sağlayacak bir açık plan yaşam alanı yaratmaktır. Tavandaki ışık sistemi alanın bir ucundan diğer ucuna uzanırken, alanı birbirine bağlayarak aynı zamanda farklı kullanım alanlarının sınırlarını belirler. Betondan yapılmış olan ağır merdivenin yanı açılarak hafiflik duygusu verilmiştir. Merdivenin profilini takip eden metal levha, aşağıya doğru uzanıp bir sergi birimi oluştururken, aynı zamanda alanı birbirine bağlar. ‹ şv e r e n: Ö ze l K a t e g or i : K o n u t Y e r , t a r i h : L j u blj an a, 2 0 0 8


C e n ci c R e s i de n ce


Hanegraaf Konutu Mevcut yapı 3 katlı bir ikiz evdir. Tasarım stratejisi, mevcutta odalar düzeninde olan alt katın, yaşama, yemek ve mutfak alanı olarak açık planlanması ve mutfağın meşe kaplı cam bir kutu ile bahçeye açılacak şekilde genişletilmesidir. En üst kat ebeveynler için bir süite dönüştürülmüş ve birinci katta çocuk odaları oluşturulmuştur. Mutfağın üzerinde yer alan misafır bölümü ise aynı zamanda ailenin kullandığı ve çalışma alanı olarak da kullanılabilen bir alandır. ‹ şv e r e n: Ö ze l K a t e g or i : K o n u t Y e r , t a r i h : L o n dr a, 2 0 0 9


Rotheley Konutu Wells Road’daki bu bina, savaş sonrası dönemdeki ödüllü ve adından söz ettiren 60’ların konut Kategoriolojisinin görülebildiği tek örnektir. Tasarım, binanın en yalın temel öğelerinden olan beton karkasın soyulup ortaya çıkarılmasıyla başladı. Bu çerçeve, doğal ahşap panelleri ve sıvalı yüzeyleri de çevreleyerek iddialı bir görüntüye kavuştu. ‹ şv e r e n: Ö ze l K a t e g or i : K o n u t Y e r , t a r i h : L o n dr a, 1998


Mestni Trg Residence Bu projenin tasarımı, küçük alanlarda nasıl geniş bir yaşam kurulabileceğinin bir örneğidir. 60m2’lik bu dairede katlanabilir ve gizlenebilir hareketli elemanlar mekana çok amaçlı kullanım sağlamaktadır. ‹ şv e r e n: Ö ze l K a t e g or i : K o n u t Y e r , t a r i h : L j u blj an a, 2 0 0 5


Miray House İstanbul’un Emirgan semtinde tasarlanan bu müstakil konut projesidir. Yapısal yönetmeliklerin kısıtlamaları dahilinde tasarımın en belirleyici hedefi mahremiyeti mümkün olduğunca muhafaza edecek şekilde iç ve dış mekanların geçirgenliğini sağlamak oldu. C li e nt : P r i vate C a t e g or y: R e s i de n ti al Pla ce , da t e : Is tan bu l, ( o n g o i n g )


Netherhall Gardens Residences Londra, Hampstead Netherhall Gardens’da inşa edilen Samara Residences, Victorian tarzda bir malikanenin yıkılıp lüks bir konut olarak tekrar inşa edilmesini öngören bir projedir. Urbanista Developments’ın yürüttüğü projede iç mekan tasarımını Avcı Architects’in yaptığı yeni yapı 9 daireden oluşuyor ve Londra’nın en prestijli bölgelerinden birinde idilik bir yaşam tarzı yaratmayı hedefliyor. C li e nt : P r i vate C a t e g or y: R e s i de n ti al Pla ce , da t e : L o n do n , ( i n co n s tr u cti o n )


Yaratıcı üretimin her dalında estetiğin ötesinde düşünsel bir kurgu, okunabilir bir kavramsal temel olmalıdır ve bu kavramsal temel her ölçekte okunur olabilmelidir / Masterplan, Kentsel Ölçek


Mekke Yerleşimi Çinici Mimarlık ve Arup işbirliğinde gerçekleştirilen bu proje Mekke’de Mescid-i Haram Camii’in genişleme projesi için kraliyet tarafından yapılan davet üzerine hazırlanmıştır. Proje cami ile birlikte, bu genişlemeyi yeni ve sürdürülebilir bir anlayışla yorumlayarak camiyi çevreleyen mahallenin de yeniden tasarlandığı bir şehir planlaması örneğidir. Bu karma fonksiyonlar bir araya getirilirken mekanın ruhani gücünü muhafaza etmesi ön planda tutulmuştur. ‹ şv e r e n: MOHE , S u u di A r abs tan K r allı ğ ı ( dave tli yar ı ş ma) K a t e g or i : K ü ltü r e l yapı Y e r , t a r i h : Me kke , 2 0 0 8


Zizkov Yerleşimi Bağımsız, köklü ve özgün yapısıyla Zizkov, eski Prag’ın ayakta kalan birkaç kalesinden biridir. Şehir ölçeğinde ve vaziyet planındaki dengelerin doğru kurularak bölgenin güçlü yanlarının maksimize edilmesi hedeflenmiştir. Zizkov’un karakter, kültür ve şanına uygun gözle görülür bir armoni yaratılması istenmiştir. Mevcut cadde ve komşu sokakların ve çevreleyen diğer şehir fonksiyonlarının doğal bağlantılarının ve akışının sağlanması amaçlanmıştır. Yeni eklenen bir çok fonksiyona rağmen kente ve kentliye geri bırakılan alanların büyüklüğünü ve kalitesini yüksek tutmak ön plandaki hedeftir. ‹ şv e r e n: Di s co ve r y Gr o u p K a t e g or i : K ar ma K u llan ı m, A lı ş ve r i ş Me r ke zi , K o n u t, Of i s Y e r , t a r i h : P r ag , 2 0 0 9


Levent Tower Yerleşimi ‹stanbul’un ana ticaret aksı Levent’te 150,000m2 büyüklüğünde, A sınıfı ofisler, konutlar, alışveriş merkezi ve halka açık bir müzenin yer aldığı karma kullanımlı bir yapı için konsept tasarım ve fizibilite çalışmasıdır. Bölgede kalan son arazi olarak, ‹stanbul’un silüetine atılacak bir imza olması açısından önemlidir. Tüm projelerimizde olduğu gibi bu projede de yüksek yapılara özel eko tasarım kriterlerine uyulmuştur. ‹ şv e r e n: Tu r g u t ‹laç K a t e g or i : K ar ma K u llan ı m, Ti car i , A lı ş ve r i ş Me r ke zi , K o n u t, Y e r , t a r i h : ‹s tan bu l, 2 0 0 9


Rudas Yerleşimi Mimar Sinan tarafından yapılmış 500 yıllık tarihi Rudas Türk Hamamı ve banyolarının restorasyon ve dönüşüm projesidir. Hamam çağdaş bir yorumla genişletilirken, otel, dükkanlar, spa, fitness merkezi ve yeme-içme fonksiyonları ile desteklenerek tam bir yaşam merkezi haline getirilmiştir. ‹ şv e r e n: K u be K a t e g or i : K ar ma K u llan ı m, Ti car i , Ote l/ S pa, Hamam Y e r , t a r i h : Bu dape ş te , 2 0 0 9 ( pr o j e de vam e tme kte di r )


TOKI Yerleşimi 2009 yılında, 65000 konuttan oluşacak yeni uydu kent projesinin 5500 konutluk ilk etabı için TOK‹ tarafından bir yarışma açılmıştır. Amaç, her yönden sürdürülebilirlik kriterlerini gözeterek mevcut doğal yapıyı devam ettirmek, ekolojik bağların kurularak insanların tarım yapmasına olanak tanıyan bir yerleşim sağlamak ve bunların ideal şehircilik oranları ve hiyerarşisi dahilinde kurulmasıdır. ‹ şv e r e n: TOK ‹ K a t e g or i : Ti car i , K ar ma K u llan ı m, K o n u t Y e r , t a r i h : ‹s tan bu l, 2 0 0 9 Ö dü lle r : Y ar ı ş ma P r o j e s i 1. li k ö dü lü


Osmannoro Yerleşimi Osmannoro; Floransa, Piza ve Bolonya şehirlerini kapsayan 2.8 milyonluk nüfusun merkezi olmaya adaydır. Yatırım stratejisi, bu bölgedeki yoğun endüstriyel yapılaşmayı konut ve ticari yapılaşmayla dengeleyecek bir dönüşüm olarak açıklanabilir. Proje, bataklık bir alan üzerinde yayılan aktif rekreasyon alanları oluşturur ve bunlarla alışveriş merkezini besler ve bağlar. Alışveriş merkezi; şeklini arazinin güneye doğru yaptığı kıvrımlardan alan tek parça bir ‘canopy’ (örtü) ile tasarlanmıştır. Bu çatı, yarı açık ve korunaklı alanlar yarataran bir dizi sokak ve meydan oluşturur. Bu kamusal alanlar, konutlara bir meydan ile bağlanır. Yüksek yoğunluklu bu konutlar, avlularla güneydeki parka doğru açılırlar. ‹ şv e r e n: R DM K a t e g or i : A lı ş ve r i ş Me r ke zi Y e r , t a r i h : F lo r an s a, 2 0 0 7


Yalnızca “bina yapmak” değil, doğru bakış açısıyla, doğru binayı yapmak; do¤ru insanlarla çalışarak geleceği inşa etmek / Kamusal Yapılar


Mekke Al-Haram Camii Çinici Mimarlık ve Arup işbirliğinde gerçekleştirilen bu proje Mekke’de Mescid-i Haram Camii’in genişleme projesi için kraliyet tarafından yapılan davet üzerine hazırlanmıştır. Proje cami ile birlikte, bu genişlemeyi yeni ve sürdürülebilir bir anlayışla yorumlayarak camiyi çevreleyen mahallenin de yeniden tasarlandığı bir şehir planlaması örneğidir. Bu karma fonksiyonlar bir araya getirilirken mekanın ruhani gücünü muhafaza etmesi ön planda tutulmuştur. ‹ şv e r e n: MOHE , S u u di A r abs tan K r allı ğ ı ( dave tli yar ı ş ma) K a t e g or i : K ü ltü r e l yapı , C ami i Y e r , t a r i h : Me kke , 2 0 0 8


Alevi Kültür Merkezi Bu proje, kullanılmayan bir tekstil fabrikasını, Londra’da yaşayan Aleviler için bir kültür merkezine dönüştürür. Merkezin üç temel kullanım alanları; Cem salonu, günlük ve özel etkinlikler için kullanılan bir kafeterya ve bir cenaze evidir.Tüm servisler ve idari işlerin yürütüldüğü alanlar binanın ön kısmında yer alırken, binanın arka avlusuna bağlanan bir kapalı ‘sokak’ binanın kalbini oluşturur. ‹ şv e r e n: A le vi C u ltu r al C e n tr e K a t e g or i : K ü ltü r e l yapı Y e r , t a r i h : L o n dr a, 2 0 0 6


162


Slimbridge Vahşi Hayat Merkezi Slimbridge, Sir Peter Scott tarafından 1946 yılında kurulan Wildfowl and Wetlands Trust (WWT) (Av Kuşları ve Bataklık Alanlar) Vakfı’nın genel müdürlük binasıdır. Arsa, Severn nehrinin ağzında düz ve bataklık bir alanda yer alır. Senede 200,000 ziyaretçi çeken, çocuklar arasında çok popüler olan BBC’nin uzun soluklu ‘Blue Peter’ programıyla da ün kazanan uluslararası bir kuş cennetidir. WWT tarafından, mevcut yerleşimi destekleyecek yeni ve geliştirilmiş bir seri ünitenin tasarlanması ve bu yeniliklerin, merkezin daha tutarlı ve kurallı bir şekilde işlemesine katkıda bulunması istenmiştir. Tasarımda, çevresel etkiler açısından, düşük enerjiyle imal edilen ve geri dönüşümlü malzemeler kullanılmıştır. Havalandırma bacaları ile de pasif havalandırma sağlanmıştır. Düşük üretim enerjisi nedeniyle çelik strüktür tercih edilirken, binanın kabuğu yüksek yalıtım sağlayan mineral elyaf ile yalıtılmıştır. Sazlık alanlar temizlenmiş suyu çevreleyen su kaynaklarına taşırken, yağmur suları da binada gri su olarak kullanılmak üzere çatıda toplanır. ‹ şv e r e n: W W T K a t e g or i : S e r g i ve V ah ş i Hayat Me r ke zi Y e r , t a r i h : S li mbr i dg e , 1999

S el ç u k A v c ı a s de s i gn d irec t or f or E CD A rc hit ec t s


Accra Havalimanı Selçuk Avcı’nın TPS danışmanlık firması için tasarım direktörü olarak rol aldığı bir projedir. Projeye dahil olduğu süreçte Uluslararası Accra Havalimanı’nın tasarım ihalesini kazanmış ve TPS AVCI şirketini kurarak projeyi tasarlayıp hayata geçirmiştir. Avrupalı bir vakıf tarafından finanse edilen proje, ‹sveç’li bir müteahhit olan Skanska tarafından inşa edilmiştir. ‹ şv e r e n: Gh an a A vi ati o n A u th o r i ty K a t e g or i : Havaalan ı Y e r , t a r i h : Gan a, 2 0 0 5


Malabo Uluslararası Havaalanı Proje, Yeni Gine’nin başkenti Malabo’da artan yolcu trafiğine cevap vermek üzere bir milyon yolcu kapasiteli, yeni bir uluslararası terminal projesidir. ‹ şv e r e n: Y e r e l Oto r i te K a t e g or i : Havaalan ı Y e r , t a r i h : Malabo , E kvato r Y e n i Gi n e , K o n s e pt A ş amas ı


Trablus Uluslararası Havaalanı Libya Trablus Havaalanı projesi, mevcut havaalanının ülkenin gelecekte artması planlanan yolcu kapasitesini de göz önünde bulundurarak yenilenmesi ve geliştirilmesini ön görüyor. Bu doğrultuda yapılması hedeflenen yenileme projesi havaalanının kapasitesini iki katına çıkarırken, hizmet ağını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. ‹ şv e r e n: S i vi l Havacı lı k K u r u mu K a t e g or i : Havaalan ı Y e r , t a r i h : Tr ablu s , L i bya, K o n s e pt A ş amas ı


Din Müzesi Sloveyna’nın Sticna şehrindeki Hristiyanlık müzesi, hala kullanılmakta olan bir Orta Çağ manastırının içinde yer alır. Roma döneminden bu yana saklanan tarihi ürünler, sergide çağdan çağa Slovenya’nın Hristiyanlık hikayesini anlatır. ‹ şv e r e n: S ti cn a Mo n as te r y K a t e g or i : Mü ze Y e r , t a r i h : S ti cn a, 2 0 0 2


Etnografya Müzesi ‘Uzak Diyarlardan Yansımalar Sergisi’ (The Reflections of distant Worlds Exhibition) olarak adlandırılan bu proje, müzenin Avrupa kökenli olmayan başlıca objelerinin sergilenmesiyle ilgilidir. Sergi, müzede çok sayıda koleksiyonu bulunan Amerika, Avustralya, Çin, Afrika ve Pasifik Adaları gibi çeşitli kültürlere odaklanmaktadır. ‹ şv e r e n: E th n o g r aph i c Mu s e u m o f S lo ve n i a K a t e g or i : Mü ze Y e r , t a r i h : S lo ve n ya, 2 0 0 6


Banbury Müzesi Kanalın her iki tarafına yayılan bir arazide, Banbury müzesi’nin yeni merkez ve galerileriyle birlikte turist bilgilendirme merkezi tasarlanmıştır. Şeffaf bir köprü olarak tasarlanan galeriden geçilirken, aşağıdaki yenilenen tekne tamir yerlerinin ve işlevini sürdüren tarihi kızakların görülmesi sağlanmıştır. Bu proje, kısmen Heritage Lottery Fonu’yla desteklenmiştir. ‹ şv e r e n: C h e r w e ll Di s tr i ct C o u n ci l, Br i ti s h W ate r w ays A u th o r i ty K a t e g or i : Mü ze Y e r , t a r i h : Oxf o r ds h i r e , 1999

S el ç u k A v c ı a s de s i gn d irec t or f or E CD A rc hit ec t s


Uluslararası Dil Merkezi Egham’daki Royal Holloway Üniversitesi için tasarlanan bu yapı, öğrenci birliği binası ile fizik fakültesi’nin oluşturduğu avluyu tamamlayan ve tanımlayan bir niteliktedir. Binanın girişinde bir kat kadar yükselen avlu tarihi kurucular binası’yla da görsel bir iletişim kurmaktadır. Güneye bakan iç avlu cephesine sedir kaplama yapılırken, gürültülü otoyola bakan dış cephe kırmızı tuğla ile inşa edilmiştir. Gece otomatik olarak açılan boşluklu döşemeler arasından geçirilen soğuk havanın etkisiyle doğal soğutma sağlanır. ‹ şv e r e n: R o yal Ho llo w ay Ün i ve r s i te s i K a t e g or i : E ğ i ti m yapı lar ı Y e r , t a r i h : L o n dr a, 1998

S e l ç u k A v c ı a s de s i gn d irec t or f or E CD A rc hit ec t s


Avcı Architects Ekip AVCIARCHITECTS’de daima tek bir ülke yerine dünyada yer aldığımızı düşündük. Stüdyolarımız tasarımcıların bir araya gelişindeki ve tasarım yaklaşımlarındaki bu çoklu kültür faktörünün avantajını elinde bulundurur. Tasarım felsefemiz kapsamlı bir düşünce sürecine dayalıdır ve fırsat bulundukça dünyanın en iyi icracı ve düşünürleri ile olan ilişkilerimiz projelerimize yansıtılır. Projelerimiz için mümkün olan en iyi ekipleri oluşturabilmek için kendi kadromuzun ötesinde üretimsel ve kreatif olarak uluslar arası uzmanları bir araya getirme deneyimine sahibiz. AVCIARCHITECTS sürdürülebilirlik uzmanlarının yanı sıra mimarlar, grafik tasarımcılar ve iç mimarlardan oluşur. Mühendislik tasarımı ek bir hizmet olarak sunulmuş olmakla birlikte biz tüm projelerimizde dünyanın en iyi mühendislerinin katkılarını da tasarım gücümüze ekliyoruz.


Selçuk Avcı Kurucu Ortak 1961 yılında doğan Selçuk Avcı AVCIARCHITECTS’in kurucusu, Londra ve İstanbul’da yerleşik olan URBANISTA Gayrımenkul Danışmanlık Şirketi’nin kurucu ortağıdır. 1989 yılında kendisine ait ilk özel şirketi Hoxton Londra’da AVCI JURCA ARCHITECTS adı altında kurdu ve sonrasında İstanbul, Budapeşte ve Belgrad’da yerleşik olan multidisipliner bir tasarım öncüsü stüdyoya dönüştürdü. Konut sektörü, ticari sektör, ofisler, perakende, sanat, spor, hava alanı tasarımı, sağlık hizmetleri ve yüksek eğitim kurumları alanlarına yönelik çok çeşitli programların tasarım ve idaresinde birçok kişisel deneyime sahiptir. Bir imar danışmanı olarak, Londra’daki Nirala, Budapeşte’deki Dorottya ve son olarak İstanbul’un kalbindeki bir butik otelin imarı dahil olmak üzere çok sayıda projenin planlama imarı ve inşaasında aktif rol oynamıştır. Birlikte çalıştığı dikkate değer son müşterileri şöyle sıralayabiliriz: BT Telereal, BT Property, London Docklands Development Corporation, Stanhope plc, Stockley Park plc, British Waterways, Cherwell District Council, Contemporary Leisure plc, Royal Holloway University London, Türkiye Müteahhitler Birliği, Yüksel İnşaat, RDM Gruppo Fingen of Italy.

Ekolojik tasarım ve enerji tasarrufunu ön planda tutan mimariye yoğun bir ilgisi vardır ve bu alanda öncü çalışmalar geliştirmiştir. Londra’daki Mimarlık Derneği, Bath Üniversitesi, The Technical University in Delft ve Londra’daki Bartlett de dahil olmak üzere birçok üniversitede mimarlık dersleri vermiş, Ljubljana Üniversitesi’nde Konuk Mimarlık Profesörü olarak faaliyet göstermiş ve “ekoduyarlı” tasarım üzerine seminerler vermektedir. Halihazırda İstanbul’da Bilgi Üniversitesi Mimarlık Okulu’nda stüdyo yürütmekte ve Eko Tasarım üzerinde atölye dersleri vermektedir. Yürüttüğü uygulamalar uluslararası ve ulusal sayısız ödül kazanmış ve çalışmaları birçok dergide yayınlanmıştır. Bunlardan en dikkate değer olanı şirketi AVCI (JURCA) ARCHITECTS’in “İngiltere’nin 50 En İyi Genç Şirketi Rehberi”nde yer almasıdır. AVCI’nın tasarım direktörü olarak 1989 yılında Avrupa Birliği Enerji Tasarruflu Mimari Yarışmasında ilk ödülünü kazanmış ve ECD Mimarlık’ta tasarım direktörü iken yaptığı projeler ile 1998 yılında RIBA Bölgesel Ödülü’nü almıştır. Ayrıca 1998 yılında kendisini hem İngiltere’de hem de yurtdışında eko duyarlı bina tasarımında bir uzman haline getiren Civic Trust Ödülünü’ı kazanmıştır.


Sanja Jurca Avcı Kurucu Ortak Sanja Jurca Avcı hikaye anlatmakta kendine bulmuş bir mimardır. Bir mimarlık öğrencisi olarak Sanja Slovenya, Ljubljana’daki Tiyatro Akademisi’nde yer aldı ve kendisi tiyatro oyunlarının hikayelerine yönelik ortamlar ve kostümler tasarlarken buldu. Sonraları müze sergisi tasarımı alanında çalışmasının sonucu olarak haliyle sergilerin ana temalarını anlatan biri haline geldi. Son zamanlarda Sanja aynı zamanda kendi hikayelerini (senaryolar, oyunlar ve kukla oyunları) yazmaya başlamıştır. Sanja, Royal Shakespeare Şirketi’nden Edinburgh’daki Traverse Theatre’a, Londra temelli Lumiere’den Son to Slovene National Theatre’ye, Slovenya ve İngiltere’de dört adet tiyatro tasarlamıştır. Sergi tasarımları ise Event Communications’da bir proje tasarımcısı olarak görev yaparken St. Patrick’s Cathedral’deki

kalıcı sergi, Kell’in Kitabı sergisi ve Chester Beatty Müzesini tasarladığı İrlanda’da görülebilir. Buradaki bağımsız çalışmaları yeni Lipizzaner Müzesi Lipikum veya Slovenya Etnografya Müzesi’ndeki Uzak Diyarların Yansımaları gibi büyük ölçekli sergileri ve aynı zamanda Pule Estate’ deki Our Fathers’ Footsteps gibi küçük özel sergileri kapsamaktadır. İster sergi tasarımında isterse de tiyatroda çalışsın Sanja mekânda ve mekân ile birlikte hikâyeler anlatmaktan hoşlanır. Okunabilirlik, cesur bir duruş ve net bir mesaj taşımaya çok inanır. Tasarımlarında Sanja önüne çıkan her aracı içerik ve mesaj taşıyıcısı olarak kullanmaya çalışır, bu bir renk, şekil, materyal ya da ışık olabilir. Tam olarak dengeye oturana kadar bütün üzerinde tekrar çalışmak onun için bir görev ve memnuniyettir.


Yarışma ve Ödüller Türkiye Müteahhitler Birliği HQ, Building Award 2014, Birleşmiş Krallık En iyi uluslararası proje ödülü Türkiye Müteahhitler Birliği HQ, Birincilik Ödülü Ankara, Davetli Yarışma Kayabasi (Sürdürülebilir) Konut / Karma Kullanım, TOKI, Birincilik Ödülü Istanbul, Ulusal Yarışma Working in the City, Enerji Tasarrufu Sağlayan Kamusal Yapı, Birincilik Ödülü Avrupa Birliği Yarışması Banbury Museum, RIBA Yarışması, Birincilik Ödülü WWT visitor Centre, Sustainable visitor Centre, Birincilik Ödülü, Davetli Yarışma WWT visitor Centre, Sustainable visitor Centre, Kazanan, Civic Trust Award International Building, Royal Holloway University Birincilik Ödülü, Davetli Yarışma International Building, Royal Holloway University, Birincilik, London, Egham, UK. RIBA Regional Award for Design ECO Centre master plan and labs, Italy, İkincilik Ödülü, Avrupa Birliği Yarışması Millwall Dock Restaurant and Bar, LDDC Competition, İkincilik Ödülü Mondial House, BT Openworld, London, İkincilik Ödülü British Council of Offices Award, Shortlisted İskenderiye Kütüphanesi, Mısır, UNESCO Yarışması Hon. Men.


Birlikte Çalıştığımız Firmalar Czech Republic

Saudi Arabia

U.K.

Discovery Group Grainger Henderson Global Investors

MOHE Kingdom of Saudi Arabia FEMCO XENEL

Ghana

Turkey

After Tuesday Alevi Cultural Centre ARUP British Telecom British Waterways Authority Cherwell District Council Contemporary Leisure EXSA (Sabancı) Fanshaw Gallipoli Café Quality Capital Management London Docklands Arena London Borough of Hackney London Borough of Southward London Borough of Tower Hamlets Lumiere and Son at the ICA and Riverside Studios Milligan Retail Regnum Royal Holloway University of London RTKL Royal Shakespeare Company Stratford Team Pictures Film Studios Threshold Tennant Trust Wildfowl and Wetlands Trust Urbanista Developments

Ghana Civil Aviation Authority

Hungary Dorottya Parker Green International

Italy RDM

Serbia Ocean Atlantic International MEP Properties

Slovenia KAVAL Group GIVO Real Estate NAMA department stores National Theatre of Slovenia Saatchi and Saatchi Advertising Slovenia TBVA Advertising Slovenia Technical Museum of Slovenia

ARUP Astaş Holding ATA Gayrımenkul Braemore Group Çinici Mimarlık Doğa Madencilik Eksen A.Ş. ENKA (RTKL UK) ‹stanbul FEMCO FİBA Holding Fox International Channels Hewlett Packard Kube SUMMA İnşaat Şölen Çikolataları Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) TOK‹ Turgut Pharmaceuticals Urbanista Developments Yayla Gayrımenkul Yatırım Yüksel İnşaat


İletişim Istanbul 9/4 Turnacıbaşı Sokak, Beyoğlu, 34433 +90 (0)212 292 79 09 T +90 (0)212 292 79 08 F Londra 11/2 Hoxton Square, N1 6NU

+44 (0)20 7729 1887 T +44 (0)20 7739 35 01 F

www.avciarchitects.com

AVCI ARCHITECTS / 2014 / MIXED USE / TR  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you