Page 1

Concurs: cartell de la Festa Major de la Barceloneta 2013

Comissió de Festa Major de la Barceloneta

Bases del Concurs 1.- Objectius L’objectiu del present concurs és la realització del cartell oficial que representarà la Festa Major de la Barceloneta d’enguany. 2.- Participació Aquesta convocatòria està oberta a tothom. Els participants podran presentar una única obra original. 3.- Lloc i termini de presentació Els treballs s’hauran de lliurar a la seu de l’Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta, al carrer Guitert, 33-35 Baixos (10.00 – 14.00 hores). El termini de lliurament és fins al dimecres 3 de juliol de 2013. 4.- Obres Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites. En el cartell hi haurà de figurar. Lema: FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA 2013 Dates: 21 al 29 de setembre de 2013 5.- Tècniques Es podrà fer ús de la tècnica que es consideri més adequada: il·lustració, pintura, collages, disseny gràfic, etc. La tècnica és lliure, però ha de ser apta per la seva reproducció en quatricomia –color- (cartell) i a una tinta (samarreta). 6.- Format L’obra ha de tenir un format de DIN A-3 muntada sobre cartró ploma, en disposició vertical. Cal tenir en compte que a l’adaptació del cartell s’haurà d’incloure la banda vermella de l’Ajuntament a la part inferior. L’alçada de la banda de l’Ajuntament haurà de ser un 6,5% del total del paper.


7.- Presentació Al dors de l’obra hi constarà un pseudònim i el títol del treball. També s’adjuntarà al dors un sobre tancat. A l’exterior haurà de figurar el títol del treball i el pseudònim. A l’interior s’haurà d’incloure el nom i els cognoms dels concursants al costat del pseudònim, l’edat, l’adreça i el telèfon de contacte. Per cada lliurament s’expedirà un rebut en el resguard del qual es farà constar el número d’orfe i la data de recepció. 8.- El Jurat El Jurat d’aquest premi estarà format per 6 persones: Representant del Grup de Pintors de la Barceloneta, President de la Comissió de la Festa major de la Barceloneta, Gerent del Port 2000, Directora del Centre Cívic de la Barceloneta, Representant de l’Ajuntament de Barcelona i Director del Mercat de la Barceloneta. 9.- Anunci del resultat del Concurs El resultat es farà públic el 8 de juliol de 2013. El guanyador rebrà una trucada telefònica i el resultat es penjarà al web del Club Natació Atlètic Barceloneta (www.cnab.cat) i a la de l’Associació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta (www.acib.cat). 10.- Premi El Jurat atorgarà un únic premi per al guanyador del Cartell que consistirà en 300,00 euros, sopar per a 2 persones en un restaurant de la Barceloneta (per determinar). 11.- Drets i difusió L’obra guanyadora quedarà en propietat de la Comissió de la Festa Major de la Barceloneta, cedint l’autor en exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-la, totalment o en qualsevol modalitat, mides o suport, així com la seva utilització per a la difusió publicitària. La Comissió de Festa Major de la Barceloneta es reserva el dret a realitzar les modificacions necessàries per a la seva adaptació als suports, tècniques i mides que calguin. 12.- Exposició de les Obres Durant la Festa major es farà una exposició amb tots els cartells presentats. Les dates i l’espai encara estan pendents de definir-se, però es comunicaran telefònicament a tots els participants tan aviat estiguin decidits. 13.- Acceptació de les bases La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst serà resolt per l’organització. Gràcies per la vostra participació Comissió de Festa Major de la Barceloneta.

Festa major de la barceloneta 2013[1]  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you