__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Desembre 2012

Modificació del PERI de La Barceloneta per a la refosa i actualització del planejament vigent

MODIFICACIÓ DEL PERI DE LA BARCELONETA PER A LA REFOSA I ACTUALITZACIÓ DEL PLANEJAMENT VIGENT

ESTUDIS PREVIS Febrer 2012

ESBORRANY

ESTUDIS PREVIS

I

1

Profile for Associació Veïns  Barceloneta

PERI Barceloneta  

Planejament Barceloneta

PERI Barceloneta  

Planejament Barceloneta

Advertisement