Page 1


Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αφού το 2010 σηματοδοτεί την 50η επέτειο από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για επιλογή της φετινής συμμετοχής ένας ανοικτός διαγωνισμός, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που παραγοντοποιήθηκε από τον Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και τον Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου είχε ως αποτέλεσμα την ανά χείρας πρόταση. Ο επιμελητής Χρήστος Χατζηχρήστος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο βοηθός επιμελητή αρχιτέκτονας Αιμίλιος Μιχαήλ, προσέγγισαν το θέμα της Μπιενάλε (Οι άνθρωποι συναντούνται στην Αρχιτεκτονική) ως μια ευκαιρία να παραχθεί ένα μάλλον μοναδικό έργο, αφού αυτό που παρουσιάζεται είναι μια ταινία που δεν είναι ούτε βουβή ούτε ομιλούσα αλλά περιπατητική. Σας εύχομαι μια ευχάριστη και συναρπαστική περιήγηση! Πέτρος Δυμιώτης Πολιτιστικός Λειτουργός Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας

Venice Architecture Biennale is one of the main platforms through which Cyprus showcases its achievements in the visual sector. This becomes all the more important this year, since 2010 marks the 50th anniversary of the establishment of the Republic of Cyprus. For the selection of this year’s participation an open competition, sponsored by the Ministry of Education and Culture, and held by the Cyprus Architects’ Association and the Cyprus Civil Engineers and Architects Association, resulted in the proposal at hand. Curator Christakis Chatzichristou (Assistant Professor, Department of Architecture, University of Cyprus) and Deputy Curator Aimilios Michael (architect) took the Biennale’s theme (People meet in Architecture) as an opportunity to produce a rather unique piece of work since what is presented is a movie which is neither silent, nor talking but a walking one. I wish you a pleasant and exciting walk through it! Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus


Encounters: a Walking Movie By Christakis Chatzichristou (curator, assistant professor) and Aimilios Michael (deputy curator, architect) If, as we believe, a design project is a living ‘entity’, then it passes through different stages before it is delivered to the public. This is the case with our project as well. And how could it be otherwise; intentions had to be translated into actions, and these actions produced data. The data were then allowed to speak, like another partner in the design process. And what our data told us influenced the evolution of our project. So, before explaining the end product any further, the initial text that talks about our initial intentions, the one produced before the collection of the data, is first presented.

Before the data In People meet in architecture, who meets whom? why? when? how? coming from where?, going where afterwards? The meeting takes place for architecture?, because of the architecture?, in architecture?, which architecture? A meeting is never an isolated event but one of many knots that, together with the trajectories of the units involved, make up a rhizome which spreads in all directions. A unique story is discovered depending on the part of the rhizome examined. The spatial rhizome

What is offered here is the narration of such a story, in a setup similar to that of a movie theatre, where the lights are low and where the viewers come in contact with successions of bright images. Still, the linear and one-directional flow of the images in front of a static viewer is here replaced with a rhizomatic narration where the viewer becomes a navigator who can follow different paths, constructing to a degree his/her own experience while influencing the experience of others. These linear elements, being truly rhizomatic can be found crawling at different locations in Venice, ‘pointing’ the

way to the Cyprus exhibition. The presentation is an architectural fiction movie. Architectural not only because its raw material are images from the built environment, but also, and mainly, because the montage techniques used to ‘stitch’ these images together comment on the way the built environment is designed and experienced. Fiction because the architectural ‘story’ told is made up by montaging together seemingly unrelated pieces of existing, remembered or proposed designs. Movie because the viewer is transformed into a navigator. In this ‘Walking movie’ the images are found on linear lit elements of varying lengths showing routes and meetings between people, people and architectures, architectures and architectures. By rotating, some of these elements can ‘open’ or ‘close’, becoming parts of other, larger elements or stories. These rotating linear elements demand a degree of coordination among the visitors, creating the potential of a variety of encounters between them. ‘Watching’ a ‘Walking movie’ is similar to experiencing a piece of architecture. The montage techniques used to ‘stitch’ the images together in the movie are analogous to the perceptual mechanisms at work when navigating the built environment. In both cases, this occurs through memory, contamination, layering, metaphor and association.

After the data The initial intention was to present, through photographic images, different types of encounters involving people and people, people and architectures, architectures and architectures. However, hardly any people showed up in the photographs taken. Sorry! Architectures were there though, relating to each other in different ways. Some ‘seemed’ to behave, others appeared naughty, some looked snobbish, while others felt more sensuous and amorous.

The project was then adjusted to take full advantage of what the data offered. The process followed can be described in 4 stages: Stage1: A number of award winning Cypriot architects were asked to refer us to three other local architects, send us to one of their own projects and to a place in Cyprus not designed by an architect, and give us a concept that is important to them. This step was repeated with every architect subsequently mentioned in this procedure. A network thus emerged, linking all the designers together in a rhizomatic manner. Stage 2: All the projects and places mentioned were photographed and the images from each site were joined to create panoramas and other pictorial versions of the architectural entity and its content. The way the images were joined in many cases influenced the way the project looks since straight lines ended up being curved while space became warped. Stage 3: The plan of the exhibition area was used to design a rhizomatic configuration of linear elements in the space, some of which rotate, creating different alignments each time. Stage 4: The images from Stage 2 were montaged together in such a way so as to become the content of the rhizomatic configuration developed in Stage 3. By changing neighbours, the rotating ends compose a different image each time.


The encounters

it was a constant challenge to remind ourselves that what we were ‘stitching’ As already mentioned, hardly any together were not only images or forms encounters between people have been but also spaces, times and concepts captured by the images taken. Still, while or visions. This was clearer the case the depiction of encounters of people in with the idea of creating mushroom-like architecture does not happen through the formations in the walled city of Nicosia, material exhibited, a number of different in portraying the memory of what was encounters do take place in and through demolished in the port of Paphos, or in the exhibition itself. The visitor is indeed representing the controversy over the warned that by entering the exhibition, church by Neoptolemos Michaelides. he/she may end up being engaged in encounters in architecture, despite the What on earth could the connection architecture, for architecture, but more between mushroom formations and importantly, because of the architecthe centre of Nicosia be? The answer to ture. Some of these meetings involve this question proves that nothing goes the visitor, the projects presented and wasted, literally as well as metaphoritheir architects, while other encounters cally. And we explain: a few months ago take place between the visitors thema friend invited one of us to a meeting on selves. This last type is encouraged if not mushrooms organised and hosted by the dictated by the rotating linear elements Cypriot mushroom club with its Greek which require some kind of coordination counterpart as guest. It took place on the between the visitors. basement floor of a hotel in Limassol, next to the gym. It thus just happened Another type of encounter occurs that the air itself smelled of chlorine and between the exhibited projects themfungi! The chairman of the event welselves. The visitor basically walks comed everyone by calling them fellowthrough ‘an architectural fiction movie fungi lovers! It was in this quite surreal which comments on how architectural environment that a piece of information entities ‘socialize’. The architectural was given, that at the time seemed inlandscape presented exists, but only teresting but rather useless: mushrooms through the montage techniques used decompose dead matter or waste which to create it. So, projects which are in they then use as food in order to grow. reality kilometres away from each other end up being next to each other while Not until we kept staring at the panel in some cases they even merge into one we created with a montage of different spatial entity.Rather than basing this buildings and spaces in old Nicosia that stitching together on the relationships the true value of this information was contained within the rhizome between revealed to us: the dying, if not already the architects, it was allowed to evolve dead or mummified areas of the walled more based on other, more architectural city could be rejuvenated by ‘allowrelationships or connections between the ing’ some mushroom like formations or projects themselves. And while the arstructures to emerge. These could be chitectural story told is basically fiction, anything, from parking structures to huge it is at times based on actual spaces and rain collectors, shading devices or solar forms, and other times on shared histoenergy collectors. ries, collective memories, or fantasies of a more personal nature. Memory seems to play an important and perhaps underestimated role in arSome of the architectural montage tech- chitecture. And we mean this in a rather niques at work in the exhibited project fundamental way; the interior is usually were already active in the images taken, perceived after an aspect of the exterior while others were used more consciously has already been experienced and consein connecting the different parts into a quently registered as part of the building. whole. Figure… could be considered as a Another use of memory is in the fact first attempt to create a list of the various that the past of the place is a layer of its ways buildings and spaces relate to each present. This is strikingly the case with the port buildings next to the medieval other. While working with the material,

castle in Paphos: the structures built after an architectural competition were demolished due to strong protests by a section of the public and replaced by what is found there now. Another case of a layered architectural entity is the Church of Apostolos Varnavas by Neoptolemos Michaelides; the admiration for the design by the majority of the local architects is overlaid or even overshadowed by the negative reaction from a significant section of the faithful who find that it disturbs the line of tradition, a concept so important in the Orthodox belief system. So, as in a conventional movie, it is through the dimension of time as well as space that the story of our walking movie unfolds. An important difference is that, compared to the spectator of a conventional movie, the navigator or walker of our movie has comparatively more control over the development of the story through the rotating elements and the choices made regarding which linear elements to follow, as well as over the rhythm with which it unfolds by setting the pace of the walking itself. It could thus be argued that the agency of our walker is greater than that of the spectator of a conventional movie. The importance of any piece of art is its closeness as well as its distance from the existing, the actual or the real. The piece presented here is described as an architectural fiction movie exactly because it aspires to be at a distance yet close to what architecture actually is as well as what it could potentially be. The montage techniques used may create a fictitious environment but the techniques themselves are very much real in the sense that they are responsible for the creation of our real physical environment, irrespective of whether, or to what degree, they are consciously used by the designer.

As far as the soundtrack goes, you have to walk through the movie and hear for yourselves.

Architectural montage is more of an activity that takes place predominantly in the mind.

Architectural montage techniques: an incomplete list 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ιnterior space with interior space from one viewpoint. Memory use not required. Ιnterior space with interior space through movement. Short memory use required. Interior space with exterior space from one viewpoint. Memory use not required. Εxterior space with exterior space through a building. Memory use not required. Different views of the same building. Short memory use required Exterior form with interior space. Short memory use required. Two buildings through an outdoor private space. Memory use not required Two buildings through a public space. Memory use not required Two buildings through absence of in-between space. Memory use not required. Two buildings through depth of view. Memory use not required Two different spaces through physical reflection. Memory use not required. Two exterior spaces through an in-between transition space. Memory use not required. Two spaces through a similar function. memory use required The contemporary with the traditional through controversy. Memory use required. The existing with the demolished through memory. Memory use required. Two different spaces through association. memory use required. Two different projects through association. Memory use required. The existing present with the planned future. Imagination use required. The existing with the potential. Imagination use required.


Συναπαντήματα: μια περιπατητική ταινία Από τον Χρίστο Χατζηχρίστο (επιμελητή, επίκουρο καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου) και τον Αιμίλιο Μιχαήλ (βοηθό επιμελητή, αρχιτέκτονα) Αν, όπως πιστεύουμε, ένα σχεδιαστικό έργο είναι μια ζωντανή «οντότητα», τότε, περνά από διάφορα στάδια πριν παραδοθεί στο κοινό. Αυτό συμβαίνει και με το δικό μας έργο. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά; Οι προθέσεις έπρεπε να μεταφραστούν σε ενέργειες, και οι ενέργειες αυτές παρήγαγαν δεδομένα. Τα δεδομένα στη συνέχεια μπορούσαν να παρεμβαίνουν, σαν ένας άλλος εταίρος στη διαδικασία του σχεδιασμού. Τα όσα εκφράστηκαν από τα δεδομένα αυτά, επηρέασαν την εξέλιξη του έργου μας. Έτσι, προτού επεξηγηθεί περαιτέρω το τελικό προϊόν, παρουσιάζουμε το πρώτο κείμενο που αναφέρεται στις αρχικές μας προθέσεις, εκείνες που είχαν παραχθεί πριν από τη συλλογή των δεδομένων.

4

1

1

2

1

1

3

Stages of the making of process

μπροστά από τον ακίνητο παρατηρητή, εδώ αντικαθίσταται με μια ριζωματική αφήγηση όπου ο παρατηρητής γίνεται πλοηγός, ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικά μονοπάτια, κατασκευάζοντας εν μέρει την δική του εμπειρία, επηρεάζοντας ταυτόχρονα την εμπειρία των άλλων παρατηρητών. Αυτά τα γραμμικά στοιχεία, που είναι όντως ριζωματικά μπορεί να βρεθούν σε διάφορα σημεία στη Βενετία, καθοδηγώντας τον επισκέπτη προς την Κυπριακή έκθεση. Η παρουσίαση είναι μια αρχιτεκτονική μυθιστορηματική ταινία. Αρχιτεκτονική, όχι μόνο γιατί το πρωτογενές υλικό, αναφέρεται σε εικόνες του δομημένου περιβάλλοντος, αλλά κυρίως επειδή η τεχνική του μοντάζ που χρησιμοποιείται για την συνένωση των εικόνων, σχολιάζει το δομημένο περιβάλλον και τον τρόπο που αυτό σχεδιάζεται και βιώνεται. Μυθιστορηματική, γιατί το αρχιτεκτονικό «σενάριο» που εξιστορείται, παράγεται με τη συνένωση φαινομενικά άσχετων μεταξύ τους, υλοποιημένων, μνημονευθεισών ή προτεινομένων αρχιτεκτονικών συνθέσεων. Ταινία (movie), γιατί ο παρατηρητής μετατρέπεται παράλληλα σε πλοηγό.

τη μόλυνση, την διαστρωμάτωση, την μεταφορά και τον συνειρμό.

Μετά τα δεδομένα Η αρχική πρόθεση ήταν να παρουσιαστούν, μέσω των φωτογραφικών εικόνων, διάφορα είδη συναντήσεων μεταξύ ανθρώπων και ανθρώπων, ανθρώπων και αρχιτεκτονικών, αρχιτεκτονικών και αρχιτεκτονικών. Ωστόσο, στις φωτογραφίες που λήφθηκαν δεν εμφανίζεται σχεδόν κανένα άτομο. Συγγνώμη! Οι αρχιτεκτονικές όμως, ήσαν εκεί, συσχετιζόμενες η μία με την άλλη με διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένες φάνηκαν να συμπεριφέρονται πρέπων, άλλες εμφανίστηκαν άτακτες, κάποιες φαινόταν σνομπ, καθώς άλλες εμφανίστηκαν πιο αισθησιακές και ερωτικές.

Το πρόγραμμα προσαρμόστηκε στο να επωφεληθεί πλήρως τα δεδομένα τα οποία προσφέρονταν. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε μπορεί να περιγραφεί σε τέσσερα στάδια: Στάδιο 1ο : Μια σειρά από καταξιωΠριν τα δεδομένα μένους κύπριους αρχιτέκτονες κλήθηκαν να μας παραπέμψουν σε τρεις άλλους Σε αυτή «την περιπατητική ταινία» οι ειΣτο, οι Άνθρωποι συναντώνται στην αρτοπικούς αρχιτέκτονες, να μας υποδείκόνες βρίσκονται τοποθετημένες πάνω χιτεκτονική, ποιος συναντά ποιον; γιαξουν ένα δικό τους έργο, ένα σημείο σε φωτεινά γραμμικά στοιχεία διαφότί; πότε; πώς; από πού έρχεται;, που στην Κύπρο που δεν έχει σχεδιαστεί από ρων μηκών, που απεικονίζουν διαδροπηγαίνει μετά;  μές και συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων, αρχιτέκτονα και να μας δώσουν μια Η συνάντηση πραγματοποιείται για ιδέα που είναι σημαντική γι’ αυτούς . Το ανθρώπων και αρχιτεκτονικών , αρχιτην αρχιτεκτονική;, λόγω της αρχιτεστάδιο αυτό επαναλήφθηκε με κάθε τεκτονικών και αρχιτεκτονικών. Μέσω κτονικής;, στην αρχιτεκτονική;, σε ποία αρχιτέκτονα που διαδοχικά εμφανιζότης περιστροφής, κάποια από αυτά αρχιτεκτονική; ταν μέσα από τη διαδικασία αυτή. Έτσι τα στοιχεία μπορούν να «ανοίξουν» ή προέκυψε ένα δίκτυο, συνδέοντας μαζί να «κλείσουν», να γίνουν μέρη άλλων Μια συνάντηση δεν είναι ποτέ ένα όλους τους αρχιτέκτονες με ένα ριζωμαμεγαλύτερων στοιχείων ή ιστοριών.  Οι μεμονωμένο γεγονός, αλλά ένας από τικό τρόπο. κινήσεις αυτές απαιτούν κάποιο βαθμό τους πολλούς κόμβους που μαζί με τις συντονισμού ή συνεννόησης μεταξύ πορείες των εμπλεκόμενων μονάδων, Στάδιο 2: Όλα τα έργα και οι τόποι των επισκεπτών της έκθεσης, ενθαρσυνθέτουν ένα ρίζωμα που εξαπλώνεπου αναφέρθηκαν, φωτογραφήθηκαν ται σε όλες τις κατευθύνσεις. Μια μονα- ρύνοντας έτσι ένα άλλο στρώμα από και οι λήψεις από το κάθε σημείο ενώδική ιστορία ανακαλύπτεται ανάλογα με συναπαντήματα. θηκαν για να δημιουργήσουν πανοτο μέρος του ριζώματος που εξετάζεται. «Παρακολουθώντας» μια «περιπατηράματα και άλλες εικονογραφημένες τική ταινία» είναι παρόμοιο με το να εκδοχές της αρχιτεκτονικής οντότητας βιώνεις ένα αρχιτεκτονικό έργο. Οι τεΑυτό που προσφέρεται εδώ είναι η χνικές μοντάζ που χρησιμοποιούνται για του περιεχόμενου και του πλαισίου αφήγηση μιας ιστορίας, σε μια διάταξη της. Ο τρόπος που οι εικόνες ενώθηκαν την συνένωση των εικόνων στην ταινία παρόμοια με εκείνη που οργανώνει μια σε πολλές περιπτώσεις επηρέασε τον κινηματογραφική ταινία, όπου τα φώτα είναι ανάλογες με τους αντιληπτικούς τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται το μηχανισμούς κατά την πλοήγηση στο είναι χαμηλωμένα και όπου οι παρατηέργο, αφού οι ευθείες γραμμές κατέληρητές έρχονται σε επαφή με διαδοχικές δομημένο περιβάλλον. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό συμβαίνει μέσα από ξαν να είναι καμπύλες καθώς ο χώρος φωτεινές εικόνες. Όμως, η γραμμική διαστρεβλώθηκε. και σε μια κατεύθυνση ροή των εικόνων τη μνήμη, το μίασμα / τη βεβήλωση /


Στάδιο 3: Το σχέδιο του εκθεσιακού χώρου είχε χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό μιας ριζωματικής διαμόρφωσης από γραμμικά στοιχεία στο χώρο, μερικά από τα οποία περιστρέφονται, δημιουργώντας διαφορετικές ευθυγραμμίσεις κάθε φορά. Στάδιο 4: Οι εικόνες από το στάδιο 2 μονταρίστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί το περιεχόμενο του ριζώματος που αναπτύχθηκε στο στάδιο 3. Με την αλλαγή των γειτνιάσεων, η περιστροφή τελειώνει συνθέτοντας μια διαφορετική εικόνα κάθε φορά.

τα έργα που στην πραγματικότητα βρίσκονται μεταξύ τους χιλιόμετρα μακριά καταλήγουν να είναι το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συγχωνεύονται σε μία χωρική οντότητα. Αντί να υποστηριχτεί η συσχέτιση μεταξύ των αρχιτεκτόνων που περιέχονται στο ρίζωμα, δόθηκε η δυνατότητα να εξελιχθούν συσχετίσεις, στηριζόμενες περισσότερο, σε άλλες, πιο αρχιτεκτονικές σχέσεις ή συνδέσεις μεταξύ των ίδιων των αρχιτεκτονικών έργων. Και ενώ η αρχιτεκτονική ιστορία που παρουσιάζεται είναι βασικά ιστορία μυθοπλασίας, κάποιες φορές είναι βασισμένη σε πραγματικούς χώρους και μορφές, και άλλες φορές σε κοινές ιστορίες, συλλογικές μνήμες, ή φαντασίες μιας πιο προσωπικής υπόστασης.

Οι συναντήσεις Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σχεδόν καμία συνάντηση μεταξύ ανθρώπων δεν εμφανίζεται στις εικόνες που λήφθηκαν. Έτσι, ενώ η απεικόνιση των συναντήσεων των ανθρώπων στην αρχιτεκτονική δεν συμβαίνει μέσω του υλικού που παρουσιάζεται, διάφορες συναντήσεις θα λάβουν χώρα εντός και μέσω της ίδιας της έκθεσης. Ο επισκέπτης προειδοποιείται ότι με την είσοδο του στην έκθεση, μπορεί να καταλήξει να συμμετέχει σε συναντήσεις, παρά την αρχιτεκτονική, για την αρχιτεκτονική, αλλά το πιο σημαντικό, λόγω της αρχιτεκτονικής. Καποιες από τις συναντήσεις αυτές συμβαίνουν μεταξύ του επισκέπτη και των έργων που παρουσιάζονται, του επισκέπτη και των αρχιτεκτόνων των έργων, ενώ άλλες συναντήσεις συμβαίνουν μεταξύ των ίδιων των επισκεπτών. Αυτός ο τελευταίος τύπος συνάντησης ενθαρρύνεται, αν όχι υπαγορεύεται, από τα περιστρεφόμενα γραμμικά στοιχεία τα οποία απαιτούν κάποιας μορφής συντονισμό μεταξύ των επισκεπτών. Ένας άλλος τύπος συνάντησης παρουσιάζεται μεταξύ των ίδιων των έργων που εκθέτονται. Ο επισκέπτης βασικά κινείται μέσα σε αρχιτεκτονική μυθιστορηματική ταινία που σχολιάζει το πώς οι αρχιτεκτονικές οντότητες «κοινωνικοποιούνται». Το αρχιτεκτονικό τοπίο που παρουσιάζεται υπάρχει, αλλά μόνο μέσω των τεχνικών μοντάζ που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του. Έτσι,

Ορισμένες από τις τεχνικές του αρχιτεκτονικού μοντάζ στα έργα που παρουσιάζονται υπήρχαν ήδη μέσα από τις φωτογραφίες που είχαν παρθεί, ενώ σε άλλες η τεχνική χρησιμοποιήθηκε πιο συνειδητά για τη σύνδεση επί μέρους στοιχείων σε ένα σύνολο. Η εικόνα... θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια πρώτη προσπάθεια δημιουργίας μια λίστας με τους διάφορους τρόπους με τους οποίους τα κτίρια και οι χώροι σχετίζονται μεταξύ τους.

Μυκητόφιλων Κύπρου με τον αντίστοιχο ελληνικό σύλλογο ως φιλοξενούμενο. Έλαβε χώρα σε υπόγειο χώρο ξενοδοχείου στη Λεμεσό που βρισκόταν δίπλα στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου. Έτσι ο αέρας μύριζε την ίδια στιγμή χλώριο και μύκητες! Ο πρόεδρος του συλλόγου προσφώνησε τους καλεσμένους στην εκδήλωση ως μυκητόφιλους!  Ήταν σε αυτό το τόσο σουρεαλιστικό περιβάλλον που δόθηκε η πληροφορία , που τότε φάνηκε ενδιαφέρουσα, αλλά μάλλον άχρηστη: τα μανιτάρια χρησιμοποιούν ως τροφή για την ανάπτυξη τους, την νεκρή ύλη στη φύση. Μόνο όταν σταθήκαμε απέναντι από το μοντάζ των διαφόρων κτιρίων και χώρων στην παλιά Λευκωσία που δημιουργήσαμε, αποκαλύφθηκε η πραγματική αξία της πληροφορίας αυτής: οι φθίνουσες αν όχι νεκρές περιοχές στην εντός των τειχών πόλη θα μπορούσαν να ανανεωθούν μέσα από την εμφάνιση κάποιων μανιταριών ως μορφές ή δομές. Αυτά τα μανιτάρια θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, από κατασκευές στάθμευσης, μέχρι τεράστιοι συλλέκτες βροχής, σκιάστρα ή ηλιακοί συλλέκτες ενέργειας.

Η μνήμη φαίνεται να παίζει σημαντικό και ίσως υποτιμημένο ρόλο στην αρχιτεκτονική. Και το εννοούμε αυτό Κατά την διαδικασία επεξεργασίας του υλικού, ήταν συνεχής πρόκληση να έχου- με ένα μάλλον θεμελιώδη τρόπο: το με συνεχώς κατά νου, ότι, το τι ενώνου- εσωτερικό γίνεται συνήθως αντιληπτό μετά από την εμπειρία του εξωτερικού με μεταξύ τους, δεν είναι μόνο εικόνες του κτιρίου, και συνεπώς καταχωρείται ή μορφές, αλλά επίσης χώροι, χρόνοι, έννοιες και οράματα ή προσδοκίες. Αυτό ως μέρος του κτιρίου, ή το παρελθόν ενός τόπου είναι ένα στρώμα από το έγινε πιο σαφές σε κάποιες περιπτώπαρόν του. Το τελευταίο συμβαίνει με τα σεις όπως σε αυτήν της χρήσης των μανιταροειδών μορφών στην εντός των κτίρια του λιμανιού δίπλα στο μεσαιωνικό κάστρο της Πάφου: ο κατασκευές τειχών πόλη της Λευκωσίας, η πρόκληπου κτίσθηκαν μετά από αρχιτεκτονικό ση απεικόνισης της μνήμης του τι είχε διαγωνισμό κατεδαφίστηκαν ύστερα κατεδαφιστεί στο λιμανάκι της Πάφου, από έντονες διαμαρτυρίες από μερίδα ή στην παρουσίαση της αμφισβήτησης του κοινού και αντικαταστάθηκαν από για την εκκλησία του Νεοπτόλεμου αυτές που βρίσκεται τώρα στον χώρο. Μιχαηλίδη. Ποία θα μπορούσε να είναι η σχέση μεταξύ των μανιταριών και του κέντρο της πόλης Λευκωσίας; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό αποδεικνύει ότι τίποτα δεν πάει χαμένο, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά. Και εξηγούμε: πριν από μερικούς μήνες ένας φίλος κάλεσε ένα από εμάς σε μια συνάντηση για το μανιτάρι που διοργάνωσε ο Σύλλογος

Μια άλλη περίπτωση της διαστρωματωμένης αρχιτεκτονικής οντότητας είναι η εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα από τον Νεοπτόλεμο Μιχαηλίδη, όπου ο θαυμασμός για τη συγκεκριμμένη σύνθεση από την πλειοψηφία των τοπικών αρχιτεκτόνων επικαλύπτεται ή μάλλον επισκιάζεται από την αρνητική αντίδραση ενός σημαντικού μέρους των

πιστών οι οποίοι θεωρούν ότι διαβάλει την παράδοση, μιας έννοιας τόσο σημαντικής για την Ορθόδοξη θρησκευτική παραδοση. Έτσι, όπως μια συμβατική κινηματογραφική ταινία, η πλοκή της περιπατικής μας ταινίας θα εξελιχθεί μέσα από την διάσταση του χρόνου και του χώρου. Μια σημαντική διαφορά είναι ότι σε σύγκριση με τον θεατή μιας συμβατικής ταινίας, ο πλοηγός ή περιπατητής της ταινίας μας έχει συγκριτικά μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην εξέλιξη της ιστορίας, μέσα από τα περιστρεφόμενα στοιχεία και τις επιλογές που θα κάνει όσον αφορά στα γραμμικά στοιχεία που θα ακολουθήσει, καθώς και στο ρυθμό με τον οποίο εκτυλίσσεται η δράση αφού αυτός καθορίζεται από το ρυθμό κίνησης του επισκέπτη. Θα μπορούσε επομένως να υποστηριχθεί ότι η δράση του περιπατητή μας είναι μεγαλύτερη από εκείνη του θεατή μιας συμβατικής ταινίας.

Η εγκατάσταση που παρουσιάζεται εδώ περιγράφεται ως μια αρχιτεκτονική ταινία μυθοπλασίας ακριβώς επειδή φιλοδοξεί να είναι κοντά αλλά και σε απόσταση από αυτό που η αρχιτεκτονική είναι στην πραγματικότητα καθώς και το τι θα μπορούσε δυνητικά να είναι. Οι τεχνικές του μοντάζ που χρησιμοποιούνται μπορεί να δημιουργούν ένα πλασματικό περιβάλλον, αλλά οι τεχνικές οι ίδιες είναι πολύ πραγματικές, υπό την έννοια ότι είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία του πραγματικού φυσικού μας περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από το εάν και σε ποιο βαθμό, χρησιμοποιούνται συνειδητά από τον αρχιτέκτονα.

Όσο για το soundtrack της ταινίας, θα πρέπει να περπατήσετε την ταινία και να ακούσετε από μόνοι σας.

Η σημασία ενός έργου τέχνης είναι η εγγύτητα του καθώς και η απόσταση του από το υπάρχον, το πραγματικό ή το αληθινό.

Τεχνικές αρχιτεκτονικού μοντάζ: μια ατελής λίστα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Εσωτερικός χώρος με εσωτερικό χώρο από ένα οπτικό σημείο. Δεν απαιτείται η χρήση μνήμης . Εσωτερικός χώρος με εσωτερικό χώρο, μέσω κίνησης. Απαιτείται η χρήση βραχείας μνήμης. Εσωτερικός χώρος με εξωτερικό χώρο από ένα οπτικό σημείο. Δεν απαιτείται η χρήση μνήμης . Εξωτερικός χώρος με εξωτερικό χώρο μέσω ενός κτιρίου. Δεν απαιτείται η χρήση μνήμης . Διαφορετικές απόψεις του ίδιου κτιρίου. Απαιτείται η χρήση βραχείας μνήμης. Εξωτερική μορφή με εσωτερικό χώρο. Απαιτείται η χρήση βραχείας μνήμης. Δύο κτίρια μέσω ενός υπαίθριου ιδιωτικού χώρου. Δεν απαιτείται η χρήση μνήμης Δύο κτίρια μέσω ενός δημόσιου χώρου. Δεν απαιτείται η χρήση μνήμης . Δύο κτίρια με απουσία του ενδιάμεσου χώρου. Δεν απαιτείται η χρήση μνήμης . Δύο κτίρια μέσα από βάθος λήψης. Δεν απαιτείται η χρήση μνήμης . Δύο διαφορετικοί χώροι μέσα από τη φυσική αντανάκλαση. Δεν απαιτείται η χρήση μνήμης . Δύο εξωτερικοί χώροι μεταξύ ενός ενδιάμεσου διαστήματος μετάβασης. Δεν απαιτείται η χρήση μνήμης . Δύο χώροι μέσα από μια παρόμοια λειτουργία. Απαιτείται η χρήση μνήμης. Το σύγχρονο με το παραδοσιακό μέσα από αντιπαράθεση. Απαιτείται η χρήση μνήμης. Το υπάρχον με το προϋπάρχον κατεδαφισμένο μέσω της μνήμης. Απαιτείται η χρήση μνήμης. Δύο διαφορετικοί χώροι μέσω συνειρμού. Απαιτείται η χρήση μνήμης. Δύο διαφορετικά έργα, μέσω συνειρμού. Απαιτείται η χρήση μνήμης. Το υπάρχον παρόν με το προγραμματισμένο μέλλον. Απαιτείται η χρήση φαντασίας. Το υπάρχον με το εν δυνάμει. Απαιτείται η χρήση φαντασίας.

Το αρχιτεκτονικό μοντάζ είναι μια δραστηριότητα η οποία γίνεται κατά κύριο λόγο στο μυαλό.


The rhizome: architects ’’encounter’’ architects

1st named architect

with all the architects referring to other architects whitin it, the network can be considered closed. The configuration of linear elements exhibited here is a meta-rhizome of montaged architectures derived from it.

2nd named architect 3st named architect The spatial rhizome

Τhe architects 01.Theo David 02.Stavros Oikonomou 03.Vasilis Ierides 04.Vakis Hadjikyriacou 05.Nikos Mesaritis, Marios Pelekanos 06.Eleftheria Sergidou, Vasilis Pashiourtides 07.Neoptolemos Michailides 08.Konstantinos Maratheftis 09.Chrysanthos Chrysanthou 10.Constantinos Constanti 11.Margarita Danou 12.Charilaos Kythreotis 13.Yiorgos Hadjichristou

14 .Epitessera Architects 15 .Zenon + Christina Sierepekli 16 .Athos Dikaios 17 .Eracles Papachristou 18.Charilaos Dikaios 19.Michael Kosmas 20.Charis Feraios 21.Mikis Zempylas 22.Paris Philippou 23.Marios Economides, Maria Akkelidou 24.Ikaros Ioakim, Andreas Loizas 25.AA & U 26.Haris Andrea H.J. Vassiliou

27.Phoevos Polydorides 28.Alexandros Livadas 29.Demetris Thymopoulos 30 .Gregoris G. Patsalosavvis 31 .Polyvios M. Michailides 32 .Floris Panayides, Aida Spinazzola 33.irwinkritioti architecture 34 .Cleanthous + Eliasides, Architects 35.Alkis Ioannides 36.Alessandra Swiny 37.Giannis Armeftis 38.Costas Koutsoftides


Βέρα Ευθυμίου Παρλαλίδου. Αρχιτέκτονας – Γλύπτρια-Κεραμίστρια-Ζωγράφος. Γεννήθηκε στη Λεμεσό. Σπουδές: Αρχιτεκτονική Πολυτεχνείο Μιλάνου Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων  Ακαδημία Μιλάνου. Κεραμική –Ζωγραφική Πρόεδρος Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Εκπρόσωπος (ΣΠΜΑΚ). Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων UIA  INARCH (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Ιταλίας) Επιτροπή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Βενετίας Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου Επιτροπή Αρχιτεκτονικής ΕΤΕΚ(Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου) Επιτροπή Αισθητικού Ελέγχου Δήμου Λεμεσού. Κριτικές Επιτροπές Διαγωνισμών (Αρχιτεκτονικών, Καλλιτεχνικών ,Φωτογραφικών ,Μνημείων ,κλπ) Εισηγήτρια- Συντονίστρια Ερευνητικό Πρόγραμμα δημοσιευμένο στο διαδύκτυο www.cyprustemples.com Με την τέχνη ασχολείται συστηματικά, 9 ατομικές εκθέσεις - Πολλές ομαδικές. Τιμήθηκε από τον Δήμο Λεμεσού για την προσφορά της στο Καρναβάλι. Γραμματέας Παγκύπριου Συνδέσμου Αγγειοπλαστών Κεραμιστών.

Η Παναγιώτα Πύλα, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι Διδάκτωρ του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ, Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, 2002). Κατέχει Μάστερ επίσης από το ΜΙΤ, όπου έλαβε το βραβείο καλύτερου αποφοίτου (1994). Μεταξύ 2002-2006 ήταν Επίκουρος Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόι, ενώ το 2004 ήταν επίσης μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Χάρβαρντ. Η έρευνά της για τους συσχετισμούς της μοντέρνας αρχιτεκτονικής με τις πολιτικές του εκμοντερνισμού, την περιβαλλοντική ιστορία, και τη την μετα-αποικιακή θεωρία, έχει δημοσιευθεί μεταξύ άλλων στα: Journal of Architecture (2009), Grey Room (2009), Journal of Planning History (2008), Αrchis-Volume (2008), και Journal of Architectural Education (βραβείο καλύτερου άρθρου, 2007).

Ο Βύρων Ιωάννου διδάσκει Αστικό και Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick. Σπούδασε Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από όπου απέκτησε Διδακτορικό τίτλο το 2005. Έχει προσκληθεί και έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΜΠ, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Σύδνευ (αυτή την περίοδο). Έχει συμμετάσχει σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων για το σχεδιασμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μορφή του αστικού χώρου, παράλληλα έχει επαγγελματικό έργο στους ίδιους τομείς. Επίσης, συμμετείχε με διάκριση σε διαγωνισμούς αστικού σχεδιασμού. Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά και ως κεφάλαια βιβλίων.

Ο Μάριος Χριστοδουλίδης αποφοίτησε από το Massachusetts Institute of Technology και εργάστηκε στην Βοστόνη σε οικιστικά και πολεοδομικά έργα. Η δουλειά του έχει δημοσιευτεί σε περιοδικά όπως το Architectural Record, Business Week, International Design και Architectural Design και έχει εκτεθεί στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Τόκυο και Λος Άντζελες. Το 2003 άνοιξε δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο στην Κύπρο. Η δουλειά του έχει βραβευτεί σε διαγωνισμούς στην Κύπρο και Ευρώπη. Επίσης έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει παρουσιάσει και επιμεληθεί δουλειά σε προηγούμενες Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία.

Χρύσανθος Πισσαρίδης Κατάγομαι από την Λευκωσία. Αποφοίτησα από το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Βενετίας – I.U.A.V και έκανα εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων στην Συντήρηση στο Πανεπιστήμιο Πάντοβας και Αρχιτεκτονική καταγραφή πληροφοριών στην Συντήρηση στην Ρώμη. Παρακολούθησα σεμινάρια στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως Trimed και Rehabimed. Δημιούργησα το δικό μου αρχιτεκτονικό γραφείο πριν από δέκα χρόνια περίπου. Κατέχω την θέση του Αντιπροέδρου των Αρχιτεκτόνων, του Γενικού Γραμματέα του ICOMOS και είμαι μέλος του πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ καθώς και μέλος επιστημονικών και κριτικών αρχιτεκτονικών επιτροπών. Είμαι ο αρχισυντάκτης του περιοδικού «Αρχιτέκτονες+ Μηχανικοί» και εκπρόσωπος των αρχιτεκτόνων στην Μεσογειακή ‘Ένωση Αρχιτεκτόνων.

Vera Efthymiou Parlalidou Architect – sculptor- ceramist- painter She was born in Limassol. Studies: Architecture Milan Politechnic Interior Design Milan Academy Ceramics- Painting President of Cyprus Architects’ Society. (SPMAK) Representative of (SPMAK), UIA, INARCH ,Biennale Architects’ Society of Venice Member of Disciplinary Board Architecture Committee ETEK TECHNICAL CHAMBER OF CYPRUS Aesthetic control Committee Limassol Municipality Member of Competitions Committees (Architectural, Arts, Photography, Monuments etc) Rapporteur - Coordinator Research Program published on the internet www.cyprustemples.com She is systematically involved with Art 9 personal exhibitions – Numerous Group Exhibitions. She has been honored by the Municipality of Limassol for her contribution to the Carnival. Secretary Cyprus Association of Potters and Ceramists.

Panayiota Pyla, Ph.D., is an architectural historiantheorist, and Assistant Professor of Architecture at the University of Cyprus. Pyla holds a Ph.D. from the Massachusetts Institute of Technology (USA, 2002), and a Masters also from MIT, where she received the Outstanding Graduating Student Award (1994). Between 2002-06 she was Assistant Professor at the University of Illinois at UrbanaChampaign and Postdoctoral Research Fellow at Harvard (2004). Her research has been published in such journals as: Journal of Architecture (2009), Grey Room (2009), Journal of Planning History (2008), Αrchis-Volume (2008), and Journal of Architectural Education (best article award, 2007).

Byron Ioannou is teaching Urban and Architectural Design at the Department of Architecture of Frederick University. He studied Architecture and Urban Planning at the National Technical University of Athens, obtaining a doctoral degree in 2005. He has taught in undergraduate and postgraduate courses at NTUA, Democritus University, Greek Open University and University of Technology Sydney (currently). He has participated in a series of research projects about planning, sustainable development and urban form. At the same time he has been professionally practicing these fields. He has also participated in urban design competitions with distinction. His work was presented in international conferences, or published in scientific journals or book chapters.

Marios Christodoulides studied Architecture at the Massachusetts Institute of Technology and practiced in Boston where he worked on projects ranging from housing to urban planning. His work has been published in journals such as Architectural Record, Business Week, International Design and Architectural Design and was exhibited at the Museum of Modern art in Tokyo and Los Angeles. In 2003 he established his own practice in Cyprus. His work has been awarded in architecture competitions both in Cyprus and Europe. He has also taught at the University of Cyprus. He has previously exhibited at and curated for the Venice Architecture Biennale.

Chrysanthos Pissaridis I come from Nicosia. I have graduated from the Venice University Institute of Architecture - I.U.A.V and have finished Specializations Courses on Restoration at the University of Padua and on Architectural Records, inventories and information systems for conservation in Rome. I have attended seminars within the framework of the EU programmes Trimed, and Rehabimed. I have established my own architectural practice ten years ago. I hold the position of Vice-President of the Architects, of Secretary General of ICOMOS and I am a member of the Disciplinary Board of the Cyprus Technical Chamber as well as a member of Scientific and critical architectural committees. I am the Editor-in-Chief of the journal “Architects + Engineers”, and delegate of the Architects at the Union of Mediterranean Architects.

Έπιτροπή επιλογής Selection Committee

Στέφανος Φεραίος. Γεννήθηκε το 1978 στην Λευκωσία και σπούδασε στο ΕΜΠ Αρχιτεκτονική όπου και αποφοίτησε το 2004. Από το 2005 εργάζεται στο γραφείο Φεραίος + Συνεργάτες ως συνέταιρος και δραστηριοποιείται στο ΣΑΚ απ’ τις θέσεις του Γεν. Γραμματέα. Stephanos Feraios. He was born in 1978 in Nicosia and he studied architecture in the National Technical University of Athens where he graduated in 2004. since 2005 he is working in Feraios and associates office as an associate architect and he is an active member of the architectural association of Cyprus.

Haris Pelapaissiotis Haris teaches photography and visual studies at the Department of Architecture, University of Nicosia. He is a visual artist and photographer and is also the founding director of Artalk – a voluntary non-governmental organisation, which organises seminars with international speakers on issues relating to contemporary art, aesthetics and visual culture. Prior to his re-settlement in Cyprus he lived in London where he lectured on photography at Goldsmiths College, University of London. He has contribute to a range of international art exhibitions and publications, most recently: ‘A Change of Air’ with the audio visual project Urban Walker, Laden Düsseldorf, 2009, Bodypolitcx, with the video “let him watch” Witte de With, Rotterdam 2007. He is contributing to a forthcoming publication with a chapter on photography and city space.


Επίτροπος: Ο Πέτρος Δυμιώτης αποφοίτησε το 1999, από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αφού εργάστηκε σε διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία άσκησε το 2003 εργοδοτήθηκε, στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Κατά κύριο λόγο ασχολείται με τον τομέα των Εικαστικών τεχνών και από το 2006,είναι ο Επίτροπος της Κυπριακής Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της La Biennale di Venezia, στην Βενετία.

Commissioner: Petros Dymiotis graduated, in 1999, from the Architecture Department of the Aristotle University of Thessaloniki. After working in various architectural firms he was employed, in 2003, at the Cultural Services of the Cyprus’ Ministry of Education and Culture. He mainly deals with the Visual Arts Sector and, since 2006, he has been the Commissioner of the Cypriot Participation at the International Architecture Exhibitions  of La Biennale di Venezia

Deputy commissioner: Angela Skordi graduated in 2000, from the faculty of architecture of the University IUAV of Venice and is currently collaborating with architecture studios in Cyprus and Italy. She participated with her graduating thesis in the 7th International Architecture Exhibition and since 2008 has been responsible for the coordination in Venice of the Cypriot Participation at the International  Architecture Exhibition and the International  Art Exhibition of La Biennale di Venezia.

Βοηθός Επίτροπος: Η Αγγέλα Σκορδή αποφοίτησε το 2000, από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου IUAV της Βενετίας και σήμερα συνεργάζεται με το στούντιο αρχιτεκτονικής στην Κύπρο και την Ιταλία. Συμμετείχε με την πτυχιακή της διατριβή , στην 7η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής και από το 2008 είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της κυπριακής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής και τη Διεθνή Έκθεση Τέχνης της «La Biennale di Venezia», στην Βενετία.

Επιμελητής: Ο Χρίστος Χατζηχρίστος, PhD., είναι Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική Μηχανική σε προπτυχιακό επίπεδο (BSc, 1986) και Αρχιτεκτονική σε μεταπτυχιακό επίπεδο (M Arch, 1991) στο Πανεπιστήμιο του Austin στο Texas ενώ συμπλήρωσε την Διδακτορική του Διατριβή στο Bartlett School of Graduate Studies του University College London το 2002. Έχει διδάξει στο Pratt Institute της Νέας Υόρκης σαν επισκέπτης Καθηγητής το Εαρινό εξάμηνο του 2010 ενώ πριν την πρόσληψη του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει διδάξει στο American University της Βηρυτού και στο Lebanese American University (2002-2003). Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται: αρχιτεκτονική θεωρία, επιστημολογία της αρχιτεκτονικής, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, κουλτούρα και πρακτική, οικιστική αρχιτεκτονική, οι συντακτικές ποιότητες του χώρου και κοινωνικά φαινόμενα. Μέσω αρχιτεκτονικών μελετών, ζωγραφικής ή βίντεο μικρού μήκους εξετάζει θέματα αντίληψης, όπως η σχέση της φιγούρας και της φόρμας, της σύνταξης και της σημειολογίας, της αφαίρεσης και της διαγραφής, της διαγραφής και της διαστρωμάτωσης, του συγχρονισμού και του ‘συγχωρισμού’. Μελετά την Διαστρωμάτωση σαν έννοια και σαν τεχνική στη θεωρία, στην εκπαίδευση αλλά και στην πρακτική της αρχιτεκτονικής. Υπήρξε ένας από τους κύριους ομιλητές στο 31ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας και Λογοτεχνίας το 2007 (ΙAPL). Έχει διακριθεί σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ενώ έλαβε μέρος στην 10η και 11η Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία σαν μέλος της Κυπριακής συμμετοχής.

Curator: Christakis Chatzichristou, PhD., is currently an Assistant Professor of Architecture at the University of Cyprus. He received his first degree in Architectural Engineering in 1986 from the University of Texas at Austin and a Master of Architecture in 1991 from the same institution. He was awarded a PhD. in Architecture from the Bartlett School of Graduate Studies at the University College London in 2002. He taught at Pratt Institute in New York (visiting professor, Spring 2010), the American University of Beirut, and the Lebanese American University (20022003). His research interests include: architectural theory, the nature of architectural education and knowledge, architectural design, culture and practice, domestic architecture, and the syntactic characteristics of space and their relationship with social practices. Through his designs, paintings and short videos he examines issues in visual perception which are central to architectural debates as well. Such is the relationship between figure and form or syntax and semiotics, subtraction and erasure, abstraction and layering, synchronicity and ‘synchoricity’. He examines Layering as a concept and as a technique in theory as well as in design education and practice. He was a keynote speaker in the 31st Conference of IAPL (International Association for Philosophy and Literature) in 2007. He received a number of awards in architectural competitions and participated in the 10th and 11th International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia.

Βοηθός επιμελητή: Ο Αιμίλιος Μιχαήλ έλαβε το πτυχίο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2004, όπου τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο του ιδρύματος για το 2004. Έλαβε Μεταπτυχιακό δίπλωμα [Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών] από το ίδιο ίδρυμα, το 2006. Συνεργάστηκε με αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αθήνα και από το 2006 είναι συνεταίρος στο αρχιτεκτονικό γραφείο IMA Αρχιτεκτονική. Το αρχιτεκτονικό του έργο βραβεύτηκε σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και παρουσιάστηκε σε εκθέσεις αρχιτεκτονικής και βιομηχανικού σχεδιασμού. Από το Σεπτέμβριο του 2006 είναι Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου, με διδασκαλία στον τομέα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και τεχνολογίας κτιρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα διέπονται από διεπιστημονική αντίληψη και εστιάζονται στους τομείς του βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού και του ενοποιημένου αρχιτεκτονικού και κατασκευαστικού σχεδιασμού. Το ερευνητικό του έργο για την βιοκλιματική και περιβαλλοντική αρχιτεκτονική έχει δημοσιευθεί σε βιβλία, αρχιτεκτονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Deputy curator: Aimilios Michael received his Diploma degree in Architecture Engineering from the National Technical University of Athens in 2004, where he was awarded the NTUA Silver Medal 2004. He received his Masters of Science [Interdisciplinary Postgraduate Course Architectural Design-Space-Culture] from the same institute, in 2006. He collaborated with architectural offices in Athens and since 2006 he is partner in IMA Architecture. His architectural work was awarded in architectural European and International competitions and was presented in architectural exhibitions. Aimilios is currently an Adjunct Lecturer in the Department of Architecture at the University of Cyprus, teaching courses in the fields of architectural design and building technology. His research activities have an interdisciplinary view and they focus on the areas of Bioclimatic and Energy Design, Integrated Architectural Design and Construction Design Analysis. His research work on bioclimatic and environmental architecture has been published in books, journals and conference proceedings.

Επιμελητές Curators

Architects & projects

Aρχιτέκτονες και έργα

Tο βιογραφικό σημείωμα και η περιγραφή του έργου στις πλείστες περιπτώσεις, έχει ετοιμασθεί απο τον ίδιο τον αρχιτέκτονα.

The short bio and project description was provided, in the majority of cases, by the architect.


Θεοχάρης Δαυίδ Theo David Architects + KAL Engineering Theo David Theo David Architects + KAL Engineering

01

C.V. — Born and raised in the United States. He received his Bachelor in Architrecture at Pratt Institute, New York. He continued his studies at Yale University where he received his Masters in Architecture.

Αθλητικό Κεντρο ΓΣΠ, Λευκωσία GSP “Pancypria” Stadium and Athletic Centre, Nicosia

Βιογραφικό — Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις ΗΠΑ. Έλαβε το πτυχίο Bachelor of Architecture από το Pratt Institute, και μετά από τη στρατιωτική του θητεία στις ΗΠΑ σαν μουσικός, συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Yale University. Το 1967 ήρθε στην Κύπρο όπου και εργάστηκε στo νέο τότε γραφείο Ι & Α Φιλίππου ως συνεργάτης αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ακολούθως ίδρυσε με τον Άθω Δίκαιο το αρχιτεκτονικό γραφείο David & Dikaios Associates.

Θεοχάρης Δαυίδ Theo David

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

To 1979 διορίσθηκε Chair of Graduate Architecture στο Pratt Institute. Εκείνη την περίοδο ίδρυσε και διεύθυνε για 20 χρόνια το καλοκαιρινό πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές του Pratt στην Κύπρο και Ελλάδα. Ο Θεοχάρης Δαυίδ έχει συνεισφέρει σε διεθνή προγράμματα αρχιτεκτονικών βραβείων. Μετά από εισήγηση του, ο πρώην Πρόεδρος Βασιλείου δημιούργησε τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής στη Κύπρο. Έχει σχέση με τα βραβεία Άγα Χάν και είναι πρώην πρόεδρος του New York Chapter of the AIA Distinguished Architecture Awards. Έχει επίσης εκλεγεί μέλος του Honors Committee του ιδίου οργανισμού.

Το 2005 διορίσθηκε Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κύπρου για το νέο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, όπου έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του και όπου συνεχίζει να είναι Επισκέπτης Καθηγητής. Επίσης ήταν σύμβουλος και προσκεκλημένος κριτής σε διαγωνισμούς μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής του Master Plan του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα ο Θεοχάρης Δαυίδ έχει έργα στην Κύπρο, Νέα Υόρκη, Ρουμανία, και Μέση Ανατολή και συνεχίζει να διδάσκει.

In 1967 he came to Cyprus and worked for the newly formed office of I&A Philippou as a collaborator in architectural design. He then founded, along with Athos Dikaios, the architecture office David & Dikaios associates. In 1979 he was assigned chair of the graduate school at Pratt; during which he founded and coordinated for 20 years, a summer visiting programme in Cyprus and Greece. In 2005 he was allocated president of the Advisors Committee for the University of Cyprus Architecture School, where he still remains a visiting professor. He has also been an executive jury member for the competitions which formed the Master Plan of University of Cyprus campus. Until today he continuous to teach, while much of his work is highly appreciated and includes projects in places such as New York, Romania and Middle East. In Cyprus he has built a wide variety of projects including the famous G.S.P stadium.(Venice Biennale of Architecture 2004-2006-2008, Leaps of Faith, Nicosia, 2005). Through its members, AA&U has won several prizes in Cypriot and European architectural competitions and has implemented projects in various scales with the work produced being published internationally.

Σταύρος Οικονόμου Stavros Oikonomou

02

Λιανική Αγορά Λευκωσίας Nicosia Retail Market

Βιογραφικό — Σημαντικός εκπρόσωπος του μοντερνισμού στην Κύπρο. Γεννήθηκε το 1916. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Royal Institute of British Architects από το 1948 μέχρι το 1952 οπόταν και επέστρεψε στην Κύπρο. Το 1960 ίδρυσε ιδιωτικό αρχιτεκτονικό γραφείο. Στα σημαντικότερα του έργα συγκαταλέγονται οι σχολές Terra Santa στην Αμμόχωστο και Λεμεσό και η Λιανική Αγορά Λευκωσίας

C.V. — Important representative of the modern movement in Cyprus. He studied architecture at the Royal Institute of British Architects, 1948 until 1952 where he returned to Cyprus. In 1960 he founded his architectural office. Important works of his are, the Terra Santa school in Famagusta and Limassol and the Nicosia market place.

Σταύρος Οικονόμου Stavros Oikonomou

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome


Βασίλης Ιερείδης ΙΜΑ Αρχιτεκτονική Vasilis Ierides IMA Architecture Ελληνική Τράπεζα, Λευκωσία (Σε Συνεργασία με Ι+Α ΦΙΛΙΠΠΟΥ) Hellenic Bank, Nicosia (In collaboration with J+A PHILIPPOU Architects)

Βασίλης Ιερείδης Vasilis Ierides

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

03

Βιογραφικό — 0 Βασίλης Ιερείδης αποφοίτησε από την Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1977 και συνέχισε τις σπουδές του στη σχολή College of Europe, Institute R. Lemaire στην Bruges, Βέλγιο. Δίπλωμα στην συντήρηση και αποκατάσταση κτιρίων και πόλεων. Το 1980 ιδρύει το αρχιτεκτονικό γραφείο Βασίλης Ιερείδης και συνεργάτες και από το 2006 είναι συνεταίρος στο αρχιτεκτονικό γραφείο ΙΜΑ αρχιτεκτονική. Επιδράσεις δέχτηκε από το Bauhaus και τους συνεχιστές του αλλά και την Κυπριακή λαϊκή αρχιτεκτονική. Αναγνωρίζει ως βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής σύνθεσης τη λειτουργικότητα και την προσαρμοστικότητα, τις οποίες και ενσωματώσει στο υλοποιημένο έργο του. Σήμερα παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις με ενδιαφέρον αλλά και κριτική διάθεση. Από το Σεπτέμβριο του 2008 είναι Ειδικός Συνεργάτης στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου Frederick, με διδασκαλία στη θεωρητική και εφαρμοσμένη αρχιτεκτονική.

C.V. — Vassilis Ierides graduated from the Architecture School of National Technical University of Athens in 1977 and continued his studies at the Bruges in Belgium where he was specialized in the field of preservation and restoration of buildings. In 1980 he establishes the office Vassilis Ierides and associates. Since 2006 he is a partner in the architecture office IMA Architecture. He was influenced from the Bauhaus movement and its continuers but also from the Cyprus folk architecture. He acknowledges as basic principles of architectural synthesis functionality and adaptability, which he embodies in his implemented work. Today he observes the international developments with interest and critique note. Since September 2008 he has joined the Research and Teaching Staff of Frederick University as a part timer, with tutorship in theoretical and applied architecture.

Ελληνική Τράπεζα, Λευκωσία Hellenic Bank, Nicosia

Έργο — ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕ ΑΙΘΡΙΟ Η εσωτερική αυλή είναι το βασικό στοιχείο της σύνθεσης. Το αίθριο χαρακτηριστικό της παραδοσιακής κατοικίας σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου είναι η κεντρική ιδέα. Γύρω από το αίθριο αναπτύσσονται οι χώροι εργασίας. Μπαλκόνια προς το αίθριο διαμπερές ισόγειο, αυλή. 1995-2005 μια δεκαετία από την πρώτη συνάντηση μέχρι να δώσουμε το κλειδί στο Πασχάλη Πασχαλίδη που μας ζήτησε να συνεργαστούμε, Αντρέας Φιλίππου, Αλέκος Φιλίππου, Άθως Δίκαιος, Αλέκος Ιερείδης, Βασίλης Ιερείδης και πολλοί άλλοι. Μια συλλογική δουλειά που μας έδωσε πολλές χαρές. Ωριμάσαμε και συνεχίζουμε…

Project — HELLENIC BANK ATRIUM BUILDING The court is the main element of the composition. The atrium a characteristic space found on the Mediterranean residential space is the “partie”. Work space with balconies are organized around the atrium. It took ten years from day one, in 1995, when we were invited by the then president of the Hellenic Bank Paschalis Paschal ides to collaborate. Three offices many architects and other engineers work together to deliver the building in 2004, Andreas Philippou, Alecos Philippou, Athos Dikaios , Alecos Ierides, Vassilis Ierides. A collaborative work that gave us pleasures, we mature and continue…


Βάκης Χατζηκυριάκου Βάκης και Συνεργάτες, Αρχιτέκτονες και Διακοσμητές Vakis Hadjikyriacou Vakis Associates, Architects and Designers Columbia Plaza, Λεμεσός Columbia Plaza, Limassol

Βάκης Χατζηκυριάκου Vakis Hadjikyriacou

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

04

Βιογραφικό — Γεννήθηκε το 1953 στη Λεμεσό. Σπούδασε αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου στο πολυτεχνείο του middlesex b.a(hons), περιβαλλοντική αρχιτεκτονική στο Βασιλικό κολέγιο του Λονδίνου (master of arts) m.a.rca και αρχιτεκτονική στο architectural association (a.a) riba. Εργάστηκε στο γραφείο του Norman Foster και επιστρέφοντας στην κύπρο, οργάνωσε το αρχιτεκτονικό γραφείο Βάκης και συνεργάτες, που είναι τώρα ένα από τα δημιουργικά αρχιτεκτονικά γραφεία της Kύπρου, με ευρύ φάσμα έργων όπως ξενοδοχεία, οικιστικές μονάδες, γραφεία, διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων και συμμετοχές σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Η ομάδα αποτελείται από ταλαντούχους και έμπειρους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές που μελετούν και επιβλέπουν καλοφτιαγμένα, πρωτοποριακά κτίρια. www.vakisassociates.com

C.V. — Born in 1953 limassol, cyprus. Studied interior architecture and design at middlesex polytechnic b.a(hons), master of arts and environmental architecture at the royal college of art london, m.a.rca and architecture at the architectural association london (riba). Worked for Norman Foster and on returning to cyprus set up vakis associates architects that established itself as one of cyprus’ foremost architectural firms currently engaged in a broad range of projects from residential and office development to civil, hotels, interiors and competition work. The design team of, architects, civil engineers, interior and product designers have a wide range of talent and professional experience in designing and supervising advance and well crafted complex buildings. www.vakisassociates.com

Columbia Plaza, Λεμεσός Columbia Plaza, Limassol

Έργο — Το σύμπλεγμα κτιρίων κτίστηκε στην δεκαετία του 60 ως εκθεσιακός χώρος της εταιρείας rootes των αυτοκινήτων singer, hilman και humber. Η πρόσφατη ριζική αλλαγή που έχουμε μελετήσει έφερε νέα ζωή και ενέργεια στο ιστορικό κέντρο της λεμεσού. Εστιατόρια, γκαλερί, πιάνο μπαρ, καταστήματα και διαμερίσματα μοιράζονται την μεγάλη κεντρική πιάτσα με σκιασμένους χώρους εστίασης και ξεκούρασης. Το νέο ‘’look’’ με τον 16 μέτρα τηλεπικοινωνιακό πύργο μετατράπηκε σε κέντρο και σημείο αναφοράς για ολόκληρη την πόλη. Ολόκληρο το έργο έχει κτιστεί κατ’έξοχή με ντόπια υλικά και τεχνικές. Tο ειδικά κατασκευασμένο αλουμινένιο σκίαστρο προστατεύει τον κεντρικό κορμό του κτιρίου. Εσωτερικά κυριαρχούν τα πλατιά δάπεδα από ξύλο δρυ, τα ψηλά ταβάνια και οι έντονοι χρωματισμοί.

Project — This complex of buildings was built in the 1960’s as a car showroom, office, service garage and spare parts depot by the cyprus agent for rootes, singer, hilman and humber cars. This transformation brought new life to the historic city centre of limassol town. Restaurants, venue centre, night club/ piano bar, shopping and residential areas share a central piazza with shaded outdoor dining. This contemporary complex with its 16meter high communication tower is now a focal/ reference point to the town. Only local materials were used and a tubular aluminum extrusion skin shade and protect its main body. The interior is dominated by wide oak timber floors, high ceilings and strong colours.


Νίκος Μεσαρίτης Μάριος Πελεκάνος Πολυτία Αρμός Nikos Mesaritis Marios Pelekanos Polytia Armos

05

Γραφεία Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας Sewage Board of Nicosia Headquarters

Βιογραφικό — Ο Νίκος Μεσαρίτης αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 1973. Ίδρυσε το δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο το 1977 και από το 1993 είναι ο Διευθύνων Συνέταιρος του γραφείου «Πολυτία Αρμός» (αρχιτέκτονες, μηχανικοί, πολεοδόμοι, μελετητές εσωτερικών χώρων, διεύθυνση έργων). Έχει βραβευτεί σε αριθμό αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (19891991) και του ΕΤΕΚ (1992-2002). Ο Μάριος Πελεκάνος είναι απόφοιτος του ΕΜΠ και του University College London (M. Sc., 1990). Έχει επίσης βραβευτεί σε αριθμό αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Είναι συνέταιρος στο γραφείο «Πολυτία Αρμός» από το 1993 και Υπεύθυνος Συντονιστής της Μελετητικής Ομάδας του γραφείου.

Νίκος Μεσαρίτης Nikos Mesaritis

Μάριος Πελεκάνος Marios Pelekanos

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

C.V. — Nicos Mesaritis graduated from the National Technical University of Athens (NTUA), Greece (1973). He established his own architectural firm in Nicosia (1977) and as from 1993 he is the Managing Partner of “Polytia Armos” (architectural, town-planning, civil engineering, interior design, project management office). He has been awarded a number of prizes in architectural competitions. President of the Cyprus Architects Association (1989-1991), Chairman of the Cyprus Technical Chamber (1992-2002). Marios Pelekanos graduated from the NTUA, Greece and the University College London (M. Sc, 1990) He is a Partner of “Polytia Armos” since 1993. He has been awarded also a number of prizes in architectural competitions. He is currently the Design Team Coordinator of the firm. produced being published internationally.

Γραφεία Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας Sewage Board of Nicosia Headquarters

Έργο — Η πρώτη πρόκληση ήταν πώς να επιτύχει μια σύγχρονη επέμβαση σε ένα ιστορικό κτίριο έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες, διατηρώντας τις αξίες της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Project — The first challenge was to achieve a contemporary intervention on a historical building in order to serve current needs without losing the values of traditional architecture.

Η δεύτερη πρόκληση ήταν ότι το κτίριο θα έπρεπε να σηματοδοτήσει την εποχή του μέσα στο ιστορικό του περιβάλλον.

The second challenge was that old and new buildings should retain their historical footprints within the given historical environment.

Η τρίτη πρόκληση παρουσιάστηκε όταν κατά τις εκσκαφές στον χώρο της αυλής ανακαλύφθηκαν ευρήματα της μεσαιωνικής περιόδου.

The third challenge came out when, during the excavations in the courtyard, architectural remains of buildings dated to the medieval period were discovered.

Το Παλαιότερο συντηρήθηκε και αναδείχθηκε. Το Παλαιό αποκαταστάθηκε και συμπληρώθηκε. Το Νέο συνδέθηκε και εναρμονίστηκε.

Remains of the Oldest were restored. The Old building was supplemented. The New building was harmoniously integrated with the use of modern and traditional materials, methods and applications.

Η Αρμονία αναζητήθηκε στη Σύνθεση, μέσω των παραδοσιακών μεθόδων και αναλογιών και στην Αντίθεση, μέσω της παράθεσης σύγχρονων και παραδοσιακών υλικών και της εφαρμογής νέων εγκαταστάσεων.


Άρμων Χώρος Αρχιτεκτονική Armon Choros Architektonikis

06

Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο στη Λευκωσία, Κύπρος Olympic House and Park in Nicosia, Cyprus

Βιογραφικό — Το γραφείο «ΆΡΜΩΝ Χώρος Αρχιτεκτονικής» λειτουργεί από το 1995 στη Λάρνακα, από τους αρχιτέκτονες Ελευθερία Σεργίδου και Βασίλη Πασιουρτίδη. Η Ελευθερία Σεργίδου γεννήθηκε το 1965. Αποφοίτησε το 1991 ως Αρχιτέκτων D.P.L.G., (Ecole d’ Architecture de Paris la Défense). Ακολούθως, το 1993 απόκτησε το D.E.A. «Jardins-Paysages-Territoires» (Ecole d’ Architecture de Paris la Villette & Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). Ο Βασίλης Πασιουρτίδης γεννήθηκε το 1964. Αποφοίτησε το 1990 ως Αρχιτέκτων Μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). Από το 1990 έως το 1992 εργάστηκε στην Αθήνα με τους Δόμηση ΕΠΕ και από το 1992 έως το 1995 εργάστηκε στην Αθήνα με τους Atelier 66 (Δημήτρη και Σουζάνα Αντωνακάκη).

C.V. — The firm “ARMON Choros Architektonikis” operates in Larnaca since 1995, by the architects Mrs. Eleftheria Serghidou and Mr. Vasilis Pashiourtides. Mrs. Eleftheria Serghidou was born in 1965. In 1991 she graduated as Architect D.P.L.G. (Ecole d’ Architecture de Paris la Défense). Afterwards, in 1993 she received the D.E.A. «Jardins-PaysagesTerritoires» (Ecole d’ Architecture de Paris la Villette & Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). Mr. Vasilis Pashiourtides was born in 1964. In 1990 he graduated as Architect Engineer (National Technical University of Athens). From 1990 to 1992 he worked with “Domisi Ltd” and from 1992 to 1995 he worked with the “Atelier 66” (Suzanna and Dimitris Antonakakis) in Athens.

Ελευθερία Σεργίδου και Βασίλη Πασιουρτίδης Eleftheria Serghidou and Vasilis Pashiourtides

Έργο — Επισημάνθηκαν οι ακόλουθες τρεις βασικές παράμετροι: • Η Οικουμενική διάσταση της καλλιέργειας και διάδοσης του αρχαίου πνεύματος του Ολυμπισμού. • Η Ιστορική διάσταση της διαφύλαξης και αναβίωσης του πανάρχαιου θεσμού. • Η Αθλητική διάσταση της προώθησης της ταυτόσημης άσκησης Σώματος και Πνεύματος. Θεωρήθηκε ότι τα περάσματα από το «ένα στο σύνολο» και από το «αρχαίο στο σύγχρονο» μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα από αρχιτεκτονικές μεταβάσεις και να μεταφραστούν στη διάρθρωση του κτιρίου σε Κάτοψη και στο διάλογο του με το έδαφος σε Τομή αντίστοιχα. Η συνταύτιση Σώματος και Πνεύματος παραλληλίστηκε με τη συνταύτιση κτιστού και ά-κτιστου, κτιρίου και πάρκου, στο επίπεδο του Χωροταξικού.

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

Project — The following three fundamental considerations were addressed: • The global dimension inherent in the encouragement and inculcation of the Olympic spirit. • The historical dimension of preserving and reviving of the venerable institution of great antiquity. • The athletic dimension that pursues training of “body and spirit” in equal measure. It was felt that the shifts from “individual to collective” and from “ancient to modern” could be achieved by means of architectural transitions, and thus be translated into the layout of the building in plan and its dialogue with the ground in section respectively. On master plan the concord of body and spirit was reflected en the concord of built and nonbuilt, of edifice and park. Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο στη Λευκωσία Olympic House and Park in Nicosia


Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης Neoptolemos Michailides

Κωνσταντίνος Μαραθεύτης Konstantinos Maratheftis

07a Εκκλησία Αποστόλου Βαρνάβα, Λευκωσία St. Varnava Church, Nicosia

08a Κτίριο Ελεγκτικής Υπηρεσίας Κύπρου Audit Office of the Republic of Cyprus 08b Shacolas Emporium Park, Nicosia Shacolas Emporium Park, Λευκωσία

07b Apartment Building of Alexandros Demetriou Πολυκατοικία Αλέξανδρου Δημητρίου Βιογραφικό — Σημαντικός εκπρόσωπος του μοντερνισμού στην Κύπρο, με έντονα προσωπική έκφραση. Γεννήθηκε το 1920 και άρχισε τις σπουδές του στο Μιλάνο της Ιταλίας στις αρχές της δεκαετίας του 40΄, όπου μαθήτευσε κοντά σε μεγάλους αρχιτέκτονες της εποχής, τον Gio Ponti και τον Bruno Zevi. Επιστρέφει στην Κύπρο μετά το τέλος του Β΄ παγκόσμιου πόλεμου. Οι απλές φόρμες, η έλλειψη ιστορικών αναφορών, η απουσία διακοσμητικών στοιχείων και συμβολισμών, διακρίνονται ήδη από το πρώτο του έργο, την κατοικία Κάνθου, έργο κτισμένο το 1952. Αποκορύφωμα της δημιουργικής του ικανότητας αποτελεί η κατοικία του ιδίου, που ολοκληρώθηκε το 1965. Πέθανε το 1993.

Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης Neoptolemos Michailides

Τα έργα ως μέρος του ριζώματος The projects as parts of the rhizome

C.V. — Important repressentative of the modern movement in Cyprus, with a strong personal style. He studied in Milan at the begining of the 40’s, under great architects like Gio Ponti and Bruno Zevi. He returned to Cyprus after the end of WWII. His first built work, house in Kanthou 1952, becomes an important medium to observe the use of simple forms, and the absence of any historical reference, decorative or symbolic elements. His own private house in Nicosia, is considered to be masterpiece which exemplifies the peak of his creative career.

Βιογραφικό — Ο Κ. Μαραθεύτης αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας της Ιταλίας το 1980. Σχεδίασε πολλά δημόσια, εμπορικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και οικιστικά έργα, όπως το εμπορικό κέντρο Shacolas Emporium Park (70.000μ²) και το Συγκρότημα Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου (10.000μ²).

Κέρδισε διάφορα βραβεία αρχιτεκτονικής, όπως το δεύτερο βραβείο για το κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Λευκωσίας και το δεύτερο βραβείο για τις Κτιριακές Εγκαταστάσεις Επιστημών & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπήρξε μέλος της κριτικής επιτροπής για τον διεθνή διαγωνισμό των Κεντρικών Γραφείων του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

C.V. — K. Maratheftis graduated from Universita Degli Studi Di Firenze in 1980. He designed many public, commercial, educational, cultural and residential projects, such as the commercial centre of Shacolas Emporium Park (70.000m²) and the Building Complex of the Social Activities of the University of Cyprus (10.000m²). He won several awards such as the second prize for the Supreme Court Building and the second prize of the Building for the Faculty of Science and Technology of the University of Cyprus. He was a member of the Jury for the international architectural competition for the Headquarters of the European Council and the Council of Ministers of the European Union.

Κωνσταντίνος Μαραθεύτης Konstantinos Maratheftis

Έργο — Το Κτίριο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εκτελέστηκε 2004-2006 με τη μέθοδο ανάθεσης μελέτης / κατασκευής / συντήρησης και επιλέχθηκε μετά από υποβολή συνθέσεως αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, με συνολικό κόστος €5.300.000 και εμβαδό 1350μ2. Συναποτελείται από τέσσερεις υπερκείμενους γραφειακούς χώρους, κοινόχρηστους χώρους στο ισόγειο με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και καφετέρια και δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης 131 θέσεων. Η διάταξη των γραφειακών χώρων διαμορφώθηκε σε δύο πτέρυγες, που τις συνδέει, σε κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο, ο κεντρικός πυρήνας διακίνησης. Οι βιοκλιματικές αρχές σχεδιασμού έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στη σύνθεση του συνόλου και καθόρισαν τη μορφή του. Επιδίωξη ήταν η διείσδυση του εξωτερικού περιβάλλοντος στον εσωτερικό χώρο.

Project —The Audit Office of the Republic of Cyprus was built 20042006 with the Built / Operate / Transfer method and was selected through an architectural competition, with a total cost €5.300.000 and 1350 m2 total area. It consists of four floors with office spaces, common areas at the ground floor with a multi-purpose Hall and a cafeteria and two underground parking areas of 131 places. The office spaces were arranged in two wings, connected horizontally and vertically by the central core of circulation. The bioclimatic design principles played a major role in the design of the whole project, which defined its shape. The design aim was to allow the external environment to penetrate the internal spaces.

Κτίριο Ελεγκτικής Υπηρεσίας Κύπρου Audit Office of the Republic of Cyprus

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome


Χρύσανθος Χρυσάνθου Χ. Η Χρυσάνθου & Συνεργάτες Ηρακλής Παπαχρίστου Eracles Papachristou – Architects Chrysanthos Chrysanthou C. E. Chrysanthou & Associates Eracles Papachristou Eracles Papachristou – Architects 09a—17a Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίου Κύπρου University of Cyprus, Students Residence 09b—17b Αθλητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου University of Cyprus, Sports Hall

Χρύσανθος Χρυσάνθου Chrysanthos Chrysanthou

Ηρακλής Παπαχρίστου Eracles Papachristou

Τα έργα ως μέρος του ριζώματος The projects as part of the rhizome

Βιογραφικά — Ο Χρύσανθος Χρυσάνθου γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1956. Έχει σπουδάσει στο City University of New York και απόκτησε πτυχίο αρχιτεκτονικής και πτυχίο αρχιτεκτονικής τοπίου. Το γραφείο του «Χ. Η Χρυσάνθου & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1986. Ο Ηρακλής Παπαχρίστου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1972. Έχει σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου πήρε πτυχίο αρχιτεκτονικής και μεταπτυχίο στο Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στη Bartlett School of Architecture του U.C.L. Το γραφείο του «Παπαχρίστου Αρχιτέκτονες» ιδρύθηκε το 1999. Τα δύο γραφεία έχουν συνεργαστεί σε πολλά έργα και κέρδισαν αρχιτεκτονικές διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Ανάμεσα σε άλλα: Α΄ βραβείο Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίου Κύπρου – Σχεδιασμός 1999 – Κατασκευή 2004. Α’ βραβείο Αθλητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου – Σχεδιασμός 2002 – Κατασκευή 2008 Α’ βραβείο Υπουργείου Άμυνας – Σχεδιασμός 2004 Α’ διαμόρφωση Κυκλοφοριακού κόμβου εισόδου Πάφου – Σχεδιασμός 2010

C.V. — Chysanthos Chrysanthou was born in Nicosia in 1956. He received his diploma in Architecture and Landscape Architecture in City University of New York. The Architectural practise C. E. Chrysanthou & Associates was established in 1986. Eracles Papachristou was born in Nicosia in 1972. He graduated from Aristotle University of Thessaloniki, School of Engineering, Department of Architecture, while he acquired his M.Arch degree in the Bartlett School of Architecture, U.C.L. Eracles Papachristou – Architects was established in 1999. The two practices have collaborated in a lot of projects and competition winning a sense of prizes and distinctions. Among them: University of Cyprus, Students Residence – 1st prize in competition, design 1999. University of Cyprus, Sports Hall, 1st prize in competition, design 2002. Ministry of defence – Main building 1st prize, competition 2004 Paphos City entrance – competition for Roundabout Entrance Landscape proposal, design 2010.

Έργο — a ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Σχεδιάζοντας συγκρότημα κτιρίων κατοικίας, κανείς καλείται να διερευνήσει την χωρική αρχιτεκτονική πρόκληση της ανεξάρτητης μονάδας μέσα στο σύνολο, της ταυτόχρονης αυτονομίας και συνάθροισης που δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες ζωής. Ο χώρος της κατοικίας, πρέπει μέσα από το κέλυφος της και το περιβάλλοντα χώρο να δίνει αφορμές και ερεθίσματα μέσα από τις επεξεργασίες των υλικών, τις υφές, τα επίπεδα και όγκους. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ Μια πορεία, φυσική συνέχεια των κεντρικών πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, διεισδύει σαν σφήνα κίνησης και κοινωνικών δραστηριοτήτων, συνδέοντας και συσχετίζοντας τις μονάδες κατοικίας, περιβάλλοντας τον υπαίθριο χώρο, δημιουργώντας γεγονότα και στάσεις πολλαπλές κλίμακες, οπτικές φυγές, οριοθετημένες θέες και σημεία αναφοράς.

Αθλητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου University of Cyprus, Sports Hall

Project — a A design that evolves around the notions of the individual within the anonymous enormity of the crowd, the description, definition and constraint of space and the creation of noteworthy elements and events that inform that transform a greater whole. Accommodation is always an exercise in transcending scales, in allowing the individual space and identity

enough without losing the context of the larger organism. To this effect the design focuses around the creation of highly individual volumes, variegated and described through material, texture, levels, volumes and location. Further ingredients are provided through the mature of place, with framed views and smaller escapes offering a sense of location and scale.

Έργο — b Το κτίριο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου επικάθεται ως ένας βαρύς όγκος σε αντιπαραβολή με το πρανές ακριβώς πίσω του, με την οροφή του βαριά και υπερυψωμένη … να αιωρείται. Οι χειρονομίες είναι διακριτές … (γίνεται ορατές και κατανοητές από απόσταση) αλλά πάλι, μετά, επανειλημμένα και σκόπιμα, αλλοιώνονται σε μια μικρότερη κλίμακα, διακοπών, επεμβάσεων ρυθμικών · τα προεξέχοντα συστήματα σκίασης κατά μήκος της δυτικής όψης, η λεπτομέρεια στα γυάλινα πετάσματα, οι απαστράπτοντες χειρολισθήρες, που τείνουν για να προσκαλέσουν κάποιον να εισέλθει στο εσωτερικό του όγκου, η κοιλιά της οροφής που προβάλει από την σκοτία ως μια προβεβλημένη κατασκευή. Το βάρος όλου του σχεδιασμού εξελίσσεται σε μια διπλωμένη επιφάνεια, με την μορφή της οροφής η οποία προεκτείνεται να αγγίξει εξωτερικά και τις υπόλοιπες εξωτερικές εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούν ουσιαστικό μέρος της ολότητας. Project — b The University of Cyprus - Sports Hall sits as an almost cumbersome volume against the bank behind it, its roof at once weighty and elevated…hovering over it. Gestures are large... (seen at distance) and are then subsequently informed… deformed by a smaller scale of interrupting, fragmenting rhythms: the protruding shading devices along the western façade, the detail in the glazed surfaces, the gleaming railings that slope in to draw one towards the inner volume, the underbelly of the roof evolving from the deep shadows as an exposed, contorted structure. The weight of the design evolves into a folded surface in the form of the roof that extends its reach across to the external sports facilities that form an integral port of the entity. Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίου Κύπρου University of Cyprus, Students Residence


Kωνσταντίνος Κωνσταντή Ena Pros Ekato Κωνσταντή αρχιτέκτονες Constantinos Constanti Ena Pros Ekato Constanti Architects Κτίριο Γραφείων στη Λευκωσία Office Building in Nicosia

Kωνσταντίνος Κωνσταντή Constantinos Constanti

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

10

Βιογραφικό — Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντή (1968) σπούδασε αρχιτεκτονική msc/arch/ στο Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής της Σόφιας. Ίδρυσε το αρχιτεκτονικό γραφείο ena pros ekato κωνσταντή αρχιτέκτονες στη Λευκωσία το 2002. Η κύρια εστίαση της πρακτικής του γραφείου είναι η ισορροπία μεταξύ του αρχιτεκτονικού σχεδίου, της ποιότητας αισθητικής και του περιβάλλοντος. Εχει σχεδιάσει και έχει εποπτεύσει διάφορα αρχιτεκτονικά έργα συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων όπως συγκροτήματα κατοικιών, ιδιωτικά νοσοκομεία, κατοικίες πολυτέλειας εμπορικά κτήρια, εκθεσιακούς χώρους, τουριστικά θέρετρα κ.λπ.

C.V. — Constantinos Constanti (b.1968) studied architecture and received a master of science degree in architecture from the University of Architecture in Sofia. He founded Ena pros ekato Constanti architects in Νicosia 2002. The main focus of the practice is the balance between the architectural design, aesthetics quality of space and the environment. He has designed and supervised various architectural projects including public and private buildings such as residential complexes, private hospitals, luxury dwellings and villas, commercial buildings, exhibitions spaces, tourist resorts etc.

Κτίριο Γραφείων στη Λευκωσία Office Building in Nicosia

Έργο — H αναζήτηση της μορφολογίας των κτιρίων στηρίχθηκε στη πρόθεση να αποτελούν σημείο αναφοράς και σήμανσης της λειτουργίας που στεγάζουν στην ευρύτερη περιοχή. H πιο πάνω πρόθεση μετουσιώνεται αρχιτεκτονικά με την επιλογή να δομηθούν τα κτίρια με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδειχθεί και να εκφραστεί η καθαρότητα της μορφής των όγκων, με στόχο διαχρονικά να εμφανίζουν τη δική τους ταυτότητα, ενταγμένη μέσα στη πόλη. Η αντίληψη για μια συνθετική προσέγγιση των δύο λειτουργικών ενοτήτων υπήρξαν δείκτες του θεωρητικού προβληματισμού της πρότασης. Το γραμμικό κτίριο (κτίριο γραφείων), ένας καθαρός όγκος ακολουθεί την οικοδομική γραμμή συνεχίζοντας τον αστικό ιστό. Με την χειρονομία αυτή, του συνεχούς μετώπου, επιχειρείται να τονιστεί ο χαρακτήρας του δρόμου ως άξονας εμπορικής δραστηριότητας. επιδίωξη ήταν η μέγιστη αξιοποίηση του εμπορικού χαρακτήρα του τεμαχίου. Γυαλί και γυμνό μπετό(fair face) είναι τα κυρίαρχα υλικά στο εξωτερικό του κτιρίου.

Project — The defining search of the shape and form of the buildings was supported with the intention, for both structures to develop to a point of reference, to the rest of the area and surroundings. The ideology and architectural intent is expressed with clear forms, volumes and shapes in order the buildings, to create a unique identity and statement through time, in the urban environment. The sensitivity for a compositional approach of two functional entities has been a key issue to the design proposal. The linearity of the office building, a clear volume which transcends in the city settings. The creation of a linear continuous facade has helped to empower the character of the area as a commercial axis, which was one of our main objectives. Glass and fair face concrete are the main materials for the external of the building.


Μαργαρίτα Δανού Margarita Danou Αθλητικό Πάρκο στο Παλαιό ΓΣΟ στη Λεμεσό Athletic Park at the old GCO stadium in Limassol

Μαργαρίτα Δανού Margarita Danou

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

11

Βιογραφικό — H Μαργαρίτα Δανού γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1965. Έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική στην σχολή του Architectural Association στο Λονδίνο από το οποίο έλαβε το ΑΑ Diploma in Architecture το 1990. Από το 1991 ιδιωτεύει. Έχει διακριθεί σε Παγκύπριους και Ευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς όπως στο Διαγωνισμό για το Αθλητικό Πάρκο στο Παλαιό ΓΣΟ στη Λεμεσό με την απονομή Α βραβείου και την ανάθεση της μελέτης καθώς επίσης στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό EUROPAN 3 για την πόλη του of CAMPI BIZENCIO στην Ιταλία. Έχει επίσης διακριθεί με την απονομή του Κρατικού Βραβείου Αρχιτεκτονικής στην κατηγορία Αξιόλογου έργου για τον Παραλιακό Πεζόδρομο Βορόκλινης . Το έργο αυτό ήταν υποψήφιο για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Mies Van Der Rohe και έχει δημοσιευθεί σε διεθνείς εκδόσεις όπως το ‘Τhe Phaidon Αtlas of World Contemporary architecture, την έκδοση ‘ Detail of Contemporary World Landscape Architecture ‘ και τα ‘Αρχιτεκτονικά Θέματα’.

C.V. — Margarita Danou was born in Nicosia in 1965. She studied architecture at the Architectural Association in London and received AA Diploma in Architecture in 1990. In 1991 she established her professional practice and since then she has designed a wide range of projects and was awarded several prizes in architectural competitions. Winning designs include the Εuropean Architectural Competition EUROPAN 3 for the city of CAMPI BIZENCIO in Italy and The New Athletic Park of GSO in Limassol. Her work has been published in local and international publications and periodicals including ‘The Phaidon Atlas of Contemporary world Architecture’ and ‘Details of Contemporary World Landscape Architecture’. In 2004 she was jointly awarded the Cyprus State Prize of exceptional Architectural Work for the Voroklini Coastal Promenade, with Sevina Floridou.

Αθλητικό Πάρκο στο Παλαιό ΓΣΟ στη Λεμεσό Athletic Park at the old GCO stadium in Limassol

Έργο — Ο σχεδιασμός του Αθλητικού Πάρκου στη θέση του ιστορικού σταδίου ΓΣΟ στη Λεμεσό άρχισε με τον προσδιορισμό μιας προγραμματικής πρόθεσης/ υπόθεσης, ορίζοντας ως πρώτο πρότυπο τον επαναπροσδιορισμό του χώρου ως δημόσιο αθλητικό πάρκο μέσα στον οποίο υπάρχουν διευκολύνσεις για πλατειά αθλητική ενασχόληση και ως δεύτερο, τον καθορισμό του χώρου ως απόσπασμα μιας ετήσιας γιορτής. Προτείνεται σε αυτό ένα σύμπλεγμα από ράμπες, διαδρόμους, γεφύρια και πλατώματα και δημιουργείται μια νέα δομημένη πορεία η οποία εισρέει σε διάφορες κατευθύνσεις και συνθέτει ένα πλούσιο συντακτικό κίνησης και χωρικών εμπειριών διαμέσου μιας ρευστής σε διαρρύθμιση τοπογραφίας. Η μετάσταση της πλατφόρμας ως ανυψωμένο επίπεδο νότια του πάρκου το καθιστά ως ένα νέο ορίζοντα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τη διαμπερότητα του χώρου.

Project — Margarita Danou was born in Nicosia in 1965. She studied architecture at the Architectural Association in London and received AA Diploma in Architecture in 1990. In 1991 she established her professional practice and since then she has designed a wide range of projects and was awarded several prizes in architectural competitions. Winning designs include the Εuropean Architectural Competition EUROPAN 3 for the city of CAMPI BIZENCIO in Italy and The New Athletic Park of GSO in Limassol. Her work has been published in local and international publications and periodicals including ‘The Phaidon Atlas of Contemporary world Architecture’ and ‘Details of Contemporary World Landscape Architecture’. In 2004 she was jointly awarded the Cyprus State Prize of exceptional Architectural Work for the Voroklini Coastal Promenade, with Sevina Floridou.


Βιογραφικό — Αποφοίτησε από το Architectural Association στο Λονδίνο και επέστρεψε στην Κύπρο το 1993 όπου και μπήκε στο δυναμικό του Αρχιτεκτονικού γραφείου Κυθρεώτης και συνεργάτες. Το 2004 κέρδισε το βραβείου δημόσιου κτιρίου του Συλλόγου αρχιτεκτόνων Κύπρου, το οποίο δίνεται κάθε τέσσερα χρόνια, για το κτίριο της Δημοσιογραφικής Εστίας στην Λευκωσία που είχε ολοκληρωθεί την ίδια χρονιά.

Χαρίλαος Κυθρεώτης Κυθρεώτης και Συνεργάτες Charilaos Kythreotis Kythreotis and Αssociates 12a Κτίριο Γραφείων RAI RAI Office Building 12b Κτίριο Θεάτρου Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Λευκωσία The Cyprus National Theatre, Nicosia

Χαρίλαος Κυθρεώτης Charilaos Kythreotis

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

C.V. — He graduated from the Architectural Association London and he returned to Cyprus in 1993 where he joined the Kythreotis and associates office. In 2004 Charilaos Kythreotis won the Cyprus architects Association award for Public Architecture, which is given every four years, for the Union of Journalists building in Nicosia, that was completed on the same year.


Γιώργος Χατζηχρίστου Yiorgos Hadjichristou Κατοικία, 2 Διαμερίσματα και Ιδιωτικό Ινστιτούτο στην Αγλαντζιά Residence, 2 appartments and a private institute in Aglantzia

13

Βιογραφικό — Ο Γιώργος Χατζηχρίστου εργάζεται αρχιτέκτονας στη Λευκωσία, έχοντας κάνει σπουδές στο Κίεβο, Ουκρανία και Κυότο, Ιαπωνία. Έχει λάβει μέρος σε διάφορους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και εκθέσεις, με βραβεία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Συνεργάζεται με διάφορους αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες σε ποικίλα έργα και έρευνες μικρής και μεγάλης κλίμακας. Εκτός από το αρχιτεκτονικό γραφείο, εργάζεται και σαν βοηθός καθηγητής στο Αρχιτεκτονικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπου επίσης είναι κι ο συν- διευθυντής του τμήματος.

C.V. — Yiorgos Hadjichristou is a practicing architect in Nicosia with studies in Kiev. Ukraine and Kyoto, Japan, while participating in various courses and seminars in a series of other countries. Having participating in various exhibitions and competitions, he is a recipient of a number of prizes, national and international ones. He has been working in collaboration with various architects and artists in a wide range of projects, researches which vary from small furniture to town planning project. Apart form his private practice He is currently teaching at the Architecture Programme of the University of Nicosia, where he holds the position of the cohead of the Architecture Department.

Έργο — Η οικοδομή φιλοξενεί τις οικιστικές ανάγκες της οικογένειας Καιζερ: ισόγεια κατοικία, 2 διαμερίσματα στον όροφο και ένα φροντιστήριο στο χαμηλότερο επίπεδο του οικοπέδου. Η διαρρύθμιση χαρακτηρίζεται από εσωστρεφή διάθεση: οι χώροι οργανώνονται γύρω από εσωτερική αυλή. Οι λειτουργίες ‘εσωκλείονται’ σε μπετονένειο κέλυφος, λαξευμένο με εσοχές. Οι εσοχές ολοκληρώνονται με συρόμενα πανέλα και λειτουργούν ως μικρές εσωτερικές αυλές. Οι χώροι πλάθονται διαφορετικά σε κάθε στιγμή με τη διέλευση του φωτός, την παροχή του διαμπερούς αερισμού και τις εσωτερικές και εξωτερικές οπτικές φυγές.

Architects: Yiorgos Hadjichristou and Petros Constantinou Owner: Ifigeneia Kaizer, Civil Engineers: Hyperstatic Engineering Design, Antros Ahilleos, Mechanical Engineers: Andreas Florides and Kyriakos Athienitis, Electrical Engineers: Demetris Tsaggarides and loukianos Raftis, Builder: House masters lts, Christos Apostolou, Location: Aglantzia, Nicosia, Cyprus, Cost: 766 300 euros Photos: Christos Papantoniou, Petros Constantinou and Yiorgos Hadjichristou

Γιώργος Χατζηχρίστου Yiorgos Hadjichristou

Κατοικία, 2 Διαμερίσματα και Ιδιωτικό Ινστιτούτο στην Αγλαντζιά Residence, 2 appartments and a private institute in Aglantzia

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

Project — The building was constructed to accommodate the housing needs of the family Kaizer: a ground floor residence, 2 apartments on the 1st floor, and a small private institute on the lower level of the plot. The spaces function in an introverted organization, through an arrangement of the spaces around a courtyard. The functions are enveloped by a unified shell of reinforced concrete -a cube which is carved like a sculpture with notches (openings) . All the openings can be closed by shading panels that slide along the external surface of the shell, creating that way small courtyards.


Γιώργος Γεωργίου Γιώργος Παρούτης Έλενα Παρούτη Μαρία Χαραλαμπίδου ΕΠΙΤΕΣΣΕΡΑ Αρχιτέκτονες George Georgiou George Paroutis Elena Parouti Maria Charalambidou Epitessera Architects

14

Αιγαία -Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών School of Fine and Applied Arts AIGAIA

C.V. — Year of Foundation: July 2002 Competitions: Lyceum Dasoupolis Nicosia 2010, 2ND Prize CYTA Bulding Larnaca 2002, 2ND Prize Palais de Sport Limassol 2000, 2ND Prize Students Hall (Phase 1st) Nicosia 1998, 2ND Prize Port Terminal Building Limassol 2004, 3RD Prize The Journalist House 1998, 3RD Prize Science Building-The English School Nicosia 2001, 3RD Prize Government Prize for Architecture: George Paroutis,Maria Charalambidou 2004, 1ST Prize Exhibitions: Biennalle Di Architettura 2006, Venezia

Βιογραφικό — Έτος Ίδρυσης: Ιούλιος 2002. Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί: Λύκειο Δασούπολης στη Λευκωσία 2010, 2ο Βραβείο Νέα Περιφερειακά Κτίρια της Α.ΤΗ.Κ. στη Λάρνακα 2002, 2ο Βραβείο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο στη Λεμεσό 2000, 2ο Βραβείο Κτιριακές Εγκαταστάσεις της Φάσης 1α της Φοιτητικής Εστίας 1998, 2ο Βραβείο Νέα αίθουσα Επιβατών στο Λιμάνι Λεμεσού 2004, 3ο Βραβείο Το Σπίτι του Δημοσιογράφου 1998, 3ο Βραβείο Νέες Κτιριακές Εγκαταστάσεις της Αγγλικής Σχολής 2001, 3ο Βραβείο Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής: Γιώργος Παρούτης, Μαρία Χαραλαμπίδου 2004, 1ο Βραβείο Νέων Αρχιτεκτόνων Εκθέσεις: Συμμετοχή στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 2006, Βενετία

Γιώργος Γεωργίου, Γιώργος Παρούτης, Έλενα Παρούτη, Μαρία Χαραλαμπίδου George Georgiou, George Paroutis, Elena Parouti, Maria Charalambidou

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

Έργο — Το παλιό αρχοντικό στους Αγίους Ομολογητές ανακαινίστηκε, και μια νέα, τριώροφη μεταλλική κατασκευή, συνδέθηκε μαζί του. Το νέο κτίριο της Σχολής Καλών κι Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΙΓΑΙΑ, ενώνει το παρελθόν με το μέλλον σε όλα τα επίπεδα. Το νέο κοιτάζει το παλιό μέσα από μιαν απόλυτα αρμονική σχέση που δημιουργήθηκε μεταξύ τους. Aνθρακί πάνω σε λευκό χαρτί. H επέκταση δημιουργεί ηθελημένα μαυροάσπρη φωτογραφία, το ιδανικό φόντο από το οποίο αναδεικνύεται και προβάλλεται η χρωματική παλέττα της τέχνης. Η κεντρική αυλή, αίθριο, οργανώνει τις λειτουργίες της σχολής, των χώρων της επέκτασης, και στα τρία επίπεδα, υπόγειο, ισόγειο και όροφο. Το φως, ο αέρας, η γη, διαχέονται σε όλο το κτίριο, όπως η «ΑΙΓΑΙΑ»

Αιγαία -Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών School of Fine and Applied Arts AIGAIA

Project — The old mansion in the Ayioi Omologites neighbourhood, is renovated and a new three – storey steel construction, is connected with it. The new building of the School of Fine and Applied Arts AIGAIA, links the past with the future at all levels, in the present. The new building, stands next to the old through an entirely harmonious dialogue created between them. Dark grey on white paper. The extension deliberately creates black and white photography, an ideal background from which it emerges the colour palette of art. The central courtyard patio, organize school functions, areas of expansion at all three levels, basement, ground floor and first floor. The light, air and earth, spread throughout the building, such as the idea of “Aigaia”.


Ζήνων + Χριστίνα Σιερεπεκλή Zenon + Christina Sierepekli

15

Κτίριο Επιστημών Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας Science Building at The English School Nicosia 2ο Δημοτικό Σχολείο Αυγόρου (+ Μάριος Οικονομίδης/Ζήνων Σιερεπεκλής) 2nd Avgorou Elementary School (+ Marios Economides/Zenon Sierepeklis)

Βιογραφικό — Ο Ζήνων Σιερεπεκλής γεννήθηκε στη Πάφο της Κύπρου το 1947. Αποφοίτησε από τη Σχολής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Ρώμης το 1981. Από το 1981 διατηρεί δικό του γραφείο με κύρια δραστηριότητα την Αρχιτεκτονική. Κέρδισε βραβεία σε 23 Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς, τιμήθηκε δύο φορές με το Κρατικό Βραβείο Καλύτερης Αρχιτεκτονικής και επιλέγηκε στον κατάλογο των «φιναλίστ» για το 5ο ευρωπαϊκό βραβείο αρχιτεκτονικής Mies Van Der Rohe Awαrd 1997.

Ζήνων Σιερεπεκλής Zenon Sierepeklis

Το 2008 τιμήθηκε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου με το βραβείο Αρχιτεκτονικής του ΣΑΚ. Δημοσίευσε πολιτικά άρθρα, κείμενα και δοκίμια για την Αρχιτεκτονική και έλαβε μέρος σε σεμινάρια Αρχιτεκτονικής ως εισηγητής. Ασχολείται με την Καλλιτεχνική Φωτογραφία από το 1987. Εξέθεσε φωτογραφίες του σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Μέρος του καλλιτεχνικού φωτογραφικού του έργου είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο του με τίτλο: “6Χ6+2” (ISBN 99639342-0-X)

C.V. — Zenon Sierepeklis was born in Pafos in 1947. Since 1980 he lives and works as an Architect in Nicosia, Cyprus. He has studied Architecture in the Faculty of Architecture at the University of Rome (1976–1981). He has won and been distinguished in twenty three (23) Architectural Competitions. He has been granted twice the Cyprus State Award for Architecture in the category of “Best Architectural Work” for the projects: Public Primary School of Avgorou in 1998 and the New Science Building at the English School in Nicosia, in 2007.

Από το 1997 μέχρι το 2008 συμμετείχε ως εμπειρογνώμων εισηγητής στο Ευρωπαϊκό βραβείο Mies Van Der Rohe Awαrd. Από τις αρχές του 2008 είναι Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Χριστίνα Ζαχαριάδου Σιερεπεκλή Christina Zachariadou Sierepekli

Το έργα ως μέρος του ριζώματος The projects as part of the rhizome

Βιογραφικό — H Χριστίνα Ζαχαριάδου Σιερεπεκλή γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 30.1.1962. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο University of Texas, στις ΗΠΑ και συνέχισε τις σπουδές της στο University College London (UCL) όπου έλαβε το πτυχίο MSc in Architecture – Building Economics and Management. Σήμερα εργάζεται στο Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με κύρια ενασχόληση τον προγραμματισμό ανάπτυξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου και την προώθηση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. Για περίοδο 10 ετών διατηρούσε γραφείο ως ιδιώτης αρχιτέκτονας με το Ζήνωνα Σιερεπεκλή και έχει βραβευτεί το 2007, με το Κρατικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής, για το Κτίριο Επιστημών της Αγγλικής Σχολής.

He has been awarded the Architectural Award of Cyprus Architects Association (CAA) in 2008. His work for the Public Primary School of Avgorou (in collaboration with M. Economides) has been selected for the list of finalists of the 5th Mies Van der Rohe Award in 1997 and has been included in the relevant publication. Alongside with Architecture he engages in photography and sculpture. He has realised seven exhibitions of his photographic work and has participated in several others (Group exhibitions). He has published a book - album in photography titled: “6 X 6 + 2” with his own black & white artistic photographs. He has been appointed as one of the Mies Van der Rohe Award Experts for Cyprus. He is a Professor of Architecture at the University of Nicosia Cyprus.

Έργο — Του κτιρίου επιστημών οι χαράξεις, ιχνηλατούνται στην έλικα του DNA. Δανείζεται η γεωμετρία του σχήματα από τις επιστήμες της φυσικής, της χημείας και βιολογίας. Έτσι προτείνεται μια μορφολογία και μια κτιριακή διάταξη που παραπέμπει στις μοριακές δομές της ύλης. Σαν να βρισκόμαστε μπροστά στη μεγέθυνση μιας εικόνας που θα μπορούσε να δει κανείς στο μικροσκόπιο. Το κτήριο είναι σπονδυλωτό, με μια κεντρική στοά που το διαπερνά απ’ άκρου εις άκρον. Στην στοά αυτή βρίσκονται οργανικά ενταγμένα τόσο τα κλιμακοστάσια και οι ράμπες όσο και όλοι οι υπόλοιποι χώροι. Έτσι η στοά δεν είναι μονάχα μια διαδρομή, αλλά ένας διανομέας πολυσήμαντος που ενισχύει την εμπειρία και το ενδιαφέρον. Γωνιές, ξέφωτα, διπλά ύψη, οπτικές φυγές και άλλα στοιχεία, εμπλουτίζουν την κιναισθητική εμπειρία που προκύπτει από την μετατόπιση του σώματος στον αρχιτεκτονικό χώρο.

Κτίριο Επιστημών Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας Science Building at The English School Nicosia

C.V. — Christina Zachariadou Sierepekli was born in Nicosia on 30.1.1962. She has studied Architecture at the University of Texas in the USA and continued her studies at the University College London (UCL) where she received the degree MSc in Architecture - Building Economics and Management. Today she works at the Campus Development Office of the University Cyprus and is involved in the planning and development of the building facilities of the University of Cyprus and the promotion of Architectural Competitions. For a period of 10 years she maintained a private architectural practice with Zenon Sierepeklis. In 2007 she was recipient of the Cyprus Government Architecture Award, for the Science Building of the English School, in Nicosia.

Project — The setting out of the Science Building can be transcended in the DNA helix. It borrows its geometry and shapes from the sciences of Physics, Chemistry and Biology. The proposed morphology and building arrangement recall the molecular structure of matter. As if we are standing in front of the magnifying glass of a microscope. The stoa, like the spine crosses the building from end to end. On the stoa, stairs, ramps and all other spaces are organically assembled in a way that the stoa is not just a passage but a multidimensional router that enriches the overall experience and calls for your attention. Edges, light shafts, reference points and other elements enrich the overall kinaesthetic experience that results through the movement of the body in architectural space.


Άθως Δίκαιος Athos Dikaios Athos Dikaios & Associates Πύργος της Universal Universal Tower

16

Βιογραφικό — Athos Dikaios B.A (Hons) Arch. RIBA, Principal Μετά την αποφοίτηση του από το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ το 1966, ο Άθως Δίκαιος, απόκτησε εμπειρία σε σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άρχισε την Έργο — Ο πύργος της Universal έχει ανεγερθεί το 1985 στη Λευκωσία και στεγάζει τα γραφεία της Ασφαλιστικής Εταιρεί- επαγγελματική του σταδιοδρομία στους S.G. Besant Roberts, City Architects, ας Universal Life. Η διαδικασία ανάθεσης μελέτης ήταν μέσω προκήρυξης κλειστού διαγωνισμού μετά από την πρόθεση των Μάντσεστερ, C.B. PEARSON Son & Partners, Μάντσεστερ και Ι & A Φιλίπιδιοκτητών να δημιουργήσουν ένα υψηλού επιπέδου κτήριο που στη Λευκωσία, Κύπρο. Το 1973 ήταν από όλες τις απόψεις. Με αυτά τα δεδομένα κρίθηκε ότι προιδρυτής και συνεταίρος του Δαβίδ & σφερόταν η ευκαιρία δημιουργίας ενός κτιρίου που θα θέσει Δίκαιος Συνεργάτες (DDA) στη Λευκωνέα πρότυπα για την Αρχιτεκτονική στο κέντρο της πόλης. Το ύψος της οικοδομής περιοριζόταν από τον συντελεστή δόμησης σία, διαμορφώνοντας στη συνέχεια, το Αρχιτεκτονικό γραφείο Άθως Δίκαιος λόγω του μικρού μεγέθους του οικοπέδου και γι αυτό κρίθηκε σωστό να γίνει εκμετάλλευση της γωνίας δόμησης αφήνοντας & Συνεργάτες, το 1985. Το γραφείο αποτελείται από νέους και πεπειραμέκενό από τον πρώτο όροφο και κάτω. Στο ισόγειο προτείνεται νους αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, με ένα δημιουργία ελεύθερου χώρου κατάλληλα διαμορφωμένου για πλούσιο πορτοφόλιο οικιστικής, εμποριχρήση από το δημόσιο. Το κτήριο διαθέτει ένα πρωτοποριακό κής, δημόσιας και κυβερνητικής εργασίας σύστημα φυσικού αερισμού το οποίο βασίζεται στην αρχή της στη Κύπρο και στο εξωτερικό. Ο Άθως δημιουργίας έμμεσου φυσικού ρεύματος αέρα μέσα στα γραφεία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω αεραγωγών οι οποίοι επεκτει- Δίκαιος έχει δώσει διαλέξεις στο ανώτενόμενοι πάνω από τις τέσσερις γωνίες του κτιρίου μεταφέρουν ρο τεχνικό ινστιτούτο και το αμερικανικό φρέσκο αέρα μέσα στους χώρους των γραφείων. Ο πύργος της κέντρο στη Λευκωσία και το ίδρυμα Pratt Νέας Υόρκης. Η εργασία του έχει εκτεθεί Universal ήταν το πρώτο κτήριο το οποίο είχε αναρτημένους διεθνώς και έχει δημοσιευτεί σε διάφορα ορόφους με καθαρό άνοιγμα 17 Χ12 μέτρων μέσω των δύο περιοδικά και δημοσιεύσεις. πύργων στην Ανατολική και Δυτική πλευρά.

Άθως Δίκαιος Athos Dikaios

Project — The tower of Universal has been built in 1985 in Nicosia and it accommodates the offices of the Insurance Company Universal Life. The process of assignment was via proclamation of a closed competition after the intention of the clients to create a building of high level regarding all aspects. With these data it was judged that there was an opportunity to crate a building that will establish new standards for the Architecture in the centre of the city. The height of building was limited by the plot area ratio because of the small size of the plot. This was an opportunity to take advantage of the allowed height limit leaving open the first floor and below. In the ground floor the proposed creation of free space is suitably shaped for use by the public. The building allocates a pioneering system of natural ventilation which is based on the principle of creation of indirect natural current air in the offices. This is achieved via ventilators which extended above the four corners of the building, transporting fresh air into the spaces of the offices. The tower of Universal was the first building which had suspended floors with Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

C.V. — ATHOS DIKAIOS B.A (Hons) Arch. RIBA, Principal Upon graduating from the University of Manchester in 1966, Athos Dikaios, gained experience in major Architectural offices in the private and public sector. He commenced his professional career at S.G. Besant Roberts, City Architects, Manchester, C.B. Pearson Son & Partners, Manchester and J&A Filippou in Nicosia, Cyprus. In 1973 he was a founding partner of David & Dikaios Associates (DDA) in Nicosia, subsequently forming, Athos Dikaios & Associates, in 1985. The office is comprised of young and experienced architects and designers, draughtsmen with a rich portfolio of residential, commercial, public and governmental work in Cyprus and abroad. Athos Dikaios has given lectures at the Higher Technical Institute and the American Centre in Nicosia and the Pratt Institute of New York. His work has been exhibited internationally and featured in several magazines and publications.

Πύργος της Universal Universal Tower


Χαρίλαος Δίκαιος Charilaos Dikaios

18

Μιχάλης Κοσμάς Μιχάλης Κοσμάς Αρχιτεκτονική Michael Kosmas Michael Cosmas Architecture

19

Κατοικία 17 House 17

Βιογραφικό — Σημαντικός εκπρόσωπος του μοντερνισμού στην Κύπρο. Σπουδάζει αρχιτεκτονική στο Παρίσι και επιστρέφει στην Κύπρο το 1943. Στα σημαντικότερα του έργα συγκαταλέγονται το κινηματοθέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, η πολυκατοικία αδελφών Κιουππή στη παλιά Λευκωσία και η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα στην Λευκωσία. C.V. — Important representative of the modern movement in Cyprus. He studied architecture in Paris until 1943 where he returned to Cyprus. Important works of his are, the Rialto cinema/theatre in Limassol, the Kiouppi court in old Nicosia and the Cooperative Central Bank in Nicosia.

Χαρίλαος Δίκαιος Charilaos Dikaios

Βιογραφικό — Το γραφείο Μιχάλης Κοσμάς Αρχιτεκτονική ιδρύθηκε το 2001, στη Λευκωσία. Το γραφείο διατηρεί ένα πορτοφόλιο που περιλαμβάνει έργα ιδιωτικής κατοικίας, δημόσια κτίρια και εμπορικά κτίρια μικτών χρήσεων. Τα έργα του γραφείου έχουν διακριθεί, μεταξύ άλλων με το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Europan 7 (Ελλάδα) και το πρώτο βραβείο στον περιορισμένης συμμετοχής διαγωνισμό της εταιρείας Nice Day Developments που αφορά ένα νέο κτίριο γραφείων στη Λευκωσία. Ο Μιχάλης Κοσμάς σπούδασε στο Graduate School of Design του πανεπιστημίου Harvard, και στο AA School of Architecture. Προ της ίδρυσης του γραφείου MCA, εργάστηκε στο Λονδίνο και στις ΗΠΑ, ενώ έχει διατελέσει μέλος διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων περιλαμβανομένου του “Project on the City” του Rem Koolhaas

Μιχάλης Κοσμάς Michael Kosmas

C.V. — Michael Cosmas Architecture was founded in 2001, in Nicosia. The practice maintains a portfolio that includes projects ranging from residential to mixed-use commercial, and has received significant recognition, winning amongst others the first prize in Europan 7 (Greece) and the first prize in the NiceDay Developments invited competition for a new office tower in Nicosia. Michael Cosmas carries a Masters degree from Harvard’s Graduate School of Design, and a Diploma in Architecture from the AA School of Architecture. Prior to forming MCA, Michael has practiced in London and the United States, and has participated in a number of research projects including Rem Koolhaas’ “Project on the City”.

Έργο — Το προδιαγραφές του έργου αφορούσαν κατοικία περίπου 300μ2 συν υπόγειους χώρους, με καθιστικά, κουζίνα, τέσσερα υπνοδωμάτια και ένα γραφείο, για ένα ζευγάρι με δύο (τώρα τρία) παιδιά. Η ασυνήθιστη για την περιοχή γραμμικότητα του τεμαχίου, σε συνδυασμό με την τοπογραφική ιδιαιτερότητα του εδάφους, προέβαλαν τη δυνατότητα «ανατροπής» του μονοδιάστατου προγράμματος, επιτρέποντας στο «σύνηθες» να βρεθεί αντιμέτωπο με στιγμές χωρικής, γεωμετρικής και προγραμματικής πολυπλοκότητας. Το έδαφος αφήνεται ως έχει, εγκιβωτίζεται με τους περιμετρικούς τοίχους από σκυρόδεμα, ενώ το κτίριο, αναδιπλώνεται, χαμηλώνει ή υπερίπταται, δημιουργώντας διαφορετικές σχέσεις του μέσα με το έξω, άμεσες ή απόμακρες, δομημένες ή πρόχειρες.

Κατοικία 17 House 17

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

Project — The brief called for an approximately 300m2 plus basement residence, with living spaces, kitchen, four bedrooms and a study, for a couple with their two (now three) young children. The uncommon for the area linearity of the plot, along with the topographical complexity of the site, provided the necessary grounds for the resetting of the banality of the brief, allowing for the ‘ordinary’ to confront moments of spatial, geometric and programmatic complexity. The ground is left as is, tucked-in in the perimeter concrete walls, while the building, rises, ducks or hovers over it, to set up different interior-to-ground conditions, distant or immediate, formal or casual.


Χάρης Φεραίος Φεραίος + Συνεργάτες Charis Feraios Φεραίος + Συνεργάτες

Μίκης Ζεμπύλας Mikis Zempylas

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

21a — 35a Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, Λευκωσία (Σε Συνεργασία με Άλκη Ιωαννίδη) Cyprus Central Bank, Nicosia (In Collaboration with Alkis Ioannidis)

Γιώρκειο Yiorkio

Βιογραφικό — Γεννήθηκε στην Κύπρο το 1940. Έλαβε πτυχίο της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1965 και ακολούθως εργάστηκε ως βοηθός καθηγητού (Επιμελητής) στην Έδρα της Κτιριολογίας της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π μέχρι το 1971. Το 1973 επανήλθε στην Κύπρο, όπου ίδρυσε το Αρχιτεκτονικό του γραφείο. Το 2000 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει λάβει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια με ανακοινώσεις του. Έχει δημοσιεύσει πλήθος μελέτες και άρθρα υπό μορφή επιφυλλίδων σε εφημερίδες και περιοδικά.

Χάρης Φεραίος Charis Feraios

21b — 35b Πολυκατοικία στη Λευκωσία Apartment Building in Nicosia

Βιογραφικό — Σημαντικός εκπρόσωπος του μοντερνισμού στην Κύπρο, με έντονα προσωπική έκφραση. Γεννήθηκε το 1937, σπούδασε αρχιτεκτονική στην Στοκχόλμη στη Σουηδία. Από τις αρχές τις δεκαετίας του 60 δραστηριοποιείται στην Κύπρο και στο εξωτερικό με σημαντικά τουριστικά και αλλά έργα. Το 1967 επιστρέφει στην Κύπρο. Στα σημαντικότερα του έργα συγκαταλέγεται το κτίριο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, στη Λευκωσία. Πεθαίνει το 1991.

Μίκης Ζεμπύλας Mikis Zempylas

20

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The projects as parts of the rhizome

C.V. — He was born in Cyprus in 1940. He was awarded with the bachelor of Architecture of the National Technical University of Athens in 1965 and after than he worked as an assistant professor in the building section of the architecture school the National Technical University of Athens until 1971. in 1973 he returned to Cyprus where he founded his architecture office. In 2000 he received his Ph.D from the National Technical University of Athens. Since today he participated in science conferences and seminars. He has published numerous articles and studies in serial form in newspapers and magazines.

C.V. — Important representative of the modern movement in Cyprus, with a strong personal style. He was born in 1937 and studied architecture in Stockholm, Sweden. Since the beginning of the 60s he is involved in Cyprus and abroad with major tourism and other projects. On 1967, he returned to Cyprus. Important works of his is the building of the Central Bank of Cyprus in Nicosia. He died in 1991.


Πάρις Φιλίππου Ι+Α Φιλίππου αρχιτέκτονες μηχανικοί Paris Philippou J+A Philippou Architects Engineers 22a Κατοικία στην Κάτω Δευτερά Residence in Kato Deutera 22b Ελληνική Τράπεζα, Λευκωσία (Σε συνεργασία με Βασίλη Ιερείδη) Hellenic Bank, Nicosia (In collaboration with Vasilis Ierides)

Πάρις Φιλίππου Paris Philippou

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

Βιογραφικό — O Πάρις Φιλίππου είναι αρχιτέκτονας του οποίου η δουλειά έχει αποτελέσει μέρος δημοσιεύσεων και εκθέσεων, εντός και εκτός Κύπρου, όπως η βραβευμένη με πρώτο βραβείο μελέτη για το Europan 7 στην Θεσσαλονίκη (2003), η συμμετοχή στο Κυπριακό Περίπτερο στην 10η Εκθεση Αρχιτεκτονικής στην Μπιενάλε Βενετίας (2006), όπως και η συμμετοχή στα βραβεία Mies van der Rohe (2009). Συνδυάζοντας την πρακτική με την έρευνα και την διδασκαλία (στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), ο Πάρις εργάζεται ως υπεύθυνος ομάδας μελετών στο γραφείο Ι+Α Φιλίππου αρχιτέκτονες μηχανικοί, ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στην Κύπρο. Το εν λόγω γραφείο έχει να επιδείξει εξειδίκευση και εμπειρία σε έργα αρχιτεκτονικής και αστικής κλίμακας. Γεννήθηκε στην Λευκωσία (1972), ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Architectural Association School of Architecture του Λονδίνου και εργάζεται ως αρχιτέκτονας από το 1998.

C.V. — Paris Philippou is an architect, whose work has been published and exhibited internationally, such as a winning Europan 7 entry for Thessaloniki (2003), an installation at the Cypriot Pavilion of the 10th Venice Architectural Biennale (2006), as well as a nomination for the Mies van der Rohe Award (2009). Combining practice with research and teaching (at the University of Nicosia), Paris is a leading project architect at J+A Philippou architects engineers. The latter is one of the largest architectural and engineering practices in Cyprus, which provides the expertise and opportunity for a diverse experience in projects at an architectural and urban scale. Born in Nicosia (1972), he has completed his Diploma at London’s Architectural Association School of Architecture , and has been in practice since 1998.

Κατοικία στην Κάτω Δευτερά Residence in Kato Deutera

Έργο — Η κατοικία βρίσκεται σε μια μεταβατική περιοχή μεταξύ της μητροπολιτικής περιφέρειας Λευκωσίας και της κοινότητας Κάτω Δευτεράς, όπου ένας συνδυασμός πολεοδομικών δεδομένων δεν επιτρέπουν την παραγωγή αναγνώσιμου αστικού ιστού. Ως εκ τούτου, βασικό αίτημα για την μελέτη ήταν η αναζήτηση διαζευκτικών τακτικών ως προς την οργανωτική συγκρότηση του τεμαχίου, καθ’ ότι οι συμβατικές αρχιτεκτονικές επεμβάσεις δεν ήταν από μόνες τους επαρκείς. Η πρόταση εδράζεται στην επανερμηνεία της συνεισφοράς τοπιακών επεμβάσεων και στην αλληλεπίδραση τους με αρχιτεκτονικά στοιχεία με στόχο την στρατηγική συνεκτικότητα τόσο του συγκεκριμένου τεμαχίου όσο και του υπό διαμόρφωση αστικού ιστού.

Project — The single-family dwelling is developed within an urban area, between the periphery of Nicosia and the village of Kato Deutera, where the meaningful integration with an urban matter is not possible. Therefore a main issue for the project was the search for alternative organizational tactics of the plot, as total dependence on the conventional architectural interventions was considered insufficient. In this project landscape elements attain a broader and more strategic role and, through their integration with architectural elements, they attempt to achieve a strategic cohesion of the particular plot within the surrounding urban fabric.


Μάριος Οικονομίδης Μαρία Ακκελίδου Οικονομίδης και Ακκελίδου αρχιτέκτονες Marios Economides Maria Akkelidou Economides + Akkelidou Architects 23a Ιδιωτική Κατοικία στη Λευκωσία Private Residence in Nicosia 23b 2ο Δημοτικό Σχολείο Αυγόρου (Μάριος Οικονομίδης/Ζήνων Σιερεπεκλής) 2nd Avgorou Elementary School (Marios Economides/Zenon Sierepeklis)

Μάριος Οικονομίδης Marios Economides

Μαρία Ακκελίδου Maria Akkelidou

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

Βιογραφικό — Μάριος Οικονομίδης. Αποφοίτησε από το Architectural Association στο Λονδίνο όπου και έλαβε πτυχίο αρχιτεκτονικής. Από το 1987 μέχρι και το 1990 δούλεψε σε διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία στο Λονδίνο. Το 1990 επέστρεψε στην Κύπρο όπου και ίδρυσε το αρχιτεκτονικό του γραφείο. Από το 1999 είναι διευθυντής στο αρχιτεκτονικό γραφείο Οικονομίδης και Ακκελίδου αρχιτέκτονες. Το 1996 ήταν στους φιναλίστ των Ευρωπαικών βραβείων αρχιτεκτονικής Mies Van De Rohe για το σχέδιό του για το 2ο Δημοτικό Σχολείο στο Αυγόρου. Από το 1992 έχει λάβει έξι 1αβραβεία και τέσσερα 2α για τα σχέδια που έχει υποβάλει σε διάφορους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου του 1ο βραβείου για το Δημοτικό Θέατρο της Πάφου και το 2ο βραβείο για το νέο κοινοβούλιο της Κύπρου.

C.V. — Marios Economides. He graduated in 1987 from Architectural Association School of Architecture, London UK, where he was awarded with the BArch, RIBA I and the AA diploma RIBA II. From 1987 to 1990 he worked for various architectural firms in London. In 1990 he returned back to Cyprus where he founded his architecture office. Since 1999 he is director in the architectural practice Economides+Akkelidou Architects. In 1996 he was in the finalist of the Mies Van De Rohe European award for Architecture for his project for the 2nd Elementary School in Avgorou, Cyprus. Since 1992 he has received six 1st prize and four 2nd prize awards for projects he has submitted in various architectural competitions in Cyprus, including the 1st prize for the Municipal Theatre of Pafos and the 2nd prize for the New Parliament of Cyprus.

Βιογραφικό — Μαρία Ακκελίδου. Το 1991 έλαβε πτυχίο αρχιτεκτονικής από το πανεπιστήμιο της Δρέσδης στη Γερμανία και το 1994 Dipl- Ingl αρχιτεκτονικής από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Από το 1994 έως το 1999 ήταν συνεργάτης αρχιτέκτων στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Μάριου Οικονομίδη. . Από το 1999 είναι διευθυντής στο αρχιτεκτονικό γραφείο Οικονομίδης και Ακκελίδου αρχιτέκτονες. Από το 1996 έχει λάβει τέσσερα 1α βραβεία και τρία 2α για τα έργα που έχει υποβάλει σε διάφορους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένου του 1ου βραβείου για το Δημοτικό Θέατρο της Πάφου και για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Μελέτης και Πληροφοριών στο Κάβο Γκρέκο.

Ιδιωτική Κατοικία στη Λευκωσία Private Residence in Nicosia

CV— Maria Akkelidou. In 1991 she was awarded with the Vordiplom Architekt from the University of Dresden in Germany and in 1994 with the Dipl.Ing. Architekt, from the Technical University of Berlin. From 1994 to 1999 she was associate architect in the architectural practice Marios Economides Architects. Since 1999 she is director in the architectural practice Economides+Akkelidou Architects. Since 1996 she has received four 1st prize and three 2nd prize awards for projects she has submitted in various architectural competitions in Cyprus, including the 1st prizes for the Municipal Theatre of Pafos and for the Center for Environmental Study and Information Cape Greco, Cyprus.


Ίκαρος Ιωακείμ Αντρέας Λοΐζας Ιωακείμ – Λοΐζας Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π. Ikaros Ioakim Andreas Loizas Ioakim - Loizas Architects Engineers N.T.U. Πάρκο Ακρόπολης, Λευκωσία Acropolis Park, Nicosia

Ίκαρος Ιωακείμ Ikaros Ioakim

Ανδρέας Λοϊζάς Andreas Loizas

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

24

Βιογραφικό — Ο Ανδρέας Λοϊζάς γεννήθηκε 25 Απρίλη 1947 στο Κοιλάνι Λεμεσού. Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 1973. Ο Ίκαρος Ιωακείμ γεννήθηκε 21 Αυγούστου 1948, στην Λευκωσία. Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 1973. Ανοίξαν το πρώτο γραφείο το 1987 στην Πάφο. Το γραφείο ονομάστηκε ΙΩΑΚΕΙΜ – ΛΟΪΖΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Μ.Π. Από τότε το γραφείο έχει δουλέψει σε πολλών ειδών έργων: Αθλητικές εγκαταστάσεις, αναπαλαιώσεις, ανοικτούς χώρους, τοπιοτεχνήσεις, πλατείες, κατοικίες, πολυκατοικίες, ενιαίες αναπτύξεις, κοινωνική μέριμνα, δημόσια κτήρια, θέατρα, χώροι πολλαπλών χρήσεων, χώροι Λατρείας, τουριστικές εγκαταστάσεις. Έχουν συμμετάσχει σε Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς και έχουν παραλάβει βραβεία, ενώ επίσης έχουν κερδίσει και Διεθνείς Διακρίσεις.

C.V. — Andreas Loizas was born on the 25th April 1947, in Kilani, Limassol. He graduated from the School of Architecture at Ethnicon Metsovion Polytechnion (National Technical University of Athens – N.T.U.A) in 1973. Ikaros Ioakim was born on the 21st August 1948, in Nicosia, Cyprus. He graduated from the School of Architecture at Ethnicon Metsovion Polytechnion (National Technical University of Athens – N.T.U.A) in 1973. They established their office in 1987 in Pafos. The Office was named “IOAKIM – LOIZAS Architects Engineers N.T.U.A.” Since then the office has worked on many types of projects: sport facilities, restorations, parks, factories, offices, commercial buildings, interior design, residence, social care, hospitals, buildings of public administration, urban planning, cultural museums, places of worship, tourism, entertainment and conference halls. They have participated in many architectural competitions, receiving awards, while also gaining international distinction.

Πάρκο Ακρόπολης, Λευκωσία Acropolis Park, Nicosia

Έργο — Το έργο είναι αποτέλεσμα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού του Δήμου Στροβόλου το 1993, με στόχο τη δημιουργία αστικού πάρκου σε ένα χώρο έκτασης περίπου 33000 τ.μ. . Ο χώρος παρουσίαζε εδαφολογικά ένα κοίλωμα στη μέση και η βασική ιδέα του έργου ήταν η δημιουργία ενός κεντρικού άξονα που μετατρέπεται σε γέφυρα ενώνει δύο απέναντι όχθες και εισάγει σε μια δεύτερη διάσταση ένα αυτόνομο χώρο περιπάτου και παρατήρησης. Η πλατεία βρίσκεται στο κέντρο του χώρου περιβάλλεται από μεγάλη επιφάνεια νερού με καταρρακτέο και πίδακες. Κάτω από τη γέφυρα υπάρχουν οι κλειστές και υπαίθριες λειτουργίες του Πάρκου ενώ στο τέλος του βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις, η παιδική χαρά και η καφετέρια. Σε ένα χαμηλότερο επίπεδο και κάτω από την κεντρική λίμνη, τα παλιά υπόγεια λατομεία που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών, επαναχρησιμοποιήθηκαν για διάφορες δραστηριότητες.

Project — The work is a result of Architectural Competition by the Municipality of Strovolos in 1993, aiming at the creation of an urban park in a space of 33000 square meters. In the past the area was used for the excavation of stone. The land presented a natural dip and the basic idea of the project was the creation of central axis using a bridge which links the two opposite banks introducing a second dimension, an autonomous space for walking and observation. The square was designed in the centre of the area and it is surrounded by a big area of water. This was created using the underground quarries that were revealed during construction. Under the bridge are the various indoor and outdoor activities of the Park, whilst at one end of this bridge sports facilities, a children’s play ground and the cafeteria can be found.


Σωκράτης Στρατής Κυριάκος Κούνδουρος Riccardo Urbanoς AA & U Socrates Stratis Kyriakos Koundouros Riccardo Urbano AA & U Διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου, Κρήτη, Ελλάδα (Europan 4) Redevelopment of Heraklion Old City Waterfront, Crete, Greece (Europan 4)

25

Σωκράτης Στρατής, Κυριάκος Κούνδουρος, Riccardo Urbano Socrates Stratis, Kyriakos Koundouros, Riccardo Urbano

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

Βιογραφικό — Πλατφόρμα παραγωγής αρχιτεκτονικής, εικαστικών και αστικού σχεδιασμού. Λειτουργεί ως υποδομή σε μικρής κλίμακας ομάδες διεπιστημονικού χαρακτήρα για την εκπόνηση μελετών, οργάνωση αστικών δράσεων και εργαστηρίων τροφοδοτώντας την έρευνα μέσα από το σχεδιασμό. Ένας από τους κύριους υπεύθυνους της πλατφόρμας είναι ο Σωκράτης Στρατής, Δρ. αρχιτέκτονας πολεοδόμος, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για το συγκεκριμένο έργο, η πλατφόρμα λειτούργησε ως πυρήνας για την εκπόνηση και διαχείριση της μελέτης μαζί με τον Κυριάκο Κούνδουρο, αρχιτέκτονα και συνεργάτη το Riccardo Urbano, αρχιτέκτονα. Η AA & U συμμετείχε σε διεθνείς εκθέσεις αρχιτεκτονικής και εικαστικών όπως Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας (2004, 2006 και 2008), Leaps of Faith, Λευκωσία, (2005). Μέσα από τα μέλη της έχει διακριθεί σε Παγκύπριους και Ευρωπαϊκούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και έχει υλοποιήσει έργα σε διάφορες κλίμακες στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Το έργο που παράγεται έχει δημοσιευτεί σε διεθνή έντυπα.

C.V. — An architectural, visual arts and urban design production platform. It serves as an infrastructure for small scale interdisciplinary teams for designing projects, organizing urban actions and workshopσ feeding a research through design approach. One of the main responsibles of the platform is Socrates Stratis, Dr. architect, urbanist, assistant professor at the Department of Architecture, University of Cyprus. For the specific project, the platform has operated as a nucleus for designing and managing the project together with Kyriakos Koundouros, architect, urbanist with assistant Riccardo Urbano, architect. AA & U has participated in international exhibitions of architecture and visual arts (Venice Biennale of Architecture 2004-2006-2008, Leaps of Faith, Nicosia, 2005). Through its members, AA&U has won several prizes in Cypriot and European architectural competitions and has implemented projects in various scales with the work produced being published internationally.

Έργο — Η μελέτη αυτή είναι αποτέλεσμα της πρώτης φάσης εφαρμογής ενός πολεοδομικού σχεδίου για την αναδιαμόρφωση του παραλιακού μετώπου κατά μήκος των ενετικών τειχών της πόλης Ηρακλείου. Είναι προϊόν πρώτου βραβείου στον Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Νέων Αρχιτεκτόνων, Europan 4, 1996 (ομάδα μελέτης διαγωνισμού: Σ. Στρατής, Κ. Κούνδουρος, Α. Ιωαννίδης, Μ. Λοϊζίδου). Η πρώτη φάση του έργου εστιάστηκε στον ευρύτερο χώρο της πρώην Λαχαναγοράς όπου χωροθετήθηκαν: Δημοτικό Κέντρο Γειτονιάς και Απασχόλησης (ΔΚΓΑ), Παράρτημα Πολυκέντρου Νεολαίας και υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων. Όλα αυτά οργανώνονται γύρω από ένα δημόσιο χώρο που διαμορφώνεται στο επίπεδο της πόλης και χαμηλότερα δημιουργώντας έτσι το χώρο εισόδου προς το ΔΚΓΑ που αναπτύσσεται σε χαμηλότερο επίπεδο.

Το κεντρικό στοιχείο του έργου είναι ένας γραμμικός υπόστεγος δημόσιος χώρος που αποτελεί το πάνω μέρος του ΔΚΓΑ, σηματοδοτώντας το ανατολικό όριο του δημόσιου χώρου και λειτουργώντας ως συνδετικό στοιχείο μεταξύ παρακείμενων δημόσιων χρήσεων. Η ομάδα μελέτης για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου υποστηρίχτηκε από συμβούλους, όπως Αρχιτεκτονική ΕΠΕ, Αθήνα και εξωτερικούς συνεργάτες (Μ. Κοσμάς, Μ. Παπαδημήτρης).

Διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου, Κρήτη, Ελλάδα (Europan 4) Redevelopment of Heraklion Old City Waterfront, Crete, Greece (Europan 4)

Project — This project is the outcome of the first phase of the implementation (2008), of a master plan for the redevelopment of the waterfront along the Heraklion city Venetian walls. It is the implementation of a first prize in Europan 4 competition (1996 – competition team: S. Stratis, K. Koundouros, A. Ioannides, M. Loizidou). The first phase is the redevelopment of the former market area located along the waterfront where a Municipal Employment Service Centre (M.E.S.C.) is located, an Internet Café and an underground parking. They are organized around a public space which unfolds both on street level and on a lower one. In this manner, the main square is directly connected to the lower level entrance of the M.E.S.C. building. The major project element is a linear covered public space which is the upper part of the M.E.S.C. building, plus operating as the linking element between two public buildings which are located at its two ends. The study team for the first phase implementation of the project has been supported by advisors such as Architectoniki Epe, Athens and external assistants, (M. Cosmas, M. Papademetris).


Χάρης Χατζηβασιλείου Haris Andrea H.J. Vassiliou 26a Αρεταίειο Νοσοκομείο Λευκωσία The Aretaieio Hospital Nicosia 26b Κτίριο Γραφείων στη Λευκωσία Office Building in Nicosia

C.V. — Name: Haris Andrea H.J.Vassiliou Education:Columbia University, New York New York, 1986, M.S. (Ηonors) in architecture and building design. Pratt Institute, Brooklyn New York, B.A. (Honors) 1985 in architecture. A five-year Professional degree. Memberships: Registered architect with the Council of Registration 1986 of Architects and Civil Engineers of the Republic of Cyprus. Professional Established: DOMA Architects, Nicosia. 1990 Curriculum Responsible for the building design of more than forty projects, thirty of which have been realized.

Χάρης Χατζηβασιλείου Haris Andrea H.J. Vassiliou

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

Έργο — Το κτιριολογικό πρόγραμμα ζητούσε το σχεδιασμό ενός Ιδιωτικού Νοσοκομείου με μεγάλο αριθμό εξειδικεύσεων σε περιοχή της μείζονος Λευκωσίας. Tο σχήμα του τεμαχίου, το υπάρχον οδικό δίκτυο αλλά πρωτίστως ο τύπος κτιρίου Νοσοκομείου επέβαλαν την επιλογή του σχήματος «L» σαν την αρχέτυπη φόρμα του κτιρίου. Επιπρόσθετα η γεωμετρία του σχήματος «L» ορίζει δύο κεντρικούς άξονες που αφ’ ενός προσφέρουν ευανάγνωστο και απρόσκοπτο τρόπο διακίνησης και αφ’ ετέρου οργανώνουν και κρατούν μαζί διαφορετικές λειτουργίες. Σημειώνεται επίσης ότι το σχήμα αυτό προσφέρει την πιθανότητα για μελλοντικές επεκτάσεις με γραμμικό και εύκολο τρόπο που θα μπορούσε αρμονικά να ενσωματωθούν στο υφιστάμενο κτήριο. Στο κτήριο υπάρχουν τρεις υπόγειοι χώροι για στάθμευση 200 αυτοκινήτων ενώ στους υπόλοιπους τέσσερις ορόφους περιορίζονται οι νοσοκομειακές λειτουργίες.

Professional and General Experience Appointed by the Council of Ministers as a life member of the 1997 board of directors of the M. and N. Michaelides Private Art Foundation. Appointed by the Minister of Education as a member of the 1992-1996 committee responsible in respect to the selection of Artworks for the State Modern Art Collection. Doma Gallery, 518 Broadway, New York, Curator and Associate.1986-8 I.S.D. Incorporated, New York, Interior Design Consultant. 1988 Skidmore, Owings and Merrill, New York, Junior Designer. 1987 Studio Emilio Battisti, Milan. Junior Designer. 1986

Στα δύο σκέλη της φόρμας που καθορίζουν το σχήμα «L» η γωνία που δημιουργείται παρουσιάζει χαρακτηριστικά αίθριου που τελικά είναι και το σημείο αναφοράς όλων των εσωτερικών δημόσιων χώρων του κτιρίου.Η στάθμη της οριζόντιας επιφάνειας του αίθριου έχει διαφοροποιηθεί με εκσκαφές για να μπορεί να δοθεί επιπρόσθετο φως και αίσθηση επιπρόσθετου χώρου στο πρώτο υπόγειο . Στο εσωτερικό κεντρικό τριώροφο κενό χωροθετείται ράμπα που ενώνει τους κοινόχρηστους χώρους του πρώτου υπογείου με ισόγειο. Εκτός από τα πραγματικά λειτουργικά οφέλη διακίνησης αυτή η ράμπα προσφέρει μία αξιοσημείωτη αρχιτεκτονική περιήγηση κατά μήκος του εξωτερικού αίθριου αλλά επίσης και την δυνατότητα κατανόησης από τον επισκέπτη της γραμμικής λειτουργίας και της τεκτονικής οργάνωσης του κτιρίου. Αξιοσημείωτη παράμετρος προβληματισμού αναφορικά με τον σχεδιασμό προσόψεων του κτιρίου αποτελούσε η γενική και ανθρώπινη δυσανάλογη κλίμακα ενός κτιρίου Νοσοκομείου με ύψη από πλάκα σε πλάκα 4-5 μέτρα. Για τον λόγο αυτό αλλά και για αριθμό συμβολικών αναφορών, το υπέρθυρο πάνω από τα κουφώματα προσόψεων αλλά επίσης και τα πάχη πλακών ξεχωρίζουν έντονα παραμένοντας στην φυσική ανεπίχριστη μορφή τους. Επιπρόσθετα αυτή η έμφαση στις οριζόντιες γραμμές που «κρατούν» τις προσόψεις του κτιρίου οπτικά, αποτελούν συνδετήριες ζώνες για να υπάρχει συνοχή στα διαφορετικά ανοίγματα που επιβάλλονται από τον προσανατολισμό και τις εσωτερικές λειτουργίες.

Project — The brief asked for a multy-disciplinary Hospital to be constructed in the periphery of Nicosia with a total cover area of 15.000m². The site was devoid of special character, and the city fabric around had no reference to a typology for design consideration. The site geometry as well as the road system and, last but not least, the Hospital building typologies help determine the choice of the “L” building shape configuration. This building type with its two inherent main axes on the one hand facilitates efficient circulation and on the other regulates diverse functions. It also provides the possibility for a much needed future expansion in a linear and uninterrupted way. This seven-floor building has three basements providing parking for 200 cars. The two building blocks forming the “L” shape creates a courtyard, which becomes the focal point of most of the interior public spaces. Part of this courtyard was excavated giving space and light to the first basement adjacent to it where we located spaces as Cafeteria, Conference and Personnel back up spaces. On the perpendicular axis, same level, are the specialized medical areas such as Cardiology, Laboratories and Physiotherapy. This semi basement level is physically connected to the ground floor public areas by a system of ramps. The ramp with a void above creates a point of reference but more importantly offers the possibility of a remarkable Architectural Promenade. A main part of the ground floor comprises Casualty, Radiology, Administration , as well as the Doctor’s consulting rooms and visitors waiting lounges. The first floor areas also houses the Doctor’s consulting rooms and visitors waiting lounges. The elongated void, above the ramps and along the buildings glazed side, dialectically connects ground and first floors, the inside with the outside, but also acts as a light well giving drama, light and space to the inner building parts. The Wards are located on the third floor. The forth floor houses the Operating Theaters, back up services, Intensive Care Unit, and Maternity Wards.

Αρεταίειο Νοσοκομείο Λευκωσία The Aretaieio Hospital Nicosia


Φοίβος Πολυδωρίδης Phoevos Polydorides Βιογραφικό — Σημαντικός εκπρόσωπος του μοντερνισμού στην Κύπρο. Γεννήθηκε το1926. σπούδασε Αρχιτεκτονική στην École d’Architecture de l’Université de Genève από το 1947 μέχρι το 1953 οπόταν και επέστρεψε στην Κύπρο. Από το 1954 μέχρι το 1975 εργάστηκε στο Τεχνικό Γραφείο Τεύκτων. Το 1975 ίδρυσε ιδιωτικό αρχιτεκτονικό γραφείο το οποίο και εργάσθηκε μέχρι το 1986. Στα σημαντικότερα του έργα συγκαταλέγεται το Περίπτερο του Δημοτικού Κήπου Λεμεσού, κτισμένο το 1957-58.

27

Αλέξανδρος Λειβαδάς Αλέξανδρος Λειβαδάς Αρχιτέκτονες Alexandros Livadas Alexandros Livadas Architects

28

Cyprus Supreme Court, Nicosia Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου, Λευκωσία

C.V. — Important representative of the modern movement in Cyprus. Studied architecture in École d’Architecture de l’Université de Genève from 1947 to 1953 when he returned to Cyprus. From 1954 to 1957 he worked at the Technical Office Tefkton. In 1975 he founded his architecture practice where he worked until 1986. Important works of his are, the pavillion for the civic gardens of Limassol. (1957-8).

Βιογραφικό — Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Αrchitectural Association School of Architectural από το 1985 – 1990. Στη συνέχεια εργάστηκε με τους Herron Associates @ Imagination από τον Φεβρουάριο 1990 μέχρι 1992 συμμετείχε στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και μελετών δημοσίων έργων .Ακολούθως εγκαταστάθηκε στην Άθηνα από το 1993 όπου διατηρεί δικό του γραφείο με την επωνυμία Αλέξανδρος Λειβαδάς Αρχιτέκτονας. Το 1997 συμμετείχε στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανέγερση του νέου κτιρίου του ανωτάτου δικαστηρίου στην Λευκωσία όπου και διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο. Η ανάθεση έγινε το 1999 και ανάλαβε τον σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου.Από το 1998 διατηρεί δικό του γραφείο και στην Κύπρο με την επωνυμία Αλέξανδρος Λειβαδάς Αρχιτέκτονας.

Φοίβος Πολυδωρίδης Phoevos Polydorides

Αλέξανδρος Λειβαδάς Alexandros Livadas

C.V. — He Studied architecture at the Architectural Association School of Architectural from 1985 – 1990. Then he worked at Herron Associates @ Imagination from 1990 until 1992. He participated in the development of architectural competitions and studies of public works. Then he moved to Athens where he opened his own office with the name Alexandros Livadas. In 1997 he participated in the architectural competition for the construction of the new building of the Supreme Court in Nicosia Cyprus where he was awarded the first price and the job. in 1999 he undertook the design and implementation of the project.from 1998 his has his own office in Cyprus under the name Alexandros Livadas Architects.

Έργο — H φιλοσοφία της μελέτης για την αναζήτηση της μορφολογίας του κτιρίου του ανωτάτου δικαστηρίου, στηρίχτηκε στην πρόθεση μας να δομήσουμε το κτίριο έτσι ώστε να αναδείξουμε την αυτονομία και την καθαρότητα των όγκων των αιθουσών, οι οποίες παρεμβάλλονται μεταξύ των γραφείων των δικαστών και των δημόσιων χωρων . Το κτίριο περιλαμβάνει 13 αίθουσες δικαστηρίων, 18 γραφεία δικαστών καθώς και γραφεία για λειτουργούς και γραμματείς, αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη,γραφεία προτοκολλητών, κυλικείο και πάρκινγκ. Κατά την διάρκεια των εργασιών ανέγερσης του κτιρίου βρέθηκε μεσαιωνικό μοναστήρι το οποίo οδήγησε στην ανάγκη επανασχεδιασμού της περιοχής της εισόδου του κτιρίου έτσι ώστε να εντάξουμε αλλά και να αναδείξουμε τα ευρήματα της αρχαιολογικής ανασκαφής.

Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου, Λευκωσία Cyprus Supreme Court, Nicosia

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

Project — The form of the supreme court is shaped by our decision to compose the volume of the court rooms as a unique shape. This approach governs the internal organization of the building by separating the public space from the private quarters that are occupied by the judges. The building includes 13 rooms of courts, 18 offices of judges as well as offices for functionals and secretaries, room of meetings, room of multiple uses, library, offices , [kylikeio] and parking. During construction of the building a medieval monastry was found .This led to the need of re-designing the entrance of the building so as to include the discoveries of the archaeological excavation.


Δημήτρης Θυμόπουλος Demetris Thymopoulos

Βιογραφικό — Σημαντικός εκπρόσωπος του μοντερνισμού στην Κύπρο. Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Αθήνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 1947 επιστρέφει στην Κύπρο. Στα σημαντικότερα του έργα συγκαταλέγονται το κτίριο Τράπεζας Κύπρου στη παλιά Λευκωσία, το Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας και η κατοικία Καραντώκη.

29

Γρηγόρης Γ. Πατσαλοσαββής Gr G. Patsalosavvis Architecture + Design Alexandros Livadas Gr G. Patsalosavvis Architecture + Design

30

Νice Day Tower Γραφεία και Καταστήματα Nice Day Tower Offices αnd Shops

C.V. — Ιmportant representative of the modern movement in Cyprus. He studied in Athens at the National Technical University. In 1947he returned to Cyprus. Important works of his are, the Bank of Cyprus building in the old city of Nicosia, Pallouriotissa Gymnasium and Karantoki residence.

Βιογραφικό — Γρηγόρης Γ. Πατσαλοσαββής – Αρχιτεκτονας AADip. RIBA. Ο Γρηγόρης Πατσαλοσαββής Γεννήθηκε το 1995 στην Κύπρο. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Architectural Association School of Architecture. Αποφοίτησε το 1985 με καθηγητή τον Peter Cook. Από το 1985 μέχρι το 1993 εργάστηκε στο Λονδίνο στα γραφεία των, Norman Foster, Sir Richard Rogers, Building Design Partnership και Benson and Forsyth Architects. Το 1993 ίδρυσε το δικό του γραφείο με έργα στο Λονδίνο και Κύπρο. Το 2000 εκπροσώπησε την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Βραβείο Meis van der Rohe με το Κοινοτικό Κέντρο Μαλούντας και το Nice Day Tower. Το 2006 συμμετείχε στην εκπροσώπηση της Κύπρο στη 10ην Biennale Αρχιτεκτονικής στην Βενετία. Από το 1996 ζει και εργάζεται στην Κύπρο.

Δημήτρης Θυμόπουλος Demetris Thymopoulos

Γρηγόρης Γ. Πατσαλοσαββής Gregoris G. Patsalosavvis

C.V. — Gregoris G. Patsalosavvis – Architect AADip RIBAGregoris Patsalosavvis was born in Cyprus in 1955. He studied at the Architectural Association School of Architecture in London 1980-1985. After graduation, from Peter’s Cook unit, he worked at the practices of Norman Foster, Richard Rogers, Building Design Partnership και Benson and Forsyth Architects in London. In 1993 established his own practice in London and Cyprus. In 2000 he represents Cyprus for the Meis van der Rohe award with Malounta Community Center and Nice Day Tower. In 2006 was a member of a team of architects representing Cyprus at the 10th Venice Biennale. Since 1996 lives and works in Cyprus.

Έργο — Το κτίριο είναι προϊόν κλειστού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού το 1996 που διεξήγαγε η εταιρία Nice Day Developments. Το πρόγραμμα προνοούσε την ανέγερση ενός σύγχρονου εξαώροφου κτιρίου γραφείων με καταστήματα στο ισόγειο και υπόγειο χώρο στάθμευσης. Βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας έξω από τα Ενετικά Τείχη της παλαιάς πόλης σε ένα τυπικό αστικό οικόπεδο με δυτικό προσανατολισμό. Πρόθεση του αρχιτέκτονα ήταν η διερεύνηση των χωρικών σχέσεων ανάμεσα στις διάφορες λειτουργίες καθώς και τα όρια ανάμεσα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και η επινόηση ενός συστήματος κυκλοφορίας που διαχωρίζει αλλά ταυτόχρονα ενοποιεί τις διάφορες λειτουργίες και υπηρεσίες. Μελέτη 1996 – 1997. Κατασκευή 1997 – 2000.

Νice Day Tower – Γραφεία και Καταστήματα Nice Day Tower – Offices αnd Shops

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

Project — The building is a result of a limited design competition in 1996 commissioned by Nice Day Developments in Nicosia. The client’s brief required the design of a contemporary office tower with shops, offices on six floors and a basement parking place. The site is located within the commercial centre of Nicosia outside the Venetian Walled City, a typical urban plot with west facing street façade. The architect’s main concern was to explore the spatial relationships between the different functions as well as the boundaries between the internal and external spaces. To device a circulation pattern that distinguishes and at the same time unifies the different functions and services. Design 1996 – May 1997. Construction 1997 – 2000


Φλώρης Παναγίδης Aida Spinazzola Panayides – Spinazzola Architects Floris Panayides Aida Spinazzola Panayides – Spinazzola Architects

Πολύβιος Μ. Μιχαηλίδης Polivios M. Michailides 31a Σύμπλεγμα Κτιρίων στην Παλιά Λευκωσία Building Complex in the Walled City, Nicosia

32 Οικία Κλεάνθους Kleanthous Residence

31b Ελληνική Τράπεζα, Λευκωσία Hellenic Bank, Nicosia

Βιογραφικό — Σημαντικός εκπρόσωπος του μοντερνισμού στην Κύπρο. Γεννήθηκε 1907. Σπούδασε στην Αθήνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από το 1925 μέχρι 1930. Το διάστημα 1930-32 εργάστηκε στο γραφείο Le Corbusier στο Παρίσι, ενώ κατά την περίοδο 1932-35 συνεργάστηκε με το Θουκυδίδη Βαλεντή στην Αθήνα. Το 1945 επιστρέφει στην Κύπρο και εργάζεται μέχρι το 1960 με έργα στην Κύπρο και στο Λαγός στη Νιγηρία. Στα σημαντικότερα του έργα συγκαταλέγονται η Σεβέρειος Βιβλιοθήκη στην Λευκωσία και το κτίριο Ένωσης Νέων Τραστ. Πέθανε το 1960. Πολύβιος Μ. Μιχαηλίδης Polivios M. Michailides

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

C.V. — Important representative of the modern movement in Cyprus. He studied in Athens at the National Technical University graduating in 1930. For the two following years he worked in Paris for Le Corbusier, while in 1932-35 he collaborated with Thoukidides Valenti in Athens. In 1945 he returned to Cyprus working until 1960 building works in Cyprus, Lagos and Nigeria. Important works of his are the Severios library in Nicosia and the building for the Youth Trust Union.

Φλώρης Παναγίδης Floris Panayides

Aida Spinazzola Aida Spinazzola

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

Βιογραφικό — Ο Φλώρης Παναγίδης γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1961. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Pratt Institute στην Νέα Υόρκη (B. Arch.) και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο MIT, στη Βοστόνη (S.M.Αrch.S). H Aida Spinazzola γεννήθηκε στο Buenos Aires το 1961 και σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires και μεταπτυχιακά στο ΜΙΤ, στη Βοστόνη (S.M.Αrch.S). To 1990 ίδρυσαν το συνεταιρισμό Panayides-Spinazzola Architects. Το γραφείο αναλαμβάνει αρχιτεκτονικές μελέτες από ένα ευρύ φάσμα χρήσεων με κύριο γνώμονα την ποιότητα στο σχεδιασμό. Έχουν διακριθεί σε διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς. Το 2007 τους απονεμήθηκε το Κρατικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής που αποτελεί την μεγαλύτερη αναγνώριση αρχιτεκτονικού έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία.

C.V. — Floris Panayides was born in Nicosia in 1961. He has a B.Arch. from Pratt Institute, New York and an S.M.Arch.S. from MIT, Boston. Aida Spinazzola was born in Buenos Aires in 1961. She has a Dipl. Arch. from the University of Buenos Aires and an S.M.Arch.S. from MIT, Boston. In 1990 they formed the partnership Panayides-Spinazzola, Architects. The practice undertakes a broad spectrum of architecture projects placing emphasis on design quality. Panayides-Spinazzola Architects has been distinguished in various public and private competitions and has received the State Architecture Award in 2007, the highest recognition of design excellence given by the Government of Cyprus.

Έργο — Η έντονη κλίση του εδάφους και η χαρακτηριστική θέα προς τον Πενταδάκτυλο κατεύθυναν σε μεγάλο βαθμό τις αρχές σχεδιασμού. Η Κατοικία προβάλλεται βόρεια προς την θέα του Πενταδακτύλου ταυτίζοντας τα πολλαπλά επίπεδα της στην απότομη κλήση του εδάφους. Η σύγχρονη και λιτή μορφολογία ενισχύεται από την έκφραση των απλών και βασικών υλικών που συνθέτουν το έργο, μπετόν, σίδηρο, ξύλο και γυαλί. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του φυσικού φωτισμού με τη γενναιόδωρη χρήση γυαλιού αλλά και σκιάστρων για ρύθμιση των βιοκλιματικών συνθηκών.

Project — The steep slope of the plot as well as the characteristic northern view towards the Pentadaktylos mountains influenced to a great extend the design principles. The house is projected towards the northern view adjusting its multiple levels to the steep slope of the hill. The concrete base relates to the solidity of the ground while it supports the lighter upper white volume. The contemporary and minimal morphology is further reinforced by the expression of the basic materials that compose the project, concrete, iron, wood and glass. Special emphasis was placed in the handling of natural light through the generous use of glass and shading systems that control the bioclimatic conditions.

Οικία Κλεάνθους Kleanthous Residence


Dickon Irwin Μαργαρίτα Κρητιώτη irwinkritoti architecture Dickon Irwin Margarita Kritioti irwinkritioti architecture Νέα Αίθουσα Επιβατών στο Λιμάνι Λεμεσού New Limassol Cruise Terminal

Dickon Irwin Dickon Irwin

Μαργαρίτα Κρητιώτη Margarita Kritioti

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

33

Βιογραφικό — Dickon Irwin. Ηνωμένο Βασίλειο UCL degree 86. Space Syntax MSC 88. Cambridge Diploma 91. RIBA 3 92. Βοηθός καθηγητής AAS UCL. Κύπρος συνέταιρος ΙΚΑ 95. Μαργαρίτα Κρητιώτη . ΗΠΑ Wellesley College. MIT degree 86. Ηνωμένο Βασίλειο Space Syntax 88. UCL Diploma 92. Κύπρος συνέταιρος ΙΚΑ 95. Μείγμα.Irwinkritioti architecture. Πρώτα βραβεία σε διαγωνισμούς: Nέο δημαρχείο Λευκωσίας. Κρατικό αρχείο Κύπρου. Νέα αίθουσα επιβατών στο λιμάνι Λεμεσού. Διαλόγοι: θέματα ντόπιου & ξένου μέσα στην ‘νέα’ Ευρώπη. Πειραματικές ιδέες σε διαφορετικές οικοδομικές βιομηχανίες. Ανθρωπομορφικός σχεδιασμός με περιβαλλοντική έρευνα. Ιδιώτες εργοδότες και ξανοίγματα μυαλών. Κρατικοί εργοδότες και αποφάσεις συμβουλίων. Ερωτήματα ταυτότητας & διαφορετικότητας μέσα και έξω από την irwinkritioti.

C.V. — Dickon Irwin. UK UCL degree 86. Space Syntax MSC 88. Cambridge Diploma 91. RIBA 3 92. Tutor AAS UCL. CY partner IKA 95. Margarita Kritioti. USA Wellesley college. MIT degree 86. UK Space Syntax 88. UCL Diploma 92. CY partner IKA 95. Mix. Irwinkritioti architecture located cyprus. Major competition wins: Nicosia town hall. Cyprus national archive. Limassol cruise terminal. Key dialogues: Questions of local & foreigner in the ‘new’ europe. Experimental ideas in different construction industries. Generating stimulating anthropomorphic design with environmental research ambitions. Working with private clients and opening minds. Working with government clients and their committee decisions. Questions of identity & difference inside and outside of irwinkritioti.

Νέα Αίθουσα Επιβατών στο Λιμάνι Λεμεσού New Limassol Cruise Terminal

Έργο — Kατά μήκος του ανατολικού μόλου στο λιμάνι Λεμεσού, κάτω από τις τεράστιες γερανογέφυρες που ξεφορτώνουν τα φορτία των εμπορικών πλοίων, ξεδιπλώνεται η αλυσίδα των ελλειπτικών κελυφών της νέας αίθουσας επιβατών. Οι αισθησιακοί όγκοι βρίσκονται σε άμεσο διάλογο με το αλλοσπώς μηχανιστικό τοπίο και δημιουργούν ένα οπτικά διαμπερές σύνορο μεταξύ του χερσαίου και του λιμενικού χώρου. Τα κελύφοι σαν γιγάντια φινιστρίνια πλαισιώνουν τη θέα των αγκυροβολημένων κρουαζιερόπλοιων. Στην οροφή το εστιατόριο και ακόμα πιο ψηλά το μπαρ προσφέρουν στο κοινό ολόχρονη θέαση στα δρώμενα του λιμενικού χώρου.

Project — Pushing out along the busy industrial east pier of Limassol port, beneath the vast cranes unloading the container ships, the long, low profile of the new cruise terminal is composed of a string of oval vessels. These curved sensual forms set up a dialogue directly with the angular mechanistic landscape. A permeable boundary, they pull inside their spaces the views of the massive dockside cruise ships, foreshortening and flattening the setting through their tall portholes. Perched on the roof, above the restaurant, a “sky bar offers 365 access to the public into the heart of the harbour landscape.


Κλεάνθους + Ηλιασίδου, Αρχιτέκτονες Cleanthous + Eliasides, Architects Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Νέα Πανεπιστημιούπολη, Πανεπιστήμιο Κύπρου University of Cyprus Social Activities Building Complex

Άδωνις Κλεάνθους, Νίνα Ηλιασίδου Adonis Cleanthous, Nina Eliasides

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

34

Βιογραφικό — Το γραφείο δημιουργήθηκε το 2000 από τους συνεταίρους Άδωνι Κλεάνθους και Νίνα Ηλιασίδου, σαν αποτέλεσμα διακρίσεων σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Η ομάδα έχει υλοποιήσει αριθμό οικιστικών και εμπορικών έργων. Οι Κλεάνθους + Ηλιασίδου υποστηρίζουν την διατήρηση μικρού αρχιτεκτονικού γραφείου το οποίο να ενθαρρύνει την ευχέρεια ανάληψης ευρείων δραστηριοτήτων πέραν της μελέτης και υλοποίησης έργων. Τα ενδιαφέροντα των συνεταίρων πρόσφατα αποκλείνουν και προς την έρευνα και εκπαίδευση (Κλεάνθους), όπως και πρός την εμπορική επαναδραστηριοποίηση υφισταμένων αστικών κτιρίων (Ηλιασίδου).

C.V. — The group was formed in 2000 by Adonis Cleanthous and Nina Eliasides. The group has executed a number of residential and commercial projects as a consequence of distinctions in various architectural competitions. The group believes in keeping the practice small while not restricting diversity of commissions or extracurricular activities. The group’s interests are currently moving away from practising and more towards reaching/research (Cleanthous) and commercial redevelopment of existing urban buildings (Eliasides)

Έργο — Το σύμπλεγμα κτιρίων βρίσκεται στη νέα πανεπιστημιούπολη στο νοτιο-ανατολικό άκρο της Λευκωσίας. Η ανάθεση του έργου ήταν αποτέλεσμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που διεξήχθη το 2000. Μετά απο μιά μακρά δεκαετία, το έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωση του. Το έργο στεγάζει όλες τις μηακαδημαϊκές φοιτητικές δραστηριότητες όπως εστιατόρια, μπάρ, εμπορικό κέντρο, κέντρο υγείας, νηπιαγωγείο, φοιτητικούς ομίλους, χώρους συνάρθροισης και κέντρο προσωπικού. Το σύμπλεγμα κτιρίων είναι το μόνο τμήμα του πανεπιστημίου που εξυπηρετεί μη-ακαδημαϊκές φοιτητικές δραστηριότητες, γι’αυτό και οι αρχιτέκτονες επέλεξαν να ‘απελευθερώσουν’ όσο το δυνατό μεγαλύτερους υπαίθριους χώρους σε μιά προσπάθεια ενθάρρυνσης κοινωνικών συμβάντων, οργανωμένων και τυχαίων/στιγμιαίων. Η διακίνηση ακολουθεί τήν ίδια λογική ελεύθερης ροής μέσα από τη διαμόρφωση του εδάφους όπως επίσης και μέσα από το υπερ-ιπτάμενο ‘μπούμερανγκ’.

Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Νέα Πανεπιστημιούπολη, Πανεπιστήμιο Κύπρου University of Cyprus Social Activities Building Complex

Project — The Social Activities Building Complex is situates within the new UCY campus on the south-eastern edge of the city of Nicosia. It has been commissioned as a result of an architectural competition held in 2000 and after a long decade of deliberations is currently near completion. The complex houses all the non-academic student activities such as dining, retail and services, student union and clubs, a day-care centre, lounges, medical centre and faculty club. Being the university complex solely devoted to non-academic student activities, the architects’ attempt was to free as much outdoor space and create social spaces for spontaneous student events and happenings. The circulation may happen freely in a fluid fashion through a formed ground as well as through the hovering ‘boomerang’.


Άλκης Ιωαννίδης Alkis Ioannides Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, Λευκωσία (Σε Συνεργασία με Μίκη Ζεμπύλα) Cyprus Central Bank, Nicosia (Σε Συνεργασία με Μίκη Ζεμπύλα)

Βιογραφικό — Σημαντικός εκπρόσωπος του μοντερνισμού στην Κύπρο. Γεννήθηκε και σπούδασε στην Αυστραλία και το 1973 επιστρέφει στην Κύπρο. Συνιδρυτής του αρχιτεκτονικού γραφείο Ιωαννίδης και Φεραίος αρχιτέκτονες το οποίο ιδρύεται το 1974 το λειτουργεί μέχρι το 1981. Στα σημαντικότερα του έργα συγκαταλέγονται η Πολυκατοικία Φωτιάδη και η Πολυκατοικία Aspect. C.V. — Important representative of the modern movement in Cyprus. In 1973 he returned to Cyprus. Co- founded the architecture practice Ioannides and Fereos from 1974 to 1981. Important works of his are, the ‘Fotiades’ and ‘Aspect’ courts.

Άλκης Ιωαννίδης Alkis Ioannides

35

Το σχέδιο της εστιάζετε σε λεπτομέρειες μικρής κλίμακας μέχρι κεφάλαια που αφορούν το ευρύτερο αστικό φάσμα παράλληλα σαφηνίζει την σπουδαιότητα και την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που αντιμετωπίζονται σε όλες τις κλίμακες. Πιστεύει ότι πρέπει να κρατηθεί ένα ισοζύγιο μεταξύ επιστήμης και λειτουργικότητας αλλά και της έρευνας , της πρακτικής, της δημιουργικότητας και της ευφυΐας. Πασχίζει πάντοτε να προκαλεί τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και να σχεδιάζει χτίρια που λειτουργούν όσο πιο «έξυπνα» γίνετε.

Her design focus shifts from small scale detailing to issues pertaining to the larger urban context and articulates the importance and complexities of issues faced at all scales. She believes that an equilibrium must exist between; science and functionality, as well as research, practice, creativity and wit; while always striving to have a minimum impact on the “environment” and to design buildings that function as ‘intelligently’ as possible.

Βιογραφικό — Η Alessandra Swiny έχει καταγωγή από την Βρετανία και τις ΗΠΑ όμως έχει ζήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής της στην Κύπρο. Παρέλαβε το BA της από το Πανεπιστήμιο Barnard/Columbia και το MARCH από το Πανεπιστήμιο Harvard στις ΗΠΑ. Είναι συνιδρυτής και συνεταίρος στο αρχιτεκτονικό γραφείο Sub_Supra με την Μ. Χατζησωτηρίου από το 2008. Τον Ιούνιο 2008 μαζί με την Μ. Χατζησωτηριου και τον Α. Δημητρακόπουλο κέρδισαν την συμμετοχή τους στο δεύτερο στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξής για τον διαγωνισμό «Europan 9» στο Clermont-Ferrand της Γαλλίας. Πρόσφατα αντιπροσώπευσε την Κύπρο στο Architecture Biennale της Βενετίας δύο φορές. Το 2006 «The Game: Urban Pieces in Warfare» με τους Π. Φιλίππου και Α. Αντωνίου και το 2008 «easylove» με τους Γ. Χατζηχρήστο, Α. Μενίκου, Α Κλεάνθους, Γ. Τσουλίδης & Μ. Χατζησωτηρίου. Η Alessandra είναι ταγμένη στην ανάπτυξη της μόρφωσης των αρχιτεκτόνων. Αυτή την στιγμή είναι συν-υπεύθυνη του τμήματος Αρχιτεκτονικής (με τον Γ. Χατζηχρήστο) και Assistant καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

C.V. — Alessandra Swiny is of American and British origin yet has spent much of her life on the Island of Cyprus. She received her BA from Barnard/Columbia University and her MARCH from Harvard University in the United States. She has been the principal architect with M.Hadjisoteriou at ‘Sub_Supra Studio’ since 2008. In June 2008 her winning entry (with M.Hadjisoteriou & A.Dimitrakopoulos) for ‘Europan 9 Competition’ in ClermontFerrand, France went into the second phase of design development. She has previously represented Cyprus in the Venice Architecture Biennale twice. In 2006 ‘The Game: Urban Pieces in Warfare’ with P. Philippou & A.Antoniou. In 2008 ‘easylove’ with Y.Hadjichristos, M.Menikou, A. Kleanthous, G. Tsoulidies & M.Hadjisoteriou. Alessandra is very passionate about the development of an architects’ education. She is currently the Co-Head of the Department of Architecture (with Y. Hadjichristou), and an Assistant Professor at the University of Nicosia, Cyprus.

Έργο — Σε αυτό το “project” μου δόθηκε το ελεύθερο να δημιουργήσω μια ιδέα που για πολλούς μήνες θα φιλοξενούσε μια σειρά από γεγονότα για την έκθεση « YK:EMX» στο κέντρο τεχνών του δήμου Λευκωσίας. Η ιδέα μου ήταν να αντλήσω μια σειρά από απρόοπτες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επισκεπτών, που με την σειρά τους θα δημιουργούσαν νέες εμπειρίες που θα άλλαζαν την αντίληψη της επίσκεψης τούς. Πρότεινα ένα bar, ένα συνεδριακό πολύ-χώρο για παραστάσεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, ένα DJ box, μια κινούμενη κουζίνα με νεροχύτη, ψυγείο, γκαζιέρα και φούρνο αλλά και διάσπαρτες επιπρόσθετες θέσεις καθίσματος, υπερυψωμένες ράμπες και διαδρόμους πεζών που θα δρούσαν ως χώροι κυκλοφορίας και συνάθροισης. Χρησιμοποίησα υλικά που βρήκα στην περιοχή σε μια ακτίνα 20 μέτρων από το «κέντρο τεχνών». Όλα χειροτεχνήθηκαν επί τόπου από εμένα και 2 ξυλουργούς του «κέντρου» μέσα σε 5 μέρες. Όλα τα υλικά επαναχρησιμοποιήθηκαν μετά την αποσυναρμολόγηση.

Alessandra Swiny Alessandra Swiny

Interactive-Installation Interactive-Installation

Alessandra Swiny «Interactive-Installation» για το YK:EMX στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Λευκωσίας ‘Interactive-Installation’ for YK:EMX at the Nicosia Municipal Arts Center

36

Project — For this project I was given a free slate to come up with an idea that would house a series of events over several months duration for the YK:EMX exhibition at the Nicosia Municipal Arts Center . My idea was to generate a series of unexpected interactions among the visitors, which would in turn create a series of new experiences for them and change or alter their perception of their visit. I proposed a bar, multi-use conference/seating area for performances and round-table discussions, a DJ box, a moveable eatery /kitchen with sink, fridge, stove and cooking apparatus, as well as additional dispersed seating and raised ramps and walkways acting as circulation/cluster spaces. I choose to use ‘found’ materials from the area, all located within a 20 meter radius of the Center. Everything was handcrafted and built on site by myself and 2 assistant carpenters of the Municipal Arts Center over a period of 5 days. All the materials were re-used after disassembly of the installation.

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome


Γιάννης Αρμεύτης Αρμεύτης και Συνεργάτες Giannis Armeftis Armeftis and Associates Κτίριο γραφείων στην οδό Aμαθούντος Building on Amathountos str

Βιογραφικό — Ο Γιάννης Αρμεύτης γεννήθηκε το 1971 και μεγάλωσε στην Λεμεσό. Απεφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1994. Το 1995 άνοιξε το δικό του γραφείο και το 2004 ίδρυσε τον συνεταιρισμό ΑΡΜΕΥΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Έλαβε μέρος και διακρίθηκε σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στην Κύπρο. Το 2007 κέρδισε το Κρατικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής στην κατηγορία ‘έργο νέου αρχιτέκτονα’.

Γιάννης Αρμεύτης Giannis Armeftis

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

Έργο — To έργο αφορά κτίριο γραφείων γνωστού Δικηγορικού Οίκου στην Λεμεσό. Βρίσκεται σε προνομιακή θέση στην πόλη σε μια ήσυχη γειτονιά πολύ κοντά στην θάλασσα και δίπλα από τον Δημόσιο Κήπο. Η κεντρική ιδέα βασίζεται στην λειτουργία ενός ‘περισκοπίου’ με σαφή προσανατολισμό και θέαση προς την θάλασσα, ότι διακρίνεται ανάμεσα στο κτιστό τοπίο της πόλης. Οι κύριες χρήσεις του κτιρίου αναπτύσσονται σε 5 ορόφους, καταλαμβάνουν περίπου 1000 τ.μ. και χωρίζονται σε 3 οριζόντιες ζώνες. Στην μεσαία ζώνη και κεντρικά του κτιρίου βρίσκεται η διεύθυνση για καλύτερη λειτουργία και εποπτεία του γραφείου. Επιπρόσθετα το υπόγειο λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης ενώ το ισόγειο ως είσοδος και Το γραφείο αριθμεί περίπου 10 συνερχώρος υποδοχής. Το βασικό σκεπτικό γάτες και έχει συμπληρώσει έργα μέχρι και η λειτουργία του κτιρίου αποτυπώσήμερα που επί το πλείστον αφορούν νονται από την δημιουργία ενός απλού, ιδιωτικές κατοικίες, πολυκατοικίες, λιτού και συνάμα αυστηρού κτιρίου που κτίρια γραφείων και άλλων εμπορικών χρήσεων, δημόσια κτίρια κλπ. Πρόσφα- προκύπτει από την χρήση εμφανούς οπλισμένου σκυροδέματος στις τυφλές τα έχει ολοκληρώσει το Ιστορικό Μουόψεις με τον συνδυασμό συστήματος σείο Κουμανδαρίας που έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα. υαλλοπετάσματος σε όλη την νότια πλευρά. Έχουν τοποθετηθεί κάθετες Άλλα έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή αφορούν κτίρια γραφείων αφού η ξύλινες περσίδες, για φιλτράρισμα του Λεμεσός εξελίσσεται σε έδρα και κέντρο φωτισμού και ιδιαίτερα για έλεγχο του παροχής υπηρεσιών για ξένες εταιρείες. νοτιοανατολικού προσανατολισμού.

37

C.V. — Υiannis Armeftis was born in 1971 and grew up in Limassol. He graduated from the department of Architecture of the Aristotle University of Salonica in Greece in 1994. In 1995 he created his own office which in 2004 became the partnership Armeftis and Associates. Yiannis Armeftis took part in many architectural competitions with resulting awards, with the highest honor of his career to date that of winning the first prize for the State Architectural Award 2007 in the category of ‘Project of a Young Architect ‘. The firm consists of 10 architect/partners and has completed many projects until today. Most of them are private residences, residential buildings, office buildings, public buildings and buildings for other commercial uses, etc. Recently they have signed off the ΄Ηιstorical Museum of Koumandaria’, that was funded from European community programs. Other projects that are under construction mainly are office buildings since Limassol is developed into a center of Services provider for Foreign Companies.

Project — The project is about an office building of a well known Advocate - Legal Consultant in Limassol. The plot is situated in a privileged quiet neighborhood in the center of the town close to the seaside and next to the public zoo park. The concept for the design idea of the building is based on the ‘periscope’, with a static orientation and view of the sea. The main functions of the building are developed in 5 different levels that take over a total in area of 1000sq.m. It is further separated in 3 horizontal zones. The intermediate zone, centrally positioned on the 3rd floor, is the heart of the building as it houses the managerial and administrative departments for better functionality and supervision of the whole building. The basement is used as parking area and the ground floor is the main entry foyer and reception area as well as further parking. The main idea and functionality are expressed by the simple use of fair faced concrete that makes up the 3 blind sides of the building and a glass curtain wall system on the south side, creating an austere and yet simple but stern look . Wooden beams are placed vertically as filters for the sun and to further control the south east orientation.

Κτίριο γραφείων στην οδό Aμαθούντος Building on Amathountos str


Κώστας Κουτσοφτίδης Κουτσοφτίδης αρχιτέκτονες Costas Koutsoftides Koutsoftides Architects

38

Ζέφυρος: “Μια μόνιμη κατασκηνωτική σκηνή”, Πωμός-Πάφος Zephyros: «A permanent camping tent», Pomos-Paphos

Βιογραφικό — Σχολή αρχιτεκτονικής Στρασβούργου Γαλλία,1978-84. Αρχιτεκτονικό γραφείο απο το 1985. 1987 Μπιενάλε Βαρκελώνης νέων καλλιτεχνών. 1988 Α’Βραβείο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών Δήμου Πάφου. 1990 Α’Βραβείο για την ανάπλαση του Χερσαίου Χώρου Λιμάνι Πάφου. 1992 Α΄Βραβείο για την ανέγερση του Μνημείου Μακαρίου και Πεσόντων. 1992 Α΄Βραβείο για την ανέγερση του Δημοτικού Μεγάρου Αγ.Αθανασίου. 1998 Κρατικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής Κατηγορία Νέος Αρχιτέκτονας. 2007-08 Βοηθός Καθηγητού στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπηστημίου Κύπρου 2009 Α’Βραβείο για την ανέγερση ειδικού εργαστηρίου υποβρυχίων Οχημάτων. Συνολικά έχουμε λάβει μέρος σε 35 διαγωνισμούς με 7 δεύτερα και τρία τρίτα βραβεία. Το γραφείο μας είναι στη Πάφο-Κύπρο,www.koutsoftides.com

Έργο — Η σκιά του σχεδίου σου είναι αποτυπωμένη στο τοπίο,φτάνει πρώτα να το αφουγκραστείς” είπε ο Renzo Piano. Απο την στιγμή που αρχίσαμε την επεξεργασία του σχεδιασμού είχαμε κατά νού τα λόγια του μεγάλου αρχιτέκτονα και προσπαθήσαμε να βρούμε εκείνα τα στοιχεία που θα έκαναν το κτίριο να λειτουργεί ταυτόχρονα με το τοπίο:να εισπράττει το μέγιστο δυνατόν όλες τις στιγμές της ημέρας αλλά και της νύκτας,της εποχής,του ήλιου,του αέρα,της θάλασσας,του φεγγαριού,όπως όταν μικροί πηγαίναμε κατασκήνωση και απολαμβάναμε την φύση,έτσι και οι χρήστες αυτής της κατοικίας απολαμβάνουν όλες τις χαρές της φύσης σε μιά…μόνιμη κατασκηνωτική σκηνή!

C.V. — School of Architecture Strasboyrg-France,1978-84 Practice since 1985. 1987 Biennale of Barcelona 1988 First Prize for the Municipal Art Gallery 1990 First prize for the rehabiisation of the Harbor Barracks 1992 First Prize for the Makarios Monument 1992 First Prize for the Ay.Athanasios Town Hall 1998 State architecture award Young Architect 2007-08 Assistant to Professor School of Architecture University of Cyprus 2009 First prize for the facility of the Underwater Vehicles We took part in total in 35 competitions with seven second prizes and three third prizes. Our practice is in Paphos-Cyprus,www.koutsoftides.com Κώστας Κουτσοφτίδης Costas Koutsoftides

Το έργο ως μέρος του ριζώματος The project as part of the rhizome

“Μια μόνιμη κατασκηνωτική σκηνή”, Πωμός-Πάφος «A permanent camping tent», Pomos-Paphos

Project — “The shadow of your project is captured in the landscape, so you must first hearken it” said Renzo Piano. From the early stages of the elaboration of the sketches we had in mind these words of the great architect. We tried to extrude those elements which would contribue and reflect these thoughts so building and landscape become one:to receive at any time of the day and night,regardeless season the glorious sun,the Zephyros,the magestic blue sea and the mysterious silver moon of August,as when we were kids going camping and enjoying nature,so the users can embrace all the elements under one…permanent camping tent!


Ευχαριστίες Ο επιμελητής Χρίστος Χατζηχρήστος και ο βοηθός επιμελητής Αιμίλιος Μιχαήλ, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου και το Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου για τη διοργάνωση και υποστήριξη της κυπριακής συμμετοχής στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2010, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τον κ. Πέτρο Δυμιώτη για την οικονομική και άλλη στήριξη, την επιστημονική επιτροπή για τον ψήφο εμπιστοσύνης στην πρόταση τους και την Αγγέλα Σκορδή, αρχιτέκτονα, συντονίστρια στην Βενετία για την πολύτιμη υποστήριξη της. Ευχαριστίες εκφράζονται σε όλους όσους έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πρότασης, στο Χρίστο Ζαντή, φοιτητή αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου για τον ενθουσιασμό, την δημιουργικότητα και την υπομονή που υπέδειξε στην επεξεργασία του ψηφιακού υλικού, στην Ελεονώρα Αντωνιάδου, αρχιτέκτονα, για την καθοριστική της υποστήριξη στην ανάπτυξη του περίπτερου και της εγκατάστασης της έκθεσης, στους Γιώργο Καλλή και Σάββα Αναστάσιου, φοιτητές αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη βοήθεια τους στην φάση του διαγωνισμού ιδεών, και στους Τάσο Ιωάννου, Αλεξία Αγαθοκλέους, Γλυκερία Aναξαγόρου, Ελένη Σπανού, Γιώργο Κυριαζή και Μαρία Προκοπίου, φοιτητές αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επεξεργασία του ψηφιακού υλικού. Ευχαριστίες εκφράζονται και στη γραφίστικη ομάδα Βeetroot για την άψογη συνεργασία τους στο σχεδιασμό του υλικού προβολής. Για την κατασκευή της εγκατάστασης ευχαριστούμε τις εταιρείες Sign experts Νίκος Χατζηγεωργίου, Τ. + Σ. Αναστάσιου και Mould Metal Ltd. Τέλος, θερμές ευχαριστίες εκφράζονται σε όλους τους συναδέλφους αρχιτέκτονες που πρόθυμα συνεργάσθηκαν για την υλοποίηση της πρότασης.

Acknowledgement

Credits

The curator Christakis Chatzichristou and the assistant curator Aimilios Michael express their thanks to the Cyprus Architects Association and the Association of Civil Engineers and Architects of Cyprus for the organization and support of the Cyprus participation in the Venice Architecture Biennale 2010, the Ministry of Education and Culture and Commissioner Petros Dimiotis for the financial and other support, the Scientific Committee for their vote of confidence in the proposal, and Angela Scordi, architect coordinator in Venice for her valuable contribution.

Curator Christakis Chatzichristou Assistant Professor, Department of Architecture, University of Cyprus

Selection Committee

Deputy Curator Aimilios Michael Architect

Thanks are expressed to all who have contributed in the development and implementation of the proposal, to Christos Zantis , student of architecture at the University of Cyprus for his enthusiasm, creativity and patience in working with the production of the material in digital form, to Eleonora Antoniadou, architect, for her support in the development of the pavilion and the installation of the exhibition, to Giorgos Kallis and Savvas Anastasiou, students of architecture at the University of Cyprus for their assistance in the contest phase, to Tasos Ioannou, Alexia Agathocleous, Glykeria Anaxagorou, Eleni Spanou, Giorgos Kiriazi and Maria Prokopiou, students of architecture at the University of Cyprus for their contribution in processing the digital material.

Commissioner Petros Dymiotis Ministry Of Education And Culture

Association Of Architects Of Cceaa (Cyprus Civil Engineers & Architects Association) Vera Efthymiou-Parlalidou Chrysanthos Pissarides

Thanks are expressed to the graphic designers group Beetroot for their excellent cooperation in the design of the promotional material. For the construction part thanks are given to Signexperts- Nicos Hadjigeorgiou, T. + S. Anastasiou and Mould Metal ltd. Finally, sincere thanks are expressed to all the architects who willingly cooperated for the implementation of the proposal.

Deputy Commissioner Angela Skordi

www.walkingmovie.org Cyprus Architects Association Stefanos Fereos Marios Christodoulides

Frederick University Byron Ioannou University Of Nicosia Haris Pelapaissiotis University Of Cyprus Panayiota Pyla Exhibition Production: Roscianach Habibi Minelli and Sky Venice Graphic Design Beetroot design group www.beetroot.gr


preview from

The Panopticon: A Staring Movie coming soon in a biennale near you


Venice Architecture Biennale  

Venice Architecture Biennale is one of the main platforms through which Cyprus showcases its achievements in the visual sector. This becomes...

Venice Architecture Biennale  

Venice Architecture Biennale is one of the main platforms through which Cyprus showcases its achievements in the visual sector. This becomes...

Advertisement