Page 1

Avanti HMS LA ROCHELLE

En Avant-Sentrum

TERM 3 2015, ISSUE #3

ONNIELOER

Celebrating CHAMPIONS


letter from the EDITOR REMINISCING ABOUT THE PAST AND LOOKING TO THE FUTURE Erin Rencken

Wow! What a year! Time really

du Toit and Rochelle Human As I

does fly when you’re having fun.

look forward to the future I am ex-

I am equally excited and sad

cited about all the new possibili-

about what lies ahead. Spend-

ties that have arisen throughout

ing 5 years in the same school re-

the year and what a bright future

ally does make you attached to

our online magazine has. I look for-

those around you and I am sad

ward to seeing what (new editor),

that I have to say goodbye to the

Mrs Pedro and the new editorial

friends I have made and to the

staff have planned, I know it will

teachers that have all had such

be absolutely amazing and I will

a big impact on my life and have

follow it closely.

helped me grow into the person I am today. You all have a very special place in my heart and I feel so privileged to be able to leave my footprints at the school in the form of the new Avanti. I cannot believe that it is already the end of the third term and time to hand over the baton to the new editorial staff. As I look back on the year I am tremendously pleased to see how far we have come. The Avanti received a stunning facelift and has just been improving ever since. We had our very first workshop where a number of people attended and we got to learn the ins and outs of graphic designing and journalism, thanks to Michelle

2|


CONTENT SPORT

LIFESTYLE

14 | Unusual sports 17 | Celebrating

20 | Pin it right 22 | Outside the job box:

champioions

NEWS 4 | Onnieloer 6 | Suzelle DIY: Leierskap 9 | En Avant-Sentrum 10 | Blood donation 11 | Jette, dit is puik! 12 | Goue Larrie oomblikke

Design an organ

CULTURE 18 | French fest 19 | Debating across borders

24 | #FollowTheBlog 26 | Life with food allergies 28 | Vra Tannie Babs 30 | Feminism 33 | Resep: Groenbone-en-peerslaai

30

14

24

20

|3


Onnieloer MEV. VORSTER SE ERVARING AS DIE SUPERINTENDENT VAN DIE KOSHUIS.

Ons het met mev. Vorster, ons

koshuis te wees, met ’n oop hart

nuwe Superintendent van die

aangegryp.

koshuis, gepraat oor haar ervaring van haar eerste jaar van Koshuis-

Dit was ’n baie maklike besluit

brakkie wees.

om te maak, want sy is mal oor haar werk en sy het die geleen-

“YOU HAVE WINGS… JUST STRETCH THEM AND SOAR (FLYING IS TOO ORDINARY).”

Mev. Voster het, toe sy jonger

theid gesien om by te dra by die

was,

gebly.

Larrie-lewe en het gehoop sy kon

Haar eerste ervaring by Miverva

die Koshuisbrakkies aanspoor met

Dameskoshuis in Stellenbosch was

haar passie vir liefde, ervaring en

’n fees. Die saam aantrek vir Hu-

respek (LAR).

in

twee

koshuise

isdanse, die Woendagaandsok-

Erin Rencken

kies en die laataand-kuiertjies met

Sy en haar man was gereed vir

haar maats, terwyl hulle koffie en

verandering en dus het hulle,

beskuit geniet, is net ’n paar her-

sonder enige verwagtinge van

inneringe van haar tyd in die won-

die koshuislewe, aan die diepkant

derlike dameskoshuis, wat sy altyd

ingespring en sover is hulle baie

sal koester.

gelukkig in hulle nuwe “huisie.”

Toe sy ’n jong onderwyseres was,

Mev.

moes sy in ’n koshuis by ’n skool op

verras om te sien hoe goed die

Riversdal bly. Dit was ’n aaklige er-

koshuis funksioneer en hoe, op

varing. Sy moes tussen die leerders

haar verjaardag, almal haar met

bly en moes boonop badkamers

blomme bederf het.

Voster

was

aangenaam

met hulle deel! Juffrou, dit is ’n plesier om u by die

4 | NEWS

Ten spyte van haar tweede, aak-

koshuis te hê en ons is seker sal

lige ervaring, het mev. Vorster

nog ’n lang tyd die brakkielewe

die geleentheid om die Superin-

geniet.

tendent van HMS La Rochelle se


|5


SUZELLE DIY: Leierskap FOTO: (links na regs) Willow-Ruby van der Berg, Alette Van der Merwe

Deur die loop van die jaar het ons baie insette en “DIY” -wenke by ons eie Suzelle en Marianne ontvang. In hulle onderhoud met Mart-Marie Serfontein, het ons nuwe hoofleiers hul toekomsplanne, visie en nog ’n paar leierskapwenke met ons gedeel.

6 | NEWS


WAT IS JULLE DROOM VIR VOLGENDE JAAR? WILLOW: Ons gaan die standaard

WAT WIL JULLE VIR DIE SR HÊ?

balanseer mekaar goed uit

A:

W: Almal moet dit geniet en die SR

Ek wil veral dat die Frikkies in-

gesluit voel in die groep.Hulle

van die skool verhoog.

moet deel wees van ons. Ek wil

ALETTE: Ja, die standaard van die

moet wees. Die hele groep moet

skool as geheel gaan hoër wees. Ek glo dat daar mag in eenheid is. Niks kan gebeur sonder spanwerk nie. Ek wil baie graag ‘n eenheid hê, sodat almal kan saamwerk.

ook hê dat almal betrokke by alles altyd saamwerk aan alles. . En dat alles altyd georganiseerd moet wees. Daar moet ook ‘n balans wees. Byvoorbeeld, Willow is die bietjie meer fun een, en ek is die

moet die gees in die skool saam verbeter: So, weereens, die standaarde gaan hoër wees.

WAT IS DIE BOODSKAP WAT JULLE VIR DIE SKOOL WIL GEE? WAT IS DIE EEN DING WAT HULLE UIT DIE ARTIKEL KAN SAAMNEEM?

bietjie meer ernstige een. So ons

NEWS | 7


A: “Change is the only constant.” Hulle moet reg wees om omgedop te word.

W:

Hulle moet

reg wees vir ‘n

“bang.” Ons doen nie goed met ‘n “sizzle” nie, maar met ‘n “bang.” 2015 was ‘n jaar vir die boeke, maar 2016 gaan ‘n jaar vir geskiedenis wees.

WATTER OPOFFERINGS DINK JULLE GAAN JULLE MOET MAAK TER WILLE VAN JULLE NUWE POSISIES? A: Ek weet my akademie gaan ’n bietjie daaronder ly, maar dis reg so, want ek weet dat ek ‘n manier sal kry om dit te laat werk, omdat ek bereid is om die opofferings te maak. Ek weet my vriende sal partykeer op die agterste sitplek moet sit, maar ek weet ek sal op

onthou dat ons daar is vir hulle.

En sy sal dit goed doen. Sy gee nie

WATTER BELANGRIKE LEWENSLESSE HET JULLE IN 2015 GELEER WAT SAL BYDRAE TOT ‘N SUKSESVOLLE 2016? W: Ek het die fliek Unbroken gekyk,

maar sy weet dat ek beslis na haar opkyk en dat sy my ook inspireer. so gebalanseerd is. My ma en pa

make it.” En ek dink dit som vir

was altwee baie betrokke en be-

my baie goed op waaroor die SR

sig op skool, maar hulle het steeds

gaan; daar gaan baie moeilike

in hulle betrokke velde uitgeblink.

tye wees en jy gaan baie opofferings moet maak, maar as jy bereid is om hard te werk dan sal jy die vrugte daarvan pluk en jy sal dit

BESTE RESEP?

maak werk.

A: Daar moet balans wees.

A:

W: Daar moet diversiteit wees. Ons

Die SR is nie vir sissies nie. Ek

moes baie keer vir van my vriende “nee” sê omdat jy net bloot nie altyd tyd het nie en mens moet regtig leer om opofferings te maak en

en mens moet ‘n onderskeid kan

is eenders, maar ook nie. Daar moet egter konsensusop sekere (belangrike) punte wees.

DIY ADVICE FOR THE BEST LEADER

jou belangrik is en watter goed nie tref tussen jou prioriteite en hulle agter mekaar kry.

A: Jy moet nie probeer om alles te verander nie. Deur jou aksies moet ander wil verander. Jy moet leef om te dien, nie om te kry nie.

ek dink ek sal dit moet leer doen.

WIE IS VIR JULLE ROLMODELLE EN HOEKOM? W: Alette. En dis nie net omdat sy

A: Dat daar altyd orde sal wees en

hoofmeisie is nie en mense verwag

dat hulle op ons kan staatmaak.

dat ek dit nou moet sê nie. Maar sy

Ons sal altyd probeer vriendelik

het eerlikwaar al van graad agt ‘n

wees. Maar ook, dat hulle nie sal

indruk op my gemaak. Sy het my

bang wees om na ons toe te kom

altyd geïnspireer, omdat sy net al-

nie. Dat hulle weet dat hulle met

tyd alles wat jy vir haar gevra het

ons kan kommunikeer. Hulle moet

om vir jou te doen, gedoen het. Sy

8 | NEWS

nie, dit gaan net “cheesy” wees,

ters: “If you can take it, you can

W: Ek dink ek gaan moet leer om

WAT WIL JULLE VIR DIE SKOOL BETEKEN?

A: Ek gaan nou nie ook Willow sê

So, ek sal sê my ouers; omdat hulle

mens moet besluit watter goed vir

lik kan ek dit nog nie doen nie, so

op nie.

en daarin sê een van die karak-

‘n maier tyd maak vir alles.

beter te prioritiseer. Op die oomb-

vra nie vrae nie, sy doen dit net.


En Avant-Sentrum Só vier ons die nuwe

Ek onthou nog die eerste gerugte van die nuwe Sentrum wat in die pyplyn is. Daar is gesê dat hierdie

multi-funksionele

sentrum in

ons matriekjaar (2015) voltooi sou wees. Nie baie mense het hulle aan hierdie gerugte gesteur nie, maar vanjaar het daardie aanvanklike “gerugte” gerealiseer en die En Avant-Sentrum is ingewy. Hier in La Rochelle glo ons in feesviering en die opening van die nuwe sentrum was beslis geen uitsondering nie. Vir die Matrieks van 2015, sowel as vir die res van die skool, was dit ’n geleentheid vir die boeke. Die skool het bewys dat daar ’n noemingswaardige eenheid in La Rochelle heers en wanneer ons groot droom, is dit gewoonlik net ’n kwessie van tyd, voordat hierdie “droom” ons realiteit word. Gedurende

die

inhuldigings-

geleentheid het mnr. Kroukamp, mnr. Ratz, mnr. Van der Merwe en natuurlik, mej. Lochner, elk hulle deel van die En Avant-Sentrum se storie vertel. Mnr. Ratz se teenwoordigheid by hierdie ge-

leentheid het baie spesiale her-

Die En Avant-Sentrum bied vir La

inneringe tuisgebring en dit was

Rochelle soveel nuwe geleen-

spesiaal om hierdie geleentheid

thede. Die Sentrum maak voor-

met hom te kon deel.

siening vir binnenhuise Netbal, -Hokkie, -Tennis, -Atletiek en al-

Die formele byeenkoms het op

ghele fiksheidskondisionering. La

’n hoogtepunt afgesluit met mnr.

Rochelle hou haar oog op die

Spies se item: ballonne-reën va-

bal om sodoende ons skoolleuse

naf die hoë plafon en die saal

met trots uit te leef: En Avant, ons

was gevul met juiggeluide. Daar is

strewe sowaar voorwaarts!

’n algemene gevoel van trots en vooruitsigte vir hierdie nuwe fasiliteit wat uiteindelik tot ons beski-

Marguerite van Eeden

kking is.

NEWS | 9


GIVE A LITTLEItTO SAVE A LOT is truly that simple! Loads of Larries took part in the

is to be sixteen years old, and to

nor, and you then receive your do-

blood drive of this term. It was fa-

weigh more than 50 kilogrammes.

nor card that informs you of your

cilitated by the Western Province

Potential donors are required to

blood type. However, if you do-

Blood Transfusion Services. I am

live a healthy lifestyle, not be sub-

nate more than three times a year,

pleased to announce that they

ject to any chronic illnesses such

you are named a regular donor,

logged thirty three new donors,

as epilepsy, and not indulge in

and might receive special gifts to

which is a wonderful achieve-

any irresponsible behaviour.

thank you for your enthusiasm.

tic in real-life terms means that a

The volume donated consists of

Although there are plans in motion

potential ninety nine lives could

475ml of blood. While this may

to host another blood drive at La

be saved.

sound like much, you barely real-

Rochelle on October 23rd, any-

ise the loss if you follow post-do-

one wishing to donate can head

It has been estimated that some

nation instructions. If you remain

to the Paarl Blood Bank at 263

75% of Western Cape citizens will

well hydrated, the blood volume is

Main Street, just across McDon-

require some sort of blood trans-

replaced within twenty four hours.

alds. The staff there will be very

fusion throughout their lives, yet

The different types of cells, howev-

eager to assist you.

only 1.5% of that same population

er, like platelets and white blood

donates blood. That just makes it

cells, do take longer, which is why

all the more important for healthy

you may only donate every two

individuals to spread the gift of

months.

ment. The projection of this statis-

health by donating blood. You need to donate at least twice All you need to qualify as a donor

in order to be registered as a do-

Donating blood is truly that simple!

Kristina “Pepper� van Zyl


Ontmoet Jette Kirsten, die Taal-

“JETTE, DIT IS PUIK!”

bondkampioen van 2015. Haar gunsteling woord is “whimsical”, haar gunsteling boek is The Princess Bride van William Goldman wat handel oor ware liefde en met ‘n goeie skeutjie avontuur. Haar gunsteling tydverwyl is om in die son te sit en varsuitgedrukte lemoensap te drink, terwyl sy na Bob Dylan of Leonard Cohen lustier. Sy hou ook daarvan om op Nomadic Orchestra te dans. Sy is ‘n hoogs begaafde individu waarvan ons seker in die toekoms nog meer sal hoor. Sy sê toe mej. Lochner een Blou Maandag die nuus in die saal aangekondig het, was sy aangenaam verras en oorbluf. Sy het dit nie verwag nie. Dis hoe ons Jette ken. Iemand met ‘n besonderse intellek wat haar voete steeds stewig op die aarde plant -dis nou as sy nie op die dansvloer is of op haar bed met haar neus in ‘n boek nie. La Rochelle is voorwaar trots op hierdie uitmuntende prestasie. Die Taalbondeksamen het die bevordering van Afrikaans, sáám met die wêreldtaal Engels, ten doel. Jette het inderdaad vir ons gewys hoe veelsydig sy is! Hou haar dop: she is going places.

Jana Hugo

NEWS | 11


12 |


GOUE LARRIE -OOMBLIKKE

| 13


unUSUAL SPORTS

You’ve heard their names, you’ve heard of their achievements, but you still have no clue as to what their sports actually are. These Larries are challenging social norms and excelling, whether it’s catching a 30kg fish like Zanes or Valencia’s flying superman punch. Either way, they are a force with which to be reckoned.

14 | SPORT


VALENCIA FREDERICKS: KICKBOXING HOW DID YOU GET STARTED WITH KICKBOXING? Well, at first, I wanted to do karate, but I realised it was not for me. I wanted to do something more challenging and that’s how I got

and did my best, especially the smiles on the faces of my family and Sensei, sensing their pride in me.

WHAT IS YOUR SPECIAL MOVE?

A CHALLENGING COMPETITION IS AROUND THE CORNER, HOW DO YOU PREPARE YOURSELF? (MENTALLY AND PHYSICALLY) Mentally, I try to stay calm and

started with kickboxing.

My special move is what I call the

focused by keeping all the neg-

superman punch. It’s basically

ativity out and positivity in. I listen

WHAT ARE THE DOS AND DON’TS OF YOUR SPORT? (THE RULES OR GENERAL PROTOCOL)

jumping in the air and punching

to music and talk to God, just giv-

my opponent. I use it often be-

ing Him praise for the opportunity.

cause I’m small, so the only way

I remain humble. Physically, I put

to score is to jump.

in extra hours and practise six days a week. I try to eat healthy food.

The rules are simple. Since it’s a contact sport you have gear that protects you. In kickboxing you aim to score points. The DOs: to score you must hit above the belt and you must control your punches. Before you enter the arena you bow your head as a sign of respect and greeting towards your opponent and the officials. You always touch gloves before and after a fight. Normally you would call the person training you Coach or by his or her name, but not in

WHY WOULD YOU RECOMMEND THAT OTHER GIRLS TRY THIS AS A SPORT? think twice before they attack

WHERE OR TO WHICH CLUB CAN OTHER GIRLS GO TO GET STARTED WITH THE SPORT?

you when they know not to mess

I attend Paarl Combat Zone,

with you. This sport is good for your

which is a good club to join be-

health and it keeps you busy, al-

cause everyone is friendly.

Kickboxing is not only for success but also self-defence. Guys will

most like a stress release. Also, it’s always good to get rid of anger and frustration.

address is Sensei. The DON’Ts: you

WHAT ARE YOUR GOALS WITH THE SPORT?

may not punch too hard or below

My goal is to be better than I was

the belt, nor may you step off the

yesterday. I’ve been doing kick-

mat .For each contravention you

boxing for more than a year and

get a warning.

I have already achieved much. I

this sport. Here the correct form of

have been chosen for the presi-

WHAT IS YOUR FAVOURITE MEMORY OF THE SPORT? My favourite memory is the knowledge that after every fight, I gave

Rest is important too.

WHAT IS YOUR FAVOURITE KICK-BOXING SLANG? Favourite slang? Well, I really don’t have any. I say” kickass ” quite often, if that’s even slang.

WHAT IS YOUR FAVOURITE TELEVISION SERIES? I have a few: Castle, CSI and Glee.

dential team that’s going overseas soon and that’s a great achievement for me. My goal now is to get a medal in that competition.

SPORT | 15


ZANES VAN HUYSSTEEN: HENGEL HOE HET JY IN HENGEL GEÏNTERESSEERD GERAAK?

WAT IS JOU GUNSTELING HERINNERING VAN DIE SPORT?

My pa en broer het al begin hen-

Om tyd saam met my pa deur te

gel toe ek nog baie jonk was. My

bring. Spesifiek wanneer hy vir my

broer het van nature baie goed

vertel oor die verskillende maniere

gevaar. Hy het altyd baie pryse

wat hy my kêrels gaan hospital-

huis toe gebring. Een aand was

iseer.

ek moeg vir al sy prestasies en het ek net daar en dan besluit dat dit nou my beurt in die kollig is. Die anders seuns wat ook deelgeneem het, het my dikwels gespot en my uitgelag, omdat ek verwag het om goed te doen. Weereens het ek besluit om hulle verkeerd te bewys. Ek kan net so goed doen, inteendeel, ek kan beter doen! Net omdat ek ‘n meisie is, beteken dit nie dat ek nie met hulle kan kompeteer nie.

HET JY OF IEMAND ANDERS AL OOIT DIE BOOT OMGEGOOI? Ek het dit gelukkig nog nooit ervaar nie , maar in 2013 het ‘n boot ongeveer ’n 100 meter van ons omgedop. Daar was onweer en die water was onstuimig, maar ons het steeds prober visvang. Daar was twee meisies ook op die boot (ouderdomme nege en tien), gelukkig het hulle geen beserings opgedoen nie.

WAAROM SAL JY HIERDIE SPORT VIR ANDER MEISIES AANBEVEEL?

My pa sê altyd dat jy stil moet bly,

vir die manne ’n punt te bewys-

MOET badkamer toe gaan voor jy op die boot klim vir 8ure. Jy moet egter enige verwagtinge dat jy die perfekte “tan” gaan kry, liefs

ons kan ook doen wat hulle doen en is nie net hier om mooi te lyk nie.

om mooi te lyk nie, want jou nuwe broekie sal beslis vol visslym raak.

Ons neem deel aan SALBAA

Moet nooit jou hoed, sonbrille,

(South African Light Tackle Boat

“buff” of enigiets wat you gesig of

Angling Association), wat basies

lyf beskerm vergeet nie.

beteken vanaf ‘n boot met ’n 4kg lyn visvang. ’n 4kg Lyn is bedoel

16 | SPORT

van 30kg (my persoonlike grootste) op die boot te kry, met ’n lyn wat eintlik vir ‘n 4kg vis bedoel is.

HET JY ENIGE RAAD VIR MEISIES WAT GRAAG OOK HENGEL WIL OPNEEM? HOE KAN HULLE BEGIN? 8. Hulle kan by Cape Town Angling Club aansluit of met my kom gesels vir verdere inligting.

WAT IS JOU GUNSTELLING HENGEL SÊWOORD? Gooi mielies!

ENIGE TELEVISIEPROGRAMME WAT JOU INSPIREER? ons doen nie, maar dit lyk soos pret.

My eerlike antwoord sal wees om

WAT IS DIE GROOTSTE VIS WAT JY AL GEVANG HET?

laat gaan. Moet nie eers prober

Dit is die uitdaging is dus om ‘n vis

Monster Fish. Dit is definitief nie wat

WAT SOU JY SÊ MOET ’N MENS NASTREEF EN WAT MOET JY LIEFS IN HIERDIE SPORTSOORT VERMY? jou oë op die stok moet hou en jy

vir visse wat 4kg en minder weeg.

Angeline Smit


CELEBRATING CHAMPIONS! South-African u/19 Ladies Underwater Hockey Team wins gold at World Champs. Helen van Rhyn

Michael Jordan once said that

But this tour wasn’t about the

We played our finals against New

talent wins games, but teamwork

friends we made or the amazing

Zealand, the undefeated team

and intelligence wins champion-

watermelon ice-cream we ate.

since 2004. Nerves were running

ships. That is exactly what hap-

It was about winning the title of

high, but after singing the Nation-

pened: our team won the World

the best u/19 Ladies Underwater

al Anthem and having the players

Championships!

Hockey Team in the world. Every

from the Netherlands, Colombia,

morning we made videos of our-

Great Britain, France, Canada,

We spent two weeks in the won-

selves saying, “Good morning

Australia and South Africa in the

derful city of Castellon de la Pla-

champions!” This felt a bit strange

stands cheering for us, the stress

na in Spain. It was incredibly hot,

at first, but after winning all our

was replaced by pride. We played

the days were long (the sun only

Round Robin games, this exercise

the game we all loved and we

went down at 22:00), but we had

with a GoPro in our hands, affirm-

gave it our all, because we knew

so much fun. We lived in a hotel

ing ourselves in the mirror, started

this was the moment. The moment

about 20 minutes from the pool

to feel right.

that could make or break our

with a few other teams (New Zee-

hopes and dreams.

land, Australia and Great Britain).

Every game we played, we played

A few missions to the roof of the

for each other. We went down to

And then the final buzzer went off

hotel and many fines for broken

the bottom of the pool, not be-

and an indescribable feeling filled

elevators later (we might have

cause we wanted the puck, but

our minds, bodies, and souls. We

had elevator parties, but we don’t

because we wanted to be there

did it! We did what so many peo-

speak of that) we made so many

for our team mates. Yes, it does

ple thought was impossible; we

new friends.

sound very cheesy, but that was

beat the Kiwis and took the cup

the reality.

home.

| 17


18 | CULTURE

LA PETITE FRANCE ‘n Eerste vir Suid-Afrika…. Mnr. Frans Botha

Meer as net croissants, ‘n Franse

Franse teater. Ons het die unieke

Les vacances du Petit Nicolas. As

soen, die Eiffel Toring en Les

voorreg gehad om dosente van

hoogtepunt het die beroemde

Misérables, het ons Franse afdel-

onder meer die Universiteit van

sjef, Marlene van der Westhuizen,

ing vanjaar ‘n opwindende Franse

Stellenbosch en Kaapstad as aan-

haar kos- en Franse- wonderervar-

fees na La Rochelle gebring, ter

bieders te hê - elkeen ‘n ekspert

ings met die gehoor gedeel.

viering van die skool se 155ste

op sy of haar vakgebied. Die At-

bestaansjaar, asook die skool se

taché van Kultuur en Samewerk-

Ons skool het weereens bewys

ryk Franse erfenis.

ing van die Franse Ambassade in

dat ons vir niemand hoef terug te

Suid-Afrika, monsieur Damien Gu-

staan nie. Onwetend is daar boo-

Die som was eenvoudig : 1 og-

yard, het ook die verrigtinge by-

nop daardie dag geskiedenis ge-

gend + 10 werkswinkels + 10 skole

gewoon.

maak: die eerste Franse skolefees

+ 100 leerders = La Petite France.

van sy soort! Meer En Avant as dit, Terwyl die Larries aan hulle Franse

kry jy nie!

Die werkswinkels het oor ‘n wye

vaardighede geskaaf het, was

verskeidenheid temas en leerar-

daar ‘n algemene program in die

Hierdie nuwe, spesiale Larrie-dag

eas gehandel: ‘n filmstudie, ‘n les-

leersentrum aangebied.

mag dalk in sy babaskoene staan,

ing oor moderne Franse musiek,

was ‘n aupair- praatjie onder leid-

tot ‘n modereringsvoorbereiding-

ing van me Elmeri van Heerden, ‘n

swerkswinkel en selfs ‘n studie oor

gespreksklas en ook ‘n Franse film,

Daar

maar hou dit fyn dop!

(van links) mnr. Botha, mej. Lochner en monsieur Damien Guyard

18 |


DEBATING ACROSS BORDERS

Not much can prepare you for high-level, South African standard representation of school’s debating. The months of research projects, speeches, briefings and individual training sessions over Skype, made Matric even more of a roller coaster. Having been to Romania and experienced that which many strive to accomplish, I can look back at the extraordinarily late nights, panic attacks and hard work and be proud of every last bit of it.

Two training camps in Johannes-

each other. The trip to Bucharest

South Africa B narrowly lose to

burg on top of the online train-

was essentially 24 hours long and

South Africa A in a 5-4 split. In a

ing was the only time my team

we arrived around midnight. Luck-

tournament that boasted repre-

and I were able to get to know

ily our hotel seemed to be at the

sentation from many international

each other before leaving. There

heart of all the fast-food restau-

countries, this is truly spectacular.

is something about spending 12

rants in Ploiesti and they made

My team unfortunately only made

hours a day working together, get-

up my staple diet for the next few

it to the semi -finals but we were

ting to know each other’s flaws

days. Each day we started early

proud to lose to a team from our

and strengths that makes debat-

and ended close to midnight. We

own delegation.

ing

incredibly

would spend about an hour get-

So after an intense heat wave, an-

unique. We set off to Dubai, being

ting dinner (or getting sick from

gry Romanian confrontations and

the closest knit team of the entire

dinner) and then work on our pre-

very little sleep, I spoke my last

South African delegation.

pared speeches for the next day. I

high school debate and truly end-

The delegation was made up of

do not think that I have ever lived

ed off my career in the best way

3 separate teams. For the purpos-

on such little sleep. Little did I know

possible.

es of the tournament, we were

that I was building up some much

labelled South Africa A, B and C.

needed stamina for prelims!

Each team had trained and pre-

The results were fantastic. Three

pared separately, though we did

South African teams progressed

meet up often to spar against

to the semi-final and the final saw

team

dynamics

Megann Ferreira

| 19


PIN it right Megan Street & Jana Hugo

When first assigned this article as

slice, every vegan recipe and

parel, Zara, TopShop and Banana

dedicated Pinners, we both knew

once you have eaten all of the

Republic come in. If all-black mini-

that it was our duty to uncover the

above, you might need a green

mal chic is not your thing, you can

wonderous world of Pinterest. Its

smoothie of sorts. For some further

make your way to boho-indie vin-

magic cannot be described with

cleansing, fear not; all you need

tage beach babe outfit ideas. Any

mere words, you will have to expe-

to do is head over to the health

style imaginable can be found in

rience its flawless powers yourself,

and fitness boards for some #fits-

the vast expanse of this wonder-

but here is how we summarized it.

po. 1-song workouts? Pop-up pi-

land, not to mention DIY leather

First things first, we all know food is

lates? Fat blasting cardio routine?

bags (because anybody can).

the epitome of life. Pinterest know

Pinterest has got your very-toned

Now that you have got all these

this too. You willl find the likes of

back.

clothes, you are going to need

chia puddings, cinnamon apple

Now that you have got perfect

somewhere to put them, right?

fudge

glutes you will want to show them

Fear not, just scroll on over to home

off. That’s where American Ap-

dĂŠcor, that is if you are ready to

squares,

lemon-blueber-

ry-poppyseed-gluten-free

cake


leave the confined boundaries of

and Bon Voyage! (Do not forget to

Thrones, Mean Girls, Harry Potter

Sims. Age is just a number; who

peek at the “what to pack in your

fans, we guarantee there will be

says you cannot plan your dream

carry on” and “cute but comfy

plenty of lols for you.

home at 16? If that home of yours

travel outfit” infographics).

These are just some of the ways

feels a little lonely, just pin a picture

Pinterest makes you believe that

to waste your time while realizing

of Theo James or Ryan Gosling on

“anything is possible” with its fierce

how sad your life is compared to

your white-washed wall (there are

Beyonce motivational lyrics or

what you want (dream) , but can

many Bae Boards to choose them

Bob Marley’s inspiring words, all in

also act as super motivation to

from).

beautiful typography. Or maybe

work hard and achieve your Pin-

Sometimes in life, gaining materi-

it is a quote from your favourite

terest goals. We were inspired by

al things just is not t enough any-

book/author, there is an abun-

our shared love (obsession/addic-

more, you will need some real life,

dance of Catherine’s (oops, we

tion) and a brilliant article in the

eye-opening experiences. Just pin

meant fandoms) to choose from.

New Yorker.

a few dream holiday destinations

Do not worry all you Game of

LIFESTYLE | 21


OUTSIDE THE JOB BOX

(out of the ordinary career ideas)

22 | LIFESTYLE


DESIGN AN ORGAN, BECAUSE ANYBODY CAN Megan Street

Mary Shelley wasn’t far off from

chest cavity is definitely prefera-

to push the limits of the impossible

predicting mankind’s future scien-

ble);

as far as we possibly can.

el, Frankenstein. Although we hav-

Step 2 is to create a scaffold of

Though no one is being employed

en’t managed to stitch together a

the organ for the cells on which to

where the job description reads

complete and fully functioning hu-

grow;

Organ Designer at this moment,

tific experiments in her horror nov-

man yet, the practice of designing

Ben Paynter from Popular Sci-

and growing human organs from

Step 3

a few cells is a present reality. To

cells to the scaffold and, lastly;

many the concept may still evoke

is to add the patient’s

ence, predicts that by 2020, the job will be in high demand. That means that anyone still currently

a cold sweat, goosebumps and

Step 4

is to place the scaffold

at school has just enough time to

a shiver down the spine; but to

with its cells into a bioreactor

prepare before the magic begins.

any one of the millions of people

where the cells are given every-

worldwide who sit in wait for re-

thing they need to mature and

Here are a few institutions and

placement organs, this might be

multiply. For smaller, less intricate

the courses they offer to get you

the solution.

organs – like windpipes or ure-

headed in the direction of grow-

thras – this method is adequate,

ing human organs:

What do organ designers do?

but for structures like the heart or

Well, they design and create or-

the kidney, a much more com-

University of the Witwaterstrand -

gans. This is done in laboratories

plex approach is needed and this

Bachelor of Engineering Science

in collaboration with many other

is where YOU step in.

in Biomedical Engineering

medical field. The basic method

As our generation slowly edges

University of Cape Town – Bach-

of creating an organ is as follows:

into the world of ever- increasing

elor of Science in Molecular and

changes and advanced technol-

Cell Biology

researchers and scientists in the

Step 1

is to scan the patient’s

ogy, we come face to face with

current organ so that a blueprint

real problems like organ failure

University of Stellenbosch – Bache-

of an artificial organ can be de-

that the world needs to solve. It is

lor of Science in Molecular Biology

signed according to scale (having

our responsibility to use our unique

and Biotechnology

a heart that actually fits in your

skillsets, innovation and creativity

LIFESTYLE | 23


#FollowTheBlog

wecanifwewantto.wordpress.com

This blog is the result of two people brought together by our common love for tea, music and selfies. Although our lives may not be extraordinary, we strive to find beauty in the ordinary, and who can stop us? we can if we want to. To be honest, this blog is the result of a yolo moment but we felt we needed something to do in our free time and follow in the footsteps of our favorite bloggers. We’ve had a great response from most of you and look forward to entertaining you in the future. Here are a few snippets of the different categories you can expect on wecanifwewantto.wordpress.com

24 | LIFESTYLE

“Looking damn fine” This category is dedicated to fashionistas who we find have amazing style that needs to be shared with the world.


“Music for the masses” Need we say more? We make regular playlists to satisfy your ears and soul. Find us on soundcloud: wecaniwewantto.wordpress.com

“Out and About” Whenever we attend an event that we thoroughly enjoy, we try to make a blog post out of it.

Our categories are: •

Dances

• Food •

Looking Damn Fine

Music for the masses

Out and about

Uncategorized

- random little articles.

| 25


“Mom, there’s NOTHING for me to eat in the house!” is a sentence that has escaped the lips of every teenager, and while the usual response from parents is something along the lines of telling their adolescent to stop being picky, my mom’s response is oftentimes, “Jordan, I’m sorry I haven’t gotten your food yet”. When

you live with a list of food allergies and dietary requirements longer than the shopping list itself, food is always an issue. Birthdays are grim because cake is not an option, unless it is gluten free (which is also often taste free, or worse still, disgusting).Yet, I have to bake some delicious goods for friends and family to eat on my behalf. Other people get excited at the prospect of eating out, but not I. I eat a salad almost every time we dine out, not because I am particularly fond of salad, but be-

LIFE WITH FOOD ALLERGIES

cause most restaurants just do not accommodate my particular eating requirements. When I do find an establishment with gluten AND nut free options I am quite frankly overwhelmed. Choosing is not an easy task, not only because of the numerous choices but because each option is a gamble. Who knows if it will taste good? School and debating tours and competitions are a nightmare. Not only do I have to pay the full price even if I bring my own food, but sometimes they lock it away! When I attended the South African Schools National Debating Cham-

26 | LIFESTYLE


pionships in Stellenbosch last year

and nobody in Stellenbosch had

more than one occasion, includ-

I arrived with a cooler box in my

keys. We then drove around for

ing SA trials in Johannesburg with

hand. Most of my food had to be

half an hour looking for food

15 other competitors watching me

refrigerated, so I handed it over

before settling for Steers chips –

while they ate. If I had forgotten to

and they took it to the kitchen. It

which he then sweetly offered to

take the medication, I would have

was fine for the first day, at every

pay for after the man behind the

to wait and could not eat with ev-

meal I went to the kitchen and

counter asked if we were siblings

eryone else. This is downright awk-

took out my food. This was short

and told us that I looked 19 and

ward and inconvenient and these

lived, as on the second evening

Jordan looked 15.

tablets do nothing for my nut aller-

we ate out. My amazing coach

gy!

(also named Jordan) drove me

Now-a-days, living with my food

from the eating venue, all the way

allergy is slightly easier as I have

On a positive note, as more peo-

back to the hostel to get my food

found medication that I can take

ple become aware of food aller-

where we had to phone four dif-

to aid the gluten intolerance, but

gies, more establishments have

ferent people and wait around

that comes with its own challeng-

gluten free options available on

for 20 minutes discussing the day’s

es. It is not cheap and it only works

their menus. That being said, my

events, before being informed

effectively if taken 30 – 40min be-

food struggles are looking up and

that the kitchen was in fact locked

fore eating. This means that on

hopefully the taste factor is too!

| 27


VRA TANNIE BABS Kristina “Pepper” van Zyl

28 |

TANNIE BABS, ‘N BAIE GOEIE VRIENDIN VAN MY HET ONLANGS BAIE VREEMD BEGIN OP TREE. SY IGNOREER HAAR WARE VRIENDE, EN HANG UIT MET DIE MENSE WAT HAAR IN DIE VERLEDE AFGEKNOU HET. SY KUIER WEER SAAM MET ONS AS DIT HAAR PAS, MAAR DIS ALTYD ONGEMAKLIK. SY VERTEL ONS NIE WAT FOUT IS NIE, AL VRA ONS HAAR. EK IS NIE EERS MEER SEKER OF DIE VRIENDSKAP DIE MOEITE WERD IS NIE, AANGESIEN ONS ALMAL MISBRUIK WORD. WANT MOET EK DOEN? VAN RONDLOPER VRIEND


Beste Rondloper Vriend, Dis duidelik uit jou brief dat hierdie “baie goeie vriendin” van jou “onlangs”, toe sy “vreemd begin optree het” nie meer die toets vir ’n “goeie vriendin” slaag nie. Sy beleef heel moontlik ’n identiteitskrisis en in ’n poging om haarself te vind, misbruik sy julle opgregte vriendskap. Staan uit die water en word ’n toeskouer van haar manewales en laat haar verstaan dat sy meer as welkom in jul vriendekring sal wees wanneer sy weet wat sy wil hê.

TANNIE BABS, ALMAL VERWAG VAN MY OM TE PRESTEER IN ALLES. AS EK MINDER AS BOGEMIDDELD IS, DAN VOEL EK ASOF ALMAL MY DAARVOOR VEROORDEEL. DIT IS NIE VIR MY BELANGRIK OM DIE BESTE IN ALS TE WEES NIE, EK WIL EINTLIK NET HOËRSKOOL GENIET. HOE VERDUIDELIK EK DIT AAN AMAL WAT IETS VAN MY VERWAG? VAN ANTI-EERSTE PLEK Om hoërskool te geniet, gaan ook gepaard met sekere verantwoordelikhede, wat onder andere jou akademie insluit. Maak jou skoolwerk deel van die genot in hoërskool en jy sal vind dat niemand “te veel” van jou gaan verwag nie en jy gaan minder verplig voel om jou prestasies te verduidelik, want dit gaan jou beste wees en jy het dit behaal tewyl jy lag-lag deur jou hoërskoolloopbaan dartel.

TANNIE BABS, MY BOYFRIEND AND I WAS A VERY HAPPY COUPLE FOR AROUND FOUR MONTHS. WE MET THROUGH MUTUAL FRIENDS, AND AS A RESULT SHARED MANY MUTUAL FRIENDS. THEN, FOR A NUMBER OF REASONS, THE RELATIONSHIP JUST DIDN’T WORK OUT AND WE WENT OUR SEPARATE WAYS, BUT STILL TRYING TO BE FRIENDLY TOWARDS ONE ANOTHER, SEEING AS WE HAVE MANY FRIENDS IN COMMON AND WOULD PROBABLY STILL SEE ONE ANOTHER. I’VE RECENTLY FOUND OUT THAT HE’S BEEN SPREADING LIES ABOUT ME TO MY FRIENDS AND STRANGERS, AND HE’S ALSO BEEN ACTING RUDE TOWARDS ME IN FRONT OF OTHER PEOPLE. I DON’T KNOW HOW TO TELL HIM TO CONFRONT HIM WITHOUT MAKING IT AWKWARD FOR OUR OTHER FRIENDS. HOW DO I GET HIM TO JUST LEAVE ME ALONE? FROM HAPPILY NEVER AFTER Dear Happily Never After, There are no happy endings to broken relationships. Sometimes one of the partners find it hard to see the other one happy and content and for that reason, start spreading lies and being rude towards the ex-partner. Unfortunately you have to keep your distance from your mutual friends to give him time to adapt to his single status. If he keeps on harassing

you, turn your back on him, even if it means you are going to lose your mutual “friends”. Explore new friendships and enjoy everything that new friends bring to the table.

TANNIE BABS, A FRIEND OF MINE IS CONSTANTLY COMPLAINING ABOUT HOW DIFFICULT HER LIFE IS, WHEN IT REALLY ACTUALLY ISN’T. SHE HAS NO EXTRA MURALS, AND DOES NOT REALLY COMMIT TO HER SCHOOL WORK EITHER. HOWEVER SHE’S ALWAYS MENTIONING HOW TIRED SHE IS, AND HOW SHE DOESN’T HAVE THE TIME OR ENERGY FOR ANYTHING SHE WANTS TO DO. SHE MENTIONS ALL THIS TO HER FRIENDS, WHO ARE ALL TEN TIMES BUSIER THAN HER, AND NEVER COMPLAIN. IT’S BECOMING REALLY DRAINING TO BE AROUND HER. HOW ON EARTH DO I GET HER TO STOP? FROM GIVE ME A BREAK There is a saying: the more you do, the more you want to do. Unfortunately the opposite is also true: the less you do, the less you want to do. The latter is your friend’s mind set and I am afraid you will not be able to change that. Some people tend to thrive on always being busier, more tired, having a migraine if you complain about a headache. Stay clear of her and do not allow her to pull you down in her imaginary mud pool.

LIFESTYLE | 29


Feminism

Annabel Rosemary Moore

30 |


SOMETIMES IT’S HARD TO FIND THE WORDS TO SAY, I’LL GO AHEAD AND SAY THEM ANYWAY. LILY ALLEN: HARD OUT HERE

It’s a hilarious song, which encap-

The emancipation of women still

sulates the plight of women in so-

faces issues of gender mutilation,

ciety. She sings about how wom-

illiteracy and preferential treat-

en struggle to be skinny to impress

ment for men. These issues stem

men, and how a woman is wan-

from prejudices engraved in soci-

ton when she kisses many people,

ety. In addition, there is the ever

yet, nothing is said of a man when

prevalent subject of a woman’s

doing likewise. Lily Allen, however,

place in society, especially the

is not a feminist; she believes that

debate of housewife versus ca-

we bring the plight on ourselves

reer women. It is widely known

when we compete with other

that the workplace often favours

women, paying undue attention

men; and that’s unfair. I think we

to our bodies above everything

create our own world: if we want

else. I think she has an interesting

to be housewives, so be it, if we

stance, but is that really the prob-

want to advance in our careers,

lem?

then we’ve got to stop burning

inferior. There is, of course, a reason for that: it’s practical, imagine having a different surname to your children. In conclusion, I don’t know exactly where I stand on the feminism issue. There is really only one thing we know for sure, it’s hard out here.

our bras. Instead, burn the prejuWhile writing this article, I was keen-

dices that hinder us! Lead by ex-

ly aware of all the pairs of eyes

ample!

glaring over my shoulder, judging my every sentence. I therefore

Where does this leave men? I am

decided to adopt an objective

a traditionalist and believe that

view and let you decide for your-

we have lost some of the digni-

selves. In a girls’ school feminism is

ty of gentlemanly behaviour. But

a touchy subject. I think everyone

then again, we don’t want to

believes that women and men

be portrayed as weaklings who

should be treated equally; the

can’t look after ourselves! Women

problem arises with social equality

are expected to take men’s sur-

and a woman’s place in society.

names; this leaves us labelled as

LIFESTYLE | 31


32 |


GROENBONE-EN-PEERSLAAI Dis ’n heerlike lente en soos ons die winterreën groet, ruil ons ook die aartappel, patat en botterskorsie vir komkommer, tamatie en avokado. Hierdie heerlike ligte somerslaairesep het ons op Sarie se webtuiste raakgelees. Genoeg vir 4 porsies

45 ml rooiwyn-asyn 60 ml olyfolie

Meng asyn, olyfolie, kruie en ui met draadklitser in middelslag-mengbak.

hand vol grasuie (chives), gekap hand vol Italiaanse pietersielie, fyngekap

Voeg groenbone by en meng. Geur met sout en peper.

½ ui, baie fyn gesny

Verhit olie tot warm in mid-

2 x 180 g-pakkies dun groen-

delslagbraaipan. Plaas pere

bone, vir 3 minute in kookwater

met gesnyde kant na onder in

gedompel

warm pan. Braai 5 – 8 minute

sout & varsgemaalde swartpeper 30 ml kanola-olie 2 ferm pere, ontklok & halfeer

of tot begin verbruin. Voeg neute by en braai nog 2 minute of tot neute ook goudbruin is.

50 g okkerneute 30 g parmesaan-skaafsels

Voeg pere en neute by groenboonmengsel. Meng. Plaas in opdienbak en sprinkel parmesaan oor. Sit voor.

LIFESTYLE | 33


Avanti

34 |

Avanti

Avanti | Uitgawe 3 | September 2015  

HMS La Rochelle's quarterly magazine

Avanti | Uitgawe 3 | September 2015  

HMS La Rochelle's quarterly magazine

Advertisement