1 minute read

Reto 24 | Aproveitamento das sinerxias entre colectivos

RETO 24 | APROVEITAMENTO DAS SINERXIAS ENTRE COLECTIVOS

Contamos no noso concello con unha gran número e variedade de asociacións e colectivos que fomentan a cultura de formas moi diversas. Cómpre potenciar as sinerxias e o traballo colaborativo para manter e aumentar a oferta cultural actual, e traballar conxuntamente entre colectivos e o Concello

Accións que propoñemos:

1. Crear o Consello Municipal da Cultura​, como órgano de traballo entre colectivos e Concello para que poidan ser co-partícipes da xestión cultural do Concello.

2. Creación do Encontro de Asociacións de Cangas​, onde participen os colectivos, mostrando as súas actividades, se poidan xerar espazos de traballo común e sinerxias entre os colectivos.

3. Mellorar a coordinación na xestión de espazos municipais

4. Elaborar do Censo Cultural​ de persoas, colectivos, profesionais ou non que se adiquen a traballar e promocionar a cultura. Coa súa publicación na páxina web do Concello para axudar a súa difusión.