Page 1

Andreas Murre

daVinci Media

1

08 07 2013

56

55

2

54

3

52

5

4

11

12

51

6

14

15

13

9

10 10

19 19

16

20 20

46

45

50

7 14

53

8

49

21

36

48

44

47

38

37

41

43

42

15

22

35

23 17

34

18

39

24

25

40

33 32

26

31

27

28

30

29

2 13

ST AG EV ER SL AG


Stageverslag

D

daVinci Media

Vrwrd

VOORW

e komende vijftien minuten wil ik je meenemen naar de leerzame en gezellige periode bij daVinci Media. Leerzaam omdat ik begon zonder dat ik veel van filmpjes maken af wist en gezellig omdat ik me op mijn gemak voelde en wist wat ik aan mijn collega's had. daVinci Media, afgekort DVM, is een bijzonder bedrijf met een onderwijzende visie. Het is ontstaan als antwoord op de vraag naar een AV opleiding op het Da Vinci College. Deze opleiding liep goed en ontwikkelde zich snel tot een leerbedrijf omdat er veel echte opdrachten werden aangenomen en uigevoerd. Ook om de camera's, workstations en software te financieren is DVM in het leven geroepen.

1

De activiteiten van DVM bestaan vooral uit het maken van nieuwsitems voor Dordt Centraal en het Da Vinci College, het maken van impressies van evenementen, meercamera registraties, bedrijfsfilmpjes en af en toe een videoclip.

Deze stageperiode is niet geworden wat hij is zonder de planning van Yvette, de complimenten van Arie, de sturing van Marga en het onderwijs van Janne. Maar zij konden dit niet zonder dat God hen daar bij hielp. Deze lieve mensen hebben dat misschien niet altijd door gehad maar ik zie hoe God mij daar gebracht heeft, en mij de mogelijkheid gegeven heeft om me te ontwikkelen. Iets wat ik bij een ander bedrijf waarschijnlijk niet kon om de vrijheid en het vertrouwen wat ik hier gekregen heb!


Stageverslag

daVinci Media

Vrwrd

2

WOORD


Stageverslag

daVinci Media

nhdspgv

3

INHOUDSOPGAVE Voorwoord

blz. 1

Inhoudsopgave

blz. 3

Bedrijfsomschrijving

blz. 5

Werkzaamheden

blz. 7

Koppeling werkproces

blz. 9

Prestaties

blz. 11

Evaluatie start stage

blz. 31

Evaluatie verloop stage

blz. 33

Conclusie

blz. 35

Logboek

blz. 37

Bijlagen

blz. 43


daVinci Media

nhdspgv

4

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

Bdrfsmschrvng

Bedrijfomschrijving E

en werknemer bij DVM kan er op vertrouwen een eerlijke plaats te hebben binnen het bedrijf. Er zijn mogenlijkheden voor complimenten en commentaar. Ondanks dat ze elk half jaar met een andere ploeg moeten werken gaat dit vloeiend. Er is mogelijkheid om te wennen in het begin en er wordt gelet op de vorderingen die je maakt naar mate de tijd verstrijkt. Het bedrijf kent de volgende structuur. (afbeelding blz. 6)

5

Als werknemer kan ik uren die ik overgewerkt heb op een ander moment vrij nemen. Verder is het bedrijf verzekerd voor eventuele schade aan apparatuur. Ook zijn er mogenlijkheden om de deskundigheid te bevorderen, zo worden er soms op vrijdag workshops gegeven en worden we getipt en aangezet tot het volgen van workshops buiten het bedrijf.

Voor stagiairs geldt de Arbowet en de Arbeidstijdenwet onverkort, waarbij het bedrijf waar de stage wordt gelopen als werkgever geldt. Voor het bedrijf is de stagiair geen werknemer. Hij krijgt geen loon, eventueel wel een onkostenvergoeding en een stageovereenkost in plaats van een arbeidsovereenkomst. Voor een stagiaire gelden dezelfde regels als voor een vaste werknemer. De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van iedereen die in het bedrijf aan de slag is, dus ook stagiairs. Daarom moet de werkgever zorgen voor een goede werkomgeving.


daVinci Media

Bdrfsmschrvng

6

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

Wrkzmhdn

Werkzaamheden D

oor mijn grafische achtergrond ben ik tijdens mijn stage veel bezig geweest met motion graphics. In het begin leek het er op dat ik alleen maar motion graphics zou gaan maken maar na overleg en het door mij aangegeven feit dat ik ook graag wilde filmen werd ik ook vaak ingezet om nieuwsitems, impressies en meercameraregistraties te doen. Verder moest ik filmpjes monteren, concepten ontwikkelen, ideeen aandragen en soms foto's maken. Ik heb in totaal 20 verschillende opdrachtgevers gehad van wie ik ĂŠĂŠn of meerdere opdrachten kreeg.

7

Deze opdrachten vond ik meestal direct leuk en had snel een beeld bij de wens van de oprachtgever. Ook het omgaan met de opdrachtgever ging na wat wennen goed en kon goed communiceren over mogelijke veranderingen, kon ik mijn keuze verdedigen en het doel van de keuze aan de opdrachtgever voorleggen.


daVinci Media

wrkzmhdn

8

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

Kpplng wrkprcs

KOPPELING WERKPROCESSEN

T

ijdens mijn stage bij DVM heb ik me ontzettend goed kunnen ontwikkelen. Vooral op het gebied van communicatie en de omgang met de opdrachtgevers. Daarnaast kon ik groeien in het maken van motion graphics. Maar ook de kennis van de camera's heb ik voor een groot deel tijdens mijn stage geleerd omdat ik doorgaans met DSLR filmde. Ik heb mij dus op veel gebieden

9

Ik kan zeggen dat ik aan alle werkprocessen gewerkt heb en dat is ook zo. Toch zal ik er een paar uitlichten waarin ik mijn grootste ontwikkeling zie.


daVinci Media

1.5 Presenteer media-uiting

O

mdat ik veel met oprachtgevers te maken kreeg werd van mij verwacht mijn ontwerp en product aan hen te presenteren, te onderbouwen en te verdedigen. De eerste keer dat ik met een opdrachtgever te maken kreeg vond ik dit spannend en kon ik niet goed over mijn product nadenken. Maar dit werd naar mate het aantal gesprekken gemakkelijker. Een ander probleem in het omgaan met de opdrachtgever was het communiceren met de opdrachtgever via de mail. Telkens als ik een mail gestuurd had, was mijn inspiratie op en moest ik wachten tot de opdrachtgever terugmailde. Dit kostte in het begin wat tijd, maar in de loop van de tijd ben ik zo veel mogenlijk smorgens gaan mailen zodat ik in ieder geval smiddags kon ontwerpen. Dit was een interessant leermoment voor mezelf.

Kpplng wrkprcs

2.2 Begeleid uitbesteding

N

aast de omgang met de opdrachgever heb ik het nog een aantal keren zo druk gehad zodat ik werk aan anderen moest overdragen. Ook toen ik een opdracht binnen haalde via een leraar van mijn oude school moest ik een team onder me vormen die verschillende taken zouden uitvoeren. Zo heb ik taken verdeeld en aanwijzingen gegeven in de opdracht. Dit ging ondanks dat het de eerste keer was goed. We hebben een goed product kunnen neerzetten wat om kinderachtige redenen van de opdrachtgever nog steeds niet is opgehaald. De opdrachtgever wilde namelijk de planning die door hem was goedgekeurd op het laatste moment omgooien zodat wij in tijdnood kwamen. Uiteindelijk hadden we naar hard werken van mijn team de deadline gehaald maar kon het filmpje door gebrekkigheden in de presentatie niet worden getoond. Arie besloot hierop een verbod op publicatie van het filmpje totdat er een dankwoord voor het werk wat we gedaan hadden of een excuses voor het gebrek. Dit hebben ze echter nog niet over hun hart kunnen verkrijgen. Hierin ligt de les dat ik eerst van de kwaliteiten van de opdrachtgever en het doel van het product overtuigd moet zijn voor ik aan het werk kan gaan.

10

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

Prm Sprtvnmntn

Prestatie

Promo Sportevenementen Plan van Eisen

O

ntwerp een promo om sportevenementen in Dordrecht te promoten voor DordtSport via Yvette

1.3 maak het ontwerp 2.4 beheer hard-software

After Effects Logo's Sporters .ai Foto van de sport Tekst (datum, tickets enz.)

11

Opzwepend en sterke soundtrack

H

et eindproduct is een promo om verschillende sportevenementen op dezelfde manier te promoten. De promo is gericht aan alle mensen die geintereseerd zijn in sportevenmenten en wordt geplaatst op de website van DordtSport. Het moet duidelijk worden welk evenement er is, wanneer het is, waar het is en waar de tickets te krijgen zijn. De opdrachtgever wil een flitsend en in het oogspringend filmpje. De communicatie gaat via Yvette. Er moet een foto van de sport op de achtergrond. Verder moet het een harmonieus filmpje worden wat de kijker opwekt het evenement niet te missen. Zelf wil ik dat het filmpje weer beter wordt dan voorgaande filmpjes en dat ik meer functies uit After Effects gebruik.


Stageverslag

daVinci Media

Plan van aanpak

D

e promo wil ik flitsend en in het oog laten springen door op de beat alle sporters langs te laten komen en dan te eindigen met de sport waar het deze keer om gaat. Dit gebeurt met mooie kleurtjes en coffettie achtige atteributen op de achtergrond. Hiervoor moet ik een korte timelapse maken van alle sporters en een particle emiter gebruiken om het coffettie-effect na te bootsen.

Prm Sprtvnmntn

Concept

N

aar aanleiding van het gemaakte plan van aanpak heb ik de bovenstaande schets gemaakt en daarna het uiteindelijke product ontwikkeld.

12

Het is de bedoeling het filmpje in een dag af te hebben daarna nog een halve dag om puntjes op de i te zetten en wat verbeteringen door te voeren..


Stageverslag

daVinci Media

Prm Sprtvnmntn

13

Handtekening stagebegeleider


Stageverslag

Prm Sprtvnmntn

1.3

2.4

Maak ontwerp

Beheer hard-/ software

it werkproces belicht ik omdat ik nieuwe technieken (zoals timelapse en particle emiter) en een nieuwe stijl (namelijk volledig grafische weergave) heb toegepast voor mezelf. Door deze nieuwe dingen te proberen in het ontwerpen van deze promo heb ik mezelf ontwikkeld en gezien dat ik de lat weer hoger kon leggen. Dit ging tot op zekere hoogte goed totdat bleek dat de timelapse van sporters niet interessant bleek te verlopen, een beetje schokkerig. Ik besloot pixelblending te gebruiken wat het een iets ander uiterlijk geeft maar ook vloeiender laat verlopen. Dit doordat de tussen gelegen frames opgevuld worden met door de computer berekende beelden. Dit was volledig naar mijn wens en ook de opdrachtgever was er tevreden over. Ik heb hier van geleerd dat ik als iets niet werkt het idee niet direct weg gegooit moet worden. Er is altijd een oplossing voor en alles kan worden zoals gewenst wordt.

D

oordat ik mijn kennis in After Effects met deze prestatie vergroot had is ook werkproces 2.4 ontwikkeld. Ik heb nieuwe technieken als particle emiter, timelapse en pixelblending gebruikt zodat ik meer van het programma leerde kennen. Dit ging zoals boven genoemd goed. Ik heb geleerd dat After Effects flexibeler is dan gedacht. Hierdoor zal ik After Effects vaker gaan gebruiken in de toekomst en mijn producten nog mooier en beter maken.

14

D

daVinci Media


Stageverslag

daVinci Media

pnngsflm DVP

Prestatie

Openingsfilm DVP Plan van Eisen

O

ntwerp de openingsfilm (informatief) voor Da Vinci Projecten / Mandy van der Linden

1.5 presenteer media-uiting 2.3 maak media-uiting

After Effects Logo (zelf ontwikkelen) Rustige stimulerende soundtrack

H

et eindproduct is een informatief openingsfilmpje wat door DVP getoond wordt aan het publiek aan het begin van een presentatie. Het filmpje verteld de weg die een opdracht bij DVP gaat voor hij uitgevoerd wordt door de gevonden opleiding die de opdracht uit kan voeren ook het vervolg moet naar voren komen. De volgende onderdelen mogen niet ontbreken: aanbod van project, eerste beoordeling, praktijkvraag, opleiding zoeken, beoordeling door opleiding, onderwijsvraag formuleren, kick-off, monitoren van project, evaluatie en de beoordeling van het project door opleiding in samenspraak met de opdrachtgever. De opdrachtgever wil me twee keer ontmoeten voor overleg en verder worden er dingen besproken via de mail.

15

Het product wordt aangeleverd in HD en moet een duidelijke weergave zijn van het bedrijf Zelf wil ik dat de sfeer die het filmpje geeft, rustig moet zijn en onderwijzend. Ook de muziek moet hier in passen


Stageverslag

daVinci Media

Plan van aanpak

O

m de het eindproduct neer te zetten wil ik de opracht een object laten zijn die een weg aflegt en alle onderdelen meemaakt binnen DVP. Dit begint bij de opdrachtgever die een opdracht heeft tot de evaluatie met de opdrachtnemers nadat de opdracht is voltooid. Ik wil dit grafisch weergeven en de kern door middel van extra animatie benadrukken.

pnngsflm DVP

Concept

N

aar aanleiding van het gemaakte plan van aanpak heb ik de bovenstaande schets gemaakt en daarna het uiteindelijke product ontwikkeld.

16

Een tweede mogelijkheid is om elk onderdeel van de route als volgt weer te geven: Kort, met snelheid en veel knippen wordt weergegeven welke handeling vericht wordt.


Stageverslag

daVinci Media

pnngsflm DVP

17

Handtekening stagebegeleider


daVinci Media

1.5

2.3

Presenteer Media-uiting

D

oordat ik direct met de opdrachtgever te maken had en me niet achter Yvette of Arie kon verschuilen kon ik niets anders dan comuniceren met de opdrachtgever. Dit was in het begin erg wennen omdat ik niet gewend was mijn keuzes direct aan de opdrachtgever te verantwoorden. Dit ging echter goed en kon vertellen waarom ik de keuzes gemaakt had en wat het doel was. Het communiceren via de mail ging me moeilijker af. Dit omdat het mij inspiratie koste een mail op te stellen. In het begin ging dit ten kosten van mijn ontwerp tijd maar op den duur kon ik dit zo plannen dat er geen inspiratie verloren ging. Hiervan heb ik ontzettend veel geleerd. Vooral om niet te veel waarde te hechten aan het mailen. (wel aan de inhoud natuurlijk)

pnngsflm DVP

Maak Media-uiting

O

mdat ook dit idee nieuw voor mij was omdat een wat meer 3d effect wilde geven aan het filmpje was dit ook een prestatie waar ik veel leerde in het ontwikkelen van de media-uiting. Zoals ik al aangaf in de behandeling van het vorige werkproces had ik soms geen inspiratie omdat ik het moeilijk vond het mailen en onderhouden van de opdrachtgever te plannen en daar mee om te gaan. Dit gaf dat het ontwikkelen van de media-uiting wat vermoeiender was dan normaal. Hier had ik wat hulp ingeroepen van Janne en leerde ik deze twee werkprocessen los van elkaar te zien. Door het onderhouden van de opdrachtgever en het ontwerpen en ontwikkelen van de media-uiting te scheiden kon ik uiteindelijk toch een goed product neerzetten waar zowel ik als de opdrachtgever tevreden mee was.

18

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

pnngsttl Bcx

Prestatie

Openingstitel Becx Plan van Eisen

O

ntwerp de openings titel voor Becx TDS Racing.

2.1 Bereid realisatie voor 2.4 Beheer hard-/ software

After Effects Photoshop Elements 3D Optical Flares Logo

19

Stevige soundtrack

D

e opdrachtgever wil een strakke en duidelijke openingstitel voor een reclamedocu. Het doel is de kijker alvast te laten proeven van de kracht die de truck in de reclamedocu heeft. De doelgroep bestaat vooral uit autokenners, maar ook de andere wereldburgers zullen zich aan de filmpjes vergapen. Het product moet HD afgeleverd worden en het logo moet centraal staan. Zelf wil ik zorgen dat de openingstitel een vloeiende beweging kent en een ruimtelijk beeld is. Het rubber wat de truck na een driftronde achter gelaten heefd op het asfalt moet te ruiken zijn en heel de sfeer van motoren olie en rook moeten de openingstitel vormgeven.


daVinci Media

Plan van aanpak

H

et eindproduct wil ik neerzetten in een 3D wereld. Dit wil ik bereiken met het de plugin Elements 3D van Video Copilot in After Effects. Door een vloeiende beweging gevolgd door een zekere remming aan het einde kan het logo de drift beweging van de truck nabootsen. door een wat stoffige lensflare voor de compositie te plaatsen zal dit een ruimtelijker effect geven maar daarnaast ook het idee weergeven van de stoffige wegen en rokende banden als de truck langs rijdt. Om nog meer de kijkers het autogevoel te geven kan een bandenspoor op het logo niet ontbreken, dit doel kan bereikt worden door het bandenspoor op de diffusemap te

pnngsttl Bcx

plaatsen in Photoshop. Hierdoor zal de textuur in Elements 3D het bandenspoor tonen. Verwacht wordt 2 dagen bezig te zijn met het ontwikkelen en oppoetsen van de openingstitel.

Concept

D

oor het plan van aanpak te volgen kwam ik op het bovenstaande concept. Dit is met goed keuring van de opdrachtgever verder ontwikkeld tot het eindproduct.

20

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

Opnngsttl Bcx

21

Handtekening stagebegeleider


daVinci Media

2.1 Bereid realisatie voor

T

oen ik de opdracht kreeg wist ik dat het logo een 3D object moest worden. Ik heb me verdiept in de plugin Elements 3D voor After Effects welke dit kon realiseren. Dit bleek allemaal niet zo moeilijk. Daarna moest de diffusemap worden aangepast. Dit is een afbeelding die op het 3D object word geprojecteerd. Samen met de specular en de bumbmap vormen ze de textuur voor het 3D object. Doordat dit allemaal goed verliep en kon ik snel beginnen met de ontwikkeling van de openingstitel. Omdat ik me op deze manier had voor bereidt kon ik de openingstitel zonder problemen ontwikkelen. Het was goed om te ontdekken dat voorbereiding het grootste deel van werk

Opnngsttl Bcx

2.4 Beheer hard-/ software

V

oor deze prestatie moest ik een nieuwe plugin gebruiken, namelijk Elements 3D. Hierin moest ik me zoals ik hierboven heb vermeld eerst verdiepen. Door een paar tutorials te volgen wist ik snel raad met de plugin en kon ik het eindproduct krijgen zoals ik wilde. Daarnaast heb ik ook de Optical Flare plugin gebruikt, deze kende ik al wat beter hoefde me daar van te voren niet in te verdiepen. Ik wilde de flares niet gebruiken zoals ze bedoeldt waren namelijk het nabootsen van licht. Dit wilde ik niet omdat er geen licht zichtbaar waren in mijn compositie. Ik heb de flares gebruikt om een atmospheer te creeeren.

22

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

Sr ndrwsmsm

Prestatie

Serie Onderwijsmuseum Plan van Eisen

O

ntwikkel een serie informatieve filmpjes inclusief intro voor het Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht.

1.5 Presenteer media-uiting 2.3 Maak de media-uiting

Opnames van filmpjes Logo Avid After Effects

23

Rustige soundtrack

H

et Onderwijsmuseum in Dordrecht wil een serie filmpjes die elk een onderdeel of item van het museum behandelen. Daarnaast willen ze een tweetal filmpjes waar in mensen opgeroepen worden het museum te steunen op welke manier dan ook. Deze filmpjes worden op de website vertoont. Het filmpje is dus gericht aan de mensen die de website bezoeken, dit zullen voornamelijk jonge gezinnen, ouderen en mensen die schoolreisjes plannen. De opdrachtgever verwacht af en toe contact en wil tussentijdse montages zien. Zelf wil ik een sfeervol en onderwijzende serie filmpjes neerzetten die een eenheid vormen. Ook is het van belang een rustig en identiteit gevend intro te ontwikkelen. De muziek die gebruikt wordt moet rustgevend zijn, innovatief en sprakkelend.


daVinci Media

Plan van aanpak

O

m een serie filmpjes te maken is het van belang dat er een eenheid te vinden in de serie filmpjes die elke individueel filmpje samenbrengt. Dit wil ik bereiken door een kleurcorrectie toe te passen die elk filmpje een zelfde rustige stijl geeft. Ook zal ik in elk filmpje gebruik maken van een minimaal vignette om de aandacht van de kijker naar het gezicht van de spreker te lijden. Hierdoor zal het filmpje persoonlijk en vriendelijk over komen op de kijker. Ook zal de kijker geboeid blijven omdat hij niet afgeleid kan worden van het onderwerp omdat de kijker als het ware opgesloten zit binnen het vignette. Het intro zal een ontwikkeling doormaken van vage vlekken tot het heldere schone logo van het Onderwijsmuseum. De

Sr ndrwsmsm

vage vlekken staan voor inktvlekken die op school worden gevonden en de ontwikkeling die ze doormaken totdat ze het logo vormen vertellen het verhaal van de ontwikkeling van een kind, maar ook de ontwikkeling van het onderwijs door de jaren heen.

Concept

D

oordat de beelden al waren gemaakt moest er alleen nog een montage, een kleurcorrectie en een intro worden gemaakt, dit heb ik gebaseerd op het plan van aanpak.

24

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

Sr ndrwsmsm

25

Handtekening stagebegeleider


daVinci Media

1.5

2.3

Presenteer media-uiting

T

ijdens deze prestatie heb ik weer veel contact gehad met de oprachtgever. Omdat ik al wat ervaring had opgebouwd met de omgang met opdrachtgevers ging het me goed af. Ik kon zonder veel inspiratie te verbruiken communiceren met de oprdrachtgever. In overleg konden er ook veranderingen worden doorgevoerd in het definitieve ontwerp. Ook had ik me goed verdiept in de reden waarom ik het op deze manier gedaan had waardoor het hele ontwerp krachtiger en een mooi geheel werdt.

Sr ndrwsmsm

Maak media-uiting

O

p het moment dat ik kleurcorrectie en psychologische aanpassingen had gedaan kon ik beginnen met het ontwerpen van de intro. Hierin heb ik ook weer een ontwikkeling door gemaakt, het resultaat kwam namelijk precies zo uit de verf of inkt als ik mij verbeeldt had. Dit is te verklaren door de ervaring die ik opgedaan had tijdens mijn stage. Ik ken After Effects steeds beter waardoor ik weet dat wat ik mij verbeeld ook kan ontwikkelen in de virtuele wereld. Hierdoor kan ik anderen mijn gedachten die ik moeilijk uit kan spreken toch duidelijk maken aan mijn medemens.

26

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

mprss NSP

Prestatie

Impressie INESPO-week Plan van Eisen

M

aak een impressie van de INESPO week in middelburg. Aan het einde van de week moet er een montage worden vertoont tijdens de award-uitreiking. 1.2 Maak plan van aanpak 2.2 Begeleid uitbesteding 2 Camerasets (incl. hengel,tape enz.) Team van 4 mensen DSLR camera’s Editset met Premiere en AE Logo’s

27

Zwembroek

C

osmicus, de organisatie die de INESPO organiseert wil een impressie laten zien aan het einde van de INESPO week tijdens de award-uitreiking. Er wordt verwacht maandag ochtend de aankomst van de participanten filmen waarna we de openingsceremonie vast leggen. Daarna bouwen de participanten de hun kraampje op waar ze hun uitvinding tonen. Ook dit leggen we vast. Ondertussen is er gelegenheid voor een paar interviews die ook in de impressie komen. Dinsdag hebben we vrij omdat de uitvindingen dan nog steeds worden gepresenteerd. Ik heb dan mooi de tijd om het intro en de naamtitels te ontwerpen. 's Avonds zullen we de gezamelijke maaltijd filmen. Woensdag moeten we mee met verschillende groepen om excursies naar Neeltje Jans en het Watersnoodmuseum vast te leggen en zullen we 's middags op de Wereldmarkt, die gehouden wordt door de participanten, interviews afnemen en sfeerbeelden maken. Donderdag zullen we de hele dag monteren zodat we alles op tijd af hebben en 's avonds van ons filmpje kunnen genieten.


daVinci Media

Plan van aanpak

V

oor deze opdracht heb ik mensen nodig omdat dit te veel is om alleen te doen. We zullen met een 4 koppige crew aanwezig zijn in Zeeland. Door in twee groepen te spitsen kunnen we de openingsceremonie van twee posities vastleggen en ook tijdens het interviewen kunnen we plakshots maken van handen of gezichts uitdrukkingen. Omdat de lokatie een belangrijke rol speelt tijdens de INESPO week is het handig een groothoek lens mee te nemen. Om zo een groot deel van de abdij waarin de INESPO gehouden wordt vast te leggen. We zullen een planning maken zodat we niet altijd aanwezig hoeven te zijn en ook nog tijd overhouden voor inladen van de beelden, het ontwerpen van de intro en naamtitels en de nodige vrije tijd. 's Avond moeten we tijd vrij maken om

mprss NSP

wat timelapse videos te maken. Donderdag zullen we monteren en ook het avondprogramma nog vastleggen voor een eventuele namontage. Tijdens de week zal Anjo haar auto beschikbaar stellen zodat we ons soepel kunnen bewegen tussen ons huisje en de filmlokatie.

Concept

O

ns concept is gebasseerd op het plan van aanpak.

28

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

mprss NSP

29

Handtekening stagebegeleider


daVinci Media

1.2 Maak plan van aanpak

O

m deze prestatie goed uit te laten pakken was er een goede voorbereiding nodig. We zijn een aantal keren samen gekomen met de mensen die mee gingen naar Zeeland en hebben zo samen een goede start kunnen maken toen de week begon. Er is een planning gemaakt en ook zijn we vooraf een aantal keer wezen kijken op lokatie zo een indruk te krijgen van de omgeving. Tijdens die momenten konden wij vragen van de organisatie beantwoorden en omgekeerd. Ook hebben we samen met de organisatie de planning doorgenomen en op elkaar af gestemd. Door een crew samen te stellen en het plan aan hen voor te leggen heb ik me dit werkproces eigen gemaakt. Dit ging goed en het was voor alle partijen duidelijk wat de bedoeling was.

mprss NSP

2.2 Begeleid uitbesteding

O

mdat ik deze opdracht niet alleen kon volbrengen heb ik besloten hulp van collegas te vragen. Ik heb de crew bekent gemaakt met de opdracht en ze aangestuurd in het uitvoeren van de door mij opgelegde taken. De samenwerking binnen de crew ging goed en het eindresultaat is geworden zoals ik wilde. Ook vooraf heb ik binnen de crew opdrachten gegeven zoals het maken van de planning en het ontmoeten van de andere vrijwilligers. Door mijn opdrachtnemers goed te instureren hebben ze dit goed kunnen volbrengen en bleven er geen vragen over. Tijdens het werken heb ik geprobeert mijn crew aan te moedigen door te gaan, ook toen het aan het einde alle maal voor niets leek te zijn. Hier heb ik ontzettend veel van geleerd. Vooral om duidelijk te zijn in alles en alles tot in de puntjes uit te werken. Het was mede hierdoor een leerzame week.

30

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

Strt stg

Evaluatie

Start stage I

31

k had maar twee keuzes, of ik ging bij DVM lopen of bij de EO. Omdat ik bij DVM wist wat mijn taken zouden worden en ik gerust opdrachten kon weigeren vanwege mijn haat aan de zonde was dit een zeer waarschijnlijke mogenlijkheid. Toch wilde ik eerst nog liever bij de EO stage lopen omdat ik al bekend dacht te zijn met DVM. Maar God wilde dat ik wat meer vrijheid kreeg dan ik bij EO zou krijgen, daar zou het namelijk lopendeband werk worden. Vandaar dat ik toch naar DVM moest. Het eerste gesprek met Arie verliep goed en het gesprek ging al snel over het geloof waardoor ik wist dat ik mij bij DVM vrij kon bewegen. Dit voelde goed en kon daarom vol vertrouwen aan mijn eerste stagedag beginnen. Het begon rustig, er moest en wat klusjes worden gedaan en ik kon wat knutselen met After Effects. Mijn indrukken waren positief, vooral de mogelijkheid om me naast het gebied van motion graphics ook te ontwikkelen in het maken van filmpjes trokken mij elke dag weer naar DVM


daVinci Media

Strt stg

32

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

Vrlp stg

Evaluatie

Verloop stage T

ijdens mij stage heb ik veel contact gehad met opdrachtgevers waardoor ik zowel op sociaal als communicatief gebied erg ontwikkelde. In het begin was het spannend om mijn werk voor te leggen aan de opdrachtgever maar hoe vaker ik het deed hoe makkelijker het ging. Ook de positieve reacties van de opdrachtgevers werkten daar aan mee. Communiceren met de opdrachtgever via de mail kostte in het begin nog veel inspannig en kostbare inspiratie maar ook dat wende snel. Door mijn dag juist in te delen kon ik zo zuinig met mijn inspiratie omgaan dat ik elke dag mijn werk met alle plezier kon doen.

33

Daarnaast heb ik me het monteren in Avid eigen gemaakten heb ik een ontwikkeling op het motion graphics gebied ervaren. Al deze dingen hebben mij enorm doen groeien in de afgelopen periode. De begeleiding hierin was uitstekend, ik kon aangeven als ik iets meer wilde doen en men zag goed in waar mijn zwakke plekken lagen zodat ik die beter kon

ontwikkelen. Het werken onder tijdsdruk is me goed geleerd door voorzichtig de tijd om een productie af te krijgen te verkorten. Ook de praktijkbegeleider speelde hierin een rol. Het werk wat ik kreeg was gevarieerd waardoor ik elke week van alles wat te doen kreeg. De kennis die ik hierbij nodig had kon ik tijdens een productie vergroten en en trainen. Ik kreeg genoeg tijd om dingen uit te zoeken zodat ik mezelf op ook op mijn eigen tempo kon ontwikkelen. De opdrachten waren soms moeilijk, maar niet te moeilijk. Overal was een oplossing voor en als ik er niet uit kwam kon ik op hulp van mijn praktijkbegeleider en collega's rekenen. Ook kreeg ik de mogelijkheid mijn schoolopdrachten uit te voeren en kreeg ik tijd mijn engelse examen te doen.


daVinci Media

Vrlp stg

34

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

Cncls

Conclusie 15

35

minuten later kan ik je meedelen dat ik meer gehad heb aan deze stage dan ik vooraf dacht. Ontzettend leuke producties gedaan, veel geleerd en een goede herinnering om aan terug te denken. Wat ik vooral leuk vindt aan het werk van een cameraman is dat je overal komt. Je hoort veel verschillende verhalen en dat is leerzaam. Het beeld op de toekomst is veel duidelijker geworden en ik zie er naar uit verder te gaan met wat ik doe en me nog meer te ontwikkelen zodat ik alles wat lelijk is mooi kan maken. Ik hoop volgend jaar nog veel te leren, en een goede proeve te doen met spetterende motion graphics en levendige beelden. Ik ben zelf erg tevreden en dankbaar voor deze stage. Ook de stagebegeleider is tevreden en vindt dat ik aan het onwikkelen ben tot multitalent! Vooral ben ik blij dat ik geleerd heb met opdrachtgevers om te gaan dit kan ik later prima gebruiken! In de toekomst zal ik proberen met weer nieuwe en professionelere stijlen te komen zodat elk kunstwerk een meesterwerk wordt!


daVinci Media

Cncls

36

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

Lgbk

Logboek Week 1

Week 2

Maandag 4 februari 2013

MMaandag 11 februari 2013

Werkzaamheden: - Spullen van de opendag teruggehaald - Ideeen verzameld voor spannend filmpje - Spannend filmpje geregisseerd - Spannend filmpje gemonteerd - Spannend filmpje nabewerkt - Logo DVM Gerestyled - Wallpaper ontworpen voor workstations

Werkzaamheden: - Perfect geluid filmpje voorbereidt - Perfect geluid filmpje geregisseerd - Perfect geluid filmpje gemonteerd - Perfect geluid filmpje nabewerkt - Dupont item geoptimaliseerd en geexporteerd (kruis en krul) voor Arie - 3 filmpjes van codec uitgeschreven als .avi en .flv voor Marga - Logo daVinci in de diepte ontworpen

Dinsdag 5 februari 2013

Dinsdag 12 februari 2013

Werkzaamheden: - Vieuwing spannend filmpje - POK aangevraagd - Draaimiddag voorbereidt - Sectorwerkstuk item gefilmd Albert Schweitzer DaVinci

Werkzaamheden: - Ideeen bedacht voor valentijnsfilmpje - Begin genmaakt met valentijnsfilmpje - Motion graphics gemaakt voor Dupont met 3D enz. Woensdag 13 februari 2013

Woensdag 6 februari 2013 Werkzaamheden: - CMT shots gemaakt en gemonteerd - Ideeen verzameld voor 'Cliffhanger' filmpje - Meercameraregistratie voorbereid - Meercameraregistratie uitgevoerd als camera 3 recht voor podium

Werkzaamheden: - Motion graphics klaargemaakt en gerenderd - Filmen bij 'de Maatschappij' - Valentijnsfilmpje afgemaakt - Cliffhanger Max geoptimaliseerd Donderdag 14 februari 2013

Bijzonderheden: 7 overuren Donderdag 7 februari 2013 Werkzaamheden: - Cliffhanger filmpje voorbereidt - Gefilmd bij aftrap duurzaamheidsproject - 12 Monkeys geanalyseerd Vrijdag 8 februari 2013

37

Werkzaamheden: - Cliffhanger filmpje gefilmd - Cliffhanger filmpje gemonteerd - Cliffhanger filmpje nabewerkt - CD-hoesje ontworpen voor Arie

Werkzaamheden: - Gefilmd in Waddinxveen voor instructiefilmpje brandweer - Motion Graphics bedacht voor intro instructiefilmpje brandweer Bijzonderheden: 1 overuur Vrijdag 15 februari 2013 Werkzaamheden: - Promotie filmpje gemaakt voor sportevenementen, Motion Graphics - Extra Motion Graphics gemaakt voor Dupont


Stageverslag

Week 3

daVinci Media

Lgbk

Week 5

Maandag 18 februari 2013

Maandag 11 maart 2013

Werkzaamheden: - Filmpje 'de maatschappij' gemonteert - Intro voor de brandweer ontworpen, Motion Graphics

Werkzaamheden: - Geoefend met het volgen van mensen in het filmjpe MOVE - Gemonteerd in AVID - Nabewerking in After Effects - Geoefend met sport filmen in de gymzaal

Dinsdag 19 februari 2013 Werkzaamheden: - Intro voor de brandweer afgemaakt, Motion Graphics Woensdag 20 februari 2013 Werkzaamheden: - Huistijl ontworpen voor Talking Fridays - Openingstitel voor Talking Fridays gemaakt Donderdag 21 februari 2013 Werkzaamheden: - Logo geanimeerd - Korte openingstitel gemaakt - De brandweer opdrachtgever bezocht - Titelbalkjes gemaakt

Dinsdag 12 maart 2013 Werkzaamheden: - Ontwerpen voor Overschie gestart - After Effects geoefend - Geoefend met sport filmen in de gymzaal Woensdag 13 maart 2013 Werkzaamheden: - Biddag in de ochtend, gestart om 12 uur - Stagegesprek gehad (beginevaluatie) - Bestanden narrowcasting DaVinci opgestuurd - Geoefend met sport filmen in de gymzaal Bijzonderheden: 3 overuren opgenomen

Vrijdag 22 februari 2013

Donderdag 14 maart 2013

Werkzaamheden: - Meer camera opgezet - Camera gedraait - Geluid geregeld

Werkzaamheden: - After Effects geoefend - Overschie ontwerp gemaakt - Geoefend met sport filmen in de gymzaal

Woensdag 27 februari 2013

Vrijdag 15 maart 2013

Werkzaamheden: - Outro voor brandweer gemaakt - Promotiefilmpje sportevenement Waterpolo gemaakt - Overleg gehad met Axel over Narrowcasting - Begonnen met ontwerpen voor Narrowcasting

Werkzaamheden: - Intro ontworpen voor Becx TDS Racing

Bijzonderheden: 8 overuren

Week 6 Maandag 18 maart 2013

Week 4 Maandag 4 maart 2013 Werkzaamheden: - Ontworpen voor Narrowcasting - Promotiefilmpje sportevenement Waterpolo aangepast - Geoefend met lens-wacking en macro-photography Dinsdag 5 maart 2013

Werkzaamheden: - Gefilmd bij Albert Schweitzer ziekenhuis maar ging niet door - Intro Becx TDS Racing afgemaakt - Geoefend met filmen in de gymzaal Dinsdag 19 maart 2013 Werkzaamheden: - DaVinci Narrowcasting volledig afgerond - Mededelingen template ontworpen voor narrowcasting - 3D research gedaan

Werkzaamheden: - Ontwerp gemaakt voor Narrowcasting - Concurentie onderzoek gedaan en stijlvorm - Videokaart verwisseld

Woensdag 20 maart 2013

Woensdag 6 maart 2013

Donderdag 21 maart 2013

Werkzaamheden: - Ontwerp verder afgemaakt voor Narrowcasting - Filmpje voor werkzaamheden Mijlweg gefilmd

Werkzaamheden: - Terugkwamdag - Scenario geschreven voor Becx TDS Racing

Donderdag 7 maart 2013

Vrijdag 22 maart 2013

Werkzaamheden: - Ontwerp afgerond en naar Axel en Niels gestuurd - Narrowcasting schermen in Overschie bekeken

Werkzaamheden: - Overschie ontwerp gemaakt - Persconferentie bijgewoond van NTR voor de Kunst van het opvoeden en een interview met Edwin Rutten

Vrijdag 8 maart 2013

Werkzaamheden: - Overschie ontwerp gemaakt

38

Werkzaamheden: - Ontwerp voor DaVinci geoptimaliseerd en geanimeert


Stageverslag

Week 7

daVinci Media

Lgbk

Week 9

Maandag 25 maart 2013

Maandag 8 april 2013

Werkzaamheden: - Ontwerp overschie opgestuurd naar Axel - Promotiefilmpje voor IJshockey Interland (Dordtsport)

Werkzaamheden: - DVP Motion Graphics gemaakt Dinsdag 9 april 2013

Dinsdag 26 maart 2013 Werkzaamheden: - Overleg met Edwin Kuipers voor Becx TDS Racing filmpje - Scenario geschreven Bijzonderheden: half uur te laat

Werkzaamheden: - DVP Motion Graphics geoptimaliseerd Woensdag 10 april 2013 Werkzaamheden: - Gefilmd bij de opening van de vernieuwde voetbalkantine

Woensdag 27 maart 2013 Donderdag 11 april 2013 Werkzaamheden: - Gefilmd bij HEMA TAKE OVER, Esgie gevolgt - Overleg gehad met opdrachtgever van DVP - Vraaganalyse gedaan voor opdracht DVP - Kern benoemdt voor opdracht DVP - Synopsis opgesteld voor Opdracht DVP - Script geschreven voor Opdracht DVP Bijzonderheden: 1,5 overuren

Werkzaamheden: - Gefilmd bij boekenbende Vrijdag 12 april 2013 Werkzaamheden: - Gemonteert in de camera - Gediscuseert met Janne

Donderdag 28 maart 2013 Werkzaamheden: - Script geschreven voor opdracht DVP - Ontwerp gemaakt voor leader Becx Rally Logboek - Ontwerp gerealiseerd voor leader Becx Rally Logboek - Leader voor Becx Rally Logboek voor 8 dagen uitgeschreven Vrijdag 29 maart 2013 Werkzaamheden: - Plan voor DVP uitgewerkt - Voorbeeld ontwikkeld voor DVP Bijzonderheden: om 2 uur weg.

Week 10 Maandag 15 april 2013 Werkzaamheden: - Presentatiescherm ontworpen bij Stolk AV Dinsdag 16 april 2013 Werkzaamheden: - Presentatiescherm afgemaakt bij Stolk AV - 's middags C4D geoefend Woensdag 17 april 2013

Maandag 1 april 2013

Werkzaamheden: - Gefilmd bij audities met zingen enz. samen met joey - C4D geoefend - Foto's gemaakt bij voetbalwedstrijd

Bijzonderheden: 2e paasdag, vrij

Bijzonderheden: 1 overuur

Dinsdag 2 april 2013

Donderdag 18 april 2013

Werkzaamheden: - Overleg gehad met DVP - Les vastgelegd van Inge Meijer - Beeldscherm uit duurzaamheidfabriek gehaald

Werkzaamheden: - Overleg gehad met Huibert over INESPO Mediacrew - C4D geoefend

Week 8

Vrijdag 19 april 2013 Woensdag 3 april 2013 Werkzaamheden: - Overschie afgemaakt - Narrowcasting gemaakt voor IJshockey - DVP beginnetje gemaakt Donderdag 4 april 2013 Werkzaamheden: - Overleg in Brabant bij Becx TDS Racing over filmpje - DVP ontwerp gemaakt Vrijdag 5 april 2013

39

Werkzaamheden: - DVP Motion Graphics gemaakt - Filmpje voor Janne gemaakt "zo zie ik het leerpark"

Werkzaamheden: - C4D geoefend - lesgehad van Janne - C4D geoefend


Stageverslag

daVinci Media

Week 11

Lgbk

Week 15

Maandag 22 april 2013

Maandag 20 mei 2013

Werkzaamheden: - Duurzaamheids filmpje gemonteerd

PINKSTEREN Dinsdag 21 mei 2013

Dinsdag 23 april 2013 Werkzaamheden: - Gefilmd bij het Onderwijsmuseum - Brandweerfilmpje geoptimaliseerd en uitgeschreven - Duurzaamheidsfilmpje geoptimaliseerd + grafische elementen - Opname studio gebouwd in glazen huis

Werkzaamheden: - Motion graphics voor Barts afstudeerproduct - Montion graphics voor Art & Design filmpje Cindy Woensdag 22 mei 2013 Werkzaamheden: - Becx Ingeladen

Woensdag 24 april 2013 Werkzaamheden: - Gemonteerd onderwijsmuseum - Onderwijsfilmpje nabewerkt

Donderdag 23 mei 2013 Werkzaamheden: - Becx Ingeladen

Donderdag 25 april 2013 Vrijdag 24 mei 2013 Werkzaamheden: - Overleg INESPO in Middelburg - Gezondheidscentrum lay-out verbeterd

Werkzaamheden: - Becx Ingeladen

Vrijdag 26 april 2013 Werkzaamheden: - Koningsspelen gefilmd - Ingeladen - Onderwijsmuseum intro

Week 16 Maandag 27 mei 2013 Werkzaamheden: - Onbekende opdracht

Week 12 Maandag 29 april 2013

Dinsdag 28 mei 2013

Werkzaamheden: - Koningspelen gemonteerd

Werkzaamheden: - Onbekende opdracht

PS. Twee weken vakantie

Woensdag 29 mei 2013 Werkzaamheden: - Onbekende opracht Donderdag 30 mei 2013

Week 14 Maandag 13 april 2013 Werkzaamheden: - Greenscreendingen voor Becks geknutseld - Veel gemaild met Nellie en Annemieke - Intro gemaakt voor Onderwijsmuseum

Werkzaamheden: - Becx Montage Vrijdag 31 mei 2013 Werkzaamheden: - Becx Montage

Dinsdag 14 april 2013 Werkzaamheden: - Gefilmd voor Becx in Duitsland

Week 17

Woensdag 15 april 2013 Werkzaamheden: - Gefilmd voor Becx in Duitsland

INESPO week

Donderdag 16 april 2013 Werkzaamheden: - Becx materiaal ingeladen - Motion graphics voor Barts afstudeerproduct Vrijdag 17 april 2013

40

Werkzaamheden: - Motion graphics voor Barts afstudeerproduct


Stageverslag

daVinci Media

Week 18

Lgbk

Week 20

Maandag 10 juni 2013

Maandag 24 juni 2013

Werkzaamheden: - veel gemaild om probleem INESPO op te lossen - verbeteringen door gevoerd voor INESPO filmpje

Werkzaamheden: - stage verslag gemaakt Dinsdag 25 juni 2013

Dinsdag 11 juni 2013 Werkzaamheden: - mini proeve gemaakt, bedrijfsfilmpje beveiliging - inspiratie gezocht - Annemieke gemaild voor beeldmateriaal

Werkzaamheden: - intro voor de brandweer gemaakt - verschillende wallpapers ontworpen - voorkant ontworpen voor stageverslag Woensdag 26 juni 2013

Woensdag 12 juni 2013 Werkzaamheden: - Filmpjes onderwijsmuseum afgemaakt en opgestuurd

Werkzaamheden: - uitgezocht hoe verschillende framerates samen kunnen gaan - stageverslag afgerond - hulp geboden aan verschillende collegas

Donderdag 13 juni 2013 Donderdag 27 juni 2013 Werkzaamheden: - Becx intro ontworpen (openings titels)

Werkzaamheden: - stageverslag vormgegeven

Vrijdag 14 juni 2013 Vrijdag 28 juni 2013 Vrije dag Werkzaamheden: - de Stem van Ambacht ingeladen - stageverslag vormgegeven

Week 19 Week 21

Maandag 17 juni 2013

Maandag 1 juli 2013

Werkzaamheden: - Becx Intro (openings titels) - Opening vijverhof gefilmd

Werkzaamheden: - de Stem van Ambacht gemonteerd - stageverslag vormgegeven

Dinsdag 18 juni 2013

Dinsdag 2 juli 2013

Werkzaamheden: - Impressie gefilmd van Game-On - Andre Kuijpers geinterviewt - Impressie nabewerkt

Werkzaamheden: - stage verslag vorm gegeven - intro brandweer aangepast

Woensdag 19 juni 2013

Woensdag 3 juli 2013

Werkzaamheden: - Becx Intro ontworpen (openings titels

Werkzaamheden: - intro brandweer aangepast - stageverslag vormgegeven - opnames gemaakt voor Servicecentrum

Donderdag 20 juni 2013 Werkzaamheden: - Duurzaamheidsfabriek (camera assistent)

Donderdag 4 juli 2013 Werkzaamheden: - opnames Servicecentrum ingeladen - montage begonnen servicecentrum - tussentitels gemaakt voor brandweer

Vrijdag 21 juni 2013Week Werkzaamheden: - intro Becx TDS Racing geupdated - openings titels ontworpen

Vrijdag 5 juli 2013 Werkzaamheden: - Stem van Ambacht uitgeschreven - Menu gemaakt voor Stem van Ambacht

Week 22 Maandag 8 juli 2013

Dinsdag 9 juli 2013

Werkzaamheden: - Ambacht gebrandt - Stageverslag afgemaakt - Vakantiefilmpje gemaakt

Werkzaamheden: - Vakantiefilmpje gemaakt

41

Handtekening stagebegeleider


daVinci Media

Lgbk

GOD WILL SUPPLY

42

Stageverslag


Stageverslag

daVinci Media

Blgn

Bijlagen ORGANOGRAM

Blis

Stolk AV

Your Media Group

DVM

43

Directeur

Project Manager

Hoofd Techniek


Stageverslag

daVinci Media

Blgn

44

Behind the scenes


Andreas Murre

daVinci Media

IN EVERY NEED

Gd wll spl


Stageverslag

daVinci Media

Blgn


Stageverslag

daVinci Media

Blgn


Stageverslag

daVinci Media

Blgn


Stageverslag

daVinci Media

Blgn


Stageverslag

daVinci Media

Blgn


Stageverslag

daVinci Media

Blgn

Stageverslag 2013  

In dit werk doe ik verslag van de stageperiode bij daVinci Media

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you