Page 1

DE WISSEL

Clubblad van de Atletiek- en Triathlon vereniging Athlos

nummer 5, December 2013 Foto:


De wissel

2

December 2013


December 2013

De wissel

Lidmaatschap Verlenging lidmaatschap Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: "De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen." De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat? Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan ledenadministratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adressen in dit clubblad). De opzegging dien voor aanvang van het nieuwe kwartaal bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders is men het gehele nieuwe kwartaal nog lid, inbegrepen de contributieverplichting. Als de opzegging per 1 januari in moet gaan, dan dient de opzegging uiterlijk 25 november bij de ledenadministratie aanwezig te zijn, aangezien de opzegging, door zorg van Athlos, v贸贸r 1 december bij de Atletiekunie moet zijn gemeld. Wordt daaraan niet voldaan dan is men nog een jaar lang lid van de Atletiekunie met de verplichting tot het betalen van het lidmaatschap van de Atletiekunie. De opzegging dient behalve naam, voorletter(s) ook de geboortedatum en het lidmaatschapnummer van de Atletiekunie te bevatten. Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, maar volstaat niet. Wijzigingen, welke en hoe doe je dat? Wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk gemeld te worden aan de ledenadministratie. Dit kan door een e-mail aan ledenadministratie@athlos.nl of brief te sturen (zie belangrijke adressen in dit clubblad). Voorbeelden van wijzigingen zijn; adreswijziging, verandering in de lidmaatschapsvorm, wedstrijdlicentie, etc. Deze mutaties worden, door Athlos, gemeld aan de Atletiekunie. 3


De wissel

December 2013

BELANGRIJKE ADRESSEN

CLUBHUIS Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk CORRESPONDENTIEADRES Belcantodreef 37, 3845 GV Harderwijk CONTACT Secretaris@Athlos.nl Bestuur

Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Algemeen lid

Commissies

0341 432169

Nol Hollander 0341 432747 VACANT Roel van Vliet 0341 430111 Jacob van Meerveld 06 22904308 Janet Granneman -

Wedstrijdorganisatiecommissie Baan- en wegatletiekcommissie Sponsorcommissie PR- en Redactiecommissie Festiviteitencommissie Kantinecommissie Accommodatiecommissie Jeugdcommissie

Kees van Gemert en Luit Hoving Nico Verzijl 06 22529208 VACANT Luuk de Jong 0341 421103 Jaap Cornelissen 0341 558815 Henk de Haas 0341 432989 Jacob Havik 0341 415635 VACANT -

Ledenadministratie Wedstrijd secretaris Secretaris uitwedstrijden Jurycontactpersoon Webmaster Arbocoรถrdinator Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon Vrijwilligerscoรถrdinator Trainerscoรถrdinator baan Trainerscoรถrdinator weg

Thom Kamphuis 0341 785568 Gijs Nijhuis 0341 427318 Wilma Winkeler 0341 562736 Marinus Poelert 0341 425429 Alice van Otterloo 0341 428337 Hans Kuijken 0341 415409 Volkert Bakker 0341 424293 Rina de Vries 0341 426732 via commissie Baan- en wegatletiek Kevin van de Wassenberg 06 38567886 Harry Petersen 06 51422899

Overige

Hoofdtrainers

Baanatletiek Wegatletiek

Alida v.d. Kolk Alice Poel

06 23026891 0341 785806

Voor de overige trainers en contactadressen verwijzen wij u naar de website van Athlos: www.athlos.nl 4


De wissel

December 2013

de wissel clubblad van AV Athlos te Harderwijk Nr. 5, December 2013 Redactie: Luuk de Jong luukdejong@hccnet.nl Jarno Westerhof jarno.west@gmail.com Raimo Westerhof raimonkey@hotmail.com Kevin van den Wassenberg kevinvdwassenberg@live.nl Leen Brouwer leen.brouwer@planet.nl Inleveren kopij: per e-mail naar het redactielid Eventueel kunnen bij een artikel foto’s en/of illustraties geplaatst worden. Uiterste inleverdatum volgende DE WISSEL: 30 Januari 2014

• Voorwoord • De Wissel gaat in 2014 helemaal digitaal • Festiviteitencommissie • Een oproepje voor een stukje in de aller-aller-aller- laatste Wissel. • Uit de geschiedenis van de atletiek van Harderwijk - vervolg van 1974 • Uitspraak • Athlos weekend 2013 Texel, Noord Holland • De Tied holt gin schaft ( De tijd houd geen pauze), ook net in 2013 • Nooit 'niet-opgeven' zeggen • Crossbattle • Uit het Startblok • Vetrollen eraf • Gezocht: Enthousiaste ouders! Aangeboden: Leuke hobby! • Mutaties

5


De wissel

December 2013

Bij Expert zijn we getraind in de Beste Service Dus kunt u altijd rekenen op topcondities!

B E S T E E

X

P

S E R V I C E E

R

T ,

D

D E S K U N D I G A

A

R

W

O

R

D

A D V I E S J

E

T O P K W A L I T E I T W

I

J

Z

E

R

V

A

N

Ooit is men de onze atletiekvereniging begonnen met een clubblad. Welke naam de vereniging toen had is mij onbekend en misschien dat dhr. Jacob Haklander, onze vaste medewerker, enige opheldering kan geven. Niet alleen de naam van de vereniging, maar ook de datum van het verschijnen van het eerste exemplaar is een vraag die leeft bij de redactie. Zoals al eerder is aangegeven is dit de laatste reguliere papieren versie van De Wissel. Op advies van de PR- en Redactiecommissie ( PRED) heeft het bestuur besloten dat er m.i.v. 1 januari 2014 geen Wissels meer gedrukt gaan 6


December 2013

De wissel

worden. Er zullen slechts enkele geprinte exemplaren in het clubhuis gelegd worden. De redactie gaat in dezelfde frequentie door als in de voorgaande jaren, nl. vijf keer een Wissel met informatie over allerlei zaken en ĂŠĂŠn Wissel voor de Ledenvergadering. Natuurlijk beseffen de redactie en het bestuur dat dit consequenties heeft, maar de voordelen wegen zwaarder dan de nadelen. Er is m.n. gekeken naar de kosten en de opbrengsten( advertenties) , de opmaak en de verspreiding. De digitale variant is min of meer gratis, de opmaak kan zonder drukvoorschriften gemakkelijker en kleurrijker en de verspreiding is niet meer nodig. Voor de adverteerders hoeft er niet veel te veranderen, daar de lezers het blad nu overal kunnen lezen, het kunnen downloaden en ,indien gewenst, zelf kunnen printen. De verspreiders hoeven niet meer 6 keer per jaar op de fiets langs hun adressen, maar kunnen nu deze tijd weer anders voor Athlos inzetten! We beseffen dat er nog leden zijn zonder internet en mailadres, maar gezien de eerder genoemde argumenten is er toch voor de digitale Wissel gekozen. Natuurlijk willen we wel dat elk lid moet weten wanneer er weer een nieuwe Wissel online staat. Daarom kunt u zich vanaf nu al inschrijven op de website van Athlos ( athlos.nl). Ook zal de melding worden gedaan via de AthlosFacebook-pagina (https://www.facebook.com/athlos.harderwijk) en het AthlosTwitter account. Nu is een digitale Wissel alleen een succes met meer dan voldoende inhoud. Daarom aan alle lezers nogmaals om interessante, leuke verhalen te sturen naar de bekende mailadressen. In ieder geval willen we alle Athlossers een heel gezond en sportief 2014 toewensen en daarnaast nog veel ( digitaal) leesplezier.

7


De wissel

December 2013

De Wissel gaat in 2014 helemaal digitaal Begin dit jaar zijn de resultaten van het tevredenheidonderzoek bekend geworden. Één van de onderwerpen waarover de leden zijn bevraagd betrof “De Wissel”. De stelling daarbij luidde: “Het uitgeven van de papieren Wissel (die ook via de website is te lezen) is wat mij betreft niet meer noodzakelijk”. Een grote meerderheid van de respondenten heeft zich uitgesproken voor deze stelling. Het bestuur heeft de voorbije periode gebruikt om de werkwijze voor de uitgifte van de papieren Wissel te evalueren en wat hierbij de belasting is voor de PR- en Redactiecommissie. Het blijkt steeds lastiger om de opmaak voor de Wissel geregeld te krijgen zodat de drukker ermee aan de slag kan. Herhaalde oproepen op de website hebben helaas niet geleid tot een uitbreiding van het redactieteam. Ook voor de verspreiding van de Wissel is het steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden. Alles afwegende is het bestuur noodzakelijkerwijs tot het besluit gekomen om te stoppen met de uitgifte en verspreiding van de papieren Wissel. Dat scheelt veel werk. De PR- en Redactiecommissie zal er wel voor zorgen dat er van iedere publicatie enkele “inkijk exemplaren” in het clubhuis beschikbaar komen.

Festiviteitencommissie Aanleiding Ondergetekende is vanaf maart 2011 tot op heden voorzitter van de festiviteitencommissie van Athlos. Omdat de deelname aan de tot nu toe georganiseerde festiviteiten zo teleurstellend zijn is een tussentijdse evaluatie o.i. op zijn plaats . De Feiten Het eerste feest in mei 2011 ( Salsa-avond ) had een opkomst van ong. 60 8


December 2013

De wissel

personen ( nog geen 10% van het ledenaantal ). De tweede festiviteit die gepland stond voor mei 2012 is helemaal niet doorgegaan vanwege te weinig deelname ( slechts 30 personen hadden zich opgegeven ) . Op onze oproep in “De Wissel” om hieropreactie te geven met e.v. suggesties of open aanmerkingen is op geen enkele manier gereageerd.De receptie die in februari dit jaar georganiseerd is t.g.v. het 60-jarig jubileum is dankzij de grote opkomst van veel ,, oudgedienden ,, een succes geworden, de opkomst van tegenwoordige leden was o.i. niet erg groot. Voor het jubileumfeest in Estrado is door de commissie alles uit de kast gehaald om dit feest te promoten onder de leden en heeft gelukkig nog ong. 150 aanmeldingen opgeleverd , waardoor dit feest gelukkig wel een mooie “happening” werd. Ook uit de enquête die onder Athlos-leden gehouden is geven de geënquêteerden leden ( 70 ? ) aan dat e.v. deelname aan een festiviteit beloond wordt met een mager zesje . In de praktijk blijken veel loopgroepen zelf al 1 of 2 keer per jaar iets met hun groep te organiseren. Vaak reden om het jaarfeest over te slaan. Conclusie en Voorstel Athlos is sportief gezien een bloeiende vereniging . Er blijkt in de praktijk echter geen tot weinig animo te bestaan om naast het sporten nog een door Athlos georganiseerde festiviteit te bezoeken. Voor ons als commissie is het ronduit frustrerend dat de vele vrije uren die eraan besteed worden weinig zin hebben. Ons voorstel is daarom om de festiviteitencommissie op te heffen omdat er alleen nog een bijdrage geleverd wordt aan de clubkampioenschappen en het verzorgen van het ontbijt op Hemelvaartsdag. Francis wil het verzorgen van dit ontbijt op zich blijven nemen , en samen met Coby hun bijdragen leveren in de kantine tijdens de clubkampioenschappen. Daarnaast participeren de overige 3 leden al in de kantinecommissie. Ik begrijp dat een commissie opheffen niet leuk is, maar de praktijk laat o.i. geen andere keuze. Oktober 2013 Jaap Cornelissen Vz . Festiviteiten Commissie In een gezamenlijke vergadering van de commissievoorzitters met het bestuur is bovenstaand voorstel overgenomen wat dus inhoud dat de festiviteitencommissie is ontmanteld. Wel is afgesproken dat er bij een evt. te organiseren festiviteit i.v.m. een jubileum of iets van die omvang er een “ad-hoc” commissie gevormd wordt waar ondergetekende dan deel van uit kan maken. Hopende bij deze jullie voldoende geïnformeerd te hebben.   Jaap Cornelissen .   Voorzitter  (ex) festiviteitencommissie . 9


De wissel

December 2013

Een oproepje voor een stukje in de aller-aller-aller-laatste Wissel. Omdat ik uit nieuwsgierigheid even naar de uitslagen keek van onze kleindochter Sterre die vorige week had meegedaan met een cross in Kampen viel mijn oog op de oproep voor een stukje in de allerlaatste Wissel. Het digitale tijdperk neemt ook hier zijn intrede. Niet meer dan logisch maar het deed mij terugdenken aan de begintijd van de Wissel en mijn begintijd bij Spero, nu Athlos. Toen de Wissel nog gemaakt werd met een stencilmachine. Waar de stukjes over getikt werden op van die groene stencils en wat was je blij met zo’n flesje fluoriserende rose lak als je iets fout had getikt. Ik weet niet beter dat Jan en Gijsje Foppen Wisselmakers van het eerste uur zijn. Met zo’n speciale typemachine met brede wagen. De stencilmachine stond ook bij hun in huis en vandaar uit werden de Wissels gestencild, in elkaar gezet en gedistribueerd om rond gebracht te worden. Omdat Peter Foppen nog studeerde en zijn scriptie getypt wilde hebben werd ik gevraagd om dat te doen op die bewuste typemachine. Die mocht ik dan zo lang in huis houden tot dat Jan ‘m weer nodig had voor de Wissel. Na verloop van tijd was Peter klaar met studeren en ging hij op zichzelf wonen 10


December 2013

De wissel

in het Heeraaltzstraatje. Zijn slaapkamer was ook meteen voorraadkamer voor papier, de Spero-stencilmachine, inkt maar ook alle andere sportbenodigdheden die je als atletieker/orientatieloper nodig had. Als alle copy verzameld en getypt was op die speciale stencils dan werd alles in ieder vrij uurtje van Peter door hem afgedraaid. Als alles gestencild was en de stapels klaar lagen om “vergaard” te worden werden Wim en Marleen Bouw, Jan en Gijsje Foppen, Eib en Ria van ’t Slot en mijn man Jaap en ik opgeroepen voor n avondje “clubblad-in-elkaar-zetten”. (ik vergeet ongetwijfeld iemand, al hoop ik het niet). De ene keer bij Jan en Gijsje, de andere keer bij Peter en dan weer bij ons of bij Eib en Ria (net wie geen oppas had). Dat waren nog eens avonden ! Rondjes lopen langs de tafel(s)/stellage waar alle bladzijden op nummer lagen. Aan het eind zat er dan iemand te nieten en etiketten te plakken. Gijsje legde ze dan op wijknummer. Als alles klaar was gingen ze mee naar de kantine (wat nu fysio-ruimte is) en daar kon iedere bezorger zijn stapel meenemen en rondbrengen. Ze zijn ook een poosje rond gebracht bij de bezorgers. Sommigen lieten ze een weekje liggen en anderen brachten ze meteen de volgende dag al rond. In die tijd werd er nog uitgekeken naar het clubblad.

11


De wissel

December 2013

Die zelfde stencilmachine werd ook gebruikt om de uitslagen af te draaien en mee te geven aan de deelnemende verenigingen. Scheelde weer portokosten anders moesten ze worden na-gestuurd. Dat getyp en het afdraaien gebeurde dan in het “wedstrijd-secretariaat” wat ook een poosje heeft gefunctioneerd als “kracht-honk” . Na verloop van tijd werd ik wedstrijdsecretaresse samen met Nel Haklander. Heel wat jaartjes gedaan samen met Jacob (mooie tijd !). Onze telefoonaansluiting heb ik nog aan atletiek te danken, wij hadden in die tijd nog geen telefoon en dat kon natuurlijk niet als wedstrijdsecretariaat thuiswedstrijden. Onze dochter Esther sliep dan een poosje in de wandelwagen in een hoekje van het secretariaat en als ze wakker werd was er genoeg oppas door de D-meisjes (Alida v.d. Kolk, Anja en Colinda Jansen, Annie Nieuwhof, Simone le Roy, Corry Petersen zijn de namen die me zo te binnen schieten) die wat graag met haar wilde rondrijden op de baan. Mijn man Jaap was ondertussen trainer geworden en zo was ons gezin volop bezig met atletiek. Er werd een andere kantine gebouwd. Onze 2de dochter Marlies is ook groot geworden met atletiek en op de baan. Hele leuke tijden hebben we beleefd. Maar op een gegeven moment eindigt dat ook en kom je tot de ontdekking dat er ook andere leuke dingen zijn dan alleen atletiek. Het drukwerk van de Wissel werd “uitbesteed” en zo gaat dat dan in het clubleven. Het is wel een hele leuke tijd geweest door de “clubblad-in-elkaar-zet-avonden” die altijd zo ontzettend gezellig waren. Het resultaat is dat we een hele leuke vriendengroep er aan over hebben gehouden, die sinds 2000 weer een paar keer per jaar een zondagmiddag/ avond bij elkaar komen om herinneringen op te halen samen met Epy Douma en af en toe komt Arjan Eleveld. Uit het oog zijn we elkaar nooit verloren maar het is fijn om elkaar zo een paar keer per jaar te ontmoeten en dat dankzij “de Wissel”. Nu is onze kleindochter Sterre lid van Athlos en zo lezen we nog steeds “de Wissel” en komen we af en toe weer op de baan. Veel succes met de digitale “Wissel” en vriendelijke groet, Lia Foppen

12


December 2013

De wissel

Uit de geschiedenis van de atletiek van Harderwijk - vervolg van 1974 Op 19 november waren er tijdens een indoorwedstrijd in de sporthal de Sypel nog enkele opvallende prestaties. Arie Westerink en Gert Verhoeve liepen resp. een 1000 m in 3.38.9 en 3.39 bij de pupillen. Fred van Bergen liep 3.21.6, maar Geeske Verhoeve was verder alle jongens te snel af met haar tijd van 3.22.6 De 10e AVVOG-cross werd op 23 november gehouden met Haico Scharn als winnaar. Geeske Verhoeve was die dag de beste AVVOG-st er met een 2e plaats bij de B meisjes. De belangrijkste punten voor 1975 werden besproken tijdens de jaarvergadering op 21 februari. In maart zal er gestart worden met de bouw van kleedgelegenheden en een bestuurskamer. Al snel zal er begonnen worden met het grondwerk voor onze eigen nieuwe sintelbaan. AVVOG zal zijn naam gaan veranderen.

13


De wissel

December 2013

Op 15 maart 1975 werd met ruim 300 deelnemers de scholierenbosloop weer gehouden. Enkele namen van AVVOG-leden uit het basisonderwijs die hun loop van 1000 m wonnen zijn Sjaak de Weerdt, Alice Westerink (4.22.0 min), Michel van de Putten (3.57.0 min). Vanuit het voortgezet onderwijs kwamen na 2000 m Fred van de Berg (7.45.3 min) en Gerrit Juffer (7.13.7) als eersten in hun groepen over de finish. Tijdens deze scholierenbosloop werd voor het eerst gebruik gemaakt van onze eigen tijdklok. Deze was ontworpen en gemaakt door Jan Foppen en Harry de Weerdt.

14


December 2013

De wissel

Op 31 maart gingen de twee beste lange afstandslopers van dat jaar, Felix Slezak en Peter Hordijk, samen naar Vught om het clubrecord te verbeteren tijdens de uurloop van AV Prins Hendrik. Felix had deze in 1974 gezet op 16 km en 939 m, maar beide lopers verbraken dit. Felix verbeterde zichzelf met 17 km en 81,6 m (24 ste), maar Peter nam het clubrecord over met 17 km en 594 m. Hij werd hiermee 13e. Tijdens de uurloop werd tevens de 10 Engelse mijl tijden opgenomen en ook hier sneuvelde het clubrecord door beide lopers. Peter liep 54 min 45 sec en Felix 57 min en 6 sec. In april vertrok een groep lange afstandlopers van AVVOG naar Leiden voor de 20 km Zilveren Molenloop. In een groep van 450 deelnemers kwamen de volgende resultaten eruit; Henk van Emaus (26e) in 1.08.16, Peter Hordijk ( 36e) in 1.08.50, Felix Slezak (?) in 1.10.34, Gijs Knopper ( 139e) in 1.15.32, Jacob Haklander (156e) in 1.16.42) en Wim van Berkel (?) in 1.22.09. De Oranjeloop op 30 april had als grote winnaars Geeske Verhoeve en Henk van Emaus. Op 3 mei gingen 4 AVVOG-ers van start in de Marathon van Amsterdam. plaats 36 Henk van Emaus - 2 uur 46.12 nieuw clubrecord. 74 Jacob Haklander - 2 uur 57.10 10e veteraan. 84 Gijs Knopper - 2 uur 59.26. 117 Wim van Berkel - 3 uur 08.28 5 mei 1975 – Harderwijk herdenkt dat het 39 jaar geleden is bevrijd. Op verzoek van de plaatselijke Oranjevereniging vertrok een groep van 13 AVVOG-leden naar Wageningen om het bevrijdingsvuur op te halen. foto ploeg in Wageningen. Van links naar rechts: Fred van Bergen, Gerrit Juffer, Gijs Knopper, Wim van Berkel, Voorzitter Wim Papegaay, Eef Treurniet, Harry de Weerdt, Jacob Haklander, Burgemeester van Wageningen, Michel van de Putten, Geeske Verhoeve, Jan Mulder, Wim Haklander en net niet op de foto Epi Douma. 15


De wissel

December 2013

Lopend brachten zij de vlam met een fakkel van Wageningen naar Harderwijk. Het eerste gedeelte met de gehele ploeg, maar later gingen we steeds in groepjes van drie lopen. Hier een foto met Wim van Berkel, Jacob Haklander en met de fakkel Gijs Knopper.

Het was voor iedereen een eer om mee te lopen, maar voor ons drie was het best zwaar na net twee dagen daarvoor de marathon te hebben gelopen. We waren dan ook blij met de masseur in de bus; Hennie van de Velde-Harsehorst. Net voorbij het viaduct onder de A28, op de hoek Oranjelaan/Veldkamp wachtten alle leden van de vereniging ons op. Een groep liep met ons mee verder, terwijl de jongste leden het laatste stukje nog aansloten. Zo kwamen we met z’n allen aan bij de sporthal, waar we werden opgewacht door Burgemeester Malcorps en een groot aantal bezoekers. Daar mocht ik het bevrijdingsvuur ontsteken, terwijl al onze leden en bezoekers in een grote kring om mij heen stond.

16


December 2013

De wissel

Nog een paar mooie prestaties van de zomer 1975 zijn de 6.44 m verspringen van Epi Douma en zijn 11.4 op de 100 m sprint. Henk van Emaus klokte een tijd van 15.23.2 op een 5000 m. Een groep lange afstandslopers deden mee aan de Zomeravondcup, bestaande uit 4 wedstrijden over 15 km. Met o.a. Gijs Knopper, Jan Mulder, Wim van Berkel, Leen Klaassen en Karel Foppen. Van deze groep mocht ik tijdens de eerste wedstrijd in Hilversum de snelste tijd klokken van 54 min 09. De 11e AVVOG-cross. Op 22 november ging de 11e AVVOG-cross van start. Met maar liefst 600 deelnemers werd er gestart vanaf de nog niet eens officieel geopende nieuwe sintelbaan. Helaas viel het aantal toeschouwers wat tegen, maar dat was te wijten aan de tv-uitzending van de voetbalwedstrijd ItaliĂŤ-Nederland.

17


De wissel

December 2013

Geeske Verhoeve werd toen nog 2e bij de B-meisjes. Bij de Heren ging de zege naar de toen 31-jarige Bram Wassenaar. Voor de tweede keer, want zo’n 15 jaar daarvoor kwam hij ook als eerste in zijn groep over de finish. Toen was hij nog lid van AVVOG, maar ondertussen is hij door verhuizingen overgestapt naar Ciko uit Oosterbeek. Na de finish vertelde hij het crossen te zien als middel om in vorm te blijven voor het zomerseizoen. De afstanden 1500 m, de 3km en de 5 km waren voor hem het belangrijkste, waarmee hij zelfs hoopte om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Montréal. Bram Wassenaar begon op 16 jarige leeftijd zijn atletiek carriére bij AVVOG. Op zijn 18de maakte hij voor het eerst deel uit van het Nederlands jeugdteam op de steeplechase. Bram Wassenaar in 1970. In 1970 werd Bram uitgeroepen tot KNAU atleet van het jaar. Hij won dat jaar het NK Veldlopen in Harderwijk, maar ook verbeterde hij dat jaar de Nederlandse records op de 800 m en 2x op de 1500 m. In 1971 kwam hij uit op de Europese kampioenschappen in Helsinki op de 1500 m en in 1972 kwalificeerde hij zich zelfs voor de Olympische Spelen in München. Maar net als Jos Hermes en vele andere atleten trok hij zich terug na de aanslag van Palestijnse terroristen waarbij negen Israëli’s werden gegijzeld en bij een zelfmoordactie werden vermoord. Dit bleek echter toch een keerpunt in zijn loopbaan als atleet. Hij verlegde geleidelijk zijn aandacht naar de 3 km en de 5 km, maar een tweede kwalificatie voor een Olympische Spelen is er niet meer van gekomen. In 1980 is hij gestart als jeugdtrainer bij De Bataven in Voorschoten. maar hij heeft vooral veel faam behaald als trainer van o.a. Kamiel Maase, Luc Krotwaar, Han Kulker, Marco Gielen en Simon Vroemen. Tussen 1983 en 1988 en van 2001 tot 2009 was hij bovendien als bondscoach werkzaam bij de Atletiekunie. De eerste periode op de middellange, de volgende op de lange afstand. In de jaren tachtig en negentig was hij ook conditietrainer van Feyenoord, AZ en het Nederlandse mannen hockeyteam. 18


December 2013

De wissel

Uitspraak "Ik krijg toch zo’n pijn in mijn armen van dat hardlopen� Een uitspraak van Inge Versluis tijdens de fartlektraining van de ochtendloopgroep 3 die geleid werd door assistent-trainer Gert Reijerse. De grote vraag nu: Laat Gert de lopers op hun handen lopen??

19


De wissel

December 2013

Athlos weekend 2013 Texel, Noord Holland Dit jaar zijn wij neergestreken op Texel. Op vrijdag 22 november is de groep omstreeks 17.00 uur afgereisd naar het mooie eiland waarvan de Duitsers in de oorlog dachten dat het Terschelling was. De bevolking heeft het maar zo gelaten. Vanuit den Helder zijn wij op de boot gestapt, en voordat de koffie lauw genoeg was om op te drinken moesten wij er al weer vanaf. De oversteek stelt echt niets voor, in ieder geval word je er niet zeeziek van. Aangekomen op het eiland vonden wij de weg naar de Koog middels grote vuren die langs de route waren opgesteld. Fantastisch. Omstreeks half negen werden wij opgewacht op de locatie met koffie en gebak. Mooi om het weekend mee te starten. Na de inwijding was het tijd voor de nachtwandeling langs het strand. Ongelofelijk, zo hoog de golven op ons afkwamen. Het leken wel monsters die uit hun holen vandaan kwamen om ons te verzwolgen. Gelukkig hadden wij Wim Verdoold en Jan van Pluuren die als koele ridders ons beschermden. Bij terugkomst stonden de dames Karien en Marjo ons op te wachten met warme chocolade drank, waarna wij naar bed gingen, want het trainingsweekend was begonnen. Zaterdagmorgen. Koffie op bed, waar krijg je dat nog meer. Na het ontbijt snel de loopkleren aan voor een tocht van tussen de tien en vijftien kilometer door de duinen, langs prachtige schaapsschuren, richting van de Sluftervallei. Het zevende wereldwonder, die wij aan mochten raken. U begrijpt dat ik mijn handen een paar dagen niet gewassen heb. Hierna langs het strand weer terug naar de Koog waar de warme koffie of thee ons op stonden te wachten. Na de lunch op de tandem naar Oude Schild voor een bezoek aan het Juttersmuseum, waar niet alleen gevonden voorwerpen zoals goud en dergelijke werden tentoongesteld, maar ook huisjes uit het verleden waren daar opnieuw opgebouwd. Wat een wereld van verschil met heden ten dagen. Geen centrale verwarming, geen mooie bedden met speciale matrassen om je rug te beschermen, geen tv, geen privacy, maar misschien waren de mensen wel gelukkiger als wij? Hierna op de tandem te20


December 2013

De wissel

rug, langs het huis van de helaas overleden Jan Wolkers (Turks Fruit) gereden op weg terug naar de Koog voor het avonddiner, welke onze chef Kok Kees Heij voor ons aan het bereiden was. Wat een avond, wat een super diner, wat een verhalen van onze chef kok. Deze man verdiend niet ĂŠĂŠn, maar twee Michelin sterren. Geweldig.. Ter afsluiting een Irish Koffie en een dikke sigaar (van chocola) en daarna slapen, want de zondag stond al voor de deur.

Zondag: gewekt worden met een scheepshoorn, met dank aan onze eigen Bert Hornsveld, onze topper, onze held. Twee dagen niets meer kunnen horen. Ontbijten en klaar maken voor een zware training. Niet vanwege de lengte, maar vanwege de wind. Wow. Negen kilometer duurde deze superzware tocht, maar wat hebben wij genoten van de prachtige duinen en het strand. De golven kwamen wederom wel tien meter hoog op ons af, maar Wim en Jan sloegen ze neer, helden zijn het, jongens van de Bonte Koe, vrienden voor het leven. Wat waanden wij ons veilig bij hen. Na de tocht der tochten terug naar de Koog, naar ons onderkomen voor helaas alweer de laatste lunch. S,middags nog even een laatste blik op het strand en de getemde zee, wat drinken in de strandtent, en daarna opruimen, want de boot lag al op ons te wachten. 21


De wissel

December 2013

2014, het Athlos weekend, ik kijk er al naar uit en ga zeker weer mee. Wim, Marjo, Jan, Kees en Karien, bedankt namens al diegenen die erbij waren.

zicht op de sluftervallei

lopen in de sluftervallei 22


December 2013

De wissel

Triasgracht 12

23


De wissel

24

December 2013


December 2013

De wissel

25


De wissel

December 2013

Facebook en Twitter Natuurlijk kun je Athlos ook vinden op Facebook .. Hoe meer mensen berichten en/of foto’s plaatsen hoe leuker het wordt. En liken kan natuurlijk ook! Zoek Athlos Harderwijk https://www.facebook.com/athlos.harderwijk en de Halve van Harderwijk https://www.facebook.com/broekhuis.halvemarathonharderwijk

Blijf op de hoogte via Twitter van de laatste ontwikkelingen. Ook via Twitter is Athlos te volgen https://twitter.com/AthlosHwijk en https://twitter.com/HalveHarderwijk

De Tied holt gin schaft ( De tijd houd geen pauze), ook net in 2013 Misschien een raar begin om met deze aanhef te beginnen zo in deze decembermaand, maar bij het schrijven van deze column bekruipt mij een gevoel van melancholie. Ik besef mij, beste lezer/lezeres dat de tijd voortschrijd. Het is alweer de laatste maand van het jaar. Sinterklaas is net vertrokken naar Spanje en de Kerstdagen staan voor de deur. Voor ons een feest want dan nemen wij extra de tijd om de kinderen en kleinkinderen te verwennen. Terwijl ik dit schrijf voel ik mij een klein beetje schuldig. Hoevelen op deze aarde, maar ook in dit land kijken niet uit naar deze dagen. Sterker nog, hebben liever dat ze alweer voorbij zijn, voordat ze begonnen zijn. Zoveel mensen die eenzaam zijn en niemand hebben. Ik roep u allen op die deze column lezen aandacht te geven aan juist deze mensen. Kijk om u heen, uw buren, kennissen, familie. Laat ze een beetje genieten van de liefde die u kunt geven. Het einde van 2013. Wat heeft het gebracht behalve de crises. Zijn wij als mensen dichter bij elkaar gekomen? Wanneer ik terugkijk over het jaar 2013 zie ik veel dingen die veranderd zijn. Bedrijven hebben diep geneden in hun organisatie om weer financieel gezond te kunnen worden. Saneren heet dat. Dingen die vroeger normaal waren zijn dat niet meer. Ook bij Athlos worden, gelukkig maar, soms wat dingen gewijzigd. U heeft op dit moment de laatste 26


December 2013

De wissel

papieren Wissel in handen. Ik adviseer u deze goed te bewaren want over honderd jaar is hij waarschijnlijk een fortuin waard. En zeker wanneer u kunt laten zien dat uw eigen GBJ Legrand zijn column erin heeft staan. Gelukkig blijft de Wissel wel bestaan. Digitaal wel te verstaan en kunt u mijn verhalen blijven lezen. 2013, een jaar om nooit te vergeten. De kroning van onze nieuwe koning en koningin. Toppers zijn het. Echter ook Oorlogen en uitbuiting in zovele landen. Mensen schijnen het maar niet te leren dat het ook anders kan en anders moet. Werkloosheid volop en een economie in ons land die maar niet echt wil aantrekken. Nederland die zich geplaatst heeft voor de Wereldkampioenschappen voetbal in BraziliĂŤ. Atletiekvereniging Athlos viert haar zestig jarig bestaan. Een chronisch tekort aan vrijwilligers bij Athlos. Uw meester GBJ Legrand die voor de tweede keer opa is geworden. Het Athlos weekend op Texel, de Beerenloop op Terschelling die niet doorging vanwege de storm. Een jaar om nooit te vergeten. Wat zijn uw plannen voor 2014. Ik stel voor om 2014 op de kalender te zetten als het jubeljaar voor Nederland. Wij, u en ik, gaan Nederland weer op de kaart zetten. Wij geven de economie weer die impuls die het nodig heeft om het jaar weer elan te geven. Ik zie het al voor mij, beurzen die naar de 500 punten gaan, werkloosheid die enorm daalt en veel mensen krijgen weer een baan. Nederland wordt wereldkampioen voetballen en Ilse de Lange en Waylon winnen het Eurovisie songfestival .De lege plaatsen bij het vrijwilligerskorps bij Athlos worden allemaal ingevuld. Mijn vriend, Hugo, gaat met zijn vijf dochters de Alpe Dhuzes beklimmen, als eerbetoon aan zijn veel te vroeg overleden vrouw en moeder Paula. Ik mag weer opa worden. Wauw. Ik krijg er zin in. 2014, kom maar binnen. Voordat het zover is wil ik u en allen die u liefhebt, fijne kerstdagen wensen en een goed begin van 2014, het jubeljaar. Ga op bezoek bij de eenzame mensen en geef ze een knuffel. Het zal het mooiste cadeau zijn om aan uw naaste te geven. met hartelijke groet, meester GBJ Legrand

27


De wissel

December 2013

Nooit 'niet-opgeven' zeggen Hardlopen doe je met je lijf en je hoofd. Je benen dragen je voort, maar je hoofd bepaalt of je doorgaat, doorbijt en de pijn verdraagt. Wat zeg je dan tegen jezelf? Psychologisch onderzoek helpt de hardloper. Tijdens een wedstrijd of zware heuveltraining gaat het om mantra’s: tegen zelf blijven herhalen dat je nog een stap, nog een stap en nog een stap moet zetten. Dat wandelen of opgeven geen optie is. Dat je er bijna bent en dat het vast gaat lukken. Dat moet wel precies verwoorden.

je-

je

Wat zeg je niet? Maar wat je precies tegen jezelf zegt is essentieel. Of beter gezegd wat je niet tegen jezelf zegt. Uit psychologisch onderzoek blijkt namelijk dat je vooral niet het woordje ‘niet’ moet zeggen. Dat betekent dus dat ‘niet-opgeven, niet-stoppen, niet-wandelen’ foute mantra’s zijn. Denk niet roze olifant Dat komt door het ‘roze-olifant-effect’. Als je met alle macht niet aan een roze olifant wilt denken, ga je automatisch aan een roze olifant denken. Je brein vindt het namelijk enorm lastig om het woordje ‘niet’ te begrijpen en denkt daardoor juist aan die roze olifant. Ga maar na: jij denkt er nu ook aan. Gedachte naar gedrag Dit effect geldt niet alleen voor gedachtes, het vertaalt zich ook naar gedrag. Bij rokers die willen stoppen met roken en heel hard ‘niet roken’ denken, mislukt de poging relatief vaak. Mensen die ergens niet-angstig van willen worden, voelen zich juist enorm gespannen. Of wat dacht je van mensen die proberen af te vallen. Dan is het 'niet-snoepen' geen goed adagium, want dan zit je voor je het weet met je handen in de droppot. En bij wedstrijdstress? Bij stress neemt dit effect nog eens flink toe. Bij een wedstrijd ben je vaak extra zenuwachtig. Je maakt heel wat stresshormonen aan. En als je dan ‘nietstoppen’ eindeloos herhaalt, denkt je brein verlekkerd aan stoppen, zodat je 28


December 2013

De wissel

voor je het weet aan het wandelen slaat. Zeg dan maar dag tegen die scherpe eindtijd. Formuleer positief Hoe moet het dan wel? Simpel: door je doelen positief te formuleren. Blijf ‘harder, harder, harder’, tegen jezelf zeggen. Denk ‘doorgaan’ of ‘kom op nou’. Zolang je brein daardoor maar denkt aan het verbeteren van je prestatie en niet in de verleiding komt om al te veel aan opgeven te denken. So easy En echt het werkt. Oefen het eens tijdens een training. Versnel een flink stuk en denk dan alleen maar dat het je zo makkelijk afgaat. Of loop een kilometer of twee langer, terwijl je tegen jezelf zegt dat het hartstikke makkelijk gaat. Met een beetje mazzel geeft je brein je lichaam dan deze opdracht. Doorzetten is dus helemaal niet moeilijk. Of wacht: fout geformuleerd. Doorzetten is dus hartstikke makkelijk. Sebastiaan Timmermans

29


De wissel

30

December 2013


December 2013

De wissel

CROSSBATTLE 1, 2013

31


De wissel

December 2013

“Uit het startblok” december 2013 December 2013, Sinterklaas is net vertrokken en nagenietend van mijn mooie cadeautjes en geweldige gedichten stort ik me op het schrijven van de laatste “Uit het startblok” van dit jaar. Ik word er wel een beetje melancholisch van …. De laatste “Uit het startblok” van dit jaar en de laatste uitgave die nog netjes gedrukt gaat worden en als boekje bij u in de brievenbus valt. Vanaf de volgende keer alleen nog maar middels de computer te lezen op de website van Athlos. Een lange tijd spaarde ik “de Wissel” op, maar bij de verhuizing 2 jaar geleden heb ik ze toch bij het oud papier gedaan. Een enkel exemplaar daargelaten om als herinneringen (voor later…) te bewaren. Eigenlijk vind ik het wel een beetje jammer dat we het clubblad voortzetten middels de website van Athlos. Uiteraard begrijp ik dat we mee moeten met de modernisering en dat het een mooie geldbesparing is en dat tegenwoordig alles middels de computer moet. Maar ik lees nog steeds het liefst een papieren krant, magazine of boek.. Met enige regelmaat neem ik het clubblad mee naar mijn moeder. Ze heeft immers de inmiddels bijna 35 jaar die ik bij de vereniging loop met 32


December 2013

De wissel

veel interesse en enthousiasme gevolgd. Maar mijn lieve moeder van bijna 70 heeft geen computer, zal ze ook zeker niet meer aan beginnen en ik denk niet dat ze de enige is. Geen clubblad meer voor haar en straks misschien ook niet meer de krant en wat volgt. Moet ik met de laptop op bezoek om zo het reilen en zeilen van Athlos te laten zien. Gelukkig bij Athlos ook tradities die we nog in stand houden. Zo werden we zaterdag 30 november vereerd met een bezoek van Sinterklaas en twee malle zwarte pieten. Alle pupillen en haar trainers werden verrast met heerlijkheden en een goed woord van deze goedheiligman, die dit jaar alles in rijm had gezet. Het is en blijft een zalig kinderfeest waarvan ook vele volwassenen (ouders) van genieten. Of moeten we bij Athlos hier ook mee stoppen gezien de heftige discussies over Sinterklaas en de zwarte pieten. Is dit nog wel verantwoord en niet al te racistisch? Tja, ik zag op het journaal een filmpje van een bezoek van Sinterklaas op een lagere school in Amsterdam waarbij de Sint geassisteerd werd door zg. “roet�pieten. Geen pruiken, geen donkerbruine hoofden, geen rode lippenstift. Enkel wat vegen op de wangen en een hoed of muts op. De meeste kinderen vonden dit maar raar en heel eerlijk gezegd, ik ook! Hopende dat we bij Athlos die discussie over Sinterklaas nog niet hoeven te voeren heb ik snel aan de Sint en zijn pieten gevraagd of hij vast een plaatsje in zijn agenda van 2014 wil reserveren. We sluiten een mooi 33


De wissel

December 2013

jaar af. 2013, het jaar van ons 60 jarig bestaan. Stilstaan bij heel veel mooie atletiek jaren. Denkende aan veel mooie sportieve mensen die allen het atletiek een warm hart toedroegen en dragen. AV Athlos groeit gestaag verder, gaat mee met de modernisering en groeit van een kleine vereniging naar een iets wat commercieel bedrijf. Nieuwsgierig naar wat 2014 ons gaat brengen, sluit ik af met een mooie spreuk. “Geluk is het gevoel niet alleen te zijn” Laten we in 2014 met zijn allen proberen dat geluk te vinden en vast te houden. Bedankt voor het lezen van de papieren uitgave “Uit het Startblok” Hele fijne en mooie kerstdagen en een gezond en sportief 2014 gewenst. Alida van de Kolk (hoofdtrainster Baanatletiek) PS. Vergeet niet de “Nieuwjaars Cross Battle”… een modern woord voor lekker tegen elkaar rennen door de bossen en na afloop genieten van een heerlijk bord snert!

34


De wissel

December 2013

5HJHOPDWLJ ZDWVSDUHQ

]RQGHUGDWX HURPNLMNHQ QDDUKHHIW

5DER6DOGR6SDUHQ$XWRPDWLVFKVSDUHQZDWXRYHUKRXGW 'HHQHSHULRGHJHHIWXPHHUXLWGDQGHDQGHUH'DQLVKHWODVWLJRPHHQYDVW EHGUDJWHVSDUHQ'DDURPLVHU5DER6DOGR6SDUHQ'DDUPHHZRUGWKHWVDOGRGDW XGLHSHULRGHQLHWKHHIWJHEUXLNWDXWRPDWLVFKRSXZVSDDUUHNHQLQJJH]HW

6WDUWQXPHW6DOGR6SDUHQRSUDEREDQNQOVDOGRVSDUHQ 6DPHQVWHUNHU'DWLVKHWLGHHYDQFR存SHUDWLHIEDQNLHUHQ

35


De wissel

December 2013

Vetrollen eraf Natuurlijk willen we allemaal toptijden op de (halve) marathon rennen en zijn we dankzij onze goede conditie superblij met onze verbeterde longinhoud. Toch is er één gevolg van het langdurig trainen dat voor een heleboel lopers het allerfijnst is: weg vetrollen. Althans: dat vet vermindert. Al met al is het verkrijgen en behouden van een sportief lijf voor velen van ons de reden om je kreunend uit bed te slepen en een rondje te rennen. Lage intensiteit vet eraf De meeste van ons weten dat je vooral niet te hard moet trainen om vet te verbranden. Want juist bij een wat lagere intensiteit vindt je lichaam het fijn om vet in de verbrandingsmotor te gooien. Lees daar alles over in dit artikel. Specifiek vet weg Als we het dan toch over vet verbranden hebben. Zou het niet perfect zijn om je lichaam op te kunnen dragen op welke plek het vet als eerste moet worden verbrand? Net zoals wordt gesuggereerd in de al die reclames op televisie waar je heel specifiek bepaalde probleemgebieden kunt ‘ontvetten’. Helaas is de werkelijkheid minder rooskleurig. Hoe zit het dan wel in elkaar? Twee soorten vet Allereerst is het belangrijk om te weten dat we twee soorten vet hebben:  1 Vet rondom de organen. 2 Vet onder de huid. Wat is vet? En wat is vet nu precies? Vetcellen zijn eigenlijk cellen vol ‘overtollige’ energie. Als je dus meer eet dan dat je verbrandt, heb je energie over. Dat overblijfsel moet je lijf ergens kwijt en dus wordt het in je lijf opgeslagen met als gevolg een stijgend vetpercentage (zeg maar hallo tegen die lubberende zwembandjes). Favoriete plekken Het vet onder de huid is goed voor ongeveer 80 procent van het totale lichaamsvet, waarbij dit bij vrouwen vaker in de peer- en bij mannen veelal in de appelvorm voorkomt. Vet kan op vrijwel alle plekken worden opgeslagen, maar favoriete plekken zijn onderbuik, dijen, billen, bovenarmen en de borst.   Van overschot naar tekort Dit gaat zo door totdat je op een dag in de spiegel kijkt en er ‘nu echt’ iets aan wilt doen. Hardloopschoenen worden aangeschaft, dikmakers in de prullenbak 36


December 2013

De wissel

gegooid. Je gooit de verbranding van energie omhoog, terwijl je de inname verlaagt. Nu komt je lichaam energie tekort en wendt het zich tot je vetcellen. Afpellen Bij dat vermageren en dus het verliezen van vet, volgt je lichaam de ‘uimethode’. Je vetcellen verdwijnen niet van een specifieke plek, maar laagje voor laagje van het hele lijf. Volgens dit artikel lijkt het erop dat vet het eerst verdwijnt van de plek waar dat het laatst aankwam. Dat betekent dat notoire probleemgebieden als ‘dat eeuwige buikje’ het moeilijkste aan te pakken zijn. Vet of kilo’s verliezen? Overigens is vet verliezen niet altijd hetzelfde als gewicht verliezen. Want wie net begint met sporten, zal vooral in het begin flink aan spierkracht winnen. En daar horen natuurlijk ook spierkilo’s bij. Dan kan de weegschaal nog wel eens teleurstellingen in petto hebben, terwijl het vetpercentage rap dalende is.  Daarom is de broek-band-meter vaak een veel plezierige.  Want zodra je in je broek begint te zwemmen, weet je dat je  vetpercentage aan het dalen is. Sebastiaan Timmermans

37


De wissel

Gezocht: Enthousiaste ouders!

December 2013

Aangeboden: Leuke hobby!

Athlos mag zich verheugen in een groeiend aantal jeugdleden. Dit betekent een gezellige drukte tijdens de trainingen, met veel enthousiaste kinderen, die van Athlos mogen verwachten dat ze een  nuttige, leuke en verantwoorde training aangeboden krijgen. Het is echter lastig om het aantal trainers waar we over kunnen beschikken, gelijke tred te laten houden met het aantal jeugdleden. Vandaar dat we eigenlijk continu op zoek zijn naar mensen die er wat voor voelen om te helpen bij de jeugdtrainingen. Begin volgend jaar zal Athlos helaas afscheid moeten nemen van de 2 trainers die tot nu toe met veel enthousiasme de trainingen voor de Mini-, C- en B-pupillen verzorgden, namelijk Govert Jan en Merel Visser. Dit betekent dat we nu nog  actiever dan voorheen een beroep willen doen op ouders. Heb je een kind bij de A-, B-, Cof mini-pupillen, en lijkt het je leuk om bijv. 1 x in de week te assisteren bij een training, dan ben je van harte welkom bij Athlos. Door ons vaste trainerscorps worden de trainingen voorbereid en wordt er voor gezorgd dat de technieken op de juiste wijze worden aangeleerd. Je hoeft dus zelf geen directe kennis te hebben van de atletieksport. Er lopen inmiddels bij Athlos al aardig wat trainers rond die ooit als ouder van sportende kinderen “er in gerold” zijn en het trainen geven als een zeer leuke hobby ervaren. Lijkt het je wat, wil je meer informatie of wil je vrijblijvend een keertje “proef draaien” tijdens een training, neem dan contact op met Kevin van de Wassenberg (trainerscoördinator), mail:  kevinvdwassenberg@live.nl , telefoon 06-38567886. Je kunt natuurlijk ook voor of na de training van je kind één van de aanwezige trainers even aanspreken. We hopen op jullie reactie!   Met vriendelijke groet,   De baan-atletiektrainers van Athlos. 

38


December 2013

De wissel

39


De wissel

December 2013

Op zaterdag 4 januari 2014 wordt de traditionele Nieuwsjaarloop gehouden. Je kunt op 2 manieren aan deze loop meedoen, te weten met de trein naar Nunspeet en vervolgens door de bossen terug naar Athlos of met de auto naar Hulshorst en vandaar uit lopend terug naar Athlos. Je bepaalt zelf, eventueel in overleg met je trainer, je keuze. De loop vanuit Nunspeet wordt gecoรถrdineerd door Johan Foppen en Theo Stevens; de loop vanuit Hulshorst door Karel Foppen. Het tijdsschema voor de Nieuwjaarsloop ziet er als volgt uit: Vanuit Nunspeet: 12.30 uur: Vertrek lopend vanaf Athlos naar het station Harderwijk; 13.09 uur: Vertrek met de trein naar Nunspeet; 13.17 uur: Aankomst station Nunspeet; 13.20 uur: Verzamelen treinreizigers en lopers vanaf Athlos en vervolgens gezamenlijk vertrek richting Athlos. Deelnemers, die ook de heenreis lopend willen afleggen i.p.v. de treinreis, moeten dit zelf onderling regelen. Vanuit Hulshorst: 13.15 uur : Verzamelen bij Athlos; 13.30 uur : Vertrek per auto vanaf Athlos naar Hulshorst; 13.45-14.00 uur : Aankomst Hulshorst, parkeerterrein na viaduct Hulshorst over A28; 14.00 uur : Vertrek lopers richting uitkijktoren voor samenvoeging met Nunspeetlopers. Karel Foppen coรถrdineert het vervoer naar Hulshorst en om die reden het verzoek om je tijdig per e-mail op te geven bij Karel Foppen: karelwilfoppen@ caiway.nl. Geef hierbij ook aan of je mogelijkheden hebt voor autovervoer, b.v. familielid die kan rijden. Ergens omstreeks 14.30 uur zullen de Nunspeet- en Hulshorstlopers elkaar ontmoeten bij de bekende uitkijktoren op het Hulshorsterzand. Vanaf daar gaan we gezamenlijk richting Athlos, waar de heerlijke snert dampend op ons staat te wachten gesponsord door Auto Versteeg Buurman. Een mooie tocht toegewenst. Johan Foppen. 40


December 2013

De wissel

41


De wissel

42

December 2013


December 2013

De wissel

43


De wissel

44

December 2013


December 2013

De wissel

45


De wissel

46

December 2013


December 2013

De wissel

47


De wissel

48

December 2013

Nr5 2013  

De Wissel is het clubblad van atletiek en triathlon vereniging AV Athlos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you