Page 1

DE WISSEL

VAN DE REDACTIE

tweemaandelijks clubblad van atletiekvereniging Athlos te Harderwijk

Voor je ligt een superdikke De Wissel. Daar waar je de ene keer op je knieën moet om een beetje kopij te krijgen voor ons cluborgaan heeft de redactie (me myself and I) deze keer een aantal stukjes moeten doorschuiven naar de volgende uitgave. Zo vind je deze keer geen estafettestokje (Lieke heeft nog niets aangeleverd en ik had geen tijd om er achteraan te gaan), puzzelpagina en uitslagen/verslag van o.a. de clubkampioenschappen.

Nr. 5 , oktober 2005

Redactie en vormgeving Jaco Reijgersberg van Noortlaan 24 Harderwijk jaco@reijger.nl 06-22207674 Uitslagen: Berry Westerhof berry.westerhof@12move.nl

Inleveren kopij: per e-mail naar het redactielid Eventueel kunnen bij een artikel foto’s en/of illustraties geplaatst worden.

Uiterste inleverdatum volgende DE WISSEL: 15 november 2005

Deze keer wel een aantal vakantieverslagen van Athlosleden, de een wat langer als de ander, een reactie van een lid over de opkomst bij de clubkampioenschappen. Nieuws over de nieuwbouw die op komst is en de sponsorcommissie. Een tweetal verslagen van het 25e Athloskamp, een stukje over een fietsend groepje dames, enz, enz. Je kunt dus wel stellen dat het de moeite waard is om er even lekker voor te gaan zitten. Deze keer heb ik helaas ook de distributie grotendeels zelf moeten doen. Margreet van Leeuwen (de vrouw van) is bereid gevonden om de distributie van Ermelo voor haar rekening te nemen. Moet je nagaan, ze is volgens mij niet eens lid van Athlos. Maar voor Harderwijk heeft niemand zich gemeld en helaas heb ik i.v.m. verbouwwerkzaamheden geen tijd gehad om op mijn knieën te gaan! Hopelijk leest iemand deze laatste oproep en mij hij of zij zich alsnog om 6x per jaar de clubbladen te verdelen en te bezorgen bij de bezorgers. Help a.u.b., want ik kan het niet alleen! Veel leesplezier.

Jaco Reijgersberg

1

VAN DE REDACTIE

DE WISSEL

Augustus 2005


DE WISSEL

Augustus 2005

INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 12. 14. 15. 23. 25. 25. 27. 29. 30. 31. 31. 33. 33. 35. 36. 37. 39. 41. 42. 43. 43. 44.

2

VAN DE REDACTIE INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VAN DE VOORZITTER ATHLOSKAMP UITSLAGEN TRIATHLON ALMERE UITSLAGEN EVEN HERKAUWEN VAN BASEL NAAR ROME FIETSEN ATHLOSKAMP GELDERS OVERIJSSELS CROSS KAMPIOENSCHAP 2005 ONZE MEIDENFIETSCLUB TRAININGSTIJDEN LANGE AFSTAND GROEPEN DE VAKANTIE ZIT ER WEER OP LOOPGROEP JOHAN / HELEEN VAN DE PENNINGMEESTER NOORWEGEN... EEN WENS IN VERVULLING GOEDE ACTIE VAN PEARL... DUTCH ANGELS CLUBRECORDVERBETERINGEN 2005 105 JAAR HARDLOPEN.. NIEUWS VAN DE SPONSORCOMMISSIE TEKENINGEN NIEUWBOUW GEREED ATHLOSCROSS GROTE CLUBACTIE OPLOSSING SUDOKU MEERJARENBELEIDSPLAN ATHLOS


DE WISSEL

Augustus 2005

Bestuur Voorzitter

Naam A.J. Hollander

Secretaris

W.N.B. Verdoold

Penningmeester

D.J. Deirkauf

Vice voorziter

C.G. de Vries

Algemeen lid

F. Karssen

Technische Com.

K. Bertijn

Wedstr. Org. Com.

V. Bakker

Kantinecom.

H.v. Asselt

Accommodatie Com.

J. van Meerveld

Sponsor commissie

J. Molenberg sr.

Redactie commissie Festiviteiten commissie Triathlon commissie Overigen Wedstrijd secretaris

vacant vacant vacant Naam E. Nijhuis

Inschrijving uitwedstrijden Ledenadministratie

C.S. Vellinga

Jurykontaktpersoon.

H. Kuijken

Redactie clubblad

J. Koornstra

D.J. Deirkauf

Clubhuis Trainers G. Bosch (hoofdtrainer) W. Boes E. v. Driesten J. Foppen H. Geerling J. Haklander M. den Hartog K. Heij G. Knopper A. v.d. Kolk (hoofdtrainer) T. Meringa D. Petersen A. Poel R. Postma F. Schuchard F. Stigt Thans P. Sweelssen J. van Veen C.S. Vellinga S. Vliek L. Visser C.G. de Vries H. de Weerdt H. Westerhof J. Westerhof W. Winkeler

Adres Fazantlaan 4 3847 LH Harderwijk Hulstlaan 33 3852 GA Ermelo Muidenpad 28 3844 JM Harderwijk Rooseveltlaan 24 3844 AJ Harderwijk Bachdreef 167 3845 AG Harderwijk Krommekamp 75 3848 CB Harderwijk PC Hooftlaan 12 3852 BE Ermelo Zeggemeen 83 3844 RP Harderwijk Oldenallerhout 53 3845 EA Harderwijk Schaffelaarhout 16 3845 EG Harderwijk

Telefoon 0341 432747

Adres Weverskamp 46 3848 CR Harderwijk Fred. Hendriklaan 36 3852 XB Ermelo Muidenpad 28 3844 JM Harderwijk Da Costastraat 15 3842 XE Harderwijk Boerhaavelaan 25 3843 AP Harderwijk Strokelweg, Harderwijk

Telefoon 0341 427503

Adres Zuiderzeestraatweg 185 Tuinstraat 47 Bluesdreef 35 Kampweg 4 Drielandendreef 276 Middenlaan 19 Bothastraat 3 Gruttomeen 18 van Heemskerklaan 174 Staverdenseweg 105 Stedenmeen 34 Walstein 3 Vondellaan 73 Horsterweg 267 Molenstraat 4 Lange Haeg 60 Dirk Staalweg 61

3849 3841 4845 3841 3845 3843 3851 3844 8072 8075 3844 3848 3842 3853 3841 3853 3851

AE Hierden GS Harderwijk BS Harderwijk GJ Harderwijk CH Harderwijk BA Harderwijk DN Ermelo ZC Harderwijk AK Nunspeet AP Elspeet JB Harderwijk AN Harderwijk EB Harderwijk JD Ermelo AE Harderwijk EJ Ermelo JK Ermelo

Fred. Hendriklaan 36 Vlierburgweg 37 Gentenhof 11-8 Rooseveltlaan 24 Wilhelminalaan 25 Gruttomeen 22 Hindeloopenpad 3 Steynlaan 11

3851 3848 3852 3844 3842 3844 3844 3851

XB Ermelo CZ Harderwijk LW Ermelo AJ Harderwijk KH Harderwijk ZC Harderwijk HL Harderwijk BN Ermelo

0341 557468 0341 416422 0341 426732 0341 432671 0341 425746 0341 424293 0341 420421 0341 460280 0341 422630

0341 558163 0341 416422 0341 415409 0341 425201 0341 432169 Telefoon 0341 415998 0341 422476 0341 431639 0341 417500 0341 434400 0341 416561 0341-562782 0341 413547 0341 253271 0577 492283 0341 422413 0341 422482 0341 363070 0341 417221 0341 553004 0341 554243 0341 558163

0341 418125 0341 417758 0341 562736

3


DE WISSEL

Augustus 2005

VAN DE VOORZITTER Het baanseizoen loopt ten einde. Als ik dit schrijf zijn net clubkampioenschappen achter de rug. Ik mocht daarvan de prijzen uitreiken. Op zich altijd een heugelijk gebeuren, met veel gejuich en positief enthousiasme. Al die ouders waarvan sommigen de gehele 7, 9 en 10-kamp van hun kinderen hebben uitgezeten en al die tijd vol spanning hebben meegeleefd. En de kinderen die soms met een blij gevoel en soms met enige teleurstelling (en nogal eens een traantje) zich door hun programma hebben heen gewerkt, waarvan aan de buitenkant geen vermoeidheid zichtbaar is, en waarvan de meeste met grote voldoening naar huis gingen. Op zo'n moment ben je trots als voorzitter op al die vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben gemaakt. Bravo!! Als er ouders zijn die ook graag willen mee organiseren, u bent van harte welkom bij de Athlos familie. We zijn weer twee maanden verder met weer een aantal Raads- en Commissievergaderingen maar we hebben nog steeds de beslissing niet over het al dan niet toekennen van subsidie door de Gemeente voor de nieuwbouw. Die volgt hopelijk in november. Wel zijn we opgeschoten met het verkrijgen van de vergunningen, de tekeningen etc. We grijpen nu elke gelegenheid aan om subsidies van het bedrijfsleven te vragen. Ook op dit punt is er al veel gedaan en er zijn al enkele toezeggingen verworven. Met de ervaring van de betrokkenen van het fondsen ophalen voor de nieuwe baan in de tas, is het sponsorprogramma weer opgepakt, waarvoor alleen maar lof op zijn plaats is. Succes voor iedereen, die zich inzet voor de realisatie van de nieuwbouw. Het zal een "warme" winter worden, want we hebben ons een uitdaging gesteld. Ik vind dat we de nieuwbouw tot op heden zeer kundig oppakken. En we zullen dit ook goed afronden met zijn allen. Daar ben ik van overtuigd. Op naar een mooi onderkomen!

Nol Hollander

4


Augustus 2005

DE WISSEL

ATHLOS KAMP 2005 Het begon allemaal 26 augustus om 18.00 bij het athlos hek‌ Alle D-junioren, C-junioren, pupillen en lEIdingen waren er. Het was een gezellige bijeenkomst die nog 3 dagen voortgezet zou worden. Na alle bagage in te hebben geladen, reden we naar het Athlos kamp, tevens de Abbert, om eerst nog te verdwalen (in de betreffende auto met als chauffeur mevr. [x], zaten Elianne Daamen, Laura Morren en Chala Garcia.). Na een half uurtje te hebben ge-seesight door de boeiende polder van ons pituriske landje, kwamen ook wij nog heelhuids aan. Wat eigenlijk niet waar is, want elke dag verlies je miljoenen huidschilfers, die nu nog steeds in de polder van ons pituriske landje liggen. Maar dat terzijde. Na onze tenten te hebben opgezet en onszelf te hebben gesetteld, moesten wij onszelf weer ontsettelen omdat onze geliefde en immer zo slimme kamplEIding van tevoren bedacht had om op een zogeheten 'survival-tocht' te gaan. Deze marteling moesten trouwens alleen de C- en D- junioren doorstaan. -Trouwens, Rob en Maarten, Jullie zijn schatten!Excuses voor dit kleine intermezzo. Kleine toelichting: Rob Stuber en Maarten Klaassen hebben alle tassen van Elianne, Chala en Manouk gedragen, en dat was zwaar hoor! Eenmaal aangekomen na een picknicksterrenkijk-plas-pauze, en wat hulp van de lEIding, hebben we een soort tent-achtig iets moeten opbouwen met de stokken en het zeil dat we (Rob en Maarten) moesten mee zeulen. Nou wij hadden dus echt een prachtig kasteel gemaakt, weten Ruben en Jarno het weer beter hoor! "Ja, de regen komt van die kant en het onweer van boven!" Ja hoor, en ik ben Madonna. Na van een goede 'nachtrust' te hebben genoten, konden wij na een stukje lopen een wilde, woeste, gevaarlijke, pirhanjaas bevattende rivier oversteken. EITJE! Nou, flink hardgekookt eitje ja‌. Helaas konden Elianne en Manouk niet deelnemen aan deze activiteit, omdat zij nogal kotsneigingen hadden (in een 6-sterren hotel). Eenmaal aangekomen op de Playa, hebben we onze buikjes rond kunnen eten met eigen warmgemaakte -knak-worstjes. Terug op het kamp (wat naast onze survival basis lag, kwamen we achter) konden we even op ze Krabmans: 'Vet Chillen, en Relaxen duuuuuudes'. En daarna de tututututututututuuuuuuuuuuuu: Nep-Bonten Avond! SSSSSSSpaning en SSSSSSensatie! (en travestieten acts). Was supergrappig.. vooral met Martijn, Maarten, Tom, Ruben en Lazlo (vond iedereen dom, behalve Chala) die ons allemaal hadden gepunkd door Jody Bernal te gingen doen. Maar inderdaad Kristien: tegen 5


DE WISSEL

6

Augustus 2005


Augustus 2005

DE WISSEL elkaar botsende jongens wat ze dansen noemen lijkt er meer op ja! Ook Lotus was natuurlijk de ster. Met al haar sierlijke bewegingen stal zij de show. Ook het couplet klappend doorbrengen was heel origineel. En de miss/mr verkiezing was natuurlijk hĂŠt toppunt. De C-junioren waren al opgegeven, vonden ze niet leuk. Yvonne, Karina en Valerie, de diva's, Milou en Lisanne, de hocus-pocusact, Lotus met een 'mini-Ch!pz-versie, Esther en Sascha die stiekem gewoon hunzelf waren, Iris en Raimo als striptease-gevallen, Chala als sexy-lady en de vier guys met hun moppen. Milou en Raimo: GEFELICITEERD!!! ' ' Milou dansen, dansen, je moet naar voren!! Ellen Drost lag al lekker te slapen op de schoot van de coĂśperatieve rockhoer, en

weet ik veel wat voor shit nog meer. De junioren hadden nog een wandeling en toen lekker naar bed. De volgende morgen het alom bekende spelletjes circuit, met als hoogtepunt natuurlijk het sponsjesgooien. Toen lekker pannekoeken eten, watergevechten houden, tenten afbreken met als afsluiting het Athloslied. Het was een supergezellig, mooi weer en goedgeslaagd kamp!! Kusjes, Elianne en Chala, D-junioren

7


DE WISSEL

Augustus 2005

4 SEPTEMBER 2005 JONGENS B-COMPETITIE FINALE BERGEN OP ZOOM 100m 13. Broekema, Nick 400m 3. Schouten, Stefan 12. Pasman, Jeroen 800m 3. Boes, Jelle 19. Knispel, Xander 1500m 5. Meer, Marco de 18. Vasse, Robbert-Jan 110mh 12. Schouten, Stefan 17. Knispel, Xander 4x100m 11. AV Athlos hoog 8. Otten, Niels 17. Meer, Marco de polshoog 6. Delhez, Marijn ver 14. Boes, Jelle 17. Bertijn, Jan hss 6. Delhez, Marijn kogel 5. Adam, Jasper 15. Wels, Marinus

12.11 sec

558 ptn

52.18 sec 58.60 sec

712 ptn

2.04.86 min 2.28.22 min

667 ptn

4.28.34 min 4.52.30 min

601 ptn

16.98 sec 20.06 sec

662 ptn

47.20 sec

623 ptn

1.65 m 1.55 m

540 ptn

3.20 m

587 ptn

5.34 m 5.14 m

453 ptn

11.58 m

521 ptn

12.62 m 10.10 m

641 ptn

Einduitslag Jongens B-competitie 8. AV Athlos

8

7556 pt.


Augustus 2005

DE WISSEL

GERRIT JAN BAKKER GENIET TIJDENS HELE TRIATLON ALMERE Vrijdags 26 augustus mijn spullen weggebracht naar Almere. Ik, moest natuurlijk gelijk nog even kijken wat de kortste weg is voor morgenvroeg. Ik wil morgen niet te laat komen, dat zou zonde zijn van al die voorbereiding. Om 10.00 inschrijven, startnummer ophalen fiets naar parcfermee, tassen met wieler- en loopkleding ingeleverd, niks vergeten ? Denk het niet, dat moet na de 25e controle toch wel goed zijn. Ik heb er vervolgens even rond gehangen, het was er tenslotte wel lekker weer voor,20 graden en een zonnetje. Om 13.30 vond de briefing plaats met het laatste wedstrijdnieuws en met de water temperatuur van 17,5 graden. Kan slechter…… Een wetsuit wordt toch aangeraden maar die doe ik zo wie zo wel aan. Nu maar weer terug naar huis en lekker gaan slapen zodat ik morgen fit ben voor de wedstrijd. Kwart voor vijf gaat de wekker en dat betekent opgestaan. Ik heb eerst lekker gegeten en het eten voor onderweg klaar gemaakt. Nu kan het op naar Almere. Om 6.15 start de registratie Daarna heb ik mezelf in mijn wetsuit gehesen brilletje en zwemcap mee en achter de doedelzakmuziek aan naar de startkooi waar om 7.30 uur het startschot gelost zal worden door een Leopard tank. Er is tamelijk veel plubliek waaronder wat bekenden die speciaal de moeite hebben genomen om vroeg op te staan, altijd leuk. Het startschot klinkt, rennen naar het water daar gaan we dan. De eerste meters is het even wennen aan de golfslag. Ik krijg wat water binnen maar het gaat al gauw beter als ik alleen rechts adem. Eerste boei genomen linksom, wind mee gaat lekker nog wat enthousiaste duikers in een bootje die ons aanmoedigen, na zo`n 45 minuten haven in zicht, heb eigenlijk geen idee van de tijd….Er zitten er echter niet al te veel voor me, de meeste van de 480 deelnemers zitten achter mij. Na 58.27 verlaat ik het water om mijn weg te vervolgen op de fiets. Eerst even omkleden, banaantje, flesje extran en gaan. Voel me vanaf het begin goed, niet te hard, afspraak met Gerrit (trainer)was zo tussen 30 en 33 kilometer per uur. Ik wordt in de eerste ronde van de drie van 60 km, wel veel ingehaald maar dat zijn gewoon de betere fietsers. Ik ga zeker niet mee anders fiets ik de boel stuk. Ik let goed op mijn drinken en eten. De verzorging langs de kant is goed, om de 15 km een verzorgingspost, is ruim voldoende. Fiets lekker de kilometers weg, in de tweede ronde komt er nog een enkeling voorbij maar ik haal er ook nog wel eens één in. Een triatleet zegt tegen me 'dit is de derde keer dat je me inhaalt', wat ik zelf niet in de gaten heb gehad. Ik kom begin derde ronde bij een fietser die er zo te zien doorheen zit. Ik vraag wat er met hem is; hij zegt dat het parcours zo geestdodend is….. Dat hij er mentaal doorheen zit, ik praat op hem in zeg dat hij 9


DE WISSEL

10

Augustus 2005


Augustus 2005

DE WISSEL

aan leuke dingen moet denken, en dit vooral voor zijn eigen plezier moet doen. Het heeft waarschijnlijk goed geholpen want ik heb hem niet meer gezien. Hij kreeg de zogezegde vleugels! Na 5.40.48 stap ik van de fiets, nu nog een stukkie lopen. Ook weer drie ronden nu van 14 kilometer. Ik kom bij het oplopen van de dijk Gerrit tegen die zegt dat ik mijn tempo aan moet passen, afspraak was plus minus 4 uur maar ik ging op dat moment te snel. Alles voelt nog goed, dan wordt je snel overmoedig. Eerste ronde verloopt soepel. Ik haal al snel weer mensen in, kom bij een jongen te lopen die ook van plan is 4 uur te lopen. Dit gaat drie kwart ronde goed, tot ik hem niet meer hoor achter mij. Ik ging kennelijk toch te hard, maar na een kilometer of 3 loopt hij plotseling weer achter mij. Ik vroeg hem waar hij vandaan kwam. Even een inzinking zegt hij, waarna hij vervolgens stil valt, niet meer gezien. Het stadion binnenlopend voor de derde ronde loop ik gelijk op met de Gregor Stam, de man van weleer, zijn naam wordt genoemd, applaus klinkt op, waardoor hij harder gaat lopen, ik houd hem niet bij, hij loopt duidelijk bij mij weg. Gaandeweg weg de laatste ronde loop ik weer op hem in, op de dijk terug nog zo`n 3 kilometer voor de finish haal ik hem in en blijf hem net voor bij de finish. Elly (mijn vrouw) staat daar te wachten met een roos in haar hand die ze aan mij geeft, ze heeft me gister gesteund, vandaag gesteund en zal dat morgen weer doen. Het zit er op 3.40.21 op de marathon, totaal tijd 10.25.36, mag best tevreden zijn, het is het meer dan waard geweest. Bedankt alle mensen die mij gesteund hebben. Bij het schemerlicht, om 22.10 uur heb ik mijn fiets opgehaald. Kijkend over de dijk zie in de verte die jongen lopen van tv uit de jaren 80. De vraag van de enthousiaste verslaggever was toen: gaat hij het nog halen? Nu weet ik het!

11


DE WISSEL

Augustus 2005

PUPILLENWEDSTRIJD ZWOLLE, 3 SEPTEMBER 2005

Jongens pupillen C 40mH 7.82 8.36 8.99 8.68 9.10

2.11.66 2.19.06 2.25.93 2.24.67 2.32.39

0.95 1.00 1.05 0.90 0.95

ptn 1102 ptn 983 ptn 876 ptn 818 ptn 741 ptn

40mH 8.48

600m. 2.19.18

Hoog 1.00

ptn 964 ptn

2.74

15.15

40mH 9.01

ptn 716 ptn

1000m. 4.27.04

3.19 2.49

17.92 8.95

40mH 7.93 8.98

ptn 1013 ptn 557 ptn

1000m. 4.05.82 4.59.52

Jongens pupillen A(1e jrs) 60mH Trystan de Weerdt 11.44 Thomas van Arkel 14.08

Hoog 1.15 0.95

Kogel 6.31 4.28

ptn 1162 ptn 629 ptn

Jongens pupillen A(2e jrs) 60mH Remco Winkeler 11.89 Jesse Maaijen 13.34

Hoog 1.20 1.05

Kogel 8.29 7.24

ptn 1260 ptn 951 ptn

3.84 3.15 3.30 3.08 2.88 2.14

17.83 18.59 17.75 17.39 20.24 12.30

977 ptn 829 ptn 826 ptn 780 ptn 719 ptn 344 ptn

Joost Visser Nelfin de Weerdt Rutger Companjen Coen Doreleijers Job Lodder Meisjes pupillen C Ellen Drost Jongens pupillen B Bas Hoving Meisjes pupillen B Rosalien Bauman Manon Foppen

Meisjes pupillen A(1e jrs) Lieke van den Brink Inge Weber Bente Scheepmaker Karen Nijenhuis Daisy van 't Slot Lotus Westerhof

12

12.16 12.37 12.58 12.54 13.22 14.49

-4.24.96 4.23.30 4.05.67 4.08.66 4.12.11


DE WISSEL

Augustus 2005

JUNIORENWEDSTRIJD HARDERWIJK, 3 SEPTEMBER 2005

Jongens junioren A(2e D(1e jrs) Meisjes pupillen Stnr Naam 80mh ver 364 Quincy van Driesten 16.5 Ver3.76 363Visser Mark Berghuis 17.8 3.09 Merel 3.16 11.32 362 Corbin Berghuis 19.1 3.29 Mirjam Heshusius 3.27 12.37 21.2 2.95 366deAshwin Floor Haas Knoet 3.06 12.30 368 Chaim van Veen 17.4 3.68 Eef Verwey 2.99 12.51 367 Bart van Rosmalen 18.8 3.42 Liselotte Krijgsman 3.16 12.68 365 Alje Hoving 18.6 3.10 Véronique Salomé 2.88 12.92 370 Yorick van de Pavert 18.3 3.18 Merel van der Maaten 2.48 13.57 369 Kevin van Vliet 20.9 3.39

Lisette ter Wee 13.22 Nina Graver Jongens junioren D(2e jrs)13.91 Stnr Naam 360 Willem Bos 356 Simon Hulleman 361 Patrick Winkeler Meisjes junioren D(1e jrs) Stnr Naam 378 Demi Verbeek 377 Dionne van Ommen 376 Laura Noltee 379 Suzet Verschoor Meisjes junioren D(2e jrs) Stnr Naam 372 Laura Morren 371 Chala Garcia 375 Milou Bauman 374 Elianne Daamen

2.74 3.07

Kogel 7.03 Bal 7.00 17.15 6.48 17.74 7.22 15.43 6.23 15.51 5.75 13.28 4.90 17.56 4.26 25.41 4.72 14.62 13.36

Speer 21.79 ptn 22.94 925 ptn 17.62 841 ptn 21.46 770 ptn 8.15 736 ptn 12.79 716 ptn 10.85 707 ptn 8.61 677 ptn 9.46 606 ptn 593 ptn

ptn 1370 ptn 1000m. 1178 ptn 4.03.60 1019 ptn 4.24.01 976 ptn 4.21.00 943 ptn 3.57.90 909 ptn 3.56.94 751 ptn 4.29.99 676 ptn 4.56.31 655 ptn 4.28.83 4.26.40

80mh 16.4 16.3

Ver 4.38 3.86

Kogel 10.28 5.96 7.07

Speer 27.04 19.00 27.41

ptn 1761 ptn 1287 ptn 824 ptn

600m 2.08.1 2.23.5 2.24.4 2.23.3

60mh 13.9 15.0 14.5 14.4

Hoog 1.10 1.10 1.10 1.10

Speer 7.77 13.06 9.06 8.08

ptn 892 ptn 826 ptn 747 ptn 734 ptn

13 600m 1.53.3 1.56.6 2.00.6 2.15.8

60mh 11.9 11.7 11.9 13.5

Hoog 1.30 1.35 1.25 1.00

Speer 19.58 18.58 19.45 14.16

ptn 1643 ptn 1640 ptn 1519 ptn 942 ptn


DE WISSEL

Augustus 2005

EVEN HERKAUWEN Afgelopen medaillewedstrijd op 3 september op onze eigenste kunststof baan was weer geweldig! Iedereen was toch best wel goed in vorm ook al was het één week na het Athloskamp. Even een uitslag: 1 Laura, 2 Chala, 3 Milou, 14 Elianne (knieblessure) Laura Morren heeft volgens mij op alle onderdelen een pr gehaald. Elianne heeft ondanks een knieblessure nog goed weten te presteren, Milou had last van haar rug, maar heeft het ook heel goed gedaan, ik was wel tevreden over mezelf (behalve horden) en Est-hèèèr liep er een beetje voor Jan-met-de-korte-achternaam bij. Toch heeft zij nog wel kunnen helpen door te jureren bij het speerwerpen, wat zij volledig vrijwillig deed, en totaal niet onder 'dwang' van haar moeke. De 600 meters gingen ook heel goed, voornamelijk door het cheerleaders team dat bestond uit Martijn, Maarten, Lazlo en Rob. Oja, en Navarone, maar hij was de punt. B-A-PS-.-!!! Ik denk dat veel mensen wel spierpijn zullen hebben. Ik in ieder geval wel. Zelfs in mijn getrainde blokjes-buik-spieren, van het lachen! Het was een leuke (en warme) dag vol slechte, maar o-zo leuke humor! Chala 14

Jongens junioren C(1e Stnr Naam 380 Martijn Adam 382 Brent Verschoor 383 Frido Welker 381 Tom van der Ma

Jongens junioren C(2e Stnr Naam 388 Lazlo Westerhof 386 Maarten Klaasse 387 Rob Stuber

Meisjes junioren C(1e j Stnr Naam 389 Lisanne Drost 391 Karina Krijgsman 390 Yvonne Kalkhov 392 Valérie Salomé


Augustus 2005

DE WISSEL

15


DE WISSEL

16

Augustus 2005


Augustus 2005

DE WISSEL

17


DE WISSEL

18

Augustus 2005


Augustus 2005

DE WISSEL

19


DE WISSEL

20

Augustus 2005


Augustus 2005

DE WISSEL

21


DE WISSEL

Augustus 2005

PUPILLENWEDSTRIJD HEERDE, 10 SEPTEMBER 2005

Jongens pupillen C Pl. Naam 40m 4 Joost 7.0 9 Nelfin de 7.3 10 Rutger 7.9 16 Coen 7.6 17 Job 7.8 Meisjes pupillen C Pl. Naam 40m 7 Ellen 7.6 Jongens pupillen B Pl. Naam 40m 21 Bas 7.6 Meisjes pupillen B Pl. Naam 40m 5 Rosalien 7.0 13 Manon 7.5

Jongens pupillen A(1e j Pl. Naam 60m 6 Trystan 9.3 28 Thomas 11.1

22

Jongens pupillen A(2e j Pl. Naam 60m 11 Remco 9.3 22 Jesse 10.6

Meisjes pupillen A(1e jr Pl. Naam 60m 7 Karen 10.7 10 Inge 10.6 19 Lotus 11.6

Meisjes pupillen A(2e jr Pl. Naam 60m


Augustus 2005

DE WISSEL

ATHLOSKAMP 2005 Vrijdagavond 26 augustus was het zover, het 25e Athloskamp! Iedereen had zich verzameld bij de Strokel en binnen no-time waren we op weg naar de Abbert! Aangekomen op het kampeerterrein was het kwestie van tent op zetten en ouders wegbonjouren en het kamp kon worden geopend! Natuurlijk kende iedereen het kamplied uit zijn of haar hoofd. Dus er werd uit volle borst gezongen. Nadat het kamp was geopend kreeg iedereen het exclusieve athloskamp 25e T-shirt. Deze werd natuurlijk vol trots gedragen! De junioren gingen die avond gelijk op survival. Nadat iedereen met veel moeite alle bagage in/op/aan/boven/onder/voor/achter ze tas had gedaan waren we klaar om op pad te gaan. Maar dat was nog niet alles, ze moesten niet alleen een loodzware tas dragen, maar ook een enorme hoeveelheid aan bouwmaterialen voor het luxe onderkomen van die nacht. Eenmaal aangekomen op de locatie werd er al druk geknutseld aan de onderkomens. Nadat iedereen hun slaapplek had opgebouwd kregen we toch wel honger. Alleen had niemand, jammer genoeg, plaats in hun tas om etenswaren mee te nemen. Dus dat werd bedelen om mentos, pepermuntjes ( strong en extra strong), speculaasjes en als klap op de vuurpijl: pistachenootjes! Daarna was het wel zo'n beetje tijd om te gaan slapen. Dat werd dan ook braaf gedaan. We hadden dan ook totaal geen last van voorbijrazend verkeer, ongedierte, kamplijders achter bomen, mensen met wc-rollen, zaklampen etc. Het was de hele avond zulk mooi weer en niemand had dus regen verwacht, maar ja Nederland zou anders geen Nederland zijn, het begon te regenen. En niet zo'n normaal Veluws buitje. Nee, een echte polderbui, spoelen dus. Gelukkig waren onze onderkomens (op een paar na) waterdicht. 's Ochtends was het mooi droog. Er kwam dus niks meer naar beneden vallen. Op een kamplijder met boom en al na. Daarna was het kwestie van eten, inpakken en wegwezen. Met kompas op zak moesten we ons een weg banen door de rimboe. En ondertussen ook nog met een d-junior op een brancard als een gek door het bos rennen. Na een (lange) wandeling kwamen we aan bij de plaats waar een bus had moeten staan om ons op te pikken. Deze had echter vertraging, dus gingen we maar bramen en fRambRozen plukken. Toen de bus was aangekomen gingen we ons omkleden en klaarmaken voor een barre tocht door het Veluwemeer. De vrouwen hadden het weer makkelijk, die mochten zich omkleden in de knusse en warme bus. Dus wij mannen ons maar omkleden achter iets te dunne bomen. (Wat als gevolg had dat er gelijk een vieze man foto's begon te maken.) Daarna op weg naar de overkant van het meer in de bus. De bus schommelde erg waardoor enkele mensen kotsneigingen kregen. Gelukkig waren we er op tijd. Toen was het een kwestie van door de rietkraag banjeren en oppassen voor de alligators en het open water in. Na een wandeltocht door het water met zwaar zuigende ondergrond 23


DE WISSEL

Augustus 2005

kwamen we uit bij de vaargeul. We gingen dus verder op een vlot. Aan de overkant gekomen gingen we lunchen en daarna al het hout van o.a. het vlot opbranden. En natuurlijk ook onze schoenen drogen. Nadat de junioren weer terug op het kamp waren gekomen werd er touw getrokken wat langzamerhand overliep in touwtjespringen. 's Avonds werd er geBBQt. Veel vlees, saus en nog meer vlees. Daarna was het moment daar. De Bonte Avond begon bijna en er werden al volop voorbereidingen getroffen. Het werd een fantastische Bonte Avond met veel spektakel. Vooral het fantastische optreden van Jody Bernal (Pretty Fly for a White Guy, AHA, AHA!) sloeg in als een bom. Er waren natuurlijk ook nog optredens van anderen en ook de Mr. en Mrs. Athlos verkiezing. Na de Bonte Avond gingen de pupillen slapen en de junioren maakten nog een nachtelijke wandeling onder de sterrenhemel. Daarna gingen we natuurlijk allemaal weer slapen, want voor Zondag ochtend stonden er verschillende spellen op het schema. Zondag ochtend begon met opstaan en ontbijten. Daarna begonnen de ochtend spellen. En dat waren niet zomaar spellen, maar Athlos spellen! Dus dat was weer dikke pret. Daarna werden er pannenkoeken gegeten die de kamplijders tijdens de spellen hadden gebakken. En het kan ook niet anders, hebben wij ons het hele kamp voortreffelijk gedragen en is het de lijding die zich misdraagt. Sojamelk, stroop, poedersuiker, alles vloog in de rondte. Jammer maar helaas, aan alles komt een eind. Het kamp werd al afgebroken, tenten gingen neer, tentstokken vlogen in de rondte. Daarna werd het kamp afgesloten met nog een laatste keer het Kamplied! Daarna was het kamp echt afgelopen en voor de C-2 Junioren zelfs het laatste kamp! Dus dat was janken. Maar èèn troost, Maarten mag volgend jaar nog een keer! Lazlo

24


Augustus 2005

DE WISSEL

GELDERS OVERIJSSELSE CROSS COMPETITIE; DOE MEE !!! Elk jaar organiseert de regio waar Athlos onder valt, de Gelders Overijsselse Cross competitie. Vier atletiekverenigingen zetten een mooi parcours uit in de wildernis en nodigen alle verenigingen uit. Zo ook dit jaar. De jeugd van Athlos weet al jaren massaal deze wedstrijdjes te vinden. Veel mede atleten om tegen te strijden en inschrijfkosten 1- 2 Euro. Waar vindt je dat nog tegenwoordig. Ook enkele senioren en veteranen weten de weg inmiddels te vinden maar wellicht is het een goed idee om de cross competitie breder uit te dragen en atleten uit de diverse loopgroepen er enthousiast voor te maken. Bij deze. Trainers of atleten.......doe mee. Zet de crossdata op het schema deze winter. Geef je via je trainer op die dit vervolgens doorgeeft aan onze secretaris uitwedstrijden Cor Vellinga. Hieronder staan de data en plaatsen weergegeven. 12 november '05 Isala '96 Kampen 10 december '05 AV '34 Apeldoorn 14 januari '06 AVA'70 Aalten (Kamp.) 11 februari '06 av Cialfo Epe Inschrijfgeld: pupillen 1,30; C/D junioren 1,50; A/B junioren 1,75; senioren en veteranen 2,05 De inschrijving van de eerste sluit 29 oktober dus nu opgeven !!!!

ONZE MEIDENRACEFIETSCLUB Voor een ieder die nog niet op de hoogte is van het bestaan van onze meidenfietsclub volgt hier een kort relaas. Inmiddels alweer een jaar geleden is het idee ontstaan. Wij werden uitgenodigd door onze sportieve fietsende mannen om hen bij te staan en aan te moedigen tijdens de fietsklassieker Luik-Bastenaken-Luik. Daar we altijd wel in zijn voor een leuk weekend gingen we uiteraard mee naar Luik. Met veel bewondering hebben we staan kijken bij de beklimming van de Redoute. Al die goed getrainde mannen en een enkele vrouw hebben we naar boven toe gejuicht. Hier ontstond dus het plan. Sportief als we zijn past meedoen ons beter dan alleen aanmoedigen. DIT KUNNEN WIJ OOK! Het heeft nog wel een half jaar geduurd want er moest eerst nog een marathonnetje worden afgewerkt. Toevallig leerden we in die tijd iemand kennen, een ervaren fietser die ons enkele waardevolle tips aanreikte. Racefietsen is een stoere sport begin dan ook meteen goed. Geen tuttig recht stuurtje maar hangen in de beugels.. Zorg voor veiligheid, dus de helm op en volg een spoedcursus bandenplakken. 25


DE WISSEL

Augustus 2005

In het vroege voorjaar zijn we om de tafel gaan zitten om door te spreken wat we echt wilden. Lekker fietsen met een behoorlijk gemiddelde en misschien zelfs deelnemen aan een paar tourtochten. En toen was het eindelijk zover, op een donderdagavond om 19.00 uur, vertrek vanaf de trimbaan. De ĂŠĂŠn op een geleende fiets, de ander met een spiksplinternieuwe. Helm, een zeemleren kruis, handschoentjes, klikpedalen en zelfs een bandenplakschema, meegekregen van het bezorgde thuisfront. Ietwat lacherig gingen we van start. Het is verbazend hoe snel je een eind weg bent. Fietsen is echt leuk. Met ons gemiddelde steeg ook elke week ons enthousiasme. Op maandag al opletten wat de weersvoorspellingen zijn voor de donderdagavond. Ook in het weekend kropen velen van ons op de fiets. Omdat we er allemaal met een goede conditie aan begonnen konden we al vrij snel mee doen met een tochtje. Zoals bijvoorbeeld "Heimwee naar Nijmegen" of "De Hel van Wageningen" als ook "De Veluwse Natuurtocht". Prachtige namen voor leuke tochten van rond de 100 km. Wat ook bijzonder was om te ervaren dat een loper van gemiddeld niveau ineens een verdienstelijk fietser blijkt te zijn en dat een ander zomaar blijkt te bezitten over echte klimbenen. Wat ons echter verbaasde waren de wat verbolgen opmerkingen van de verschillende heren in de kantine. Mogen wij niet mee? Waarom alleen dames? Nu heren, zijn jullie, enthousiast geworden door dit relaas, hetzelfde van plan , dan willen we jullie best wel bijstaan met de verschillende adviezen. Blijkt het dan, na enige tijd, dat ook jullie aan een tourtochtje mee gaan doen, willen wij best mee. Uiteraard niet om aan te moedigen maar om jullie uit de wind te houden. En om een ander misverstand uit de weg te ruimen: we blijven ook hardlopen! We moeten toch de winter zien door te komen en het is prima te combineren. (Fietsen is trouwens een geweldig alternatief wanneer je geblesseerd bent.) Dit was een kort relaas van een loop/fietsfanaat. Zie elders in deze Wissel het verslag van de deelname aan L.B.L. 26


DE WISSEL

Augustus 2005 SCHEMA TRAININGSTIJDEN

Lange Afstand 1 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Zaterdag

19.00-20.45 uur 19.00-20.45 uur 19.30-20.45 uur 19.00-20.45 uur 09.30-12.00 uur

baan baan baan baan bos

Cor Vellinga Gerrit Bosch Cor Vellinga Gerrit Bosch Gerrit Bosch

0341-558163 0341-415998

Lange Afstand 2 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Zaterdag

19.00-20.30 uur 19.00-20.30 uur 19.00-20.45 uur 19.00-20.45 uur 09.30-11.30 uur

baan baan baan baan bos

ook in bos ook in bos ook in bos ook in bos

Alice Poel Henk Westerhof Alice Poel Henk Westerhof Henk Westerhof

0341-363070 0341-417758

Lange Afstand 3 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Zaterdag Zaterdag

19.00-20.30 uur 1900-20-30 19.00-20.30 uur 19.00-20.30 uur 9.30-11.00 uur 9.30-11.00 uur

baan baan baan baan bos bos

ook in bos ook in bos ook in bos ook in bos

Kees Heij Maria den Hartog Kees Heij Maria den Hartog Kees Heij Maria den Hartog

0341-413547 0341-562782

Lange Afstand 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Zaterdag Zaterdag

19.30-21.00 uur 19.00-20.30 uur 19.30-21.00 uur 19.00-20.30 uur 09.30-11.00 uur 09.30-11.00 uur

baan baan baan baan bos bos

ook in bos ook in bos ook in bos ook in bos

Johan Foppen Jaap van Veen Johan Foppen Jaap van Veen Johan Foppen Jaap van Veen

0341-417500

Trimgroep 1

Dinsdag

19.00-20.30 uur

bos

Peter Sweelsen

0341-554243

Trimgroep 2

Maandag Donderdag

20.00-21.30 uur 20.00-21.30 uur

bos bos

Harry de Weerdt

0341-418125

Lange Afstand 4 Dinsdag Vrijdag

09.00-10.30 uur 09.00-10.30 uur

baan ook in bos baan ook in bos

Karel Foppen Karel Foppen

0341-419215

Lange Afstand 3 Dinsdag Vrijdag

09.00-10.30 uur 09.00-10.30 uur

baan ook in bos baan ook in bos

Johan Foppen Johan Foppen

0341-417500 0341-417500

Startergroep 1

Maandag donderdag Zaterdag

19.00-20.30 uur 19.30-20.45 uur 9.00-10.30 uur

baan ook in bos baan ook in bos baan ook in bos

Desiree Petersen Desiree Petersen Desiree Petersen

0341-422482

Startergroep 2

Dinsdag vrijdag

9.00-10.30 uur 9.00-10.30 uur

bos bos

Jacob Haklander Jacob Haklander

0341-416561

Wandelgroep

Maandag

9.00-10.30 uur

baan

Jacob Haklander

0341-416561

27


DE WISSEL

Augustus 2005

TE KOOP CLUBKLEDING NIEUWE AANMAAK VIA RUNNERSWORLD (KWALITEIT DRYFIT / COOLMAX) Singlet (dames en heren model) Maten XXS XS S M L XL XXL

Prijs • 18,15 • 18,15 • 22,69 • 22,69 • 22,69 • 22,69 • 22,69

Shirt (ronde hals/ korte mouw) Maten XXS XS S M L XL XXL

Bestellen en betalen kan bij Nico Winkeler Bel even voor een afspraak: Tel 0341 - 562736 28

Prijs • 27,23 • 27,23 • 31,76 • 31,76 • 31,76 • 31,76 • 31,76


Augustus 2005

DE WISSEL

DE VAKANTIE ZIT ER WEER OP Na drie weken Frankrijk, eerst de kust van Normandie, daarna Bretagne, komen we rond middernacht thuis. We hebben de tent 's morgens in de stralende zon afgebroken, maar hoe verder we richting huis komen, hoe kouder het wordt. Wat een afknapper; wil je met je gezonde kleurtje weer lekker in je korte broek, maar nee, alles moet weer bedekt met mouwen en pijpen. Als de boel weer een beetje op orde is thuis ; de was weggewerkt, kampeerspullen achter het schot op zolder, begint er binnenin toch iets te knagen. Want ik herinner me opeens weer Johan z'n woorden voordat ik op vakantie ging : "wel blijven lopen hoor in de vakantie!". En daarop mijn antwoord : "ja Johan, m'n loopschoenen gaan mee." Nu was dat geen leugen; ik heb inderdaad schoenen, loopbroekje en hemdje ingepakt en was het echt, echt waar van plan. Maar toen……….eerste camping, prachtig gelegen, bovenop een klif…..mooi, maar oef, dat wordt klimmen elke keer! Goed, we stellen het nog even uit, eerst maar eens een fikse wandeling, ook prima toch? 's Avonds een lekker rood wijntje voor de tent en zo gaat het de komende dagen, lekker relaxed, rustig en gemoedelijk. De dag begint met een wandelingetje naar de winkel voor trois baquettes, ontbijtje in de zon, wat cultuur en strand, wijntje, barbequetje, wijntje enz. enz. Hè, hardlopen? Hoezo? Hoe doe je dat? Na vijf dagen door naar Bretagne…..mooie camping, vlak bij de zee, zwembad. Oh ja, hardlopen. Zal ik dan nu maar eens kijken of ik hier een leuk rondje kan lopen? Maar dan komt mijn oudste zoon Joost verontwaardigd aan : "mam, je mag hier in het zwembad niet eens in een boxershort zwemmen en ik heb niet anders en ik ga ook niet in zo'n ballenknijper, dan loop ik ècht voor gek!" "Ja joh, jammer, dan kun je dus niet zwemmen." Dan valt zijn oog op mijn loopbroekje, die dus net klaar lag voor mijn eerste rondje. "He, daar kan ik wel in zwemmen, best cool." Je begrijpt het al : de rest van de vakantie zat mijn loopbroekje om het lijf van mijn oudste in het zwembad of hing nat aan de lijn bij de tent. En ik had een prima excuus, vond ik…en heb slechts één keer hardgelopen…..met m'n oudste zoon langs de vloedlijn heen en weer……op blote voeten. 's Avonds weer een lekker rood wijntje voor de tent, barbequetje, wijntje, baquetje……..wat een heerlijke vakantie! Sorry Johan, voornemens bleven voornemens, maar….en nu komt het : IK HEB BIJNA ELKE DAG BUIKSPIEROEFENINGEN GEDAAN! Hé, goed hè! En na de vakantie weer met frisse moed aan 't lopen! Alien van Wilgenburg (loopgroep Johan,di. en vr. ochtend) 29


DE WISSEL

Augustus 2005

VERSLAG ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2005 RONDJE STAKENBERG EN FEESTJE GROEP JOHAN/ HELEEN Rondje Stakenberg Het was prachtig weer. Johan en Ernst stonden al te wachten maar waar bleef de rest? Na enige tijd kwamen gelukkig ook Marie, Harold, Robert, Wicher, Nathalie, Gea, Jenny, Mieke, Natascha en John. Er werden twee groepen gemaakt. Een snelle groep en een n贸g snellere groep. Zo zeg je dat toch? Ik zal proberen uit te leggen wat we gedaan hebben. De ene groep moest 10 minuten lopen en dan moest de andere groep 10 minuten fietsen. Na 10 minuten fietsen moest je dus wisselen. De fietsers moesten er wel voor zorgen dat de fietsen er op tijd stonden voor de lopers. Gea en Jenny fietsten alleen (maar Jenny zat ook vaak achterop) en zij werden benoemd tot de wedstrijdleiding of was het nou wedstrijdlijding? Zij zorgden ervoor dat alles op rolletjes liep. En dat ze ging ze goed af. We fietsten een record. We deden over het rondje (met een totale lengte van 21,6 km) 1 uur en 57 minuten of was het 1 uur en 56 minuten? In ieder geval binnen de twee uur. Het was zwaar maar wel erg gaaf! Feestje Oh oh, wat was er toch veel maar vooral lekker eten. Echt fantastisch! Daar had een ieder erg zijn/haar best op gedaan. Iedereen nam wat mee en er waren 's avonds totaal 19 mensen. Er was echt van alles: zalmvoorafje, soep, verschillende (pasta)salades, stokbrood, worst/kaas, sat茅stokjes, roerbakmie, verse koffie, tiramisu, toetjes zonder suiker, osseboeko en alles wat ik nog ben vergeten op te schrijven. Rita had zelfs voor een kokostaart gezorgd terwijl ze er 's avonds niet eens bij was! Ik vond het een geslaagde dag. Wel erg jammer dat Bets ziek was. Ellen Wolbers 30


Augustus 2005

DE WISSEL

VAN DE PENNINGMEESTER/LEDENADMINISTRATEUR Voor een aantal (ex-)leden was de opzeggingsprocedure niet duidelijk. Op onze site staat hier een en ander over en jaarlijks tegen het eind van het jaar komt er een stukje over in de Wissel. Mutaties (zoals opzeggen lidmaatschap of veranderingen in adres of wedstrijdlicentie) dienen schriftelijk aan de ledenadministratie te worden doorgegeven. Een mededeling aan de trainer is natuurlijk wel netjes, maarniet voldoende. Afmeldingen dienen voor ingang van het nieuwe kwartaal plaats te vinden, indien zij het volgende jaar betreffen dienen zij voor 27 november bij de ledenadministratie binnen te zijn (anders dient het KNAU lidmaatschap voor het volgende jaar toch betaald te worden). Voor schriftelijke berichtgeving aan mij kan uiteraard gebruik gemaakt worden van mijn e-mail adres: dickdeirkauf@tiscali.nl Help mij de ledenadministratie up-to-date te houden. Dick Deirkauf.

NOORWEGEN LAND VAN MIDDERNACHTZON EN WALVISSAFARI Als ik dit aan het schrijven ben staat de herfstvakantie voor de deur. Ja, menigeen is alweer aan vakantie toe. Ook ik, maar helaas geen vakantie. Wel een heerlijk lang weekend (eigenlijk 2) voor de boeg. Terschelling, de berenloop marathon, en natuurlijk het trainingsweekend in Zeeland. Maar nu nog even terug naar dat prachtige land met zijn mooie landschappen, Fjorden en diepe donkerblauwe meren. IJskoud! We zijn de poolcirkel over gereden door een prachtig nationaal park en dat is wel heel bijzonder, het lijkt wel een maanlandschap met hier en daar een prachtig meer, heuvels en korstmossen. Heel af en toe een struik/boom maar dan ben je alweer uit dit prachtige nationaal park gereden. Het is een moerassig gebied wat daarna komt en niet erg bergachtig, heuvels en vergezichten. We steken over met de veerboot van Skutvika naar Svolvaer op de Lofoten (eilanden) en dan helemaal naar boven via de Vesteraten naar het puntje van deze eilanden. In Andenes, een vissersdorpje ziet het er wat verlaten uit. We zien veel meeuwen op de richels van de huizen en veel witte uitwerpselen. In dit vissersdorpje gaan we op walvissen safari. De gidsen leggen uit dat er mist verwacht word en dat het intro-gesprekje kort gehouden gaat worden. Een gratis antizeeziek tablet wordt vooraf uitgedeeld en een ieder gaat na een stevige wandeling de boot op. Ik vraag mij af of deze boot vroeger op de walvissen gejaagd heeft... Erg tegenstrijdig is het als de gids ons een boot aanwijst die dus op de walvissen gaat "vissen" zoals de Noren het uitleggen. Wij gaan ze bewonderen en een aantal 31


DE WISSEL

Augustus 2005

kilometers verderop worden ze afgeslacht! Wij varen in een territorium waar de safari wordt gegeven en waar de walvisjagers dus niet mogen komen. Het lijkt wel Afrika! Het weer is prachtig, een strak blauwe lucht en weinig golven op het water. Je kan de glinstering van de zon in het water zien. Elke deelnemer zit te turen en met z'n fototoestelletje klaar want de sonarapparatuur wordt aangezet en men heeft een potvis gesignaleerd. Opwinding, een vin komt boven water en het foto toestelletje wordt even later vol geschoten, Jan doet ook ijverig mee met zijn camera. Ongelofelijk je ziet een bruine vin uit het water steken boven een kleine bruine vlek, terwijl je weet dat een potvis wel een lengte van 7 tot 11 meter kan hebben. Als de staart omhoog gaat, weten we inmiddels dat hij dan verdwijnt naar diepere wateren om dan zo'n 20 minuten onder water te blijven. Erg indrukwekkend! De tocht heeft alles bij elkaar zo'n 5 uur geduurd, maar met een soepje (water met een smaakje) en een broodje erbij is dit best te overbruggen. Op de terugweg gaan we vrij kamperen, maar de knĂśtten (hĂŠle kleine steekvliegjes) laten ons niet echt met rust, ook de muggen lusten ons wel rauw. Dus gauw die tent ingedoken. De IJskoude meren hebben we aan d'n lijve ervaren op de eilanden Lofoten bij een klein plaatsje Utakleiv. Een plaatje zo mooi was het daar, het leek wel de Bounty eilanden. Alleen het water.. ijs en ijskoud! Bij zo'n prachtig weer heb je soms behoefte om even af te koelen, maar met dit water kreeg je na een minuut of 10 spontaan kramp in je kuiten! Dus niet lang in het water en zeker niet waar je de bodem niet meer onder je voeten voelt. Geen Noorse taal kennen heeft zo ook zijn voordelen. Zo hebben wij onze tent opgezet naast een bord met de tekst: (in het Noors natuurlijk) NIET KAMPEREN! Forbitten is natuurlijk best leesbaar voor ons Nederlanders maar ach wij hielden ons van de domme omdat het zo'n mooi plekje was. We vervolgden onze terug weg via Sorvagen met de veerboot naar Bodo en dat duurt zo'n 4 uur. Daarna via route 17 langs de westkust terug naar Trondheim. Even kijken of we de route boven Oslo langs het Tyriffjorden meer nog herkennen toen we daar 25 jaar geleden met onze fiets hebben gefietst. Maar nee, in onze ogen is het vrij kamperen een stuk moeilijker geworden. Het leven, de boodschappen en zo zijn een stuk duurder, maar de langschappen zijn super mooi. Maar nee emigreren? Ik denk het niet. Veel herfstvakantie plezier, Maria

32


Augustus 2005

DE WISSEL

EEN WENS IN VERVULLING...

Na Johan een jaar als trainer te hebben, zijn we achter een grote wens van hem gekomen.Nou zijn wij (het Athlosverrassingsteam) de beroerdsten niet en dachten dus, daar moeten wij wat mee doen. Per slot van rekening is hij iemand vol ideeën, maar verwacht wel altijd dat een ander dat uitvoert. Ook deze keer hebben wij gehoor gegeven aan een van zijn grote wensen. Nu zijn jullie natuurlijk reuze benieuwd wat die wens is, HOU JE VAST, een fiets met allemaal toeters en bellen, een KINDERFIETS dus. Wij hebben ons wezenloos gezocht naar de onderdelen die meneer op zijn verlanglijstje had staan. Na een héééééle lààààànge zaterdag flink shoppen (wat voor ons persoonlijk al een straf is) is het ons uiteindelijk toch gelukt alles te vinden. De volgende opoffering die we moesten brengen, was een gezellige zondagochtend lekker rustig ontbijten met ons gezin. Een verrassing moet natuurlijk een verrassing blijven en dan moet je die uitvoeren als hij het niet verwacht, bijvoorbeeld als hij op zondagochtend met een stel andere heren gezellig het bos in gaat (?????). We hebben ons goed voorbereid en wisten precies welke fiets we moesten hebben. Na flink sleutelen en hard werken was het resutaat daar: een prachtige fiets!!!!!! Kijk eens hoe blij en trots hij is. Graag gedaan, Johan. Het Athlosverrassingsteam.

GOEDE ACTIE VAN PEARL TIJDENS DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN In de periode dat de clubkampioenschappen plaats vinden breekt elk jaar weer de discussie los over de deelname van de loopgroepen. Redenen als: ik loop niet graag op de baan, geen tijd (terwijl er wel tijd is om te trainen) en ik win toch nooit wat worden als uitvlucht genoemd. Hoezo, ik win nooit wat. Winnen wij dan tijdens de marathon van Rotterdam of tijdens de zevenheuvelenloop wel wat? En wat is dat wat dan eigenlijk. Jammer dat de deelname dan ook dit jaar weer minimaal was. Vroeger was dat natuurlijk anders want toen was het nog gezellig en deed iedereen mee en daarna was er wel een feest omdat er toen nog mensen waren die dat nog wilden organiseren Ja, ik mag dat allemaal roepen want dit jaar ben ik Master geworden en omdat ik de AVVOG- de Spero- en AV de Strokeltijd ook heb meegemaakt. 33


DE WISSEL

Augustus 2005

Oplossingen zijn er nooit gevonden omdat het "iedereen doet gezellig mee gevoel" er niet meer is. Ik wil daar echter niet aan toegeven en daarom ben ik elk jaar trouw aanwezig en strijd ik mee om de zwaar gedevalueerde eer om uitgeroepen te worden als clubkampioen. Helaas was ik dit jaar erg verkouden en had ik last van mijn keel. Toch heb ik tegen beter weten in wel deelgenomen aan de 1500 meter met de conclusie dat het echt niet verstandig was om de volgende dag deel te nemen aan de 5 kilometer. Maar wat moest ik nou. Ik doe al jaren elke keer mee en roep al jaren dat iedereen mee moet doen en nu zou ikzelf niet meer mee doen. Wat een dilemma en wat een identiteitscrises waarin ik belande. Toen had ik een ingeving. Ik ga gewoon zaterdag de hele dag kijken naar de 5 kilometer, de 20 minutenloop en naar de meerkampers die er overigens wel allemaal waren en lachten en het wij gevoel wel hadden. Wat had ik een heimwee naar vroeger en petje af voor het enthousiasme die de meerkampers uitstraalde. Al snel waren de clubkampioenschappen afgelopen dacht ik, maar nee hoor er kwam nog de prijsuitreiking voor alle categorieĂŤn. Wat was ik weer blij dat ik dit nog kon meemaken ook nu ik dit jaar in de Master klasse ben toegelaten omdat ik 40 jaar ben geworden. Zoals het hoorde werd er begonnen met de meisjes puppillen C waarbij alle deelneemsters genoemd werden. Daarna de jongens pupillen C, Pupillen B, A, alle junioren en alle senioren. Na 45 minuten met prijsuitreikingen en lachende kinderen, trotse ouders, oma's en opa's was het nu de beurt aan de 1500 meter, 5 kilometer en 20 minutenloop zoals dat natuurlijk hoort binnen de Athlos familie. Maar nee hoor, er werd geroepen: dit was het dan weer voor dit jaar. Het zweet brak mij uit. Er werd zonder pardon gebroken met de traditie zoals dat ruim 50 jaar geleden was afgesproken. Ik werd duizelig, begon bijna te huilen en zag niet meer zo goed dus riep ik uit wanhoop: en wij dan? Nee voor jullie is er geen prijsuitreiking want de meesten zijn er toch niet. Was ik nu te solidair aan de club of was ik niet zo slim als diegene die 's middags riep: ik ga naar huis want op die prijsuitreiking blijf ik niet wachten. Ik besloot voor mijzelf en de andere 2 atleten die ruim 3 uur aan het wachten waren om een charme offensief in te zetten, dus riep ik met lieve stem: maar wij zijn er toch. Nee, het zijn er te weinig. Maar we hebben 3 uur gewacht. Toch doen we het niet. Nu gooide ik alles wat ik had in de strijd. Ik weet dat ik als Master in de degeneratieve fase van mijn leven zit en dat dat natuurlijk niet het mooiste plaatje oplevert, maar op je 40e al afgeschreven worden doet toch wel pijn. Het werd daarna alleen nog maar erger. Wees maar niet bang hoor, je krijgt je medaille wel hoor. Die kun je ophalen in het wedstrijdsecretariaat. Hoezo, ophalen als jullie niet de moeite nemen om een gewonnen prijs uit te reiken. Dan mogen jullie het van mij houden of jullie mogen het bij mij thuis langs komen brengen. Is het uiteindelijk misschien toch verstandiger om niet mee te doen want dan wordt je tenminste wel serieus genomen. Nee, dat doe ik niet. Volgend jaar doe ik gewoon weer lekker mee, lekker puh. Natuurlijk ga ik nog meer mijn best doen om 34


Augustus 2005

DE WISSEL

een prijs te winnen en als de prijsuitreiking voor de meerkampers heeft plaatsgevonden (mits dit niet afgeschaft gaat worden) dan ga ik mij weer verzetten waneer de degeneratieve tak van de vereniging overgeslagen gaat worden. Terwijl ik dit in mijn computer zit in te tikken zie ik een reclame van dat brillenmerk Pearl met die 2 irritante mannetjes. Normaal zapp ik direct door maar nu niet want het geeft mij een warm gevoel. Goede actie van Pearl. Ja, dat was de laatste zin maar helaas geen goede actie van Athlos. Tot volgend jaar en allemaal meedoen hoor want dan krijg ik ook mijn zin. Ik geef jullie daarvoor terug een mooi schouwspel als de loopgroepen misschien weer overgeslagen gaan worden tijdens de prijsuitreiking. Erik Steijlen

DUTCH ANGELS Nog maar drie weken en wij gaan onze eerste marathon lopen. Niet zomaar een marathon, nee gelijk New York !!!! Waarom New York? Daar staat bovenaan: FUN, SHOPPEN, ETEN (Wie wil dat nou niet!!) en oh ja, de marathon lopen. Wie zijn wij: Andrea Roosken, Carolien SalomĂŠ en Gerry Kersbergen. Wij trainen 5 maal per week op schema's gemaakt door onze trainer Johan Foppen. Na weken, zoniet maanden van hard werken, zwoegen en afzien zijn we er helemaal klaar voor. We wilden niet zomaar lopen, maar voor een goed doel, namelijk: Women for Women. Women for Women international steunen vrouwen in oorlogsgebieden om voor zichzelf en voor hun omgeving vrede, stabiliteit en zelfonderhoud tot stand te brengen. Wilt u meer weten over dit project, ga dan naar www.soroptimist.nl en geef als zoekopdracht: Dutch Angels. Het wordt nu echt spannend, want 31 oktober vertrekken we, 6 november lopen we de marathon en op 8 november komen we weer thuis. Hopelijk met goede resultaten en vol verhalen over onze belevenissen in The Big Apple. Groetjes van The Dutch Angels.

35


DE WISSEL

Augustus 2005

CLUBRECORDVERBETERINGEN 2005

36

datum

categorie

12-3-2005 12-3-2005 12-3-2005 12-3-2005 12-3-2005 12-3-2005 10-4-2005 8-5-2005 8-5-2005

DS DV40/45/50 DV455 DV60 HV45 HV60 DS JB JB

11-5-2005 11-5-2005 11-5-2005 11-5-2005 21-5-2005

DV HS DV40 DV45/50/55 MD

22-5-2005 4-6-2005 11-6-2005 12-6-2005 15-6-2005 18-6-2005 18-6-2005 18-6-2005 25/26-6-2005 1-7-2005 3-9-2005 3-9-2005 1-10-2005 1-10-2005 1-10-2005 1-10-2005 1-10-2005 1-10-2005 1-10-2005

DV MPA MD JB MA MPB MPA JPC MD HS MPB JPC MPC MPB MPB MPA MD MD DV


Augustus 2005

DE WISSEL

105 JAAR HARDLOPEN MAAR VERSLAAFD ??? DACHT HET NIET !!! In de zomer van 1970 bedacht ras-postbode Jacob Haklander het plan om een loopgroepje te beginnen met vrouwen van postbodes. Dat kon dan mooi voor zijn wekelijkse training aan voetbalscheidsrechters met bijvoorbeeld mannen als Toon van de Ven, Heinen van Ark en Peter Sweelsen. Deze laatste wilde Jacob wel helpen bij de vrouwentraining. Op 1 september 1970 was het zover. De eerste vrouwen trokken hun gymschoenen aan waarbij niet alleen postbode vrouwen op toneel verschenen maar ook hun buurvrouwen, zus of vriendin. Annie Verhoef weet het nog goed: 'We liepen op een voetbalveld over de breedte van een veld heen en weer. Stukje hard en weer wandelen'. De eerste zes weken hoefde men niet te betalen. Daarna zette Jacob een schoteltje in de VVOG kantine waar je per keer een gulden op kon leggen. Dat schoteltje is ook wel eens leeg aangetroffen door Jacob. Peter Sweelsen was er dus vanaf het begin bij. 'Eerst een uur met de dames trainen en daarna door met de scheidsrechters. Ach, je deed het gewoon en het was blijkbaar te doen'. Hannie Hoeve kwam er een maand of drie later bij. 'Het was gelijk al een hechte groep die na afloop een bakkie koffie dronk en de smaak al snel te pakken had'. Het resultaat mag bekend zijn. De groep loopt nu nog, 35 jaar na dato en heeft in al die jaren lief en leed gedeeld. Annie en Hannie: 'In 35 jaar gebeurt er natuurlijk heel veel. We hebben alles meegemaakt, geboortes, ziektes‌.echt ongelooflijk en dat maakt de groep ook zo uniek en hecht. En elke keer kwam men weer terug, bijvoorbeeld na een bevalling'. Het resulteerde in aanwas van de groep want op dit moment lopen er ook kinderen mee die inmiddels groot en volwassen zijn geworden. Ook maakte de groep de fusie mee naar uiteindelijk Athlos. Het ging eigenlijk geruisloos aan ze voorbij. Ze trainden een keer per week en bleven Jacob trouw. Met volle maan over de zandverstuiving Het lopen gebeurde al vrij snel in het bos. Natuurlijk, Jacob gaf immers training. Ook werd er met enige regelmaar op de trimbaan gelopen, die van Nunspeet in dit geval omdat Harderwijk die toen nog niet had. Geweldige ervaringen houden de drie over aan de trainingen over de zandverstuiving, als het volle maan was. Prachtig. Je ziet ze wegzwijmelen bij de gedachte aan die trainingen. De groep wordt trimgroep Peter Jacob Haklander geeft de groep op enig moment over omdat hij met te veel andere Athlos zaken bezig was. Een korte tijd staat Wim van Berkel voor de 37


DE WISSEL

Augustus 2005

groep en Ria van 't slot maar uiteindelijk neemt Peter Sweelsen het stokje over. Peter verlegde wat accenten, ging op een gegeven moment ook met een groep de zaal in in de winter omdat de leeftijd steeg en sommigen dat lekker vonden. Peter: 'Op dat moment splitste de groep zich. Een aantal bleven buiten lopen, onder leiding van Annie. Met het voorjaar kwamen we weer bij elkaar. De training was altijd gevarieerd. Lekker warmlopen, daarna versnellingen waarbij Peter al die jaren weer met andere variaties is gekomen ook in de vorm van spelletjes zo af en toe. Annie en Hannie geven wel toe dat het kletsniveau, vooral met de oefeningen, vrij hoog is. Toch wordt er altijd serieus getraind aldus Peter. Twee keer een training afgezegd In 35 jaar is de training altijd doorgegaan 52 weken per jaar. In de winter, in de zomervakantie, er werd nooit verzaakt. Zowel Annie, Hannie en Peter herinneren zich twee keer een training die niet doorgegaan is door slecht weer. Een keer was er onweer en een keer leek het ernstig slecht weer te worden waardoor vooraf de training werd afgezegd. 'En toen was het om 7 uur dus gewoon mooi weer'. Loopambities Voor me zitten twee actief uitziende dames, weliswaar op leeftijd maar toch….ze ogen zeer fit. Hebben ze ooit ambities gehad voor een atletiekcarrière ??? Nee dus. Er werd louter getraind. Beiden hebben bijna nooit overgeslagen. En na een vakantie, een bevalling of een ziekte werd het zo weer opgepakt. Wedstrijden werden er nauwelijks gelopen. Een coopertest vindt Annie altijd leuk. In oktober nog. Ze was niet helemaal lekker en haar man zei dat ze maar een keer moest overslaan. Toch stond ze aan de start en liep over de 2000 meter. 'Dat vind ik erg leuk. Ook een 5 km in de halve marathon van Harderwijk. Hannie wijst ook op de andere activiteiten die zij uitvoert. Een koor, zwemmen, kinderen en nu zeker ook de kleinkinderen….het kost allemaal tijd. Frappant vind ik ook dat de groep al 35 jaar één keer per week traint. Altijd op dinsdagavond. Een uur, niet meer en niet minder. Annie bijvoorbeeld heeft nog wel eens zelf gelopen. Op donderdag bijvoorbeeld met wat andere vrouwen. In de 35 jaar zijn heel wat atleten lid geweest van trimgroep Peter. Mensen met meer ambitie. Kijk maar naar een Maria den Hartog. Die is bij ons begonnen en is daarna doorgestroomd naar andere groepen binnen Athlos waar men meer en sneller kon lopen. Maar de basis lag bij ons !!! En zo zijn er vele voorbeelden te noemen. Peter vindt die rol van de groep ook erg belangrijk. Na een opstartcursus hardlopen is iedereen welkom in hun groep. Annie: 'de drempel naar ons is erg laag. Je wordt direct opgenomen en hoort er bij'. Is dat niet erg lastig dan als nieuwkomer ???? Probeer ik nog. 'Absoluut niet. Je loopt direct mee en na afloop bij de thee ben je 38


Augustus 2005

DE WISSEL

ingewijd'. Het aantal vrouwen is in al die jaren wel meer geweest dan mannen maar ook die hebben de weg inmiddels gevonden. Andere activiteteiten Al jaren lang wordt er een keer per jaar gefietst met z'n allen Annie: 'dat doen we al zeker 30 jaar. Na afloop een borrel drinken, tegenwoordig bij de Schout in Ermelo'. Ook is er de jaarlijkse bowling avond. Een uur bowlen en dan eten. Hannie:'en we betalen gewoon allemaal zelf hoor !!!!'. Verslaafd ??? Ik vraag de dames of ze eigenlijk verslaafd zijn aan hardlopen. Beiden antwoorden resoluut met NEE. Ik trek wat rimpels op mijn voorhoofd na zo veel enthousiaste loopverhalen. Peter redt me. 'Maar Hannie en Annie, kunnen jullie zonder hardlopen denken jullie ?'. Weer is het antwoord resoluut NEE. Peter:' maar hoe noem je iets waar je niet zonder kan'? Weer komt er een ontkennend antwoord. 'Ja maar verslaafd…..dat is toch wat anders !!!!'. Enfin, ik begon inmiddels een nog beter beeld te krijgen van een supergroep die al 35 jaar lief en leed met elkaar deelt en daarbij ontzettend graag en fanatiek hardloopt, en onderwijl de nodige discussie voeren. Ze hopen alle drie in ieder geval nog 35 jaar mee te lopen in de groep.

NIEUWS VAN DE SPONSORCOMMISSIE Een ieder zal het ondertussen wel weten, wij Athlossers gaan ervoor! Athlos gaat zijn droom verwezenlijken en iedereen draagt daar zijn of haar steentje aan bij. Wij als sponsorcommissie zullen ook ons beste beentje voor zetten om ervoor te zorgen dat wij deze droom samen met u kunnen verwezenlijken. Zoals u mogelijk reeds op de Athlos site heeft kunnen lezen, hebben er al een aantal besprekingen met potentieële sponsors plaatsgevonden. Concreet heeft dit tot nu toe geresulteerd in het vastleggen van Meeùs Vastgoed en Verzekeringen als sponsor, welke tevens als hoofdsponsor is verbonden aan de bosloopcompetitie van het nieuwe seizoen. De bosloop zal dan ook dit seizoen de "Meeùs bosloopcompetitie" gaan heten. Het sponsorcontract met Meeùs zal op 30 oktober 2005 vóór aanvang van de eerste bosloop worden ondertekend. Verder zijn al diverse gesprekken gevoerd met potentieële sponsors die in eerste instantie primair betrekking hebben op de bouw van het nieuwe clubhuis. Het is onze bedoeling om met alle sponsors een meerjaren verbintenis te realiseren 39


DE WISSEL

Augustus 2005

zodat wij als Athlos ook in de toekomst kunnen blijven groeien. Natuurlijk zullen wij ook onze huidige sponsors proberen te behouden voor Athlos dus zullen we ook met deze 'partners' gaan praten om te kijken in hoeverre zij bereid zijn om deel uit te willen blijven maken van een "winning team". Dat er nog heel wat gesprekken en evaluaties nodig zullen zijn om e.e.a. te realiseren zal u duidelijk zijn. Wij zullen u zo veel mogelijk, hetzij via de site hetzij via de Wissel op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. de sponsoractiviteiten. Mocht u zelf interesse hebben in het sponsoren van Athlos of kent u een potentieële sponsor, schroom dan niet om één van de mensenvan de sponsorcommissie hierover te informeren. Potentieële sponsors zullen serieus worden benaderd onder het motto 'wat kunnen wij voor u betekenen'! Als we er met z'n allen voor gaan kan het haast niet anders dan dat dit wel een prachtig clubrecord zal opleveren.... Het is van ons voor ons!! De sponsorcommissie (vlnr): Hennie van Riel, Angelique Zalm, Gonda Post, Ernst Eikelenboom, Jan Molenberg (ontbreekt op de foto)

40


Augustus 2005

DE WISSEL

BOUWTEKENINGEN NIEUWBOUW GEREED Begin oktober was het een groot moment in het project nieuwbouw Athlos. De architect, Victor Schรถlvinck van Cel Studio Architecten uit Harderwijk, leverde namelijk de nieuwbouw tekeningen af. Hierop is direct de bouwvergunning aangevraagd. Deze is overigens zorgvuldig voorbereid en we verwachten dan ook geen problemen, met alles en iedereen is rekening gehouden. Zo moet bijvoorbeeld worden voldaan aan eisen gesteld aan de hoogte van ons nieuwe clubhuis, goot hoogte/ dakhoogte......Victor Schรถlvinck heeft dit op creatieve wijze opgelost. Het hele clubhuis zakt als het ware voor een deel de grond in op de heuvel waar de huidige kantine staat. Op dit moment staat de kantine op een verhoging t.o.v. de baan van 1.20 meter. Dat zal in het nieuwe clubhuis zelfs nog wat hoger worden. De voorkant van de nieuwe kantine bestaat uit een grote glazen pui met daarvoor een fraai terras annex tribune waardoor de wedstrijden op prachtige wijze kunnen worden bekeken. Daarboven, op een derde verdieping bevindt zich de bestuurskamer die ook als wedstrijdsecretariaat gebruikt kan worden zodat ook daarvan uit een optimaal zicht is op het baangebeuren. De kleedkamers (35 m2 i.p.v. 30 m2 nu) materiaal ruimten, bevinden zich als het ware onder de grond. Op deze verdieping is ook een EHBO ruimte ingetekend die tevens kan dienen als beperkte krachtruimte voor mensen die terugkomen van blessures en daar diverse oefeningen kunnen doen. De kantine wordt bijna verdubbeld t.o.v. de huidige ruimte. Daarin een mooie keuken en vooral ook veel betere toiletvoorzieningen dan nu. Meer en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is tevens een jeugdhoek ingepland. Met het gereedkomen van de bouwtekeningen gaat het echte werk beginnen en zullen de leden langzaam maar zeker steeds meer geconfronteerd worden met wat hen te wachten staat. Daarom ook zal vanaf nu op de Athlos site veel aandacht worden besteed aan de nieuwbouw. Elke week zullen de ontwikkelingen worden beschreven dus blijf het volgen. Al het nieuws rondom het clubhuis zal te vinden zijn onder de knop nieuwbouw op de intro pagina dus klik deze zeker een keer per week aan. De tekeningen zijn inmiddels opgehangen in onze kantine dus kijk er maar eens naar. We hopen ook op deze site binnenkort de tekeningen te tonen.

41


DE WISSEL

Augustus 2005

PRACHTIGE STRIJD OP ALLE FRONTEN IN 41E ATHLOS CROSS Wat een mooi weer was het weer tijdens de 41e Athlos cross. Prachtig, zeker voor het talrijke publiek. Minder was het voor veel crossers die een beetje nattigheid en wind gemist hebben en daardoor klaagden over te weinig zuurstof in de lucht. Anderzijds.....ze hebben allemaal genoten, dat kan niet anders want het parcours lag er geweldig bij. Het zand was zwaar, zoals het hoort te zijn in een cross maar zeker voor de 10 km lopers was dat toch wel even flink doorbijten in de oude schietkuil. Daarvoor waren echter al veel atleten hen voorgegaan van pupillen en junioren. Er zijn wat gevechten geleverd, vakkundig van commentaar voorzien van thuisspeaker Henk Borgmeijer. De pupillen en jongste junioren ontvingen een handig, warme sjaal annex muts, perfect voor de trainingen in de winter. De rest ontving een echt loopshirt en dat viel duidelijk in de smaak. Dit alles was te danken aan onze sponsor, Polskamp Meatindustry en een aantal enthousiaste leden, die eens iets anders wilde dan katoenen t-shirts. De cross was weer perfect georganiseerd. Vele atleten, waaronder alle toppers, waren het daar roerend over eens. Het laat zien dat het Athlosteam er op de dag van de wedstrijd staat. Maar ook alle vrijwilligers genoten van de zon en van het vele enthousiasme bij de sporters en publiek. De vrijwilligers kregen overigens een mooie fles wijn voor hun bijdrage. De uitslagen en foto’s staan op de website.

42


DE WISSEL

Augustus 2005

RECORDVERKOOP GROTE CLUBACTIE De echtgenotes van Jaap van Koppenhagen en Jan Pluuren hebben dan hun mannen weinig gezien de laatste maand, het is allemaal niet voor niets geweest....................Jan en Jaap hebben een p.r. behaald maar dit alleen en vooral dankzij al die leden van Athlos die hun schouders onder de verkoop hebben gezet. Natuurlijk ook dankzij de leden die loten gekocht hebben. In eerste instantie wilden Jan en Jaap zorgen dat er 500 loten verkocht werden. Al snel lagen ze op koers. Wat heet: ze lagen voor want halverwege werd besloten tot de aankoop van 200 extra loten. Inmiddels zijn nog eens 50 loten besteld hetgeen een netto opbrengst betekent van 1600 Euro's. Heel echte Euro's die we als vereniging heel goed kunnen gebruiken. Jaap en Jan willen alle verkopers en kopers dan ook van harte bedanken. Ze zijn vanaf vanavond niet meer te vinden in de kantine voor deze loten, maar nog wel om het geld te incasseren. De echtgenotes zullen blij zijn dat hun mannen weer rustig naast hen in bed liggen en niet elke nacht woelend dromen van een paar euro meer of minder.

OPLOSSING SUDOKU AUGUSTUS 4

1

2

8 3

6 7 5 9 1 8 3

4 2 6 7 5 9

7 5 9 1 8 3

2

8

9

6 1

4 5 3 7 8

2 9 4 5

5 3 7 8 6 1

4 2

6

3

2 9

6

1

7

4

3

6

1

4

9 7

5 6 4

8

2

9 7

3 1

8 9

2 3

7 2

1 5

5

3

1

6

8 5

9 5 7 4 1

6 4

2

8

8

2 6 9 4 7 3

4 7 2 3 8 1

9

5

3

2 7

4 8 1

9 4 6

6 1 8 7 5 3

9 5

2 7

3

6

8

2 4

6

5

1

9

2

7

5

4

8 9

1 6 3

6

3

1 9

4 2

7 8

8 5

9 4

3 2

5 6 1 7

43


DE WISSEL

Augustus 2005

MEERJARENBELEIDSPLAN ATHLOS 2005 – 2010 Het bestuur heeft deze week een concept-meerjarenbeleidsplan gepresenteerd, waarin de visie van Athlos is neergelegd voor de periode tot 2005 - 2010. Het concept bevat een omschrijving van de doelstelling van de vereniging, een analyse van de huidige situatie en de komende periode en een aantal beleidsdoelen waar Athlos zich in de betreffende periode op gaat richten. Deze beleidsdoelen hebben betrekking op allerlei zaken binnen de vereniging, zoals: bestuur, trainingsaanbod, scholing, vrijwilligers, accommodatie, financiÍn, sponsoring, veiligheid, communicatie en samenwerking. Als rode draad loopt door het hele plan heen de opvatting van het bestuur, dat Athlos zich op een aantal beleidsgebieden verder moet gaan ontwikkelen en professionaliseren. Door de verwachte groei van de vereniging, de komende bouw van het nieuwe clubhuis en allerlei wettelijke regelgeving komt er in de komende periode veel op Athlos af en daar zullen we als vereniging klaar voor moeten zijn. Al in een eerder stadium is overigens de noodzaak vastgesteld om te komen tot een Athlos-beleidsplan. Via een discussiegroepen in een ledenraadpleging zijn een paar jaar geleden veel suggesties en opmerkingen verzameld, die mede als materiaal hebben gediend voor de opzet van nieuw beleid en de tot standkoming van dit concept-meerjarenbeleidsplan. Belangrijk is natuurlijk dat het plan breed in de vereniging wordt gedragen. Het concept is inmiddels toegestuurd aan de verschillende Athlos-commissies met het verzoek er kritisch naar te kijken en van commentaar en/of aanvullingen te voorzien. Na 15 november 2005 zullen de kanttekeningen en suggesties in het bestuur worden besproken. Daarna zal een volgend concept worden aangeboden aan de leden met de bedoeling, dat het meerjarenbeleidsplan uiteindelijk definitief wordt vastgesteld op de komende algemene ledenvergadering in maart 2006. Op de website volgt uiteraard vanzelf meer informatie. Heb je op voorhand al vragen of wil je meedenken....laat het Wim Verdoold weten. bestuur@athlos.nl

44

De Wissel 5 Oktober 2005  
De Wissel 5 Oktober 2005  

Clubblad AV Athlos te Harderwijk

Advertisement