Page 1

DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

VAN DE REDACTIE

tweemaandelijks

De warme juli en de natte augustus maanden liggen alweer een poosje achter ons. De meeste atleten hebben hun trainingsuurtjes alweer gedraaid en hebben de vakantiekilo’s er weer afgelopen. Ook zijn de ‘verplichtingen’ weer gestart. Menig vrijwilliger is druk met het organiseren van activiteiten. Hierover leest u meer in deze editie van De Wissel, die iets langer op zich heeft laten wachten dan gepland. Er was simpelweg geen kopij om een leeswaardige versie samen te stellen, maar dat is dubbel en dwars goed gemaakt door een aantal mensen. Bedankt.

clubblad van atletiekvereniging Athlos te Harderwijk

Nr. 4 , september 2006

Redactie en vormgeving Jaco Reijgersberg van Noortlaan 24 Harderwijk jaco@reijger.nl 06-22207674

Inleveren kopij: per e-mail naar het redactielid Eventueel kunnen bij een artikel foto’s en/of illustraties geplaatst worden.

Uiterste inleverdatum volgende DE WISSEL: 30 oktober 2006

Om genoemde reden heb ik een aantal weken geleden een gesprek gehad met het bestuur van Athlos, om de problematiek, van het niet hebben van een volwaardige redactie, te bespreken. Het bestuur is van mening dat De Wissel niet mag verdwijnen, dus gaan wij naarstig op zoek naar versterking. Je hoeft heus geen professioneel schrijver te zijn. Misschien ben jij net die persoon die wij zoeken om de kopij te verzamelen en in te delen. Natuurlijk is een intervieuwer hartelijk welkom. Eenmaal in de 2 maanden een verhaaltje aanleveren, dan kan ook jij! Bent u of jij degene die een bijdrage wilt en kunt leveren aan De Wissel, neem dan even contact met mij op. Ook deze keer weer veel leesplezier gewenst. Jaco Reijgersberg

1


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

Bestuur Voorzitter

Naam A.J. Hollander

Secretaris

W.N.B. Verdoold

Penningmeester en ledenadministratie Vice voorziter

D.J. Deirkauf C.G. de Vries

Algemeen lid

F. Karssen

Wedstr. Org. Com.

W.J.F. de Jong

Kantinecom.

J.A. van Koppenhagen

Accommodatie Com.

J. van Meerveld

Technische Com.

W. Boes

Sponsor Com Redactie commissie Festiviteiten commissie Triathlon commissie Overigen Wedstrijd secretaris

vacant vacant vacant vacant

Inschrijving uitwedstrijden Jurycontaktpersoon.

C.S. Vellinga

Redactie clubblad

J. Reijgersberg

Clubhuis Trainers G. Bosch (hoofdtrainer) W. Boes J.H. Foppen K. Foppen R. Groothedde J. Haklander M. den Hartog K. Heij B. Kelderman A. v.d. Kolk (hoofdtrainer) T. Meringa D. Petersen A. Poel R. Postma P. Sweelssen J. van Veen C.S. Vellinga I. Visser L. Visser G.J Visser C.G. de Vries H. de Weerdt S. de Weerdt H. Westerhof R & J. Westerhof W. Winkeler

2

M. Celie

H. Kuijken

Zuiderzeestraatweg 185 Tuinstraat 47 Kampweg 4 Ganzekamp 7 Bunschotermeen 51 Middenlaan 19 Bothastraat 3 Gruttomeen 18 Hoornmeen 27 Staverdenseweg 105 Makkumpad 22 Walstein 3 Vondellaan 73 Horsterweg 267 Dirk Staalweg 61 Veldkersmeen 38 Fred. Hendriklaan 36 Klimtuin 80 Gentenhof 11-8 Beethovendreef 7 Rooseveltlaan 24 Wilhelminalaan 25 Kievitmeen 64 Gruttomeen 22 Hindeloopenpad 3 Steynlaan 11

Adres Fazantlaan 4 3847 LH Harderwijk Hulstlaan 33 3852 GA Ermelo

Telefoon 0341 432747 0341 557468 0341 415030

Rooseveltlaan 24 3844 AJ Harderwijk Bachdreef 167 3845 AG Harderwijk van Noortlaan 26 3843 HC Harderwijk Kolevaarserf 42 3853 EK Ermelo Oldenallerhout 53 3845 EA Harderwijk Grote Poortstraat 25 3841 AK Harderwijk

0341 426732

Urkmeen 22 3844 JS Harderwijk Fred. Hendriklaan 36 3852 XB Ermelo Da Costastraat 15 3842 XE Harderwijk van Noortlaan 24 3843 HC Harderwijk Strokelweg, Harderwijk

0341 417831

3849 AE Hierden 3841 GS Harderwijk 3841 GJ Harderwijk 3848 BE Harderwijk 3844 HG Harderwijk 3843 BA Harderwijk 3851 DN Ermelo 3844 ZC Harderwijk 3844 JD Harderwijk 8075 AP Elspeet 3844 JK Harderwijk 3848 AN Harderwijk 3842 EB Harderwijk 3853 JD Ermelo 3851 JK Ermelo 3844 RB Harderwijk 3851 XB Ermelo 8162 ZT Epe 3852 LW Ermelo 3845 AR Harderwijk 3844 AJ Harderwijk 3842 KH Harderwijk 3844 XH Harderwijk 3844 ZC Harderwijk 3844 HL Harderwijk 3851 BN Ermelo

0341 415998 0341 422476 0341 417500 0341 419215 0341 413718 0341 416561 0341-562782 0341 413547

0341 432671 0341 414260 0341 560113 0341 460280 0341 422476

0341 558163 0341 415409 0341 430356 0341 432169

0577 492283 0341 422413 0341 422482 0341 363070 0341 554243 0341 420755 0341 558163

0341 433683 0341 418125 0341 414798 0341 417758 0341 423742 0341 562736


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

WINST DOOR VOEDING Veel trainen, talent, voldoende rust, gezonde voeding en doorzettingsvermogen zijn allen ingrediënten voorde maximale sportprestatie. Is een voeding niet volwaardig dan kunnen er tekorten ontstaan. Dit vergroot de kans op blessures en overtraining. Wat we in de praktijk vaak zien is dat sporters een matige basisvoeding gebruiken, aangevuld met een megadosis vitamine. Precies wat we niet willen! Wat voor ú de juiste voeding is hangt af van de duur en intensiteit van de sport, de trainingstijden, het gewenste lichaamsgewicht en het sportseizoen. U kunt bij mij terecht voor advies op het gebied van: • maagdarmproblemen; • sportanemie; • vermoeidheidsklachten; • het gebruik van voedingssupplementen; • gewichtsbeheersing; • hoge bloeddruk; • verhoogd cholesterol; • gewichtsbeheersing. Voorlichting over specifieke onderwerpen is zowel individueel als in groepsverband mogelijk. Niet alleen (sub)toppers kunnen bij de sportdiëtist terecht voor een uitgebreid sportvoedingsadvies. Ook recreatieve (wedstrijd)sporters zijn met vragen en voedingsproblemen bij de sportdiëtist aan het juiste adres. Heeft u vragen over voeding, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met: Corine van Beek (diëtiste) Santé, Diëtistenpraktijk voor Voeding & Beweging Tel: 06-45223048 E-mail: advies@santevoeding.nl

3


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

TECHNIEK VAN HET LOPEN Vanaf 1 oktober wil ik bij voldoende belangstelling op de zondagochtend een training verzorgen in techniek van het lopen. Een proactieve training... Wat is dat? De techniek van het lopen houd in dat er getraind gaat worden op techniek, met loopscholing en coรถrdinatietraining als hoofdzaak. En dat jou loophouding door mij bekeken gaat worden. Proactief wil zeggen dat iedereen inbreng kan hebben door een idee aan te dragen die de loopscholing en coรถrdinatie in het lopen te goede komt. Voor wie ? Voor iedereen die de techniek en coรถrdinatie in wedstrijden en tijdens trainingen wil verbeteren Waarom? Om het lopen tijdens trainingen maar zeker in wedstrijden beter te laten verlopen . Heb je intresse en ben je serieus van plan om de winter hier aan te werken laat het dan weten door mij een e-mail te sturen

Met vriendelijke groet Gerrit Bosch Stationslaan 119-14 3844 GC Harderwijk

4


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

VAN DE BESTUURSTAFEL Zo na de zomer is het weer eens tijd om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Een jaar waarin er voor Athlos veel is gebeurd en waarin het bestuur met allerlei zaken bezig is geweest. Een overzicht van enkele onderwerpen: Nieuwbouw clubhuis Het mag duidelijk zijn, dat in het afgelopen periode veel aandacht uitging naar de start van de bouw van het clubhuis. Vooral de werk- en de bouwgroep is daar natuurlijk erg druk mee geweest, maar ook in het bestuur zijn de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Want hoe gaat het met nieuwbouw: veel onvoorziene zaken komen naar voren en het valt zelden echt mee. Aan het begin van de zomer heeft het bestuur zelfs moeten constateren dat het beschikbare en in de Jaarvergadering afgesproken budget voor een groot deel aan de realisering van de bouw moet worden uitgegeven. Daarnaast valt de sponsoring en de mogelijkheden voor eigen werk toch tegen. Hierdoor is er minder beschikbaar voor de inrichting van het clubhuis. Het bestuur heeft dan ook besloten, zoals in de extra ledenvergadering en de Jaarvergadering is afgesproken, met de aanschaf van de inrichting zoveel als mogelijk te wachten totdat duidelijk is hoe we er na de bouw voor staan. Zonodig zullen we het met wat minder (nieuw) moeten doen. Mocht financiële situatie extra investering noodzakelijk maken, dan zal dat eerst in een extra ledenvergadering aan de leden worden voorgelegd. Eerst moet echter duidelijk zijn wat dat betekent. In de komende tijd zal een en ander worden geïnventariseerd. Activiteitenplan bij het meerjarenbeleidsplan Athlos Het in de vorige Jaarvergadering vastgestelde meerjarenbeleidsplan 2005 – 2010 van Athlos, is regelmatig aan de orde geweest. Met name de vraag op welke wijze en wanneer de verschillende beleidsdoelen moeten worden 5


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

gerealiseerd. In de afgelopen periode is met hulp van beleidsondersteuner Johan Boonstra, een activiteitenplan en een planning gemaakt. In dit plan worden per jaar een aantal doelen en activiteiten benoemd, die het bestuur wil realiseren. Geconstateerd kan worden, dat in 2005 en 2006 - naast het activiteitenplan zelf – al meerdere doelen zijn gerealiseerd. Zo zijn de trainerscoördinatoren, de beleidsondersteuner en de arbocoördinator benoemd, de bouw van het clubhuis vordert gestaag, alternatieve atletiekvormen (sportief wandelen en Nordic Walking) hebben hun plek gekregen, en er is een gedragscode voor trainers vastgesteld. Uiteraard niet alleen door inspanningen van het bestuur, maar vooral ook door hard werken van verschillende commissieleden, trainers en andere actieve leden. Een vertrouwenspersoon hoopt het bestuur op niet al te lange termijn te benoemen. In de komende tijd zal ook aan het “Handboek” van Athlos worden gewerkt, waarin de belangrijke informatie over en afspraken binnen de vereniging zijn terug te vinden. Bekeken wordt een opzet mogelijk is waarbij het handboek ook op de site als naslagwerk gebruikt kan gaan worden. Daarnaast zij er natuurlijk zaken die doorlopend aandacht vragen, zoals aandacht voor de jeugd, scholing van de trainers, operationalisering Arbobeleid, etc. Het activiteitenplan en de activiteitenplanning 2007 zullen in de komende Jaarvergadering worden gepresenteerd, maar zijn al eerder op de site te zien. Communicatie met het bestuur In de afgelopen periode heeft het bestuur wat opmerkingen gekregen over de wijze waarop het communiceert en belangstelling toont naar de zaken die voor Athlos belangrijk zijn. Met name de interesse voor de baanatletiek zou te weinig blijken en ook de aandacht en betrokkenheid voor bijzondere prestaties of gebeurtenissen wordt gemist. Teveel aandacht gaat uit naar de nieuwbouw en het bestuur stelt zich soms wat formeel en afstandelijk op. Voor een deel wordt de kritiek door het bestuur wel terecht geacht, met name waar het gaat om de baanatletiek en de aanwezigheid bij baanwedstrijden. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt om dat te verbeteren. Voor een deel is de kritiek ook niet terecht, omdat het bestuur met een viertal vacatures in haar gelederen, ook niet aan alle verwachtingen kan voldoen. Met name de vertegenwoordiging vanuit de Technische Commissie, als belangrijkste informatiebron voor wat er op de baan en de weg speelt, heeft het bestuur de laatste 2 jaar node gemist. Gelukkig komt daar in september van dit jaar verandering in met de komst van Kees de Groot als voorzitter van de TC. Daarnaast is het inderdaad juist, dat het bestuur, anders dan men in het verleden misschien gewend is, wel wat afstand moet nemen van de wat meer operationele kant van het Athlosgebeuren. De totstandkoming van de nieuwbouw, de professionalisering van de vereniging, het grote aantal leden, trainingsgroepen, wedstrijden en vergaderingen, alsmede het toenemend belang van externe contacten, maken dat het bestuur - mede door de vacatures - zich ook 6


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

wat minder kan laten zien. Dat heeft niets met belangstelling of betrokkenheid te maken, maar met keuzes. Ook het bestuur bestaat immers uit vrijwilligers. Het is wel een kwestie die het bestuur zich aantrekt en waar in de komende tijd bezien zal worden hoe optimaal de beschikbare tijd kan worden ingezet. Medisch beleid Een terugkerend onderwerp binnen de bestuursvergaderingen is het medisch beleid, of eigenlijk wat het zou moeten zijn. Het bestuur is van mening dat Athlos geen medisch beleid heeft of zou moeten willen hebben, omdat het deskundigheid, bevoegdheden en middelen veronderstelt die wij als vereniging niet waar kunnen maken en waar wij dus ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Bovendien is de kans dat adequate medische hulp bij zich voordoende calamiteiten kan worden gegeven erg klein. Dit betekent, dat het bestuur niet zoveel ziet in EHBO- en/of reanimatie kursussen voor bijvoorbeeld trainers, nog afgezien van de inspanningen en kosten die het met zich meebrengt om de hierbij verworven kennis actueel toepasbaar te houden. De gezondheid van de sporters is vooral hun eigen verantwoordelijkheid. De sporter zelf moet beslissen, eventueel op advies van zijn arts, of dergelijke inspanningen verantwoord zijn. Wel moet de vereniging een goed protocol hebben wat bij calamiteiten moet gebeuren en dienen er voorzorgen te worden genomen opdat snel hulp kan worden gehaald. Om de door het bestuur gekozen opstelling nog eens te toetsen is besloten om wat meer onderzoek te doen naar de feiten en cijfers over de risico’s. Gesprekken zijn gevoerd met deskundigen van de KNAU, NOC*NSF, EHBO en Rode Kruis. Hierbij bleek, dat niet alleen binnen onze vereniging maar ook bij deze instanties en deskundigen, de meningen over adequate hulp bij – wat men noemt – “acute hartdood” verdeeld zijn, met inbegrip van het nut van reanimatie. En alhoewel er natuurlijk ook een emotionele kant aan dit soort discussies kleeft – hieraan moet ook niet worden voorbij gegaan -, is het bestuur uiteindelijk gesterkt in haar mening, dat je als vereniging op dit punt niet meer moet willen dan je kunt waarmaken. Wel zal het bestuur de behoefte peilen voor een instructiebijeenkomst over “hulp bij sportblessures”. Het blijft uiteraard wel de individuele keuze van ieder persoon om zelf in acute situaties (bijvoorbeeld door middel van reanimatie) meer hulp aan te kunnen bieden. Afscheidsprotocol In een vereniging die uitsluitend bestaat uit leden en vrijwilligers, zoals Athlos, is het jaarlijks een komen en gaan van allerlei personen. Ook van bestuursleden, commissieleden, trainers en juryleden. Er zijn gelukkig nog steeds leden (al lijkt het ieder jaar ondanks de groei van de vereniging minder te worden!), die tijdens hun lidmaatschap op enigerlei wijze actief voor de vereniging zijn geweest of gaan worden. Het is een goede gewoonte om in de Jaarvergadering bij de komst en het vertrek van trainers, commissieleden en bestuursle7


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

den nog eens apart stil te staan, door middel van een toespraakje, het uitreiken van een bos bloemen en/of de befaamde Athlospen. Soms gebeurt dat door een bestuurslid of commissievoorzitter, soms door de direct betrokken trainer. Omdat in sommige situaties de actieve periode van betreffende leden erg kort is en/of de wisseling van de wacht groot, is in een “afscheidsprotocol” geregeld, dat voor dergelijke huldigingen in de Jaarvergadering je minimaal een viertal jaren actief moet zijn geweest. Tot nu toe zijn in dit protocol echter niet de juryleden opgenomen (juryleden zijn vrijwilligers die de jurycursus hebben gevolgd en bevoegd zijn om bepaalde taken te vervullen bij wedstrijden). Niet omdat zij niet belangrijk zijn, integendeel zelfs, maar omdat het moeilijk te bepalen is waar je de grens moet leggen: de frequentie van juryactiviteiten kan zeer verschillen. Het bestuur vindt toch dat juryleden die meerdere jaren de club bij verschillende wedstrijden actief zijn geweest op z’n minst een mooie bos bloemen en een brief van het bestuur verdienen. Wel moet duidelijk zijn dat betreffende personen hun jurylidmaatschap schriftelijk hebben opgezegd. Sponsoractiviteiten De sponsoractiviteiten zijn in meerdere bestuursvergaderingen geëvalueerd en komen ook regelmatig in het bestuur terug. De indertijd door Jan Molenberg aangevoerde sponsorcommissie is opgeheven en een nieuwe, enthousiaste groep mensen, onder aanvoering van Hennie van Riel en Ernst Eikelenboom, is - aanvankelijk met het oog op de nieuwbouw van het clubhuis - van start gegaan. Al snel zijn ook de door Athlos te organiseren (grote) wedstrijden in het het aandachtsveld betrokken. En naar tot nu toe blijkt succesvol. Doelstelling van de met sponsors te maken afspraken is om een meer duurzame samenwerkingsrelatie te laten ontstaan. Dit is ook nodig, omdat het club* Leveren en plaatsen van alle glassoorten gebouw over enige tijd * Nieuwbouw en renovatie voltooid is en we hopelijk * Particulieren en bedrijven nog veel wedstrijden als vereniging zullen aanbieden. En ook de sponsors willen wat terugzien van hun steun aan de vereniHARDERWIJK ging. Tel.: 0341 - 454476 Bij dit alles is van beFax : 0341 - 455822 www.vandenbergglas.nl lang, dat er een goede

k r e w k a v is n e t t e z s Gla

8


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

afstemming en samenwerking is tussen de (nieuwe) sponsorcommissie, het WOC – de wedstrijdorganisatiecommissie, die tot voor kort de contacten met sponsors voor wedstrijden had -, en natuurlijk de penningmeester, die uiteindelijk financiële kanten van het verhaal te maken heeft. Het bestuur heeft in de afgelopen tijd daar samen met betrokkenen een structuur voor afgesproken, die voortdurend getoetst wordt en in de loop van de komende tijd verder zal worden aangescherpt. Tot slot Naast alle bovengenoemde bestuurlijke zaken heeft het bestuur vooral ook genoten van de energie en flexibiliteit, die vele Athlossers in de afgelopen periode hebben laten zien. Of dat nou is bij deelname aan of hulp bij wedstrijden of evenementen, het training geven of deelnemen aan commissies, het opzetten van initiatieven, acties en nieuwe atletiekvormen, het slopen en (op)bouwen van het clubhuis, het actueel houden en verfraaien van de site en het clubblad, of door gewoon lekker zelf te (komen) sporten samen met andere (oude en nieuwe) leden van onze bloeiende vereniging: we doen het gewoon. Dank aan iedereen die daar mee bezig is en een voorbeeld stelt voor iedereen die nog twijfelt om mee te doen! Wim Verdoold, secretaris

LAATSTE COOPERTEST/ TESTLOOP Op dinsdagavond 3 oktober zal de vierde en laatste testloop worden georganiseerd op onze atletiekbaan. Allereerst zal om 19.15 uur de Coopertest starten over 12 minuten. Het gelopen aantal meters zal weer worden genoteerd. Aansluitend start de testloop over 5- en 10 km. Een goed moment om jezelf te testen onder hopelijk ideale omstandigheden. De inschrijfkosten zijn erg laag en na afloop staat er een bak koffie of thee voor je klaar.

9


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

DE HERBOREN HARDLOPER * Een nieuwe beginnerscursus hardlopen is weer gestart. Als je die groep nieuwelingen ziet dan vraag ik me wel eens af; wat drijft deze mensen om te gaan lopen. Net als ik herkent u sommige type’s wel. Niet zelden betreft het een ‘dertiger’ die voor het eerst problemen met zijn gezondheid krijgt ten gevolge van spanningen op z’n werk. Zich realiserend dat deze spanningen niet zouden afnemen, besluit hij ze op doktersadvies te bestrijden door lichamelijk fit te worden. Zoals velen kiest hij het hardlopen als middel om z’n gezondheid wat te stabiliseren. Met z’n gouden credit card schaft hij bij Runnersworld uiterst professionele hardloopkleding aan. Onder de bezielende leiding van zijn trainster zet hij zijn eerste stappen in de schitterende Harderwijker bossen. Binnen enkele maanden wordt hij vegetariër, krijgt een beetje kleur en ontwikkeld een zeer ontspannen en zelfverzekerde manier van doen. Zijn zakelijke successen vertonen eveneens een stijgende lijn en binnen de kortste keren wordt hem de functie van Managing Director aangeboden bij het reclamebureau waar hij als jongste bediende begonnen was. De herboren hardloper kan vet voedsel en kortademige collega’s nu helemaal niet meer verdragen. Roken wordt in zijn bijzijn niet aangemoedigd. Collega’s die na een lunch van drie uur met verbijsterde levers naar kantoor terugstrompelen, worden koel bejegend. Er moet altijd een schaal vers fruit op zijn bureau staan in plaats van een asbak. Hij voelt zich een stuk fitter en heeft nu veel meer energie voor buitenechtelijke verhoudingen. Hij mag dan een vervelende gezondheidsfreak zijn, maar voordat hij aan hardlopen deed was hij een overbetaalde, slappe, drink grage en uit z’n krachten gegroeide schooljongen. Kees Heij. * De herboren hardloper is fictief. Elke associatie met wie dan ook berust op louter toeval.

10


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

JEUGD ATHLOS ONTVANGT “KOSTUUMS” VOOR WEDSTRIJDEN Je kent het wel...voetballers die allemaal hetzelfde mooie pak aan hebben als ze naar een wedstrijd toegaan. Zoiets zien Almanda de Weerdt en Corine van den Brink al jaren voor zich als zij met de pupillen van Athlos naar een wedstrijd toegaan. Eenzelfde gezicht… het geeft kracht en herkenbaarheid... Ze hebben er al jaren op aangedrongen dat er een wedstrijdtenue komt voor de jeugd. Maar ja, hoe regel je dat als je Wessel Boes heet en coördinator bent bij de jeugd van Athlos ??? Wessel kreeg hulp van Hennie van Riel van de sponsorcommissie. Hennie gooide een balletje op bij Lex Groothengel, eigenaar van Telstar Sports & Fashion hier in Harderwijk. Naast een stuk sponsorschap leek het Telstar ook een leuk idee om aan de pupillen van Athlos een kostuum te schenken voor bij de wedstrijden. Het is een fraaie sweater geworden in de Athlos kleuren. Namens Telstar Sports & Fashion overhandigde Hartger Vrijheid de kostuums aan Wessel Boes in bijzijn van de beide initiatiefnemers en de pupillen zelf. Hartger is natuurlijk geen onbekende in onze atletiekwereld. Hij is op veel fronten actief, zolang het maar om duursporten gaat. Hij is als adviseur bij Telstar betrokken om de loopafdeling een flinke kwaliteitsimpuls te geven. En dat is goed nieuws want het betekent dat je steeds beter terecht kunt bij Telstar voor typische atletiekvragen. Hartger gaf al aan dat met name het assortiment hardloopschoenen inmiddels flink uitgebreid is. In de nieuwe winkel wordt momenteel ook hard gewerkt aan een nog beter loopanalyse-mogelijkheid. Er is al een lopende band met video opname maar deze zal ook nog eens verplaatst worden naar een soort oefenhal waar je voor diverse sporten allerlei testen kunt doen, waaronder dus een hardloop analyse. Vanaf nu zullen ze er bijlopen als profvoetballers, onze pupillen. Het zal een fantastisch gezicht worden. De pupillen zijn Telstar Sport & Fashion dan ook zeer erkentelijk.

11


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

42E ATHLOS CROSS Alweer voor de 42e keer wordt de Athlos cross gehouden en weer zijn we één van de eerste crosses in het seizoen. Dat is leuk want het betekent dat je kans hebt dat topatleten onze cross aandoen. En dat is leuk, dan zie je eens hoe hard het er toegaat als er Kenianen of Nederlandse toppers meedoen. Het betekent zeker niet dat wij als Athlos atleten die wat minder hard gaan, niet mee mogen doen. Integendeel. Probeer het eens, zo’n cross. Doe het voor je zelf, je zult zien dat je d.m.v. dit soort crosses sterker wordt. Er zal weer een gevarieerd programma worden voorgeschoteld voor de junioren en senioren/veteranen. Daarvoor is er een korte (sprint) cross en een lange cross. Het parcours kan bijna niet mooier……….gras- bos- en heide en niet te vergeten een aantal leuke zandheuvels. Mocht je onverhoopt niet mee kunnen doen, als vrijwilliger ben je altijd welkom en nodig. We hebben mensen nodig bij de inschrijving, op het parcours en in het start- finish gedeelte. Daarnaast zullen we het parcours moeten opbouwen en afbreken. Een mailtje naar webmaster@athlos. nl is voldoende. Voor het programma, zie onze website.

12


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

MARATHONPLANNING Nu de winter nadert komen ook de marathon plannen voor het volgend voorjaar weer in het zicht. Daarom hier een stukje over een niet onbelangrijk gedeelte van de training hiervoor, een training die te vaak door velen word vergeten maar zij die deze training niet standaard in hun programma hebben opgenomen komen onherroepelijk de man met de hamer na 30/35 km tegen. Het begrip vetverbranding is de laatste jaren een heel eigen leven gaan leiden, waardoor vetverbranding ineens synoniem lijkt te zijn voor afvallen. Als dat gebeurt is dat mooi meegenomen, maar dat is niet waar de training voor bedoeld is. Als we het bij marathontraining hebben over vetverbranding, dan gaat het om een trainingsvorm waarbij het lichaam voornamelijk vet als brandstof gebruikt. Dit kan getraind worden met ĂŠĂŠn speciďŹ eke trainingsvorm: de langzame (rustige) duurloop. Het gaat erom het vermogen om vet te verbranden te verbeteren, zodat de koolhydraatreserves opgespaard worden voor een later stadium in de wedstrijd. Daarnaast verbetert de duurtraining ook het vermogen van lever en spieren om glycogeen op te slaan, alsmede het vermogen om tijdens de wedstrijd koolhydraten op te nemen. Vetverbranding als noodgreep Als in de laatste fase van de marathon de koolhydraatvoorraden uitgeput zijn, moet de intensiteit van de inspanning drastisch omlaag, omdat de alternatieve brandstof (vet) wel aan de gevraagde energie kan voldoen, maar de stofwisseling gaat beduidend langzamer dan bij glycogeen. In dit stadium kunnen we een ons inspanningsniveau dus onmogelijk handhaven. We moeten er dus in elk geval voor zorgen dat onze voorraad koolhydraten voor de wedstrijd optimaal is, dat onze tank tot de rand toe gevuld is. Vervolgens moeten we proberen de snelheid waarmee de voorraden worden uitgeput terug te brengen. Tenslotte door tijdens de inspanning koolhydraten aan te vullen, met name op het moment dat de vermoeidheid begint op te treden. Wat is vetverbranding Het is voor het lichaam heel normaal om vet te gebruiken als brandstof. Beperking is alleen dat de snelheid waarmee dat gebeurt, niet toereikend is voor een inspanning met hoge intensiteit. De stof (triglyceride) worden niet snel genoeg omgezet in energie, dus als de vraag naar energie groot is, geeft het lichaam de voorkeur aan glycogeen. 13


DE WISSEL

14

SEPTEMBER 2006


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

Wel is bewezen dat het aandeel van spier triglyceride dat voor energieproductie wordt gebruikt, waarbij dus het spierglycogeen wordt gespaard, door training groter wordt. Het aandeel van vetverbranding kan dus getraind worden. Brandstofvoorraden in het lichaam De grootste brandstofvoorraad in het lichaam bestaat uit vet. Daarbij vergeleken zijn de voorraden koolhydraten verwaarloosbaar (deze voorraden zitten alleen in de spieren en in de lever). Een gezonde man van 70 kg heeft zo’n 10 kg vetweefsel (15%), dit verschilt sterk per persoon maar is zelfs bij magere mensen nog aanzienlijk. Mannelijke top marathonlopers hebben een vetpercentage tussen de 3 en 8 % dus altijd nog enkele kilo’s. Bij hardlopen op topmarathon tempo (20 km/u) is het zuurstofverbruik 66,5 ml/kg/min. Het totale zuurstofverbruik voor een 70 kg loper is dan 4,66 L/min. Iedere liter zuurstofverbruik staat voor een verbranding van 20 kJ, de loper zal dus 93,1 kJ/min verbruiken. Bij dit energieverbruik zullen de voorraden koolhydraten na 126 minuten uitgeput zijn. (2:06:00). De vetvoorraden daarentegen zijn toereikend voor meer dan 59 uur! Alleen kan niemand natuurlijk 59 uur lang een tempo van 20 km/u volhouden. Het is dus overduidelijk dat vet niet geschikt is als brandstof voor een dergelijk tempo. Het lichaam gebruikt onder verschillende omstandigheden verschillende combinaties van vet en koolhydraten als brandstof. Een aantal factoren bepalen welke brandstof het lichaam tijdens het lopen kiest. 1 de intensiteit van de inspanning Naar mate de intensiteit van de inspanning toeneemt, neemt ook het aandeel van koolhydraten als energieleverancier toe. Het aandeel van koolhydraten wordt beduidend groter als de inspanning groter is dan 75% van VO2max. Bij 95% VO2max wordt uitsluitend nog van koolhydraten gebruik gemaakt. Volgens onderzoekers is een inspanning op uitsluitend vetverbranding mogelijk tot 50% van VO2max. 2 de duur van de inspanning Naarmate de inspanning langer duurt, wordt het aandeel van vet als brandstof groter. Uit een onderzoek bij een inspanning op 65% van VO2max bleek het aandeel vetverbranding in het begin 39%, terwijl dit aandeel na 120 minuten was opgelopen naar 67%. Let wel, het gaat hierbij om een matige inspanning. 3 de mate van getraindheid Een van de belangrijkste effecten van training is dat het lichaam bij elke mate 15


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

van inspanning zuiniger met de voorraden koolhydraten omgaat, en beter is staat is om het aandeel vetverbranding te benutten. 4 de koolhydraatniveau’s voor de inspanning Het spreekt vanzelf dat in de marathon zelf de voorraden optimaal aangevuld moeten zijn voor de te leveren inspanning. 5 de tijd sinds de laatste maaltijd en de samenstelling van die maaltijd 6 brandstof inname tijdens de inspanning 7 omgevingstemperatuur Ook voor snellere lopers! Samengevat kunnen we stellen dat het trainen van vetverbranding mogelijk en zinvol is. De enige manier om dit te trainen is de lange, rustige duurloop. Zodra je boven de 75% van je VO2max komt, is de training uit het oogpunt van duurvermogen niet effectief. Overigens kan je door een slimmigheidje de dag voor de duurloop de eerder genoemde 67% eerder bereiken dan na 120 minuten. Dit betekent natuurlijk niet dat alle trainingen langzaam moeten gebeuren. Het meeste effect heb je van trainingen die langer dan 2 uur duren. Opmerkelijk is dat vooral de snellere lopers moeite hebben om zich er toe te zetten, terwijl zij er veel bij kunnen winnen. De essentie is dat je het aandeel van de vetverbranding tijdens de marathon moet vergroten, bij een relatief hoog percentage VO2max. Dit kan uitsluitend getraind worden door in de vetverbrandingszone te lopen. Dit inzicht wordt al tientallen jaren onderschreven door alle deskundigen op het gebied van marathontraining. Eigenaardig dat je een loper niet vaak een langzame duurloop ziet doen. Ongetwijfeld liggen hier psychologische oorzaken aan ten grondslag. Afvallen of niet? Zoals we gezien hebben, is vet veel energierijker dan koolhydraten. Als je een marathon uitsluitend op vet zou lopen, verbruik je er nog maar heel weinig van. Het effect op het gewicht is dan ook minimaal. Bovendien verbruik je vooral triglyceride dat al in en rondom de spieren beschikbaar is als brandstof. Heb dus niet de illusie dat er direct allerlei vetrollen worden aangesproken (voor zover aanwezig). Overigens is hardlopen op zich wel een goede manier om af te vallen, en een lager lichaamsgewicht is absoluut gunstig voor de prestaties. Gerrit Bosch 16


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

MEEÙS BOSLOOP COMPETITIE START EIND OKTOBER De laatste zondag van oktober is het weer zover. Velen kijken er naar uit want de Meeùs bosloopcompetitie is immers de gezelligste loop van Midden Nederland. De deelname neemt nog elk jaar toe en ook dit jaar verwachten we dat meer atleten op de laatste zondag van de maand, om half 11 aan de start zullen staan. De Meeùs bosloopcompetitie staat voor gezelligheid- lage drempel- laag inschrijfgeld -schitterend parcours door het Strokelbos met weinig echt zware stukken- goede organisatie – de uitslagen elke maand toegestuurd. Kortom: je komt er bijna niet onderuit om ook eens kennis te maken met deze loop. Het betekent immers ook elke maand jezelf testen op hetzelfde parcours, van oktober tot en met mei over 5- 10 – of 15 km. De jeugd loopt 1,6 km. Lees de details op onze website www.atlhos.nl

17


DE WISSEL

18

SEPTEMBER 2006


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

19


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

NOODKREET WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE Jullie hebben het de afgelopen keren al kunnen lezen in de Wissel……..een noodkreet voor het verwerven van vrijwilligers bij wedstrijden. De nood is nog steeds hoog. Sterker nog: er is enige paniek uitgebroken in de commissie nu een volgende vrijwilliger van het eerste uur eens een stapje terug wil doen en uit de wedstrijdorganisatie stapt. Hans Kuijken heeft besloten zijn taak even af te staan. Zijn taak is ook geen gemakkelijke……….het regelen van de juryleden en vrijwilligers voor de wedstrijden die wij organiseren. En dat valt echt niet mee. O.k. We hebben de lat hoog liggen met het aantal wedstrijden wat we jaarlijks doen. Maar we doen dit voor onze jeugd, voor onze wedstrijdlopers, voor onze trimleden……….. Kortom, voor jou of voor jouw kinderen. We hebben sinds een jaar het principe dat als je helpt, je dat kunt doen voor bijvoorbeeld één wedstrijd. Dat geeft rust en maar één keer per jaar een belasting. Dat betekent dat je al die andere wedstrijden, zelf mee kunt doen. Dat valt dus reuze mee. We hebben op dit moment schreeuwende behoefte naar een persoon die de Meeùs Bosloopcompetitie wil coördineren. Niet eens zelf allemaal doen, alleen het aansturen van die vele, trouwe vrijwilligers die er elke maand weer staan. Maar dat moeten ze wel weten, wie, wanneer en hoe laat. Een leuke taak want Theo Stevens heeft het tien jaar met plezier gedaan. Meld je aan, het is echt nodig.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN Op vrijdagavond 29 september en zaterdag 30 september, vinden de jaarlijkse clubkampioenschappen plaats. Voor de jeugd vaak als hoogtepunt van het seizoen ervaren, voor de lange afstandsatleten van Athlos als aardigheidje gezien. Toch hopen we weer op een overweldigende opkomst van beiden. Zover nu bekend, zal het programma gelijk zijn aan vorig jaar. Toen deed de jeugd een 10 kamp en konden de lange afstandlopers op vrijdagavond een 1500 meter lopen en op zaterdag een 5 km. Daarnaast zal er op zaterdagmorgen een 20 minuten loop worden georganiseerd waarbij de gelopen meters worden opgemeten. Komt dat zien !!!!! Doe mee, want hoe meer zielen hoe meer vreugd en gezelligheid. Houd de website in de gaten of je trainer/trainster. Zij weten meer.

20


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

LEDENMUTATIES (30 MEI T/M 30 AUGUSTUS 2006) Nieuwe leden: Thea CĂŠcile Sjaak de Greet van Jos Tania De Mark Sandra Mies Janette van de Ada Hilda Maaike van Ilona Anja Jenny de Heidi Marin Anneke Lieke de Annet van

Bakker Janisse Weerdt Aken Bakker Beuker Faber Foppen Foppen-ten Hove Groep-van Aken Lodder-Buchner van den Nagel Arkel-de Ridder Foppen Jansen Mik Olthuis Timmer Zijlstra Jong Zeijts

Kolthoornseweg 11 Klarinetdreef 44 Kievitmeen 64 Bleek 65 Kolthoornseweg 11 Operettedreef 19 Rabbistraat 100 Frisialaan 4 Frisialaan 11 Stadsdennenweg 18 Trompetdreef 35 Van Speycklaan 20 Swingdreef 26 Molenweg 38A Stadsdennenweg 35 B. de Meesterstraat 8 Swingdreef 36 Veldkersmeen 78 Douglaslaan 11 Hogeweg 37A Schippersmeen 8

Putten Harderwijk Harderwijk Harderwijk Putten Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Hierden Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk

Verhuisd: M. R.A. F. A.A.M. F. G. W. J.

Wigmore Singer Schuchard Harmsen Laskewitz Dooijeweerd Boes Boes

Van Galenlaan 29 Fazantlaan 14 Sweelinckdreef 33 Sweelinckdreef 33 Rietgorsmeen 80 Kleine Oosterwijck 12 Grote Poortstraat 25 Grote Poortstraat 25

Harderwijk Ermelo Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk

Bedankt: P. P. K. D. van W. R.J. E.

Boldewijn Foppen Krijgsman Ommen Tuinman Vasse Schuurkamp

Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk 21


DE WISSEL J.M. M. M.N.M. R.C. A. J.I.M. K. S. C. L.H.A. S. W. H.H. R.C. F.J. C.

van

Nieuwenhuizen Delhez Delhez Tromp Klaassen Larsen Pos Gerritsen Brink-Pronk Manuhata Adam Halma van der Veen Companjen van de Lochem van Veen

SEPTEMBER 2006

Ermelo Zeewolde Zeewolde Ermelo Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Ermelo Harderwijk Harderwijk Harderwijk

DE LAATSTE KANS... De kledingactie zit erop. Wat heeft dat een hoop tijd en energie gekost. Als je dat van te voren weet! Maar ja, het is voor een ‘heel’ goed doel. Er verrijst een super mooi gebouw op De Strokel. Deze maand is pas de laatste kleding van de kledingactie uitgeleverd maar kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde actie. Een redelijk aantal mensen hebben gebruik gemaakt van het aanbod en lopen nu hun kilometers in zeer mooie kleding van Newline. Helaas kunnen we nog niet melden wat de netto opbrengst is geworden. Zodra het bekend is laten we u het u natuurlijk weten. Spijt dat u geen Newline jack heeft aangeschaft? Daar hebben wij rekening meegehouden. Tegen eerdere afspraken in hebben we toch een aantal jasjes op voorraad gelegd. Om precies te zijn hebben we van de Teamline serie (zwart met wit) 3x M en 3x L en van de Clubline (zwart met groen) 1 L en 1 M. De jacks kosten respectievelijk 75 en 80 euro. Grijp je kans en neem contact op met: Jaco Reijgersberg, tel. 06-22207674.

22


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

MEVROUW VAN VLIET SLAAT SLAG BIJ ORIËNTERINGSLOOP Ze wandelt al jaren bij Athlos, bij Jacob Haklander wel te verstaan. Mevrouw van Vliet. Jacob is uiteraard een orienteringsloop in hart en nieren maar als je dan ook nog eens een dochter hebt Brigitta die deze sport beoefend, o.a. samen met haar man Peter Verbeek, dan weet je het wel. Dan zul je er aan moeten geloven wanneer er in Harderwijk een orienteringsloop wordt gehouden. ‘Het gaf me wel de kans te ervaren wat Brigitte doet. Ik stond er helemaal alleen voor en in het begin, na de start is dat best lastig’. Toch kreeg ze het vrij snel in de gaten en vond ze haar posten op het drie km lange parkoers. Ze deed het rustig maar met beleid, iets wat belangrijk is bij oriënteren. Niet altijd de snelste loper wint. Het bracht mevrouw van Vliet op het ereschavot waar spreker Jan Douwe Kroese haar op riep. Ze was er erg blij mee en omdat ook dochter Brigitte de langer afstand won, was het feest compleet. Ze beloofde echter maandag weer “gewoon” op de wandeltraining te verschijnen.

23


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

Bij Expert zijn we getraind in de Beste Service Dus kunt u altijd rekenen op topcondities!

B E S T E E

X

P

S E R V I C E E

R

T ,

D

D E S K U N D I G A

A

R

W

O

R

A D V I E S

D

ERMELO STATIONSSTRAAT 96-98

J

E

TEL.

T O P K W A L I T E I T W

I

J

Z

E

R

V

A

N

(0341) 55 41 79

TE KOOP CLUBKLEDING

Nieuwe aanmaak via RUNNERSWORLD (KWALITEIT Dryfit / Coolmax) Singlet (dames en heren model) Maten XXS XS S M L XL XXL

Prijs € 18,15 € 18,15 € 22,69 € 22,69 € 22,69 € 22,69 € 22,69

Shirt (ronde hals/ korte mouw) Maten XXS XS S M L XL XXL

Bestellen en betalen kan bij Nico Winkeler Bel even voor een afspraak: Tel 0341 - 562736 24

Prijs € 27,23 € 27,23 € 31,76 € 31,76 € 31,76 € 31,76 € 31,76


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

SPORTING HARDERWIJK; TROTS DAT WE ERBIJ WAREN Toch spannend, voor de eerste keer meehelpen met zo’n groot evenement. Wij als Athlos hebben immers toch een grote rol gespeeld in de hele organisatie, samen overigens met zes andere verenigingen en diverse bedrijven waaronder Sportcentrum Iedema. Spannend ook omdat we niet wisten of onze Run Bike Run na al die jaren nog zou aanslaan. Met 60 deelnemers zaten we boven het streefgetal van 50. Voor de deelnemers werd het een waar avontuur. Wat een parkoers. Dat was niet even een mooi geplaveid stukje asfalt. Het was heftig en zoals speaker Hennie van Riel meerdere malen omriep: een uitdaging. Gras, smalle, slingerende paadjes door bos met elke meter een gevaarlijke boom, daarna zand, veel mul zand, een inke heuvel met een mulle afdaling, toen weer bospaden en een grote brug........ wauw.......... dat hadden ze allemaal niet verteld. Daarna zand en zand en eindelijk een stuk asfalt om gelijk over te gaan op bospaden en weer een brug. Het geheel werd afgesloten door een paar gemene puisten die niet zo maar te nemen waren. Het was het avontuur meer dan waard zo ervaren achteraf de deelnemers. Het was zwaar, erg zwaar maar iedereen ging daar verstandig mee om en genoot van de overwinning op zichzelf, een ervaring rijker. Theo, Theo, Gerrit en Kees lieten met hun vrijwilligers zien dat de wedstrijd stond als een huis. De vrijwilligers werden ook verwend door de Sporting organisatie met o.a. een leuke, gezellige barbecue als slot. Het totale evenement was verrassend. Een enorme spirit bij alle mensen die op welke wijze dan ook hielpen. Het was gezellig, veel muziek, vrolijke mensen, kortom: we waren trots dat we daar deel van mochten uitmaken. 25


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

Bij de wedstrijd was er ook nog succes voor Arjan Koornstra (2e senior) en Henk de Zwaan (3e veteraan). Er waren gelukkig veel Athlos atleten die het er op gewaagd hebben waaronder onze penningmeester Dick Deirkauf die een bekeken race liep/reed.

Als organisatie waren we blij met Leo Steijn Tweewielers uit Ermelo die helmen en ďŹ etsen ter beschikking stelden en met Nico Knoppert van Apotheek de Akker uit Harderwijk voor de Performance sportdrank. Bij de MTB clinic waren overigens ook de nodige Athlos vrouwen die er geen spijt van kregen en met een bagage vol kennis en ervaring huiswaarts keerden.

26


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

WANNEER GAAN WE WEER EEN FEESTEN? Een vraag die ik de laatste tijd nog al eens heb gehoord. En wat mij betreft ook wel terecht, want de laatste twee jaren ontbreken de instuiven, de barbecues en festiviteiten, die in voorgaande jaren met enige regelmaat werden georganiseerd. Het gebeurt nog wel binnen kleine groepjes, maar niet binnen de vereniging als geheel. Wel is er door de festiviteitencommissie een poging ondernomen om bij de clubkampioenschappen weer eens een barbecue te organiseren, maar helaas is dat niet gelukt, mede ook omdat we daarvoor momenteel geen goede accommodatie hebben. Dit terwijl het toch mooie gelegenheden zijn om eens met alle Athlosleden, trainers en commissieleden, juryleden en vrijwilligers, sponsors of andere betrokkenen gezellig bijeen te komen en bij te praten onder het genot van een drankje en een hapje over hoe het was of wat er komen gaat. Gewoon, als sluitstuk van een mooie wedstrijd of evenement. Of om als bestuur de waardering nog eens te benadrukken die er bestaat voor de inzet en energie die zoveel mensen voor de vereniging laten zien. Gelukkig hebben we straks een prachtige kantine waarin voldoende ruimte is om voor dit soort gelegenheden de draad weer op te pakken. Het bestuur is dan ook al druk bezig om te bezien op welke wijze de ingebruikname van het nieuwe clubhuis vorm kan worden gegeven. Natuurlijk zullen we daarbij met verschillende situaties rekening moeten houden en zullen verschillende vragen moeten worden beantwoord: wanneer, hoe, met wie en misschien wel hoe vaak? In de komende periode zal daarover op de site de nodige informatie worden gegeven. Het moet in ieder geval weer een ouderwets feest worden! Mocht er iemand goede ideeĂŤn hebben of mee willen organiseren, dan is dat natuurlijk van harte welkom! Wim Verdoold, secretaris 27


DE WISSEL

28

SEPTEMBER 2006


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

MEEÙS BOSLOOPCOMPETITIE ZOEKT HULP Hoeveel jaar niet heeft Theo Stevens de bosloopcompetitie “getrokken” ??? Natuurlijk had hij een groot aantal vaste vrijwilligers die bijna vanzelf de bosloop mee hielpen opbouwen en afbreken. Maar Theo was toch de vaste trekker van het geheel. Na jaren van vertwijfeling (het is en blijft immers mooi werk) heeft Theo echter besloten om er eens een tijdje uit te stappen en het aan anderen over te laten. Die anderen blijven maar we zijn naarstig op zoek naar iemand die de kar wil trekken. Het grote voordeel is dat er een lopende machine staat en dat deze alleen maarlopend gehouden moet worden. Het betekent enkele dagen voor een bosloop, even kijken of de vrijwilligers weer paraat staan. Zijn de parcoursbouwers beschikbaar, wie doet start-finish, is de kantine geregeld…….en dat soort zaken. De Meeùs Bosloopcompetitie is het grootste evenement van Athlos, ook het gezelligste met een geheel eigen, ongedwongen karakter. Dat maakt het ook zo geschikt om het te mogen trekken. Iets voor jou ????? Twijfel je en wil je wel eens echt weten wat het inhoudt ? Neem gerust contact op met Wietse de Jong en je zult zien dat het echt leuk is. Het kan ook via webmaster@athlos.nl. We hebben je ECHT nodig.

UITSLAGEN De oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat er (bijna) geen uitslagen meer in De Wissel staan. De laatste keren was De Wissel zeer goed gevuld. Daar stonden regelmatig uitslagen in die zeer gedateerd, zeg maar gerust oud waren. Om genoemde reden en het feit dat het heel veel werk voor mij (Jaco) is om de door Berry Westerhof aan geleverde bestanden om te bouwen naar overzichtelijke lijsten hebben we, na goed overleg, besloten de uitslagen van wedstrijden in de toekomst op de site te zetten en slechts sporadisch op te nemen in De Wissel. Wil je dus op de hoogte blijven van de prestaties van de Athlos atleten. Kijk dan regelmatig op onze website. Berry zet ze daar keurig netjes op. 29


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

ATHLOS WEEKEND 2006 Wanneer wij dit schrijven ligt de vakantie achter ons, de avonden worden alweer korter en zijn wij al weer bezig met wat de winter ons brengen zal. Maar zover zijn wij als organiserend team nog niet. Het team van het welbekende, supergezellige, enerverende en voor sommigen vermoeiende (ligt niet aan het lopen) Athlosweekend heeft nog een hoop werk te verrichten. Leuk werk wel te verstaan, want het is geweldig om voor jullie weer een fantastisch weekend in elkaar te zetten. Afgelopen jaar hebben wij als team de lat best wel hoog gelegdt voor onszelf. Dat bleek ook wel uit de complimenten die wij kregen van jullie en dat betekende dat iedereen het goed naar zijn of haar zin had. De denkbeeldige lat ligt dit jaar absoluut niet lager en de verwachtingen zijn hoog gespannen, dat weten wij en wij zullen jullie niet teleurstellen. Angelique is weer terug, Henk Jan is in topvorm, Erik is nog vreemder als vorig jaar, Kees is ge-en bekeurd en gelukkig houd Merel ons nog een beetje in toom om geen te gekke dingen te bedenken. Nu nog aan jullie om je aan te melden voor het weekend. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij en die willen wij natuurlijk wel opgevuld hebben. Meld je aan bij Henk Jan Oldewarris. Dit kan door hem te mailen op ollie14@kabelfoon. nl. Ook naar Kees de Groot kun je mailen op kejaparo@planet.nl. Wij zorgen ervoor dat wij contact met je opnemen zodat de inschrijving geregeld word. Wij gaan gauw verder want wij moeten op tijd klaar zijn voor het weekend van 10 tot en met 12 november aanstaande. Met een groet van het “Weekend team� 30


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

EXTRA LEDENVERGADERING I.V.M. NIEUW CLUBHUIS De contouren van het nieuwe clubhuis beginnen steeds duidelijker te worden!. Het glinsterende dak, de ruime raampartij, het “hangende” wedstrijdsecretariaat, de imposante spanten en de witte kozijnen van het binnenwerk geven langzamerhand een goed beeld hoe het er straks uit gaat zien. En dat belooft wat! Een prachtig gezicht, de combinatie van de verschillende materialen en voor zover ik nu al kan zien wordt het een clubhuis waar we heel trots op mogen zijn. Trots ook op alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt en nog steeds zich het vuur uit de sloffen lopen of werken om tot realisering van dit project te komen. Ik heb begrepen dat de bouw redelijk op schema ligt. Oplevering zal in november plaats vinden. Daarna breekt nog een drukke periode van afwerken en inrichten aan. Meer info hierover is binnenkort op de website te lezen. Inmiddels wordt ook duidelijk, dat het niet allemaal van een leien dakje gaat. Door een aantal onverwachte voorzieningen door o.a. nieuwe regelgeving, zijn de kosten van de bouw en de (vaak verplichte) installaties opgelopen en is het beschikbare budget voor inrichting (meubilair e.d.) van het gebouw fors geslonken. Zo fors zelfs, dat de bouwcommissie haar oorspronkelijke plannen (en geplande uitgaven) voor de inrichting heeft moeten bijstellen en bezig is te bezien welke andere, zomogelijk goedkopere alternatieven er voorhanden zijn. Hierbij is er altijd de afweging dat goedkoop geen duurkoop moet zijn. Een prachtig gebouw verdient ook een mooie en degelijke inrichting. Bovendien moeten we er ook weer een flink aantal jaren mee verder kunnen. Het kan dan ook zijn dat er keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes met betrekking tot de aanschaf van de inrichting (wat doen we wel en 31


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

wat niet) of keuzes ten aanzien van (extra) investering of financiering voor wat nodig is. Zoals in de vorige ledenvergaderingen van 25 november 2005 en 10 maart 2006 is afgesproken, zal het bestuur bij fundamentele keuzes of extra investeringen een extra ledenvergadering beleggen. Maar ook voor een goede terugkoppeling / feedback naar de leden en het afleggen van verantwoording over wat er in de afgelopen tijd is gebeurd, is een extra ledenvergadering een mooie gelegenheid. Het wachten tot de volgende Jaarvergadering in maart 2007 duurt dan te lang. Daarom zal het bestuur binnenkort, naar verwachting medio oktober, een extra ledenvergadering uitschrijven. De precieze datum is, mede met het oog op beschikbare accommodatie, nog niet bekend. Kijk daarom regelmatig op de site, want: DATUM EXTRA LEDENVERGADERING BINNENKORT OP DE SITE! Het bestuur nodigt iedereen daar bijvoorbaat voor uit! Wim Verdoold, secretaris

REGLEMENTSKENNIS (IN DE PRAKTIJK) Het antwoord op de vraag in de laatste Wissel: “ Bij een wedstrijd van het Nationaal Baan Circuit zijn er op de 200 meter 30 deelnemers. De wedstrijd wordt gehouden op een 8-laans accommodatie. Welk van de beweringen is onjuist?”: A. De nummers 1 van elke serie, aangevuld met de 4 tijdsnelsten, gaan door naar de finale. D. De nummers 1 en 2 van elke serie gaan naar de finale. → Art. 166 - Plaatsing, loting en overgangsregels bij de looponderdelen, lid 9: Van alle series, kwartfinales en halve finales moet in elk geval de winnaar in de volgende ronde worden geplaatst. Voor Nederlandse Kampioenschappen kan door de algemeen secretaris van de KNAU een afwijkende regeling worden vastgesteld. Vraag: Bij het verspringen voert een deelnemer een reglementair juiste aanloop en afzet uit en landt hij op correcte wijze in de landingsbak. Uiteindelijk loopt hij door de landingsbak terug. A. Deze poging moet als ongeldig worden verklaard omdat het niet is toegestaan om door de landingsbak terug te lopen. 32


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

33


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

B. De poging wordt als geldig aangemerkt, doch de deelnemer moet er op gewezen worden dat het niet is toegestaan om door de landingsbak terug te lopen. C. Deze poging is niet ongeldig indien de deelnemer voordat hij terug loopt door de landingsbak deze heeft verlaten, waarbij zijn eerste contact met de grond buiten de landingsbak verder van de afzetlijn verwijderd was dan de dichtstbijzijnde afdruk in het zand. D. Deze poging moet als geldig worden aangemerkt; de deelnemer heeft op correcte wijze een sprong gemaakt en is op correcte wijze geland. Daarmee is zijn poging beĂŤindigd. Hoe hij vervolgens de landingsbak verlaat doet er niet meer toe. In de volgende Wissel volgt het antwoord! Jurycursussen De KNAU is voornemens om op korte termijn in Drenthe de cursus Jurylid weg/veld uit te zetten. Exacte locatie en data moeten nog gepland worden. GeĂŻnteresseerden kunnen zich echter alvast melden bij de Juco: hanskuijken@kabelfoon.nl U kunt uw interesse in juryopleidingen, al dan niet gepland, altijd kenbaar maken bij de Juco. Opleidingsmodel Juryopleidingen Het nieuwe opleidingsmodel juryopleidingen is gereed! Dit model geldt per 1 september 2006.

34


SEPTEMBER 2006

DE WISSEL

WERELDKAMPIOENSCHAP ATLETIEK VOOR GEHANDICAPTEN Met vier Athlossers zijn we begin september naar het wereldkampioenschap voor gehandicapten in Assen geweest; Hans, Jannie en Patrick Kuijken en ondergetekende. Nee, niet als atleet maar als jurylid. Een zeer bijzondere ervaring, niet alleen om kennis te maken met topatletiek voor gehandicapten, maar ook om jurylid te zijn op een wereldkampioenschap. Ongeveer 1200 deelnemers zijn er in Assen geweest, afkomstig uit meer dan 100 landen. Alle atleten zijn ingedeeld in diverse klassen en daarbinnen subklassering afhankelijk van de handicap. Er zijn aparte klassen voor blinden, dwergen, spastische mensen, rolstoelers, etc. Blinden kunnen worden begeleid door gidsen bij de diverse onderdelen. Elk van ons heeft bij diverse onderdelen gestaan en heeft verbaasd gestaan van de professionaliteit van deze atleten, maar ook van de wijze waarop ze met hun handicap omgaan. Ik zal proberen in een paar voorbeelden dat te verduidelijken. Bij de sprintnummers voor blinden loopt er naast elke blinde een gids (uit zijn eigen land), die zorgt dat de atleet in zijn of haar baan blijft. Je ziet vaak dat de gids met een touwtje aan de blinde is verbonden om hem of haar met handbewegingen bij te sturen. De gids mag niet v贸贸r de atleet lopen. Het is ernaast of iets erachter. Je ziet dat ook van de gids een enorme atletiekprestatie wordt ge毛ist. De wheelers of de rolstoelers op de baan is een sport apart. Het gaat verschrikkelijk hard en de concurrentie tussen de diverse atleten is zeer groot. De rolstoelen zijn speciaal gemaakt voor gehandicapten met twee achterwielen en klein voorwieltje. Bij het ingaan van de bocht kan de atleet met een klein tikje aan het stuur het voorwieltje zodanig bijsturen dat er verder in de bocht niet meer bijgestuurd hoeft te worden. Bij het uitkomen van de bocht geeft de atleet weer een tikje aan het stuur en de rolstoel loopt weer recht in de baan. Verspringen voor blinden lijkt een onmogelijke opgave, maar is het niet. Heel belangrijk hoe de gids de blinde binnen de aanloopstrook houdt en op het juiste moment laat afspringen. De gids gaat staan bij het begin van de bak en door b.v. met harde stem te tellen sturen ze de atleet bij. Het gaat niet altijd goed en dus belanden atleten naast de bak of lopen met volle snelheid op een jurylid. Hier laten de atleten zien hoe professioneel ze met hun sport omgaan. We hebben atleten forse smakken op de tegels naast de springbak zien maken maar ze staan op, vegen het zand van hun benen en kleren en gaan verder. Kogelstoten en discuswerpen voor rolstoelers is een vak apart. Alle atleten hebben een eigen stoel (meestal een soort barkruk met een handvat) die moet worden vastgesjord en van waar de atleten werpen of stoten. Je staat er soms verbaasd van hoe ver sommige atleten de discus of kogel vanuit stand gooien of stoten. 35


DE WISSEL

SEPTEMBER 2006

We hebben genoten van het verspringen voor dames met slechts één been. Er zijn atletes die versprongen op één been (Chinese) maar de meeste hebben een kunstbeen met een voet in de vorm van een lepel gemaakt van carbon. Tot op het laatst staat de Chinese op de eerste plaats met een sprong van 3,40 m, maar dankzij een perfecte afzet passeert de Nederlandse Annette Roosen in de voorlaatste ronde de Chinese met een sprong van 3,44 m en wordt daarmee wereldkampioen in haar klasse. Ik heb diep respect voor Annette Roosen, die op zeventiende een been verliest als gevolg van kanker, maar het doorzettingsvermogen en de wil heeft om door te gaan en alsnog wereldkampioen wordt. Het wereldkampioenschap is afgesloten met de marathon. Wij hebben allen op het 25 km punt gestaan waar eerst de blinden langs komen. Daarvan lopen de eersten zo hard dat elke 5 km de gids wordt vervangen. Daarna komen de wheelers. De eersten komen door na 48 minuten d.w.z. ze hebben een gemiddelde snelheid van meer dan 30 km . Tijdens de wedstrijd gaan sommigen zo hard dat ze in de bocht de controle over hun wheeler verliezen en uit de bocht vliegen. Ook voor ons als juryleden is het een bijzondere ervaring geweest. Het is natuurlijk een officieel wereldkampioenschap met alles wat daar bij hoort (call room, doping controle, voorstellen aan publiek e.d.) maar ook aan de juryleden worden hoge eisen gesteld. Elektronisch opmeten van werpresultaten, gebruik van talmklok, internationale toezichthouders en hele specifieke computerprogramma’s zijn maar een paar voorbeelden. Kortom, het is voor ons een zeer bijzondere ervaring geweest om als jurylid deel te nemen aan de wereldkampioenschappen atletiek voor gehandicapten. Als mens een bijzondere ervaring om te zien hoe deze jonge mensen omgaan met hun handicap, als jurylid een bijzonder leerzame week. In elk geval hebben we een paar waardevolle dingen gezien die goed van pas komen als we in 2008 de Nederlandse kampioenschappen werpvijfkamp voor masters organiseren. Marcel Celie 36

De Wissel 4 September 2006  

Clubblad AV Athlos te Harderwijk