Page 1

februari 2009

De wissel

DE WISSEL Clubblad van de Atletiek- en Triathlon vereniging Athlos

nummer 2, April 20111


De wissel

2

februari 2009


februari April2009 2011

De wissel

de wissel

Inhoud:

clubblad van AV Athlos te Harderwijk

• Voorwoord • Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je

Nr. 2, juni 2011 Redactie: Luuk de Jong luukdejong@hccnet.nl Jarno Westerhof jarno.west@gmail.com Raimo Westerhof raimonkey@hotmail.com Kevin van den Wassenberg kevinvdwassenberg@live.nl Leen Brouwer leen.brouwer@planet.nl Inleveren kopij: per e-mail naar het redactielid

dat?

• Van de bestuurstafel • NK Indoor Apeldoorn 2011, ook heel leuk vóór • • • • • • • • • • • • • • • • • •

JURYLEDEN Accommodatie commissie, voorzitter? “Uit het Startblok” Hardlopen en historie in Harderwijk? En hoe zit het met de vrijwilligers? Geschiedenis van de loopsport in Harderwijk Verschillen tussen winter- en zomertraining voor baanatleten Trainen voor efficiënt hardlopen Bericht van de commissie Baan- en wegatletiek Onderhoud atletiekbaan start 2 mei! Barcelona met Geer, Goor, Bridget……….. Endorfine verslaafd Clubblad, op papier of digitaal Aanmoediging beker baanatletiek! De mooie Vischpoort… Jaarverslag Wedstrijd Organisatiecommissie Doorbreek die grens De jeugdcommissie Ledenadministratie

Eventueel kunnen bij een artikel foto’s en/of illustraties geplaatst worden. Uiterste inleverdatum volgende DE WISSEL: 10 Juni 2011

3


De wissel

februari April 20112009

BELANGRIJKE ADRESSEN

CLUBHUIS Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk CORRESPONDENTIEADRES

0341 432169

Belcantodreef 37, 3845 GV Harderwijk

CONTACT Secretaris@Athlos.nl Bestuur Voorzitter

Nol Hollander

0341 432747

Vicevoorzitter Sandra Willemsen

06-25100160

Secretaris

Roel van Vliet

0341 430111

Penningmeester

Jacob van Meerveld

0341 460280

Algemeen lid

VACANT

Wedstrijdorganisatie commissie

Jan Koornstra (a.i.)

0341 425201

Baan- en wegatletiekcommissie

Kees de Groot

0341 413551

Sponsorcommissie

Jannie Teunissen

0341 452022

Commissies

PR- en Redactiecommissie Luuk de Jong

0341 421103

Festiviteitencommissie

VACANT

Kantinecommissie

Henk de Haas

Accommodatiecommissie

Jacob Havik

0341 265126

Jeugdcommissie

Hessel Lodder

0341 413883

0341 432989

Overige Ledenadministratie Thom Kamphuis Wedstrijd secretaris

0341 785568

Gijs Nijhuis

0341 427318

Secretaris uitwedstrijden Wilma Winkeler

0341 562736

Jurycontaktpersoon Marinus Poelert Webmaster

Arbocoördinator

Alice van Otterlo

0341 425429

0341 428337

Hans Kuijken

0341 415409

Vertrouwenspersoon

Volkert Bakker

0341 553678

Rina de Vries

0341 426732

Vrijwilligerscoördinator

Johan Foppen

0341 417500

Talentteam “Baanbreed” Trainerscoördinator baan

Kees de Groot (a.i.)

0341 413551

Trainerscoördinator weg

Harry Petersen

06-51422899

Baanatletiek

Alida v.d. Kolk

0577 492283

Wegatletiek

Alice Poel

0341 785806

Hoofdtrainers

Voor de overige trainers en contactadressen verwijzen wij u naar de website van Athlos.

www.athlos.nl

4

Inleverdatum Wissel no.2

is

20 Maart 2011


februari April2009 2011

De wissel

Jaaa beste mensen, als u dit leest is er alweer van alles gebeurd sinds de laatste wissel. Zo hebben we de jaarvergadering gehad, zijn de eerste baanwedstrijden voor de jeugd achter de rug, hebben we een geweldige halve marathon van Harderwijk beleefd, een groep atleten heeft de marathon van Barcelona gelopen, is er een zwemfestijn voor de athlosjeugd geweest in zwembad de Brake, heeft het athloskamp de 1e, 2e of 3e prijs gewonnen bij een verkiezing van de atletiekunie, de scholierenbaanloop is geweest, de sportwijzer is weer tot een succesvol einde gebracht, er is een indoor in de Sypel geweest, de bosloopcompetitie gelopen, en last but niet als minste, heeft de lente de winter definitief verdreven uit ons koude kikkerlandje. Of nou ja, voor een paar maanden dan. En bij die lente, hoort een grote schoonmaak! De atletiekbaan gaan binnenkort opgeknapt worden, op de website is te lezen vanaf 2 mei. Geweldig ook dat dit nu toch gaat gebeuren! De baanatletiek gaat daarom het materiaalhok ook weer eens grondig onder handen nemen, want bij een mooie baan hoort ook een mooi materiaalhok. Bij die lente hoort ook weer lekker trainen, voor de baanatleten is dat eindelijk weer volle bak sprinten en techniek, en voor de wegatleten, eehh, is dat weer lekker duurloopjes? (Trainen jullie eigenlijk anders in de winter dan in de zomer? Dat weet ik even niet. Graag een ingezonden stuk over de verschillen tussen zomer en wintertraining voor wegatleten in de volgende wissel!) Druk druk druk dus, er moet veel gebeuren deze zomer, zowel qua trainingsarbeid als andere atletiekarbeid, maar vergeet niet af en toe even een terrasje te pakken! De grote B. Kelderman zei het al, rust is de beste training!

5


De wissel

April 20112009 februari

Opzeggen van het lidmaatschap, hoe doe je dat? Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie. Dit kan door middel van een e-mail aan ledenadministratie@ Athlos.nl of brief (zie belangrijke adressen in dit clubblad) De opzegging dient voor aanvang van het nieuwe kwartaal bij de ledenadministratie binnen te zijn, anders is men het gehele nieuwe kwartaal nog lid (inbegrepen de contributieverplichting). Als de opzegging per 1 januari ingaat, dan dient deze opzegging uiterlijk op 25 november bij de ledenadministratie aanwezig te zijn, aangezien de opzegging voor 1 december bij de Atletiekunie aanwezig dient te zijn. Wordt daaraan niet voldaan dan is men nog een jaar lang lid van de Atletiekunie met uiteraard de verplichting tot betaling van het lidmaatschap van de Atletiekunie. De opzegging dient behalve naam en initialen ook geboortedatum en lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie te bevatten. Een mededeling aan de trainer is wel zo netjes, doch volstaat niet. Mutaties, welke en hoe doe je dat? Mutaties in het lidmaatschap dienen ook schriftelijk aan de ledenadministratie gemeld te worden. Dit kan gaan om adreswijziging, verandering in lidmaatschapsvorm, wedstrijdlicentie etc. Deze mutaties worden ook doorgegeven aan de Atletiekunie.

6


April2009 2011 februari

De wissel

Van de bestuurstafel

Hieronder een kort verslag van de 26e Algemene Leden Vergadering 2010 die werd gehouden op vrijdag 25 maart 2011. Bij de opening van de algemene leden vergadering door onze voorzitter Nol Hollander waren 50 leden (volgens de presentielijst) aanwezig. 17 leden hadden zich afgemeld. Één van de vaste agendapunten is de uitreiking van de “bekers”. Dit jaar werd de prestatiebeker voor de wegatleten door Gerrit Alkema uitgereikt aan Carel Doreleijers. Het hele jaar door heeft Carel goed heeft gepresteerd met supertijden en superklasseringen. De prestatiebeker voor de baanatleten werd door Alida van der Kolk uitgereikt aan Trystan de Weerdt (u weet wel, uit dat heel sportieve geslacht). De opsomming van zijn zeer goede prestaties lijkt oneindig. Voor beide winnaars moet je maar eens op onze record- en 10bestenlijst kijken. De aanmoedigingsbeker was dit jaar voor Dennis Bout. Alida gaat in op zijn goede prestaties bij onder andere de indoor in Groningen waar hij voor het eerst meedeed in de categorie voor atleten met beperkingen en daarbij meerdere 1e plaatsen behaalde. “GOUD voor BOUT” is tegenwoordig het credo als Dennis aan de start verschijnt. Daarna was het tijd voor een ingelast agendapunt: Alida had al zo’n vermoeden dat er wat aan de hand was en dat vermoeden klopte, want …. ook zij is in het zonnetje gezet en heeft tijdens de alv de waarderingspeld van de AtletiekUnie opgespeld gekregen. Kevin van de Wassenberg en Raimo Westerhof hebben met ondersteuning van een pp-presentatie de periode belicht die door de inzet van Alida zo belangrijk is geweest voor Athlos. Zij is (hoofd)trainster, organisator van onder andere Sinterklaasfeestjes en het Athloskamp, vrijwilliger/ jurylid bij wedstrijden, gastvrouw voor een verrassingsparty voor Iris, etc, etc. De waarderingspeld wordt uitgereikt aan personen die zich gedurende langere tijd zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Er is niets te veel gezegd dat deze stelling past bij Alida. Één jubilaris is gehuldigd: Gerrit Bosch is dit verenigingsjaar 25-jarig lid. De penningmeester, Jacob van Meerveld, heeft toelichting gegeven op de jaarcijfers. 2010 is afgesloten met een mooi positief saldo. Marcel Celie, lid 7


De wissel

April 20112009 februari

van de kascommissie, stelt voor om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid, wat met applaus door de alv is bekrachtigd. Rob Stuber heeft zich beschikbaar gesteld als lid van de kascommissie. De penningmeester stelt voor om aan de kascommissie 2 leden toe te voegen om een protocol op te stellen hoe en wat te controleren is bij de vereniging. Tijdens de alv hebben zich geen kandidaten gemeld, dus als dit iets voor jou is neem dan gerust contact op met Jacob van Meerveld. Er hebben zich geen (tegen)kandidaten aangemeld voor de verkiezing van de bestuurleden. De herkiesbare bestuursleden zijn door de alv herkozen. Het bestuur is daarmee ongewijzigd. Dit wil zeggen met nog steeds één vacature, waarvoor kandidaten worden gezocht. Onze penningmeester heeft aangegeven te zullen stoppen ná de alv in 2013. Dit lijkt nog ver weg, maar het wordt als zeer wenselijk/noodzakelijk geacht dat voor deze functie voldoende tijd voor de overdracht is. Lazlo Westerhof wordt bedankt voor zijn werkzaamheden als webmaster en hij krijgt een aandenken en mooie bos bloemen aangeboden. Het was voor hem niet meer mogelijk om zijn werkzaamheden voor Athlos en zijn studie te combineren. Wederom krijgt de penningmeester het woord. Dit keer om een toelichting te geven op de begroting en de contributie 2011. Voor beide onderwerpen geeft de alv akkoord met applaus. Het MeerJarenBeleidsplan 2011-2015, met als titel “samen sterk”, zal binnenkort op de site worden gezet. Het bestuur heeft de beleidsdoelen in een activiteitenlijst gezet en zal bij de komende alv’en steeds verslag doen van de voortgang. Als laatste wil ik nog de gekozen “vrijwilliger van het jaar” noemen. Marcel Celie is de gelukkige geworden. Maar ik kan er niet om heen dat in hem eigenlijk alle kanjers worden bedankt voor hun inzet. Na het sluiten van de vergadering is onder het genot van een glaasje en een hapje nog even nagepraat. Renovatie van de atletiekbaan. Een onderwerp dat veel aandacht heeft is de renovatie van onze atletiekbaan. Er is veel contact (geweest) met de gemeente over een onderwerp dat toch al meer dan 2 jaar geleden is aangekaart. Brieven, 8


April2009 2011 februari

De wissel

mails, inspreken bij raadsvergaderingen, etc. . Veel tijd is er ingestoken om de renovatie voor elkaar te krijgen. Niet voor niets. In de week van 2 mei starten de werkzaamheden en de verwachting is dat uiterlijk na 6 weken de klus is geklaard. In deze 6 weken zit ook de eventuele “uitloop� (als de werkzaamheden onderbroken moeten worden door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden) en de keuring door NOC/NSF. We hopen natuurlijk dat alles binnen de reguliere planning klaar is. Duidelijk is wel dat er tijdens de periode van werkzaamheden geen gebruik gemaakt kan worden van de atletiekbaan EN het middenterrein. Dat de trainingen in deze periode anders moeten worden verzorgd zal wat creativiteit van de trainers vragen. De eerste wedstrijd op onze atletiekbaan na de start van de renovatie staat gepland voor zaterdag 1 juli. Dat moet toch lukken lijkt mij. Houd de website in de gaten voor de laatste nieuwsfeiten over de renovatie Roel van Vliet Secretaris

Bij Expert zijn we getraind in de Beste Service Dus kunt u altijd rekenen op topcondities!

B E S T E E

X

P

S E R V I C E E

R

T ,

D

D E S K U N D I G A

A

R

W

O

R

D

A D V I E S J

E

T O P K W A L I T E I T W

I

J

Z

E

R

V

9

A

N


De wissel

April 20112009 februari

NK Indoor Apeldoorn 2011, ook heel leuk v贸贸r JURYLEDEN Sinds 3 jaar worden in de Omnisporthal in Apeldoorn in februari de NK Indoorkampioenschappen Atletiek gehouden. De verenigingen uit onze regio hebben sindsdien de NK Indoor georganiseerd, hiertoe is 3 jaar geleden een aparte stichting opgericht. De negen verenigingen hebben zich toen verplicht om ongeveer 15 personen per dag voor dit evenement te leveren. Het betreft hier juryleden en andere vrijwilligers. Tenslotte hebben de atleten niet alleen recht op een goede opname van hun resultaten, maar ook het materiaal moet op de juiste plaats komen en ook weer worden opgeruimd. Dit jaar was de Athlos vertegenwoordiging beperkt tot 3 personen en dat is bedroevend laag t.o.v. wat andere verenigingen inbrengen. Dan komt de vraag op hebben mensen bij Athlos geen interesse? Misschien wil men zich niet het gehele weekeinde beschikbaar stellen? Voor de eerste vraag denk ik, dat, buiten de WOC en deelnemende atleten, bij Athlos niemand bekend is met de NK Indoor. Je op zaterdag en zondag beschikbaar stellen is ook niet vereist, 茅茅n dag is ook prima. Je hoeft geen jurylid te zijn om je daar erg nuttig te maken, want er zijn veel functies te vervullen. Voor juryleden is dit een uitgelezen mogelijkheid om met de Nederlandse TOP atleten in aanraking te komen. Het is heel wat anders als de polsstok op 6m wordt gelegd of als atleten boven de 1.90m springen. Verder leer je als jurylid erg veel van deze dagen. Hier wordt gewerkt met een callrooom en worden de atleten begeleid naar de diverse onderdelen. Voor velen is het de eerste maal dat ze met electronische registratie werken. Met name de materiaalploeg kan vele handen gebruiken en daar hoef je geen jurycursus voor gevolgd te hebben. Je hoeft niet te harken in de springbak, want dat de juryploeg zelf. Wel moet steeds het juiste materiaal bij kogelstoten en polshoog worden gereedgezet, maar ook de horden moeten worden geplaatst en op juiste hoogte gezet worden. Volgend jaar (2012) wordt de organisatie van de NK Indoor wederom door onze regio uitgevoerd, denk er eens over na of het iets voor jou is. Zelf zal ik weer meedoen als jurylid, want het is,naast ervaring opdoen, veel te leuk om het mee te maken. Tot ziens in Apeldoorn, Hans Kuijken 10


februari 2009

De wissel

7SURQJ 7WDS ,LQN

>HWQXGHVWDSQDDUHHQRSWLPDOHVLWXDWLH %ERLIJK ZEGGEN HEBT U OVERZICHT OF STRUIKELT U OVER AL UW VERZEKERINGEN POLISSEN EN REGE LINGEN 7AARSCHIJNLIJK VINDT U DAT MOEILIJK TE ZEGGEN MAAR DAARIN BENT U NIET DE ENIGE "ERENDS  3LUMP MAAKT HET U MAKKELIJK /NZE EXPERTS EN ADVISEURS LOPEN MET U MEE EN ADVISERENUINELKESTAP :OMAAKTUSNELEENSPRONGVOORUITNAAREENOPTIMALESITUATIE"EL OFSTAP GERUSTEENSBINNEN

11


De wissel

April 20112009 februari

Accommodatie commissie, voorzitter? Tijdens de nieuwjaarsreceptie liet ik toevallig iets los tegen Jacob van Meerveld. Ik zou op termijn (over een paar maanden) wel weer tijd hebben om iets voor Athlos te kunnen doen. Dat had ik natuurlijk nooit moeten zeggen want 5 minuten later stond Johan Foppen bij me. Het verhaal van Johan in de laatste Wissel (februari) had ik nog niet gelezen. Om een lang verhaal kort te maken; het is veel sneller gegaan dan ik had gedacht. De accommodatiecommissie zat te springen om een voorzitter en per 1 maart heb ik die rol op me genomen. Nu zul je je afvragen wie is dat dan wel? Nou mijn naam is Jacob Havik en zoals bij zovelen is het de schuld van mijn kinderen dat ik lid ben geworden van Athlos (zij waren dat moment lid bij Athlos). Ik heb het na moeten kijken maar dat was in 1991. Mijn leeftijd is 63 jaar, ben getrouwd met Dite en we hebben 3 kinderen (Manon, David en Judith) en 2 kleinkinderen. Zoals elke ouder eerst als jurylid. Dan van het een komt het ander en zo heb ik een aantal jaren de rol van voorzitter WOC mogen vervullen en hoewel er veel is veranderd denk ik dat ik de vereniging wel een beetje ken. In het dagelijks leven ben ik project manager bij een Amerikaans software bedrijf (CA technologies) en in mijn vrije tijd loop ik weleens. Zoals ik zei in 1991 voor het eerst als actief lid begonnen bij Corrie Brouwer (wie kent haar niet), daarna jaren bij Gerrit Bosch LA1, vorig jaar bij Alice LA2 en nu (als jullie dit lezen) bij Johan. Daarnaast heb ik nog wat vrijwilligerswerk gedaan bij de VV Hierden. Ik verveel me nog niet. De accommodatiecommissie is een club van enthousiaste en ervaren mensen en ik ga de werkzaamheden en de contacten met derden coรถrdineren. Wij zorgen onder meer voor alle onderhoud van materialen en gebouwen. Daarnaast valt ook het schoonmaken van de kantine onder verantwoordelijkheid van de accommodatiecommissie. En daarmee vallen we direct met de deur in huis. Het schoonmaken is jaren gedaan door Jaap Koppenhagen met zijn vrouw. Jaap is hier helaas vanwege gezondheidsredenen mee moeten stop12


April2009 2011 februari

De wissel

pen. Het schoonmaken wordt nu tijdelijk gedaan door de andere leden van de commissie, zij doen dit naast hun bestaande onderhoudswerkzaamheden, hetgeen een extra belasting is. Daarom zou het mooi zijn als we hiervoor 2 of 3 extra vrijwilligers kunnen vinden die het schoonmaken op zich willen nemen. Dus schroom niet; als je zin hebt en je denkt “Ach , dat wil ik wel doen,” neem dan contact op met Johan Foppen (jhfoppen@gmail.com of bel 417500). Jacob Havik Tel: 0654 32 32 48 Email: jacob.havik@xs4all.nl

“Uit het Startblok” Uitreiking prestatiebeker baanatleet 2010 Door Alida van de Kolk Prestatiebeker Baanatletiek 2010 De prestatiebeker voor baanatletiek 2010 gaat dit jaar naar een top atleet. De keuze was dit jaar “gelukkig” minder moeilijk want om deze atleet kun je gewoonweg niet heen. We hebben het over een jonge knul die de atletiek met paplepel ingegoten kreeg (en nog steeds krijgt…) maar nog niet eens zeker wist of het wel bij atletiek zou blijven. Voetbal is nl ook een grote passie van hem en hij schijnt wel een aardig balletje te kunnen trappen. Het feit dat hij naast atletiek ook andere hobby’s en passies heeft(oa zijn vriendin) geeft wel aan hoe ontspannen hij met de sport atletiek omgaat. En misschien is dat dan wel het grote geheim van deze atleet die met name in 2010 een enorme doorbraak heeft gemaakt! Van zijn lengte en breedte moet hij het (nog) niet direct hebben… maar het is ongelofelijk zoveel power en snelheid hij uit dat lichaam weet te halen. Samen met zijn vurige temperament, doorzettingsvermogen en trainingsarbeid komt deze jonge man tot topprestaties. Uiteraard heb ik het over niemand anders dan Trystan de Weerdt We zullen even zijn wedstrijdprogramma 2010 erbij halen:

13


De wissel

April 20112009 februari

Januari 2010 NK indoor te Groningen 1e Hoog 1.80 Goud! En Beste jaarprestatie v Nederland CR! 2e 60 horden 8.69s Zilver! Februari 2010 Meerkamp (bijprogramma NK senioren) 1e 60 horden 8.59s Goud! En beste jaarprestaties v Nederland CR! Maart 2010 Clubrecord verspringen 5.75 CR! Mei 2010 Meerkamp outdoor Amstelveen 3e 5348 punten Brons! 100 horden 14.15s Evenaring van het clubrecord Met deze meerkamp weet Trystan zich te plaatsen voor het NK meerkamp die in september plaats zal vinden. Augustus 2010 NK C spelen Amsterdam 3e Hoog 1.70 Een week voor de Meerkamp ging Trystan op vakantie met zijn ouders en vriendin dus de voorbereiding was niet optimaal maar Trystan wist zich toch voldoende op te laden om met een bronzen plak naar huis te gaan. Terwijl de Heren Seniorenploeg op zondag 19 september knetterhard aan het

14


April2009 2011 februari

De wissel

strijden zijn om degradatie naar 2e klasse tegen te gaan, is Trystan aan het strijden bij De NK meerkamp in Gemert! Wat begon met we “kijken wel hoe het gaat lopen…” bleek een hele serieuze strijd te worden. Hierbij alle prestaties op een rijtje: 100 m sprint 4e 11.98 s PR Verspringen 6e 5.58 Kogelstoten 16e 10.78 PR Toen begon Trystan zijn favoriete onderdeel het Hoogspringen: Na het behalen van de hoogte over 1.82 bleek Trystan als enige over te blijven. 1.82 een Pr en een Clubrecord!! De euforie was enorm! Trystan wilde de lat op 1.86 leggen maar omdat bij een meerkamp de lat 5 cm omhoog moest werd het 1.87! Het zag er naar uit dat hij deze hoogte niet ging halen en het publiek en de fotografen liepen na de 1e mislukte poging dan ook weg! Dat stond Trystan uiteraard niet aan en na een stevige aanloop sprong hij tot ieders verbazing prachtig over de 1.87 heen! Opnieuw een PR en CR en beste jaarprestatie van Nederland. Toen werd het plots wel weer druk en wilde de fotografen uiteraard graag een kiekje van hem maken… 100 m horden 3e 13.98 s 3e jaarprestatie van Nederland PR/CR Discus 14e 31.86 PR Speer 14e 35,23 PR 1000 m 5e 3.02.22 8-kamp 3e 5613 BRONS!!! 3e jaarprestatie van Nederland! PR

15


April 20112009 februari

De wissel

Trystan, Met deze geweldige prestaties heb jij de Atletiek en vereniging Athlos nogmaals op de kaart gezet en mag ik , als Hoofdtrainster van de Baanatletiek jou de prestatiebeker 2010 overhandigen! Deze beker is gezien jouw prestaties wel een beetje klein maar ik weet zeker dat het applaus dat jij krijgt en de eer die erbij hoort veel goed gaat maken! Ik weet dat je niet zo van speechen houdt maar ik denk dat ik uit jouw naam je trainers, coach en fanclub mag bedanken voor de energie, tijd en enthousiasme die zij in jou gestoken hebben.

Hardlopen en historie in Harderwijk? Heerlijk, dat (hard)lopen en dat nog wel in zo’n mooie, afwisselende omgeving. Lopen we niet in de bossen, dan wel in de omgeving van de Randmeren of door en langs de oude binnenstad. Maar, wat weten we daar eigenlijk nog van? Wie weet nog dat het nog niet zo lang geleden ‘groen’ zag van de militairen die voor hun dienstplicht in een van de vele kazernes gelegerd waren. Of wie weet nog dat het Koloniale Werfdepot ooit in de kazerne in de Smeepoortstraat gehuisvest was. Of dat de markt, waar nu de horeca zo rijk vertegenwoordigd is vroeger ‘Breueren’ heette en dat er een kloosters aan deze Breueren gelegen was? Als je het weet, kun je soms de sporen nog ontdekken en wordt elke wandeling een ontdekkingsreis in je eigen woonplaats. Ook Sonnevanck, De Gelderse Academie en De Essenburg hebben een rijke 16


April2009 2011 februari

De wissel geschiedenis. Sinds kort verschijnt op een aantal websites zoals Alles van Harderwijk en Harderwiek.nl de geschiedenis van Harderwijk in een aantal korte en bondige afleveringen. Elke veertien dagen verschijnt er een nieuwe aflevering, bijvoorbeeld over de Stadsbrand van 1503, de pestepidemieën in de Middeleeuwen of het voormalige Sanatorium Sonnevanck. Wie het wil volgen hoeft alleen maar de website te bekijken en de afleveringen op te zoeken. ‘Geschiedenis dichtbij huis’ noemen we dat. Wie iets meer wil

weten kan ook lid worden van Oudheidkundige Vereniging Herderewich. Om de kosten hoeft u het niet te laten, die bedragen slechts 16 euro per jaar. Met uw lidmaatschap heeft u toegang tot onze website, ontvangt 4x keer per jaar het Vittepraetje en bent welkom op lezingen en voordrachten die door Herderewich worden georganiseerd. U leert veel over het oude Harderwijk en steunt ons werk op het gebied van historisch onderzoek en publicaties. Lid worden van Hederewich was u altijd al eens van plan, dus doen! Nu is het een mooie gelegenheid om dat voornemen uit te voeren. Lid worden kan op een gemakkelijke manier via de website. Ga naar de website www. herderewich.nl en klik op het onderwerp lid worden. Vul uw gegevens is en de rest gaat vanzelf. Welkom als sportief lid van Oudheidkundige Vereniging Herderewich. Theo Bakker

17


De wissel

April 20112009 februari

En hoe zit het met de vrijwilligers? Laat ik beginnen met een hele goeie mededeling en wel dat Athlos een nieuwe voorzitter AccommodatieCommissie heeft. Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is het probleem van voorzitter AC opgelost. Jacob Havik heeft zich bereid verklaard op de klus op zich te nemen en we zijn daar ontzettend blij mee. Jacob, heel veel succes. Daar blijft het niet bij, ook de KantineCommissie is met Astrid Schor, Corine Overheem en Arnold Stoop uitgebreid en is nu op volle sterkte . Ook jullie veel succes en plezier in de kantine. Jaap en Emmy van Koppenhagen stoppen met het schoonhouden van de kantine. De familie Van Koppenhagen heeft het schoonmaken vele jaren met veel overgave en tot volle tevredenheid gedaan. Helaas gooide de ziekte van Jaap roet in het eten. Jaap en Emmy heel erg bedankt. Tijdens de ziekteperiode van Jaap heeft enige tijd een schoonmaakbedrijf de zaak overgenomen. Dit was een kostbare aangelegenheid en gelukkig was de onderhoudsploeg van de AC bereid om het tijdelijk te doen. Zij hebben in die periode veel geld voor Athlos bespaard. Theo, Eip, Gerard en Gijs, bedankt hiervoor. Per 1 april gaan Theo Driessenaar en Ben Pfrommer de schoonmaak van de kantine doen. Nog een nieuwe vrijwilliger. Theo Bakker gaat de PRED versterken. Theo heeft veel ervaring op dit terrein en Athlos kan daar goed gebruik van maken. Theo succes. Athlos kan nog steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken. Alien van Wilgenburg is per 1 maart gestopt met het voorzitterschap van de FestiviteitenCommissie. We zijn zoekende naar een nieuwe voorzitter. Nog steeds kunnen diverse commissies kunnen uitbreiding gebruiken. De Pred (PR- en Redactiecommissie) kan meewerkende leden gebruiken, zoals opmaker Wissel, tekstschrijver en PR-mensen. De WOC kan vrijwilligers gebruiken die een keer (een deel van) een wedstrijd willen organiseren. Leuk werk wat vooral plaats vindt in de voorbereiding op een evenement. Het zou ook fijn zijn als het Bestuur kan worden uitgebreid. Er is dringende behoefte aan aanbreiding van algemene leden. De voorkeur gaat hierbij uit naar vrouwelijke leden. Tot dusver is er maar 1 vrouwelijk bestuurslid en dat 18


April2009 2011 februari

De wissel

is geen goede afspiegeling van het aantal vrouwen in de vereniging. Vrouwen laat je horen en meld je aan. Neem contact met mij op voor één van de klussen. Je kunt bellen 417500 of mailen jhfoppen@gmail.com. Ik hoop veel reacties te ontvangen Johan Foppen.

Geschiedenis van de loopsport in Harderwijk ( uit de onuitputtelijke archieven van dhr. Jacob Haklander) A-VVOG start een trim-afdeling Na afloop van de Lente-Prestatieloop in 1971 heeft een groepje leden van AVVOG de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een trim-afdeling. Want in die tijd ( 1971) van gejaagd leven en veel zitten is het goed zich te ontspannen in de bossen rond Harderwijk. Onder leiding van Jacob Haklander is deze trim-afdeling op de woensdagavonden om 19.00 uur gestart vanaf het sportpark aan De Strokel. Deze trimmers hebben zelfs meegedaan aan de clubkampioenschappen in datzelfde jaar. Op 23 september 1972 gingen de leden, samen met de trimploeg, wadlopen. Ze deden dit van Ameland naar Holwerd. Eén van de deelnemers toen, maar nu nog steeds lid!, heeft diepe indruk gemaakt op Jacob omdat zij heel veel moeite moest doen om haar hoofd boven water te houden in de diepe gedeeltes. De grote vraag in deze Wissel is dan ook: Wie is zij?? 19


De wissel

April 20112009 februari

Zoals eerder geschreven was Jacob Haklander de eerste trainer ( tot 1978), gevolgd door Wim van Berkel ( tot juni 1980). Hierna heeft Ria van ’t Slot een lange tijd deze groep geleid ( tot 1990). Vanaf dat jaar heeft Peter Sweelsen de leiding overgenomen en tot nu toe niet meer afgestaan. Dit jaar bestaat de trimploeg dus al 40 jaar!!

20


februari 2009

De wissel

21


De wissel

April 20112009 februari

Verschillen tussen winter- en zomertraining voor baanatleten In afwachting van het door één van de wegtrainers geschreven stuk wat in de volgende wissel geplaatst zal worden, hier alvast deze verschillen voor de baanatletiek. De leek zal denken, ach, daar is toch niet zoveel anders aan? ’s Zomers en ’s winters is dat hoogspringen toch gewoon hoogspringen, zelfde regels, zelfde mat? Ja, dat is in principe hetzelfde. Geldt ook voor alle andere onderdelen. Verspringen is verspringen, kogelstoten is kogelstoten, en 400 meter horden blijft 400 meter horden. Train dan toch lekker door zou je zeggen, blijf je ontwikkelen, ga door, forever young, never stop. Nu is het volgende het geval, er zijn een aantal problemen; 1. De weersomstandigheden, b. de intensiteit van de trainingen, en tot slot, de seizoensopbouw. Dit hangt dan ook weer allemaal met elkaar samen. 1. De weersomstandigheden Bij de technische onderdelen wordt veel stilgestaan. Probeer maar eens met 30 atleten hoog te springen of met 5 discussen te discuswerpen. Lastig, veel dode momenten, omdat die techniek zo belangrijk is. Na iedere worp of sprong wordt even geëvalueerd, wat kan er beter, wat ging er goed? En ondertussen koud koud koud, afkoelen, afkoelen, afkoelen. Dat werkt dus niet. Dan is het ook nog eens erg koud, werkt in op je spieren, en om dan volle bak te gaan sprinten is niet lekker voor diezelfde spieren. En om nou sprint te trainen in een duurlooptempo, dat werkt ook niet. Net als verspringen in bevroren zand, en horden lopen op een bevroren baan. Verder zijn baanatleten nogal mietjes, en doen we liever niet zoveel als het regent en doet, dus houden we de trainingen graag kort. Vandaar in de winter dus zo goed als geen technische onderdelen. b. de intensiteit van de trainingen Baantrainingen zijn zwaar, intensief en belastend. Ik weet het, jullie getrainde marathonlopers zeggen: “ach, 4 x 400 meter (of 10 x 200, of 6 x 110mh of…) is toch niet zo’n ramp? Zoveel loop ik voor m’n warming up!” Ja, dat kan wel zijn, maar heeft u weleens opgemerkt hoe snel wij zijn? Wij lopen die 400 meters dan wel allemaal onder de minuut. Dan loopt die verzuring dus erg hoog op en dat is niet zo lekker. (energiesystemen, hebben we het een andere keer nog wel over) Nou kort dan even, dat melkzuur tast eigenlijk gewoon je spieren aan, training is afbraak, je sloopt je lijf. Nou lekker dan. Dit is het hele jaar lang niet vol te houden. Vandaar trainen wij in de winter meer op omvang (meer afstand, lager tempo) en naarmate het zomerseizoen dichterbij komt gaan we meer op intensiteit trainen, (kortere afstanden, meer rust, hoger tempo) wedstrijdtempo eigenlijk. Dan, als de zomer voorbij is en 22


April2009 2011 februari

De wissel

iedere baanatleet half geblesseerd nog de clubkampioenschappen probeert te finishen, zijn we lekker weer blij als we eindelijk weer rustig mogen rennen. Geen gesprint en gespring, gewoon lekker dribbelen. Vandaar dus, weer een verschil tussen zomer-, en wintertrainingen. Tot slot, de seizoensopbouw Zoals ik al schreef, het hangt allemaal nauw samen, en de seizoensopbouw heb ik dus in het vorige stuk al behandeld. We moeten pieken, en dat kan niet 365 dagen per jaar, vandaar dus een opbouw naar het zomerseizoen. Ik hoop dat u, als baanatletiekleek, nu een iets beter beeld heeft van waarom wij zo uitkijken naar de zomer. Eindelijk weer je geliefde onderdelen doen, eindelijk weer lekker hard rennen, en belangrijker, lekker niet ver rennen (baanatleten houden eigenlijk niet van hardlopen), enkele uitzonderingen die de regel bevestigen daargelaten Ik ben benieuwd naar de verschillen tussen zomer- en wintertraining voor loopgroepen, dus ik hoop dat iemand mij (en andere baanatleten) in de volgende wissel kan verlichten met zijn/haar kennis! Groeten, Raimo

23


De wissel

April 20112009 februari

De jeugdcommissie Sinds eind 2009 heeft Athlos een eigen jeugdcommissie. De jeugdcommissie is destijds in het leven geroepen omdat men onvoldoende zicht had op de in- en uitstroom van jeugdleden. Daarnaast zochten we naar een manier om jeugd te binden aan de vereniging. We willen een stapje verder gaan dan alleen maar samen sporten. En een plek creĂŤren waar de jeugd elkaar kan ontmoeten, en gezellige activiteiten ontplooien om ook op die manier jeugd te binden aan de vereniging. Dit heeft geleid tot de volgende doelstelling: De instroom van nieuwe jeugdige leden te bevorderen en op landelijk c.q. regionaal niveau te brengen; De uitval van jeugdleden tegen te gaan en daarmee het percentage Jeugdleden minimaal op landelijk c.q. regionaal niveau te houden; Ontwikkelen en uitvoeren van Jeugdvisie, waardoor de jeugd met plezier bij Athlos sport; Participatie van allochtone jeugd en jeugdigen met een beperking. Voor het komende jaar ligt onze prioriteit op extra aandacht voor nieuwe leden, het betrekken van ouders van jeugdleden bij de vereniging, het organiseren van andere activiteiten dan atletiek en promoten van atletiek bij jeugd. Om een indruk te geven hoe we dat doen; nieuwe jeugdleden krijgen een informatieboekje, ouders van jeugdleden kunnen een keer per seizoen meetrainen met hun kind en krijgen dan ook uitleg over de training. We helpen met het organiseren van aktiviteiten, het zwemspektakel en zorgen voor herkenbaarheid bij wedstrijden. En om atletiek te promoten bij jeugd nemen we als vereniging deel aan de sportwijzer, zijn aanwezig en ouders kunnen informatie krijgen over Athlos , dit ook bij de scholierenbaanloop geven we informatie aan de jeugd en ouders De jeugdcommissie bestaat uit 6 leden. Een 3 tal actieve ouders, een jeugdlid en 2 trainers. Mocht je meer willen weten over de activiteiten die we aanbieden, wat we achter de schermen allemaal doen en/of heb je ideeen waarin wij als club beter van worden of war de Jeugd aan heeft dan kun je contact opnemen met de jeugdcommissie (jeugdcommissie@athlos.nl )

24


februari 2009

De wissel

25


De wissel

februari 2009 3000 M2 MEGASTOR

SPORTS & FASHIO

ATHLOS LEDEN

ONTVANGEN

10%EXTRA *

KASSAKORTING

OP VERTOON VAN LEDENPAS *10% ledenkorting is op running gerelateerde artikelen

MEGASTORE HARDERWIJK 26 Lorentzstraat 16, 3846 AX HARDERWIJK, T 0341 413960 01&/ .B%PVVSt7SVVSt;BVVS


RE februari 2009

De wissel

ON

N

N

A

G

N

27

www.telstarshop.nl


De wissel

April 20112009 februari

Trainen voor efficiënt hardlopen Is hardlopen afzien, veel zweten en vechten tegen een onzichtbare barrière? Hardlopen is een van de beste sporten om je conditie mee te verbeteren. Dat betekent nog niet dat het een sport is zonder techniek. Hoe beter je motoriek, hoe makkelijker je je basissnelheid kunt verhogen. Iedereen die langer loopt weet nog een voordeel van betere techniek. Je loopt comfortabeler, makkelijker. En dat maakt de trainingen veel aangenamer. Waar kun je op letten als je je techniek gaat verbeteren? Een paar techniekpunten op een rij. Vooral bij beginnende hardlopers zie je het: de houding is te verkrampt. Alles schokt teveel, de blik is naar de grond gericht en je ziet de inspanning terug in de gezichtsuitdrukking. Dat is ook niet zo gek want je werkt eerst aan je conditie voordat je de grens voorbij gaat om op techniek te letten. Blessures voorkomen Als je die eerste fase voorbij bent is het handig om op je houding te gaan letten. Hoe eerder je je motoriek kunt verbeteren hoe makkelijker je loopt. Een betere techniek heeft nog een groot voordeel dat wel eens over het hoofd wordt gezien: je voorkomt blessures. Een verkrampte houding leidt vaak tot aanspanning van teveel spieren, onnodige aanspanning. Dat kan bij banden en pezen tot beschadigingen leiden. Waar kun je op letten? Terug naar de techniek. Waar moet je op letten in je ontwikkeling als hardloper? Je kunt letten op hoe het niet moet. Je krijgt natuurlijk meer motivatie als je weet hoe het wél kan. Daarom bundelen we in deze aflevering die twee kanten van techniek. Bovenaan zie je hoe het niet moet en daarna kort wat je dan wel efficiënt maakt. Verkrampte houding Die verkrampte houding is het eerste wat je eruit moet zien te krijgen. Bij de Amerikanen en ook hier in Nederland duikt dan regelmatig het woord ‘relax’ op. Ontspan in je houding. Als je traint, check dan regelmatig of je ontspannen loopt. Dat betekent niet dat je in alles maar moet meedraaien en buigen maar wel dat je vloeiend loopt. Blik op de grond Een tip om met meer ontspanning te lopen: richt je blik niet naar de grond maar naar de horizon. Dat is even wennen, in het begin wil je op de weg en je looppas letten. Richt je blik op de horizon en je laat al snel de tunnelvisie los die je ontwikkelt als je naar de grond blijft kijken. Je hebt met de bredere blik ook meer oog voor het verkeer en voor de mooie punten langs je trainingsrou28


April2009 2011 februari

De wissel

te: fraaie bomen, blinkend water en nog meer natuurschoon. Schokkende schouders en halve armbeweging Nog een punt in je bovenlichaam om je efficiënte loopstijl te verbeteren: je armbeweging. Met iedere hardlooppas gaan je armen mee. Veel beginners pakken niet de hele armbeweging maar pas vanuit de ellebogen. Ga voor de hele armbeweging en die start met losse ontspannen schouders. Vanuit de schouder zet je de armbeweging in. De blik vooruit en de ontspannen losse schouder maken dat je bovenlichaam lekker ontspannen wordt. Extra tip: als je goed sterk bent in je buik- en rugspieren kun je nog makkelijker je rechte houding langdurig volhouden. Gebruik je armbeweging om je looppas te ondersteunen. Laat de armen ritmisch meegaan in de looppas. Ze vormen het tegenwicht voor de lichte verdraaiing, de torsie, die door je lichaam gaat bij iedere looppas. Voeten scheef In het begin let je er niet op omdat de inspanning van het hardlopen teveel van je vraagt; hoe staan je voeten? Iedereen heeft wel een kleine of grote afwijking in de plaatsing van je voeten tijdens het hardlopen. Scheve plaatsing van je voeten tijdens de landing en daarna in de afzet kan leiden tot blessures. Maar dat maakt je ook minder efficiënt als hardloper. Let er eens op hoe je landt. Waarschijnlijk moet je jezelf een periode regelmatig corrigeren om met je voeten recht vooruit te landen. Je kunt je wel voorstellen in het verschil in de afzet of je scheef of recht afzet. Bij een rechte voet kun je de hele lengte van je voet gebruiken voor de afzet. Bij een scheve afzet kun je minder van die lengte en daarmee ook de spierkracht inzetten. Je verliest energie bij een scheve afzet. Omdat je in het verleden er weinig of geen aandacht hebt voor de plaatsing van je voeten kan het een tijd duren voordat je tot de rechte plaatsing komt. En geef een paar maanden later daar weer een keer de aandacht aan. Te langzaam De laatste tip voor dit deel over efficiënt hardlopen: veel lopers hebben de neiging om te langzaam te gaan. Meestal verbetert je techniek op het punt waarop je echt wat moeite moet doen voor je tempo. Te langzaam hardlopen maakt je slungelig, slordig. Prima als je dat doet om even op adem te komen na een wat sneller stuk maar maak een té langzaam tempo niet tot je vaste tempo. Als je wat meer inzet geeft, let je beter op je afzet, je armbeweging, je hoofdbewegingen en je ontspanning. 29


De wissel

April 20112009 februari

Techniek is een onderdeel van je training waaraan je altijd kunt werken; steeds beter worden. Geef het regelmatig de aandacht die het verdient. Dat maakt je training afwisselend en de techniek geeft je meer comfort in het hardlopen. Dat maakt je training een stuk aangenamer. Marc Gerlings voor ProRunŠ

30


April2009 2011 februari

De wissel

INTER-VISIECROSS

ZATERDAG 16 APRIL 2011

afstanden: 1 - 2 KM 5 - 10 KM

Start:

starttijden: 10.00 uur 10.30 uur

kosten: 2 euro 4 euro

CALLUNA - HERDERLAAN - ERMELO

Lopen voor: Care Foundation The Gambia, een stichting die zich bezig houdt met het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking in The Gambia. John en Frieda Meijers gaan in 2011 deze bevolking helpen d.m.v. een persoonlijk bezoek met allerlei sportkleding/spullen en natuurlijk geld voor schoolmaterialen. Voor meer info: www.carefoundationthegambia.nl

Info: WWW.LOOPGROEPVISIE.NL 31


April 20112009 februari

De wissel

Onderhoud atletiekbaan start 2 mei! Zoals een ieder waarschijnlijk al weet, zal er dit voorjaar onderhoud aan de baan plaats gaan vinden. Dit onderhoud zal naar verwachting een week of zes in beslag nemen en zal starten op 2 mei a.s. Vanaf dat moment kan er geen gebruik gemaakt worden van de baan, ook niet van het middenterrein. Graag vragen wij jullie begrip voor deze werkzaamheden, zodat we nadien weer gebruik kunnen maken van een prachtig herstelde baan! Een klein voorbehoud in de planning dient gemaakt te worden voor de weersomstandigheden. Uiteraard duimen we daarvoor.

G

Glaszettersbedrijf REINIER GROTENHUIS B.V - herstel van glasschade - leveren en plaatsen van isolatieglas - hardglazen deuren, puien en wanden - spiegels en spiegelwanden - geslepen glasmeubels

Nobelstraat 28 / 3846 CG Harderwijk / Telefoon: 0341 - 417617 / b.g.g. 06 - 53252452 Fax: 0341 - 431881 / e-mail:grotenhuis.r@tiscali.nl / www.glasgrotenhuis.nl 32


April2009 2011 februari

De wissel

Bericht van de commissie Baan- en wegatletiek Bij het schrijven van dit stukje is de jaarvergadering net achter de rug en ook de halve marathon van Harderwijk editie 2011 is weer verleden tijd. Eerst maar iets over de jaarvergadering. Wat een super avond hebben wij weer mogen beleven met elkaar. Drie bekers mocht de commissie uitdelen. De beker van beste baanatleet ging dit jaar zeer terecht en unaniem naar Trystan de Weerdt. Een geweldige progressie maakt Trystan door en ook nu nogmaals, Trystan, van harte gefeliciteerd en wel verdiend deze bokaal. De aanmoedigingsbeker ging naar onze eigen Dennis Bout. De man van de gouden plakken wordt hij genoemd. Ook bij Dennis waren alle trainers unaniem bij de stemming. Op zijn gebied maakt Dennis een enorme ontwikkeling door en het werd hoog tijd dat hij hiervoor in de bloemetjes werd gezet. Bij de wegatletiek heeft the one and only Carel Doreleiers de beker gehad voor beste wegatleet. Carel heeft afgelopen jaar vrijwel alle clubrecords verpulvert. Ook de afgelopen halve marathon was hij wederom in zijn leeftijdsklasse de absolute nummer één. Dan was er ook nog iets zeer speciaals. Onze eigen “juf”Alida heeft uit naam van de Atletiekunie de waarderingsspeld gekregen. Deze speld krijg je niet zo maar. Het is slechts aan enkelen gegeven om deze te mogen ontvangen. Zeer terecht dat Alida deze nu heeft gekregen. Met name dankzij haar inspanningen heeft de baanatletiek een enorme opkikker gekregen en draaien wij mee op topniveau, terwijl het wel lijkt of plezier centraal staat. De flair die zij ten toon spreid tijdens vergaderingen en andere ontmoetingen en ook haar inzet voor het Athloskamp hebben de Atletiekunie overtuigt dat zij deze uitreiking unaniem verdiend heeft. De op 12 maart jongstleden gelopen 5 km, 10,5 km of halve marathon heeft Athlos nog beter op de kaart gezet als een vereniging die tot zeer veel in staat is. Ook de prestaties, die door zeer velen verbeterd werden ten opzichte van het vorig jaar, ondanks het warme weer. Shappoo aan alle atleten en atletes. Het voorjaar breekt aan en dit betekend dat de baan weer intensief gebruikt gaat worden…..of toch niet? De gemeente gaat vanaf 2 mei aanstaande de baan herstellen en opknappen, zodat deze weer goedgekeurd wordt door de Atletiekunie om wedstrijden op te mogen organiseren. Even niet op de baan straks dus, maar daarna wel weer een topbaan. Mede door inspanningen van “juf”Alida en Jarno Westerhof hebben wij voor de wedstrijdatleten weer topkleding. Inmiddels zijn de diverse passessies geweest en kunnen wij ons weer “echt”presenteren op wedstrijden. Bij de wegatletiek is gestart met de wedstrijdgroep onder leiding van Ton

33


De wissel

April 20112009 februari

Duits. Het volgende half jaar moet blijken of dit een aanvulling is voor de wegatletiek van Athlos. Doelstelling van de wedstrijdgroep is. 3 Ă 4 xpw trainen waarvan 2x bij Athlos. Een instroom van ong. 38 min op de 10km voor mannen en 42 min voor vrouwen, of in ieder geval de intentie hebben om daar naar toe te trainen. De groep zal bewust gaan trainen op de 5 tot 10km. Volgende Wissel meer nieuws van de commissie Baan- en Wegatletiek.

Clubblad, op papier of digitaal Binnen de bestuursvergadering en de bijeenkomst van de PRED-commissie is hierover gesproken. De stap om nu al over te gaan naar een digitale versie van ons clubblad vindt men nog te vroeg, maar zal zeker binnen enkele jaren plaatsvinden! Tot die tijd blijven we een aantal keren per jaar De Wissels bij de leden door de brievenbus gooien. Sinds januari jl. is het ook mogelijk om de nieuwste, maar ook oudere exemplaren, als bladerboek te kunnen inzien. Dit bladerboek is dan schermvullend te maken en op deze manier gemakkelijk leesbaar. Zeker ook voor de gebruikers van smartphones en tablets. Voor meer informatie en de bladerboeken surf naar www.athlos.nl en ga dan naar Vereniging/Clubblad of naar http://athlos.nl/index.php?option=com_ content&view=article&id=74&Itemid= 71

34


februari 2009

De wissel

3AHGKI>EF /PQ@EK'KOIAPEAG /LA?E==HRKKNHA@AJR=JPDHKO

Ã’GKNPEJCKLAAJ RKAP>AD=J@AHEJC ARKAPAJVEFJ HAPPANHEFG @AC=JCI=GANO>EFDAPOLKNPAJFKCCAJ AJ=?PEAB>ASACAJ 6EFJ@ARKAPAJCKA@RANVKNC@AJEJLANBA?PA ?KJ@EPEA@=JVEFJOLKNPANOOJAHHANSAJ@>==N@ANAJQEPAEJ@AHEFG OQ??AORKHHAN 3EASEHSEJJAJIKAPKJ@AN==J>ACEJJAJ

/LKNPANO>AOPA@AJR==GRAAH==J@=?DP==JDQJ=HCADAHA?KJ@EPEA PA?DJEAGRKA@EJCGHA@EJCAJO?DKAEOAH +KGRKAPRANVKNCEJCSKN@P OPAA@OIAANCAVEAJ=HODAPKLLAEHDKQ@AJR=J@A?KJ@EPEA HOQ R==GOLKNPKJP@AGPQ@ENA?PDAPRANO?DEHJ=AAJ>AD=J@AHEJC>EF@A LA@E?QNA

0EF@AJODAPOLKNPAJSKN@AJQSRKAPAJATPN=>AH=OP /HA?DP /PQ@EK'KOIAPEAG 2KJ@AHH==J  !'$=N@ANSEFG 0AHABKKJ   

L=OOAJ@AO?DKAJAJGQJJAJRANRAHAJ@AGH=?DPAJRANKKNV=GAJ VK=HO>H=QSAEJCNKAEAJ@AKBEJCAO?DAQN@AJ=CAHOGHKKBRKNIEJC KL@ADEAHAJKRANI=PECPN=JOLENANAJAJ>H=NAJ *==OPDAP RANVKNCAJR=JQSRKAPAJRANHKOP@ALA@E?QNAQR=JKJCAI=GGAJ AJDAHLPQEJDAPRKKNGKIAJANR=J

AVKAGKKGKJVASA>OEPA SSS OPQ@EKGKOIAPEAG JH

+I@=PSE FS DKA>AH=J APAJ CN RKAPAJRK EFGQS KNQVEFJ

35


De wissel

April 20112009 februari

Barcelona met Geer, Goor, Bridget……….. ….. en met een scherpe bocht naar links kijken we, vanuit het vliegtuig, nog een keer naar die mooie stad Barcelona. Het was gezellig, enerverend, mooi weer, veel gezien, lekker gegeten, lekker gedronken, heerlijk gelopen, lekker gekletst. Alles klopte dit weekend. Dit smaakt naar meer.

Vrijdag 4 maart is het dan zover. Om 04.15 verzamelen we bij de C1000 in Drielanden. We hadden bewust een groot parkeerterrein gekozen zodat de vele supporters ons konden uitzwaaien. Maar of het nu de kou, het tijdstip of onze populariteit is geweest weet ik niet maar er stond niemand! Hoe moet dit verder? Nou ik kan jullie vertellen: dit is gelukt. Na een vliegreis van nog geen 2 uur, busreis van 20 minuten en een klein stukje lopen kwamen we aan in zonnig Barcelona. Temperatuurtje van inmiddels 16 graden, zonnetje erbij was de lege parkeerplaats zonder de achterblijvers, “supporters” en vele anderen snel vergeten en konden we gaan genieten. Wij ( Annette, Herbert, Kees, Trijnie, Arthur, Judith, Geert, Ruud, Alice, Geke, Harry) kwamen aan in een geweldig hotel. Dit Alice toch maar mooi voor ons geregeld. En ik moest meteen denken aan het tv-programma “wie is de reisleider?” En ze had ons 36


April2009 2011 februari

De wissel

ook al woensdagavond laat ingecheckt voor de vliegreis, gegevens welke bus we moesten pakken etc etc etc. Dus de naam Bridget viel al snel bij ons. Nadat de kamers verdeeld werden en Geert en Ruud naar hun kamer gingen was het duo Geer en Goor geboren! Naarmate het weekend vorderde werd dit steeds duidelijker voor ons. Elk tentje, kraampje, bezienswaardigheid bleven

zij staan om te kijken, voelen, vragen wat het koste etc. Het waren net …………. Maar dan op pad naar de expo, gewapend met bip-nummer, chip en identiteitsbewijs konden we ons startnummer ophalen. En onder de startnummers stonden de namen Ruud, Herbert, Geert, De Groot, Geke, Judith, Alice, Harry. Klaar om aangemoedigd te worden door Annette, Trijnie en Arthur. Nadat we de chip hadden geactiveerd verscheen onze namen op het beeldscherm, toch leuk om even een foto van te maken! Tevens kregen we allemaal een mooi t-shirt. De mannen in het oranje en de vrouwen een heel mooi getailleerd shirt die ze zeker komende zomer vaak aan zullen hebben tijdens de trainingen. Dit was al een opsteker voor hetgeen wat komen ging. Het werd dan nu tijd om Barcelona te gaan verkennen. Vanuit de Ramblas kwamen we uit bij een 37


De wissel

April 20112009 februari

overdekte markt. Leuk voor de anderen om overheen te lopen. Maar ik kom nooit op de markt! Dus zeker niet in het buitenland als ik toch niets nodig heb. Nadat ik de anderen erop had gewezen dat ik op de hoek wat ging drinken. Kwamen de eerste volgelingen al snel. Kleine cervezas hebben ze niet in Barcelona, dan maar een halve liter! Nadat we die een paar keer geprobeerd hadden en de eerste tapas werden genuttigd zijn we met zijn allen terug gegaan naar het hotel. Begin van de avond met zijn allen gegeten in een pizzeria. Ook hier lieten we de halve liters, wijn en zelfs een hele liter goed smaken. Als Arthur had verwacht met een stel groene theedrinkers op stap te gaan, had hij zich daar redelijk in vergist. Inmiddels weten we wat het kost om de bikinilijn definitief te laten verwijderen door middel van laseren. Voorlopig gebruiken de meesten nog het mesje…… Vervolgens tegenover het hotel nog wat gedronken in een klein kroegje, uiteindelijk is dit onze stamkroeg geworden. Zaterdag na het ontbijt zijn we met allen naar Playa de Cataluna gegaan voor de bustoer. Nadat we een lange tijd in de rij hebben gestaan konden we uiteindelijk heerlijk genietend in de openlucht bus genieten van het uitzicht, de bezienswaardigheden en niet te vergeten de zon. Uiteindelijk met zijn allen uitgestapt bij de Sagrada om dit bijzondere bouwwerk wat nog steeds niet af is te bewonderen. Ondertussen genietend van een heerlijke lunch, water en de zon. En toen werd het tijd voor de koolhydraten. Snel naar een restaurant voor de spaghetti bolognese carbonara of een pizza om uiteindelijk bijtijds te gaan slapen. Zondag 6 maart, de dag van de marathon! Daar de start al om 08.30 was ging de wekker om 06.00. Dit zodat we van tevoren konden ontbijten. We hadden immers uitgebreid uitleg gehad van Nico de apotheker over wat wel of niet verstandig is om voor de marathon te eten etc. Nog maar een keer naar de wc dan maar. De zenuwen begon ik toch wel last van te krijgen. Anderen zeggen dat ik dit zaterdagavond al had, maar goed dan hadden zij dit stukje moeten schrijven. Uiteindelijk om 07.30 met zijn allen op de foto om al lopend naar de start toe te gaan. De start was ongeveer 15 minuten inlopen vanaf ons hotel. Ook hier had onze reisleidster dus rekening mee gehouden. Nadat we de extra spullen hadden ingeleverd namen we afscheid van de snellere mannen Goor, Geer en Herbert. Daar stonden we dan in het startvak. 08.30 de start. Door de drukte kwamen we (Alice, Kees, Geke, Judith en ik) wat moeilijker op gang. Zodat we de eerste 5 kilometer iets onder het schema liepen van 5.30 de kilometer. Na +/- 7 kilometer zei Kees dat hij wat langzamer ging lopen. Om ons uiteindelijk bij 10 kilometer weer in te halen. Hé Athlossers hoorden we ineens! Hé ……. Kees riepen wij in koor. Enkel de berenlopers en barcelonalopers weten wat wij geroepen hebben, niet relevant voor de Wissel. Na de 25 38


April2009 2011 februari

De wissel

km viel ons groepje iets uiteen. Geke ging iets achterop lopen om uiteindelijk te eindigen in een 4 minuut snellere pr 3.54. Judith liep haar eerste marathon, heeft heerlijk gelopen en een debuut op de marathon van 3.50 is zeker een prestatie. Kees werd uiteindelijk nog ingehaald door Alice en Harry maar eindigde met de minste trainingskilometers in de benen in een 3.49. Bij de 34 kilometer moest ik Kees en Alice laten gaan. Kreeg kramp, maar na even gerekt te hebben ging het weer fantastisch. Bij de 39 kilometer kon ik Kees passeren en met een “tot zo� kwam ik bij 41 kilometer Alice tegen. Zij kon niet meer en eindigde uiteindelijk in een 3.48. Ik liep heerlijk door naar een 3.47 en een beetje en heb daardoor ruim 22 minuten sneller gelopen dan in Rotterdam 2 jaar geleden. Dit ondanks het glooiende parcours. Maar genoeg over mij! Herbert en Geert hebben constant samen gelopen. Maar doordat Herbert precies wilde eindigen op 3.15 en geen seconde meer of minder wilde moest Geert hem 41 seconden laten gaan. Ruud liep enkel de laatste kilometers moeizamer maar eindigde toch op een 3.10. Nadat we ons hadden opgefrist konden we heerlijk in de zon gaan zitten om na te praten over de marathon. Onze trouwe supporters die ons hadden aangemoedigd op de punten waar we het nodig hadden hebben we zeker gewaardeerd. De rest van het weekend nog genoten van Barcelona, de terrasjes, de zon, het eten, elkaar. We hebben met elkaar ontzettend gelachen, genoten en alles wat daar omheen hangt. Dit verzachte de spierpijn de volgende dagen enigszins. Vooral Judith, Geert, Kees en Harry hadden last van spierpijn. Zoals het er nu naar uitziet is de volgende reis gepland voor NEW YORK 2013! We houden jullie op de hoogte, maar hebben natuurlijk liever dat jullie gewoon meegaan. Geef je dus tijdig op bij de reisleidster Bridget (Alice). Harry Petersen

39


De wissel

40

februari 2009


April2009 2011 februari

De wissel

Endorfine verslaafd

Daar stond ze Zaterdag 12 maart aan de start Die wedstrijdkriebels toch wel heel apart! Meedoen aan haar eerste 10 km wedstrijd was niet het plan Maar toch ergens dat stemmetje: Laat zien dat je het kan! Voor haar geen voorbereiding in rust, chill, relax of opperste concentratie Maar dit tekent wel haar ijzersterke motivatie Om 12.00 uur op het werk alles uit je handen laten vallen Dan racen, omkleden en krap twee uur later ….knallen! En….ze kwam, ze zag, ze overwon Vooral zichzelf, wist niet dat ze het kon Voor haar was er geen plaats op het ereschavot Maar wat een persoonlijke prestatie, ze ging niet kapot! De handen konden nog omhoog over de finishlijn Dat overwinnaargevoel is wel heel erg fijn! Voor haar na de finish de grote anonimiteit Want ook haar ware identiteit wil ze liever niet kwijt M.B te H leid namelijk een ‘publieke’ functie, haar eigen bedrijf Staat ook buiten de hardloopwereld haar vrouwtje, buiten kijf Lieve M.B je overwon de inspanning, de zware training en de pijn En blijkt nu officieel ook endorfine verslaafd te zijn! Je loopmaatjes LA4

41


April 20112009 februari

De wissel

Aanmoediging beker baanatletiek! Dennis Bout Athlos zou Athlos niet zijn zonder deze atleet! Ik denk dat deze atleet Athlos ook een beetje bekend heeft gemaakt! Misschien is hij wel de beroemdste Athlos atleet in Nederland! Bij alle wedstrijden waaraan deze atleet mee doet wordt hij herkend. Hij wordt altijd omgeroepen door de speakeraar, “de beroemde hardloper uit Harderwijk” Hij heeft de meeste supporters en het lijkt er op dat hij zijn persoonlijke team om zich heen heeft. Ook op de trainingen valt hij op! Hij is trouw en consequent! Hij komt trouw naar de trainingen en altijd consequent 5 minuten te laat . Misschien komt dit wel omdat we nu standaard 3 ronden inlopen ipv 2 ronden. In zijn groep is hij geliefd en wordt door iedereen een beetje opgevoed!(Dennis is kampioen Boeren laten!!) Als hij er een keer niet is dan valt dat op…. Ik heb het uiteraard over Dennis Bout Keihard trainen doet hij, hij laat zich opjutten door andere atleten en doet voor niemand onder! Soms wat last van blessures maar na flink aandringen van zijn trainster en mede atleten gaat hij dan toch maar naar de dokter.. Naast atletiek, kijkt hij graag TV en zit achter Hyves!! Heeft heel veel vrienden en vriendinnen??? In januari 2010 deed deze atleet voor het eerst mee met een indoorwedstrijd voor atleten met een verstandelijke beperking… Wat een sensatie voor hem zelf maar ook voor zijn supporters! Op de 60 meter sprint wint hij glansrijk zijn serie in een tijd van 8.75s. Later blijkt dit zo goed te zijn dat hij de Gouden medaille in ontvangst mag nemen! Door naar het verspringen, met een reuze aanloop weet hij een sprong neer te zetten van 3.87!! een vette PR maar ook dit blijkt de winnende sprong te zijn dus nog een gouden plak! Aan het eind van de middag staat er nog een 200 meter op het programma. Een beetje afgeleid door al het vrouwelijke schoon om hem heen, start hij wat te laat…. Als dat maar goed gaat komen?? Gelukkig weet hij een eindsprint in te zetten waar42


April2009 2011 februari

De wissel

door hij finisht in een prachtige tijd van 31.47s. En je raadt het natuurlijk… nogmaals een Gouden medaille! Gestimuleerd en gemotiveerd door deze prestaties gaat onze “topper” nog actiever zijn trainingen volgen… en meer wedstrijden bezoeken..dit smaakt uiteraard naar meer! We hopen dat Dennis nog heel lang bij Athlos blijft sporten zodat we allemaal van hem en zijn prestaties mogen genieten. Natuurlijk hopen we dat hij niet door een andere vereniging weggekocht zal worden maar dan houden we hem gewoon stevig vast met zijn allen! Dennis gefeliciteerd met deze Beker en met je prestaties!

43


De wissel

April 20112009 februari

De mooie Vischpoort… Als liefhebber van historie ben ik als inwoner van Harderwijk een gezegend burger. Bijna overal vind je sporen van het verleden zoals de stadsmuur, mooie pleinen, oude koopmanshuizen en natuurlijk de haven en alles wat daarbij hoort. Ook de Vischpoort (let op de sch) kun je daarbij niet over het hoofd zien. Als bestuurslid van Oudheidkundige Vereniging Herderwich ben ik daar tegenwoordig toch een beetje thuis. Deze prachtige toren vervult mij dan ook met enige trots. Het is geen dom in Utrecht, geen oale grieze in Groningen, zelfs geen peperbus in Zwolle, maar toch….. Het puntige torentje van de Vischpoort, voorzien van een bij tijd en wijle nog steeds dwaaiend vuurtorenlicht doet mijn hart goed. Op 12 maart jongstleden is daar nog een nieuwe dimensie aan toegevoegd. ] Na de start van de kwart marathon om 14.00 uur ging het eerste stuk voor de wind. Een frisse bries langs het Wolderwijd, een mooi parcours langs de voormalige Stadsweiden en door Drielanden en dan terug. Dat blijkt dan toch een beetje tegen te vallen. Temeer omdat ik me altijd wil meten met degenen die net iets harder lopen dan ik en dat wreekt zich. De eerste drie kwartier gaan goed, maar dan wordt het toch echt afzien.

Theo Bakker

Maar goed, dan is ie daar in al z’n historische pracht. In de verte ontwaar ik de stevige muren van de Vischpoort. Voortgestuwd door enthousiast publiek wordt ik de laatste meters over de Vischmarkt gedragen. Een dan is daar, na een dik uur rennen de Vischpoort als finish, mooier dan ooit tevoren. We boffen toch maar in Harderwijk!

Meer columns lezen, zie www.allesvanharderwijk.nl en www.harderwiek.nl

44


April2009 2011 februari

De wissel

Jaarverslag Wedstrijd Organisatiecommissie 2010 ligt voor het gevoel al weer ver achter ons. We zijn volop bezig met 2011, daar ligt de focus en willen we opnieuw creatief zijn, vooral door de onzekerheid is over het onderhoud aan de atletiekbaan. De vraag waarmee we worstelen is, hoe kunnen we een aansprekend wedstrijdprogramma aanbieden. Toch hoort het bij de traditie van onze vereniging om nog één keer achterom te kijken, nog één keer het afgesloten jaar de revue laten passeren. Het was een enorm jaar, enorm qua aantal wedstrijden (20), qua wedstrijdinhoud, qua nieuwe ontwikkelingen en qua bezetting. En om dit laatste maar gelijk naar voren te schuiven, de bezetting is erg dun binnen de WOC, daarenboven, er is geen voorzitter. Helaas heeft Wietse de Jong in 2010 moeten besluiten niet meer deze taak op zich te kunnen nemen. En in een bezetting van 6 personen valt er dan gelijk bijna 17% van het team weg. En dus moet de overgebleven 83% die enorm agenda te lijf. Maar we hebben het geklaard. En laten we niet teveel verklappen, we hebben super goed geboerd en Athlos vaart er wel bij. Hoogtepunt voor de WOC was de 30e Halve Marathon, die op die koude 1e zaterdag in maart werd gehouden. Het was berekoud die dag, maar wat een evenement hebben we weer neergezet. Nog robuuster dan voorgaande jaren, nog professioneler. En wat het meest is blijven hangen, dat is die inzet van de 125 vrijwilligers, want zonder al die handjes was het helemaal niks geworden. Naast de reguliere wedstrijden zijn er nog 2 vermeldenswaardige evenement georganiseerd. Allereerst is dat de Volkshuisvestersloop geweest, op vrijdag 23 april. Zo’n 800 medewerkers van woningbouwverenigingen hebben we op die vrijdag te gast gehad. Een groot evenement waarvan nu nog steeds op lokale Harderwijker TV de filmpjes worden getoond. De maanden van voorbereiding door de WOC werden op grootse wijze beloond met de complimenten van de enthousiaste deelnemers. Het 2e vermeldenswaardige evenement is de 1e Kerstmannenloop. Deze 45


April 20112009 februari

De wissel

vond plaats op 10 december en had haar start en finish in de Harderwijker binnenstad. Voorop fietste een echte Kerstman met baard en muts, keihard blazend op een fluitje. De mensen in de Donkerstraat sprongen van schrik en ontsteltenis aan de kant. Wietse, je was klasse. Een succesnummer van de WOC is de Bosloopcompetitie. Al ligt er een meter sneeuw, die loop gaat altijd door. Ja zelfs dan aan deelnemers geen gebrek. Alleen maar vrolijke mensen bij Athlos, elke laatste zondag van de maand in de winterperiode. Weer en wind, het hindert hen niet om te komen. Dankzij onze sponsorcommissie hebben we nu weer 2 fantastische sponsors op deze, sinds 1987 bestaande wedstrijd. Een gouden formule. Ja, de sponsorcommissie. Zonder deze mensen had ook de WOC 2010 niet zo feestelijk kunnen afsluiten. Daarom krijgt de Sponsorcommissie van de WOC een grote opgestoken duim. Bedankt dames! Tot slot zegt de WOC over 2010: GRAAG GEDAAN.

46


April2009 2011 februari

De wissel

Doorbreek die grens Loop een stevige trainingsronde en toch heb je op het einde genoeg over om nog een keer aan te zetten. Bij de meeste lopers is dat eindschoteffect nog sterker in een wedstrijd. Dan wil je graag sterk eindigen. Dat geeft al aan dat een van de grootste grenzen in het duurlopen niet in de benen zit maar in het hoofd. Je doorbreekt je grens vooral tussen de oren. Om je daarbij te helpen een paar tips om die marathon goed uit te lopen. Start met je houding Ga je die wedstrijd in dan start je niet met hardlopen, je start met je houding. Heb je een lange wedstrijd voor je, zoals een marathon, let dan meteen vanaf de start op je houding. Ben je ontspannen? Gooi even die schouders los. Als je de ruimte hebt, kijk om je heen op oog- en schouderhoogte. Je kijkt daarbij wat de andere lopers om je heen doet maar je verbreed meteen je blikveld. En je loopt dan ook rechter, dat is beter voor je loophouding. Hoe beter en efficiënter de houding hoe meer ontspannen je omgaat met de inspanning van de wedstrijd. In het begin is het makkelijk om op je houding te letten. Probeer dit ook te doen als de vermoeidheid toeslaat. Neem dit ook mee als trainingsonderdeel in de voorbereiding op je wedstrijd. Samen Veel lopers trainen solo. Heb je wel de ervaring dat je met een loopmaat of loopgroep veel makkelijker die lange wedstrijd uitloopt? Let maar eens op bij een training met een trainingspartner. Al pratend, soms lastig tussen de inspanning door, kom je veel makkelijker de training door. Dat effect is er ook tijdens de wedstrijd. Loop je langer met een aantal mensen om je heen die hetzelfde tempo aanhouden kun je altijd contact leggen. Ook al is dat contact klein vanwege de inspanning, het kan helpen de race als makkelijker te ervaren. Je kunt tijdens de wedstrijd ook wat voor andere lopers doen. Geef eens een compliment. Zeker als je iemand al kent en dan aangeeft “Jij loopt vandaag de wedstrijd goed” zal goed ontvangen worden. Al geef je maar kleine boodschappen weg, vaak is het effect voor beide lopers positief. Veel te zien Steeds meer organisatoren van wedstrijden zorgen voor extra aankleding. Als dat er niet is, doen toeschouwers wonderen. Luister naar de bands langs de route. Laat de aanmoedigingen goed bij je binnenkomen en al snel wordt de wedstrijd een stuk makkelijker. De tijd gaat sneller door de afleiding 47


De wissel

April 20112009 februari

Eigen tempo Vooral bij lange afstanden, zeker als je er nog niet veel ervaring in hebt, kun je beter bij je eigen tempo blijven. Ben je halverwege de wedstrijd en andere lopers versnellen om een negatieve split te lopen, hoef je niet per se mee. Vraag jezelf af of je de kracht in je hebt om te variëren in je tempo. Twijfel je er over, blijf dan bij je tempo. Versterken door mantra Mantra, een zin die een sterke betekenis voor je heeft, is geliefd bij duurlopers. “Ik ben sterk”, of “ik loop deze wedstrijd soepel uit” zijn positieve boodschappen die je naar jezelf stuurt. Voor de meeste lopers werken die goed. Door ze uit te spreken, niet alleen maar denken, versterk je de kracht. Dit leidt af van pijntjes, vermoeidheid of andere zaken die je afleiden. Als je ze wilt toepassen, maak dan positieve mantra’s die zich richten op dat moment en die actief samengesteld zijn. Eindschot Loop je de laatste kilometers in, de pijn en de vermoeidheid zijn bijna voorbij, dan is het heerlijk om er een laatste versnelling tegen aan te gooien. Hopelijk heb je dan die kracht in huis. Bij de meeste lopers lukt dat eindschot en het geeft een goed gevoel over de wedstrijd. Neem het mee in de gedachten vooraf aan de wedstrijd. Probeer dat eindschot ook echt te maken en rond je al succesvol verlopen race mooi af. Dan merk je dat je op dat moment weer een grens in je hoofd doorbreekt. Je kan toch meer dan je dacht, altijd een mooi gevoel dat je meeneemt naar je volgende trainingen en wedstrijd. Veel plezier tijdens je volgende wedstrijd. Marc Gerlings voor ProRun©

48


April2009 2011 februari

De wissel

49


De wissel

50

April 20112009 februari


April2009 2011 februari

De wissel

51


De wissel

52

februari 2009

De Wissel 2 April 2011  

Clubblad AV Athlos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you