Page 1

FEBRUARI 2010

DE WISSEL

CLUBBLAD VAN DE ATLETIEK - EN TRIATHLON VERENIGING ATHLOS

1

nummer 1, februari 2010


DE WISSEL

2

FEBRUARI 2010


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

DE WISSEL

INHOUDSOPGAVE

clubblad van AV Athlos te Harderwijk Nr. 1, februari 2010 Redactie: Luuk de Jong luukdejong@hccnet.nl Jarno Westerhof superjarno@hotmail.com Raimo Westerhof raimonkey@hotmail.com Kevin van den Wassenberg kefje87@hotmail.com Leen Brouwer leen.brouwer@planet.nl Vormgeving: Jaco Reijgersberg jaco@reijger.nl Uitslagen: Berry Westerhof berry.westerhof@12move.nl

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Voorwoord Nieuwjaarsspeech van de voorzitter Bericht van de cie baan- en wegatletiek Welkom De sanitaire stop!! Snertloop op 9 januari 2010 Heb je wel eens aan Nordic Walking ge dacht? Historische prestatie Athlos Sneller door niets te doen? Hardlopen in Harderwijk ( vervolg) de Trainert En hoe is het met de vrijwilligers? 2010, happy new year to you all Wat loop het beste? Uit het Startblok Tussen de oren Teken van leven... SUPERTOFCOOL INTERVIEW Talententeam heeft wind in de zeilen C1000 Halve marathon wordt feest voor deelnemer en vrijwilliger

Inleveren kopij: per e-mail naar het redactielid Eventueel kunnen bij een artikel foto’s en/of illustraties geplaatst worden. Uiterste inleverdatum volgende DE WISSEL: 1 april 2010 3


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

BELANGRIJKE ADRESSEN CLUBHUIS Bestuur

Strokelweg, Harderwijk

0341 432169

Voorzitter

Nol Hollander

Fazantlaan 4, 3847 LH Harderwijk

0341 432747

Vice voorziter

John Iseger

Jacob Catslaan 55, 3852 BV Ermelo

0341 554708

Secretaris

Roel van Vliet

Belcantodreef 37, 3845 GV Harderwijk

0341 430111

Penningmeester en ledenadministratie

Jacob van Meerveld

Oldenallerhout 53, 3845 EA Harderwijk

0341 460280

Algemeen lid

Thom Kamphuis

Gruttomeen 33, 3844 ZB Harderwijk

0341 785568

Bestuurslid wedstrijdorg.

Wietse de Jong

van Noortlaan 26, 3843 HC Harderwijk

0341 414260

Bestuurslid baan- en. wegatletiekcommissie

Kees de Groot

Geitekamp 7, 3848 AK Harderwijk

0341 413551

Bestuurslid beheer en accomodatie

vacant

Commissies

Wedstrijdorganisatie cie

Wietse de Jong e.a.

van Noortlaan 26, 3843 HC Harderwijk

0341 414260

Baan- en wegatletiekcie

Kees de Groot e.a.

Geitekamp 7, 3848 AK Harderwijk

0341 413551

Sponsorcie

Jannie Teunissen

Kerkpad 4, 3849 NP Hierden

0341 452022

Redactiecie

Luuk de Jong e.a.

Hindelopenpad 7, 3844 HL Harderwijk

0341 421103

Festiviteitencie

Alien van Wilgenburg e.a. Muidenbrink 14, 3844 JN Harderwijk

0341 416393

Kantinecie

Jaap Koppenhagen e.a.

Kolevaarserf 42, 3853 EK Ermelo

0341 560113

Accomodatiecie

vacant

PR cie

Nico van Leeuwen

Bothastraat 36, 3851 DP Ermelo

0341 559891

Jeugdcie

vacant

Overige

Wedstrijd secretaris

Gijs Nijhuis

Weverskamp 46, 3848 CR Harderwijk

0341 427503

Secretaris uitwedstrijden

Wilma Winkeler

Steijnlaan 11, 3851 BN Ermelo

0341 562736

Jurycontaktpersoon.

Jan Koornstra

Boerhavelaan 25, 3843 AP Harderwijk

0341 425201

Webmaster

Lazlo Westerhof e.a.

Hindelopenpad 3, 3844 HL Harderwijk

0341 423742

Arbocoördinator

Hans Kuijken

Da Costastraat 15, 3842 XV Harderwijk

0341 415409

Vertrouwenspersoon

Volkert Bakker Rina de Vries

PC Hooftlaan 12, 3852 BE Ermelo Rooseveltlaan 24, 3844 AJ Harderwijk

0341 553678 0341 426732

Vrijwilligerscoördinator

Johan Foppen

Kampweg 4, 3841 GJ Harderwijk

0341 417500

PC Boutenslaan 22, 3842 BJ Harderwijk

06 15602205

Vondellaan 73, 3842 EB Harderwijk Staverdenseweg 105, 8075 AP Elspeet

0341 363070 0577 492283

Trainerscoördinator baan vacanf Trainerscoördinator weg

Henk-Jan Oldewarris

Talententeam “Baanbreed” vacant

Hoofdtrainers Weg Baan

Alice Poel Alida v.d. Kolk

Voor de namen en adressen van de overige trainers verwijzen wij u naar de website van Athlos.

4

www.athlos.nl


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

VOORWOORD Dit is de eerste, maar zeker niet de laatste, editie van 2010! Natuurlijk kunnen we terugkijken op het vorig jaar, in het algemeen, bij onze atletiekvereniging Athlos en persoonlijk. Voor de algemene zaken is er in kranten en tv al genoeg aandacht geweest, terwijl mijn persoonlijke zaken hier minder van belang zijn. Natuurlijk liggen mooie dagen achter ons, met allerlei feestdagen, sociale contacten, oliebollen bakken en eten en natuurlijk de Top 2000. Volgens mijn kinderen is deze Top 2000 behoorlijk verziekt door mijn generatie, die van de medioren. Toch is dit ( het klagen) ook één van de zaken waar we met z’n allen iets tegen kunnen doen. We horen bij de top van de landen waar de mensen gelukkig tot zeer gelukkig zijn (we geven het leven vaak een dikke voldoende), maar we kunnen echt overal over klagen. We zijn net verliezende voetballers. Het ligt aan alles en iedereen, maar de schuld van de nederlaag ligt nooit bij een speler. En als er problemen zijn dan moeten die altijd worden opgelost door anderen, door de gemeente of de landelijke overheid. Eén van de voorgangers van president Obama was John F. Kennedy . Hij sprak eens de gedenkwaardige woorden: “And so, my fellow americans: ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.” Zeer vrij vertaald: “Vraag niet wat Athlos voor jou kan doen, maar wat kan jij doen voor Athlos?” Dan alleen terugkijken naar de Athlos-zaken en hier komt bij mij heel duidelijk naar voren de promotie van de baanploeg naar de eerste divisie. Ontzettend knap om met zo’n kleine ploeg zo’n grootse prestatie neer te zetten. Voor het jaar 2010 dus alle succes gewenst . Naast de prestaties op de baan is het zeker goed te melden dat in het afgelopen jaar ontzettend veel vrijwilligers hebben geholpen. Vaak is er door mensen heel veel “onzichtbaar “ werk verricht en zonder dit werk zouden er geen wedstrijden gehouden kunnen worden. Mijn pluim gaat dan ook naar de te kleine commissie WOC en alle mensen, die soms in weer en wind staan te 5


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

kleumen, om anderen een goede tijd te laten lopen! Maar wat een geweldig ( sport)jaar staat ons weer te wachten. Eerst natuurlijk de Winterspelen, met Jan Bos en ùs Sven. Dan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart en van 11 juni tot 11 juli het WK voetbal , de start van Giro en Tour in Nederland. Natuurlijk voor de duurlopers de bekende marathons van Rotterdam, Enschede, Amsterdam en Eindhoven. Maar voor alle lopers, die gewoon willen genieten van kortere afstanden zijn er natuurlijk bijna dagelijks wedstrijden in ons land. Ook Athlos heeft natuurlijk haar wedstrijden voor kortere en langere afstanden, van 650 meter tot 21,1 kilometer, o.a. op 6 maart a.s. de Halve van Harderwijk. Zoals al eerder aangegeven komen er dit jaar 5 nummers uit van De Wissel. Naast een aantal vaste redacteuren en columnisten kunnen we altijd nog kopij van leden of lezers gebruiken. Schroom niet, pak je toetsenbord, begin te tikken en stuur het bestand naar één van de mailadressen. ______________________________________________________________

NIEUWJAARSSPEECH VAN DE VOORZITTER Welkom op de nieuwjaarsreceptie 2010 van Athlos. Ondanks het koude weer bent u in grote getale opgekomen. Dat toont wederom de grote betrokkenheid bij het wel en wee van Athlos. Een positief 2009 en een lastig 2010. We zijn dit jaar weer goed begonnen met de Steengoed Nieuwjaarsloop van vanmiddag waaraan weer een groot aantal leden hebben meegedaan, ondanks de koude wind en de schaatspret waaraan sommigen prioriteit geven En na afloop traditioneel het kopje soep, want het blijft natuurlijk de aloude snertloop. Toen ik deze nieuwjaarstoespraak terug las dacht ik: doe ik hiermee het goede jaar 2009 wel voldoende recht. Ik constateer vele positieve elementen in 2009 – een mooi jaar - maar ook veel onzekerheden in de nabije toekomst. Vandaar de Titel van deze nieuwjaarstoespraak Een positief 2009 en een lastig 2010. Sportief Sportief gezien was 2009 het een zeer goed jaar. Het positivisme – zo kenmerkend voor Athlos - is in 2009 nog nooit zo groot geweest, mag ik wel zeggen. Ik heb voorgaande jaren in de nieuwjaarstoespraken een aantal 6


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

speciďŹ eke resultaten en records expliciet benoemd. Dat wil ik dit jaar niet doen maar pas gaan doen bij de Jaarvergadering. Bestuurlijk is er op dit moment veel aan de orde en daar leg ik in deze nieuwjaarstoespraak even de prioriteit. Dat wil niet zeggen dat het bestuur niet bijzonder erkentelijk is voor wat er dit jaar wederom en in de overtreffende trap is gepresteerd, georganiseerd en gedaan; elk op zijn eigen niveau. Een ding wil ik er toch uitlichten en dat doe ik omdat dit heugelijke feit ook extra zorgen geeft en een oproep verdient. Dat is de niet geheel onverwachte promotie bij de mannen. Toch een enorme verrassing. De formering van het talententeam gaf dus onmiddellijk resultaat. Daar zijn we erg blij mee, maar deze promotie bracht als extra last dat alle nummers dubbel bemand moeten gaan worden. Dat is een lastige voor Athlos. We zijn dan ook naarstig op zoek naar atleten die ons team kunnen versterken. Wellicht weet u ook nog iemand meldt dat dan bij Alida. Wellicht is zo’n tip bruikbaar. Rest mij te melden dat het jaar 2009 zeer enerverend was en ik kom daar tijdens de jaarvergadering op terug. Goed getraind en goed gepresteerd. Sjapo!!!! Vrijwilligers De crisis lijkt op Athlos nog geen vat te hebben. Ik zeg dat lijkt zo!!! We hebben een goed jaar achter de rug. 7


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

Vorig jaar heb ik mijn grote zorg uitgesproken over het tekort aan vrijwilligers. Dat was toen nijpend en dat is het eigenlijk nog wel. Maar we hebben in 2009 toch ook een paar grote stappen gemaakt. We hebben een degelijk vrijwilligersbeleid van de grond getild en dat heeft zijn resultaten opgeleverd. Er zijn vele mutaties geweest en er zijn veel knelpunten opgelost. Nogmaals dank daarvoor aan de initiatiefnemers, er is een goede job geleverd op dit punt, en ik vraag u daar vooral mee door te gaan. Ik heb vorig jaar gewezen op het feit dat Ú de vereniging bent en zonder Ú die vereniging niet bestaat, sterker nog er gewoon niet kan zijn. Dat betekend dat je wanneer je lid bent van Athlos rechten hebt bijv op de training faciliteiten, en dan zeker ook plichten hebt bijv om gezamenlijk zorg te dragen voor die faciliteiten en daar zuinig mee om te springen en ze te onderhouden. Ik ben dan ook heel dankbaar dat het er op lijkt dat de oproep aan de vrijwilligers van vorig jaar geholpen heeft. Maar we zijn er natuurlijk nog niet…. Athlos heeft nog steeds de functie Voorzitter van de acc comm, voorzitter van de jeugd comm en binnenkort ook die van de wedstrijdcomm vacant. Dat zijn voor een atletiek vereniging niet de minst belangrijke functies. Het zijn ook leuke functies. Wanneer u voor een van deze functies interesse heeft kunt u zich melden bij Johan Foppen, voorzitter van de comm vrijwilligersbeleid. Bij mij of de andere bestuursleden kan natuurlijk ook. Financieel We draaien dit jaar financieel ongeveer quite. Dat is mooi, als we in aanmerking nemen dat we nog in 2007 voor het clubgebouw aanzienlijk in de buidel moesten tasten. Onze liquiditeitspositie (schulden min onze spaargelden) is al weer verbeterd. Het aantal leden is weer 5% gegroeid tot ongeveer 620. En dat komt allemaal erg mooi overeen met onze doelstellingen. Financieel zijn er dus geen acute zorgen. Wel dreigen er een aantal dingen. Niet onbelangrijk is dat de overheid moet bezuinigen. Het Gemeentefonds zal daar onder lijden en daar gaan we als Athlos ook last van krijgen. Onze baan dient te worden uitgebreid en gerepareerd en daar zal de Gemeente toch bij moeten. Immers de baan is van de Gemeente. Daar komt bij dat de Gemeente (en niet alleen Harderwijk, maar diverse Gemeenten) enorme fiscale naheffingen hebben ontvangen omdat zij een BTW regel over het hoofd hebben gezien. Ook dat zal haar sportbudgetten de komende tijd niet verruimen. De toestand van onze baan is dusdanig dat daar extra gelden voor vrijge8


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

maakt móéten worden. Er is iets fundamenteel mis met die baan. Dat wordt een gecompliceerde zaak. Ligt het aan de ondergrond, ligt het aan de fundering of ligt het aan de toplaag. Elk geleverd door een andere leverancier – een failliet, een overgenomen etc. De Gemeente heeft al uitgesproken dat ze dit niet zomaar over hun kant willen laten gaan en deze zaak willen uitzoeken. Het Bestuur heeft er op aangedrongen, dit dan met de nodige voortvarendheid te doen, immers er dreigt aldus een impassewaarbij iedereen naar elkaar wijst en waar Athlos niet de dupe van moet worden. De komende tijd wordt dit spannend. Bestuurlijk Bestuurlijk krijgt 2010 een enorme uitdaging. Velen zullen zeggen hoezo, wat dan. Enkelen zijn al meer ingewijd en voelen met het Bestuur mee. Ik neem u even in wat grote stappen mee in een toch wat moeilijke materie, waarvan ik me realiseer dat ik die niet op dit spreekgestoelte kan uitleggen. Maar er komen nog meer gelegenheden en dan wordt het allengs duidelijker. Ik gaf u aan dat de Gemeente een grote naheffing BTW heeft ontvangen. Een deel van die naheffing kan zij terugkrijgen als de buitensportverenigingen een deel van hun activiteiten en daarmee ook sommige commissies onderbrengen in een afzonderlijke stichting. De Gemeente heeft daarom de buitensportverenigingen waaronder Athlos daadwerkelijk gevraagd hun structuur te reorganiseren. Ook Athlos kan voordeel behalen als zij die structuur conform aanpast. Dus in principe willen we meewerken. Echter dat heeft consequenties, omdat het bestuur van die stichting van de fiscus niet precies hetzelfde mag zijn als het bestuur van Athlos. In concreto betekent dit dat het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van Athlos een deel van de zeggenschap uit handen geeft aan de bestuurderen in de stichting.. Nu vindt Athlos dat zulks alleen maar kan als de facto het bestuur van de stichting gehouden is te doen wat de Vereniging Athlos wil. Kortom een vraagstuk dat erg diep insnijdt in de vereniging en waarvoor is besloten een commissie te benoemen, waarin een aantal leden dit vraagstuk nader zullen uitwerken en als het even kan de contouren daarvan al in de volgende Algemene Leden Vergadering zullen presenteren. Rest mij van deze plaats de 11 vaste commissies en talrijke losse commissies en natuurlijk de diverse vrijwilligers die we hebben te bedanken. Ik ga ze hier niets speciaals benoemen, ook dat doen we tijdens de jaarvergadering. Ik steek wel de sponsorcommissie een hart onder de riem. Het is in deze tijd zeer moeilijk voldoende extra fondsen van ondernemers in Harderwijk te genereren. 9


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

En nog in zijn algemeenheid: Als we de problemen die zich in 2010 zullen voordoen met elkaar ter hand nemen ben ik ervan overtuigd dat we ook op 2010 weer goed kunnen terugkijken. Ik wens u dus een goed 2010. Sorrie ik vergeet iets wat ik steeds vergeet. Uh ik heb toch nog een speciale dank nl aan de kantinecommissie die sinds kort onder leiding staat van Henk de Haas. De natjes en droogjes organisatie van evenementen - en die waren dit jaar talrijk – is altijd geweldig. Dank ook voor de organisatie van deze middag. Er zijn er die hier al weer de hele dag in het clubgebouw staan. Applaus. Een goed 2010 voor u en uw naasten. ______________________________________________________________

BERICHT VAN DE COMMISSIE BAAN- EN WEGATLETIEK. Het nieuwe jaar is nog maar net een paar weken oud en er is al weer veel gebeurd bij alles waar de commissie baan- en wegatletiek zich mee bezig houdt. Begin januari hebben alle trainers de herhalingscursus reanimatie weer gedaan en op zaterdag 16 januari stond de geplande cursus EHBSO op het programma. Wat moet je doen wanneer een atleet een sportblessure oploopt of een warmtestuwing krijgt etcetera. De commissie vond het wel heel belangrijk dat de trainers hier wat mee kunnen doen. Ook andere cursussen staan op het programma. Athlos krijgt op 27 maart de cursus praktijkbegeleiders trainers wegatletiek en de Atletiektrainerscursus voor de baan staat ook op de planning dit jaar. Op deze manier proberen wij de kwaliteit van ons trainerskorps te verhogen en te waarborgen in de toekomst. Wanneer jij die dit leest denkt: ik wil eigenlijk ook wel wat doen in de baan- danwel wegatletiek, meld je dan aan bij één van onze hoofdtrainsters (Alida van de Kolk voor de baan en Alice Poel voor de weg) en Athlos regelt bij geschiktheid jouw opleiding en betaald deze ook.

10


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

Expert kent het belang van goede coaching. Daarom krijgt u altijd een Deskundig Advies!

B E S T E E

X

P

S E R V I C E E

R

T ,

D

D E S K U N D I G A

A

R

W

O

R

D

A D V I E S J

E

T O P K W A L I T E I T W

I

J

Z

E

R

V

A

11

N


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

Wegatletiek: Helaas moesten wij afscheid nemen van Henk Jan Oldewarris als wegtrainerscoördinator. Henk Jan zijn studie vereist teveel tijd en hij merkte dat dit ten koste ging van zijn functie bij Athlos. Wij willen als commissie en ik spreek zeker ook namens alle wegtrainers(sters) Henk Jan bedanken voor zijn enorme inzet voor het trainerskorps. Gelukkig hebben wij in de persoon van Harrie Petersen een prima vervanger gevonden die vanaf heden Henk Jan zijn taken overneemt. Harrie, welkom bij de commissie en veel succes toegewenst. Met deze groep gemotiveerde trainers(sters) is het heerlijk om je taken voor te doen. Baanatletiek: Zoals in de wegatletiek moest ook voor de baan nog een functie ingevuld worden van coördinator. In overleg met Alida en alle trainers(sters) zal ik de komende tijd deze functie waarnemen en hierbij een jongere trainer coachen om later deze functie weer van mij overnemen. Het werk bij de baanatletiek moet door, vandaar dat voor deze opzet gekozen is. Het word een spannend jaar voor de baanatleten. Kan onze mannenploeg zijn promotie waarmaken? Hoe gaat het verder dit jaar met ons talententeam. Wij zullen het allemaal meemaken. Nog een laatste punt. Op 12 maart aanstaande is wederom de jaarlijkse ledenvergadering. Ik nodig u allen hiermee nu al uit om deze datum in de agenda op te schrijven. Er staat deze avond heel wat te gebeuren. Neem alleen al het uitreiken van de bekers aan beste talent baanatletiek, beste wegatleet(te) en beste baanatleet(te). Verder staat u allen nog een verassing te wachten, maar daarover hoort u op deze avond. met groet namens de commissie Baan- en Wegatletiek, Kees de Groot (voorzitter) ______________________________________________________________

WELKOM Zal nooit die vrijdagmiddag in mei 2008 vergeten toen ik het clubhuis van AV Athlos betrad! Een alleraardigste meneer Hein stond mij te woord. Ik wilde immers graag lid worden van de vereniging. Zei: “Wijffie je ziet er goed uit en hebt het figuurtje ervoor dus wat LET JE!!!!”. Nou een groter compliment als vrouw kun je niet krijgen, dat kan ik je vertellen. Dus ik begon met een dosis goede moed bij Marianne in de beginners-groep. Vanaf het begin ging ereen nieuwe wereld voor mij open; Wat een geweldige groep mensen met een gezamelijk doel lekker te willen lopen!! Binnen je eigen kader grenzen verleggen, bewondering hebben voor degene 12


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

die even iets of veel sneller gaan maar vooral de gezelligheid staat bij mij bovenaan mijn lijstje! Inmiddels in loopgroep 4 met de nodige leerervaringen en blessures, maar nog steeds met de WIL 2 keer per week te willen lopen besef ik mij dat wij het getroffen hebben met Bertus onze GEKKE JOEKEL van een trainer altijd goedlachs en gemotiveerd ons door onze pieken en dalen te stimuleren om vooral door te gaan! Bertus bedankt en natuurlijk ook al mijn vriendjes en vriendinnetjes allemaal met hun eigen verhaal maar net als ik met het zelfde thuis-gevoel op onze maandag en woensdagavonden............... Warme Groet, Yvonne Draisma ______________________________________________________________

DE SANITAIRE STOP!! Wat was het weer een schitterende Steengoed Nieuwjaarsloop. Kort overleg of het wel verstandig was de loop door te laten gaan. Het zou die zaterdagmiddag 9 januari 2010 zeer slecht weer worden. Vooral het advies binnen te blijven vanwege gevoelstemperaturen van minus 15 graden zette de organisatie aan het denken. Ook een pak sneeuw van zeker 10 centimeter zou de tocht extra zwaar maken. Evengoed vertrok een groep van ongeveer 50 atleten vanaf het Athlos terrein naar het Station in Harderwijk. Vanaf het station Nunspeet 2 kilometer inlopen en stoppen aan het begin van het Willemszand. Om rekoefeningen te doen, afspraken te maken en……massaal gebruik maken van bomen en struiken om verschillende ‘boodschappen’ achter te laten in het maagdelijke witte sneeuw. Gelukkig dan konden we lekker doorlopen zonder sanitaire stops Niets is minder waar gebleken. Nog maar een paar kilometer onderweg of de eerste kreet “plas pauze” galmde door de bossen. Wat dan opvalt is dat het voornamelijk de vrouwelijke atleten zijn die zonder schroom hun behoefte kwijtraken in het bos. Ik moest daaraan denken toen ik een column las over dat onderwerp. De columnist stelde dat wij mannen alleen in uiterste noodzaak het bos opzoeken om onze behoefte te doen. Nee, het “kleinste kamertje” in onze huizen. Dat is DE plek is waar wij ons graag ontrekken aan de herrie van het (gezins)leven. We zitten op de pot met het verstand op nul en de blik op oneindig om de overtollige last los te laten. IJverige mannen gaan voor een grote zit met boeken, tijdschriften en achterstallige correspondentie onder de arm. Voor even heeft deze groep een eigen kantoortje waar meer dan eens de beste ideeën ontstaan. Overigens, uit die onderzoeken blijkt dat de wc dikwijls wordt gebruikt om zich 13


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

op een andere wijze te ontlasten. Echte kerels oefenen op deze wijze hun verbeeldingskracht en kunnen, na ontlading, zich weer veel beter op hun werk concentreren. Dit gegeven is voor vele anderen reden om een WC-fobie te ontwikkelen. Ze vermijden, vooral bij vreemden, de WC uit angst om verdacht te worden van onkuis gedrag. Een snel klein plasje zou net kunnen, maar juist het presteren onder druk maakt het weer lastig om ontspannen te urineren. Vrouwen van het moederlijke soort zijn de bewakers van het totale wc-gebeuren. Meestal horen en zien zij door de muren heen, maar bij twijfel vragen zij hun slordige huisgenoten: ‘Heb je de bril omhoog gedaan?” “Heb je echt goed doorgetrokken?” “Heb je wel je handen gewassen?” en tot slot: “Heb je wel alles weer schoongeborsteld?” Een beetje geëmancipeerde man zegt vrolijk: “Je kan me de pot op, maar ik weet nu wel wanneer je moeder jarig is.” Uit dat onderzoek blijkt verder nog wel een aantal zaken. Ruim 21% van de dames babbelt rustig op het toilet en de deur is geen barrière: 1 op de 4 vrouwen laat deze gewoon open. Van de vrouwen hangt 57% boven de pot tegen 14% van de mannen. Ik kan nog wel even doorgaan, maar helaas heb ik geen antwoord gevonden op de vraag waarom vrouwelijke atleten op de meest onmogelijke momenten ‘het-bos-in’ moeten. Kees Heij (trainer LA groep 3) ______________________________________________________________

SNERTLOOP OP 9 JANUARI 2010 De traditionele snertloop. Het lopen door snertweer naar de snert. Weersvoorspelling sneeuwbuien en harde oostenwind. Gevoelstemparatuur tot -15 graden celcius. Jacob Haklander zou de route bepalen, afhankelijk van het weer. De afspraak was: Om 10 uur verzamelen bij Athlos. Persoonlijk zag ik er wat tegenop vanwege de barre voorspellingen. De warmste muts, die ergens in ons huis moest liggen kon ik ook al niet vinden, dus dan maar het zelfgehaakte mutsje van mijn schoonmoeder opzetten. De groep die meeliep was behoorlijk groot, sommigen dachten dat we gingen skieen en hadden hun skiuitrusting aangetrokken, vrijwel iedereen had wel iets op zijn hoofd. We hadden een gastloper, die kwam helemaal uit het Westen van het land. Hij had een plastick tasje van de Bristol bij zich, en wij verdachten hem er allemaal van dat hij daar een kruidenbitter in had zitten. We zouden eerst naar het station in Harderwijk lopen, maar door het barre weer heeft Jacob zijn plannen omgegooid. De tocht ging door de schitterende sneeuw, via Beekhuizen naar de Poolse 14


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

weg en vervolgens naar de Zwarte Boer om daar te lunchen. De meesten hadden echter al brood meegenomen, omdat we vanaf Nunspeet zouden gaan. Sommigen genoten van een broodje kroket, of een broodje pastrami met daarbij al een glaasje wijn, echter anderen zaten in de alcoholvrije hoek. De koude hoek. Het loopt beter als je nog geen alcohol neemt. Na de lunch gingen we richting de Ermelose heide. Daar waaide een gure oostenwind om onze gezichten en in onze nek. Gelukkig gingen we richting een bankje dat uit de wind stond. Ik had nog warme thee meegenomen, en Cees zorgde voor de Jachtbitter. Een heerlijk zoet drankje wat echt pastte bij deze barre tocht. Voldaan vervolgden we onze route. Achter de kazerne langs richting de haspel en de strokel. Toen we eenmaal de stal roken werd er nog een lied gezongen. Richting de kantine waren we niet meer te houden, we roken de overheerlijke snert buiten al. Voldaan en met gloeiende wangen namen we een kopje snert met roggebrood, een warme kop thee. En wat smaakt dat dan lekker na zo’n tocht. Met gloeiende wangen zaten we aan de tafels. Fijn om iedereen weer te zien en te spreken in de kantine. Na de snert een heerlijk glaasje rode wijn, met overheerlijke hapjes erbij. Het is voor mij altijd het uitje van het jaar. Jacob mijn hartelijke dank voor het organiseren van deze mooie wandeltocht. Met sportieve groeten van Anna Marie den Toom. 15


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

VERSLAG NIEUWJAARSLOOP TRIMGROEP EN NORDIC WALKINGGROEP Op zaterdagmiddag 9 januari vertrokken we met 14 personen naar Hulshorst voor de nieuwjaarsloop. Dit waren deelnemers van de trimgroep en de Nordic Walking groep. De trimgroep ging in verband met de sneeuw wandelen in plaats van hardlopen. Door de weerswaarschuwing is waarschijnlijk een ink aantal mensen afgehaakt: er waren meer auto’s beschikbaar voor transport naar Hulshorst dan nodig (familie, bedankt voor jullie beschikbaarheid). Het weer was ons uitermate goedgezind: geen wind en niet koud. Een aantal mensen was veel te warm gekleed, dus onderweg ging het een en ander uit. De foto (bijgevoegd) is gemaakt bij de Hierdense Beek. De groep heeft een prachtige en beschutte route via het Leuvenumse Bos aangehouden. Het eerste stuk van de route ging tussen de heuvels door, prachtig witte omgeving. Overal zag je wildsporen in de sneeuw, de voorsten hadden het geluk in de buurt van boerderij Beekhuizen een zwijn te zien. Er is lekker relaxed gelopen, het was prima te doen en er is gezellig gekletst onderweg. Bij een plaspauze in het bos moest Tineke nog uitkijken omdat er net achter haar aan een horde mountainbikers langs kwam. Na een wandeling van ruim 100 minuten kwam de groep bij de trimbaan aan, aldaar werd ze achterop gelopen door de hardlopers. En daarna een gezellige nieuwjaarsreceptie in de kantine, waarbij ook mensen aansloten die de tocht niet aangedurfd hadden. We hebben ons de thee, erwtensoep, pils, wijn en hapjes prima laten smaken. En we kijken met voldoening op de wandeling terug. (Peter Sweelssen en Rita Hoving) ______________________________________________________________

HEB JE WEL EENS AAN NORDIC WALKING GEDACHT? Op de zaterdagochtend gaat heel veel jeugd bij Athlos trainen en de ouders of grootouders gaan brengen en halen. Dat kan anders, denken wij. Heb je wel eens overwogen om ook zelf gedurende die anderhalf uur aan de slag te gaan? Als de drempel voor hardlopen te hoog ligt, dan hebben we een prachtig alternatief: Nordic Walking! Het heeft sowieso drie pluspunten: je bent lekker gezond met je lijf bezig, je bent in de buitenlucht en het is gezellig (dat is 16


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

17


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

tenminste de bedoeling). En als je met de atletiekwedstrijd van zoon of dochter mee gaat en dus niet komt Nordic Walken, dan is daar alle begrip voor. Iedereen kan meedoen met Nordic Walking. De techniek is, onder de juiste begeleiding, goed te leren. Het belangrijkste verschil tussen Nordic Walking en wandelen is dat de stokken zorgen voor stabiliteit en balans en dat je je spieren in je hele lijf gebruikt. Ten opzichte van hardlopen is Nordic Walking (veel) minder belastend voor vooral de gewrichten en pezen. Het is een effectieve conditietraining in de prachtige Harderwijkse bossen. Een wandeling in het bos wordt gecombineerd met techniekoefeningen en spierversterking. Kortom, geef je op! En neem een familielid, kennis of buur mee, dat is gezellig! Op zaterdagochtend 13 maart start van 9.30 tot 11.00 uur een cursus van 8 zaterdagen. De kosten van deze cursus bedragen voor niet-Athlos leden slechts 30 euro, voor Athlos leden zijn er geen kosten aan verbonden. Gebruik van de stokken is daarbij inbegrepen evenals een kopje kofďŹ e/thee na aoop van de training. We starten bij minimaal 5 aanmeldingen (de maximale groepsgrootte is 8 personen). Na de twee maanden zal beslist worden of deze activiteit gecontinueerd wordt. Daarnaast kan eventueel op een dinsdag- of vrijdagochtend van 9.00 - 10.30 uur een cursus gestart worden. Meer informatie en aanmelden bij Jacob van Meerveld (nordicwalking@athlos.nl of 06-22904308).

18


G FEBRUARI 2010

Glaszettersbedrijf

DE WISSEL

REINIER GROTENHUIS B.V - herstel van glasschade - leveren en plaatsen van isolatieglas - hardglazen deuren, puien en wanden - spiegels en spiegelwanden - geslepen glasmeubels

Nobelstraat 28 / 3846 CG Harderwijk / Telefoon: 0341 - 417617 / b.g.g. 06 - 53252452 Fax: 0341 - 431881 / e-mail:grotenhuis.r@tiscali.nl / www.glasgrotenhuis.nl

‘HISTORISCHE PRESTATIE ATHLOS’ Het atletiekteam van Athlos promoveert naar de op een na hoogste klasse. Clubrecords sneuvelden afgelopen seizoen.

De 23-jarige Raimo Westerhof is de beste 800 meter loper in de historie van Athlos. Een rustige Harderwijker bij wie van jongsaf aan het atletiekbloed door de aderen stroomt. Samen met zijn twee broers en een tiental andere teamleden presteerde Westerhof het om te promoveren naar de eerste divisie van het atletiek voor clubteams. Een unieke prestatie. “Nou ja, uniek. In de jaren 19


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

’80 heeft Athlos ook al eens in de eerste divisie geacteerd”, weet Raimo. “Dat was voor een jaar. Het unieke is vooral dat er veel Athlosrecords zijn gebroken en vrijwel iedereen heeft zijn persoonlijke record gebroken om dit te halen. Het team is echt boven zichzelf uit gestegen.“ “Bij atletiek heb je drie divisies. In de eerste divisie strijden 12 clubteams tegen elkaar. Een divisie lager zijn dat er 36 en in de derde divisie wel meer dan 80 clubs. Boven de eerste divisie heb je nog ongeveer tien clubs die aan het Nederlands Kampioenschap voor clubteams mogen meedoen. Maar voor ons is het al een bijzondere prestatie om zo hoog te komen. We zijn namelijk maar een kleine club met een klein team. In clubcompetitie moet je altijd twee onderdelen voor je rekening nemen. Dus naast de 800 meter, doe ik ook het ver springen. Bij andere clubteams zie je veel meer specialisten in de verschillende onderdelen.” Het afgelopen seizoen moesten er per wedstrijd 10 onderdelen worden afgewerkt. Komend seizoen zijn dat er 16. Die verschillende onderdelen variëren van looponderdelen zoals hardlopen en estafette tot hele technische onderdelen zoals polstok hoogspringen, discus werpen en kogel stoten. “Je moet het als team eigenlijk hebben van de breedte, maar wij zijn niet zo gevarieerd”, weet Westerhof. “We hebben een goede speerwerper in Roland Boonen, maar Athlos blinkt vooral uit in het lopen. Die onderdelen winnen we vaak.” Toch hielden de Athlossers voor het seizoen geen rekening met een promotie. “Vorig jaar eindigden we in de middenmoot. In de eerste wedstrijd van het seizoen ging het wel wat middelmatig, maar de tweede wedstrijd wonnen we heel verrassend. De derde wedstrijd was een thuiswedstrijd bij Athlos en daar zijn alle records gebroken. Daardoor mochten we meedoen aan de promotie/degradatiewedstrijden. Maar daar moesten we aantreden tegen hele grote clubs uit Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Zwolle, Apeldoorn en Amersfoort. Daar zit je dan als kleine club uit Harderwijk tussen. We hoopten op een top tien, maar na bijna alle onderdelen stonden we heel verrassend zesde. Alleen de estafette moest nog gelopen worden. Die wonnen we, opnieuw met een clubrecord. Daardoor kwamen we op de vijfde plek en die gaf recht op promotie. Nu wordt het volgend jaar knokken om erin te blijven.” Zelf is Westerhof de houder van het clubrecord op de 800 meter hardlopen, 400 meter horden en 3000 meter steeplechase. Maar ook met het estafetteteam is Raimo samen met Kevin van de Wassenberg, Stefan Schouten en broer Jarno Westerhof houder van het clubrecord op de 4x400 meter Estafette en de Zweedse estafette. Hij presteert daarmee uitzonderlijk goed bij Athlos, maar hij blijft er nuchter onder. “Het is leuk om in de subtop van Nederland mee te kunnen komen. Mijn doel is om ooit in de top 10 te komen bij een Nederlands Kampioenschap. Ik heb nog niet het gevoel dat ik aan mijn maximum zit, er kan nog wel wat meer uitgehaald worden. Maar ik ben wel zo realistisch dat de Olympische Spelen er niet in zitten, met de internationale top zal ik echt niet mee kunnen komen, ik ken mijn beperkingen.” 20


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

Het weerhoudt Westerhof er niet van om vier keer in de week te trainen bij Athlos en ook nog eens geregeld op de baan te staan om de jeugd te trainen. “Ik hoef mezelf daar niet toe te zetten. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Echte trainingsdiscipline heb je niet nodig, wanneer je het echt leuk vindt. Elke keer ga ik weer met plezier naar de baan. Dat komt ook omdat we een hele hechte vriendengroep zijn. We kennen elkaar al vanaf de jeugd en we gaan met elkaar op vakantie. Dat maakt het heel relaxt.” Maar niet zo relaxt dat er niet gepresteerd wordt. “Ik heb zelf een hekel aan verliezen, ik kan er wel mee omgaan hoor, maar zelfs met de domste spelletjes wil ik winnen. Met mijn twee broers is dat thuis trouwens geen probleem. Zij mogen dan wat hoger springen dan ik, ik ren weer harder. Maar wat hardlopen betreft, kan het natuurlijk altijd beter. Ik verbeter mezelf elk jaar weer met een paar seconden. Zolang er vooruitgang is, vind ik het leuk.” geplaatst op 2009-12-08 | 10:30 Het Kontakt ______________________________________________________________

SNELLER DOOR NIETS TE DOEN? Spiervezels Het menselijk lichaam heeft gemiddeld zo’n 640 verschillende spieren. Naast de hartspier en de spieren van bloedvaten, luchtwegen en de organen worden de skeletspieren gebruikt om onze ledematen in beweging te krijgen. Deze skeletspieren bestaan uit drie soorten spiervezels die aan de hand van hun eigenschappen worden verdeeld. Type I vezels worden ook wel langzame spiervezels genoemd. Deze naam hebben ze te danken aan hun eigenschap langzaam hun maximale kracht te bereiken, in ongeveer 80 miliseconden. De snelle Type IIa en Type IIb vezels hebben hier maar 30 miliseconden voor nodig en kunnen bovendien veel meer kracht leveren. Het voordeel van de Type I vezels is echter dat ze het hun kracht lang vol kunnen houden en dus goed bestand zijn tegen vermoeidheid. Deze langzame spiervezels worden ook wel rode spiervezels genoemd omdat ze veel myoglo21


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

bine (Myoglobine is het zuurstofbindende eiwit dat in grote hoeveelheden in onze spieren voorkomt) bevatten, Type II vezels bevatten veel minder myoglobine en worden daarom wit genoemd. Dit verschil is duidelijk zichtbaar als je het witte vlees van een kippenvleugel vergelijkt met het rode vlees van een bijvoorbeeld een eend. Een kip maakt met zijn vleugels veel snelle, bewegingen die maar even duren en heeft daarom vooral veel snelle Type II vezels nodig. Een eend daarentegen moet gedurende langere tijd kunnen vliegen en heeft spiervezels nodig die niet snel uitgeput zijn. NB: De type II vezels worden nog onderverdeeld in type IIa en type IIb vezels waarbij de type IIa qua krachtsopbouw, maximale kracht en uithoudingsvermogen tussen type I en IIb in ligt. Sneller worden van nietsdoen? Bij mensen heeft elke spier zowel type I als type II vezels maar de verhouding tussen beiden kan wel verschillen. Bij ongetrainde mensen is de verhouding type I en II vezels ongeveer gelijk. Bij topmarathon lopers kan tot wel 90% van de spiervezels type I zijn. Het is nog onduidelijk of hier sprake is van nature of nuture . Oftewel; zijn de spiervezels veranderd door invloed van de training of is er sprake van selectie waarbij lopers met veel type I vezels zich eerder richten op de lange afstand. Voor zover bekend is het bijna niet mogelijk het type spiervezel te veranderen maar kan een spiervezel wel meer eigenschappen gaan vertonen van type I of type II vezels. Hierbij lijkt vooral de verandering van snelle naar langzame spiervezels mogelijk, andersom is moeilijk dan wel niet onmogelijk. Als de training wordt gestaakt krijgen de nieuwe type I vezels weer meer type II eigenschappen. Mensen die nooit aan sport doen hebben relatief veel snelle (type II) spiervezels. Suggesties voor het begrip van de week zijn welkom! Stuur een mailtje naar info@prorun.nl MiriamvanReijen(c)Prorun ______________________________________________________________

22


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

Voorzitter AVVOG

HARDLOPEN IN HARDERWIJK ( VERVOLG) 29 September 1956 HARDERWIJKER SINGELLOOP B Junioren, 1250 m

1e Bennie Scheer 3.51.3 6e Eric Duyneveld 4.06.4 10e Wiebe Klaarbergen

A Junioren, 2500 m

4e Evert Schuit 8.02.3 10e Martin Molenberg 11e Geradus Westerink 12e Gijs Dooyeweerd

Verenigingsprijs Junioren

1 AVVOG 11 punten 2 VIF Hilversum 13 punten

Senioren, 5000 m

13e Gerrit Klopman 22e Teunis Haklander 26e Jacob Haklander 33e Pim van Ulsen

5e B klasse 9e B klasse 6e C klasse 4e D klasse

Ed Soomer

Gijs Dooyeweerd 23


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

3000 M2 ME

SPORTS & FASH

R A M E V L A H E D R O O V R A A L KL A R T X E N A V U N R E E T I F O R P

% 0 1 % 0 1 + (LEDENKORTING)

(MARATHON KORTI

MEGASTORE HARDERWIJK

n van deze adve

ruari t/m 4 maart 2010 op vertoo

20 feb *Geldig voor leden van Athlos van

Lorentzstraat 16, 3846 AX HARDERWIJK, T 0341 413960 24 ������� �������������������������������������������������������������������������


FEBRUARI 2010

EGASTORE

DE WISSEL

HION

? K J I W R E D R A H N A V N O RATH ! L E E D R O O LEDENV

% *

ING)

ertentie

OP GEHELE NIEUWE IE T C E L L O C G IN N N U R WWW.TELSTARSHOP.NL 25


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

Verenigingsprijs Senioren. 1 VIF Hilversum 2 AVVOG 3 Pim Mulier

32 punten 61 punten 69 punten

Gerrit Klopman

Fanny Blankers-Koen reikt de beker uit aan Wim Rovers

Teunis Haklander

26

Jacob Haklander


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

DE TRAINERT Wat kenmerkt een goede trainer? “En dan trekken jullie nu allemaal je schoenen én sokken uit en gaan jullie lopen op de baan..” Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, instrueert de ‘trainert’ ons (want zo wordt Aart Hoogendoorn door ons genoemd) om zo onze prestaties te verhogen. Maar niet alleen op blote voeten lopen hoort bij deze on-orthodoxe trainingen…nee mensen….dan kent u onze trainert nog niet. Hij laat namelijk geen training ombenut om ons te onderwerpen aan zijn experimentele (en soms zeer vreemde) rek- en trekoefeningen, huppeltechnieken en de ‘Verheulmethode’. Uiteraard heeft hij hier wel een doel mee voor ogen. Dit moet resulteren in zeer goede resultaten op crossjes en boslopen. We begrijpen dat jullie nu worden nieuwsgierig naar onze trainingen…en terecht. Vandaar dat we jullie de kans op betere wedstrijdresultaten niet willen onthouden. Dus hierbij een aantal tips, die we van deze trainingen hebben opgestoken. Huppelen Hoe doe je dit? Kijk voor een goed voorbeeld naar je buurmeisje, hup luchtig van je ene been op het andere been en voel de energie en veerkracht, die in je lichaam ontstaat. Voor de gevorderden onder ons kan je ook dubbel huppelen. Dit houdt in 2 maal huppelen op één been en snel overstappen naar het volgende been zonder om te vallen. Welk effect? Het lopen gaat makkelijker en geeft een kinderlijke blijmoedigheid (dubbel huppelen geeft ook dubbel plezier!). Reactie van (andere) lopers? “Sinds wanneer traint Aart de jeugdselectie?” Blote voeten Hoe doe je dit? Trek je hardloopschoenen en sokken uit (dames: zorg wel voor mooie gelakte nagels; vinden de heren leuk!) en doe een skipping, tripling, dribbeltje waarbij je goed oplet hoe je je voeten afwikkelt.

27


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

Welk effect? Je voetzolen zijn heerlijk gepolijst, je schoenen hebben nog nooit zo lekker gelopen en je sokken zijn nog nooit zo warm geweest. Reactie van (andere) lopers? ‘wanneer is de blote buikentraining?’ ‘loop nog een rondje….(dan kunnen wij eindelijk die schoenen eens verstoppen!)’ Rekken en strekken (met ‘de zwaan’ als voorbeeld) Hoe doe je dit? Ga op je platte voeten staan; knieën gebogen ( hoge ‘poephouding’). Strek je armen naar achteren uit met uitgestrekte vingers en houdt je hoofd recht omhoog. Houd deze positie een paar tellen vast en ontspan! Welk effect? Je rekt je achillespees en hamstrings en kan als het goed is uiteindelijk in de officiële ‘Lage poephouding’ zitten. Extra bijkomstigheid: gegarandeerd succes op feestje en partijen bij het voordoen van deze oefening (vooral met de extra zelf gecreeërde vogelgeluiden). Reactie van (andere) lopers? ‘huh?’ ‘...Niels Holgerson….vliegt naar de maan en de zon….’ Methode Verheul Hoe doe je dit? Volgens de trainert moet je dat gewoon ff googlen! Maar voor de luiaards onder ons: methode Verheul schijnt heeeeel erg bekend te zijn in atletiekland (behalve dan bij ons). Gericht op: intervaltraining van 200 metertjes, gymnastiek (lees: balletoefeningen doen aan het hek rondom de baan) of krachttraining, vaartspel en lekker veel wedstrijdjes lopen (tenzij Athlos ze zelf afgelast). Welk effect? Je wordt er groot en sterk van! Reactie van (andere) lopers? Volgens de professionals levert 80% intervaltraining en 20% duurlooptraining altijd het beste resultaat. Volgens onze eigen lopers is Verheul gewoon een pseudoniem voor Hoogendoorn zodat de trainert ons ongestraft kan afmatten. En waar lijdt dit allemaal dan toe? We hebben de resultaten van afgelopen najaar van een aantal LA3 lopers 28


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

eens nader bekeken en geanalyseerd. Wat valt op? Dhr. R.: Op de 7heuvelenloop een zeer strakke tijd neer gezet, bij bosloopje in november zag hij er ook al heel goed uit en gepiekt op 31 dec op de Sylvestercross, terwijl hij op de clubkampioenschappen nog met een blessure aan zijn rug moest afhaken! Dhr. H.: ondanks zware kerstdagen (lees: veel eten en drinken) toch een hele goede prestatie op de sylvestercross. Mevr. M.: na langdurig geblesseerd te zijn, weer als een hinde in loopgroep 3 begonnen en direct op bosloop in november een persoonlijk record gelopen. Mevr. G.: na een teleurstellend clubkampioenschap zich, ondanks de trainingen, in november op de bosloop gerevancheerd. Mevr. M.: Dankzij de trainingsmethoden is deze dame steeds harder gaan lopen met als voorlopig hoogtepunt de Montferland met een keigoede tijd ondanks de vele pepernoten en banketstaaf vooraf. Dhr. E.: deze nieuwkomer bij Athlos was meteen zwaar onder de indruk van de trainingstechnieken van de trainert en wel zodanig dat hij in november de 15 km bosloop in een persoonlijk record liep en op de kerstloop in Dronten zijn voorlopige hoogtepunt beleefde. Dhr. W.: gaat altijd voor het resultaat tussen de oren, maar bleek ook eind dit jaar hoge toppen te hebben beleefd. 7heuvelen liep hij als een veertje terwijl hij de Athlos Cross in oktober nog een uitputtingsslag vond. Het lijkt er dus op dat deze onorthodoxe trainingsmethode vruchten afwerpt (zie ook Runnersworld – december) en we verwachten in het eerste kwartaal van 2010 echt te gaan pieken! We houden jullie op de hoogte (tenzij de resultaten tegenvallen ;-) ). Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen en te concluderen over de trainerscapaciteiten van onze trainert. Mocht je nieuwsgierig zijn geworden: loop gerust een keer mee! Volgens onze trainert moet je tegenwoordig wel een papier ondertekenen waarin je verklaart Athlos niet aansprakelijk te stellen voor eventueel opgedane schade door de training. Wij weten wel waarom en jullie nu ook‌. Marjolein en Gerdien (de grootste fans van de trainert!) 29


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

EN HOE IS HET MET DE VRIJWILLIGERS? Wanneer je schrijver bent voor een clubblad, zou het mooi zijn als er veel te vertellen is. Lekker veel roddels, commissies die rollebollend over de straat ruzies uitvechten of vrijwilligers die de afspraken niet nakomen waardoor er iets in het honderd loopt. Ik heb mooi pech. Ik schrijf elke Wissel iets over vrijwilligers en eigenlijk is het iedere keer bijna gelijk. Want als je aan de coördinator van de vrijwilligers vraagt: heb je nog wat om over te schrijven, dan hoor je alleen iets over vacatures. Maar verder draait het als een tierelier. Er is de laatste tijd veel energie gestopt in het beter afstemmen van allerlei activiteiten op elkaar. Een voorbeeld? De wedstrijdorganisatie is druk doende met het neerzetten van de C1000 halve marathon van Harderwijk. Daarbij heeft men bepaalde ideeën om het start-finish gebied nog beter te positioneren. Maar de sponsorcommissie heeft ook haar belangen. In die zin dat zij afspraken maken met sponsors op- en rondom de Vischmarkt. En dat moet wel op elkaar aansluiten. Daarbij komt dan ook nog onze p.r. commissie die afspraken wel moet kennen welke sponsoren er op de poster moeten komen, in de kranten etc. Je leest het…afstemmen is geen overbodige luxe en dan is een goede verstandhouding tussen al die vrijwilligers o zo belangrijk. Een leuk item zou deze Wissel kunnen zijn onze nieuwe kantinebeheerder. Oftewel de voorzitter van de kantinecommissie, Henk de Haas. Net in dienst en dan verwacht je een druk baasje. Bijna gestrest. Inwerken, inkopen, kantinelijsten, schoonmaakroosters….Henk, hoe zit dat eigenlijk? Het antwoord van Henk is weer niet waar ik op hoopte. Henk beperkt zich namelijk tot een one-liner: “Tja, het loopt eigenlijk allemaal perfect. Ik heb dankzij al die mensen die van alles doen, zelf niet veel te doen”. En nu kom ik toch vanzelf op de vacatures. Een voorzitter van een commissie heeft eigenlijk een makkie. Zoveel mensen die een taak op zich nemen in een commissie betekent dat je eigenlijk alleen maar hoeft te waken dat er goed gecommuniceerd wordt onderling. De rest gaat dan “vanzelf”. Vacatures worden momenteel aardig ingevuld. De kantinecommissie heeft een nieuw opperhoofd zoals geschreven maar ook de p.r. commissie en jeugdcommissie lijken “uit hun lijden verlost”. De voorzitters Luuk de Jong en Kees de Groot zijn door het bestuur goedgekeurd. 30


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

31


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

Zorgen zijn er ten aanzien van de Accommodatiecommissie en Wedstrijdcommissie. De eerste heeft al ruim een jaar geen leider. De wedstrijdcommissie zal binnenkort zonder moeten doen nu Wietse de Jong, na vele jaren hard werken binnen Athlos, er uitstapt en zich gaat concentreren op zijn eigen hardlopen. Nog een klein radartje is gestopt. Gerrit Jan Bakker brengt in Ermelo al jaren de Wissel rond in zijn gebied. Hij is Athlos lid af (hopelijk kom je van je blessure af!). Het rondbrengen van de Wissel zal verdeeld worden over de andere bezorgers. Ook Henk Jan Ollie Oldewarris is gestopt als trainerscoรถrdinator wegatletiek. Met een nieuwe kandidaat wordt momenteel volop gepraat. Metty Vellinga is net toegetreden tot de kantinecommissie. Welkom! Ben je net lid van Athlos, of juist al heel lang en heb je zin om iets te gaan doen. Er is altijd werk! Werk dat bij jouw past. Wat je thuis kunt doen, in de kantine of op de baan of weg. Vraag bij Johan Foppen naar de mogelijkheden en weet dat je er veel voor terugkrijgt. Hieronder nog even voor alle volledigheid een overzicht van de vacaturen. Voorzitter van de Accommodatiecommissie. Betrokkene geeft sturing aan een aantal vrijwilligers met als doel om de accommodatie te onderhouden. Voorzitter WOC. Wietse de Jong gaat komend voorjaar stoppen. Organisatoren WOC. WOC organiseert een groot aantal activiteiten. Dit komt op de schouders van een relatief klein aantal mensen neer. Streven is om per activiteit een organisator te hebben, zodat de druk op de bestaande organisatoren verlicht wordt. Er zijn nog 5 organisatoren nodig. Algemeen lid PR. De PR-commissie is heel mager bezet, waardoor de druk op de PR-vrijwilligers veel te hoog is. Algemeen lid Sponsorcommissie. Momenteel een klein clubje, die uitbreiding kan gebruiken. Oproepkrachten Festiviteitencommissie. De festiviteitencommissie kan een 2-tal oproepkrachten gebruiken. Betrokkenen helpen incidenteel bij evenementen. 32


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

______________________________________________________________

2010, HAPPY NEW YEAR TO YOU ALL EN MY WISH THIS YEAR IS THAT PEOPLE WILL HELP EACH OTHER.

Zo begon op nieuwjaarsnacht de radioman zijn eerste uur op de radio in het nieuwe jaar bij ons in het verre Oosten. Het ging over alle nieuwjaarsboodschappen van de grote wereldleiders. Honger en oorlog uitbannen is de wens van iedereen. Nobele verhalen van denk ik nobele mensen. Ik ga ervan uit dat zij de waarheid spreken vanuit hun eigen gevoel van waarde van de mensheid. Nu een paar weken verder denk ik met weemoed terug aan nieuwjaarsnacht. Kijk eens om je heen en zie wat er gebeurd is. Een enorme ramp heeft zich voltrokken in Haiti. In één woord “verschrikkelijk”. Wij mensen kunnen zo een ramp niet voorkomen, maar wat wel heel mooi is, is dat alle landen willen helpen om hulp te bieden. Echter ziende de beperkingen waar men tegen aanloopt. Een regering die niet regeert, maar zichzelf verrijkt en eerder lijkt tegen te werken om de getroffenen te helpen, dan meewerkt. Wie gaat de hulp leiden en wie gaat dit coördineren? Welke hulp gaat u geven? Staat u er voor uw naasten of was uw nieuwjaarswens ook maar geroep vanuit uw eigen leegte. Hoe gaat het hier in Maleisië, vraagt u zich misschien af. Ik kan u melden dat het naar omstandigheden goed gaat. De eerste lagere school is af. Mensen beginnen vertrouwen te krijgen in waar wij mee begonnen zijn en bieden zichzelf aan om verder te helpen met het opbouwen van hun dorp. Het is zo leuk en dankbaar om te zien dat er vrouwen groepjes zijn ontstaan die kleren maken voor dorpsgenoten die dit niet hebben. Mannen helpen met het bou33


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

wen van “normale” hutten. De aanvraag is weg naar de leiders van dit gebied voor het slaan van een waterpomp, want dat zal zeker de hygiëne ten goede komen. Natuurlijk hebben wij nog veel problemen, zoals het ontbreken van een huisarts. De eerste arts zit in een stadje 100 km verderop, wat betekend 5 uur rijden met de jeep, want de wegen zijn hier niet zoals wij dat gewend zijn in Nederland. Maar de eerste resultaten zijn zichtbaar en wij zijn op gepaste manier trots op onze kanjers uit dit dorp. “My wish is that people will help each other” Deze woorden klinken mij nog na in mijn oren. Het lijkt erop dat deze wens hier bij ons uit gaat komen. Is dat reeds bij u ook gaande? met een hartelijke groet, meester GBJ Legrand ______________________________________________________________

WAT LOOPT HET BESTE? Er zijn verschillende opvattingen over wat nu de beste looptechniek is. Kenmerkend is dat ze allemaal ‘beweren’ dat zowel de ontwerpers van de BK methode , Pose en Chi hebben de opvatting hebben dat je met hun techniekvisie als loper het meest efficiënt loopt. Wat is nu waar? De enige waarheid is naar onze mening die looptechniek die, rekening houdend met een paar algemene basis principes, het beste bij jouw past. Niemand van ons is het zelfde gebouwd en heeft dezelfde atletische vermogens. Het zomaar ervan uitgaan dat techniek a of b de juiste is, is maar de vraag. Het gaat erom dat je uitzoekt op welke wijze jij het beste loopt. Voor we dus verder inhoudelijk ingaan op de drie visie’s, moet je beseffen dat het je lichaam op het gebied van kracht en uithoudingsvermogen in staat is om jou met de juiste techniek te laten lopen. Als je geen goed uithouding vermogen hebt wordt het lopen als je vermoeid raakt er niet gemakkelijker op. Maar ook als je niet beschikt over de noodzakelijke spierkracht in bijvoorbeeld buik en rugspieren, wordt het knap lastig om goed te lopen Je moet dus over de volgende voorwaarden beschikken:

34


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

• De eerste voorwaarde is dat het uithoudingsvermogen geleidelijk aan getraind wordt. Als regel blijft er weinig van een goede looptechniek over, als iemand tijdens een training of wedstrijd ‘op het tandvlees loopt’. • Een tweede voorwaarde is dat de rompspieren evenwichtig ontwikkeld moeten zijn. Zo zijn spierversterkende oefeningen voor zowel buik-, rug- als bekkenspieren van groot belang om blessures aan de rug en het bekken te voorkomen! Ook spierversterkende oefeningen van de voetspieren zijn van groot belang voor een goede voetafwikkeling en een goede afzet! • Een derde belangrijke voorwaarde is dat iemand voldoende bewegingsuitslag heeft in spieren en gewrichten. Vele lopers hebben sterk verkorte kuit- en bovenbeenspieren waardoor ze een verhoogde kans op blessures hebben. Voor die lopers is het dus zaak om bij iedere training in de warming-up rek en lenigheid oefeningen uit te voeren. Twee lopers met gelijke snelheid. De loper links is reactief en heeft een kleine bewegingsuitslag van de benen. De loper rechts plakt aan de grond en de bewegingsuitslag van de benen is groot. Om dus überhaupt te kunnen werken aan de verbetering van je looptechniek zul je dus ook moeten werken aan de verbetering van je kracht en uithoudingsvermogen. Rp©ProRun

35


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

UIT HET STARTBLOK “Dennis Bout gaat voor goud” Deze “uit het startblok” wil ik wijden aan een topsporter! Een atleet die al jaren lid is van onze atletiekvereniging en waaraan ik inmiddels een jaar of 6 trainen geef. Onze topsporter heet zoals je natuurlijk al wel kan raden gezien de subtitel.. Dennis Bout. Met deze Dennis zijn we zondag 17 januari 2010 afgereisd naar Groningen. Tezamen met een aantal mede atleten gingen we naar de Noord Nederlandse Kampioenschappen. Dennis ging met een bepaald doel naar deze NNK, namelijk medailles scoren. Voor het eerst deed Dennis mee aan speciaal georganiseerde wedstrijd voor atleten met een verstandelijke beperking. Zijn meerkamp bestond uit 60 meter, verspringen, 200 meter en kogelstoten. Nu weten we natuurlijk allemaal dat zijn specialisme bij het sprinten ligt maar Dennis had nu meerdere ambities… Na een heenreis van ruim 5 kwartier waarbij Dennis deze tijd gebruikte voor zijn geestelijke voorbereiding…ggggrrrr….. Hé Dennis je ligt toch niet te slapen … Aangekomen in de Martinihal, netjes melden, startnummer halen en de volgende voorbereidingen treffen… even een blikje powerdrank achterover slaan en op het gemakje naar het eerste onderdeel. Hé Dennis heb je al ingelopen? Nee moet dit dan? Vlug met Stefan naar buiten om de spieren op te warmen en naar de start van de 60 meter sprint. 1e serie baan 5, Dennis had het al gauw gezien.. makkie! Als een professionele topsporter plaatste hij zijn voeten in het startblok, keek een meter voor hem naar de vloer en gefocust op het startschot. Knal! Dennis schiet weg uit het blok en neemt meteen de kop, met krachtige passen doet hij het publiek versteld staan door in 8.75 te finishen. Wat een top tijd. Nog maar 5 series te gaan om te weten wat deze tijd gaat doen. Niemand komt echter in de buurt van zijn tijd, sterker nog onder de 9 seconden is er niet meer gelopen! Bingo 1e Goud is binnen! Het ware Sven kramer gevoel komt boven en in dezelfde snelle sprint tijd, sprint hij naar de andere zaal om daar een telefoontje te plegen met zijn vader. Pa, ik heb Goud! Op naar het tweede onderdeel, het verspringen. 3 pogingen om te gaan voor een mooie afstand. Dennis bereid zich voor, doet zijn mooie spikes aan die hij elke keer keurig schoon poetst met een tandenborstel en zoekt een leuke plek uit alwaar hij zijn aanloop wil starten. Als nummer 5 is hij aan de beurt en zet een behoorlijke sprint in. Keurig in het afzetvak zet hij af en met een keurige knie 36


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

37


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

inzet gaat hij eerst de hoogte en daarna de verte in! Ruim 3 meter! Dat was ook nog niet eerder vertoond dus de juryleden vielen bijna achterover. Zijn tweede sprong was ietsjes minder maar bij zijn derde sprong is het “alles of niets” felheid in de aanloop, kracht bij zijn afzet en een nieuw PR! 3.87… m … geloof het of niet, wederom Goud voor Bout! Meteen door naar de 200 meter. In series van 4 of 5 atleten gaan ze strijden voor een volle ronde en een beetje. Met nog de euforie van het verspringen in zijn hoofd staat Dennis wat te dromen bij de start en valt bijna achterover van de schrik als hij het startschot hoort. Een trage start, oei als dat maar goed gaat komen! Echter na 15 meter heeft hij zijn tegenstanders al weer ingehaald en laat iedereen verbouwereerd achter als hij de volledige ronde doortrekt in een sprint. 31.46! wat een toptijd… daar moet menig atleet nog flink aan trekken! Bingo alweer een eerste plaats! Als slot zijn laatste onderdeel; het kogelstoten. Kogelstoten is niet zijn favoriete onderdeel omdat hij officieel met 7 en een kwart aan gewicht kogel moet stoten. Nu krijgt hij echter een kogel van 4 kilo in zijn hand en daar kan hij beter mee uit de voeten. Met een goede heupinzet en wat extra druk vanuit zijn bovenbenen stoot hij de kogel naar 6.66. Hele goede prestatie! Dennis heeft nog twee pogingen maar maakt ondertussen kennis met een knappe medeatleet en misschien is hij daarom wat in de war want de twee volgende pogingen leveren geen betere afstand op. Niet getreurd een mooie 3e plaats is het resultaat. Totaal score: 3 maal goud en 1 maal brons! Wat een topprestatie! Op het schavot krijgt Dennis een prachtige medaille omgehangen en wordt hij door zijn trouwe supporters, Stefan, Raimo, Kevin, Iris en Marije luid bejubeld. Op naar de grote M alwaar deze kampioen zijn Mc Kroket Naar binnen schuift alsof hij nog steeds aan het strijden is voor nog een plak! Dennis bedankt voor deze mooie dag vol topatletiek! “juf Alida”

38


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

TUSSEN DE OREN Het is een beetje een modekreet van de laatste jaren, “het zit tussen je oren”, het wordt te pas en te onpas gebruikt. Soms zit er echter een kern van waarheid in. Je wordt door van alles en door iedereen beïnvloed en er zijn mensen die zich ziek laten praten. Als de een na de ander tegen je zegt, “joh, wat zie je er slecht uit”, dan voel je je op het laatst ook beroerd. Tenzij je mentaal opgewassen ben tegen dit soort geleuter, dan heb je er geen last van en gaat het je ene oor in en het andere weer uit. Ook tijdens het lopen wordt je beïnvloed door allerlei signalen vanuit je lichaam of vanuit de buitenwereld. Ik heb de ervaring dat ik stukken makkelijker loop in een groep dan dat ik in Mn eentje loop. Zodra ik alleen loop lijken alle ongemakken wel uitvergroot in Mn hoofd te komen. Een pijntje hier, een pijntje daar, moeilijke ademhaling, vermoeidheid enzovoort en ik loop voor geen meter. Terwijl ik in de groep met gemak dezelfde afstand in hetzelfde tempo loop. In een groep wordt je door de anderen afgeleidt en je wordt uitgedaagd sneller te lopen dan de rest. Ik zie enige overeenkomst met de psychologie, ik heb ooit iets moeten leren over RET, Rationele Emotieve Analyse. Veel mensen laten zich in hun gedrag leiden door irrationele (niet helpende) gedachten. De Rationeel Emotieve Analyse methode leert je hoe je de negatieve emoties beperkt kunt houden zodat je flexibeler met bepaalde situaties leert omgaan. Nu is het tijdens het lopen wat moeilijk om irrationele gedachten op te schrijven en er vervolgens wat mee te doen. Tijdens het lopen heb je een praktischer manier nodig om jezelf weer op te krikken. Een stukje positieve zelfinstructie. Op het moment dat je in zo’n situatie komt bereik je het meeste effect met een gedachtestop en de daarop volgende positieve zelfinstructie die je laat aansluiten op die specifieke situatie. Bedenk van tevoren door welke gevoelens en gedachten je gedemotiveerd raakt. Voorbeelden van specifiek positieve zelfinstructies: STOP ontspan, in de groep liep ik deze afstand met gemak STOP concentreer je op je omgeving, hoeveel mensen kom je tegen? STOP concentreer je op je omgeving, hoeveel verschillende bomen kom je tegen? STOP concentreer je op je omgeving, bij welk huisnummer sla je eigenlijk altijd rechtsaf? Op deze manier vergeet je even dat je aan het lopen ben en voor je het weet ben je alweer een stuk verder. Probeer na de training te bedenken of het je veel moeite kost deze manier te gebruiken en of je door deze methode makkelijker door je training komt. Er zijn allerlei gadgets waarmee je jezelf kan oppeppen. De hartslagmeter, de Navman, Nike heeft een armband zodat je zonder Ipod je prestaties kan bijhouden en via de USB aansluiting op je pc kan zetten. Je kunt jezelf ook door 39


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

je MP3 speler of Ipod laten motiveren. De Ipod met sensor in je schoen verteld je wanneer je een kilometer hebt afgelegd en vanaf de laatste 500 m wordt iedere 100m gemeld. Je kunt kiezen tussen de stem van een vrouw of man. De volgende websites hebben MP3 bestanden waar je lekker mee kunt lopen. www.Dutchrunners.nl http://www.hardloopmuziek.com/ http://www.trainingwiththestars.com/ ______________________________________________________________

TEKEN VAN LEVEN... Bonjour, gutentag, ciau, Hallo jaaa. We zijn er weer. Want ja, wij zijn de meisjes B -junioren 1e jaars. En gaan weer een ‘vermakend’ verhaal schrijven voor jullie. En dit is meteen ons teken van leven. Voor degene die het niet begrijpen of die de vorige wissel niet hebben gelezen citeren wij even: ‘Nu hebben we morgen onze 1e B-training... of we er al klaar voor zijn? Dat weten we niet. Dat weet je eigenlijk nooit als je Raimo en Kevin als trainers krijgt.’ oke, begrijp je nu ons teken van leven? Oke, laten we weer serieus gaan doen.(hebben we nog weleens moeite mee) We overleven het bij de B- junioren! Het is erg leuk, een super gezellige groep! En natuurlijk is het ook erg zwaar. (geen dag meer zonder spierpijn) Maar daar zijn we B-junioren voor. En daar gaan we niet over klagen! We komen elke dag met spierpijn op school (is niet motiverend, maar dat zijn we meestal toch al niet voor school) maar we gaan niet klagen! Want zohé, zulke beenspieren, buikspieren en armspieren hebben we nog nooit gehad. En we zijn er ook achter gekomen dat we bepaalde spieren hebben, waar we eerst niks van af wisten. We trainen nu natuurlijk op donderdag en zaterdag met de ouderen mee. (A-junioren&senioren) dus eigenlijk is dat begrijpelijk. En tjaa. De kerstvakantie (die alweer een paar weken voorbij is) laat je conditie toch wel even achteruit gaan. Eten, minder sporten, elke dag uitslapen, computeren, werken, maar we zijn natuurlijk ook braaf voor school bezig geweest. We dwalen af, dus back to the point: Raimo en Kevin pakken ons dus hard aan. Maar wees niet bang want dat 40


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

doen we ook wel terug. Want jaa, het zijn goede trainers. Maar af en toe verdienen ze even een sneeuwbal tegen hun hoofd. (of in hun oor, of mond, of oog, nee het is niet allemaal gelukt). Over een jaar in september, zien jullie ons allemaal terug, gespierd en wel, bij de clubkampioenschappen! En voor we het vergeten: Nog een gelukkig en gezond 2010 iedereen : ). zonder blessures, zonder pijntjes, zonder stomme dingen, zonder niet-leuke dingen. En dan gaan we dit verhaal nu weer even afsluiten! Volgende wissel vast weer een stuk van ons! B-junioren 1e jaars. ______________________________________________________________

SUPERTOFCOOL INTERVIEW Naam: Lisette ter Wee Leeftijd: 15 jaar Hoe lang bij Athlos: vanaf mijn zevende. Dus ongeveer 8 jaar. In welke groep train je: Bij de B-Junioren. Wie is je trainster: Raimo, Kevin en Alida. Wat is je lievelingsonderdeel: 80 meter sprint. Wat is je lievelingskleur: Lichtroze. Wat is je lievelingsdier: een eland. Wat is je lievelingsliedje: heb ik niet. Wat vind je van Athlos: Superleuk en het is er altijd heel gezellig. En toch trainen we altijd heel goed! Groot of Klein: Groot. Snel of langzaam: Snel. Leuk of stom: leuk. Meerkamp of loopgroep: meerkamp. KofďŹ e of thee: thee. Wat wil je later worden: Weet ik nog niet (maar ik zit later sowieso nog bij Athlos). Als je een tijger was, wat voor dier zou je dan willen zijn? En zo ja, waarom? Ik zou dan een olifant willen zijn omdat ik dan nog groter ben. 41


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

Wat is je lievelingsschoolvak: Gym. Wat is het gekste wat je ooit gegeten hebt: Slakken met kruidenboter. Waar ben je trots op: dat ik al 8 jaar bij Athlos train. Als je negen levens had, wat zou je met je laatste leven doen: Ik zou op zaterdag ochtend meetrainen. je doet een olifant in de koelkast, deurtje open, olifant erin, deurtje dicht. hoe doe je de giraf in de koelkast? Wie is er de volgende keer aan de beurt: Merel Visser omdat zij een hele goede vriendin van mij is en ik door haar op atletiek zit. ______________________________________________________________

TALENTENTEAM HEEFT WIND IN DE ZEILEN Wat doet een talent in de winter? Trainen natuurlijk! En niet alleen op de baan, want dat blijft beperkt tot wat sneeuwballen gooien deze periode. Nee, er wordt hard gewerkt in de zaal, in een talent zijn of haar eigen trainingsgroep, op de baan en in het bos maar ook op de sportschool. Bij sportcentrum Iedema heeft elk talent een personal coach die heel speciďŹ ek en gericht met een talent aan de gang is. Bij de ene betekent dat heel veel kracht, bij de ander betekent dat eigenlijk helemaal geen kracht.

We hebben met regelmaat contact met onze zo gewaardeerde sponsors. Neem het Rabobank Stimuleringsfonds. Niet iedereen in onze regio weet dat je voor een initiatief, bijvoorbeeld op sportief of sociaal gebied, een beroep kunt doen op het Rabobank Stimuleringsfonds Randmeren. Want ondanks de crisis in deze wereld, heeft de Rabobank haar bijdrage in dit fonds verhoogd. 42


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

43


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

Wij als talententeam proberen dat uit te dragen. Bijvoorbeeld met het meewerken aan een campagne in kranten die de Rabobank Randmeren begin januari is gestart. Heb jij in jouw buurt- club- of ….. ook een leuk idee maar heb je geld nodig, neem contact met ons op en we wijzen je graag de weg. Het talententeam heeft ook het Veilinghuis Ermelo, Brinky en de Oude drukkerij als sponsor. En…soms komt er een bedrijf die ook “iets” wil doen. Nou, wij wisten wel wat. We wilden immers de Omnihal in Apeldoorn graag afhuren voor een goede training. Vanuit het niets werd de Controltech Indoor Workout geboren. Op 10 januari hebben we met de groep, die uitgebreid werd met andere baanatleten, getraind onder leiding van Bernhard Kelderman, Marc Celie, Niels van Vliet en Jarno Westerhof. Een prachtige training was dat. Want niet altijd hebben atleten die in het verleden hun sporen verdiend hebben, zoveel tijd om details over te brengen. Het enthousiasme bij trainers en atleten droop er vanaf. Op 24 januari zijn we weer geweest en nu met nog meer baanatleten. Wat een ervaring toch, zo’n prachtig, overdekte accommodatie. En wat nu het leuke is… We vroegen deze sponsor waarom hij dit voor ons deed. “Ach, ik heb zelf door mijn werk geen tijd om iets voor Athlos en dan vooral de jeugd te doen en dit leek me wel leuk!”. “Maar wat moeten we er voor terug doen”, was onze logische vraag. “Ach, niemand op Athlos zal geïnteresseerd zijn in onze business, de industriële automatisering”. Nu willen wij als talententeam nooit zo maar gesponsord worden. Wij hebben naast atletiektalent, nog veel meer talent in huis. En zo kon het zo maar gebeuren dat Controltech Industriële Automatisering gekoppeld werd aan een ander bedrijf en ontstond er liefde op het eerste gezicht. Zodanig dat men inmiddels samenwerkt. Op basis van deze actie heeft een derde partij aangeboden volgend jaar bijvoorbeeld een hele dag de Omnihal te huren voor een groots opgezette clubkampioenschappen indoor. Je ziet het, investeren in ons talententeam loont! Het indoorseizoen is losgebarsten. Op het Noord Nederlandse Kampioenschap waren we aanwezig. En hoe. Trystan de Weerdt was toch de man van de dag. Hij werd Nederlands kampioen verspringen indoor bij de C junioren. Een grote verrassing want zijn p.r. van 1.80 meter hoog (jas, ja leest het goed), was goed voor GOUD. Wat een feest. En of het niet genoeg was raffelde hij de 60 meter horden af richting zilver. Ongelooflijk maar waar. Lisanne Drost won ook goud bij de meiden A. Natuurlijk een hele prestatie maar er moet bij gezegd worden dat het veld klein was. De andere talenten haalden de finales niet om verschillende redenen. De meeste investeerden vooral in het echte NK indoor voor senioren.. Het NK indoor komt eraan. Ook daar hopen wij enkele talenten te mogen laten starten. Jullie lezen er alles over in de volgende Wissel. 44


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

Ondertussen heeft de nieuwe technische leiding van het team, hun taken opgepakt. Veel praten in het begin want we willen een structureel beleid optuigen. Duidelijkheid voor iedereen en vooral ook goede plannen om onze talenten beter te maken. Dat eruit halen wat erin zit, is immers ons hoofddoel. We blijven onthouden waar we vandaan komen en nog in actief zijn. Onze eigen groep, onze eigen vereniging met onze mede atleten waar wij niet zonder kunnen en willen sporten. Daar waar mogelijk willen we baanbreed laten profiteren van onze inspanningen. En gezien het grote enthousiasme in de Apeldoornse Omnihal, lukt dat in het begin van het nieuwe jaar.

C1000 HALVE MARATHON WORDT FEEST VOOR DEELNEMER EN VRIJWILLIGER Dat is althans het uitgangspunt van de organisatie van deze 30e editie van de halve marathon van Harderwijk. Er is hard gewerkt door de wedstrijdcommissie, de sponsorcommissie en de pr commissie om weer een stap verder te gaan met deze editie. Natuurlijk weer de tijdregistratie met chip. En 63 verkeersposten om de atleten veilig hun ronde te kunnen laten lopen. Een grote stap vooruit is dat de inschrijving en het omkleden in één is. Restaurant de Admiraal bood aan om hun terras om te bouwen tot omkleedruimte met dames en heren sectie. Fantastisch toch ook al mochten we van de gemeente ook weer hun parkeergarage gebruiken. Dankzij veel grote en kleine sponsors zal de ambiance top zijn. Zo zal Telstar Sport & Fashion een super verrassing in de tas stoppen die elke deelnemer 45


DE WISSEL

FEBRUARI 2010

bij de ďŹ nish ontvangt. Daar doet overigens ook onze super sponsor, C1000 Drielanden, een ink duitje in deze zak. De vrijwilligers zullen ook verwend worden door enkele sub-sponsors. Het is te veel om op te noemen wat de dames Jannie en Hennie weer voor elkaar gebokst hebben. Daarom moet je bijna wel meedoen zaterdag 6 maart. Zie voor starttijden onze website. Net al de laatste nieuwtjes die je daar kunt vinden.

46


FEBRUARI 2010

DE WISSEL

47


DE WISSEL

48

FEBRUARI 2010

De Wissel 1 Februari 2010  

Clubblad AV Athlos te Harderwijk

Advertisement