Page 1

APRIL 2010

DE WISSEL

CLUBBLAD VAN DE ATLETIEK - EN TRIATHLON VERENIGING ATHLOS

1

nummer 2, april 2010


DE WISSEL

2

APRIL 2010


DE WISSEL

APRIL 2010

DE WISSEL

INHOUDSOPGAVE

clubblad van AV Athlos te Harderwijk Nr. 2, april 2010 Redactie: Luuk de Jong luukdejong@hccnet.nl Jarno Westerhof superjarno@hotmail.com Raimo Westerhof raimonkey@hotmail.com Kevin van den Wassenberg kefje87@hotmail.com Leen Brouwer leen.brouwer@planet.nl Vormgeving: Jaco Reijgersberg jaco@reijger.nl Uitslagen: Berry Westerhof berry.westerhof@12move.nl

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Voorwoord Van de bestuurstafel Uit het Startblok Jaarverslag 2009 loopgroep 1 Jaarverslag 2009 van Loopgroep 3 Sport en dranken Geschiedenis van de atletiek in Harderwijk ( vervolg) Lopen met Bertus! Join the team, loop samen Harderwijk en loopgroep Bertus En hoe zit het met de vrijwilligers? Nieuwsflits van de Wandelaars Talentteam raakt langzaam in ban van zomerseizoen Even voorstellen: de jeugdcommissie Op de fiets naar Roemenië voor het goede doel Kantine met uitbouw Hardlopen en .........sex The day after the Sixties… zondag 11 april. Overzicht ledenadministratie

Inleveren kopij: per e-mail naar het redactielid Eventueel kunnen bij een artikel foto’s en/of illustraties geplaatst worden. Uiterste inleverdatum volgende DE WISSEL: 1 juni 2010 3


DE WISSEL

APRIL 2010

BELANGRIJKE ADRESSEN CLUBHUIS

Strokelweg 9, Harderwijk

0341 432169

Fazantlaan 4, 3847 LH Harderwijk

0341 432747

Bestuur Voorzitter

Nol Hollander

Vice voorziter

John Iseger

Jacob Catslaan 55, 3852 BV Ermelo

0341 554708

Secretaris

Roel van Vliet

Belcantodreef 37, 3845 GV Harderwijk

0341 430111

Penningmeester

Jacob van Meerveld

Oldenallerhout 53, 3845 EA Harderwijk

0341 460280

Algemeen lid

vacant

Commissies Wedstrijdorganisatie cie

vacant

Baan- en wegatletiekcie

Kees de Groot

Geitekamp 7, 3848 AK Harderwijk

0341 413551

Sponsorcie

Jannie Teunissen

Kerkpad 4, 3849 NP Hierden

0341 452022

Redactie & PR cie

Luuk de Jong

Hindelopenpad 7, 3844 HL Harderwijk

0341 421103

Festiviteitencie

Alien van Wilgenburg

Muidenbrink 14, 3844 JN Harderwijk

0341 416393

Kantinecie

Henk de Haas

Grote Marktstraat 7, 3841 AH Harderwijk

0341 432989

Accomodatiecie

vacant

Jeugdcie

Hessel Lodder

Lijsterbeslaan 2, 3843 JJ Harderwijk

0341 413883

Thom Kamphuis

Gruttomeen 33, 3844 ZB Harderwijk

0341 785568

Overige Ledenadministratie Wedstrijd secretaris

Gijs Nijhuis

Weverskamp 46, 3848 CR Harderwijk

0341 427503

Secretaris uitwedstrijden

Wilma Winkeler

Steijnlaan 11, 3851 BN Ermelo

0341 562736

Jurycontaktpersoon.

Jan Koornstra

Boerhavelaan 25, 3843 AP Harderwijk

0341 425201

Webmaster

Lazlo Westerhof

Hindelopenpad 3, 3844 HL Harderwijk

0341 423742

Arbocoördinator

Hans Kuijken

Da Costastraat 15, 3842 XV Harderwijk

0341 415409

Vertrouwenspersoon

Volkert Bakker Rina de Vries

PC Hooftlaan 12, 3852 BE Ermelo Rooseveltlaan 24, 3844 AJ Harderwijk

0341 553678 0341 426732

Vrijwilligerscoördinator

Johan Foppen

Kampweg 4, 3841 GJ Harderwijk

0341 417500

Trainerscoördinator baan Kees de Groot (a.i)

Geitekamp 7, 3848 AK Harderwijk

0341 413551

Trainerscoördinator weg

Tonselsedreef 147, 3845 DM Harderwijk

06 51422899

Vondellaan 73, 3842 EB Harderwijk Staverdenseweg 105, 8075 AP Elspeet

0341 363070 0577 492283

Harry Petersen

Talententeam “Baanbreed” vacant

Hoofdtrainers

Weg Baan

Alice Poel Alida v.d. Kolk

Voor de namen en adressen van de overige trainers verwijzen wij u naar de website van Athlos.

www.athlos.nl 4


APRIL 2010

DE WISSEL

EINDELIJK! Het is nu dan eindelijk toch zo ver, de winter waar geen einde aan leek te komen is voorbij. Natuurlijk was het leuk, met sneeuw en ijs en schaatsen. Natuurlijk, maar qua atletiek was het prut. De atletiekbaan is gedurende een paar maanden bijna nonstop onbegaanbaar geweest vanwege de sneeuw. Leek het bijna voorbij te zijn, was alle sneeuw van de baan gesmolten, viel er weer een vers pak sneeuw‌ Zo langzamerhand begon het er echt op te lijken dat er geen einde aan zou komen. Maar, nu is het dan toch zo ver. De kans op nachtvorst en sneeuw is nu toch wel heel klein geworden (zeg nooit nooit), en het zomerseizoen is begonnen. De eerste baanwedstrijden zijn zelfs alweer achter de rug! Iedereen lijkt er weer met frisse moed tegenaan te gaan, de trainingsinzet wordt verdubbeld, de dikke lagen kleren worden langzamerhand afgestroopt en de mondhoeken beginnen weer omhoog te krullen. Deze nieuwe start werd ingeluid door een geweldig feest, de sixties-party! Super georganiseerd, aan alles was gedacht en bijna iedereen was schitterend verkleed, veelal in bloemen en felle kleuren die het lente gevoel nogmaals onderstreepten! Na deze goede start kan het alleen nog maar beter gaan, er staat weer veel te gebeuren, er moet weer veel georganiseerd, gelopen, geregeld en gevrijwilligerd worden. Hopelijk heeft iedereen er net als wij weer zin in! Succes met alles deze zomer, De wisselredactie

5


DE WISSEL

APRIL 2010

VAN DE BESTUURSTAFEL De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereiding op de 25e Algemene LedenVergadering van 12 maart. Hierna een korte samenvatting van deze avond. Bij de ALV waren (volgens de presentielijst) 75 leden aanwezig. Sowieso is het altijd een gezellige bijeenkomst ná de sluiting van de vergadering, maar dit keer werd er ook tijdens de vergadering flink gelachen en geapplaudisseerd, maar daarover verderop meer. Op deze avond werden de bekers uitgereikt en dit jaar is de prestatiebeker voor de baanatletiek uitgereikt aan de heren seniorenploeg. In de geschiedenis van Athlos moeten we tot 1980 terug gaan om een vergelijkbare prestatie, promoveren naar de 1e divisie, terug te vinden. De prestatiebeker voor de wegatletiek is dit jaar uitgereikt aan Geke Severein. Volgens haar trainster Alice Poel zou het dit keer ook de “organisatiebeker” mogen heten. Geke krijgt het voor elkaar om naast een drukke baan en de zorg voor haar gezin tijd te vinden om (veel) te trainen om goed voorbereid aan de marathon te kunnen beginnen. Inmiddels heeft zij er, dacht ik, al 4 opzitten. De aanmoedigingsbeker gaat dit jaar naar Neflin de Weerdt. Niet dat Neflin aanmoedigingen nodig heeft, want volgens onze hoofdbaantrainer zitten talent en inzet in zijn genen. In het bijzonder valt Neflin op door zijn goede mila prestaties. 3 leden zijn deze avond bedankt voor hun 25 jarig jaar trouwe lidmaatschap: B.Westerhof, P.van Uhm en W.Borgonjen. Onze penningmeester had het ook dit jaar weer allemaal goed op een rijtje en op voorstel van de kascommissie wordt hem en het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Een voorgestelde wijziging om de leden- en financiële administratie te scheiden is gerealiseerd. Thom Kamphuis neemt de ledenadministratie voor zijn rekening. Het voorstel om de contributie marginaal te verhogen (gemiddeld ongeveer € 1,- per jaar) heeft met applaus de instemming van de ALV gekregen. De samenstelling van het bestuur heeft een wijziging ondergaan. De voorzitters van de CB&W en WOC maken geen deel meer uit van het bestuur. Er waren geen (tegen)kandidaten aangemeld waardoor de herkiesbare vicevoorzitter John Iseger en ondergetekende zijn herkozen in het bestuur. Thom Kamphuis was aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Helaas voor Athlos gaat John medio 2010 verhuizen en zal dan zijn functie neerleggen. Dit betekent dat er dan 2 vacatures zijn binnen het bestuur. De dames van onze vereniging zijn in de meerderheid, dus zijn zij vooral van harte uitgenodigd om zich op één van de vacatures te oriënteren. Uiteraard zijn de mannen ook van harte welkom. Dan zijn er nog 2 leden extra in het zonnetje gezet. Harrie de Weerdt heeft de waarderingsspeld van de Atletie6


APRIL 2010

DE WISSEL

kunie ontvangen. Deze uitreiking werd ingeleid door Erik Steijlen die in 1975 als beginnend atleet werd getraind door Harrie. Met enkele anekdotes kreeg Erik de lachers op zijn hand en nu weten we ook dat je jeugdige atleetjes beter kunt laten hardlopen dan schilderen. (waar dit over gaat moet je maar aan Erik vragen). Ook Peter Sweelssen werd met de waarderingsspeld van de Atletiekunie onderscheiden. Net als bij Harrie werd door Kees de Groot de officiële voordracht voorgelezen. Dat daarna de “dames van Peter” hun manier van waardering hebben getoond was uniek. Voor een volle zaal werd Peter uitbundig toegezongen en daarna bedolven onder de bloemen. Beide gedecoreerden waren zichtbaar verrast en blij met deze waardering. Jan Koornstra is dit jaar gekozen als “vrijwilliger van het jaar”. Anders dan vorig jaar waren de commissievoorzitters en de vrijwilligercoördinator betrokken bij deze verkiezing. Als reactie op zijn verkiezing gaf Jan aan dat elke vrijwilligers een (noodzakelijk) radertje is om alle evenementen van Athlos te doen slagen. Hij bedankte op zijn beurt dan ook alle vrijwilligers voor de ondersteuning. Na de sluiting van de ALV door onze voorzitter bleef het onder het genot van een hapje en een drankje nog een lange tijd gezellig. Roel van Vliet Secretaris 7


DE WISSEL

APRIL 2010

UIT HET STARTBLOK Tijdens de jaarvergadering vindt naast de vele onderwerpen ook de uitreiking van de prestatiebeker plaats. Persoonlijk vind ik dit één van de leukste onderdelen van een jaarvergadering en zeker gezien het feit dat ik als hoofdtrainster deze beker mag uitreiken. De hele middag zit ik al driftig achter mijn pc om iets leuks en moois te beschrijven zodat het een feestelijk tintje krijgt. Ik heb inmiddels begrepen dat mijn verhaal lang genoeg duurde maar zeker niet saai was. Vandaar dat ik deze “uit het startblok” gebruik voor al die mensen die deze mooie speech hebben moeten missen……. En uiteraard omdat ik vind dat iedereen die niet op de jaarvergadering aanwezig was, wel moet weten wie er met deze prestatiebeker naar huis gaat. Kortom hierbij mijn verslag… ik moet echter wel bekennen dat dit verslag op papier niet dat feestelijke tintje heeft als in de “live”uitvoering maar denk aan champagne, ballonnen en vrolijke mensen, dan bent u een aardig eindje op weg. Prestatiebeker 2009 In 1980 (ik was net 2 jaar lid bij AV Spero)was er een oproep om als supporter mee te gaan naar een finale wedstrijd van de Heren Senioren competitieploeg. Samen met een stel medeatleten besloten we mee te gaan en waren we een middag bezig met het verven van spandoeken etc. Allemaal gekleed in Spero outfit gingen we met een bus naar Papendal. Bij de heren gepaste spanning en voor het vertrek nog even een groepsfoto bij de sporthal. Epy Douma, Arjen Eleveld, Wim Bouw, Johan Foppen, Peter Foppen, Fred van Bergen waren een aantal van deze mannen die de strijd aangingen. Uitslagen en prestaties weet ik niet meer, ik weet alleen wel dat ik onder de indruk was van deze mega atletiekbeoefening. De snelheid en de kracht en het diep gaan was zeer indrukwekkend. Toen kon ik nog niet vermoeden dat een kleine 30 jaar later er weer een finale plaats zou vinden van een senioren competitieploeg met de atleten waaraan ik Nb. zelf de trainingen geef. Na het volbrengen van 3 competitie voorronden waarbij een 5e plaats bij de eerste competitie, een 1e plaats bij de tweede en een 1e plaats in de 3e thuiswedstrijd, plaatsen de mannen zich als 9e bij de beste 12 ploegen van Nederland en gingen naar de finale op 20 september te Ede. Wat eigenlijk niemand voor mogelijk hield gebeurde toch. Kenmerkend voor deze atleten van Athlos is dat ze op het moment suprême boven zich uit kunnen stijgen. Het is buitengewoon te noemen hoe deze atleten elkaar aanvullen, stimuleren en motiveren en gezamenlijk de 8


APRIL 2010

DE WISSEL

klus klaren. Als trainster had ik heel voorzichtig de hoop dat we er met een 7e plaats van door gingen maar niets is minder waar. Deze kerels behalen de 5e plaats wat dus simpelweg betekend dat ze eerste divisie gaan draaien. Alle prestaties benoemen zal ik niet doen, maar graag wil ik wel de ploeg voorstellen en het onderdeel benoemen waarop deze atleten geknald hebben. Ik wil starten met iemand die we enorm hard nodig hadden voor de competitie daar hij als “master” op de technische onderdelen als kogel, discus en kogelslingeren veel punten vergaarde voor Athlos. Roland Boon; beste kogel prestatie 13:05, discus: 36.86 en het kogelslingeren: 33.07. Stefan schouten; 100 m: 11:27 400 m: 49.18 Raimo Westerhof; 800 m: 1.53.96 verspringen 6:22 m hss; 13.56 Kevin van de wassenberg; 110 horden; 15.95, 200 meter; 22.35! Ruben Postma; 3000 steeple; 10.27 min. Polshoog: 3.00 en 5000; 16;55 Jarno Westerhof; hoog; 1.80 ver; 5.78, Rob stuber; 800 m; 2.01, 1500 m; 4;30 Lazlo Westerhof; hoog; 1.80, 100 m 12;09 Mark Celie; 100 m; 11;84, (blessure) Patrick kuyken: 5000 m; 16.18 Wouter foppen: speer; 40;15 m Maarten Klaassen: speer; 35 meter Stefan van twillert; 100 m; 12;42 Los van dit alles wil ik nog de Zweedse estafette benoemen die door Stefan schouten, Kevin van de wassenberg, Raimo Westerhof en Jarno Westerhof afgelegd is in 1.57.70 waarbij in alle competities een nummer 1 notering en een clubrecord. En de zelfde groep mannen maakte tijdens de spectaculaire finale het clubrecord op de 4 x 400 meter eigen in een tijd van 3;25.80 Graag wil ik nog wel de namen van Gerrit Alkema en Harrie van Ruitenbeek noemen die tijdens de finale de 5000 meter hebben gelopen omdat Patrick verhinderd was. Mannen Bedankt! Ik denk dat er geen enkele reden zou zijn om deze mannen niet de prestatiebeker toe te kennen. Ze hebben met z,n allen geschiedenis geschreven en presteren het om als 2e keer in de athlos geschiedenis te gaan draaien in de eerste divisie competitie! De uitdaging ligt nu in het blijven draaien in deze klasse maar als ik tijdens de trainingen de vele krachtexplosies waarneem dan heb ik hier wederom alle vertrouwen in! Mannen proficiat! “juf Alida”

9


DE WISSEL

APRIL 2010

Aanmoedigingsbeker / Talentenbeker Tevens mocht ik dit keer ook de aanmoedigingsbeker uitreiken aan een jongeman die soms eerder wat afgeremd moet worden dan aangemoedigd want hij gaat altijd voluit en is zeer gedreven. Deze jongeman Neflin de Weerdt verdient deze beker daar er een groot talent in hem schuilt vooral wat betreft voor de middenlange en langere afstanden. Het valt vaak niet mee om je te manifesteren als je veel vergeleken wordt met een broer die ook heel aardig aan atletiek doet. Neflin opereert zoals ze dat noemen een beetje in de schaduw en vaak zie je dat een jongere broer voor een andere sport gaat kiezen, om niet steeds met de ander vergeleken te worden. Gelukkig heeft Neflin niet voor een andere sport gekozen maar is actief doorgegaan met de trainingen. Deze trainingen hebben resultaat opgeleverd. Neflin heeft alle crossen die hij uitkwam in de Gelders-Overijsselse crosscompetitie met overmacht gewonnen. Een beetje zuur was wel dat de laatste cross werd afgelast door sneeuw en gladheid waardoor er ook geen officiële prijsuitreiking plaats vond. Neflin mocht niet op het hoogste podium staan en geen beker in ontvangst nemen. Gelukkig voor hem nu wel een prachtige beker die hij dubbel en dwars verdiend. We hopen dat Neflin zijn atletiektalent blijft ontwikkelen maar gezien de prestaties op de meerkamponderdelen blijkt dat er meer in zit dan alleen de langere afstanden. Een 2e plaats bij de open indoorkampioenschappen in regio Arnhem waarbij een snelle 60 meter horden en een behoorlijk kogelstoot en daarnaast clubkampioen worden in 2009 getuigen van een toptalent. We hopen dat je, je atletiektalent blijft ontwikkelen en over een aantal jaren een vaste plek mag veroveren in de competieploeg van de senioren! Alida van de Kolk ______________________________________________________________

JAARVERSLAG 2009 LOOPGROEP 1 ( dit artikel hoort nog bij de jaarverslagen van de speciale Wissel i.v.m. de Algemene Leden Vergadering). Sinds mei afgelopen jaar heb ik, zoals dat heet, de leiding over LA1. Ik heb de groep overgenomen van Gerrit Bosch. Daar Gerrit Bosch mijn praktijkbegeleider was tijdens de opleiding, was de groep niet geheel nieuw voor mij. Toch heb ik ruim de tijd genomen om de groep te leren kennen. Het is een groep met prestatiegerichte lopers. De doelen van de atleten verschillen, maar hebben ook veel overeenkomsten. Het niveauverschil dat in de groep aanwezig is, blijkt door ‘slim’ te trainen overbrugbaar, maar is op sommige momenten wel lastig. Omdat het een prestatiegerichte groep is, worden er regelmatig wedstrijden gelopen. Zeker eens per jaar een marathon door het grootste deel van de groep, en daarnaast uiteraard de kortere afstanden. 10


DE WISSEL

APRIL 2010

Expert kent het belang van goede coaching. Daarom krijgt u altijd een Deskundig Advies!

B E S T E E

X

P

S E R V I C E E

R

T ,

D

D E S K U N D I G A

A

R

W

O

R

D

A D V I E S J

E

T O P K W A L I T E I T W

I

J

Z

E

R

V

A

11

N


DE WISSEL

APRIL 2010

Tijdens de trainingen wordt er goed en hard gewerkt, maar dit gaat ontspannen en met respect naar elkaar. Er wordt gedold, gelachen en er wordt wel eens een scherpe, kritische opmerking geplaatst die goed verdragen wordt. Niet alleen tijdens, maar ook buiten de training is de sfeer in de groep uitstekend. Men heeft interesse voor elkaar op prestatief gebied, maar ook als het gaat om dingen naast het lopen is er belangstelling voor elkaar. Samenvattend is het een leuke groep, prestatiegerichte lopers, die elkaar met respect scherp houden, zodat een ieder zijn capaciteit zo volledig mogelijk kan benutten. Groeten, Gerrit Alkema ______________________________________________________________

JAARVERSLAG 2009 VAN LOOPGROEP 3 ,de maandagavond, woensdag-

avond en zaterdag ( dit artikel hoort nog bij de jaarverslagen van de speciale Wissel i.v.m. de Algemene Leden Vergadering) . Op dit moment bestaat de groep uit 30 lopers, waarvan 15 vrouwen en 15 mannen. Ten opzichte van het vorige jaar is de groep nu licht gegroeid. Er is een kleine uitwisseling van mensen geweest met groep 2 en 4. Ook zijn een drietal lopers gestopt. Rond de vakantieperiode zijn er een aantal lopers van 4 naar 3 doorgestroomd. Helaas moesten de meesten weer terug naar 4 omdat het verschil in intensiteit en omvang na een aantal maanden niet overbrugbaar was gezien het aantal trainingen per week die men kon uitvoeren. Ondanks dat er op maandag-, woensdagavond en zaterdagochtend getraind kan worden, is de maandagavond iets meer populair. Op zaterdag wordt er minder getraind, maar bijna niet (meer) bij de club. Tijdens de zomervakantie heeft Gerda een aantal trainingen verzorgd aan de groep, waardoor iedereen die wilde, gewoon door kon trainen. Gerda, hartelijk dank voor deze bijdrage. De training bestaat uit een combinatie van duurlopen op de weg, baantrainingen met korte loopscholing en vaartspelen, altijd gecombineerd met lenigheidoefeningen en soms wat krachtoefeningen. Het schema is gevarieerd in intensiteit en duur, waarbij om de zoveel tijd een rustweek is ingebouwd waarin de trainingen korter en rustig zijn. Dit jaar zijn we begonnen met het hardlopen op blote voeten, wat best wel in de smaak viel. De rug- en buikspieren werden niet vergeten, waardoor het er voor de toeschouwer af en toe hilarisch zal hebben uitgezien. Ook hebben we een aantal keren met de kaart door het bos gelopen, het zgn. oriënteren, zie www. nolb.nl. Een paar keer hebben we, bij slechte weersomstandigheden, gebruik kunnen maken van de fitness apparaten bij defensie. De lopers hebben een dusdanig niveau, dat ze als 1 groep de duurlopen kunnen doen in een tempo van 6 min/km zonder te hoeven “lussen” en ook bij de tempo’s op de baan (ca. 5min/km) elkaar goed kunnen steunen. Ook in het afgelopen jaar is met 12


APRIL 2010

DE WISSEL

succes en plezier deelgenomen (gezamenlijk of individueel) aan allerlei lopen, met name de (bosloop)crossen en 10-15 km weglopen, zoals de minimarathon in Apeldoorn, 10,5km H’wijk, 7-heuvelen in Nijmegen. In de evaluaties is gebleken dat de trainingen goed bevielen en men het naar zijn zin heeft in de groep. Een aantal lopers maakt nu gebruik van gps en footpod zodat ze hun training goed kunnen sturen en zien wat er precies gedaan is. De groep is nooit zo sterk ”in de derde helft” , maar is wel twee keer een avondje uit geweest, bij de Eetkamer in Harderwijk en de Dorpskamer in Ermelo, wat erg in de smaak viel. Nogmaals dank aan de lopers die de organisatie op zich genomen hadden. We hebben een aantal blessures in de groep gehad: pijnlijke kuiten, knieen en spierscheuringen in de kuiten en een tweetal mensen met ongelukjes en medische complicaties buiten de trainingen, die wel langdurig zijn. De geblesseerden waren in goede handen bij de Athlos-hersteltrainers. Dat opbouwen van de training is voor een aantal mensen gedaan door tijdelijk in groep 4 te gaan lopen, wat goed bevalt, dankzij Bertus! Kijkende naar 2010 hopen we te kunnen blijven genieten van het lopen en de accommodatie van Athlos. Ook zal dat jaar het doel zijn om in een ontspannen sfeer ons in te spannen om goed voorbereid te zijn op de (weg)wedstrijden waar de leden van de groep aan deel willen nemen. De aandacht zal gericht worden om via de 10,5 km in Harderwijk, uit te komen op wat loopjes in de rest van het jaar. Hierbij zal 15 a 16 km de grens zijn. Uiteraard staan de clubkampioenschappen weer op het programma en hopen we weer op dezelfde goede resultaten. Tot slot hebben aan het eind van 2009 ook Merel als oproep-trainer in de groep gekregen, alvast hartelijk dank voor je trainingen. Aart Hoogendoorn, trainer LA3 ______________________________________________________________

13


DE WISSEL

APRIL 2010

SPORT & DRANKEN Je lichaam bestaat voor ca. 60% uit water. Als je te weinig vocht binnen krijgt, kunnen er allerlei processen in je lichaam ontregeld raken. Water is namelijk een belangrijke bouwstof voor je lichaamscellen, het zorgt voor een goede warmteregulatie, het is een oplosmiddel voor bijvoorbeeld vitaminen en het transporteert allerlei stoffen door ons lichaam. Voor een goede vochtbalans, moet de hoeveelheid vocht die je elke dag verliest gelijk zijn aan de hoeveelheid die je binnen krijgt. Heb je dorst, dan ben je eigenlijk al te laat met drinken. Je hebt dan namelijk al ca. 2% vocht verloren. Voor iemand van 60 kg betekent dit een vochtverlies van ruim een liter. Deze hoeveelheid heeft al gevolgen voor je duurvermogen en je lichaamstemperatuur. Bij ca. 4-6% vochtverlies kunnen je daarnaast last krijgen van kramp, vermindering van kracht en uitputtingsverschijnselen. Verlies je nog meer vocht, dan kun je zelfs het bewustzijn verliezen, in coma raken en overlijden. Hoeveel vocht drinken?

Per dag moet je minimaal 1,5 liter drinken. Als je veel zweet van het sporten, heb je meer vocht nodig. Deze hoeveelheid is per persoon verschillend en afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid. Als je bijvoorbeeld 10 km gaat hardlopen bij warm weer, kun je al gauw 1,5 liter vocht verliezen. Het lichaam kan echter maximaal ca. 1 liter vocht per uur verwerken, dus bijvoorbeeld 250 ml per kwartier. Bovendien vergt het de nodige oefening om tijdens het lopen te drinken. De praktijk is dan ook dat de vochtbalans meestal negatief is na zo’n inspanning en dat deze na het lopen aangevuld moet worden.

14


APRIL 2010

DE WISSEL

Om precies te weten hoeveel vocht je tijdens het sporten verliest, kun je jezelf vlak voor en vlak na de training of wedstrijd wegen. Doe dit zo bloot mogelijk, maar in ieder geval beide keren met dezelfde kleding. Het verschil is je vochtverlies. Als je tussendoor hebt gedronken en/of hebt geplast, moet je dat natuurlijk wel verrekenen. Als je je met kleren aan weegt, dan weeg je ook het zweet mee dat nog in je kleding zit. Dus dan lijkt het of je minder vocht hebt verloren dan in werkelijkheid het geval is. Zorg er voor dat je jezelf na het sporten eerst goed afdroogt voor je op de weegschaal gaat, anders weeg je het zweet ook mee. Hoeveel koolhydraten drinken? Als je minder dan 30 minuten sport, hoef je tijdens het sporten geen koolhydraten aan te vullen. Bij ca. 30 tot 60 minuten sporten, kun je eventueel koolhydraten aanvullen door een isotone drank te gebruiken. Bij 1 tot 3 uur aaneen sporten is het belangrijk om vanaf het begin koolhydraten aan te vullen. Bij warm weer drink je dan veel en kun je een drank met ca. 4% koolhydraten nemen. Bij koeler weer drink je minder en moet je een drank met een hoger percentage koolhydraten gebruiken. Je lichaam kan maximaal ca. 60 gram koolhydraten per uur verwerken, dus meer nemen heeft geen zin. Na aoop van het sporten neemt je lichaam de eerste twee uur sneller koolhydraten op dan daarna. Als je veel koolhydraten moet aanvullen, kun je dus het beste de eerste twee uur na het sporten 30 tot 60 gram koolhydraten per uur nemen. De koolhydraten worden sneller opgenomen als je deze combineert met wat eiwitten van bijvoorbeeld melk of yoghurt. Water en isotone dranken Of het beter is om water of een drank met koolhydraten te drinken, is afhankelijk van de situatie. Als je minder dan ongeveer een uur aaneen sport, kun je vochtverlies het beste compenseren met (mineraal)water zonder koolzuurgas of bijvoorbeeld lichte thee zonder suiker. Sport je langer dan ongeveer een uur aaneen of sport je zeer intensief, dan kun je een isotone drank gebruiken. Deze worden ook wel dorstlessers of rehydratiedranken genoemd. Hiermee kun je de verloren koolhydraten (in de vorm van suikers) en eventueel zouten weer aanvullen. Het aanvullen van suikers is vooral belangrijk als snel herstel voor een lange training of wedstrijd of een volgende wedstrijd van belang is. Isotone dranken bevatten ca. 5 tot 8 gram koolhydraten per 100 ml. Bij deze concentratie aan koolhydraten worden de dranken extra snel door het lichaam opgenomen. Drink je water, dan kan dit als een blok op je maag liggen. 15


DE WISSEL

APRIL 2010

Bij elke liter zweet verlies je ca. 2,5 tot 3 gram mineralen, waaronder zout (NaCl). Als je heel lang en/of bij warm weer sport, kan het drinken van te veel water gevaarlijk zijn. Je kunt dan namelijk een gebrek aan zout krijgen. Neem in dat geval een drank die ook wat zout bevat. Tip: Je kunt makkelijk en goedkoop zelf een isotone drank maken door één deel appelsap te mengen met één deel water; voeg eventueel een klein beetje zout toe. Energiedranken

Energiedranken ofwel hypertone dranken bevatten meer dan 8 gram koolhydraten per 100 ml. Er zit dus heel veel suiker in. Een flesje van 330 ml kan zo 11 suikerklontjes bevatten! Daarom leveren deze producten ook veel calorieen. Daarnaast kunnen ze andere stoffen bevatten, zoals cafeïne. Energiedranken kunnen interessant zijn voor sporters die in korte tijd heel veel koolhydraten moeten binnen krijgen. Voor de meeste mensen zijn het echter overbodige ‘suikerbommen’. Bovendien worden deze dranken niet zo snel opgenomen als isotone dranken. Daardoor krijgen veel mensen tijdens het sporten last van maag en darmen als ze hypertone dranken gebruiken. 16


APRIL 2010

DE WISSEL

17


DE WISSEL

APRIL 2010

Algemeen advies voor en tijdens sporten Bij minder dan 30 minuten sporten: Zorg dat je vooraf genoeg hebt gedronken, maar voorkom dat je tijdens het sporten moet plassen Tijdens het sporten drinken heeft geen effect op je prestatie, maar wat water drinken kan wel prettig zijn, bijvoorbeeld tegen een droge mond Bij toernooien kun je tussendoor drinken Bij ca. 30 tot 60 minuten sporten: Zorg dat je vooraf genoeg hebt gedronken, maar voorkom dat je tijdens het sporten moet plassen Probeer tijdens het lopen ca. elk kwartier 150 tot 250 ml te drinken Gebruik een isotone drank van ca. 15 tot 20°C Aanvulling van zout is niet nodig, maar een beetje zout (NaCl) in de drank kan de opname wel verbeteren Bij 1 tot 3 uur sporten: Zorg dat je vooraf genoeg hebt gedronken, maar voorkom dat je tijdens het sporten moet plassen Informeer bij een wedstrijd vooraf waar de drinkposten zijn en welke dranken er aangeboden worden Drink vanaf het begin ca. elk kwartier 150 tot 250 ml, voor zover dit praktisch en comfortabel is Zorg dat je 30 tot 60 gram koolhydraten per uur binnen krijgt Gebruik bij warm weer (veel zweten) een drank met ca. 4% koolhydraten; doordat je veel vocht nodig hebt, krijg je dan vanzelf veel koolhydraten binnen Gebruik bij koeler weer (minder zweten) een drank met meer koolhydraten Gebruik een drank van ca. 15 tot 20°C Kies voor een drank die ook wat zout (NaCl) bevat Persoonlijk Hoeveel je exact nodig hebt en welke dranken bij jou het beste ‘vallen’, zul je zelf moeten uitproberen voor, tijdens en na de trainingen. Als je te weinig drinkt, kun je genoemde problemen krijgen. Maar drink je te veel, of drink je een drank die je niet goed verdraagt op een bepaald moment, dan kun maagdarmklachten krijgen. In de praktijk is het vooral belangrijk dat je jezelf goed voelt bij de hoeveelheid en de soort drank die je gebruikt.

18


G APRIL 2010

Glaszettersbedrijf

DE WISSEL

REINIER GROTENHUIS B.V - herstel van glasschade - leveren en plaatsen van isolatieglas - hardglazen deuren, puien en wanden - spiegels en spiegelwanden - geslepen glasmeubels

Nobelstraat 28 / 3846 CG Harderwijk / Telefoon: 0341 - 417617 / b.g.g. 06 - 53252452 Fax: 0341 - 431881 / e-mail:grotenhuis.r@tiscali.nl / www.glasgrotenhuis.nl Alcohol en koffie Alcohol werkt vochtafdrijvend, net als koffie, zwarte thee en cola en andere koolzuurhoudende dranken. Los van de nadelen van alcohol, is het dus sowieso niet verstandig om deze dranken direct na het sporten te gebruiken als je veel vocht moet aanvullen. Marjan Boos, BOOS BALANS www.boosbalans.nl Bronnen: “Clinical Sports Nutrition” van Louise Burke en Vicki Deakin (4e druk, 2010) en recente vakliteratuur en congressen over (sport)voeding.

19


DE WISSEL

APRIL 2010

GESCHIEDENIS VAN DE ATLETIEK IN HARDERWIJK ( VERVOLG) Ook namen we ieder jaar deel aan de crosscompetitie van het district Oost. Vaak namen we met een grote ploeg lopers hieraan deel. Een keer op de terugreis ging het fout. De motor hield er mee op, net voor de top van de Hoge Duivel bij Uddel. De inzittenden kregen een extra training om de bus over de top te duwen, de berg af. Zo brachten zij het VW busje naar Uddel. Uitslag crosscompetitie 1956-1957 A junioren Senioren Evert Schuit 3-4-3 Gerrit Klopman 5-4-5-5-5 3e plaats Bennie Scheer 9-10-11-8-9 6e plaats Geert Noordhof 6-8-12-7-7 5e plaats Martin Molenberg 13-9-13-6-8 7e plaats Teunis Haklander 10-7-8-8-10 6e pl. Geradus Westerink 15-14-17-14-15 13e pl Jacob Haklander 12-9-10-9-11 8e plaats 31 maart 1957 Erica Bosloop te Nijmegen A-junioren 3000 meter met 35 deelnemers 3e Evert Schuit 10 min. 11 11e Martin Molenberg 23e Geradus Westerink Senioren C-D klasse 4000 meter met 38 deelnemers 1e Jacob Haklander 13.26.2 ( dit was zijn eerste overwinning) Senioren A-B klasse 5000 meter met 62 deelnemers 7e Teunis Haklander 11e Geert Noordhof 13 april 1957 Bevrijdingsbosloop 1000 meter B jongens 3e Eric Duijneveld 2000 meter A jongens 2e Martin Molenberg 3e Bennie Scheer 5000 meter Senioren 6e Teunis Haklander 7e Geert Noordhof 8e Jacob Haklander 9e Gerrit Klopman

20

4 min. 10 sec 7 min. 51,5 sec 8 min. 0,5 sec 3e B-klasser 4e B-klasser 1e C-klasser 5e B-klasser


DE WISSEL

APRIL 2010

27 april 1957 Internationale Baanwedstrijden te Enschede 1500 meter A junioren 2e Bennie Scheer 4.26.3 1e Ned 3000 meter senioren 5e Teunis Haklander 9.22.4 2e Ned 800 meter senioren 3e Geert Noordhof 2.06.0 2e ned 5 mei Baanwedstrijden te Utrecht 800 meter A junioren 2e Bennie Scheer 7e Martin Molenberg 8e Evert Schuit 1 Engelse mijl 2e Teunis Haklander 800 meter B-klasse 2e Geert Noordhof 3000 meter C-D klasse 1e Jacob Haklander klasse)

2.05.4 2.09.8 2.10.8 4.38.2 2.03.4 9.27.4 ( promotie naar B-

30 mei 1957 Baanwedstrijden op de sintelbaan te Utrecht Teunis Haklander loopt een nieuw clubrecord op de 5000 meter in 15.55.00 en werd hiermee 1B-klasser. Jacob Haklander liep zijn eerste wedstrijd in de B-klasse en werd 5e in 16.10.2 ______________________________________________________________

LOPEN

MET

BERTUS!

Nadat we ons op zondagmorgen 12.00 uur op de Weverskamp verzameld hebben en genoten hebben van een kopje koffie en cake is het dan zover : Op naar Apeldoorn ! Alice Steen kan helaas niet mee, ze is gevloerd door de griep. Maar ze zal als de “onzichtbare” vrouw meelopen, vraag niet hoe het kan maar haar eindtijd wordt geregistreerd.......mysterieus. De rit met 2 volle auto’s verliep gladjes. Rond Apeldoorn was alles afgezet voor de Marathon, De Asselronde en de Minimarathon maar het transferium bij het Orderbos was snel gevonden. Alleen.......waar blijft die pendelbus nu !?!? Na zo’n half uur gewacht te hebben met zeker vijftig mensen toch maar even verderop gekeken en ja hoor.........het Orderbos is groter dan we dachten en de pendelbus stopt aan de andere kant! Gelukkig zijn we op tijd en kunnen we bij Orpheus rustig omkleden, plassen en natuurlijk een t-shirtje scoren bij de Centraal Beheer Achmea tent (even reclame maken, want dat was de bedoeling denk ik). Nog even op de foto (nu we er nog een beetje fris uitzien) en dan even inlopen. En ja hoor........we zijn de helft alweer kwijt !! Bij de start vinden we elkaar terug en hebben we niet zoveel tijd meer om te 21


DE WISSEL

APRIL 2010

zenuwen, want het startsein klinkt. Het duurt bijna 5 minuten voordat wij over de startmat met tijdregistratie gaan, zoveel mensen (ruim 1800 lopers !!) en ook zoveel publiek. Jan probeert foto’s te nemen maar voordat hij kan knippen zijn we er al vandoor. We voelen ons nu al “toppers”. De loopomstandigheden zijn prima en de route is prachtig als je de paar keer gemeen vals plat niet meerekent. En vooral de sfeer is erg leuk. Bertus is voorzien van een of ander Garmin Forerunner GPS geval, horloge of hoe je het ook noemen wilt. Geleend van buurman Wietse de Jong. Nou Wietse, en bedankt he..........weet je wel hoe zenuwachtig je wordt van elke kilometer horen wat je rondetijd is, dat je op of onder schema zit (hadden we dat dan een schema ?!?!), dat je zachter moet als je harder kan en andersom ? Soms dacht ik nog effe en ik geef een rechtse hoek richting de stem die bij dat apparaat hoort, maar vreemd genoeg bleken onze medelopers toch wel heel blij te zijn met de gratis verstrekte informatie. Zo zie je maar weer. En eerlijk is eerlijk, het heeft geleid tot een leuke eindtijd. Betsy ging als een speer, af en toe had ik het idee dat er iemand achter haar aan zat ! De een na de ander werd ingehaald. Tot ongeveer een kilometer voor de finish deden Bertus, Yvonne, Alice en de “onzichtbare” Alice vrolijk mee. Op korte afstand gevolgd door Jenny, Jolanda en Jan (de man van Jenny, wie haalt hem over om op Athlos te komen ?) en Marieke (het nichtje van Bertus). De laatste kilometer over de Loolaan geeft aan de ene kant vleugels met weer zoveel mensen en vlaggen maar aan de andere kant is het nog een heel eind naar de finish. Maar goed, onze trainert geeft aan dat de Garmin Forerunner GPS vind dat we kunnen gaan als we nog “over” hebben dus geeft iedereen wat er nog in zit en halen we allemaal ongedeerd de finish (het belangrijkste toch?). Ander voordeel van zo’n apparaatje is dat je er later van alles ‘uit’ kan halen. Een soort verslagje of met een mooi woord rapportage. Zo weet je dan ook weer of je een patatje kan eten na zo’n loop. Ik begin hoe langer hoe meer de waarde in te zien van de Garmin Forerunner GPS of is het de waarde van onze trainert !?!? De route, rondetijden, eindtijden en calorieverbranding vinden jullie in ieder geval in het plaatje hier naast (want daar heeft de trainert weer zijn secretaresse voor !) De secretaresse van Bertus Dekker

22


APRIL 2010

DE WISSEL

23


DE WISSEL

3000 M2 MEGASTOR APRIL 2010

SPORTS & FASHIO

ATHLOS LEDEN

ONTVANGEN

10%EXTRA *

KASSAKORTING

OP VERTOON VAN LEDENPAS *10% ledenkorting is op running gerelateerde artikelen

MEGASTORE HARDERWIJK Lorentzstraat 16, 3846 AX HARDERWIJK, T 0341 413960 24 ������� �������������������������������������������������������������������������


RE

APRIL 2010

DE WISSEL

ON

N

N

A

G

N

www.telstarshop.nl 25


DE WISSEL

APRIL 2010

JOIN THE TEAM, LOOP SAMEN dinsdag 30 maart 2010 Het overgrote deel van de hardlopers loopt individueel. Oftewel je rent je rondes in je eentje. Meer dan 50% van de lopers sport om de conditie bij te slijpen. Dan wordt het tijd om bij een club te gaan. Daar krijg je echt een boost. Kom op… ‘Vreemde ogen dwingen’, luidt de uitspraak. Dat geldt zeker voor de hardlooptraining. Je kunt gewoon in je eentje je voorbereiding doen voor een wedstrijd. Of misschien gebruik je je hardlooptraining voor de ondersteuning van je andere hoofdsport. Dan kan een ‘teamspirit’ je verder brengen dan wat je in je eentje doet. Voordat je het weet verval je in een wat makkelijker tempo. ‘En ach, waarom zou ik van twee naar drie keer in de week gaan met trainen.’ Die clubgenoten van je houden je wel in de gaten. En de trainer al helemaal. Een enthousiaste trainer houdt je scherp en dan groeit je conditie een stuk sneller. Afspraak is afspraak “Werk, vrienden, huishouden, het is moeilijk genoeg om dat allemaal te combineren. Laat staan dat ik er een goed trainingsschema op na kan houden. Maar onze looptrainer ziet ons als halve professionals en we hebben geen andere keus dan ons aan de afspraken te houden”, meldt een loopster als voordeel over de overgang van individueel trainen naar een vereniging. Je hebt de vaste tijden voor de training, dat is voor velen van ons al een heel krachtige motivatie. Daarnaast krijg je huiswerk mee. Daar kun je wel in smokkelen maar om de progressie van de groep bij te houden kun je niet teveel laten schieten. Dus go, daar ga je weer. 26


APRIL 2010

DE WISSEL

Speelse variatie De eerste twee argumenten voor een vereniging klinken nogal serieus. Lopen is ook gewoon een leuke sport, een sport met veel plezier. We weten uit de ervaringen van ProRun-lezers en uit ander looponderzoek dat de individualisten vaak hetzelfde rondje pakken. Dat ken je, dat voelt goed. Niets tegen een paar keer dezelfde ronde maar variatie prikkelt de conditie. Een trainer weet dat en zoekt altijd naar vernieuwing en andere prikkels tijdens de training. Waar jij in je eentje voor gemak kiest, zoekt hij de variatie op. Een nieuwe manier van warming-up, een andere route, extra weerstand in de training. Dat maakt het lopen met een groep afwisselend speels. Het zet de geestelijke deuren open en dat vinden veel lopers fijn. Even de alledaagse gedachten achter je laten. 34% van de hardlopers ervaart ‘geestelijke voordelen’ tijdens het hardlopen. 35% ervaart hardlopen als stressverlagend, zo meldde Asics eind 2009 in een onderzoeksrapport dat in kaart bracht waarom hardlopers hardlopen. Alles in orde? Weer terug naar een serieus onderwerp. Heb je als hardlopende individualist een blessure opgelopen? Dan moet je er zelf mee ‘dealen’. ‘Gedeelde smart is halve smart’, is nog een uitspraak die goed past bij de hardloopsport en verenigingsleven. Dat delen maakt de blessure er niet minder om maar je kunt je blessure vaak wel beperken. Vooral als er wat gebeurt tijdens de training. De goedgeschoolde trainer weet wat hij of zij moet doen en dat kan de schade beperken. Een trainer die zijn pupillen kent, ziet en hoort hoe goed ze in hun vel zitten. Of in looptermen, hoe goed je op je voeten staat. De meeste trainers horen graag ook van tevoren van je of er misschien wat aan scheelt. Dan krijg je soms handig advies en een trainer kan de training aanpassen voor je. Je kunt er mee voorkomen dat je overtraind raakt. In je eentje draaf je makkelijk gewoon door. Vrienden voor het leven Hardlopen en geen vrienden maken? Het is bijna niet mogelijk. Je gaat samen de fysieke grenzen opzoeken. Samen trainen in warm of koud weer, een cross, lastige technieken. Genoeg stof om over na te denken en samen over te praten. Je spoort elkaar niet alleen aan om beter te trainen, je hebt vaak meer plezier in het hardlopen. Mensen gaan verder met hun veranderende leven. Dan zeg je je loopclub vaarwel. Met de huidige sociale media hoef je elkaar niet uit het oog te verliezen. Je kunt je clubgenoten uit je vorige woonplaats gewoon blijven volgen via Hyves of Facebook. Een mailtje en je ziet elkaar bij een volgende wedstrijd en dan merk je de band binnen het hardlopen. Dat maakt een wedstrijd wel heel anders dan dat je in je uppie aan de start staat. 27


DE WISSEL

APRIL 2010

Frisse start Dit ken je vast wel: je loopt al een paar jaar maar veel makkelijker gaat het lopen niet meer. De fut is er uit. Meld je aan voor die vereniging. De nieuwe mensen om je heen geven zoveel indrukken dat je weer anders naar je sport gaat kijken. Clubgenoten en een trainer, dan komt zeker de vraag naar voren of die favoriete afstand van je wel echt bij je past. Veel lopers stellen een eigen favoriete afstand vast maar die sluit niet altijd aan bij de talenten die je hebt. Als je een frisse start wilt maken, stap op de trainer af en ga dat gesprek aan wat echt bij je past. Teamwinst In je eentje winnen is mooi. Met een team winnen is prachtig. Niets is leuker dan bijvoorbeeld met je team een wedstrijd winnen. Dan kun je een goed feestje bouwen. Het is niet voor niets dat al die studenten rennen in de estafette die Batavierenrace heet. Of al de zakelijke teams die aan businessruns meedoen. Vlot het niet met je hardlopen? Meld je aan bij een vereniging. Het is bijna altijd weer de start om je loopcarrière een stevige positieve zet te geven. Marc Gerlings voor ProRun© ______________________________________________________________

HARDERWIJK EN LOOPGROEP BERTUS Door de goede instructies en telefoontjes van Bertus vinden de deelnemers elkaar bij de tent op de Vischmarkt. Bertus, Betsy, Jan, Titia, Alice Steen, Yvonne Draisma, Jolanda, Sandra, Yvonne Lubbersen, Geerke, Mark en ondergetekende trappelen om in te lopen. Slecht één dame ontbreekt, Monika. Relaxed als ze is geeft ze de voorkeur aan een rustige voorbereiding : een stoeltje in de zon en een kopje thee. Maar.........weet wel dat deze dame voor ons vroeg op pad was om alle startnummers op te halen !! En als we een paar minuten voor twee uur vooraan in de startrij staan is ze er ineens, met voor onderweg een paar chocolade eitjes ! Het is fantastisch weer, fris maar met een mooi zonnetje. De eerste kilometers langs het Zeepad en Stadsweiden hebben we wind in de rug. Volgens Bertus en zijn Garmin Forerunner (ja,ja het apparaat was weer mee) gingen we veel te hard ! Tempo terug en in de goede ademhaling komen. De groep heeft zich in het begin van de route al verspreid. Betsy neemt de kop en gaat er vandoor. Gevolgd door groepje van 4 : Mark, Bertus, Yvonne Draisma en Alice van Ot28


APRIL 2010

DE WISSEL

terloo. In de bocht bij de tunnel naar Drielanden zien we Jan, Geerke en Alice Steen net achter ons. In Drielanden draait ook de wind en krijgen we hem tegen. Dan beginnen ook de kwaaltjes te komen, steken in de zij, kloppend hoofd maar volgens de Garmin Forerunner is het tempo nog steeds hoog ! Van Yvonne Lubbersen horen we dat Sandra helemaal geen last van kwaaltjes heeft. Integendeel, onderweg ziet ze een leuke halve marathon loper voorbij schieten en gaat er als een speer achteraan. Voor Jolanda het teken dat ze de alleen lopende Yvonne Lubbersen moet gaan steunen en ze zet de sprint in om haar in te halen. De “Ladies in blue” blijven bij elkaar tot de finish. En sociaal als Monika is, horen we dat zij onderweg een chocolade eitje aan Titia heeft afgestaan omdat die er echt doorheen zat. Vandaar dat Titia zo fris en met een lach de finish overkwam : de verzachtende werking van chocola !! Sorry, mannen maar alleen de dames begrijpen dat........... Over mannen gesproken : Onze nieuwkomer Mark liep heel makkelijk en had nog adem over. Op de Hierdenseweg zou hij dan ook de dames voor ons in gaan halen en dat lukte. Stoer zei hij tegen de dames : Ach, ik loop pas een paar weken (in de veronderstelling dat zij ook de 10 km liepen). Och, wij lopen de halve marathon, was de reactie. Maar als jij nog zoveel adem over hebt dan moet je nu een sprintje trekken !! Tja, en zelfs dat lukte hem nog ! Petje af dus voor Mark. Nee, petje af voor ons allemaal. Eigenlijk zeggen beelden altijd meer als duizend woorden. Met dank aan mijn filmende “Bert van den Ende” dus hierbij ons eigen filmpje (Ja, ja Alice Steen, dit kan heeeeeeeeeel Nederland zien) http://www.youtube.com/watch?v=vY8Shq5KBE4 Loopgroep 4 Bertus ______________________________________________________________

EN HOE ZIT HET MET DE VRIJWILLIGERS? We hebben een drukke maand achter de rug (maart). Want wat een festijn daar op de boulevard en op de Vischmarkt. Dik 100 mensen waren die dag actief als vrijwilliger. Ze melden zich soms op de valreep maar ze waren er. En het werd een mooi feest. Of je nu ergens aan het parcours stond als verkeersregelaar of scheidrechter was op de Vischmarkt, fotograaf of sponsorbegeleider. We kregen erg veel waardering van de honderden deelnemers. En van één van de sponsors want Telstar Sport&Fashion stelde ook voor alle vrijwil29


DE WISSEL

APRIL 2010

ligers een cadeaubon beschikbaar van 10 Euro. Heb je hem nog niet ontvangen, laat het weten dan ontvang je er alsnog één.

Vrijwilligers zijn soms best wel creatief. Zo zijn de pr commissie en de redactiecommissie van onze gewaardeerde Wissel, samengegaan. Dat is op zich efficiënt. Ministeries zullen samengaan, wij lopen voor de muziek uit. En zijn ook creatief. Wat te denken van de PRED commissie zoals het nieuwe ministerie gaat heten. Tja, waar staat de naam voor. Wie het weet, mag het zeggen. Luuk de Jong zit de commissie voor en de plannen zijn gesmeed. We gaan zelfs werken met een heus jaarplan waarin alle activiteiten van het jaar staan ingepland. En natuurlijk wie doet wat. We zijn in de commissie met best wel veel mensen momenteel zodat het werk mooi verdeeld kan worden en het voor iedereen goed te doen is. En dat is een goede zaak. Daardoor kunnen we veel achterstallig onderhoud aanpakken. Zo willen we de website updaten met allerlei informatie en lichtjes aanpassen hier en daar. Ook goed nieuws komt er uit de jeugdcommissie. Deze was in oprichting en soms zijn bevallingen best zwaar maar kan het resultaat prachtig zijn. Hessel Lodder gaat deze commissie voorzitten en daar zijn we ontzettend blij mee. Hessel, welkom in de club van vrijwilligers. Juryleden zijn ook vrijwilligers maar een uitstrevend ras. Althans, mensen stoppen er wel eens mee maar komen gelukkig ook. Zo hebben tien mensen de cursus tot jurylid gevolgd bij de KNAU en…geslaagd. Zeger Bakker, Dick Deirkauf, John Heijblom, Renske Jansen, Wilma de Jong, Janny Kok, Roelof Lezwijn, Conny Nijenhuis, Marinus Poelert en Conny Weggeman gefeliciteerd! Geweldig want dan hoeft niet altijd dezelfde bij de vele wedstrijden van Athlos aanwezig te zijn en kan ook daar de last verdeeld worden. En het werk is ook hier leuk en wordt zeer gewaardeerd. Er blijven op cruciale plekken vrijwilligers nodig. De oproepen hebben tot nu toe niet geleid tot een reactie. Cruciaal is de functie van voorzitter Accommodatiecommissie en voorzitter Wedstrijd commissie (WOC). De druk op de 30


APRIL 2010

DE WISSEL

31


DE WISSEL

APRIL 2010

mensen die het er bij doen neemt toe. Hoe lang kan dat nog doorgaan? En is het veel werk? Welnee, veel schouders helpen mee en een voorzitter is gelukkig niet meer zo druk als vroeger toen hij/zij zo’n beetje alles moest doen. Daarom, geef aan dat je iets wolt doen in de vorm van één van de twee mooie taken. Verder kan de WOC nog “gewone” leden gebruiken die een keer (een deel van) een wedstrijd willen organiseren. Leuk werk wat vooral plaats vindt in de voorbereiding op een evenement. Tijdens de wedstrijd kun je dan genieten van de deelnemers die het waarderen wat jij met de anderen gepresteerd hebt. O ja, ook de sponsorcommissie loopt met regelmaat op haar tenen dus is voorzitter of lid van het WOC niets voor je, Jannie en Hennie heten je nu al welkom bij hun werk. Tot slot mag je je ook altijd aanmelden om af en toe bij een feest te helpen in de vorm van oproepkracht zodat deze mensen tijdens een feest ook af en toe gewoon mee kunnen doen. We gaan het zomerseizoen weer in. Dat betekent veel mooie wedstrijden op en rondom onze baan. Prachtige sport waar jij bij kan zijn. Ook de Meerkantenloop kent een jubileum. Tien jaar zal gevierd worden waarvan de deelnemer maar ook de vrijwilliger van zal profiteren. ______________________________________________________________

NIEUWSFLITS VAN DE WANDELAARS De wandelsport bij Athlos begint volwassen te worden. Op de website staat sinds kort de wandelsport als aparte tak van sport. Neem eens een kijkje en nog beter doe een cursus of als je al een ervaren wandelaar bent of nordic walker wandel mee. Ook het wandelen zit in de lift. Regelmatig komen er nieuwe aanmeldingen van (beginnende) wandelaars. Jacob Haklander neemt ze graag mee het bos is. Activiteiten in de komende periode Op zaterdag 10 april start een nieuwe cursus Nordic Walking inmiddels met 9 aanmeldingen, cursusleiding ligt bij Rita. Op zaterdag 10 april doet een grote groep mee aan de Nordic Walk Ameland o.l.v. Jacob van M. Vrijdag 23 april gaat Teunie naar Hulshorst. Peter verzorgt daar een wandeling. Carpool om 8.50 uur vanaf Athlos. Koninginnedag, vrijdag 30 april is er gewoon training Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei gaan we dauwtrappen. Een boswandeling zodra het licht wordt. Zonsopkomst is dan om 5.50 uur, naar verwachting is dat ongeveer de starttijd, maar exact wordt dat een week van tevoren vastge32


APRIL 2010

DE WISSEL

steld. Vrijdag 21 mei gaat Rita naar het Cyriasische Veld. Carpool om 8.50 uur vanaf Athlos. Lengte van de tocht (7-11 km) in overleg. Dinsdag 25 mei gaat Jacob naar De Dellen (Heerde). Caroline verzorgt daar een wandeling. Carpool om 8.30 uur vanaf Athlos. Zaterdagmiddag 5 juni is er de Maxima Sponsorloop voor de woongroep Anne Frank. Hier is ook een 5 km Nordic Walking tocht. Start 14.00 uur aan de Anne Franklaan in Harderwijk. Teunie, Rita, Jacob en Jacob. ______________________________________________________________

TALENTTEAM RAAKT LANGZAAM IN BAN VAN ZOMERSEIZOEN Na voor sommigen een intensief indoorseizoen, ruiken we aan de lente en lente betekent baanatletiek in optima forma. Buiten. Liefst in het zonnetje zodat de spieren lekker warm zijn en je loom kunt luieren op het gras totdat jij moet vlammen. Medaillewedstrijden, competitie en baancircuits. Heerlijk. Kijken of je weer gegroeid bent. Of de krachttraining die wij wekelijks uitvoeren bij hoofdsponsor Sportcentrum Iedema, tot resultaten leidt zoals dat vorig jaar het geval was. Net voor het uitkomen van de vorige Wissel pakte onze Lisanne Drost brons op het NK indoor. Een geweldige prestatie en wat maakte ze het spannend. Maar wat liep ze slim en bekeken. Het geeft aan dat Lisanne weer helemaal back is in atletiek. Natuurlijk heeft ze het erg druk met haar studie en sport ze daarvoor veel uren waardoor er voor atletiek maar weinig over blijft maar toch….ze weet haar rust te vinden en haar nummers te beoefenen. En dat tekent gelijk het leven van de meeste “oudere” talenten in ons team. Studie, bijbaantje, vriendje of vriendinnetje…en dan ook nog veel trainen. Of op het juiste moment trainen. Een dilemma waar wij als talententeam proberen te helpen daar waar de atleet daar om vraagt. Neem bijvoorbeeld Patrick Winkeler. Traint bekeken, hard en heeft duidelijk zijn doelen gesteld. Maar de spieren willen niet altijd even goed. Dus vroeg hij ons of het mogelijk was om wekelijks zich te laten masseren. Daar kunnen wij wat mee en proberen daar een oplossing voor te vinden. Goed nieuws is er van het sponsorfront. Brinky uit Ermelo zal ons ook dit jaar ondersteunen. Hetzelfde geldt voor Sportcentrum Iedema en Klaassen. De vierde grote sponsor van vorig jaar zal ook volgen is de verwachting. Geweldig nieuws niet alleen voor ons talentteam maar voor de gehele baanatletiek want het is en blijft een totaalproject; BAANBREED dus.

33


DE WISSEL

APRIL 2010

Een mooi staaltje daarvan werd getoond tijdens de opening van Technovisionvan Leeuwen in Ermelo. Het witgoed-TV-en audio bedrijf dat zo hard groeit in Ermelo dankzij hun scherpe prijzen en service aan huis (zonder voorrijkosten!). De nieuwe, prachtige zaak werd geopend en acht toppers van onze brede baanatletiek waren erbij om te helpen in catering. Geven en nemen hebben wij dat in ons project BAANBREED genoemd en de acht meiden en jongens waren er toch maar mooi. Het werd gewaardeerd. Nu we toch sponsornamen noemen, schakel ook de Oude Drukkerij niet uit. Ook zij staan achter de baanatletiek. Laat de zomer maar beginnen. De baanatleten van Athlos zijn er klaar voor. Tot slot: één van de eerste acties op onze lijst is het regelen van een tweetal goed digitale camera’s die ter beschikking worden gesteld aan alle baantrainers van Athlos. Als deze Wissel verschijnt hopen we de camera’s te hebben en een procedure te hebben afgesproken zodat de camera’s nog lang kunnen worden ingezet tijdens de technische trainingen. In combinatie met het grote scherm in de jeugdhoek, kan dit nu effectief worden ingezet.

34


DE WISSEL

APRIL 2010

EVEN VOORSTELLEN:

DE JEUGDCOMMISSIE

Het is al weer ruim anderhalf jaar geleden dat het bestuur van Athlos het ontwikkelen van jeugdbeleid tot speerpunt van beleid heeft gemaakt. Na het schrijven van een startnotitie jeugdbeleid en een commissieprofiel (jeugdcommissie), heeft het even geduurd voordat (geschikte) mensen gevonden waren. Vooral de functie van ‘jeugdcoördinator’ bleek moeilijk invulbaar. Inmiddels is Hessel Lodder (trainer junioren) bereid gevonden om voorzitter van de commissie te worden. Een voorstelrondje: naast Hessel hebben nog twee trainers en drie ouders zitting in de commissie. Kevin van de Wassenberg (trainer junioren) en Merel Visser (trainer pupillen) vertegenwoordigen de trainers. Marc Feitsma, Jean Benek en Caroline Wildenberg nemen als ouder deel. Daarnaast zullen regelmatig jeugdleden geraadpleegd worden. De commissie zal zich bezighouden met alles rondom de jeugd met als doel het plezier in het sporten en het thuis voelen in de vereniging te vergroten. Te denken valt hierbij aan het initiëren van activiteiten/festiviteiten, ouders betrekken bij de sport van hun kinderen, participatie van de jeugd bij de vereniging en de instroom van nieuwe jeugdleden bevorderen. We kunnen alleen goed jeugdbeleid vormgeven als we weten wat er onder de jeugd leeft. Op de website staat daarom onder het kopje “contact” en het kopje “commissies” een emailadres van de jeugdcommissie. Hier kunt u zaken en/of ideeën aangaande de jeugd kwijt. Eén van de commissieleden aanspreken kan ook. Graag zelfs. Samen kunnen we er voor zorgen dat uw kind een fijne tijd heeft bij Athlos. ______________________________________________________________

OP DE FIETS NAAR ROEMENIË VOOR HET GOEDE DOEL Op 12 mei stappen wij (Theo Stevens en een aantal collega’s ) op de fiets naar Roemenië voor het goede doel en dat in tien dagen. Wat als een grap begon wordt werkelijkheid: tien collega’s van CSi Raamsdonksveer en 2 Roemeense collega’s stappen op 12 mei op de fiets met als eindbestemming onze zusterlocatie in Cluj, Roemenië. Het begon allemaal tijdens een OR vergadering in Cluj met het bedenken van een evenement om het vijfjarig bestaan van de zusterlocatie in Roemenië te vieren. Binnen CSi leefde de wens om iets te doen met blijvende waarde. In plaats van een intern feest werd dan ook gekozen voor een sponsorfietstocht. “Dit paste precies bij wat in ons bedrijf belangrijk wordt gevonden: samenwerking, sportiviteit, milieu en maatschappelijke betrokkenheid. Omdat er al een fietsclub van CSi-werknemers is, was het niet moeilijk om mensen enthousiast te krijgen 35


DE WISSEL

APRIL 2010

Bike4Children De naam van het evenement zegt het al: er wordt gefietst voor kinderen. Het voornaamste doel is dan ook het inzamelen van zoveel mogelijk geld voor twee goede doelen: stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) in Nederland en een project in Roemenië (Lupeni) voor het ontwikkelen van een basisschool voor gehandicapte kinderen. Erik Dekker, vriend van KiKa en ploegleider van het Rabobank Cycling Team, steunt het initiatief en spreekt op de website van Bike4Children zijn bewondering uit: “200 kilometer fietsen per dag! Dat doen ze in de Tour nog niet eens gemiddeld!” CSi is hoofdsponsor van het evenement, dus de kosten voor het evenement zelf zijn al gedekt. Al het geld dat nu nog binnenkomt komt dan ook volledig ten goede aan de kinderen. Alle beetjes helpen natuurlijk! Een bedrag per kilometer, een vast bedrag voor de hele tocht of een gift. Gekkenwerk “Toen we met het voorstel kwamen, dachten ze in eerste instantie: gekkenwerk! Dat denk ik eigenlijk nog steeds wel een beetje, maar met in het achterhoofd het goede doel en de uitdaging werd de keuze een stuk makkelijker. Ik (Theo) ben zelf nog wel herstellende van mijn armbreuk maar ik doe er alles aan om op tijd in vorm te zijn. Naast mij doet ook Bram Lanser uit Ermelo mee en nog ongeveer tien andere collega’s zullen de uitdaging aangaan, onder hen twee Roemenen. Op 12 mei worden we uitgezwaaid in Raamsdonksveer. Tijdens de tocht zal er dagelijks een Tourjournaal worden gemaakt die via internet kan worden bekeken. De tocht eindigt op 21 mei in Cluj-Napoca, waar wij worden ontvangen door de plaatselijke burgemeester.

Wilt u het evenement steunen? Dit kan via een financiële bijdrage op rekeningnummer 66 43 63 725, o.v.v. Bike4Children Raamsdonksveer Bekijk ook de website www.bike4children.com. Theo Stevens 36


APRIL 2010

DE WISSEL

37


DE WISSEL

APRIL 2010

HARDLOPEN EN ELEKTRONICA Het voorjaar is er en dat betekent voor mij weer naar buiten. Maar helaas, na een kleine twee jaar met de Ipod met sensor op de loopband te hebben gelopen deed de muziek het wel maar de sensor was hartstikke dood. En je raakt eraan gewend als je iedere kilometer en de laatste 500m per 100m krijgt gemeld. Dan kun je nog even een sprintje trekken. Nu hoef ik als ik met anderen loop geen spaghetti in de oren maar als ik alleen loop vind ik het wel prettig om een beetje gecoacht te worden. Net als in de auto, gewoon de Tom Tom aan al weet je de weg dan heb je toch nog aanspraak. Ik praat ook altijd terug, zo van nee trut (ja, ik heb Eva in geprogrammeerd) ik sla niet rechtsaf. Maar goed, die sensor, daar baal ik van. Ik had het bij de koop al gezien, die kerel van Apple is net zo’n geldwolf als die van Microsoft. Die sensor was namelijk hermetisch gesloten. En zonder batterij werkt het meestal niet. Het is de bedoeling dat je een nieuw setje koopt, weer 29 euries en de afvalhoop een heel klein beetje hoger. Tja, wat doe je dan als techneut. Als kind sloopte ik al van alles dus ook hier, de zaag erin.

38


APRIL 2010

DE WISSEL

En ja hoor. In het inwendige zat een piezo piepertje, die kan zowel geluid maken als beweging detecteren. En die zat bovenop een CR2032 batterijtje geplakt. En dat geheel was aan een printje gesoldeerd. Dat was eruit te schroeven. Dus na wat sloop- en soldeerwerk en wat hartgrondige coachende woorden had ik het voor elkaar, nu nog uitproberen. Het eerste wat het apparaat meldde was low battery, maar daar zullen we ons maar niets van aantrekken. Met het lopen word ik nu extra gecoacht door te denken dat ik Steve Jobs te slim af ben. Ik heb dat trouwens ook al eens gehad met de Broekhuis loop. Twee Broekhuis medewerkers kon ik passeren door aan de hoge rekening te denken die ik kort daarvoor had betaald. ______________________________________________________________

KANTINE MET UITBOUW Wat een rijke vereniging is Athlos toch. De huidige kantine, slechts een paar jaar oud, is zo in trek en drukbezocht dat er nu ook al een buitenkantine is gerealiseerd. Op 10 april 2010 was er ’s middags de Scholierenbaanloop en ’s avonds het Sixties-feest voor de Athlossers. Op één of andere wijze zijn er twee evenementen op dezelfde dag gepland. Weliswaar niet op dezelfde tijd, maar beide festiviteiten vragen wel hun voorbereidingen om er iets goeds van te maken. Gelukkig kent Athlos ook een aantal creatieve mensen en deze kwamen op het idee van de tijdelijke uitbouw, een open tent met statafels. De inschrijving voor de baanloop vond nu buiten plaats, evenals de catering. Helaas was het dus niet mogelijk voor alle scholieren en hun ouders in de kantine iets te drinken en/of te eten. Ergens is er iets niet goed gecommuniceerd. Op deze manier worden de leden van de twee commissies niet vrolijker en de behandeling van de gasten voor de baanloop is een beetje knullig. Zelfs in Rotterdam speelt Feijenoord niet thuis tijdens de jaarlijkse marathon. Laten we leren van gemaakte fouten en voortaan geen dubbele evenementen organiseren. 39


DE WISSEL

APRIL 2010

HARDLOPEN EN .........SEX Mogelijk een onderwerp voor rode oortjes en ik weet niet of deze tekst helemaal wetenschappelijk te onderbouwen is maar hier komt ie: Hardlopen is goed voor de seks! Aldus een artikeltje dat ik tegenkwam. Een artikel met een knipoog en een serieuze ondertoon. De eerste open deur die wordt ingetrapt is dat hardlopen helpt voor het zelfbeeld en dat een positief zelfbeeld weer gunstig is voor een beter seksleven. Hmmm ik denk dat ik dat ook wel wist van de huis, tuin en keuken psychologie die je af en toe op TV tegenkomt. Dit geldt natuurlijk voor zowel vrouwen als mannen. Overigens lijkt dit onderwerp niet echt nieuw want een beetje doorzoeken op internet leidt tot verschillende hits. Boeiender is de verwijzing naar wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat mannen verder nog baat hebben. Niet zozeer dat het libido beter wordt maar dat het minder snel slecht wordt. Getrainde lopers hebben ‘seksleeftijd’ die een paar jaar jonger ligt dan de leeftijd in hun paspoort en gecombineerd met een gezonde levensstijl (wat veel lopers toch wel hebben) kan dit zelfs oplopen tot 10 jaar! Verder blijkt dat er geen tot weinig negatieve effecten zijn aan het hardlopen. Behalve natuurlijk als iemand erg vermoeid is of de bekende dagen vlak voor een grote inspanning waarin alle energie moet worden gespaard. Mogelijk dat dit nog kan leiden tot klagende partners. Echter een ander artikel dat ik aantrof geeft juist aan dat seks de avond voor een marathon een positief effect heeft! Mogelijk dat dit juist weer tot klachten leidt bij partners omdat het dan als een verplicht nummertje voelt. Al geeft een topper in dat artikel aan dat hij zelfs een week onthouding aanhoudt voor een marathon. Het excuus “nee schat ik heb hoofdpijn” kan plaats gaan maken voor “Nee schat ik moet morgen lopen”. Wat niet vermeld wordt is het effect van het uithoudingsvermogen wat mogelijk effect kan hebben op de duur van..... Als dit effect heeft hebben de partners weinig te klagen dat het lopen af en toe leidt tot onthouding. Zo zie je maar…. Een trainer. (Bron: de hardloper)

40


APRIL 2010

DE WISSEL

THE DAY AFTER THE SIXTIES…ZONDAG 11 APRIL Om 2.00 ’s nachts thuisgekomen en om half negen gaat de wekker alweer. Lopen zul je! Gewoon om half tien, net als elke zondagmorgen met de meiden. Het valt niet tegen, ik loop eigenlijk best lekker. Na anderhalf uur zijn we terug en rijd ik naar Athlos. Daar moet ik nog wat spullen ophalen en checken of we wel echt goed hebben opgeruimd vannacht want bij daglicht ziet het er vaak anders uit. Maar ik mag concluderen dat we goed ons best hebben gedaan; alleen nog even de bezem erdoor en een doekje over de tafels. Aan het verlaagde plafond hangen nog de bloemen en de l.p.’s en voor het raam staan nog de posters. Die laten we daar lekker nog even hangen/staan zodat iedereen die het feest heeft meegemaakt nog even wordt herinnerd aan een geweldige avond en degenen die er niet waren nog iets van de sfeer kunnen meepikken. Want wat was het gezellig en wat had iedereen er een lol om hoe de meesten hun uiterste best hadden gedaan om er iets van te maken. De één was naar de feestwinkel geweest, de ander naar de kringloop en weer een ander had zelf iets gemaakt of had iets geleend. Sommigen waren zelfs onherkenbaar. Bijvoorbeeld onze voorzitter Nol. Toen hij nog een woordje ging spreken zei hij niet geheel overbodig: “Jullie zien het waarschijnlijk niet maar ik ben de voorzitter.” Maar wat leuk hè Nol om nu eens zo’n bos haar te hebben. Buiten stonden drie oldtimers te pronken waaronder de prachtig opgepoetste Buick, uit de vijftiger jaren zelfs. Het liefst hadden we deze plaatjes van auto’s boven op het terras gezet, maar dan moesten we over het gras en de struikjes en dat zou ons niet in dank zijn afgenomen. Misschien een tip om het pad eens aan te passen zodat ons dat ook nog eens een hoop sjouwwerk zou schelen. Er was een welkomstdrankje en een plak “spacecake”.Er werd heerlijk gegeten van het chinees buffet waar bewust voor was gekozen vanwege de opkomst hiervan in de jaren zestig. Op de muur kon je de hele avond via een beamer beelden volgen met al het mogelijke zestiger jaren nieuws. Was het tijdens het eten nog rustig, dat veranderde al snel, want er moest gedanst worden. Het ene na het andere nummer werd gedraaid en de dansvloer werd voller en voller. Veel verzoeknummers werden aangevraagd en bij velen was er steeds een blijk van herkenning. Je hoorde bijvoorbeeld :”Oh, dat is het liedje uit onze verkeringstijd”. Tussendoor moest er nog even gewerkt worden, want wat weet jong en oud eigenlijk uit die tijd? Door middel van een quiz werd ieders kennis getoetst en de winnaars kregen een zak 41


DE WISSEL

APRIL 2010

“ouderwets”snoep. Iedereen leek zich aardig thuis te voelen in z’n outfit. Zo bleef Jarno de hele avond in zijn rol van gewonde Vietnam veteraan op krukken. En Theo Stevens voelde zich een ware popster en gaf een showtje weg op gitaar. Dat die gitaar van plastic was en de microfoon een lampje, ach, dat is detail. Als je samen zo’n feest voorbereidt hoop je dat het aanslaat en dat iedereen geniet. We denken dat het dit keer goed gelukt is aan het enthousiasme te merken en de gezellige sfeer. Nog wel een paar puntjes: Opgeven moet echt bij de festiviteitencommissie en niet zoals sommigen deden bij de trainer of bij iemand die bardienst heeft. Verder kregen we de vraag van sommigen waarom er geen partners mee mochten komen. Niet elk feest leent zich daar even goed voor. De kans bestaat dat de groep dan te groot wordt voor de capaciteit van de kantine voor wat betreft de brandveiligheidsvoorschriften. En het Athlosfeest is per slot van rekening een feest voor en door de leden met als doel het onderlinge clubgevoel te behouden en te versterken. Dat wil niet zeggen dat we bij een volgend feest niet opnieuw overwegen wat we doen, maar dan zou het deels buiten moeten plaatsvinden. Er is voor partners natuurlijk nog de mogelijkheid om voor een luttel bedrag per jaar ondersteunend lid te worden en dan kun je er altijd bij zijn. Tot slot willen we iedereen heel erg bedanken die spontaan hulp aanbood, hetzij achter de bar, met het opruimen of door het uitlenen van benodigdheden voor het feest. Ook de mannen van de muziek en de oldtimers heel erg bedankt. Maar eigenlijk geldt er een bedankje voor iedereen die van de partij was, want zonder jullie komst, enthousiasme en gezelligheid was er geen feest natuurlijk. Namens de Festiviteitencommissie, Alien van Wilgenburg.

42


APRIL 2010

DE WISSEL

43


DE WISSEL

LEDENOVERZICHT

44

APRIL 2010


APRIL 2010

DE WISSEL

DE PIRAAT, TUKKERS EN PIANOSPEL…DE NORDIC WALKERS OP AMELAND Zaterdag 10 april, de wekker gaat om 05.00 uur. VROEG kun je wel zeggen. Om 06.00 uur vertrekken we met 2 auto’s vanaf Athlos. Soms loont het om vroeg op te staan. Juist door dit vroege tijdstip was de rit naar Holwerd schitterend. Boerderijen, bomen en windmolens stonden als silhouetten in de laaghangende ochtendnevel en opkomende zon. We hebben de eerste boot naar Ameland genomen waar we werden opgewacht door nog een paar mensen van onze groep. Met 12 man/vrouw hebben we deze dag een route van 15km. gelopen. Bij aankomst stond er een koude wind en sommigen hadden op dat moment graag nog iets meer kleding aangetrokken. Gelukkig werd bij restaurant de Piraat een warming up verzorgd door Olga Commandeur. Daarna was de kou snel vergeten en konden we op pad gaan. De start met enkele honderden mensen betekende in het begin wel wat “hakken trappen”, maar als snel stopten de eersten voor een pauze. Daarna konden we eindelijk onze echte Nordic Walking pas er in zetten! De organisatie had alles goed geregeld. Al bij de start kregen we een rugzakje met appel en energy drink. Ook een kaartje van de route voor als we zouden verdwalen……. Om de 5 km. was er een rustplaats met koffie, thee, fruit, mars, soep of hartige pannekoek. Heerlijk in de zon hebben we hier van genoten. En ja een trainer zou geen goede trainer zijn als hij niet de groep zelfs uitleg kan geven over een mars. Jacob deed het met verve! Na onze 1e stop ging de route door het bos en vervolgens ruim 5 km. over het strand. Gelukkig met de wind mee. Hier kon ieder lekker in zijn eigen tempo doorstappen en de stokken goed in het zand prikken. Na 15 km. hebben we allemaal de finish gehaald en natuurlijk een mooie medaille gekregen als bewijs! 45


DE WISSEL

APRIL 2010

Daarna was het wachten op de bus die ons weer naar restaurant de Piraat zou brengen vlakbij de veerboot. Een groep tukkers (ja ze hadden het zelf duidelijk op hun truien gezet) dacht slim te zijn en als eerst in de bus te kunnen stappen. Toen bleek dat ze wel liefst 1 euro (!) moesten betalen voor deze rit liepen ze naar een ander bus waarvan ze dachten dat deze gratis was. Helaas……….Dat was dus niet zo. Het resultaat: ze stonden achteraan en konden niet meer mee met de bus omdat deze vol was……. tot grote hilariteit natuurlijk van ons clubje hahaha ! Ter afsluiting hebben we ons eerst tegoed gedaan aan het pasta menu bij, jawel, restaurant de Piraat, voordat we aan de terugreis begonnen. Gezelligheid troef aan tafel, zeker toen Anna Marie achter de piano plaatsnam en diverse liedjes heeft gespeeld en gezongen. Super was dat! Al met al hebben we een fantastische dag gehad, hebben we lekker gelopen en zijn we heerlijk uitgewaaid. Jacob een geweldig idee! Volgend jaar weer?

46


APRIL 2010

DE WISSEL

47


DE WISSEL

48

APRIL 2010

De Wissel 2 2010  
De Wissel 2 2010  

Clubblad AV Athlos te Harderwijk

Advertisement