Page 1

1. ELEMENTS DE UN PROYECTE DE SCRATCH:


Els proyectes estan constituits per objectes. Els objectes es poden modificar mitjançant diferents disfrassos. Els objectes i els seus diferents disfrassos poden ser qualsevol imatge importada o creada. Pots donar-li instruccions als objectes utilitzant els blogs gràfics denominats programes. Quan fas doble clic sobre un programa, scratch executa en ordre seqüencial els blogs del programa. Pots fer que es manejen, que parlen, que canten, etc. 2. ELEMENTS DE L’ENTORN: 2.1. MENÚ:

2.2. L’ESCENARI:

Es on tenen lloc les animacions. El centre de l’escenari correspon a les coordenades Y: 0; X: 0 per provar la posició a l ‘escenari mirar la informacio q hi ha baix a la dreta

2.3. L’OBJECTE: Mostra el nom, la posició, la direcció, el estat de girament i si esta assegurat.


El nom de l’objecte es pot modificar, es millor possar algo significatiu. La direcció ens diu com es mourà quan s’inicie el programa, amb la linea blava es pot cambiar la direcció de l’objecte i amb doble clic tornar al seu estat original.

2.4. FAMILIA DE BLOCS: Son les diferents ordens que es poden donar a l’objecte per a que execute el programa. Quan piques en una familia ixen baix els blocs pertanyents a dixa familia. Tenen el mateix color que la seua familia. Es pot fer doble clic per a vore que fa l’objecte o es pot arrastrar a l’area de programa.

2.5. AREA DE PROGRAMA: La formen tres pestanyes: programes, disfrassos i sons.


2.5.1. PROGRAMES: Es on s’arrastren els blocs i encaixar-los es forma un programa i fent doble clic sobre el programa este s’executa. Els grups de blocs es poden arrastrar picant en el bloc superior i arrastrant. Alguns blocs tenen camps de texte blancs que es poden editar o desplegar.

2.5.2. DISFRASSOS: Es poden vore les diferents imatges asociades a un objecte. Cada disfraz te un numero assignat que es pot reorganitzar. Tambe es pot crear nous disfrassos o be pintant.

2.5.3. SONS: Es pot importar o grabar nous sons associats a l’objecte.


2.6. ESTIL DE ROTACIÓ: A la informació de l’objecte hi han tres botons que indiquen el següent. El primer rotació habilitada, el segon dreta esquerra i el tercer l’objecte mai cambia de direcció.

2.7. BARRA DE FERRAMENTES:

El primer duplicat crea una copia del objecte, el segon eliminar un objecte, el tercer aumenta el tamany d’un objecte y el cuart disminueix el tamany de l’objecte. 2.8 LLISTAT D’OBJECTES:


Mostra una miniatura de tots els objectes del proyecte indicant el nom i la quantitat de programes que té. Mostra a més els escenaris. Podem canviar els diferents fons o escenaris del programa. L’escenari també pot tindre disfrassos que s’editen o importen al igual que els dels objectes.

2.8 AFEGIR NOUS OBJECTES:


El primer crea o pinta un nou objecte, el segon tria un nou objecte del programa i el tercer inserta un objecte aleatori.

2.9 BANDERA VERDA:

Ofereix una manera fácil de començar i acabar els programes mitjançant el bloc presionar en bandera verda.

Clicant o fent clic a la bandera verda escomençara el programa i clicant en el hexàgon roig finalitzara el programa.

3. ARXIU:

S’utilitza per a crear un programa nou, obrir un programa que estem fent o guardar el programa que estem fent.

4. CATÀLEG DE BLOCS:


Moviment:

Sensors:

Control:

Son:

Apariencia:

Operadors:


LlĂ pis:

Variables:


BARRA DE FERRAMENTES 5. ELEMENT DEL ENTORN:

MENU

OBJECT E

FAMILI A DE BLOCS

BANDER A VERDA

ESCENARI

E. ROTACIÓ AREA DE PROGRAMES NOUS OBJECTES

LLISTAT D’OBJECT ES

COORDENADE S

Manual de Scratch Manu y Alex  
Manual de Scratch Manu y Alex  

Manual realizado por alumnos de 4º ESO del Colegio Maria Auxiliadora

Advertisement