Page 1

เปิดฉาก อาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 22 - ยิ่งลักษณ์ บินร่วมประชุม อาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 22 เปิดฉากแล้วที่ประเทศบรูไน นายกฯ ยิ่งลักษณ์ บินไปร่วมประชุม ผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างชาติอาเซียน พร้อม ติดตามความคืบหน้าการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 25 เมษายน ผูส ้ ื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสุดยอดผู้นำา ชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนซัมมิต ครั้งที่ 22 ประจำาปี 2556 ที่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวงของประเทศ บรูไน ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2556 มีหัวข้อหลักในการประชุม คือ Our People, Our Future Together เพื่อสะท้อนถึงความสำาคัญของบทบาทประชาชนในการ ขับเคลื่อนอาเซียนและกำาหนดอนาคตของภูมิภาค ทั้งนี้ วาระการประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะได้ตด ิ ตามความคืบหน้า ในการเตรียมตัว เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 แล้ว ยังจะมีการ ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลในทะเลจีนใต้ เพื่อกำาหนด จุดยืนของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย

ในส่วนของประเทศไทยนั้น

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางถึงประเทศบรูไน ตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา และในเวลา 20.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ได้แต่งกายด้วยชุดที่ทำาจากผ้าของประเทศบรูไน ร่วม


งานเลี้ยงอาหารคำ่า เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำาอาเซียน ทั้งนี้ ตามกำาหนดการแล้ว นางสาวยิ่งลักษณ์ จะเข้าร่วม ประชุมสุดยอดอาเซียน ในวันที่ 25 เมษายน เวลา 09.00-12.15 น. โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ จะได้ผลักดันสิ่งที่ไทยได้เคยเสนอต่อที่ประชุมให้มีความ คืบหน้าที่เป็นรูปธรรม เช่น แผนปฏิบัติการ Drug-free ASEAN, แผนปฏิบัติ การเรื่องการค้ามนุษย์, การบริหารจัดการภัยพิบัติ, การระดมทุนสำาหรับ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิก (Connectivity) รวมถึงการ เร่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในประชาคมอาเซียน พร้อมการ แสดงจุดยืนและวิสัยทัศน์ในทิศทางอนาคตของอาเซียน โดยเฉพาะการ รักษาบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เศรษฐกิจก้าวหน้าต่อไป และให้อาเซียนเป็นตัว ขับเคลื่อนหลักของกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในภูมิภาค

กลุ่มโจ๋พัทยารุมกระทืบคนแก่เจ็บเหตุเดินข้ามถนนช้า วันนี้ (16 ก.ย.) เมื่อเวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี รับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในร้านสะดวกซื้อแยกไฟแดงสายสาม ร้านอาหารมุมอร่อย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุภายในร้านเซเว่นพบข้าวของแตกกระจายเกลื่อนกลาด และพบ นายคำามวน นามวิเศษ อายุ 56 ปี เป็นเจ้าของร้านอาหารริมโขง หมูจุ่ม


สภาพมีร่องรอยถูกทำาร้ายจนหัวแตก ใบหน้าบวมปูด สอบถามทราบว่า ขณะที่ตนเองนั้นเดินข้ามถนนเพื่อมายังร้านเซเว่นช่วงนั้นเป็นไฟแดง แต่ ได้มีวัยรุ่นขับขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน 2 คัน พยายามที่จะฝ่าไฟแดงตนจึง รีบเดินข้ามแต่ทำาให้วัยรุ่นดังกล่าวไม่พอใจวกรถกลับมารุมทำาร้ายตนใน ร้านเซเว่น ก่อนที่จะพากันหลบหนีไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำาการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน และบันทึกไว้เป็นหลักฐานและให้นายคำามวน ไปรักษาบาดแผลที่ รพ.ก่อน ทำาการลงบันทึกประจำาวันต่อพนักงานสอบวนเพื่อติดตามตัวมาดำาเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป .

เด็กหญิงวัย 12 ปี ฆ่าตัวตาย ถูกเพื่อนข่มขู่ทางเน็ต


สำานักข่าวต่างประเทศรายงานว่า (14 ก.ย.) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ด.ญ.รีเบ กกา แอนน์ เซดวิค อายุ 12 ปี จากเมืองเลคแลนด์ ตอนกลางรัฐฟลอริดา ก่อเหตุฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดอาคารโรงงานซีเมนต์ร้างใกล้บ้าน หลัง ถูกเพื่อนนักเรียนหญิงกว่า 10 คน รุมข่มขู่ผ่านทางโลกอินเตอร์เน็ต จาก เหตุทะเลาะวิวาทเรื่องเพื่อนชายคนหนึ่งซึ่งเธอออกเดทด้วย โดยจากการ ให้ปากคำาของทริเซีย นอร์แมน มารดาของเธอให้การว่า เซดวิคได้รับ ข้อความต่างๆ เช่น เธอน่ารังเกียจมาก , ทำาไมยังมีชีวิตอยู่อีก และ ไปฆ่าตัว ตายซะ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องที่แม่พาเธอไปลาออกจากโรงเรียน ย้ายไปอีกโรงเรียนหนึ่ง พร้อมทั้งปิดเฟซบุ๊กของเธอ และไม่ให้ใช้โทรศัพท์ มือถือ ซึ่งการย้ายโรงเรียนทำาให้เธอดีขึ้น และเธอก็แอบไปสมัครใหม่ ทำาให้มข ี ้อความข่มขู่เข้ามาอีก .


คิดต่างดับไฟใต้ไม่แปลก แต่ตอ้ งไร้วาระซ่อนเร้น (บทบรรณาธิ การ) นักประชาธิ ปไตยอาจมองว่าการทำางานของกองทัพภายใต้โครงสร้างกองอำานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราช อาณาจักรในช่วงหลัง เริ่ มเข้ารู ปเข้ารอยเป็ นไปตามกลไกการบริ หารที่กองทัพต้องซ้ายหันขวาหันตามรัฐบาล ผู ้ กำาหนดนโยบายสูงสุด โดยเฉพาะปฏิกิริยาด้านบวกที่แสดงออกมาเมื่อรัฐบาลได้ดาำ เนินการเรื่ องการเจรจา สันติภาพกับกลุ่มบีอาร์เอ็น โดยมีประเทศมาเลเซียเป็ นผูอ้ าำ นวยความสะดวก โดยการไม่คดั ค้านหรื อโจมตี แต่ อาจจะมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นการพูดคุยบ้างเท่านั้น รัฐบาลภายใต้การบริ หารงานของ นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง กลาโหม เดินหน้าในเรื่ องดังกล่าวตามการเปิ ดทางของพี่ชายที่กรุ ยทางในเรื่ องนี้ โดยใช้การเจรจาแลกเปลี่ยน ทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็ นตัวตั้ง ทำาให้คณะผูแ้ ทนการพูดคุย ที่นาำ โดยพลโทภราดร พัฒน ถาบุตร เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เป็ นหัวหน้าคณะ ต้องเดินหน้าและรับลูกนโยบายดังกล่าวโดยแทบ ไม่ทนั ตั้งตัว และไม่มีทีมที่มาช่วยระดมสมองในเรื่ องนี้ แต่อย่างใด การพูดคุยทำาความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องดังกล่าวโดยเฉพาะกับกองทัพ จึงดำาเนินการควบคู่ไป พร้อมกับพูดคุยสันติภาพ ในส่วนของกองทัพแม้จะไม่เห็นด้วยกับข้อเรี ยกร้องของบีอาร์ เอ็น แต่กไ็ ม่ได้ทิ ่มตรง ข้อเสนอให้มีการล้มโต๊ะเจรจาแต่อย่างใด แต่ได้เสนอแนะในลักษณะถ่วงดุล พร้อมทั้งระแวดระวังไม่ให้ ประเทศของเราเสี ยประโยชน์ เพราะอย่าลืมว่า เมื่อจะเริ่ มเจรจาฝ่ ายขบวนการต้องมองเห็นถึงความได้เปรี ยบ หากฝ่ ายไทยรับข้อเสนอดังกล่าวโดยไม่ดูให้รอบคอบและมองแต่มิติของการเจรจาสันติภาพในโมเดลภูมิภาคอื่น ของโลก บทบาทของกองทัพคือการยืนยันจุดยืน และยุทธศาสตร์ ที่ได้ดาำ เนินการมาตลอดว่ามาถูกทาง และเชื่อว่าการ ดำาเนินการดังกล่าวจะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อเป็ นฐานข้อมูลให้เกิดการถ่วงดุล ไม่ให้เสี ยเปรี ยบในการพูดคุย สันติภาพ ขณะเดียวกันก็ไม่เดินตามเกมปฏิบตั ิการจิตวิทยาของฝ่ ายโจร ที่เดินหน้าก่อเหตุในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสนอข้อเรี ยกร้องผ่านยูทูบ ตั้งข้อเรี ยกร้องแบบเลยธง หรื อบอกผ่าน โยนระเบิดเข้ามากลางวงของฝ่ าย ไทย โดยรอดูวา่ ฝ่ ายอนุรักษนิยมและฝ่ ายเสรี นิยมของเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไร โดยฝ่ ายไทยพยายามทำาเรื่ องนี้ อย่างเป็ นเอกภาพ เมื่อพลโทภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิ การสภาความมัน่ คง แห่ งชาติ หรื อ สมช. แถลงผลการประชุมศูนย์ปฏิบตั ิการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ แก้ไขปั ญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้วา่ ทาง สมช.ได้รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่ามีการสื่ อสารและส่ งเอกสารมาจากฝ่ ายบีอาร์ เอ็น ผ่านผูอ้ าำ นวยความสะดวกมาเลเซียมาแล้วอย่างเป็ นทางการโดยเป็ นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 34 หน้า บทความ อนาคตหนังสื อเรี ยนไทยในยุคก้าวไกลของ IT


การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่พฒั นาก้าวหน้าไป อย่างรวดเร็ ว และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวันของคนจำานวนไม่นอ้ ยทั้งด้านการติดต่อสื่ อสาร การสื บค้น ข้อมูล การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ ความบันเทิง ไม่เว้นแม้แต่ในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทั้งใน ห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน จนบ่อยครั้งทำาให้รู้สึกว่าเราก้าวตามเทคโนโลยีไม่ทนั เอาเลยทีเดียว จะเห็นได้ชดั เจนว่าเทคโนโลยีสาร สนเทศเข้ามามีบทบาทด้านการศึกษามากขึ้ น และมากขึ้นเรื่ อย ๆ อย่างไม่มี ใครสามารถหยุดยั้งได้ ดังนั้น สิ่ งที่รัฐบาลต้องคิดให้หนักคือ การเรี ยนรู ้ในโลกกว้างจำาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อง แนะนำาให้เด็กได้เห็นทั้งคุณและโทษ ทำาอย่าง ไรที่จะปลูกฝังแนวความคิดหลักการในการใช้เทคโนโลยีได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม กับแต่ละช่วงวัย ไม่วา่ จะเป็ นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต แท็บเล็ต รวมถึงโซเชียลมีเดีย ปั จจุบนั รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนได้เปลี่ยนแปลงไปมาก นักเรี ยนไม่ได้เรี ยนเพียงแค่ในห้องสี่ เหลี่ยม ที่มี ครู ยนื สอนหน้าชั้นหรื อเขียนลงกระดานดำา นักเรี ยนนัง่ ฟั งหรื อจดตามที่ครู บอกเช่นในอดีต แต่มีรูปแบบการ จัดการศึกษาที่หลากหลาย มีสื่อในรู ปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายที่จะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะ อย่างยิง่ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน มีการนำาเทคโนโลยีมาบูรณา การกับเนื้อหาสาระทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ในลักษณะดิจิตอล จนในวันนี้ เรี ยกกันว่าเป็ น “การศึกษายุคดิจิตอล” ที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างแน่นอน แม้จะมีการทักท้วงกันบ่อยครั้งว่าหนังสื อเรี ยนในรู ปแบบเดิม ๆ ทำาให้เป็ นภาระที่เด็กจะต้องแบกหนังสื อหนัก ไปโรงเรี ยนในแต่ละวัน แม้จะมีการจัดหนังสื อเรี ยนตามตารางสอนแล้วก็ตาม แต่กระเป๋ านักเรี ยนก็ยงั หนักหลาย กิโลกรัมเลยทีเดียว แต่การเปลี่ยนหนังสื อเรี ยนมาเป็ นดิจิตอล ไม่เพียงแค่จะลดภาระการแบกกระเป๋ าของนักเรี ยน เท่านั้น ยังจะช่วยให้ตน้ ทุนในการผลิตลดลง การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายง่ายและรวด เร็ วขึ้ น อีกทั้งเปิ ดโอกาสให้ผู ้ เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ที่สนุก สนานและท้าทายตามระดับความสามารถ ซึ่งสามารถเลื่อนขั้นไปเรี ยนรู ้ประสบ การณ์ใหม่ได้ตามความต้องการ สิ่ งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้นนั่ คือ ในอนาคตหนังสื อเรี ยนจะไม่เพียงแค่เป็ นรู ปเล่มที่นาำ เสนอด้วยตัวอักษรที่ ยัดเยียดไปด้วยเนื้ อหาสาระที่เยอะเกินความจำาเป็ น มีภาพประกอบบ้างซึ่ งสามารถสื่ อความหมายได้ตรงบ้างไม่ ตรงบ้าง มีกิจกรรมท้ายบทเล็กน้อยแต่ไม่ได้เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ หรื อการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนมาก นักอย่างเช่นปัจจุบนั

ข่าวออนไลน์-  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you