Page 17

Νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας στην Ξάνθη

Μ

ια νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας πρόκειται να εγκατασταθεί στην Ξάνθη στο επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η μονάδα θα αξιοποιεί μια νέα τεχνολογία, που βασίζεται στη σύντηξη υδρογόνου και νικελίου, μια ανακάλυψη Ιταλών επιστημόνων.

Το εργοστάσιο θα κατασκευάζει συσκευές που θα παράγουν ηλεκτρική και θερμική ενέργεια χρησιμοποιώντας την παραπάνω τεχνολογία. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της συσκευής είναι το πολύ μικρό κόστος παραγωγής, αφού, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η πα-

ραγωγή μιας κιλοβατώρας θα κοστίζει λιγότερο από 1 λεπτό, ενώ το κόστος της ∆ΕΗ φτάνει τα 10 λεπτά. Οι καταλύτες αυτοί μπορούν να τοποθετηθούν σε σπίτια, εργοστάσια και θερμοκήπια, και το ίδιο το εργοστάσιο παραγωγής τους θα ηλεκτροδοτείται από μια τέτοια συσκευή. Στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή 300 χιλιάδων συσκευών ετησίως, ενώ υπολογίζεται ότι η παραγωγική διαδικασία θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Η τεχνολογία αυτή, πέρα από το ελάχιστο κόστος παραγωγής ενέργειας, αποτελεί μια πολύ καθαρή μορφή ενέργειας, παράγοντας μηδενικούς ρύπους. Παρόλα αυτά, πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν αμφιβολίες για τη συγκεκριμένη ανακάλυψη σχετικά με το εάν όντως επιτυγχάνεται η σύντηξη, αλλά και για την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας συσκευής. Οι επιστήμονες που συμμετέχουν στην έρευνα, υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά της και επισημαίνουν ότι είναι εντελώς ακίνδυνη, καθώς δεν έχουν παρατηρηθεί ακτινοβολίες βλαβερές για την υγεία του ανθρώπου. Τέτοιες τεχνολογίες ίσως μας οδηγήσουν στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στην αποκλειστική χρήση νέων μορφών ενέργειας, οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Στις 4.250 οι νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των φωτοβολταϊκών

Κ

ατά 309% αυξήθηκε η αγορά των φωτοβολταϊκών μέσα στο 2010, δημιουργώντας 4.250 θέσεις εργασίας. Πέντε ελληνικά εργοστάσια παρήγαγαν 51 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών πέρυσι, το ένα τρίτο των οποίων εξήχθη σε άλλες χώρες, φανερώνοντας πέρα από τη μεγάλη αύξηση εγκαταστάσεων και μια ενδιαφέρουσα ανάπτυξη στην παραγωγή. Αντίστοιχη ανάπτυξη βλέπουμε και στις εταιρείες παραγωγής βάσεων στήριξης (trackers). Με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, το 2011 θα είναι η χρονιά με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, καθώς πολλές διαδικασίες απλοποιούνται και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως στα διατηρητέα κτίρια, στις οποίες απαγορευόταν να γίνει εγκατάσταση, δίνεται πλέον η δυνατότητα τοποθέτησης, με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια. Επίσης, διευκολύνονται οι μικρές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου οικόπεδα, για εγκαταστάσεις μέχρι και 100 κιλοβάτ, με μέγιστη

κάλυψη του οικοπέδου στο 60%, ενώ μειώνεται ο αριθμός των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ανοίγει ο δρόμος και για τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εάν δεν απαγορεύεται από τη σχετική νομοθεσία προστασίας τους, με τον όρο πάντα ότι η εγκατάσταση θα εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο. Παρόλα αυτά, απαγορεύεται η διάνοιξη οδών σε τέτοιες περιοχές ή η διαπλάτυνση ήδη υπαρχόντων. Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μάλλον από τις καλύτερες αυτήν την περίοδο στη χώρα μας. Πρέπει όμως να βελτιωθεί το δίκτυο ηλεκτρισμού, να γίνουν και άλλα βήματα προς την ευκολότερη έκδοση αδειών και να μειωθεί ο χρόνος αναμονής σύνδεσης. Νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται καθημερινά και πρέπει να είμαστε σε θέση να τις υποδεχτούμε και να τις ενσωματώσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Πράσινο σπίτι & κτίριο 17

Profile for autotriti

Πρασινο 01 2011  

πρασινο 4green

Πρασινο 01 2011  

πρασινο 4green

Profile for autotriti
Advertisement