__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Autoped Magazine Kwarta a l u i tg ave va n d e N e d e r la n d s e A u to p e d Federati e

Nu mmer 3 - 2011 | 6,- Eu Euro ro

Kom naar de stepinfo- en doedag Zaterdag 19 november 2011

Stepdag 19 november De stepdag bevat: steptochten 10 en 25 km stepclinics 5 interessante workshops Stepmarkt presentatie commissies Kickbike Cup Huldiging NAF tour uitreiking NAF ledenvergadering Autoped Magazine nr 3 - 2011


Inhoud NAF ledenvergadering . . . . . . . . . . . . . . 2 NAF stepdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Kickbike Cup is gestreden . . . . . . . . . 6-7 Reglementen wijzigingen . . . . . . . . . 6-7 Einduitslagen Kickbike Cup . . . . . . . . 8-9 Steprace Uithoorn . . . . . . . . . . . . . 12-13 Tourtochten houden je fit . . . . . . . 14-15 Kort nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wintertocht Heerenveen . . . . . . . . . . . 17 Spiegeltje op je hand . . . . . . . . . . . . . 18 Felle strijd op Cyclevision. . . . . . . . 19-20 Ledlamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Verslag Tukkerstocht . . . . . . . . . . . . . . 21 Steppuzzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Midwintertocht Zwolle . . . . . . . . . . . . . 23 EK steppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 Jeugdredactie . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Warming up . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29 ECM verslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Twentse veldsteptocht . . . . . . . . . . . . . 31 IJsselmeerverslag . . . . . . . . . . . . . . 33-34

Voorwoordje redactie Zo snel weer een magazine? Ja helaas is het vorige nummer met drie maanden vertraging uitgekomen. Dat kan voorkomen in een pure vrijwilligersorganisatie als de NAF. Toch is het onze bedoeling om de uitgaven elk kwartaal te brengen. Dit kortere nummer bevat de wetenswaardigheden voor de komende landelijke bijeenkomst. Ik nodig u allen uit om naar Apeldoorn te komen voor een gezellige ontmoeting met alle andere steppers. Als de vergadering u niet trekt zijn er ook nog de steptochten en de workshops die u kunnen interesseren. Als bond zijn we beschikbaar voor elke vorm van steppen en staan we open voor elke stepper. Dus kom naar Apeldoorn en ervaar het bijzondere van onze sport voor en door steppers. Juist u als lid van de bond en lezer van dit blad draagt de step een warm hart toe.

Ride for the roses . . . . . . . . . . . . . . . . 35 SMOVE washandjers . . . . . . . . . . . . . . . 36 Lyric in beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kort nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39 Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Maar natuurlijk leest u ook over de toertochten en de wedstrijden die de afgelopen tijd zijn verreden. Van het europees kampioenschap zijn enkele wedstrijdver-

slagen nagekomen. Van de Ride of the Roses is een mooi epistel te lezen van onze voorzitter. En wat dacht u van het bijzondere verslag van de IJsselmeertocht? Deze monstertocht van 240 km wordt maar ĂŠĂŠnmaal in de twee jaar verreden. Het vergt het uiterste van de deelnemers maar levert na afloop zoveel voldoening op. Uit de meer professionele tak van de bond komt een serie over warming up. U leest in dit nummer over de theorie achter het opwarmen van de spieren voordat u op de step springt. Dit wordt later vervolgt met praktische aanwijzingen over de oefeningen die u kunt doen. Het belang hiervan is het voorkomen van blessures door overbelasting van de spieren en pezen. En dit is voor iedereen belangrijk: de af en toe stepper, de toerder, de sportieveling en de wedstrijdrijder. Ik wens u natuurlijk veel plezier met de n bijna uit step en stepslee want die kan het vet.

Marco Barendse

Club van 100 schenkt 2 stepslees aan de NAF De club van 100 heeft besloten de NAF stepslee commissie te helpen door twee stepslees aan te kopen en deze beschikbaar te stellen aan de commissie. Ze zullen ingezet worden bij de try-outs die we organiseren en bij de stepslee tochten en wedstrijden. IETS DAT ZEER WELKOM IS. Want er is altijd een groot gebrek aan probeer stepslees tijdens de evenementen. Dat bleek ook afgelopen winter weer.

De slees zijn uitgerust zowel met normale als snelle ijzers en 56 mm sneeuwglijders. Dus voor alle toepassingen inzetbaar! We zijn klaar voor de winter.

De importeur meldde nog dat de stepslees nu al vol op in voorraad zijn, men gaat uit van een koude winter. www.autoped.nl/stepslee

We bedanken alle Club van 100 leden bij deze. Meer weten over de Club van 100?: autoped.nl/clubvan100 Hier op de foto van de importeur Vincent van Gooiker Steptrading (rechts) die de 2 stepslees overhandigt aan Roel van der Velde (links) van de Club-van-100. Nederlandse Autoped Federatie

2


Agenda

NAF ledenvergadering

Zoals ondermeer in het vorige magazine reeds aangekondigd vindt zaterdag 19 nov. de ledenvergadering plaats in Apeldoorn tijdens de NAF stepdag. De vergadering gaat van start om 15.15 uur in Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn. Zie meer informatie over de NAF stepdag waarbinnen de LV plaats vindt op pagina 4 en 5. 1. Opening door de voorzitter 2. Notulen vorige ledenvergadering 3. Financieel verslag penningmeester. 4. Verslag kascontrole commissie 5. Bestuursverkiezing en commissie-indeling Arie Folkers stelt zich niet herkiesbaar als algemeen-adjunct. Overige dagelijkse bestuurders Piet Visser, Charlotte de Mol en Thijza Brouwer stellen zich herkiesbaar. Het bestuur draagt Peter Groeneveld voor als kandidaat voor de functie algemeen-adjunct. Uittredingen uit commissies (2011): Charlotte de Mol - stepslee CIE Hans van Iersel - stepslee CIE Margriet Reijne - wedstrijd CIE Arie Folkers - Autoped Magazine CIE Pieter Jan Rozing - Digibrief CIE Toetredingen in commissies (2011): Marianne Tiemens - wedstrijd CIE Lisanne Tiemens - PR CIE Albert van Dijk- stepslee CIE Sjanette van der Sluijs- tour/recreatie CIE

Wilt u zich kandidaat stellen voor een functie, email secretariaat@autoped.nl of bel 0653869770

bike Cups. Het streven is dat NK's rouleren, mits er voldoende geschikte organisaties beschikbaar zijn. We hebben 4 NK's elk jaar. Het NK sprint, NK estafette, NK individiueel en het NK cross. 9. Bestuursvoorstellen: Opstepdag 2012 - Het bestuur stelt voor om wederom de opstepdag te organiseren, maar dan in een nieuwe vorm. Wijzigingen in de wedstrijdreglementen liggen ter goedkeuring tijdens de LV. Deze staan aangepast online ter inzage. Reacties hier op kunnen gemaild worden naar de reglementen commsisie. De wijzigingen worden toegelicht op de LV. (een aantal wijzigingen staan ook verderop uitgelegd in dit Magazine) Contributie blijft 19,- euro per lid (dus geen verhoging). Op zaterdag 10 april 2012 bestaat de NAF 25 jaar. Het bestuur wil daarom feestelijke activiteiten organiseren in 2012. Leden kunnen vooraf aan de LV ideeĂŤn insturen via het secretariaat of dit tijdens de ledenvergadering aangeven. 11. De rondvraag Einde vergadering.

Wilt u een commissiefunctie bekleden mail de voorzitter van de betreffende commissie. Voor alle commissies zijn steppers nodig! 6. Nieuwe aanstelling leden NAF kascommissie 7. Beoordeling kalender afgelopen seizoen Om een zo breed en goed mogelijk beeld te krijgen worden alle leden verzocht om hun bevindingen online hun beoordeling per stepwedstrijd in te vullen zodat we de wedstrijden kunnen verbeteren. Klik hier voor de wedstrijden-enquete >. Organisaties kunnen de equete-informatie opvragen. 8. Toewijzingen We zijn waarschijnlijk 19 november nog net niet zover dat we NK's defenitief toe kunnen wijzen. Er wordt nog geschoven met eurocupdata en daarvan zijn we afhankelijk met onze nationale in te plannen wedstrijden. Maar organisaties kunnen zich wel kandidaat stellen. Alle NK's worden elk jaar toegewezen, dat geldt ook voor Kick3

Aanmelden voor de vergadering kan via www.autoped.nl/ledenvergadering Autoped Magazine nr 3 - 2011


Kom naar de NAF NAFstepdag stepdag zaterdag 19 novem Kom naar de NAF stepdag zaterdag 19 november 2011 waar alles over de step, de stepslee en de stepsport te vinden is. Er is een Step-infomarkt van 11.00 tot 15.00 uur. Gezellig en informatief. Het programma gaat van start met 2 recreatieve steptochten (georganiseerd door Stepteam Apeldoorn) en er is een steptry-out voor mensen die kennis willen maken met de step, ook zijn er 6 informatieve workshops om te volgen voor zowel beginnende als gevordene stepper (Aanmelden via www.autoped.nl/stepdag) Op de stepinfomarkt worden dit jaar MEER DAN 20 stepmerken ten toongesteld. Importeurs zijn ook aanwezig. Voor de geinteresseerden in de stepsport is er de Kickbike Cup huldiging en de NAF-tour uitreiking zijn vooraf aan de LV ook toegankelijk zijn ook voor niet-leden, vrienden, familie en pers.

Dagprogramma zaterdag 19 november 2011: 09.30 Opening van de dag. 10.00 25 km steptocht * met drinkenstop onderweg. Er is douchegelegenheid in Dok Zuid te Apeldoorn 10.00 10 km steptocht * Er is na afloop douchegelegenheid. 10.15 Step-try-out ** Deze try-out is voor individuen die willen kennis maken met het steppen. U kunt een step gratis lenen mits men zich vooraf en tijdig inschrijft. De try-out wordt gegeven door Europees en Nederlands Kampioene Rosanne Reijne. 11.00 Aanvang Step-infomarkt (binnen en buiten) Doorlopende informatie stepmarkt met meer dan 20 stepmerken en ook alle NAF=bondscommissies hebben een eigen tafel op de stepmarkt. De markt loopt t/m 15.00 uur. Tijdens de NAFdag presenteren o.a. alle stepcommissies zich tijdens de Stepinfo-markt. Hier kunt u informatie vinden over veel facetten in de stepsport (alle commissies presenteren zich met een eigen (bemande) tafel. U kunt zo al wandelend bij alle informatietafels langs, vragen stellen, presentaties zien

van afgelopen stepseizoen en eventueel ideeĂŤn uitwisselen). Ook wordt de grotere step-evenementen een eigen info-tafel aangeboden tijdens deze markt. Ook is er een tafel waarop we we alle flyers van de stepclubs leggen (die bij de NAF in beheer zijn) en ook is o.a. de NAF-shop aanwezig (met vele leuke stepartikelen). 12.15 Lunchmogelijkheid (9,- p.p.) *** De lunch omvat soep, 3 belegde broodjes en drinken. 12.50 Workshops 1a -1b - 1c - Steptechniek v. beginners (schoeisel, steptechniek, antwoorden op al uw vragen ...) - Carbon in stepsport (door Peter Groeneveld) - Gebruik nieuwe media en websites voor stepteams (door Stephan Bouman) 13.20 Pauze (10 minuten) Tijdens de workshops loopt de Stepinfomarkt door.

Nederlandse Autoped Federatie

4


mber 2011 in Apeldoorn ss! 13.30 Workshops 2a -2b - 2c - Steptraining voor wedstrijdsteppers (hoe kan je trainen voor een wedstrijd) - Actief in de stepbond! (uitleg over de diverse vrijwilligersfuncties in de NAF) 14.00 Pauze (15 minuten) 14.15 Huldigingen Kickbike Cup competitie en NAF-tour 15.00 Sluiting step infomarkt. 15.15 Ledenvergadering Ned. Autoped Federatie Alleen voor NAF leden (19,- euro per jaar) en op vertoon van licentiekaart. (agenda zie pagina 3 van dit magazine). 16.15 Sluiting ledenvergadering en aansluitend Borrelmoment ter afsluiting van de dag.

*** De lunch is 9,- p.p. (dit is inclusiefsoep, 3 belegde broodjes, melk, koffie of thee) en is alleen mogelijk middels vooraanmelding. Bent u onverwacht verhinderd, meld u ruim een week vooraf per mail even weer af.

Voor alle onderdelen aanmelden via

www.autoped.nl/stepdag

* Deelname aan de steptochten is alleen mogelijk met vooraanmelding. Deelname is gratis. Deelname is op eigen risico. Een helm is het advies. Wel even binnen bij de meldtafel als u meestept. ** Op de NAF-dag is er een step-tryout om 10.15 uur bij de Dok Zuid buiten (duur is 30 minuten). Een step kan geleend worden (neem wel identificatie mee). Hier worden de beginselen van het steppen uitgelegd en iedereen (ook niet-leden) kan kosteloos aan de try-out meedoen. Deelname is op eigen risico. En schrijf je wel tijdig vooraf in.

Help de stepsport verder, meldt u aan? De PR CIE zoekt 3 nieuwe mensen (ook regionaal in zetbaar). De AM redactie zoekt 3 schrijvers en 2 advertentiewervers, 1 vormgever. De Stepslee CIE zoekt 3 extra leden De Recreatie/tour CIE zoekt 3 leden De Wedstrijd CIE zoekt een voorzitter (= tevens lid algemeen bestuur) De Wedstrijd CIE zoekt 3 mensen die een jury cursus willen volgen en min.4 wedstrijden per jaar willen begeleiden als jury lid / baanofficial. De Sponsoring CIE zoekt een voorzitter (= tevens lid algemeen bestuur) De Sponsoring CIE zoekt 3 leden (sponsorpakket ligt klaar om verspreid te worden) De Web-digibrief redactie zoekt 2 nieuwsverzamelaars/schrijvers er bij. NAF verenigingondersteuning zoekt 2 ondersteuners. Meld u aan als u een functie wilt bekleden in onze bond. We hebben een gezellige gemotiveerde groep en er zijn veel activiteiten en ontwikkelingen die onze aandacht nodig hebben. Op de NAF ledenzone staan veel functies uitgelegd en sommige kosten helemaal niet zoveel tijd en dragen veel bij aan de sport. Geen commissielid? meld u dan aan in de vrijwilligerskern ; een gezellige club die af een toe bijspringt bij diverse events en projecten. Kandidaten voor functies kunnen zich vooraf melden via of via de betreffende commissie voorzitter of een dagelijks NAF bestuurder. Gegevens zie www.autoped.nl/naf. Of mail secretariaat@autoped.nl / 06-53869770

5

Autoped Magazine nr 3 - 2011


Kickbike-cup is gestreden

We hebben een mooi seizoen achter de rug

De Kickbike-Cup van 2011 is alweer ten einde. De laatste twee wedstrijden zijn ook verreden, het NK Individueel in Kamperzeedijk en het NK Cross in Oss. Er zijn twaalf individuele wedstrijden verreden en twee wedstrijden in teamverband. De uitslagen daarvan vormen de eindstand zoals u die nu voor u ziet. In de meeste categorieën waren de winnaars al lang en breed bekend, maar er zijn zeker ook nog hele spannende gevechten te vinden die tot het laatste moment bleven duren. Fiona Olthof (Stepteam Twente) is de winnares van de Kickbike-Cup bij de dames pupillen. Eerst leek het erop dat ze haar meerdere moest erkennen in Marit van der Weerd (Stepteam Selles Kamperzeedijk). Maar daarna heeft ze een indrukwekkende reeks neergezet en na de wedstrijd in Oldenzaal was ze niet meer in te halen. Interessant is om hierbij te vermelden dat Fiona een debutant is in de stepsport. Volgend jaar maakt ze de stap naar de dames cadetten, waar haar uitdaging alleen maar groter wordt.

Bij de heren pupillen was de spanning te snijden. Beste pupil van de eerste seizoenshelft was duidelijk Christiaan van der Mark (High Level– Van der Laan), maar later leek zijn teamgenoot Niels van Ekeren deze rol te hebben overgenomen. Christiaan had de resterende wedstrijden boven Niels moeten eindigen om de Kickbike-Cup veilig te stellen, maar debutant Niels was niet te houden. Niels wist

DTC Frankfurt 2011

Anne Nap (Stepteam Twente) heeft in haar laatste seizoen bij de jeugd de cup gewonnen bij de dames cadetten. Hoewel Diana Klooster (Selles Kamperzeedijk) alle sprintwedstrijden wist te winnen, was Anne de beste in de overige races, waarmee ze na de wedstrijd in Uithoorn genoeg punten had verzameld voor de eindoverwinning. Net als vorig jaar was Maxime Reijne (Stepteam High Level - Van der Laan) de beste bij de dames junioren. In een vergelijkbaar scenario als bij haar zusje Diana, wist Alice Klooster Maxime alleen te kloppen in de sprintwedstrijden. Daarmee kwam ze tekort om een echte

bedreiging te vormen. De beide senioren categorieën zijn ook vergeven. Bij de dames senioren was Rosanne Reijne (High Level – Van der Laan) na de Europese Kampioenschappen al zeker van de eerste plaats en bij de heren senioren was haar teamgenoot Jasper Stringa na de Marathon van Oldenzaal ook zeker van de hoofdprijs. In drie van de vier teamklassementen was de strijd ook al snel gestreden. Bij de herenteams, damesteams en heren jeugdteams is Stepteam High Level - Van der Laan soeverein. Vooral bij de heren jeugd is de voorsprong op Stepteam Twente gigantisch. (1124 om 368 punten). In welke categorieën werd het dan nog spannend, zult u zich misschien afvragen, nou, hier komen ze.

Nederlandse Autoped Federatie

uiteindelijk acht punten meer te behalen bij een gelijk aantal deelnames. De heren cadetten is een typische deelname categorie. Hiermee bedoelen we dat deelname belangrijker is dan winnen op het moment. Er zijn nog niet genoeg heren cadetten in de sport, dus neemt u vooral uw cadetten mee naar de wedstrijden. Winnaar is Justiaan Lamberink geworden (High Level – Van der Laan) mede dankzij de meeste deelnames. Maar Justiaan boekte zelf ook goede resultaten aan het begin van het seizoen. De heren junioren waren ook nog bepaald niet zeker van hun eindpositie. Waar Machiel Steenbergen (Stepteam Zwolle) aan het begin van het jaar de betere was van Martijn Tiemens (High Level – Van der Laan) was dit de laatste paar wedstrijden omgedraaid. Martijn heeft zelfs de weg naar de herentop 6


gevonden. Niets bleek nog zeker hier, maar Martijn Tiemens wist Machiel Steenbergen met acht punten te overtreffen. Hij won acht van de twaalf wedstrijden en behaalde zo de maximale score. De veteranen hielden de spanning er ook in. Bij de dames waren er nog twee kandidaten: Conny Brans uit Oudenbosch en Marianne Tiemens (High Level – Van der Laan). De favoriet was Marianne, die uiteindelijk de eerste plek wist te veroveren. Bij de heren waren er eveneens twee gegadigden: Mario Reijne (High Level – Van der Laan) en Martin Bonder (Green White Feet). Mario trok uiteindelijk in de eindsprint van het Nederlands Kampioenschap in Kamperzeedijk aan het langste eind en stelde daarmee de eindzege in de Kickbike Cup veilig.

team Twente tweede met 789 en High Level derde met 700. Echter, de twee laatstgenoemde teams leken de laatste wedstrijden wat beter te presteren. Het werd dan ook een strijd tot de lijn maar de genoemde volgorde is de einduitslag geworden. Wat ons betreft was het een mooi seizoen. De deelnemersaantallen waren vooral aan het begin van het seizoen erg

goed. Ze zakten daarna echter weer wat in, maar bij de laatste wedstrijd in Oss stonden er bijna negentig mensen aan de start. Kom allemaal volgend seizoen naar zoveel mogelijk wedstrijden. Goed voor de sport, maar ook voor uw vereniging. Uitslagen zie pagina 8/9. Het team klassement is online te vinden op autoped.nl

Wedstrijd organiseren? surf naar www.autoped.nl/wedstrijdorganiseren

Het spannendste klassement van allemaal was de categorie van de dames jeugdteams. Met nog twee wedstrijden te gaan ging Selles Kamperzeedijk aan de leiding met 878 punten, stond Step-

Reglementen commissie wijzigingen Elk jaar worden er 1 of 2 keer wijzigingen in onze reglementen in de stepsport doorgevoerd of beter gezegd geupdate. Deze komen altijd ter inzage eerste online voor ze ingevoerd worden. Tijdens de ledenvergadering liggen de wijzigingen ter stemming. U kunt uiteraard ook op de stepinfomarkt zaterdag 19 november 2011 terecht bij de tafel van de reglementen commissie voor vragen of opmerkingen of extra uitleg waarom zaken gewijzigd worden.

2012 vervangen door een certificaat en online galerij. 5.5 af te leggen sprintafstanden veranderen voor alle categorieën. Tijdens het NK sprint is een enquête gehouden. Op basis van de ontvangen antwoorden is besloten om de twee langste sprintafstanden in te korten. 6.1 tekstuele verfijning bepaling individueel eindklassement Kickbike Cup. Inhoudelijk is hier niets veranderd.

Voorgestelde wijzigingen op reglementen.

Wedstrijdorganisatiereglement

De reglementencommissie stelt een aantal wijzigingen voor op de reglementen met ingang van seizoen 2012. Hieronder volgen per reglement puntsgewijs de voorgestelde wijzigingen.

5.2 de vrijblijvende cursus voor baanofficials wordt niet vermeld in reglement voor 2012. Deze vermelding keert weer terug in het reglement als de cursus verplicht wordt.

Wedstrijdreglement

5.2.1 Fuik-taak voor baanofficial is vervallen. Deze taak stond alleen op papier, in de praktijk vindt de bedoelde chip-controle plaats tijdens het inrijden.

5.1.24 de paragraaf over de wisselbeker NK is verwijderd. De functie van de wisselbeker wordt met ingang van seizoen 7

9 klachtenprocedure toegevoegd voor het indienen van klachten over de organisatie van een wedstrijd. De concept reglementen zijn digitaal te vinden op www.autoped.nl/reglementen. Indien gewenst kunnen NAF-leden hun commentaar op deze voorgestelde wijzigingen tot en met ?? per e-mail kenbaar maken bij allard@autoped.nl. Dit zou kunnen leiden tot aanpassing van de reglementen. Tijdens de algemene ledenvergadering op de NAF-dag op 19 november 2011 zullen de reglementen voor seizoen 2012 worden vastgesteld. Zit je ergens mee, heb je ergens een probleem mee, heb je een idee of tip om de reglementen te verbeteren, neem alstublieft contact op met iemand van de reglementencommissie. Voorzitter van de reglementencommissie is Allard Nap, de leden zijn Gerard van Oorschot, Harry Hutten en Pieter-Jan Rozing. Autoped Magazine nr 3 - 2011


rk

herensenioren

cat.

nat. stepteam

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 52 53 54 55 56 57 57 57

Stringa,Jasper Tiemens,Martijn Rozing,PieterͲJan Reijne,Mario Bonder,Martin Steenbergen,Machiel VanderVelde,Roel Groeneveld,Peter Bouman,Stephan Steenbergen,Jonathan Janssen,Marco Lamberink,Hans L´Abee,Eelko Nap,Allard VanDalfsen,Arjan VanderWeerd,Jan Veltman,Brian Joosten,Jan Snoek,Kees Sternal,Joachim Kessler,Lars Klompmaker,Albert Wessels,Gerard Küppenbender,Klaus Gooiker,Vincent Bomas,Pieter DeJong,Jaap Tuinman,Arnold Folkers,Arie Wigbers,Paul Brans,Mitchell VanOorschot,Gerard VanDijk,Gelmer Koers,Andries VanderMeide,Eric Everloo,Fred Genee,Jetze DeGroot,Erik Korbee,Hans Visser,Piet VanderVelde,Arend Klarhorst,Matthias Bent,Rick VanGeloof,William Wolbers,Erik Florentines,Robert Kroon,Rene VanderHeiden,Jannes Franssen,Hendrik Vledder,Harold Klooster,Dick Günther,HansͲChristian Dam,Robert Kok,Jan VanderHoven,Luc VanDijk,Albert Lichtveld,Vincent Tiemens,Henk Notenboom,Louwrens

HS HJ HS HV HV HJ HS HV HS HS HS HV HS HS HJ HS HV HV HS HS HS HS HV HS HS HV HV HS HV HV HJ HV HJ HS HS HV HS HS HS HV HV HV HV HS HS HV HS HJ HV HV HV HV HV HV HV HV HS HV HS

NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED D D NED NED D NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED D D NED NED NED NED NED NED NED NED NED D NED NED NED NED NED NED NED

26 16 20 22 28 12 18 30 24

28 15 14 18 13 22 20 26 17

30 16 14 24 10 26

30 20 28 22 19 24

24 28 26 19 20

28 2 17 26 15 22 24

7 9

16

HighLevelͲVanderLaan HighLevelͲVanderLaan StepteamStepwinkel.net HighLevelͲVanderLaan GreenWhiteFeet StepteamZwolle SellesKamperzeedijk StepteamTwente HighLevelͲVanderLaan StepteamZwolle StepcrOss HighLevelͲVanderLaan EPBikeZeist StepteamTwente SellesKamperzeedijk SellesKamperzeedijk SellesKamperzeedijk StepcrOss StepteamUrk Effendi PirateScooterTeam StepteamDoesburg SellesKamperzeedijk FootbiketeamMars StepteamTwente StepteamTwente StepteamLier SellesKamperzeedijk StepteamZwolle StepteamTwente StepteamOudenbosch StepteamMade StepteamZwolle DenHaag SellesKamperzeedijk HighLevelͲVanderLaan StepteamMakkum GreenWhiteFeet StepcrOss StepteamBovenkarspel UltimaK.LapTeam FootbiketeamMars HighLevelͲVanderLaan StepteamMade StepgroepUithoorn StepteamAlmere StepcrOss HighLevelͲVanderLaan

13 8 6

30 9

6 19

24 2 4 11 10

10 4 12

2 15

19 18 20

8 17 15

28 9 8 13 2 17 15

18 12 7 13 6 26 10

22 4 12

2 4

7 2

9 11

15 17 14

13

2

2 14 2

0

16

2

2

K

L

stand

30 28 24 22 20 14 17 26

28 20 12

232 202 196 194 175 160 150 142 139 125 113 109 106 106 95 89 85 79 68 59 56 55 55 52 51 51 50 42 42 40 35 34 32 30 30 30 29 27 22 21 20 20 19 17 15 13 13 11 10 8 8 8 7 5 4 3 2 2 2

16

24 18 19

0

13 16

0 20 22

19 9 15

19 11 18

19

17

13 18 16 11

18

12

14 4 16 6 17 13 24

14

7

10 13

10 11

6

11

8

12

16 24

19 20

5 7 15 0

3 4 14

7 9

14 2

7 0 2

15 17 14 12

10

2 10

8 3

3 4

2 4

9 11

13

6 30 2 2 15

26 15 5 30

9 2 2 22

16

12

2 5

11

J 30 28 26 24

17 9 12

10

12

3

I 28 30 26

30 17 12 9

14

7

5

26 22 28 20 19 18

H 28 22 24 26 18

19 18 20 8 30 11 13

16

6

3 14

18 30 22 0 16

G

8

11 0

2 5 10

10 8

2 4

22 11

6

20 5 19 17

5

6

2

2

15 13 3 11

2

5

3

10 StepteanTwente SellesKamperzeedijk UltimaK.LapTeam HighLevelͲVanderLaan StepteamAmerongen StepteamPrinsenbeek StepteamZwolle StepteamAmersfoort HighLevelͲVanderLaan StepteamRotterdam

8

8 2

2

2

2 7

5 2

2 3

0

2 2 2

De uitslagen van de wedstrijden staan op www.autoped.nl

HEREN eindstand stepklassement 2011

Ook een wedstrijd organiseren of weet u een gastorganisatie? kijk op www.autoped.nl/wedstrijdorganiseren Nederlandse Autoped Federatie

8


rk

herenveteranen

cat.

nat. stepteam

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 25 26

Reijne,Mario Bonder,Martin Lamberink,Hans Veltman,Brian Wessels,Gerard Groeneveld,Peter Folkers,Arie Everloo,Fred DeJong,Jaap Bomas,Pieter Joosten,Jan VanOorschot,Gerard Klarhorst,Matthias Visser,Piet Wigbers,Paul Günther,HansͲChristian VanderHoven,Luc VanderVelde,Arend Florentines,Robert Bent,Rick Vledder,Harold Franssen,Hendrik Klooster,Dick Tiemens,Henk VanDijk,Albert Kok,Jan

HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV

NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED D NED NED D NED D NED NED NED NED NED NED NED NED

26 28 18 17 14 30 13 15 19 20

26 24

30 26

28 26

26 28

19

18 20

19 16

30 28 24 26 19

30 28 24 22 17

16 22 17 24 28

15 18 22 20 30

24 22 30 19

30 28 24 20 22

18

17 18

15 14 20

26

0

17 19

22 20

rk

herenjunioren

cat.

nat. stepteam

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

stand

1 2 3 4 5 6

Tiemens,Martijn Steenbergen,Machiel VanDalfsen,Arjan Brans,Mitchell VanDijk,Gelmer VanderHeiden,Jannes

HJ HJ HJ HJ HJ HJ

NED NED NED NED NED NED

30 28 26

28 30

28 30 26 24

28 30 26 24

30

24 30 28

30 28 26

30

30 28 26

30

30 26 28 24

30 28 24 26

26

24

240 232 214 126 102 26

rk

herencadetten

cat.

nat. stepteam

A

B

1 2 3 4 5 6 7

Lamberink,Justiaan Küppenbender,Florian Lamberink,Gerwout Verheij,Ewout Wind,Giel Hakkenbroek,Lars Brasse,Merlijn

HC HC HC HC HC HC HC

NED D NED NED NED NED NED

30

30

rk

herenpupillen

cat.

nat. stepteam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VanEkeren,Niels VanderMark,Christiaan Olthof,Patrick VanHarten,Reijer VanDorrestein,Kevin Haanschoten,Fons Küppenbender,Jannik Metevelis,Vincent Mensink,Sven Hazeleger,Luuk Buyk,Robert

HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP

NED NED NED NED NED NED D NED NED NED NED

HighLevelͲVanderLaan GreenWhiteFeet HighLevelͲVanderLaan SellesKamperzeedijk SellesKamperzeedijk StepteamTwente StepteamZwolle HighLevelͲVanderLaan StepteamLier StepteamTwente StepcrOss StepteamMade FootbiketeamMars StepteamBovenkarspel StepteamTwente UltimaK.LapTeam StepteamPrinsenbeek UltimaK.LapTeam StepteamAlmere HighLevelͲVanderLaan StepteanTwente

30 18 17 22 28

16 15 22

17 24

I 30 26 24

20

J

K

30

28 26 24 22 18 30

28 26 22 20 0 24

19 16

28 26 20 17 30 18

16

20

20

L

24 22 15

17 22 16

16

13

14 16

16 28 26 24 20 19

SellesKamperzeedijk HighLevelͲVanderLaan StepteamZwolle StepteamAmerongen

HighLevelͲVanderLaan StepteamZwolle SellesKamperzeedijk StepteamOudenbosch StepteamZwolle HighLevelͲVanderLaan

HighLevelͲVanderLaan FootbiketeamMars HighLevelͲVanderLaan HighLevelͲVanderLaan SellesKamperzeedijk StepteamTwente StepteamTwente

HighLevelͲVanderLaan HighLevelͲVanderLaan StepteamTwente StepteamZwolle HighLevelͲVanderLaan HighLevelͲVanderLaan FootbiketeamMars StepteamRotterdam StepteamTwente HighLevelͲVanderLaan StepteamRotterdam

19 19 19

0 18

24 26

28 28

C

D

E

28 26

A 30 28 26 0 24

B 30

24 28

30 28

28

F

G

H

26 30 28 24

26 30 28

26 30 28

I

C

D 30 28 22 24

26

26 20

E 30 26 28

232 224 194 184 157 150 140 139 119 112 110 100 86 69 68 59 32 28 26 24 20 19 19 19 19 18

J

K

L

stand

28

26

30 26

30 24 28

28 30 0

26

220 150 144 102 88 82 26

30

30 28

28 30 22 24

stand

F

G

H

I

J

K

L

stand

26 28 20 22 19 30 24

30 26 24 22 20 28 19

30 26 24

30 28 26

30

30

30

28 26 24

28

28 26 24

238 230 206 200 185 166 131 48 22 22 20

22 28 20

26

24

26 22

22 22

20

Legenda 2011invididueleracesKickbikeCup: A Afsluitdijktijdrit B NKSprintEde C FlevoniceͲsprint D FlevoniceͲcriterium E DenHelderduurwedstrijd F EKSprintWoudenberg G EKCriteriumWoudenberg H EKMarathonNedereindseBerg I Oldenzaalduurwedstrijd J NoordScharwoudecriterium K NKIndividueelKamperzeedijk L NKCrossOss

9

Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Vrijdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag

07Ͳ05Ͳ2011 04Ͳ06Ͳ2011 25Ͳ06Ͳ2011 25Ͳ06Ͳ2011 09Ͳ07Ͳ2011 28Ͳ07Ͳ2011 29Ͳ07Ͳ2011 30Ͳ07Ͳ2011 19Ͳ08Ͳ2011 03Ͳ09Ͳ2011 17Ͳ09Ͳ2011 08Ͳ10Ͳ2011

Extrawedstrijdendiealleenmeetellenv.h.teamklassement: M StepͲestafetteNijmegenͲEindh. Zaterdag N FlevoniceͲestafette Zaterdag

21Ͳ05Ͳ2011 25Ͳ06Ͳ2011

Nederlandse stepcompetitie - teams | de 5 hoogst geklasseerde rijders** van één team tellen mee uit elke nafcuprace. Daarnaast tellen ook 2 estafettes mee in dit klassement en de eerste 2 teams van eenzelfde stepclub (per categorie) tellen mee per estafette. (Alleen teams met uitsluitend NAF-leden) Alle klasseringen tellen mee voor het eindtotaal, dus geen eindaftrek. Autoped Magazine nr 3 - 2011


DAMES eindstand stepklassement 2011 rk

damessenioren

cat.

nat. stepteam

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

stand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 21 22 23 23 23

Reijne,Rosanne Reijne,Maxime Koers,Hermien VanderMolen,Janine Klooster,Alice Tiemens,Lisanne Kwint,Melissa Brans,Conny Tiemens,Marianne FolkersͲHartman,Mary VanEkeren,Margo Pijl,Willy VanderWeerd,Diana Bossink,Agnes VanWijngaarden,Ciska VanderWeerd,Suzanne Zuiddam,Wenda VanZijtveld,Joke Lankheet,Inge Bloks,Willie HulshofͲSchippers,Menanynke Jemni,Mariam Meijers,Ingrid Sarabia,Betty Buyk,Annelies

DS DJ DS DS DJ DS DJ DV DV DV DS DV DS DV DS DJ DS DS DV DV DS DJ DV DS DS

NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED D NED

30 28

30 24 28

28 24 30

30 28 26

30 28

30 26 28 20 24 22 19 18

30 28 26 24 19 18 17 15 16 13 20 22

30 28 26 24 19 0 17 18

30 28

30 28

30

26 22 20 18

26 22 24 19 18 16 15

30 28 26 24 19 22 17 16 15 14

14

240 224 207 196 183 180 156 140 135 123 85 82 65 59 49 42 28 24 18 18 17 16 14 14 14

rk

HighLevelͲVanderLaan HighLevelͲVanderLaan SellesKamperzeedijk SellesKamperzeedijk SellesKamperzeedijk HighLevelͲVanderLaan HighLevelͲVanderLaan StepteamOudenbosch HighLevelͲVanderLaan StepteamZwolle HighLevelͲVanderLaan StepteamVoorhout SellesKamperzeedijk StepteamTwente

26 20 22 19 18 15

26 22 20 16 17

26 22 20 17 19 16

20 24 19 17 18

18

22

26 24 0 22 20 0 19

16 22 20

16 15 24

16 22 12 13 11 19

19

20

17

17

19

0 20 18

StepteamRotterdam StepteamDoesburg StepteamTwente StepcrOss StepteamDoesburg StepteamRotterdam StepteamHillegom Effendi StepteamRotterdam

17

26 20 15 24 28

24 18 18 17 16 14 14

damesveteranen

cat.

nat. stepteam

A

B

C

D

E

1 Tiemens,Marianne 2 Brans,Conny 3 FolkersͲHartman,Mary 4 Pijl,Willy 5 Bossink,Agnes 6 Lankheet,Inge 6 Bloks,Willie 8 Meijers,Ingrid

DV DV DV DV DV DV DV DV

NED NED NED NED NED NED NED NED

30

26 24

30 26 24 28

28 26 0 30

0 30 28

rk

damesjunioren

cat.

nat. stepteam

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

stand

1 2 3 4 5

Reijne,Maxime Klooster,Alice Kwint,Melissa VanderWeerd,Suzanne Jemni,Mariam

DJ DJ DJ DJ DJ

NED NED NED NED NED

HighLevelͲVanderLaan SellesKamperzeedijk HighLevelͲVanderLaan

30 28 26

28 30 26

28 30 26

30 28 26

30 28 26

30 28 26

30 28 26

30 28 26

30 28 26

30 28 26

30 28 24 26

28 26 30

StepteamRotterdam

24

240 228 208 56 24

rk

damescadetten

cat.

nat. stepteam

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

stand

1 2 3 4 5 7 6 8

Nap,Anne Klooster,Diana Steenbergen,Judith VanDijk,Zwannet VanDalfsen,Allenke Overduin,Joëlle Lankheet,Lisan Buyk,Dorine

DC DC DC DC DC DC DC DC

NED NED NED NED NED NED NED NED

30 28 24 20 26 22

28 30 26 20

28 30 24 22 26

30 28 26 20 24

30

28 30 26 24

30 28 24 22 26

30 28 26

30 28

30 28 26 24

30 28 24 22 26

30 0 28

20

22 24

240 230 210 186 128 72 64 43

rk

damespupillen

cat.

nat. stepteam

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

stand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Olthof,Fiona VanderWeerd,Marit VanderHeiden,Jana Korbee,Kyra Grevel,Joy Everloo,Maj Grevel,Kiki VanDijk,JamieͲLynn Everloo,Sue Post,Annelien Akkermans,Josine VanderWiel,Jet Zuiddam,Mirte Buyk,Annette Wessels,Lisa OpdeHaar,Jinte Ketelaars,Charon DeWitte,Rebecca Heuff,Femke

DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP

NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED

30

28 30 19 17 18 13 12 16 14 26

26 30 24 18 20 16 17

30 28 24 26 20 17 15

30 28 26

30 28 26 24 16 20 15 22 19

30 28 0 26 19 22 17 24 16

30 28 26 24 22

30 28 26

30 28 26 20 17

30 28

14 28 19 15

30 28 26 24 22 20 16 17 18

22 19 16

19

18 17

20 18

240 228 208 184 166 151 143 125 121 115 98 85 74 68 58 55 24 18 11

Nederlandse Autoped Federatie

HighLevelͲVanderLaan StepteamOudenbosch StepteamZwolle StepteamVoorhout StepteamTwente StepteamTwente StepcrOss StepteamHillegom

StepteamTwente SellesKamperzeedijk StepteamZwolle StepteamZwolle SellesKamperzeedijk StepteamRotterdam StepteamTwente StepteamRotterdam

StepteamTwente SellesKamperzeedijk HighLevelͲVanderLaan StepcrOss StepcrOss HighLevelͲVanderLaan StepcrOss HighLevelͲVanderLaan HighLevelͲVanderLaan SellesKamperzeedijk SellesKamperzeedijk StepteamVoorhout StepteamRotterdam StepteamRotterdam StepteamTwente StepteamTwente HighLevelͲVanderLaan StepteamRotterdam HighLevelͲVanderLaan

28

F 30

G 28 26 24 30

H 28 26 30

I

J

K

L

stand

30

28 30 26

26 28 24

24 26

30

30

226 224 208 118 90 28 28 26

28

30 28

28 26

24 22

28 26

26

26

19

28 17 19 16 22 18 20

26 24

24 22

19

20 24 19

16 24 19 22

20 22

17

22

22 20 15 24

22 19

18

26 24 20

18 18

11

10


TEAM eindstand stepklassement 2011 p

NederlandsestepcompetitieͲteams|de5hoogstgeklasseerderijders**vanéénteamtellenmeeuitelkenafcuprace. Daarnaasttellenook2estafettesmeeinditklassementendeeerste2teamsvaneenzelfdestepclub(percategorie)tellen meeperestafette.(AlleenteamsmetuitsluitendNAFͲleden)Alleklasseringentellenmeevoorheteindtotaal,dusgeeneindaftrek. **alleenNAFͲleden rk

herenteams

cat.

nat. regio/plaats

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 HighLevelͲVanderLaan HTS NED Woudenberg 107 89 94 83 93 85 97 90 74 104 2 SellesKamperzeedijk HTS NED Kamperzeedijk 34 40 27 28 62 66 61 40 70 42 3 StepteamZwolle HTS NED Zwolle 14 29 49 43 22 50 41 19 27 13 4 StepteamTwente HTS NED Hengeloe.o. 69 53 16 35 45 25 25 24 26 19 5 StepteamStepwinkel.net HTS NED Schagen 20 14 14 28 26 17 22 24 26 26 6 GreenWhiteFeet HTS NED Groningen 28 13 21 35 20 15 20 18 24 7 StepcrOss HTS NED Oss 7 38 39 46 16 20 12 9 35 20 8 FootbiketeamMars HTS D Duitsland 9 12 4 9 7 4 10 9 EPBikeZeist HTS NED Zeist 30 28 18 30 10 StepteamUrk HTS NED Urk 15 10 18 11 Effendi HTS D Duitsland 16 19 12 PirateScooterTeam HTS D Duitsland 12 24 20 13 StepteamDoesburg HTS NED Doesburg 24 22 14 StepteamMade HTS NED Made 17 2 8 6 15 StepteamLier HTS NED Lier 10 4 2 11 7 16 16 StepteamOudenbosch HTS NED Oudenbosch 6 2 12 17 DenHaag HTS NED DenHaag 30 18 StepteamMakkum HTS NED Makkum 14 15 19 UltimaK.LapTeam HTS D Duitsland 2 2 2 20 20 StepteamBovenkarspel HTS NED Bovenkarspel 2 2 11 21 StepteamUithoorn HTS NED Uithoorn 15 22 StepteamAlmere HTS NED Almere 13 23 TeamRheinroller HTS D Duitsland 5 6 2 24 StepteamAmerongen HTS NED Amerongen 5 25 StepteamPrinsenbeek HTS NED Prinsenbeek 2 26 StepteamAmersfoort HTS NED Amersfoort 2 27 StepteamRotterdam HTS NED Rotterdam *Allejunioren,senioren,veteranenherensamen(maximaal5rijdersmetdemeestepuntenperteamwordenopgenomeninhetteamklassement) rk

damesteams

cat.

nat. regio/plaats

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 HighLevelͲVanderLaan DTS NED Woudenberg 117 113 113 119 80 97 114 97 120 117 2 SellesKamperzeedijk DTS NED Kamperzeedijk 46 54 56 46 50 72 69 69 67 68 3 StepteamOudenbosch DTS NED Oudenbosch 16 17 17 20 18 15 18 18 4 StepteamZwolle DTS NED Zwolle 15 16 19 13 16 15 15 5 StepteamVoorhout DTS NED Voorhout 18 22 22 20 6 StepteamTwente DTS NED Hengeloe.o. 37 7 StepteamRotterdam DTS NED Rotterdam 16 8 StepteamDoesburg DTS NED Doesburg 41 9 StepcrOss DTS NED StepcrOss 10 StepteamHillegom DTS NED Hillegom 14 10 Effendi DTS D Duitsland 14 *Allejunioren,senioren,veteranendamessamen(maximaal5rijdersmetdemeestepuntenperteamwordenopgenomeninhetteamklassement) rk

jeugdteamsheren*

cat.

nat. regio/plaats

A

B

C

D

E

F

G

H

1 HighLevelͲVanderLaan JHTS NED Woudenberg 86 140 84 84 30 138 138 138 2 StepteamTwente JHTS NED Hengeloe.o. 48 50 50 26 20 24 24 3 StepteamZwolle JHTS NED Zwolle 28 24 24 28 22 22 4 FootbiketeamMars JHTS D Duitsland 24 20 54 49 50 5 SellesKamperzeedijk JHTS NED Kamperzeedijk 30 30 6 StepteamRotterdam JHTS NED Rotterdam 46 *Allecadettenenpupillenherensamen(maximaal5rijdersmetdemeestepuntenperteamwordenopgenomeninhetteamklassement). rk

jeugdteamsdames*

cat.

nat. regio/plaats

A

B

C

D

E

F

G

H

1 SellesKamperzeedijk JDTS NED Kamperzeedijk 74 86 133 121 28 58 100 76 2 StepteamTwente JDTS NED Hengeloe.o. 60 71 96 100 60 58 60 60 3 HighLevelͲVanderLaan JDTS NED Woudenberg 87 86 54 41 26 81 87 62 4 StepcrOss JDTS NED Oss 33 47 55 61 46 62 55 62 5 StepteamZwolle JDTS NED Zwolle 44 46 46 46 54 50 46 26 6 StepteamRotterdam JDTS NED Rotterdam 91 66 7 StepteamVoorhout JDTS NED Voorhout 15 16 19 17 18 *Allecadettenenpupillendamessamen(maximaal5rijdersmetdemeestepuntenperteamwordenopgenomeninhetteamklassement).

K

L

M

N

stand

99 70 33 39 24 20 9

75 33 36 66 12 26 31 4

90 162 72

147 60 129 66 84 72

1327 795 577 508 337 312 282 113 106 68 59 56 55 51 50 35 30 29 28 21 15 13 13 5 4 2 2

12

54

13 24

10

9 8

5

10

2 6

2 2

K

L

M

N

stand

112 69 16 14

94 83 13

90

90

20

20 42

1473 749 168 123 82 77 58 41 18 14 14

N

stand

90 72 84

1342 450 284 281 166 68

18

I

J

K

L

58 26

138 28 26

136 28

82 54 26 30

54

M

28

78 22

I

J

K

L

56 80 26 65 26

56 60 72 39 50

123 78 50 53 46

28 80 58 28 118

M

N

stand

90 84 78

1029 947 750 636 508 275 85

Step met uw eigen stepteam of -groep mee in de Kickbike Cup 2012... 11

Autoped Magazine nr 3 - 2011


Steprace Uithoorn: pracht

weer en een nieuw

UITHOORN - Zaterdag 3 september vond in Uithoorn voor het eerst een steprace plaats op de wielerbaan van sportpark Randhoorn. In de hitte streden 51 steppers om een positie in de Nationale Kickbike Cup competitie. Stepgroep Uithoorn en Stepteam Bovenkarspel organiseerden dit stepcriterium in samenwerking met de Nederlandse Autoped Federatie. Erik Wolbers van Stepgroep Uithoorn vertelt: ,,Beter hadden we het niet kunnen treffen. Waanzinnig mooi weer met een temperatuur van 27 °C. Erg warm om 1,5 uur in te steppen, maar een waanzinnige ervaring. Het was voor mij de eerste keer dat ik zelf meedeed aan een wedstrijd. Ik kijk erg tevreden terug op een zeer geslaagde dag." Er werd in vijf klassen gestreden: pupillen, cadetten, junioren, senioren en veteranen. De jongste deelnemer was 10 jaar en de oudste deelnemer die meedeed en de race heeft uitgereden was 88 jaar. Het doel van de organisatie om een nieuwe Noord-Hollandse wedstrijd te organiseren en meer bekendheid voor Stepgroep Uithoorn is geslaagd. De wielerbaan was grotendeels prachtig asfalt afgewisseld met klinkers en een venijnig heuveltje. Wolbers: ,,Zonder de hulp van mensen om ons heen, EHBO, de sponsors de Waal

& de Waal Incasso en Vorm Bouw - hof van Uithoorn en natuurlijk Atletiek Klup Uithoorn en wielervereniging UWTC, zou het allemaal niet mogelijk zijn geweest. Iedereen heeft hard meegewerkt om de dag een groot succes te maken, waarvoor dank."

BaanOfficial Bart van Iterson: ,,Geen wedstrijd zonder officials, daarom werd mij gevraagd of ik misschien als baanofficial wilde optreden bij de Kickbikecup-wedstrijd. Ik hoefde het natuurlijk niet alleen te doen, er was immers nog een ervaren baanofficial en dan natuurlijk de wedstrijdleider, dus na wat overleg en vragen stellen was me duidelijk wat me te doen stond: controleren of iedereen zijn nummers en de registratiechip goed bevestigd hadden. Verder voor de veiligheid letten op het dragen van helmen en goed werkende remmen. Gelukkig is de stepsport nog klein en weet iedereen wel

van de hoed en de rand. Al snel werd duidelijk dat er een groot niveauverschil tussen de verschillende steppers was, want de snelste deelnemers begonnen al bij hun tweede ronde anderen te dubbelen. Gelukkig werd gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming waarvoor alle deelnemers een chip op hun step moesten hebben, zodat de jury het wedstrijdverloop probleemloos kon volgen. Helaas was het voor het publiek niet helemaal duidelijk wie op welke positie reed, maar door het korte rondje van 1160 m kwamen er wel de hele tijd steppers voorbij om aan te moedigen.

Hoewel heel wat jongere rijders door de warmte voortijds afstapten stepte Hendrik Franssen (geboren in 1922) gewoon de wedsrijd uit.

Nederlandse Autoped Federatie

12


we lokatie...

voor één afgevlagd. Dankzij de elektronische tijdwaarneming waren de uitslagen vrij snel bekend en kwam er met de prijsuitreiking een einde aan de mooiste zomerdag van 2011."

Piet Visser zet de bekers gereed.

Dames Veteraan Marja de Jong van de stepgroep Uithoorn viel in de prijzen. Zij eindigde op de tweede plaats bij de dames veteranen.

Marja:

Toen kwam het moment dat de pupillen en cadetten (jeugd van 10 tot 16 jaar) werden afgevlagd. Zij reden een kortere wedstrijd dan de junioren, senioren en veteranen en moesten dus wel soepel van het parcours gehaald worden, zonder de overige deelnemers bij hun wedstrijd te hinderen. Maar ook hierbij bleek het publiek zeer meegaand en maakte direct ruimte. De afgevlagde deelnemers werden keurig opgevangen en verzorgd, terwijl de rest vrolijk verder kon zwoegen. Uiteraard kwam ook voor hen een eind aan de wedstrijd, na anderhalf uur en één ronde werden de deelnemers één

13

,,De steprace Uithoorn was geweldig! Mijn reden om niet van een race te houden is helemaal verleden tijd. De sfeer was fantastisch, de supporters moedigden een ieder aan en niet alleen degenen waarvoor ze gekomen waren. Met als gevolg dat iedere keer als ik langs kwam er een geweldig bemoedigend koor klonk, heerlijk hoor. Ik heb met bewondering naar het materiaal en de uitrusting van sommige steppers gekeken, o.a. carbon frames en nog veel meer fraais. Ik heb genoten van alle bloedsnelle steppers en hun vermogen om dit anderhalf uur vast te houden. Ook het doorzettingsvermogen van met name de kinderen die gewoon niet uit te putten waren, petje af hoor. De oudste deelnemer, Hendrik Franssen uit Diemen, 88 jaar, stepte de anderhalf uur uit alsof het niets was en genoot zichtbaar." Hij ontving groot applaus en respect toen hij over de finish kwam.

Door Erik Wolbers en Piet Visser Foto's o.a. door: Bernd Steenbergen

Autoped Magazine nr 3 - 2011


Steppers actief in de tourtochten, op pad met de gele NAF tour stempelkaart...

Tourtochten houden je fit en in shape. Deze opdracht gaven we onszelf omdat we, net als vorig jaar, op stepvakantie gaan. Deze vakantie komt al aardig dichtbij dus er moet gewerkt worden aan de conditie. Het weekend van 2 en 3 juli gaat dus helemaal op aan de stepsport.

Stuwwallen op de Veluwe We gingen met de auto naar Renkum omdat we weten dat de heuvels daar nogal op en neer gaan. De auto werd neergezet bij het bekende hotel “Nol in het Bos” waar we ook wat sportvoeding tot ons namen, bestaande uit koffie met appeltaart. Een zeer geïnteresseerde ober wilde alles van steppen weten en daarna gingen we op pad. Een aardig weetje is dat die “Nol” de stichter is geweest van deze horeca-locatie, lang geleden. Nol was daarvoor de boswachter en kreeg van het dorp de bijnaam Nol in het Bos. Golvende wegen door het bos en opeens zaten we boven op de Wageningse berg. Naar beneden wilde wel met 45 km/h, we kwamen uit bij de Rijn en stepten verder naar de pont. Aan de overkant snel tegen de dijk op omdat het nog altijd leuk is om de elektrische fietsen voor te blijven. Over de dijk

ging het richting Arnhem lekker voor de wind uit, de snelweg onderdoor en bij het water lag een pontje, een voetveer ditmaal. Na de overtocht zagen we de steile stuwwallen met een hoogte tot 60 meter, maar wij bleven vlak langs de rivier rijden tot kasteel Doorwerth. Bij het kasteel was het goed eten en tevens keken we op de binnenplaats tegen de oudste plataan van Nederland en omstreken aan. Ook bij bomen komt ouderdom met gebreken en deze wordt met veel kunst en vliegwerk ondersteund door stangen en steunen. Na de lunch reden we verder langs de Rijn tot de weg naar rechts afboog. Hoewel onze geplande route rechtdoor liep vonden we het bordje “helling 10 %” toch te aanlokkelijk. We stepten er een stukje tegenop omdat we dit in de vakantie toch ook tegen zouden komen. Het stukje werd de hele berg zodat we toch boven zijn gekomen. Daar zijn we omgekeerd en ik waarschuwde Mary om op tijd met remmen te beginnen omdat de helling eindigde in een scherpe bocht. Ze was nog sneller beneden dan ze dacht dus begon te laat te remmen, ging slippend door de bocht maar wist gelukkig net overeind te blijven. Ons dagrecord kwam daardoor uit op 57 km/h. Als toefje op deze leuke dag kregen we een lange klim naar de auto bij 'Nol'.

Duinen in Brabant De volgende dag zijn we afgereisd naar Nieuwkuijk in Brabant om mee te doen met de Loonse en Drunense Skate en steptourtocht. Een bekende tocht voor ons, we zijn daar al enkele malen eerder gestart. Omdat de groepsstart net een minuutje of twee geleden was vertrokken stepten we in eerste instantie met z’n tweeën. Nederlandse Autoped Federatie

De organiserende club heeft een wieleren skeelerbaan daar liggen van ongeveer 1300 meter die ze op verschillende manieren kunnen inrichten. Je hebt bijvoorbeeld de keuze uit wel of geen kasseienstrook en je komt onderweg ook een klein hellinkje tegen. Dit rondje werd eerst gestept waarna we de weg opgingen. Voor ons zagen we tot onze verbazing, een hele groep steppen in dezelfde kleding. Toen ze even later stopten om wat te drinken, bleek het om een groepje vrolijke dames uit Teteringen te gaan. Ze vertelden dat ze meerdere malen per week met elkaar stepten. En daarom hebben we ze maar gelijk gebombardeerd tot “Stepteam Teteringen”. De dames hadden gekozen voor de 28 km en wij voor de 40 km, dus na een poosje samen opgestept te hebben, scheiden onze wegen. Na afloop vertelden ze dat ze een mooie tocht hadden gehad. Verderop werden we voorbij gestormd door kilometervreter Walter van Mook, die uiteraard gekozen had voor de 80 km. De route kent nauwelijks hoogteverschillen en slingert zich door het boerenland waar je regelmatig aspergevelden passeert. Verder ook een grote kwekerij van graszoden en vooral heel veel boomkwekerijen. Van piepkleine struikjes tot hele bomen waarbij je jezelf afvraagt hoe die ooit nog verplaatst moeten worden. We zagen veel exoten zoals olijf- en sinaasappelbomen en bomen in allerlei gesnoeid vormen. We waren al ver over de helft toen we bij de verzorgingspost aankwamen. Hier kregen we fruit, lekkere cakejes en meerdere soorten drinken aangeboden, dat was prima voor elkaar. Het laatste stuk ga je pas echt de Loonse en Dru14


Handig bandensteppompje! Onder de steppers zijn lekke banden niet zo'n algemeen verschijnsel. Toch kan het handig zijn om een pompje mee te nemen voor het geval dat je op de velg komt te rijden. Een handpompje kost best wel wat kracht en voor een CO2 patroon heb je een ander apparaatje nodig. Lezyne is een Amerikaans bedrijf dat allerlei fietsproducten produceert. Hoogstaande technologie wordt gecombineerd met het esthetische. Hierdoor ontstaan fraaie ontwerpen die ook goed werken. De producten zijn dan ook niet goedkoop. Het wordt in Nederland en België gedistribueerd door Rivo Sport bv uit Maasbommel.

nense duinen door, met mooie doorkijkjes naar de zandverstuivingen. Wel opletten geblazen hier omdat de fietspaden er druk bevolkt zijn, met zowel wandelaars, tourfietsers als wielrenners. Na de laatste kilometers door het bos en langs het kanaal, kregen we er weer een stempeltje bij. Bij het eindpunt zagen we gelukkig meerdere steppers hun toertochtenstempelkaart van de NAF afstempelen. Zoals ieder jaar zorgt organisator Albert Boelen voor een originele herinnering; ditmaal een notitieblok in houder met balpen en als opdruk de “Loonse en Drunenseduinen tocht, Skeeler Vrienden Drunen”

Tot slot Na afloop van tourtochten zijn steppers altijd enthousiast dus hier is mijn advies aan alle NAF leden: Pak eens wat vaker een tourtocht mee!!!

Door Arie Folkers Foto's toertochten door Skate- en steptocht Drunense Duinen. Kijk op www.autoped.nl/kalender voor de actuele steptochten. Ook in de winter wordt er gewoon gestept. De Wintertochten zijn zelfs zeer gezellig, zeer de moeite waard om te bezoeken. 15

Het geheim van dit nieuwe pompje van Lezyne schuilt in het slangetje dat ook bij de nieuwe CFH pompen netjes opgeborgen zit in de holle zuigerstang van het pompje. Op het slangetje kun je een CO2 patroon aansluiten die je vervolgens door het draaien van het patroon aanstuurt voor het vrijlaten van de CO2. Doordat op dit slangetje de Flip Chuck is toegepast, kunt u uit de voeten met alle ventielsoorten. De Flip Chuck is een hulpstuk welke aan twee zijden een ventielsoort en schroefdraad heeft. Door het los te draaien en andersom weer vast te schroeven is een ander ventiel te gebruiken.

TV-spotje hindernissen Heb je onderweg ook hindernissen die je met je verlaagde step net niet weet te ontwijken? Kijk dan eens naar Mark Vos in een nieuwe tv-spot van de Fietsersbond. De bekende BMX’er is niet alleen nationaal, maar ook internationaal een autoriteit. In het filmpje van de Fietsersbond haalt Mark spectaculaire stunts uit om hindernissen voor fietsers te ontwijken. Wellicht brengt het je op ideeën voor een stunt. De bedoeling van het spotje is de fietsersbond breder onder de aandacht brengen. Tweewielers komen veel hindernissen tegen. De Fietsersbond zet zich in voor meer ruimte voor fietsers. Zoek het filmpje op youtube.nl onder “fietsersbond”. Of gebruik http://www.youtube.com/ watch?v=5ug4L4Xnwuw

50% van de autoritten is minder dan 7,5 km In een land met 13 miljoen fietsers en ruim 18 miljoen fietsen kun je met recht zeggen dat Heel Nederland Fietst (en stept). Maar wist u dat 50% van de autoritten korter is dan 7,5 kilometer? Dat is nog geen half uurtje steppen. Steppen/ Fietsen is snel, goedkoop, prettig voor het milieu en je lijf knapt er ook van op. Daarom zijn het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Fietsersbond de campagne Heel Nederland Fietst gestart. Om iedereen te laten zien dat je elke dag de fiets of step kunt pakken, in plaats van alleen in het weekend. En waarom zou je step laten staan? Je kunt er ook mee naar het werk gaan. De voorwaarde is wel dat er een douche aanwezig is want je houdt het niet droog. Zie voor de campagne heelnederlandfietst.nl Autoped Magazine nr 3 - 2011


Winter

steptocht

Zaterdag 10 december 2011, De Knipe (Heerenveen)

Zaterdag 10 december 2011 wordt er een wintertocht gestept (met fakkels, vuurkorven, gluhwijn en kruidenbitter bij de stops). De start/finishlokatie is dit jaar in de Knipe, net buiten Heerenveen. We gaan op de step in winterse sferen door het Oranjewoud gebied ten oosten van Heerenveen. Deze steptocht is vooral een gezellige sfeertocht waarbij ook mensen zonder eigen step mee kunnen doen. Het is sportief genieten en gezelligheid zo vlak voor de kerstdagen. DEELNAME IS GRATIS! - Kickbikes kunnen eventueel gehuurd worden. Deze tocht is ook geschikt voor sportievelingen die het steppen (nog) niet als sport beoefenen. De tocht start om 16.00 uur bij het dorpscentrum de Barte in het dorpje de Knipe, waar u vanaf 15.00 uur terecht kan bij de meldtafel binnen de Barte en het eventueel afhalen van uw huurstep. Mocht u op tijd aanwezig zijn dan is het mogelijk om een kopje koffie/thee (o.i.d.) te nuttigen. Alle deelnemers dienen zich voor 15.45 uur te hebben gemeld in de Barte.

Winters diner na de tocht Om 19.00 uur staat er voor deelnemers (die mee willen eten) in het dorpshuis de Barte een heerlijk winters diner klaar. Deelnemers kunnen voor 15,- p.p. hier aan deelnemen, om zo de gezellige tocht af te sluiten.

Huren step Een Kickbike is te huur (als je er zelf geen hebt) voor 10,- euro per step (wel even reserveren bij aanmelding op het inschrijfformulier). Deze step staat voor u klaar op de parkeerplaats naast het dorpshuis, en kunt afhalen nadat u zich gemeld hebt binnen.

Adres start- en finishlocatie dorpscentrum de Barte Dominee Veenweg 10-A 8456 HR De Knipe (4 km ten oosten van Heerenveen), Hier kan na afloop ook gedouched of omgekleed worden.

Verlichting en hesje Wel even zelf batterijverlichting meenemen die we dan op de huurstep tapen of bevestigen. En breng ook een hesje mee, zodat u zichtbaar bent.

Voor beginnende steppers Zorg dat je geen broek aan hebt die te wijde broekspijpen aan de onderkant. Anders blijft je broekspijp (het zwaaibeen) mogelijk haken. Een veel gebruikte en simpele tip in zo'n geval is 2 elastieken om je pijpen. Draag sportschoenen

en strik de veters met dubbele strik (voorkom lange veters ).

Parkeren Parkeren kan bij het dorpshuis de Barte.

Openbaar vervoer De Knipe is te bereiken via NS station Heerenveen, daarna is het per step 4,1 km naar de Knipe. Het dorpje ligt aan de rand van Heerenveen aan de oostkant.

Karakter van de tocht De winter steptocht is voor een gezellige en leuke activiteit met een sportief karakter. De afstand zal ca. 25 km zijn, het tempo is echt recreatief met minimaal 1 drinkenstop onderweg, maar het is gebruikelijk onderweg wat vaker te stoppen als dat nodig is. Als de deelname groot is splitsen we de groepen ook op in verschilende tempogroepen. Dus ook mensen die langzaam steppen steppen zijn zeker welkom. Het gaat bij deze tocht meer om de sfeer in combinatie met het sportieve karakter, dan de snelheid. De organisatie is in handen van de Nederlandse Autoped Federatie. En wordt gesupport door stepteam Groningen, Heerenveen en Steenwijk.

Vooraf aanmelden via

www.autoped/wintertocht Nederlandse Autoped Federatie

16


Spiegeltje, spiegeltje oop m'n hand... Wi stept t th ili t iin h Wie hett veiligste het hele land? De LOOKY is ontwikkeld door de stichting KWAMUTEGEN om de veiligheid van de wielrijder en diens omgeving te vergroten. Het werkt als een achteruitkijkspiegeltje waardoor je je niet hoeft om te draaien om zicht te krijgen op het verkeer achter je. De redactie heeft een paar in handen gekregen om het uit te proberen en hiervan verslag te doen.

De eerste indruk is dat de handschoenen goed gevormd zijn en netjes afgewerkt. De handpalm is geheel uit een dikke maar soepele stof gemaakt. Hierop zitten opgestikte lapjes voorzien van uitstekende puntjes, waarschijnlijk bedoeld voor de greep op het handvat. De bovenzijde van de handschoen is gemaakt van een dunne lichtgewoven stof. De pasvorm lijkt goed en de afwerking is heel netjes. Bij de vingers zitten lusjes van band aan de binnenkant van de hand. Hiermee is de handschoen makkelijker uit te trekken, De verpakking noch de handschoenen geven uitsluitsel over de gebruikte materialen of over de fabrikant. Het zichtbare deel van het spiegeltje meet 2 bij 5 centimeter en is over de lengte iets gebogen. Het zit genaaid in leer, bovenop de linkerhand onder de aanzet van de duim. Door de bolling wordt het zicht groter op de achterliggende weg.

de arm wel even zoeken is. De eerste keren zie je je eigen mouw of arm en je hand moet dus verder naar buiten. Bij de tweede tocht is dat al gewoon en is er sneller beeld van de achterliggende weg. Het beeld is dus wel duidelijk maar wanneer een auto zichtbaar is, is nog niet helder hoeveel tijd je nog hebt om voorlangs af te slaan. Hiervoor is het spiegeltje toch te klein en vervormt het beeld enigszins. Je kijkt hierdoor iets te lang in de spiegel en intussen wiebelt je step en heb je geen snelheid meer. Toch maar even omkijken om alsnog te stoppen voor die auto.

Veiligheid Of de veiligheid in het verkeer wordt verhoogd met de spiegel is met deze praktijktest niet te zeggen. Hiervoor moet een meer wetenschappelijke benadering worden ingezet met vele testers en testritten. Dit was dan ook niet de opzet van de redacteur. De distributeur geeft aan dat meer onderzoek wenselijk is om de verkeersveiligheid te verhogen.

Praktijktest De redacteur heeft de handschoenen op twee tochten van elk bijna twee uur gedragen en uitgeprobeerd. Het gebruik van de spiegel is even een bewuste handeling want je draait je nek snel uit gewoonte, Voor de step is het dan zaak even balans te houden en te stoppen met afzetten. Dat gebeurt bij een richtingverandering toch wel en is dus geen extra handeling. De spiegel geeft een goed overzicht van de weg door de gebogen vorm en lengte. Het is daarvoor groot genoeg. Je gebruikt de spiegel door je hand richting je schouder te brengen waardoor het spiegeltje rechtop staat. Wat meteen opvalt is dat de positie van 17

tester geen wezenlijk verschil met de gewone handschoenen. De indruk bestaat dat de lapjes achterwege hadden kunnen blijven.

De handschoenen zitten comfortabel en de stof voelt prettig aan. Het spiegeltje op je hand bij de linkerduim geeft evenwel een wat onprettig gevoel. Dit kan natuurlijk ook komen doordat de maat van de handschoen precies past. De lipjes aan de vingertoppen zitten aan de palmzijde en daar merk je onderweg niets van. Bij het uitdoen van de handschoen zijn ze zeker behulpzaam. Wat de puntjes op de handpalmen bijdragen aan de greep op het stuur is niet duidelijk geworden. Het maakte voor de

Conclusie Uiteindelijk is de proef wel in het voordeel van de Looky uitgevallen. Vooral wanneer je gewend bent aan een spiegel op de fiets of ligfiets is dit een fijne aanvulling. Voor de prijs van twee tientjes hoef je het zeker niet te laten. De stichting KwamUtegen heeft de rechten overgedaan aan het bedrijf JDVB om de distributie en de verkoopkanalen te benutten. De Looky is bij meerdere fietshandelaren te verkrijgen in vijf verschillende maten. Zie hiervoor de website looky.nl Autoped Magazine nr 3 - 2011


Felle strijd iinn de regen Kickbike Cup tijdens Cyclevision 2011 Zoals elk jaar vond een aantal wedstrijden voor de nationale Kickbike-Cup plaats op het asfalt van FlevOnice. De NAF maakt altijd goed gebruik van de prachtige faciliteiten die deze kunstijsbaan in de zomer biedt. In de winter de langste kunstijsbaan ter wereld, in de zomer een prachtig step parcours. De organisatie van deze wedstrijden was net als bij de eerdere edities weer in handen van de stepbond zelf. Diverse bestuursleden en door hen opgetrommelde vrijwilligers staken dus weer de handen uit de mouwen om meldtafel, wedstrijden, NAF-promostand en huldigingen succesvol te laten zijn.

Wat ook langzamerhand traditie begint te worden zijn de regenachtige omstandigheden daar in Biddinghuizen. Dus zaterdag 25 juni, want toen was het zover, beloofde niet veel goeds. De dag begon op de kletsnatte 400 meter baan met de estafette. Niet helemaal 400 meter omdat de binnenbochten elke keer zo kort mogelijk werden doorgestept, maar het blijft 20 minuten plus één ronde knallen. 17 teams van drie steppers verschenen aan de start. En aan het einde won High Level van der Laan. Behalve dan bij de dames junioren, daar was Selles Kamperzeedijk de sterkste.

Na de huldiging van de estafette maakten de steppers zich klaar voor het sprint-onderdeel. 200 meter die als volledig individueel evenement meetelt in het Kickike-Cup klassement. Dat is het vermelden waard omdat in voorgaande jaren een dag-klassement van beide individuele onderdelen bepaalde hoe-

Over de ijsvriesbuizen weer terug naar de wame kantine op FlevOnice

veel punten de steppers kregen voor het Kickbike-Cup klassement. Vanwege het ligfietsevenement Cyclevision dat deze dag ook plaatsvond op FlevOnice sprintten de steppers niet op het parcours zelf maar op een nabijgelegen fietspad. 63 steppers werden één voor één weggestart. Bij de dames veel overwinningen voor Selles Kamperzeedijk. Alleen bij de dames veteranen wist een ander team het hoogste plekje op het podium te bereiken. Marit van der Weerd, de gezusters Diana en Alice Klooster, Marianne Tiemens (High Level) en Hermien Koers waren de snelste dames in hun categorie. Bij de heren het normale beeld in de uitslag. Zegevierende High Level van der

De start van het herenveld op de 5 km baan te FlevOnice Nederlandse Autoped Federatie

18


Ledlamp Lezyne

Wil je een stijlvolle schijnwerper voor op je stuur, dan is dit product van Lezyne wat voor jou. Lezyne uit Amerika wordt Laan steppers, drie stuks. Daarnaast was één keer Selles Kamperzeedijk het snelst en èèn keer stepteam Zwolle. Christiaan van der Mark, Giel Wind (Selles) Machiel Steenbergen (Zwolle), Mario Reijne en Jasper Stringa bleken de snelste sprinters in hun categorie.

flink nat met enorme plassen water her en der. Verder hadden de steppers te maken met een pittig windje. Vooral op de onbeschutte plekken, en dat zijn er vele op die lange baan, zorgde dat voor felle strijd. Bij de pupillen wonnen Fiona Olthof van Stepteam Twente

"...enorme plassen water her en der tijdens de estafette en een flink windje..." Als laatste onderdeel deze dag mochten de dames en heren steppers een criterium over de 5 kilometer baan afleggen. De diverse categorieën elk hun eigen aantal ronden. Ook nu was de baan

en Niels van Eekeren van High Level van der Laan. Bij de cadetten Anne Nap van Stepteam Twente en Giel Wind van Selles Kamperzeedijk. Bij de junioren Maxime Reijne en Machiel Steenbergen, respectievelijk van stepteams High Level en Zwolle. Veteranen Willy Pijl van stepteam Voorburg en Jan Joosten van StepcrOss gingen als snelste over de finish. Bij de senioren wonnen High Levelaars Rosanne Reijne en Jasper Stringa. De huldigingsceremonie werd in een flink gevulde kantine van FlevOnice gehouden, dankzij het Cyclevision evenement. Na een mooie sportieve dag ging steppend Nederland weer voldaan naar huis.

Door Pieter-Jan Rozing Foto's door Bernd Steenbergen ........................................................... Helpers voor de editie 2012 kunnen zich melden bij jasper@autoped.nl of thijza@ autoped.nl. Alleen bij voldoende helpers heeft het evenement doorgang. 19

bij de handpomp in dit blad verder voorgesteld. Het aanbod bestaat uit 3 modellen, allemaal met een 100% CNCgefreesde aluminium schroefdop behuizing, Cree LED’s, USB oplaadbare Li-Ion batterijen en verstelbare stuur bevestiging. Lezyne zegt dat het gebruik van de high-end LED's, in combinatie met de "Engineered Design" parabolische reflector en lens zorgt voor een toonaangevende helderheid en lichtbundel. De volledig aluminium behuizing voert warmte beter af, is bestand tegen intensief gebruik en door het gebruik van rubberafdichtingen volledig waterdicht. Voor alle drie de modellen zijn extra accu's beschikbaar. Elk lampje komt met een "composiet matrix" stuurhouder voor montage, met behulp van een eenvoudige duim schroef op zowel 31,8mm en 25,4mm sturen. Verder wordt een USB-oplaadkabel meegeleverd. De lampen beloven een brede, egale licht verstrooiing over de lichtbundel - van links naar rechts en van dichtbij naar veraf zonder "hot spots". De Lezyne LED verlichting is sinds september in de winkel verkrijgbaar. Zorg dat u verlicht in de winteravonden rondstept met goed zicht. Autoped Magazine nr 3 - 2011


De jaarlijkse Twenste Tukkertocht editie 2011

Tukkertocht | een verslag van Paul Het startpunt van de 3 afstanden van de “Tukkertocht” 25 km (jeugd), 40 km en de 85 km is dit jaar het sportcomplex van De Universiteit Twente.

Aanmeldingen Lola Soselisa bemand de meldtafel en is al om 08:00 uur aanwezig om de deelnemers, die nog even op zich laten wachten, te mogen verwelkomen. In totaal staan er 21 deelnemers op papier. Twee aanmelders willen niet met de step maar op de fiets meerijden wat uiteraard geen probleem is; zij begeleiden hun partners die wel steppen. Naar aanleiding van de grote en groepssamenstelling is er besloten om als groep te rijden op alle 3 de afstanden. Het is normaal gesproken mogelijk om de routes individueel te rijden. Om 09:10 uur vertrekken de groepen en het duurt ook niet lang of de 85 km groep verdwijnt uit het zicht omdat de snelheid naar verwachting ook hoger ligt. Het eerste stuk richting het Abraham Ledeboerpark verloopt voor Mary Folkers wat moeizaam; zij heeft kennelijk nog niet haar goede slag te pakken. Ze moet weer even wennen aan de toerstep die een tijdje onbewogen in de schuur heeft gestaan omdat de wedstrijden-

step toch een hogere prioriteit had de afgelopen tijd, maar de omschakeling is snel gemaakt. Na een ietwat vervelend stukje van onverharde wegen, als gevolg van de droogte begint de trein te lopen. We gaan richting vliegveld Twente waar momenteel geen vliegactiviteiten zijn buiten het sportvliegen om en pakken de Lonnekerberg, ook hier worden we geconfronteerd met de droogte en moeten we de berm opzoeken om door te kunnen rijden. Het weer is goed te noemen, de zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur is ca. 18 graden. De snelheid maakt het mogelijkheid om gezellig met elkaar te praten, nieuwe en oude dingen worden met elkaar uitgewisseld.

Basiliek We naderen Oldenzaal en het lijkt er op dat deelnemers de al eerder hebben deelgenomen de stal ruiken en een stukje vooruit rijden opzoek naar de post. Maar omdat de startlocatie is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaar is de post ook verplaatst. Ik zie Gerben dan ook een beetje beteuterd kijken als hij op het plein bij de Plechelmus Basiliek geen post vindt maar, het kost ook weinig moeite om hem te overtuigen dat het allemaal goed komt. We zitten inmiddels op 18 km. De twee jeugdleden Anne

Nap en Fiona Olthof hebben er schijnbaar weinig moeite mee om te volgen en rijden dan ook voorop naar de post op recreatiepark het “Hulsbeek”. Na een pauze van ca. een half uur danken we Jacqueline voor de broodjes wat fruit en het drinken en trappen de boel weer aan. We zijn inmiddels over de helft van de 40 km afstand heen en merken dat de wind niet altijd in je voordeel werkt. Geleidelijk aan naderen we het eindpunt en aan de dames op de fiets is dit ook te zien. Zij zitten wat minder rustig op het zadel wat maar mijn mening duidt op opkomende irritatie van het zitvlees.

Speelbos Weer terug bij het sportcomplex zien we dat de 25 km groep jeugd met ouders en begeleiders net op het punt staat om naar huis te gaan wij, de 40 km groep neemt hun plaats in op het terras van de kantine. Na even kort te hebben geïnformeerd hoe het is verlopen nemen we afscheid van deze groepen, allen waren zeer te spreken over hun belevenis van het pas in gebruik genomen speelbos bij informatiecentrum koetshuis “Hof Espelo”.

Bezemwagen Tijdens het nuttigen van nog een consumptie wordt er gebeld door de 85 km groep. Of de organisatie een hulpauto kan regelen want Allard Nap heeft een niet meewerkende knie en moet zijn tocht afbreken en worden opgehaald. Er wordt gebeld waarna Jacqueline Wigbers weer snel verschijnt. Paul neemt afscheid van de mensen op het terras en rijd met Jacqueline mee om Allard op te halen. Nog geen 10 minuten onderweg nog een belletje van de 85 km groep, Agnes heeft een onherstelbare lekke achterband. Of we haar ook niet kunnen oppikken? Ook geen probleem daar zijn we er voor. De organisatie van de “Tukkertocht” dankt de deelnemers voor hun deelname en hoopt op nog meer deelname bij een volgende keer. Door: Paul Wigbers

Nederlandse Autoped Federatie

20


Advertentie

www.stepshop www. stepshop.nl .nl De grootste online stepwinkel van Nederland! Kickbike Max Racer - 20 inch achterwiel NIEUW! Het supersterke aluminium frame is in combinatie met de alu-voorvork licht en onverwoestbaar. De ergo bar ends en het nieuwe headset maken deze Kickbike tot het nieuwe parade paardje. In kleine serie gemaakt en daardoor uniek!

€499,-

€399,Het nieuwe Kickbike model Cruiser max

stad cruisen. Voorzien van lichtrijdende

is de ultieme relax Kickbike. Het super-

ballonbanden (Schwalbe). In kleine serie

sterke aluminium frame is in combinatie

gemaakt en daardoor uniek!

met de alu-voorvork licht en onverwoestbaar. Het Cruiser stuur zorgt voor een ontspannen houding. Lekker door de

€399,- incl. btw Voor dealeradressen, kijk op www.steptrading.nl of www.kickbike.nl

Gooiker Step Trading, Kanaalstraat 31, 7553 GP Hengelo, 074-2919903 | info@steptrading.nl Autoped Magazine nr 3 - 2011 21 www.steptrading.nl


De Steppuzzel!

Hallo puzzelsteppers, De avonden worden weer wat langer, de luchten wat grauwer, het waait wat harder en de thermometer zakt steeds vaker onder het streepje aangenaam. Wie weet schiet er weer wat tijd over om de AM puzzel op te lossen en ook in te zenden. Één van de deelnemers maakt kans op een originele prijs: handschoenen met achteruitkijkspiegel. Dat gaat je in de winter van pas komen! Maar allereerst natuurlijk weer de antwoorden van de vorige puzzel:

1 Deze tourtocht is vernoemd naar een schaatsgrootheid. Antwoord: Kees Verkerktocht, K naar 8 2 Welke slagzin staat er op de autoped.nl sticker? Antwoord: Alive and kicking, A naar 6 3 Wat is het merk van het zeer donkerblauwe T-shirt uit de NAF shop? Antwoord: US-Basic, U naar 3 4 In de steptocht Schoonheeten stepte Aike Maarsingh 30 km. Waar woont hij? Antwoord: Raalte, R naar 4 en 5 5 Wie is de importeur van de Tsjechische Kostka steps? Antwoord: Gooiker Trading, G naar 11

De oplossing is TOURRANKING Het juiste antwoord kwam van Willie Bloks uit Oss, Willie heeft een mooie sweater gewonnen, gefeliciteerd!

De nieuwe puzzelopgave: 1 2 3 4 5 6

6 Wie is voorzitter van de Club-van-100? Antwoord: Roel van de Velde, O naar 2 7 Hoe heet het succesvolste stepteam ter wereld? Antwoord: High Level van der Laan, N naar 7 en 10 8 Door welke plaats komt u na 208 km tijdens de Elfstedentocht voor steppers? Antwoord: Hindelopen, I naar 9 9 Hoe noemen we de NAF berichten op Twitter? Antwoord: Tweets, T naar 1

Welke tochten van Brabants Bont helpen ons de winter door? 1e letter naar 5 Welk door Lance Armstrong bedacht evenement startte dit jaar in Aalsmeer? 1e letter naar 1 en 7. Welke vogel is bij van der Laan altijd vers? 1e letter naar 4 We reden dit jaar een wedstrijd in Twente. In welke plaats? 1e letter naar 2, 3 en 6 Onder welk motto beklommen een aantal steppers Alpe d’Huez? 1e letter naar 8 Hoe heet de commissie die het toeren promoot? 1e letter naar 9

de n a v : s g i n i l oss puzze g l p o De orige rankin v tour

Niet moeilijk deze keer toch? Bij een goede oplossing zie je een winterse lekkernij in de hokjes staan Plaats de gevonden letter in het balkje en je ziet de oplossing. Stuur deze oplossing naar arie@autoped.nl De inzendtermijn sluit op 10 december 2011. De winnaar ontvangt een fraai cadeau uit de NAF shop.

Plaats de letters in de vakjes:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Advertentie

www.stepshop.nl grootste online stepwinkel van de Benelux! Verkoop van de stepmerken: Kickbike, XH, Esla, Swifty Scooter, Yedoo, Kickid, Xootr, JD Bug, Micro en vele soorten kindersteps! Meer dan 100 soorten direct leverbaar. 500 m2 steppen en meer dan 4000 steps op voorraad.

,-) en) 499 assen ( p ste volw ouw voor v fty step ( Swi

www.stepshop www. stepshop.nl .nl Service voor NAF-leden, 10% korting op onderdelen, 5% korting op nieuwe steppen bij www.stepshop.nl Gooiker Step Trading, Kanaalstraat 31, 7553 GP Hengelo, 074-2919903 info@steptrading.nl www.steptrading.nl Nederlandse Autoped Federatie

22


Midwinter steptocht

Wintersteptocht omgeving Zwolle

Zaterdag 17 december 2011 te Zwolle

Voor 17 december 2011 staat de jaarlijkse Midwintertocht op de kalender. Deze editie zal plaatsvinden in Zwolle waar een mooie route is uitgezet richting Dalfsen. De route loopt langs ‘de Vecht’ waar over de dijk, langs het boerenland met prachtige boerderijen en door de bossen en over de 'stuw' gestept zal worden. De route zal begeleid worden door ervaren gidsen en je wordt ontvangen in winterse sferen bij pauzeposten voorzien van o.a. fakkels, vuurkorven, glühwein en warme chocolademelk. Het is een gezellige tocht van ongeveer 2 uur op recreatief niveau. Voor elke stepper een leuke winteractiviteit!

Bij de finish van deze tocht staat je een diner (optioneel) te wachten die verzorgd wordt door leerlingen van de ‘Ambelt’. Deze leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (Cluster-IV) waarderen het zeer dat ze voor een groep steppers na zo’n ludieke tocht een warme hap mogen serveren. De organisatie is in handen van Stepvereniging West Overijssel: stepteam Selles

Kamperzeedijk en stepteam Zwolle. Wanneer u deze tocht mee wilt maken als helper, wees welkom! Informatie hierover is te krijgen via het aanmeldingsformulier. Aanmelden en inschrijven kan vanaf heden op www.autoped.nl/midwinter tot uiterlijk 10 december 2011. Op de website staan ook de kosten voor deelname, diner en stephuur.

De tocht start om 16.00 uur in het Hengeveldcollege, dr Hengeveldweg 6 te Zwolle, waar je vanaf 15.00 uur terecht kunt voor het inschrijven. Er is de mogelijkheid om een step te huren.

23

Autoped Magazine nr 3 - 2011


Jeugdverslag door Melissa Kwint

Europese Kampioenschappen steppen Er was volop jeugd aanwezig op de Europese Kampioenschappen in de provincie Utrecht. Hoe zij dit evenement beleven leest u in deze bijdrage van Melissa Kwint uit de dames-junioren categorie. Donderdag 28t/m30 juli werd het EK steppen gehouden in Woudenberg. Twee weken voor het EK heb ik mijn step verbouwd met een groot achterwiel, en toen twee weken op vakantie gegaan. EĂŠn dag voor het EK kwam ik weer thuis. Verder dus helemaal niet getraind op mijn omgebouwde step. Dus 28 juli begon het met het EK sprint. Eerst kwamen de kwalificaties, toen de kwart finales, halve finales en finales. Helaas waren we in mijn categorie maar met drie deelnemers en hoefden we de kwart en halve finales niet te rijden. De kwalificatie ging redelijk goed, maar daarna gelijk al minder vanwege een lekke band. Toen kwam de finale eraan, die liep ook niet goed. Een klein stukje na de start heb ik een spaak eruit getrapt waardoor er een slag in het wiel

voor die 3e plaats wou gaan en anders gediskwalificeerd zou worden. Ik was toch wel blij met die 3e plek! Toen alles bekend was wie er had gewonnen gingen de meeste deelnemers naar sporthal de Camp om te douchen en zich klaar te maken voor de landenpresentatie en uitreiking. Ik ging lekker naar huis toe om te douchen, altijd fijn in je eigen woonplaats een EK. Eerst de landenpresentatie, er deden in totaal 12 landen mee aan het EK. Elk land werd omgeroepen en mochten boven bij het gemeentehuis staan waar ze een bidon kregen. Dat was erg gezellig. Daarna werd er gehuldigd. Dat was ook erg leuk. Aan het eind weer naar de sporthal de camp gegaan om gezellig met ze alle wat te drinken. Rond half 12 op de fiets richting huis gegaan door het

dorp waar ik nog een paar deelnemers in de kroeg zag zitten. Ik besloot om maar lekker door naar huis te gaan en om een keer vroeg me bed in te gaan. Vrijdagochtend ging ik gelijk door naar het parcours van het criterium. Daar werd een wedstrijd gehouden van 14 km, een korte afstand dus. Eerst startten de vrouwen, toen was er een kidsrace en als laatste startten de mannen. Die wedstrijd ging voor mij best wel goed, alleen op het begin te hard gegaan waardoor ik later een stuk afzakte. Deze wedstrijd werd ik ook weer 3e. kwam. Wel doorgestept omdat ik toch Nederlandse Autoped Federatie

Na de kidsrace en de wedstrijd van de 24


en rond 8 uur al naar Utrecht gereden, naar de Nedereindse berg. Daar startte eerst de marathon voor de dames om 11 uur. Die wedstrijd liep voor mij weer niet zo goed. Het was echt een heel zwaar parcours. Ik was al tevreden toen ik hem uit had gereden en toch weer 3e was geworden.

EK stepcriterium start damesveld, 29 juli 2011 in de straten van Woudenberg. mannen hadden we nog een estafette. Ik zat in een team met Judith en Anne. Omdat ik junior ben werden we als een damesteam gerekend. Het was erg spannend tussen ons en het Tsjechische jeugdteam. Ik reed de laatste ronde en deed er alles aan om hen voor te blijven. En dat lukte, dus we waren tevreden met de 3e plaats, dachten we toen. De huldiging werd 's avonds weer in de Camp gehouden waar het erg gezellig was. Helaas waren we toch 4e geworden met het damesteam. Maar wel blij omdat we twee jeugdleden hadden en ik als junior. Na de huldiging weer wat gedronken in de kantine. Daarna heb ik die dag bij de sporthal geslapen in de tent met Anne en Martijn.

Dat was erg gezellig, beter dan thuis, al hadden we die nacht zo goed als niet geslapen. En de volgende dag moest ik gewoon een marathon van 42 km rijden. ’s Ochtends zijn we eerst gaan ontbijten

Daarna heb ik de wedstrijd van de mannen gekeken die ook erg spannend was. Toen de uitslagen bekend waren hebben we alles van de baan gehaald, en alles opgeruimd. Snel naar huis gegaan om te douchen, en op naar de kaasboederij de Weistaar gegaan waar we met ze allen gingen eten. De huldiging werd rond kwart voor 10 gehouden, en daarna hebben we nog met z'n allen gefeest. Rond kwart over 12 was het afgelopen. Anne en ik wilden ook graag mee naar Amersfoort waar iedereen uit ging, maar omdat we nog geen 16 waren, waren we bang dat we toch bijna nergens in kwamen en hebben we maar met een

groepje tot 2 uur in de kantine gezeten. De meeste steppers gingen die ochtend weer naar huis toe. Anne, Maxime en ikzelf hebben samen met 2 Duitse en 3 Deense jongens nog even in de sporthal gezeten totdat ze ook naar huis toe gingen. Dat was erg jammer, want nu zie je ze een hele tijd weer niet. Het was echt een super EK!

Door Melissa Kwint, stepteam High Level Van der Laan. (Foto's Jens Seeman en Frans and Ina Moesbergen) 25

Autoped Magazine nr 3 - 2011


Van de AM Jeugdredactie Hallo allemaal! Na een editie weg te zijn geweest, zijn we er deze keer weer helemaal bij. Vind d jij het leuk om ook een stukje te schrijven? Twijfel niet en mail gerust naar maxime@autoped.nl. Heel veel leesplezier!

Wat jullie altijd al wilden weten over

Fiona Olthof Geslacht: vrouw Geboortedatum: 6 januari 1999 Woonplaats: Hengelo Stepteam: Stepteam Twente- van Wijnen Categorie: pupil Hoelang step je al? Ik ben vorig jaar na de zomervakantie begonnen met steppen. Wedstrijd training doe ik pas vanaf dit jaar februari. Waarom ben je gaan steppen? Ik heb een sportclinic gedaan en die vond ik (ondanks dat het heel hard regende) zo leuk dat ik lid ben geworden van Stepteam Twente. Op wat voor school zit je en in welke klas zit je? Op het AOC Oost in Enschede in E1KG1. Het AOC is een praktische groene school. Train je vaak? Ik train wel vaak: elke maandagavond, woensdagavond en de zaterdagmiddag. Wat is de hoogste prijs die je hebt behaald? Op het EK in Woudenberg dit jaar heb ik met de estafette samen met Marit van der Weerd en Diana Klooster de eerste prijs behaald. In welke afstand ben je het best (sprint, middel, lang?) Ik hou meer van de lange afstanden zoals de marathon.

NK stepcross Oss Zaterdag 8 oktober 2011 was het NK cross er weer. Dit jaar was het erg blubberig. Maar dat verpesten de sfeer niet. Ondanks de vele blubber op het parcours was het best goed te rijden. Het was wel super leuk, vond ik, maar vooral de berg en het einde was wel zwaar. Het weer was verder niet slecht. Alleen tussen de wedstrijd door af en toe een buitje. Wat mij wel op viel was dat er niet veel mensen waren. Het terrein bestond uit een stuk motorcrossbaan. En een stuk bos. Wat op zich wel mooi was.

door Kevin van Dorrestein, Stepteam High Level

Voor wie ben je het meest bang komend stepseizoen? Voor het WK volgend jaar ben ik het meest bang voor de Tsjechen. Wat voor step heb je? Een stalen rode step gemaakt door Peter Groeneveld. Zijn er dingen aan je step veranderd, of is hij nog origineel? Het stuur is zo aangepast dat hij lager staat dan in het begin. Wat verwacht je volgend jaar? Gewoon weer mijn best doen en er vooral veel plezier hebben tijdens de wedstrijden en de trainingen. Nederlandse Autoped Federatie

26


Indrukwekkende Rosanne Reijne op NK stepmarathon Kamperzeedijk 17 september stond in het teken van het NK marathon steppen. Zoals elk jaar was het weer een spannende wedstrijd met veel uitdaging. Ondanks de pittige weersomstandigheden beloofde het een mooie dag te worden. Nadat de kinderen het ’s ochtends tegen elkaar op konden nemen tijdens de kidsrace, startte s’middags de NK strijd. De marathon, 42,195 kilometers waarin werd gestreden voor de landelijke titel. Stevige wind tegen achter de dijk en dan negen rondjes doorbikkelen is niet altijd even makkelijk. Na een spannende wedstrijd won Jasper Stringa de eerste prijs bij de heren senioren. Hij liet Martijn Tiemens en Peter Groeneveld maar net achter zich. Bij de dames senioren was het nog boeiender. Titelverdedigster Rosanne Reijne kreeg al vroeg in de wedstrijd een lekke band, verloor hiermee vier minuten maar ze toonde dat ze sterk genoeg was om toch te winnen. Na een geweldige inhaalrace won ze in de sprint van haar zus Maxime Reijne. Hermien Koers werd derde. Bij de veteranen heren sleepte Peter Groeneveld de titel in de wacht. Bij de veteranen dames won Agnes Bossink. Martijn Tiemens liet wederom zien wat hij kon en werd eerste bij de heren junioren. Bij de dames junioren werd titelverdedigster Maxime Reijne ook dit jaar weer eerste. Zij liet de rest ver achter zich.

In de categorie cadetten heren, die 14,4 km moesten steppen, kwam Gerwout Lamberink als eerste over de streep. Nieuwkomer Giel Wind werd hier knap tweede. Bij de dames cadetten was Anne Nap veruit de snelste. Zij kwam van alle cadetten als eerste over de streep, en

liet zowel de dames als de heren cadetten ver achter zich. Bij de heren pupillen werd Niels van Ekeren Nederlands kampioen op de 4,8 km. Patrick Olthof zat daar een stukje achter. In de grootste jeugd categorie dames pupillen was het weer een echte strijd tussen Fiona Olthof en Marit van der Weerd. Na de hele race samen gereden te hebben, moest Marit het laatste stuk toch lossen. Uiteindelijk zat Marit er slechts 10 seconden achter. Ondanks de zware wedstrijd zijn toch nog 58 van de 59 starters gefinisht. Voor de steppers en stepsters van Selles Kamperzeedijk waren er veel podium plaatsen. Maar volgens Dick Klooster moet de gele aanblik op de bovenste trede volgend jaar flink ingedamd worden. Dat betekent dus dat we flink aan de bak moeten met ons trainingsschema.

Door Alice Klooster 27

Autoped Magazine nr 3 - 2011


Door René Elzinga

Hoe nieuw is de warming up? Weet u het nog? Alweer een hele tijd geleden (2005) deed ik in het magazine verslag over de laatste inzichten over rekken cq stretching van de spieren voor en na sportbeoefening. De zin en onzin van het rekken en strekken. (Oude AM nummers zijn na te lezen op www.autoped.nl/ledenzone). De uitkomst van het tweedelige artikel was dat je vooral dat moet doen waar je je lekker bij voelt maar dat rekken geen aantoonbare bijdrage levert aan blessurepreventie. Statisch rekken in de warming up kan zelfs blessures in de hand werken, afhankelijk van het type sportbeoefening dat er op volgt. In dit stukje wordt ingegaan op ‘de nieuwe warming up’ en of steppers hier hun voordeel mee kunnen doen.

Door de recente publicatie van het boek ‘De nieuwe warming up’ (T. Kamminga, 2011) staat een verantwoorde sportbeoefening en het voorkomen van sportblessures weer volop in de belangstelling. Niet zo gek, want van de 8-10 miljoen sporters in ons land raakt 1,5 miljoen per jaar geblesseerd en dat zijn dan zowel de recreatieve als de wedstrijdsporters. Als we dat in procenten doorrekenen is dat ongeveer 15% en bij een ledenbestand van 450 steppers aangesloten bij de NAF betekent dat per jaar ongeveer 65 geblesseerde steppers per jaar. Bij het ontstaan van sportblessures speelt een combinatie van persoonsgebonden (interne) factoren en omgevingsgebonden (externe) factoren een rol. Persoonsgebonden risicofactoren bepalen de belastbaarheid van de sporter en betreffen de lichamelijke en psychische eigenschappen van de sporter,

digheden, spelregels en de wijze waarop de scheidsrechter deze hanteert.

Zwaaien De ene sporttak is uiteraard blessuregevoeliger dan de ander, van het steppen weten we, in tegenstelling tot bijvoorbeeld hardlopen, dat de piekbelasting op het bewegingsapparaat veel geringer is. Toch kan bijvoorbeeld de zwaaibeweging van de benen bij het steppen

Waarde van rekken en strekken Kamminga zoomt met zijn boek in op het feit dat veel sporters ondanks het doen van een warming up toch veelvuldig geblesseerd raken. De auteur geeft met verschillende voorbeelden aan dat statisch rekken in de warming up geen bijdrage levert aan blessurepreventie of een betere sportprestatie. Zijn pleidooi: Het stretchtijdperk moet nu maar eens echt ten einde zijn! Kamminga: “Onderzoek in 1992 toont al aan, dat de warming-up, zoals die toentertijd uitgevoerd werd en nog wordt, geen bijdrage levert aan het voorkomen van blessures. En dit is later nog bevestigd door vele onderzoekers. De waarde van statische rekoefeningen, voorafgaande aan de te leveren prestatie heeft niet of nauwelijks een preventief effect op het ontstaan van blessures. In Nederland toonde Jan Halbertsma aan, dat stretchoefeningen geen veranderingen in de spierlengte (hamstrings) veroorzaakten,

“...Het stretchtijdperk moet nu maar eens echt ten einde zijn!...” zoals de mate van lichamelijke fitheid, de aanwezigheid van een lichamelijke afwijking, concentratievermogen, lichaamsbouw, leeftijd en geslacht van de sporter. Omgevingsgebonden risicofactoren bepalen de werkelijk optredende belasting op de sporter en betreffen de tak van sport, de aard van het sportevenement (wedstrijd of training), de rol van de tegen- en medestanders, sportaccommodatie, sportmateriaal, persoonlijke beschermingsmiddelen, weersomstanNederlandse Autoped Federatie

weer andere (overbelastings)blessures in de hand werken. In dit stukje richt ik me alleen op wat de auteur aangeeft ter blessurepreventie op het gebied van persoonsgebonden factoren. Het zou zeker interessant zijn ook de omgevingsgebonden factoren bij het steppen eens goed onder de aandacht te brengen. Hierbij kun je denken aan de wedstrijdregels, sportief gedrag van tegenstanders, het stepmateriaal, beschermingsmiddelen (enkels), enz. enz.. Wellicht hierover in een volgende AM meer? 28


maar dat alleen sprake was van een toegenomen pijntolerantie. Pope toonde in zijn onderzoek wel aan, wat uitgevoerd werd bij militairen, dat vooral leeftijd en getraindheid een relatie hebben met het optreden van blessures. Hoe ouder de persoon (het onderzoek strekte zich uit van een leeftijd van 17-35 jaar) en hoe slechter de getraindheid, hoe groter de kans op blessures. Ook is wetenschappelijk aangetoond, dat statisch stretchen vooraf aan de te leveren prestatie de krachtleverantie vermindert. Dat is goed meetbaar bij hoogspringers, maar ook bij sprinters. Uitgebreid onderzoek hiernaar is gedaan door o.a. Fletcher. Door te rekken voor de krachtsinspanning treedt er een krachtsafname op, waarvan de percentages liggen tussen de 3% en 28%. Deze krachtsafname treedt al op na in totaal 90 seconden statische rek en kan aanhouden van minimaal 15 minuten tot meer dan een uur”. Dit komt mij allemaal erg bekend voor, voor een uitgebreid verslag over stretching leest u de eerdere artikelen in de AM ‘Rekken en strekken, de zin en onzin voor de (step)trainingspraktijk’ deel 1 (AM 2005 nr. 4) en deel 2 (AM 2006 nr. 1) of surft u naar www.steppendoejezo.nl.

Range of motion Wat is er dan nodig voor de samenstelling van een goede warming up bij een te leveren sportprestatie, ongeacht niveau? Kamminga spitst zich daarbij toe op de volgende twee vragen: 1. In hoeverre vertaalt een grotere bewegingsuitslag zich naar een betere sportprestatie? 2. Is de sporter gebaat bij lange spieren? Kamminga geeft aan dat een toename in bewegingsuitslag in theorie gunstig is voor de prestatie bij sporters waar uiterste gewrichtsstanden veelvuldig voorkomen. “Voor sporten, waarbij het bereiken van de uiterste standen van gewrichten niet van belang is voor de prestatie (zoals bijvoorbeeld wielrennen en hardlopen) lijkt het vergroten van de ROM (Range of Motion) geen 29

doel op zich. Sterker, een kleine ROM kon wel eens een functionele, gunstige aanpassing zijn. Je moet dus een analyse maken van de sportspecifieke bewegingen en van de mate waarin uiterste gewrichtsstanden voorkomen. Of, anders gezegd: welke ROM zijn nodig voor het uitvoeren van de sport en in hoeverre is het noodzakelijk, dat de eindstanden

niet lukt. Want, en terecht concludeert u dit, het lichaam was totaal niet voorbereid op het leveren van een stepprestatie. Uw lichaam kwam uit een situatie, die totaal niets met steppen te maken had, er zelfs helemaal niet op leek. Laat staan, dat u geestelijk voorbereid was op deze inspanning”.

“... Lichaam en geest moeten voorbereid zijn op de prestatie...” van het gewricht behaald worden”? Voor veel sporten en volgens mij ook voor steppen, zijn grote bewegingsuitslagen niet zo essentieel. Behalve dan dat een beperking in lenigheid van de spieren die betrokken zijn bij de beenpendel (en dan ook nog afhankelijk van de gebruikte techniek) zoals o.a.de hamstrings, lage rug- en bilspieren een belemmerende factor kunnen zijn voor een efficiënte techniek (zie hiervoor verder de eerder genoemde artikelen).

Wat wel te doen? Hoe vul je die warming up nu wel op een juiste manier praktisch in? Dit onderbouwt Kamminga met allereerst een uitleg over de werking van spieren op celniveau die ik u bespaar. Het volgende voorbeeld (vrij vertaald naar het steppen) maakt wel veel duidelijk:

“Het is 3 uur, midden in de nacht en u bent in diepe slaap. U ligt echter met stepkleding en schoenen aan in bed. Ik wek u en vertel u, dat we nu, op dit moment, gaan steppen. U komt uit bed en probeert te steppen, wat uiteraard

De conclusie, die we hieruit kunnen trekken, is dat het lichaam eerst voorbereid moet worden op een te leveren prestatie. Dat betekent in bovenstaande situatie, dat de gewrichten, spieren, pezen, maar ook hart en longen op een „wakker niveau gebracht moeten worden; een hoger niveau van functioneren. In ieder geval geschikt om de prestatie te leveren. Nu is bovenstaande situatie uiteraard een extreem voorbeeld, maar steppers komen altijd vanuit een situatie, die in niets lijkt op de bewegingen die tijdens het steppen gemaakt worden. Vertalen we dit dan zeggen we niets anders dan”: de mobiliteit van de gewrichten (ROM) was ontoereikend om te steppen, de weerstand in de gewrichten tegen bewegen was te groot, de rustlengte van de spier was niet optimaal, Autoped Magazine nr 3 - 2011


Vervolg artikel rekken en strekken

de motorische controle, de tuning, was niet optimaal,

5. Gaan we de snelheid nog meer verhogen, gaan we toe naar de snelheden, die bereikt worden tijdens de sport, dan komen ook het hart en de longen aan bod.

de hart- / longfunctie was niet op een functioneel niveau.

“Dus dit betekent altijd, dat je het bewegingsapparaat moet voorbereiden op de te leveren prestatie, door het volgende te optimaliseren”:

6. En vervolgens, als laatste, voeren we hardloopspecifieke bewegingen uit. Oplopend tot de snelheden die er bij horen.

De bewegingsuitslag in de gewrichten (ROM), De weerstand in het gewricht tegen bewegen, De spierlengte, De motorische controle, ook wel tuning, De hart- / longfunctie.

“En dat doe je dan conform de relatie tussen de hoekstandsverandering in een gewricht en de spierlengte. En uiteraard gerelateerd aan de functievraag: steppen”. 1. Dus eerst zorg je voor voldoende mobiliteit in de gewrichten. Je voert lenigmakende oefeningen uit voor de gewrichten in die richtingen, die nodig zijn voor het steppen. De steppers komen immers uit een situatie die niets met de stepbewegingen te maken heeft. En de spieren passen zich qua lengte aan de grootte van de bewegingsuitslag in het gewricht aan: we hoeven ze dus niet apart te stretchen. De oefeningen

Nederlandse Autoped Federatie

verhogen krijgen we te maken met niet alleen een zweeffase, maar ook met een landingsfase. Dat betekent, dat ook tijdens de schokopvang deze „tuning plaatsvindt.

hebben een dynamisch karakter: ze voeren de bewegingen in een gewricht uit, die nodig zijn voor het steppen. Je bent dus aan het “hoeken”! Welke oefeningen zijn hier interessant voor steppers? Dit is een mooie vraag voor de fysiotherapeuten in ons ledenbestand denk ik. Kamminga geeft voor verschillende sporten oefenstof waarvan een deel wellicht is te gebruiken voor steppers maar ook specifieker gemaakt zou kunnen worden. Na dit ‘hoeken’ volgen er nog 5 stappen die simpel gezegd een sportspecifieke opvoering van het belastingsniveau van de betreffende sporttak zijn. Voor hardlopen ziet dat er zo uit: 2. Wandelen: we beginnen met wandelen, om de koppeling tussen gewrichten met hun kapsels, spieren en pezen op elkaar af te stemmen. Eigenlijk is het een soort „tunen van de verschillende elementen op elkaar. Door dit „tunen verhoog je in feite de belastbaarheid van het bewegingsapparaat. Coördinatie en stabilisatie zijn belangrijke componenten van de belastingsmogelijkheden van het bewegingsapparaat. Door bijvoorbeeld een juiste positie van de botstukken t.o.v. elkaar kunnen de spieren optimale kracht leveren of een optimale lengte toelaten,

“En dit is geen warming-up van een paar minuten. Hier ben je langer meer bezig, tot wel 20 minuten of soms nog langer. Naarmate de hardlopers ouder zijn, is een goede warming-up van essentieel belang. Het weefsel vervormt langzamer (de weerstand tegen vervorming is groter) en het duurt langer voordat het op het voor het hardlopen gewenste niveau is. Dit geldt niet alleen voor de lenigmakende oefeningen, maar ook voor de „tuning en toename in snelheid. Met explosiviteit in beweging, bijvoorbeeld het plotseling versnellen, moet je erg voorzichtig zijn. In de aanloop naar de kern of naar de wedstrijd moet het in eerste instantie vermeden worden: het lichaam moet eerst goed „getuned zijn (en dus goed op temperatuur). Maar als je op hogere leeftijd zorgt voor een goede overgang van rust naar inspanning, dan is ook de groep oudere lopers goed voorbereid op de te leveren prestatie en dan voorkom je blessures”!

3. Sneller wandelen, het zgn. briskwalken, om deze koppeling nog meer af te stemmen en dan verder opvoeren naar:

Tot slot zitten we dus als stepper met een paar (deels) onbeantwoorde vragen: welke mobiliserende oefeningen zijn met name geschikt voor steppers (deel 1 van de warming up) en hoe doorlopen steppers het beste de volgende 5 stappen. Is dat bijvoorbeeld door in geleidelijke stappen de bewegingsuitslag van de pendelbeweging te vergroten en daarna de afzet van soft naar hard (korte pendel) te maken? Interessante vragen, ook in het licht van een op te zetten trainerscursus!

4. het dribbelen. Door de snelheid te

Door René Elzinga 30


ECM sponsortocht trok veel deelname Op zaterdag 22 oktober werd de jaarlijkse ECM sponsortocht gestept in Deventer. Dit jaar was ipv een route van 70 km die gezamenlijk afgelegd werd, een ronde van 16 km uitgezet die de steppers zo vaak mogelijk konden rijden voor het goede doel. ECM staat voor 'European Christian Mission' - zendingswerk in Europa. Om 9.00 uur was de opening van deze stepdag met een woordje van de organisator, een warming up, het uitleggen van de steptechniek en een oefenrondje. Waarna er vanaf 10.00 uur gestept kon

worden om tussen 16.00 en 16.30 uur binnengehaald te worden. Als enige beoefenaar van de stepsport was ik al ver voor de groep uit en miste daardoor, net als twee wielrenners die meededen, de eerste rustposten waarvan er ĂŠĂŠn als routeaanduider moest dienen. Na te hebben gezocht en gebeld zijn we aan een inhaalrace begonnen en gefinisht met dus nog meer km's op de teller. De hierdoor gemiste tijd maakte dat ik minder pauzetijd had wilde ik m'n opgegeven aantal ronden behalen....dat werd dus doorsteppen!

Bij de finish werden we onder luid gejuich binnengehaald, stond een lekkere kop soep klaar en werd het gesponsorde bedrag bij elkaar opgeteld. Respect voor alle deelnemers die geen of nauwelijk stepervaring hebben en toch zo'n 2 tot 4 rondes hebben gereden. Al met al was het een geslaagde dag waarbij voor het ECM werk meer dan 20.000 euro is binnengehaald!

groet, Janine van der Molen www.ecmnl.nl www.mijnalbum.nl/Album=FPFUQRKJ

Voor uw agenda: de Twentse Stepveldtocht OM IN UW AGENDA AL VAST TE ZETTEN: Het vliegt voorbij, we zitten zo in december en dan staat het nieuwe jaar al weer voor de deur en breekt de tijd om sportief aan de slag te gaan weer aan. Nieuwe voornemens straks dan kunt u op 15 januari 2012 Veldtourtocht Maarten Nijland Classic steppen! U bent van harte welkom bij de OWC en Stepteam Twente veldtourtocht van 32 en 52 km in en rond Oldenzaal op zondag 15 januari 2012. Deze uitgezette cross toertocht voert grotendeels over verharde 31

zandpaden en geasfalteerde wegen. Via de Tankenberg en de hogere delen van De Lutte gaat de tocht langs vele bijzondere plekken. Halverwege kunt u bij een controleplaats genieten van een versnapering en een beker warme thee. Deze tourtocht is uitermate geschikt voor steppers, omdat het grootste gedeelte over verharde paden en geasfalteerde wegen voert. Het zijn de mooiste delen in Twente waar bijna geen verkeer komt. Deze tocht is goed te rijden op een standaard step maar nog beter met een ATB step, houdt u rekening met veel glooi-

ingen van het landschap, er moet wat geklommen worden, en er zijn heerlijke afdalingen. Kom meesteppen in Twente 15 januari 2012. Veel leden van stepteam Twente doen zelf ook mee. Meld je wel even op tijd aan via het onderstaande webadres. Want dat maakt de organisatie een stuk makkelijker. We hopen u te begroeten. Als u een helm heeft neem die mee.

www.stepteamtwente.nl Autoped Magazine nr 3 - 2011


De 12e IJsselmeerronde op de step, 245 km door h 13 augustus 2011 was de dag van de waarheid. Dagenlange studie op buienradar naar alle plaatsen rond het IJsselmeer leverde een gunstig beeld op. In ieder geval niet zo veel wind om af te haken. Na een korte nacht bij mijn neefje in Zwolle om twee uur ´s-nachts pasta gegeten en om drie uur richting Kampen getrokken. Bij de parkeerplaats aan de latere finish was er absoluut niemand te bekennen dus even leek het allemaal een droom. Gelukkig stonden er om 4 uur bij de oude IJsselbrug toch 6 steppers aan de start voor de 12e IJsselmeerronde, waaronder Janine van der Molen als enige vrouw. Naast/onder de steppers respectievelijk twee traditionele Kickbikes met een groot en een klein wiel, twee Effendi-steps met grote wielen en twee carbon steps van Peter Groeneveld, ook met grote wielen. Er was enige belangstelling van de plaatselijke (?) pers, familie en vrienden, een enkele verlate cafégast en de volgwagens natuurlijk. Het weer op dat moment: windstil, droog en niet koud. Eigenlijk ideaal als je er zo over na denkt. Vanaf het vertrek bleek dat drie van de mannen eigen ideeën hadden bij het begrip toertocht. Peter Groeneveld maakte direct duidelijk dat hij ging voor niets meer of minder dan het parcoursrecord en Pieter-Jan Rozing en René Koning pikten aan. Van de rest van het "peloton" miste Walter van Mook op een gegeven moment de aansluiting. Dan is het ineens erg donker en is meer dan 200 kilometer een hele lange solo als je de weg niet goed kent. Erg jammer en achteraf misschien te vermijden geweest. Voor mij verdween daarmee het eerste aanknopingspunt en moest ik me richten op Janine. Helemaal geen straf, integendeel, maar met 25

Nederlandse Autoped Federatie

jaar en 25 kilo meer op de klok en veel kilometers minder in de benen ging het moeilijk worden. Hoe moeilijk, daar had ik gelukkig nog geen idee van. Met wat zoeken in Emmeloord reden we de eerste drinkpost voorbij en kregen we een heel donker stukje natuur. Bos, groenstrook, wie zal het zeggen. Het beeld stond gewoon op zwart. Hoe mooi is dan de dageraad, die dicht voor Lemmer aan de rechterkant op dook. In Lemmer reden we over de kermis, maar afgezien van een zee aan plastic beker-

tjes was daar om zes uur ´s-ochtends weinig te beleven. Qua natuur was Gaasterland hartstikke mooi bij een bleek zonnetje. Bij Neiemirdum een verkeerde afslag genomen voor een omweggetje van een kilometer of twee. Dat leverde een windmolen op en een das midden op de weg. Nooit eerder in levende lijve gezien (zeldzame nachtbrakers die dassen). Nu eerlijk gezegd ook niet, want hij/zij was helaas vers doodgereden. Tot de controlepost Stavoren bleven we langszij, met uitzondering van de klimmetjes die ik in de afdaling met mijn grotere gewicht weer compenseerde. Opvallend waren de schapen op en langs de dijkweg, die voor steppers proefondervindelijk niet op de loop gaan. Na Stavoren hing ik aan het elastiek. Eerst langs Hindeloopen, een wonderschoon plaatsje als je er de tijd voor neemt. Daarna langs Workum, bekend van de Elfstedentocht en van het Jopie Huisman Museum, dat waarschijnlijk nog niet open was. Vervolgens langs Makkum (van het aardewerk) en toen kwam dreigend de Afsluitdijk in zicht. 32


het weidse land.

Peter Groeneveld

Het angstvisioen van hevige tegenwind kwam gelukkig niet uit, al stond de langzaam opkomende wind in het nadeel. Iets over de helft van de Afsluitdijk brak het elastiek af en was het kiezen tussen instorten of in eigen tempo verder rijden. Ik heb het laatste gekozen. Wel heel erg bedankt voor je gezelschap en het gang maken Janine. Om elf uur in Den Oever zat ik op een prachtige gemiddelde snelheid, maar ook steen kapot. Ik weet nu wat het betekent om heel lang net iets boven je macht te steppen. Een schrale troost is dat PieterJan Rozing en René Koning enkele uren eerder ongeveer hetzelfde meemaakten met Peter Groeneveld. In het restaurant in Den Oever tintelde en protesteerde er van alles en in de vijf kwartier dat ik er noodgedwongen gezeten heb werd het twee keer verdacht

Jaap de Jong

licht in mijn hoofd. Zelfs de koffie en de appeltaart waren op dat moment niet aan mij besteed. Ik heb overigens de hele rit niets gegeten en de tank alleen vol gegooid met 7 liter sportdrank en drie kopjes cup-a-soup. Mijn idee is dat stevige kost toch niet verteert als je intensief aan het steppen bent. Wat was het verleidelijk om in de ondertussen speciaal voor mij gereserveerde bezemwagen te stappen! Je bent 56, je hebt er 130 km op zitten, waar ben je mee bezig, straks blijf je erin en meer van dat soort overwegingen. Vanaf dat moment had ik echter twee beschermengelen in de vorm van Arie Folkers en Albert van Dijk. Die vonden dat ik het echt nog even moest proberen en dat het doodzonde was om na zo’n eind op te geven. Op zich was dat een wijze raad: eerst kijken of je een beetje bent hersteld en pas als dat echt niet zo is de handdoek in de ring gooien. Het bleek dat ik nog 18 kilometer per uur kon draaien op weer zo´n eindeloze weg, kaarsrecht door de Wieringermeerpolder. Met tegenwind. Niet hard geef ik toe, maar op zo´n moment lijkt alles hard. Daarna kwam eindelijk Medemblik in zicht. Een leuk plaatsje als je er de weg niet kwijt raakt, wat prompt gebeurde omdat de bezemwagen niet mocht volgen. Met wat hulp van de lokale bevolking kwam ik er uiteindelijk aan de andere kant weer uit en groot was de verbazing en de opluchting toen ik daar ook Arie en Albert weer zag staan. Het volgende stuk was kronkelen met de dijk

33

mee langs Andijk en naar Enkhuizen. Daar begon de laatste en meest grimmige bedreiging: de eindeloze dijk langs het Markermeer. Het bordje Enkhuizen Lelystad 37 kilometer ga ik niet vergeten. Daar zakte de teller op moeilijke momenten zelfs weg tot hoog in de 16 kilometer per uur. Halverwege de dijk ben ik zelfs nog even in de bezemwagen gestapt om stevig uit te hijgen, op mijn verzoek languit in de bijrijders-stoel. "Het is jouw dag" zeiden Arie en Albert en ik was ze opnieuw dankbaar. Toen was het nog "maar" 55 kilometer. Ik wil niet zeggen dat dat je vleugels geeft, maar opgeven kan je dan voor je gevoel bijna niet meer maken. Na de beruchte bocht in de dijk, met Lelystad dat maar niet dichterbij wil komen, kwam uiteindelijk toch Flevoland onder de wielen. Ondertussen was het zachtjes gaan regenen. Niet echt de bedoeling, maar je wordt er toch iets frisser van, zo lang je maar niet door nat raakt. De pijltjes die me door Lelystad moesten leiden heb ik -mogelijk door verregaande staat van vermoeidheid- nooit gezien. Ik wist alleen dat ik naar de Houtribdreef moest, maar dat bleek een autoweg, met in geen velden of wegen doorgaande fietspaden te bekennen. De ontwerper van Lelystad moet beslist een enorme hekel aan fietsers (en steppers?) hebben gehad. Ook Arie en Albert kwamen er niet meer uit en op een gegeven moment hebben we besloten dat ik de autoweg zou Autoped Magazine nr 3 - 2011


Vervolg verslag IJsselmeerronde

nemen en dat zij knipperend zouden volgen. Erg blij dat je in Lelystad bijna nooit een agent op straat ziet, want hij/zij had waarschijnlijk weinig begrip gehad en de bekeuringen zijn niet mals tegenwoordig. Vals spelen zou ik dit niet willen noemen, want uiteindelijk heb ik 249,5 kilometer gereden. Na Lelystad constateerde ik dat ik nu nooit meer mocht opgeven, ook al was het inmiddels opgehouden met zachtjes regenen. Ik moest mijn zonneklep weer op zetten bij gebrek aan ruitenwissers voor mijn bril en dat werkte trouwens goed. Het even proberen vanaf Den Oever is uiteindelijk 110 kilometer geworden en met elke afzet kwam Kampen iets dichterbij. Arie en Albert wezen de weg, stonden me overal aan te moedigen, reikten bidons en soep aan en hebben mij er fantastisch door heen gesleept. Het voelde als een vijfsterrenbehandeling. Voetgangerstoplichten op groen gezet richting Kampen, gidsbrommer voor het laatste stukje, geblokte finishvlag, je kon het zo gek niet bedenken. Ook na de finish bleef het voortduren. Ik kreeg de medaille omgehangen, Arie ontfermde zich over mijn step en Brian Veldman nam me aan het handje mee richting

douche en masseur. Ik was laatste (Janine was al bijna twee uur binnen), maar door de begeleiding voelde het toch als een overwinning. Wat ik erg leuk vond is dat de toppers me achteraf per mail gefeliciteerd hebben, met excuus voor het feit dat ze me niet hebben opgewacht aan de finish. Die verontschuldiging is zeker niet nodig heren, want natuurlijk waren jullie ook moe. Het was erg lang wachten geweest en stel je voor dat ik dan in de bezemwagen was komen opdagen in plaats van er voor. Als bewijs van dat ik in 16 uur (netto steptijd 13 uur) tot het gaatje ben gegaan zat er in de punt van allebei mijn gympen een gat van twee centimeter. De zolen waren mooi vlak voor op de stepplank en ze gaven lekker veel grip, maar zijn nu rijp voor de sloop.

heeft laten voorzien. Wie kan zo’n parcoursrecord ooit nog verbeteren? Misschien alleen Peter zelf want ik hoorde later van hem dat hij een flinke dip heeft gehad van Medemblik tot Lelystad, waarbij hij door te weinig drinken terug moest vallen tot 22/23 kilometer per uur. Geef mij ook zo´n dip!

Tot slot: Een hele diepe buiging voor de echte winnaar Peter Groeneveld, die PieterJan Rozing en René Koning uit zijn wiel reed en in een fabelachtige tijd van tien uur en tien minuten rond het IJsselmeer raasde, daarbij alle drink- en stempelbemanningen min of meer verbijsterd achter latend. Het zou mij niets verbazen als hij zich door de volgwagen met Allard Nap al rijdend van nieuwe bidons

Een even diepe buiging voor de organisatie, die de rijders (mij in ieder geval) in de watten heeft gelegd op een manier die ik nog niet eerder heb mogen ervaren. Ik vraag me ernstig af of ik ooit op herhaling kom, maar het was groots om mee te mogen maken!

door Jaap de Jong

Advertentie

www.2wieler www. 2wielerverhuur.nl verhuur.nl

Fietsen èn steppen door heel Nederland!

2Wielerverhuur is gevestigd in Utrecht en we hebben op dit moment maar liefst 200 steps in verhuur! We bieden veel arrangementen voor zowel een paar uurtjes als een hele dag, gecombineerd met lunch of diner, vaartochten, bezoek aan musea's en andere activiteiten. Verder brengen (en halen) we de steps op locatie door heel Nederland!

De Rijnstreek 2wielerverhuur tel. 06-51682805 | info@2wielerverhuur.nl Nederlandse Autoped Federatie

34


Record opbrengst Ride for the Roses Aalsmeer De prestaties van de Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong gaan ongetwijfeld de historie als uniek. Hij won zeven maal de Tour de France én zijn persoonlijke strijd tegen kanker. Dat voorrecht is veel andere kankerpatiënten niet gegund. In 1997 besloot Armstrong daartoe geld in te zamelen voor kankeronderzoek, gericht op meer kans op genezing. Hij richtte in Austin, Texas de Ride for the Roses op. In 1998 werd in Amsterdam het startschot gegeven voor de eerste Ride for the Roses in Nederland.

De 14de editie van de Ride for the Roses heeft € 1.517.535,27 opgebracht voor KWF Kankerbestrij-ding. Dit is de grootste opbrengst in de geschiedenis van de Ride for the Roses. De opbrengst zal ten goede komen aan onderzoek naar de (late) effecten van de behandeling van Hodgkin-lymfoom, een vorm van lymfeklierkanker. Jaarlijks krijgen ongeveer 400 mensen te horen dat ze Hodgkin-lymfoom hebben. De laatste decennia zijn de overlevingskansen van patiënten met het Hodgkin-Lymfoom aanzienlijk verbeterd.

Aalsmeer 9.800 deelnemers stapten zondag 4 september op de fiets om zich in te zetten voor de strijd tegen kanker. De tocht is goed verlopen. Er waren slechts enkele kleine valpartijen en de slachtoffers hebben gelukkig geen zware verwondingen opgelopen. 6.000 fietsers reden de 100 km tocht vanuit de bloemenveiling Aalsmeer richting Haarlem, Hille¬gom en Uithoorn. De overige deelnemers konden 25 of 50 km

rijden. Dit was een mooie tocht rond¬om de plassen ten zuiden van Aalsmeer richting Leimuiden en Woubrugge. Het weer was bewolkt, weinig wind en een ideale steptemperatuur. De weersverwachting was regen, maar op enkele spat¬ten na bleef het gelukkig droog.

Promotie Ik probeer elk jaar mee te doen met de Ride for the Roses, enerzijds vanwege het goede doel en anderzijds om de stepsport te promoten. Want wat krijgen de steppers leuke, positieve reacties onderweg van de fietsers. Ik was al vroeg aangekomen in de bloemenveiling om uit te kijken naar andere steppers. Samen optrekken is een stuk leuker en een stepper gaat toch iets sneller dan een toerfietser. Op de deelnemerslijst zag ik namen van steppers die ook elk jaar meesteppen, maar ik kon ze tussen de menigte niet ontdekken. Vlak voor de start van de 50 km kwam Aad Rodenburg met zijn dochter Alice aansteppen. Met z’n drieën begonnen we aan de 50 km.

Onderweg werden we ineens door drie steppers uit Made ingehaald. Dat is toch wel een aparte ervaring en na een gezellig praatje liet ik ze in hun eigen tempo door steppen. Samen met Aad en Alice genoot ik van het landschap, de leuke dorpjes waar live muziek speelde en van de mooie villa’s onderweg. Later op foto’s ontdekte ik ook een groep steppers met o.a. Ries van Mourik en Kees Flipse, maar die hebben wij daar dus niet ontmoet.

Volgend jaar De Ride for the Roses editie 2012 vindt plaats op 9 september in Naaldwijk, met als startlocatie de bloemenveiling FloraHolland. Ik wil iedereen aanraden om volgend jaar ook met deze mooie, gezellige toertocht mee te doen, voor het goede doel.

Door Piet Visser 35

Autoped Magazine nr 3 - 2011


Opfrissen

tijdens de koers...

In 2010 zette SMOVE, onderdeel van de Arion Group, de eerste stappen in de sportwereld met de kwalitatief hoogwaardige sprotcompressiekousen. SMOVE heeft zichzelf als doel gesteld sportirritaties om te zetten in sportinnovaties. De kousen bleken een schot in de roos en werden onder meer gebruikt door de atleten van AA Drink/Leontien Cycling Team. “Naast zeer enthousiaste reacties op de compressiekousen, gaven de renners en rensters aan dat verfrissen tijdens of direct na het koersen vaak lastig is,” zegt Ewout Boogaard, manager van SMOVE. “Daarom hebben we de SMOVE Sports Gloves bedacht, die daarvoor een fijne oplossing bieden.” De SMOVE washandjes bevatten Aloë Vera voor de huidverzorging en prikken niet in de ogen.

Verder zijn de washandjes: Zeep-, kleurstof-, latex- en alcoholvrij pH-huidneutraal en hypoallergeen. Wat ook uniek is aan de Sports Gloves is dat de washandjes kunnen worden

gebruikt bij het reinigen van schaafwonden en dat ze opgewarmd kunnen worden in de magnetron. Dit geeft een nog lekkerder gevoel bij het wassen. Probeer het uit de SMOVE.

Steppen tijdens de start van de Giro d' Italia in het Deense Hernen. Deze week zijn de eurocupdata voor het nieuwe jaar 2012 vastgesteld. Het internationale stepseizoen wordt geopend in het Deense Hernen op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei 2012. Dit tijdens de start van de Giro d'Italia in Denemarken. Dus veel volk, veel publiek, veel PR. De IKSA eurocups zijn open, iedereen kan meesteppen. Je hoeft geen topstepper te zijn om mee te doen. Dus houd je van een sportief avontuur meld je aan straks. De website van de eurocup in Denemarken wordt natuurlijk nog bijgewerkt maar hij staat reeds online op www.run4you.dk De eurocup is een competitie verspreid Nederlandse Autoped Federatie

over 5 weekenden. In 2012 zal er geen eurocup in Nederland plaats vinden. Maar vanuit de NAF wordt er wel naar alle eurocups een NAF bus geregeld als mensen zelf geen vervoeren regelen. Naar de Duitse en de Deense eurocup zullen waarschijnlijk de meeste deelnemers met eigen vervoer gaan (carpool coördinatie kan via het NAF secretariaat). Voor de Franse, Tsjechische en Italiaanse eurocup wordt er een NAF huurbus geregeld. Het Deense Hernen ligt op 6,5 uur rijden vanaf Groningen. Veel NAF steppers gaan die kant op en velen gaan naar Denemarken met eigen vervoer. Het valt in

de voorjaarvakantie voor zover duidelij is nu. Als je naar Denemarken gaat cc je inschrijving altijd aan het NAF-secretariaat. De Denen zijn er in elk geval al klaar voor! We verwachten dat er veel NAF leden meegaan. Hernen is een plaats die al veel sportevenementen georganiseerd heeft. Het EK badminton, WK worstelen, UEFA under 21, EK handbal en vele wielerwedstrijden. De faciliteiten zullen volgens onze Deense stepcollege goed verzorgd zijn. Alle data's van de eurocups staan op www.iksaworld.com 36


Kruising tussen een step, segway en fiets... De Amerikanen hebben een nieuw voertuigje geschapen om mensen te vervoeren. Dit persoonlijk transportvoertuig is een kruising tussen een elektrische fiets, snorbrommer en step. De importeur ziet het mensen gebruiken voor kortje ritjes naar de stad, naar kantoor of school, of in de vrije tijd naar de camping of de boot. De LYRIC wordt verder aangeprezen als een makkelijk voertuig waarmee je overal simpel tussendoor en snel voorbij kunt gaan. Nou, geef mij maar de step hoor ik u denken.

Praktisch en lichtgewicht De LYRIC is zowel zittend als staand makkelijk te besturen en u heeft er slechts een bromfietscertificaat voor nodig. Met de LYRIC zijn ook spullen te vervoeren, want het kan maximaal 150 kilo aan gewicht dragen. Een ander pluspunt is dat de LYRIC in drie eenvoudige stappen opklapbaar is, dus heel simpel onder de arm mee te nemen in de auto, trein, caravan of boot. De bijpassende hoes zorgt ervoor dat de Lyric draagbaar is en goed beschermt.

Op straat of ruig terrein De LYRIC is er in verschillende modellen: De S-Serie voor op straat, in de stad of ander vlak terrein en voor het vervoeren van vrachtjes. Hellingen zijn geen probleem. Het is volgens de EU-standaard uitgerust met een zadel, kilometerteller, alarmsysteem met afstandsbediening, spatborden en spiegel. Speciaal voor ruig en onverhard terrein is er de LYRIC A en K-serie: de vering is los-

ser en de wielen zijn groter waardoor dit terrein goed te berijden is. In Nederland kan je denken aan het bos, de heuvels of de duinen en het strand. Verkoopadviesprijs: v.a. â‚Ź 2.789,-. Incl. BTW, excl. kenteken en afleverkosten.

1 miljard euro Het National Instituut voor Sport en Bewegen meldt dat BV Nederland 380 tot 930 miljoen euro per jaar kan verdienen als meer medewerkers gaan sporten en bewegen.

Foto bron: Lyric motion

Als alle werknemers de fitnorm halen, dus drie keer per week 20 minuten sporten, levert dat bijna 1 miljard op. Het tegenovergestelde is ook het geval: te weinig bewegen is een concreet arbeidsrisico en levert meer verzuim op. Het NISB en het Diabetes Fonds roepen daarom werkgevers, overheid en politiek op p om nu in beweging te komen.

37

Autoped Magazine nr 3 - 2011


Kort stepnieuws De gehele Tour de France route steppen in 2013 Tour de France per step...? we hebben het al vaak gehoord, maar nog niemand heeft het ook daadwerkelijk gedaan. De Tsjechische stepper Jan VlĂĄĹĄek stepte dit jaar reeds een aantal touretappes en daaruit ontstond het idee om in 2013 een evenement te organiseren waarbij meerdere steppers de hele tour per step afleggen. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen en mensen kunnen binnenkort ook de website bezoeken, hier houden we u zeker op de hoogte van via de digibrieven en het Autoped Magazine. Er staat sinds deze week een PR film

online ter promotie van het project: www.kickfrance2013.com/en/ En ook de IKSA site zal er veel aandacht aan schenken in de komende maanden. Dus wil je meesteppen meld je aan en begin vroegtijdig met trainen.

Hebt u kopij voor kortnieuws? mail het door naar redactie@autoped.nl

Rectificatie

Monark transportstep In het vorige nummer heeft de redactie bericht over de Monark transportstep. De handige step met een laadplatform. Ten onrechte is onvermeld gebleven dat Nederland een eigen importeur heeft. Dit is Gooiker Steptrading uit Hengelo. Kijk op de site stepshop.nl onder bedrijfsteps, dan vind je het zo.

2handssteps Heb je zelf een 2ehands steps zet deze te koop za. 19 nov. op de stepmarkt. Gewoon buiten op de P-plaats. autoped.nl/stepdag

Opvallende spatborden op je step Het Belgische bedrijf Metasol ontwikkelde een nieuw spatbord met retroreflectie. De minuscule pareltjes weerkaatsten het licht in de richting waaruit het afkomstig is. Transparante bolletjes met de juiste brekingsindex hebben die eigenschap.

streeks organisaties die zich inzetten de verkeersveiligheid van schoolkinderen. De innovatie werd volledig zelf ontwikkeld

stelt het bedrijf in staat zeer competitieve markt blijven. Bekijk het filmpje op www.industrie.be.

De pareltjes worden op een drager geplakt welke zelf uit een flexibele stoffen band bestaat. De band wordt in een volautomatisch proces op het spatbord verlijmd. Dit product draagt bij aan de verkeersveiligheid door de vergrote zichtbaarheid. De speciale vorm van het spatbord met opstaande randen maakt dat er ook vanaf de zijkant nog steeds een zekere reflectie is. De effectiviteit ervan wordt bevestigd door een keuring met ECE waarde 104. De spatborden kregen al behoorlijk aandacht in gespecialiseerde media en worden momenteel een aantal fabrikanten bepaalde fietsmodellen aangeboden. Het bedrijf verkoopt spatborden ook rechtNederlandse Autoped Federatie

38


Zondag 11 december 2011 SPRANG CAPELLE - Zo. 11 dec vindt de 2e winterserie steptocht plaats in Brabant. Stepteam Brabantsbont zorgt elke tocht voor wat te eten. Na het volbrengen 4 van 5 winterserietochten is er voor elke deelnemer een herinnering. Startlocatie : Sporthal De Slagen in Sprang-Capelle. (de Gaart 2). Afstand is ongeveer 40 kilometers per tocht.

Deelname p.p. 5,- euro per tocht. Stephuur is mogelijk bij de winterserie tochten voor 10,- euro per step Starttijd: 10.00 uur, meld je even vooraf tijdig aan via e-mail. Meldtafel: is open vanaf 09.15 uur Gijs de Geus 0416-276023 John Verschure 0624-976309 Organisatie: www.stepteambrabantsbont.nl

Nieuwe generatie wielen Het 50 jaar bestaande, italiaanse wielermerk 3-T brengt een nieuwe generatie wielen. De serie is Mercurio genoemd voor tubes en Accelero voor draadbanden. Deze nieuwe wielen verenigen een laag gewicht, duurzaamheid en gebruiksgemak.

en om links en rechts. Geboorde gaten brengen spanning in het materiaal en dat wordt hiermee voorkomen. Of de sleufjes niet erg vervuilen tijdens het gebruik wordt niet vermeld. De schone velg, naaf en spaken wegen samen nog geen 1400 gram.

Ze zijn gemaakt van een carbon samenstelling die erg stijf is maar toch zeer licht. Om de traagheid van een wiel te verminderen, moet juist de omtrek zo min mogelijk gewicht hebben. Daarom zijn ook de spaken omgedraaid. De afgeplatte kant wordt in de velg gestoken en het draadeind zit aan de naaf. De velg is daarvoor van sleufjes voorzien, om

Op de website van 3T zijn duidelijke foto's te vinden. Tevens een webshop, maar aan de mooi ontworpen tweewieleronderdelen hangt een aardig prijskaartje. Zie www.3tcycling.com menu about 3T – technologie – engineering – mercurio.

De N.A.F. organisatie | www.autoped.nl NAF-secretariaat

Penningmeester

Thijza Brouwer Ledenadministratie | www.autoped.nl | digibrief Klaas Benninkstr. 19 8281 ZV Genemuiden | fax (084) 2297741 thijza@autoped.nl Mobiel (06) 53869770 | tel. (038) 3856747 Charlotte de Mol Financiële zaken Schoterlandseweg 125 penningmeester@autoped.nl

Bankrekeningnr NAF 35.07.73.483 Rabobank 8411 ZA Jubbega Tel. 0516-463129

Overige adressen, functies en telefoonnummers van de gehele NAF-organisatie en commissies zie www.autoped.nl klik op NAF-organisatie. Advertentietarieven van dit Autoped magazine of op de website zie www.autoped.nl/adverteren.html

Colofon Het Autoped Magazine informeert haar lezers over vrijwel alles wat er op stepgebied gebeurt in Nederland, zoals wedstrijddata, aankondigingen van steporganisaties, wedstrijduitslagen, ervaringen van stepcollega’s, stepadressen, nieuwe ontwikkelingen, praktische steptips, etc. Verschijning Het streven is elk kwartaal. Voor de uitgaven zijn de kopij inleverdeadlines gesteld op 20 feb., 20 mei, 15 okt. en eind dec. (redactie@autoped.nl). Abonnement Ieder NAF-lid is automatisch abonnee en licentiehouder. U kunt lid worden van de NAF door u aan te melden bij de NAFsecretaris. Het NAF-lidmaatschap kost 19 euro per jaar. Surf naar www.autoped.nl en klik op lid worden. Aan deze uitgave werkten o.a. mee: Pieter Jan Rozing Piet Visser Erik Wolbers Paul Wigbers Jaap de Jong Jasper Stringa Melissa Kwint Redactieleden: Bernd Steenbergen Frans Moesbergen Eric van der Meide Redactieleden: Maxime Reijne Arie Folkers René Elzinga Stephan Bouman Cartoons: Alroy Nanlohy Eindredactie: Marco Barendse Van Abcoudehof 44 3911 BN Rhenen 0317-612975 redactie@autoped.nl Aquisitie/advertenties: secretariaat@autoped.nl Vormgeving & opmaak: www.thyza.com

Autoped Magazine

2e qinterserie

Stuur uw kopij voor AM-4 voor 25 november 2012 door aan redactie@autoped.nl

39

Autoped Magazine nr 3 - 2011


Kom naar de NAF stepinfo- en doedag! www.autoped.nl/stepdag

Klaas Benninkstraat 19 - 8281 ZV Genemuiden

Profile for Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2011 #3  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2011 #3  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Advertisement