__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Autoped Magazine Kwart a a l u i tg ave va n d e N e d e r l a n d s e A u to p e d Federatie

Nummer 3 - 2010 | 6,- Euro

Actief de winter in op step en stepslee

Ledenvergadering Zaterdag 20 november Autoped Magazine nr 3 - 2010


Aanleveren... Wilt u ook iets aanleveren voor het AM? Hieronder wat tips. Aanleveren van kopij of beeldmateriaal voor het magazine: Losse tekst of Word zonder plaatjes. (Beelden in Word aanleveren kan niet, dus beelden als losse foto’s aanleveren in minimaal 300 dpi formaat bij 100% plaatsing. Dus foto’s van 100 kb daar kunnen we niets mee. Ze moeten minimaal 1 Mb per stuk zijn. Kopij kan naar AM redactie: redactie@autoped.nl (post adres of telefoon zie colofon)

Inhoud NAF dag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3 Ledenvergadering agenda. . . . . . . pag. 3 Vacatures in de NAF. . . . . . . . . . . . pag. 4

Wisseling van de wacht De wisseling van de wacht in de redactie is

den. Van de interviews met sporters maken

soepel verlopen. En zoals dat gaat met wis-

we een gewoonte zodat we meer te weten

selingen: er wordt ook wat veranderd. Niet

komen over hun liefde voor de step. Met

te veel want het goede wordt bewaard.

deze verscheidenheid blijft het blad leuk

Zo blijven natuurlijk de jeugdpagina's. Dit

voor iedereen die de stepsport een warm

keer met een uitgebreid verslag van de

hart toedraagt.

wereldkampioenschappen in Ivrea, Italië.

Online stepwijzer. . . . . . . . . . . . . . pag. 5

Ook de zoektochten naar nieuwe dingetjes

Wat ook blijft is jullie bijdragen. Heb je iets

NK sprint 2010 verlag. . . . . . . . . . pag. 6

en materialen voor de step blijven aan bod

meegemaakt, of iets gezien wat in enig

komen. En aan onderzoek en beschouwin-

verband staat met de step, bel of schrijf

gen ontbreekt het niet.

naar de redactie. Over onze sport lezen

Midwintertocht . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7

is leuk en daarom wordt elke bijdrage

Stepteam Amersfoort. . . . . . . . . . . pag. 8

Vanaf dit nummer is de rubriek “ik step

gewaardeerd.

de pen door” weer terug. En we laten de

Tot slot bedank ik Hans Korbee, voor de

Veteranen in actie op de berg. . . . pag. 9

pen niet meer werkloos liggen. De teksten

jaren waarin hij dit magazine heeft vorm

Ik sport dus ik ben. . . . . . . . . . . . Pag. 10

worden hier en daar opgevrolijkt met een

gegeven.

Verbeter je prestaties . . . . . . . . . . pag. 8

Led verlichting. . . . . . . . . . . . . . . pag. 11

tekening of een cartoon. Daarvoor is een

groet, Marco Barendse

tekenaar van buiten de NAF bereid gevon-

De AM redactie | redactie@autoped.nl

Einstanden Kickbike cup . . . . . pag. 12-13 Steppen langs de Loire . . . . . . pag. 14-15 Teamklassement . . . . . . . . . . . . . pag. 16 Knipsels uit de krant. . . . . . . . . . pag. 18 Ik step de pen door. . . . . . . . . . . pag. 19 Jeugdredactie. . . . . . . . . . . . . . pag. 20-24 Knipsels uit de krant . . . . . . . . . . pag. 25 Eerste fietspad bestaat 125 jaar. pag. 26 Care plus pakket . . . . . . . . . . . . . pag. 26 Afsluitdijk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 27 Colofon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 27

Nederlandse Autoped Federatie

2


Wij nodigen u uit voor de NAF ledenvergadering

Dagprogramma zaterdag 20 november 2010 09.30 10.00 10.00 10.15 10.45

11.00 12.15 12.50 13.20 13.30 14.00

Openingswoord (binnen in Dok Zuid te Apeldoorn). start 25 km steptocht * (vooraf aanmelden) start 10 km steptocht * (vooraf aanmelden) Na steptocht is er douchegelegenheid in Dok Zuid te Apeldoorn start steptry-out 1 ** (vooraf aanmelden) start steptry-out 2 ** (vooraf aanmelden) U kunt een step lenen zolang de voorraad strekt (wel vooraf inschrijven).

Start Stepinfo-markt = NIEUW (Door lopende informatiemarkt tot 15.00 uur) Tijdens de LV zullen de NAF-commissie zich niet meer presenteren. Dat gebeurt dit jaar via de Stepinformarkt (van 11 t/m 15.00 uur) Lunch (omvat soep, 3 belegde broodjes en drinken). (vooraf aanmelden) Aanvang workshops 1a -1b - 1c (vooraf aanmelden) Meer info zie pag. 4 Pauze Aanvang workshop 2a - 2b - 2c (vooraf aanmelden) Meer info zie pag. 4 Pauze

14.15 15.00

Huldigingen Kickbike Cup competitie en aandacht voor de NAF-tour Sluiting step infomarkt.

15.15 Ledenvergadering Ned. Autoped Federatie Voor de agenda van deze vergadering en de voorstellen scroll naar onderen. 16.15 Sluiting ledenvergadering (meer hier over zie volgende pagina's) en aansluitend Borrelmoment ter afsluiting van de dag. *

Locatie: Multifunctioneel centrum Dok Zuid 1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn

Inschrijving/aanmelden: www.autoped.nl/ledenvergadering (Voor mensen zonder internet: NAF: Kl. Benninkstr.19, 8281 Genemuiden) Tijdens de NAFdag presenteren o.a. alle stepcommissies zich tijdens de Stepinfomarkt. (een nieuw concept). Hier kunt u informatie vinden over veel facetten in de stepsport (alle commissies presenteren zich met een eigen (bemande) tafel. U kunt zo al wandelend bij alle informatietafels langs, vragen stellen, presentaties zien van afgelopen stepseizoen en eventueel ideeĂŤn uitwisselen). Ook zijn er verslagen, fotoseries, video van o.a. het WK steppen 2010 en diverse stepevenementen (tochten en wedstrijden) te vinden.

Deelname aan de steptochten is alleen mogelijk met vooraanmelding. Deelname is gratis voor NAF-leden. En voor overige mensen is het 5,- euro p.p. om mee te steppen in de tochten. Deelname is op eigen risico. Een helm is het advies.

** Op de NAF-dag zijn er ook step-tryouts om 10.15 en 10.45 uur uur bij de Dok Zuid buiten (duur is 30 minuten). Een step kan geleend worden (neem wel identificatie mee). Hier worden de beginselen van het steppen uitgelegd en iedereen (ook niet-leden) kan kosteloos aan de try-out meedoen. Deelname is op eigen risico. En schrijf je wel tijdig vooraf in. *** De lunch (dit is inclusiefsoep, 3 belegde broodjes, melk, koffie of thee) en is alleen mogelijk middels vooraanmelding. Bent u onverwacht verhinderd, meld u ruim een week vooraf per mail even weer af.

Aanmelden voor alle onderdelen kan via www.autoped.nl/ledenvergadering Alleen de vergadering bezoeken zonder tocht en lunch dat kan zeker. Wel s.v.p. even ook inschrijven (i.v.m. voorbereiding stoelen en zaalruimte).

3

Autoped Magazine nr 3 - 2010


Zaterdag 20 nov 2010 Dok Zuid Apeldoorn

Agenda NAF ledenvergadering 1. 2. 3. 4. 5.

Opening door de voorzitter Notulen vorige ledenvergadering Financieel verslag penningmeester. Verslag kascontrole commissie Bestuursverkiezing en commissie-indeling Hans Korbee stelt zich niet herkiesbaar als voorzitter. Het bestuur draagt Piet Visser voor, Piet stelt zich kiesbaar als voorzitter

Wenda Zuiddam stelt zich niet herkiesbaar als vicevoorzitter (algemeen adjunct) Het bestuur draagt Arie Folkers voor, Arie stelt zich kiesbaar als vicevoorzitter (algemeen adjunct) Overige dagelijkse bestuurders Charlotte de Mol en Thijza Brouwer stellen zich herkiesbaar.

8. Toewijzingen We zijn waarschijnlijk 20 november nog niet zover dat we NK's kunnen toewijzen. Er wordt nog geschoven met eurocupdata en daarvan zijn we afhankelijk met onze nationale in te plannen wedstrijden. Alle NK's worden elk jaar toegewezen, dat geldt ook voor Kickbike Cups. Het streven is dat NK's rouleren, mits er voldoende geschikte organisaties beschikbaar zijn. We hebben 4 NK's elk jaar, mits daar geschikte organisaties voor gevonden worden. Het NK sprint, NK estafette, NK individiueel en het NK cross.

Uittredingen uit commissies:

Eveneens is het nu vrij zeker dat het Europees Kampioenschap Steppen naar Nederland komt in 2011. Achter de schermen wordt daar al druk aan gewerkt. Ook dit wordt besproken tijdens de NAF LV.

Marco Janssen - kalender-wedstrijd CIE (reeds uitgetreden) Erik de Groot- reglementen CIE.

9. Bestuursvoorstellen:

Toetredingen in commissies:

Opstepdag 2011 - Het bestuur stelt voor om wederom de opstepdag te herhalen in 2011

- - - - - - - -

Jasper Stringa - kalender-wedstrijd CIE Jan Joosten - kalender-wedstrijd CIE Pieter Jan Rozing - Web-digiredactie CIE Martin Bonder - Web-digiredactie CIE Marco Barendse - AM-redactie CIE als eindredacteur Peter Taai zit al in de stepslee CIE en stelt zich kandidaat als Stepslee CIE voorzitter. Hans van Iersel - Stepslee CIE Allard Nap - Reglementen CIE

Wilt u zich kandidaat stellen, contact de secretaris T. Brouwer. 06=53869770 - secretariaat@autoped.nl Wilt u een commissie functiebekleden mail de voorzitter van de betreffende commissie. Voor alle commissies zijn steppers nodig! Meld u aan.

6. Nieuwe aanstelling leden NAF kascommissie 7. Beoordeling kalender afgelopen seizoen Om een zo breed en goed mogelijk beeld te krijgen worden alle leden verzocht om hun bevindingen online hun beoordeling per evenement in te vullen zodat we de stepevents kunnen verbeteren. De bevindingen worden in een onderzoekje samengevat en komen ook bij de organisatoren terecht, zodat we met z'n allen de evenementen kunnen verbeteren.

Nederlandse Autoped Federatie

Europees Kampioenschap 2011 - Het bestuur heeft Nederland kandidaat gesteld voor 2011, zoals ook reeds tijdens de clubkalendervergadering op 11 september 2010 is gemeld. Wijzigingen in de wedstrijdreglementen liggen ter goedkeuring tijdens de LV. Deze staan vanaf 1 november aangepast online ter inzage. Reacties hier op kunnen gemaild worden naar De wijzigingen worden toegelicht op de LV. Contributie blijft 19,- euro per lid (dus geen verhoging). Chiphuur blijft 10,- euro per chip. Echter de verandering in 2011 is dat voor debutanten bij wedstrijden (zowel niet- als wel NAF leden) geldt dat ze de eerste keer gratis een chip mogen gratis lenen in 2011. Dus step je 2 of meer wedstrijden dan blijft het advies zelf even een chipje aan te schaffen, meer info: www.autoped.nl/chiptiming Huur is altijd mogelijk dus,10 euro per chip. We adviseren iedereen een chipje te kopen. We kiezen er bewust voor dit niet via de contributie te verrekenen zodat leden zelf die keuze behouden en contributie zo laag mogelijk blijft.

10. De rondvraag Gezellige eindborrel.

4


Vacatures Het betreft hier onbetaalde vrijwilligersvacatures in de stepbond NAF. WIlt u zich inzetten voor uw sport meld u aan. Het is belangrijk u vooraf te realiseren dat u wel over enige zelfstandigheid moet beschikt en ook initiatieven neemt. Het zijn geen functies waar u zwaar in begeleid gaat worden. Belangrijk is gemaakte afspraken na te komen. Immers vrijwillig is niet vrijblijvend. Dus u moet wel beschikken over enige mate van verantwoordelijkheids gevoel en professionaliteit. Daarentegen zijn de functies behapbaar en mensen kunnen in overleg taken uitwisselen met elkaar. Mocht iemand een keer ziek zijn of langdurig voor een paar maanden op vakantie gaan dat is geen enkel probleem, zolang men intern communiceert en zaken overdraagt. Wilt u zich kandidaat stellen voor een functie die ook onderdeel is van het dagelijks of algemeen bestuur, mail de secretaris T. Brouwer. (secretariaat@autoped.nl / 038-38 56747). Wilt u een commissie functiebekleden mail de voorzitter van de betreffende commissie. Gegevens zie www.autoped.nl/naf We willen de sponsoringcommissie bemannen met 3 nieuwe enthousiastelingen er bij in. (er is al een sponsorplan geschreven waar op voort geborduurd kan worden).

in de NAF

De Reglementen CIE zoekt een voorzitter (= tevens lid algemeen bestuur) De Reglementen CIE zoekt 3 leden. De Wedstrijd CIE zoekt een voorzitter (= tevens lid algemeen bestuur) De Wedstrijd CIE zoekt 3 mensen die een jury cursus willen volgen en minimaal 4 wedstrijden per jaar willen begeleiden als jury lid / baanofficial. De Sponsoring CIE zoekt een voorzitter (= tevens lid algemeen bestuur) De Sponsoring CIE zoekt 3 leden (sponsorpakket ligt klaar om verspreid te worden) De Recreatie/tour CIE zoekt een voorzitter (= tevens lid algemeen bestuur)

De Recreatie/tour CIE zoekt 3 leden.

Meld u aan als u een functie wilt bekleden in onze bond. We hebben een gezellige gemotiveerde groep en er zijn veel activiteiten en ontwikkelingen die onze aandacht nodig hebben. Op de NAF ledenzone staan veel functies uitgelegd en sommige kosten helemaal niet zoveel tijd en dragen veel bij aan de sport. Geen commissielid? meld u dan aan in de vrijwilligerskern ; een gezellige club die af een toe bijspringt bij diverse events en projecten.

Online Stepwijzer

Van het world wide web... Behoorde je tot de zwevende groep kiezers dit keer? Of ben je idealistisch genoeg om trouw te zijn aan je eigen politieke voorkeur? De stepwijzer was voor menig stepper een leuk hulpmiddel om de stemkeuze te bepalen. De berichten op het stepforum waren unaniem lovend over de vormgeving van de site. Hij is ook leuk om te zien en de makers zijn serieus bezig gegaan met de stellingen. Zij gebruiken hiervoor enkele theoretische modellen. Maar de uitslag kan je verrassen, want het aantal stellingen is erg weinig. Desondanks een leuk initiatief van de

ondernemers Teun Meurs en Maarten Smakman: we zijn op het idee van de step gekomen omdat dit vervoermiddel het mogelijk maakte om met de naam van de website ludiek te verwijzen naar de Stemwijzer. Ook leek het ons erg grappig als de politici zich al steppend richting finish zouden bewegen. Helaas zijn de heren op geen enkele wijze betrokken bij de stepsport.

Marco Barendse afbeelding: stepwijzer.nl

We zoeken vrijwilligers voor de functies: De PR CIE zoekt 3 nieuwe mensen (ook regionaal in zetbaar). De AM redactie zoekt 6 schrijvers en 2 advertentiewervers er bij (of mensen die beide willen doen). De Web-digibrief redactie zoekt 2 nieuwsverzamelaars/schrijvers er bij. De Stepslee CIE zoekt 3 extra leden er bij.

5

Autoped Magazine nr 3 - 2010


Zonnig NK sprint debuut in Groningen

Noordlaren Op de skeelerbaan in Noordlaren, waar ’s winters de grote mannen van de marathon na een paar ijsdagen hun ronden rijden, werd zaterdag 12 juni het NK Step-Sprint gehouden. Het evenement deze

NK sprint 2010

keer georganiseerd door Stepclub Green White Feet uit Groningen, in samenwerking met de NAF om de stepsport in de Groningse regio te promoten. De NK Step-Sprint gaat bij de jeugd over 200 meter en twee series van 500 meter. Bij de groep van 16+ (senioren) zijn de afstanden 200, 500 en 1000 meter. Senior ben je vanaf 16 tot en met de leeftijd van 45. Daarna hoor je bij de veteranen. De puntentelling zit als volgt in elkaar: de afstanden worden terug gerekend naar seconden, en dan terug gerekend naar 100 meter: hoe minder punten, hoe hoger de ranking! Bijvoorbeeld: 200 meter, gestept in 39 seconden, gedeeld door 2 is 19,5 punten. De punten van alle 3 afstanden worden opgeteld en daaruit ontstaat het NK Sprint klassement!

Dat het steppen een behoorlijk onbekende sport is blijkt wel uit de cijfers: bij de NAF staan zo’n 400 leden geregistreerd! Op de skeelerbaan in Noordlaren wordt al snel duidelijk dat de Step-Sprint geen spannende kijksport is. Er zijn vandaag nauwelijks toeschouwers te bekennen, ondanks het mooie weer van deze dag. Bijna iedereen die er is, is deelnemer of familie van een deelnemer! Een grote familie van steppers die elkaar goed kennen en er samen een leuke dag van maken! Zoals bijvoorbeeld Andre Visser die al 23 jaar bezig is met de stepsport en uitkomt voor het team Selles Kamperzeedijk. Andre is geen sprinter, maar een ex-topper van de lange afstanden. Hij was al eens Nederlands kampioen marathon, in dit geval over een afstand van 150 km. Hij is er vandaag in Noordlaren toch bij, want bij het steppen is

meedoen veel belangrijker dan het winnen! Hetzelfde geldt voor veteraan Peter Groeneveld. Hij moet het hebben van de lange afstanden, en bij steppen is dat soms echt heel erg lang! 200 of 300 km steppen is niet uitzonderlijk.

r o o N

n e r a l d

Peter bouwt zelf steppen, en komt vaak met nieuwe dingen. Nieuw is bijvoorbeeld een groot achterwiel, gebouwd voor de langere afstanden. Zijn laatste sprintwedstrijd dateert van dertien jaar geleden, toch doet hij mee in Noordlaren. Ook de familie Bonder is aanwezig, maar dan vooral in de kantine, om iedereen op tijd te voorzien van een hapje en een drankje. Martin Bonder uit Eelderwolde, zo’n vier jaar bezig als actief stepper, zit in de organisatie van het NK voor de Green White Feet uit de Martinistad. Vandaag voor hem geen wedstrijd; hij moet zorgen voor een soepel lopende organisatie van deze dag. Martin is fanatiek en spreekt ook Europees een woordje mee (1e plaats Lyon, Frankrijk 2010, gesteund door vriendin Yoka die vierkant achter de sport van haar Martin staat. Zij zorgt voor de kleding van de steppers van Green White Feet, die de kleuren groen en wit tot en met het ondergoed dragen, dankzij de goede zorgen van Yoka. Ook de prijzen van vandaag zijn door Yoka bedacht en gemaakt: Drentse steentjes (Noordlaarder hunebed) in de kleuren goud, zilver en brons aan een ketting! Ook de ouders van Martin zijn er om koffie en broodjes uit te delen aan iedereen die dat maar wil! De wedstrijden verlopen vlot op de mooie skeelerbaan van Noordlaren.

Nederlandse Autoped Federatie

6


De baan blijkt snel te zijn: de tijden zijn beter dan bij het NK van 2009 in Haaksbergen. Dankzij de fotofinish is er aandacht voor nauwkeurige tijden voor iedereen. Door het open karakter van het steppen kan het gebeuren dat er bij het NK van vandaag zomaar achttien deelnemers uit Venlo aanwezig zijn, zonder step! Ze hebben nog nooit gestept, en lenen vandaag een step en de verplichte helm om mee te kunnen doen! Als gast werden zij beloond met Groninger worst en koek. In Noordlaren zijn de wedstrijden alleen maar spannend voor de deelnemers en de insiders, want spannend om te zien zijn de rondjes op de step niet. Op de deuren van de kantine hangen de tussenstanden en daar is te zien wat de verschillen zijn waar voor gestreden wordt. Voor Vincent Metevelis uit Capelle aan de IJssel, sinds deze dag Nederlands kampioen bij de pupillen jongens, is het allemaal niet zo belangrijk. Hij blijft erg nuchter onder het succes. Voor de deelname heeft hij twee keer geoefend, maar hij gaat zeker vaker meedoen. En hij wil sparen voor een step, op Marktplaats tweedehands te vinden voor ongeveer €175,--! Hermien Koers en Eelko L'Abee verbeterden het Nederland record op de 200 meter, dankzij de prima baan en de goede omstandigheden in Noordlaren! Hermien Koers scoorde 24,20 sec. en Eelko L'Abee kwam tot een nieuw Nederlands record op de 200 meter van 22,39 sec.!

Midwintersteptocht Herxen De jaarlijks terugkerende midwintertocht zal dit jaar plaats vinden in Herxen. Herxen? Nog nooit van gehoord! Hoe komen ze hierbij?... Na de tocht georganiseerd te hebben in Kampen, Heerde en Giethoorn, wordt het tijd om aan de andere kant van Zwolle te gaan kijken. Tussen Zwolle en Deventer (nabij het dorpje Windesheim) ligt Herxen. Herxen is een klein dorpje met zo’n 320 inwoners, waar in het midden het dorpshuis ‘de huiskamer van Herxen’ centraal staat. De midwintertocht kenmerkt zich door zijn winterse sferen die onderweg terug te vinden zijn met o.a. fakkels, vuurkorven en warme glühwein en chocolademelk. Het is een gezellige tocht op recreatief niveau. Voor elke stepper een leuke winteractiviteit! De tocht zal gaan door het ludieke landschap Liederholthuis. Onderweg komen we langs kasteel Nijenhuis en over het dijkje bij Harculo die aan de IJssel ligt. Na 25 km zal de tocht eindigen bij ‘huiskamer van Herxen’ waar een diner (optioneel) klaar zal staan. Start van deze tocht is om 16.00 uur in het dorpshuis van Herxen , waar u vanaf 15.00 uur terecht kan voor het inschrijven en het uitlenen van de step. Mocht u op tijd aanwezig zijn dan is het mogelijk om een kopje koffie/thee (o.i.d.) te nuttigen op eigen kosten. U dient uiterlijk om 15.45 uur aanwezig te zijn om deel te nemen aan deze tocht. Deelname aan de tocht kost 3,50 euro per persoon. Buffet: vanaf 19.00 uur zal er een lopend buffet geserveerd worden in het dorpshuis van Herxen. Deze bedraagt 17,50 per persoon. Dit is

inclusief twee consumpties naar keuze. Er is de mogelijkheid om een step te huren voor 11,00 euro per persoon. Deze is verkrijgbaar, na inschrijving binnen, op de parkeer-

plaats naast het dorpshuis. De organisatie is in handen van Stepvereniging West Overijssel: stepteam Selles Kamperzeedijk en stepteam Zwolle. Wanneer u deze tocht mee wilt maken als helper, wees welkom! Informatie hierover is te krijgen via het aanmeldingsformulier. Aanmelden en inschrijven kan vanaf heden op www.autoped.nl/midwinter tot uiterlijk 9 december 2010.

www.autoped.nl/midwinter 7

Autoped Magazine nr 3 - 2010


Stepteam Amersfoort wil groeien Eens per week steppen er rondom Amersfoort een klein groepje steppers richting de polders, de weilanden en de overige natuur die Amersfoort rijk is. Het pas opgerichtte Stepteam Amersfoort begint heel langzaam aan toch serieuze vormen aan te nemen. Het doel van het team is eigenlijk vrij simpel: wekelijks met elkaar op de step stappen en lekker recreatief stukjes toeren. Toch valt het woord ‘wedstrijd’ regelmatig onder de leden van de groep steppers. Enkelen hebben de afsluitdijk tijdrit van volgend jaar als doel

gesteld. Er is dan ook vooral de laatste tijd veel vooruitgang te zien bij de leden. Waren de afstanden in de eerste paar weken na de oprichting nog vrij kort en kwamen de steppers vermoeid aan bij de verzamelplek, tegenwoordig zijn ze rustig anderhalf uur onderweg en schiet de snelheid ook enorm omhoog. Stepteam Amersfoort is opgezet door de NAF verenigingsondersteuning om meer stepteams op te zetten binnen Nederland. Dit met succes, want aan motivatie en zin ontbreekt het de steppers in ieder geval niet.

Toch hoopt het Amersfoortse team binnenkort meer steppers te mogen verwelkomen. “Steppen is leuk met een paar, maar met een grote groep wordt het vast nog leuker” aldus een van de stepsters uit dit team. Binnenkort zal het team hun eigen website lanceren en druk promoten in de lokale kranten. Informatie over het team is nu nog te lezen op www.autoped.nl/amersfoort en geinteresseerde steppers uit de omgeving kunnen altijd contact opnemen met het team om eens mee te trainen. Door Stephan Bouman

Verbeter je stepprestaties! Dit artikel is bedoeld voor al die steppers die zonder hulp van een trainer maar wat rondsteppen. Velen van ons zouden best wat langer of sneller willen steppen maar weten niet goed hoe ze dat moeten bereiken. Als dit niet goed lukt gaat dit misschien ten koste van het stepplezier en voor je het weet blijft de step steeds vaker in de schuur staan. Voor deze mensen volgt hier een uitdagende, afwisselende en makkelijk te onthouden training die absoluut niet saai is. Oudhollands Laten we deze training een naam geven, b. v. “de Oudhollandse boerderijen tocht” Het gaat als volgt: step vanuit je huis naar het buitengebied of als je daar al woont step dan een kwartiertje rustig rond om de spiertjes los te maken. Je bloedcirculatie en ademhaling worden effectiever tijdens deze “warming up” en maakt je lichaam klaar voor de eigenlijke training. Kies een boerderij of woonhuis en step hard naar de volgende boerderij, vervolgens rustig aan naar de volgende boerderij of woonhuis en dan weer snel naar de eerstvolgende. Soms staan de boerderijen vlak bij elkaar maar soms is de afstand behoorlijk groot en als dit in het snelle gedeelte valt, kies dan een dusdanige snelheid dat je het toch volhoudt tot de volgende boerderij.

Smokkelen Blijf dit volhouden, ook al heb je maar een kort stukje om bij te komen. Je hebt Nederlandse Autoped Federatie

immers ook lange rustige gedeelten. Buiten adem raken is prima maar maak het niet te gek en zorg dat je niet helemaal “total loss” raakt. Zit je op een wat langer snel stuk maak dan niet de fout om bv. een elektriciteitshuisje of kippenren als ijkpunt te nemen. Dit noemen we smokkelen en dat mag niet want dat is de pest voor je doorzettingsvermogen, alleen boerderijen en woonhuizen tellen mee. Vergeet niet om op de wat langere rustige gedeelten af en toe een slokje te drinken, daar heb je dan mooi even de tijd voor.

Mannetjes Deze training kan je in het grootste deel van Nederland doen maar ik kan me voorstellen dat er steppers zijn die hier niet mee uit de voeten kunnen omdat ze bv. midden in een grote stad wonen of in zeer dun bevolkt gebied zoals de Flevopolder.

Hier komt dan je eigen creativiteit om de hoek kijken en zul je zelf bepaalde ijkpunten moeten verzinnen. Neem dan bv. dikke bomen, zijwegen, sloten, trimmers, rare mannetjes of een aantal lantarenpalen, keuze genoeg, ongetwijfeld heb je zelf ook wel ideeën. Als je deze training iedere week een uurtje doet naast ontspannen tochtjes weet ik zeker dat je je stepprestatie aanzienlijk verbetert.

plezier Het plezier in het steppen zal aanmerkelijk toenemen en je gaat het vast leuk vinden om eens mee te doen aan een van de vele toertochten of wedstrijden die Nederland rijk is en waar je dan ook kan kiezen voor de afstand die jou goed past. Ik wens jullie veel succes met deze training en wie weet tot ziens binnenkort bij de een of andere toertocht!!! door Arie Folkers 8


Veteranen in actie op de Nedereinseberg Uw razende reporter heeft op de Nedereindseberg in Nieuwegein de dames veteranen gesproken. De dames hebben er ontzettende zin in. Het vuurtje voor de step is kennelijk op latere leeftijd nog steeds brandende. De ambities zijn natuurlijk wel bijgesteld maar de lust om 42km te gaan steppen op een warme zaterdag is helemaal aanwezig.

Conny Brans staat ontspannen aan de start: Wat ga je er van maken vandaag?

van de vele wedstrijden hebben om een beetje in de cup mee te doen. Maar volgend jaar weer beter, denk ik maar zo.

Ik hoop dat ik hem uit kan rijden, dan ben ik al tevreden.

Step je al langer mee?

Zie je een plek op het podium? Ik ben tegenwoordig veteraan dus een podiumplaatsje zit er wel eens in. Dat ligt eraan wie er allemaal meedoen natuurlijk.

Heb je je kunnen voorbereiden? Nee ik ben net terug van vakantie, afgelopen nacht thuisgekomen. Maar het was dichtbij dus ik dacht laat ik maar gaan.

Nu zo'n anderhalf jaar geleden ben ik met flevo on Ice begonnen. Ik heb mijn leven lang veel gesport. Veel gefietst, vooral in de vakanties met mijn man samen. Rondje Nederland, naar Kopenhagen en weer terug, dat soort dingen. (dit jaar op de step in de Loire, zie het verslagje, red.) Als tiener was ik topturnster, maar op dat niveau hou je dat niet lang vol. Ik was klein, tenger precies het figuurje voor die sport. Maar nu sta ik dus op de step.

Mary Folkers (stepteamZwolle.nl) heeft ernstige blessures overwonnen:

Inge Lankheet (stepteam Twente) heeft er zin in: Je gaat de wedstrijd steppen?

De polsbreuk heeft haar maanden van de straat gehouden, maar die is nu weer voldoende hersteld. De stenen van Woudenberg hebben haar desondanks flink op de proef gesteld.

Ja, dat vind ik erg leuk om te doen. Ik doe het nu een jaar zo ongeveer. Vorig jaar mei voorzichtig begonnen met trainen, en daarna waren er al snel de sprintkampioenschappen in Haaksbergen. Ik heb voor de lol meegedaan. Ik ben daar eerste geworden en zo is het virus overgeslagen.

Heb je kunnen trainen? Ja de laatste tijd heb ik weer echt getraind. En nu probeer ik weer wat punten bij te pakken. Ik moet het toch vooral

9

Hoe hebt u zich voorbereid op de wedstrijd van vandaag? Ik heb niet speciaal voor getraind, alleen de gewone training moet mij naar de tweede plaats brengen. Al wordt het wel heftig met dat pittige bergje in het parcours. De baan is verder goed en het weer is mooi maar dat klimmetje breekt me op denk ik. Het is de venijnigheid van elke ronde maar ik ga ervoor. De uitslag is elders in dit blad te vinden. Conny en Mary hebben de marathon volbracht wat alleen al een prijs waard is. Conny stond op het podium. Inge moest helaas afhaken voor de finish in zicht was.

Tekst en foto's Marco Barendse

Autoped Magazine nr 3 - 2010


Ik sport dus ik ben! Heeft sport wel zin voor een volwassen mens?

verdrijf, als een aardigheid, als debatteren

net zo snel te doen. Elke generatie begint

om het debatteren. De rest van het volk was

opnieuw met het trainen van de spieren en

Waarom al die tijd en moeite gedaan? We

bezig met het leven van alledag.

het kunnen hanteren van de pijn. Alle moeite

doen toch al zoveel aan bewegen, zorgen,

De Romeinen hadden het druk met oorlog

gaat verloren bij het overlijden van de sporter.

sociale omgang en werken. De westerse

voeren. Tussendoor echter moest men het

Daarom zijn scouts ook zo op zoek naar die

mens gaat van hot naar her. Sommigen zijn

volk ook tevreden houden en organiseerde

enkele talenten die er rondlopen op aarde.

overal bij, anderen moeten de laatste nieu-

men spelen. Brood en spelen was het devies

Zoek je kleine kinderen, dan kijk je naar kleine

wigheden hebben. Sociaal zijn we allemaal,

maar de gevechten zijn niet als sport te zien.

ouders. Wil je grote oren, kies ouders met

al doet iedereen dat op zijn eigen manier.

Het was oorlog tussen mens en mens of tus-

grote oren en je hebt de meeste kans om die

We zorgen voor onze kinderen, voor onze

sen dier en dier. Wie won overleefde het,

zelf te krijgen. Maar aanleg voor sport moet

oude vader en moeder, voor het huishouden

behalve als je dier was, dan was je altijd de

elke keer weer opnieuw ontdekt worden. Voor

en voor de planten van de buren. Wie werkt

klos.

je nageslacht hoef je dus niet te sporten. Het

doet al heel veel gedurende de week en

De middeleeuwers deden niet meer aan

is nutteloos.

wie het werk achter zich heeft gelaten zoekt

sport dan hun dieren. Zij werkten zich tot

andere bezigheden. Echt stil zitten kunnen

vermoeiens toe en hadden daar genoeg aan.

Sporten kan je wel een plek geven in de

maar weinig mensen. Tenzij je lichaam niet

De rust zocht men in de kerken om er daarna

groep. Je hebt gelijkgestemde mensen om je

meer luistert de geest. Maar de meeste men-

weer tegenaan te kunnen.

heen en een onderwerp om eindeloos over te praten. De mens is het sociaalste dier op

sen zijn opgevoed met het idee dat ledigheid Tot voor kort heeft de mensheid zich dus

aarde en wil zich altijd laten zien aan anderen.

kunnen handhaven als soort, zonder ooit aan

Zien en gezien worden daar gaat het om. Het

Is een sportief mens dan beter dan een ander?

sport te doen. Sport heeft dus geen zin in

is net zo noodzakelijk als eten, een mens kan

termen van evolutie. Sport is niet zo aantrek-

niet zonder. Zet je mensen in totale afzon-

Het begint al met de definitie van beter. Je

kelijk als een pauwenstaart. Hoe groter de

dering dan kwijnt hij of zij weg, bij gebrek

kan denken aan geluk. Met of zonder sport

staart hoe meer damespauwen je aantrekt.

aan reacties. Vandaar dat isoleercellen zo

kan je toch even gelukkig zijn. Het geluk zit

Hoe meer kindertjes je kan maken. De jon-

gevoelig liggen in de publieke opinie. Alleen

in kleine dingen en of je kan doen wat je

genskinderen krijgen dan ook grote staarten

kluizenaars en een enkele kluizelaar hebben

graag wilt. Iets willen maar het niet kunnen

door het doorgeven van je genen. Meisjes-

genoeg aan zichzelf.

levert juist frustratie op.

kinderen houden de belangstelling voor grote

Sporters zoeken het liefste elkaar op. Dan kun-

In het sociale verkeer maakt het ook niet

staarten, zodat de cirkel rond is.

nen ze zich meten en vergelijken aan elkaar.

uit of je sport. Tussen de sporters val je mis-

Sporters zijn echter niet succesvoller in het

Dat is leuk en verder prima. Maar als status je

schien op en hoor je erbij. Maar familie of

krijgen van kinderen. Niet-sporters krijgen net

doel is, dan kan je maar beter iets anders gaan

vrienden zien je gewoon als persoon met

zo goed kinderen. Vruchtbare dames letten

doen. Niets is zo vergankelijk als de overwin-

vele kenmerken.

niet op je kunsten. Die kijken naar je lijf als

ning. Dat duurt maar even, bij de volgende

Voor de werkgever dan? Die ziet graag gezon-

geheel, of je gezond bent en zorgzaam. Daar

wedstrijd moet je je maar weer opnieuw

de mensen natuurlijk. Maar liever ook geen

krijg je sterke kinderen van. En ze hoeft de

bewijzen. Voor status moet je in de politiek.

blessures of andere narigheid die de sporter

zware taak van het kinderen grootbrengen

Daar kan je nog wat betekenen, een hoog

kan oplopen. Een gezonde dot beweging elke

niet alleen te doen. Wie druk is met sport en

ambt brengt je naar de top. De val is evenwel

niet de manier van leven is.

dag is genoeg. Het is anders opvallend dat er in de historie van de mensheid zeer weinig gesport wordt. Van de prehistorische mens zijn nooit spor-

"... Het antwoord op dat onbestemde gevoel die je naar het plankje laten verlangen. ..."

tattributen gevonden. Waarom zouden ze

met zijn lichaam heeft blijkbaar minder oog

diep maar je bent tenminste iemand. Beter is

ook? Het jagen en eten verzamelen slokte

voor het nageslacht. Daar zit een vrouw niet

het nog schrijver te worden. Met een boek ben

al genoeg tijd en energie op. De meeste tijd

op te wachten.

je verzekerd van een lang leven na de dood.

had men nodig om te overleven en de rest

Sporters geven hun kinderen ook geen voor-

was voor feesten en rituelen.

sprong mee. Sprint je zelf de honderd meter

Sport is als smeerolie voor de samenleving. Het

Alleen de oude Grieken deden aan sport.

in 11 seconden dan doen je kinderen je dat

is ooit voortgekomen uit de oorlog. Het kanon-

Zij waren er echter niet zo mee bezig als de

niet zomaar na. Ze krijgen wel de aanleg

nenvoer moest ook in vredestijd mals blijven.

westerse mens nu. De sport was dan ook

mee voor dikkere spieren en wellicht de wil

En de generaals zagen het voetvolk liever trai-

alleen voor de welgestelden en die deden

om iets te bereiken. Maar ze moeten zichzelf

nen dan hun tijd verkwisten. Men moest actief

niet aan gewin. Men zag het als leuk tijd-

net zo kwellen als hun ouders om de sprint

blijven want de vijand kon elk moment weer

Nederlandse Autoped Federatie

10


opduiken. Paraat zijn voor de aanval of verdediging, dat was wat nodig was. In de welvaart van vandaag is het niet

Oplaadbare led verlichting

anders. We hebben ons omringd met machines waardoor we zelf nauwelijks meer hoeven te bewegen. Met dezelfde machines hebben we ons werk in een mum van tijd gedaan. We houden dus energie en tijd over. We kunnen het ons veroorloven om gekke dingen uit te gaan halen. En dat kan natuurlijk niet. Dan lopen we uit de pas en helpen we de zorgvuldig opgebouwde welvaart weer om zeep. Beter is het om vooral de jonge jongens iets te doen te geven. En generaals

In het rijtje van hebbedingen voor de step is dit er een voor “groene” mensen onder ons. Het setje is met een slinger op te laden en geeft naar wens een knipperlicht of een goede straal. 1 minuut draaien geeft: – 8 min. fel licht voor en achter of – 12 min. fel licht alleen voorkant of – 60 min. knipperend licht voor en achter

weten precies wat. Geef ze spel en uitdaging, en je hebt er geen kind meer aan. Met sport ben je lekker een poosje onder de pannen en je wordt er nog moe van ook. De fut op

Een volle accu levert 50 minuten fel licht, maar hoelang daarvoor gedraaid moet worden is niet vermeld. Er wordt

wel een USB snoertje bijgeleverd om de lamp op te laden. Drie gebruikers zijn unaniem lovend, op de website van de leverancier bespaarbazaar.nl. Het geeft voldoende licht en dat urenlang wanneer je de lamp als zaklamp gebruikt. Met een volle accu kan je forenzen maar dit betekent wel steeds opladen. Onderweg aan je lampje slingeren is niet zo praktisch. Maar de voorlamp schijnt zo goed, dat je zelf ook wat ziet. Het achterlicht brand nog als het voorlicht het voor gezien houdt.

en de tijd besteed, veel minder kans op ontwrichting van de samenleving. En voor jezelf is het natuurlijk de lekkere kick die het hem doet. Voor de dot endorfine in je hersenen die je zo'n gelukzalig gevoel geven. Het antwoord op dat onbestemde gevoel die je naar het plankje laten verlangen. En wanneer de gelukstofjes lang genoeg door de hersenen blijven dwalen, wordt je nog een beetje high ook. De ultieme kick. De enige zin van sport is het plezier dat je er zelf van hebt. Vrolijk bezig zijn in het hier en nu en morgen zien we wel weer.

Marco Barendse redactie@autoped.nl literatuur: Midas Dekkers: Lichamelijke opvoeding Mark Mieras: Ben ik dat? A.M.G. Schmidt: Pluk van de Petteflet

Advertentie

www.2wielerverhuur.nl

Fietsen èn steppen door heel Nederland!

2Wielerverhuur is gevestigd in Utrecht en we hebben op dit moment maar liefst 200 steps in verhuur! We bieden veel arrangementen voor zowel een paar uurtjes als een hele dag, gecombineerd met lunch of diner, vaartochten, bezoek aan musea's en andere activiteiten. Verder brengen (en halen) we de steps op locatie door heel Nederland!

De Rijnstreek 2wielerverhuur tel. 06-51682805 | info@2wielerverhuur.nl

11

Autoped Magazine nr 3 - 2010


De 3 laagst geklasseerde of niet geklasseerde wedstrijden dienen afgetrokken te worden van het eindtotaal. voor vragen: jasper@autoped.nl heren senioren Stringa, Jasper Groeneveld, Peter Simonsz, Remco Reijne, Mario  Joosten, Jan Rozing, Pieter‐Jan Bouman, Stephan de Groot, Erik  Visscher, André Korbee, Hans L'Abee, Eelko Bonder, Martin Janssen, Marco van der Velde, Roel  Nap, Allard Koning, René Steenbergen, Machiel 't Hart, Marc Veltman, Brian Hutten, Harry Kessler, Lars Sternal, Joachim Elzinga, René  Steenbergen, Jonathan Tuinman, Arnold van Oorschot, Gerard Küppenbender, Klaus Gooiker, Vincent Bomas, Pieter Wessels, Gerard Klompmaker, Albert Wigbers, Paul  Koers, Andries Joosten, Jan Snijder, Maurits Bonder, Martin Polman, Henri Veltman, Brian Koridon, Gerben Wessels, Gerard Taai, Peter van Oorschot, Gerard Bomas, Peter Hutten, Harry Günther, Hans‐Christian Bomas, Pieter Folkers, Arie Günther, Hans‐Christian van Geloof, William Wigbers, Paul  Spanjer, Richard Florentinus, Bomas, PeterRobert

van de Weerd, Jan Elzinga, René  Wolda, Peter Polman, Henri van Vliet, Marcel de Jong, Jaap Thomassen, Tom Folkers, Arie de Jong, Jaap Thomassen, Tom van der Meide, Eric van den Hoven, Luc Braam, Rolf Wolda, Peter van den Hoven, Luc Florentinus, Robert van Nistelrooy, Hans  Spanjer, Richard Snoek, Kees van Nistelrooy, Hans  Bolten, Bob Settels, Paul Braam, Rolf Notenboom, Louwrens  Bolten, Bob Over de Vest, Ad Settels, Paul van Dongen, Eric van Dongen, Eric

cat. HS HV HS HV HV HS HS HS HS HS HS HV HS HS HS HS HJ HS HV HV HS HS HV HS HS HV HS HS HV HV HS HV HS HV HS HV HV HV HS HV HS HV HV HV HV HV HV HV HS HV HV HV HV HS HV HV HV HS HV HV HV HV HV HS HV HV HV HV HV HV HV HS HV HV HV HV HJ HV HV HV HV HV

nat. NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED D D NED NED NED NED D NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED D NED NED D NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED

stepteam High Level ‐ Van der Laan Twente High Level ‐ Van der Laan High Level ‐ Van der Laan StepcrOss Gevloerd.nl High Level ‐ Van der Laan Green White Feet Selles Kamperzeedijk  StepcrOss High Level ‐ Van der Laan Green White Feet StepcrOss Selles Kamperzeedijk  Twente Gevloerd.nl Zwolle High Level ‐ Van der Laan Selles Kamperzeedijk  Hit the Road DTRV ‐ Pirates DTRV ‐ Effendi Steppendoejezo.nl Zwolle Selles Kamperzeedijk  Made DTRV ‐ Mars Twente Twente Selles Kamperzeedijk  Hotel Doesburg Twente

StepcrOss Zwolle Green White Feet Triathliem Didam Selles Kamperzeedijk  Selles Kamperzeedijk  Selles Kamperzeedijk  Hotel Doesburg Made Twente Hit the Road Ultima K.Lap Twente Zwolle Ultima K.Lap Made Twente Hotel Doesburg Almere Twente Selles Kamperzeedijk  Steppendoejezo.nl Green White Feet Triathliem Didam Hotel Doesburg Lier StepcrOss Zwolle Lier StepcrOss Selles Kamperzeedijk  Prinsenbeek Almere Green White Feet Prinsenbeek Almere StepcrOss Hotel Doesburg Urk StepcrOss Almere Almere Rotterdam Almere

A 30 28 26 22 16 19 20

17 11 15 7 6 18 8

B 28 26 30 24 22 18 19 13 20 16 11 2

C 28 30 26 22 18 19 20 14 17 13 10 15 6

D 26 22 28 24 19 17

E 26 8 30 20 22 18 15 16

18 30 20

28 24 13 17 15

12 14

17 4 12 14

8 12

11 16

19 7

F 30 26 28 18

G 30 22 28 19

H 30 28

I 24 28

13 17

26 22 24 19

24 26

0 0

19 18 26 22 15 20 17

16 20 19 22 17 0 14 4 13 9 24 5 15 8

14 20

15 8

11 15 16 8

14 18 12 0 16

18

20

14 9 13 6 5

18 9 11 15 16 14

3 10

7 13

24

28 26

24

10

9 4

6 8 5 2 3 2

4

10 15

7 9 5 3

2 6

13

9 10

17 0

12

13

6

7 5

6

11

26 24 7 22

26 22 24 9 20

11 14

7

24

28

17 3 15 12 19 5

18 22 13 16 26

15

19 16 10 20 2 24 2 18 14 22 17

16 26

20 17 19 24 18

26 20

30

13 26

20 2 19 22

24 22

22

0 26 12 20 0

18

10

19 13

0

4

20

7 10

18

10 2 22

16 0 2 11

5 12

30 26

26

24 16 14 19 20 0 00 0

24 19 2 17

0 12 0

22 10 10

15

17 2 3

2

16

24 16 19

2

7

24

2

22 20

5 2

20

19

20 2 3

14

28

6

15 18 2 16 4

4

18 17

3

2

2

17

2 16

0

5

15

Almere Twente Twente

0 2 8

11

26 9

J 24 30 0 17 19 8 0 20

stand 202 196 170 156 146 141 134 129 111 108 104 101 98 82 74 73 72 69 66 63 52 52 50 48 45 42 38 38 37 36 34 32 30 186 29 174 27 147 23 126 22 117 17 112 15 95 13 66 13 66 13 12 55 10 54 10 50 9 48 8 34 7 34 7 31 7 24 6 22 5 20 4 19 4 3 18 2 17 2 17 2 16

27 Over de Vest, Ad

HV

NED Almere

rk heren junioren 1 Steenbergen, Machiel 2 Notenboom, Louwrens 

cat. HJ HJ

nat. stepteam NED Zwolle NED Rotterdam

A 30

B

C

D 30

E

F 30

G 30

H 30

I 30

J 30 28

rk 11 22

heren veteranen heren cadetten Groeneveld, Peter van der Heiden, Jannes Reijne, Mario  Küppenbender, Florian

cat. cat. HV HC HV HC

nat. nat. NED NED NED D

stepteam stepteam Twente High Level ‐ Van der Laan High Level ‐ Van der Laan DTRV ‐ Mars

A A 30 30 28

BB 30 30

CC 30 30 28 28

D D 28 30

EE 15 30 30

FF 30 30 28

G G 30 30 28 24

H H 30 30 28 26

II 30 30 28

JJ stand stand 30 30 210 210 22 28 200 132

3 4 5 6

Brans, Mitchel van Dalfsen, Arjan Spanjer, Hielke van der Munnik, Max

HC HC HC HC

NED NED NED NED

Oudenbosch Selles Kamperzeedijk  Hotel Doesburg Twente

28

26 28

28

rk 1 2 3 4 5 6 7 8 9

heren pupillen Buyk, Robert Visscher, Maiko Lamberink, Justiaan Joosten, Tijn Haanschoten, Fons van der Mark, Christiaan Aron van Os van Dorrestein, Kevin Reijer van Harten

cat. HP HP HP HP HP HP HP HP HP

nat. NED NED NED NED NED NED NED NED NED

stepteam Rotterdam Zwolle High Level ‐ Van der Laan StepcrOss High Level ‐ Van der Laan High Level ‐ Van der Laan Rotterdam High Level ‐ Van der Laan Zwolle

G 30

H

Nederlandse Autoped Federatie

15

26 28

15

110 56 28 26

28

28 26 A

B

C

30

30

D 30

E 28 26

F

30 30

stand 210 28

I

J 0

26 22 30 28

22 24 30 28 26

24 20

stand 88 86 78 76 60 56 26 24 20

Eindstand HEREN klassement Kickbike Cup 2010

rk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 34 4 35 5 36 6 37 7 38 8 39 9 40 10 41 11 41 43 12 44 13 45 14 46 15 47 16 48 17 49 18 50 19 51 20 52 21 53 22 54 55 23 56 24 56 24 56 26

De nationale stepcompetitie wordt gesponserd  door het stepmerk Kickbike.

12


rk 1 2 3 4

dames senioren Reijne, Rosanne Reijne, Maxime Koers, Hermien Knol, Janine

cat. DS DJ DS DS

nat. NED NED NED NED

stepteam High Level ‐ Van der Laan High Level ‐ Van der Laan Selles Kamperzeedijk  Selles Kamperzeedijk 

A 30

B 30 28 24

C 30 28 24 22

D 26 30 22

E 30 30 26

F 30 28

G 28 26 30 24

26 DS NED High Level ‐ Van der Laan 26 22 20 24 26 22 DS NED Rotterdam 26 26 28 DV NED StepcrOss 20 16 15 20 DV NED Oudenbosch 14 16 18 20 19 DV NED Voorhout 28 20 24 DV NED Zwolle 18 12 14 13 17 18 DJ NED Hit the Road 18 18 19 DV NED Twente 24 19 19 18 0 DJ NED Rotterdam 20 22 20 DS NED Rotterdam 17 19 18 cat. nat. regio/plaats A B C D E F G H I J DS NED Twente 19 17 15 HTS NED Woudenberg 110 109 112 108 119 111 94 75 65 41 DS NED StepcrOss 22 HTS NED Kamperzeedijk  30 27 40 44 39 43 55 36 40 35 DS NED 17 HTS NED Oss 33 55 10 39 74 21 46 30 44 34 DV NED Twente 13 19 HTS NED Hengelo e.o. 63 40 54 47 8 52 33 42 50 67 DV NED Heerenveen 22 HTS DV NED Zwolle 6 20 24 15 5 25 39 5 17 NED Dronten 17 HTS DS NED Groningen 20 19 33 3916 33 14 15 29 38 ECU DTRV‐Effendi HTS DJ NED Schagen 16 22 18 17 40 28 42 26 24 NED Twente 15 18 HTS DS NED Doesburg 25 19 1114 11 12 NED StepcrOss HTS NED Steenbergen 12 12 16 10 13 HTS cat. NED Made 10 5 7 19C 6 D nat. stepteam A B E F8 G HTS DVD Duitsland 14 NED Oudenbosch 24 28 18 28 20 28 28 HTS DVD Duitsland 24 28 NED StepcrOss 26 26 26 30 HTS DV NED Hilversum 24 26 NED Zwolle 24 20 26 24 26 24 HTS DVD Duitsland 2 9 12 13 30 2 NED Voorhout 30 30 NED Twente 28 30 1230 0 HTS DV NED Didam 15 28 NED Twente 22 2625 HTS DV NED Almere NED Heerenveen HTS DV Int. Europa 2 4 7 0 302 NED Dronten HTS DV NED Lier 2 328 2 19 Prinsenbeek HTS NED Prinsenbeek 2 4 rk Urk dames junioren nat. stepteam A B D E F2 G 20 HTS cat. NED Urk 2C 1 Rotterdam Reijne, Maxime NED High Level ‐ Van der Laan 30 30 30 30 302 21 HTS DJ NED Rotterdam 2 Hutten, Nohroa DJ NED Hit the Road 28 28 26 * Alle junioren, senioren, veteranen heren samen (maximaal 5 rijders met de meeste punten per team worden opgenomen in het teamklassement) 3 Buyk, Lisanne DJ NED Rotterdam 28 30 28 4 Bomas, Valerie DJ NED Twente 26 rk dames teams cat. nat. regio/plaats A B C D E F G H I J 1 High Level ‐ Van der Laan DTS NED Woudenberg 56 80 78 50 56 80 54 30 56 28 rk dames cadetten cat. nat. stepteam A B C D E F G 2 Selles Kamperzeedijk  DTS NED Kamperzeedijk  24 46 52 56 26 54 26 46 50 1 Klooster, Alice DC NED Selles Kamperzeedijk  30 30 30 30 28 30 3 StepcrOss DTS NED Oss 42 16 29 20 22 17 39 2 Nap, Anne DC NED Twente 30 26 28 28 30 28 43 Rotterdam DTS DC NED Rotterdam 26 28 26 65 4126 38 28 28 26 30 Kwint, Melissa NED High Level ‐ Van der Laan 28 24 24 54 Twente DTS DC NED Hengelo e.o. 43 64 26 34 18 Steenbergen, Judith NED Zwolle 22 22 1926 26 26 24 65 Oudenbosch DTS DC NED Oudenbosch 14 16 24 2218 22 van Dalfsen, Alienke NED Selles Kamperzeedijk  24 1824 2022 19 76 Voorhout DTS DC NED Voorhout 28 20 2420 20 19 Brans, Richelle NED Oudenbosch 20 28 87 Zwolle DTS DC NED Zwolle 18 12 14 13 1718 18 16 20 Buyk, Dorine NED Rotterdam 22 98 Hit the Road DTS DC NED Steenbergen 18 18 19 19 22 Jemni, Mariam NED Rotterdam 24 10 DTS DC NED Heerenveen 22 9 Heerenveen van Dongen, Lynn NED Twente 20 11 DTS DC NED Dronten 17 10 Dronten Lagerwaard, Deborah NED Rotterdam 19 12 DTRV ‐ Effendi DTS D Duitsland 16 rk dames pupillen cat. nat. stepteam A B C D E F G * Alle junioren, senioren, veteranen dames samen (maximaal 5 rijders met de meeste punten per team worden opgenomen in het teamklassement) 1 van der Heiden, Jana DP NED High Level ‐ Van der Laan 30 28 30 26 26 30 26 2 jeugd teams gemengd* Korbee, Kyra  NED StepcrOss 24 rk cat. DP nat. regio/plaats A B C D E F G 19 H 26 I 22J van Dijk, Zwannet NED Zwolle 26 26 8422 144 112 22116 24 13 High Level ‐ Van der Laan JTG DP NED Woudenberg 88 116 116 80 218 186 Post, Annelien NED Selles Kamperzeedijk  20 28 130 28 2850 30 24 Rotterdam JTG DP NED Rotterdam 30 91 128 150 156 Buyk, Annette NED Rotterdam 35 Selles Kamperzeedijk  JTG DP NED Kamperzeedijk  74 74 80 8828 10022 129 22 24 158 24 54 Overduin, Joëlle  NED Rotterdam 30 74 46 Zwolle JTG DP NED Zwolle 52 78 74 56 8030 54 82 52 28 68 7 Grevel, Joy DP NED StepcrOss 19 20 19 20 20 5 StepcrOss JTG NED Oss 61 39 85 62 60 72 76 91 8 Grevel, Kiki DP NED StepcrOss 18 19 17 18 18 6 Twente JTG NED Hengelo e.o. 58 74 98 52 49 28 30 28 30 9 Lankheet, Lisan DP NED Twente 28 22 24 24 19 7 Oudenbosch JTG NED Oudenbosch 28 20 20 28 45 52 10 Akkermans, Josine DP NED Selles Kamperzeedijk  20 22 19 8 Hit the Road JTG NED Steenbergen 28 28 26 28 28 11 van der Weerd, Marit DP NED Selles Kamperzeedijk  30 9 DTRV ‐ Mars JTG D Duitsland 26 28 24 26 28 12 Zuiddam, Mirte DP NED Rotterdam 26 24 10 Hotel Doesburg JTG NED Doesburg 28 12 Ketelaars, Charon DP NED High Level ‐ Van der Laan * Alle junioren, cadetten en pupillen heren en dames samen. 14 van Os, Thirza DP NED Rotterdam 18 15 van Os, Noa DP NED Rotterdam

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 rk 15 1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 10 rk 11 1 12 2 13 3 14 4 5 15 6 16 7 17 8 18

Kamerbeek, Willianne  Zuiddam, Wenda Bijveld, Irma  Brans, Conny Pijl, Willy Folkers, Mary Hutten, Nohroa Lankheet, Inge Buyk, Lisanne Buyk, Annelies heren teams van der Munnik, Willeke High Level ‐ Van der Laan de Leeuw, Emmy  Selles Kamperzeedijk  van Wijngaarden, Ciska StepcrOss Soselisa, Lola Twente de Mol, Charlotte Zwolle Zagwijn, Desirée Green White Feet Sarabia, Betty  Gevloerd.nl Bomas, Valerie Hotel Doesburg Grevel, Linda Hit the Road Made dames veteranen DTRV ‐ Pirates Brans, Conny DTRV ‐ Effendi Bijveld, Irma  Steppendoejezo.nl Folkers, Mary DTRV ‐ Mars Pijl, Willy Lankheet, Inge Triathliem Didam Soselisa, Lola Almere de Mol, Charlotte Ultima K.Lap Zagwijn, Desirée Lier

Legenda

H 0 30 0 26

I 30 26 24 22

22 24 28 0

28 17 18 20 16 19

K 174 111 20 138 117 72

H 28 26 0 30

H 30

K 78 H 90 156 30 28 26 24

H 28 30 K 26 90

150 84 22 66 20 24

J 28 26 24

30 20

22

stand 208 194 188 170

140 138 130 129 120 108 96 80 62 54 51 41 37 32 22 17 16 15 14

L stand 162 1280 19 78 578 524 456 84 357 312 251 78 63 55J stand I 52 28 192 52 26 30 190 50 24 168 38 30 150 116 27 48 25 30 15 28 7 6 I 4J stand 30 210 230 28 28 138 86 26 L stand 90 736 I J stand 470 30 28 208 341 28 30 204 254 24 22 188 22 178 0 176 26 129 26 166 120 83 108 0 60 96 24 48 22 20 17 19 16 I J stand 198 19 26 166 L stand 18 164 174 1524 24 885 158 22 865 28 146 28 670 30 146 18 22 142 612 17 19 129 447 117 193 20 105 138 30 60 132 50 28 26 24 50 20 38 0 0

2010 invididuele races Kickbike Cup: A Zaandam Zondag  25‐04‐2010 V 45 jaar + veteranen B Woudenberg Zaterdag  15‐05‐2010 S 18‐44 jaar senioren Nederlandse stepcompetitie ‐ teams |  de 5 hoogst geklasseerde rijders** van één team tellen mee uit elke nafcuprace. DeJ 3 laagst geklasseerde of niet geklasseerde wedstrijden C Afsluitdijk Zaterdag  29‐05‐2010 16‐17 jaar junioren Daarnaast tellen ook 2 estafettes mee in dit klassement en de eerste 2 teams van eenzelfde stepclub (per categorie) tellen D NK Sprint Zaterdag  12‐06‐2010 C 13‐15 jaar cadetten dienen afgetrokken te worden van het eindtotaal in het mee per estafette. (Alleen teams met uitsluitend NAF‐leden)  Alle klasseringen tellen mee voor het eindtotaal, dus geen eindaftrek E Flevonice Zaterdag  17‐07‐2010 P 10‐12 jaar pupillen individueel klassement. ** alleen NAF‐leden F Nedereindse Berg Zaterdag  14‐08‐2010 G Den Helder Sprint Zaterdag  28‐08‐2010 Kijk voor meer uitleg op www.autoped.nl/kalender en klik H Den Helder Duur Zondag  29‐08‐2010 op de Kickbike cup symbolen in de kalender. I NK individueel Kamperzeedijk Zaterdag 11‐09‐2010 J NK Cross Oss Zaterdag 09‐10‐2010 Step mee en wordt lid van de NAF!   De Nederlandse stepcompetitie!  Voor vragen contact de wedstrijdcommissie jan@autoped.nl Extra wedstrijden die alleen meetellen v.h. teamklassement: www.autoped.nl/aanmelden (Jan Joosten). K Ploegenrace Flevonice Zaterdag  17‐07‐2010 Voor deelname aan de Kickbike‐cup  moet je lid zijn van de NAF. L Stepestafette Zwolle Zondag  19‐09‐2010 NOTE: (De wedstrijdcommssie is op zoek naar meer leden).

Kickbike‐cup teamklassement 2010

Regels individuele Kickbike‐cup

Vragen en/of opmerkingen mail:     marco@autoped.nl

13

Van de in totaal 10 nafcup classificaties moet men de 3 slechtse of niet gestepte wedstrijden aftrekken van het eindtotaal.  Regels / data / lid worden zie www.autoped.nl Als je mee wilt steppen in de Kickbike‐cup meldt je even aan als lid van de NAF.

Eindstand DAMES lassement Kickbike Cup 2010

Nederlandse stepcompetitie ‐ individueel  /  Nederlandse Autoped Federatie   /  www.autoped.nl 

Autoped Magazine nr 3 - 2010


Stepvakantieverslag van Arie en Mary Folkers

Steppen langs

de Franse Loire

Omdat steppen in de vakantie ons vorig jaar goed bevallen was hebben we ook dit jaar weer de stoute stepschoenen aangetrokken. Dit jaar hebben we een fietsvakantie langs de Loire geboekt maar in plaats van de fiets hebben we dus de step genomen.

De keuze voor onze vakantieroute kwam als volgt tot stand: de moeilijkheidsgraad van fietsvakanties wordt aangegeven met 1 tot 4 fietssymbooltjes en deze reis had er 2 dus dat leek ons op de step redelijk te doen. Bovendien zorgt de reisorganisatie voor het vervoer van de bagage van het ene hotel naar het andere.

Alleen een stuurtasje We hadden dus alleen de dingen die we tijdens het steppen nodig zouden kunnen

hebben bij ons, binnenbandjes, plakmateriaal, zonnebrandolie, zonnebrillen, pleisters en een enorm groot en zwaar kettingslot om onze steps mee vast te zetten aan de wereld als we onderweg wat wilden bezoeken. Dat alles in een stuurtasje, wat niet erg geschikt was omdat het teveel naar beneden hing waardoor de rem en het spatbord aan gingen lopen. Ik heb de voorste remkabel er maar afgegooid en alleen de achterrem gebruikt.

Reisdag De reis ernaar toe ging voorspoedig, geen files en ongeveer 800 kilometer is goed te doen in 1 dag. Bij aankomst een kwartiertje prutsen en buigen omdat de ene step met het stuur muurvast in het achterwiel van de andere step zat. Onze eerste standplaats Amboise ligt pal aan de Loire en is zeer toeristisch met een prachtig kasteel en ook nog een kleiner kasteel waar Leonardo da Vinci enige tijd geleefd en gewerkt heeft.

Boven de 50 km De volgende dag stond er een rondrit door de omgeving op het programma die begon met een behoorlijk stevige klim. Daarna bleef het op en neer golven met in de afdalingen toch wel snelheden boven de 50 km. We zagen onder andere een aquarium en nog enkele kastelen (het stikt er van daar) en maakten kennis met een wijnboer die ons een demonstratie wijnrank snoeien gaf en die wij zover kregen om een stukje op de step te proberen. Veel vragen kregen we onderweg over de trottinette zoals de step in Frankrijk heet, er waren zelfs mensen die beweerden nog nooit zoiets te hebben gezien. Nederlandse Autoped Federatie

14


Na terugkomst lekker gegeten en geslapen om de volgende dag naar Bracieux te steppen, een etappe van 65 km. Onderweg 3 x de zelfde Nieuw-Zeelander ontmoet die met een fietstocht door Europa bezig was.

Nieuwsgierig Steps waren hem onbekend en hij heeft de onze aan alle kanten gefotografeerd. Overigens was hij niet de enige, we zijn gefilmd door Amerikanen en gefotografeerd door Engelsen, AustraliĂŤrs en Chinezen die goed engels spraken en het leuk vonden dat de steps in China worden gemaakt.

teel bezocht dat een belangrijke rol in de Franse geschiedenis heeft gespeeld. Verder die dag rustig aangedaan en nauwelijks gestept.

Au revoir Iets verderop, in de dorpskroeg van een klein plaatsje was een van de oude stamgasten zo onder de indruk van onze stepvakantie dat hij er op stond om onze consumpties te betalen. Tegensputteren had geen zin.

Ik heb hem nog even laten steppen, dat ging zeer moeizaam maar hij was ook wel 75 plus denk ik. De laatste dag weer terug naar onze eerste verblijfplaats waar de auto geparkeerd stond om na wederom een heerlijke maaltijd en een laatste nacht in het hotel de boel in te laden en weer naar huis te gaan met een duidelijk verbeterde conditie en een voldaan gevoel.

Door Arie en Mary Folkers

Pittige hellingen De volgende dag bezochten we het kasteel dat model heeft gestaan voor het kasteel Molensloot van kapitein Haddock uit de Kuifje stripboeken. Daarna nog naar een natuurgebied gestept met bossen en meren en vossen en beren.De dag daarop gingen we naar Chennoncheux, ongeveer 60 km verder en gelegen aan de rivier de Cher. Er stonden wat pittige hellingen geprogrammeerd voor die dag dus had ik nog even geprobeerd om mijn voorrem te repareren maar omdat ik tijdens een snelle afdaling over een verkeersdrempel in aanbouw was geknald had ik een bochel in het rad oftewel een slagje in het wiel dus dan maar zonder voorrem. De volgende dag het plaatselijke kas-

Advertentie

www.stepshop.nl grootste online stepwinkel van de Benelux! Verkoop van de stepmerken: Kickbike, Footbike, XH, Kostka, Xootr, Esla, Kickid, JD Bug, Micro en vele soorten kindersteps! Meer dan 100 soorten direct leverbaar. 500 m2 steppen en meer dan 4000 steps op voorraad.

www.stepshop.nl Service voor NAF-leden, 10% korting op onderdelen, 5% korting op nieuwe steppen bij www.stepshop.nl Gooiker Step Trading, Kanaalstraat 31, 7553 GP Hengelo, 074-2919903 info@steptrading.nl www.steptrading.nl

15

Autoped Magazine nr 3 - 2010


www.stepshop.nl De grootste online stepwinkel van Nederland! De nieuwe Kickbike Sport G4 is leverbaar in de framekleuren zwart en rood. Deze Kickbike is uitgevoerd met een ultra laag board (tot 8 cm instelbaar), geïntegreerd verlagingsset, verstelbaar stuur, 2 V-brakes, supersterk frame, lang board (tot schoenmaat 48), race velgen en sterke standaard.

Adviesprijs € 339,- incl. btw De Sport G4 is te upgraden met diverse Racer-packs

De nieuwe Kickbike Cross Max is lever-

board (tot schoenmaat 48), race velgen,

baar in de framekleuren zwart en groen.

geveerde voorvork en sterke standaard.

Deze Kickbike is uitgevoerd met een

Adviesprijs €419,- incl. btw

ultra laag board (tot 9 cm instelbaar), geïntegreerd verlagingsset, verstelbaar

Voor dealeradressen, kijk op

stuur, 2 V-brakes, supersterk frame, lang

www.steptrading.nl of www.kickbike.nl

Gooiker Step Trading, Kanaalstraat 31, 7553 GP Hengelo, 074-2919903 info@ 16 steptrading.nl www.steptrading.nl

Nederlandse Autoped Federatie


K 174 111 138 117 72

L stand 162 1280 78 578 524 456 84 357 312 251 78 63 55 52 52 50 38 27 25 15 7 6 4 2

rk dames teams cat. nat. regio/plaats A B C D E F G H I J K 1 High Level ‐ Van der Laan DTS NED Woudenberg 56 80 78 50 56 80 54 30 56 28 78 heren teams 2 Selles Kamperzeedijk  DTS NED Kamperzeedijk  24 46 52 56 26 rk 54 26 46 50 90 1 High Level ‐ Van der Laan 3 StepcrOss DTS NED Oss 42 16 29 20 22 17 39 156 2 Selles Kamperzeedijk  4 Rotterdam DTS NED Rotterdam 26 26 65 41 30 3 38 StepcrOss 28 5 Twente DTS NED Hengelo e.o. 43 64 34 18 19 4 Twente Zwolle24 6 Oudenbosch DTS NED Oudenbosch 14 16 18 20 5 19 18 6 Green White Feet 7 Voorhout DTS NED Voorhout 28 20 24 7 Gevloerd.nl 28 20 8 Zwolle DTS NED Zwolle 18 12 14 13 17 18 8 Hotel Doesburg 16 9 Hit the Road 19 9 Hit the Road DTS NED Steenbergen 18 18 19 22 10 Made 10 Heerenveen DTS NED Heerenveen 22 11 DTRV ‐ Pirates 11 Dronten DTS NED Dronten 17 12 DTRV ‐ Effendi 13 Steppendoejezo.nl 12 DTRV ‐ Effendi DTS D Duitsland 16 14 DTRV ‐ Mars * Alle junioren, senioren, veteranen dames samen (maximaal 5 rijders met de meeste punten per team worden opgenomen in het teamklassement) rk jeugd teams gemengd* cat. nat. regio/plaats 1 High Level ‐ Van der Laan JTG NED Woudenberg 2 Rotterdam JTG NED Rotterdam 3 Selles Kamperzeedijk  JTG NED Kamperzeedijk  4 Zwolle JTG NED Zwolle 5 StepcrOss JTG NED Oss 6 Twente JTG NED Hengelo e.o. 7 Oudenbosch JTG NED Oudenbosch 8 Hit the Road JTG NED Steenbergen 9 DTRV ‐ Mars JTG D Duitsland 10 Hotel Doesburg JTG NED Doesburg * Alle junioren, cadetten en pupillen heren en dames samen.

A 88

52 58

B 116 30 74 78 61 74 28 28 26

C 116 91 74 74 98 28 28

D 80 128 80 56 39 52 20 26

E 84 150 88 74 85 20

28

Legenda

L 90

stand 736 cat. 470 nat. HTS 341 NED HTS NED 254 NED HTS HTS 178 NED HTS 129 NED HTS NED 120 NED HTS 108 NED HTS HTS96 NED HTS NED 22 D HTS 17 HTS D HTS16 NED

regio/plaats A Woudenberg 11 Kamperzeedijk 30 Oss 33 Hengelo e.o. 63 Zwolle Groningen 20 Schagen 16 Doesburg 25 Steenbergen Made 10 Duitsland Duitsland Hilversum 24 HTS D Duitsland 15 Triathliem Didam HTS NED Didam 16 Almere HTS NED Almere F 17 GUltima K.Lap H I J K L HTS stand Int. Europa Lier 144 18112 116 218 186 90 174 HTS 1524 NED Lier 19 Prinsenbeek HTS NED Prinsenbeek 50 156 150 885 NED Urk 20130 Urk HTS 100 21129 24 158 54 84 865 NED Rotterdam Rotterdam HTS 80* Alle junioren, senioren, veteranen heren samen (maximaal 5 rijders met de meeste pun 54 82 52 68 670

62 49 28

60

72

76

91

66

612

rk dames teams cat. nat. regio/plaats A 30 28 30 447 NED Woudenberg 1 28 High Level ‐ Van der Laan DTS 56 2 45 Selles Kamperzeedijk  DTS 52 193 NED Kamperzeedijk  3 StepcrOss DTS NED Oss 42 28 28 138 4 Rotterdam DTS NED Rotterdam 24 26 28 132 5 Twente DTS NED Hengelo e.o. 43 6 Oudenbosch DTS28 NED Oudenbosch 7 Voorhout DTS NED Voorhout 28 8 Zwolle DTS NED Zwolle 18 9 Hit the Road DTS NED Steenbergen 10 Heerenveen DTS NED Heerenveen 11 Dronten DTS NED Dronten 12 DTRV ‐ Effendi DTS D Duitsland * Alle junioren, senioren, veteranen dames samen (maximaal 5 rijders met de meeste pun

Te weinig teams zijn serieus bezig met de het teamklassement in de stepsport. 2010 invididuele races Kickbike Cup: A Zaandam Zondag  B Woudenberg Zaterdag  C Afsluitdijk Zaterdag  D NK Sprint Zaterdag  E Flevonice Zaterdag  F Nedereindse Berg Zaterdag  Dat is wel een voorzichtige conclusie G Den Helder Sprint Zaterdag  dieH we kunnen trekken eind 2010. Den Helder Duur Zondag  NK individueel Kamperzeedijk DeI estafette in Zwolle was eenZaterdag helder J NK Cross Oss Zaterdag

team klassement Kickbike Cup 2010

rk heren teams cat. nat. regio/plaats A B C D E F G H I J 1 High Level ‐ Van der Laan HTS NED Woudenberg 110 109 112 108 119 111 94 75 65 41 2 Selles Kamperzeedijk  HTS NED Kamperzeedijk  30 27 40 44 39 43 55 36 40 35 3 StepcrOss HTS NED Oss 33 55 10 39 74 21 46 30 44 34 4 Twente HTS NED Hengelo e.o. 63 40 54 47 8 52 33 42 50 67 5 Zwolle HTS NED Zwolle 6 20 24 15 5 25 39 5 17 6 Green White Feet HTS NED Groningen 20 19 33 39 33 14 15 29 38 7 Gevloerd.nl HTS NED Schagen 16 22 18 17 18 40 28 42 26 24 8 Hotel Doesburg HTS NED Doesburg 25 19 11 11 12 9 Hit the Road HTS NED Steenbergen 12 12 16 10 13 10 Made HTS NED Made 10 5 7 19 6 8 11 DTRV ‐ Pirates HTS D Duitsland 14 18 20 12 DTRV ‐ Effendi HTS D Duitsland 24 28 13 Steppendoejezo.nl HTS NED Hilversum 24 26 14 DTRV ‐ Mars HTS D Duitsland 2 9 12 13 2 15 Triathliem Didam HTS NED Didam 15 12 16 Almere HTS NED Almere 25 17 Ultima K.Lap HTS Int. Europa 2 4 7 0 2 18 Lier HTS NED Lier 2 3 2 19 Prinsenbeek HTS NED Prinsenbeek 2 4 20 Urk HTS NED Urk 2 2 21 Rotterdam HTS NED Rotterdam 2 * Alle junioren, senioren, veteranen heren samen (maximaal 5 rijders met de meeste punten per team worden opgenomen in het teamklassement)

Legenda

je de laatste tijd in het steppen dat menteams laten het toch gewoon afwesen al gauw een oordeel klaar hebben ten. En dat zegt veel over de teamRegels individuele Kickbike‐cup Vragen en/of opmerkingen mail:     marco@autoped.nl Van de in totaal 10 nafcup classificaties moet men de 3 slechtse of niet gestepte wedstrijden aftrekken van het eindtotaal.  over de bepaalde disciplines in onze sport. competitie in onze sport. Regels / data / lid worden zie www.autoped.nl En het is aan de bond en de besturen van Zo'n competitie kan alleen overleven Als je mee wilt steppen in de Kickbike‐cup meldt je even aan als lid van de NAF. de stepclubs om hier over te waken. als besturen van de stepclubs zich Dus bij deze de oproep om over de voorook gaan inzetten voor de teamsport. oordelen heen te stappen. Met andere Want het is in het belang van de club woorden als u nog nooit een estafette dat leden meedoen aan de team-

B C D E F G H I J

Woudenberg Afsluitdijk NK Sprint Flevonice Nedereindse Berg Den Helder Sprint Den Helder Duur NK individueel Kamperzeedijk NK Cross Oss

Extra wedstrijden die alleen meetellen v.h. teamklassement: K Ploegenrace Flevonice Zaterdag  L Stepestafette Zwolle Zondag  Regels individuele Kickbike‐cup

17

Zaterdag Zaterdag  Zaterdag  Zaterdag  Zaterdag  Zaterdag  Zondag  Zaterdag Zaterdag

A 88

52

Tussenstand

25‐04‐2010 V 45 jaar + veteranen rk jeugd teams gemengd* cat. nat. regio/plaats 15‐05‐2010 S 18‐44 jaar senioren 1 High Level ‐ Van der Laan JTG NED Woudenberg 29‐05‐2010 J 16‐17 jaar junioren 2 Rotterdam JTG NED Rotterdam 12‐06‐2010 C 13‐15 jaar cadetten 3 Selles Kamperzeedijk  JTG NED Kamperzeedijk  4 Zwolle JTG NED Zwolle 17‐07‐2010 P 10‐12 jaar pupillen 5 StepcrOss JTG NED Oss 6 Twente JTG NED Hengelo e.o. gestept hebt dan is het niet helemaal wedstrijden.14‐08‐2010 Immers meer reclame voor 28‐08‐2010 7 Oudenbosch JTG NED Oudenbosch realistisch om bij voorbaat te gaan de sponsoren en de teamnaam. En de 8 Hit the Road JTG NED Steenbergen 29‐08‐2010 9 DTRV ‐ Mars JTG D Duitsland 11‐09‐2010 roepen ik vind het maar niets. Terwijl teamwedstrijden zijn ideaal voor team en 10 Hotel Doesburg JTG NED Doesburg 09‐10‐2010 Step mee en wordt lid van de NAF!   * Alle junioren, cadetten en pupillen heren en dames samen. het een fantastische dicipline is. ledenbinding. Estafette en een ploegenbewijs. Een nieuwe wedstrijd in het De Nederlandse stepcompetitie!  race zijn leuke diciplines om tewww.autoped.nl/aanmelden doen en centrum van een provinciestad, goed NAF-Wedstrijdcommissie. Extra wedstrijden die alleen meetellen v.h. teamklassement: K Ploegenrace Flevonice Zaterdag  17‐07‐2010 Voor deelname aan de Kickbike‐cup  voor te trainen. We merken wel een beetgeorganiseerd. Leuk parcours en veel 2010 invididuele races Kickbike Cup: L Stepestafette Zwolle Zondag  19‐09‐2010 moet je lid zijn van de NAF. A Zaandam Zondag 

58

28

25‐04‐2010 15‐05‐2010 29‐05‐2010 12‐06‐2010 17‐07‐2010 14‐08‐2010 28‐08‐2010 29‐08‐2010 11‐09‐2010 09‐10‐2010

17‐07‐2010 19‐09‐2010

Vragen en/of opmerkingen mail:     marco@autoped.nl

Van de in totaal 10 nafcup classificaties moet men de 3 slechtse of niet gestepte wedstrijden aftrekken van het

Autoped Magazine nr 3 - 2010

Regels / data / lid worden zie www.autoped.nl

Als je mee wilt steppen in de Kickbike‐cup meldt je even aan als lid van de NAF.


De krantenknipsel pagina

Nederlandse Autoped Federatie

18


De pen was ergens blijven hangen, maar niet vergeten. Dus neem ik hem ter hand omdat het zo'n aardig onderdeel is van dit magazine. Dan kan ik meteen met je delen waar mijn step zoal heen is getoerd. Meestal ga ik niet zo ver uit mijn regio, ik kies voor de rondjes hier dicht bij huis. Er is hier afwisseling genoeg in het landschap, dus waarom zou ik het ver gaan zoeken. Als het gaat kriebelen wil ik meteen op het plankje en niet eerst in de kuipstoel zitten van de automobiel. De trein valt nog te overwegen als alternatief voor het rondje in de buurt. Naar een station ergens in de provincie en dan terug naar huis steppen. Een enkele keer per jaar step ik zo'n 70 km de Veluwe over naar familie, maar voor de terugreis stap ik dan toch in de auto bij mijn gezin. En zo heel af en toe doe ik mee aan een georganiseerde tocht. Een Ride for the Roses of zo. Meestal gaat mijn bekende lange plaatsgenoot ook mee. Maar als ik met het gezin op vakantie ga, en toch kilometers asfalt moet zien, dan gaat de step mooi achterop. Vroeger op het karretje en tegenwoordig samen met de kinderfietsen achterop de fietsendrager. Het is even puzzelen, hoe de drie tweewielers op twee dragers te krijgen,

19

maar het kan wel. Ze passen toch geen van drieĂŤn precies in de sleuven. Ik vind het heerlijk om door de bossen te steppen en daar heb je in Zweden meer dan genoeg van. Ook in Overijssel en de Peel is het lekker rijden in de schaduw van het gebladerte. In Denemarken, in het westen van Jutland, helaas wat minder. Er staat genoeg groen, maar het merendeel staat verspreid langs de weilanden en akkers. Het gaat overal glooiend op en neer wat me wel bekoren kan. In het Schwarzwald zijn ook flink wat fietsroutes uitgezet. Deze lopen voornamelijk door de dalen en zijn dus erg geschikt voor een tourtocht. Ik ben overigens nergens een medestepper tegengekomen. In Nederland moeten er genoeg rondrijden maar die zijn kennelijk ook op vakantie. Of toch een keer wat gelegenheidssteppers op de Veluwe. Die hadden er wel lol in om mij te bekijken terwijl ik langs hen heen zoefde. In de Scandinavische landen is een tweewieler sowieso al wat zeldzamer en had

door Marco Barendse

Ik step de pen door!

ik ook geen enkele verwachting om een stepper tegen te komen. De mensen onderweg bekijken je wel even, maar vinden het geen gek idee. Er zijn wel gekkere sporten uitgedacht en men is er kennelijk van op de hoogte. In het Zwarte Woud zie wel fietsers en nog meer bergfietsers, maar een step valt hier wel op. Geen vervelende opmerkingen gelukkig, men kijkt en wenst je Gutte Morgen. Zo dat zijn mijn belevenissen in een vogelvlucht. De volgende keer lees je die van Remco Simonzs. Hij is dit jaar zo vanuit het niets naar de top drie gekickt, dus ik wil wel eens weten wie Remco is. Marco Barendse

Autoped Magazine nr 3 - 2010


Van de AM Jeugdredactie Ook lid worden van de jeugdredactie? Mail maxime@autoped.nl of redactie@autoped.nl Afgelopen augustus was het Wereldkampioenschap Steppen in Italië. Naast volwassenen, zijn er ook jeugdleden uit Nederland mee gegaan naar dit WK. Daarom leek het mij leuk om in deze editie van het Autoped Magazine twee jeugdleden te vragen naar hun verhalen over dit evenement! Zelf heb ik ook meegedaan en ik ben drie keer Wereldkampioen geworden, op de sprint, criterium en de lange afstand. De ingestuurde stukjes zijn van Melissa Kwint en Anne Nap, zij zijn meegereisd met de NAFbus. Hieronder kan je hun verhaal lezen. Veel plezier! Maxime Reijne

Mijn allereerste buitenlandse wedstrijd (door Anne Nap) Dit is de eerste keer dat ik een wedstrijd heb gestept in het buitenland en dan ook nog meteen het WK in Italië. Het is echt een geweldige ervaring die ik daar heb gehad. Dit is mijn verslag over Italië: Ze komen me om half negen ‘s avonds ophalen voor mijn huis op dinsdag 3 augustus. Het is de tweede plek waar mensen in kunnen stappen, maar ik ben de enige die in de NAF-bus stapt. De rest is allemaal al in Zwolle ingestapt. We pakken mijn tas en step in. Bij het wegrijden zwaaien mijn ouders me uit. Dan begint de lange reis naar

Nederlandse Autoped Federatie

Italië. Melissa en ik hebben er super veel zin in, al sinds we hebben afgesproken samen met de NAF-bus te gaan. De reis duurt lang en Stephan, Melissa en ik kunnen de hele rit niet slapen. We stoppen een paar keer onderweg, maar we rijden al vrij snel weer door. Alleen één keer wat langer voor het ontbijt. We komen woensdag 4 augustus ’s ochtends rond elf uur aan. We zoeken meteen de beste plekken uit om de tenten neer te zetten. De Nederlanders zetten alle tenten onder een soort afdak en we noemen het: “Kamp Holland”. Voor de rest hebben we het die dag rustig aan gedaan. ’s Avonds gingen we met z’n allen naar het plein, waar later die avond ook het openingsfeest was. Iedereen at daar spaghetti. Om negen uur begon het openingsfeest. Er trad een klein bandje op en alle landen werden voorgesteld die mee deden aan het WK. Nederland had de meeste deelnemers en werd ook als eerste op het podium geroepen. Het openingsfeest was heel gezellig. Na het openingsfeest gingen we terug naar “Kamp Holland” om te slapen.

Donderdag 5 augustus staan we ongeveer om zeven uur op. Het ontbijt begint namelijk al om half acht. We doen het na het ontbijt een beetje rustig aan en pakken alvast de spullen voor de wedstrijd. Pas om vier uur begonnen de kwalificaties voor de sprint. Iedereen gaat nog even insteppen en dan is het wachten tot je aan de beurt bent. De kwalificaties gaan best snel. Melissa en ik kletsen nog een beetje met Maxime, Alice, Lisanne en Nohroa en dan zijn we al weer aan de beurt. De wedstrijd voelde echt alsof ik super hard ging en mijn tijd was ook 57,87 sec. Tijdens de race zag Jannes er uit alsof het echt niet goed met hem ging. Maxime, Melissa en ik gingen later bij de ambulance kijken en vragen hoe het met Jannes ging. Niet goed dus, want niet veel later werd hij met de ambulance naar het 20


ziekenhuis gebracht. Hij heeft het hele WK niet meer mee kunnen doen. Na de kwalificaties waren de kids races. Dat was heel leuk om te zien. Na de kids races waren er alvast een paar kwartfinales en halve finales van de mannen. Om acht uur gingen we eten. Na het eten konden we weer even insteppen en dan was het weer wachten tot je in de finale aan de beurt was. Rond tien uur was pas de finale voor de cadetten. Je moest in de finale met z’n vieren naast elkaar rijden. Melissa reed in de buitenste baan, Erika (Tsjech) reed in de 3e baan, Alice reed in de 2e baan en ik reed in de binnenste baan. De uitslag van de finale was dat Alice 1e is geworden, Erika 2e, ik 3e en Melissa 4e. Na de prijs uitreiking was het nog even nakletsen en daarna weer in de bus terug naar “Kamp Holland”.

Vrijdag 6 augustus begint ongeveer hetzelfde als donderdag ochtend, ontbijt, rustig aan doen, spullen pakken. We 21

hebben de ochtend leuk doorgebracht met Triviant in het “Kamp Holland”. De wedstrijden begonnen rond drie uur en het parcours was in Strambino (10 km van Ivrea). Maar eerst reden we nog langs de supermarkt om middageten te kopen. Je kon bij deze wedstrijd niet echt insteppen, omdat de wedstrijd 1 ronde van 15 km was. De wedstrijd begon met een langzame start, waardoor ik voorop ging rijden. Toen de motor naar de opzij ging, ging ik iets te hard rijden. Lisanne en ik hebben eerst een heel stuk samen gereden, maar later zakte ze af en ging ik alleen door. Op een gegeven moment kwam ik Alice weer tegen die in het begin er met de kopgroep van doorging. Samen reden we de rest van de wedstrijd. Onze topsnelheid berg af was 56 km per uur. Op het laatste stukje dachten Alice en ik dat we nog een dorpje door

moesten en dat dan pas de finish kwam. Maar Alice zag haar vader staan en had dus eerder door dat we al vlak bij de finish waren. Ze zette de sprint eerder aan en was daardoor twee seconden sneller dan ik. Na de finish hebben we eerst Erika (het Tsjechische meisje) gefeliciteerd. Zij was namelijk 1e geworden. Alice was 2e en ik 3e. Daarna hebben we uitgerust bij de kidsrace en gewacht op de estafette. Bij de estafette zat ik in het team bij Lisanne Buyk en Melissa Kwint. Elk team moest dezelfde team shirtjes dragen, dus ons team droeg High Level shirts. Het wisselen ging bij ons team gelukkig zonder valpartijen. Bij de estafette is ons team 5e geworden, maar we waren dan Autoped Magazine nr 3 - 2010


Vervolg: Mijn allereerste buitenlandse wedstrijd ook het enige team met twee cadetten en een junior. Alle andere teams hadden wel een senior of veteraan in het team. Na de estafette kreeg ik de fotocamera van Stephan om foto’s te maken van de estafette van de heren teams. De heren estafette ging supersnel. Het was wel jammer dat André Visscher viel tijdens de wedstrijd. Hij was flink gevallen en werd naar het ziekenhuis gebracht. Na de estafette pakten we alle spullen en de bus om terug naar de camping te rijden. We dachten namelijk dat daar de prijsuitreiking zou zijn, maar ineens hoor ik mijn naam. Is de prijsuitreiking ineens begonnen! Ik ren snel naar het podium met het High Level shirt nog aan. Nou ja, ik kan er nu niks meer aan veranderen. Na de prijsuitreiking werden alle deelnemers naar voren geroepen voor een groepsfoto. We zijn terug bij “Kamp Holland” rond zeven uur. We hebben ook het nieuws gekregen dat André alweer uit het zieken huis is en blijft slapen bij Elisa Viglio. We kleden ons nog even om voordat we gaan eten in de eetzaal bij “Kamp Holland”.

Het is zaterdag 7 augustus. We beginnen aan de laatste wedstrijddag, die ook vandaag pas om vier uur beginnen bij het centrum van Ivrea. Het was dus niet zo ver weg van “Kamp Holland”. Het is wel jammer voor de cadetten dat deze wedstrijd niet voor hun meetelt, maar wel leuk dat ze toch mee mogen doen. Melissa en ik zijn daardoor ook de enige dames cadetten die mee doen. Alice is namelijk weer verder op vakantie en de Franse en Tsjechische meisjes staan gewoon langs de kant aan te moedigen. We vragen ons allebei af waarom ze niet mee doen. Zoals bij bijna iedere wedstrijd begon ik met een te harde start. Dat hou ik dus niet zo lang vol. Gelukkig was er bij de start en finish geen hoogteverschil. Alleen na de eerste bocht had je meteen een klimmetje. In de ronde zaten ongeveer drie klimmetjes, maar dat was wel heel zwaar. Tot ongeveer de vierde ronde heb ik Nederlandse Autoped Federatie

samen met Lisanne gestept. Daarna bleef ze ineens achter. De rest van de wedstrijd heb ik dus alleen gestept. Best wel saai. Tot dat je weer iemand tegenkomt die je kent. Het is ook wel leuk om de mensen langs de kant te zien die gewoon iedereen aanmoedigen. Het is alleen jammer dat je de meeste niet verstaat. In de wedstrijd ben ik twee keer gelapt door Wenda. Daardoor hoefde ik maar acht rondjes te steppen in plaats van tien. Deze wedstrijd was echt een super leuke ervaring en ik vind het ook super leuk dat ik de wedstrijd helemaal heb uit kunnen steppen. Bij de cadetten was ik eerste, maar als dat zou meetellen bij de junioren dan was ik tweede geworden. Op het moment dat ik dat hoorde kon mijn dag niet meer stuk. Veel gedachten gingen door mijn hoofd, maar vooral de gedachte: “Wat maakt mij het nou uit of ik een beker krijg, ik weet zelf hoe goed ik heb gepresteerd.” Na de wedstrijd hebben we eerst nog heel lang met mensen zitten praten tot de prijsuitreiking waar tot onze verbazing toch de cadetten naar voren werden geroepen, gewoon voor de eer. Na het eten was er een loting voor alle deelnemers. Maxime won met de loting een Kickbikepet en Charlotte won een oranje Kickbike. Het was veel te gezellig tijdens het eten en de loting, waardoor het uitliep en we later vertrokken naar het eindfeest. De wereldkampioenen werden daar naar voren geroepen en er werd nog een heel verhaal verteld. Daarna begon de band eindelijk te spelen. De band die optrad hete “I Divina”. Het was een cover band, maar coverde wel leuke liedjes. Wat wel knap van de band

was, dat ze twee uur lang achter elkaar door speelde zonder te pauzeren. Het eindfeest was echt een super gezellige avond. Het had voor mijn part nog langer mogen duren.

Op zondag 8 augustus hebben we ons laatste intaliaanse ontbijt in de eetzaal bij “Kamp Holland”. Na het inpakken beginnen we aan de lange reis terug

in de NAF-bus. In de bus is het weer gezellig en omdat het nu overdag is blijven de meeste in de bus wakker. Op de grens van Italië en Zwitserland stoppen we even. Daar zijn namelijk allemaal winkeltjes. Charlotte, André en ik hebben een souvenir gekocht. Zij hadden een jodelende eekhoorn gekocht en ik een knuffelhond die een beetje op mijn hond 22


lijkt. Daarna reisden we weer verder door de bergen. Bij Bern in de buurt hadden een hele mooie camping gevonden met zwembad. Maar omdat het al avond was is er niemand in gesprongen. Iedereen zette de tent weer op en daarna gingen we in Bern wat eten. Thijza, André en Charlotte gingen bij de Italiaan eten en Erik, Gerben, Stephan, Melissa en ik bij de McDonald’s. Het eten was lekker. Na het eten gingen we even naar een soort markt in de stad. Daar hebben we nog even rondgelopen. Er waren vooral veel producten die niet uit Europa kwamen. Het was heel gezellig. We zijn niet zo lang gebleven en op de camping in Zwitserland was het veel kouder dan in Italië. Daar moesten we wel weer even aan wennen. Melissa en ik sliepen gelukkig wel snel. Het is vandaag de dag dat we echt helemaal terug naar Nederland rijden. We worden om zeven uur al wakker gemaakt door Thijza. De tent is nog helemaal nat van

de dauw en we moeten alle spullen en de tent weer inpakken. We rijden ongeveer om acht uur weg van de camping. De spullen passen nog maar net in de bus. Als we al weer een tijdje onderweg zijn stoppen we bij een restaurant langs de weg om te ontbijten. Er is ook een supermarkt bij, dus de meesten kopen nog wat voor onderweg. Daarna gaan we weer verder en hebben we af en toe nog een korte stop onderweg. We belden mijn vader 20 minuten voordat we aan kwamen. Mijn huis was weer de eerste stop in Nederland waar mensen uit konden stappen. Deze vakantie zal ik echt nooit meer vergeten! Anne Nap (Stepteam Twente) 23

nafbus reis naar het WK Italië (door Melissa Kwint) Hoi, ik ben Melissa Kwint en ik ga jullie vertellen over mijn eerste nafbus reis naar het WK steppen 2010.

Dinsdagavond 3 augustus om 8 uur vertrokken we vanuit Kampen richting Italië voor het WK steppen. We zijn in één stuk doorgereden, op een paar stops na. Woensdagmiddag om 12 uur aangekomen in Ivrea. Als eerste alle spullen uit het busje halen en de andere steppers gedag zeggen. Al onze tenten werden onder een grote partytent opgezet. `s Avonds hebben we op een terrasje wat gegeten, op het plein waar ook het welkomstfeest was. Alle landen werden voorgesteld. Daarna was er nog een feestje. Toen zijn we weer terug gegaan naar onze tenten. Om ongeveer 12 uur onze tenten ingekropen na 40 uur zonder slaap. Alleen midden in de nacht nog wakker geworden door harde regen en onweersbuien.

Donderdagochtend hebben we ontbeten, en daarna zijn we naar de winkel geweest om middageten te halen. Om 4 uur in de middag begon de eerste wedstrijd, namelijk de kwalificatie sprint. De snelste 4 gingen door naar de finale. En daar zat ik bij! :) Tussen 9 uur half 10 was voor mij de finale en het was intussen al donker geworden. Gelukkig was

daar alles goed verlicht. Helaas ben ik als 4e geëindigd. Nummer 3 was 42/100 sneller. Erg jammer! Om 8 uur hebben we daar met alle steppers warm gegeten. Om 11 uur was de prijsuitreiking. De 1e wedstrijd was erg leuk op een echte atletiekbaan. Vrijdagochtend om half 8 wakker geworden. Toen we uit de tent kwamen voelden we gelijk hoe warm het was. Eerst zijn we weer gaan ontbijten, en later hebben we weer boodschappen gedaan voor de middag. Om 3 uur begon er weer een wedstrijd. 15 km criterium. Helaas ging het voor mij helemaal niet goed. Het was een erg zwaar parcours, en als je rem dan aan je voorwiel vast loopt, en als het bijna 40 graden is. Toch ook nog Heike Funke uit Duitsland geholpen die over haar stuur was gekukeld in een bocht. Om half 5 begon er alweer een wedstrijd, de estafette. Onze haren hadden we oranje gespoten, maar dat hielp niets voor de de estafette. Twee keer bijna gevallen. Één keer omdat ik de step niet goed over pakte en één keer omdat mijn achterwiel weg gleed. Daarna hebben we weer met alle steppers gegeten en pas om 3 uur in onze tent gekropen. Autoped Magazine nr 3 - 2010


Vervolg: Met de NAF bus naar het WK Steppen

Zaterdag Om half 9 werden we wakker, en zijn we snel gaan ontbijten. Om 4 uur begon de laatste wedstrijd voor het WK. Namelijk een 37 km lange race. Helaas ben ik na één ronde al afgestapt omdat ik weer de hele tijd weggleed met mijn achterwiel. Dat kwam door de estafette van de vorige dag. En door een los voorwiel die ik er niet goed in had gezet. Gelukkig was er geen aparte cadetten race. Ik werd wel op het podium geroepen als nummer 2. Dat kwam doordat ik toch nog als cadet had meegedaan. `s Avonds kwamen alle wereldkampioenen op het podium. Daarna was er nog een erg leuk optreden met harde muziek. zondagochtend kwart voor 10 zijn we weer uit Ivrea (Italië) vertrokken. We hebben erg lang in de file gestaan vanwege 1000 schapen en 6 ezels voor ons op de weg. We hebben tussen de bergen op de grens tussen Italië en Zwitserland gepauzeerd, net als op de heenweg. Het was er erg mooi, helaas lag er geen sneeuw. Om kwart voor 3 zijn we in Zwitserland (Bern) aangekomen om daar te overnachten. `s Avonds hebben we in het centrum van de stad wat gegeten. Na nog een paar keer in de file te hebben gestaan in Duitsland waren we om half 9 dan eindelijk in Kampen aangekomen. Thuis kon ik eindelijk al mijn leuke verhalen gaan vertellen. Ik heb het erg leuk gehad in Italië. Een ervaring om nooit te vergeten. Het nafbusje is me ook goed bevallen, zeker nog een keer de moeite waard. We hebben een goede reis gehad en we hebben lekker doorgereden.

Door Melissa Kwint (Stepteam High Level)

Nederlandse Autoped Federatie

24


De krantenknipsel pagina

25

Autoped Magazine nr 3 - 2010


Speciaal voor steppers en fietsers Het Care Plus pakket een Sinterklaas ideetje Inhoud: Care Plus® First Aid Guide Steriel kompres 5x5 cm Wondpleisters 19x38 mm Wondpleisters 25x72 mm Wondpleisters 60x110 mm Vingerpleister Knokkelpleister Snelverband 12x12 cm Sporttape 2.5 cm x 10 m Hechtstrips (5) Vinyl handschoenen (paar) Alcoholdoekjes Eerstehulpschaar (klein) Pincet Veiligheidsspelden (6 stuks) Driekantige doek Oog & wondspoeling 15 ml Wattenbollen 5 st. Netverband Tandenborstel

Een EHBO pakketje speciaal samengesteld voor steppers en fietsers, van amateur tot professionele atleet. Ideaal voor de risico’s van de buitensport, zoals schaafwonden en kneuzingen, of takje in je oog. Alcoholdoekjes, sporttape en hechtstrips zijn altijd handig laten we maar zeggen. Prijs van het pakketje is : € 22,95 (Verkrijgbaar o.a. bij de www.buitensportwinkel.nl)

Eerste fietspad bestaat 125 Het oudste fietspad van Nederland viert dit jaar zijn 125ste verjaardag. Het gravelpad op de Maliebaan in Utrecht werd aangelegd voor de vélocipède, een speeltje voor de rijken, in 1885.

jaar

maart 1910 wordt erover gerept door twee fietsclubs. Zij menen dat ”het voor wielrijders vaak ondoenlijk is, van het juist voor hen gereserveerde pad te pro-

fileeren, niet tegenstaande het publiek voor zich nog twee andere paden heeft om te bewandelen.” bron: RTL nieuws en het Utrechts Archief

De vélocipède had een groot voorwiel en een klein achterwiel en was gevaarlijk om op te fietsen. Op kinderkopjes ging het al helemaal niet. Daarom werd het gravelpad op de Maliebaan aangelegd. Het Utrechts Archief brengt de eerste fietsers in beeld op de expositie Maliebaan in beweging. Utrecht hield de fietspadprimeur negen jaar vast. In 1896 kwam in Brabant een tweede pad. Toch was het pad niet alleen bij wielrijders in trek. Ook wandelaars en zeker die met kinderwagens maakten er graag gebruik van. Dit tot teleurstelling van de mensen op de fiets. In de krant van 22 Nederlandse Autoped Federatie

26


Afsluitdijk tijdrit ’s Ochtends zijn we met een deel van de club naar de start gereden. De start was op de Stevinsluizen van Den Oever. Samen met mijn vader heb ik nog op de finishplaats voor de pupillen en cadetten gekeken hoe de wind stond. Gelukkig wind mee. De start was rond 13.00 uur. Eerst startten de eenwielers en 3CV (Trikke) rijders. Daarna wij. Om de halve minuut ging iemand van start. ‘k ging redelijk hard van start en dat ging wel goed. Later op de dijk kwam de wind van opzij. Dat merkte je wel aan de snelheid, want die ging iets omlaag. Er waren onderweg wel veel muggen en

andere vliegende beestjes. Soms hele zwermen waar je doorheen stepte. Niet echt lekker. Het is wel leuk om andere mensen in te halen, vooral bij deze wedstrijd. Dan heb je onderweg nog een doel om naartoe te steppen. Halverwege de dijk was de finish van de pupillen en cadetten. Na 14,4 km was ik ook klaar met de wedstrijd. De junioren, senioren en veteranen moesten toen nog een stuk. Zij finishten na 37 km voor camping de Zeehoeve. Hier waren ook de huldigingen. Het was een mooie dag. Door Alice Klooster

Colofon Het Autoped Magazine infor­meert haar lezers over vrijwel alles wat er op stepgebied gebeurt in Nederland, zoals wedstrijddata, aankondigingen van step­orga­ nisaties, wed­strijd­uit­slagen, er­varingen van stepcolle­ga’s, stepadressen, nieuwe ontwik­ke­lingen, praktische steptips, etc. Uitgave/verschijning: elk kwartaal. Voor de uitgaven van 2010 zijn de kopij inleverdeadlines gesteld op 20 feb., 20 mei, 1 okt. en 24 nov. 2010. (redactie@autoped.nl) Abonnement Ieder NAF-lid is automatisch abon­nee en licentiehouder. U kunt lid worden van de NAF door u aan te melden bij de NAF-secre­taris. Het NAF-lidmaatschap kost 19 euro per jaar. Surf naar www.autoped.nl en klik op lid worden.

Alice Klooster Martin Bonders Arie Folkers Melissa Kwint Anne Nap Jasper Stringa

De N.A.F. organisatie | www.autoped.nl NAF-secretariaat

Penningmeester

Thijza Brouwer Ledenadministratie | www.autoped.nl | digibrief Klaas Benninkstr. 19 8281 ZV Genemuiden | fax (03) 3858964 thijza@autoped.nl Mobiel (06) 53869770 | tel. (038) 3856747 Charlotte de Mol Financiële zaken Schoterlandseweg 125 penningmeester@autoped.nl

Bankrekeningnr NAF 35.07.73.483 Rabobank 8411 ZA Jubbega Tel. 0516-463129

Overige adressen, functies en telefoonnummers van de hele NAF-organisatie en commissies zie www.autoped.nl klik op NAF-organisatie. Advertentietarieven van dit Autoped magazine of op de website zie www.autoped.nl/adverteren.html

Kopij deadlines: AM 4: 28 november 2010

27

redactieleden: Maxime Reijne Stephan Bouman René Elzinga Marco Barendse cartoons: Alroy Nanlohy

Eindredactie: Marco Barendse Van Abcoudehof 44 3911 BN Rhenen 0317-612975 redactie@autoped.nl Aquisitie/advertenties: secretariaat@autoped.nl Vormgeving & opmaak: www.thyza.com

Autoped Magazine

Aan deze uitgave werkten o.a. mee:

Autoped Magazine nr 3 - 2010


NAF-stepdag en LV - za 20 nov. 2010 www.autoped.nl/stepdag

K laas B en ni nkst ra at 19 - 8281 ZV Ge ne m ui de n

Profile for Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2010 #3  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2010 #3  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Advertisement