__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Autoped Magazine Kwa r t a a l u i tg ave va n d e N e d e r l a n d s e A u to p e d Fe d e rat i e

N u m m e r 3 - 2 0 0 9 | 6,- E u ro

Wat zal de goede Sint ons brengen... een nieuwe step?

Uitnodiging NAF-dag zaterdag 21 november in Apeldoorn vele steptochtverslagen De Midwinter tocht Autoped Magazine nr 3 - 2009


Inhoud

Goed en slecht nieuws...

In memoriam Helmut Maue . . . . . pag. 2

Ik heb veel goed nieuws en erg slecht

Het goede nieuws, dat overigens in schril

Uitnodiging NAF-dag . . . . . . . . . . . pag. 3

nieuws. ,, Nou, doe dan eerst maar het

contrast staat met het bovenstaande, is dat

Agenda ledenvergadering . . . . pag. 4-5

erg slechte nieuws!”, zegt mijn echtgenote

voor het Autoped Magazine dat nu voor u

Eindkl.Kickbike Cup heren . . . . . pag. 6-7

dan altijd. Het erg slechte nieuws is het

ligt veel verschillende mensen een bijdrage

overlijden van Helmut Maue op zaterdag 19

hebben geleverd. En zo moet het ook, want

september. Voor de Eurocupwedstrijdstep-

het Autoped Magazine is een blad dat voor

pers is Helmut een goede bekende. Hij was

en door stepliefhebbers wordt gemaakt. Ik

namelijk de drijvende kracht achter de Euro-

hoop dat deze trend zich doorzet, want het

Transponder chips . . . . . . . . . . . . pag. 15

cupwedstrijden in het Duitse Sankt Wendel.

is veel leuker om veel te lezen van veel

Alternatieve trainingsvormen pag. 16-17

Half augustus was ik met een groot aantal

verschillende mensen over veel verschillen-

Team Kickbike Cup klassement . . pag. 18

andere Nederlanders in Sankt Wendel (zie

de items. Vandaar het “vele goede nieuws”.

De ideale step van Peter . . . pag. 20-21

het artikel elders in het Magazine) en zei

Ik verklap verder bijna niets over de inhoud.

Sankt Wendel eurocup . . . . . . pag. 22-25

hij nog tegen iedereen:,, Tot volgend jaar!”.

Lees maar gewoon!

Noorse safari . . . . . . . . . . . . . pag. 26-27

Behalve stepliefhebber was Helmut ook een

Elfstedentocht . . . . . . . . . . . . pag. 28-31

liefhebber van wielrennen, mountainbiken

Op zaterdag 21 november vindt ook de

Ride for the roses . . . . . . . . . . . . pag. 32

en organiseren, het liefst in combinatie. In

jaarlijkse NAF-dag weer plaats. Meer hier-

Heuvelrug route Rhenen . . . . . . . pag. 33

die hoedanigheid hielp hij als vrijwilliger

over elders in het Magazine. Wat zou het

mee tijdens de internationale Mountainbike

mooi zijn om eens heel veel steppers, jong

Marathon in Sankt Wendel. Tijdens dit eve-

en oud, ervaren en onervaren, aanwezig

nement kreeg hij een fatale hartstilstand

te hebben, zowel bij de toertocht als bij

en stierf hij op 56 jarige leeftijd. We zullen

de ledenvergadering en de aansluitende

Oud versus nieuw . . . . . . . . . pag. 46-47

hem missen in de stepwereld. Namens

prijsuitreiking van het tourklassement en de

Knipsels . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 48-49

de NAF heeft het bestuur haar medeleven

Nationale Kickbike Cup. De winnaars verdie-

Eerste winterserie . . . . . . . . . pag. 50-51

betuigd richting de familie en vrienden van

nen respect en een groot publiek, net als de

Eerste tocht van Oss . . . . . . . . . . pag. 52

Helmut. Opnieuw iemand die te vroeg van

organisatoren en het bestuur.

Arjan de stepper . . . . . . . . . . . . . pag. 53

het strijdtoneel verdwijnt. En we hebben er

Veel leesplezier en tot 21 november!

Kort nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 54

al zo weinig!

Hans Korbee (namens de redactie)

Siljan Runt op de step . . . . . . . . pag. 8-9 Midwintertocht . . . . . . . . . . . . . . pag. 10 SWO meer dan 50 leden . . . . . . . pag. 11 Eindkl.Kickbike Cup heren . . . pag. 12-13 Step ALS de wereld uit . . . . . pag. 14-15

EK Tjsechie . . . . . . . . . . . . . . . pag. 34-39 NH dagblad tour . . . . . . . . . . .pag.40-41 Knipsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 42-43 Dodentocht . . . . . . . . . . . . . . pag. 44-45 Benane rekje . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 45

Geef de datum van uw step-event aan ons door! Voor de kalender & wedstrijd commissie is het puzzelen wederom begonnen. De eerste data van stepevenementen zijn binnen. De volgorde van inboeken is eerst EK/WK, dan eurocups, dan nafcups en dan de tochten. Vooral voor de nafcups geldt vooraf overleg. Een Kickbike Cup wordt alleen toegekend als de datum akkoord is, de route volstaat en de organisatie solide is en aangeeft akkoord te gaan met de voorwaarden die voor een Kickbike Cup gelden. Ook estafettes en ploegenwedstrijden zijn welkom. Voor tochten geldt dat we datumoverlapping toestaan als de evenementen ver uit elkaar liggen. Maar bij voorkeur geen overlapping. De sport is klein. Info omtrent Kalenderplanning e-mail thijza@autoped.nl 06-53869770

www.autoped.nl/wedstrijdorganiseren www.autoped.nl/tochtorganiseren Nederlandse Autoped Federatie

In memoriam: Met ontzetting melden we dat Helmut Maue is overleden. Deze Duitse stepper, fietser en organisatieman viel tijdens een MTB fietsevent en overleed ter plaatse aan een hartaanval. Dit is een groot verlies voor de Duitse stepwereld. We leven mee en onze gedachten gaan uit naar familie en vrienden van Helmut. .... Bestuur NAF

2


Steppe, lunche en gezellig bijbabbele tijdens de NAF dag za. 21 november 2009 De balans opmaken en gezellig met z'n allen bijbabbelen. En om ook deze winter fit te blijven organiseren we twee steptochten (10 en 25 km) door de omgeving van Apeldoorn. Dit keer handige inloopsessies, een lunch, video- en beeldpresentaties, de NAF-shop en stepinformatie. En uiteraard de NAF-ledenvergadering met de nafcup huldiging en een afsluitende toost. We kijken in november altijd met z’n allen terug en vooruit op deze NAF-dag. Er zijn dit keer twee mooie steptochten door de omgeving van Apeldoorn met een lengte van 10 en 25 km. Wees op tijd bij de start van de tochten het is niet mogelijk later te starten. Na terugkomst is er gelegenheid om te douchen, ook kunt u zich inschrijven voor lunch met soep.

4 inloopsessies:

Het dagprogramma 21 november 09.00 09.30 10.00

Welkom Aanvang inloopsessie 1 (commissies NAF) Aanvang inloopsessie 2 (commissies NAF)

10.30 10.45

start 10 en 25 km steptocht * (vooraf aanmelden) start steptry-out ** (vooraf aanmelden) Na steptocht is er douchegelegenheid U kunt een step huren (wel bij inschrijving vooraf aangeven). de lunch (9,- p.p met soep) *** Tijdens lunch is er een videopresentatie van het WK in Nederland

12.15

13.00

09:00 uur - Steptraining (techniek, indeling, discussiemoment).

09:00 uur - Chiptiming (uitleg over het systeem, de detectiezone, sterkte van de chip, toepassen reserve chip, mylapsaccounts (hoe aan te maken en in te richten met eigen foto’s) en er is een discussie en vragen moment Mede ook omtrent de verhoging van het chipverhuurtarief van 5,- naar 10,- euro per chip in 2010.

h c n u l ... mentloopen i sessies!

14.30 14.56 15.30

aanvang ledenvergadering (alleen voor NAF-leden). Op de LV zal ook elke NAF-commissie zich kort presenteren en rapporteren middels een beamerpresentatie. Het is dus niet alleen vergaderen. Maar we brengen ook de leden op hoogte van wat er speelt zoal in de bond. Wel verzoeken we leden die tijdens de meeting weg moeten, dit in de pauze te doen en tijdens de vergadering zelf! korte pauze voortzetting ledenvergadering eindborrel met

Kickbike Cup huldigingen en NAF tourkaart.

* Deelname aan de steptochten is alleen mogelijk met vooraanmelding. Deelname is gratis voor NAF-leden. En voor overige mensen is het 2,50 euro p.p. om mee te steppen in de tochten. Deelname is op eigen risico.

09:30 uur - Steponderhoud (uitleg, tips en tricks)

De lokatie dit jaar is Dok Zuid - 1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn Contact NAF-dag: sms of tel. 06-53869770, e-mail secretariaat@autoped.nl

09:30 uur - Actief zijn in de NAF (uitleg over de verschillende functies en taken in de NAF. Zit je te denken om een funtie in de bond op te pakken, dan is deze inloopsessie ideaal om vragen te stellen en je zo te oriënteren op een bondsfunctie. Lees verder op de volgende pagina > 3

Inschrijven via www.autoped.nl/ledenvergadering

Autoped Magazine nr 3 - 2009


We maken er een super dag

NAF ledenvergadering zaterdag 21 n De LV meeting op de dag is iets naar voren geschoven. Tevens is er de mogelijkheid om ‘s ochtends mee te doen aan inloopsessies bezoeken en zo dieper in te gaan om de onderwerpen per commissie. U kunt dus bij aanmelding 1 of 2 inloopsessies bezoeken en een thema naar keuze aanvinken. Verder is ook de NAF-shop aanwezig en veel stepinformatie ligt ter inzage (o.a. het Autoped Magazine archief).

Gratis steptryouts Er is een gratis steptry-out voor mensen die kennis willen maken met het steppen!

Kalender enquete Als u NAF-lid bent vul de kalender-enquete in over de stepkalender zie www.autoped.nl/ledenvergadering Alleen de vergadering bezoeken zonder tocht en lunch dat kan. Wel ook inschrijven (i.v.m. voorbereiding zaalruimte). Alleen NAF-leden kunnen deelnemen aan de ledenvergadering. De steptochten zijn open voor iedereen. Helpers voor de tochten in Apeldoorn kunnen zich melden bij Hans Korbee / hans@autoped.nl

Agenda NAF ledenvergadering 1. Opening door de voorzitter 2. Notulen vorige ledenvergadering 3. Financieel verslag penningmeester. 4. Verslag kascontrole commissie 5. Bestuursverkiezing en commissie-indeling Gerben Koridon stelt zich niet herkiesbaar als penningmeester en verlaat ook de stepslee commissie. Voor de functie van penningmeester stelt Charlotte de Mol zich al kiesbaar. Charlotte is reeds actief in de NAF in de stepslee commissie.

Overige dagelijks bestuurders Hans Korbee, Wenda Zuiddam en Thijza Brouwer stellen zich weer herkiesbaar. In de commissies treedt Arnold Tuinman uit de PR commissie. Oveige commissieleden blijven actief. Piet Visser wordt voorzitter van de PR commissie. Voor alle commissies zijn dringend steppers nodig. Meld u aan. We willen de sponsoringcommissie bemannen met 3 nieuwe enthousiastelingen. (Er is al een sponsorplan geschreven waar op voortgeborduurd kan worden). De AM redactie zoekt 6 schrijvers er bij. De digibrief redactie zoekt 3 mensen er bij. De PR commissie zoekt 3 nieuwe mensen (liefst uit meerdere verschillende regio's). De stepslee commissie zoekt 3 extra leden en een voorzitter. De kalender-wedstrijdcommissie zoekt 3 mensen er bij en vooral mensen die als jurylid willen meehelpen tijdens wedstrijden. Meld u aan als u een functie wilt bekleden in onze bond. We hebben een gezellige gemotiveerde groep en er zijn veel activiteiten en ontwikkelingen die onze aandacht nodig hebben. Op de NAF ledenzone staan veel functies uitgelegd. Meld u aan als u een functie wilt bekleden in onze bond. We hebben een gezellige gemotiveerde groep en er zijn veel activiteiten en ontwikkelingen die onze aandacht nodig hebben. Geen commissielid? meld u dan aan in de vrijwilligerskern ; een gezellige club die af een toe bijspringt bij diverse events en projecten.

6. Nieuwe aanstelling leden NAF kascommissie 7. Beoordeling kalender afgelopen seizoen Om een zo breed en goed mogelijk beeld te krijgen worden alle leden verzocht om hun bevindingen online hun beoordeling per Nederlandse Autoped Federatie

4


van en we toosten op 2010

november 2009 evenement in te vullen zodat we de stepevents kunnen verbeteren. De bevindingen worden in een onderzoekje samengevat en komen ook bij de organisatoren terecht, zodat we met z’n allen de evenementen kunnen verbeteren.

8. Toewijzingen We zijn waarschijnlijk 21 november nog niet zover dat we NK’s kunnen toewijzen. Er wordt nog geschoven met eurocup data en daarvan zijn we afhankelijk met onze nationale in te plannen wedstrijden.

Reminder: Vergeet niet uw tourstempelkaart in te leveren op de LV of vooraf per post. Ook als u minder dan 5 tochten gestept heeft.

aan geschonken en over geinformeerd. Maar dit komt ook aan bod tijdens de ledenvergadering. www.autoped.nl/chiptiming De contributie blijft hetzelfde (19,- euro per jaar).

Alle NK’s worden elk jaar toegewezen, dat geldt ook voor

Wijzigingen in de wedstrijdreglementen liggen ter goedkeuring tijdens de LV. Deze staan online ter inzage op www.autoped.nl/ reglementen

Kickbike Cup. Het streven is als altijd dat NK’s rouleren. Dus niet jaren achtereen het NK opzelfde lokatie steeds plaats vindt.

Verder wil de NAF een PR aanhanger aanschaffen voor het vervoer van de PR en wedstrijdmaterialen, tafels, tent, 1-2-3 blok, PR wand en buizen, en overige materialen.

9. Bestuursvoorstellen:

10. Kort verslag/presentatie van NAF commissies:

Opstepdag 2009 - Het bestuur stelt voor om ook in 2010 een opstepdag te organiseren. Datum zaterdag 3 april 2010. Het project zal in een vergelijkbare opzet aangestuurd worden met wat kleine veranderingen.

-

Iets waar we leden ook willen over informeren is de verhoging van de chiphuur van 5,- naar 10 euro bij Kickbike Cups. Hier wordt tijdens de inloopsessie chiptiming al ruim aandacht

11. Rondvraag

Kalender-wedstrijd commissie - Reglementen commissie PR commissie - Autoped Magazine en Digibrief Sponsoring - Secretariaat Stepslee commissie

Aanluistend eindborrel en Uitreiking Kickbike Cup en ook de NAF tour wordt bekend gemaakt.

Wintersteptocht Eersel (NB) za. 12 december 2009 Op zaterdag 12 december wordt er voor de 1e keer een wintersteptocht in Eersel gereden. De afstand hiervan bedraagt ongeveer 15 km en is voor iedereen toegankelijk. Ook (sportieve) kinderen kunnen aansluiten. We rijden op een recreatief tempo en hebben een aantal stops onderweg. Hier worden warme drankjes aangeboden. Om er een compleet avondje uit van te maken is er de mogelijkheid om na de steptocht te genieten van een sportief diner wat restaurant “NU” speciaal voor de steppers heeft samengesteld. We steppen gezamenlijk in 1 groep wat de gezelligheid ten goede komt. Ook mensen zonder eigen step kunnen deelnemen. Steps kunnen vooraf gereserveerd worden. Ook zijn er een aantal kin-

dersteps te huur voor kinderen van 7-10 jaar. Vanaf 10 jaar kan men op een volwassenenstep deelnemen. Of u met uw vrienden deelneemt, alleen of met uw gezin, u zult een leuke avond beleven. Inschrijfkosten voor de tocht bedragen € 3,00 per persoon. Dit is inclusief de drankjes die u onderweg aangeboden krijgt. Huur kinderstep € 7,00. Huur volwassenenstep € 9,00. U kunt deelnemen aan de steptocht door u in te schrijven op www.autoped.nl/eersel. Voor alle informatie zie : www.pleisuresports.nl Tot 12 december! Organisatie Wintersteptocht Eersel.

www.pleisuresports.nl 5

Autoped Magazine nr 3 - 2009


Eindklassement 2009 - heren rk

herensenioren

cat.

nat.

stepteam

A

B

C

D

E

F

G

H

stand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 52 52 53 54 55 56 57 58 59 59 59 59 63

Elzinga,René Korbee,Hans deGroot,Erik Reijne,Mario Bouwman,Stephan vanderVelde,Roel Dashorst,Martijn Vogelsang,Martin Bonder,Martin Gerrits,Mathijs Brink,Wim Wigbers,Paul Visscher,André Janssen,Marco Gooiker,Vincent Kessler,Lars Hutten,Harry Rozing,PieterJan Polman,Henri Veltman,Brian vanderWeerd,Jan Sternal,Joachim Joosten,Jan tHart,Marc Radstake,Herman Mulder,Lars Groeneveld,Peter Folkers,Arie Klompmaker,Albert Bomas,Pieter L'Abee,Eelko Wessels,Gerard Steenbergen,Jonathan Nap,Allard Spanjer,Richard vanOorschot,Gerard Arnoudvandenberg deGraafPeet Klooster,Richard Koning,René Snijder,Maurits LucvandenHoven Koridon,Gerben Braakhuis,Frank Visser,Piet vanTienhoven,Ewout vanderMolen,Rik OverdeVest,Ad Bomas,Peter vanVliet,Marcel vanMourik,Ries Tuinman,Arnold Meturan,Ruud Husslage,Joost Hegeman,Herman VanDongen,Eric Settels,Paul deHeij,Bert Oldemeule,Roy Ypma,Marc Küppenbender,Klaus tenKlei,Almér deJong,Jaap vanderVelde,Arend

HS HS HS HV HS HS HS HS HV HS HV HV HS HS HS HS HV HS HV HV HS HS HS HS HV HS HV HV HS HV HS HV HJ HS HS HV HS HV HS HS HS HV HS HV HS HS HS HV HV HS HV HS HV HV HV HS HV HV HS HS HS HS HV HV

NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED D NED NED NED NED NED D NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED D NED NED NED

Steppendoejezo.nl StepcrOss TheGreenWhiteFeet HighLevelVdLaan HighLevelVdLaan SellesKamperzeedijk Heerenveen Twente TheGreenWhiteFeet Gevloerd.nl StepteamZwolle Twente SellesKamperzeedijk StepcrOss Twente UltimaPirates HittheRoad Gevloerd.nl

28 30 26 16

30 24 28 20 10

30 28 26 22 15 19

26 28

30 28 20 26 19 13

30 0 26 18 17 14 24

30

17 12 0 13 16 24 14

18

30 30 22 24 8 14 15 11 12 20 9 20 10

SellesKamperzeedijk SellesKamperzeedijk TeamEffendi StepcrOss StepteamHotelDoesburg Twente Gorredijk Twente StepteamZwolle StepteamHotelDoesburg Twente HighLevelVdLaan SellesKamperzeedijk StepteamZwolle Twente StepteamHotelDoesburg Made SellesKamperzeedijk

4 14 24

180 168 156 132 103 102 101 93 89 85 79 79 79 78 70 66 60 57 55 47 45 44 40 39 37 30 28 26 26 24 24 23 21 19 19 19 18 18 18 18 17 16 16 15 12 12 11 11 9 9 9 8 8 7 5 4 4 3 2 2 2 2 2 0

Nederlandse Autoped Federatie

12 19 15 20 6 17 10 22

19 16 18 22 13 14 17 9 15 26

22 16 30

13 15

17

18 14 6

18 8 15 22 11 14

19 8 10

2

9

20

5 2 11

20 7

16 12 24

18 9 18

2 12

3

2

0 6

3 0 2 13 16 6 10 20 22

17 7

26 24

0 20 17 15 18 16 19 13

22 11

2 28

4

8 2

3

2 26 14 24 4

11 10

2

10 14

8 9 12

2

8 2 0 2 7 4

9

6

2

7

2 10

StepteamHotelDoesburg Gevloerd.nl StepteamZwolle Prinsenbeek SellesKamperzeedijk StepteamAlmere Bovenkarspel

15 19 11

28

8

18

5 13 7

5 6

2 2 2 3

18 5 2 2

12 2 6

2 12

SellesKamperzeedijk StepteamAlmere Twente StepteamHotelDoesburg

0 11

11 4

5

9 9

SellesKamperzeedijk StepteamAlmere Maassluis Twente Twente Vught Heerenveen Twente StepteamHotelDoesburg MarsGermany StepteamZwolle UltimaK.LapTeam

8 8 7

0 5

2 4

2

0

3 2 2 2 2

0

0

2 0

6


De luxe om wedstrijden over te slaan is niet meer! De strijd bij de heren senioren was tot aan de laatste twee wedstrijden best spannend. Rene en Hans streden er dik om. Uiteindelijk pakte Rene de Kickbike Cup met maar liefst 6 overwinningen. En dus het hoogst haalbare puntenaantal dat er bij dit wedstrijdaantal te halen was. Ook Erik de Groot sleepte een groot aantal punten in de wacht toch zo ongemerkt. Om de plaatsen 5,6 en 7 was het dikke strijd en ook 11, 12 en 13 bleek een giller. Veel gelijke punten aantallen, maar door net even wat meer wedstrijden te steppen ben je dan in het voordeel als je veel wedstrijden bezoekt. De veteranen was dit jaar veel feller bevochten en drukker bezet dan afgelopen jaren. En volgend jaar wordt dat helemaal een giller als Rene Elzinga en nog wat rijders ook als veteraan gaan meetellen. Ook de jonge garde komt er aan. We zien nu een aantal jonge kerels steeds sneller worden. Zaak wordt voor ze om op duurvermogen te trainen en tactisch bij te scholen. We kijken hopelijk uit naar een mooi seizoen...

Legenda wedstrijden 2009invididueleracesKickbikeCup: A B C D E F G H

Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Woensdag

Almerestepcross Afsluitdijktijdrit Doesburg NKSprint Flevonice NoordScharwoude NKindividueelKamperzeedijk Krimpena/dIjssel

Extrawedstrijdendiealleenmeetellenv.h.teamment: I estafetteEindhovenNijmegen J ploegenraceFlevonice

Zaterdag Zaterdag

rk

herenveteranen

cat.

nat.

stepteam

A

B

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 21 24 25

Reijne,Mario Bonder,Martin Brink,Wim Wigbers,Paul Veltman,Brian Hutten,Harry Radstake,Herman Folkers,Arie Wessels,Gerard Polman,Henri LucvandenHoven Bomas,Pieter deGraafPeet Braakhuis,Frank vanOorschot,Gerard Bomas,Peter Groeneveld,Peter OverdeVest,Ad Husslage,Joost deHeij,Bert vanMourik,Ries Meturan,Ruud Settels,Paul Hegeman,Herman deJong,Jaap

HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV HV

NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED

HighLevelVdLaan TheGreenWhiteFeet StepteamZwolle Twente SellesKamperzeedijk HittheRoad Twente StepteamZwolle SellesKamperzeedijk

26 30 18 28 16

30 28 24 26 18

30 22 24 26 19

30

30 28 24

30 28

28 24 22

22 26

20 15 14

16 15

18 16 15 28

20 28 18 16 16

Prinsenbeek Twente

17

14 22

StepteamAlmere StepteamMade Twente Twente StepteamAlmere Maassluis StepteamHeerenveen

24

17

rk

herenjunioren

cat.

nat.

stepteam

HJ

NED StepteamZwolle

1 Steenbergen,Jonathan

16 28 17 22

18 13

20

17

20

12 26 14 16 19

952009 472009

H

30 28 24 26 22 18 20

20 17 30

22 22 20

0 20 19

StepteamAlmere Vught Twente

19 19 17 15

herencadetten

cat.

nat.

stepteam

1 2 3 4 5

VanderHeiden,Jannes Brans,Mitchel Vonkerman,LuciĂŤn Spanjer,Hielke

HC HC HC HC HC

NED NED NED NED NED

HighLevelVdLaan Twente Oudenbosch Twente StepteamHotelDoesburg

rk

jongenspupillen

cat.

nat.

stepteam

1 2 3 3 3

vanOs,Aron Scheurink,Dim Buyk,Robert Visscher,Maiko Kebraiel,Emanuel

HP HP HP HP HP

NED NED NED NED NED

StepteamRotterdam Twente StepteamRotterdam StepteamZwolle Twente

7

20 24 19 26 18

24

rk

opdeHaar,Sten

1842009 252009 1652009 662009 472009 2982009 592009 1692009

A

A

B

C

D

E

F

stand 178 160 146 132 123 119 112 100 93 82 79 60 43 41 40 39 30 22 20 20 19 19 19 17 15

G

H

stand

30

30

60

B

C

D

E

F

G

H

stand

30 28

30 28

30 26 22 24 28

30 28 26

30 28 26

30 28 26

26

30 28 24 26

180 170 150 130 28

A

B

C

D

E

F

G

H

stand

28 30

28 30

30

30

30

30

30

26 30

176 120 28 28 28

30 26 28

26

28 28 28

Autoped Magazine nr 3 - 2009


Siljan Runt op de step Als enige stepper tussen ruim tweeduizend fietsers legde Franklin Felter een tocht rond het Zweedse Siljanmeer af. Hij is NAF-lid, woont in Zweden en geeft hierbij verslag van zijn belevenis.

De weg neem ik aandachtig in me op, terwijl Josien, mijn vriendin, de auto bestuurt. Het is vrijdagavond 6 uur. We zijn op weg naar Sollerön, Midden Zweden. Dit stuk vormt de laatste etappe van 30 kilometer van de zogenaamde ‘Siljan Runt’, een fietstocht rond het Siljanmeer, die de volgende morgen, 6 juni 2009, plaats vindt. Dan is het de tweeënveertigste keer dat de Siljan Runt wordt afgelegd door ruim tweeduizend fietsers. Met de ervaring van de IJsselmeerronde durf ik deze uitdaging in Zweden aan, op de step. Na 40 minuten rijden vanaf ons huis volgen we een bordje met de tekst ‘nummerlapper’. Zo komen we terecht bij het afgiftepunt van de startnummers, een school. Auto’s met racefietsen op het dak rijden af en aan. Drie grote tafels, verspreid in de ruimte, staan voor ons, in één van de lokalen. Bij elke tafel staat een bord met een afstand vermeld. Je kan kiezen uit drie afstanden, namelijk 70, 120 of 160. Ik ga naar de tafel met het bord 120 kilometer. De startnummers zijn voorzien van twee kaartjes, vastgeniet: één geel en één groen, met barcode. Er zit niemand achter de tafel die je je startnummer aanreikt. Je mag hier zelf je nummer uitzoeken. De nummers liggen overzichtelijk uitgestald, zodat het niet lang duurt voordat ik mijn startnummer, met mijn naam erop, heb gevonden. Bij de infobalie vraagt Josien in het Zweeds aan een vrouw waar de start plaats vindt. “Na honderd meter linksaf. Daar staat een kerk en daar is het”, zegt ze. Opeens herinner ik me een foto van een witte kerk op de website van Siljan Runt. Op die site hebben we het inschrijfNederlandse Autoped Federatie

formulier ingevuld en een bord pasta gereserveerd voor na afloop. Josien koopt aan de infobalie een mooi wit t-shirt met een opdruk van het Siljanmeer, die lijkt op een lichtblauwe inktvlek. Rond de inktvlek staan rode stippen, die de plaatsen aangeven waar we langs zullen komen, zoals Mora, Rättvik, Tällberg, Leksand en nog meer.

“Bra job!” Diezelfde avond gooi ik onze drie-seconden-tent de lucht in en na niet meer dan drie seconden staat er een kompleet uitgevouwen tent op het gras van de camping waar we overnachten. Na aanwijzing

in kleurige outfit. Hij legt bij de start een groen kaartje op een tafel. Ik volg zijn voorbeeld en trek het groene kaartje met barcode van mijn startnummer, waarna ik het overhandig aan een man met een scanner. Wanneer ik een bliepje hoor, ben ik ingevoerd in het bestand en mag ik vertrekken. Ik stap op mijn step richting Mora. Ik rijd zo dicht mogelijk aan de kant van de witte streep van de vluchtstrook, zodat het peloton racefietsers me kan passeren. “Bra job!”

van Josien draai ik de tent om, zodat we de volgende morgen uit de tent kijkend een prachtig uitzicht zullen hebben op het meer bij Sollerön. We kamperen hier nu voor de tweede keer. Een jaar geleden zijn we verhuisd naar Zweden. Voor we de sleutel kregen van onze nieuwe stek, wilden we eerst wat plaatsen rond het Siljanmeer ontdekken. Bij de oude witte kerk sluit ik me de volgende ochtend aan bij een lange rij fietsers. Mannen en vrouwen lopend met de racefiets aan de hand, richting start. Ik sta met mijn race-step achter een man 8


De torenspits van Sollerön’s kerk zie ik na een laatste klim, die ik neem zonder al teveel last van kramp. Ik volg het bordje ‘mål’ dat ‘doel’ betekent in het Zweeds. Bij de finish staat Josien me op te wachten. Aangekomen

hoor ik een man zeggen die langs me rijdt op zijn racefiets. Ik weet dat ‘bra’ ‘goed’ betekent. “Tack,” zeg ik snel, om hem te bedanken. Ik houd een rustig tempo aan zodat ik het lang kan volhouden. We rijden op een autoweg waar auto’s 90 mogen. Josien rijdt met de auto mee. Het verkeer gaat gewoon door tijdens de Siljan Runt. Dat is handig, want zo kan Josien me regelmatig van eten en drinken voorzien. Het is nog vroeg en stil op de weg. Het motregent. Fietsers voor me slaan opeens rechtsaf en ik volg hen, over een weg waarop je enkel de dunne banden hoort zoeven. De route gaat langs korenvelden met af en toe een rood geverfd huis. Na ruim een uur steppen stap ik af. Ik voel geen druppel regen meer. Een drinkpost dient zich aan. Het is er gezellig druk met live muziek en een grill-kraampje met eten en drinken. Ik neem een broodje en een halve banaan. Het gegrillde vlees houd ik voor gezien. Er komt een stel naar me toe en de vrouw van de twee informeert of ik Siljan Runt afleg met de step. Als ik dat bevestig, zegt ze: “Moedig van je.” Na het drinken van vier bekers limonade step ik verder, een lange afdaling tegemoet.

Bij de finish staat Josien me op te wachten Precies goed voelt de temperatuur aan, niet te warm en niet te koud. Het plaatsje Rättvik ben ik voorbij. Nu rijd ik richting Tällberg. In de verte, tussen rijen 9

berkenbomen, zie ik een peloton fietsers klimmen. Mijn vaart neemt steeds meer af. Mijn afzetten maak ik krachtiger. Ik heb me voorgenomen niet te gaan lopen met de step aan de hand. In het dorp aangekomen zie ik een groepje mensen uit een souvenierswinkel komen. Ze zien hoe ik bijna stilsta op de helling. Ik voel lichte kramp in mijn benen en word ingehaald. Het is nog zo’n honderd meter. De fietser voor me klimt met een licht verzet moeizaam naar boven. Daar staat Josien me op te wachten met een vol bidon energiedrank. Eenmaal boven aangekomen geniet ik van het uitzicht over het Siljanmeer. Josien staat me soms ergens op te wachten op een plek, die we van tevoren hebben afgesproken. Ik blijf eten en drinken, wat van groot belang is, zoals ik tijdens de IJsselmeerronde heb geleerd. Josien rijdt nu heel even naast me. Ze geeft me een energie-reep en informeert hoe het gaat. Ik meld, dat ik last heb van kramp, maar dat ik gewoon door kan steppen. Het stadje Leksand heb ik achter me gelaten. We zijn al bijna in Siljansnäs, vlakbij waar we wonen. Dat wil zeggen dat ik er dan 90 kilomer op heb zitten. Geregeld word ik ingehaald door fietsers die me aanmoedigen, in het Zweeds. Ik hoor een paar keer:”Respect!” Later toetert iemand uit een tegemoetkomende auto, met een racefiets op het dak. Door het open raam steekt de bestuurder zijn duim omhoog. Ik ben op dat moment de enige op de weg. Zijn fietstocht zit er op. Voor me zie ik eindeloos asfalt tussen de bomen. Het is langzaam klimmen geblazen. Als de kramp er weer inschiet, stop ik even en doe wat strek-oefeningen.

bij de eindstreep geef ik het gele kaartje van mijn startnummer aan een man met scanner. Dan stap ik van mijn step af. Mijn lichaam voelt stijf aan. Verderop staan twee meisjes achter een tafel vol met handbeschilderde rode Dalarna paardjes in verschillende formaten. Het grootste paard mag je mee naar huis nemen als je de Siljan runt 20 keer hebt rond gefietst. De meisjes noteren mijn startnummer en daarna mag ik een klein paardje meenemen als blijvende herinnering. Josien haalt het witte t-shirt tevoorschijn van Siljan Runt, de fietstocht waar ik steppend minder dan acht uur, 7.56 u. om precies te zijn, over heb gedaan. De afbeelding op het t-shirt is voor mij nu veel meer dan een lichtblauwe inktvlek. Het is een mooie herinnering aan een geslaagde tocht rond het Siljanmeer.

Franklin Felter zweden@sa-noflik.info Autoped Magazine nr 3 - 2009


Bere gezellig, een week voor de kerstdagen en toosten op het nieuwe jaar.

Op de step verkleed als

'Ru Rudolf de Red nose rreindeer' ei e Zaterdag 19 december 2009 wordt de midwintertocht gestept (met traditionele fakkels, vuurkorven, gluhwijn en kruidenbitter bij de stops). De start-/finishlokatie is dit jaar in Giethoorn (we gaan met de steproute door de waterrijke Wieden heen). Deze steptocht staat bekend als een gezellige sfeertocht waarbij ook mensen zonder eigen step mee kunnen doen. Het is vooral sportief genieten en gezelligheid zo vlak voor de kerstdagen. Sommige deelnemers dossen zich in kerstsferen uit ...met lampjes en al.

Deelname is 5,- euro p.p. (voor NAF -leden 3,- euro p.p.) Onderweg schenken we bij twee posten op de route hete gluhwijn, kruidenbitter, warme chocomelk of andere lekkere winterdrankjes).

de juiste kleding aan, zorg voor een hesje en wat verlichting (bijv. batterij verlichting). Steps kunnen gehuurd worden (wel vooraf reserveren via site). Inschrijven via www.autoped.nl/midwinter

Deelnemers kunnen een korte (25 km) en een langere (32 km) steproute doen. Het tempo is echt recreatief. De route loopt deels door de Wieden. (Helpers zijn ook welkom!). De organisatie is in handen van de twee stepteams: Stepteam Zwolle en Stepteam Selles Kamperzeedijk. Tel. 06-53869770 (zie website voor info en inschrijven) Wil je je zelf sportief afbeulen dan is dit NIET HET event om aan mee te doen. Welkom ben je zeker, maar alles gaat in sfeervolle winter stemming. Koud is het vaak wel. Dus trek

Start is 16.00 uur | We starten en finishen met de steptocht bij Grand CafĂŠ Fanfare (Binnenpad 68, 8355 BV te Giethoorn). Het Grandcafe heeft een eigen parkeerplaats (gratis parkeren). Mocht deze vol raken 200 meter terug zit een grote parkeerplaats waar ook gratis geparkeerd kan worden.

Overnachting - maak er een weekend van. Er zijn veel overnachtingsmogelijkheden: groepsaccomodties tot camping, bed&breakfast, appartementen. Veel is er mogelijk in Giethoorn en omgeving. www.ervaarhetwaterreijk.nl/nl/site/ slapen De Midwinter tocht bleek vorig jaar druk bezocht dus meld je tijdig aan als je meestept in deze supergezellige happening. Alle informatie is de te vinden op de website:

Diner 19.00 uur | Na de tocht begint om 19.00 het diner in het Grand CafĂŠ Fanfare te Giethoorn. Dit keer staat er een heerlijk warm winters buffet klaar. En de kok sluit af met ijsbolletjes en een koffietafel.

www.autoped.nl/midwinter

Nederlandse Autoped Federatie

10


Artikel uit de maandelijkse Digibrief Voor kleurenfoto's en meer beeld zie digibrief oktober 2009

Stepvereniging West Overijssel behuist inmiddels meer dan 50 steppers... Toen het stepteam Selles Kamperzeedijk jaren terug uit de omni sportvereniging Kamperzeedijk stapte (wat ook volleybal, gym en andere sporte behuisde) besloot het team zelf een zelfstandige stepvereniging op te zetten met de naam Stepvereniging West Overijssel. In de statuten werd er vastgelegd dat de club de stepsport in heel west Overijssel zou promoten. En in mei 2008 werd dan ook geheel volgens die filisofie gestart met een tweede team binnen SWO : het stepteam Zwolle. Een stepteam dat inmiddels 21 leden telt. Zoals velen gemerkt hebben in de competitie heeft team Zwolle een geheel eigen lichtblauwe kleur, logo en dus nu ook eigen wedstrijdkleding. Eind september werd er met alle trots een teamfoto gemaakt van het Zwolse team in eigen wedstrijdkleding. En begin oktober was het ook de beurt aan het zusterteam Selles Kamperzeedijk om een teamfoto te maken. Dit werd gevierd met een gezellig drankje bij de sponsor Selles Auto’s.

Omdat de teams Selles Kamperzeedijk en Zwolle actief zijn binnen dezelfde omnivereniging is er gekozen voor dezelfde kleding, hetzelfde ontwerp, alleen heeft elk team haar eigen kleuren en sponsoren. De teams gaan immers apart de landelijke stepcompetitie in.

Deze stepclinics die van begin september tot begin oktober liepen hebben team Kamperzeedijk op dit moment al 4 nieuwe leden opgeleverd. En er zijn nog wat mensen die later in het voorjaar mogelijk gaan aansluiten. Dus onverwacht leverde het best veel op. Mogelijk gaan we zoiets ook in Zwolle proberen op te pakken.

Jeugdclinics Dat SWO nu is uitgegroeid tot 50 leden heeft uiteraard te maken met het opstarten van team Zwolle. Maar ook heeft Selles Kamperzeedijk afgelopen maanden niet stilgezeten. Dit stepteam meldde zich

In SWO wordt er gewerkt met het concept dat ieder lid gratis een wedstrijdshirt en broek of wedstrijdpak in bruikleen ontvangt van de club. Een hele investering dus. Ook helmen zijn op dit moment gratis in bruikleen. Daarnaast kunnen de leden zelf nog benodigde extra kleding bij bestellen op eigen kosten dan wel, zoals trainingsjasjes, regenvesten, windtexjassen, langebroeken, kniebroeken, korte broeken, shirts zonder mouw, met mouw, met lange mouw etc. En daar is gretig gebruik van gemaakt. 11

Kamperzeedijk ligt immers uitgestrekt over de gemeenten Kampen en Zwartewaterland. In Kampen bleek dat er zich te veel kinderen hadden aangemeld dus er kwam een wachtlijst. “... In Zwartewaterland waren we uitgegaan van 10 kids, maar toen er zich ca. 30 kinderen hadden ingeschreven hebben we extra clinics gegeven om toch iedereen op de step te kunnen laten staan (dit ook met dank aan vrijwilligers uit team Zwolle).

aan bij de gemeente Kampen waar het meedeed aan een jeugdbewegingsproject waarbij kinderen een stepclinic konden volgen. Evenzo gaf het team maar liefst 9 stepclinics van een uur aan kinderen uit de gemeente Zwartewaterland. Het dorp

Het allergrootse voordeel van omnivereniging concept is dat we bij activiteiten nu kunnen putten uit een grotere ledengroep wat organiseren zoveel makkelijker maakt. En dat heeft voor beide teams hetzelfde voordeel. Ook wordt er kennis uitgewisseld, het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Ook zijn er in SWO 3 trainingsmomenten per week nu in zomer en winter. Of dit omni concept ook werkt op de langere termijn zal de toekomst moeten uitwijzen. Ik geloof niet dat velen daar nu wakker van liggen nu in SWO. Trainingen worden beter bezocht dan voorheen en ik heb het idee dat iedereen zich er best happy meevoelt... we kijken gewoon hoe het zich ontwikkelt en of alles nog te behappen is...” aldus Thijza Brouwer, lid Selles Kamperzeedijk. Autoped Magazine nr 3 - 2009


Eindklassement 2009 - dames rk

damessenioren

cat.

nat.

stepteam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 13 13 15 16 17 18 19

Zuiddam,Wenda Reijne,Rosanne Koers,Hermien Knol,Janine Hutten,Nohroa Brans,Conny Buyk,Lisanne YpmaBijl,Ilse Folkers,Mary Soselisa,Lola Bomas,Valerie Lankheet,Inge Pijl,Willy Zijtveld,Joke KaminyogevdWeerd,Irma MeturanvanLimbeek,Petra Vels,Elja Mol,Charlotte Driessen,Cathy Nales,Tonia Buyk,Annelies Sarabia,Betty Bemthuis,Marga Grevel,Linda Klok,Joke vanOorschot,Tanja

DS DS DS DS DJ DV DJ DS DV DV DJ DV DS DS DS DS DS DS DS

NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED

StepteamRotterdam HighLevelVdLaan SellesKamperzeedijk SellesKamperzeedijk HittheRoad Oudenbosch StepteamRotterdam Redbende StepteamZwolle Twente Twente Twente

DS DS DS DV DS DV DS

NED NED D NED NED NED NED

StepteamLelystad StepteamRotterdam

19 19 22 23 24 25 26 rk 1 2 3 4 5 6 rk

A

B

C

D

E

F

G

H

stand

30 28 26 24 22 19

26 28 30 24 20

26 28 30

26 28 30 24 22

30 30

28 30

26 22

26 24 20 22

30 28 26 22 20 18 16 19

30 26 28 24 20 19 22

174 172 170 144 134 117 99 65 50 48 42 36 24 24 22 20 19 18 18

22 19 0 18

18 18

18 17

Twente StepcrOss StepteamZwolle StepteamMade

16 15 0

14

0

cat.

nat.

stepteam

A

DV DV DV DV DV DV

NED NED NED NED NED NED

Oudenbosch Twente StepteamZwolle Twente StepteamZwolle Twente

30

damesjunioren

cat.

nat.

stepteam

B

C

D

30 28 30

A

B

NED HittheRoad NED StepteamRotterdam NED Twente

30

30

A

B

30

30 28 26

nat.

stepteam

DC DC DC DC

NED NED NED NED

HighLevelVdLaan HighLevelVdLaan Twente Oudenbosch

28

rk

meidenpupillen

cat.

nat.

stepteam

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Steenbergen,Judith Lagerwaard,Deborah vanOs,Marit Buyk,Dorine VanOs,Thirza Buyk,Annette Lankheet,Lisan Verduin,Joëlle McCure,Gaby Carkir,Aileen Carkir,Naomi OpdeHaar,Jinte

DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP

NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED

StepteamZwolle StepteamRotterdam StepteamRotterdam StepteamRotterdam StepteamRotterdam StepteamRotterdam Twente StepteamRotterdam Twente Twente Twente Twente

28 30 26 24 0

B 30 24 26 22 28

18 18 17 16 15 14 0

E

F

G

H

stand

30 26 24 28 0

30

30 28

30

180 82 80 58 26 26

28

28 26

26

cat.

Nederlandse Autoped Federatie

17 15

20

damescadetten

1 2 3 4

19

24

Reijne,Maxime Kwint,Melissa Nap,Anne Brans,Richelle

rk

24 14 16 22 18

24 StepteamHotelDoesburg SellesKamperzeedijk StepteamAlmere StepteamHotelDoesburg Heerenveen StepteamHotelDoesburg

damesveteranen

DJ DJ DJ

19

17 20 18

Brans,Conny Soselisa,Lola Folkers,Mary Lankheet,Inge Klok,Joke Bemthuis,Marga

1 Hutten,Nohroa 2 Buyk,Lisanne 3 Bomas,Valerie

19 20 22

C

D

E

F

G

H

stand

30

30

30 26 28

30 28

30 28

28 30

180 142 56

C

D

E

30 28 24 26

30 28 26

28

30 28

F

G

H

stand

30 26 28 24

30 26 28 24

30 26 28 24

180 170 160 154

C

D

E

F

G

H

stand

30 28

26 28 30 22 15 17 19

28 28 30

30 24 20 26 0 22 28

30 28 24 26 19 20

30 28 26 22 19 20

22

24

174 170 164 152 121 107 75 46 24 20 18 16

26

22 28

24 20 18 16

12


Er zit aardig wat talent in de pijplijn... We hebben echt 3 TOP vrouwen in onze competitie, dat zagen we wederom tijdens het Europees Kampioenschap (waar alle vrouwentitels oranje kleurden), maar ook de strijd in onze eigen competitie in de top is fascinerend om te volgen... We hebben in 2009 pracht wedstrijden gezien. Het begon al met Doesburg waar de meiden met moordblikken voorbij stormden over de Boulevard en waar de bidonnen bij doorkomst ons letterlijk om de oren vlogen bij het ingaan van de laatste ronde. Hieraan zien we dat het een 'tikkeltje' serieuzer er aan toe gaat in de vrouwen stepsport anno 2009. Ik kan me nog NK's herinneren (van decennia terug) waar de dames kopgroep 'an mass' bij een drinkentafel stond te keuvelen. Die tijden zijn voorbij. De eindsprint van Rosanne en Wenda op de pracht baan FlevOnice was een giller. En de wedstrijd in Krimpen die spande echt de kroon. Tot het eind bleven de drie bij elkaar en moest het in de laatste ronde gebeuren! Wenda pakte uiteindelijk de overwinning en daarmee ook de eindzege in de landelijke Kickbike Cup. Nu lijkt het zo dat er in de vrouwensubtop niet veel te doen is, maar een oplettende volger heeft daar dit seizoen toch ook wel aardig wat strijd gezien. Op FlevOnice gingen Nohroa en Ilse gelijk op richting finishlijn in de laatste ronde. Ook Lisanne Buyk deed dit jaar goed mee. Tot de grote vreugde van de wedstrijdcommissie zagen we dit jaar voor het

eerst ook meerdere veteranen dames op het podium. En zowaar een paar keer een vol veteranen vrouwenpodium.

Legenda wedstrijden 2009invididueleracesKickbikeCup: A B C D E F G H

Almerestepcross Afsluitdijktijdrit Doesburg NKSprint Flevonice NoordScharwoude NKindividueelKamperzeedijk Krimpena/dIjssel

Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Woensdag

1842009 252009 1652009 662009 472009 2982009 592009 1692009

Extrawedstrijdendiealleenmeetellenv.h.teamment:

We hebben in de NAF zo'n 60 veteranen vrouwen op de ledenlijst en slechts 6 zijn er gezien in wedstrijden. We moeten dus elke keer prijzen weer mee terug nemen. Wat eigenlijk onbegrijpelijk is, want af en toe een wedstrijdje steppen is hartstikke leuk ook als je 45, 50 of 60 of ouder bent. Wedstrijden zijn voor veteranen vrouwen best te doen als je gewoon wekelijks stept, zorgt dat je blessurevrij blijft en je eigen tempo zoekt dan is er niets mooier zelfs dan je te mengen in de strijd om de punten. Je komt nog es ergens en het is gezellig. Die bekers voor de eerste 3 veteranen vrouwen blijven we dus gewoon kopen. ...of er nu 1, 3 of 20 veteranen vrouwen meedoen, we houden vol. Sterker nog als deelname groeit bij de veteranen liggen er al plannen klaar om een 55+ categorie in de delen en eventueel een 65+. Bij de cadetten was de (turn)polsbreuk van Maxime Reijne geen reden voor haar om de competitie voorbij te laten gaan. En ze pakte dan ook bijna alle zeges. Ook Melissa Kwint won 2 wedstrijden. Anne Nap en Richelle Brans haalden beide ook 6 wedstrijden. Anne begon in de laatste wedstrijden steeds sneller te steppen.

I estafetteEindhovenNijmegen J ploegenraceFlevonice

Zaterdag Zaterdag

952009 472009

Pupillenstrijd Bij de pupillen meiden was het dikke strijd. Veel pupillen dit jaar. Stepteam Rotterdam brengt de meeste mee naar wedstrijden en toch ging er nota bene een Zwolse uiteindelijk met de eindzege in de competitie vandoor. Judith Steenbergen pakt nipt met 4 punten verschil de totaalzege net voor Debora Lagerwaard en Marit van Os. Maar ook bij de pupillen lager geranked was er dikke strijd. En bij de laatste promorace in Den Helder zagen we ineens Janna van der Heiden naar boven schieten. Volgend jaar wordt ze ook NAF lid en telt ze mee hopelijk voor de punten. En er gaan natuurlijk wat rijdsters door naar een oudere categorie wat alles totaal door de war gooit straks in 2010. Zo gaan bijv. Judith Steenbergen, Debora Lagerwaard, Marit van Os en Dorine Buyk allen over naar de cadetten in 2010. Ook komen daar waarschijnlijk nog wat nieuwe namen bij als het even meezit. Want ook de nummers 1 en 2 van het Nederlands Kampioenschap Individueel bij de pupillen zijn inmiddels NAF lid geworden en hebben zich aangesloten bij het team Selles Kamperzeedijk. Dus als ook die meiden meegaan doen bij de cadetten wordt het dikke strijd. Ook de komst van Maxime in de junioren categorie kan nog wel es voor wat opschudding zorgen bij de senioren. Dus we kijken al weer rijkhalzend met z'n allen uit naar de competitie in 2010. groet, kalender-wedstrijdcommissie.

13

Autoped Magazine nr 3 - 2009


Op vrijdag 19 juni 2009 is Peter Bomas van Stepteam Twente bij het Kulturhus Hasselo in Hengelo gestart voor een 24-uurs marathon op de step. Met deze uitzonderlijke prestatie wilde Peter Bomas aandacht vragen en tevens geld inzamelen voor de Stichting ALS die zich inzet voor de strijd tegen de ongeneeslijke en dodelijke spierziekte A.L.S.

Step A.L.S. de wereld uit! Op vrijdag 19 juni om 13.00 uur verrichtte A.L.S. patiĂŤnte Heleen Bom het startschot van de 24-uursmarathon van Peter Bomas. A.L.S. oftewel Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. De ziekte veroorzaakt meestal geen pijn maar tast geleidelijk steeds meer spieren aan (behalve de hartspier). De oorzaak van ALS is nog niet bekend. Evenmin bestaan er medicijnen die de ziekte kunnen stoppen of genezen.

De Telgenkamp Samen met vele schoolkinderen van basisschool de Telgenkamp ging Peter van start. Na de eerste twee rondjes, die ook door het winkelcentrum Hasselo, die deze tocht mede mogelijk maakte, gingen, ging het tempo omhoog bij Peter. Gesteund door familie en stepvrienden en voorzien van Nederlandse Autoped Federatie

echt heerlijk Nederlands lenteweer stepte Peter er op los. Iedereen die wilde mocht tegen betaling van twee euro een rondje meesteppen met Peter.

den kon Peter een heerlijk tempo maken en hij stepte dan ook zeer ontspannen de nacht door. Ook het weer liet zich van zijn goede kant zien deze nacht.

" ... 24-uurmarathon van Peter Bomas ..." Ook konden de mensen raden hoeveel kilometer Peter uiteindelijk zou gaan steppen in 24 uur. De winnaar kon een echte step winnen die beschikbaar was gesteld door medesponsor Gooiker Step Trading. Na een korte pauze voor het avondeten stepte Peter er weer op los. Ditmaal maakte Peter een kleine omweg dwars door het Kulturhus heen. Hier trad zanger/gitarist Frank Meijer op om Peter te ondersteunen en tevens zorgde hij voor een geweldige en gezellige avond. De nachtelijke uren gingen in. Telkens ondersteund door familie en stepvrien-

Flinke plensbui De ochtend brak aan en het einde van deze superprestatie kwam in zicht. Het plein bij de finish liep tegen de middag flink vol. Een flinke plensbui zorgde nog even voor de nodige verkoeling, maar gelukkig hield het weer snel op met regenen. De finish van Peter was tevens het startschot voor de vierde editie van Trap A.L.S. de wereld uit. Dit is een fietstocht die door vrijwilligers van de stichting ALS wordt georganiseerd en waarbij de opbrengst ook gaat naar de stichting ALS. 14


Steppen voor A.L.S. de wereld uit

Om iets over één uur finishte Peter, onder luid applaus, samen met wethouder Bert Otten van Hengelo. Peter werd door iedereen flink in het zonnetje gezet. Ruim 80 rondjes had hij gestept, ruim over de 300 kilometer. Een wereldprestatie van formaat! Bert Otten gaf hierna het startschot voor de fietstocht. Ook dit werd een geweldig succes. Peter Bomas overhandigde hierna de opbrengst van ruim 800 euro aan Joke Bakker van de stichting ALS. Samen met de fietstocht en de bijbehorende veiling werd er ruim 5000 euro opgehaald voor de stichting ALS.

Roy Venhuis vrijwilliger stichting ALS Overijssel.

Peter Bomas op de finish met bloemen na 24 uur steppen voor A.L.S.

AMB chiptiming = Mylaps Het was even wennen, dat nieuwe tijdsregistratiesysteem van de NAF. Maar ik denk dat we nu kunnen zeggen dat de meeste wedstrijddeelnemers nu wel weten hoe men de chip moet bevestigen aan de step (en dat men een chip moet bevestigen ;)

gebruikt bij aanverwante evenementen. Ook bij de nieuwjaars step/schaatsduatlon wordt er met chips getimed.

Voor mensen die een chip via de NAF gekocht hebben die kunnen die ook alleen via de NAF weer verlengen. U krijgt hiervoor een persoonlijke oproep vanuit de wed- De chip is verplicht bij alle Kickbike Cup strijdkalendercommissie als blijkt dat u chip wedstrijden, tenzij anders vermeld; - De chip dient te worden bevestigd aan de afloopt. Wacht dit gewoon af. De rode AMB Pro-chips gaan naar schatrechter voorvork; ting zeker 5 jaar mee. Dus het gaat bij het - De chip is strikt persoonlijk en kan éénmaal per jaar middels het formulier op www.autoped.nl/chiptiming worden ovegedragen aan een andere rijder.

bij de fabrikant AMB-it doet via hun website. (Zie www.autoped.nl/chiptiming) AMB-it is inmiddels samengegaan met Championchip onder de naam Mylaps Omdat we tijdens dit eerste chipseizoen ontdekten dat nog te veel leden een chip huren, wordt de chiphuur bij Kickbike Cup wedstrijden 10,- euro per chip in 2010. Bij overige wedstrijden en tochten waar het systeem ingezet wordt blijft dit 5,-euro. Dat geldt ook voor eurocups.

"...We roepen deelnemers aan stepwedstrijden op om een eigen chipje te kopen... "

De NAF is tevreden over het gebruik van het tijdsregistratiesysteem. Het systeem is gebruikt bij alle Kickbike Cupwedstrijden, m.u.v. het NK Sprint in Haaksbergen. Ook is het systeem gebruikt bij de Eurocupwedstrijden in Italië en Duitsland en bij promowedstrijden. Het NAF- registratiesysteem wordt ook

verlengen in 2010 alleen om de oranje Flex chips ook wel 1-season chips genoemd. Om het geheel nog iets complexer te maken is de regel vanaf nu dat iedereen die een chip koopt dit alleen rechtstreeks

Als je 3 (of meer) wedstrijden stept koop dan een eigen chip. De NAF-licentie is al spotgoedkoop (slechts 19,- euro) in vergelijking met andere sporten is dit heel laag. Daarom kan de NAF niet ook nog de kosten voor chips voor de leden betalen.

www.autoped.nl/chiptiming 15

Autoped Magazine nr 3 - 2009


Alternatieve trainingsvormen voor wed In dit eerste deel van een tweedelig artikel over alternatieve trainingsvormen wil ik mijn ervaringen met het skiken met u delen en de mogelijkheden van deze sport in opkomst als aanvulling of afwisseling op uw duurtraining bespreken. In het tweede deel laat ik u zien hoe met heel eenvoudige middelen een serieus indoortrainingstoestel te fabriceren is dat geschikt is als aanvulling op de steptraining, maar ook voor revalidatie na bijvoorbeeld een blessure. En u heeft geen excuus meer

Het is voor mij al jaren een kunst om tijdens intensieve trainingsweken, saaie, natte en donkere wintermaanden en soms lange perioden tussen wedstrijden toch gemotiveerd te blijven trainen en steppen. Ooit begonnen aan het steppen als afwisseling op het hardlopen combineer ik nu lopen en fietsen met de steptraining en dat zal voor velen van u herkenbaar zijn. Aangezien het steppen en het fietsen, in vergelijking met het hardlopen, low-impact activiteiten zijn en ikzelf vrij blessuregevoelig ben, probeer ik altijd alert op nieuwe activiteiten te zijn die goed aansluiten op de duurtraining en liefst geen hoge belasting voor de gewrichten vormen. Skiken is zo’n nieuwe activiteit in opkomst. Het is leuk om te doen, kan bij droog en nat weer op verschillende ondergronden en is uitstekend voor het op peil houden of brengen van de algehele conditie. Maar wat is dan skiken? Skiken is eigenlijk een kruisbestuiving tussen skaten/skeeleren en biken (fietsen) vandaar de naam skiken. De

afbeelding 3

Nederlandse Autoped Federatie

afbeelding 1

om in de wintermaanden niet gewoon door te trainen. Mogelijkheden genoeg!

bewegingsvorm heeft eigenlijk niets met fietsen te maken, maar vanwege de luchtbandjes en het unieke remsysteem maakt men de vergelijking met fietsen. De skike is een skate met een lange wielbasis en twee oppompbare lucht-

bandjes waar veel druk in gaat. Je staat in de skike met je gewone sportschoenen of stevige wandelschoenen. De skike heeft een uniek remsysteem waardoor je in staat bent bij het skiken als dat nodig is fors te remmen. Dit vereist wel enige techniek, maar daar kom ik nog op terug. De uitrusting (zie afb. 1) is gelijk aan die van een skater/skeeleraar, dus fietshelm en eventueel knie- en elleboogbeschermers, met dit verschil dat er ook speciale stokken gebruikt worden ter ondersteuning van de afzet, zoals bij het langlaufen. Je kunt lekrijden, dus een rugzakje met wat reservemateriaal is voor langere tochten een aanrader. En anders loop je gewoon op je hardloopschoenen verder! Dat laatste maakt het skiken tot een echte allround training. Het hele lichaam is actief en er is veel overlap met de spieren die ook bij het steppen nodig zijn. Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat skiken een uitstekende training voor het uithoudingsvermogen is, niet te moeilijk te leren is wanneer je een beetje gevoel hebt voor skaten en leuk is om te doen. De voordelen zijn de begaanbaarheid op verschillende ondergronden en bij verschillende weersomstandigheden, de goede remmen en de intensieve lowimpact trainingsmogelijkheden voor het hele lichaam. Nadeel is de relatief hoge aanschafprijs van de skikes en de stokken die speciale verende punten hebben om de harde klappen op bijvoorbeeld asfalt te kunnen opvangen. Zelf heb ik een introductieles bij een bevriende instructeur gedaan. Dit is wel aan te raden om de verschillende technieken onder de knie te krijgen. Vooral het ondersteunen van de afzet met de stokken en het remFoto 4 men met de skikes heeft wel wat aan16


Remmen Nog even over het remmen. Dat is een hele speciale sensatie. Je remt door je op te richten. Tijdens het skiken blijven je knieën lichtgebogen in een soort vorlage (skiërs weten wat hier bedoeld wordt) en door je benen te strekken druk je de rem achter op de skike tegen het achterwiel (zie afb. 2). Het werkt perfect en kan zowel een- als tweebenig! Op asfalt gaat het skiken als een trein, maar op bijvoorbeeld schelpenpaden is het echt buffelen om een beetje snelheid te houden en gaat bij mij de hartslag snel richting het rode gebied. Voor steppers is het onder andere interessant omdat, door de verschillende moge17

lijkheden met de stokken, de schouders, de armen en de romp op een goede en leuke manier getraind worden en dat is belangrijk voor een goede stabiele houding op de step. Het hele billenknijpen zoals bij het skaten/ skeeleren, wanneer er zand, steentjes, e.d. op je pad komen of bij een regenbui-

tje, ben je kwijt, want met de skikes rag je overal probleemloos overheen, zoals hardere bospaden en schelpenpaden (zie afb. 3 en 4). Je kunt ook je skikes meer parallel houden en het accent op een dubbele stokinzet leggen, wat een goede verzwaring is voor de romp en armen (zie afb. 5). Kortom wat mij betreft een aanrader. Skiken is (ook) kicken!

René Elzinga

afbeelding 4

dacht nodig. Bij verschillende skikepoints door heel Nederland kun je zo’n les volgen of een cursus doen en het materiaal huren. Ik was na deze les meteen verkocht en heb via Marktplaats.nl uiteindelijk een uitrusting gevonden.

afbeelding 2

SKIKEN

strijd- en recreatieve steppers, deel 1

afbeelding 5

Autoped Magazine nr 3 - 2009


Meer teamstrijd wakkert de competitie aan...

De verschillen worden kleiner

Legenda wedstrijden 2009invididueleracesKickbikeCup:

We hebben afgelopen seizoen gezien dat de

op. Sommige teams blijven bij de teamwed-

kan om een teamklassement te winnen niet

strijden zelfs gewoon weg. Dus teamleiders

meer bij de grotere clubs alleen ligt.

duik is de reglementen in of lees de uitleg

Het gaat er gewoon om mee te doen.

op de online kalender.

Bij de heren wist Selles Kamperzeedijk het

Bij de dames hebben we voor het eerst in

spel slim te spelen. Uitgekiend en gebruik

jaren eindelijk een ander team aan de lei-

makend van alle mogelijkheden binnen

ding Stepteam Rotterdam! proficiat aan de

de huidige regels. Als je in het teamklas-

Rotterdammers! Dit team pakt ook bij de

sement goed wilt scoren is het kennen van

jeugd de eindwinst door alle jeugd mee te

de andere teams. We hopen in 2010 meer

de regels van groot belang, want de echte

brengen naar de wedstrijden.

jeugdteams ook te zien, want dat aantal is

teamwedstrijden leveren 3 x zoveel punten

Ze geven daarmee het goede voorbeeld aan

in vergelijking met 2008 gedaald.

A B C D E F G H

Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag Woensdag

Almerestepcross Afsluitdijktijdrit Doesburg NKSprint Flevonice NoordScharwoude NKindividueelKamperzeedijk Krimpena/dIjssel

1842009 252009 1652009 662009 472009 2982009 592009 1692009

Extrawedstrijdendiealleenmeetellenv.h.team assement: Zaterdag Zaterdag

I estafetteEindhovenNijmegen J ploegenraceFlevonice

952009 472009

Team eindklassement 2009 rk

Herenteams

cat.

nat.

Regio/plaats

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

stand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SellesKamperzeedijk Twente StepcrOss HighLevelVdLaan TheGreenWhiteFeet StepteamZwolle Gevloerd.nl Steppendoejezo.nl StepteamHotelDoesburg Heerenveen UltimaPirates HittheRoad TeamEffendi StepteamAlmere Gorredijk StepteamMade Prinsenbeek Bovenkarspel Maassluis Vught

HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS

NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED INT NED D NED NED NED NED NED NED NED

Kamperzeedijk Hengeloe.o. RegioOss Woudenberg Groningen Zwolle Schagen Hilversum Doesburg Heerenveen Internationaal Steenbergen Duitsland Almere Gorredijk Made Prinsenbeek Bovenkarspel Maassluis Vught

34 63 40 16 46 9

34 59 33 30 46 15 27 30

61 44 42 37 38 17 0 30 38

71 63 48 62

40 21 58 32 34 18 44 30 36 18 18 14

46 31 36 45 32 7 38 30 17

32 39 25 35 41 30 32 30

23 46 15 26 28 34

156

123 111 72 84

620 477 441 367 349 323 250 234 191 104 66 60 44 34 30 19 16 12 7 4

rk

Damesteams

cat.

nat.

Regio/plaats

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13

StepteamRotterdam SellesKamperzeedijk Twente HighLevelVdLaan HittheRoad StepteamHotelDoesburg Oudenbosch Redbende StepteamZwolle StepteamAlmere StepteamHeerenveen StepteamLelystad StepcrOss

DTS DTS DTS DTS DTS DTS DTS DTS DTS DTS DTS DTS DTS

NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED

Rotterdam Kamperzeedijk Hengeloe.o. Woudenberg Steenbergen Doesburg Oudenbosch Nijkerk Zwolle Almere Heerenveen Lelystad RegioOss

30 50

26 74

45 30

30

50 26

28 20

28

46 48 15 28 20

70 52

28 22

45 54 71 28 22

Jeugdteamsgemengd*

cat.

nat.

Regio/plaats

A

B

C

D

E

F

G

H

Rotterdam Twente HighLevelVdLaan Zwolle Oudenbosch HittheRoad StepteamHotelDoesburg

JTG JTG JTG JTG JTG JTG JTG

NED NED NED NED NED NED NED

Rotterdam Hengeloe.o. Woudenberg Zwolle Oudenbosch Steenbergen Doesburg

136 88 30

158 110 88

164 263 88 26

54 30

84 108 88 30 50

150 84 86 30 50 30

207 56 86 60 50 30

227 56 86 60 50

30

110 104 60 28 50 30 28

rk 1 2 3 4 5 6 6

Nederlandse Autoped Federatie

28 19

13 26

19 26 17

24 32 18

22 11

84 78 19

30 22 24

102 90 78

16

2 12 9 2

10 5 7

24 0 2 20

72

2 3 7 4

5 0

24 19 22

19

2 2

56 30 26 37 22 24 14

30 24

I

J

90 26 20 84

20 19

18 19 14

19 17

20 18

0

18 15

30

I

J

90 84

18

stand 342 334 232 226 154 145 117 65 64 20 18 18 15 stand 1236 869 702 318 304 180 28


www.stepshop www. stepshop.nl .nl De grootste online stepwinkel van Nederland! De nieuwe Kickbike Sport G4 is leverbaar in de framekleuren zwart en rood. Deze Kickbike is uitgevoerd met een ultra laag board (tot 8 cm instelbaar), geïntegreerd verlagingsset, verstelbaar stuur, 2 V-brakes, supersterk frame, lang board (tot schoenmaat 48), race velgen en sterke standaard.

Adviesprijs € 339,- incl. btw De Sport G4 is te upgraden met diverse Racer-packs

De nieuwe Kickbike Cross Max is lever-

board (tot schoenmaat 48), race velgen,

baar in de framekleuren zwart en groen.

geveerde voorvork en sterke standaard.

Deze Kickbike is uitgevoerd met een

Adviesprijs €419,- incl. btw

ultra laag board (tot 9 cm instelbaar),

19

geïntegreerd verlagingsset, verstelbaar

Voor dealeradressen, kijk op

stuur, 2 V-brakes, supersterk frame, lang

www.steptrading.nl of www.kickbike.nl

Gooiker Step Trading, Kanaalstraat 31, 7553 GP Hengelo, 074-2919903 Autoped Magazine nr 3 - 2009 info@steptrading.nl www.steptrading.nl


De ideale step Peter Groeneveld is een fanatiek sportman. Hij is lid van Stepteam Twente, werd tweede op het NK van 2008 en 2009, is IJsselmeerronderecordhouder en is in zijn vrije tijd veel bezig met het maken van o.a. steps. Zo heeft Peter dit jaar o.a. Rosanne Reijne, Wenda Zuiddam en Maxime Reijne voorzien van een op maat gemaakte carbon step. Maar daar bleef het niet bij. De ontwikkeling gaat door. Zijn relaas. Peter Groeneveld bouwt 2x28 inch carbon step

Tijdens de bouw van de High Level-steps (voor Rosanne en Maxime Reijne) viel mij iets merkwaardigs op aan de geometrie. Wanneer ik de achtervork doortrok paste er precies een 28 inch wiel in. Nu was dat altijd al een constructie die ik eens wilde proberen, maar tijdgebrek weerhield me steeds van het werkelijke bouwen. In juli 2009 kreeg ik echter wat meer tijd en was het besluit snel genomen:,, Ik ga het gewoon proberen!” Mijn doel was om een step te bouwen die bij lagere snelheden, zo ongeveer onder de 25 kilometer per uur, weinig rolweerstand zou hebben. Dat zou voor mij dus een ideale step zijn, omdat ik nogal graag lange stukken rijd en dan is 22 tot 25 kilometer per uur een gebruikelijk snelheid voor mij. Boven deze snelheid moet je erg veel energie steken om de laatste paar kilometers erbij te krijgen dus of dit concept daar winst zou boeken was twijfelachtig. Het moest wel een echte step worden. Dus in mijn geval was koolstof (carbon) het materiaal om dit eens te proberen. Door de grotere lengte, de wielbasis is nu 1250 mm. tegen 1100 mm. van een normale step, moest ik het frame wat verstevigen om niet te veel doorbuiging te krijgen. Dit bracht het gewicht van het frame uiteindelijk op 1620 gram. Wel wat zwaar, maar ik heb overschot koolstof gebruikt en verder niets gedaan om het frame extra licht te krijgen. Om niet te veel werk te hebben besloot ik geen afwerklaag te gebruiken, maar gewoon te schilderen, zonder al te veel Nederlandse Autoped Federatie

op strakheid te letten. Het was per slot van rekening een prototype en mocht het eindresultaat mij niet bevallen restte alleen nog de zaag!! De kleur was een beetje een probleem. Zoals gezegd had ik afval en restmateriaal gebruikt om de kosten te drukken en de enige verf van redelijke kwaliteit was “Helder Geel “. Naja, niet mijn eerste keus, maar het stond al 10 jaar op de plank. En kreeg het eindelijk toch

Wielen waren het laatste probleem Ik had nog een koolstof voorvorkje liggen die ik ooit voor een paar euro had gekocht bij Rose en na ook daar de hele schilderprocedure op los te hebben gelaten had ik een bijpassende gele voorvork. Wielen waren het laatste probleem. Ik had een mooi aerodynamisch wiel van Rose, maar ik wilde graag twee gelijke wielen. Gelukkig bood de SSV, oftewel de zomeroprui-

"... Allemachtig, wat is dat kreng groot! ..." nog een bestemming. Nu weet ik van mijn vader, die vroegen spuiter en conserveerder is geweest, dat geel zo’n beetje de ellendigste kleur is om dekkend te krijgen en ook nu was dat dus weer een drama. In totaal 2 lagen grijs en 4 lagen geel zorgden ervoor dat het “Ding “ bijna geel is. Wel met wat kleine zwarte details en ik kon beginnen met de opbouw.

ming bij Rose uitkomst. Ik vond eenzelfde wiel, afgeprijsd van 179 voor 39 euro. Kijk, dat zijn tenminste kortingen! Stuur, rem, remgreep, balhoofd en stuurpen had ik nog in de grijpvoorraad, dus dat was geen probleem. Het eerste wat mij opviel was:,, Allemachtig, wat is dat kreng groot!”. Vooral het draaien en keren in de werkplaats en de schuur laten zien dat de lengte toch

20


wel erg veel groter is dan die van de standaard steps. Na de montage werd er even gemeten. In totaal 192 centimeter lang, 4,8 kilo zwaar en een stahoogte van 60 mm. bij een bodemvrijheid van 27 mm.. Dat laatste is wat weinig en dat wist ik eigenlijk tijdens de bouw al, maar ik had de mogelijkheid om de bodemvrijheid met zogenaamde inserts 25 mm. te verhogen. De doorbuiging bij mijn gewicht, 83 kilo, bedroeg slechts 5 mm., dus stijf was het in ieder geval wel geworden. De eerste tests waren redelijk verbluffend. Bij lage snelheden is de rolweerstand erg laag. Bij uitroltests, samen met mijn oude step, was het verschil continu zo’n 25 %. Dat zijn verschillen die je zou moeten merken, maar voor die tests moest eerst de step omhoog. Ik raakte voor mijn gevoel wat te vaak het asfalt en met een 8 mm. insert was het probleem opgelost. Aangezien ik het idee had dat ikzelf als bouwer wat bevooroordeeld zou zijn bij het testen, was voor mij de oplossing heel simpel. Ik stuurde een mailtje, met de kop “Gezocht Testrijders“, naar de leden van Stepteam Twente. Oké, dat was een open deur, respons genoeg, en we spraken af om tijdens de steptraining op 22 augustus eens te gaan testen. Albin, Saskia, Peter, Pieter en Allard zouden gaan rijden. In de mail had ik de belastbaarheid op ongeveer 90 kilogram gesteld en Albin stelde dus dat hij met zijn 95 kilogram te zwaar zou zijn, maar dat Saskia graag wilde rijden. Om te proberen ging Albin maar eens op de step staan, het frame gaf geen krimp. Misschien

1 millimeter meer dan bij mij, maar niet ernstig. De eerste indruk van iedereen was dat dat “Ding” wel erg gemakkelijk 25 kilometer per uur liep. Vooral op klinkers en onverharde wegen is het verschil erg goed te merken, waarbij natuurlijk van mijn zijde de opmerking dat ik dus op de Kickbike van mijn testrijder reed en daar werd ik best wel een beetje bedroefd van. Ik ben wel heel erg verwend met mijn eigen gebouwde steps. Vooral de oranje step van Saskia was niet vooruit te branden, dus voor haar was er een erg groot verschil.

Bandenkeuze is absoluut onbeperkt De laatste zeven kilometer reed Albin en liep de weg over een lang vlak gravelpad. Zonder problemen reed hij met een vaartje van 25 kilometer per uur bij ons vandaan, terwijl wij over de stenen stuiterden. Aan het einde stond hij met een grote grijns te wachten en riep, nog nahijgend,:,, Met deze step rijdt iedereen 25!”.

Wat zijn nu mijn eerste conclusies? - De step is en blijft groot, maar al rijdend merk je daar helemaal niets van. Normaalgesproken raak je niets, dus ook niet de snelspanner met je enkel, en ook het grote wiel is bij normaal steppen vrij van zowel je been als je billen. - Het stuurgedrag is scherp, maar door de grote lengte loopt het geweldig rechtuit. Om dit te bereiken heb ik de balhoofdhoek naar 73 graden gebracht tegen 72 van de standaard steps . - Een groot voordeel is dus het gebruik van standaard race voorwielen met 100 mm. inbouw. Je hoeft dus niet te zoeken naar rare 18 inch wieltjes en je wiel en bandenkeuze is absoluut onbeperkt. - Vooral bij lage snelheden, zeg maar tot 25 kilometer per uur, is er een merkbaar verschil in inspanning tussen deze step en mijn oude step. - Op tegels, klinkers en slecht asfalt strijkt de lengte alles veel beter glad en rijdt de step zeer comfortabel. Tot zover mijn bericht over dit project. Peter Groeneveld

Naschrift redactie: Op zaterdag 5 september 2009 deed Peter met zijn nieuwe step mee aan het Nederlands Kampioenschap. Hij behaalde daar een mooie tweede plaats achter René Elzinga en werd derhalve Nederlands Kampioen bij de heren-veteranen. Lag het aan zijn nieuwe step? Of is hij gewoon al goed? Waarschijnlijk is het de combinatie, maar ik ben ook benieuwd naar de rij-eigenschappen.

Hans Korbee

21

Autoped Magazine nr 3 - 2009


IKSA eurocup Duitsland 2009

Heisse spass im Sankt Wendel In het weekend van 15 en 16 augustus vond in het Duitse Sankt Wendel het derde Eurocupweekend van 2009 plaats. Eén van de meereizende supporters was Eric van der Meide. Normaliter stept hij zelf mee, maar dit weekend moest hij vanaf de zijlijn toekijken. Zijn verslag.

Gerben Koridon en Charlotte de Mol kwamen mij op vrijdachtochtend 14 augustus ophalen. We kunnen eigenlijk wel een beetje zeggen dat Charlotte van het Heerenveense stepteam een beetje onze (Stepteam Selles Kamperzeedijk) adoptie-stepster is wanneer we gaan reizen naar evenementen. Na de koffie en koek genuttigd te hebben en mijn spullen in de auto gedaan te hebben konden we gaan. Het was voor mij de eerste internationale wedstrijd die ik zou zien dit seizoen. En ik had er behoorlijk zin in om iedereen weer eens te zien en te spreken. Onderweg hadden we nog in Duitsland een Schnitzel en een Bratwurst weg gewerkt. We stapten een beetje balend in de auto, want we hadden graag nog een Schwarzwalder kirsch achter de kiezen willen hebben. “Het leven zit niet altijd mee”, zou Gerben dan op zo’n moment zeggen. Aangekomen op het grote parkeerterrein in Sankt Wendel keken we even rond en vroegen aan de organisatie waar de gymzaal was om

onze luchtbedden en slaapzakken neer te leggen. Na de uitleg reden we er heen. De laatste keer dat we daar in een gymzaal sliepen was het niet helemaal jofel wat hygiëne betreft, maar deze was een stuk beter. De Italianen, zoals altijd, waren er eerder dan ons en hadden alle judo en springmatten al tot zich genomen en hadden daar hun slaapmatjes op gelegd. Wij gingen helemaal aan de andere kant van de zaal liggen. Eenmaal geïnstalleerd reden we terug naar de parkeerplaats van het sportterrein. Er zou die avond nog een rondje worden gestept en daarna was er een gezamenlijk avondeten in een feesttent. Aangezien ik zelf niet stepte dat weekeinde heb ik het volgende van horen zeggen. Het toertochtje had een straf tempo. Het woordje “tour”was compleet zoek in het woord “tourtocht”. Het eten was echter zeer goed verzorgd door de catering. Pastaavond! Met van allerlei soorten pasta en pastasauzen. En er werden plannen gemaakt om een avondje te stappen. Dat werd dus ook gedaan door ondergetekende, Gerben Koridon en Erik de Groot.

Eenmaal downtown Sankt Wendel kwamen de boys van Gevloerd.nl erbij. Matthijs Gerrits en Pieter Jan Rozing zaten daar in een hotel. Het was voor die omgeving best een grote disco, genaamd Flash. Hierbij laat ik meteen het stapverhaal voor wat het is. Gerben en ik kwamen alleen nog wel terug voor een dichte deur De sleutel lag binnen en de boel is dan op slot. Scheisse! Allebei hadden we nieuwe slaapmatjes gekocht en we moesten er niet aan denken dat we in de auto moesten slapen terwijl we een mooie aanschaf hadden gedaan. Dan maar even Thijza met een sms wakker maken. Die kwam gelukkig lachend de deur voor ons openen.

Met een bloedgang naar beneden Zaterdagochtend; ontbijten in de feesttent en voornamelijk wachten totdat de wedstrijden zouden beginnen. Want wat er allemaal ging gebeuren die dag en hoe laat was voor iedereen een raadsel. Sprinten en marathon stonden op het programma, maar niet precies hoe laat. Het was die dag 32 graden en je smolt Nederlandse Autoped Federatie

22


ben kwam ik inmiddels ook tegen op het terrein, want die was namelijk afgestapt en vertelde me dat ook Hans Korbee was afgestapt en dat Hannu Vierikko was uitgevallen. Hannu bleek een hand gebroken te hebben en zeer waarschijnlijk nog een rib. Hij liet zich niet helpen in een ziekenhuis, maar enkel door de ambulance die er was, en liep de rest van de tijd met een zelfgemaakte spalk rond. Dat van een flessenopener. Wel zo slim. Kon hij zijn biertje tenminste open krijgen. De dag ervoor vertelde Hannu mij nog dat hij zijn favoriete helmpje niet kon vinden en nu maar een andere helm had. En dat was zijn geluk. Want zijn helm die hij bij zich had was steviger dan zijn gewoonlijke. Zijn favoriete helmpje ziet eruit als die oude wielrenhelmpjes uit de jaren ‘70 en ‘80, je weet wel, van leer en met die bandjes over je kop.

weg. Gerben had een paar dagen voor vertrek een mooie tentoverkapping gekocht. Die werd opgezet, de vlag van Willem Alexander en Maxima eraan, bankjes en tafeltje erin en “Kamp Holland” was klaar. Schaduw was zeer gewenst dat weekeinde. De sprintwedstrijden telden niet mee om de punten, zodat ook niet iedereen daaraan ging meedoen. Zij spaarden hun krachten voor de marathon. Net zoals Rosanne Reijne. Die liep nu als official rond in een hesje. Men moest in groepjes van drie of vier starten en zo werd er geselecteerd tot de finales. Bij de dames won de Italiaanse Elisa Viglio, gevolgd door de Friese Charlotte en de Tjechische Zdenka Tlapova. Bij de heren was het de Fin Kai Immonen die Hannu Vierikko (Finland) en onze eigen Mathijs Gerrits klopte. De wedstrijd waar iedereen tegenop zag was de marathon. Het is dus boven de 30 graden, steile heuvels, lange moeilijke afdalingen en een brandende zon. De heren werden als eerste gestart en een minuut later gingen de dames weg. Ikzelf 23

De Zwitser Dani Niederberger weer terug na blessure

ging na de beide starts een klein stukje van het parcours op om foto’s te maken. Ik liep een bultje op toen de eerste steppers kwamen. Ik stopte maakte foto’s en liep verder met ineens naast me een Duitser die ook foto’s ging maken. Overal waar ik stond, ging hij pal voor mijn lens staan. En ik kon er wel wat van zeggen, maar dat verstond hij niet. Mijn Duits was en is goed, maar aangezien hij doof is komt het toch niet aan. Overigens maakte hij wel zeer mooie foto’s, maar dan wel steeds pal voor me. Ik ben toen maar terug gelopen en had een plek gezocht waar ik iedereen goed kon zien. Zowel de heren als de dames kwamen steeds met een bloedgang naar beneden. Ger-

Dat het een zware race werd was te voorzien. Velen kwamen over de finish met verhitte koppen en bezwete shirts. Voor Rosanne werd het wat teveel en ze moest even totaal bijkomen met coolelementen en water toen ze op de grond bij haar team lag. Ze had een goede race gereden, want ze werd tweede achter Martina Smitkova en ze bleef Ivana Dvorakova voor. Bij de heren was de uitslag als volgt. Kai Immonen won, Dani Niederberger werd tweede en op plek drie was het de Fin Markku Levanen. Van de sympathieke Zwitser Dani is het een zeer knappe prestatie. Hij vertelde me ’s avonds over zijn knie-operatie. Hij was namelijk anderhalf jaar geleden gevalAutoped Magazine nr 3 - 2009


Vervolg artikel SanktWendel

len met zijn fiets en was pas dit seizoen weer op de step actief. Twee jaar geleden was Sankt Wendel, tijdens het Europese Kampioenschap, hem minder gunstig gesteld toen hij tijdens een sprintwedstrijd onderuit ging nadat de as van zijn achterwiel brak in een bocht. Uiteraard was er ’s avonds weer eten met daarna een disco met een DJ. Het eten was wederom zeer goed. En zeer vullend. Aangezien de DJ nog een beetje warm moest draaien, liep Erik naar zijn auto toe en kwam toen met een hele stapel cd’s naar die man. En ja hoor, hij draaide wat en daar kwam de sfeer. YMCA werd volop meegedanst en meegezongen door de Nederlanders. Sinds die avond weet ik ook hoe de Finse paringsdans moet. Je moet daar vrij veel dansvloer voor hebben en lenig voor zijn. Kai Immonen leefde zich uit. Je moet je benen gewoon opzwaaien naar voren en dan naast je eigen hoofd laten strekken, dus je voet komt langs het lichaam boven je hoofd uit. Het Alphamannetje Kai had er succes mee, want maar liefst twee vrouwen waren daarvan onder de indruk. Aangezien het een drukke en warme dag was en we nog zo’n dag te gaan hadden gingen de meesten vrij snel hun bed opzoeken.

Grenzen vervagen bij het steppen Ik had heerlijk geslapen, maar was wel een beetje vroeg wakker voor het zondagse ontbijt. Dat kwam door de olifanten, zoals we Lars en zijn vrienden noemden. Zij liepen/stampten de ochtenden als eersten door de gymzaal naar de douches. Met hun drieën achter elkaar aan lopend zoals in de tekenfilm Junglebook.

een golftoernooi bezig was. En een golfballetje versus stepper kan nare en rare gevolgen hebben. Het is ook niet logisch dat wanneer je stept je dan op moet letten op het woord “FORE” (falling object return earth). Voor het publiek was het wel leuker om te zien, omdat de rijders en rijdsters nu

"... De Fin Kai Immonen is een klasse apart ..." Het ontbijt was weer prima verzorgd. Op de zondag stonden de 10 kilometer en de estafette op het programma. Temperatuur van deze dag werd maar liefst 34 graden. De 10 kilometer kon helaas niet over het heuvelparcours gaan. Dus ging dat over een deel van het parkeerterrein en langs de skateramp. De reden dat het hele parcours niet gebruikt kon worden was namelijk dat er achter op het parcours

meerdere keren langs kwamen. Ik ging bij een bocht staan, waarvan ik bij het inrijden had gezien dat daar driftig gedrift werd. De dames en de jeugd gingen als eerste los. Het ging verrekte snel hoe iedereen voorbij kwam. Ik moedigde Zdenka aan en prompt zie ik haar met het achterwiel wegbreken. Ze kon de step nog net even recht trekken en weer verder gaan. Daarna heb ik naar de meesten geroepen dat ze goed moesten opletten in de bocht. Rosanne breidde ondertussen haar voorsprong op Martina uit. Het werd een hele mooie geslaagde overwinning voor de aankomende sportstudente uit Woudenberg. Ze liet twee Tsjechische dames achter zich. Haar gemiddelde lag, volgens de uitslagen, ook boven de 27 kilometer per uur. De heren hadden langs de kant kunnen genieten van een mooie wedstrijd bij de dames en de jongeren en ook kunnen zien waar en hoe je de bochten op dit parcours moest rijden. Brian Veltman noemde het parcours al een verkleinde “Nürnburgring”. Meteen na de start ging ik uiteraard weer naar mijn favoriete bocht. Ondanks dat de heren hebben kunnen zien hoe je die bocht moest aansturen vloog Luca Viglio uit de bocht en

Nederlandse Autoped Federatie

24


ramde een ijzen pootje van een drankhek. Tien seconde erna hoorde ik Thijza, zij versloeg op zondag alle wedstrijden, door de microfoon.roepen dat hij een lekke band had. Hannu (Finland) zag ik druk gebaren naar Luca (Italië) dat hij een wiel uit zijn step had gehaald en nu aan hem wilde geven. Grenzen vervagen bij het steppen wel degelijk. Kai Immonen was een klasse apart. In het begin bleef onze NAF-voorzitter Hans Korbee vrij dichtbij. Maar eigenlijk speelde Kai

een beetje met hem. Met zijn los gedanste benen spoot hij over het terrein. Hans reed gelukkig op een veilige afstand van Dani, zodat zijn tweede plek zeker was. Gemiddelde snelheid bij de winnaar was iets boven de 31 kilometer per uur. Het mooiste teamonderdeel in de stepsport is natuurlijk de estafette. Niet iedereen vindt het leuk om te doen en wat een gesteggel was er vooraf over wie bij wie in het team zou rijden en hoe te wisselen en in welke volgorde. Vlak voordat de inschrijving verliep werden de lijstjes ingeleverd en kon er nog even geoefend worden. De start is altijd een beetje chaotisch omdat iedereen goed wil staan aan de kant om te wisselen. Deze keer werd er door ieder team goed gewisseld. Slechts een enkele overpak was verkeerd. De Nederlandse meiskes waren goed op dreef. Ze bleven de dames uit Tjechië en Italië voor. Het team bestond uit de zusjes Maxime en Rosanne en toegevoegd aan het team was Charlotte. Het herenteam Nederland 1, bestaande uit Hans, Erik en de uit Duitsland (!) afkomstige 25

Joachim Sternal, pakte een mooie tweede plek tussen het winnende Finland en de Italianen. Na de prijsceremonies werd er afscheid genomen van iedereen. De Nederlanders riepen allemaal naar elkaar bij welke wedstrijd ze elkaar weer zouden treffen, tegen de buitenlanders werd gevraagd of ze naar Wales zouden gaan of anders tot volgend seizoen. Ik zat me toen te bedenken dat dit dan pas ergens in mei of juni 2010 zou zijn. Op de terugweg gingen Gerben, Charlotte en ik nog even eten. Aangezien ik als laatste van ons drieën bij het eten stond, greep ik dus mis voor een Schwarzwalder Kirsch. Dan maar iets wat erop lijkt. Toen ze het eten op hadden vonden ze hun Kirsch tegenvallen. Kennelijk was het verlangen ernaar groter dan de kwaliteit. Bij mij thuis deden we nog even een bakkie en zwaaide ik ze uit. Voor mij was

het een geslaagd weekeinde. Zoals ik al schreef was het de eerste wedstrijd die ik zag dit jaar en nog wel een Eurocup. Ik moest er zelf nog niet aan denken om mee te doen, maar hopelijk pak ik volgend seizoen toch een paar Eurocups mee als deelnemer. Zoniet, dan maar weer als bezoeker. Want buiten de strijd op het veld is het er omheen één grote gezellige internationale familie. Tot die conclusie waren Dani Niederberger en ik al gekomen op de zaterdagavond.

Auf Wienerschnitzel, Eric van der Meide

Bittere nasmaak Helaas kwam 2 weken na Sankt Wendel het bericht dat Helmut Maue (de organisator van Sankt Wendel) plotseling was overleden. Dus deze eurocup heeft helaas wel een zwarte rand gekregen. Memoriam is te lezen op pagina 2. Autoped Magazine nr 3 - 2009


Stepslee safari door sneeuw en natuur, en tevens ijsvissen en biathlon clinics

Een 5 daagse NAF-stepsleetocht ...door de Noorse natuur Afgelopen winter heeft menig stepper kennis gemaakt met het fenomeen stepslee. Onder lastige omstandigheden is zelfs het eerste NK stepsleeën georganiseerd. drinken. In de middag komen we aan bij onze volgende overnachtingsplek. Onze bagage is reeds gebracht door een sneeuwscooter. Even uitblazen en nagenieten van onze tocht. Dan wordt het tijd voor het avondeten. We maken gezamenlijk een lekkere maaltijd. Na het eten nog even lekker kletsen en een frisse neus halen buiten , om vervolgens ons bedje op te zoeken. Stepsleeën is super, maar ook erg vermoeiend.

Deze winterpret smaakte naar meer, en vele steppers uitten dan ook hun wens naar meer stepslee mogelijkheden. De NAF is hiermee aan de slag gegaan. Tijdens de Fiets en Wandelbeurs aan het begin van het jaar is er contact gelegd met toeristenorganisaties in diverse landen. Zo kwamen we in gesprek met een Nederlander die in Noorwegen bij een lokale VVV werkt. Deze man was al snel enthousiast en wilde graag meewerken. Op dit moment is als volgt het plan: Een 5 daagse steptocht door de mooie Noorse natuur.

En zo gaan we 3 dagen lang op pad. Op je stepsleetje van trekkershut naar trekkershut, eigen potje koken, iedereen op eigen tempo.

We gaan op onze stepslee een trektocht maken van trekkershut naar trekkershut. ’s Morgens bij schemer gaan we

Reisschema op pad, rustig stepsleeënd over mooie besneeuwde bospaden, over bevroren meren met een gemiddelde ijsvloer van 1,5m dik. Zo ver als je kunt kijken alles betoverend wit. Onderweg zo nu en dan een korte pauze om wat te eten en te

Dag 1: reisdag naar het startpunt van onze stepslee-safari Dag 2: eerste tocht ca 20km, eventueel te verlengen voor de liefhebbers Dag 3 spierpijn en stijf, maar toch door naar de volgende trekkershut, wederom ca 20km Dag 4: Wederom een tocht. Kortste afstand wederom 20km, maar ook deze is te verlengen indien gewenst. Dag 5; bijkomen en ons klaarmaken voor de terugreis. Tijdens het stepsleeën zullen er ook activiteiten worden gedaan zoals een clinic biathlon en een cursus ijsvissen. De lokatie van waaruit gestart wordt is Os. Dit ligt bijna 300km loodrecht boven Oslo. Mooi, licht glooiend gebied. De geplande datum is donderdag 21 t.m maandag 25 januari.

Nederlandse Autoped Federatie

26


Roros Stepslee SAFARI

Op het moment van het verschijnen van het Autoped Magazine staat nog niet alles vast. Er zijn dus mogelijkheden voor een andere datum. Het is de bedoeling om een tocht uit te zetten die de meeste steppers zouden kunnen volbrengen. Voor de echte liefhebber is er voldoende mogelijk om de tocht zwaarder te maken als dit gewenst is. Hoofdzaak is op een unieke manier met je sport bezig te zijn. Als je interesse hebt, neem zo snel mogelijk contact op, zodat we rekening kunnen houden met eventuele wensen van deelnemers.

- Vertrek op 24-01-2010, terugkomst 30-01-2010 - Start safari in Roros (300km ten noorden van Oslo) - Per dag een afstand van ca 25km op de stepslee - Parcours meestal sneeuw, heel soms ijs - Clinic biathlon - Overnachten in trekkershut/pension - Bagage vervoer per sneeuwscooter - Begeleiding door Nederlands sprekende gids - Kosten ca 500,- pp** * eventeel een dag later vertrek of dag eerder terug ** prijs gecalculeerd, staat niet exact vast

Meld je nu aan (vol=vol) Heb je interesse, mail mijn z.s.m. via gerben@autoped.nl (06-22994295, bij voorkeur contact per e-mail). Ik beloof het je: het wordt een superevenement. Gerben Koridon, Stepsleecommissie

Meer info over de stepslee www.autoped.nl/stepslee Advertentie

www.stepshop.nl grootste online stepwinkel van de Benelux! Verkoop van de stepmerken: Kickbike, Footbike, XH, Kostka, Xootr, Esla, Kickid, JD Bug, Micro en vele soorten kindersteps! Meer dan 100 soorten direct leverbaar. 500 m2 steppen en meer dan 4000 steps op voorraad.

www.stepshop www. stepshop.nl .nl Service voor NAF-leden, 10% korting op onderdelen, 5% korting op nieuwe steppen bij www.stepshop.nl Gooiker Step Trading, Kanaalstraat 31, 7553 GP Hengelo, 074-2919903 info@steptrading.nl www.steptrading.nl

27

Autoped Magazine nr 3 - 2009


Op de late avond van de dag voor Pinksteren is het nog erg druk op de Bargefenne in Bolsward. Niet heel erg vreemd, want binnen een uur starten er 95 deelnemers aan de vierentwintigste Stepelfstedentocht van de Bolswarder Stepvereniging. De op één na langste jaarlijkse steptocht van Nederland. De tocht brengt altijd een speciaal gevoel met zich mee... het Elfsteden-stepgevoel. En elk jaar kriebelt het weer.

Elfstedentocht 2009 Foto's door Stephan Bouman Al 23 keer eerder reden steppers deze 230 kilometer lange tocht, die langs de welbekende elf Friese steden leidt. De Bolswarder Stepvereniging vermeldt op haar website dat deze tocht haar oorsprong vond in 1985 als sponsoractie, waarbij het doel was om geld in te zamelen voor nieuwe speeltoestellen bij kinderdagverblijf ’t Meerke in Bolsward. De dertien deelnemers die toen meereden in deze tocht werden door de lokale

Nederlandse Autoped Federatie

bevolking voor gek aangezien. In 24 jaar tijd is deze steptocht uitgegroeid tot een stepevenement met pit. Zo hebben Peter Visser en Mario Reijne beiden de tocht al éénentwintig keer eerder uitgereden. Er is nog niemand die dit aantal wist te evenaren. Omringd door duizenden feestgangers en toeschouwers verzamelen de steppers zich om even voor middernacht

aan de startlijn. Na het luiden van de bel door SBS 6-weerman Piet Paulusma, begint de stepkaravaan onder luid applaus en gejuich aan de eerste kilometers. Doordat het donker is wordt de stoet geleid en gevolgd door auto’s van de organisatie. Tot aan Dokkum waar de groep rond 6.00 uur zal aankomen, moet er in één groep gestept worden.

28


Als de groep door kleine Friese dorpjes stept, lopen de kroegen leeg en de straten vol. Geen tijdstip is te gek voor de Friese kroegtijgers om de steppers traditioneel aan te moedigen. Sommigen maken het extreem laat, terwijl anderen weer bijzonder vroeg uit de veren zijn om het legioen aan te moedigen in hun zware tocht. Hoewel de temperatuur zich in de nachtelijke uren rond de 8 graden begeeft, hebben de meeste steppers het juist warm. Enkele steppers moeten nu al extra bijzetten om de groep bij te kunnen houden. In de vroege ochtend van de eerste Pinksterdag zitten enkelen rond 5.00 uur al met het gehele tuinmeubilair op de stoep om te kijken naar het jaarlijkse stepevenement in Friesland. Anderen zijn daarentegen juist net onderweg naar huis vanuit de kroegen als ze de steppende menigte tegenkomen.

Hun eigen tempo Het bijzondere aan de Elfstedentocht is, behalve de afstand en het aantal deelnemers, het type step waarop gestept wordt. Waar je bij wedstrijden vooral de echte merksteps als Kickbike, Footbike en Effendi tegenkomt, zie je tijdens de Elfstedentocht enkel steps die er door de ogen van een wedstrijdstepper nogal vreemd uitzien. De Elfstedentocht is de enige activiteit op de stepkalender met een verplichte wielmaat van 12,5 inch. Twee wielen van dezelfde grootte (hoewel 12,5 inch niet bijster groot te noemen is). De wielmaat is (voor sommigen een ergerlijke) traditie, welke voorlopig

29

ook niet veranderd gaat worden, als we Cor van der Zee mogen geloven. Langzaam maar zeker bereikt de groep rond 6.00 uur de plaats Dokkum. Inmiddels is het al licht geworden en komt de ochtendzon door. Het belooft een mooie dag te worden. Na een stempel zijn de steppers vrij om op eigen tempo de resterende 153 kilometer te volbrengen. “Hun eigen tempo� is een enorm breed begrip, want in no-time vliegt er een klein groepje steppers vandoor. De steppers in dit groepje, dat onder andere bestaat uit Mario en Rosanne Reijne (beiden Stepteam High Level), Mathijs Gerrits (Stepteam Gevloerd.nl) en Wim Brink (Stepteam Zwolle), hadden de eerste 77 kilometers gezien als warming up en

konden nu eindelijk lekker doorrijden. Alle overige steppers reden er op hun eigen, veel rustiger, tempo achteraan. Vanaf dat moment versplintert de groep steeds verder en ontstaat er een steeds groter groeiende afstand tussen de eerste groep steppers en de bezemwagen. Rond 8.45 uur kwamen de eerste steppers weer aan in Bolsward, de eindbestemming van die dag. Tocht moesten ze op dat moment nog 92 kilometer steppen. Voordat ze de tocht vervolgden werd er gretig gebruik gemaakt van de massagemogelijkheden. Hiervoor konden de steppers terecht in een horecagelegenheid waar tevens soep uitgedeeld werd. Om 10.30 uur kregen de steppers hun stempel en konden zij weer verder. Ze begonnen nu aan de Autoped Magazine nr 3 - 2009


05.30 uur vlak voor Dokkum

Verplichte tijdstops bij de Po bij Bolsw sten ard en Ou demirdum

onderste lus van de grote achtvorm die gevormd word door de elf steden. De volgende verplichtte stop is op dat moment nog 48 kilometer verderop, in Oudemirdum. Ook hier was een massagepost ingericht en konden er versnaperingen gekocht worden.

Strijden om de eerste binnenkomst Om 14.30 uur verzamelt de groep zich onderaan een korte beklimming in Oudemirdum voor de “eindsprint” van ruim veertig kilometer. Hoewel de Stepelfstedentocht officieel een prestatietocht is, zien de snelle steppers het als een eer

om als eerste aan te komen in Bolsward. Wanneer je als stepper al 186 kilometer gereden hebt, is het een taaie opgave om nog een marathonwedstrijd te rijden. Er ontsnapt al snel een kopgroepje uit de grote groep steppers. Helaas raken zij in Stavoren hun voorsprong alweer kwijt doordat vlak voor de kopgroep een brug opengaat en de gehele groep weer bij elkaar kan komen. Vanaf daar is het nog 31 kilometer naar Bolsward en moeten de snelle steppers er extra aan trekken om als eerste aan te komen. Er volgt een energievretende race die eindigt in het zonovergoten Bolsward. Op het plein waar de steppers om middernacht vertrokken hebben zich rond 16.00 uur opnieuw enkele duizenden toeschouwers verzameld om de steppers welkom te heten. Om 16.30 uur verschenen er twee steppers aan het eind van de laatste straat van de tocht. De laatste stempel was te verkrijgen in de oplegger die op deze straat was geplaatst. Mathijs Gerrits en Mario Reijne streden de laatste meters om de eerste binnenkomst. Uiteindelijk zoefde Mario als eerste onder de finishvlag door en kwam hierdoor als ‘eerste’ binnen in Bolsward. Mathijs haalde daarentegen als eerste zijn laatste stempel, terwijl Mario op adem lag te komen naast de trailer. Vlak voordat de derde en vierde stepper binnen kwamen

Nederlandse Autoped Federatie

30


leid bege e d e er go ht.... Zond c dento Elfste

ing g

een

in het drukke Bolsward, kwam Mario overeind en haalde ook hij zijn laatste stempel. De dochter van Mario, de zeventienjarige Rosanne, volgde haar vaders voorbeeld slechts vijf minuten nadat hij zijn laatste stempel haalde en kwam als vijfde deelneemster en eerste vrouw aan in Bolsward. Na Rosanne wisten nog 86 steppers de trailer te bereiken. De laatste stepper kwam om 19.37 uur terug in Bolsward. Hiermee was de vierentwintigste Stepelfstedentocht ten einde en kan de Bolswarder Stepvereniging zich richten op het organiseren van de vijfentwintigste Stepelfstedentocht. Voor deze jubileumeditie wordt er teruggegaan in de geschiedenis en zal er opnieuw geld opgehaald gaan worden voor kinderdagverblijf ’t Meerke. De Bolswarder Stepvereniging nodigt u uit om mee te doen. Kijk voor meer informatie op www.stepelfsteden.nl Stephan Bouman

Eerste dame Rosanne Reijne

Eerste heren in Bolsward : Mathijs Gerrits en Mario Reijne

31

Autoped Magazine nr 3 - 2009


Ride for the Roses = op tijd inschrijven!

Groeiend aantal steppers aan de start bij Ride for the Roses 2009

Op zondag 30 augustus vond in de Gelderse gemeente Lingewaard de twaalfde Ride for the Roses plaats. De opbrengst van deze fietstocht bedroeg maar liefst € 886.874,63. Het bedrag is bestemd voor KWF Kankerbestrijding die daarmee onderzoek in het Radboudziekenhuis in Nijmegen financiert.

De Ride for the Roses, die onder andere drie verschillende toertochten omvat, startte vanuit het centrale punt van Lingewaard, de veiling Plantion in Bemmel. Aan het evenement namen bijna 11.000 fietsers deel die routes reden van 100, 50 of 25 kilometer. Het evenement is een vervolg op een initiatief van zevenvoudig Tour de France winnaar Lance Armstrong en wordt elk jaar in een andere plaats gehouden. De inkomsten uit het evenement zijn bestemd voor KWF Kankerbestrijding, die de middelen onder andere gebruikt om onderzoek te doen naar voorkoming en genezing van de ziekte kanker. Vanwege het goede doel van dit evenement heb ik dit evenement onder de aandacht gebracht bij de personeelsvereniging van mijn werk. Vandaar dat ik op deze vroege zondagmorgen om 7 uur per touringcar vertrok met 25 collega’s. Samen reizen is natuurlijk gezelliger dan alleen. Het was nog vrij rustig op de weg, maar 10 kilometer voor Bemmel stond al het verkeer vast op de snelweg. Allemaal auto’s met fietsen. Bij aankomst in Bemmel waren de 100 km rijders inmiddels bezig te vertrekken, maar ik was nog op tijd voor de start van de 50 kilometer tocht. Door emailcontact met de NAF had ik begrepen dat we met zes steppers zouden zijn. Wij zouNederlandse Autoped Federatie

den elkaar vlak na de start ontmoeten. En inderdaad, na de start ontmoette ik Aad Rodenburg en Hanny van de Lugt. Even daarna ontmoette wij ook andere steppers zodat we uiteindelijk met zestien steppers aan de Ride for the Roses meededen. Hanny heeft de 25 kilometer toertocht gereden en de rest reed de 50 kilometer. Na de start hadden de steppers van ‘Steppen tegen Kanker’ er flink de vaart in zodat er twee groepen ontstonden. Onze groep bestond uit negen steppers uit onder andere Rhenen, Made, Almere en Rotterdam. De eerste 5 kilometer was het nog regelmatig remmen vanwege het grote aantal deelnemers dat van een verkeersweg ritsend een fietspad op moesten. Er was genoeg gelegenheid om weer eens leuk bij te praten met de steppers. Ries van Mourik (71) en Aad Rodenburg (70) gaven het tempo aan, wat regelmatig boven de 20 kilometer per uur lag.

vlak voor de massale finish van de 100 kilometer-rijders te finishen. Daar aangekomen ontvingen wij het begeerde herinneringsspeldje en de traditionele rode roos. Na thuiskomst om 19 uur kon ik terugzien op een lange, maar mooie dag. Op zondag 5 september 2010 zal de dertiende editie van de Ride for the Roses in Venlo verreden worden, tot dan?

Piet Visser

Wat een prestatie van deze mannen! De routes waren bijzonder mooi, langs de Waal en door Elst, Oosterhout en Gendt. Het weer zat gelukkig mee. Het was dan wel bewolkt, maar er viel geen regen. In elk dorp was wel een muziekgroep te vinden en zaten de bewoners buiten te genieten van al die deelnemers die langs kwamen. Vlak voor Bemmel moesten wij nog even flink doorsteppen om zelf 32


In dit artikel wordt een tocht over de Utrechtse Heuvelrug beschreven door Marco Barendse. Het startpunt van deze route is het NS-station in Rhenen, vlakbij Ouwehands Dierenpark. Dat betekent dat er een leuke tocht gestept kan worden, terwijl de rest van de familie naar de dierentuin kan gaan. (Deze route is niet te verwarren met de tocht die onlangs georganiseerd werd in Woudenberg).

Dat ped heerlijk heuvel op en heuvel af Marco Barendse: Deze tocht is één van mijn favorieten vanwege het afwisselende landschap en de gehuchten onderweg. Op de heuvelrug is het bebost, maar daarnaast gaat het over in weiland en akkerbouw. Ook ligt er een heideveld met grote grazers tussen. Ik geef de knooppunten aan waar mijn tocht langskomt. Soms wijkt de route af van de knooppuntenroute en volgt deze een eigen weg.

Vanaf het station in Rhenen gaat het richting Achterberg de berg af, dan linksaf over het spoor en dan weer de heuvel op. Hier wonen de lui die wat meer op hun bankrekening hebben, te zien aan de huizen en de hekwerken eromheen. Aan het einde van de weg moet je schuin oversteken. Verderop gaat het heerlijk naar beneden, maar helaas moet de rem erop want we moeten onderaan rechtsaf (knooppunt 40). Deze Defensieweg heeft onlangs een nieuwe laag asfalt gekregen en dat ped heerlijk heuvel op en heu33

vel af. Aan het einde van de weg ga ik linksaf langs de provinciale weg, maar dat duurt niet lang ( knooppunt 41). Net voorbij het witte huisje ligt een boerenpaadje waar we langs gaan. Oeps! Weer gemist, net als de vorige keren. Op de klinkers gaan we rechts (knooppunt 42) en dan over het fietspad het bos in. Hier zijn op zondagochtend vele mountainbikers te vinden. Zij crossen door het zand de heuvel op, maar wij blijven gewoon op het pad. Toch ontmoet je elkaar wel eens en deze keer laat ik ze maar voor. Ik krijg nog wel een groet als dank. Vanaf Amerongen (knooppunt 17) gaat het over de dijk en door de weilanden (via knooppunten 16,18,19,11 en 12) tot achter Leersum. Hier staat een uitzichttoren op de heuvel. Deze werd voorheen gebruikt om in droge perioden de bossen te bewaken. Tegenwoordig gebruikt men een vliegtuig om over een groter gebied de bosbranden tijdig te zien. Nu door naar Overberg (knooppunt 82) via een camping die rondom een openbare weg is gelegen. Heel maf om te zien. Hiervoor nog ligt het heideveld aan de linkerkant, maar de runderen zijn deze keer niet te zien. De snelweg steken we niet over, maar we steppen langs het spoor en een jeugdinrichting naar knooppunt 20. Vanaf hier gaat het ‘t bos weer in. Het pad is breed, want er wordt hier ook gewoond, geloof ik. Rechts ligt de Amerongseberg, die met een stoere step wel te bedwin-

gen is. Mij is het niet gelukt op mijn gewone plankje. Maar we komen al weer in de buurt van Veenendaal (knooppunten 43 en 39). Links en rechts liggen wat landgoederen waar de afstammelingen van adel over waken. Nu oversteken naar de Oude Veensegrintweg (knooppunt 38) en dan komen we langs een oude zandgroeve. Dit is nu een recreatieterrein waar op een mooie dag allerlei volk verschijnt. Vorig jaar heb ik hier een opstappunt voor de Opstepdag gehouden en dat was een klein succes. Niet veel mensen getrokken. Slechts één of twee mensen waren toen wel erg enthousiast. Aan het einde van de weg ga ik naar links en iets verderop weer rechtsaf de Bovenweg op. Na de oversteek van de provincieweg ga ik door het poortje van het spoor. Nu de route naar het station (knooppunt 35) weer oppakken met een laatste kuitenbijtertje als toetje. Een heerlijk tochtje dus voor de zondagochtend van rond de 40 kilometer. Marco Barendse

Autoped Magazine nr 3 - 2009


Nederlandse dames onverslaanbaar ti Van 9 tot en met 12 juli vond in het Tsjechische Plzen en Louny het Europese Kampioenschap steppen plaats. Nederland was met maar liefst 19 steppers en 2 supporters afgereisd naar dit evenement, dat deels gecombineerd werd met een Eurocup voor handbikers. Het Nederlandse team was wederom erg succesvol, met name bij de dames.

Een lang en zwaar vierdaags EK in Tsjechië De proloog bestond uit een “sprint” van maar liefst 1700 meter. Het was bij de meeste deelnemers vooraf al duidelijk dat deze sprint op het lijf geschreven was van organisator Petr Pesta. Het parcours van 1100 meter moest anderhalf keer worden afgelegd met daarin twee steile klimmetjes. Na het startsignaal

gefinisht was en de tijden berekend waren, waren de kampioenen bekend. En Nederland was twee kampioenen rijker, namelijk Hermien Koers bij de damessenioren en Maxime Reijne bij de meisjes-cadetten. Althans, dat dachten we, maar daarover later meer. Hermien Koers (Stepteam Selles Kamperzeedijk) was

"... Het podium kleurde volledig rood-wit-blauw..." werden de steppers één voor één weggeschoten en getimed door vrijwilligers met een stopwatch in de hand. Een erg ouderwetse en controversiële manier van timen. Nadat de laatste deelnemer

veruit de snelste dame en prolongeerde daarmee haar sprinttitel van 2007, toen het EK werd verreden in het Duitse Sankt Wendel. Het podium bij de dames was volledig rood-wit-blauw, want ook

Wenda Zuiddam, Hermien Koers en Rosanne Reijne EK estafette 1

Op woensdag 8 juli vertrok de NAF-bus, samen met een begeleidende auto richting Plzen. Na een nachtelijke rit over vooral Duitse snelwegen kwamen we tegen het ontbijt aan bij het hostel dat ons door de organisator was aangewezen. Op eigen gelegenheid waren de teams van High Level en Gevloerd.nl ook al gearriveerd in de Tsjechische bierstad. Zij verbleven op een camping in de buurt van Plzen. Na een ochtendslaapje en het doen van wat boodschappen was het tijd om ons te melden op de wedstrijdlocatie van de proloog, een wielerbaan in een buitenwijk van Plzen genaamd Lopatarna Sportcenter.

Nederlandse Autoped Federatie

34


ijdens Europees kampioenchap 2009 Rosanne Reijne (Stepteam High Level-van der Laan) en Wenda Zuiddam (Stepteam Rotterdam) stonden als nummers twee en drie op het podium te luisteren naar het Wilhelmus. Voor Charlotte de Mol (Stepteam Heerenveen), Ciska van der Bent en Thijza Brouwer (Stepteam Selles Kamperzeedijk) waren daardoor geen ereplaatsen meer over. In het herenveld geen verrassingen. Of misschien wel ! De Fin Kai Immonen, één van de favorieten, viel naast het podium ten faveure van drie Tsjechen. Jan Vlasek, wereldkampioen sprint 2008, werd tweede en Richard Jisl, rijdend met een aërodynamische fietshelm, werd derde. De winnaar werd, zoals al verwacht, Petr Pesta. Surprise was de zesde plaats van Hans Korbee (StepcrOss). Althans, dat dachten we, maar daarover later meer. Een mooi resultaat was er ook voor Mario Reijne (Stepteam High Level-van der Laan). Hij behaalde bij de heren-veteranen een mooie derde plaats achter winnaar Hannu Vierikko (Finland) en Marco Cecchetti (Italië). Een goede eerste dag dus die werd afgesloten met een heerlijke maaltijd in de lokale Cardinals Club.

Smitkova (Tsj.) Hermien, Charlotte en Ciska moesten helaas opgeven in deze zware wedstrijd. De wedstrijd was ook zwaar voor Maxime Reijne. Met haar arm in het gips, omdat zij enige weken voor het EK haar onderarm gebroken had, had ze het erg moeilijk met de beklimmin-

gen. Desondanks haalde ze toch een zeer mooie tweede plaats in haar categorie. Bij de heren bestond de kopgroep voorla uit Tsjechen en Finnen. Daarbij echter ook één Nederlander, namelijk Hans Korbee. In ronde twee viel de kopgroep echter uit elkaar en kwam Hans in de tweede groep terecht. In de derde groep zaten o.a. René Koning en Mathijs Gerrits van Gevloerd.nl. De wedstrijd werd gewonnen door de op wraak beluste Fin Kai Immonen. Hij versloeg de Tsjechen Ladislav Provod en Richard Jisl. Hans moest in de laatste afdaling lossen en werd zodoende zevende. René en Mathijs kwamen uiteindelijk als tiende en veertiende binnen.

Dompers voor Nederlands team De tweede dag was de dag van twee onderdelen, namelijk de duurrace en de teamestafette. De duurrace, met een lengte van 33 kilometer voor de heren en slechts 22 kilometer voor de dames, vond plaats in de ochtend. Een drukke doorgaande weg naar het centrum van Plzen werd afgezet en het parcours, met twee lange en twee korte beklimmingen en evenzoveel afdalingen per ronde, was voor ongeveer twee uur het decor van het EK steppen. De Nederlandse dames waren wederom veel te sterk voor de, vooral Tsjechische, concurrentie. Wenda Zuiddam werd opnieuw Europees kampioen en verlengde haar EK-titel van 2007. Ze werd gevolgd door Rosanne Reijne en Martina 35

Autoped Magazine nr 3 - 2009


Vervolg artikel IKSA Europees Kampioenschap

Leuke Nederlandse details in de wedstrijd waren de eindsprint van Erik de Groot (Green White Feet), die daardoor de Italiaan Matteo Luzzana versloeg en het gevecht tussen Stephan Bouman (Stepteam High Level-van der Laan) en Roel van der Velde (Stepteam Kamperzeedijk). Mario Reijne werd opnieuw derde achter Vierikko en Cecchetti en kon dus ’s avonds zijn tweede medaille van het EK gaan ophalen. Na de duurrace konden de deelnemers gaan rusten voor de estafettewedstrijden die aan het begin van de avond gepland stonden. Die tussentijd werd ook gebruikt om boodschappen te gaan doen. Aan het einde van de middag vertrok het team dat in het hostel verbleef gezamenlijk per step en bus naar de wielerbaan, waar de estafette en de afterparty zouden plaatsvinden. Nederland deed aan de estafette mee met drie herenteams en twee damesteams. Kort voor de start kreeg het Nederlandse team echter een domper te verwerken. Door een fout in de tijdwaarneming bleek Maxime Reijne niet de winnaar van de proloog, maar werd ze terug gezet naar de derde plaats.

Nederlandse Autoped Federatie

Ook Hans Korbee werd terug gezet van plaats zes naar plaats 8. En allemaal ten faveure van Tsjechische deelnemers. In het Nederlandse kamp ontstond nog meer onvrede over de tijdsregistratie dan een dag eerder. Verwend dat we in Nederland inmiddels zijn met het AMBchiptimingsysteem, was de Tsjechische werkwijze er één uit de oude doos. Absoluut onwaardig op een EK! De organisatie had de mogelijkheid het Nederlandse

systeem te huren, maar door geldgebrek heeft men daar van afgezien. Of dat de reden was weet ik niet, maar de organisatie had in ieder geval de door hen zo gewenste winnaar. Ook het moment van melden was erg ongelukkig, zo vlak voor aanvang van de wedstrijden. Ook dit verdiende niet de schoonheidsprijs. Maar er moest nog wel gereden worden. Bij de dames verliep de wedstrijd zoals verwacht. Het eerste team, met Hermien, Wenda en Rosanne, was heer en meester en won met ruim verschil van het eerste en tweede Tsjechische damesteam. Het tweede Nederlandse team met Charlotte, Thijza en jde jeugdige Rotterdamse Marit

36


van Os kwam als vierde binnen, nog voor het Italiaanse team. De Nederlandse heren stelden een beetje teleur. Na brons op het EK 2007 en zilver en brons op het WK 2008 kwam de eerste Oranje-ploeg (Roel van der Velde, Albert Klompmaker en Hans Korbee) nu pas op de vijfde plaats binnen. Het team van Gevloerd.nl werd zesde en het tweede Nederlandse team (Erik de Groot, Stephan Bouman en Mario Reijne) zevende. De overwinning ging naar het eerste Tsjechische team (Provod, Petsa, Jisl). Zij versloegen in een spannende wedstrijd het Finse team (Immonen, Porthin, Vierikko). Het Praagse Ultima Klapteam (Vlasek, Odvarka, Tlapa) werd derde. Na de prijsuitreiking was het voor sommigen tijd voor het eten en de afterparty met een optreden van een lokale rockband. Een aantal deelnemers had echter geen eten en is tijdens de afterparty vertrokken naar een lokale vestiging van McDonalds, waar al lopend gebruik van de McDrive werd gemaakt.

Over suprematie gesproken Op dag drie moest er verhuisd worden naar Louny. Dat betekende zo’n anderhalf uur in de auto. In Louny werd het EK gekoppeld aan een internationale handbike-wedstrijd. In de middag vond,

37

in ieder geval voor mij, de mooiste wedstrijd van het EK plaats, namelijk het criterium. Relatief korte rondjes door een stadscentrum met een aantal bochten. Heerlijk! En leuk voor het publiek, dat zich met name in de start-finishzone had opgesteld. Bij de dames zoals verwacht weer een Nederlandse hegemonie. WendaZuiddam was opnieuw veruit de sterkste. Zij won de race voor hermien

Koers en Rosanne Reijne. De eerste Tsjechische dame, Smitkova, kwam zelfs pas na Maxime Reijne, 14 jaar oud en rijdend met één arm in het gips, over de finish. Over suprematie gesproken! Maxime nam dus wraak voor haar terugzetten een dag eerder door de titel bij de meisjes-cadetten voor haar rekening te nemen. In het heren-veteranenveld haalde Mario Reijne opnieuw een medaille. Hij was Marco Cecchetti nu voorgebleven, maar werd verrast door de Tsjech Milan Gazarek die zonder nummer rondreed en derhalve

niet herkenbaar was als veteraan. De Fin Hannu Vierikko haalde zijn derde gouden medaille bij de veteranen op. In het heren-seniorenveld was Hans Korbee met zijn zevende plaats opnieuw de beste Nederlander. Het gaatje met de nummers vijf en zes, beiden Ultima Klap, was niet groot en opnieuw bleek dat met name in de afdalingen de Tsjechen en de Finnen beter waren. Winnaar werd de Tsjech Ladislav provod. Hij versloeg zijn ploeggenoot Petr Pesta en de Fin Kai Immonen. Ook René Koning en Mathijs Gerrits deden weer uitstekend mee met hun tiende en elfde plaats. Na het criterium had de Nederlandse ploeg de tijd om naar de plaats van overnachting te gaan. En die lag niet in Louny zelf, maar op zo’n 35 minuten rijden van de wedstrijdlocatie. Wat we daar aantroffen is met geen pen te beschrijven en dat doen we dus ook maar niet. Opnieuw geen goede zet van de organisatie. Maar we zullen wel verwend zijn in Nederland! ’s Avonds was er tijd voor de prijsuitreiking, helaas zonder Wilhelmus, maar met het We Are The Champions van Queen. Dat mocht de pret echter niet drukken met twee gouden, één zilveren en twee bronzen medailles. Ook het diner, samen met de handbikers, was gezellig en lekker. Op naar dag vier.

Happy ending De zondag was de dag van de veertien

Autoped Magazine nr 3 - 2009


kilometer lange individuele tijdrit. In mijn ogen helemaal niet leuk, want dat betekent alleen rijden. En ik rijd liever in het gezelschap van anderen. Er werd gestart in de omgekeerde volorde van de uitslag van het criterium. Eerst de jeugd, daarna de dames en als laatste de heren, met Provod als laatste. Voor het publiek was het minder leuk om te zien aangezien zij alleen de steppers zagen wegrijden en terugkomen. Het was wel spannend aangezien zij wel op het scorebord alle tijden konden bijhouden. Helaas voor het Nederlandse team waren Wenda Zuiddam en Marit van Os reeds naar Praag vertrokken voor de thuisreis. Zij waren op eigen gelegenheid per vliegtuig naar Praag gevlogen en moesten eerder terug. Ook Albert Klompmaker kon door een blessure niet meedoen. Door de afwezigheid van Wenda bleven er nog vijf Nederlandse dames over om de prijzen te verdelen. Helaas lukte het Ciska, Charlotte en Thijza niet om het podium te bereiken. Hermien Koers kampte met een los achterwiel (bleek achteraf) en miste daardoor de door haar zo gewenste gou-

Vervolg artikel IKSA Europees Kampioenschap

den medaille. Het werd zilver, na landgenote Rosanne Reijne die eindelijk een individuele EK-afstand won. Derde werd de Tsjechische Smitkova. Bij de herenveteranen klopte Mario Reijne nu wel Gazarek, maar helaas voor Mario waren opnieuw Vierikko en Cecchetti sneller. Opnieuw brons dus, maar wel weer een medaille. Bij de heren-senioren opnieuw een zevende plaats voor Hans Korbee. Hij kwam slechts 5 seconden tekort op zijn grote vriend Lars Kessler, die daarmee wel het podium haalde. Bij de individuele afstanden werden tijdens het EK immers altijd de eerste zes gehuldigd. Ook René Koning deed weer van zich spreken met een mooie achtste plaats. René is echt een aanwinst voor de stepsport. Winnaar werd opnieuw Ladislav Provod. Deze keer versloeg hij Richard Jisl en Petr Pesta. Ook Maxime Reijne behaalde weer een gouden medaille in haar klasse. Klasse-prestatie met een arm in het gips!

Dat iedereen naar het EK gekomen is met andere doelstellingen blijkt wel uit het optreden van Gerben Koridon. Na zijn “nederlaag” een dag eerder wist Gerben in de tijdrit zijn “concurrent” Hans-Christian Günther voor te blijven. Een happy ending voor hem. Alle resultaten zijn terug te vinden op de IKSA-website, die via de NAF-website eenvoudig te bereiken is.

Tsjech Petr Pesta blij met zijn 3e plaats op de meet in Louny (vlak voor Kai Immonen)

Nederlandse Autoped Federatie

38


1 team 1 mission?

Voor en na de prijsuitreiking kon er gedouched worden in het, op westerse maatstaven gebouwde, T-Mobile kantoorgebouw. Rond 14.00 u. viel de groep Nederlanders uitéén. De groep met de NAF-bus vertrok richting huis, High Level ging met de Italiaanse ploeg naar Praag en Gevloerd.nl vertrok weer richting de camping in Plzen. De NAF-bus reed via Chemnitz weer terug naar het westen en na een lekkere maaltijd (met weer westerse prijzen!) in Duitsland kwamen

we rond 23.00 u. aan in Arnhem, alwaar Albert Klompmaker en Stephan Bouman werden afgezet. De rest van de groep reed daarna weer verder en arriveerde in de nacht, de één wat later dan de ander, weer veilig thuis. Wat rest is de herinnering aan een succesvol EK, met name voor de dames en de familie Reijne. Maar ook de wetenschap dat wat vorig jaar in Kampen en Kamperzeedijk is neergezet (WK 2008) erg goed was. Natuurlijk waren daar verbetering mogelijk, maar overall waren belangrijke zaken zoals eten, overnachtingskeuzes, elke dag uitslagen goed geregeld. Maar dat beseffen we vaak pas echt wanneer we weer eens ergens anders zijn geweest. Volgend jaar vindt het WK plaats in Italië. Waar en wanneer is nog niet bekend. Hopelijk wel weer in augustus en niet zoals nu voor de vakantieperiode. Uitslagen: www.iksaworld.com Arrivederci in Italia! Hans Korbee 39

Autoped Magazine nr 3 - 2009


Lezers Noord-Hollands Dagblad ee Vorig jaar konden lezers van het Noord Hollands Dagblad in augustus gezamenlijk elke dag een stukje West-friese Omringdijk wandelen, waar dan uitgebreid verslag van werd gedaan in de krant. Dit was zo’n succes dat men ook dit jaar twee weken lang met de NHD-Zomertoer door Noord-Holland wilde trekken op diverse vervoersmiddelen zoals zeilend, op een ligfiets, met tractor, bakfiets en op een step! tocht werd er vier keer een tussenstop gehouden. Met een wagen vol steps kwam verhuurder Lakkie uit Wervershoof de vijfendertig ééndagsteppers voorzien van een step. Na het welkomstwoord van de NHD-verslaggever werd mij, als enige ervaren stepper, gevraagd enkele tips te geven. Wissel als je je standbeen voelt, na tien of vijftien slagen was mijn advies en het laten zien van de wisseltechniek hoorde bij de tips. Onderweg kon er

Mooi weer op de Westfrese omringdijk, ideaal om te steppen. Veel mensen herontdekten de step. Een ideale PR stepdag en Piet Visser van de NAF-PR commissie was er bij. Wil je ook actief zijn in de PR commissie mail piet@autoped.nl We zoeken in alle regio's PR mensen voor ons sport.

Toen ik dit een paar weken van tevoren in de krant las, dacht ik:,, Hier moet ik bij zijn om enerzijds gezellig met elkaar te steppen, anderzijds is dit een mooie kans om het steppen te promoten in de Noord-Hollandse media’’. Dinsdag 18 augustus was het dan zover. Om 11.00 uur werd er verzameld bij monument de Drommedaris in Enkhuizen en het eindpunt zou café Brakeboer zijn aan de Medemblikker haven. Tijdens de

Nederlandse Autoped Federatie

gezellig gepraat worden met de andere zevenendertig deelnemers van jong en oud. Twee vriendinnen (beiden 21) skeeleren, Tamara Strijbis uit Heerhugowaard en Astrid Verhage uit Broek op Langedijk. Ook dat kon bij de Zomertoer. Als je maar beweegt. ,,Heerlijk’’, reageert Corine Overal-Burger (57) uit Heiloo op de step. ,,Als kind gingen we stiekem op de autoped van Hoorn helemaal richting Berkhout. Prachtig vonden we dat. Na vijftig jaar wilde ik weer eens steppen, op een leuke manier.’’ Lisa Bolhoeve (14) uit Zaandam rijdt soepel over de hoge dijk, met uitzicht op het IJsselmeer. Geen wonder, als je doet aan hardlopen, wielrennen, hoogspringen, sprinten en kogelstoten. ,,Toch is steppen heel anders’’, zegt de jonge atlete.

Moe worden is gezond Tijd om uitgeput te raken hebben de steppers niet. Ontspannend en interessant, de vier tussenstops. Carla van Doorn van Lotus Bakkeries vertelt smakelijk over de choco-jodenkoek, nieuw van deze Enkhuizer koekfabriek. Niels Singeling neemt ons bij de 300 jaar oude vuurtoren De Ven in Andijk terug naar de tijd dat passerende schippers vuurgeld moesten betalen. Lekker worden we verwend door de familie Meijer in Restaurant 1619 te 40


en dag op de step

Touren door 't Noord Hollandse land

medaris. ,,Lenig blijven, dat is belangrijk op mijn leeftijd. Ik zal wel een beetje moe worden, maar dat is gezond.’’ Een beetje moe is hij bij café Brakenboer na 23,5 kilometer en vier tussenstops. Maar vooral voldaan. Net als de andere steppers. Bij aankomst op het terras in het Medemblikker zonnetje geniet Piet Poland (71) uit Onderdijk na van ’mooi jeugdsentiment’. Net als broer Wim van 73. ,,In je eentje ga je niet op de step, dat doe je niet. Nu wel.’’ De hele dag werd mij het hemd van het lijf gevraagd over het steppen en de stepsport. Ik hoop dat ik weer wat mensen enthousiast heb gekregen om te gaan steppen. Tevreden en nagenietend van de mooie dag reed ik, alleen, terug naar Enkhuizen.

Piet Visser Andijk, in samenwerking met organisatie Westfries Product (met daarin tuinders verenigd). Smullen van een verse spinaziesalade, schapenkaas, verse appelsap en ander heerlijks. Jan Vellema, een van de vijftig vrijwilligers van het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik, verklapt de herkomst van ’over de rooie gaan’. Max Vleugels was niet de oudste deelnemer, wel ‘s morgens de eerste stepper aan de start van de achtste NHDZomertoeretappe. Deze sport beviel Max prima. ,,Ik ga er eentje kopen. Steppen is niet alleen voor kleuters’’, lachte de 72jarige Purmerender. Om uit te proberen, verklaart Max zijn komst naar de Drom-

www.2wieler www. 2wielerverhuur.nl verhuur.nl Fietsen èn steppen door heel Nederland!

Verder brengen (en halen) we de steps op locatie door heel Nederland!

De Rijnstreek 2wielerverhuur tel. 06-51682805 | info@2wielerverhuur.nl

41

Advertentie

2Wielerverhuur is gevestigd in Utrecht en we hebben op dit moment maar liefst 200 steps in verhuur! We bieden veel arrangementen voor zowel een paar uurtjes als een hele dag, gecombineerd met lunch of diner, vaartochten, bezoek aan musea's en andere activiteiten.

Autoped Magazine nr 3 - 2009


De krantenknipsel pagina

Krantenknipsel

Bolswarder nieuwsblad

Krantenknipsel

Noord Hollands Dagblad

Nederlandse Autoped Federatie

42


43

Autoped Magazine nr 3 - 2009


Dodentocht | te Bornem in Belgie Op dinsdag 4 augustus, net terug vanuit Italië, zie ik tot mij verbazing dat de Dodentocht voor 9 augustus toch weer op het programma van de autopedfederatie staat. Op een mail van februari 2009 had ik van de organisatie te horen gekregen dat steppers niet welkom waren, omdat deze niet door hun verzekering waren ingedekt. Thijza toch maar even een mail gestuurd en na wat heen en weer gemail tussen Thijza en Ferre van der Brande van kickbike.be en de organisatie van de Dodentocht kregen wij donderdagmiddag om 13.15 uur groen licht om te komen.

Omdat het een eindje rijden is werd de wekker op zondag 9 augustus, mijn laatste vakantiedag, om 4 uur gezet. De start is om 7 uur ’s ochtends en als stepper wil je niet achter aan steppen en als laatste binnen komen. Dus in de auto 247 kilometer gereden naar Bornem, een kleine 30 kilometer achter Antwerpen in België. Daar aangekomen wordt ik geconfronteerd met een perfecte organisatie die alles goed in de hand heeft. Dit moet ook wel, want aan het einde van de dag blijkt dat er 7.274 deelnemers aan de drieentwintigste Fietsdodentocht hebben deelgenomen. Nadat wij het inschrijf geld hebben betaald en een inschrijfkaart

o t n e d o D

"... 100 km steppen eppen pen met “kleine” beklimmingen mmingen mi ..." ."" hebben ingevuld gaan aan an wij w op pad. B Bij elke bocht en elke kruisi kruis kruising die e wij (h (heb alleen racefietsen gezien) ezie en) tegen e gen kwa kwamen n stond een bordje van nd de organisatie anisatie waar waa aar ar je heen moest of er st stonden verkeersretonden n verkeersre verkee sre regelaars. Vanuit Bornem e gaat em at het via het

Oost-Vlaamse Vlaamsost-Vlaamse Ba Baardegem degem m en het Vla Vl Vlaam msm sBrabantse Afflige Affligem, beklimming m, mett de beklimm ng g van de Eksteren Eksterenberg, erg, rg, en Borchtlom Borchtlombeek naar de controleplaats contro aats op o de d sportterreinen van te Lennik. Net va FC Eizeringen E voordat je het voetbalterrein op stept

word wordt dt err nog een foto va van n je je gema gemaakt plaatselijk autodie ie je op op de site van een plaatse downloaden. Nadat bedrijf gratis bedr bedri ratis kunt do j een stempel hebt gehaald kun je wat je eten en drinken bij de opgebouwde stands van de voetbalverenging. Dit alles voor zeer acceptabele prijzen en ook zijn hier enkele EHBO’ers aanwezig die gelukkig weinig tot niets te doen hebben op dit moment.

Wanneer wij vertrekken via de achterkant van de kantine krijgt een ieder een Chiquita banaan aangeboden. Het tweede gedeelte van de Fietsdodentocht tussen Borchtlombeek en Brussegem staat volgens enkele Belgische fietsers garant voor het zwaardere werk. In dit heuvelachtig deel van Vlaams-Brabant liggen dorpjes zoals Schepdaal, Sint-Anna-Pede en Sint-Martens-Bodegem verscholen. Het zijn vooral de beklimmingen van de Eksterstraat, de IJsberg, de Lindenberg en niet te vergeten de Tenberg, waar ik het laatste stukje heb gelopen, voordat we Asse en de bevoorradingspost op de Nederlandse Autoped Federatie

44


voor hadden. Het laatste stukje van de tocht geeft ons nog de gelegenheid om te genieten van enkele schilderachtige landschappen voordat het eindpunt in Bornem om 11.45 uur bereikt wordt. Om kwart voor drie ben ik die middag weer terug in Zwolle met een goed gevoel, maar ook met een gevoel dat het jammer is dat er maar vier steppers aan deze tocht hebben meegedaan en 7270

Boterberg te Bekkerzeel bereiken. Hier krijgen wij een dorstlesser van Aquarius aangeboden. Steppend door het golvende landschap tussen Kobbegem en Brussegem bereiken we vervolgens onze laatste controleplaats op 85 kilometer in brouwerij Palm te Steenhuffel, waarr een ieder het der er h beruchte gerstenat rstenatt krijg krijgt aangereikt. reikt. Nu N fietsers begreep ik ook waarom ssommige mige ige fiets fiets germij voorbij vlogen, ogen, gen, want hett eerste ge stenat was gratis ratis en de volgende v gende biertjes vo biert b mensen waren aren oo ook o al niet al te duur. du . En m me mense zoals ik, die ie e niet drinken, geven even ook hun hu h bonnen bonne onne nnen weg, eg, dus zo zaten er heel wat w “sporters” “sporter sporter sporters porters”” die dit gratis ge ger gerstenat zzaten riepen dat ze nog maar weg eg te e werken erken en riep 15 kilometer kkilome naar de eindstreep moeski ten en dat ze daar nog 7,5 uur de tijd

t h c o

fietsers. Ik hoop dat naar aanleiding van het lezen van dit stukje meer mensen enthousiast zijn geworden en dat volgend jaar tijdens de vierentwintigste Dodentocht meer steppers aanwezig zijn. Als het ook maar even kan zal ik in 2010 in ieder geval de reis naar Bornem weer maken.

Wim Brink/Stepteam Zwolle

Een eerste gratis biertje in de brouwerij van de Palm te Steenhuffel.

7.270 fietsers en enkele steppers. Een mooie tocht, goed georganiseerd, zeker het deelnemen waard.

Skopfiets 'benanerek' Sinds 3/4 jaar is hij aan het steppen, samen met zijn sidekick Wim. De laatste tijd maken ze steeds langere tochten. Aangezien ze tijdens de lange ritten wel een banaan lusten, maar dat het meenemen van een banaan altijd wat lastiger is, heeft hij een bananendrager bedacht. De naam van de drager is “Skopfiets benanerek”. Meer informatie is te verkrijgen bij Albert Russchen (jolandarusschen@kpnplanet.nl) uit Sint Nicolaasga.

45

Autoped Magazine nr 3 - 2009


Oud <versus> nieuw... Harrry en Nohroa Hutten van Stepteam Hit the Road uit Steenbergen doen al weer een aantal jaartjes mee in de nationale stepcompetities. Onlangs kocht Harry een nieuwe step en Harry zou Harry niet zijn wanneer hij niet de ĂŠĂŠn met de ander zou vergelijken. Onderstaand zijn persoonlijke bevindingen. Nu beide modellen dezelfde uitrusting hebben, kunnen we op pad. Voor de wedstrijd begint, ben ik altijd benieuwd of er nog veranderingen zijn in het stepwereldje. Zowel qua modellen, rijders als speciale aanpassingen. Ook dit keer heeft de ontwikkeling niet stil gestaan. Van de diverse modellen die we in Almere mochten proberen was het de Kickbike Max racer 2009 (2d edition) die voor mij de prettigste stephouding op leverde. Ik heb de Sport Max (II)* gekocht en ben hem gaan vergelijken met de Kickbike G3 Millennium Racer uit 2005. * Toevoeging redactie: het gaat hier om een Sport Max II, dus een frame met een

stalen plaatje onderop. Ook heeft dit frame in vergelijking tot de eerste serie heel iets meer grondspeling aan de voorkant. De Sport Max I (geleverd van eind 2008 tot begin 2009) is voorzien van een alluminium slijtstrip. Wat mij direct opviel was dat het nieuwe model de Max groter lijkt dan het G3 2005 model. Wanneer je goed kijkt zie je dat het frame van het balhoofd naar de voetenplank ruimer rond het wiel is gebogen. Het achterwiel lijkt ook een maatje meer. De staplaats is duidelijk wat forser en in hoogte verstelbaar. Standaard staat het stuur wat hoger. Om een indruk te krijgen van de verbeteringen en aanpassingen aan het model 2009 steppen we een rondje van 19 km in onze stad en omgeving. Voordat we beginnen, verwijderen we alle overbodige hulpmiddelen die, volgens ons, niet nodig zijn, zoals de reflectoren, spatborden, achterrem etc. Nu beide modellen dezelfde uitrusting hebben, kunnen we op pad. De bandenspanning maken we bij beide modellen gelijk, namelijk voor 7 bar en achter 6 bar.

Eerst moeten we de stad uit zien te komen, waarbij we de nodige drempels en op- en afritten tegen komen. We zijn de straat nog niet uit of de eerste drempel gaf al een schurend geluid. Ik kan nog steeds niet aan de lagere stand wennen en ben steeds geneigd om van mijn step te springen, hem op te tillen, en na de drempel verder te gaan. Buiten de stad volgen we de Boomvaart, die langs de Boomdijk loopt tot deze afbuigt. Kort daarna slaan we een smal polderweggetje in waar weinig verkeer komt. We veranderen onze stepbeweging van tour naar race, gedurende enkele kilometers en dan wisselen we van step en doen hetzelfde nog eens. In de standaard uitvoering staat het stuur van de Max Racer iets hoger dan die van de G3 Racer. Dus

G3 Racer <> Mac Racer Nederlandse Autoped Federatie

46


plankje. De G3 Racer heeft 1 centimeter meer speling. De nieuwe Max Racer heeft geen lasnaad aan de onderkant, maar een plaatje en daarom heb je meer speling. De ruimte die de Max heeft voor het achterwiel is groot genoeg voor een 16, een 18 of zelfs een 20-inch wiel. Dit is afhankelijk van de maat van de band. Door het gebruik van de V-brake hoef je de band niet leeg te laten lopen bij een snelle wielwissel. Dit is bij het oude model wel het geval. De V-brake is ook makkelijker van elkaar te halen.

r e

Links de G3 Racer en rechts het 18Inch wiel van de Max Racer II we hebben (zoals veel wedstrijdrijders doen) de promax kop in hoek omgedraaid zodat deze in lagere stand komt. Na een kilometer of tien merken we dat we minder vermoeid worden op de Max Racer dan op de G3 Racer. Door de lagere stand van het plankje hoef je minder vaak te wisselen en zelfs met een gestrekt standbeen moet er slechts 7 cm, overbrugd worden om de grond te raken. Bij de standaard G3 Racer is dat ruim 8 cm. Bij versnellingen leek de Max Racer steeds iets eerder op snelheid dan de Racer. Gedurende de route hebben we regelmatig van step gewisseld om te kijken of er nog onderlinge verschillen waren in onze bevindingen.

Genoeg ruimte voor verbetering We maken even een tussenstop om wat bramen te proeven die volop langs de polderweg groeien. Halverwege de route komen we door het dorp Kruisland. Voor de kerk slaan we af en rijden al snel het dorp weer uit. We komen uit op een fietspad van asfalt. Kort daarna beginnen de dijkklimmetjes. Met een korte slag en overspringen proberen we zo snel mogelijk boven te komen. Het plankje van het nieuwe model voelt beter aan dan dat van het oude model en is ook minder glad. Bij een kort klimmetje lijkt het iets lagere plankje, evenals het mindere gewicht, nauwelijks een voordeel te zijn. Zou de klim een stuk langer zijn dan kan het wel degelijk iets uitmaken. 47

Eenmaal weer thuis bekijken we de verdere verschillen en verbeteringen. Van wielas tot wielas is de Max Racer II 5 cm langer, maar de ruimte tussen de framebuis en de achterband is met 47 centimeter, op een paar millimeter na, bijna gelijk aan de G3 Racer uit 2005. De ruimte die de Racer onder het plankje meer heeft dan de Max Racer II is gelijk aan de extra hoogte van het plankje. Het frame van de G3 Racer is van staal en dat van de Max Racer van aluminium. De Racer weegt 8 kilogram, tegenover 6.7 kilogram van de Max (gewicht is berekend met aangepast stuur). De remmen van de G3 Racer zijn erg beweeglijk in vergelijking met de Max. Het 16-inch achterwiel van de Racer met hoge band is even groot in diameter als de 18-inch van de Max. De Mac Racer heeft onbelast en in de laagste stand, 3 cm speling onder het

Het Kickbike model Max Racer II ziet er qua opbouw beter uit dan de G3 Racer. Ik vind dat de kleur (silk) aluminium ook beter oogt dan de chromen Racer. Het chroomlak is moeilijker mooi te houden en roest vrij snel. Ook al zijn we een aantal jaren verder met de ontwikkeling van de Kickbike, er is mijns inziens nog genoeg ruimte voor verbetering. De meeste mensen zullen hun step aanpassen naar hun eigen behoeftes. In vergelijking met de duurdere modellen vind ik de prijs/ kwaliteitsverhouding voldoende. De Mac Racer is voorlopig alleen met alles erop en eraan te bestellen als standaard model, koop je de step met een grover bandenprofiel dan heet het model Max Sport. Een allrounder dus. In vele opzichten is nieuw dus beter dan oud, maar in de praktijk is het de stepper zelf, die het verschil maakt.

Harry en Nohroa Hutten

Autoped Magazine nr 3 - 2009


DEWEEKKRANT.NL De knipsel pagina

Woensdag 22 juli 2009 - Pagina 14

Step EK in Tsjechië

Hermien Koers stepte dit weekeinde met overmacht naar de Europese sprinttitel op de step. In het criterium werd ze tweede, 30 seconden na de Nederlandse winnares Wenda Zuiddam. Een oranje gekleurd podium bij de dames, want ook de bronzen plak werd bezet door een Nederandse; Rosanne Reijne. FOTO: STEPHAN BOUMAN

Koers prolongeert sprint-titel op step IJSSELMUIDEN/TSJECHIE Hermien Koers uit IJsselmuiden heeft afgelopen weekend het EK sprint op haar naam geschreven. In een veld van 106 steppers stonden op afgelopen weekend 20 Nederlanders aan de start in Tsjechië. Van Stepteam Selles Kamperzeedijk deden vijf steppers mee aan het EK. Het EK omvatte vijf verschillende onderdelen verdeeld over vier dagen. Op de eerste dag werd het EK sprint gestept. Hierbij wist de IJsselmuidense Hermien Koers haar EK sprinttitel te prolongeren. Ondanks dat dit keer het sprintparcour

zwaar en lang was, wist Koers toch met overmacht de titel te pakken. In de estafette voor landenteams, staken de Nederlandse dames met kop en schouders boven alle Europese dames uit. Het eerste Nederlandse damesteam bestond uit Rosanne Reijne uit Woudenberg, Wenda Zuiddam uit Rotterdam en Hermien Koers van stepteam Selles Kamperzeedijk. Zij bleken net als op het WK onverslaanbaar. In het criterium met pittige beklimmingen, afdalingen en scherpe bochten pakte het Hermien Koers de tweede plaats.

Goede resultaten voor Toi-Toi KAMPEN - Kimberley Sleurink van ponyclub Toi-Toi is in Heerde eerste geworden met haar pony Eikenhorst’s Rocky. Zij reed in de klasse M1/M2 cat c/d en haalde 189 punten. In Staphorst is Fyenna Klein met haar pony Sara eerste geworden in de klasse M2 cat d/e, met 183 punten. Ellen Vinke won de vierde prijs met Drybarrows Glen in de klasse B cat d/e, met 183 punten.

Successen voor Kamper amazone KAMPEN - Lindy Rook van de Landelijke Rijvereniging Kampen heeft meerdere successen behaald tijdens een concours in Heerde. Met haar paard Astella eindigde ze met 194 punt als tweede, en met 192 punten als derde in de klasse L1.

-

Nederlandse Autoped Federatie

48


Steppers doen mee aan EK

www.STOPhersentumoren.nl

49

WOUDENBERG - In een veld van 106 steppers stonden vorige week donderdag ook twintig Nederlanders aan de start bij het Europees kampioenschap steppen in TsjechiĂŤ. Onder hen was het Woudenbergse stepteam High Level - Van der Laan vertegenwoordigd met Stephan Bouman, Mario, Rosanne en Maxime Reijne. Het EK omvatte vijf verschillende onderdelen verdeeld over vier dagen. Op de foto: Maxime Reijne naast haar rivaal Erika Jislova. Maxime won het criterium in Louny en stepte de snelste tijd in het dames cadettenveld bij de tijdrit. Autoped Magazine nr 3 - 2009


De winterserie in Brabant van start

Lekker 40 km toeren, met een broodje bal en na afloop gezellig bakkie doen Afgelopen zondag 8 november startte de eerste tocht uit de winterserie 2009 in Sprang Capelle. Met een gezellige groep van ongeveer 22 mensen ging de toer van start. Een knooppuntenlijstje mee prachtig mooi weer, ondanks dat 80% van Nederland in de mist zat. Net als vorig jaar doe ik verslag van de eerste van de winterserie tochten in Sprang Capelle. Zondagochtend om 06.00 mijn bedje uit en in de auto naar Zwolle gereden om Mary en Arie van Stepteam Zwolle op te pikken. Dikke mist in de middeleeuwse polder Mastenbroek maar toch Zwolle gevonden. En uiteindelijk zijn via een zeer rustige snelweg om 07.15 uur naar het zuiden gereden. Het is altijd gezelliger met teamcollege te kunnen carpoolen naar tochten en wedstrijden, dat verlaagd de drempel om te gaan. Onderweg wordt er druk gebabbeld en voor je 't weet sta je 2 uur laten in Sprang Capelle. Op het moment dat we arriveerden om 09.00 kwamen ook de eerste Brabanders aansteppen. Gezellig binnen in de kanti-

ne bakkie koffie en als iedereen compleet is zijn we buiten (in werkelijk prachtige weersomstandigheden gestart) met de eerste winterserie van die winterseizoen. Een mooie route. Een aantal stukken kwamen me bekend voor van de eerdere edities, maar het bestuur van Sprang Capelle weet er elke keer weer variaties in de routes te brengen. Het mooie weer was het extraaatje. Want onderweg naar Brabant trok pas bij Arnhem de dikke mist op dus het was wel even met een kater wakkerworden die ochtend. We waren super blij dat net in Brabant de zon scheen. Onderweg leuke dijkjes, dorpjes en paden en blauwe lucht, veel zon en weinig wind. En de begeleiders per fiets leidden alles in goede banen.

De groep splitste al snel in een snellere en een langzamere groep, waardoor iedereen een eigen tempo kon steppen. Na 25 km stond de drinkenpost voor ons klaar. De eerste groep had net al gepost en vertrok weer. We kwamen dus net op tijd voor de hete gehaktballen, met broodjes en drinken. Super geregeld weer mensen! Bij zo'n 40 km steptocht met koud weer dan verbrand je best veel. Het is zo jammer dat er niet meer steppers uit het zuiden aan deze winterserie tochten meedoen. Er zijn vele tochten op de kalender en er wordt eigenlijk gewoon te weinig gebruik van gemaakt door de NAF leden en overige steppers in het land. Hier moeten we iets op bedenken... met z'n allen.

www.stepteambrabantsbont.nl Nederlandse Autoped Federatie

50


Soms krijgen we wel es het commentaar in de NAF-kalender commissie .." ja maar bij de laatste tocht kwam ik maar 2 steppers tegen..." wat wel heel realistisch is. We denken dat het daarom juist super belangrijk is dat iedereen minimaal 5 tochten per jaar aandoet in onze sport en bij de pure steptocht (georganiseerd door de stepclubs of steporganisaties) daar doen altijd voldoende steppers aan mee en ik heb er nog maar weinige tochten meegemaakt waar het niet gezellig was in de afgelopen jaren.

Overigens ook bij de skatetochten die ik bezocht heb was het hardstikke gezellig. Je stept bij de skatetochten dan vaak wel met wat minder collega steppers maar dat hoeft de pret zeker niet te drukken. Als je maar openstaat voor nieuwe dingen en es weer wat anders wilt proberen dan zijn die skatetochten best leuk. Wil je ook mee doen aan de overige winterserietochten op 13 december 2009, 10 januari - 14 februari - 14 maart surf dan naar www.stepteambrabantsbont.nl Tot ziens bij de volgende winterserie? groet, Thijza

winteserie 2 2009-2010 009 2010

Broodje met hete gehaktbal. 25 km van de 40 km zitter er op. 51

Autoped Magazine nr 3 - 2009


Nieuwe steptocht goed ontvangen

Eerste tourtocht Oss geslaagd Op de regenachtige zaterdagochtend van 18 juli verzamelden een aantal steppers zich bij een motel in het Brabantse Oss. Het jonge StepcrOss, dat een afkorting is voor StepClub Regio Oss, organiseerde haar eerste tourtocht. Onder het motto â&#x20AC;&#x153;Als we iets doen, doen we het goed!â&#x20AC;? zette de organisatie een route van dertig kilometer en een route van vijftig kilometer uit door de Osse omgeving. Met advertenties bij de supermarkt en in regionale kranten wist organisator en wedstrijdstepper Hans Korbee zestien deelnemers te trekken. Behalve zijn eigen clubleden waren er ook niet-steppers, toursteppers en wedstrijdsteppers naar Oss afgereisd om mee te steppen in deze tocht.

Buienradar Zoals de weermannen en Buienradar beloofden, stopte het net op tijd met miezeren en verdwenen er zelfs wat wolken. Dat was het juiste moment om te beginnen met de tocht! Alle steps werden nog snel even gecontroleerd en daar vertrok de zestien steppers tellende groep. De eerste kilometers legden de twee groepen gezamenlijk af waarna elke groep een eigen route door de

mooie natuurgebieden ten zuiden van Oss volgde. In de buurt van het dorpje Zeeland, op een punt dat voor beide routes ongeveer op de helft lag, stond Hans Korbee bij een picknick-tafel met krentenbollen,water, koffie, sportdrank en wat fruit. Nadat de steppers eventjes hadden uitgerust van de reeds afgelegde kilometers, stepten ze de andere helft van deze natuurrijke tourtocht.

Wind in tegenstelde richting De deelnemers werden af en toe flink gehinderd door de stevig aanzettende wind in tegengestelde richting. Juist op het moment dat de deelnemers van richting veranderden waardoor ze met de wind in de rug konden steppen,

begon het te regenen. Hoewel de acht deelnemers van de dertig kilometer tellende route nog voor de regen terug waren, moesten de acht vijftigkilometersteppers op dat moment nog een aantal kilometers steppen voordat ze zich konden opwarmen bij het motel. Na binnenkomst wachtte er bij het motel nog een consumptiebon voor een verwarmende drank. Er werd nog even nagepraat over steps, technieken en natuurlijk over de tocht waarna iedereen weer huiswaarts keerde. De deelnemers spraken over een prachtige, goed georganiseerde steptocht met een goede opvang voor beginners.

Stephan Bouman

Met deelnemers uit het hele land aan de start van de tocht.

Krentebollen, water, koffie, sportdankjes en fruit stonden klaar onderweg voor deelnemers.

Nederlandse Autoped Federatie

52


Krantenknipsel

Assen

Hallo Stepvrienden, Ik klim nu op de step-pen om het volgende verhaaltje te schrijven. Ik ben oorspronkelijk amateur archeoloog. De step is voor mij een belangrijk middel bij het doen van archeologische vondsten, omdat ik met de step overal kan komen. In Groesbeek bezoek ik veel opgravingen met de step zoals het oude gereformeerde kerkje. Als verstandelijk beperkte man vind ik de step een heel prettig vervoermiddel. Ik maak tevens 53

ook veel lange afstandsreizen met de step. Als ik naar Cranenberg step (Duitsland) heb ik onderweg veel bekijks. In dat land snappen ze er niet veel van. Onderweg kom ik interessante dingen tegen waar ik van geniet. Daar ik dan ook hele mooie foto's van. Ik hoop nog vele jaren door te kunnen steppen en ook andere steppers te kunnen blijven ontmoeten. m.v. groet, Arjan de stepper Autoped Magazine nr 3 - 2009


Kort stepnieuws

Hebt u kopij voor kortnieuws? mail het door naar redactie@autoped.nl

De Amerikaan Peter Hummers houdt een pracht van een stepweblog bij. En daarin ontwerpt hij af en toe wat fantasie steps. In de nieuwssectie kwamen we er 6 tegen waar deze Bridgestone fantasie step er één van was. Zijn nieuwslog is te lezen op http://scootersport.wordpress.com

Super handige "Veter trap" De Australische steppers zijn druk bezig om geld in te zamelen zodat ze naar het WK steppen deze zomer in Italië kunnen afreizen. Ze hebben nu een actie bedacht dat iederen die 20 dollar doneert ontvangt een gratis Lace trap. Verrekte handig bij het steppen want lussen in de je veters kunnen valpartijen op leveren op een step. Als je ook zo'n origineel Sinterklaas cadeau wil surf naar http://footbike. com.au/laces-are-a-trap-for-footbikers/ Heb je ook zo'n tip? mail de redactie@autoped.nl (Autoped Magazine) Nederlandse Autoped Federatie

Redactie Als u mee wilt schrijven in de redactie van dit magazine meld u zich dan nu aan of tijdens de LV zaterdag 21 november bij Hans Korbee. We hebben zeker nog 5 schrijvers nodig die elk jaar een aantal artikelen willen voorbereiden en schrijven. We zouden graag meer productnieuws meenemen, maar daar benodigen we redactie leden voor die bereid zijn in nieuwe producten te duiken en daar informatie over te verzamelen. redactie@autoped.nl

54


Chocolademelk heilzamer dan energiedrank!

Colofon Het Autoped Magazine informeert haar lezers over vrijwel alles

Chocolademelk is heilzamer dan de energiedranken met vitaminesupplementen om na stevige inspanningen vocht- en suikertekorten aan te vullen. Na stevige inspanningen vult chocolademelk vochten suikertekorten beter aan dan energiedranken met vitaminesupplementen. Dat melde het Vlaamse gezondheidsmagazine Bodytalk onlangs. Wat het verschil maakt is nog onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de aanwezigheid van sucrose in chocolademelk.

Vitaminesupplementen worden genomen omwille van de antioxidanten, stoffen die de schadelijke zuurstofradicalen uitschakelen. Een recente studie geeft volgens Bodytalk echter aan dat de wer-

Nederland, zoals wedstrijddata, aankondigingen van steporganisaties, wedstrijduitslagen, ervaringen van stepcollegaâ&#x20AC;&#x2122;s, stepadressen, nieuwe ontwikkelingen, praktische steptips, etc.

Uitgave/verschijning: elk kwartaal. Voor de uitgaven van 2009 zijn de kopij inleverdeadlines gesteld op 20 feb., 20 mei, 10 okt. en 24 nov. 2009. (redactie@autoped.nl)

kelijkheid complexer is. Tijdens fysieke inspanningen starten in het lichaam afweermechanismen op tegen deze vrije zuurstofradicalen. De antioxidantie in de vorm van vitaminesupplementen blijken echter de activering van het afweermechanismen te blokkeren, waardoor ze het gezondheidsbevorderende effect van de sportinspanning kelderen.

De N.A.F. organisatie | www.autoped.nl NAF-secretariaat

Penningmeester

Thijza Brouwer Ledenadministratie | www.autoped.nl | digibrief Klaas Benninkstr. 19 8281 ZV Genemuiden | fax (03) 3858964 thijza@autoped.nl Mobiel (06) 53869770 | tel. (038) 3856747 Gerben Koridon FinanciĂŤle zaken Hendrik van Viandenstraat 31 penningmeester@autoped.nl

Bankrekeningnr NAF 35.07.73.483 Rabobank 8266 DN Kampen Tel. (038) 3318196 | (06) 22994205

Overige adressen, functies en telefoonnummers van de hele NAF-organisatie en commissies zie www.autoped.nl klik op NAF-organisatie. Advertentietarieven van dit Autoped magazine of op de website zie www.autoped.nl/adverteren.html

Abonnement Ieder NAF-lid is automatisch abonnee en licentiehouder. U kunt lid worden van de NAF door u aan te melden bij de NAF-secretaris. Het NAF-lidmaatschap kost 19 euro per jaar. Surf naar www.autoped.nl en klik op lid worden. Aan deze uitgave werkten mee: Piet Visser Marco Barendse Margriet Reijne Stephan Bouman Eric van der Meide Gerben Koridon Janine Knol Hans Korbee Thijza Brouwer Eindredactie: Hans Korbee De Edelenburg 26 5346 VM Oss tel.: (0412) 652449 redactie@autoped.nl Aquisitie/advertenties: hans@autoped.nl tel.: (0412) 652449 Vormgeving & opmaak: www.thyza.com tel. 06-53869770

Autoped Magazine

Onderzoekers lieten goed getrainde wielrenners zich flink moe fietsen. Vervolgens gaven ze die of chocolademelk of een energiedrank, beide met evenveel suikers. Bij een nieuwe fietsopdracht, vier uur later, bleef de eerste groep de helft langer trappen dan degenen met de energiedrank. De resultaten werden bevestigd in een nieuw onderzoek. Uit een derde studie blijkt dat ook de spieren van voetballers sneller herstellen na het drinken van magere chocolademelk dan met een energiedrank.

wat er op stepgebied gebeurt in

Kopij deadlines: AM 4: 25 nov. 2009, AM 1 - 20 januari 2010

55

Autoped Magazine nr 3 - 2009


Kom naar de NAF-dag za. 21 november 2009 www.autoped.nl/ledenvergadering

Klaas Benninkstra at 19 - 8281 ZV Genemuiden

Profile for Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2009 #3  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2009 #3  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Advertisement