__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AutopedMagazine Kwa r t a a l u i tg ave va n d e N e d e r l a n d s e A u to p e d Fe d e rat i e

N u m m e r 4 - 2 0 0 8 | 6,- E u ro

Blijf fit ook in de koude dagen... en stap op het plankje

Notulen NAF LV We gaan weer crosse! Uitbreiding in de redactie Autoped Magazine nr 4 - 2008


Inhoud

Na- & voorbeschouwen

Zien en gezien worden . . . . . . . . . . . . . 3

De feestdagen komen er aan en dus ook

Er blijft echter nog genoeg over om van te

NAF LV notulen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7

Autoped Magazine 4. Het einde van het

genieten. Rick Bent is bijvoorbeeld op zoek

3FM steptocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

jaar nadert en we kunnen 2008 weer gaan

naar een estafetteteam voor Alpe d’Huzes

Onderzoeksonderwerp . . . . . . . . . 10-13

nabeschouwen en natuurlijk 2009 gaan

2009, de stepsleecommissie is erg druk

Stepkalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

voorbeschouwen. 2008 Is een druk stepjaar

bezig, wellicht komt er een nieuwe 24-uurs-

We gaan weer crosse . . . . . . . . . . . . . 15

geweest. Er hebben nog nooit zoveel NAF-

recordpoging en we hebben natuurlijk nog

Stephan Bouman . . . . . . . . . . . . . 16-17

cupwedstrijden en NAF-toertochten op de

onze eigen toertochten en wedstrijden.

Steppend de winter door . . . . . . . . . . 17

kalender gestaan. Met als sportief hoogte-

Fotocollage Midwinter . . . . . . . . . 18-19

punt het Wereldkampioenschap in Kampen

December is ook de maand om je goede

Pimyourride Rosanne . . . . . . . . . . . . . 20

en Kamperzeedijk. Zowel qua organisatie

voornemens voor het nieuwe jaar te bepa-

Ministep JAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

(SWO) als qua prestaties is dit voor Neder-

len. Persoonlijk hoop ik dat iedereen vaker

Enkelbescherming . . . . . . . . . . . . . . . 22

land een topevenement geweest. Daarnaast

zijn gezicht gaat laten zien bij toertochten,

Opstepdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

hebben we met de stepsport aandacht

wedstrijden en andere stepevenementen.

besteed aan een aantal goede doelen in

Alle organisaties verzetten namelijk bergen

projecten als Alpe d’Huzes, het 24-uursre-

met werk om alles in goede banen te lei-

cord van Mario Reijne, Ride for the Roses en

den. En een betere beloning dan een grote

de Stepcross in Oss. Ook zijn we binnen de

opkomst is er niet.

Opstepdagposter . . . . . . . . . . . . . . 24-25 Glice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Knipsel Steppen als wintersport . . . . . 27 Steprace Ede . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-31 Knipsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 LV verslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 GPS op de step . . . . . . . . . . . . . . . 34-35 Die goeie ouwe tijd . . . . . . . . . . . 36-37 Kleurplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ik step de pen door . . . . . . . . . . . . . . 39

NAF gegroeid naar een ledenaantal boven de 300 en hebben we een aantal belangrij-

In dit laatste Magazine van 2008 besteden

ke bestuurswisselingen gehad. Kortom, een

we onder andere aandacht aan de onlangs

bewogen jaar voor Nederland Stepland.

gehouden ledenvergadering. Maar ook de stepsleecommissie komt aan het woord

Wat gaat 2009 ons brengen op stepgebied?

met hun plannen voor deze winter. Verder

De wedstrijd/kalendercommissie is druk

vertelt René Elzinga wat over één van de

bezig om de stepkalender van 2009 samen

onderzoeken op stepgebied en proberen

te stellen. Zeer waarschijnlijk wordt er in

we u de winter door te helpen. Samen met

2009 geen Eurocupwedstrijd in Nederland

diverse andere onderwerpen weer een

Wisselingen in de redactie . . . . . . . . . 47

georganiseerd. De NAF heeft, mede in het

gevarieerde inhoud.

Netwerken en sponsoren . . . . . . . . . . 47

kader van de internationalisering van de

Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

stepsport, besloten om in 2009 de jaarlijkse

Ik wens jullie, namens het hele AM-team,

mogelijkheid om een Eurocupwedstrijd te

fijne feestdagen en veel leesplezier met dit

organiseren éénmalig te “schenken” aan

Magazine.

NAF-Stepslee commissie . . . . . . . . 40-41 Stepcross in Oss . . . . . . . . . . . . . . 42-43 Steprondje West Friesland . . . . . . . . . 44 Stepbanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Kort stepnieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Zwitserland, zodat ook zij eens de mogelijk-

Effendi Een aantal NAF-leden gaan een order plaatsen om Effendi steps te laten bouwen. Deze kunnen in aantallen van 5 stuks geproduceerd worden in Duitsland. Er zijn reeds 4 mensen die een Effendi willen bestellen. Mochten er nog meer mensen zijn die een Effendi frame willen bestellen. Neem dan even contact op met 06-55384029 of e-mail: mathijsvoorthuijsen@hotmail.com De Effendi's worden afgemonteerd geleverd eind maart 2009 voor een prijs van 1195,-per step. Het frame is laag, stijf, van aluminium en geëndoriseerd. Het achterwiel is 20 inch.

Nederlandse Autoped Federatie

heid hebben om de stepsport te promoten.

Groet, Hans Korbee

www.autoped.nl/stepforum Sinds een aantal jaren is er vraag naar een stepforum op www.autoped.nl Lange tijd hebben we dit niet opgestart omdat je zoiets moet beheren en met de weinige vrijwilligers lukte dat tot nu toe niet. Maar nu wordt er onder leiding van Stephan Bouman gebouwd aan een NAFstepforum. En hoewel het forum nog in testfase verkeert, vormt het straks een vast onderdeel van autoped.nl Op het forum kunnen steppers onderling kennis uitwisselen, er kan gediscussieerd worden over step- en verwante zaken.

Wel de tip om belangrijke zaken en vragen gewoon net als voorheen aan de commissies voor te leggen. Het is dus niet zo, dat als je een vraag over de stepkalender bijvoorbeeld op het forum zet, dat de NAF-organisatie dan via het forum die vraag beantwoord. Voor vragen over de kalender, evenementen, PR, stepsleesport en reglementen moet je de NAF commissies contacten. Het forum is dus alleen voor informatie uitwisseling voor leden onderling. 2


n e g a d t r s e a e a f j p e e g Pretti en gezond st en e

l n . d e p auto

Zien en gezien worden! In de winterperiode is het eerder donker dan in de zomertijd. Wil je dan toch steppen dan zul je je step moeten aanpassen. Ondanks dat een stepper volgens de Wegenverkeerswet wordt gezien als een voetganger, is het verstandig om voor je eigen veiligheid verlichting te voeren. Daarnaast kan de verlichting natuurlijk gebruikt worden om te zien. Zien en gezien worden! Verlichting is er in alle soorten en maten. Tegenwoordig wordt er in de racefiets- en mountainbikewereld veel gebruik gemaakt van LED- en halogeenlampen. LED’s zijn zeer geliefd vanwege 3

de heldere kleuren, de geringe afmetingen, het geringe stroomverbruik en de lange levensduur. De lichtopbrengst van de LED’s is met name de laatste jaren enorm toegenomen. Bij halogeenlampen wordt witter licht uitgestraald en deze geven ook een goede lichtopbrengst. Bij lampen kun je meestal kiezen uit acculampen, batterijlampen of een naaf met een ingebouwde dynamo. Accu’s en batterijen moet je echter steeds opnieuw oplad e n . Een goede accu gaat dan wel ongeveer vier uur mee, maar de verlichting van tegenwoordig is vaak zo goed en krachtig dat ook de batterijen

en accu’s sneller leeg zijn. Een naaf met ingebouwde dynamo zorgt helaas niet voor een lichtbron met veel kracht. Dan is het alleen gezien worden en niet zo goed zien. Ook moet je hier werken met draadjes, welke ook weer nadelen met zich meebrengt. Ook is deze optie in aanschaf wat duurder. Dan is er ook nog een vierde mogelijkheid. In het verleden hebben we al eens gesproken over Reelights. Dit is verlichting die niet werkt op een accu of batterijen, maar op magnetisme. Door het aanbrengen van magneten tussen je spaken wordt de lamp met behulp van magnetische inductie voorzien van energie. Op deze manier kan de verlichting continu branden zonder dat de weerstand tijdens het steppen verandert of de stroomvoorziening moet worden opgeladen. Autoped Magazine nr 4 - 2008


de notulen

> > NAF

Woudenberg (de Camp)

ledenverga

Arnold Tuinman (voorzitter PR commissie) Erik de Groot (voorzitter reglementen commissie)

Aanwezig: 48 NAF leden

Vacant (voorzitter stepslee commissie)

1.

Vacant (voorzitter sponsoring commissie)

Opening Gerben Koridon opent de L.V. met een welkomstwoord.

Commissieleden: Piet Visser (PR commissie)

2.

Notulen

Gerard van Oorschot (reglementen commissie)

Via het 4e Autoped Magazine 2007 en www.autoped.nl heeft

Marc Ypma (reglementen commissie)

iedereen in alle rust de notulen van 2007 online kunnen lezen. De

Thijza Brouwer (Kalender-wedstrijd commissie)

notulen 2007 worden goedgekeurd.

Gerben Koridon (stepslee commissie lid en AM redactielid) Charlotte de Mol (stepslee commissie)

3.

Financieel verslag

Hans Korbee (eindredactie AM commissie)

Penningmeester William van Geloof doet verslag. Het verslag wordt goedgekeurd. Er moeten dit jaar nog een aantal

4.

Rene Elzinga (redactie AM commissie)

Toegetreden commissie leden:

adverteerders gecontact worden, dus de balans is iets vertekend

Margriet Reijne (Kalender en wedstrijd commissie)

omdat er nog sponsorgeld binnen moet komen. Het saldo is

Janine Knol (webredactie | digibrief)

positief. Het WK kostte de NAF dit jaar ca. 900 euro. Verder orga-

Harry Hutten (reglementen commissie)

niseerde de NAF zelf steprace Ede en de Afsluitdijk waar ook wat

Rick Bent (kalender en wedstrijd commissie)

kosten voor zijn gemaakt.

Stephan Bouman (AM redactie)

De kascommissie 2008 (Paul Wigbers en Rick Bent) keuren

6.

Kascommissie verkiezing voor 2008

het verslag goed. Ze willen graag meedenken in het nog verder

Uittredend kascommissie lid is Paul Wigbers. De nieuwe kascom-

verbeteren in het bijhouden van de NAF boekhouding en zullen

missie leden 2008 zijn: Rick Bent en Almer ten Klei (William van

ook na de overdracht naar de nieuwe penningmeester betrokken

Geloof is reserve).

worden bij de boekhouding. De voorzitter bedankte de penningmeester en de kascommissie.

7a

Beoordeling evenementen stepseizoen Alle leden hebben de online enquete kunnen invullen.

5.

Bestuursverkiezing

24 Leden slechts hebben dit ook gedaan. De uitslag kan bij de

Niet herkiesbaar, uittredend uit het dagelijks bestuur:

kalender-wedstrijdcommissie opgevraagd worden door organisa-

William van Geloof

ties per e-mail.

Gekozen, toetredend tot het dagelijks bestuur: Wenda Zuiddam als algemeen adjunct (vice voorzitter).

8

Herkozen, in het dagelijks bestuur:

Toewijzing Nederlands Kampioenschappen 2008 de toewijzingen zijn nog in beraad. Dit wordt later in het seizoen

Hans Korbee als voorzitter

bekend gemaakt via de digibrief of het AM.

Gerben Koridon als penningmeester Thijza Brouwer als secretaris

9

Bestuursvoorstellen

De opstepdag zal in 2008 herhaald worden op za. 28 maart 2009. Meer Algemeen bestuur 2008/2009 Marco Grevel (voorzitter kalender commissie)

persaandacht blijft het credo. Naast teams, stepgroepen kunnen ook actieve individuele leden een opsteplocatie inrichten in hun eigen woonplaats of plaats in de buurt. Vorig jaar namen 1.100 mensen deel aan de opstepdag. We streven naar minimaal 30 bezoekers per opsteplocatie in 2009. Meedoen als opsteplocatie in het project kost slechts 20,- euro en daarvoor ontvangt men een uitgebreid opstepdagpakket met materialen. De opstepdag valt in 2009 niet samen met de nationale sportweek. Zie www.opstepdag.nl Aanmelden kan t/m 10 januari 2008. Contributie De contributie blijft gelijk (19,- euro) en wordt dus niet verhoogt. Nieuwe wedstrijdreglementen Wijzigingen in de wedstrijdreglementen zijn goedgekeurd tijdens de LV.

Nederlandse Autoped Federatie

4


adering zaterdag 22 november 2008 men. Ook wordt er een schematische weergave van de ledenopbouw getoond. Kalender-wedstrijd commissie - vraagt twee nieuwe leden in het reeds 4 man-sterke team. Als er meer mensen bij komen dan kunnen we ons als commissie ook richten op het opleiden van juryleden, speakers en tellers. Dat blijft nu liggen omdat we gewoon geen mankracht hebben. Verder toont de commissie tabellen met een schematische weergave van het aantal leden en het aantal mensen dat daarvan wedstrijden stept dit onderverdeeld in leeftijd. Sponsoring commissie - De sponsoring commissie zoekt 3 leden die enthousiast willen netwerken en willen inventariseren welke bedrijven we aangeschreven hebben en welke nog niet om die vervolgens een sponspor brief te sturen (of te contacten). We zoeken ook iemand die de commissie wil aansturen (je bent dan evens ook lid van het algemeen NAF bestuur). Kun je gemakkelijk netwerken en heb je hart voor de stepsport? informeer bij sponsoring@autoped.nl Voor leden die niet in de commissie willen, maar toch iets willen doen: Het sponsorpakket kan gedownload worden. Print het uit en overhandig het aan werkgever of ondernemer met een hart voor sport. Mail deze actie met datum en bedrijfs- en contactnaam wel • Peildatum indeling categorieën gaat van 1 jan. naar 31 dec. Dus alleen het geboortejaar en niet meer de geboortedatum

even door sponsoring@autoped.nl (dit houden we bij op een lijst). Download het op www.autoped.nl/sponsoring

geldt als referentie. Voorbeeld: ben je geboren in 1992 dan ben je in 2009 ingedeeld als 17 jarige en dus junior.

PR commissie presenteert in het kort de activiteiten van de PR mensen

Meer NAF-leden gaan dus over naar een oudere categorie in

en vrijwilligers. De commsisie zoekt 2 leden in de reeds 2 man

2009. We doen dit om gelijk te lopen met de IKSA regels.

sterke commissie. De NAF stond met een stand dit jaar op de Fiets-

• Afstandregel aangepast inzake stayeren: de regel is nu eenvoudiger,

Wandel vakantiebeurs in Amsterdam, op de Bikemotionbeurs 2008,

maar strenger. In het kort : rijders die gelapt zijn mogen niet meer uit de wind rijden bij rijders die een ronde voor liggen. Gebeurt dit wel dan kan de jury besluiten tot een disqualificatie. (zie meer op www.autoped.nl/reglementen). • Rijden zonder startnummer wordt bestraft met minimaal een straftijd van 30 seconden. • Verboden om in de zichtlijn van de tellers te bevoorraden,

met een standje bij de grotere stepevents (o.a. Rotterdam-DenHout en Step-Elfstedentocht), bij het 3-daagse WK in eigen land. Op dit moment worden er mensen gezocht voor de NAF vrijwilligerskern die de PR en stand-werkzaamheden af en toe willen ondersteunen. In de vrijwilligerskern ben je vrij om mee te helpen of niet en wordt je op de hoogte gehouden van de tochten, wedstrijden en PR events waar dringend helpers nodig zijn. >>>

(dus niet binnen 500 meter van tellers deelnemers bevoorraden. • Jury bepaald laatste ronde! • Huldiging van junioren en veteranen is niet verplicht bij 3 of minder deelnemers. www.autoped.nl/reglementen 10.

Commissies doen verslag

Alle presentaties van de commissies tijdens de ledenvergadering zijn ook in te zien op www.autoped.nl/ledenzone De secretaris meldt dat we op dit moment 314 leden hebben. In een schema laat de secretaris zien dat er van de 68 nieuwe leden maar liefst 31 via de NAF predikaatstepclubs binnen kwa-

5

Autoped Magazine nr 4 - 2008


Vervolg notulen ledenvergadering Stepslee commissie | www.autoped.nl/stepslee De winterafdeling van het steppen is de stepslee. Er wordt gewerkt aan draaiboek voor een stepslee evenement in Nederland. Ook coördineert de commissie meerdere stepslee-weekenden naar het buitenland. En is de commissie bezig met het opzetten van trainingen in Nederland door mogelijkheden op ijsbanen te onderzoeken. De commissie zoekt nog 2 leden er bij! Wil je ook de stepslee mailingen ontvangen meld je dan even aan op www.autoped.nl/stepslee dan wordt via een geautomatiseerd systeem toegevoegd aan de Stepslee mailingen. Voor alle info www.autoped.nl/stepslee

mensen een wedstrijdje mee te pakken. Hij bevestigt dat wedstrijdensteppen echt leuk is en zou graag

Reglementen commissie

zien dat nog meer NAF-leden hier gebruik van maken. Hij ziet

presenteert de laatste wijzigingen op het wedstrijdreglement.

veel mogelijkheden voor het steppen. Ook refereert Frederik aan

Tevens meldt hij dat de commissie afgelopen seizoen een recor-

het "principe van altijd welkom zijn" en eventueel het instellen

dreglement heeft ontwikkeld en dat men komend seizoen bezig

van handicaps voor de diversiteiten in leeftijden.

wil met een tourreglement. De commissie heeft in afgelopen jaren vooronderzoek gedaan voor chiptiming, dit wordt in 2009 scherp in de gaten gehouden of dat met sponsoring aan te schaf-

Rene Elzinga vraagt wat de achterliggende gedachte is van het slechts toestaan van 1 nummer per rijder. Er wordt afgestemd dat er in 2009 twee stuurnummers worden uitge-

fen is in 2009 of later. De commissie zoekt nog minimaal 1 lid er

reikt aan de leden. Zodat men eventueel een reservestep kan

bij in de commissie die reeds 3 mensen telt.

preperen. Het is echter in 2009 niet toegestaan zelf een nummer

www.autoped.nl/reglementen

te maken en die te bevestigen. Het moet dus een officieel uitgegeven nummer zijn door de wedstrijdleiding van de NAF.

Autoped Magazine redactie Hans Korbee presenteert de AM redactie. Het doel dit jaar is kort gezegt meer redacteuren, meer inbreng, meer vaste adverteerders. Iedereen kan reageren of zich aanmelden als redacteur via redactie@autoped.nl

Uitrijking NAF-cup De top drie van elke NAF-cupklasse ontving dit keer een prachtige herinnering van glas. En ook de tourrijders die 5 tochten hadden gestept mochten een gadget uitzoeken. De rijder met de meeste NAF-tochten Peter Bomas

www.autoped.nl

kreeg een bagagerekje voor op de step overhandigt t.w.v. 25,-

Thijza Brouwer presenteert de statistieken van onze website, we ver-

euro. Peter had hal een rekje dus verkoos een pompje zodat hij in

wachten op een totaal van ca. 130.000 bezoekers van de site uit

2009 nog meer tochten kan uitrijden.

te komen dit jaar. Verder kunnen nieuwe leden zich nu online aanmelden en dus de NAF

Dank aan de vele mensen die naar Woudenberg zijn gekomen en dank

online machtigen. Dat versnelt het aanmeldproces, en maakt de

aan stepgroep Utrecht en stepteam High Level Van der Laan voor

hele ledenadministratie wat makkelijker.

hun inzet en het mogelijk maken van deze dag. We zien u graag allemaal volgend jaar op de LV. Onder het motto,

Maandelijkse digibrief

de NAF dat zijn we allemaal.

We zijn op zoek naar 2 webredacteurs bij de al 4 actieve redacteurs. Janine Knol en Margriet Reijne zijn toegetreden tot de webredactie. De

Vragen of opmerkingen over deze notulen mail ze naar de secretaris

digibrief doet het goed, het blijft het medium voor kort nieuws

secretariaat@autoped.nl (ook als ik zaken vergeten ben mail de

en berichtjes. Leden die de digibrief niet ontvangen nu kunnen

secretaris gerust dan voegt zij het alsnog toe in de notulen die op

naar www.autoped.nl surfen en zich daar even aanmelden via het

de ledenzone gearchiveerd worden). www.autoped.nl/ledenzone

geautomatiseerde systeem. Mail nieuws door digibrief@autoped.nl De commissie dankt haar

14

Foto's door Stephan Bouman

twee adverteerders: Around Town en Gooiker Steptrading. Rondvraag

Rick Bent vraagt of de NAF de truien kan bestellen die ooit aangekondigd zijn, zodat deze bij de opstepdag gebruikt kunnen worden. Frederik Hoogerhoud meldt dat hij goed vindt dat ook de NAF meer leeftijdscategoriën in het leven heeft geroepen. Misschien kunnen we dat doorzetten. Hij refereert aan het hardlopen waarin ook binnen de veteranen nog weer subcategoriën zijn en dat motiveert veel Nederlandse Autoped Federatie

6


Mooie winterse LV-dag Zo'n ledenvergaderingsdag is altijd een leuke afsluiter. Dit keer begon de dag met sneeuw tijdens de ochtenduren, en daarna verscheen er een blauwe hemel. En een beste opkomst! Dank aan alle leden voor jullie deelname aan de ledenvergadering. We willen via deze weg Margriet Reijne bedanken voor het organiseren van de vergaderlocatie en het coĂśrdineren van de steproutes. En natuurlijk ook aan alle gidssteppers dank voor jullie support 22 november. Ook dank aan www.2wielerverhuur.nl voor het in bruikleen stellen van 10 steps. De 2 tochten werden goed bezocht en ook de clinic trok uiteindelijk nog best wat volk. De clinic leverde uiteindelijk 2 nieuwe NAF-leden op. Ook leuk te melden is dat de wethouder Sport van Woudenberg speciaal tijdens de LV pauze het stepteam High Level vd Laan even extra in het zonnetje zette met een speach en bloemen. Het is motiverend te zien dat gemeentelijke beleidsmensen hun stepverenigingen en steppers weten te vinden en ook eren. Ook was het dit keer de eerste keer dat de standwand van de beurs met mooie stepfoto's ingezet worden als huldigingswand. Dat gaf een officiĂŤle aanblik tijdens de NAF-cup huldigingen. De wand zult u zeker nog vaker voorbij zien komen in 2009. De 2hands stepmarkt viel door het koude weer helaas een beetje in het water. Mogelijk kunnen we hier volgend jaar wat meer mee doen nog. Verder dank aan alle commissies en bestuurders voor hun inzet in het afgelopen jaar. Zonder jullie geen NAF en geen stepsport. De vergadering liep dit keer weer iets uit. Maar we denken toch dat de inloopsessies die we 's ochtends nu aanboden per commissie een welkome aanvulling zijn om eens dieper in te gaan op de zaken in de bond. Iets om mogelijk volgend jaar zeker te herhalen? We zien u allen graag in 2009 ook op de ledenvergaderingsdag. Het zal dan wederom op een andere locatie plaats vinden (wel centraal in het land gelegen). Tot zaterdag 21 november 2009. Noteer de datum in uw agenda! groet, het NAF bestuur

www.steparound.nl

Voor iedereen die op een aangename en sportieve manier Zuid Holland wil verkennen. Speurtochten en steptochten onder begeleiding van een bekwame gids door heel Zuid-Holland. O.a. Brielle, Dordrecht, Gouda, Delft, Rotterdam, Gorinchem, Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen.

Informeer via www.steparound.nl of bel (010) 4776477.

7

Losse stepverhuur ook mogelijk !

Rollend op pad door de Randstad!

Advertentie

Autoped Magazine nr 4 - 2008


24 december 2008 - 4 windrichtingen Steptocht

The 3FM Serious Sponsor Steptocht Vluchtelingen komen uit alle windstreken & daarom steppen wij (heel symbolisch) van alle vier de windstreken naar Breda. Uiteraard met als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de 3FM Serious Requestactie! Aan deze actie is ook een veiling gekoppeld. Voor meer info klik hier: http://www.komzelfinactie.nl/acties/ crenshof/Serious-Sponsor-Steptocht

Dat is vlak voor de veiling en twee uur voor de 3FM Dj’s het glazenhuis verlaten. Meldt je aan via http://www.seriousrequest.lido76.nl/index.php?meedoen Kerst, gezelligheid, Sfeer, Muziek & een goed doel. Stap op en step mee!

Sponsor Steptocht vanuit vier wind streken naar het Glazen Huis in Breda

1. Een rood windjack segineerd door het eerste elftal

Bedrijven en organisaties kunnen ieder een windrichting “adopteren” om zo een bijdrage leveren aan het slagen van deze actie. Verder zal vanaf ieder opsteppunt een symbolische link worden gelegd met het goede doel en/of het glazenhuis in Breda. Zo staat Leerdam (Noord) symbool voor glas. Wij steppen dan ook vanuit de Glasstad naar het Glazenhuis.

moArt & Vitesse.

Per windrichting geven bedrijven en organisaties ons items mee voor de officiele 3FM veiling:

van Vitesse. Deze jas wordt aangeboden door Pro-

2. Een professionele Kickbike / Nieuw Deze kickbike wordt aangboden door Stepshop.nl (heeft vorig jaar

te enthousiasmeren voor deelname. Voor het traject Eindhoven - Breda heeft Pauline (Idols 2008) zich al aangemeld ;-)

Euro 300,= opgeleverd, daar moeten we dit jaar dus overheen, want het betreft nu een Cross model met verende voorvork en V-brakes) 3. Eetcafe “De Vier Winstreken” uit Elst stelt bij iedere

Opstaplocaties zijn Leerdam, Eindho-

diner in de maand december Euro 1,00 ter beschik-

ven, Bruinisse en Antwerpen

king van de 3FM Serious Sponsor Steptocht. Daarnaast stellen zij een dinerbon ter waarde van

De windrichting Oost / Eindhoven staat die dag in het teken van Vrede & Verdraagzaamheid. Zo wordt er ‘s avonds een grote Fakkeloptocht georganiseerd. Ons streven is om een fakkel per step mee te nemen en deze symbolisch te overhandigen aan één van de ambassadeurs van het Rode Kruis in Breda. Wij hopen per windstreek BN-er of BB-er

Programma

een vijf-gangen verrassingsdiner ter beschikking.

10:00 uur Gezamenlijke Warming-up per windrichting. Deze warming-up wordt gegeven door steppers die hun sporen in de mondiale stepsport ruimschoots verdient hebben. 10:15 uur Landelijk Startsein van de actie 16:00 uur Gezamenlijke aankomst bij het Glazen Huis in Breda.

Deze bon is voor twee personen en inclusief consumpties. 4. Een originel Stepslee van het merk Kicksled, type spark max. Leuk alternatief voor langlaufen en schaatsen. 5. Uitgeverij De Vierwindstreken uit Rijswijk stelt een kinderboeken en -prenten boekkenpakket ter beschikking.

Advertentie

www.stepshop.nl grootste online stepwinkel van Nederland! Verkoop van de stepmerken: Kickbike, Footbike, XH, Kostka, Xootr, Esla, Vella, Riga, JD Bug, Micro en vele soorten kindersteps! Meer dan 100 soorten direct leverbaar. 300 m2 steppen en meer dan 1000 steps op voorraad.

www.stepshop www. stepshop.nl .nl Gooiker Step Trading, Berfloweg 192, 7553 JV Hengelo, 074-2919903, info@steptrading.nl www.steptrading.nl Gratis verzending voor NAF-leden, 10% korting op onderdelen, 5% korting op nieuwe steppen bij www.stepshop.nl Nederlandse Autoped Federatie

8


9

Autoped Magazine nr 4 - 2008


De Kickbike en het steppen als onderzoekson In Autoped Magazine 1 van dit jaar berichtte ik u al over twee lopende onderzoeksprojecten van studenten van de HBO-opleidingen Bewegingstechnologie en Lichamelijke Opvoeding. Inmiddels zijn deze twee projecten afgerond en valt er wat meer te vertellen over de uitkomsten. In dit AM 4 zal ik u verslag doen van het onderzoek van Diederik Post Uiterweer, oud-student aan de opleiding Bewegingstechnologie Haagse hogeschool met als onderwerp “Steppen, analyse van de beweging en advies over mogelijke aanpassingen”. Het is niet passend om in het kader van dit magazine een echt uitgebreid verslag van de twee onderzoeken te doen. De geïnteresseerde lezer verwijs ik naar de site steppendoejezo.nl, daar kunt u de verslagen in zijn geheel terugvinden.

Minder inspanning, meer snelheid Het onderzoek van Diederik was gericht op het stepmateriaal en welke verbeteringen daarin mogelijk zouden zijn om efficiënter te kunnen steppen. Efficiënter in de zin van met minder inspanning een zelfde snelheid behouden dan wel een hogere snelheid kunnen behalen. Hiertoe

aan het materiaal om in een kort tijdsbestek te kunnen doorvoeren. Zoals gemeld is er bij het onderzoek gebruik gemaakt van een model en Diederik heeft daarvoor zijn broer (o.a. lichaamslengte 180 cm) en een Kickbike G4 gebruikt. Daar zijn de maten van het model vervolgens op gebaseerd (zie fig. 1a).

kunnen worden hangt af van het aantal vrijheidsgraden van de zogenaamde kinematische keten (Fig. 1b, voor meer info zie het verslag). Vervolgens is er naar de stepbeweging gekeken door middel van videoanalyse. Aandachtspunt hierbij was welke hoeken in de gewrichten gemaakt worden en met welke snel-

"... De niet geoefende stepper bleek een hogere heuphoeksnelheid te behalen maar geen hogere eindsnelheid..."

Nederlandse Autoped Federatie

heden de beweging doorlopen wordt. Daarbij heeft Diederik zich in zijn verslag vooral gefocust op de snelheid in het heupgewricht, omdat hij het idee had dat dit een beperkende factor zou kunnen zijn voor het behalen van een zo hoog mogelijke maximum snelheid op de step. Hiertoe heeft hij twee proefpersonen vergeleken en laten steppen op verschillende snelheden en vanaf de zijkant gefilmd met een camera die

Figuur 1b

Aan de hand van dit tweedimensionale model is er een vrijheidsgraden-analyse opgesteld. Niet elke gewrichtshoek tijdens het steppen kan vrij gekozen worden. De ene gewrichtshoek kan invloed hebben op andere gewrichtshoeken, doordat er aan bepaalde eisen moet worden voldaan zoals de handen aan het stuur, een voet op de plank en een voet op een positie op de grond. (Zie Fig. 1b) Hoeveel gewrichtshoeken er vrij gekozen

Figuur 1a

heeft hij eerst een analyse gedaan die is opgesplitst in een model, een vrijheidsgradenanalyse, videoanalyse en krachtenanalyse. Daarna heeft hij een programma van eisen en wensen opgesteld met vervolgens aanbevelingen voor mogelijke aanpassingen aan de kickbike, het model step waar hij van uitgegaan is in zijn onderzoek. De voorgestelde aanpassingen zijn uiteindelijk niet getest, daarvoor was zijn tijdsplanning te kort en te ingrijpend

10


Figuur 2

nderwerp voor studenten (deel 1)

Figuur 3

gemonteerd was op een meerijdende racefiets. Als proefpersonen hebben diezelfde broer, een sporter maar geen geoefend stepper, en ondergetekende opgetreden. Omdat er nog niet veel gegevens bekend zijn over maximale hoeksnelheden in het heupgewricht heeft hij beide proefpersonen ook een zogenaamde weerstandsloze afzet laten maken (d.w.z. de stepbeweging met één been maken op een stilstaande step zonder de grond te raken) en deze qua hoeksnelheid vergeleken met het

steppen op maximale snelheid bij beide proefpersonen (zie fig. 2). De uitkomsten hiervan waren anders dan verwacht. De hoeksnelheid in de heup bij de weerstandsloze afzet bleek niet hoger te liggen, maar wel op een ander moment zijn maximum te bereiken (zie fig. 3). De niet geoefende stepper bleek een hogere heuphoeksnelheid te behalen maar geen hogere eindsnelheid. Dat laatste vond ik niet zo verrassend, het (been-) lengteverschil en de steptechniek in aanmerking nemend. IZie figuur 3)

Verder merkt hij, naar aanleiding van de videoanalyse, op in zijn verslag: ”In figuur 4 is duidelijk te zien dat bijna het hele lichaam tijdens de afzet mee beweegt. Hierdoor versneld de afzetvoet tot een hoge snelheid en kan er hard worden afgezet. Wat niet duidelijk in de figuur te zien is, is dat de gebogen rug ook wordt gestrekt. Daardoor is de afstand van de schouders tot aan de heup een stuk langer in de eindpositie ten op zichtte van de beginpositie. Wanneer de afzet alleen vanuit het afzetbeen zou komen zou de voet een veel korter versnellingstraject hebben en zou het contact van de afzetvoet met de grond ook een stuk korter zijn (zie fig. 5).” “Duidelijk is dat bijna alle gewrichten al een bijdrage leveren aan de voortstuwing van de step. Toch zou het zo kunnen zijn dat door een aanpassing aan de step, van sommige gewrichten nog optimaler gebruik kan worden gemaakt voor de voortstuwing van de step.” Uit de verschillende analyses worden door Diederik verschillende eisen en wensen gedestilleerd met betrekking tot de benodigde aanpassing(en) aan de Kickbike, zoals de volgende eis: “De aanpassing moet er voor zorgen dat op het moment van contact tussen >>

11

Autoped Magazine nr 4 - 2008


Vervolg steppen als onderzoek

afzetvoet en grond de hoekstand in alle gewrichten zodanig is dat ze allen een optimale bijdrage kunnen leveren aan de voortstuwing van de step”. De krachtenanalyse is een te technisch verhaal om in dit kader uitgebreid uiteen te zetten. Het doel is hier om te bekijken hoe de spieren kracht leveren tijdens de stepbeweging, in welke richting bijvoorbeeld, maar ook in welk lengtebereik. Dat laatste wil zeggen dat een spier niet bij elke lengte optimale kracht kan leveren, maar daarbij een optimum kent ten opzichte van de maximaal te leveren kracht, maar ook ten opzichte van de

Figuur 4

Figuur 5

dat het door spieren optimaal te leveren vermogen rond 1/3 van de maximale snelheid en 1/3 van de maximale kracht ligt. Een fietser kan dit regelen door het juiste verzet te kiezen, bij steppen is dit niet tijdens de gehele beweging te realiseren. In de krachten-analyse staan dus begrippen als kracht, moment, vermogen, snelheid en krachtrichting centraal (zie verder het verslag). Eisen en wensen voor de aanpassing die hieruit voortvloeiden waren onder andere: - “Door de aanpassing moet de hoeksnelheid in de gewrichten zo zijn dat

"... Meer dan 90% van de tijd staat de stepper op één been!..." snelheid waarmee de spier kracht kan leveren. Een eenvoudig voorbeeld is daarbij het volgende: stelt u zich voor dat u diep door de knieën met de billen bijna op de enkels een zwaar gewicht op de nek krijgt. Het lukt u dan waarschijnlijk niet om overeind te komen en de benen te strekken of misschien gaat het eerste deel heel moeizaam, terwijl u met hetzelfde gewicht in de nek vanuit een licht tot half gebogen stand (alsof u van een hoge stoel afkomt) gemakkelijk kunt strekken en dat ook nog eens sneller kunt doen. Dit bedoelen we met het kracht-lengtebereik van een spier, in dit voorbeeld uw spieren aan de voorzijde van het bovenbeen. Uit onderzoek blijkt Nederlandse Autoped Federatie

de contractie-snelheid van de contraherende spieren op 1/3 van de maximale snelheid ligt”; - “De aanpassing moet er voor zorgen dat de voorwaartse vector van de reactiekracht groter wordt of gelijk blijft”.

beweegt het zwaartepunt zich van een positie van boven de voet op de plank, je zou kunnen zeggen evenwicht, naar ver daar buiten zoals bij het einde van de uitzwaai (zie fig. 6). Ik citeer uit zijn verslag: “Een hele afzetcyclus (totdat de afzetvoet weer in de begin positie staat) duurt bij steppen op wedstrijdsnelheid (ongeveer 29 km/u) ongeveer 1.10 seconden. De contactfase van de afzetvoet met de grond duurt ongeveer 0.10 seconden. Meer dan 90% van de tijd staat de stepper dus op één been. Zoals in de beelden te zien is, heeft het lichaamszwaartepunt vooral in de laatste fase van de afzet en tijdens de nazwaai een grote momentarm ten opzichte van de knie en de enkel. Dit zorgt er voor dat de strekkers in de knie hard aan moeten spannen om te voorkomen dat de knie buigt. Op dat moment wordt er dus veel energie verbruikt aan een houding die niet direct bijdraagt aan de voortstuwing van de step”. Een hieruit volgende wens/eis is: “De aanpassing moet er voor zorgen dat

Een laatste aandachtspunt van Diederik voor de uiteindelijke zoektocht naar mogelijke verbeteringen aan de kickbike betrof de positie van het lichaamszwaartepunt en de invloed hiervan op vermoeidheid in het standbeen tijdens het steppen. Tijdens de voorzwaai, inzet, afzet en uitzwaai

Figuur 7

12


de momentarm van het lichaamszwaartepunt ten opzichtte van de knie kleiner wordt of voor de knie blijft�. In het slot van het verslag, de voorgestelde aanpassingen en de invloed hiervan op de geformuleerde eisen en wensen, merk je dat Diederik in tijdnood is gekomen. Juist nu het interessant gaat worden volgen er, naar mijn smaak, een aantal iets te gemakkelijke aannames. In het lijstje van eisen en wensen is de hierboven laatstgenoemde wens/eis nu plotseling de belangrijkste. Hiertoe wordt de volgende aanpassing voorgesteld, namelijk het schuin en naar achtereren zetten van het standbeen (zie fig. 7). Daarmee wordt de eis van een kleinere momentsarm inderdaad gehaald maar er kleven ook enkele nadelen aan, die Diederik zelf ook in zijn verslag aangeef, namelijk: Zie figuur 7. “Bij deze aanpassing wordt vooral het lichaamszwaartepunt naar voren verplaatst, waardoor de momentarm ten opzichte van de knie een stuk kleiner wordt. Op dit moment is het been zo ver naar achteren geplaatst, waardoor de armen al in een gestrekte positie moeten staan om op een redelijke manier te kunnen afzetten. Voordeel is dat het standbeen, met name de knie, minder wordt belast. Nadelen zijn: - De armen kunnen niet meer worden gestrekt, waardoor de afzet van de voet met een lagere snelheid gebeurt; - De gehele afzet moet met het been worden gedaan, waardoor de belasting op het been een stuk hoger zal zijn;

Figuur 6

- Doordat de step langer is zal dit ten koste gaan van de stijfheid. Het te verwachten effect is dat de topsnelheid lager zal liggen, omdat de step niet met de armen kan worden vooruit geduwd. Het energieverbruik zal ook lager liggen doordat in deze houding het standbeen minder belast wordt. De belasting op het afzetbeen zal juist hoger liggen, omdat de armen niet mee kunnen helpen met de afzet�. Naar mijn idee heeft deze aanpassing dus vooral nadelen, hoewel je ook zou kunnen stellen dat veel van de genoemde nadelen wegvallen voor de recreatieve stepper waarvoor deze aanpassing dan misschien wel zinvol zou kunnen zijn. (Zie Figuur 8)

Verder legt Diederik in het slot van zijn verslag nog een aantal wensen en eisen uit en de eventuele verbeteringen daarin door de voorgestelde wijzigingen aan het materiaal. Onder andere de aanname dat door de aanpassing het standbeen iets verder van het stuur af komt en het onderbeen voorover wordt gekanteld. Op het moment dat de knie nu buigt zal de heup meer in de richting van de afzet bewegen (zie fig. 8). Hierdoor werkt de knie dus beter mee aan de afzet. Doordat de heup in de nieuwe situatie minder naar beneden verplaatst, is te verwachten dat het lichaamszwaartepunt ook minder naar beneden zal verplaatsen. Hierdoor wordt er dus energie-zuiniger gestept, aldus Diederik. Een andere aanname is dat het voordeel van het feit dat de heup zich meer in de

Figuur 8

13

Autoped Magazine nr 4 - 2008


proberen in de wintermaanden, of voor vervolgonderzoek!

Vervolg steppen als onderzoek

afzet richting verplaatst betekent dat het contact van de voet met de grond wat langer zal zijn. Hierdoor kan er dus volgens hem meer versneld worden tijdens de afzet (zie fig. 8). Een andere aanname is dat te verwachten is dat de reactiekracht ongeveer richting het lichaamszwaartepunt zal wijzen. Door de aanpassing zal het lichaamszwaartepunt iets naar voren verplaatsen. Hierdoor zal de grondreactiekracht dus ook een grotere voorwaartse vector hebben. Nogmaals, het betreft hier aannames want zoals eerder vermeld heeft Diederik de voorgestelde aanpassingen niet kunnen uitproberen. Dit had met tijdnood te maken en de ingrijpende verandering van een verlenging van het frame. Ik ben zelf wel nieuwsgierig geworden naar wat het effect zou kunnen zijn van

Step

een schuinere voetplank. Ik denk dat Diederik het effect van het naar achteren verplaatsen op de armen onderschat voor wat betreft de vermoeidheid. Dit zou misschien opgevangen kunnen worden door gebruik te maken van een ligstuur. Ik denk ook dat hij iets te gemakkelijk voorbij is gegaan aan de andere romphoek (de hoek die het bovenlichaam maakt ten opzichte van de grond) en de invloed hiervan op de te maken inzet van het afzetbeen die hierdoor beperkter wordt. We hebben in het wedstrijdveld bij hoge uitzondering iemand met een ligstuur, dat zal daar ongetwijfeld ook mee te maken hebben. Het schuin maken van de plank is naar mijn idee wel gemakkelijk te realiseren door iets van een opzetstuk of iets dergelijks. Jammer dat dit nog niet onderzocht is, maar misschien is het iets om zelf uit te

In een volgend magazine zal ik u verslag doen van de bevindingen van Pim van Kan en Lesley van Waas in hun eindscriptie met als onderwerp “Wat is de meest efficiënte manier van steppen ?”. Laatstgenoemden maakten deze scriptie in het kader van hun afstuderen aan de opleiding Lichamelijke Opvoeding aan dezelfde hogeschool en zij hebben zich vooral op de steptechniek gericht. Inmiddels heeft zich weer een studentkoppel gemeld die geïnteresseerd is in steppen als mogelijk onderwerp voor een onderzoek en dat kan, wat mij betreft, de stepsport alleen maar ten goede komen. Het is voor de studenten ook interessant, omdat het hier geen ‘platgetreden paden’ betreft. Ze kunnen nog pionieren en de uitkomsten en inzichten die het oplevert kunnen verrassend zijn.

René Elzinga

kalender 08/09 Kijk voor een up-to-date kalender op www.autoped.nl

Zaterdag 10 januari 2009 Scooter JAM (ministep) JAM: Met veel steppers tegelijk lekker steppen op allemaal ‘skate spots’ (in Rotterdam). Alle ‘top’ rijders uit Nederland en Belgie zullen aan wezig zijn! Organisatie: Jimmy-Dean Hartog Start: 11.00 uur Lokatie is Skateland (www.skateland.nl) Dit gaat om 11.00 uur van start (vanaf 11 tot 13 uur is de baan geheel voor steppers, daarna gaat de baan ook open voor andere rijders!). Verder is er een kantine in Skateland waar je eten en drinken kan kopen. Lokatie: Skateland Rotterdam. Inschrijven: scooter_jimmydean@hotmail.com Nederlandse Autoped Federatie

De stepdata die nu al bekend zijn voor het komende jaar: Zo. 11 januari 2009 Winterserie tocht Zo. 8 februari 2009 Winterserie tocht 6-8 maart 2009 WK stepslee Multia Finland Zo. 8 maart 2009 Winterserie tocht Za. 28 maart 2008 OPSTEPDAG Vrij 29 mei 2009 Gutersloher | 10 km steprace (Duitsland). Zo 31 mei 2009 Elfstedentocht Bolsward 13-14 juni 2009 Italië eurocup Za 20 juni '09 Steptocht R'dam Den Hout 9-12 juli '09 Tsjechië - Europees Kamp. 1-2 aug '09 Engelberg Zwitserland eurocup. 14-16 aug '09 SanktWendel Duitsland | eurocup (op 15 en 16 aug zijn de eurocup wedstrijden). 21 november 2009 NAF ledenvergadering Half januari 2009 wil de NAF kalender commissie de kalender rond hebben

voor publicatie. Wilt u een tocht of wedstrijd gaan organiseren informeer of overleg via secretariaat@autoped.nl of 06-53869770 We nemen in de maandelijkse digibrief alle data en evenement-aankondigingen mee zodra deze bekend worden. Dus houd de digibrief in de gaten. Ontvangt u elke maand de digibrief niet, meld u dan aan via www.autoped.nl voor de digibrief. NAF leden kunnen ook zelf wat aanleveren uiteraard voor de digibrief via digibrief@autoped.nl of stuur het naar het secretariaat (postadres zie colofon). Ook tweedehands steps kun je te koop zetten in dit AM of digi of oproepen plaatsen. 14


MAARTEN NIJLAND CLASSIC 25 JANUARI 2009

We gaan weer crosse! Eindelijk is het dan weer zover. Na de feestdagen en het afsluiten van het stepseizoen 2008 kunnen we ons hart weer ophalen en het stepseizoen 2009 spetterend beginnen. Spetterend wordt het zeker en kun je dus ook letterlijk nemen. De ervaring leert dat een extra set kleren en schoenen geen overbodige luxe is.

Op 25 januari 2009 wordt er wederom een klassieke veldtoertocht georganiseerd door de Oldenzaalse Wielerclub (OWC), de Maarten Nijland Classic. Stepteam Twente maakt graag weer gebruik van de gastvrijheid van OWC door mee te crossen, maar dan natuurlijk wel op de step! We zouden het natuurlijk geweldig vinden wanneer hier meer steppers aan mee zouden doen. Want wat is er nu mooier dan door de pure natuur te rijden en zowel fysiek als technisch de grenzen van jezelf en die van je step te verkennen. Alleen al de verbaasde blikken van de mountainbikers maken het deelnemen aan zo’n cross en de inspanning dubbel en dwars waard. Het geeft natuurlijk een extra kick wanneer je tijdens een klim of afdaling door ruw terrein een fietser voorbij gaat.

Deze uitgezette tocht over twee afstanden, namelijk 32 en 52 kilometer, voert grotendeels over verharde zandpaden en geasfalteerde wegen. Dus voor degene die nog nooit eerder zo’n veldtoertocht heeft meegemaakt is dit de ultieme kans om eens aan deze ‘andere’ discipline binnen de stepsport te snuffelen. Via de Tankenberg en een glooiend parkoers rondom De Lutte gaat de tocht langs vele bijzondere plekken. Halverwege de tocht is er een verzorgingspost. Op de route is een materiaalwagen met monteur aanwezig.

Het Hulsbeek Deelnemers kunnen starten tussen 08.30 uur en 10.00 uur vanaf het clubhuis van de OWC, aan de Oude Almeloseweg 1 Oldenzaal, richting “Het Hulsbeek”. Voor

de steppers is dit geen onbekend adres. Op de aangrenzende wielerbaan is in 2008 een NK step-criterium gereden en in 2007 werd hier nog een EuroCup steppen georganiseerd. Aan deze tocht kan iedereen deelnemen, dus ook niet-leden van een wielerclub. Deelname is echter wel voor eigen risico. Het dragen van een valhelm wordt ten zeerste aangeraden. Bij terugkomst is er voor alle deelnemers een kop koffie en bestaat de mogelijkheid tot douchen en de step af te spuiten. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,- p.p. Dus steppers, verenigd u, en laat zien wat voor een mooie en veelzijdige sport steppen is! Met vriendelijke groet, Paul van der Staaij (Stepteam Twente)

15

Autoped Magazine nr 4 - 2008


Vanuit het stepperskwartier Onlangs is Stephan Bouman toegetreden tot de redactie van het Autoped Magazine. Met name bij de wedstrijden is Stephan, ondanks dat hij pas in 2007 zijn intrede maakte in de stepwereld, reeds een bekend gezicht. Stephan is de vaste fotograaf van Stepteam High Level/van der Laan en veel van zijn foto’s zijn via de teamwebsite te zien. Stephan kan echter ook schrijven en gaat dat de komende tijd voor ons doen. Erg leuk, met name omdat hij toch een beetje als een buitenstaander naar het stepwereldje kijkt. Inmiddels is het alweer meer dan een jaar geleden dat ik uitgenodigd werd om eens mee te gaan naar het NK individueel in Kamperzeedijk. De Woudenbergse stepfamilie Reijne had mij in het dorp al diverse malen zien rondschuiven met mijn camera. “Ik ben zelf al zo druk met filmen dat er eigenlijk nooit leuke foto’s gemaakt worden.”, luidde het verzoek van Margriet. Ik besloot op het verzoek in te gaan, want je moet alles een keer geprobeerd hebben.

Iedereen kende elkaar en ik kende bijna niemand Ik wist toen al wel van het bestaan van de stepsport af. Het is in een dorp als Woudenberg ook vrij lastig om de persberichten van de winnende vader met zijn dochters over het hoofd te zien in de plaatselijke krant. Zo gezegd, zo gedaan! Op zaterdagochtend stond ik met mijn foto-tas bij de familie Reijne voor de deur. Die deur staat hemelsbreed misschien wel een grove honderd meter van mijn voordeur. Ik kende de Reijnes wel van gezicht, maar niet persoonlijk. Dat scheelde wel een beetje, zij mij ook niet namelijk. Dit alles was voor mij het begin van iets nieuws dat achteraf véél meer tijd gekost heeft dan ik ooit had verwacht.

schap dat de stepsport meer is dan een plankje met twee wielen en een stuur.

Eigenaardigheden

Van het één kwam het ander en ik ging steeds vaker mee naar stepwedstrijden. De grote groep mensen die ik in september had gezien tijdens de eerste wedstrijd waar ik bij was leerde ik steeds beter kennen. De eerste die mij opviel was Eric. “De man op de trailer, met dat petje op” omschreef ik hem als ik zijn naam weer eens vergeten was. Door het bekijken van video’s in de clubwoning van High Level begon ik steeds meer mensen te herkennen aan hun ‘eigenaardigheden’. René Elzinga vanwege zijn ietwat opmerkelijke lengte, Eric van de Meide vanwege zijn spraakzaamheid, Gerben vanwege zijn stemgeluid en natuurlijk Thijza. Ik weet alleen niet meer wat Thijza’s eigenaardigheid was.

Een paar dagen later vroeg Margriet of ik misschien nog een keertje mee zou willen gaan naar een stepwedstrijd. De volgende zaterdag stond ik op de Afsluitdijk voor de Afsluitdijk steptijdrit 2007.

Gelukkig ben ik ook niet verlegen aangelegd en ging ik een gezellig gesprek ook niet uit de weg. Hoewel ik zojuist de steppers omschreef als een dorp waar

Na de serie foto’s overgedragen te hebben en er nog eens goed over nagedacht te hebben besloot ik het Woudenbergse stepteam, dat toen nog geen echte teamnaam had, een website aan te bieden. Het bouwen van websites is namelijk mijn andere grote hobby (en beroep). In no-time was www.stepteamhighlevel. nl een echte website en kon Margriet beginnen met het invullen van de website. Er werden visitekaartjes gedrukt en ‘Stepteam High Level–van der Laan’ was een feit.

Stephan Bouman

De eerste wedstrijd was toch even wennen. De stepwereld kun je het beste uitdrukken als een dorp waar iedereen elkaar kent, iedereen gezellig is en waar vooral iedereen dezelfde hobby heeft. Ik kwam daar een beetje wereldvreemd in Kamperzeedijk, waar de enige bekenden toch nog een beetje onbekend waren. Iedereen kende elkaar en ik kende bijna niemand. Ik keek achteraf toch terug op Foto 3 een geweldige middag met de wetenNederlandse Autoped Federatie

16


en dat op een wijze die écht niet door de beugel kon. En dat het evenement goed georganiseerd was bleek uit de tevredenheid van de deelnemers en helpers, het was ook echt een gezellig evenement. Na deze geweldige activiteit ben ik me nog meer gaan interesseren in de stepsport. Zo ben ik ook mee afgereisd naar Duitsland (Langenfeld) alwaar er een Duits kampioenschap gereden werd. En naar beddenraces, het NK-individueel, andere stepraces en nog veel meer gezien.

iedereen elkaar kende is het ook een zeer open gemeenschap waar je als buitenstaander met warmte in meegesleurd wordt met de titel ‘de hoffotograaf’.

Onlangs werd ik door Hans Korbee benaderd of ik niet ‘voor het gemak’ NAF-lid wilde worden. Ik had mijzelf namelijk aangemeld als redactielid voor hét steptijdschrift; het Autoped Magazine. Inmiddels ben ik ‘voor het gemak’ NAF-lid geworden en zal ik vanaf het komende Autoped Magazine mijn gedachtes over de stepsport laten klinken. Wees niet bang, zo erg is het ook weer niet. Stephan Bouman

Steppend de winter door Foto 5

Diverse sporters doen in de winter een zogenaamde winterslaap. Afgelopen zomer werd ik weer uitgenodigd door de familie Reijne. Ditmaal niet voor één wedstrijd met een stel Nederlandse steppers, maar voor het officiële WK Steppen in Kamperzeedijk. Voor een fotogek als ik is het moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen dingen waarvan je niet precies weet wat het inhoud en met een ‘Try before you die’-mentaliteit moet je ook dat dus een keer geprobeerd hebben. Er is dan ook geen haar op mijn hoofd die daar spijt van heeft. Ik heb het geweldig gehad aan de zijlijn van het WK.

Oefenen Ik moet me altijd nuttig kunnen maken, aangezien ik er een hekel aan heb om ergens doelloos aan de zijlijn te staan. Ik heb mijzelf dus ook maar opgegeven als officiële WK-fotograaf. Tijdens mijn verblijf in Kampen heb ik veel mensen leren kennen, gesprekken gevoerd en het ontzettend leuk gehad. Ik kan dan ook niet wachten tot er weer zo’n internationaal evenement wordt georganiseerd. Behalve de deelnemers die ik heb leren kennen (die trouwens stuk voor stuk allemaal geweldige en vooral sportieve mensen zijn) heb ik tijdens deze dagen ook kunnen oefenen aan mijn Engelse taal. Ondanks een telprobleem op de eerste dag, bij damescriterium, is het een super WK geweest. Helaas zijn er altijd personen, (overigens geen deelnemers of helperfunctie hadden tijdens het WK), die duidelijk probeerden te maken dat het allemaal maar slecht georganiseerd was 17

Als stepper hoeft dat helemaal niet, want er is niets zo mooi als steppen op een mooie winterse dag op een dijk of door de polder met een waterig zonnetje aan de hemel. Genieten is dat! In de winter blijven steppen is dus zeer goed mogelijk. Wel moet je wat voorbereidingen treffen. Qua onderhoud aan je step en qua kleding. Aan een step zitten niet veel onderdelen die echt onderhoudsgevoelig zijn. Zorg ervoor dat je step goed schoon is om vuil geen kans te geven. Alleen dan kan vuil minder hechten. Je kunt zelfs de lak van je step beschermen tegen de weersinvloeden door een goede autowax te gebruiken. Boutjes van de bidonhouder, de stuurpen e.d. kun je invetten zodat er geen regenwater en vuil in je stepframe kunnen lopen. Kies in de winterperiode niet voor mooie dure wielen, maar haal je oude wielen weer te voorschijn. Eventueel kun je de lagers extra insmeren. Monteer wat bredere banden op de velgen, zodat de kans op lekke banden verkleind wordt en monteer het achterspatbord zodat je kuiten en je schoenen niet nat worden van al het opspattende water.

en een buitenlaag. De onderlaag, de basis voor het comfort van je kleding, is bedoeld voor het afvoeren van vocht en houdt je huid zo droog als mogelijk. De isolerende tussenlaag neemt het vocht over van de binnenlaag en transporteert deze naar de openlucht of naar de buitenlaag. De buitenlaag, die bij voorkeur waterdicht en ademend is, beschermt je tegen weer en wind. In het najaar en voorjaar kunnen twee lagen nog voldoende zijn, maar in de winter heb je meestal wel drie lagen nodig. Bijna elk kledingstuk is ook verkrijgbaar in een winteruitvoering. Denk daarbij aan broeken met een winddichte voorkant, windstoppers (een soort bodywarmer met een winddichte voorkant), zweethemden met windstopperlaag, helmmuts (warmteverlies vindt vooral plaats via het hoofd) en handschoenen. Er zijn veel verschillende merken en soorten in de winkels verkrijgbaar.

Kleding

Wanneer je bovenstaande in acht neemt kun je een mooie winter beleven en sta je komend voorjaar bij veel tochten vooraan.

Bij outdoorkleding, waaronder je ook de kleding tijdens het steppen kunt scharen, wordt uitgegaan van het drie-lagensysteem. Deze lagen worden onderverdeeld in een onderlaag, een tussenlaag

Hans Korbee

Autoped Magazine nr 4 - 2008


De jaarlijkse: Midwinter steptocht Zaterdag 13 december werd de jaarlijkse Midwintertocht gestept in de bossen rond Heerde. De organisatie - stepteam Zwolle en stepteam Selles Kamperzeedijk - had dit jaar de handen vol. 13 Gidsteppers en daarnaast nog 12 helpers zorgden dat alle (maar liefst 122) deelnemers door de bossen geloodst werden in het donker. En bij de stops stond o.a. gluhwijn en chocomelk paraat. Het bleek een super gezellige tocht, waaraan 70 van de 122 mensen deelnamen zonder eigen step. Voor hen stond een huurstep klaar. En in samenwerking met Sportscenter Bijsterbosch was er dit keer

e l a s s a m k tro opkomst d

w ww.a uto p ed . nl /m id wi nter

een verwarmde start/finish lokatie met een bar en douche en kleedruimtes.

Nederlandse Autoped Federatie

18


! r a a j dit

19

Autoped Magazine nr 4 - 2008


PIMP your ride... de step van Rosanne Deze keer het tweede deel van de serie over het “pimpen” of customizen van een step. Hiermee wordt bedoeld dat de standaardstep zoals die wordt aangeschaft wordt aangepast aan de individuele eisen en wensen van een stepper. In dit tweede deel besteden we aandacht aan de step van Rosanne Reijne, o.a. wereldkampioene criterium van 2008 en wereldkampioene op de sprint en de marathon bij de dames-junioren van 2008.

Kickbike G4 Sport Rosanne reed op een zwarte Kickbike G4 Sport. Deze was geheel standaard. Rosanne heeft haar step echter niet zelf aangepast. Als Europees – en Wereldkampioene heeft ze daar “personeel” voor, namelijk haar vader Mario. Aan de kleur is niet zoveel veranderd. De step is zwart gebleven. Mario heeft de hele step schoon gemaakt en ontvet. Daarna heeft

Nuclear Carbon MTB-stuur (gewicht 140 gram) met een doorsnede van 31,8 millimeter. Het stuur kostte € 59,95. Aan de uiteinden van het stuur zitten PRO Rubber Anatomic barends. Dit zijn aluminium barends met een rubber coating met een ergonomisch design. Een set kost € 14,95 en weegt 146 gram. Voordeel hij de speciaal gemaakte stickers van High Level/van der Laan en Versekip.nl op diverse plaatsen op de step geplakt. Mario heeft wel onderdelen van de step afgehaald. De achterrem, de spatborden, reflectoren en de standaard zijn verwijderd. Daardoor zit er nu nog maar één rem op de step, geheel conform de reglementen. En dat is geen originele voorrem, maar een Shimano 105, die Mario van zijn oude racefiets heeft afgehaald.

een 650 gram wegende Supra Carbon Supreme voorvork. Deze was gekocht via Marktplaats.nl en kostte € 40,00. In die voorvork zit een Montano Carbon velg met twintig platte spaken. De velg heeft een hoogte van zeven centimeter en kostte, ook al via Marktplaats.nl, € 80,00. De naaf is een Novatec naaf en heeft betere roleigenschappen dan de standaard naaf. Op de velg ligt een Schwalbe Ultremo (€ 37,00), die we ook al hebben gezien bij Kai Immonen.

Daarnaast heeft Mario ook nog een aantal onderdelen vervangen door betere onderdelen. Op de eerste plaats is de standaard voorvork vervangen door

De voorvork is door middel van een ITM Forged lite carbon stuurpen, met een gewicht van 175 gram (€ 40,00 via Marktplaats.nl), verbonden met een

Nederlandse Autoped Federatie

20


van deze set is een goede ligging voor de hand waardoor tintelende vingers tot het verleden behoren.

Ministep JAM

Op het stuur zit ook een snelheidsmeter, namelijk een VDO C1 ds. Deze kostte € 50,00, heeft zes functies en kan gebruikt worden voor twee wielomtrekken.

Niet duur, wel snel! Aan het frame hangt een Bontrager Lite bidonhouder ter waarde van € 9,50. De bidonhouder weegt 38 gram. Het achterwiel heeft Mario gekocht van Klaus Kuppenbender en het betreft een 18 inch achterwiel met een Burdy-naaf, ook met beduidend betere roleigenschappen. Op deze 18 inch-velg ligt een Schwalbe Stelvio, een zeer veel gebruikte band in de wedstrijdstepwereld. Mario heeft alle aanpassingen gedaan in de maanden juni en juli en heeft behalve de step van Rosanne ook de step van Maxime en zijn eigen step “gepimpt”. Maar daarover in een later stadium meer. In vergelijking met de vorige aflevering heeft het aanpassen van deze step niet zoveel geld gekost als bij de step van Kai. Ook zijn de aanpassingen niet zo extreem. Maar dat is aan de resultaten van Rosanne echter niet te zien. Heeft u ook zo’n step waar u ziel en zaligheid (en portemonnee) in heeft gestoken? Laat het mij weten via redactie@autoped.nl

Zaterdag 10 januari 2008 Scooter JAM (ministep) JAM: Met veel steppers tegelijk steppen op de lokatie Skateland. Alle ‘top’ rijders uit Nederland en België zullen aan wezig zijn!

Mario Reijne en Hans Korbee Organisatie: Jimmy-Dean Hartog Start: 11.00 uur Lokatie is Skateland (www.skateland.nl) Dit gaat om 11.00 uur van start (vanaf 11 tot 13 uur is de baan geheel voor steppers, daarna gaat de baan ook open voor andere rijders!). Verder is er een kantine in Skateland waar je eten en drinken kan kopen. Lokatie: Skateland Rotterdam. Inschrijven: www.autoped.nl/scooterjam Meer informatie : scooter_jimmydean@hotmail.com

JAM M

www.autoped.nl/scooterjam

21

Autoped Magazine nr 4 - 2008


De Stepkwaal : het stoten van je enkels...

Enkelbescherming! Iedere stepper kent het wel; het stoten van je enkel aan de snelspanner van je achterwiel. Erg pijnlijk en soms ook bloederig. Maar er is iets tegen te doen!

Er is een andere oplossing. Ik kwam het tijdens een internationale wedstrijd tegen bij één van de Duitse stepcollega’s. En ik dacht:,, Dat wil ik ook, maar hoe?” De oplossing was achteraf gezien erg simpel. In de voetbalwereld is men verplicht om scheenbeschermers te dragen. Nu zijn deze er in allerlei soorten en maten. Maar één soort is uitermate geschikt om te gebruiken in de stepsport. Tenminste, een deel ervan. Op foto 1 is een scheenbeschermer te zien. Behalve een hard gedeelte, om de scheen te beschermen tegen schoppen van een tegenstander, zit er aan de onderzijde ook een soort sok. Deze sok heeft twee functies. Ten eerste zorgt deze ervoor dat de gehele scheenbeschermer op de juiste plaats blijft zitten en niet omhoog kruipt in de sok. Ten tweede beschermt het de beide malleoli (duur woord voor de binnenste en buitenste enkelbotten) tegen schoppen

Foto 3

Nederlandse Autoped Federatie

Foto 1- Scheenbeschermers die geschikt zijn om als enkelbeschermers te gebruiken.

Een aantal steppers gebruikt hiervoor schuimrubber. Dat schuimrubber doen ze dan in hun sok, zodat ze een beschermlaagje hebben. Nadeel van deze techniek is dat het schuimrubber kan gaan bewegen in de sok. Dat kan irritatie geven. En men moet een langere sok aandoen om het schuimrubber er goed in te kunnen doen.

doordat er een schuimrubber versteviging of een harde schelp om deze botpunten heen zit. En als het je kan beschermen tegen schoppen van een tegenstander, kan het je ook beschermen tegen het stoten tegen delen van de achteras. Maar steppen met een hele scheenbeschermer is een beetje teveel van het goede. Je hebt alleen het onderste gedeelte nodig. Er zijn merken waarbij het onderste gedeelte door middel van klittenband vast zit met het bovenste gedeelte (foto 2). Dit is dus eenvoudig los te maken en voila, je hebt je enkel-

beschermer (foto 3). Er zijn ook merken waarbij de twee delen door middel van stikwerk aan elkaar vast zitten. Ook deze zijn los te koppelen, maar daar heb je dan een scherp mesje voor nodig om het stikwerk los te halen. Ook dit werkt erg goed. De gemiddelde scheenbeschermer kost in de sportwinkel tussen de 15 en 30 euro, afhankelijk van merk. Maar daarmee heb je dan wel een goede enkelbeschermer die over je sok in je schoen past en goed blijft zitten (foto 4). En geen pijnlijke en bebloede enkels meer!

Hans Korbee.

Foto 2

22


e de opstapdag zaterdag 28 maart 2009 Aan stepteams, -groepen en -verhuurders van Nederland! Het initiatief de opstepdag vindt in 2009 plaats op 28 maart. U kunt daar als stepgroepje, stepteam of organisatie weer aan mee doen. De opzet : In het voorjaar wordt er landelijk door stepteams, -groepen en stepverhuurders op zaterdag 28 maart 2009 openhuis gehouden. Mensen kunnen dan gratis of tegen een gereduceerd tarief opstappen en zo laagdrempelig kennismaken met het steppen. (Ook startende en kleine stepgroepen kunnen hier aan meedoen). Kies een publieke lokatie voor uw opsteppunt. Liefst een druk bezochte publieke zone zoals een winkelcentrum of een drukbezochte sportlocatie. De NAF zal landelijk en provinciaal (en eventueel soms ook regionaal) kranten en overige media aanschrijven over dit project. Ook krijgt u als deelnemer voorbeeldpersberichten om zelf te versturen. Deelnemen als stepteam, -groep of -verhuurder kost 20,- euro. U wordt als organisatie vermeld in alle publicaties (o.a. op de speciale kleurenflyers die in minimale

oplage van 5000 gedrukt worden, op de posters evenals op de webpagina waarnaar al onze persactiviteiten naar door verwijzen. www.autoped.nl/opstepdag (deze URL komt in januari online zodra de PR-campagne start). Deelnemende partijen ontvangen: - opstepdag-handvest met uitleg, tips en hoe je beginners ‘steples’ kunt geven. - opstepdag-kleurenflyers (dubbelzijdig). - posters (60 cm x 42 cm) met inprintof schrijfruimte voor uw eigen informatie). - opstepdag-stickers (of soortgelijk). - NAF-calorieflyers (in kleur) met uitleg over de voordelen van het steppen. - stepkalenders 2008 - een 3 meter opstepdag- vlag (deze zit niet in het 20,- euro-pakket, maar is wel te bestellen). Deze heldere vlag verspeidt een duidelijke boodschap en kan ook vaker ingezet worden. Maak gebruik van deze dag en werf nieuwe steppers!

Organisaties of groepen die meedoen aan de opstepdag kunnen zich uiterlijk tot 10 januari 2009 aanmelden. (i.v.m. het drukwerk)! Naam organisatie

:....................................................................

Gegevens die meegaan in de publicaties:

Contact persoon

:....................................................................

Naam team, groep of bedrijf : .................................................................

Straatnaam

:....................................................................

Opstap-adres

: ........................................................................

Postcode en plaats

:....................................................................

Postcode en plaats

:.........................................................................

E-mail

:....................................................................

Tijdstip van opstap, dagdeel of hele dag : ..............................................

Tel.

:....................................................................

Uw webadres met info :.........................................................................

webadres

:....................................................................

Tel.nr voor mensen met vragen : ............................................................

ja ik wil de opstepdag- vlag bestellen a 53,- euro

Bovenstaande gegevens worden meegedrukt in alle uitingen, dus zorg er voor dat de gegevens kloppen. Want eenmaal gedrukt kan er niet gewijzigd worden.

U kunt dit formulier ook online invullen op: www.autoped.nl/opstepdag/aanmelden.html Contact of vragen over opstepdag: N.A.F. secretariaat: secretariaat@autoped.nl tel. (06)53869770 | www.autoped.nl | Adres: kl. Benninkstr. 19, 8281 ZV Genemuiden 23

Autoped Magazine nr 4 - 2008


Stap op en step mee!

zaterdag 28 maart 2009

e opstapdag H ANNe Gd e rDl aE nZ dE s eP AO uSt To Ep eR d OF eP d! e r a t i e

24 24


www.opstepdag.nl 25 25

Autoped Magazine nr 4 - 2008


De stepsleecommissie ging op onderzoek

Glice, ijs van kunststof Op dinsdag 14 oktober 2008 werd de stepsleecommissie verwacht bij de firma Glice International in Heerenveen. Dit is een bedrijf dat kunststofijsvloeren maakt. En aangezien er in ons land steeds minder vaak ijs ligt waarop we kunnen stepsleeën op het ijs is dit wellicht een alternatief. Techtalk Bij aankomst hadden wij er een hard hoofd in of het wel zou gaan lukken. Maar het glijden leek geen probleem te gaan worden, want de eigenaar van de vloer reed met een aardige vaart rondjes over de baan op zijn noren. Afwachten dus! De avond begon voor ons met de nodige technische informatie over de vloer e.d.. Glice NonfrozenIce is in principe geschikt voor alle schaatsdisciplines. Dus ook voor speedskating en stepsleeën. Voor het lange baan en tourschaatsen wordt door Glice International een speciaal product ontwikkeld, namelijk de Glice Tour voor het recreatieve tourrijden op noren en de Glice Pro voor de wedstrijdsport. Glice International heeft een geheel eigen receptuur ontwikkeld. Een kunststofvloer opgebouwd uit een hardere soort polyethyleen waarop een combinatie van wax en waterbestandelen wordt aangebracht. Schaatsen wordt immers ook op een flinterdunne waterlaag op natuurijs gedaan. De kunststofvloer heeft een dikte van 8 mm. en wordt op een schokabsorberende

Nederlandse Autoped Federatie

onderlaag van 3-4 centimeter bevestigd. Het onderhoud van de baan is afhankelijk van de intensiteit van gebruik, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Is de luchtvochtigheid zeer laag, dan zal de baan extra besproeid moeten worden omdat het water sneller verdampt. Bij ongeveer 18° C zal dat ook het geval zijn. Bij een hoge intensiteit van gebruik zal de baan ook vaker besproeid moeten worden, overigens dat kan gedurende het schaatsen uitgevoerd worden. De schaatsers hoeven dan niet de baan te verlaten. Een Glice NonfrozenIce baan zal gemiddeld drie maal per dag met een speciale wax besproeid moeten worden. Een outdoorbaan zal afhankelijk van de weersomstandigheden ook schoongeveegd moeten worden voordat de baan in gebruik wordt genomen. Glice International kan zowel een vaste als tijdelijke schaatsbaan leveren. Voor de tijdelijke oplossing kan de Glice Funbaan worden gedemonteerd en wederom opgebouwd worden. Het is zelfs mogelijk om de baan te monteren op drijvende pontons, zodat ook op sloten e.d. geschaatst kan

De Glicevloer, ook met de stepslee te berijden. worden. Door het gebruikte kliksysteem (net zoals laminaat) ( zie foto’s) kunnen twee mensen in 1 uur ongeveer 100 vierkante meter leggen, afhankelijk van de ondergrond. Het Glice-product heeft een weerstandscoëfficiënt van 0.06. En dat is vrij goed wanneer men het vergelijkt met de 0,02 van het ijs in Thialf. Tot nu tot kwam men met kunststof slechts tot een coëfficiënt van 0.25. Maar nu genoeg van alle technische info. Wilt u meer weten, kijk dan even op www.glice.nl.

26


Glice

Krantenknipsel

Het werd het tijd om de stepslee eens uit te gaan proberen. In eerste instantie gingen we aan de slag met de speciale slofjes waar de medewerkers zelf ook mee over de baan gaan. Dit bleek echter geen succes, want vooruit kwamen we er niet echt mee. Toen hebben we de snowsteps onder onze schoenen geplaatst en hebben het nog eens geprobeerd. Dit ging stukken beter en al snel gingen we met een redelijke vaart over het “ijs”. Na deze poging hebben we de schoenen met spikes erbij gehaald. Ook dit ging stukken beter dan de voornoemde sloffen. Het nadeel van de spikes was echter wel dat deze redelijke gaatjes achterlieten in de vloer. En dat is natuurlijk niet echt de bedoeling. Zowel Glice International, dat ons had uitgenodigd om met onze ervaringen met de baan het product verder te optimaliseren, als wij van de NAF- stepsleecommissie hebben foto’s en filmpjes gemaakt. Het was voor ons een geslaagde try-out geweest en we hebben een afspraak gemaakt voor een vervolg. In de toekomst zult u hierover in dit Magazine meer lezen.

Noord Hollands Dagblad

Geslaagde try-out

De stepsleecommissie

27

Autoped Magazine nr 4 - 2008


Nieuwe steprace in EEd

Door Margriet en Maxime Reijne

Eindelijk was het dan zaterdag 27 september; de dag van de steprace in Ede. Hier keken wij het hele seizoen al naar uit: dicht bij huis een wedstrijd met veel onderdelen. De op één na laatste NAF-cupwedstrijd van het seizoen werd gereden op een skeeler- c.q. ijsbaan. Zeer spannend voor het NAF-cupklassement. De stepraces bestonden uit drie verschillende onderdelen: een ploegenrace, een tijdrit over 1 kilometer en een criterium over 45 minuten plus 1 ronde.

Stepteam Hotel Doesburg won de race bij de heren senioren met vijf seconden voorsprong op Selles Kamperzeedijk 1 en Green White Feet, voor de gelegenheid versterkt met Mario Reijne, die gedeeld tweede zijn geworden. Daarna volgden Selles Kamperzeedijk 2 en 3. Bij Selles Kamperzeedijk 3 kregen de twee heren Eric van der Meide en Gerard Wessels hulp van Melissa Kwint van High Level. En met zo´n team tel je dan mee als herenteam.

2 7 1 77 14 36 71 9 4 39 8 37 75 74 38 49 90 44 10 86 84 48 80 15 Dames 103 51 53 52 85 68 62

Luc van den Hoven Nederlandse Autoped Federatie

1 HS Hans Korbee 2 HS Erik de Groot 3 HS René Elzinga 4 HV1 Mario Reijne 5 HS André Visscher 6 HS Marc 't Hart 7 HV Henri Polman 8 HS Roel van der Velde 9 HS Marco Grevel 10 HS Mathijs Gerrits 11 HS Martin Bonder 12 HS Klaus Küppenbender 13 HV Gerard van Oorschot 14 HV Peter Bomas 15 HS Pieter-Jan Rozing 16 HS Wim Brink 17 HV Paul Settels 18 HS Piet Visser 19 HS Rik van der Molen 20 HV Brian Veltman 21 HV Gerard Wessels 22 HS Arnoud van den berg 23 HV Luc van den Hoven DNF HS Eric van der Meide

1 2 3 4 5 7 6

DJ DS DS DS DV1 DS DS

Hotel Doesburg Selles Kamperzeedijk Selles Kamperzeedijk High Level vd Laan Selles Kamperzeedijk Hotel Doesburg

30 30 30 30 29 28 28 Selles Kamperzeedijk 28 Hotel Doesburg 28 Gevloerd.nl 27 Green White Feet 27 Deutsche Tretroller Club 27 Made 27 Twente 27 Gevloerd.nl 26 Stepteam Zwolle 26 25 Bovenkarspel 25 Selles Kamperzeedijk 25 Selles Kamperzeedijk 25 Selles Kamperzeedijk 24 Selles Kamperzeedijk 24 23 Selles Kamperzeedijk 4

tijd

ronden

stepteam

naam

categorie

Ranking

Uitslag criterium wedstrijd Ede Race nr

Bij de ploegenrace heeft het damesteam van Stepteam High Level, dat bestond uit Mirte Stavenga, Rosanne en Maxime Reijne, de eerste plaats weten te pakken. Alice Klooster van Selles Kamperzeedijk heeft bijna de hele ploegenrace op één sok en één schoen gestept. Ze was namelijk met haar voet tegen het wiel van Janine Knol aangekomen en had daarbij haar schoen verloren. Zij zijn tweede geworden bij de dames.

0:47:37 0:47:38 0:47:47 0:48:18 0:49:13 0:48:00 0:48:04 0:48:42 0:49:10 0:47:43 0:47:59 0:48:50 0:48:56 0:49:09 0:48:53 0:49:17 0:47:52 0:48:19 0:48:38 0:49:33 0:48:36 0:48:40 0:48:43 0:09:36

Rosanne Reijne High Level vd Laan Hermien Koers Selles Kamperzeedijk Janine Knol Selles Kamperzeedijk Conny Brans Oudenbosch Lola Soselisa Twente Linda Grevel Hotel Doesburg Angelique Radstake-Houkes Twente

27 27 25 21 19 18 18

0:46:39 0:46:41 0:47:57 0:47:13 0:47:51 0:45:56 0:48:16

Meiden cadetten 139 1 DC 141 2 DC 133 3 DC 132 4 DC 135 5 DC

Maxime Reijne Mirte Stavenga Alice Klooster Nohroa Hutten Valerie Bomas

High Level vd Laan High Level vd Laan Selles Kamperzeedijk Hit the Road Twente

15 15 15 14 14

0:27:09 0:27:44 0:28:52 0:28:16 0:28:28

Heren pupillen 200 1 HP 174 2 HP 172 DNF HP

Luciën Vonkerman Jacco Mastenbroek Mitchel Brans

Twente Twente Oudenbosch

14 13 2

0:29:15 0:27:25 0:04:26

Meiden pupillen 179 1 DP 195 2 DP 177 3 DP

Melissa Kwint Anne Nap Richelle Brans

High Level vd Laan Twente Oudenbosch

14 14 12

0:29:14 0:29:18 0:27:22

28


de goed ontvangen verrassend was dat Hermien Koers bij de dames senioren als eerste over de finish kwam, Rosanne Reijne finishte 4 seconden achter haar en als derde eindigde Janine Knol. Heren veteraan Mario Reijne werd eerste in zijn categorie. Na hem eindigde Paul Settels uit Vught als tweede en Peter Bomas als derde. Lola Soselisa was de eerste en enige (helaas!) dames veteraan. Bij de dames cadetten was de overwinning voor Maxime Reijne, gevolgd door Alice Klooster en Mirte Stavenga. De snelste jongens-pupil was Jacco Mastenbroek, gevolgd door Florian Küppenbender, Luciën Vonkerman en Mitchel Brans. Anne Nap, nieuwkomer bij de meisjes pupillen, won verrassend van Melissa Kwint, gevolgd door Richelle Brans.

Criterium Kop herenveld criterium, v.l.n.r. Erik de Groot, Mario Reijne, Hans Korbee, Rene Elzinga

Het was niet iedereen duidelijk (Mario!) dat het bij de race om de tijd ging en niet of je wel won van het team waar je tegen reed. Het was dan ook de eerste keer dat er een ploegenrace werd georganiseerd. Voor de toeschouwers was alles heel goed te overzien. Vanaf het terras bij de kantine konden de supporters de hele baan overzien. Het was super weer, lekker zonnig en een lekkere temperatuur. Daarnaast was er ook nog een funrace. Hier deden Linda Grevel met dochter Joy en Valerie Bomas aan mee. En niet te

vergeten natuurlijk het team de Draakjes, bestaande uit Kyra Korbee, Senna Korbee en Robin Radstake. Leuk om ook de kinderen van de senioren steppers op het podium te zien!

Tijdrit Het tweede onderdeel van deze dag was de 1 kilometer lange tijdrit. Eén kilometer lang zo hard steppen als je maar kunt. En reken maar dat de steppers kapot gingen! René Elzinga was gewoon de snelste bij de heren senioren, met heel kort achter hem Hans Korbee. Roel van der Velde wist de derde plaats te behalen. Niet

Het criterium was bijzonder spannend. Op een deel van de baan waren pionnen neergezet om de ronde groter te maken. Hierdoor werd het tellen van de rondes makkelijker voor het telteam wat bestond uit Marco Barendse, Harry Hutten en Thijza Brouwer. De pupillen en cadetten moesten 25 minuten en één ronde steppen, de junioren, senioren en veteranen 45 minuten en één ronde. Bij de cadetten dames hebben Mirte en Maxime goed samengewerkt. Door een goede tactiek hebben zij de overige cadetten dames ver achter zich gelaten. Maxime kwam met 35 seconden voorsprong op Mirte als eerste over de finish.

Uitslag ploegen wedstrijd Ede 1 2 2 4 5 6 7 8 9 1

Team naam Hotel Doesburg 1 Selles Kamperzeedijk 1 Green White Feet 1 Selles Kamperzeedijk 2 High Level vd Laan Selles Kamperzeedijk dames Stepteam Twente Selles Kamperzeedijk 3 Hotel Doesburg dames De draakjes

29

HS HS HS HS DJ1 DS1 HJ1 HS DS2 kids

naf naf naf naf naf naf naf naf fun fun

1e ronde 0:00:49,00 0:00:52,12 0:00:52,00 0:00:52,17 0:00:55,00 0:00:58,00 0:01:04,00 0:01:01,00 0:01:19,00

2e ronde 0:01:37,00 0:01:42,00 0:01:42,00 0:01:41,22 0:01:50,00 0:01:53,00 0:02:06,00 0:02:04,00 0:02:35,00

Finish tijd 0:02:28,00 0:02:33,00 0:02:33,00 0:02:41,80 0:02:43,00 0:02:50,79 0:03:06,11 0:03:11,47 0:03:48,00 0:01:32,02

Samenstelling Hans Korbee, Marc Ypma, Marco Grevel Andre Visscher, Wim Brink, Roel vd Velde Erik de Groot, Martin Bonder, Mario Reijne Arnould vd Berg, Rik vd Molen, Brian Veltman Rosanne Reijne, Maxime Reijne, Mirte Stavenga Hermien Koers, Janine Knol, Alice Klooster Lucien Vonkerman, Anne Nap, Jacco Mastenbroek Eric vd Meide, Gerard Wessels, Melissa Kwint Joy Grevel , Linda Grevel, Valerie Bomas Kyra Korbee, Senna Korbee, Robin Radstake

Autoped Magazine nr 4 - 2008


Vervolg verslag Steprace Ede

Mirte heeft een goede rentree gemaakt na een vervelende blessure aan haar voet. Ruim één minuut na Mirte finishte Alice Klooster. Bij de pupillen meiden heeft Melissa Kwint moeten vechten voor de eerste plaats. Nadat zij samen met Anne Nap uit Twente om de beurt aan kop had gereden en er flink gedemarreerd werd, kwam Anne slechts 4 seconden na Melissa over de finish, gevolgd door Richelle Brans. Voordat de jongens en meisjes pupillen van start gingen, gaf Klaus Küppenbender, de vader van Florian, zijn zoon opdracht gewoon achter cadet Maxime te blijven. Uit de opmerking van Klaus: “Florian was machst du da?”, bleek dat zijn verbijstering groot was dat het Florian niet lukte het Woudenbergse meisje bij te houden. Bij de pupillen jongens wist Florian overigens wel te winnen van Luciën Vonkerman en Jacco Mastenbroek (beide van team Twente). Mitchel Brans is na twee ronden afgestapt. De laatste ronden voor de drie eerste heren senioren spande er echt om. Hans Korbee kwam luid “YES, YES” schreeuwend over de finish, met achter hem Erik de Groot en René Elzinga, die in de race, na de geslaagde demarrage van Erik en Hans, door pech van step moest wisselen. Al even spannend was het bij de dames senioren. De strijd ging tussen Hermien Koers en Rosanne Reijne.

Nederlandse Autoped Federatie

Hermien heeft Rosanne in het criterium niet kunnen verslaan. Na een zeer spectaculaire eindsprint is Rosanne als eerste over de meet gekomen. Rosanne is nog junior, maar heeft dus ook bij de senioren de gouden medaille gewonnen. Mario Reijne eindigde als eerste heren veteraan. Na hem volgden Henri Polman en Gerard van Oorschot. De individuele tijdrit telde samen met het criterium als één NAF-cupclassificatie

in het individuele klassement. Nadat de punten bij elkaar op waren geteld werd buiten in het zonnetje de uitslag door Thijza bekend gemaakt. De exacte uitslag kunt u terug vinden in dit blad en op www.autoped.nl. Het was een mooie, nieuwe, wedstrijd op de NAF-kalender. Hopelijk tot volgend jaar in Ede! Groeten van Margriet en Maxime Reijne

30


Uitslag Ede 1 km wedstrijd Dames senioren en veteranen 51 1 Hermien Koers 103 2 Rosanne Reijne 53 3 Janine Knol 52 4 Conny Brans 85 5 Lola Soselisa 68 6 Linda Grevel

DS DJ1 DS DS DV1 DS

Selles Kamperzeedijk Stepteam High Level - Van der Laan Selles Kamperzeedijk Oudenbosch Twente Hotel Doesburg

Starttijd 0:28:00,00 0:28:30,00 0:25:30,00 0:25:00,00 0:22:30,00 0:22:00,00

geklokte tijd 0:30:05,31 0:30:39,26 0:27:53,47 0:27:38,22 0:25:23,32 0:24:55,18

Eindtijd 0:02:05,31 0:02:09,26 0:02:23,47 0:02:38,22 0:02:53,32 0:02:55,18

Heren senioren en veteranen 1 1 René Elzinga 2 2 Hans Korbee 9 3 Roel van der Velde 5 4 Marco Grevel 7 5 Erik de Groot 14 6 André Visscher 77 7 Mario Reijne 36 8 Marc 't Hart 39 9 Mathijs Gerrits 38 11 Pieter-Jan Rozing 8 12 Martin Bonder 37 14 Klaus Küppenbender 49 16 Wim Brink 90 17 Paul Settels 10 18 Rik van der Molen 74 19 Peter Bomas 75 21 Gerard van Oorschot 86 22 Brian Veltman 48 23 Arnoud van den berg 44 25 Piet Visser 84 27 Gerard Wessels 82 28 Herman radstake 80 31 Luc van den Hoven 15 35 Eric van der Meide

HS HS HS HS HS HS HV1 HS HS HS HS HS HS HV2 HS HV3 HV HV HS HS HV HV HV HS

leukedagweg.nl Hotel Doesburg Selles Kamperzeedijk Hotel Doesburg Green White Feet Selles Kamperzeedijk Stepteam High Level - Van der Laan Hotel Doesburg gevloerd.nl gevloerd.nl Green White Feet Deutsches Tretrollerteam Stepteam Zwolle Vught Selles Kamperzeedijk Twente Stepteam Made Selles Kamperzeedijk Selles Kamperzeedijk Bovenkarspel Selles Kamperzeedijk Twente Prinsenbeek Selles Kamperzeedijk

0:58:00,00 1:00:30,00 0:53:00,00 0:55:30,00 0:57:30,00 0:55:00,00 1:00:00,00 0:52:30,00 0:39:30,00 0:47:30,00 0:49:30,00 0:47:00,00 1:04:00,00 0:39:00,00 0:42:00,00 0:45:00,00 0:50:00,00 0:44:30,00 0:31:00,00 0:36:00,00 0:41:30,00 0:33:30,00 0:30:30,00 0:36:30,00

0:59:55,27 1:02:26,67 0:54:59,05 0:57:31,22 0:59:31,52 0:57:01,68 1:02:01,85 0:54:34,00 0:41:34,10 0:49:36,12 0:51:39,00 0:49:10,78 1:06:11,40 0:41:12,30 0:44:13,60 0:47:15,13 0:52:18,09 0:46:48,27 0:33:19,19 0:38:21,89 0:43:54,07 0:35:58,17 0:33:01,89 0:39:06,72

0:01:55,27 0:01:56,67 0:01:59,05 0:02:01,22 0:02:01,52 0:02:01,68 0:02:01,85 0:02:04,00 0:02:04,10 0:02:06,12 0:02:09,00 0:02:10,78 0:02:11,40 0:02:12,30 0:02:13,60 0:02:15,13 0:02:18,09 0:02:18,27 0:02:19,19 0:02:21,89 0:02:24,07 0:02:28,17 0:02:31,89 0:02:36,72

Meiden cadetten 139 15 Maxime Reijne 133 20 Alice Klooster 141 24 Mirte Stavenga 132 30 Nohroa Hutten 135 33 Valerie Bomas

DC DC DC DC DC

Stepteam High Level - Van der Laan Selles Kamperzeedijk Stepteam High Level - Van der Laan Hit the Road Twente

0:11:00,00 0:10:30,00 0:05:30,00 0:08:00,00 0:07:30,00

0:13:11,24 0:12:45,37 0:07:50,00 0:10:30,11 0:10:03,34

0:02:11,24 0:02:15,37 0:02:20,00 0:02:30,11 0:02:33,34

Jongens pupillen 174 29 Jacco Mastenbroek 175 32 florian Küppenbender 200 38 Luciën Vonkerman 172 40 Mitchel Brans

HP HP HP HP

Twente Deutsches Tretrollerteam Twente Oudenbosch

0:05:00,00 0:19:30,00 0:19:00,00 0:16:30,00

0:07:29,12 0:22:03,00 0:21:41,38 0:19:18,12

0:02:29,12 0:02:33,00 0:02:41,38 0:02:48,12

Meiden pupillen 195 34 Anne Nap 179 37 Melissa Kwint 177 39 Richelle Brans

DP Twente DP Stepteam High Level - Van der Laan DP Oudenbosch

0:13:00,00 0:13:30,00 0:16:00,00

0:15:36,17 0:16:08,38 0:18:47,35

0:02:36,17 0:02:38,38 0:02:47,35

31

Autoped Magazine nr 4 - 2008


Krantenknipsel

Wouderberg

Draadloze Sports Speakers Cy•Fi is 's wereld eerste draadloze sportspeakerset voor de fiets en step. Hij is beschikbaar in twee modellen die bijna alle draagbare muziekspelers aankunnen. De eerste is de ultimate iPod accesoire met CD kwaliteit, en een batterij met een levensduur van 6 uur (€149), en de andere ondersteund Bluetooth-A2DP mobiele telefoons, PDAs en MP3 players(€129).

Protector backpack EVOC Sports Extra lichtgewichte rugtas met afneembare, CE normed back protector dat ook apart gedragen kan worden! Met brede anatomisch gevormde schouder banden, een neoprene riem en draag bevestiging voor een helm. Ook zit er een speciaal vak in de tas voor het meedragen van vloeistof. Nederlandse Autoped Federatie

32


Ingezonden door Conny Brans

Naar de Utrechtse Heuvelrug Om 8.00 uur vertrok ik samen met Richelle naar de Utrechtse Heuvelrug. We hadden het geluk dat we uit het zuiden kwamen en alleen wat natte sneeuw onderweg kregen. Het was echter wel een winters tafereel bij aankomst in Woudenberg. We hadden ons opgegeven voor de inloopsessies. We begonnen met het Autoped Magazine. Hans Korbee vertelde ons dat het hele blad rust op enkele schouders. Toch kwamen er ook wel puntjes naar voren, zoals waarom niet in de digibrief een samenvatting van een activiteit weergeven en een uitgebreid verslag in het Autoped Magazine. Ik vond het wel een geslaagde activiteit om ergens dieper op in te gaan. Hans was zo aan het PR-en dat we de volgende sessie bijna niet hebben kunnen bezoeken. Ik had persoonlijk op meer belangstellenden gerekend.

den besproken en de plannen voor 2009. Tussendoor werden de wereldkampioenen uit Woudenberg, met hun trainer Mario, gehuldigd. Toch leuk dat een gemeente met zo’n initiatief komt. Is weer goed om de stepsport te promoten. Dit had wel tot gevolg dat de jaarvergadering een uur uitliep, zodat degene die in de NAF competitie op 1, 2 en 3 waren geëindigd toch wel heel lang op die fel begeerde beker moesten wachten. Hierbij nogmaals een woordje van dank voor de organiseerde stepteams. Ik wil best een keer de jaarvergadering organiseren, maar ik weet niet of iedereen graag naar het zuiden van het land afreist. Het zou wel een uitdaging zijn, want dan kan de 30 kilometer ook nog over Belgisch grondgebied lopen. Tot ziens bij een volgende activiteit. stepgroet, Conny Brans

Toen begon de tocht van, voor ons, 15 kilometer. We weten uit ervaring dat wanneer je de lange tocht doet je meestal bij terugkomst de broodjes en de soep in een recordtijd moet achterover slaan om weer tijdig bij de ledenvergadering te zitten. Het was een mooi uitgezette route en we hebben nu ook de heuvels in de omgeving van Woudenberg gezien. Na de lunch begon de ledenvergadering. Er hebben wat bestuurswisselingen plaatsgevonden, de activiteiten, inclusief het WK, wer-

Zelf een steptocht organiseren... Even in reactie op het artikeltje hiernaast. De NAF ledenvergadering vindt elk jaar plaats centraal in Nederland. Dus in de regio Utrecht blijft het doel. Begrijpelijk dat we dat als bond centraal in het land willen vergaderen, immers het gaat om de bereikbaarheid van de ledenvergadering. De tocht is randzaak. Iedereen kan uiteraard wel zelf een steptocht organiseren. We merken steeds meer dat organisaties garantie willen op deelname. Het is echter niet zo dat een naam of concept deelnemers trekt, de tochten die ook echt energie steken in deelnemerswerving trekken wel deelnemers. Zelf een tocht organiseren is best te doen. Vraag vrienden, familie, kennissen, verzin een naam voor de tocht, kies afstanden en plan een datum en route. Belangrijk is goede faciliteiten bij start/finish te kiezen, zodat deelnemers zich ook kunnen douchen en omkleden bijv. Informeer bij de NAF wedstrijd & kalender commissie naar de mogelijkheden. thijza@autoped.nl Half januari moet de kalender rond zijn. Dus wacht niet te lang.

www.2wieler www. 2wielerverhuur.nl verhuur.nl Fietsen èn steppen door heel Nederland!

Verder brengen (en halen) we de steps op locatie door heel Nederland!

De Rijnstreek 2wielerverhuur tel. 06-51682805 | info@2wielerverhuur.nl

33

Advertentie

2Wielerverhuur is gevestigd in Utrecht en we hebben op dit moment maar liefst 200 steps in verhuur! We bieden veel arrangementen voor zowel een paar uurtjes als een hele dag, gecombineerd met lunch of diner, vaartochten, bezoek aan musea's en andere activiteiten.

Autoped Magazine nr 4 - 2008


S P G

op de step

Een GPS op de step is dat niet wat overdreven? Je kunt je dat ook afvragen voor een GPS in een auto. Het is niet noodzakelijk, maar het kan heel handig zijn. Kun je de TomTom uit de auto op de step gebruiken of heb je daar iets anders voor nodig? Als je elke keer hetzelfde stukje stept, heb je dan wel iets aan een GPS? Wat kun je nog meer met een GPS, behalve je via de snelste/kortste route naar een bepaald adres te laten navigeren? Welke kaarten zijn er voor een GPS en hoe kan je vooraf een route maken op je computer? Dit is een kleine greep van vragen die ik wil gaan beantwoorden in het AM. Dat doe ik niet in één keer, maar in een paar artikelen. In dit artikel behandel ik twee onderwerpen: Wat is GPS en wat zijn de toepassingen van GPS?

berichten bevatten het tijdstip van het verzenden van het bericht, de locatie van de satelliet en nog wat andere informatie. Als het GPS-apparaat van tenminste drie satellieten berichten ontvangt, kan deze zijn positie op de Aarde berekenen. De nauwkeurigheid van de plaatsbepaling hangt af van verschillende factoren, waarvan ik er hier vier kort bespreek, namelijk locatie, tijdstip, het type GPSapparaat en de Amerikaanse overheid.

Wat is GPS? GPS, oftewel Global Positioning System, is een systeem dat gebruikt wordt om overal op aarde nauwkeurig de positie van het GPS-apparaat te bepalen. Het GPS- systeem bestaat momenteel uit 35 satellieten, die zijn voorzien van zeer nauwkeurige atoomklokken. Van alle satellieten is exact bekend in welke baan ze zich bevinden. Deze satellieten zenden continu berichten richting de Aarde. Deze

Locatie Hoe meer satellieten het apparaat ziet, hoe nauwkeuriger de plaatsbepaling. In een open veld is de ontvangst goed, tussen hoge gebouwen of in een bos matig en in een tunnel is er geen ontvangst. Als de ontvangst heel even wegvalt kan een apparaat aan de hand van de laatst bepaalde richting en snelheid aangeven waar hij denkt dat je bent. Als je echter

van snelheid of richting bent gewijzigd, krijg je een miswijzing.

2. Tijdstip. De meeste GPS- satellieten zijn niet geostationair. Een geostationaire satelliet bevindt zich (gezien vanaf de Aarde ) steeds op dezelfde plek. Communicatie satellieten voor tv en telefoon zijn bijvoorbeeld geostationair. Omdat haast alle GPS- satellieten in een niet-geostationaire baan om de aarde cirkelen, zijn ze dus, vanaf de aarde gezien, steeds op een andere plaats. Het gevolg is dat het GPSapparaat op verschillende tijdstippen, verschillende (aantallen) satellieten ziet.

P G Type GPS-apparaat

Nieuwe GPS-apparaten (met bijvoorbeeld een SiRFstarIII™ chip) kunnen veel beter overweg met zwakke signalen dan oudere typen.

Amerikaanse overheid

De Amerikaanse overheid is de eigenaar van het GPS-systeem. Deze kan bepalen wat de GPS-satellieten naar aarde zenden. Zo kunnen ze het signaal versleutelen, zodat het bijvoorbeeld alleen nauwkeurig is voor het Amerikaanse leger. Om die laatste reden zijn verschillende alternatieven voor het GPS-systeem in ontwikkeling. Deze alternatieve systemen zijn echter op dit moment nog niet interessant voor de consument. Tot zover de werking van het GPSsysteem. Op Internet kun je hier meer informatie over vinden (bijvoorbeeld op wikipedia.nl).

Toepassingen van GPS De toepassingen voor GPS zijn heel divers. Naast de militaire toepassingen, waar het systeem eigenlijk voor ontwikkeld is, zijn er ook vele civiele toepassingen voor de GPS gekomen. De bekendste Nederlandse Autoped Federatie

34


is de GPS voor navigatie in de auto (bijv. de TomTom). Andere toepassingen zijn wellicht minder bekend. Enkele civiele toepassingen zijn: - Navigatie voor boten, vliegtuigen, auto’s, motoren, wandelaars en fietsers. - Volgen van voorwerpen, dieren of mensen door middel van een GPS die ook een zender bevat. Deze verzendt op verzoek of met een vast interval zijn coördinaten. Op afstand kan dan het GPS-apparaat worden gevolgd. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vrachtwagens die vanaf het kantoor gevolgd kunnen worden, het opsporen van een weggelopen huisdier of het controleren van een gedetineerde met huisarrest. - Het loggen van één, meerdere of een hele reeks (kruimelspoor) van plaatsbepalingen voor sporters of landmeters. Voorbeelden hiervan zijn een bedrijf dat een nieuwe kabel aanlegt door een stad. Met een nauwkeurige GPS wordt het tracé van deze kabel bepaald. Een ander voorbeeld is de hardloper die na het sporten kan zien waar hij heeft gelopen en hoe snel hij op een bepaalde plaats liep.

Soorten GPS voor op de step Voor de step zijn twee modellen GPS het beste geschikt. De outdoor- en de fietsmodellen. Deze modellen hebben als overeenkomst dat ze spatwaterdicht zijn en dat de batterij meer dan 10 uur meegaat. Daarnaast kunnen ze loggen, zodat je achteraf kunt zien, waar je hebt gereden en hoe snel je ging. Je kunt deze route bekijken op een (satelliet)kaart met behulp van bijvoorbeeld een computerprogramma, zoals “Google Earth” of “Garmin Mapsource”. Deze routes kun je ook uitwisselen met anderen. Je kunt dan vervolgens je eigen of een route van iemand anders op je GPS zetten en deze route gaan rijden.

in de auto). Ze zijn vooral geschikt voor mensen die zich te voet, op de fiets of per step verplaatsen, bijvoorbeeld wandelaars die niet willen verdwalen (in de bergen), mensen die een spel doen waarbij ze met een GPS een verborgen voorwerp zoeken (geocachen) en mensen die een (toeristische) route willen maken.

S P Tijdbepaling

Met behulp van een GPS kan zeer nauwkeurig de tijd worden bepaald. Bijvoorbeeld als bij een sportwedstrijd op verschillende plaatsen de deelnemers worden geklokt, dan moeten deze klokken synchroon lopen. Veel apparaten zijn geschikt voor meerdere toepassingen. De meeste apparaten zijn echter gespecialiseerd in een bepaald gebied en hebben daarnaast nog een aantal andere functies. Zo zijn TomTom’s (en vergelijkbare toestellen van andere merken) gemaakt voor gebruik in de auto. Ze hebben veel functies die heel handig

De richting die je moet rijden wordt met een pijl weergegeven op je scherm. Door de pijl te volgen, rij je de route. Voor een wandelaar is dit goed te doen, maar als je wat sneller gaat, dan ben je, voordat je het door hebt, de afslag al voorbij. De uitgebreidere modellen

"... Het GPS- systeem bestaat uit 35 satellieten, voorzien van nauwkeurige atoomklokken..." zijn in een auto. Zo kun je bijvoorbeeld met een TomTom files ontwijken en geeft deze gesproken instructies. Voor fietsers en wandelaars de TomTom minder handig, omdat de batterij maar enkele uren mee gaat. Ook is een TomTom niet spatwaterdicht (behalve de TomTom Rider voor motoren). 35

geven echter een kaartje weer op het scherm, zodat je een afslag kunt zien aankomen. Een outdoor-GPS is een beetje een vreemde naam, omdat geen enkele GPS binnen is te gebruiken. Met outdoor wordt bedoeld in de buitenlucht (en niet

Een fiets-GPS is een fietscomputer met een GPS. Sommige modellen kunnen ook je hartslag meten. Ook hebben ze uitgebreide trainingsfuncties. Je kunt van tevoren bijvoorbeeld een training programmeren. Bijvoorbeeld 10 minuten steppen met een hartslag van maximaal 120 , 2 km met een snelheid tussen de 25 en 30 km/uur, 5 minuten rust, 3 minuten met een hartslag boven 155, enz. De trainingsmogelijkheden zijn zeer uitgebreid, maar je kunt natuurlijk ook een simpele training doen: 28 km in één uur. De GPS geeft dan aan hoeveel je van het schema afwijkt. Conclusie: van de verschillende modellen GPS zijn er twee geschikt voor de (tourtocht-)stepper: de outdoor- en de fiets-GPS. Als je de GPS ook voor trainingen wilt gebruiken, is alleen de fiets-GPS geschikt. In het volgende artikel bespreek ik van beide soorten één model, namelijk de Garmin gpsMap60 (outdoor) en de Garmin Edge (fiets).

Erik de Groot Autoped Magazine nr 4 - 2008


Door stepper Dick Klooster

"Die goeie ouwe tijd"

1988: Het jaar dat Oranje de Europese titel won. Ik weet dat we met de stepploeg tijdens de voetbalfinale onderweg waren naar een estafettewedstrijd in Bolsward. Wat een feest halverwege in de auto toen het laatste fluitsignaal klonk en Nederland Europees kampioen werd. Nee, we bleven niet thuis, zelfs niet voor de finale van een EK voetbal. Steppen gingen we. En estafettes steppen is de mooiste en meteen ook de zwaarste tak van de stepsport. In die tijd reden we per seizoen een achttal estafettewedstrijden. De meeste hiervan werden toen nog georganiseerd in Noord Holland. Wedstrijden over twee uur met een team van vier personen. Jaren daarvoor stepte men soms zelfs wedstrijden van drie uur met vijf man. Wat een geweldige wedstrijden waren dat, met heel veel vaste estafetteploegen. Ik zie nog zo die super spannende wedstrijden voor me tus-

sen de ploegen van Schagen en Kool uit Sijbekarspel. Later ging die strijd tussen Kamperzeedijk, Tijgerboys en Schipperkozijnen. Het mooie aan de estafette is natuurlijk de strijd tussen meerdere teams, de stress in de wisselzone en de behendigheid en lef met het wisselen. Dat er toen veel meer op getraind werd zag je vooral tijdens de wissels. Er werd echt niet ingehouden voor de wissel maar er werd op volle snelheid gewisseld. Je kunt wel nagaan dat de conditie van de meeste steppers toen super was, wanneer je

zoveel zware intervalwedstrijden reed met een hartslag die iedere ronde die je stepte in het rood zat en dit anderhalf of twee uur lang. Dan kun je wel nagaan dat het conditioneel wel goed zat. Voor mij was het estafette-steppen de basis voor de vele overwinningen die ik toen behaalde. Door het vele tempowerk in de estafettes kon ik goed de tempoversnellingen in de gewone wedstrijden volgen. Ik vind het dan ook zeer jammer dat er bijna geen estafettes meer gereden worden. Altijd veel publiek, ploegen moesten steppers werven en natuurlijk altijd veel spektakel. “Vroeger was zo gek nog niet�. Dick Klooster

1992 Nederlandse Autoped Federatie

36


Krantenknipsels uit de oude doos

Kamperzeedijk

37

Autoped Magazine nr 4 - 2008


kleurplaat Nederlandse Autoped Federatie

38


door Luciën Vonkerman

Ik step de pen door! Zal ik het begin van mijn step carrière maar eens gaan vertellen. Het begon allemaal met een buurt feest, de zogenaamde Krabbendag. Dan gaan de volwassenen altijd iets leuks met ze allen doen. En deze keer gingen ze eerst steppen en daarna wat eten. ’s Ochtends kwam Vincent Gooiker steppen brengen. Toen ik ze zag dacht ik:,, Cool”, en toen ik er even op mocht rijden, dacht ik:,, Ik moet er 1 hebben”. Maar dat bleef eerst bij denken, want ze moesten weg. Maar ik dacht:,, Ze komen toch nog wel terug”. Uiteindelijk waren ze ’s avonds weer terug en toen vroeg mijn broer of er ook een jeugdgroep was. Toen dacht ik:,, Shit, te laat!”. Vincent schreef ons nummer op, want hij wilde inderdaad een groep oprichten. Hij zou ons bellen als het zover was. Het duurde ongeveer 9 maanden. Toen op de bewuste dag belde Vincent. Hij vroeg of mijn broer nog wilde, maar hij wilde niet.

Ik dacht: ,,Yes”, en ik vroeg snel aan mam: ,,Vraag dan of ik mag.” Dat deed ze en het mocht. Ik was wel een beetje jong, maar dat maakte niet veel uit. Nu nog een step. Ik heb eerst een rode step geleend, want ik wilde een unieke step. Op een dag belde Vincent, die zei dat hij een unieke step had binnengekregen. ,,een gele step”, zei hij. Het leek me een mooie step. Ik ben op een woensdag gaan kijken en ik vond hem heel mooi. Ik wist zeker dat ik die wilde hebben. En een paar dagen later had ik die step. En toen maar steppen. Zo is het gegaan. Nu heb ik 6 medailles. Dit zijn ze uit 2007: NK sprint 1e, tijdrit 2e, Almere stepcross 1e en de avondfietsvierdaagse. Uit 2008: NK sprint 2e en Almere stepcross 2e. En ik heb ook een paar bekers gewonnen in 2007, namelijk estafette 2e, steptijdrit 1e, 4.6 km 2 e, NAF–teamcup 1e, NK-individueel 2e en

NAF-cup 1e. In 2008: Afsluitdijktijdrit 1e, Den Helder 1e, stimuleringsprijs, steprace Ede 2e, NK-wisselbeker 1e, WK 3e, WK 2e en NAF-cup 2 e . Dit waren ze niet op volgorde van datum, want dat weet ik niet allemaal meer. Ik step de pen door aan Mario Reijne. Groetjes, Luciën Vonkerman

"Die goeie ouwe tijd" (pag 36).

39

Autoped Magazine nr 4 - 2008


Meld u aan voor de stepslee mailingen

De NAF-Stepslee commissie warmt zich op... Met het afsluiten van het stepseizoen 2008 op 22 november tijdens de ledenvergadering, begint het bij menig stepper te kriebelen. Kunnen we deze winter de stepslee weer uit de schuur halen? De stepsleecommissie kan daar maar één antwoord op geven: JA!

Uiteraard kunnen we niet voorspellen of we een strenge winter krijgen. We hopen het natuurlijk wel, want ijspret op Nederlands natuurijs is het ultieme doel. Toch hoef je niet met je stepsleetje langs de sloot te blijven wachten tot hij is dichtgevroren, want er zijn voldoende alternatieven.

Nieuw soort kunstijs De stepsleecommissie is naar Heerenveen afgereisd om daar een nieuw type kunstijsbaan te testen (www.glice.nl). Deze organisatie is erg geïnteresseerd in onze sport en ziet een samenwerking wel zitten. Elders in dit Magazine vindt u hierover een verslag.

Stepslee try-out Gedurende de komende winter, vanaf medio december, zullen we een aantal keren een stepslee try-out organiseren op de ijsbanen van Alkmaar, Leeuwarden en Groningen. Tijdens deze sessies, welke meestal in de avonduren zullen plaatsvinden, kun je de stepslee eens uitproberen

en ervaren hoe soepel een stepslee over het ijs gaat. Een waarschuwing is echter wel op zijn plaats. Er is een hele reële kans dat je dit leuker gaat vinden dan steppen! Samen met deze try-out sessies is er, voor de wat meer ervaren stepsleeërs, gelegenheid om te werken aan de techniek en zo wat trainingskilometers te maken. Exacte data en tijdstippen zullen z.s.m. worden vermeld op www.autoped. nl/stepslee. Momenteel is de woensdagavond in Alkmaar het meest concreet.

Winterberg Zo’n stepslee try-out smaakt natuurlijk naar meer. Het is best leuk op een kunstijsbaan, maar er gaat niets boven echt ijs en/of sneeuw. Daarom organiseren we in februari/maart één of meerdere tochten naar Winterberg. Dit grootste skigebied boven de Alpen is een perfect speelterrein voor de stepslee. De langlaufroutes zijn perfect om eens langere tochten te ervaren op de stepslee. Ons streven is om minimaal één keer naar Winterberg te

gaan voordat de evenementen in Finland en Zweden van start gaan, zodat eventuele Nederlandse deelnemers niet onvoorbereid aan de start staat. Aangezien Winterberg goed bereikbaar is vanuit Nederland, is het ook mogelijk om op één dag heen en terug te gaan. Het hoeft dus niet perse een heel weekend te zijn. Ook deze data staan nog niet vast, maar zullen worden vermeld op www.autoped.nl/stepslee Na deze voorbereidingen gaan we op voor het serieuze werk. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er in 2009 geen trip naar de Weissensee worden georganiseerd. We hebben besloten om het eens wat noordelijker te zoeken.

Kuopio, 22 februari 2009 Een reisje naar Finland, het thuisland van de steplsee-cracks, mag eigenlijk niet ontbreken. Kuopio, dat onderin Lapland ligt, is ook bij schaatsers een bekende locatie. Menig marathon is daar al gereden, evenals de alternatieve elfstedentocht. Op 22 februari 2009 zal de Vicktor Balck race worden verrenden. Deze race gaat over een afstand van 100 kilometer. Laat je niet afschrikken door de afstand, er zijn namelijk ook kortere afstanden mogelijk. De stepsleecommissie heeft het voornemen naar deze race af te reizen en nodigt iedereen uit om ons te vergezellen. Meer informatie hierover vindt u op www.iksaworld.com en www.potku. fi/balckhome.

Op Zweeds avontuur

Janine Knol, Roel vd Velde en Charlotte de Mole tijdens de stepslee tryout 17 december. Nederlandse Autoped Federatie

De Vikingarännet 2009 (op 8 of 15 februari 2009). In Zweden worden sinds 1997 lange-afstandwedstrijden georganiseerd. Hierbij zijn ze geïnspireerd geraakt door de Elfstedentocht. In dat jaar werd de eerste race van 80 kilometer georganiseerd. Niets klunen, geen dweilorkest, 40


evenementen. En mensen die berichten van stepslee activiteiten per mail willen ontvangen kunnen zich nu aanmelden op onze geheel geautomatiseerde stepsleemailinglist. Surf naar www.autoped. nl/stepslee en meld je aan. Al aangemeld en weet je niet meer zeker of je er nog in staat? Meld je gewoon nog een keer aan. Het systeem vist dubbel aangemelde personen er gewoon automatisch uit.

Oproep voor geïnteresseerden!! Schrijf je in voor 1 januari 2009.

maar 80 kilometer over dik ijs door de mooie Zweedse natuur. Sinds die tijd wordt deze tocht ieder jaar georganiseerd, waarbij de start of finish (afhankelijk van de windrichting) in Stockholm is. Een super schaatsevenement, waarbij stepsleeërs van harte welkom zijn. De afstanden waarover wedstrijden/ toertochten worden gereden zijn 20, 50 of 80 kilometer. Dit zijn hele reële afstanden voor éénieder die een beetje conditie heeft. De organisatie heeft twee mogelijke data waarop dit evenement wordt gereden. Dit in verband met weersomstandigheden (storm, te hoge of te lage temperaturen). Deelname aan dit evenement zal mogelijk vanwege de, op dit moment nog onduidelijke, datum een last minute actie gaan worden, maar het is de moeite van

het bezoeken waard. Je kunt dan ook gelijk van de gelegenheid gebruik maken om Stockholm te bezichtigen. Op zich al een goede reden om je in te schrijven voor dit evenement.

Stepslee safari Een absolute topper op de stepsleekalender zal deze stepsleesafari in Zweden gaan worden. Gedurende 3 of 4 dagen zullen we van blokhut naar blokhut trekken. De afstanden die dan dagelijks op tourtocht-tempo zullen worden overbrugd zullen gemiddeld 30-40 kilometer zijn. Je bagage zal dan vervoerd worden, zodat je deze niet op je sleetje hoeft mee te zeulen. Wel zul je overdag zelfredzaam moeten zijn, dus voldoende proviand mee moeten nemen. Op deze manier zul je de schitterende Zweedse natuur echt beleven. Gedurende deze tocht zal er begeleiding zijn van een ervaren gids. Deze kent het gebied op zijn duimpje en zal de mooiste plekjes laten zien. Deze trip is nog in de uitzoekfase, dus we kunnen het nog niet concreet maken. We hopen dat we jullie warm hebben gekregen voor deze leuke wintersport. Houd de website www.autoped. nl/stepslee goed in de gaten voor meer info of mail naar gerben@autoped.nl of Charlotte@autoped.nl wanneer je op de hoogte wilt blijven over één of meerdere

41

Graag willen we inventariseren wie er eventueel belangstelling heeft voor het stepslee-programma. Bij deze dus het verzoek om je aan te melden voor de stepslee-mailinglist via www.autoped. nl/stepslee . Ook kunt u rechtstreeks vragen stellen aan de commissieleden via gerben@autoped.nl of charlotte@autoped. nl (vermeld je interesse in één of meerdere activiteiten). Je zit nergens aan vast, want je geeft je hiermee niet op voor één van deze evenementen. Wel geef je je interesse aan en kunnen we de plannen eventueel bijsturen aan de wensen van de geïnteresseerden. Dus als je deze winter op wintersport wil, maar wel eens iets anders wil dan het standaard snowboarden, meld je dan voor 1 januari bij de stepsleecommissie! Met vriendelijke groet, De Stepsleecommissie stepslee@autoped.nl

Tryout 17 dec Alkmaar Het stepsleeën was leuk in Alkmaar (wel veel te kort). Meerdere NAF-leden deden mee afgelopen woensdagavond tijdens de eerste tryout in Alkmaar op de ijsbaan. En het ging super. Ook de priksleeërs vonden het leuk dat we er weer waren. Als u op de hoogte wilt blijven van dit soort tryouts, surf dan naar www.autoped.nl/stepslee en meld u aan voor de stepslee mailingen, dan blijft u geinformeerd.

Autoped Magazine nr 4 - 2008


Stepgeschiedenis is Brabantse OSS

Stepcross in Oss was mooi en zwaar! Op zaterdag 11 oktober was het dan zover; De Stepcross in Oss. Voor het eerst in de stepgeschiedenis werd er in Oss een NAF-cupwedstrijd georganiseerd. En wat voor één! Mooi weer, enthousiaste deelnemers en vrijwilligers en een mooi, maar zwaar parcours. De wedstrijd stond in het teken van Doe een Wens, een stichting die de laatste wens van ernstig zieke kinderen vervult.

Vanaf vrijdagmiddag zijn Marco Grevel en Hans Korbee druk in de weer geweest om het parcours aan de Aengelbertlaan in Oss gereed te maken voor de wedstrijd op zaterdag. Ook zaterdagochtend stonden zij al vroeg in het bos om het parcours goed uit te zetten. En op de achtergrond regelde Bianca Korbee heel veel praktische zaken voor het evenement. ,,Veel en zwaar werk, maar het is het waard geweest”, gaf Marco naderhand aan. ,, Zowel de deelnemers als de vrijwilligers waren achteraf zeer te spreken over de wedstrijd en daar doen we het voor!”, gaf Hans aan.

Parcours Het parcours was ondanks de regen die in de periode voorafgaande aan de cross gevallen was redelijk goed. Twee weken voor de cross werd er op een deel van het parcours nog een Grand Prix Motorcross gereden en in het weekend voor de cross waren er op het circuit nog veel vierwiel aangedreven auto’s in de stro-

Nederlandse Autoped Federatie

mende regen actief. Desondanks heeft de terreinbeheerder van de faciliterende Motorclub Oss uitstekend werk geleverd door het terrein “stepbaar” op te leveren aan de organisatie. Het parcours ging deels over het crosscircuit en deels door het naastgelegen bosgebied. Daarnaast moest er ook een stuk over een asfaltweg gestept worden. En dat was voor de meesten een stuk van “even bijkomen”. De stevige klim, waar iedereen lopend naar boven moest en de zuigende afdaling waren erg zwaar en ook in het bosgebied kon men het niet rustig aan doen. Kortom, een zwaar parcours in een mooie setting met veel variatie in de vorm van tunneltjes, bospaden, zand en gras. En ondanks dat het zwaar was vond iedereen het schitterend. ,, Het was een echte cross” ,zei één van de deelnemers.

alle hoofdrolspelers in de diverse klassementen waren echter aanwezig. En dat was toch een minpuntje.

De wedstrijd

Rosanne Reijne (Stepteam High Level-van der Laan) uit Woudenberg won de race bij de dames-junioren. Zij won ook de race bij de dames-senioren. Hier klopte zij Janine

In Oss gingen een aantal beslissingen vallen in de NAF-cup. Het was immers de laatste NAF-cupwedstrijd van 2008. Niet

Bij de jongens-pupillen won Hielke Spanjer uit Doesburg de wedstrijd voor de Duitse pupillen Jens Jansen en Florian Kuppenbender. De directe concurrent van Florian voor de NAF-cuptitel in deze categorie, Luciën Vonkerman van Stepteam Twente, was niet aanwezig. Hopelijk is Hielke Spanjer een blijvende aanwinst voor volgend seizoen. Bij de meisjes-pupillen ging de overwinning naar Melissa Kwint uit Woudenberg van Stepteam High Level-van der Laan. Maxime Reijne, ook al uit Woudenberg, won bij de meisjes-cadetten voor club- en plaatsgenote Mirte Stavenga en Alice Klooster van Stepteam Selles Kamperzeedijk.

42


Knol van Stepteam Selles Kamperzeedijk en Charlotte de Mol van Stepteam Heerenveen. Bij de heren-veteranen ging de overwinning naar Mario Reijne (Stepteam High Level-van der Laan). Hij versloeg Brian Veltman (Selles Kamperzeedijk) en Luc van den Hoven uit Prinsenbeek. René Elzinga uit Hilversum versloeg in de heren-seniorenrace Erik de Groot van Green White Feet uit Groningen. Op de derde plaats eindigde Peter Groeneveld uit Oldenzaal. Peter was om 02.30 u. (in de nacht!) op de step uit Oldenzaal vertrokken en had de 148 kilometer in ruim 6 uur afgelegd. Dat maakte de prestatie van Peter nog specialer. Helaas konden Hans Korbee (vierde) en Marco Grevel (elfde) door al hun organisatoire beslommeringen deze keer niet meestrijden om de podiumplaatsen. De prijzen werden uitgereikt door judoka Deborah Gravenstijn, winnares van de zilveren medaille in Beijing. Daarnaast was er speciaal voor de sponsoren van het evenement een estafetterace georganiseerd. Helaas voor de organisatie konden niet alle sponsoren op dit tijdstip een team op de been brengen. Gelukkig waren een groot aantal steppers bereid om samen een team te vormen en deel te nemen aan de estafette en zo toch een leuk deelnemersveld te creëren. Waarvoor hulde. De eerste plaats in deze race ging naar het team van Green White Feet (Erik de Groot, Mario Reijne en Martin Bonder). Zij versloegen het team van Stepteam

43

Hotel Doesburg (Joan Peelen, Peter Taai en Richard Spanjer). Winnaar van de sponsoren werd het team van de Feel Good Foundation (Linda Grevel, Marco Grevel, Hans Korbee). Lokale winnaars waren de teamleden van Bakker Gerard. Zij versloegen de PASC (Post-actieven Sport Club, een groep van gepensioneerde militairen van Vliegbasis Gilze-Rijen) en het team van Sport 2000-Herman Teeuwen. Het team van Bakker Gerard ging derhalve met de grootste beker naar huis.

Doelstellingen De organisatie had twee doelstellingen voor ogen voor het evenement. Op de eerste plaats wilde de organisatie zoveel mogelijk geld inzamelen voor de Stichting Doe een Wens. Het bedrag dat uiteindelijk door penningmeester Marco Grevel is overhandigd aan Doe een Wens bedroeg € 781,10. De tweede doelstelling was het promoten van de stepsport in de regio Oss. De wed-

strijd was absoluut een promotie voor de stepsport. Helaas voor de organisatie is dit echter niet over gekomen op de regio Oss, aangezien er uit deze regio geen deelnemers extra zijn gekomen en ook de publieke belangstelling voor het evenement tegenviel. Voorafgaande aan het evenement is er voldoende media-exposure geweest met artikelen in de diverse lokale weekbladen en televisie-optredens van Hans Korbee. Daarnaast was het voor de organisatie jammer dat een aantal steppers en stepteams het lieten afweten en afwezig waren in Oss. Het was, voor de promotie van de stepsport in het algemeen en de gedane arbeid van de organisatie in het bijzonder, goed geweest wanneer het startveld nog beter gevuld was en alle stepteams vertegenwoordigd waren. Heuglijk feit was wel de aanwezigheid van Esa Mononen uit Finland en Lars Kessler, de familie Kuppenbender, Joachim Sternal en Paul Dahlke uit Duitsland. Hans Korbee

Autoped Magazine nr 4 - 2008


126 km door 't Noord Hollandse landschap

Steprondje West Friesland Na twee Brabantse Steproute-afleveringen deze keer de eerste inzending van één van de leden, Piet Visser. Deze zomer stond in het ‘Noordhollands Dagblad’, de regionale krant uit de regio waar Piet woonachtig is, dat de Westfriese Omringdijk 700 jaar bestond. West-Friesland is geen deel van de provincie Friesland, maar van de provincie Noord-Holland.

West-Friesland beslaat het gebied tussen de steden Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Schagen en Alkmaar en is volledig omringd door een dijk, de Westfriese Omringdijk. Zijn relaas.

126 kilometer De dijk is, behalve in Alkmaar, overal nog goed te zien in het landschap. De krant deed een oproep aan lezers om deze dijk te gaan bewandelen. In twaalf etappes

en zodoende moest ik een paar lange stukken over puinkorrelpad en rijplaten heen rijden. De herinneringen aan het Pieterpad van vorig jaar kwamen weer naar boven… Na 30 kilometer, voorbij Oudendijk, was het tijd voor een broodje en wat drinken. Dus ik een plekje gezocht in de zon en al snel kwam er een boer nieuwsgierig naar mijn autoped kijken. Na een leuk gesprek was het na 10 minuten weer tijd om op te steppen.

"... De herinneringen van het Pieterpad van vorig jaar kwamen weer boven ..." werd de jarige Westfriese Omringdijk, met een lengte van 126 kilometer, eind juli door bijna honderd lezers bedwongen. Ik dacht:,,Dat is ook een leuke uitdaging om dit eens op één dag met de step te doen”. Nu woon ik zelf in Bovenkarspel, vlakbij deze dijk. Elke week rijd ik wel een stuk van deze dijk tijdens mijn wekelijkse rondje(s), maar de andere kant van de dijk was mij vrij onbekend. Dus ik op internet zoeken naar de juiste route en van de onbekende stukken had ik printjes gemaakt. Toen nog wachten op een mooie dag. Op zaterdag 20 september was het zover. Die dag was de weersverwachting, met zonnig weer, 18 graden en bijna windstil, gunstig. De ideale gelegenheid. Om 7.45 uur vertrok ik van huis op weg naar de Omringdijk, die bij mij vandaan een kilometer ver is. Nu kun je natuurlijk de dijk of linksom of rechtsom rijden. Ik had besloten om eerst richting Hoorn te rijden. Tussen Enkhuizen en Hoorn is Rijkswaterstaat bezig om de dijk te verstevigen Nederlandse Autoped Federatie

Bij Alkmaar aangekomen is het moeilijk de route daar te volgen. De dijk is daar namelijk vlak gehaald. Maar daar had ik de printjes voor mee genomen. De route door Alkmaar lag echter op de schop, zodat ik daar een alternatieve route moest zoeken.

Fantastisch uitzicht Tijdens de steptocht zie je allemaal dingen die je aan het denken zet. Zo heeft de dijk vroeger bescherming geboden aan het water van bijvoorbeeld de Beemster, het Wieringermeer en Schermer. Er is een dijk naast gelegd, zodat een kanaal ontstond en zo zijn die meren leeggepompt en polders geworden. Ook een deel van het Noord-Hollands Kanaal is zo aangelegd. Midden in Alkmaar staat eenzaam een Westfriese boerderij, de weilanden van vroeger zijn natuurlijk opgeslokt door nieuwbouw en uitbreiding van de stad. Voordat de Hondsbossche zeewering er was klotste het Noordzeewater regelmatig tegen de dijk aan. Om 12 uur had ik de helft van de route

er op zitten en was het weer tijd voor een broodje en wat drinken. Ik was voorbij Krabbendam en vond een leuk bankje. Het uitzicht bovenop de dijk was fantastisch. Uitzicht over Warmenhuizen en de Noordzee. Ondanks dat ik daar prachtig zat wilde ik na een kwartier toch weer mijn steptocht voortzetten. Het viel me op dat er op de dijk weinig autoverkeer was, maar dat vindt ik niet erg, want zo kun je nog meer van de omgeving genieten. Bij Schagerbrug aangekomen werd de dijk onderbroken door een kanaal, zodat ik een paar kilometer moest omrijden. Na de laatste pauze bij het tankstation van Lambertschaag kwam ik via Medemblik en Enkhuizen om 16.15 uur weer in Bovenkarspel aan. De teller stond op 133 kilometer. De volgende dag, nog nagenietend van de mooie steptocht, dacht ik er gelijk al aan om de tocht volgend jaar nogmaals te rijden. Wie gaat er mee? Piet Visser (piet@autoped.nl)

Heeft u een mooie route en wilt u die delen met andere steppers? Mail het naar redactie@autoped.nl.

44


Stepbanden Eén van de belangrijkste onderdelen van een step zijn de banden. Het lijkt allemaal zo gewoon, maar wat weten we nu eigenlijk van banden? In dit artikel wat achtergrondinformatie over banden.

De afmetingen van banden worden tegenwoordig beschreven overeenkomstig de Europese band- en velgnorm ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization). Deze maataanduiding (bijv. 28-355) geeft de breedte (28 mm.) en de binnendiameter (355 mm.) van de band aan. Ook wordt er nog wel gebruik gemaakt van een inchaanduiding (bijv. 16 x 1,50). Deze geeft ongeveer de buitendiameter (16 inch) aan en de bandbreedte (1,50 inch). Door middel van de ETRTOaanduiding weet elke bandenleverancier in Europa exact welke band bedoeld wordt. Alleen de Fransen willen nog wel eens afwijken. Banden zijn er in allerlei soorten en maten. Een band bestaat uit drie basiselementen, namelijk het karkas, een hielkern en een rubber loopvlak. Sommige banden beschikken daarnaast over een speciale anti-leklaag. Het karkas is het skelet van de band, veelal bestaande uit nylon en rubber. Dit geeft de band de nodige stabiliteit. Het karkasweefsel heeft een bepaalde dichtheid. Deze wordt aangegeven in Ends per Inch of Threads per Inch (EPI of TPI). Hoe hoger dit getal is, hoe dichter het karkas geweven is. Een dicht geweven karkas geeft een geringere rolweerstand en verbetert de lekbescherming. De hielkern bestaat meestal uit staaldraad of, bij vouwbanden, uit aramidevezels. De hielkern bepaalt de banddiameter en zorgt voor een juiste passing op de velg. Het rubber loopvlak bestaat uit meerdere bestanddelen. De belangrijkste daarvan zijn natuurlijk caoutchouc en synthetisch caoutchouc. Caoutchouc is een rubbersoort dat afkomstig is van bomen uit het Amazone-gebied. De speciale anti-leklaag bestaat meestal uit natuurlijk caoutchouc en kevlarvezels. 45

In principe zijn er vier soorten banden, namelijk een draadband met een staaldraadkern in de bandhiel, een vouwband, waarbij het staaldraad is vervangen door een bundel kevlarvezels waardoor de band op te vouwen is en lichter wordt (maar ook duurder!). Daarnaast bestaan er tubes waarbij de binnenband direct in de buitenband genaaid is die op een speciale velg is geplakt en een tubeless band waarbij geen binnenband nodig is, maar waarbij de band en de velg zodanig zijn geconstrueerd dat ze elkaar afsluiten. Dit systeem wordt alleen in de MTB-wereld toegepast, omdat men daar met een lagere bandenspanning rijdt. Bij een bandenspanning van 4 bar of hoger wordt de band namelijk van de velg af gedrukt.

maar bij een smalle band ontstaat een langer rijvlak. Door de grotere lengte van het rijvlak wordt de rolbeweging van de band tegen gewerkt omdat de band meer vervormt door de sterkere afvlakking. Bij brede banden ontstaat minder afvlakking in de looprichting van de band en blijft hij ronder en rolt deze dus lichter. Dit gaat echter alleen maar op bij een gelijke bandenspanning. Daarom rijden de wedstrijdrijders op smalle banden. Doordat je smalle banden harder kan oppompen (soms wel tot zo’n 10 bar of meer) veren die banden ook minder in. Ze rijden dan ook wel minder comfortabel. Echter, bij een gelijkmatige snelheid van zo’n 20 kilometer per uur rijden bredere banden beter.

Rolweerstand Rolweerstand is de energie die bij het afrollen van de band verloren gaat. Dit energieverlies ontstaat door een voortdurende materiaalvervorming van de band. De rolweerstand wordt onder andere beïnvloed door de bandenspanning, de banddiameter, de bandbreedte en het profiel van de band. Bij een egale ondergrond (bijv. asfalt) geeft een hogere bandenspanning minder vervorming van de band en daardoor een lagere rolweerstand. In het terrein echter geeft een lagere bandenspanning juist een lagere rolweerstand. Dit komt doordat een lagere bandenspanning oneffenheden beter verwerkt en de band minder diep wegzakt in het terrein.

Op een egale weg heeft het profiel van de band nauwelijks invloed op de rijeigenschappen. De grip tussen weg en band wordt alleen door de wrijving tussen rubber en weg tot stand gebracht. Een step heeft geen last van aquaplaning. Het contactoppervlak is veel kleiner dan bij een auto en de druk per vierkante centimeter is veel hoger. In een autoband pomp je vaak zo’n 2,3 bar terwijl in de gemiddelde fietsband al gauw 4 bar of meer gaat en deze is veel minder breed. Aquaplaning zou theoretisch pas kunnen plaatsvinden bij een snelheid van rond de 200 kilometer per uur. En de stepper die dat haalt moet volgens mij nog geboren worden!

Brede banden rijden lichter dan smalle banden. Dat komt door het inveergedrag van de band. Iedere band vlakt onder belasting aan de onderzijde iets af waardoor een recht rijvlak ontstaat. Een brede band veert echter meer in de breedte in,

In een volgend Magazine besteden we aandacht aan de lekbescherming van banden, binnenbanden en andere bandenwetenswaardigheden.

Hans Korbee Autoped Magazine nr 4 - 2008


Kort stepnieuws

Hebt u kopij voor kortnieuws? mail het door naar redactie@autoped.nl

Pieten die petten

In diverse plaatsen zoal Almere en Veenendaal waren de pieten dit jaar weer op de step te zien. Ook in Wijk bij Duurstede was er een piet op een rode step.

Sociaal Planbureau: "het gaat goed met de sport" ARNHEM - NOC*NSF reageert enthousiast op de Rapportage Sport 2008 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). “Het gaat goed met de sport”, zei Erica Terpstra bij de presentatie van het rapport in Den Haag. “Mooie groeicijfers op alle vlakken, bijna in de Top 10 en veel belangstelling en erkenning van bestuurlijk en politiek Nederland voor de maatschappelijke betekenis van de sport.” Volgens de voorzitter van NOC*NSF houdt de Rapportage 2008 Nederland scherp. “We gaan de goede kant op met de sport, maar terecht wordt de vraag gesteld of we met elkaar wel genoeg investeren om de werkelijk noodzakelijke slag te maken naar de in het Olympisch Plan 2028 beschreven sportieve toekomst van Nederland.” NOC*NSF is blij met alle interessante gegevens en cijfers over de Nederlandse sport die in het rapport staan. Meten is immers weten. Een sporter die weet waar hij of zij staat, kan een doel bepalen, de route uitzoeken en dan toegewijd, met Nederlandse Autoped Federatie

veel geduld en doorzettingsvermogen, aan de slag. De rapportage Sport 2008 maakt die weg ook beleidsmatig mogelijk. De cijfers liegen er niet om: weer meer sporters, een grotere werkgelegenheid en een hogere omzet. Sport wordt een steeds belangrijkere branche in onze samenleving. Het gaat dus goed met de sport, maar de gepresenteerde feiten geven NOC*NSF ook te denken: 2 miljoen klanten van fitnesscentra besteden in 2.000 fitnesscentra gezamenlijk evenveel als de bijna 5 miljoen verenigingssporters bij onze 28.000 verenigingen. De georganiseerde sport heeft dus 2,5 x zo veel deelnemers en meer dan 10 x zo veel ‘filialen’ en toch maar dezelfde omzetcijfers. De 2 miljoen fitnessklanten worden bovendien bediend door drie keer zo veel professionals, dan er beschikbaar zijn voor de 5 miljoen verenigingssporters. Daarvan is dan ook nog een aanzienlijk deel jeugd.

Hierbij komt de vraag op of de 52.000 fte aan kosteloos vrijwilligerswerk tegen zo veel profijtbeginsel opgewassen zal zijn en of de sportvereniging voor iedereen uitdagend en bereikbaar kan blijven. De georganiseerde sport moet meer zelfbewust duidelijk maken dat ook in de sport de kost voor de baat uit dient te gaan. Het dalende marktaandeelcijfer van de georganiseerde sport zou kan dan weer worden omgezet in een voor de branche en voor de samenleving noodzakelijke stijging. De Rapportage 2008 kijkt ook vooruit. Een aansprekend voorbeeld daarvan is de analyse van het accommodatievraagstuk. Als het zo is, zegt het SCP, dat de vraag naar sport nog meer zal toenemen, hoe zit het dan met het aanbod, de accommodaties? Die zijn in het sportbeleid onderbelicht. Een probleem daarbij is dat de kosten veelal worden gedragen door de gemeenten, zonder dat zij daar de geldelijke opbrengsten van plukken. Die komen terecht bij anderen zoals ondernemers, zorgverzekeraars en de rijksoverheid 46


Wisselingen in de redactie Het is goed een actief redactie te hebben. We zijn nog steeds op zoek

Colofon

naar mensen een jaar in de redactie willen zitten en artikelen willen

Het Autoped Magazine informeert

schrijven, foto's maken, kopij redigeren, adverteerders zoeken.

haar lezers over vrijwel alles wat er op stepgebied gebeurt in

Aan het einde van 2008 hebben er wat wisselingen in de redactie plaatsgevonden. Marc Ypma heeft vanwege drukke bezigheden besloten voorlopig even uit de redactie te treden. Daartegenover staat de komst van Stephan Bouman, de fotograaf van Stepteam High Level. Behalve fotograferen kan hij ook schrijven en dat zullen we de komende tijd gaan zien. Verder bestaat momenteel het AMteam uit René Elzinga (redactie), Gerben Koridon (redactie en verspreiding), Thijza Brouwer (opmaak) en Hans Korbee (eindredactie). We kunnen echter nog steeds mensen gebruiken om iedere keer weer voor alle leden het Autoped Magazine te verzorgen. Het AM is immers een blad

door de leden voor de leden! De deadlines voor 2009 zijn bepaald op 20 februari (AM 1), 20 mei (AM 2), 20 augustus (AM 3) en 20 november (AM 4). Doelstelling is om het Magazine te laten uitkomen in iedere laatste maand van een kwartaal. Leden en verenigingen kunnen het Autoped Magazine onder andere gebruiken voor aankondigingen en nabeschouwingen van door hen georganiseerde evenementen. Let daarbij wel op de verschijningsdatum. Wees niet te laat en gebruik deze extra mogelijkheid om de doelgroep te bereiken. Wil je iets leuks schrijven, maar weet je niet hoe? Neem even contact op via redactie@autoped.nl.

Netwerken en sponsoren

Nederland, zoals wedstrijddata, aankondigingen van steporganisaties, wedstrijduitslagen, ervaringen van stepcollega’s, stepadressen, nieuwe ontwikkelingen, praktische steptips, etc.

Uitgave/verschijning: elk kwartaal. Voor de uitgaven van 2008 zijn de kopij inleverdeadlines gesteld op 20 feb., 20 mei, 20 aug en 20 nov. 2008. (redactie@autoped.nl) Abonnement Ieder NAF-lid is automatisch abonnee en licentiehouder. U kunt lid worden van de NAF door u aan te melden bij de NAF-secretaris. Het NAF-lidmaatschap kost 19 euro per jaar. Surf naar www.autoped.nl en klik op lid worden.

plan geschreven waarmee de 3 nieuwe commissieleden aan de slag kunnen. Geld is heel belangrijk om de stepsport te ontwikkelen en onze activiteiten ook in de recreatie sport verder uit te breiden. Interesse of weet je een sponsor? contact het secretariaat (adres zie onderstaand).

De N.A.F. organisatie | www.autoped.nl NAF-secretariaat

Penningmeester

Thijza Brouwer Ledenadministratie | www.autoped.nl | digibrief Klaas Benninkstr. 19 8281 ZV Genemuiden | fax (03) 3858964 secretariaat@autoped.nl Mobiel (06) 53869770 | tel. (038) 3856747 Gerben Koridon Financiële zaken Hendrik van Viandenstraat 31 penningmeester@autoped.nl

Bankrekeningnr NAF 35.07.73.483 Rabobank 8266 DN Kampen Tel. (038) 3318196 | (06) 22994205

Overige adressen, functies en telefoonnummers van de hele NAF-organisatie en commissies zie www.autoped.nl/naf Advertentietarieven van dit Autoped magazine of op de website zie www.autoped.nl/adverteren.html

Kopij deadlines: AM 1: 20 februari 2009 ( AM 2: 20 mei 2009 ) redactie@autoped.nl

47

Luciën Vonkerman, Dick Klooster Margriet Reijne, Maxime Reijne Mario Reijne, Conny Brans Erik de Groot, Stephan Bouman René Elzinga, Paul van der Staaij Charlotte de Mol, Rik van der Molen Gerben Koridon Gerard van Oorschot Dick Klooster Piet Visser

Eindredactie: Hans Korbee De Edelenburg 26, 5346 VM Oss tel.: (0412) 652449 redactie@autoped.nl Aquisitie/advertenties: gerben@autoped.nl tel.: (06) 22994205 Vormgeving & opmaak: www.thyza.com tel. 06-53869770

AutopedMagazine

Aan deze uitgave werkten mee: Zoals uit de Ledenvergadering bleek zijn we druk op zoek naar 3 leden die een jaar in de sponsoringcommissie van de NAF actief willen zijn. Het is handig als je een beetje kunt netwerken en dat je het stepenthousiasme over kunt brengen op andere mensen. Er is reeds een sponsor-

Autoped Magazine nr 4 - 2008


Start kicking! > autoped.nl

Klaas Benninkstra at 19 - 8281 ZV Genemuiden

Profile for Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2008 #4  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2008 #4  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Advertisement