__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AutopedMagazine Kwart a a l u i tg ave va Kwartaaluitgave van n d de e N Nederlandse ederlandse A Autoped u to p ed Federatie

Nummer 4 - 2007 | 6,- Euro

Foto: NAF cup prijzen 2007

Na een mooie zomer actief de winter door!

Verslag ledenmeeting Steppen <=&> afvallen Kerstmanbaard & -muts Autoped Magazine nr 4 - 2007


Inhoud Redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 NAF-dag Wijk bij Duurstede . . . . . . 3 Notulen Ledenvergadering . . . . . 4-8 Stepkalender . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ik step de pen door . . . . . . . . . . . 10 Grootste step van NL? . . . . . . . . -11

Prettige Kerst en een gezond en gelukkig Nieuwjaar

NAF tourtoppers . . . . . . . . . . . . . . 12 Voorjaarsweekend Ardennen . . . . 13 Een stepreis naar het verleden 14-17 Vermoeidheid . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Black edition van Sigma. . . . . . . . 18 Oktober WOW tourtocht . . . . . . . 19 Steppen = afvallen . . . . . . . . 20-22 Alternatief regenjas . . . . . . . . . . 23 Stepslee weekend . . . . . . . . . . . . 25 Uitknipbare kerstmanmuts . . 26-27 The Viking Tour . . . . . . . . . . . . . . 28 Uitknipbare Kerstmanbaard . . . . 29 Steppen en schaatsen . . . . . . 30-31 Stormachtig begin serie . . . . 32-33 Column hapje voor hapje . . . . . . 33 Estafette NK . . . . . . . . . . . . . 34-35 Volle bak Kampen . . . . . . . . . . . . 36 Kersttoetje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 IJsselmeerronde 2007 . . . . . . 39-42 Kerstshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Knipsels . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 Steppen doe je zo . . . . . . . . . 46-49 Kort nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Voorwoord van de redactie De redactie Voor u ligt de vierde uitgave van het Autoped Magazine in 2007. Het is de laatste van het jaar en mijn eerste als eindredacteur. Ik heb de fakkel overgenomen van Gerben Koridon. Wie ik ben kunt u terug lezen in het artikel “Ik step de pen door” in het vorige Autoped Magazine. Binnen het AM-team is hard gewerkt om een leuke en interessante jaarafsluiter te maken. Met artikelen over de IJsselmeerronde, het NK Estafette, enkele toertochten en het stepsleeën belichten we de hele breedte van de stepsport. Natuurlijk komt ook de ledenvergadering langs, want ondanks de hoogste opkomst sinds jaren waren er ook een heleboel leden

niet aanwezig en we vinden het belangrijk dat alle leden op de hoogte blijven. Verder krijgt u informatie over allerlei stepgerelateerde onderwerpen. En ook de kleintjes worden deze keer niet vergeten. Het AM-team hoopt op veel leesplezier en wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuw stepjaar met vele door de NAF georganiseerde evenementen met als hoogtepunt het Wereldkampioenschap in augustus in Kampen en Kamperzeedijk. Tips en opmerkingen zijn altijd welkom op redactie@autoped.nl Kopij voor AM 1 van 2008 kan ingestuurd worden tot 20 februari 2008. groet, Hans Korbee

e de opstapdag stap zaterdag 29 maart 2008 Aan iedereen die het steppen wil promoten! Organiseer zaterdag 29 maart 2008 een eigen opsteppunt in uw woonplaats. De NAF levert kant en klare materialen aan ; folders, posters, stickers, een handvest met uitleg, de vlag, en persberichttemplates. Houd open huis in uw stepgroep, team of promoot als individueel lid de step tijdens de opstepdag! Surf naar www.opstepdag.nl voor meer informatie. Een opsteplokatie kan t/m 31 december aangemeld worden. Zorg voor minimaal 5 steps, dan wel leen- of huursteps op 29 maart 2008.

Nederlandse Autoped Federatie

2


Heldere winterse stepdag & ledenvergadering is druk bezocht!

NAF-dag Wijk bij Duurstede veel volk en veel zon! Een mooie dag NAF LV-dag en tegen alle verwachtingen in een strak blauwe hemel. Veel volk, bijna geen afmelders, echt super. Met dank en Rick en Wanda (stepteam Utrecht) en de mensen van het naburig gelegen Woudenberg (stepteam High Level van der Laan). De dag ervoor kregen we een succeswens van mevrouw Eric Terpstra (voorzitter NOC-NSF) naar aanleiding van onze persberichten over de dag. En het mailtje is dankbaar in ontvangst genomen door de vrijwilligers van de dag. Temeer een teken dat we als kleine bond en sport toch opgemerkt worden anno 2007. Da's altijd leuk en bemoedigend om te weten.

net zo enthousiast, ging voor de 15 km. Onderweg werden de deelnemers ondersteund door de drinkenposten (met dank aan de postbemanners). Terwijl de steptochten plaats vonden, ging er ook, voor lokale geinteresseerden, een steptryout van start, waarvoor 2wielerverhuur Utrecht de Kickbikes had beschikbaar gesteld. Hiervoor dank. Onze secretaris gaf stepuitleg aan de geintereseerden, er werd een pionnen slalommetje gedaan, de wissel werd geoefend, daarna ging het groepje een rondje doen van een paar km en werd er onderweg wat verteld over de achtergrond van de step en de sport. Ook werd de klim- en afdalingstechniek geoefend op de dijk. En zo kwam ook de tryoutgroep weer in opperste stemming terug bij de Marienhoeve aan. De mensen vonden het hardstikke leuk. We hopen dat ze zich melden bij een van de zondagtochtjes van Stepteam Utrecht. Na een uur druppelden ook de eerste steptochtdeelnemers al weer binnen. De step-routes waren in de smaak gevallen. Iedereen schoof na een douche aan

Peter Groeneveld stepte 160 km vanaf Almelo naar Wijk bij Duurstede tafel voor een kom hete soep en lunch die geserveerd werd door de vrijwilligers van de MariĂŤnhoeve (een nieuw sportcomplex dat grotendeels in beheer van de plaatselijke judovereniging is en ook deels is gebouwd. Veel vrijwilligersuren zitten er in dit spiksplinter nieuwe sportcomplex dat o.a. 3 judo wedstrijdmatten en een indoor jeu-de-boulehal bevat). We willen ook die vrijwilligers bedanken.

Om 09.00 uur waren de eerste mensen al aanwezig in Wijk bij Duurstede. Koud was het wel, maar toch ook erg gezellig. Even bijbabbelen, pijlen en vlaggen ophangen, lekker bakkie koffie doen om effe op te warmen. Onze NAF-voorzitter nam plaats achter de inschrijftafel om zo alle Naffers persoonlijk te verwelkomen... Om 10.00 uur stonden er ruim 50 steppers te trappelen voor de start. En bij het hoornsignaal begon de groep aan de 30 km route en een kleinere groep, maar 3

Autoped Magazine nr 4 - 2007


notulen Aanwezig: 50 NAF leden

NAF ledenvergaderin

nummer ook iets meer inkomsten. Het aantal banners op de website is gestegen, dus ook

1. Opening

meer inkomsten.

Gerben Koridon opent de L.V. met een

De kas staat er beter voor nu, wel is het

welkomstwoord.

beeld iets vertekend want er zit ook geld in kas nu dat onder contributie 2008 valt (dit

2. Notulen Via het 4e Autoped Magazine 2006 en

doordat lidmaatschappen nu per kwartaal in kunnen gaan).

www.autoped.nl heeft iedereen in alle rust de notulen van 2006 online kunnen lezen. De notulen 2006 worden goedgekeurd.

4. De kascommissie 2007 (Paul Wigbers en Conny Brans) keuren het verslag goed. De voorzitter bedankte de penningmeester en

3. Financieel verslag

de kascommissie.

Penningmeester William van Geloof doet verslag. Hij is de laatste maand druk bezig

5. Bestuursverkiezing

geweest met het financieel overzicht. Er

Niet herkiesbaar, uittredend uit het dagelijks

zijn meer inkomsten door ledengroei, ook doordat we nu efficiĂŤnter het Autoped Magazine uitbrengen. Immers hogere aantallen doen kosten dalen per stuk. Door nu

Albert Klompmaker (PR commissie) Gerard van Oorschot (reglementen commissie)

bestuur: Albin Rikkerink (algemeen adjunct) Gekozen, toetredend tot het dagelijks bestuur:

Thijza Brouwer (Kalender & wedstrijd comm.) Gerben Koridon (stepslee commissie lid en

Hans Korbee als algemeen adjunct Herkozen, in het dagelijks bestuur:

AM redactielid)

via Selektmail te versturen besparen we

Gerben Koridon als voorzitter

Charlotte de Mol (stepslee commissie)

ca. 600 euro op jaarbasis als vereniging.

Thijza Brouwer als secretaris

Rik van der Molen (stepslee commissie)

Ook is de contributieverhoging deels de

William van Geloof als penningmeester

Hans Korbee (eindredactie AM commissie)

reden waarom we nu een veiligere kassituatie hebben. En werd het eerste maga-

Rene Elzinga (redactie AM commissie) Marc Ypma (redactie AM commissie en

Algemeen bestuur 2007/2008

zine (in kleur gedrukt) gesponserd door

Marco Grevel (voorzitter kalender & wedstrijd

reglementen commissie)

Gooiker Steptrading. Dus die drukkosten

commissie)

William van Geloof (redactie AM commissie)

vallen weg.

Arnold Tuinman (voorzitter PR commissie) Erik de Groot (voorzitter reglementen com-

6. Kascommissie verkiezing voor 2008

Verder hebben we subsidie ontvangen van

missie)

Uittredend kascommissie lid is Conny Brans.

het VWS voor het landelijke opstepdag

Connie Renshof (voorzitter stepslee comm.)

De nieuwe kascommissie leden 2007 zijn:

Vacant (voorzitter sponsoring commissie)

Paul Wigbers en Rick Bent en Peterina van

project 2007. Dit is wel eenmalig. Het aantal vaste adverteerders in het AM is gelijk gebleven en door het jubileum-

der Molen als reserve.

Commissieleden: Piet Visser (PR commissie)

7a Beoordeling evenementen stepseizoen Alle leden hebben de online enquete kunnen invullen. 53 Leden hebben dit gedaan. De kalendercommissie zal de uitslag met bevindingen ook aan de organisaties berichten. 8

Toewijzing Nederlands Kampioenschappen 2008

Het NK-individueel wordt toegewezen aan stepteam Twente (Oldenzaal) Het NK-sprint wordt toegewezen aan stepteam Made (Breda) Het NK-estafette wordt toegewezen aan de estafette van Schagen Hans Korbee merkt op dat hij de datum eind juli van het NK estafette geen gunstige datum vindt i.v.m. dat het midden in de bouwvak Nederlandse Autoped Federatie

4


ng zaterdag 17 november 2007 kost slechts 20,- euro en daarvoor ontvangt

en ook met oog op het aantal locaties is

men een uitgebreid opstepdagpakket met

zaterdag de beste dag voor dit landelijke

materialen. Zie www.opstepdag.nl

project. Bovendien is het op zaterdag in de

Aanmelden kan t/m 31 december 2007.

binnensteden drukker door 't winkelende

Daarna worden de gegevens gedrukt dus,

publiek en dat is ook wel een doelgroep.

geen aanmeldingen meer mogelijk.

Het is niet bedoeling dat mensen zich vooraf inschrijven. Men kan gewoon langs

Rene Elzinga merkt op waarom de opstepdag

komen bij een opsteplocatie ingericht op

niet tijdens de sportweek plaats vindt. Ant-

een publieke locatie bijv. op een plein in

woord: we streven niet om met de opstep-

de stad en even kort proberen. Dat is het

dag binnen de sportweek te vallen, omdat we dan mogelijk wegzakken in de vele

openhuiskarakter van de dag. Ton Cusiel merkt op waarom niet later in het

sportactiviteiten die week en niet opgepikt

jaar. Antwoord: maart valt vooraf aan het

worden door de pers, waardoor de dag niet

stepverhuurseizoen en de stepverhuurders

van de grond komt. (Na de LV bleek dat

moeten we echt mee hebben in dit project

29 maart 2008 toevallig wel in de nationale

om uberhaubt aan voldoende locaties te

valt. Antwoord: dat is zeker waar, maar we

sportweek gaat vallen in 2008 omdat deze

komen. Ook is er een drukke stepkalender.

zijn erg beperkt in de mogelijkheden.

week naar voren geschoven wordt). De

En welke maand je ook kiest de garantie

Rouleren van NK's blijft ook de wens.

mogelijkheden voor subsidie worden onder-

op een droge dag is er eigenlijk niet

zocht worden, dat kan ook lokaal per plaats

Verder vraagt Ton of het mogelijk is een DVD

Verder wordt er opgemerkt dat de baan in Oldenzaal aan de korte kant is voor een

ingediend worden door opsteplocaties bij

met stepvideos te ontvangen om te tonen

uw gemeente.

tijdens de Opstepdag. Dit wordt onder-

NK-individueel (eigenlijk te kort volgens het nieuwe reglement). De kalender-wed-

zocht of dit mogelijk is mee te sturen. Connie Renshof vraagt waarom de opstepdag

strijdcommissie beaamd dit, maar meldt

niet op zondag is. Antwoord: zaterdag is nog

Wereld Kampioenschap 2008

dat er niet zoveel keus uit lokaties/organi-

steeds de sportdag voor de meerderheid

Nederland organiseert in 2008 het WK step-

saties is die A zo'n NK kunnen en

pen. Dit wordt een samenwerking tussen

willen organiseren,

Selles Kamperzeedijk en de NAF. Daarnaast

B parcours voor handen heb-

wordt ondersteuning gevraagd van alle

ben dat grotendeels verkeersvrij

individuele NAF-leden en stepteams. Het

gemaakt kan worden. Dus we

wordt een 3-daags event, met hopelijk

kunnen wel willen, maar we zijn

veel persaandacht en dat kan ook positief

gebonden aan de mogelijkhe-

zijn voor alle stepteams in het land. In

den die we hebben. Op zich kan

december wordt de datum defenitief > >

de telling door chips mogelijk ondervangen worden en startvelden apart kunnen gestart worden op een ander tijdstip van elkaar. Daar zal naar gekeken worden. 9

Bestuursvoorstellen

De opstepdag zal in 2008 herhaald worden op zaterdag 29 maart 2008. Geprobeerd zal worden nog meer pers te betrekken. Opsteplokaties moeten ook zelf publiciteit genereren, persberichten zijn beschikbaar. Naast teams en stepgroepen kunnen ook actieve individuele leden een opsteplokatie inrichten in hun eigen woonplaats. Vorig jaar namen 1.080 mensen deel aan de opstepdag. We streven naar minimaal 40 bezoekers per opsteplocatie in 2008. Meedoen als opsteplocatie in het project

5

Autoped Magazine nr 4 - 2007


Vervolg NAF - notulen ledenvergadering 2007 bekend, het is waarschijnlijk do. 14, vrij.15 en za. 16 augustus 2008. Houd de publicaties hierover in de gaten. Het WK bevat o.a. een criterium, sprint, estafette voor teams en een duurwedstrijd. Om mee te kunnen doen moet je aangesloten zijn bij de NAF, althans dat is het voorstel van de LV. Dit wordt aangenomen. Wel willen we het open houden voor alle nafcuprijders, doe mee of help mee! Alle hens aan dek. Beide organisaties NAF en SWO reserveren 1000,- euro voor het geval de begroting en het budget tegenvallers kent. We streven er naar dat de organisatie de NAF geen geld gaat kosten. We zoeken veel vrijwilligers dus meld je aan! en veteranen krijgen naast punten in het

een NAF-verenigingspredikaat verplichten

Kwartaalbetaling

seniorenveld ook punten in hun eigen

zich om al hun leden NAF-lid te maken.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari naar

klassement. In het nafcup teamklassement

Blijkt dit niet het geval tijdens het seizoen

1 januari. Dit is veranderd naar het kwar-

tellen de estafettes in de punten x 3 vanaf

dan heeft de NAF het recht om de 4,- euro

taal waarin men zich aanmeldt.

nu. Zie ook www.autoped.nl/reglementen

subsidie per lid niet uit te keren.

Dus wordt iemand in het 3e kwartaal lid, dan is men lid t/m het 3e kwartaal het

Stepverenigingen met NAF-predikaat

10. Commissies doen verslag

jaar er op en betaalt men dan ook pas

We willen als bond meer stimulering richting

Kalender-wedstrijd commissie - vraagt

opnieuw contributie. Voor bestaande leden

clubs die als vereniging verder gaan. Het

wijzigt er dus niets.

is gebleken dat in het verleden vrijwel alle

twee nieuwe leden. Als er meer mensen bij komen dan kunnen we ons als commissie

stepclubs die als vrienden- of familiegroep

ook richten op het opleiden van juryleden,

Nieuwe wedstrijdreglementen

ooit hebben bestaan allemaal binnen 3 tot

speakers en tellers. Dat blijft nu liggen

Wijzigingen in de wedstrijdreglementen zijn

6 jaar weer verdwijnen. En dat is funest

omdat we gewoon geen mankracht hebben.

goedgekeurd tijdens de LV. EĂŠn verande-

voor onze sport. Er moet dus meer stimule-

ring is o.a. dat leeftijdscategoriĂŤn net als

ring richting het oprichten van stepclubs als

jectgroep op te richten die probeert de race

in IKSA vanaf 1 januari gerekend worden.

vereniging die dan ook uiteindelijk het NAF-

Benningbroek in de nafcup te houden (dit is

En niet meer de leeftijd op de eerste dag

verenigingspreditkaat ontvangen.

inmiddels achterhaald, de organisatie heeft

van het wedstrijdseizoen. Verder verhuizen

Het voorstel wordt aangenomen om deze NAF-

Verder stelt de commissie voor om een pro-

na ontvangst van de enquete resultaten

de 15-jarigen naar de cadettencategorie.

verenigingen geen 5%, zoals nu het geval

besloten om de Benningbroek niet meer

En sluiten de junioren (16 en 17 jaar)

is, maar 4 euro per NAF-lid subsidie te bie-

te organiseren als nafcup. Dus we gaan op

aan bij de seniorenvelden. De junioren

den aan het eind van het jaar. Clubs met

zoek naar een nieuwe nafcup in NH.

Ledendag 2007

Marienhoeve - Wijk bij Duurstede Nederlandse Autoped Federatie

6


bent dan tevens ook lid van het algemeen NAF bestuur).

Connie Renshof geeft de tip om mee te liften op de PR van een radio marathonevent.

Kun je gemakkelijk netwerken en heb je hart voor de stepsport? Informeer of meld je

Stepslee commissie

aan bij naf@autoped.nl

Connie Renshof presenteert onze win-

Voor leden die niet in de commissie wil-

terafdeling van het steppen: de stepslee

len, maar toch iets willen doen: Het spon-

commissie. Er zijn 3 nieuwe leden in deze

sorpakket kan gedownload worden. Print

commissie gekomen. Er wordt gewerkt aan

het uit en overhandig het aan werkgever

draaiboek voor een stepslee evenement in

of ondernemer met een hart voor sport. Mail deze actie met datum en bedrijfs- en contactnaam wel even door naf@autoped.nl (dit houden we bij op een lijst). Download het op www.autoped.nl/sponsoring

Nederland. Ook coĂśrdineert de commissie een stepslee-weekend naar het WK stepslee in Multia (maart 2008) hiervoor hebben zich al 11 Naffers gemeld. Ook gaat de commissie de Weissensee Stepsleedagen weer oppakken na jaren van afwezigheid op de kalender. www.autoped.nl/stepslee Reglementen commissie www.autoped.nl/reglementen Erik de Groot presenteert de nieuwe reglementen en laatste wijzigingen hierop. O.a. het feit dat estafette teams nu in het teamklassement punten krijgen x 3 Sponsoring commissie - De sponsoring com-

PR commissie - Arnold Tuinman presenteert

per estafette. Dus het loont om estafettes te bezoeken in 2008.

missie zoekt bezetting, de nood voor spon-

in het kort de activiteiten van de PR men-

soring is hoog met het oog op komende

sen en vrijwilligers. Albert Klompmaker

activiteiten. We zoeken zowel 2 leden, als

treedt toe tot deze commissie. De commis-

vooronderzoek gedaan voor chiptiming.

iemand die de commissie wil aansturen (je

sie schrijft persberichten voor evenemen-

Koop is financieel gewoon nog steeds

ten en NAF activiteiten.

niet haalbaar. Wel blijft men onderzoeken

De NAF stond met een stand op de LEEF

De commissie heeft in 2005 en 2006 al

wat er mogelijk is. Eigenlijk moet met

gezondheidsbeurs in Zwolle, Hengelo en

chiptiming wel minimaal 100 deelnemers

Arnhem, op de JEAutoUIT in Utrecht, op de

hebben om het betaalbaar te krijgen en

Bikemotionbeurs 2007, met een standje bij de grotere stepevents (o.a. Rotterdam-

een systeem te huren. Verder wil de commissie voor alle NK's nu

DenHout en Step-Elfstedentocht). Ook was

wisselbekers halen voor alle categoriĂŤn

de NAF-stand weer aanwezig tijdens de

dus ook de pupillen.

3VO dag op het TT circuit Assen. Op dit moment worden er mensen gezocht voor de NAF vrijwilligerskern die de PR en

Hans Korbee presenteert de AM redactie als

stand-werkzaamheden af en toe willen

kersversie nieuwe eindredacteur. Het doel

ondersteunen. In de vrijwilligerskern ben

dit jaar is kort gezegd meer redacteuren,

je vrij om mee te helpen of niet en wordt

meer inbreng, meer vaste adverteerders.

je op de hoogte gehouden van de tochten,

Iedereen kan reageren of zich aanmelden

wedstrijden en PR events waar helpers nodig zijn.

7

Autoped Magazine redactie

als redacteur via redactie@autoped.nl www.autoped.nl/adverteren.html Autoped Magazine nr 4 - 2007


Vervolg NAF - notulen ledenvergadering 2007 www.autoped.nl Thijza Brouwer presenteert de statistieken van onze website, we verwachten op een totaal van ca. 140.000 bezoekers van de site uit te komen dit jaar. Dat is ca. 25.000 meer dan vorig jaar. Verder verhuist de site naar een ander domein binnenkort, waardoor meer zaken online kunnen ook op de ledenzone. In het voorjaar komt de nieuwe stijling aan de site te hangen. Maandelijkse digibrief We zijn op zoek naar 3 webredacteurs. Eric van der Meide treedt toe tot de webredactie. De digibrief doet het goed, het blijft het medium voor kort nieuws en berichtjes. Mail nieuws door naf@autoped.nl De commissie dankt haar twee adverteerders: Steparound Rotterdam en Gooiker Steptrading. 14 Rondvraag

tige steppertjes gemaakt van bouten en

Toelichting vacatures

Peter vraagt hoe het zit met de bekers van de

moeren gemonteerd op een houten gelakt

Vacatures zijn dus nu vanaf heden:

plankje.

20 mensen voor de NAF vrijwilligerskern

race Hoogeveen. Dit zou nagestuurd worden. Dit wordt nagevraagd.

En ook de tourrijders die 5 tochten hadden

2 leden Sponsoring comm. en 1 sponsorvoorzitter

gestept mochten een gadget uitzoeken. De

1 lid Kalender/wedstrijd comm.

rijder met de meeste NAF-tochten Marco

3 webredacteurs (webnieuws, digibrief, rssfeeds)

leden hebben. Wel laat ze in een schema

Grevel kreeg een bagagerekje voor op het

2 AM redacteuren

zien dat er van de 64 nieuwe leden maar

voorwiel van de step t.w.v. 25,- euro.

2 AM advententiewervers

De secretaris meldt dat we op dit moment 265

liefst 44 via de stepclubs binnen kwamen.

En ook de rijders die alle nafcups stepten wer-

We moeten ons dus ook wel blijven inzitten

den in het zonnetje gezet. Evenals de beste

om nieuwe individuele leden er bij te krij-

debutanten per categorie.

gen en te behouden, want die kunnen het steppen verbreden en de sport verspreiden

Dank aan de vele mensen die naar Wijk bij

in nieuwe regio's, steden of dorpen waar nu

Duurstede zijn gekomen en dank aan step-

nog geen club zit.

groep Utrecht en stepteam High Level Van

2 verenigingsondersteuners (1 voor zuid NL en 1 voor noord NL)

WK vrijwilligers en mensen in de WK projectgroep!

der Laan voor hun inzet en het mogelijk

Als ik iets vergeten ben te notuleren of

Uitrijking NAF-cup

maken van deze dag.

De top drie van elke NAF-cupklasse ontving dit

We zien u graag allemaal volgend jaar op

vragen of opmerkingen over deze notulen mail ze naar Thijza Brouwer: thijza@autoped.nl

keer een prachtige herinnering, gemaakt

de LV. Onder het motto, de NAF dat zijn we

door Rik van der Molen. Het betrof 23 prach-

allemaal.

Nederlandse Autoped Federatie

8


Step

kalender 07-08 Kijk voor een up-to-date kalender op www.autoped.nl

Winterserie steptochten Brabantsbont 2007-2008: 9 december 2007 10 februari 2008 9 maart 2008 13 januari 2008 Stepteam Brabantsbont zorgt elke tocht voor wat te eten. Na het volbrengen 4 van 5 winterserietochten is er voor elke deelnemer een herinnering. Startlocatie : Sporthal De Slagen in SprangCapelle. (de Gaart 2). Afstand 40 a 50 km per tocht. Deelname p.p. 4,- euro per tocht. Stephuur is mogelijk voor 10,- euro per step Starttijd : 10.00 uur, meld je even vooraf aan. Meldtafel : is open vanaf 09.15 uur G. de Geus 0416-276023. J. Verschure 0624976309. Org: www.stepteambrabantsbont.nl

Zaterdag 22 december 2007 Steptocht Kerst in Oud Kampen Een 25 km lange steptocht met gluhwijn en vuurkorven onderweg. Het wordt gezellig druk want de deelname teller is die van vorig jaar al voorbij. Wel geldt vol=vol. Dus meldt u tijdig aan. Start/finish lokatie Kampen. Tips: plak verlichting op uw step. Kleed je goed. De tocht vindt plaats tijdens Kerst in Oud Kampen Start: 16.00 uur / Gezellig diner: 19.00 uur Deelname voor NAF leden is gratis (Niet- NAF-leden betalen 2,50 p.p) (Diner en drinken na afloop in restaurant is voor

eigen rekening). Organisatie: S.W.O. | Stepteam Selles Kamperzeedijk. Info en inschrijven www.autoped.nl/fakkeltocht

Zaterdag 29 december 2007 Marrum halve stepmarathon Zaterdag 29 december 2007 is er in Marrum (Friesland) de oudejaarsloop (31e edititie). Dit keer is het ook mogelijk hierin mee te steppen. Een aantal leden van stepteam Heerenveen stepten vorig jaar al mee en zij nodigen meer steppers uit om ook mee te steppen in deze 21 km lange steprace zo vlak voor het nieuwe jaar.

van de OWC Kosten: € 4,- voor de start te voldoen. Het clubgebouw “SUR PLACE” van de Oldenzaalse Wielerclub O.W.C.. Oude Almeloseweg 1, 7576 PE Oldenzaal A1 - Richting ‘Het Hulsbeek’. Voorzieningen: Gepijlde route Douche- en kleedgelegenheid Helm verplicht. Step is na afloop af te spuiten. Inclusief soep na afloop. Inschrijven bij: Paul Wigbers: 074- 2428962 of stt@stepteamtwente.nl

26 januari - 2 februari 2008 Weissensee stepslee-week

Start 21 km steppen: 11.30 uur Start 5, 10 en 21 km hardlopen 12.00 uur Startlokatie: kantine Voetbalvereniging Marrum, (Sportpark “Achterdyk” Ringweg 33A 9073 HH Marrum).

Een recreatieve stepslee week in de sneeuw en op het ijs. U vindt meer informatie over dit weekend op www.autoped.nl/weissensee De week is altijd super gezellig, echt een winterse sportieve week met o.a bezoek aan de alternatieve schaatselfstedentocht.

Aanmelden kan vooraf per email bij stepteam Heerenveen: ton_ank@hetnet.nl Wees om 11.00 uur uiterlijk aanwezig. Helm is verplicht voor steppers. www.autoped.nl/kalender

7-10 maart 2008 WK stepslee Finland

Zaterdag 27 januari 2008 Stepcross van Oldenzaal Deze 40 km lange stepcross is voor de echte bikkels. Het is echt een sportieve tocht over onverharde paden. De gemiddelde snelheid richt rond de 22 km per uur. Aanwezig 8.30 uur. Start steppers 8.45 uur bij het verenigingsgebouw

Alle informatie hierover is te vinden op www.autoped.nl/multia. Er hebben zich al 11 Naffers gemeld die meegaan naar Finland. Op pagina 25 van dit magazine vindt u meer informatie. Het WK bevat de onderdelen 200 sprint, estafette, 2000 meter en de marahton. Alles op het ijs. Neem contact met de stepslee commissie over meer informatie (gerben@autoped.nl)

www.steparound.nl

Op vertoon van deze advertentie 10% korting in de maand oktober ! Voor iedereen die op een aangename en sportieve manier Zuid Holland wil verkennen. Speurtochten en steptochten onder begeleiding van een bekwame gids door heel Zuid-Holland. O.a. Brielle, Dordrecht, Gouda, Delft, Rotterdam, Gorinchem, Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen.

Informeer via www.steparound.nl of bel (010) 4776477.

9

Losse stepverhuur ook mogelijk !

Rollend op pad door de Randstad!

Advertentie

Autoped Magazine nr 4 - 2007


Ik step de pen door! Toen ik in het Autoped Magazine 2 zag dat

ben hoef ik het steppen niet als training

hebben wij (Anky Cusiel en ik) ons opge-

de pen werd doorgestept naar Hans Korbee

ergens voor te gaan doen. En ja, een beetje

geven voor de 30 km versie. Bij aankomst

zag ik de bui al hangen……!

doelloos in je eentje rond steppen is leuk

in Apeldoorn schoten we toch wel in de

En ja hoor, geen ontkomen meer aan….

voor een paar keer mahja, je moet toch

stress want we hadden er totaal niet bij

Nou, daar gaan we dan.

ook iets ondernemen met je step. Dan

nagedacht dat er ook heuvels in Apeldoorn

zou het fijn zijn als je dat met nog andere

zijn. Het eerste stuk werd een marteltocht

Allereerst zal ik mij even voorstellen: mijn

“medeverslaafde” zou kunnen doen. Eerst

(ik geloof ruim 10 km vals plat) het stuk

naam is Charlotte de Mol. Ik woon in Jubbe-

maar opgeven voor de Fakkeltocht. (ik was

dat volgde was grandioos. Mooie natuur en

ga (Jobbegea voor de insiders) een plaatsje

inmiddels lid van de NAF) Toen rees het

mooi uitzicht over het nationaal park. We

in de buurt van Heerenveen.

probleem van de afstand…. 25 km is wel

hebben de tocht helemaal uitgereden en

Ik ben werkzaam als administratief mede-

veel als je nog nooit gestept hebt. Hoe ga

dat waren onze eerste 30(NAF)kilometers.

werkster in Meppel. Verleden jaar septem-

je dat oefenen? Mijn werk is ong. 45km van

ber zijn wij van het werk een dagje uit

mijn huis dus dat is geen optie om op het

Tegenslag

geweest. Het was een dag met verschil-

steppie naartoe te gaan.

Dat het niet altijd goed gaat daar kwam

lende activiteiten. Eén van de onderdelen

ik in juni achter. Tijdens een steptochtje

was steppen. De andere waren een soort

Geboorte van een stepteam

schoot mijn hand van een bar end. Hier-

speurtocht in het bos, fietsen en kruisboog-

Via de NAF kreeg ik een paar emailadres-

door viel ik vol met mijn snuitje op het

schieten. Van het moment dat ik uit de

sen van leden bij mij in de buurt. Na wat

asfalt. Het heeft mij o.a. een aantal tanden

bus stapte en de stepjes zag staan was ik

heen en weer gemail een keer afgesproken

gekost, maar de verslaving was toch sterker

eigenlijk al verkocht. Omdat ik van fietsen

met Lars Mulder op een zondagochtend. Na

dan de ontstane angst. Na eerst weer wat

pijn in mijn knie krijg heb ik het zo geregeld

terugkomst bleek dat we 24 km hadden

wankele (angstige!) km ben ik toch weer

dat ik eerst zou kunnen steppen. Het step-

gestept. Dus…… die Fakkeltocht zou een

aan het steppen geslagen. Inmiddels heb ik

pen wilde ik voor geen goud missen en al

makkie worden.

alweer heel wat kilometertjes onder mijn

zeker niet door een zere knie. Zo gezegd, zo

De volgende week werd ons steptochtje

plankje door zien gaan, zowel nationaal als

gedaan! Na de speurtocht in het bos moch-

uitgebreid met meerdere steppers uit de

internationaal.

ten we op de stepjes een tripje maken en

omgeving en zo is Stepteam Heerenveen

dat was het begin van mijn verslaving.

zo’n beetje ontstaan. In december 2006

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik

is de vereniging officieel opgericht en

maken om mijn bewondering voor de NAF

momenteel heeft ons stepteam 10 leden.

uit te spreken. Als je bedenkt hoeveel tijd

Thuisgekomen gelijk op het internet op zoek naar een stepje en zo kwam ik op

en energie er zoal gestoken wordt in alle

stepwinkel.nl! Nog geen week later stond er

In de stress

activiteiten (door Thijza, bestuursleden en

een gloednieuwe Kickbike in de gang.

De eerste NAF trip was de tocht bij de

alle andere helpers/vrijwilligers) kan ik niet

En nu….? Aangezien ik totaal niet sportief

ledenvergadering in Apeldoorn. Heel stoer

anders zeggen dan Chapeau!!! Ik hoop zo nu en dan mijn steentje ook bij te kunnen dragen. Ik sluit mij aan bij Hans Korbee en ook ik zou het mooi vinden als meer mensen op één of andere manier de NAF gaan ondersteunen. Schrijf eens een stukje voor het Autoped Magazine of wanneer je eens iets interessants ergens leest (bijv. op het Net) mail het naar de NAF. Meld je eens aan als vrijwilliger bij een of ander evenement. Het hoeft niet heel veel tijd te kosten en vele handen maken licht werk.

Ik wens iedereen Prettige kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2008! groet, Charlotte de Mol Stepteam Heerenveen Ik step de pen door naar: Edwin de Groot. Nederlandse Autoped Federatie

10


De grootste step van Nederland ? In het 2e nummer van het toenmalig NAF-boekje uit 1996 hebben we bericht over de langste step ter wereld (die maar liefst 70 meter lang bleek). Onlangs liep NAF-lid Peter Taai (Stepteam WOW Gelderland) onderstaande step tegen het lijf. En we zijn er in de redactie wel van overtuigd dat dit één van de grootste steps ter wereld moet zijn. We berichten een poosje terug al over een enorme step gebouwd door een inwoner op Terschelling, maar deze step is toch nog wel een slagje groter. De step staat in het Stayokay hostel in Noordwijk. Dit hostel bezit een grote hoeveelheid eigen steps, genaamd de Bergtoystep. Het is een step met kruiwagenwielen waardoor deze step ook geschikt is om door de duinen van Noordwijk en Langevelderslag te rijden. Deze steps

kunnen geboekt worden bij een verblijf in dit hostel. Daarnaast bezit het hostel nog een step, namelijk de step die getoond is op de foto. Maar waar komt nu die step vandaan? De manager van Stayokay Noord-

wijk, Dirk Swart, had in het verleden eens wat banden op de kop getikt. Niet zomaar een paar banden, maar banden van het landingsgestel van een Cessna-vliegtuig. Deze banden lagen maar te liggen in het magazijn totdat er een motorbouwer in het hostel verscheen. Deze motorbouwer moest van de rechter een taakstraf uitvoeren en tijdens zijn verblijf in het hostel bouwde deze man de grootste step van Nederland.

150 kilo schoon aan de haak De step weegt zo’n 150 kilogram en is daarom weinig gebruikt. De step wordt momenteel gebruikt voor leuke fotomomenten in het hostel. Een medewerkster geeft aan dat sterke mensen de step echter wel kunnen gebruiken en dat de step eigenlijk heel goed rolt. Als volwassen persoon lijk je een kleine jongen of meid op deze step. We zijn in de redactie altijd op zoek naar leuk nieuws. Dus mocht een keer een aparte step tegenkomen. Maak er een foto van en stuur ons een berichtje.

Advertentie

www.stepshop.nl grootste online stepwinkel van Nederland! Verkoop van de stepmerken: Kickbike, Footbike, XH, Kostka, Xootr, Esla, Vella, Riga, JD Bug, Micro en vele soorten kindersteps! Meer dan 100 soorten direct leverbaar. 300 m2 steppen en meer dan 1000 steps op voorraad.

www.stepshop.nl Gooiker Step Trading, Berfloweg 192, 7553 JV Hengelo, 074-2919903, info@steptrading.nl www.steptrading.nl Gratis verzending voor NAF-leden, 10% korting op onderdelen, 5% korting op nieuwe steppen bij www.stepshop.nl 11

Autoped Magazine nr 4 - 2007


De NAF-tourtoppersssssss van 2007! Dit jaar werd voor het eerst de NAF-tourkaart geintroduceerd. De lichtblauwe kaart waarmee alle NAF-leden bij 22 steptochten een stempel konden afhalen aan de finish. Een ieder met minimaal 5 stempels dit seizoen kon tijdens de ledenvergedering iets leuks uitzoeken.

HS HV DS HV HS HV HS DS HS HS HS HS DJ HV DS DS DS DP HP DV

Marco Grevel Peter Bomas Charlotte de Mol Edwin de Groot Rik van der Molen Pieter Bomas Albert Klompmaker Thijza Brouwer Gerben Koridon Erik de Groot Marc Ypma Roel vd Velde Tanja van Oorschot Mario Reijne Connie Brans Gerard van Oorschot Janine Knol Richelle Brans Mitchel Brans Christa Hartman

WOW Gelderland Twente Heerenveen Heerenveen Selles Kamperzeedijk Twente WOW Gelderland Selles Kamperzeedijk Selles Kamperzeedijk

31 85 85 40 31 31 40 31 85 31 28 31 40

Green White Feet WOW Gelderland Selles Kamperzeedijk

40

34

100 50 70 50 70

34 34 34 25 34 25 50 100

35

56 245 245

18

56

50 50

60 60

35 18

480 480 126

245 56

Made High Level vd Laan

245

60

40 40 52

87 480 100

40

Made Selles Kamperzeedijk

30 1042 48 30 1022 341 301 30 301 48 30 249 30 239 136 186 630 30 335 190 30 86 245 40 30 30 30 30 15 15 15 15

Advertentie

Feel GOOD Foundation Altijd in beweging... * * * * *

stichting Kika stichting Cliniclowns Nederland Wcrf-Nederland stichting Tegen Zinloos geweld Johan Cruiff Foundation

* * * * *

Right to play Nederlandse Hartstichting Doe een Wens Stichting Nederlandse Autoped Federatie Emmi Pikler

Feel GOOD Foundation http://www.feelgoodforyouandme.com/foundation/ kvk 09170817 | Mosterdhof 35,6931Ah | 026-3117858 | rekening nummer 584735839 ABN Amro

Nederlandse Autoped Federatie

12

Aantal gestept

Totaal km

NAF dag

Winterserie 1

Kamperzeedijk tour

Sprang Capelle

80

109

50

Rheden

Medemblik

Back to the roots

Ede

Drunen

Gramsbergen

IJsselmeerronde

Eersel

Loevestein

Harfsen

Elmerentocht

Oude Pekela

Stevensbeek

stepteam

Tukkerstocht

hier vermeld!

Texel

de kaart hebben

Doesburg

Alleen leden die ingeleverd staan

van seizoen. per post of de LV. (of geef de kaart aan iemand mee die naar de LV gaat). Dit jaar konden alle mensen met 5 of meer tochten op de kaart een leuk gadget uitzoeken tijdens de LV. Er was van alles om uit te kiezen: lampjes, bidons, polo's, EHBO kits, toolsetsjes, reflectiestrips, fastmudguards, etc.

en iedereen die de kaart heeft ingeleverd dit jaar! We weten dat er veel meer aan de tochten hebben meegedaan dan de mensen die kaart hebben ingeleverd. Ook als je geen 5 tochten haalt is het voor ons belangrijk om die kaart terug te hebben. Zo kunnen we zien hoeveel mensen aan welke tochten. Dus lever de kaart svp in 2008 wel in aan het eind

Rotterdam Den Hout

De tourrijder met de meeste tochten, en dus de tourtopper 2007, bleek Marco Grevel uit Westervoort. Marco stepte maar liefst 8 naftochten waarin hij een totaal va 1.042 km op de teller zette. Marco ontving 17 november als prijs een prachtig bagagerekje voor op z'n step t.w.v. 25 euro. We willen iedereen bedanken die aan de tochten heeft meegedaan

8 7 7 6 6 5 5 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1


Lekker steppe in de Ardennen

Het voorjaars stepweekend sportief uitleven in de Ardennen In 2007 ook zo genoten op Texel? Of baal je juist dat je de gezelligheid gemist hebt ? In 2008 vindt er wederom een NAF-stepweekend plaats. Het stepweekend wordt in het voorjaar van 2008 georganiseerd door Stepteam WOW Gelderland. Het stepweekend zal plaatsvinden van vrijdag 4 april 2008 tot en met zondag 6 april 2008. Meerdere leden van dit team hebben veel ervaring in de outdoorsport en zijn reeds vele jaren enthousiast bezig om activiteiten voor groepen in o.a. de Ardennen te organiseren. We kwamen daardoor op het idee om een gezellig en sportief stepweekend met mooie tochten op te zetten in de voor ons bekende streek in de Ardennen. We vinden het leuk om deze ervaring met de leden van de NAF te delen.

n i n

len we terug zijn bij de herberg waar we na een lekkere douche gezamenlijk een BBQ voorbereiden.

Programma Op vrijdag 4 april verzamelen we vanaf 15.00 uur in het hart van de Ardennen bij herberg Big Moustace, in het kleine, maar pittoreske plaatsje SY. Dit ligt in de buurt van Bomal/Hamoir. Je slaapt in stapelbedden met 6 tot 8 personen op een kamer. Zelf moet je een slaapzak meenemen. Uiteraard drinken we die avond gezellig een biertje of een sapje.

e d

n e

d r A

Zaterdagmorgen na het ontbijt gaan we een mooie tourtocht door de omgeving maken waarbij we ook het Stadje Durbuy aan doen. Houd hierbij rekening met pittige klimmetjes en lange afdalingen. Er zal regelmatig even gestopt worden om door een stadje te wandelen of om even uit te rusten. Ergens op de route zal er geluncht worden. Uiterlijk 16.00 uur zul-

e n

De avond maken we gezellig en eventueel kan er bij voldoende belangstelling een workshop GPS worden gegeven door Peter Taai. Voor degenen die het leuk vinden en energie over hebben kan er aansluitend een GPS dropping plaats vinden. De zondagmorgen kun je na het ontbijt een keuze maken uit wederom een tourtocht of een off-road cross die wel pittig zal zijn maar ook zeer mooi ! We lunchen gezamenlijk bij de herberg en sluiten daar het programma af . De doelstelling van het weekend is genieten van de omgeving, elkaar beter leren kennen en sportief bezig zijn met elkaar. Afstanden en routes zullen in overleg gaan met de aanwezige groep. Het is met zijn allen genieten, maar dat houd ook in dat iedereen de handen uit de mouwen steekt en er geen logistieke ondersteuning meegaat.

en drinken en eventuele stephuur. Er zijn 24 plaatsen in de herberg en bij een volledige bezetting komt dit neer op 75 euro p.p. (voor NAF-leden). Voor niet NAF-leden bedraagt deelname 85 euro p.p. We gaan er vanuit dat er minimaal 20 deelnemers meedoen, omdat anders de accommodatie te duur wordt, aangezien we de hele accommodatie voor dit weekend afhuren. Als de accommodatie vol komt te zitten is kamperen op een camping vlak naast de herberg ook nog een optie.

Carpoolen

Geef aan bij Stepteam WOW of je plek hebt en mensen kan meenemen of als je plek zoekt om mee te rijden. Wij zullen dan proberen dit te organiseren. Bij inschrijving ontvang je een bevestiging met een routebeschrijving. Meer informatie is te vinden op: www.autoped.nl/ardennen/ Opgeven voor 1 januari via: www.autoped.nl/ardennen

Ardennen fotowedstrijd De Digibriefredactie houdt tijdens het weekend een fotowedstrijd. De stepper of stepster die na afloop de mooiste foto inlevert ontvangt een leuke prijs. Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s kunnen ingestuurd worden tot 15 april 2008 per mail (naf@autoped.nl) of per post naar het NAF-secretariaat. Vergeet dus niet je camera mee te nemen !

Kosten Het programma en de routes bieden wij u gratis aan. De workshop GPS kost 5 euro. De opbrengst daarvan is voor onze nieuwe vereniging. De daadwerkelijke kosten bestaan uit de overnachtingen, het eten

13

Autoped Magazine nr 4 - 2007


Peter Groeneveld op stepvakantie

Een stepreis naar het verleden Tijdens de laatste IJsselmeerronde was Peter Groeneveld uit Oldenzaal met overmacht de sterkste van het deelnemersveld (zie elders in dit magazine). Zijn overmacht komt voort uit de vele kilometers die Peter maakt op zijn zelfgemaakte steps. Hieronder staat een reisverslag uit 2003 toen Peter op de step vanuit Oldenzaal naar Peenemunde in Duitsland is gestept. Een stepreis van ongeveer 1700 kilometer. Na het avontuur van Jaap Vlaming op de Faeröer Eilanden (AM 1 van 2007) opnieuw een reisverslag.

Na enkele andere actieve vakanties kwam in 2002 het idee bij me op om maar eens ver te gaan steppen. Nu weet ik wel dat zoiets eigenlijk “gekkenwerk” is, maar dat past wel bij mij. Na dit besluit moest ik nog een richting of een doel hebben om iets te kunnen plannen. Ik ben een techniekfreak en ook ruimtevaart en wapentechnologie hebben mijn belangstelling en dus besloot ik dat ik naar Peenemunde zou gaan. Dit is een aan de Poolse grens gelegen Duits schiereiland en de geboorteplaats van de ruimtevaart.

Ik vertrok met mooi weer Om mijn stepconditie wat te verbeteren had ik mijn fiets al vaak laten staan en veel toertochten gereden met mijn step. Niet zozeer voor de conditie, maar vooral om bestand te zijn tegen de lange uren staan op een step. Na ook nog een keer mijn schoenen te hebben verzoold, kon op 21 juli 2003 de reis beginnen. Ik vertrok met mooi weer en een lekkere rug-

Omdat dit relatief ver is, zo’n 1600 kilometer heen en terug moest ik per dag veel kilometers rijden. In Duitsland liggen de campings echter nogal verspreid en om dus elke dag een onderkomen te hebben moest ik goed plannen. Via het internet kwam ik uit bij Mapquest, een zeer gedetailleerde wereldkaart . Drie weken later had ik 16 volledig uitgeschreven routes met een totale lengte van ongeveer 1650 km. Ik had op mijn vorige step met 20 inch wielen twee koolstof koffers om mijn bagage in te vervoeren en dit was goed bevallen. Ik heb daarom ook voor mijn toenmalige step koffers gebouwd die exact op maat zijn gemaakt voor mijn minimale bagage, dus voor mijn tent slaapmat, slaapzak, brander met titanium pan en minimale kleding. Hier ben ik redelijk extreem in, dus 1 set normale lichtgewicht kleding, 1 paar extra sokken en 1 extra snel pak met bijbehorend Odlo-ondergoed. Nederlandse Autoped Federatie

wind en de dag vloog voorbij. Alles was nog nieuw en ik was wel benieuwd of de route die ik had uitgestippeld goed te volgen was. De geruststelling was groot toen ik na 102 kilometer op de camping aankwam zonder ook maar een enkele misser in de beschrijving. Ik wilde vooral de eerste dagen rustig rijden om te wennen aan de zwaar beladen step met 3 liter water en eten voor drie dagen, zo’n 19 kg, en dit ging redelijk.

op wat nog komen zou: HITTE . Vanaf het begin bloedheet en een harde rugwind, zodat ik erg weinig afkoeling had. Ik kan goed rijden bij hoge temperaturen, maar moet dan wel heel veel water drinken. Nu is Niedersachsen een zeer landelijk gebied met dorpjes van 500 inwoners en uitgestrekte boeren bedrijven, maar met erg weinig mogelijkheden om eten of drinken te kopen. Pas om 5 uur ‘s middags gingen de cafés open en winkels waren helemaal niet aanwezig. Noodgedwongen ben ik naar een wat grotere stad gereden waar ik 2 wielrenners trof. Ze waren afkomstig uit Munchen en hadden het zelfde probleem als ik. Na samen koffie met gebak te hebben gegeten ging ik op weg voor de laatste 45 km van die dag. Dit werden zware kilometers, met name door de vele tientallen heuveltjes, maar uiteindelijk werd Rittergut Hammelsee bereikt en kon ik mijn tent opzetten.

s i re

Ee

p e t s n

Rustig rijden ligt niet in mijn aard. Ik heb nogal snel de neiging om er een race van te maken, maar voorlopig ging het goed. De volgende dag werd een voorproefje

r a na

Begeleid door 4 Leopard tanks

Ook de daarop volgende twee dagen reed ik in Niedersachsen en vervolgde ik mijn weg via mooi gladde asfaltstraten in oostelijke richting. Onderweg ben ik nog naar het Tankmuseum in Munster geweest. Voor de liefhebber van pantservoertuigen de moeite waard, al hangt er wel een wat kille sfeer, die ik later nog wel vaker ben tegengekomen. De routebeschrijving is nog steeds goed, maar een omleiding op de Luneburgerheide zorgde voor wat oponthoud. Ik werd via een grote betonweg omgeleid en ben 14


De step waarmee Peter in 2003 z'n reis maakte zelfs even begeleid door 4 Leopard tanks, die op weg waren naar een schietoefening. Man, wat ben je dan nietig als 65 ton staal naast je dendert ! Wat me steeds meer opvalt, is het gedrag van de Duitse automobilist. Zeer oplettend en je wordt niet gesneden.

ik door kon rijden vroeg ik. Hij antwoordde dat dat wel kon en terwijl hij wegreed riep hij nog iets van wald of zo. Ik had dit door het geluid van de wegrijdende wagen niet goed verstaan, maar reed toch het verse teer in.

De step zuigt zich vast De vijfde dag rijd ik vanuit Walmsburg de voormalige DDR in. Het is meteen duidelijk dat je er bent, want de straten worden met de kilometer slechter. Na 20 kilometer kwam ik bij een wegomleiding en na op de kaart te hebben gekeken bleek dat zo’n 30 kilometer om te zijn. Voor me lag een vers geteerde straat, nog zonder slijtlaag, en ik stond in dubio, wat te doen!! Plotseling hoorde ik het geluid van een vrachtwagen en na te hebben gezwaaid stopte de chauffeur. Of

Heerlijk !! De step zuigt zich vast aan de straat, maar ik rijd in ieder geval. Na 5 kilometer was het echter einde weg. Volgens de wegenbouwers kon ik echt niet meer verder, maar toen herinnerde ik me het woordje wald. Ik stond namelijk aan een bosrand. Na even te hebben gezocht vond ik de sporen van grote autobanden op de straat die ik terug kon volgen naar een ooit smal bospad. De vrachtwagens hadden zich gewoon een weg dwars door het bos gebaand, wat goed te zien was aan de

n e d e l r e v et

h

heid om te eten en honderden wespen die zich op alles storten wat zoet was.

De eerste lekke band Op de volgende dag had ik me verheugd, maar dat zou anders uitpakken. Na droog te zijn weggereden begon het zachtjes te regenen en dit zou praktisch de hele dag aanhouden. Terwijl ik lekker rijd voel ik een slingering in de step, en ja hoor, de eerste lekke band. Na de band te hebben gewisseld rijd ik een natuurgebied in waar een 16 kilometer lang fietspad doorheen zou lopen. Met de nadruk op zou, want er was dus niets. Na 1,5 kilometer stopte het karrenspoor en ging het over in een soort omgeploegde brandgang. Als enige optie bleef lopen over, maar ik kan wel zeggen dat dit extreem vermoeiend was. Ik moest bijna aan mijn fysieke grens gaan om de step door het 30 centimeter diepe rulle zand te duwen. Ik was al niet echt blij, toen ik ook weer een lekke band kreeg en weer achter. Plakken dus. Dit is dus een rotklus om in de regen in een bos te moeten doen. Een grote doorn had zich in de dunne zijkant van de band gewerkt. Na 16 kilometer loop ik vermoeid het natuurgebied uit en schuil even voor de harde regen. Daarna verder over vreselijke straten. Gelukkig wordt het na 75 kilometer droog en kan ik bij een Inbiss wat eten en drinken. Door de wind droog ik snel op en bereik na 148 kilometer de Kamarower

"...door het 30 cm diepe rulle zand...."

diepe sporen en het grote vierkante gat dat in de bomen en struiken was ontstaan door de vorm van deze trucks. Ik reed door dorpjes waar de tijd stil had gestaan, met de allerslechtste straten die ik ooit had gereden. Grote vormeloze stenen die schots en scheef en met grote tussenruimtes iets moesten voorstellen dat “straat” werd genoemd. Het tempo viel volledig weg en 12 kilometer per uur was al heel erg hard, wilde ik voorkomen dat mijn koffers van de step scheurden. De camping die ik bereikte was de slechtste van de reis. Vijfhonderd standplaatsen en slechts vier douches. Geen mogelijk-

15

See. Een leuke camping en een geschifte buurman. Een Amerikaan, ex-marinier, die met een bootje in zijn bus door Duitsland reed om alle meren te bevaren. Hij had een bedrijf in kunststoftechniek en praatte non-stop. Naast de camping

Autoped Magazine nr 4 - 2007


Vervolg een stepreis naar het verleden

was er een groot feest gaande met bier, bratwurst en live muziek. Een zogenaamd “Lichterfest”, met vuurwerk rondom het meer, stond die avond op het programma. Na het vuurwerk ging ik slapen, maar de liveband speelde pas om 1 uur zijn laatste nummer, 99 Luftballons van Nena, meegebruld door 3000 dronken Duitsers waarna het eindelijk rustig werd en ik in slaap viel.

Klinkerpad De volgende ochtend begon droog en na een ontbijt reed ik weg met een angstig hart. Ik wou via kleine straten gaan rijden maar was bang om alleen maar klinkers voor mijn kiezen te krijgen. Dat viel

sers en wandelaars werd nog een plaatsje gezocht. De tentjes stonden dicht bij elkaar in een dennenbos en ik zag bij het opzetten van mijn tent dat er overal groeven in de bodem waren getrokken om water af te voeren. Er werd zeer slecht weer voorspeld, met onweer en veel regen. Naast me zag ik iets bekends, namelijk mijn eigen tent, maar dan in het rood. Hij was van een wereldreiziger. In 1978 was hij uit de DDR ontsnapt, maar opgepakt, waarna 50 weken gevangenis volgden. De BRD had hem vrijgekocht en opgeleid tot scheeps- elektromonteur. Na 15 jaar te hebben gevaren kreeg hij een zwaar ongeluk en werd hij 100 % afgekeurd. Sindsdien heeft hij over de hele wereld gelopen. Elke dag 30 kilometer. Dat kon je ook wel zien. Met alleen een rugzak was hij op weg naar nergens, gewoon lopen.

keren alles van het vocht. Omdat ik op een helling stond stroomde de regen met beken tegelijk omlaag, ik voelde mijn grondzeil gewoon golven onder die enorme watervloed, maar dan betaalt kwaliteit zich pas echt uit. Hilleberg tenten zijn gewoon superieur. Geen druppel kwam door de naden naar binnen. Bij mijn buren was dat wel anders, terwijl ik ‘s ochtends mijn ontbijtje nuttig, worden complete inboedels uit tenten gekieperd en aan lijnen te drogen gehangen Mijn eigenlijke reisdoel was Peenemunde en ik besloot er met de trein heen te rijden. Die afstand was ongeveer 20 kilometer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Peenemunde het belangrijkste cen-

Geheime wapensystemen

mee, althans aanvankelijk. Na 25 kilometer via prima wegen te hebben gereden hield echter plotsklaps de asfaltweg op en lag er een geweldig klinkerpad voor me. Hier was niet op te rijden, maar via de regengoot kwam ik in elk geval nog redelijk vooruit. Een zwabberend gevoel kondigde de volgende lekke band aan. En weer achter. Een kromme spijker was ditmaal de boosdoener. Het begon ook maar weer eens te regenen, waardoor ik weinig van de omgeving heb gezien. Brildrager zijn is dan niet leuk. Het gebied wordt de Mecklenburger Schweiz genoemd en dat merkte ik vooral aan het constant klimmen en dalen. Ik reed naar Usedom, het verste punt van de reis en eigenlijk het einddoel. Omdat er maar twee bruggen zijn werd het hier erg druk, maar ook veel beter onderhouden. Prima wegen leiden me naar Kosorow, een badplaats aan de Ostsee. Het was onderhand 32 graden en dit zou gedurende de rest van mijn vakantie zo blijven. Alle campings waren vol, maar voor fietNederlandse Autoped Federatie

Het voorspelde slechte weer kwam. En hoe! Gelukkig is mijn tent erg goed waterbestendig en stormvast, maar dan moet je er wel in liggen. Ik stond net mijn tanden te poetsen toen het losbarstte en moest dus door de regen naar mijn tent. Het was echter nog steeds 27 graden en terwijl ik me uit mijn natte kleding wurm ontstaat er een soort mist in mijn tent en druipt binnen de kortste

trum voor de ontwikkeling van raketten en andere geheime wapensystemen en had het op technologisch gebied geen gelijke in de wereld. Na de oorlog werd het een marinehaven van de DDR en het Russische leger. Toen in 1989 de muur viel hebben ze gewoon de deur achter zich dichtgetrokken en zijn gegaan. Het geheel maakt een uiterst vervallen indruk . Ik wilde echter naar het museum en dit was wel mooi opgezet. Het is gevestigd in de elektriciteitscentrale, die tussen 1939 en 1941 is gebouwd om de zuurstoffabriek van stroom te voorzien. De Russen hebben kort na de oorlog alle andere gebouwen platgewalst, maar de centrale was functioneel en bleef dus bestaan. Nu zul je niet veel uitzonderlijke dingen zien, maar vooral de archieven maakten indruk.

p e t s n

Ee

Slag in mijn wiel Na een vrolijk afscheid van de wereldreiziger rijd ik de volgende ochtend weg en ga naar Dargen, een klein dorpje waar een erg eenvoudig techniek- en 16


dreigde kapot te schuren. Met een lange spaak uit mijn voorwiel maakte ik een noodreparatie. Niet mooi, maar ik ben er nog 600 kilometer mee doorgereden zonder verdere problemen.

motormuseum is gevestigd. Er zijn erg veel gewone gebruiksvoorwerpen te zien en dat geeft een mooi beeld van de leefomstandigheden van mensen in de toenmalige DDR. Ook hier heerst echter een rare kille sfeer die je in Nederland bijvoorbeeld niet aantreft. Na nog een lekke band ben ik doorgereden naar een camping bij Malchin. Dit is een oud DDRvakantiepark geweest. Niemand aanwezig, maar wel een bord waarop stond dat kampeerders hun tent konden neerzetten en zich om 17 uur mochten aanmelden. Na mijn tent te hebben opgezet ben ik naar Anklam gereden om het Otto Lilienthal museum te bezoeken. Klein, maar mooi ingericht. Lilienthal is de grondlegger van de moderne luchtvaarttechniek. Bij terugkomst zie ik beweging. Honderden grote rode bosmieren krioelen om mijn tent. Nu ben ik een dierenliefhebber, maar dit ging te ver. Ik verplaats mijn tent en om 5 uur loop ik naar de receptie en, warempel, er is personeel.

Ondertussen bleef het elke dag erg warm, met om 11 uur vaak al over 30 graden. Er ontstond een probleem met het rijden op de nieuwe asfaltwegen. Deze begonnen namelijk massaal te smelten en ik moest dan ook regelmatig de banden schoonmaken om lekrijden te voorkomen. Mijn laatste doel was een bezoek aan het concentratiekamp Bergen Belsen. Iedere keer als ik dit soort monu-

Toegegeven, het waren geen profs, maar toch werkt dat als een soort rode lap voor me en ik ga 100% rijden. Het gaatje werd niet groter en op een steil stukje haal ik twee van deze fietsers in en kom vlak bij de top in het achterwiel van de derde. In de afdaling waren ze kansloos. 73 kilometer per uur en dat met een grote slag in mijn wiel, maar ze hebben me niet meer ingehaald. Dat geeft je een lekker gevoel en ik ben de laatste dagen gewoon vol gaan rijden. Continu 23 tot 27 kilometer per uur. Dinsdag 5 augustus reed ik Oldenzaal binnen. Mijn missie was volbracht. In totaal heb ik 1698 km gereden met een gemiddelde snelheid van 20,9 kilometer per uur en heb daar dus bijna 81 uur over gedaan. Het is verbazingwekkend hoe snel je gewend raakt aan het rijden van lange afstanden. Ik heb eigenlijk geen enkel fysiek probleem gehad. Voor mij is het blijkbaar een erg ontspannen manier van bewegen. Je bent echter wel een bonte hond. Ik was dat wel gewend van mijn ligfiets, maar steppen is voor de meeste Duitsers toch wel heel erg extreem en je word dan ook overal nagekeken.

n e d e l r e v et

menten bezoek maakt dat weer diepe indruk op me. Waarschijnlijk 80.000 mensen werden in dit kamp door de Nazi’s vermoordt, waaronder ook Anne Frank. Ze ligt samen met haar zus Margot in één van de vele massagraven op het kerkhof, maar er is voor hen ook een steen neergezet. Toch een raar gevoel om die namen daarop te zien. Met een zwaarmoedig gevoel rijd ik naar de camping, waar een klein circus staat met clowns en een goochelaar.

Tot zover mijn reisverslag met een step. Peter Groeneveld

h r aa

Twee dagen later kreeg ik mijn grootste tegenslag te verduren. Tijdens een mooie afdaling kijk ik al uitrollend op mijn kaart en kan in een flits nog net mijn voorwiel om een groot gat heen sturen. Mijn achterwiel haalde het niet en met een harde klap rijd ik er door heen. Ik hoorde het bekende pieuw, pieuw, pieuw en wist dat ik weer een lekke band had. Er bleek echter meer schade te zijn. Er waren

n is

e r p

Terug naar huis Vanaf deze camping was het gewoon naar huis rijden en ik kon me volledig uitleven op de vele hellingen. Nu kan ik wel redelijk omhoog rijden en door de misschien wel 150 kleine heuveltjes die ik

"...1698 km gereden met een gemiddelde snelheid van 20,9 kilometer...." namelijk 3 spaken aan een zijde uit de naaf getrokken en ik had dus een enorme slag in mijn wiel. Na eerst nog zo’n 15 kilometer te hebben gereden ben ik gestopt omdat de band tegen het frame 17

onderweg had beklommen was ik goed gewend geraakt aan het gewicht van de step. Tijdens een wat langere klim, zoiets als de Holterberg, werd ik langzaam voorbij gereden door drie wielrenners.

Inmiddels heeft Peter al weer een nieuwe step gebouwd. Nog lichter en nog sneller en helemaal van carbon. Autoped Magazine nr 4 - 2007


We willen er wel een artikeltje aan wagen

Vermoeidheid, wie kent het niet? Elke stepper kent het wel. De snelheid gaat omlaag doordat je zware benen krijgt. De oorzaak hiervan zit niet in je benen, maar in je hoofd. Tenminste, dat is de nieuwe theorie die sommige wetenschappers aanhangen. Deze theorie gaat uit van het feit dat in de hersenen een beschermend mechanisme aanwezig is die ons behoed voor een totale ineenstorting. Het lichaam stuurt signalen naar de hersenen die waarschuwen voor een fysieke crisis wan-

neer de inspanning op hetzelfde niveau blijft gehandhaafd. Als reactie daarop verlagen de hersenen de spieractiviteit en zorgen ze voor een ongemakkelijk gevoel. Dit resulteert in een afname van de prestatie.

reserves voor het einde over te houden. En dat verklaart dan ook de eindsprint die sommige steppers nog in huis hebben aan het einde van de wedstrijd. Je kunt je hersenen echter trainen hier goed mee om te gaan. Hoe?

Gedurende de inspanning worden de hersenen voortdurend gevoed met signalen en de hersenen zullen continu inspelen op de situatie. Feitelijk worden de inspanningen in het middendeel van de training of wedstrijd op een lager pitje gezet om

Wilt u meer weten, stuur dan een email naar redactie@autped.nl. Bij voldoende interesse zal in de volgende uitgave meer aandacht worden besteed aan de theoretische achtergrond en de praktische invulling.

Black edition van Sigma met 80 meter lichtbreedte! De donkere dagen staan weer voor de deur. Tijd om je goed te bewapenen met veel licht. De nieuwe totaalcatalogus van Sigma is uit. Echt om bij weg te kwijlen al die nieuwe hebbedingen. Ons oog viel o.m. op de Black edition, een sterke lamp op vier AA-batterijen. Ook uitvoerbaar met de nieuwe II-Ionen accu. De robuuste aluminium behuizing zorgt ervoor dat de lampen een lange levensduur hebben en universeel inzetbaar zijn. Het is echt een toplamp en daar betaal je ook voor. Maar het zicht is echt super. En voor een avond of nachtelijke steprit is dit zeker iets om mee te hebben. De 90 higlux power LED lamp kost 91.95 euro en als je de 90 LUX LED lamp + IION accu lader koopt betaal je 163,95 euro.

- lichtbreedte 80 meter - Brede lichthoek - 3 modi ; energiebesparend (11u), standaard(5,5u) en powermodus (3,5u) - waterdicht - horizontaal verstelbaar - afneembaar batterijvak - IION compatabel - instelbare houder - helmhouder optioneel - klikhouder optioneel Nederlandse Autoped Federatie

18


Oktober WOW-toertocht succesvol verlopen Op zaterdag 27 oktober vond in Doesburg de eerste WOW-toertocht plaats. Goede weersomstandigheden, een schitterende omgeving en veel steppers. Dit is wat we graag zien in Nederland Stepland kilometer te rijden maar in plaats daarvan de 28 kilometerroute. Vooraf werd hier al voor gewaarschuwd net als voor de vele haakse bochten in de afdalingen waar snelheden boven de 50 kilometer per uur gehaald konden worden.

Een heerlijke kop soep

Ruim 35 steppers aan de start ! De allereerste door Stepteam WOW Gelderland georganiseerde steptoertocht is een groot succes geworden. Op zaterdag 27 oktober stonden ruim 35 steppers aan de start bij de sporthal in Doesburg. Het was voor de organisatie verheugend om de grote diversiteit aan steppers te zien. Er waren steppers aanwezig van Stepteam Heerenveen, Stepteam Twente, Stepteam Brabants Bont, Stepteam Made, Stepgroep Utrecht, Stepteam High Level, Selles Kamperzeedijk, Stepteam WOW en Leukedagweg.nl. Daarnaast nog enkele eenlingen uit diverse delen van het land. Onder de deelnemers onder andere de winnaar van het NAF-cupklassement 2007 bij de heren, de Europees en Wereldkampioene op de sprint, de Europees kampioene bij de dames-junioren, de winnaar van de IJsselmeerronde van 2007 en een groot aantal toekomstige winnaars op de weg in de vorm van lokale jeugd. Dus zowel wedstrijdrijders, die alweer verlangen naar de start van de competitie, als toerrijders die gewoon lekker hun kilometers willen maken.

Reijne, zijn er gelukkig geen nare dingen gebeurd. Ondanks de vaak snelle afdalingen geen valpartijen, dus de EHBO-trommels konden in de begeleidingsauto’s blijven.

Verzorgingsposten Onderweg waren er voor de 44 kilometer- steppers twee verzorgingsposten, terwijl er voor de steppers van de 28 kilometer-route één verzorgingspost aanwezig was. Bij deze posten werd gretig gebruik gemaakt van de aanwezige thee en limonade. De beide verzorgingsposten werden bemand door leden van Stepteam High Level en Stepteam WOW.

Hoogtepunten Tijdens de tocht werd er volop “gekletst” en werd het afgelopen stepseizoen besproken. Ook werd er over het nieuwe stepseizoen gesproken. Hierbij werd alvast een aantal “hoogtepunten” vastgesteld, namelijk het WK Stepslee in Multia, Finland en natuurlijk het Wereldkampioenschap in Nederland. Afgezien van twee pechgevallen, lekke banden voor Henri Polman en Rosanne

Na de tocht stond er voor alle deelnemers een heerlijke kop soep klaar, die onder het genot van een gezellig praatje en een leuk gesprek werd opgepeuzeld. Na de soep had iedereen de gelegenheid om lekker te douchen in de sporthal. De meningen over de tocht waren over het algemeen zeer positief. De route was mooi, de bewegwijzering goed en duidelijk en de kleed- en douchegelegenheden waren goed, maar bovenal was de onderlinge sfeer erg goed en gezellig. Volgend jaar zal er een poging gedaan worden om het behaalde resultaat van dit jaar te evenaren. De mensen van Stepteam WOW Gelderland hebben laten zien verstand van organiseren en steppen te hebben. Het volgende evenement van Stepteam WOW is het NAF-weekend in de Ardennen, dat gepland staat voor het weekend van 5 april 2008. Hierover elders in dit Magazine meer informatie.

3 verschillende routes Het eerste deel van de route werd gezamenlijk afgelegd en na ongeveer 10 kilometer viel de groep uitéén. Eén deel van de groep ging de 44 kilometerroute doen terwijl het andere deel voor de 28 kilometer ging. De allerjongsten hadden een aangepaste route onder leiding van Anita Spanjer en Joke van Zijtveld van Stepteam WOW. Dat de tocht zwaar was bleek wel uit het feit dat een aantal rijders tijdens de eerste beklimmingen besloot om niet de 44 19

Autoped Magazine nr 4 - 2007


Met de feestdagen in het zicht!

Steppen <=&> afvallen De feestdagen komen er weer aan en gezelligheid kent meestal ook zijn nadelen. Behalve het feit dat we in deze periode vaak wat minder bewegen, eten we ook vaak energierijker en wat meer dan we gewend zijn. Hierdoor kan er sprake zijn van gewichtstoename. Daarnaast hebben de meeste mensen rond deze dagen altijd goede voornemens zoals “ik ga meer sporten” en “ik wil afvallen”.

Kun je van de step afvallen ? Kun je van de step afvallen? Jazeker ! En wel op twee manieren. De eerste manier is de harde manier en de manier die eigenlijk niemand graag wil zien, namelijk de pijnlijke manier. Om wat voor reden dan ook maak je contact met het asfalt, zoals mij dit jaar in ’s Heer Arendskerke overkwam.

Overgewicht kan ontstaan doordat langere tijd meer energie wordt ingenomen dan dat er wordt verbruikt. Wat er in gaat moet er immers ook weer uit ! Een glas water of een kop zwarte koffie leveren 0 Kcal aan energie op. Een glas bier echter levert 85 Kcal, een eierkoek 90 Kcal en een Mars of een gevulde koek levert al gauw zo’n 250 Kcal op.

De tweede manier is de prettige manier, namelijk het kwijtraken van, meestal, overtollig gewicht. En daar wil ik het in dit artikel over hebben. Overgewicht en obesitas staan in nauw verband met ziektes als suikerziekte, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Om 1 kilogram lichaamsvet (7000 Kcal) af te breken moet iemand van 75 kg bijna 8 uur hardlopen met een snelheid van 11 km/uur. In de calorieflyer van de NAF kun je zien hoe lang en hard je moet steppen om deze energie weer verbruikt te krijgen. Aangezien de feestdagen er

weer aan komen, en dat zijn per definitie de dagen dat er meer gegeten wordt en minder bewogen, is het wellicht interessant om dit artikel eens rustig door te lezen.

Nederlanders weer zwaarder Nederlanders zijn in vergelijking met vorig jaar gevarieerder gaan eten. Ook worden steeds minder tussendoortjes gegeten en wordt op vaste momenten gegeten. Toch zijn de Nederlanders gemiddeld zwaarder geworden dan in 2006. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde onderzoek Gevecht om het maagaandeel van Q&A Research en Consultancy in samenwerking met Euroforum. Ruim 2500 consumenten hebben aan het onderzoek meegedaan.

Risico Uit het onderzoek komt naar voren dat het aantal Nederlanders met een zogenoemde Body Mass Index (BMI) met verhoogd gewichtsrisico is toegenomen. De onderzoekers concluderen hieruit dat de vele gezondheidscampagnes de mensen bewust maken van overgewicht, maar dat een groot deel van de bevolking hier niets daadwerkelijk mee doet.

De Body Mass Index Het ideale gewicht heeft niets met leeftijd te maken. Voor grote groepen kun je wel stellen dat bij een bepaalde lengte een bepaald gewicht hoort. De Body Mass Index is hier een voorbeeld van. Hierbij wordt het gewicht in kilogrammen gedeeld door het kwadraat van het gewicht in meters. In mijn geval is dat op het moment van schrijven 77,5 kg gedeeld door (1,80 x 1,80) oftewel 23,92. Gemiddeld genomen is een BMI tusNederlandse Autoped Federatie

20


sen 20 en 25 gezond. Bij een BMI tussen 25 en 30 spreken we van overgewicht waarbij een verhoogd risico bestaat op het krijgen van ziektes als suikerziekte, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Bij een BMI hoger dan 30 spreekt men van obesitas en loopt men ernstige gezondheidsrisicoâ&#x20AC;&#x2122;s. Bij een BMI onder de 19 is er sprake van een te licht gewicht waarbij sprake kan zijn van ondervoeding. Het grote nadeel van de BMI is dat het voor individuen niet altijd opgaat. Voor sporters geldt vaak iets anders, maar ook bijvoorbeeld voor mensen van Aziatische afkomst. Daarnaast ken ik een gezond persoon met een BMI van 35. Dat deze persoon in de body buildingwereld bekend staat als Captain Jack en meerdere wedstrijden gewonnen heeft, geeft al aan dat de BMI niet zaligmakend is.

Fysieke fitheid voorspelt levensduur Het staat vast dat een hoger lichaamsgewicht de gezondheid doet afnemen, maar onderzoeken tonen ook aan dat fysieke fitheid een goede voorspeller is van de levensduur. Sporters die enig overgewicht met zich meetorsen hebben een lager risico op het krijgen van hart- en vaatziekten dan mensen die helemaal niet bewegen, ongeacht het gewicht. Overgewicht kan men op drie manieren tegengaan. Of men neemt minder energie in of men gaat meer energie verbruiken of men doet beide. Vetten zijn op verschillende plaatsen in het lichaam op onuitputtelijke wijze aanwezig 21

in het menselijk lichaam, namelijk: - als vrije vetzuren of Free Fatty Acids (FFA) in het bloed; - gebonden in cholesterolachtige lichamen die in de spier zijn opgeslagen als kleine vetdruppeltjes, de Intramusculaire Triglyceriden (IMTG); - als vetweefsel.

Duurtraining Men kan op twee manieren vet verbranden tijdens en na het steppen. De eerste manier is steppen met een lage intensiteit en de tweede manier is steppen met een hoge intensiteit. Bij aanvang van een duurinspanning, in ons geval dus steppen, worden de IMGT direct gebruikt voor de energieleverantie van de arbeidende spier en gedurende het eerste uur van de inspanning wordt, afhankelijk van de intensiteit, maximaal

brand om de benodigde energie voor de spier te leveren. Bij inspanning op ongeveer 80% van de maximale hartslagfrequentie (voor meer uitleg hierover zie het artikel over de Zoladz-test in Autoped Magazine 3 van 2007) levert vet ongeveer 30% van de totale energieleverantie voor de arbeidende spier. Dat lijkt niet veel, maar naarmate de inspanningsintensiteit toeneemt, neemt echter ook het totale energieverbruik toe. 30% van 4000 Kcal is immers meer dan 100% van 1000 Kcal. Hierdoor stijgt ook het absolute aandeel van de verbranding van zowel vet als glucose. Bij 60% van de maximale hartslagfrequentie is het absolute aandeel van de energieleverantie door vetverbranding maximaal, dat wil zeggen dat de energie voor het overgrote deel wordt geleverd door de verbranding van vetten. Deze trainingen moeten dan wel tenminste 45 minuten duren. Bij een intensiteit

"... Uw fysieke fitheid is de voorspeller van uw levensduur..." 50% van de energie geleverd door de IMTG. In het tweede uur wordt ook vet uit het vetweefsel verbrand. Na de inspanning, onafhankelijk van de duur, wordt het gebruikte vet in de spier weer aangevuld met vet uit het vetweefsel. Dit betekent dat er direct bij aanvang van de duuractiviteit reeds vet wordt verbrand. Naarmate de inspanningsintensiteit stijgt wordt relatief meer glucose dan vet ver-

van 85-90% van de maximale hartslagfrequentie is dit vrijwel nihil.

Krachttraining Is gewichtsafname nu alleen te bewerkstelligen door duurtraining ? Nee, want ook bij krachttraining kun je afvallen. Er bestaan aanwijzingen dat de IMTG tijdens krachttraining energie levert om bepaalde spiervezels te laten aanspannen. Autoped Magazine nr 4 - 2007


Steppen <=&> afvallen!

Dit betekent dus dat er vetverbranding heeft plaatsgevonden tijdens de krachttraining. Een krachttrainingssessie dient zodanig te zijn opgebouwd dat er spierhypertrofie, oftewel een toename van spiermassa, ontstaat. Deze grotere spiermassa zorgt voor een hoger rustmetabolisme, het proces van opbouw en handhaving van het lichaam, en dus een hoger energiegebruik. Met name het belasten van grote spiergroepen tijdens een training zorgt voor een grote anabole, dat wil zeggen opbouwende, respons na de training. Eén kilo spiermassa verbrandt 0,9 Kcal per uur, vet daarentegen verbrandt niets. Hoe meer spiermassa het lichaam heeft, hoe hoger deze verbranding zal zijn, zelfs als je voor de tv hangt. Zo heeft een persoon van 70 kilo met zittend werk en een vetpercentage van 30% een caloriebehoefte van 1646 Kcal.

Zou dezelfde persoon een vetpercentage hebben van 15%, dan is de caloriebehoefte ineens 1982 Kcal. Dat is ruim 300 Kcal meer !

Te veel is ook niet goed ! Helpt afvallen bij het verbeteren van je resultaten ? Jazeker, maar wel tot een bepaald punt. Bij hardlopers is aangetoond dat vijf kilo afvallen de 5 kilometertijd verbeterd met ruim één minuut. Steppen met minder kilo’s aan je lijf is erg goed voor het maximale zuurstofopnamevermogen van je lichaam (de zogenaamde VO2-max), want wie minder gewicht met zich meedraagt zal met de beschikbare hoeveelheid zuurstof meer kilometers kunnen afleggen. Wie echter te veel afvalt wordt zwakker en langzamer in plaats van sterker en sneller. Het is dus belangrijk om alleen vet te verliezen en geen spiermassa. Het doen van krachttraining helpt om dit te voorkomen.

Samenvattend: Samenvattend kan worden gesteld dat zowel duurtraining als krachttraining gewichtsverminderend kunnen werken, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan met betrekking tot duur en intensiteit. Niet alleen de daadwerkelijke inspanning is van belang, maar ook

het verhoogde rustmetabolisme na de inspanning. Hieronder is een kleine lijst met voedingsmiddelen geplaatst met daarbij vermeld de energie in Kcal. Ter vergelijking: 1 droog sneetje brood bevat circa 75 kcal (Bron Nederlandse Hartstichting). Mensen die een totale lijst willen hebben met voedingsadviezen kunnen een email sturen naar hanskorbee@autoped.nl

Voedingsmiddel

Energie in kcal

1 dropje 1 chocolaatje Candybars, Nuts en Mars Magnum kraanwater mineraalwater, bronwater koffie of thee zonder suiker 1 beker halfvolle melk 1 glas zoete wijn 1 glas bier (pils) 1 rijstwafel 1 eierkoek 1 plakje cake 1 gevulde koek of rondo 1 stuk vruchtenvlaai 1 krentenbol 1 handje chips 1 handje popcorn of wokkels 1 blokje kaas 48+ 1 handje (light) chips 1 bitterbal 1 frikandel

15 25 290 260 0 0 0 110 150 85 25 90 130 260 190 135 55 40 40 55 60 210

Advertentie

www.2wielerverhuur.nl

Fietsen èn steppen door heel Nederland!

2Wielerverhuur is gevestigd in Utrecht en we hebben op dit moment maar liefst 200 steps in verhuur! We bieden veel arrangementen voor zowel een paar uurtjes als een hele dag, gecombineerd met lunch of diner, vaartochten, bezoek aan musea's en andere activiteiten. Verder brengen (en halen) we de steps op locatie door heel Nederland!

De Rijnstreek 2wielerverhuur tel. 06-51682805 | info@2wielerverhuur.nl Nederlandse Autoped Federatie

22


Een alternatief voor de regenjas! Tijdens ĂŠĂŠn van de Step-Elfstedentocht edities jaren terug spoelden de deelnemers letterlijk van de weg af tussen Bolsward en Sneek. Het regende zo hard dat zelfs het zicht verminderde voor de deelnemers. Het water viel echt met bakken uit de hemel. Velen van de steppers hadden geen goede regenkleding bij zich op dat moment, maar gelukkig kwam iemand met een rol vuilniszakken. Twee gaten er in voor de armen en je hebt een superblokker... het werkte best goed! En toen het bij Oudemirdum op begon te klaren ging de vuilniszak in de prullebak. Hieronder een artikel uit de Runnersworld.

23

Autoped Magazine nr 4 - 2007


Krantenknipsel

Gezondheidplus

Nederlandse Autoped Federatie

24


Bezoek het WK Stepslee - Finland

Mee naar de witte sneeuw!

Stepslee weekend Multia Wilde beren, vele meren, bossen, vrieskou, dikke lagen sneeuw, houten huizen, hete houtgestookte sauna’s en dan een gat in het ijs voor een duik om af te koelen, en lekker bij het houtvuur borrelen, genieten en afzien...

Op 8 en 9 maart 2008 wordt in Multia, Finland, het wereldkampioenschap stepsleeën georganiseerd. Indien je wilt deelnemen houd dan deze data vrij in je agenda. Eisen voor als je wilt deelnemen: NAF-lidmaatschap, een goede teamspirit en een sportieve instelling. Het wordt immers geen zonvakantie. In 1997, 1999 en 2004 hebben al eens Nederlandse stepsleeërs en steppers deelgenomen aan het WK. Van die deelnemers krijgen we enthousiaste reacties. Om ieder jaar mee te doen wordt een beetje prijzig, maar tenminste één keer in je leven moet je er gestaan hebben. Het gaat weer een hele belevenis worden. De inschrijving, boeking, vlucht en autohuur worden via de NAF geregeld. Een stepslee kun je huren wanneer je er geen hebt. Goedkoop is zo’n weekendje echter niet, maar het is dan ook een unieke ervaring. Deze zeldzame trip naar Finland en meedoen aan het WK kost all-in ca. 300,- euro per persoon (het exacte bedrag hangt echter af van het aantal mensen dat meegaat). Je kunt je aanmelden bij Gerben Koridon via gerben@autoped.nl . Vermeld er wel even bij of je een doorlopende reisverzekering hebt voor Finland of niet. We vliegen vanaf Düsseldorf, tarief 72 euro p.p. (inclusief belasting). Boek je later dan is het duurder. Daarna stappen we in een gehuurde auto (met spikes onder de banden) en beginnen aan het avontuur ! Er komt ca. 100 euro aan autohuur p.p. bij. En dan nog wat overnachtingskosten in de jeugdherberg in Helsinki en in Multia tijdens het WK. Dit zijn low budget-overnachtingen. 25

Twee weken voor vertrek komt het team bij elkaar voor een stepslee-training om de fijne kneepjes van het stepsleeën te pakken te pakken krijgen. Ook is het mogelijk om een jas te bestellen of wedstrijdkleding met het logo van het nationale stepsleeteam te bestellen. Dit is echter alleen weggelegd voor de NAFleden die meegaan. Sponsoren voor het Stepsleeteam kunnen zich ook melden bij het secretariaat (naf@autoped.nl). Alleen via sponsoren kunnen we de werkelijke stepslee top van Nederland uitzenden naar dit WK.

Programma schets 2008: Op donderdag 6 maart 2008 vertrekken we vanuit Düsseldorf om 16.50 u. We zullen om 20.15 u. aankomen in Helsinki. Dan gaan we een hapje eten en vertrekken dan naar Jeugdherberg in Helsinki (de jeugdherberg zit in het Olympisch Stadion).

op maandag in Multia te blijven of er voor kiezen om na de wedstrijden naar Helsinki te gaan en hier wederom in de jeugdherberg in het Olympisch Stadion te verblijven. Dan zijn we maandag op tijd in Helsinki en kun je bijna de hele dag nog de toerist uithangen. Tenslotte kom je niet iedere dag in Helsinki.

Op maandag 10 maart wordt het een echte reisdag indien we nog in Multia zijn. Eerst van Multia naar Helsinki en vervolgens op het vliegtuig naar huis. Als we op zondagavond naar Helsinki zijn gegaan, hebben we de hele dag tot vrije besteding. De vlucht gaat om 21.00 u. en we zijn in Düsseldorf om 22.30 u. Kortom het zal een lange dag worden. Aanmelden voor de reis kan via gerben@autoped.nl. Meer info via www.autoped.nl/multia

Op vrijdag 7 maart 2008 kunnen we na het ontbijt eventueel nog een paar uurtjes in Helsinki rondkijken en vervolgens koersen we in de huurauto’s naar Multia. In Multia overnachten we in een vakantiewoning/blokhut. Afhankelijk van het tijdstip zetten we de stepslee in elkaar en gaan we de omgeving en het parcours verkennen. Zaterdag 8 maart 2008 is de eerste wedstrijddag met natuurlijk een Afterparty met de andere deelnemers. Zondag 9 maart 2008 is de tweede wedstrijddag. We kunnen daarna nog besluiten om de nacht van zondag Autoped Magazine nr 4 - 2007


Kerstman muts Knip de muts uit en versier het met rode glittertjes. Een baard vind je op de volgende pagina.

Bevestig elastiekje

Nederlandse Autoped Federatie

26


maak inkepingen

Maak een foto van jezelf uitgedost als kerstman en stuur deze op naar de redactie. De leukste foto ontvangt een prijs.

27

Bevestig elastiekje

Autoped Magazine nr 4 - 2007


The Viking Tour een tocht voor echte bikkels De Viking Tour is een zeven dagen durende wielerwedstrijd in Noorwegen die in 2008 voor de vierde keer zal worden gehouden. De tocht wordt in 2008 ook opengesteld voor steppers en de organisatie verheugt zich dan ook op de komst van een aantal steppers. Toertocht en wedstrijd tegelijk. De Viking Tour wordt in 2008 voor de vierde keer georganiseerd in het Noorse Viksøyri, een stadje dat op ongeveer 8 uur rijden ten noordwesten van Oslo ligt. Het is een toertocht voor liefhebbers, maar tegelijkertijd is er ook een wedstrijdelement opgenomen in de Tour.

Er wordt gestreden om de snelste tijd, de sprintprijzen en voor het bergklassement. En dat er bergen zijn, dat zullen de deelnemers weten ook. Er zitten maar liefst 11.000 hoogtemeters in de Viking Tour met beklimmingen van bergen tot een hoogte van 1849 meter. Daarnaast zijn er twee tijdritten in het schema opgenomen.

steppers. Waar gefietst kan worden kan immers ook gestept worden ! De Viking Tour vindt plaats van zaterdag 19 juli tot en met vrijdag 25 juli 2008. Meer informatie over de tocht is te vinden op www.vikingtour.no De verwachting is wel dat de steppers het erg moeilijk zullen hebben, met name tijdens de soms erg steile beklimmingen. Feit is wel dat het, behalve een mooie ervaring, een ontzettende uitdaging is voor steppers. Startgeld is NOK 3290 voor de wedstrijdklasse en de tourklasse kost NOK 2890. Maar daar krijg je wel veel voor teug. De organisatie is goed geregeld. In het bedrag zit o.a. chiptiming, een trui, vervoer van de bagage, verzorging, veertickets, diploma, etc. De deelname limiet is 300 race en 100 tourrijders. Tevens kun je voor 8oo NOK overnachten in het Valhalla Camp. Dit is met ontbijt. Dit alles staat in het Engels uitgebreid uitlegd op de website.

Foto: Een deel van de route van de Viking Tour. De redactie is erg benieuwd of er Nederlandse steppers zijn geĂŻnteresseerd in deelname aan deze wedstrijd c.q. toertocht en wil mogelijke deelnemers verzoeken dit te melden aan de redactie via redactie@autoped.nl. Mogelijk kunnen we in de toekomst extra aandacht besteden aan deze uitdagende tocht. www.vikingtour.no

Natuur en steile beklimmingen Tijdens de Viking Tour kun je genieten van de schitterende natuur in dit deel van Noorwegen met onder andere mooie bergtoppen, de langste fjord ter wereld, gletsjers e.d. Ook wordt er tijdens de tocht enkele malen gebruik gemaakt van veerboten om het peloton te verplaatsen.

Opengesteld voor steppers ! De organisatie heeft de Viking Tour in 2008 voor het eerst opengesteld voor

Nederlandse Autoped Federatie

28


ut

op

ed

.nl

Kerstman baard

w w w.

a

Ga in stijl de kerstdagen tegemoet, knip de baard uit bevestig, 2 elastiekjes in de daarvoor aangegeven gaatjes. Versier de baard eventueel met glittertjes. 29

Autoped Magazine nr 4 - 2007


Afwisselend sporten in 't Fryske land

Steppen & schaatsen ...

Als je in Heerenveen e.o. woont, hoor je tenminste te schaatsen of te skeeleren. Nou dat doen de leden van Stepteam Heerenveen dan ook wel. Onze secretaris kan een aardig stukje skeeleren en ondergetekende kan redelijk op de schaatsen overweg. Clubgenoot Bert de Hey is weliswaar net iets sneller op de schaats, maar hij woont al zijn hele leven hier in Friesland, dus dat telt niet. Ik begon pas te schaatsen toen ik hier in Friesland kwam wonen op mijn dertigste.

Een fietsvriend had in 1985 de Elfstedentocht geschaatst en haalde, tot mijn verbazing, de finish. Wat hij kan, moet ik ook kunnen dacht ik en ik leerde mijzelf schaatsen, met af en toe hulp van de legendarische Jeen van der Berg, op een toen nog niet overdekt Thialf. Het jaar daarop werd de Elfstedentocht weer gereden en nu was ik er ook bij. Uiteraard haalde ik de finish. Ieder jaar doe ik nu wel een wintertriatlon waarbij het schaatsen op Thialf een goede basis is. Wat ook een goede basis is, is, zoals

Aanvullinkje van Thijza: Ton ik ben erg blij dat je dit onderwerp belicht. Toen ik 17 was en in Utrecht schaatsles volgde, riep een trainer tijdens een techniektraining dat vooral de mensen die als kind veel gestept hadden mogelijk meer problemen zouden hebben om een goede schaatstechniek aan te leren. Omdat steppen een achterwaartse afzet stimuleert (iets wat bij het schaatsen juist zijwaarts moet zijn). Echter de goede

Nederlandse Autoped Federatie

velen van jullie al weten, het steppen. Dit jaar heb ik meer gestept dan ooit en dat vertaalde zich op het ijs. Normaal heb ik altijd een aanloopperiode nodig van een paar weken, maar nu lukte het me de eerste keer al om achter elkaar in een redelijk tempo ruim 100 ronden te schaatsen. Ik zeg dat niet om op te scheppen, maar het verbaasde me hoe gemakkelijk het schaatsen ging de eerste keer. Gewoon dankzij het steppen denk ik. Je snapt derhalve niet dat schaatsers, als bijsport, niet gaan steppen in plaats van

man wist niet dat ik vrij intensief stepte toen, ik heb maar niets gezegd. Toen die trainer een keer enkele mensen naar voren haalde uit de groep die als voorbeeld moesten figureren omdat deze mensen blijkbaar over een goede of voldoende schaatstechniek beschikten was ik tot mijn grote verbazing ook één van de drie. De trainer mij vroeg in het bijzijn van de groep wat voor schaatsbasis ik had en mijn antwoord was ik heb geen

alleen te fietsen. En dus heeft het toch wat met elkaar te maken. Over Friesland gesproken. Voor Westerlingen ligt Friesland altijd verder dan het westen voor de Friezen. Maar dat is echt niet waar hoor. Dus schroom niet en kom naar de oudejaarstocht in Marrum (21 km) op zondag 29 december en in februari 2008 naar de Rotstergaasttocht/wedstrijd (15 km.) in Heerenveen. In de tussentijd veel stepplezier gewenst, Ton Cusiël

enkele basis, maar ik step wel intensief wedstrijden. Ik zag de man verslikken, want dat was juist iets wat hij als "not none" predikte. Sinds de komst van de klapschaats is dat verhaal eigenlijk ook omgedraaid. Ik heb zelfs steps aan schaatsers geleverd. O.a. het team van Bart Veldkamp in der tijd. Er zijn dus best ook wedstrijdschaatsers die step er bij pakken in de zomer. Het meest bekende voorbeeld

30


blijft nog altijd Hans van Helden van vroeger. Die voor Frankrijk uit kwam, hij heeft zelf een step gebouwd en trainde daar altijd intensief op in de zomer. Vooral in het bochtenwerk hebben de benen veel voordeel van het steppen en als je de schaatstechniek (de zijwaartse afzet in de gaten houdt) dan heb je ook bij de afzet veel voordeel van je steptrainingen. Je ontwikkelt gewoon een krachtige afzet. Ook het spiergebruik komt goed overeen.

De schaats of de stepslee? Beide kan ook. De Weissensee is bijvoorbeeld een prachtige combi om je als stepper & schaatser helemaal uit te leven. Je kan lekker schaatsen en bijv. de dag er na met je stepslee het ijs op of de bergen in. Met een stepslee ben je wel iets vrijer (en je kan er ook nog op zitten uitrusten en dat is erg handig). Ik heb ook wel eens m'n schaatsen mee-

genomen naar één van de vele Finse stepslee evenementen. Echter daar wordt wel geveegd, maar net niet zo goed dat het ook altijd geschikt is om te schaatsen, wel om te stepsleëen uiteraard. Ook de Alternatieve Elfstedentocht in Finland heeft naast het schaatsen ook een stepslee wedstrijd. De zogenaamde Viktor Balk race. www.potku.fi/balckhome De Alternatieve Finse Elfstedentocht staat bekend onder de Finland Ice Marathon. Het is Finlands grootste internationale schaatshappening, het trekt duizenden deelnemers en bezoekers uit vele landen. De Finland Ice Marathon wordt in 2008 voor de 25 ste keer georganiseerd op het prachtige natuurijs van het Kallavesimeer te Kuopio. http://icemarathon.kuls.fi/ Dus mocht iemand nog een leuke wintersportlokatie zoeken. Note: het kan er wel koud zijn, want het ligt tegen Lapland aan je hebt vaak een binnenlandse vlucht

nodig om er te komen in Kuopio. Dus prijzig is het soms wel.

Multia WK stepslee De trip naar centraal Finland naar het andere evenement het WK stepslee te Multia (dat alleen stepslee evenementen heeft) is veel goedkoper dan deelname aan het Kuopio evenement dat veel Noordelijker ligt. Dit even ter tip. Zie meer over Multia op pagina 25. Op het web staat veel info en u kunt altijd voor de stepslee evenementen ten rade gaan bij de stepslee commissie. www.autoped.nl/stepslee En wat zou er mooier zijn dan een winter triathlon met bijv. een stukje steppen, schaatsen en stepsleeën. Dat is nog wel iets wat een aanvulling zou zijn op onze winterstepagenda. Dus wie nog iets leuks wil organiseren, mogelijkheden te over. groet, Thijza (stepper en schaatser)

Jeugd uit Twente stept door weer en wind Dat men in Twente gemotiveerde jeugd heeft wisten we al. Het jeugdteam heeft niet voor niets de NAF-cup 2007 gewonnen. De goede prestaties worden bereikt door regelmatige trainingen, door weer en wind. Het is dinsdagavond, even voor 19.00 uur. Er valt een beetje regen en er staat een beetje veel wind. Het is van dat typische herfstweer. Zes jeugdleden van Stepteam Twente staan te kletsen en zoeken beschutting onder een paar bomen.

rood lampje in de nek, toch zorgen de trainers voor een aangepaste route nu het zo donker is tijdens trainingstijd. Maar zo te horen zijn de jongens wel in voor een paar donkere bospaadjes. Hoe viezer ze kunnen worden hoe beter!

Er wordt wat gedold en er wordt wat gekletst. De trainers Peter en Vincent voegen zich bij hen en op de vraag of iedereen zin heeft in een fanatiek rondje is het antwoord is bevestigend. Het plan is om 15 kilometer te steppen op paden waarlangs verlichting staat. Het kan knap donker zijn op sommige plekken in het Twentse landschap. Ook al zijn de steppers goed zichtbaar met lichtgevende hesjes, een voorlamp en een

De jongens en meiden kennen elkaar nu zo’n half jaar. Je kunt zien dat ze gewaagd zijn aan elkaar. Het tempo dat iedereen afzonderlijk heeft raakt elkaar en ze trekken zich aan elkaar op. Dat ze het gezellig hebben onderling zorgt ook voor een trouwe opkomst. Helaas voor dit trouwe clubje dat de winter eraan komt, hoewel helaas? Ze zien de winterperiode als een uitdaging. Pluim! groet, Stepteam Twente

31

Autoped Magazine nr 4 - 2007


Touren door 't Brabantse land

Stormachtig begin winterserie 2007/2008 Op zondag 11 november vond in Sprang Capelle de eerste van vijf tochten in de winterserie van Stepteam Brabantsbont plaats. Helaas werkte de weersomstandigheden deze keer niet echt mee om te genieten van de mooie Brabantse natuur. Zondagmorgen 11 november 9.15 uur wordt de vlag van Stepteam Brabantsbont gehesen bij sporthal DE SLAGEN voor de eerste wintertocht van de nieuwe winterserie. De inschrijftafel wordt daarna in gereedheid gebracht voor de steppers van deze nieuwe editie van vijf tochten in en door de kou. De vooruitzichten qua deelnemers zijn goed want er waren veel toezeggingen gedaan, dus maar kijken wat er op af komt. Vrijdagavond kwamen de eerste afmeldingen al binnen via de mail van Stepteam Brabantsbont. Niet in paniek raken en kijken wat er komt, maar de volgende dag kwamen er nog meer afmeldingen binnen. Dit allemaal in verband met het weer. Deze zondagmorgen was het wel erg nat en stormachtig, maar volgens de buienradar zou het rond 10.00 uur droog worden in Midden Brabant. Er werd uitgegaan van 25 deelnemers, maar bij de start om 10.00 uur stonden er precies 7 deelnemers, inclusief onze Raadgever,

klaar om het nieuwe winterseizoen tegemoet te treden.

Is het afgelast ? We hebben nog even gewacht, want Stepteam Twente is er nog niet, maar om 10.15 uur gaan we dan toch echt van start, zonder de Twentenaren, voor een tocht van 48 kilometer, die erg zwaar zal gaan worden. Deze eerste tocht gaan we in westelijke richting met de wind, windkracht 7, vol op kop. Maar na 20 minuten gaat de telefoon bij John en ja hoor, de Twentenaren staan bij de start te wachten en vragen of het is afgelast? Nee, we zijn al onderweg was het antwoord, maar na wat uitleg van de te volgen route is Gijs hen tegemoet gereden en heeft de gebroeders Bomas het stormachtige Brabantse land mee in genomen, achter de andere steppers aan. Door een kortere route te rijden via het halvezolenpad, wat voor deze dag erg

toepasselijk was, werd geprobeerd de voorste groep in te halen. Echter, een fietspad op een oude spoordijk met windkracht 7 op kop nodigde niet uit tot heel hard rijden, maar werd een helse beulpartij, waarbij Peter Bomas het tempo aangaf. Maar vlak voor Oosterhout, na zoâ&#x20AC;&#x2122;n 20 kilometer ploeteren, hadden we de groep ingehaald en kon het wat kalmer aan. Op 25 kilometer was de rustpost ingericht door de crew (Sjoerd, Henk en Ad) van Stepteam Brabantsbont. Voor deze eerste tocht waren er broodjes met warme worst voor de steppers. Hier kregen de steppers ook de tijd om weer op adem te komen na de loodzware inspanningen van het eerste deel van de tocht.

Samen uit, samen thuis Na het bedanken van de crew voor de verzorging ging het steppersgezelschap weer op pad voor het tweede gedeelte. Van Oosterhout ging het richting Oosterheide, via het natuurgebied de Duiventoren naar Dongen waar de groep uit elkaar viel in 2 groepjes. Voor een paar steppers bleken de inspanningen van het eerste deel toch te veel te zijn geweest en moesten ze de anderen laten gaan. John ging met de eerste groep door en Gijs bleef bij de hard zwoegende tweede groep, want er Nederlandse Autoped Federatie

32


Van Dongen gaat het dan naar ’s Gravenmoer, waar we via de dijken, het ruiterpad en Biesland naar Waspik gaan. Het laatste stuk met de wind recht op kop. Eindelijk krijgen we dan de wind in de rug op het halvezolenpad, het lange fietspad terug naar sporthal DE SLAGEN. Maar de steppers zijn zo vermoeid dat daar geen voordeel meer uit gehaald wordt en dus rijden we op een rustig tempo terug naar Waalwijk. Na een 20 minuten arriveren we dan bij de sporthal en worden we onthaald door de kinderen van de achterblijvers. Deze eerste winterserie tocht van 2007/2008 zal de steppers nog lang bij blijven als zijnde een beulenkarwei. Alle steppers bedankt voor jullie deelname en prestatie aan dit stormachtig begin.

Column de steppende schrijver

Hapje voor hapje “Oh, daar kun je lekker eten hè”, zei de vrouw die ik aansprak nadat ik naar huis liep na mijn eerste behandeling bij een haptonoom in Sneek. Op zich een leuke gedachte: hapjes eten bij een haptonoom, alhoewel zij de Gastronoom bedoelde. Lekker eten en jezelf lekker in je vel voelen zitten kunnen met elkaar te maken hebben, dus op zich was het ook niet eens zo’n gekke gedachte van haar. We spraken nog even over haptonomie en waarom ik erheen was geweest – en over hoe het met haar en mij verder ging – en gingen weer verder. Ik liep wat lichter, vanwege de behandeling bij de haptonoom. Lichter en blijer, want met een paar ogenschijnlijk simpele handelingen had hij mij bewuster van mijn lichaam gemaakt en ik voel(de) dat dat juist is wat ik zoek c.q. nodig heb. Als journalist en allround tekstschrijver fabriceer ik de teksten wel met mijn vingers, maar wat ze intikken komt uit mijn brein vandaan. Ik ‘zit’ dus vooral in mijn hoofd. Nu had ik van mijzelf het idee dat ik dankzij hardlopen en steppen toch ook wel redelijk goed met mijn lichaam bezig ben. Het motto van een gezonde geest in een gezond lichaam streef ik zoveel mogelijk na.

de steppende schrijver

wordt niemand aan zijn of haar lot over gelaten tijdens de winterserie tochten. Want bij Stepteam Brabantsbont geldt de regel: samen uit, samen thuis ! Al is het in meerdere groepen.

Maar na de marathon van Berlijn – waar ik vrolijk zwaaiend als Elvis meeliep – op 30 september dit jaar was ik toch wel enkele weken behoorlijk moe, met zelfs een behoorlijke tegenzin richting het schrijven van teksten. Interviewen – praatje maken – ging nog wel, maar het vervolgens uitwerken tot een leuk verhaal kostte me steeds meer moeite en lukte me eenmaal zelfs gewoonweg niet. Dus de stoute schoenen aangetrokken en toch maar hulp gezocht. Nu, na één behandeling, voelt het goed. Volgens haptonoom Emrik zijn er nog drie sessies nodig. Ik krijg ondertussen huiswerk mee, kleine oefeningen over je bewust worden van je lichaam. Het voelt goed en deze column vliegt nu ook als een warm mes door de boter van mijn toetsenbord. Ik voel dat ik mijn schwung weer terug ga krijgen en hoop er nog lang van te mogen genieten.

Snerttocht De volgende tocht is op 9 december, inschrijven vanaf 9.15 uur en start om 10.00 uur precies. Van deze tocht weten we al dat het een snerttocht wordt, dus wilt u deelnemen aan deze tocht meldt u dan een week van tevoren aan, zodat wij door kunnen geven met hoeveel personen we snert komen eten. Info@stepteambrabantsbont.nl Groetjes namens Stepteam Brabantsbont. 33

Maareh, steppen zal ik zeker blijven doen, in contact met mezelf, de kosmos en al wat is. Nu overdrijf ik een beetje, maar dat is wel de insteek. ‘Gewoon happy weze’. Zo simpel en af en toe ook zo verschrikkelijk moeilijk. Stapje voor stapje, step by step, happie voor happie happy worden, dankzij de haptonoom. Voel je wel? Johan Vogelzang de steppende schrijver www.jvpublicaties.nl Foto: IJsselmeer Stepronde 2007

Autoped Magazine nr 4 - 2007


Estafette Nederlands Ka Teamsstrijd in het centrum van Schagen, meld ook uw team in 2008 aan! Op zondag 29 juli 2007 vond in het Noord Hollandse Schagen het Nederlands Kampioenschap teamestafette op de step plaats. Schagen is één van de voormalige stepbolwerken in Noord Holland. En dat was te merken ook. Het was gezellig druk in Schagen en de terrassen waren goed gevuld. Naast het NK teamestafette vond er ook een beddenrace plaats. Mijn gedachten gingen daarbij vooraf uit naar mensen die een ziekenhuisbed op wieltjes voortduwden. Maar net zoals de stepsport is geëvolueerd, is dat ook gebeurd met het beddenracen. Strakke racewielen, aërodynamische ligplaatsen en ergonomische handvatten sierden de meeste bedden. Jaarlijks zijn er ruim twintig wedstrijden door het hele land. Daar komen we in de stepsport nog niet aan ! Het NK teamestafette werd door een aantal deelnemers van de deelnemende NAF-teams gecombineerd met de NAFcupwedstrijd van een dag eerder in Benningbroek, niet ver van Schagen. Voor aanvang van de wedstrijd stonden twaalf seniorenteams (zowel dames als heren) en drie juniorenteams (zowel

jongens als meisjes) aan de start. Onder deze teams slechts twee NAF-teams, namelijk Selles Kamperzeedijk en Stepteam WOW Gelderland. Selles Kamperzeedijk stond aan de start met Roel van de Velde, Gerben Koridon, Rik van der Molen en tijdelijke inhuurkracht Piet Visser uit Bovenkarspel. Stepteam WOW was op volle oorlogssterkte afgereisd naar Schagen met Marc Ypma, Marco Grevel, Albert Klompmaker en Hans Korbee. Het was duidelijk wat de doelstelling was van Stepteam WOW, namelijk de nationale titel en niets minder dan dat. Naast deze twee NAF-teams stonden negen lokale teams, voornamelijk gesponsord door lokale horeca en middenstand, en een team uit Schagerbrug aan de start.

In de startblokken Zowel Selles Kamperzeedijk als Stepteam WOW waren voor de start wat nerveus. Je weet immers nooit of er supersnelle

“local heroes” aan de start staan die voor een verrassing kunnen zorgen. Direct na het startschot schoot Albert Klompmaker als een raket uit de startblokken en toen alle WOW’ers één ronde hadden gereden was er al een gaatje ontstaan met de rest van het veld. Gedurende de 90 minuten plus één ronde durende race bouwde Stepteam WOW, met gemiddelde rondetijden van 1 minuut en 41 seconden over ± 750 meter, de voorsprong gestaag uit zodat uiteindelijk met overmacht, vier ronden voorsprong, de nationale titel werd behaald. De strijd om de tweede plaats was veel spannender. Selles Kamperzeedijk had het erg moeilijk tegen het lokale team van Piet Pann. Vooral Roel van der Velde moest elke keer diep gaan om een achterstand om te buigen of een voorsprong uit te bouwen. Uiteindelijk bleek het meest ervaren stepteam de langste adem te hebben en werd de strijd om de tweede plaats gewonnen. Het team van Schagerbrug, bestaande uit Theo van Wel en zijn dochter, werd uiteindelijk vierde en dat was knap, gezien het feit dat de overige teams bijna allemaal vier rijders hadden en zij maar twee. Bij de dames won het damesteam van Piet Pann de wedstrijd voor het team van Igesz. Dat het met de conditie van het winnende damesteam wel goed zat bewezen de dames doordat zij voorafgaande aan de stepwedstrijd ook aan de beddenrace hadden deelgenomen. Petje af voor Els Dekker, Mirjam Kager, Moniek Seits en Helga van Kleef. De lokale stepestafettebokaal 2007 werd gewonnen door het herenteam van Piet Pann. De junioren moesten vijftien ronden rijden en deden daar iets langer dan een

Nederlandse Autoped Federatie

34


ampioenschap half uur over. Bij de juniorenjongens won het team van Olde Smitse en bij de meisjesjunioren was het team van â&#x20AC;&#x2122;t Geveltje het beste. Deze teams werden na afloop beloond met enkele NAFgoodies. Al met al een leuk evenement, wat helaas werd overschaduwd door de afwezigheid van een groot aantal gevestigde stepteams zoals titelverdediger

de pers veel aandacht besteedde aan het evenement (zie AM 2). En publiciteit is weer goed voor de uitstraling van de stepsport en de NAF en voor de sponsoren van de verschillende teams. Daarnaast was het voor vele steppers een gemiste kans, want een Nederlands Kampioenschap behaal je niet vaak en bij deze wedstrijd kunnen er per categorie maar liefst vier steppers kampioen worden. Komt het doordat de wedstrijd op een zondag plaats vond, omdat de wedstrijd in de vakantietijd plaats vond of vond men Schagen te ver weg liggen ? Promotie van de stepsport vindt niet alleen plaats in de eigen omgeving, maar door

Lokale podium met winnende teams Eurocupweekend in Oldenzaal maar liefst tien NAF-teams aan de start verschenen. Voor volgend seizoen zou het leuk zijn om meer teamwedstrijden te kunnen rijden zodat de strijd om de Team NAF-cup

"...volgend jaar meer stepteams aan de start bij deze prachtige estafette NK strijd..."

Stepteam Made, Stepteam Twente, Stepteam Heerenveen en The Green White Feet Groningen. Stepteam WOW behaalde de titel, maar de teamleden gaven daarbij wel aan dat de titel meer waarde had gehad wanneer alle, of in ieder geval meerdere, teams aanwezig waren geweest. De NK-reglementen geven aan dat teams minimaal twee rijders moeten hebben en maximaal 4 rijders mogen hebben. En het moet voor een aantal teams wel mogelijk zijn om minimaal twee rijders aan de start te krijgen. In de damescategorie en bij de junioren waren helaas ook geen NAF-teams aanwezig. En dat is jammer, want op deze manier kan de NAF niet aantonen dat de stepsport groeiende is. En dat is een gemiste kans, aangezien er deze keer veel publiek aanwezig was en ook 35

het hele land! Hopelijk zullen er volgend jaar meer teams aan de start verschijnen. De hoop is daarbij gevestigd op de jeugd van High Level Woudenberg, de jongens van Stepteam Twente en natuurlijk de overige heren seniorenteams die het Stepteam WOW moeilijk kunnen maken. Dat het ook anders kan bewijst het feit dat tijdens de estafettewedstrijd tijdens het

niet grotendeels alleen afhangt van de individuele resultaten van rijders tijdens de NAF-cupwedstrijden. Bovendien zijn deze wedstrijden eenvoudig te combineren met de individuele wedstrijden. En een teamwedstrijd dat hoeft niet persĂŠ een estafette te zijn maar kan ook bijvoorbeeld een ploegentijdrit zijn.

Hans Korbee (redactie)

De winnende jeugdestafette teams op het podium Autoped Magazine nr 4 - 2007


Volle bak in Kampen 22 december! mellocatie is in de oude Hanzestad aan de IJsselkade in Kampen bij restaurant de Vierjaargetijden, aan de IJsselkade 59. De stad met haar middeleeuwse stadskern is echt een pracht decor voor deze kerstmarkt. Aanvang is 16.00 (verzamelen vanaf 15.30 uur) of vragen bel stepteam KamperZaterdagsteptocht 22 december 2007uur wordt Info Verzamellocatie is bij de Vierjaargetijden zie kaart. zeedijk 06-53869770 deze winterse tocht gestept (vuurkorAanvang steptocht 16.00 uur (verzamelen vanaf 15.30 uur) / 0641616926 Aanvang steptocht is is 16.00 uur (verzamelen vanaf 15.30 uur) Dinerlocatie om 19.00 uur is ook dit jaar de Vierjaargetijden. We verzamelen vanaf 15.30 uur in de ven zijn er bij de gluhwijn). Verzamellocatie is bij Vierjaargetijden kaart. Verzamellocatie is bij dede Vierjaargetijden ziezie kaart. Vierjaargetijden. reeds tegen deelneWe hebbenom Dinerlocatie om 19.00 is50 ook dit jaar Vierjaargetijden. Breng zelf hesje en Dinerlocatie 19.00 uuruur isdeook dit jaar dede Vierjaargetijden. Vertrek op tijd, start wordt hebben. niet uitgesteld. Beter een mee. uurtjeOok eerder de step verlichting als aan je een zich de ingeschreven Na mers die koffi e in de Vierjaargetijden dan stressen en te laat in Kampen. huurt. de tocht is er een warm buffet (25,Vertrek tijd, start wordt niet uitgesteld. Beter een uurtje eerder aan Vertrek opop tijd, dede start wordt niet uitgesteld. Beter een uurtje eerder aan dede step-afstand is ca 25 km, we hebeuro koffi ep.p). in Vierjaargetijden dan stressen te laat Kampen. koffi e in dede Vierjaargetijden dan stressen enen teDe laat in in Kampen. Voor mensen die met dedeelnemers. trein komen: Reisben naar Centraal enroute dan de ditZwolle keer een andere Deelnemerslimiet is 70 stap over op de 10 minuten boemel naar Kampen. Deze stopt aan de IJsselbrug. vorige edtie. Het tempo is recreatief Deelname is overigens geheel gratis Voor mensen die met de trein komen: Reis naar Zwolle Centraal en Voor mensen die met de trein komen: Reis naar Zwolle Centraal en En dat is dus nog slechts 800 meter lopen naar de verzamellocatie de de tocht draagt een mystiek winters voor NAF-leden! Voor overig is deelen stap over minuten boemel naar Kampen. Deze stopt aan IJsselbrug. stap over opop dede 1010 minuten boemel naar Kampen. Deze stopt aan dede IJsselbrug. Vierjaargetijden aan de IJsselkade 59. karakter. Steps kunnen gehuurd worname 2,50 euro per persoon. is dus nog slechts 800 meter lopen naar verzamellocatie EnEn datdat is dus nog slechts 800 meter lopen naar dede verzamellocatie dede den. (wel reserveren via de site). uuraan exact. Start/verzaStart is 16.00 aan Vierjaargetijden IJsselkade Vierjaargetijden dede IJsselkade 59.59. Veel nieuwe onbekende namen prijken er op de inschrijflijst van de fakkeltocht 2007. Uit alle delen van het land (en zelfs vanover de grens) komen de mensen naar Kampen.

Organisatie: S.W.O. Stepteam Selles Kamperzeedijk Organisatie: S.W.O. Organisatie: S.W.O. E-mail: stepteam@kamperzeedijk.nl Stepteam Selles Kamperzeedijk Stepteam Selles Kamperzeedijk Tel. Arnold 06-41616926 E-mail: stepteam@kamperzeedijk.nl E-mail: stepteam@kamperzeedijk.nl Tel. Thijza 06-53869770 Tel. Arnold 06-41616926 Tel. Arnold 06-41616926 Tel. Gerben 06-22994205 Thijza 06-53869770 Tel.Tel. Thijza 06-53869770

Gerben 06-22994205 Tel.Tel. Gerben 06-22994205 Alleen deelname mogelijk met voorinschrijving via website: Alleen deelname mogelijk met Alleen deelname mogelijk met www.autoped.nl/fakkeltocht voorinschrijving website: voorinschrijving viavia website:

www.autoped.nl/fakkeltocht www.autoped.nl/fakkeltocht

Tot ziens tot Kerst in oud Kampen! Totziens zienstot totKerst Kerstininoud oudKampen! Kampen! Tot

www.autoped.nl/fakkeltocht Kampen

IJssel

P PP

Eventuele Natoost laatblijvers zijn ook welkom aandiner het eind van tot de ErNatoost is na het mogelijk Natoost natoost in de stamkroeg de avond/nacht na te toosten in de is na diner mogelijk Er Er is na hethet diner mogelijk tottot Stomme van Campen. stamkroeg van Stepteam natoost de stamkroeg de natoost in in de stamkroeg deKamperzeedijk: devan Stomme van Campen. Stomme Campen. Stomme van Campen. GRATIS PARKEREN BijGRATIS het politiebureau tegenover het PARKEREN PARKEREN GRATIS NSBijstation kunt u gratis de auto het politiebureau tegenover politiebureau tegenover het Bij hethet parkeren. Hier vandaan hoeft u station kunt u gratis auto NSNS station u gratis dede auto kunt alleen de brug over te steppen en parkeren. Hier vandaan hoeft parkeren. Hier vandaan hoeft u u rechstaf te slaan en de IJsselkade alleen brug over steppen alleen dede brug over te te steppen enen blijven volgen tot u en bij de IJsselkade Vierjaarrechstaf slaan rechstaf te te slaan en dede IJsselkade getijden aan komt. blijven volgen u bij Vierjaarblijven volgen tottot u bij dede Vierjaargetijden aan komt. getijden aan komt. Verzamellocatie Restaurant de Vierjaargetijden Verzamellocatie Verzamellocatie IJsselkade 59, 8261 AG Kampen Restaurant Vierjaargetijden Restaurant dede Vierjaargetijden enIJsselkade tevens Dinerlocatie 8261 Kampen IJsselkade 59,59, 8261 AGAG Kampen om 19.00 uur Dinerlocatie na de tocht staat tevens enen tevens Dinerlocatie het warme buffet klaartocht (metstaat 3 gan19.00 omom 19.00 uuruur nana dede tocht staat gen) in restaurant de Vierjaargetijden warme buffet klaar (met 3 ganhethet warme buffet klaar (met 3 ganaan de in IJsselkade. gen) restaurant Vierjaargetijden gen) in restaurant dede Vierjaargetijden aan IJsselkade. aan dede IJsselkade. Reserveringen diner lopen via de stepvereniging. Dus niet rechtstreeks met het restaurant contact zoeken s.v.p. want dan wordt het een chaos. Opgave kan alleen via www.autoped.nl/fakkeltocht Voor vragen 06-53869770 (inschrijven kan dus niet telefonisch).

Nederlandse Autoped Federatie

36


Een ideetje voor tijdens de kerstdagen

Een kersttoetje in (step)stijl

met chocolade, nougat Montelimar dennenhoning en mandarijn... - Creme Anglaise met melkchocolade, nougat Montelimar en dennenhoning. - Financier biscuit van amandelen met fijn gehakte kastanjes. - Compote van langzaam gekonfijte citrusvruchten; kumquat, mandarijn en limoen. - Serveren met lauwe sinaasappelbotersaus.

Als model is gekozen voor een disk, die we met spuittechnieken een kerstboom afbeelding hebben gegeven en welke vervolgens is afgespoten met witte chocolade. Daarnaast is met zilverpoeder een dauwaccent aangebracht. De kerstboom is ingevloeid met een gelei van dennenhoning. De step uitgeknipt uit karton en vervolgens met cacaupoeder op het geheel bepoederd. De dennenhoning is van origine iets donkerder dan normaal, heeft een groenige schijn, enigszins een harsgeur en een balsem aroma. Voor het effect in contrast met de sneeuwwitte ondergrond is de gelei door ons met groene thee poeder op kleur gemaakt. De combinatie van grondsmaken die tot uiting komt uit de dennenhoning / Montelimar creme en amandelbiscuit met kastanjes enerzijds, vormt een prettig contrast met de friszure accenten van de citruscompote anderzijds. Het dessert is niet te groot zodat het een prettig lichte afsluiting vormt, zeker wanneer er uitgebreid getafeld is. Echter, het biedt ook de mogelijkheid om er ijs bij te geven. In dat geval stellen wij een sorbet van citrusvruchten voor.

terde amandelen en gedroogd fruit. De smaak is rijk en complex, met een lange afdronk. Of probeer een AOC Saussignac. Deze jongste AOC van de Bergerac is zeer rijk en vol van smaak, maar met tegelijkertijd een heerlijke frisheid. Dit komt door de goede balans van zuren en suikers. De wijn kent complexe aroma's van exotisch en gekonfijt fruit, kruiden

et

h ik u ebr er. g en d it opoe u a t ue r cac o l si o it al vo d ijd m Sn als (vanille en kaneel) en bloemen. Ook in Zuid-Afrika worden steeds meer mooie dessertwijnen geproduceerd. Noble Late Harvest wijnen zijn zoete dessertwijnen die edele rotting hebben gehad. Zuid-Afrikaanse dessertwijnen die zijn gemaakt van Chenin Blanc, gaan door de aromaâ&#x20AC;&#x2122;s van abrikozen, ananas, jam en honing perfect met dit dessert.

Wijnadvies Bij de smaken van dit dessert komt een Rivesaltes ambre uit de Zuid-Franse wijnstreek Roussillon erg goed tot zijn recht. Deze milde en aangenaam zoete dessertwijn is amberkleurig en heeft lichte houttonen en aroma's van geroos37

Autoped Magazine nr 4 - 2007


245 km lange IJsselmeerronde

Het IJsselmeerrecord aan flarden gestept tijdens de Kick for human rights 2007! Op zaterdag 23 juni 2007 hebben acht helden de wereldberoemde IJsselmeerronde op de step volbracht. Peter Groeneveld, Marco Grevel, Wenda Zuiddam, Marc Ypma, Mario Reijne, Gerrit Jan Beldman, Peter Bomas en Johan Vogelzang hebben op deze dag een topprestatie geleverd. Bovendien verpulverde Peter Groeneveld het bestaande record van Mario Reijne.

Herberg “de Zotte Stepper” Zaterdagochtend 23 juni om 03.00 u.: PIEP PIEP PIEP. Ik ben wel eens prettiger wakker geworden. Snel douchen en aankleden en vervolgens ontbijt klaar te zetten voor mijn gasten. Herberg “De zotte stepper” was weer volgeboekt. Eén voor één kwamen ze fris en fruitig uit hun bed. Wenda Zuiddam, vader Zuiddam, Marco Grevel en Marc Ypma. Zo mooi als het weer de vorige dag was, zo neerslachtig is het die ochtend. Een regenbui hangt boven Kampen. Zo’n bui die niet heel hard gaat, maar waar je wel heel erg nat van wordt. De “veteranen” Marc en Marco kijken al bezorgd; dit lijkt wel heel erg op het vorige jaar. 03.30 u.: tijd om naar de startlijn te gaan. De eerste meters op de step die ochtend en, helaas, direct al in de regen. De start-finishzone is al vol bedrijvigheid; Mario Reijne, Peter Groeneveld, Peter Bomas, Johan Vogelzang en Gerrit Jan

Nederlandse Autoped Federatie

Tijdens de IJssemeerronde wordt aandacht gevraagd voor een mensenrechten case. Dit keer werd er gestept voor Chi Tao, een Chinese journalist die tot 10 jaar celstraf veroordeeld werd voor het versturen van een e-mail naar vrienden in de VS. Lees meer op www.amnesty.nl

Beldman staan al klaar. Een late kroegganger kijkt verbaasd naar de bedrijvigheid en denkt bij zichzelf dat hij dat laatste pilsje beter had kunnen laten staan. Want allerlei mensen op een step; dat is ongetwijfeld gezichtsbedrog als gevolg van dat laatste pilsje. Er is enige nervositeit binnen de organisatie, want twee volgauto’s zijn nog niet aanwezig.

Bellen helpt niet: voicemail. Potverdriejandubbeltjes nog aan toe !!!!! Besloten wordt dat we niet op ze blijven wachten en de steppers weg gaan schieten. Op de klokslag van 04.00 u. gaan de steppers de nacht in.

Het is ieder jaar hetzelfde liedje Het is al snel droog en de bewolking trekt ook al snel weg. Langzaam wordt het licht en ontwaakt de wereld. Een prachtig gezicht om een nieuwe dag te zien beginnen, terwijl je op je steppie door de Noordoostpolder rijdt. Het gaat hard. Vijf van de acht hebben het tempo er goed inzitten en al snel moeten Wenda, Gerrit Jan en Johan afhaken. Gerrit Jan ziet het gelaten aan. Het is ieder jaar hetzelfde liedje. Ze beginnen te snel en verbruiken teveel energie. Uiteindelijk komen ze die man met de hamer weer tegen. Maar goed, nu kan iedereen zijn eigen tempo rijden en dat heeft ook weer zijn voordeel. Emmeloord komt in zicht voor de eerste rustpauze. Tijdens de pauze komt de sterke arm der wet even poolshoogte 38


nemen. Leuke gasten en ze nemen de tijd om zich te laten informeren over de tocht. Ook geven ze de begeleiders tips hoe ze de steppers gemakkelijk (maar eigenlijk wel illegaal) kunnen volgen. De auto past precies tussen twee paaltjes door zeggen ze. We bedanken ze vriendelijk voor de tip. We vertellen ze maar niet dat we dit al wisten en ook ieder jaar van deze route gebruik maken. De vijf snelle steppers gaan hard. De begeleiding die de post in Lemmer moet gaan opzetten, moet even flink doorkarren om op tijd bij de volgende tussenstop te komen. We hadden dit jaar twee auto’s die steeds haasje-over deden met het inrichten van de drinkposten. Zo had je net even wat meer tijd en is het wat minder stressen. Vooral als de groepen verder uit elkaar komen, is het erg moeilijk om dan weer op tijd klaar te staan in de volgende post. Door elkaar af te wisselen creëerden we voldoende tijd. Ondertussen gooiden Mario Reijne, Marco Grevel en Peter Groeneveld er nog even een tandje bovenop en zweepten

Marco Grevel tijdens een stormbui op de Afsluitdijk In Den Oever bereik je de magische grens. Je bent dan halverwege de tocht. Een goed moment om je spieren te laten verzorgen en ook om de inwenige mens te versterken. Het wachten was op de eerste stepper. Deze werd hartelijk verwelkomd door ondergetekende, maar groot was mijn verbazing toen Peter vroeg: “Mag ik ook

"...mag ik ook gelijk doorgaan ?..." de groep flink op. Al snel besluiten Marc Ypma en Peter Bomas hun eigen tempo te gaan rijden en vallen uit de kopgroep. Inmiddels het al weer 07.00 u. en het lijkt een mooie dag te gaan worden. De zon komt door en alles ziet er vrolijk uit.

gelijk doorgaan??”. Een beetje beduusd heb ik hem daar toestemming voor gegeven. Je kunt zo’n man toch moeilijk van zijn step af sleuren. Gelukkig was Mario

wel bereid om gebruik te maken van de diensten van onze fysioterapeute Hermien Koers. We hebben die massagetafel immers niet voor niets meegezeuld. Toen ontstond een ander probleem. Doordat de steppers zo snel waren, waren ze al eerder in Den Oever dan dat de keuken van het restaurant open was. Hierdoor hebben de eerste steppers de soep moeten missen. Sorry jongens ! Al snel kreeg Hermien versterking van Ben Heijdeman, Greetje Schraa en nog een masseur, waarvan ik even niet meer op de naam kan komen. Masseren is een vermoeiende bezigheid en 8 personen masseren is niet echt een

Den Oever is de magische grens Dan komt de Afsluitdijk in zicht. Deze dijk is altijd al een scherprechter geweest en hier worden de mannen van de jongens gescheiden. Uiteraard altijd wind tegen, waarom zou het gemakkelijk gaan? Peter Groeneveld rijdt op kop, op enige afstand gevolgd door Mario Reijne en daar weer achter Marco Grevel. De timing is perfect, want er was kort daarvoor een flinke donderbui losgebarsten en die dreef net voor hen uit. Peter heeft nog een klein staartje meegekregen, maar echt veel was dat niet. Puur geluk, want het ging er stevig aan toe. 39

Het Amic Manu team sponsert de Step-IJsselmeerronde (www.amicamanu-sportverzorg.nl) Autoped Magazine nr 4 - 2007


245 km lange IJsselmeerronde

simpel klusje. Ben en Greetje zijn niet alleen zeer ervaren, maar geven ook massageopleidingen. Hermien heeft dus ook nog wat opgestoken die dag.

Rustpunt is van verre al zichtbaar Na de pauze in Den Oever is het deelnemersveld een beetje door elkaar geschud. Peter Groeneveld reed stug voorop en had het tempo er goed inzitten. Mario Reijne had zijn rust genomen, maar was daarna solo achter Peter aan gegaan. Marco Grevel, Marc Ypma, Peter Bomas en Wenda Zuiddam hebben op elkaar gewacht en gaan nu samen verder. Ondertussen lagen Gerrit Jan Beldman en Peter Vogelzang nog lekker op de massagetafel en lieten zich goed verzorgen. En geef ze eens ongelijk. Zij gingen daarna samen verder. Zo ging het verder langs de dijk in de

richting van Enkuizen. Peter verhoogde maar weer eens de snelheid en bleef maar doordenderen. Stoppen deed hij alleen om zijn voorraden aan te vullen en een sanitaire stop. Verder bleef hij maar steppen. Dit gaat duidelijk een fantastische tijd worden. Doordat Wenda in een wat snellere groep kwam te tijden, begon het record (welke op naam van Hermien Koers staat) weer in beeld te komen. Hermien begon al te vrezen dat ze die kwijt zou raken. De dijk Enkhuizen-Lelystad is ook weer een lastige klus. Het heeft niet de magie van de afsluitdijk, maar hij is zeker zo zwaar. Vooral het laatste stuk, waarbij je eigenlijk recht op Lelystad af lijkt te koersen, maar waar opeens een bocht in de dijk zit, waardoor je plotseling veel verder van Lelystad af bent als je graag zou

Peter Groeneveld nog 2 km van de finish willen. Wel is het rustpunt al van verre zichtbaar. De grote straalzendertoren van KPN tekent zich duidelijk af tegen de lucht. Ook hier staat het team van Amica Manu, aangevuld met Hermien, klaar om de sporters voor de laatste 45 km op te lappen. Dat klinkt niet zo ver meer, maar als je al 200 kilometer op die step hebt gestaan, vind je 45 kilometer toch niet zo heel erg leuk meer. Maar zoals verwacht denderde Peter Groeneveld ook deze post voorbij. Slechts een korte stop voor bevoorrading en toen was hij al weer onderweg. Een ding was wel duidelijk; het Record van Mario Reijne ging eraan. En flink ook.

Die vrolijke lach De steppers druppelden binnen en de sfeer zat er nog goed in. Ondanks dat ze al twaalf uur op die step stonden, waren er nog volop lachende gezichten. Nu heb ik Wenda nog nooit zonder een lach gezien, maar je zou toch verwachten dat er na zoveel kilometer niet veel meer te lachen valt. Blijkbaar wel, want die vrolijke lach is niet van haar gezicht geweest. De spieren werden vakkundig opgelapt en met een hapje, drankje en een bemoedigende klap op de schouder stuurden we de steppers weer de weg op. Na deze pauze volgt altijd een lastig stuk Nederlandse Autoped Federatie

40


door Lelystad heen. Op dit traject kunnen de autoâ&#x20AC;&#x2122;s de steppers niet volgen en moeten ze dus zelf de weg zoeken. Helaas ging dat niet bepaald soepel voor Mario en zijn vrouw Margriet, die als persoonlijke begeleider in de volgauto reed. Beiden hadden moeite om de weg te vinden en dat heeft Mario veel tijd gekost. Dit had niet mogen gebeuren en volgend jaar zullen we daar een oplossing voor hebben. De laatste steppers waren nog niet uit Lelystad vertrokken toen Peter Groeneveld reeds arriveerde aan de finish. Hij was zo snel dat er niemand klaar stond met een camera. Met een tijd van 11:37:32,76 heeft hij het oude record van 13:01:53,84 behoorlijk scherper gezet. Met een gemiddelde snelheid van maar liefst 21 kilometer per uur !!! De persoon die dit record wil verslaan zal van zeer goede huize moeten komen.

Met finish in zicht Maar terwijl Peter nu eindelijk ging genieten van een massage en een lekkere douche, ploeterden 7 steppers nog door. Het veld lag redelijk uit elkaar. Er was geen grote groep meer. Het goede was er duidelijk af en tempo zakt wat in. Wenda had nog steeds kans om het record te verbeteren, al was het niet met zulke daverende tijden als Peter. Maar who cares; als je het record rijdt, staat die in ieder geval weer een jaar op jouw naam en een ander moet die tijd eerst maar zien te verbeteren. Ze wist bij Marc te blijven zodat ze elkaar een beetje konden steunen. Ook Peter Bomas en Marco

Wenda Zuiddam op de finish te Kampen met de gewilde IJsselmeermedaille reden met elkaar op. En zo kwamen ze in de buurt van Dronten. Voorbij Dronten sla je vervolgens rechtsaf en zie je op de borden staan: Kampen, 15 kilometer. Dat moet een geweldig gevoel geven. De finish is bijna in zicht. Vlak voor Kampen werden de steppers

"...het is een geweldig gevoel als de finish in Kampen in zicht komt..." opgewacht door begeleidende fietsers die de steppers door de stad heen loodsten. Marco en Peter maakten er nog een klein wedstrijdje van die Peter in zijn voordeel wist te beslissen. Er was echter wel een foto finish voor nodig om dit te zien. 245 kilometer gestept en dan moet het met een fotofinish beoordeeld worden. Dan komt Wenda over de finish. Ze kwam zes minuten tekort om het record van Hermien over te nemen. Niettemin een geweldige prestatie en niets om je voor te schamen. Heel veel respect voor deze dame! Tien minuten later kwam Marc Ypma binnen. Op het laatste stuk moest hij Wenda laten gaan. Een kik uur daarna kwamen Gerrit Jan en Johan over de streep. Moe, maar voldaan en met een lach van oor tot oor. Ze hadden het toch maar geflikt.

Respect voor Gerrit Jan Beldman Hoewel als laatste over de finish heb 41

ik toch zeer veel respect voor Gerrit Jan Beldman. Hij heeft al negen keer deze tocht gereden en staat daarmee bovenaan. Tijdens deze tocht is hij degene die zich over de langzameren ontfermt en ze uit de wind rijdt. Diverse steppers hebben de finish gehaald door het werk van

Gerrit Jan. Ik ken geen andere stepper die zich zo vaak opoffert om een ander te kunnen helpen. Daarom maak ik een diepe buiging voor deze kanjer. Iedereen is binnen. De steppers konden zich gaan douchen om zich vervolgens te melden op de massagetafels. Ook de masseurs hadden er al een flinke dag opzitten, maar toch gingen ze onverminderd door. Ze hadden voor iedere stepper wel een grapje of een opbeurend woord klaar en al babbelend en masserend werden de steppers weer opgelapt. Toen iedereen huiswaarts ging, restte ons slechts het opruimen van de spullen en het leeghalen van de auto die door Autobedrijf Selles beschikbaar was gesteld. Enkele die-hard begeleiders hebben â&#x20AC;&#x2122;s avonds nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje, maar ik denk dat de steppers toen al lang op een oor lagen. Naar mijn mening een zeer verdiende rust na zoâ&#x20AC;&#x2122;n lange dag. Autoped Magazine nr 4 - 2007


245 km lange IJsselmeerronde

De erelijst Step-IJsselmeer edities: Nawoord De IJsselmeerronde is de langste tocht die op de Nederlandse stepkalender staat. Hij spreekt tot de verbeelding. Ook internationaal is er belangstelling voor deze tocht, maar slechts een enkele buitenlander waagt zich eraan. Wanneer je deze tocht hebt uitgereden, heb je een geweldige prestatie neergezet, waar je met recht trots op kunt zijn. Hulde aan allen die deze tocht hebben volbracht.

De tocht wordt georganiseerd en begeleid door vrijwilligers. Ze hebben vele uren in dit evenement gestoken. Ze staan als eerste bij de start en ze doen als laatste het licht uit van de massageruimte. Onderweg wordt alles gedaan om het de deelnemers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het geeft hen voldoening wanneer alles goed verloopt en ze na afloop door de steppers worden bedankt voor hun inzet. Dit is waar ze het voor doen. Ronald de Ruyter (een NAF-lid) had geheel spontaan aangeboden een drinkpost tussen Medemblik en Enkhuizen te organiseren. Dankzij zijn inzet kon de “vaste” crew zich richten op andere zaken. Namens de organisatie wil ik hem heel hartelijk bedanken. Verder wil ik Amica Manu, Fysiotherapie Myosotis en alle helpers bedanken voor hun inzet. www.kamperzeedijk.nl/ijsselmeerronde/ Gerben Koridon

Nederlandse Autoped Federatie

Peter Groeneveld 11:37”32’ 76 2007 Mario Reijne 13:01”53’ 84 2005 Andre Visscher 13:20.26 2003 Peet de Graaf 13:20.26 2003 Marc Ypma 13:36.16 2006 Peter Bomas 13:47.22 2006 Jac Postma 13:47 “33 ‘10 2005 GerritJan Beldman 14.02 uur 1997 Andre Visscher 14.02 uur 1997 Dick Klooster 14.02 uur 1997 Gerard van Oorschot 14:16.02 2006 Mario Reijne 14:20”36’ 62 2007 Peter Bomas 15:20”28 ‘18 2005 Hans Weda 15:21”31 ‘44 2005 Roel van der Velde 15:21”49 ‘25 2005 Gerard van Oorschot 15:21”49 ‘25 2005 Peter Bomas 15:29”57 ‘22 2007 Marco Grevel 15:29”58 ‘69 2007 Arnold Tuinman 15:32 uur 2003 Hermien Koers 15:32”18 ‘39 2005 Wenda Zuiddam 15:37”40 ‘82 2007 Marc Ypma 15:49”20’57 2007 Peet de Graaf 16.01 uur 2002 Hermien Koers 16.01 uur 2002 Marco Huisman 16.01 uur 2002 Jac Postma 16.01 uur 2002 Gerard Schipper 16.01 uur 2002 Andre Visscher 16.01 uur 2002 Wijbrand Schoonbeeg 16.08 uur 2003 Gerrit-Jan Beldman 16.08 uur 2003 Joke Pekel 16.08 uur 2003 Gerard van Oorschot 16.16”00 2004 Martijn Dashorst 16.16”00 2004 Marco Grevel 16.16”00 2004 Gerrit-Jan Beldman 16.16”00 2004 Gerrit-Jan Beldman 16:31.26 2006 Jürgen Dahlke 16:31.26 2006

Franklin Felter 16:31.26 2006 Klaus Küppenbender 16:31.26 2006 Paolo Quaranti 16:31.26 2006 Peterina vd Molen 16:31.26 2006 Johan Vogelzang 16:31.26 2006 Gerrit Jan Beldman 16:38 “10 ‘00 2005 Kees Flipsen 16:38 “10 ‘00 2005 Joke Pekel 16.50 uur 2002 Paula Laning 17.15”32 uur 2002 Gerrit-Jan Beldman 17.15”32 uur 2002 Mireille Boschma 17.15”32 uur 2002 Herman Gooiker 17.15”32 uur 2002

220 km editie gestepte tijden Aad Rodenburg 15:10 uur 2000 Arjen Riezebosch 15:10 uur 2000 Gerritjan Beldman 15:10 uur 2000 Andre Visscher 15:10 uur 2000 Aad Rodenburg 15:40 uur 2001 Herman Gooiker 15:40 uur 2001 Gerritjan Beldman 15:40 uur 2001

Meerdere keren IJsselmeerronde 245 km edities: Aantal keren uitgestept Gerritjan Beldman 9 keer Andre Visscher 4 keer Gerard van Oorschot 4 keer Peter Bomas 3 keer Hermien Koers 2 keer Joke Pekel 2 keer Peet de Graaf 2 keer Herman Gooiker 2 keer Marco Grevel 2 keer Jac Postma 2 keer Mario Reijne 2 keer Aad Rodenburg 2 keer Marc Ypma 2 keer Johan Vogelzang 2 keer

42


Mededeling van de Redactie In 2007 zijn er, samen met deze uitgave, vier uitgaven van het Autoped Magazine verschenen. Daarbij was de eerste uitgave van dit jaar, het jubileumnummer, zelfs in full colour. De redactie heeft daarnaast ook gemerkt dat er dit jaar meer reacties van de lezers en interactie met de lezer is geweest. En dat is een goede zaak. Het AM is immers een blad voor en door steppers. Door verschillende redenen is het dit jaar moeilijk geweest om het AM op regelmatige tijdstippen uit te brengen. Het was altijd een verrassing wanneer het AM op de deurmat lag. Deels lagen die redenen intern, aangezien bijvoorbeeld deadlines niet altijd werden nageleefd. Deels lagen ze echter ook extern. De redactie is een relatief kleine club die het redactiewerk naast hun werkzaamheden, trainingen e.d. uitvoert. Hulp van buitenaf, bijvoorbeeld van de verenigingen, kwam nog te weinig voor. En dat is jammer, want het AM kan een zeer goed medium zijn voor verenigingen om zich te profileren binnen de stepwereld.

toerrijders en steppers die gewoon lekker in hun eigen omgeving bezig zijn. Daarnaast willen we graag meer inbreng van onze stepverenigingen hebben.

In 2008 willen we opnieuw vier Autoped Magazines uitbrengen. Vier magazines in één jaar betekent dat er elk kwartaal één AM gaat uitkomen. De eerste uitgave van 2008 zal, wanneer alles goed verloopt, eind maart op de deurmat vallen. Wij willen in 2008 graag de redactie uitbreiden met enkele enthousiaste steppers. Dat hoeven geen wedstrijdrijders te zijn. Sterker nog: we willen graag ook inbreng van

Graag zouden we zien dat dit team wordt uitgebreid. Zijn er eisen ? Ja ! Je moet steppen leuk vinden, je moet ogen en oren hebben voor stepgerelateerde onderwerpen en je moet per kwartaal minimaal één artikel schrijven. Dat kan een artikel zijn over een onderwerp dat je zelf aanbrengt, maar dat kan ook een artikel zijn in opdracht van de eindredacteur, omdat er bijvoorbeeld vanuit de

De redactie heeft onlangs een aantal veranderingen ondergaan. Belangrijkste verandering is de komst van een nieuwe eindredacteur, Hans Korbee. Hij heeft de step overgenomen van Gerben Koridon, die echter wel in de redactie werkzaam blijft. Verder bestaat de redactie momenteel uit Marc Ypma, wedstrijd- en toerrijder van Stepteam WOW, en René Elzinga, winnaar van o.a. het NK Sprint, het NK duur en de NAF-cup in 2007.

lezers een behoefte wordt gesteld. Een artikel bestaat grotendeels uit tekst. Je hoeft niet echt op opmaak e.d. te letten. De eindredacteur en de opmaker van het AM zullen dit grotendeels op zich nemen. Voor afbeeldingen gelden wel een aantal eisen. De foto’s moeten een minimale grootte hebben van 1 á 1,5 Mb. en deze moeten rechtenvrij kunnen worden geplaatst. We zijn immers een vereniging en kunnen derhalve niet betalen voor foto’s. Foto’s moeten altijd los aangeleverd worden in minimaal 300 dpi formaat bij 100% plaatsing. De tijd die je kwijt bent varieert per artikel en onderwerp, maar reken op, gemiddeld, zo’n twee uurtjes per maand. Wil je incidenteel eens een bijdrage leveren aan het AM, meld dit dan, want dat kan ook ! Andere kopij, tips en foto’s zijn natuurlijk altijd welkom op redactie@autoped.nl Voor de uitgaven van 2008 zijn de deadlines gesteld op 20 februari, 20 mei, 5 september (i.v.m. het WK) en 20 november. groet, de AM redactie

Altijd een leuk kerstcadeau Nieuwe NAF-caps in vier kleuren ; laat zien dat je stept! Deze stijlvolle cap is geborduurd met het logo van de Nederlandse Autoped Federatie. Ook origineel om weg te geven tijdens de feestdagen! Ook hierbij geldt een eenmalige oplage. Nu in lichtblauw, oranje, appelgroen en donkerblauw-rood op voorraad. De cap is instelbaar! Ledenprijs:

Mensen zonder NAF-lidmaatschap:

1 nafcap voor 9,- euro

1 cap voor 10,- euro

2 stuks voor 16,- euro

2 stuks voor 17,- euro

Laat zien dat je stept!

Het bestellen kan via www.autoped.nl/shop

43

Autoped Magazine nr 4 - 2007


Nederlandse Autoped Federatie

44

Knipsel / pagina's uit het Ligfietsmagazine


Krantenknipsel

Drenths nieuws

45

Autoped Magazine nr 4 - 2007


Steptechniek deel 1 door Rene Elzinga

Steppen doe je zo Een eerste aanzet om de steptechniek in kaart te brengen. In de vorige artikelen met het onderwerp steptraining zijn algemene zaken als zin en onzin van stretchen, een verkenning van de verschillende trainingsvormen, inhoud van (kracht)training, meten van trainingsgegevens en hoe de training te evalueren middels testen aan bod gekomen. Tenminste zo belangrijk, zo niet het belangrijkst, is het om aandacht te besteden aan de techniek. Een goede technische uitvoering van een beweging betekent efficiĂŤnter bewegen met minder inspanning. Dit kan resulteren in een hogere (eind)snelheid en het langer volhouden van de stepper. Maar wat is een goede steptechniek? Naast techniek bestaat binnen een sport ook stijl, d.w.z. dat een sporter binnen bepaalde marges een eigen uitvoeringswijze aan een techniek kan meegeven. Binnen een techniekvorm kunnen dus verschillende stijlvarianten gevonden worden met als voorwaarde dat de kenmerken van de techniek en

de eisen gesteld aan een goede uitvoering behouden blijven. Om een techniek goed in kaart te kunnen brengen en de verschillende technieken te onderscheiden is het gebruikelijk een sportbeweging te faseren. Door de verschillende fases en de belangrijke momenten daarin te onderkennen wordt het mogelijk de beweging goed te beschrijven, onder te verdelen en ook te beoordelen. Bij cyclische bewegingen zoals steppen keren fases in het bewegen steeds terug. Fietsen, lopen en roeien zijn andere voorbeelden van cyclische bewegingsvormen. Bij de fasering van het lopen wordt bijvoorbeeld een zweef- en

contactfase onderkend waarin deze twee fases weer in verschillende deelfases en belangrijke momenten verdeeld kunnen worden. Bij het steppen is ook een dergelijk model mogelijk. Het grote verschil ten opzichte van lopen (en andere cyclische bewegingsvormen) is dat bij het steppen de benen gedurende langere tijd, afhankelijk van de frequentie van wisselen, een verschillende functie vervullen. Bij het steppen onderkennen we een standbeen, het been waarop men staat op de voetplank tijdens het steppen, en een stepbeen, het been waarmee men afzet tijdens het steppen. Om het niet

de stepcyclus steprichting

Nederlandse Autoped Federatie

46


onnodig ingewikkeld te maken is een volledige stepcyclus de eenmalig voltooide beweging van het stepbeen. De cyclus begint op het moment dat het stepbeen voor is en op de maximale hoogte geheven is. De houding en hoogte van het been kan per gebruikte techniekvorm verschillen. Hierboven de stepcyclus. In de stepcyclus worden achtereenvolgens de volgende fases onderscheiden: - inzet - afzet - uitzwaai - voorzwaai (voorzwaai 1 en voorzwaai 2) Elke fase zal nu afzonderlijk kort toegelicht worden, in een later artikel zal hier dieper op ingegaan worden. Uitgaande van de korte pendelbeweging:

de afzet Deze fase loopt vanaf het 1ste contact met de grond tot de voet van het stepbeen los is. - contact is hard (zo weinig mogelijk amortiserend), kort en met de voorvoet - timing van contact is voorbij standbeen - veel spierspanning rondom bekken en in romp voor stabiele houding en goede (efficiĂŤnte) stuwing - nadruk en accent in begin contact (verplaatsing bij 30 km/u is 8.3 mtr/sec !

de uitzwaai Deze fase loopt vanaf loskomen van de grond tot het hoogste punt van de hak van het stepbeen.

de inzet

- vanuit de harde afzet zwaait het been ontspannen door, onderbeen en voet hebben hier een ontspanningsmoment - door buiging in de knie kan het onderbeen door ontspanning gemakkelijker op- en doorzwaaien ... vervolg zie volgende pagina >>

Deze fase loopt vanaf hoogste punt van de hak tot het eerste contact op de grond. - vanuit voorrek van de bilspieren en de hamstring word het stepbeen explosief naar beneden gebracht. - spieren in onderbeen, enkel en voet zijn aangespannen voor een hard contact met de voorvoet. - rompspieren zijn aangespannen, de romphouding is stil. 47

Autoped Magazine nr 4 - 2007


Steptechniek deel 1 door Rene Elzinga

Aan de hand van bijvoorbeeld anatomische of biomechanische kennis kunnen er nu momenten in de fases onderkend worden die bepalen of een bewegingstechniek efficiĂŤnt en daarmee goed is of niet. Denk daarbij aan een gunstig gebruik van spieren of spiergroepen, de timing en de plaatsing van de afzet, romphouding, enz., enz.. Veel van deze aspecten kunnen ook niet los van elkaar gezien worden. Zo heeft een goede plaatsing van de afzet om een remhefwerking te voorkomen (biomechanisch aspect) ook te maken met een juist spiergebruik/aansturing (lees samenwerking) in step- en standbeen. Twee hoofdtechnieken die onderscheiden worden zijn de lange pendel, waarbij het stepbeen gestrekt of vrijwel gestrekt geheven en uitgezwaaid wordt en de korte pendel, waarbij het stepbeen tenminste na het passeren van het standbeen in de voorzwaaifase (voorzwaai 2) sterk gebogen wordt in de knie en ook (sterk) gebogen is tijdens de inzetfase. In de huidige stepwedstrijdsport zien we bij alle toprijd(st)ers vrijwel alleen de korte pendel terug al dan niet met een eigen stijlinvulling. Vanuit alleen al biomechanisch standpunt is dit goed verklaarbaar, de hefboomwerking met gebogen been is beduidend minder waardoor de tweede voorzwaai veel sneller kan verlopen. De inzetfase kan met een gebogen been veel sneller doorlopen worden waardoor er ook krachtiger kan worden afgezet. Bij het steppen is de snelheid onderhouden en vergroten veel lastiger dan bij het fietsen. De beweging van het stepbeen tijdens de uit- en voorzwaai is daarbij cruciaal. Bij een volgende techniekbeschouwing zal er dieper op de verschillende fases en momenten ingegaan worden vanuit een verschillende invalshoek. Om de twee technieken, de lange en korte pendel verder te verduidelijken, volgen tot slot nog twee beeldseries met daarbij de fasering. Nederlandse Autoped Federatie

de voorzwaai 1 Het 1ste deel van de voorzwaai loopt van het hoogste punt van de hak tot het moment van passeren van het stepbeen van het standbeen. - dit deel is gericht op buiging in en naar voren halen van de knie zodat dit snel kan plaatsvinden

de voorzwaai 2 Het 2de deel van de voorzwaai loopt van naast het standbeen tot het hoogste punt van de hak. - vanaf het passeren van het standbeen wordt het stepbeen door heupbuigers en voorkant bovenbeen snel opgeheven, de voorvoet wordt daarbij omhoog gebracht.

De stepsport is volop in ontwikkeling, niet alleen in aantallen deelnemers, maar ook qua organisatiegraad en aspecten die de sport (nog meer) volwassen kunnen maken. Ik nodig iedereen die een bijdrage wil leveren aan het meedenken over de stepsport en de ontwikkeling en verbetering dan ook nadrukkelijk uit. Het vermelden waard is dat het steppen door mij voor 2008 is aangedragen bij de opleiding Bewegingstechnologie als afstudeeronderwerp. Hopelijk zijn er stu-

denten die dit op willen pikken. Eerder zijn er artikelen vanuit deze opleiding verschenen over bijv. de ronding van de schaats en de invloed op snelheid en wendbaarheid en over de trikke en welke spiergroepen een rol spelen bij de voortbeweging. Er is ook een nieuwe website, nog volop in ontwikkeling, die zich vooral richt op steppen als wedstrijdsport: www.steppendoejezo.nl Neemt u een kijkje!

R. Elzinga 48


Beeldserie 1: stepbeweging lange pendel + fasering

hoogste punt

inzet (vanaf hoogste punt hak)

1

2

inzet

inzet

3

inzet (eind is contact grond)

4

hoogste punt

contactfase grond

5

afzet (contactfase grond)

uitzwaai (vanaf loskomen grond)

6

uitzwaai

9 10 voorzwaai I(vanaf hoogste punt hak) voorzwaai I (tot naast standbeen) voorzwaai II (vanaf standbeen)

7

11

uitzwaai (tot hoogste punt hak)

8

12 voorzwaai II (tot hoogste punt hak)

Beeldserie 2: stepbeweging korte pendel + fasering

hoogste punt contactfase grond

inzet (vanaf hoogste punt hak)

1

2

inzet

inzet (eind is contact grond)

3

afzet (contactfase grond)

4

hoogste punt

5 uitzwaai (vanaf loskomen grond)

49

6 uitzwaai (tot hoogste punt hak)

voorzwaai I (tot naast standbeen)

9

7 voorzwaai I(vanaf hoogste punt hak) voorzwaai I

10 11 voorzwaai II (vanaf standbeen) 000 voorzwaaiAIIu t(tot o p ehoogste d M a g punt a z i n hak) e nr 4 - 2007

8


Kort stepnieuws Vruchtbaarheid? Uitputtende trainingen of wedstrijden waarin alles uit de kast gehaald wordt kunnen schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid van de man. Er is hier echter sprake van een tijdelijk verschijnsel. In het International Journal of Sports Medicine, een toonaangevend blad binnen de sportgeneeskunde, is een onderzoek beschreven waarin een groep jonge volwassenen twee weken lang vier maal per week moest fietsen totdat men uitgeput was. Tijdens deze periode werden de kwaliteit en de kwantiteit, ofwel

de hoeveelheid, van het sperma gemeten. Vastgesteld werd dat op het moment van de uitputting de concentratie van het sperma terug liep en dat ook het aantal â&#x20AC;&#x153;kikkervisjesâ&#x20AC;? per zaadlozing verminderde. Bij de groep jonge volwassenen was de situatie na twee tot drie dagen weer als vanouds. De onderzoekers verwachten dat het herstel bij oudere mannen langer kan duren. Mannen met een kinderwens kunnen zich dus beter de moeite besparen na een zware wedstrijd.

Hebt u kopij voor kortnieuws? mail het door naar redactie@autoped.nl

Kickbike G4 De Kickbike G4 is nu (naast zwart en rood) ook in het wit en oranje leverbaar liet de importeur onze redactie onlangs weten. En dat zijn goede berichten met het WK op komst. Want een paar oranje steps aan de start staat altijd wel sfeervol vinden wij in de redactie.

Kampen stond bol van de Sint en de Pieten Terwijl velen van ons op de LV zaten had de digiredactie de helft van haar redacteurs naar Kampen gestuurd om bij de nationale intocht van de Sint te zijn. En zowaar werd er gestept die dag in Kampen op nationale TV. Ik weet niet of u ze gezien heeft de Pieten op de rode steps maar onze Pitreporter Eric van de Meide heeft ze vast kunnen leggen op de vaste plaat. Meer beelden en kleurenversies komen in de digibrief voorbij.

Nederlandse Autoped Federatie

50


H et W K 2 0 0 8 i n N e d e r l a n d ; d e et a l a g e va n d e s te p s p o r t !

Alle hens aan dek in 2008! In augustus 2008 wordt het Wereld Kampioenschap Steppen gehouden in ons eigen land. We roepen alle NAF-leden op zich in te zetten tijdens dit WK, dan wel als deelnemer, dan wel als helper in de WK-crew. We zullen in de komende NAF-publicaties per taak en per dag vrijwilligers gaan werven.

Colofon Het Autoped Magazine informeert haar lezers over vrijwel alles wat er op stepgebied gebeurt in Nederland, zoals wedstrijddata, aankondigingen van steporga-

met vriendelijke stepgroet, de WK projectgroep (wk2008@autoped.nl)

In memoriam Vanuit Friesland bereikte ons het bericht dat medestepper en NAF-lid Willem Visser helaas is overleden op 74 jarige leeftijd. Willem was een sportman in hart en nieren. Hij was een voormalig triatleet, fietste ruim 50 fietselfstedentochten, stepte diverse stepelfstedentochten en niet te vergeten verschillende malen Wereldkampioen Allround schaatsen voor veteranen. We wensen familie en vrienden van Willem veel sterkte. Bestuur Nederlandse Autoped Federatie

De N.A.F. organisatie | www.autoped.nl NAF-secretariaat

Penningmeester

Thijza Brouwer Ledenadministratie | www.autoped.nl | digibrief Klaas Benninkstr. 19 8281 ZV Genemuiden | fax (03) 3858964 thijza@autoped.nl Mobiel (06) 53869770 | tel. (038) 3856747 William van Geloof FinanciĂŤle zaken Heidehof 23 william@autoped.nl

Bankrekeningnr NAF 35.07.73.483 Rabobank Made 4921 GA Made Tel. (0162) 680410

Overige adressen, functies en telefoonnummers van de hele NAF-organisatie en commissies zie www.autoped.nl klik op NAF-organisatie. Advertentietarieven van dit Autoped magazine of op de website zie www.autoped.nl/adverteren.html

Kopij deadlines: AM 1: 20 feb. AM2: 20 mei, Am3 : 5 sept. en AM 4: 20 nov.2008

51

nisaties, wedstrijduitslagen, ervaringen van stepcollegaâ&#x20AC;&#x2122;s, stepadressen, nieuwe ontwikkelingen, praktische steptips, etc.

Uitgave/verschijning: elk kwartaal. Voor de uitgaven van 2008 zijn de kopij inleverdeadlines gesteld op 20 feb., 20 mei, 5 sept. en 20 nov. 2008. (redactie@autoped.nl) Abonnement Ieder NAF-lid is automatisch abonnee en licentiehouder. U kunt lid worden van de NAF door u aan te melden bij de NAF-secretaris. Het NAF-lidmaatschap kost 19 euro per jaar. Surf naar www.autoped.nl en klik op lid worden. Aan deze uitgave werkten mee: Rene Elzinga Charlotte de Mol Ton Cusiel Peter Taai Peter Groeneveld Saskia Rikkerink Johan Vogelzang John Verschure Paul Wigbers Rik van der Molen Eindredactie: Hans Korbee De Edelenburg 26 5346 VM Oss tel.: (0412) 652449 redactie@autoped.nl Aquisitie/advertenties: gerben@autoped.nl tel.: (06) 22994205 Vormgeving & opmaak: www.thyza.com tel. 06-53869770

AutopedMagazine

Het wordt een 3-daags evenement met o.m. een criteriumwedstrijd, sprintkwalificaties, sprintfinales, estafettes en duurwedstrijden. We roepen ook die NAF-leden op die weinig of geen tochten of wedstrijden rijden om mee te helpen tijdens dit WK! Meld u aan. Het WK is de etalage voor zowel de step als vervoer alswel de steprecreatie- en wedstrijdsport richting pers en publiek. We hopen op uw support als stepliefhebber! En omdat we nog niet over veel stepteams beschikken in Nederland, hebben we dus iedere step-enthousiast nodig. We gaan er met z'n allen voor zorgen dat het niet alleen een super happening voor de deelnemers wordt, maar ook voor de helperscrew. Meer informatie komt vanaf 1 januari op www.autoped.nl/wc2008

Autoped Magazine nr 4 - 2007


w w w . o p s t e p d a g . n l

zaterdag 29 maart 2008

e de opstapdag stap

Klaa s Ben nin kstraat 19 - 82 81 ZV Genemui den

Profile for Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2007 #4  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2007 #4  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Advertisement