__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AutopedMagazine Kwartaaluitgave va n d e Ne d e r l a n d s e A u top ed Fe d e rat i e

Nu m m e r 3 - 2007 | 6,- Euro

Steppend te winter door op de glijders of het plankje...

De NAF-dag pag. 4 met een 15 & 30 km steptocht, steptryouts, lunch, ledenvergadering, nafcuphuldigingen en seizoenstoost!

De Afsluitdijk over Back to the roots Een sportieve winter Autoped Magazine nr 3 - 2007


Inhoud Redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Het tempo zit er goed in! Hallo lezers, Autoped Magazine nummer

see. We komen de winter wel door.

drie al weer. Het tempo zit er goed in. Dat

De voorpret is in ieder geval al wel te lezen

is wel tekenend voor dit jaar. Ook in de

in dit magazine.

Tourkaart ; meten is weten . . . . . . 3

wedstrijden werden de toptijden gereden.

Uitnodiging Ledenvergadering . . . . 3

Rene Elzinga (ook redactie lid) heeft op de

De komende LV is de ideale plek om je step-

Agenda Ledenvergadering . . . . . 4-5

afsluitdijk weer overtuigend laten zien dat

maatjes weer eens te spreken of kennis te

hij zich terecht Nederlands kampioen mag

maken met collega steppers. Kom je naar

noemen. Verderop doet hij verslag van deze

de ledenvergadering en je hebt (digitale)

Ik step de pen door . . . . . . . . . . . . 7

Afsluitdijk race.

stepfoto’s van het afgelopen seizoen of van

Back to the roots . . . . . . . . . . . 8-11

Verder een uitgebreide reportage over onze

eigen stepbelevenissen, breng die dan even

Opstepdag 2008 . . . . . . . . . . . . . . 12

jubileumtocht “Back to the roots” Een mon-

mee op CD of USB-stick. We kunnen ze dan

stertocht van dik 500 kilometer. Het was

meenemen in de fotocollage op de beamer.

een geweldig evenement voor de deelne-

De LV is ook de ideale plek om je aan te

mers en de tocht heeft ons veel publiciteit

melden als redactielid! Want wie wil er nou

De stepslee commissie . . . . . 18-19

opgeleverd. De echte helden zijn de step-

niet schrijven voor zo'n fantatisch maga-

Voor de heb . . . . . . . . . . . . . . 20-21

pers, maar evenzo het petje af voor de

zine als het onze... ! Nummer vier van het

Krantenknipsel . . . . . . . . . . . . . . . 21

helperscrew.

AM is al in productie. Jullie bijdrage is zeer

Ondanks de wintertijd is er komende maan-

gewenst. Heb je kopij, stuur het voor

den vanalles te doen ; de NAF-ledenver-

18 nov. naar redactie@autoped.nl

Kiekjes vanaf het stepstuur . . 24-25

gadering met tochten vooraf, fakkeltocht

Verder wensen we iedereen veel leesplezier

High Level Van der Laan . . . . 26-27

tijdens Kerst in Oud Kampen, stepsleeën, de

toe en tot ziens bij één van de evenemen-

Fakkeltocht Kerst Oud Kampen . . 28

winterserie van Sprang Capelle, de Weissen-

ten!

Sponsortocht ECM . . . . . . . . . . . . . 28

Meten is weten! Meten is weten!

Stepkalender . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Nieuwe Reglement gelanceerd . . 13 Back to the roots vervolg . . . . 14-17

Afsluitdijk tijdrit . . . . . . . . . . . .22-23

Lekker Linksom column . . . . . . . . 29 Europees Kampioenschap . . . 30-34 Stepteam Heerenveen . . . . . . . . . 35 Balls without Brains . . . . . . . . . . . 37 Recordtijden in 2008 . . . . . . . . . . 38 Winterserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kort nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

De Autoped Magazine redactie

Alle 262 NAF-leden hebben een tourkaart ontvangen (de lichtblauwe A6 formaat kaart met stempelvakjes). En deze kaart willen we graag terug! Alleen op die wijze kunnen we meten hoevelen van ons de tourtochten bezoeken, welke druk bezocht worden, welke minder. Aan de hand van deze informatie willen proberen nog beter de stepkalender in te richten. Ook willen een soort tourkalender bijhouden van het aantal gestepte km totaal. Best leuk.

Recept voor pepernoten. . . . . . . . 39 Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

De kaart kunt u 17 november op de NAF-dag inleveren bij Marco Grevel of Thijza Brouwer of deze voor 17 nov. opsturen naar NAF - Kl. benninkstr. 19, 8281 ZV Genemuiden. U kunt de kaart ook inscannen en doormailen naar naf@autoped.nl

Advertentie

www.stepshop.nl grootste online stepwinkel van Nederland! Verkoop van de stepmerken: Kickbike, Footbike, XH, Kostka, Xootr, Esla, Vella, Riga, JD Bug, Micro en vele soorten kindersteps! Meer dan 100 soorten direct leverbaar. 300 m2 steppen en meer dan 1000 steps op voorraad.

www.stepshop www. stepshop.nl .nl Gooiker Step Trading, Berfloweg 192, 7553 JV Hengelo, 074-2919903, info@steptrading.nl www.steptrading.nl Gratis verzending voor NAF-leden, 10% korting op onderdelen, 5% korting op nieuwe steppen bij www.stepshop.nl Nederlandse Autoped Federatie

2


de uitnodiging NAF ledenvergadering zaterdag 17 november 2007 Bent u lid van de NAF? dan gaan we er vanuit dat u 17 november er bij bent. Want dan is het tijd om de balans op te maken en gezellig bij te babbelen. En om ook in de winter fit te blijven organiseren we twee steptochten (15 en 30 km) door de omgeving van Wijk bij Duurstede. Verder de lunch, een beeldpresentatie, de NAF-shop en veel stepinfo. Daarnaast de ledenvergadering met de nafcup huldiging en een afsluitende toost. Deze dag is mogelijk met dank aan stepgroep Utrecht en High level Van der Laan.

Tijdens de tochten 's ochtends zijn er tevens steptry-outs voor mensen die kennis willen maken met het steppen. Men hoeft geen naflid te zijn om aan het ochtendprogramma deel te nemen. Locatie dit jaar is Sportpark Marienhoeve te Wijk bij Duurstede centraal in het land. * Deelname aan de steptochten is alleen mogelijk met vooraanmelding. Deelname is gratis voor NAF- en leden van de Judo vereniging Duurstede. En voor overige mensen is het 1,50 p.p. om mee te steppen in de tochten. Deelname is op eigen risico. Een helm is het advies. ** Op de NAF-dag zijn er ook step-tryouts om 10.00 uur bij de Dynamohal buiten (duur is 30 minuten). Een step kan geleend worden (neem wel identificatie mee). Hier worden de beginselen van het steppen uitgelegd en iedereen ook niet-leden kan kostenloos aan de try-out meedoen. Deelname is op eigen risico. En schrijf je even vooraf in. *** De lunch is 5,- p.p. (met verse tomaten of groenten soep, een broodje kroket, en belegde broodjes, evenals fruit) en is alleen mogelijk middels vooraanmelding.

Het dagprogramma zaterdag 17 november 2007: (De agenda vindt u op de volgende pagina) 09.30 opening meldtafel / verzamelen 10.00 start 15 en 30 km steptocht * (vooraf aanmelden) 10.00 start steptry-out ** (vooraf aanmelden) Na steptocht is er douchegelegenheid Marienhoeve U kunt een kickbike huren (aanmelden via www.autoped.nl/ledenvergadering) 12.30 de lunch (5,- p.p) *** Tijdens lunch is er een fotopresentatie | NAF-shop 13.30 aanvang ledenvergadering Op de LV zal ook elke NAF-commissie zich weer kort presenteren en rapporteren middels een beamerpresentatie. Het is dus niet alleen vergadereren. Maar we brengen ook de leden op hoogte van wat er speelt zoal in de bond. 14.30 pauze (en mogelijkheid tot direct met commissies) 15.00 voortzetting vergadering 16.00 aanvang nafcup huldigingen 17.00 uur afsluiting

Aanmelden kan t/m 10 november voor tryout, tochten, lunch en/of vergadering via www.autoped.nl/ledenvergadering Bent u onverwacht verhinderd, meld u wel voortijdig weer af. Anders dient alsnog de 5 euro te voldoen. Alleen de vergadering bezoeken zonder tocht en lunch dat kan. Wel ook inschrijven (i.v.m. voorbereiding zaalruimte).

voor mensen die zelf geen step hebben. Men kan een step huren voor 7,50 euro per dag. Als u een step wilt huren vink dit aan op het aanmeldformulier. www.autoped.nl/ledenvergadering Voor vragen 06-53869770

Alleen NAF-leden kunnen deelnemen aan de ledenvergadering. De steptochten zijn open voor iedereen, maar alleen met voor-inschrijving. Stepteams Utrecht en High Level Van der Laan hebben de steproutes voor de NAFdag uitgezet en stepteam Utrecht zal ook stepverhuur voor de steptocht verzorgen 3

Autoped Magazine nr 3 - 2007


de agenda

NAF ledenvergad

1. Opening door de voorzitter 2. Notulen vorige ledenvergadering 3. Financieel verslag penningmeester 4. Verslag kascontrole commissie (Conny Brans, Paul Wigbers, reserve Peterina vd Molen)

5. Bestuursverkiezing en commissie-indeling Albin Rikkerink stelt stelt zich niet herkiesbaar als algemeen adjunct. Overige dagelijkse bestuurders zijn weer kiesbaar. Het dagelijks bestuur draagt Hans Korbee voor als nieuwe algemeen adjunct. Hans zal bij goedkeuring tevens de AM eindredactie op zich nemen. In de commissies treedt Connie Renshof uit de sponsoring commissie en toe tot de stepslee commissie. Eric van der Meide treedt uit de stepslee commissie. Roy Oldemeule treedt uit de kalender-wedstrijdcommissie. Charlotte de Mol en Rik van der Molen treden toe tot de stepslee commissie. Veel commissies zoeken mensen. Meld u aan. Vooral de sponsoringcommissie moet op de LV bemand worden met 2 entousiastelingen er bij. Meld u aan als u een functie wilt bekleden in onze bond. We hebben een gezellige gemotiveerde groep en er zijn veel activiteiten en ontwikkelingen die onze aandacht nodig hebben. Geen commissielid? meld u dan aan in de vrijwilligerskern. Kandidaten voor functies kunnen zich vooraf melden via naf@autoped.nl (038 3856747) of gerben@autoped.nl

6. Nieuwe aanstelling leden NAF kascommissie 7. Beoordeling kalender afgelopen seizoen Om een zo breed en goed mogelijk beeld te krijgen worden alle leden verzocht om hun bevindingen online hun beoordeling per evenement in te vullen zodat we de stepevents kunnen verbeteren. www.autoped.nl/ledenvergadering/enqueteleden.htm

De bevindingen worden in een onderzoekje samengevat en komen ook bij de organisatoren terecht, zodat we met z’n allen de evenementen kunnen verbeteren.

8. Toewijzingen het NK sprint vindt plaats in Breda in 2008 het NK individueel vindt plaats in Oldenzaal in 2008 het NK estafette Schagen in 2008 Eurocup/WK vindt plaats in Kop van Overijssel in 2008

9. Bestuursvoorstellen: Opstepdag 2008 - Het bestuur stelt voor om wederom de opstepdag te herhalen. Datum zaterdag 29 maart 2008. Het project zal in dezelfde opzet aangestuurd worden. Iedereen wordt verzocht opstepdag punten aan te dragen.

Kwartaalbetaling Het lidmaatschap loopt van 1 januari naar 1 januari. Dit is veranderd naar het kwartaal waarin men zich aanmeldt. Dus wordt iemand in het 3e kwartaal lid, dan is men lid t/m het 3e kwartaal het jaar er op en betaalt men dan ook pas opnieuw contributie. Voor bestaande leden wijzigt er dus niets.

Nieuwe wedstrijdreglementen Wijzigingen in de wedstrijdreglementen liggen ter goedkeuring tijdens de LV. Deze komen een paar weken vooraf online ter inzage. Een verandering is o.a. dat leeftijdscategoriĂŤn net als in IKSA vanaf 1 januari gerekend worden. En niet meer de leeftijd op de eerste dag van het wedstrijdseizoen. Verder gaan zoals gemeld in het vorige magazine de 15-jarigen naar de cadettencategorie. En sluiten de junioren (16 en 17 jaar) aan bij de seniorenvelden. De junioren en veteranen krijgen naast punten in het seniorenveld ook een punten in hun eigen klassement. Lees het nieuwe reglement door. www.autoped.nl/reglementen

Stepverenigingen met NAF-predikaat We willen als bond meer stimulering richting clubs die als vereniging verder gaan. Het is gebleken dat in het verleden vrijwel alle stepclubs die als vrienden- of familiegroep ooit hebben bestaan (en dat zijn er meer dan 20), allemaal binnen 3 tot 6 jaar weer verdwijnen. En dat is funest voor onze sport. Nederlandse Autoped Federatie

4


dering zaterdag 17 november 2007 Er moet dus meer stimulering richting het oprichten van stepclubs als vereniging die dan ook uiteindelijk het NAF-verenigingspreditkaat ontvangen. Het voorstel is om deze vereniging geen 5%, zoals nu het geval is, maar 4 euro per NAF-lid subsidie te bieden aan het eind van het jaar. Clubs met een NAF-verenigingspredikaat verplichten zich om al hun leden NAF-lid te maken. Blijkt dit niet het geval tijdens het seizoen dan heeft de NAF het recht om de 4,- euro subsidie per lid niet uit te keren. NAF verenigingen zijn de peilers die de NAF dragen en ook grotendeels onze sport in leven houden. Die peilers moeten we niet alleen koesteren maar ook stimuleren en versterken. We zijn verder een concept aan het ontwikkelen voor 2009 of later waarin procentueel deelname van NAF-verenigingen aan tochten en wedstrijden gekoppeld wordt aan deze subsidie. In 2008 geldt deze koppeling nog niet en ontvangt men de volle 4 euro per lid als subsidie in de clubkas.

Wereld Kampioenschap 2008 in Nederland De informatie die al bekend is wordt gepresenteerd. De oranisatie ligt in handen van SWO en de NAF samen. En overige stepclubs worden uitgenodigd ondersteuning te bieden. En we starten op 17 nov. de wervingscampagne voor vrijwilligers. Aanmelden hiervoor kan via naf@autoped.nl

10. Kort verslag/presentatie van NAF commissies: -

Kalender-wedstrijd commissie PR commissie Sponsoring commissie Stepslee commissie Reglementen commissie

Korte update Autoped Magazine redactie en de digibrief/webredactie www.autoped.nl.

11. Rondvraag Uitreiking NAFcup 2007 Voor alle sprekers in de vergadering geldt de regel: houd het kort, duidelijk en bondig. Het betreft een vergadering. Als er vragen specifiek voor een commissie zijn, dan kun je uiteraard die ook altijd vooraf rechtstreeks stellen aan de commissie voorzitter via de website of persoonlijk.

Vergaderlocatie 2007: Sportpark Marienhoeve Lekdijk Oost 13a, 3961 MB Wijk bij Duurstede Voor deelname: www.autoped.nl/ledenvergadering Contact NAF-dag: sms of tel. 06-53869770 / naf@autoped.nl 5

Reminder: Vergeet niet uw tourstempelkaart in te leveren op de LV of vooraf per post. Ook als u minder dan 5 tochten gestept heeft.

Bekleed een functie in onze bond... NAF vrijwilliger vacatures Sponsoringcommissie

zoekt 3 leden

(waarvan 1 sponsorcommissie voorzitter) Kalender & wedstrijdcomissie: Stepsleecommissie: PR commissie: AM redactie: Digibriefredactie:

zoekt 2 leden geen vacatures zoekt 1 lid zoekt 4 leden zoekt 2 leden

Daarnaast is er de NAF vrijwilligers kern waarvoor u zich kunt aanmelden als flexer bij evenementen zoals het WK, PR evenementen, wedstrijden of tochten.

Hoe werkt de NAF intern Een aantal enthousiaste steppers onder u kunnen zich bij het organisatie-NAF-team aansluiten 17 november. Dus meld u aan via naf@autoped.nl, bel (038) 3856747 of contact de mensen in een betreffende commissie waarin u actief wilt zijn. (www.autoped.nl/naf). De NAF is een open organisatie. Interne meetings worden niet alleen bezocht door de bestuursleden maar ook zijn alle commissieleden welkom. (De huisregel is dat er altijd minimaal één persoon per commissie aanwezig is, meer mag ook). Per jaar zijn er gemiddeld 3 interne vergadering die doorgaands in Apeldoorn aan de A1 gehouden worden op een door de weekse avond. Leden van het algemen bestuurs bezoeken alle meetings, commissieleden zijn hierin dus vrij. Verder is er een afgeschermde online interne NAF-zone waar mensen in de NAF-organisatie diverse zaken kunnen vinden; data’s interne vergadering, briefpapier en e-mail templates, interne acties, notulenverslagen, richtlijnen etc. We zoeken mensen die actief, enthousiast en daadkrachtig zijn. Dus zaken oppakken en niet actief alleen besluitvorming, maar dus ook in daadkracht. Communicatie in de bond is vooral per e-mail. Als je niet over e-mail beschikt dan is het functioneren wel moeilijker in de NAF.

Autoped Magazine nr 3 - 2007


Step

kalender 2007 Kijk voor een up-to-date kalender op www.autoped.nl

Winterserie steptochten Brabantsbont 2007-2008: 11 november 2007 (de novembertocht telt ook mee in de NAF-tourkalender). 9 december 2007 10 februari 2008 9 maart 2008 13 januari 2008 Stepteam Brabantsbont zorgt elke tocht voor wat te eten. Na het volbrengen 4 van 5 winterserietochten is er voor elke deelnemer een herinnering. Startlocatie : Sporthal De Slagen in SprangCapelle. (de Gaart 2). Afstand 40 a 50 km per tocht. Deelname p.p. 4,- euro per tocht. Stephuur is mogelijk voor 10,- euro per step Starttijd : 13.00 uur, meld je even vooraf aan. Meldtafel : is open vanaf 10.00 uur G. de Geus 0416-276023. J. Verschure 0624976309. Org: www.stepteambrabantsbont.nl

Zaterdag 17 november 2007 De NAF stepdag en LV met steptochten | steptryouts | lunch | en de NAF ledenvergadering | NAF-cup huldigingen. Lokatie: Sportpark Marienhoeve Wijk bij Duurstede Er is een korte en een lange tocht. www.autoped.nl/ledenvergadering meer info zie pagina 4

Zaterdag 22 december 2007 Steptocht Kerst in Oud Kampen Een 25 km lange steptocht met gluhwijn en vuurkorven onderweg. Het wordt gezellig druk want

de deelname teller is die van vorig jaar al voorbij. Wel geldt vol=vol. Dus meldt u tijdig aan. Start/finish lokatie Kampen. Tips: plak verlichting op uw step. Kleed je goed. De tocht vindt plaats tijdens Kerst in Oud Kampen Start: 16.00 uur / Gezellig diner: 19.00 uur Deelname voor NAF leden is gratis (Niet- NAF-leden betalen 2,50 p.p) (Diner en drinken na afloop in restaurant is voor eigen rekening). Organisatie: S.W.O. | Stepteam Selles Kamperzeedijk. Info en inschrijven www.autoped.nl/fakkeltocht

Zaterdag 29 december 2007 Marrum halve stepmarathon Zaterdag 29 december 2007 is er in Marrum (Friesland) de oudejaarsloop (31e edititie). Dit keer is het ook mogelijk hierin mee te steppen. Een aantal leden van stepteam Heerenveen stepten vorig jaar al mee en zij nodigen meer steppers uit om ook mee te steppen in deze 21 km lange steprace zo vlak voor het nieuwe jaar. Start 21 km steppen: 11.30 uur Start 5, 10 en 21 km hardlopen 12.00 uur Startlokatie: kantine Voetbalvereniging Marrum, (Sportpark “Achterdyk� Ringweg 33A 9073 HH Marrum). Aanmelden kan vooraf per email bij stepteam Heerenveen: ton_ank@hetnet.nl Wees om 11.00 uur uiterlijk aanwezig. Helm is verplicht voor steppers. www.autoped.nl/kalender

26 jan - 2 feb 2008 Weissensee stepsleedagen Een recreatieve stepslee week in de sneeuw en op het ijs. Lees er meer over op pagina 16. Opgeven voor 17 november 2007.

7-10 maart 2008 WK stepslee Finland Alle informatie hierover is te vinden op www. autoped.nl/multia. Opgeven voor 17 nov. 2007 Later kan maar dan is de vlucht duurder.

Meld stepevenementen 2008 tijdig bij ons aan! We zijn in de kalender commissie al weer druk met volgend jaar. De grote puzzel begint weer. We verzoeken alle organisaties tijdig hun event door te mailen aan naf@autoped.nl Mail een voorstel datum door en tevens een alternatieve datum. Indien u de tocht als NAF-tour mee wilt laten tellen dan moet daarvoor een aanvraag ingediend worden via naf@autoped.nl De tocht moet tevens voldoen aan de benodigde faciliteiten. Zie uitleg NAF-tour op www.autoped.nl/kalender

www.steparound.nl

Op vertoon van deze advertentie 10% korting in de maand oktober ! Voor iedereen die op een aangename en sportieve manier Zuid Holland wil verkennen. Speurtochten en steptochten onder begeleiding van een bekwame gids door heel Zuid-Holland. O.a. Brielle, Dordrecht, Gouda, Delft, Rotterdam, Gorinchem, Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen.

Informeer via www.steparound.nl of bel (010) 4776477. Nederlandse Autoped Federatie

Losse stepverhuur ook mogelijk ! 6

Rollend op pad door de Randstad!

Advertentie


Ik step de pen door! Hallo steppers, Mijn naam is Hans Korbee. Ik

zoen ongenaakbare René Elzinga.

kom uit Oss, ben 39 jaar en getrouwd met

Ook step ik sinds juni voor het pas opgerich-

Bianca en vader van twee dochters, Kyra (6)

te Stepteam WOW Gelderland. Het is voor

en Senna (4).

mij erg leuk om betrokken te zijn bij een

Ik kwam voor het eerst met een step in aan-

groeiende vereniging en zo de stepsport te

raking in 2004. Ik zag toen in een fietsenzaak

kunnen promoten. Daarnaast is het leuker

een step te koop staan. Bang voor een mis-

om samen te trainen, samen naar wed-

goed. En dat is bij andere sporten wel eens

koop liet ik deze staan, maar mijn interesse

strijden te gaan en van elkaar te leren. Ook

anders. Ik voelde me vanaf mijn eerste

was wel gewekt. Ik zocht namelijk iets om

tijdens wedstrijden speelt het teambelang

wedstrijd ook direct opgenomen in de NAF-

te doen in de wintermaanden aangezien

mee bij ons en zullen we altijd elkaar hel-

familie. Het is vooral dit gemoedelijke, in

het skeeleren, waar ik heel fanatiek in was,

pen. Dat resulteerde eind juli in het Neder-

combinatie met het toch aanwezige wed-

alleen onder goede weersomstandigheden

lands Kampioenschap teamestafette voor

strijdelement, dat mij trekt in deze sport.

kan plaatsvinden.

Stepteam WOW.

De komende tijd hoop ik mijzelf nuttig te

Momenteel ben ik als fysiotherapeut en

maken voor de NAF. Zonder ondersteuning

Super om te doen

ergonoom werkzaam bij de Koninklijke

redt een kleine bond het niet. Het zou dus

Begin 2005 kreeg ik een collega die een Kick-

Luchtmacht op Vliegbasis Gilze-Rijen.

mooi zijn wanneer meer mensen op één of andere manier de NAF gaan ondersteunen.

bike had en deze op haar werkplek liet staan. Ik zag mijn kans schoon en ging een aantal

Ook daar gebruik ik de step voor mijzelf

Of het nu ondersteuning van het bestuur of

keren steppen. Ik vond het super om te doen.

als vervoers- en trainingsmiddel en ook als

één van de commissies betreft of meehel-

Lekker buiten sporten, genieten van de natuur

trainings- en revalidatiemiddel voor diverse

pen als vrijwilliger tijdens wedstrijden of

en goed voor mijn gewrichten, aangezien ik

patiëntengroepen, aangezien onze sport-

toertochten, dat maakt niet uit. Daarnaast

tijdens mijn voetballeven een zware enkel-

afdeling, op mijn aandringen, 12 Kickbikes

hoop ik volgend jaar mijn eerste NAF-cup-

blessure had opgelopen. Daarna ging ik op

heeft aangeschaft. De step is dus geen

wedstrijd te winnen, nadat ik er dit jaar

het het internet op zoek naar een Kickbike en

vreemd straatbeeld meer op Vliegbasis

een aantal malen dichtbij ben geweest,

zo kocht ik in de lente van 2005 mijn eerste

Gilze-Rijen.

hoop ik op een goed wereldkampioenschap in Nederland en hoop ik in de toekomst

Kickbike. Jawel, mijn eerste, want inmiddels heb ik er drie. In eerste instantie bleef het

De grootste fans

ooit een keer met de step langs de kust

alleen bij trainen, in mijn eentje. Maar ik

In mijn woonplaats geef ik inmiddels ook

van San Fransisco naar San Diego te step-

werd steeds meer nieuwsgierig naar waar ik

regelmatig stepclinics. Op deze manier pro-

pen.

nu precies stond. Via de NAF-website zag ik

beer ik ook in deze regio meer mensen op

de uitslagen van wedstrijden met daarbij vaak

de step te krijgen.

de tijden en snelheden vermeld.

Ook mijn gezin vindt het zeer leuk om

groet, Hans Korbee

naar de wedstrijden te kijken. Mijn beide

Ik step de pen door aan de dame met het

Mijn trainingen werden steeds langer en

dochters zijn mijn grootste fans, maar ze

mooiste wedstrijdshirt (en zij weet wel

sneller en ik ging vergelijkingen maken.

moedigen ook de andere rijders aan. De

welke ik bedoel !) van het seizoen, name-

Daarnaast wilde ik eens in contact komen

onderlinge sfeer bij de rijders vind ik erg

lijk Charlotte de Mol.

met andere steppers, aangezien ik in mijn woonplaats een “einzelganger” was. In januari schreef ik mijzelf in voor de veldtoertocht in Oldenzaal en ik maakte daar kennis met o.a. Vincent Gooiker en Arend van de Velde. Zij overtuigden mij van het feit dat de NAFwedstrijden leuk waren en gaven aan dat ik wel eens in de top tien kon eindigen. Ik was inmiddels al lid geworden van de NAF en heb me ingeschreven voor de eerste wedstrijd van het seizoen in Almere. En daar stond ik dan tussen alle toppers die ik alleen maar via het internet van naam kende. Het vervolg is bekend: ik vond het ontzettend leuk en besloot om ook de andere wedstrijden te gaan rijden met als gevolg een tweede plaats in het NAF-cupklassement achter de dit sei-

7

Autoped Magazine nr 3 - 2007


Tussen wens en vervulling

Back the roots, hier de beloofde terugblik. De Nederlandse Autoped Federatie is 20 jaar geleden opgericht in Maastricht. En dat werd sportief gevierd met de Back to the roots sponsortocht voor de stepsport. Vijf dagen steppen over het bekende Pieterpad wandelpad van Pieterburen naar topje Sint Pietersberg te Maastricht. De tocht vond plaats van 8 t/m 12 augustus 2007. Een verslagje van Thijza vanuit de CREW... Nou daar gaan we dan. Het event bleek - zoals al gemeld in de digbrief - ĂŠĂŠn van de mooiere dit jaar. Iets dat je gewoon niet hebt willen missen. Voor ons als crew is het elke keer weer puzzelen en 'brainstormen' om iets van de grond te krijgen en genoeg helpers te verzamelen. Een heel ge-e-mail vooraf over wat nou de beste route zou zijn. Uiteindelijk zijn we toch blij dat we voor de originele wandelroute gekozen hebben. Wel veel onverharde paden, maar ondanks dat het loodzwaar was, bracht het een extra element mee dat deze tocht mooi zo maakt. In de voorbereidingsfase heb ik veel tijd gestoken in de routekaarten, campings geboekt, een logo bedacht, een website online met een leuke deelnemersgalerij met foto's. Tja je hebt een hobby of je hebt het niet. www.autoped.nl/back2roots ook hier vindt u kleuren foto's van alle etappes. De moeite waard om te bezoeken.

Via deelnemer Peter Taai (Viking Outdoor) konden we een grote legertent van 12 meter lang inzetten en hebben we de huisstijl naar de legertouch getuned en dus ook T-shirtjes in legerkleuren besteld. De crewleden droegen allemaal een shirtje met achterop de grote letters crew en de deelnemers een steppershirtversie.

De testfase was gezellig Het weekend er voor hebben Rik vd Molen en Gerben Koridon de legertent uit Doesburg gehaald en 'even' voor proef deze mega tent bij Rik in het weiland opgezet. Toen we ook de barbecue uit de aanhanger haalden dachten we ja die moeten we eigenlijk ook even testen..? Dus even een paar smsjes verstuurd naar andere steppers in de club Selles Kamperzeedijk dat de BBQ getest zou worden die zaterdagavond. Met als gevolg dat we met 30 man die avond een gezellige outdoor party hadden. Tja... de Back the roots stemming zat er al vroeg in en het evenement moest nog van start gaan.

Dag 1 - woensdag 8 augustus ... het is 06.30 uur. Met de aanhanger volgestouwd met tenten, kookgerei en proviand vertrekken we naar Pieterburen bovenin in Groningen. Eenmaal aangekomen hangen we de NAF vlag op en duiken we een restaurant binnen voor koffie. Iedereen is opgewekt op deze vroege Nederlandse Autoped Federatie

druilerige mistige ochtend in the middel of nowhere en een ieder blijkt Pieterburen gevonden te hebben...zelfs een aantal persfotografen. Bij de meldtafel ontvangen alle helpers en steppers het kaartenset voor de komende vijf dagen en het Back2roots shirt. Om 08.30 uur worden de auto's opgesteld om richting het echte startpunt, een paar km verderop, op de waddendijk te

starten. En zo gepland zo gebeurt het. In de wind en vochtige kou wordt er gestart. Het ziet er uit bar en een beetje extreem uit voor augustus en de steppers willen ook maar te graag van start zonder lang oponthoud. Na een fotosessie gaan ze van start met de eerste dagetappe van 81 km (wat in werkelijkheid door omleidingen bijna op 100 km uitkwam). Erik de Groot, Piet Visser, Connie Renshof, Herman Gooiker, Peter Bomas en Marco 8


Peter Bomas en Piet Visser onderweg op het Pieterpad tijdens Back2roots.

ligt een grote afstand ...

de houten palen in de grond en klaar is Klara. Nog even wat touwen spannen et voila. De overige campingbewoners kijken geschokt toe. Zo staat er niets en zo inneens een mega legertent naast je caravannetje. Tja da's effe schrikken. Grevel vertrokken met als doel de hele 500 km lange route te steppen. En elke dag hebben we steppers te gast die de dag-etappe meesteppen. Op deze eerste dag zijn dat Roel vd Velde en Peter Groeneveld. Omdat ik zelf in de organisatie zit is dit verslagje dus vanuit het perspectief van de Back2roots CREW. De steppers verdwijnen uit het zicht en wij als crew gaan op weg naar de eerste camping in de Drenthe (De Warme Bossen te Schoonloo). Crewlid Tim Berendse volgt de steppers met de Stepforwardbus en richt de posten onderweg in zodat de steppers toch nog af en toe even bij hun droge kleding kunnen en wat drinken en proviand bij kunnen tanken. Na een autotour richting 't Drenthse land komen we aan op de camping en krijgen we een grasveld toegewezen waar de legertent maar net oppast, geen meter te groot. Daarnaast een grasveldje voor de slaaptentjes. Opgewekt slepen we - als een geolied team - de spullen uit de auto's en binnen een uur staat de legertent. Rik rost 9

bakken met pannen, proviand, massagetafel alles moet naar binnen. Het is middag voor we het in de gaten hebben. De kleine tentjes worden opgezet, een heel tentenkamp rijst uit de grond. De pannen gaan op het vuur en we beginnen met de voorbereidingen voor het avondeten. Ook hebben we een deel van de tent afgeschermd met een stukje zeil met er achter onze physio ruimte en massage tafel ;) met dank aan Hermien. Immers het is eind middag en de steppers komen dichterbij. Er wordt nog snel even een spandoek

"...inneens een mega legertent naast je caravannetje. Tja da's effe schrikken...." Snel plakken we een sticker er op met de uitleg Pieterpad per step in 5 dagen en dat geeft de campingbewonners gespreksstof te over merken we... De tent staat, nu de inrichting nog. Tafels, banken, kabels, licht, haspels, kooksets,

gespoten. En ook de Groningse weerman komt kijken om zijn TV weerbericht op te nemen in het Gronings. We laten hem een groen Back2roots shirtje aan trekken en vanuit de auto wordt hij gefilmd. De weerman op de step erachter vertelt >>>

Autoped Magazine nr 3 - 2007


vervolg Pieterpad in 5 dagen zo al steppend het weer en ook noemt hij het Back2roots project.... super. Veel persaandacht merken we. Vanochtend ook al fotografen en ook tijdens de dag nog pers aan de lijn. Aan het eind van de middag krijgen we van Tim het verlossende telefoontje dat de steppers in de buurt zitten. De crew verwelkomt de rijders op de camping en hangt bij de poort van de camping het spandoek op. Iedereen stept opgewekt de camping op. De steppers zitten onder de blubber en het zand. En de verhalen komen naar boven. Iedereen blijkt enthousiast en er is veel beleefd onderweg. Heides, bruggen

horen dat het in zuiden flink regent maar vooralsnog is het in Drenthe en Salland droog. Vooral de offroad stukken op het Pieterpad zijn zwaar, maar erg mooi. Klommen de steppers gisteren met step en al over hekken, vandaag staat weer een mooie route klaar. Veel bos en heide laat de kaart zien. Voor we het weten staat de stepgroep klaar voor vertrek. Vandaag stept ook Hermien Koers. (Hermien helpt de overige dagen mee in de CREW). Een crew van een tvkrant komt nog even filmen voor de start. Met hoorngeschal is iedereen vertrokken en uitgezwaaid. Voor Gerben, Tim, Rik en mij de zware taak

langs het veld aan de weg. Ik sla af en rijd het veld op. The boys Gerben en Rik hebben zowaar de legertent al staan. Ook de meeste kleine tentjes staan al. Fantastisch. Wat een klus. 's Avonds arriveren ook Albert Klompmaker en Peter Taai (ze steppen morgen de 3e etappe mee). Eind van de middag arriveren de eerste steppers al en snel er na volgt de rest. Het laatste stuk hebben ze lopen ploegen over de Lemelerberg. En dat is mooi en genieten, maar wel afzien. Iedereen is best zichtbaar moe. Het vlees gaat op de barbeque, vanavond staat aardappelen en groente op het menu. En een stukje vlees. Het is fysiek een zwaar evenement dat is wel te merken. Maar toch zit iedereen even gezellig in de tent na te genieten 's avonds. Vroeg onder de wol

"...onder het blubber en het zand...." die op waren, patatkraam gezocht... Wij als crew richten ons op de pasta. Want zodra het stepvolk onder de douche vandaan komt, moet de hete pasta klaar staan. En daar blijkt iedereen aan toe. Een mooie eerste dag. Gezellig wordt er nagetoost in de grote tent en voldaan zoekt iedereen vroeg z'n tentje op.

Dag 2 - donderdag 9 augustus Het heeft vannacht om 01.00 flink geregend op de camping. Iedereen heeft het droog gehouden en we zitten vol goede moet aan het ontbijt. Warme thee en koffie en broodjes in de legertent. Alle steppers hebben goed geslapen en zijn klaar voor de 2e etappe. Het is droog op de camping, wel zwaar bewolkt. We

Nederlandse Autoped Federatie

om het hele kamp af te breken. En dat is geen grapje. Maar goed we beginnen en na veel gezweet en gesleep zit alles weer in de aanhanger en de auto's. Even de camping betalen en we zijn op weg naar Overijssel camping de Lemele vlaak naast de Lemelerberg, een mooi gebied in Salland. Ik ga onderweg nog even bij huis aan. Even mail checken, het werk gaat ook gewoon door. En nog even bij de C1000 langs. Als ik richting camping door Lemelerveld rijd blijkt het feestweek. Veel bloemencorsowagens staan bij diverse boerderijen te pronken. Een mooi gezicht. De camping is niet moeilijk te vinden want het spandoek hangt te wapperen in de wind

10


dat wel. Om echt door te zakken daar is het iets te pittig voor. Herman en Peter besluiten even naar huis te rijden om even een heet bad te nemen. Even de spieren op te warmen. En dat kan want Twente zit immers nu nog vlak bij. Zichtbaar opgeknapt komen ze terug.

Dag 3 - donderdag 10 augustus De steppers vertrekken. Voor we het weten is iedereen al weg en staat Erik de Groot nog z'n GPS te programmeren. Maar onderweg groepeerd alles weer, want zo'n GPS er bij is toch wel verrekte handig. Vandaag staan er veel kilometers op de teller, meer dan 110 km! Er wordt vanuit Salland naar Gelderland gestept richting Herwen. De helperscrew komt vandaag moeilijk op gang. Het is ook voor ons best wel afzien. Je bent de ganse dag van 06.00 tot laat bezig met afbreken en opbouwen, koken, boodschappen doen en wat al niet meer. Maar het team houdt de stemming er goed in en dat maakt deze dagen mooi. Nadat de legertent weer in de aanhanger zit vertrekt Tim als tussenpost achter de steppers aan. Gerben en Rik duiken nog snel even onder douche. Want dat gesleep met die legertent van een paar honderd kilo daar ga je best van zweten. En Hermien en ik rijden richting de supermarkt om het proviand in te slaan. Ahh even weer in de bewoonde wereld van

schappen met lekkernij. Na de auto vol gestopt te hebben met vanalles en nog wat zet ik Hermien af op het station, ze heeft vanavond een feestje en sluit zaterdag weer aan in de CREW. Onderweg naar de Betuwe geniet ik even van de muziek in de auto. Na een uurtje rijd ik over de dijk richting de camping die in de uiterwaarde ligt. Bovenaan bij de ingang hang ik het spandoek aan het hek, zodat de 'fans' en de steppers niet misrijden straks. Eenmaal bij opbouw van de legertent komen we er achter dat de grond toch best zacht is en dat de tent langzaam weg zakt. Met tegels onder de palen lossen we dit op. En het werkt.

Prachtig om te zien hoe zo’n heel basiskamp van plaats naar plaats hopt Ook Eric van der Meide en z'n vader Bert arriveren. Ze helpen de laatste 3 dagen mee in de CREW. Met z'n allen zetten we de tenten op. De zon breekt door en dat blijkt bij het opzetten van een legertent echt een hel. De temperatuur loopt hoog op. Maar het kamp staat. Onder de douche is het motto dan. Maar dan blijkt dat er geen douchemunten zijn. De beheerder zit thuis met de munten. We bellen en z'n vrouw neemt op met de melding dat de munten wel een keer later op de dag gebracht zullen worden. Wat een Kcamping! Eerst een wegzakkende tent nu geen douche. (vervolg pagina 14) >>

Advertentie

Ook de Nederlandse Autoped Federatie staat op de Bike MOTION Benelux 2007, hal 2 stand G052 11

Autoped Magazine nr 3 - 2007


e de opstapdag zaterdag 29 maart 2008 Aan stepteams, -groepen en -verhuurders van Nederland! Ondanks dat de opstepdag 2007 slechts 1.085 opsteppers trok willen we toch het concept herhalen. Want het project heeft veel publiciteit gegenereerd in 2007. We gaan er alles aan doen om nog meer mensen te trekken. 29 maart valt op de dag waarop de zomertijd weer ingaat. Voor wie het project nog niet kent. De landelijke opstepdag is een dag waarop mensen bij ca. 50 locaties in het land kennis kunnen maken met de step. De opzet is gelijk aan de eerste editie In het voorjaar wordt er landelijk door stepteams, -groepen, step-VVV's en stepverhuurders op 29 maart 2008 openhuis gehouden. Mensen kunnen dan gratis of tegen een gereduceerd tarief opstappen en zo laagdrempelig kennismaken met het steppen. Deelnemen als stepteam, -groep of -verhuurder kost 20,- euro. U wordt als opsteplocatie vermeldt in alle publicaties (o.a. op de speciale kleurenfly-

ers die grote oplage gedrukt worden, op posters evenals op de webpagina waarnaar al onze persactiviteiten naar door verwijzen. www.opstepdag.nl De deelnemende opsteplocaties ontvangen tijdig vooraf een pakket met veel publiciteitsmaterialen, opstepdagflyers,

posters, stickers, calorieflyers, stepkalenders en een opstepdag handvest met instructies. Nieuwe locaties kunnen ook de 3 meter lange vlag bestellen. En de locaties die de vlag van vorig jaar al hebben kunnen deze uiteraard in 2008 weer inzetten.

Aanmelden als opsteplocatie kan tot uiterlijk 1 januari 2008 via de nieuwe URL www.opstepdag.nl

Opsteplocaties stepteams/-groepen We gaan er vanuit dat alle stepclubs meedoen, want het levert PR en nieuwe leden op. Misschien stromen de leden niet direct 29 ma. binnen, maar het is wel gebleken dat je met zo'n locatie mensen aanzet tot de stap op de plank al dan niet op de dag zelf, dan wel later in het seizoen. Kies een goed centraal punt (waar ook normaal veel mensen langs komen), werf een klein aantal vrijwilligers in de stepclub die op zaterdag 29 maart de opsteplocatie bemannen. Kleed de zaak goed aan, maak je opsteplocatie zichtbaar. Tip flyer ook bij andere sportverenigingen. Steppen is best wel iets wat andere sport beoefenaars er bij kunnen doen, ter conditieopbouw of -behoud.

Advertentie

Feel GOOD Foundation Altijd in beweging... * * * * *

stichting Kika stichting Cliniclowns Nederland Wcrf-Nederland stichting Tegen Zinloos geweld Johan Cruff Foundation

* * * * *

Right to play Nederlandse Hartstichting Doe een Wens Stichting Nederlandse Autoped Federatie Emmi Pikler

Feel GOOD Foundation http://www.feelgoodforyouandme.com/foundation/ kvk 09170817 | Mosterdhof 35,6931Ah | 026-3117858 | rekening nummer 584735839 ABN Amro

Nederlandse Autoped Federatie

12


Belangrijk bericht uit de reglementen commissie

Het nieuwe NAF-wedstrijdreglement 2008 Op de komende ledenvergadering kunnen de aanwezige leden hun goedkeuring geven aan het nieuwe NAFreglement. Nadat deze goedgekeurd is, hebben we één officieel wedstrijdreglement en vervallen alle oude bestaande reglementen. Het nieuwe reglement bevat veel regels uit de oude reglementen, aangevuld met vele nieuwe regels. Ook is het een verplicht handvest voor organisatoren van o.a. nafcups en NK's. Zo zijn een aantal facilitaire zaken ook verplicht geworden voor nafcup wedstrijden. Dus ook aan de organisatoren de oproep om dit reglement goed door te nemen. Dat geldt ook voor tellers en jury leden actief bij de wedstrijden.

Op dit moment is het NAF reglement ter beoordeling naar alle bestuurs- en commissieleden gestuurd. Als alle opmerkingen verwerkt zijn, dan word het concept reglement online geplaatst. Op het moment dat dit magazine bij u op de mat valt zal het reglement zeer waarschijnlijk al ter inzage online staan op www.autoped.nl/reglementen Tijdens de Algemene Ledenvergadering 17 november 2008 hebben we geen tijd om te discussiëren over de regels in het reglement. Hebt u opmerkingen of vragen over het concept reglement, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de reglementencommissie, dan kunnen uw opmerkingen eventueel nog wor-

den opgenomen of verwerkt. De commissie is te bereiken via het mailadres erik@autoped.nl Spelfouten en stijlfouten kunnen altijd worden hersteld, maar inhoudelijke veranderingen van het reglement kunnen alleen met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering worden uitgevoerd. Als het concept reglement wordt goedgekeurd, dan hebben we, volgens mij, een grote sprong vooruit gemaakt qua reglementen. Op de algemene ledenvergadering 17 november 2008 zal de reglementencommissie een korte presentatie geven over de nieuwe projecten van 2008. Tot ziens op de Ledendag, Groeten, Erik de Groot

Laat zien dat je stept!

Altijd een leuk Sinterklaas cadeau Wilt u de artikelen in kleur zien surf dan even naar www.autoped.nl/shop

Nieuwe NAF-caps zijn binnengekomen! Deze stijlvolle cap is geborduurd met het logo van de Nederlandse Autoped Federatie. Ook origineel om weg te geven tijdens de feestdag! Ook hierbij geldt een eenmalige oplage. Nu in lichtblauw, oranje, appelgroen en donkerblauwrood op voorraad. De cap is in stelbaar! Ledenprijs:

Mensen zonder NAF-lidmaatschap:

1 nafcap voor 9,- euro

1 cap voor 10,- euro

2 stuks voor 16,- euro

2 stuks voor 17,- euro

Het bestellen van NAF artikelen: Reserveren en later bij een stepevent afhalen en betalen: Stap 1 reserveer uw artikel(en) via e-mail: naf@autoped.nl Stap 2 en geef in die mail ook aan bij welk evenement u het afkomt halen. Per post bestellen, per bank betalen: Stap 1 stort het juiste aankoopbedrag + 5 euro aan verzendkosten per artikel op bankrekeningnr. 350773483 t.n.v N.A.F. (Rabobank Made). Onder vermelding van “bestelling omschrijving artikel via website door uw naam en woonplaats.” Stap 2 e-mail tevens uw bestelling aan door aan naf@autoped.nl en vermeld: wanneer het geld gestort is en uw naam en afleveradres.

13

We hopen in de toekomst meer artikelen toe te voegen. Suggesties? mail het ons!

Autoped Magazine nr 3 - 2007


vervolg

deze stepper en veteraan. Hij flikt et em toch maar zo'n monstertocht.

Pieterpad in 5 dagen Dag 4 - zaterdag 11 augustus Bij de buren campeerders leen ik douchemunten. En daarna bel ik zelf de beheerder met de melding dat er hier 10 man staat die wil douchen en dat hij maar even rap moet zorgen dat er muntjes komen. Het douchemuntje lijkt te vallen en naar een kwartiertje hebben we muntjes. Ja als je een camping wilt runnen moet je ook faciliteiten bieden. Een beetje druk zetten kan nooit kwaad. Dan moeten ze maar geen muntautomaat ophangen.

mige hebben toch echt wel afgezien kun je van de gezichten nu duidelijk aflezen. We zorgen als crew dat de hete koffie en koffiebroodjes klaar staan en dat wordt wel gewaardeerd merken we. Onze eigen chefkok en NAF-voorzitter start met het

Ahhh even zitten bijkomen voor m'n tentje. Tim belt en praat ons bij vanaf de route. De steppers doen het prima. De groep is opgesplitst. De snellere gasten zijn vooruit. Maar ja misschien maar beter ook. Ieder kan beter zn eigen tempo doen. De laatste km sturen we een persfotograaf op de groep en de steppers zijn nog even zo beleeft om met de hele groep op de foto te gaan al steppend. Alles voor de pers is het motto! En eind van de middag arriveren de eerste Peter Taai, Albert Klompmaker, Marco Grevel en Erik de Groot. En aan het begin van de avond volgt de rest van de steppers, Connie Renshof, Peter Bomas, Herman Gooiker en Piet Visser. Wel wat wit bleke gezichten zitten er tussen, som-

Nederlandse Autoped Federatie

voorbereiden van de warme maaltijd van rijst en bakgroenten met o.a. noten, dopertjes, rozijnen, tomaat en wat al niet meer. Het smaakt super. En een vlaflip of puddinkje als toetje. Je verbrand heel wat op zo’n dag. Na het douchen worden nog een aantal steppers even gemasseerd in de 'massageruimte'. Herman duikt zn bus in en valt acuut in slaap. Toch veel waardering voor

Het is een leuke dag vandaag ook voor de helpers. Het afbreken van het kamp loopt soepeltjes. In alle rust zoeken we de paaltjes bij elkaar en gecoordineerd rolt de tent in de aanhanger. Het gaat steeds soepeler. Rik onze hoofdtentopzetten stept vandaag mee dus die missen we, maar het lukt best. Vele handen maken licht werk. Nadat alles in de aanhanger zit vertrekt Tim weer richting de route en rijden wij met z'n allen naar t zuiden des lands. Boerderij camping Raaijerhof te Schwalmen is het doel voor deze dag. Een natuur camping bij een paardenboerderij in een mooie omgeving. Bij aankomst moet ik onderhandelen met de campingbaas om een prijs. Bij aankomst op het tentveld hebben 2 vrouwen en hun tentje vast gedropped in het veld en zijn ze zelf wegelopen om de auto weg te brengen. We rijden het veld op en beginnen met bouwen. Na een half uurtje komen de dames terug en kijken ze met verbazing dat er naast hun beoogde ydillische en rusttieke tentlocatie een mega grote legertent uit de grond rijst. Met enige irritatie reageren ze "ja maar daar willen wij ons tentje neer zetten". Tja is onze reactie dan kan toch :) (hun tentje ligt 2 meter van de mega grote legertent af)..:). Na een poosje druipen ze af met hun tentje naar de andere hoek van het veld. Ruimte

14


Bij aankomst van de steppers was iedereen in goede stemming, de steppers dit blijken dit keer, ondanks dat het best een lange dagetappe was, toch niet zo kapot als bij de aankomst een dag eerder in Herwen, daar zat iedereen er toch wel goed door. Met een heerlijke hete pasta, wat drinken, een hete douche loopt iedereen toch ook zo weer in opperste stemming over de camping.

Dag 5 - zondag 12 augustus

zat, waarom doen mensen toch altijd moeilijk. Tijdens het opbouwen in Schwalmen is het helder zonnig weer, de tentflappen zetten we open, zodat er toch nog enige koeling is. Arnold en Hermien arriveren ook voor support in de CREW. Gerben en Arnold gaan de supermarkt om inkopen te doen en de rest stort zich op de kleinere tentjes. De tent van Erik de Groot wordt in een ver hoekje gezet met bouwlint er omheen en het opschrift “stiltezone”. Die gast snurkt er wat af ‘s nachts. Daarna ligt de crew lekker te luieren in de zon. Aan het eind van de middag belt Tim om te melden dat de steppers pas om 20.00 uur terug zijn. Nou dat trekken we niet dus en gooien een pakje tortellini

in het hete water als voorgericht voor de helpers. Met een beetje jatzee en tortellini in de avondzon is het leven toch echt wel leuk. Eric en Arnold doen een poging om de steppers op te zoeken op de route met de auto, maar dat blijkt toch best moeilijk. Gelukkig volgt Tim de steppers met z’n bus en proviand. Bravo voor Tim. Dat was echt super belangrijk werk.

De finishdag is super. Prachtig weer. Bij het opbreken van het kamp zit de stemming er goed in, de steppers vertrekken. In de crew zit de stemming er ook goed in totdat een van de bussen niet meer start. Na enige startkabelgeprobeer nog geen kick. Dan maar aanslepen. Mn poloootje voor de grote bus op een natgrasveld met iets te gladde banden... we houden ons hart vast. Overige campingbewoners kijken gespannen toe... en gelukkig slaat de motor aan. Op naar Maastricht. De crew bereikt rond een uur of 11 op de Sint Pietersberg en begint met het zoeken naar een goede plek voor het laatste kamp. Eerst maar even lunch in een restaurantje en lekker hangen op een terras... heerlijk. Bovenop de Sint Pieter zetten we begin van de middag op een weide naast een parkeerplaats de lange tafels uit, het NAF-tentje er boven en tafels gevuld met drinken, fruit en meer. Veel pers aan de telefoon. >>

www.2wieler www. 2wielerverhuur.nl verhuur.nl Fietsen èn steppen door heel Nederland!

Verder brengen (en halen) we de steps op locatie door heel Nederland!

De Rijnstreek 2wielerverhuur tel. 06-51682805 | info@2wielerverhuur.nl

15

Advertentie

2Wielerverhuur is gevestigd in Utrecht en we hebben op dit moment maar liefst 200 steps in verhuur! We bieden veel arrangementen voor zowel een paar uurtjes als een hele dag, gecombineerd met lunch of diner, vaartochten, bezoek aan musea's en andere activiteiten.

Autoped Magazine nr 3 - 2007


vervolg Pieterpad in 5 dagen Een fotograaf in de stad vangt de steppers op en maakt mooie beelden. Daarna hangen we de vlaggen op, voorbij wandelende touristen geinformeerd, we leggen de slaapmatjes uit, voetballen en luieren in de zon, ... het is wachten op de steppers. Door het mooie weer besluiten we de grote legertent opgerold te laten en te genieten van de zon. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Bovenop die berg is het mooi, pracht uitzicht veel gras glooing, wandelpaden. Om 14.00 uur komen de eerste berichten binnen dat de steppers in de buurt van regio Maastricht zijn, de spanning loopt op. En rond 15.00 uur is het dan zover. Vol verwachting staan we als voltallige Back2roots crew, familieleden en pers te wachten op de steppers die in 5 dagen van Pieterburen naar Maastricht het Pieterpad hebben beslecht. Survivelen was het. Bospaden, zand, boomstronken, heide alles zat in de route. Het was echt afzien. We kunnen de steppers al aan horen aankomen de berg op. Ze passeren de oude finishplaats van de ooit zo geliefde stepcross over de Sint Pieter. En vol

enthousiasme worden ze binnengehaald bij het laatste en 5e basecamp. Alle steppers krijgen direct op finish een lekkere vershoorn met een dubbele ijshoorn er op. Een feestelijke 'look'. Al snel daarna volgen de felicitaties en mag ik de rijders een mooie herinnering overhandigen. Een mooie standaard met het Back to the roots logo... voor op de schoorsteenmantel. Daarna bezoeken de steppers allemaal nog even het gedenkteken op de Sint Pieter bezochten (dat een paar honderd meter van het kamp lag) en nemen we een drankje en een hapje. en helemaal Peterina en Pieter-Jan komen en de CREW de d laatste dag uit IJsselmuiden M supporten in Maastricht en halen chinees et centrum m en 20 m uten eten op uit het minuten tte alle steppers en de na de finish zitten ots crew in Italian voltallige Back to the roots e tafels bovenop style te dineren aaan lange de Sint Pieter. Er w word nog even flink pea gehouden. ouden. Een getoost en een speach nt om mee ee te maken. maken prachtig evenement pp chrij De inzet van de steppers wass onbes onbeschrijpo van de cre felijk en ook de support crew onmisbaar grandioos.

uiteraard alle dank aan de sp sponsoren En uiteraa e da soren Detachering, Viking RS Detach g, Step-Forward, Ste en Thyza media. Outdoor e En dankk aan alle mensen die een stepme hebben voor de NA NAF! pers gesponserd ge Het was een pracht concept dat zeker ept iets i z nog herhaald zal word worden.. Waa Waarschijnlijk d za chijnl niet direct in 2008, nie 20 , maar ma in de toekomst wordt er zeker wederom een meerdaagse wor z event als dit door de NAF opgezet. Zorg dat je er bij bent!

groet, Thijza www.autoped.nl/back2roots

Finish Sint Pietersberg, iedereen is dolblij...

pers Connie RensOnze dank aan de steppers hof, Herman Gooiker, Erik de Groot, Peter er voor or Bomas, Marco Grevel en Piet V Visser d rroute te het uitrijden van de hele Pieter Pieterpad in slechts 5 dagen per step. Ook proficiat aan de dagetappe rijders die ook flink hebben af gezien: Gerben Koridon, Roel vd Velde, Albert Klompmaker,

Hermien Koers, Rik van der Molen, Peter Taai en Peter Groeneveld. En uiteraard helperscrew die zich h mega in heeft gezet voor de steppers: Tim, Rik, Gerben, n, Hermien, EEric, Bert, Andrea en Peterina Thijza. En ook dank aan Arnold, Peteri en Pieter-jan die ons on rout route e hebben gesupport het faciliteren. port met h iliter bedankje aan van Verder een beda an de ffamilie milie va Eijk die de post in LLottum mogelijk maakte met vvlaai, aai soep en wat al niet meer.!!! Dat was echt super...

Nederlandse Autoped Federatie

16


Back2roots vanaf de step belicht... Ik wil ontdekken, avontuur en verrast worden. Ik ben natuurlijk niet de enige die dat wil, maar ieder wil het op zijn eigen manier. Ik lees bijvoorbeeld de zevendelige “trilogie”, De Donkere Toren, van Stephen King. Dit gaat over Roland. Dit is de laatste scherpschutter uit de oude wereld. Hij is op weg naar e wereld vvan de de Donkere Toren om de ng te e redden. Zijn weg leid le ondergang leidt hem door een geheimzinnige wereld, d die op een of andere manier op onze were el wereld ijkt, met heel veel obstake ze lijkt, obstakels. In deze wereld maken Roland en zzijn vrienden en ennis met verschillende cultur kennis culturen in de meest bizarre omgevingen. De en Deze hebben allemaal één overeenkomst, ze zijn verrwoest of staan op het punt om verwoest verwo t e worde te worden. et verhaal afloopt weet ik niet, Hoe het an want het laatste deel staat al meer dan een jaarr ongelezen in de kast. Ik ko kom er oe, want ik h niet aan toe, heb te druk met … je raadt het he al … steppen.

Bij een boek wil ik het liefst niet van te voren weten wat er gaat gebeuren. Dus als ik begin met een boek, lees ik niet eerst de tekst op de achterzijde en ik blader zeker niet vooruit, om alvast te lezen wat er gaat gebeuren of hoe het afloopt. Ook in het geval van het Pieterpad wist ik ni wat ik moest verwachten. niet

"...de meest onmogelijke paden en het overwinnen van vele obstakels...." Deze zomer was mijn avontuur een reis van Pieterburen naar de Sint Pieterberg bij Maastricht. Ik deed dat niet om de wereld te redden, maar in het kader van het twintigjarig bestaan van de NAF, de stepsport te promoten en sponsorgeld in te zamelen voor de NAF. Ik heb deze tocht, net als Roland, met enkele reisgenoten gemaakt. Sommige reisgenoten waren er vanaf het begin tot het einde, terwijl andere er maar één avontuur bij waren. De reisgenoten ontwikkelden gedurende de reis ieder hun eigen specialiteit. Terwijl ik druk bezig was om te fotograferen vanaf mijn step, was Peter de specialist geworden in het vinden van de rood-witte markeringen, was Herman onze tolk, die kon communiceren met de inheemse bevolking, die we onderweg tegen kwamen. Marco was de tempomaker, Connie zorgde voor de vrouwelijke inbreng en Piet voor de gezelligheid. 17

Ik dacht dat alle paden in Nederland zo langzamerhand wel geasfalteerd of tenminste verhard zouden zijn. Dit bleek niet het geval, want naar enkele uren steppen, zakten we al diep weg in de modder, toen we door een weiland tussen de paarden door stepten. Voor mijn gevoel

reden we de helft van de tijd op onverharde wegen. Sommige paden waren niet breder dan de banden van mijn Crosscountry step en soms kon je niet eens spreken van een pad. De avonturen die we onderweg hebben beleefd, bestonden uit het vinden uit de meest onmogelijke paden en het overwinnen van heel veel obstakels. Deze obstakels bestonden onder andere uit: heel mul zand, sappig modder, diepe plassen, hekken, schrikdraad, omgewaaide bomen, zeer steile hellingen, een veerpond die het komende uur niet vaart, een brug die er niet was en een snelweg die er juist wel was, terwijl je hem niet verwacht. Het was dus echt een avontuur, maar dan niet in een wereld die (bijna) verwoest was, maar in de mooiste natuur die Nederland te bieden heeft. Ik heb echt enorm genoten van dit avontuur en ik zou zo weer een meerdaagse tourtocht maken over wandelpaden. Ik wil dan wel een andere route, want hetzelfde boek meteen opnieuw lezen vind ik ook niet spannend. Helpers, super bedankt. Het was heel relaxt dat we onderweg geen bagage hoefden mee te slepen en dat jullie zorgden voor het eten, drinken, douchemunten en het opzetten van de tenten. Er was zelfs voor massage gezorgd. Daarnaast was het zonder jullie natuurlijk ook een stuk minder gezellig geweest. Erik de Groot Autoped Magazine nr 3 - 2007


3 nieuwe leden in de stepslee commissie

Stepcommissie is uit de winterrrrslaap! Bladeren vallen, de dagen worden korter; de zomer is ten einde. Daarmee is ook een eind gekomen aan een schitterend stepseizoen. Velen van ons nemen wat gas terug en doen nog af en toe een tochtje op de step. Sommigen nemen een echte winterstop en zien hun steppie pas weer in januari. Voor de mensen die het steppen even gehad hebben, iets anders willen, maar diep in hun hart de stepbeweging missen, is hier de oplossing; de stepslee! De stepsleecommissie heeft de afgelopen jaren een sluimerend bestaan geleid, sommigen noemden het grappend een “winterslaap” Helemaal ongelijk kunnen we die mensen niet geven. We zijn echter van mening dat de stepslee wel degelijk bestaansrecht heeft in Nederland en we blijven deze winterse variant van de step promoten. De stepsleecommissie is versterkt met de komst van Connie Renshof, Charlotte de Mol en Rik van der Molen. Drie nieuwe en enthausiaste mensen die gegrepen zijn door de passie voor dit oeroude vervoermiddel.We maken een frisse start met deze enhausiaste groep. Wel ontbreekt het een beetje aan stepslee-ervaring. 2008 staat dan ook in het teken van opbouw en ervaring opdoen.

Weissensee 2008 (23-01 t/m 02-02) Om het stepsleeën onder ideale omstandigheden te kunnen (be)oefenen, reizen in de week van 23 januari t/m 2 februari af naar de Weissensee. In dezelfe periode zal daar de Alternatieve elfstedentocht worden gereden, evenals het Nederlands kampioenschap marathon op natuurijs. In die week is de Weissensee een Nederlandse enclave, volop gezelligheid en sfeer. Het ijs wordt dan geprepareerd tot het bijna de kwaliteit van een kunstijsbaan heeft. Met je stepsleetje over dit ijs glijden is een waar genot. Even aanzetten, en je glijdt tientallen meters. Dit is puur genieten. Ondertussen kun je genieten van al het schaatsspektakel. Maar met de stepslee ben je een echte bezienswaardigheid, en het zal regelmatig voorkomen dat de belangstelling van de toeschouwers meer gericht is op die groep stepsleeërs dan op Erik Hulzebosch en concorten. Met een klein beetje mazzel ligt er ook een pak sneeuw, waardoor ook de sneeuwrunners uit de verpakking kunnen.We gaan dan het landschap in en verkennen de glooiende bergpaden rondom de Weissensee. Er zijn schitterende langlaufroutes uitgezet, die we ook met de stepslee kunnen volgen. Het steppen door de sneeuw is een stuk zwaarder dan over het ijs, maar heel diep in mijn hart vind ik dit eigenlijk veel mooier. Je bent

Nederlandse Autoped Federatie

bezig in de natuur. Door de sneeuw worden alle geluiden gedempt en ondanks dat je op nog geen kilometer van het schaatsgeweld bent verwijderd, step je in volmaakte rust. De routes geven je prachtig uitzicht over de Weissensee. Een absolute aanrader is om je stepslee mee te nemen in de skilift en vervolgens de bevoorradingsroute van de apres-ski hut te volgen. Een mooie down hill route, die met relatief weinig inspanning kan worden gereden, maar heel erg veel fun geeft. Er is altijd wel een dag waarop je geen zin hebt in stepsleën. Je hoeft je dan echt niet te vervelen. Er zijn volop alternatieven; schaatsen, skiën, mountainbiken, of gewoon niets en lekker met een jeagerthee in het zonnetje op een terrasje zitten. Alles is mogelijk. Al jaren heeft de omgeving van de Weissensee als slogan “Spielplatz der Natur” en dat is echt niet voor niets.

WK stepsleeën Multia Finland (8 en 9 maart 2008) Nadat we op de Weissensee aan onze techniek hebben kunnen werken, gaan we in maart naar Multia in Finland. Sinds jaar en dag worden daar de wereldkampioenschappen stepsleeën gehouden. De Finnen hebben deze sport ontwikkeld, bijgeschaafd en geperfectioneerd. Waar kun je het beter leren dan bij de experts? De stepsleecommissie zal hier ervaren hoe een stepslee wedstrijd wordt georganiseerd en deze ervaring zelf gaan toepassen. Multia ligt aan de onderkant van het merengebied van Finland. Het is niet echt een wereldstad te noemen. Als je van 18


naaldbossen houdt, zit je hier perfect. In de koude wintermaanden is er niet veel te doen en neemt het bevolkingsaantal af (trekken naar de grotere steden) De achterblijvers vermaken zich met sauna (wat echt een onderdeel van hun cultuur is) en stepsleeën. Erg leuk om te zien is de supermarkt. Daar waar je in Nederland rijen fietsen geparkeerd ziet staan, staan hier de stepslees tegen de muur. (zonder slot, dat kan daar nog) Ook zijn het de traditionele modellen van hout.. Dit zijn de ideale vervoermiddelen op de wegge-

gelijken, behalve dat je hier ook op een meer rijdt. Als je komt voor een gezellige apres-ski party, dan zit je hier verkeerd. De Finnen weten echt wel hoe je een feestje moet organiseren, maar wel op hun eigen karakteristieke wijze.

hebben aangemeld, roepen we op nogmaals aan te melden, om zo je gegevens (e-mail adres en telefoonnummer) te controleren. Het zou zonde zijn als je een kans op te stepsleeën misloopt, omdat we je niet konden bereiken

Op de maandag zullen we weer terug reizen naar Nederland. Moe, maar met een grijns op je gezicht die er minstens 2 weken op blijft zitten. Overigens kan dat ook door de kou zijn, want de winters in Finland kunnen zeer extreem zijn. Zo heb-

Kort samengevat:

"...meld je voor 18 november aan! ..." tjes waar de sneeuw is platgereden of tot ijs is omgevormd. Het schema is dat we op donderdag of vrijdag vertrekken met het vliegtuig naar Helsinki. Daar staat een huurauto voor ons klaar om een 4 uur durende rit te maken naar Multia. In multia nemen we onze intrek in soort grote blokhut. Geen zorgen, die is volledig ingericht en berekend op winterse omstandigheden. Uiteraard ontbreekt ook de sauna niet. Op de zaterdag en zondag zullen we dan deelnemen aan de wedstrijden. Maak je geen illusies over titelkansen, je wordt hoogstwaarschijnlijk om de oren gereden door de lokale jeugd. Maar dat mag de pret niet drukken. Het is een totaal andere sfeer dan in Oostenrijk. Je kunt het echt niet met elkaar ver19

ben we al eens daar gereden dat het zo koud was dat men brandstapels op het ijs maakte om je te kunnen warmen, maar ook dat het eigenlijk al wat dooide en dat er water op het ijs stond. Het kan dus alle kanten op. Zeker is wel dat je een uniek weekend krijgt en je je collega’s weer jaloers kunt maken. Naast deze evenementen hopen we uiteraard op winterse omstandigheden in Nederland. Zodra zich de mogelijkheid voordoet, zullen we tochten op de stepslee organiseren. Omdat dit soort activiteiten in een zeer kort tijdsbestek georganiseerd moeten worden, is het raadzaam je alvast aan te melden zodat je in de mailinglist komt. Ook mensen die zich in voorgaande jaren

De stepsleecommissie is alive and kick(sledd)ing. We hebben een aantal leuke activiteiten voor de boeg en we kunnen niet wachten tot het zover is. Als we jullie enthausiast hebben gemaakt, meld je dan zo snel mogelijk aan. Op dit moment zijn er zeer goedkope vluchten. (ca. 75 Euro voor een retour) naar Multia mogelijk. Hoe langer we wachten, hoe groter de kans dat de vluchten duurder worden. Voor beide evenementen ligt de uiterste inschrijfdatum op 17 november 2007. Later kan wel, maar dan loop je het risico dat je in een ander huisje zit, of een duurdere vlucht moet boeken. We hopen dat we veel mensen nieuwsgierig en/of enthausiast hebben gemaakt. Tot ziens op de stepslee!

De stepsleecommissie Inschrijven kan via gerben@autoped.nl www.autoped.nl/multia www.autoped.nl/weissensee www.autoped.nl/stepslee Autoped Magazine nr 3 - 2007


Leuk voor de hebb! Als Naf stonden we op de BikeMotion beurs uiteraard volledig ter promotie van de autoped aan het massale fietspubliek, echter hebben we nog even tijd gevonden om tussendoor even bij alle stands langs te spieken. De noviteiten die ons opvielen hebben we hieronder even voor u geselecteerd.

Rock Shox Vering op een autoped is allang geen onbekend verschijnsel meer… Met de introductie van de offroad autoped is dit echt een aparte tak van steppen geworden. Ook hiervoor zijn velerlei onderdelen te verkrijgen. Rock Shox is op het gebied van vering toonaangevend. Het assortiment begint bij de Dart serie en biedt hiermee een zeer degelijke vork die weinig onderhoud vraagt en zeer betaalbaar is. Op de afbeelding staat de wat hoger geplaatste Reba Race. Deze vork is luchtgedempt en heeft hierdoor een laag gewicht. Uiteraard is de demping en terugslag uitgebreid te regelen. De vorkpoten zijn vervaardigd uit magnesium en middels de PopLoc hendel kan je de vork vanaf het stuur “uit” of “aan” zetten. Gemiddelde marktwaarde van de Reba Race zit op € 399,-

Shimano Galaxy eyewear Sportbrillen worden in de regel geleverd met 3 losse lenzen… Oftewel, voor het sporten even op teletext kijken welke lens je deze dag gebruiken moet. Met de Galaxy is dat volgens Shimano verleden tijd. De fotochromatische lens past zich automatisch aan aan de lichtintensiteit, en hierdoor heb je dus maar één lens nodig… Ideaal voor de veelzijdige sporter dus! Dankzij het montuurloze design heb je bovendien maximaal zicht rondom. Als een van de weinige brillen is de Galaxy bovendien ook leverbaar in een smallere JF uitvoering. Hij ligt in de winkel voor € 72,95

gaat je step geen kant op. Daarnaast is een step niet breed of zwaar. Hierdoor kan je met een beetje creativiteit makkelijk 4 steppen op het dak plaatsen. (let wel even op de maximale dakbelasting van je auto) De Thule is gemaakt van kunstof en aluminium en hierdoor lekker licht. Adviesprijs zit op € 109,95 per stuk.

PRO compact lock Een super compact cijferslotje! Verwacht niet een alcatraz achtige beveiliging, maar voor slechts € 7,95 kan hij wel even bescherming bieden tegen vlot grijperige vingers onderweg. 120 cm lang en 2,4 mm dik.

Thule ProRide dakdrager Ook wel eens aan het martelen met het vervoer van de step?? Wielen eruit… bescherming erom tegen beschadiging, of misschien eerst schoonmaken na een offroad steptochtje? Tuurlijk je kan de step prima op een fietsdrager zetten, maar wat als je nou geen trekhaak hebt?? Wellicht is dan een Thule dakdrager de oplossing. De ProRide drager monteer je vlot op de roofrails van je auto. Door de stabiele montage aan frame en wielen Nederlandse Autoped Federatie

20


Krantenknipsel

Licht en compact popmpje van SKS De sub40 van SKS is wat je noemt echt een handig pompje voor onderweg. Strak vormgegeven en zéér compact. Slechts 39gram hoef je mee te zeulen en dankzij enkele nieuwe technieken vult hij je band tot een maximum van 10 bar of 144 psi. De sub40 is geschikt voor de gangbare sportventielen, en de verwachte verkoopprijs zit rond de € 38,- Het leuke is dat de heren (en dames) van SKS ook een witte variant in het assortiment opnemen… helemaal volgens de laatste modetrends dus!

Rijnpost

Sub40

kan, en hierdoor niet terugslaat op de huid. Dit laatste geeft veelal het koude klamme effect bij onderkleding. Daarnaast kenmerkt de lijn zich door het lage gewicht, de hoge comfort waarde tijdens het dragen en uiteraard de sneldrogende eigenschappen. Dankzij een antibacteriele zilver toevoeging hebben ook transpiratiegeurtjes weinig kans meer bij deze fraaie shirts. Een Cubic shirt met korte mouwen gaat u € 34,95 kosten. Naast de Cubic serie heeft Odlo meerdere specifieke onderkledinglijnen voor alle seizoenen. Leuk om nog te noemen is bijvoorbeelde de volledig winddichte “windproof” serie.

Dames mogen gezien worden… Oké de term hierboven in combinatie met een beursverslag zullen misschien een beetje vreemd overkomen, maar ik zal het even uitleggen. Wat ons opviel is dat vooral op kledinggebied de dames helemaal gezien mogen worden. Steeds meer fabrikanten merken dat vrouwen volop aan het bewegen zijn, en spelen hierop in. Dit vertaald zich bijvoorbeeld naar vrouwelijke gekleurde helmen. Speciale damesfietsschoenen (wat dan voor de step weer minder interessant is) complete kledinglijnen speciaal gemaakt op de vrouwelijke snit en bijvoorbeeld hele fleurige bidonnetjes! Echt een mooie tendens voor de sportieve vrouw. Ons advies is dus om even een sprintje te trekken naar het internet of je eigen tweewielerspecialist en eens snel op verkenning te gaan!

Odlo Cubic onderkleding

Bananaguard Oké… de oplettende lezer heeft ze al kunnen zien in de digibrief, maar ik vind ze zo leuk dat ik ze ook in deze beurs samenvatting even mee wil nemen. De “bananaguard”. Geboren uit het feit dat een banaan altijd lastig is om te vervoeren, en veelal door al het gestuiter oneetbaar wordt door alle kneuzingen. Het idee is het geniaal simpel. De guard is een stevig omhulsel in banaan vorm waar je het gele stuk fruit in legt. Door dit omhulsel blijft je banaantje perfect beschermd tijdens bijvoorbeeld stepactiviteiten. Naast het standaatd geel is de guard leverbaar in eem 5tal vrolijke kleuren. Prijs ligt zo rond de € 7,95 per stuk.

Met het najaar zo voor de boeg denkt iedereen toch weer aan de noodzakelijke warme kledij. De doorgewinterde sporter weet natuurlijk dat het “werken met lagen” een solide basis is voor comfortabel op de goede temperatuur sporten. Bij Odlo kwamen we de “cubic” collectie onderkleding tegen. Deze fijnstof zorgt ervoor dat transpiratievocht snel weg 21

Autoped Magazine nr 3 - 2007


Rene Elzinga, stepteam leukedagweg.nl

Een zon overgoten dijk Zaterdag 22 september was het dan zover: de laatste wedstrijd van het jaar op de afsluitdijk richting Harlingen. Een beetje weemoedig stapte ik die ochtend in de auto na eerst alle zooi weer eens ingeladen te hebben. Ik realiseerde me dat het alweer de laatste wedstrijd van het stepseizoen was en hoe lang de winter dan duurt voor de eerstvolgende krachtmeting van het nieuwe jaar. Te lang wat mij betreft.

Het weer zag er wat dreigend uit in Hilversum en toen ik mijn vader ophaalde uit Lelystad, mijn trouwe coach tijdens de wedstrijden, werd het weer er vooralsnog niet beter op. We hadden tijd genoeg onderweg om bij te kletsen en hoewel ik niet zo spraakzaam was als anders door een vervelende kiespijn die de dag ervoor was begonnen was het heerlijk om over stepmateriaal en wat al niet meer te ouwehoeren. Ik vertelde hem over het jaar ervoor waar ik tijdens de race in Assen op de dag voor de tijdrit geblesseerd raakte en alles vanaf de kant moest volgen. Het was hondeweer en koud maar er werd toen wel kneiterhard gereden door een straffe wind in de rug. Ik hoopte stilletjes op weer wat wind in de rug maar besloot voor mezelf dat het eigenlijk niet uitmaakte als het maar droog zou blijven.

Zo keuvelden we verder en nadat we een discussie hadden bij Den Oever over moeten we er nou wel of niet af bij deze afslag en we vervolgens de dijk opreden en de parkeerplaats voorbij zagen flitsen konden we na een illegaal keerpunt op de dijk ons alsnog bij de anderen voegen. Het was al lekker druk, zowaar een zonnetje en iedereen driftig in de weer met zijn materiaal. Zelf was ik vooral de eerste 10 minuten druk met een geschikte wildplasplek te vinden en kon daarna een beetje in gaan rijden. Het weer werd eigenlijk steeds beter en met de wetenschap als laatste te mogen starten om achter iedereen aan te kunnen gaan jagen kreeg ik er al wat meer zin in. De kiespijn zakte ook al weg, waar adrenaline al niet goed voor is. Na nog een sanitaire stop aan de verkeerde kant van de brug en een daarmee samenhangend onrustig gevoel of ie misschien net voor me open zou gaan kon ik me gelukkig op tijd bij de start in het rijtje aan sluiten. De muziekdoppen in, de hard-rock aan en gaan! Mijn afsluitdijk bestaat voornamelijk uit AC-DC, The Scorpions en Deep Purple. Ik kan het iedereen aanraden, je stept er tenminste een km in het uur harder door.

rechterkant aan te houden en voorzover mogelijk van het uitzicht over het water te genieten.

Nieuwe frame Na een aantal steppers ingehaald te hebben begon het echt lekker te lopen, sinds ik met een nieuw frame step met een hoger stuur zijn de langere wedstrijden geen martelgang voor de rug meer en raakte ik meer en meer gemotiveerd. Eerlijk is eerlijk, het is een lekker gevoel om iemand voorbij te steppen en naar iemand toe te kunnen rijden, het lange uiteengerekte lint van rijders op de dijk was ook dit jaar weer een prachtig gezicht. Ik heb me verbaasd over de snelheid van de eenwielers en wist niet dat het zo hard kon op die dingen. Hoewel het niet mijn eerste tijdrit op de dijk was duurt het gedeelte na de dijk altijd langer dan

"... Aan alle helpers dank voor het mogelijk maken van de Afsluitdijk 2007..."

Wenda Zuiddam - stepteam Rotterdam Nederlandse Autoped Federatie

Ik besloot rustig te beginnen en eerst maar eens lekker in een ritme te komen, de wind kwam van schuin linksvoor dus lekker naast de dijkverhoging blijven rijden leek me het beste. Na een paar keer een tegenligger bijna over het hoofd te hebben gezien besloot ik toch maar de

je denkt en was het nog even doorbijten op het laatste stuk. Dat ik het laatste stuk toch nog lekker hard gegaan was bleek uit het feit dat mijn vader op z’n gemakkie de camera stond in te stellen voor een finishfoto en ik intussen al aan het uitrijden was. Volgende keer beter pa. 22


Na de lekkere douche op de camping (wie krijgt er nog een euro van mij?) kan ik niet anders zeggen dan dat het ook dit jaar weer goed georganiseerd was (maar het wel heel veel moeite heeft gekost om genoeg vrijwilligers op de been te krijgen) en het een hele leuke wedstrijd is om te doen. Terecht merkte Thijza op dat het niveau van een aantal rijdsters dicht bij dat van een aantal heren begint te komen. Laten we hopen dat er nog meer dames volgend seizoen bijkomen (en heren uiteraard) zodat de uitdaging blijft. Van de afterparty na de prijsuitreiking heb ik helaas niet veel meegekregen, wij zijn er als een speer vandoor gegaan. Ik heb dezelfde avond nog een zenuwbehandeling ondergaan en in de tandartsstoel alvast aan de editie van 2008 liggen denken. groet, Rene Elzinga

Vanuit de crew: De afsluitdijk wordt elk jaar door de NAF georganiseerd bij gebrek aan een organisatie. We houden het op de kalender zolang dat kan en zolang clubs bereid zijn helpers aan te leveren. Dat laatste is elk jaar een uitdaging. Na enig aandringen kwamen de teams op het laatste moment toch nog met een helper over de brug, waardoor ook dit jaar de tijdrit door kon gaan. Hiervoor dank. Even voor alle duidelijkheid: stepteam Selles-Kamperzeedijk is niet de organisator, ondanks dat die club al meer dan een decennia nu de Afsluitdijk in leven houdt en ook dit jaar weer 4 rijders uit hun team aan de kant hield om te helpen. Ik kan zelf vrij kortaf zijn in mijn reactie als ik de zoveelste opmerking naar me toe krijg bij een race van ..."goh waarom step je nooit mee?", of 'Thijza er staat te weinig volk die plek, of dat moet echt beter'. Dan realiseer ik me dat het kwartje nog lang niet bij iedereen is gevallen ... Uiteraard wil ik mensen ook niet afremmen in het aandragen van verbeteringen. Maar onthoud dat we een vereniging zijn. En samen doen is niet alleen samen iets vinden of meningen uitwisselen, maar ook samen doen. Ik heb zelf een ontzettende waardering voor die mensen die bij zo'n NAF-cup meehelpen. 23

Uitslagen Afsluitdijk tijdrit 2007 rank nrRTcadetten men 1 12 Lucien Vonkenman

cat. nat. 17 km HP* NED Stepteam Twente

Finish time

Corr.

Sluis stop

0:10:00,00

Startcorr.

End time

km/h

0:06:00,00

0:46:40,00

19,3

Startcorr.

End time

km/h

High Level Woudenberg

0:10:00,00

0:06:30,00

High Level Woudenberg

0:10:00,00

0:07:00,00

High Level Woudenberg

0:10:00,00

0:07:30,00

Selles Kamperzeedijk

0:10:00,00

0:09:00,00

Stepteam Rotterdam

0:10:00,00

0:09:30,00

Stepteam Twente

0:10:00,00

0:08:30,00

Hit the Road

0:10:00,00

0:10:00,00

Selles Kamperzeedijk

0:10:00,00

0:08:00,00

0:39:25,00 0:39:30,00 0:41:25,00 0:41:44,00 0:43:15,00 0:46:10,00 0:46:10,00 0:51:29,00

22,8 22,8 21,7 21,6 20,8 19,5 19,5 17,5

rank nrRTcadetten women 1 13 Maxime Reijne 2 14 Sabine Kranendonk 3 15 Mirte Stavenga 4 18 Alice Klooster 5 19 Marlies Middelkoop 6 17 Valerie Bomas 7 20 Nohroa Hutten 8 16 Jenita van der Scheer

cat. DP* DC DC DP* DC DC DC DC

nat. NED NED NED NED NED NED NED NED

17 km

rank nrRTwomen 1 28 Wenda Zuiddam 2 27 Hermien Koers 3 22 Joke Zijtveld 4 24 Desirée Zagwijn 5 26 Conny Brans 6 23 Charlotte de Mol 7 25 Lola Soselisa 8 21 Sylke Küppenbender

cat. DS DS DS DV1 DS DS DV2 DS

nat. NED NED NED NED NED NED NED D

38 km

rank nrRTmen 1 60 René Elzinga 2 59 Hans Korbee 3 55 Albert Klompmaker 4 33 Theo van Wel 5 58 Lars Kessler 6 53 Arend van der Velde 7 44 André Visscher 8 54 Martin Bonder 9 56 Erik de Groot 10 35 Richard Klooster 11 52 Paul Wigbers 12 57 Marco Grevel 13 42 Rolf Braam 14 50 Peter Bomas 15 48 Pieter Bomas 16 40 Bert de Heij 17 39 Ton Cusiel 18 32 Peter Jonkheer 19 49 Klaus Küppenbender 20 46 Piet Visser 21 34 Paul van der Staaij 22 41 Frank Braakhuis 23 31 Frans Dames 24 30 Cees Biegstraaten 25 29 Heert Kooi 26 51 Rik van der Molen 27 36 Andre Bikker 28 43 Ad Over de Vest 38 Albin Rikkerink 45 Herman Radstake 47 Gerben Koridon 37 NFerry Jasperse

cat. HS HS HS HV1 HS HV2 HS HS HS HS HV3 HS HV HV HV HV HV HV HS HS HS HS HV HV HS HS HS HS HS HV HS HS

nat. NED NED NED NED D NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED D NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED

38 km

Finish time

Corr.

Sluis stop

Finish time

Corr.

Startcorr.

End time

km/h

Stepteam Rotterdam

1:55:12,00

0:10:00,00

0:14:00,00

Selles Koers

2:01:13,00

0:10:00,00

0:13:30,00

WOW Gelderland

2:04:53,00

0:10:00,00

0:11:00,00

Alkmaar

2:08:45,00

0:10:00,00

Oudenbosch

2:23:24,00

0:10:00,00

0:06:03,00

0:13:00,00

Stepteam Heerenveen

2:25:10,00

0:10:00,00

0:05:04,00

0:11:30,00

Stepteam Twente

2:28:25,00

0:10:00,00

0:03:54,00

0:12:30,00

Mars Scooter team, DE

2:31:25,00

0:10:00,00

1:31:12,00 1:37:43,00 1:43:53,00 1:46:45,00 1:54:21,00 1:58:36,00 2:02:01,00 2:10:55,00

25,0 23,3 21,9 21,4 19,9 19,2 18,7 17,4

Sluis stop

0:12:00,00

0:10:30,00

Finish time

Corr.

Startcorr.

End time

km/h

leukedagweg.nl

2:02:21,00

0:10:00,00

0:30:00,00

WOW Gelderland

2:03:36,00

0:10:00,00

0:29:30,00

WOW Gelderland

2:03:58,00

0:10:00,00

0:27:30,00

Schagebrug

1:54:24,00

0:10:00,00

0:16:30,00

Mars Scooter team, DE

2:08:04,00

0:10:00,00

0:29:00,00

Ultimaklap

2:06:46,00

0:10:00,00

0:26:30,00

Selles Kamperzeedijk

2:02:27,00

0:10:00,00

0:22:00,00

GWF Groningen

2:07:43,00

0:10:00,00

GWF Groningen

2:15:21,00

0:10:00,00

WOW Gelderland

1:59:25,00

0:10:00,00

Stepteam Twente

2:16:18,00

WOW Gelderland Stepteam Almere

1:22:21,00 1:24:06,00 1:26:28,00 1:27:54,00 1:29:04,00 1:30:16,00 1:30:27,00 1:30:43,00 1:31:08,00 1:31:55,00 1:33:47,00 1:34:22,00 1:35:41,00 1:35:58,00 1:38:28,00 1:42:18,00 1:42:20,00 1:42:27,00 1:42:40,00 1:44:06,00 1:44:27,00 1:44:56,00 1:45:01,00 1:45:24,00 1:47:06,00 1:47:28,00 1:51:55,00 1:53:30,00 DNF DNF DNF DNS

27,7 27,1 26,4 25,9 25,6 25,3 25,2 25,1 25,0 24,8 24,3 24,2 23,8 23,8 23,2 22,3 22,3 22,3 22,2 21,9 21,8 21,7 21,7 21,6 21,3 21,2 20,4 20,1

Sluis stop

0:27:00,00 0:06:13,00

0:28:00,00

0:10:00,00

0:06:31,00

0:26:00,00

2:18:00,00

0:10:00,00

0:05:08,00

0:28:30,00

2:06:41,00

0:10:00,00

Stepteam Twente

2:17:07,00

0:10:00,00

0:06:09,00

0:25:00,00

Stepteam Twente

2:18:00,00

0:10:00,00

0:05:32,00

0:24:00,00

Stepteam Heerenveen

2:19:06,00

0:10:00,00

0:06:48,00

0:20:00,00

Stepteam Heerenveen

2:11:50,00

0:10:00,00

Stepteam Lisse

2:08:27,00

0:10:00,00

Mars Scooter team, DE

2:21:02,00

0:10:00,00

0:03:52,00

0:24:30,00

Bovenkarspel

2:21:00,00

0:10:00,00

0:03:54,00

0:23:00,00

Stepteam Twente

2:11:27,00

0:10:00,00

Stepteam Almere

2:20:10,00

0:10:00,00

0:04:44,00

0:20:30,00

Stepteam Lisse

2:10:31,00

0:10:00,00

0:15:30,00

Alkmaar

2:10:24,00

0:10:00,00

0:15:00,00

Zijdewind

2:11:36,00

0:10:00,00

0:14:30,00

Selles Kamperzeedijk

2:22:58,00

0:10:00,00

WOW Gelderland

2:24:13,00

0:10:00,00

Stepteam Almere

2:25:00,00

0:10:00,00

Stepteam Twente Stepteam Twente Selles Kamperzeedijk Stepteam Almere

Het doel van het gele NAF-hesje! Dit jaar moest er ca 130,- euro aan kosten bij op de Afsluitdijk uit de NAF-kas. Dat is een bewuste investering, want we hebben iedereen na afloop een geel reflecterend hesje met het NAF-logo en autoped.nl erop meegegeven naar huis! Dit hesje is echter niet weggeven met als doel alleen om er in te steppen, maar met een ander belangrijker doel ... ik hoop dat hiermee onze hint duidelijk is. Stop dat hesje dus niet diep weg in een kast, maar breng het mee en meld je af en toe aan als helper als je toevallig niet meestept of geblesseerd bent of iemand meebrengt die ook kan meehelpen. En meehelpen is best leuk om te doen. Ondanks de jaarlijkse stressvolle strijd om

0:17:30,00

0:21:00,00

0:19:30,00 0:16:00,00

0:17:00,00

0:25:30,00 0:04:18,00

0:18:00,00 0:21:30,00

helpers bleek het evenement weer een succes. De tijdwaarneming ging goed, het weer zat echt mee, super zonnig en spiegelglad water en veel steppers aan de start (met daarnaast nog 3VC rijders en voor het eerst ook eenwielers. En dat ging gezellig samen in onze stepfamilie). Geen gezeur, maar een mooie strijd en een gezellige sportieve dag. En dat alles op een dijk die dit jaar het 75 jarige jubileum viert. Wat is er mooier. De wedstrijd was snel met hoge gemiddelde snelheden, en opmerkelijk is te zien dat een aantal nieuwe namen echt naar boven aan het klimmen zijn. En dat zet de toon voor 2008. Dus heren en dames blijf fit want voor je t weet is het 2008. Foto's: www.autoped.nl/afsluitdijk groet, Thijza (NAF-lid, stepper èn helper). Autoped Magazine nr 3 - 2007


Foto's maken en steppen tegelijk

Hoewel de eerste websites alleen uit tekst bestonden, is tegenwoordig een website zonder foto’s, als een stripverhaal zonder tekeningen. Toen ik begon met het schrijven van artikels op stepclub.nl had ik alleen oude of niet echt toepasselijke foto’s tot mijn beschikking. Ik wilde dus foto’s hebben voor de verhalen op de website.

Kiekjes maken vanaf 't stuur In een klein zadeltasje, die ik aan de stuurpen van mijn step heb hangen, had ik een oude digitale camera opgeborgen. Om foto’s te kunnen maken moest ik dan: • stil gaan staan • het toestel uit het tasje te halen • apparaat aanzetten • en eventueel de camera op een statief monteren.

Het nadeel hiervan was dat iedereen moest staan wachten tot dat ik klaar was met de camera. Het spontane gaat dan van de foto’s af en iedereen staat een beetje geposeerd op. Één keer stoppen voor een foto kan wel, maar een paar keer is zwaar irritant. Het gevolg is dat er weinig foto’s worden gemaakt en de foto’s die gemaakt worden, bevatten weinig actie. Om voor de boven beschreven problemen een oplossing te zoeken, ben ik op Internet gaan zoeken naar een oplossing. Ik ben uiteindelijk terecht gekomen op de website vakantiefietser.nl. Dit is de website van de winkel “De Vakantiefietser in Amsterdam. Deze winkel heeft een camerahouder te koop (€40,95), die je op je stuur kan monteren. Het is ook mogelijk om hem te laten bezorgen (+ €6,00 ). Ik heb voor deze laatste optie gekozen.

Nederlandse Autoped Federatie

Met de camerahouder kun je terwijl je stept fotograferen of filmen. Het statief kan maximaal een gewicht van 700 gram dragen en past op sturen tot een diameter van 3 centimeter. Zolang het wegdek niet al te slecht is kun je heel scherpe foto’s maken terwijl je stept. Filmen terwijl je stept kan ook, maar alle schokken die je step maakt door een oneffen wegdek of doordat je afzet, zie je terug op de film. De camerahouder kan je naar voren of schuin naar achteren richten. Als je camera naar voren, kan fotograferen wat je voor je ziet. Dit doe altijd als ik alleen step. Wil je voornamelijk de andere steppers fotograferen, dan kan je de camera opzij of schuin naar achter richten: je kan dan de andere steppers fotograferen als je naast ze rijdt. Je kan ook een stukje vooruit rijden en een foto maken als de 24


rest er aan komt. Omdat de camera op je stuur zit kan je deze alvast aanzetten terwijl je stept. Als je step een standaard heeft kun je deze als een statief gebruiken. Gebruik je dan de zelfontspanner dan kom je zelf ook eens op de foto.

Back to the roots Ik heb de camerahouder nu een half jaar en er zeker 1000 kilometer mee gestept. Hiervan was ruim 500 kilometer over het Pieterpad bij het Back to the Roots stepevenement, dus de camera houder en de camera hebben heel wat te verduren gehad. Een heel enkele keer is de camera los getrild, maar dat kwam dat ik hem niet stevig genoeg had vast gedraaid. Er zit een klein vlinderschroefje aan de houder waar mee je de camera vast zet. Met de hand kan je niet genoeg kracht zetten om de laatste slag te maken. Dit kan je doen door de camera te draaien en het schroefje tegen te houden. Je hebt hier sterke vingers of een stuk gereedschap voor nodig. Op dit

Foto's genomen vanaf het stuur tijdens de 5daagse Back to the roots 2007

kleine puntje na kan niets slechts over de houder schrijven. Een camera krijgt bij normaal gebruik al heel wat te verduren, dus zou wel geweld kunnen verdragen. Zolang je over afvalt rijdt is er niet zo veel aan de hand, maar ik heb wel mijn twijfels of het goed voor een camera is om off-road of over een hobbelig klinker pad te rijden. Mijn Canon Ixus 300 2.1 megapixels digitale camera doet nog steeds, maar mist nu wel drie schroefjes. Twee schroefjes zaten al los voordat ik er ooit mee aan het steppen ben geweest.

Conclusie: de camerahouder voor op een stuur werkt prima. Het extra stevig vast draaien van de camera op de houder voorkomt dat deze op slechte ondergrond los trilt, maar vergt sterke vingers. Ook kan de levensduur van je camera worden verkort, dus wil je off-road, neem dan een camera mee die al is afgeschreven (Je kan dan nog iets nuttigs doen met je oude 2 mega pixels camera). De camerahouder is niet goedkoop, maar dat

is wel logisch, want deze wordt in een kleine serie grote gemaakt. Ook kon ik Nederland geen ander alternatief vinden. Ik kan hem daarom ook niet vergelijken met andere houders. Als een foto’s wil maken van af de step, kan ik je ze toch zeker aan bevelen.

Erik de Groot (Green White Feet) 25

Autoped Magazine nr 3 - 2007


Stepteam High Level-Van der Laan ste

Het geel en het vliegt voorbij op een plankje...

Eind september was het dan zover: Stepteam High Level-Van der Laan lanceert haar website: www.stepteamhighlevel.nl Velen van jullie zullen een aantal van de steppers al kennen; Mario die al twintig keer de 11 stedentocht heeft gestept en twee keer de IJsselmeerronde, zijn dochters Rosanne & Maxime die vanaf 2005 meesteppen in een aantal wedstrijden en dan vriendin Sabine die 2 keer heeft meegedaan in Benningbroek. Zij is er gewoon ingerold. Tijdens de vele logeerpartijen was ze getuige van de steptrainingen en is dus mee gaan trainen. Meestal trainden de meisjes op de 11 stedentochtsteps, omdat er toen nog maar één Kickbike in de familie was.

Het is echt in een stroomversnelling gegaan: eerst het EK in augustus dit jaar, waar de drie Reijnes met succes aan hebben meegedaan. Vervolgens thuis met vriendinnen aan de buis gekluisterd, de dvd hiervan bekijken. Totdat iemand oppert: “Mirte, lijkt het jou niet leuk om wedstrijden te gaan steppen?” Waarop zij meteen, sportief als ze is, glunderend ”ja” zegt. Sabine sluit zich hier ook meteen bij aan, zij heeft immers al een paar wedstrijden gestept. En dan hebben we nog achterbuurjongen Jurian, die in 2006 al een paar keer was mee wezen trainen, gewoon omdat hij het leuk vond. Die avond is zonder dat zij het

Nederlandse Autoped Federatie

wisten High Level-Van der Laan al geboren. Afgesproken werd om onder leiding van drijvende kracht Mario wekelijks meerdere keren te gaan trainen voor het NK. De meiden hadden nog vakantie, dus spraken bijna dagelijks af.

Een drukte van belang In huize Reijne was het een drukte van belang. Op internet de tijden van vorig jaar checken, bidons vullen, warminguppen en dan gewoon gaan. Teruggekomen even lekker uitpuffen met wat

drinken en een lekkere koek en meteen vast afspreken voor de volgende keer. En natuurlijk even je gemiddelde snelheid etc. opschrijven. Inmiddels had ik ook een fotograaf gevonden om mee te gaan, gewoon een jongen bij ons uit de straat: Stephan Bouman, zie: http://foto.stekama.com; Want als je druk bent met filmen en je dochters en man supporteren, dan schiet foto’s maken er nogal eens bij in. Het NK ging geweldig: alle 6 op het podium. De stemming in de auto op weg

"... tijden checken, bidons vullen, warming-uppen en dan gewoon gaan...." 26


elt zich voor naar huis was super: allemaal bekers, bloemen en nog een geld bedragje ook Dat is met turnen, waar de dames uit het team allemaal aan doen wel anders: dat kost alleen maar. Dit was voor het team (dat dachten zij tenminste) de laatste wedstrijd van dit seizoen, want ze zijn, behalve Mario geen lid van de NAF, dus waarom zou je dan nog andere wedstrijden gaan steppen? Stephan heeft een prachtige fotoserie van het NK in zijn album van zijn eigen website gezet: http://archief.stekama.com/kijk/allefoto. php?a=15 . Stephan kreeg veel plezier in dit alles en bood aan om een website voor ons maken, omdat High Level-Van der Laan nu toch wel serieuze vormen begon aan te nemen.

Net zo goed gaan steppen Maar ja, dan is het seizoen afgelopen en dat is niet leuk. Dus al surfende op de autopedsites ontdekte ik dat er zwaar tekort was aan helpers bij de Afsluitdijk tijdrit. Ik heb me, enthousiast als ik af en toe ben, toen aangemeld als helper, bij een drinktafel of zo. Toen ik dat aan Mario vertelde. zei hij:�Als je dan toch gaat, kunnen ze ook net zo goed gaan steppen�. Dus de schoongemaakte steps maar weer uit de schuur gehaald en toch maar weer gaan trainen. Op 22 sept. vetrokken dus drie moeders met drie dochters en Stephan op weg naar Den Oever, zonder Mario want hij moest werken. Rosanne kon jammer genoeg ook niet mee, want zij zat in Kiev met school. Aangekomen in Den Oever werd mij een stopwatch toevertrouwd om de jeugd te klokken. Gelukkig kreeg ik hier hulp bij van Wilhelmien, de moeder van Sabine.

1990 Mario Reijne samen met de Tygeryboys bij Rotterdam Den Hout Met tafel, de Nederlandse vlag en drinken voor de steppers vertrokken wij naar post Breezanddijk. Het resultaat is bekend: gewoon (nou ja, gewoon) alle drie op het podium!! De meeste steppers van het team hebben zich voorgenomen om in 2008 lid te worden van de NAF, zodat zij dan kunnen gaan meestrijden in de NAF-cup. Van der Laan in Stepteam High Level-Van der Laan staat voor Poeliersbedrijf Van der Laan BV, de werkgever van Mario. Zie www.poeliersbedrijfvanderlaan.nl Van der Laan was al een aantal jaren de

sponsor van Mario. Toen hij in Benningbroek zag dat de meiden op een geleende en gehuurde step stepten, bedacht hij zich geen moment en bood aan nog een Kickbike en kleding voor hen aan te schaffen. Het gehele team mag zich nu naar aanleiding van de successen in het nieuw steken. Zie het bericht van Bas van der Laan in het gastenboek. Er zijn veel positieve e-mailtjes bij ons binnengekomen en vele van jullie hebben leuke berichten in het gastenboek geplaatst. Bedankt hiervoor!!

Margriet Reijne en alle Highlevelaars.

Sijbekarspel stepmarathon 1998 - Steppers Reijne sponsored by

Poeliersbedrijf Van der Laan BV K I P , W I L D E N G E V O G E LT E w w w. p o e l i e r s b e d r i j f v a n d e r l a a n . n l 27

Autoped Magazine nr 3 - 2007


Reeds meer dan 40 aanmeldingen voor Kerst in Zaterdag 22 december 2007 wordt de jaarlijkse fakkeltocht gestept (fakkels en vuurkorven zijn er bij de gluhwijn en kruidenbitter stops). Dus geen fakkels op de step :) De tocht vindt plaats tijdens “Kerst in Oud Kampen�, een 2-daags kerstevent in de oude binnenstad. Vorig jaar trok dit 80.000 bezoekers. We hebben al ruim 40 mensen op de inschrijflijst uit het hele land, dus als je mee wilt steppen schrijf je nu in en wacht niet tot december (bij deze tocht geldt vol = vol). Er kunnen 70 mensen gezellig meeeten 22 december na de tocht. Dat is altijd super gezellig. We hebben kort

culture quiz. Familieleden die niet meesteppen kunnen ook meekomen, Kerst Oud Kampen bezoeken en om 19.00 uur gezellig mee-eten. Wel even ook inschrijven en dan buffet aanvinken. Deelname is gratis voor NAF-leden! Voor overig is deelname 2,50 euro p.p. Alle consumpties zijn voor eigen kosten (afgezien dan van de gluhwijn, kruidenbitter, choco en andere drankjes die aangeboden worden door de organisatie op de route). Deelname aan het warme buffet na afloop is 25,- euro p.p. De step-afstand is ca 25 km, we heb-

www.autoped.nl/fakkeltocht

ben dit keer een andere route bij de vorige edtie. Het tempo is zowel voor langzame als snelle steppers. De tocht heeft vooral een recreatief en gezellig, en mystiek winters karakter.

Wil je je zelf afbeulen dan is dit dus niet HET event om aan mee te doen. Welkom ben je zeker, maar alles gaat in sfeervolle winter stemming. Koud is het vaak wel. Dus trek de juiste kleding aan, zorg voor een hesje en wat verlichting (bijv. batterij verlichting).

Step back for Europe! - Sponsortocht ECM met de Ieder najaar organiseert ECM een sponsoractie. Aanvankelijk was een volleybaltoernooi geplant, maar daarvoor kreeg men te weinig aanmeldingen. Flexibel als we zijn, en niet bang voor tegenslagen, gooien we er dus een schepje bovenop en gaan we op 20 oktober steppen van Nijmegen naar Deventer! De professionele steps worden gesponsord door Stepforward.

Het doel is om geld in te zamelen voor de werkers van ECM. De salarissen Nederlandse Autoped Federatie

van de kantoormedewerkers van ECM worden opgebouwd uit giften. De sponsoring is hard nodig, want men loopt ruim

20.000 Euro achter op de begrote inkomsten voor het kantoorwerk van ECM! European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke organisatie, met als doel gemeenten te stichten op plaatsen in Europa waar deze niet of nauwelijks zijn. Om 9.30 uur in Nijmegen wordt er feestelijk gestart voor het huis van ECMdirecteur Diederick Eikelboom. Onderweg zal er een volgauto zijn die voor voeding en aanmoediging zal zorgen. De 28


n Oud Kampen

Een vraagstuk

We zaten eerst te grappen toen we hoorden dat er 70 eters in het restaurant terecht konden aan het warm buffet. Maar gezien het huidige aantal inschrijvingen kunnen er nog maar 25 bij. Dus als je mee wilt doen dan zou ik snel inschrijven. Zodra we 70 inschrijvers hebben wordt het inschrijfformulier van de site gehaald. Dus dan kun je je letterlijk ook niet meer inschrijven :) Start is 16.00 uur. Start/verzamellocatie is aan de IJsselkade in Kampen bij de Vierjaargetijden, IJsselkade 59. (route zie print-out op de webste www.autoped.nl/fakkeltocht

step. aankomst in gepland om 16.30 uur in Deventer, op een nog nader te bepalen lokatie.

Wil je meedoen met steppen? Dat kan! Meld je dan aan bij het kantoor van ECM voor 12 okober. Wil je één van de werkers ondersteunen met deze actie? Neem contact op met het het kantoor van ECM: 0570-537537 of stuur een mail naar ecmnl@ecmi.org ecmnl@ecmi.org Sponsorformulieren en meer info http://www.ecmnl.nl 29

Een student vroeg laatst aan me waarom we op die atletiekbaan eigenlijk steeds linksom lopen. Ik moest hem het antwoord schuldig blijven maar ging nog dezelfde avond even “Googlen” en vond daarover het volgende. Atleten, schaatsers, renpaarden, wielrenners, steppers, zowat alle baansporters gaan tegen de wijzers van de klok in. Waarom? Laten we het antwoord maar meteen verklappen: niemand weet exact waarom. Wel zijn er tal van theorieën. Volgens de Leidse historicus prof. H. Pleket liepen atleten in het oude Griekenland over een rechte baan van zo’n tweehonderd meter. Aan het einde van de baan stonden acht houten paaltjes in een rij, voor iedere atleet een. Teneinde bij 400 meter wedstrijden botsingen te voorkomen moesten de atleten de paaltjes rechts naderen en er vervolgens links omheen draaien. Vanuit dit keerpunt-systeem’ zou later, toen er ovale atletiekbanen kwamen, de traditie zijn ontstaan om linksom te rennen. De polulaire paardenrennen in het Circus Maximus in het oude Rome werden ook linksom gelopen. Op de internetpagina NLschaats verklaart de Groningse archeologe prof. Kleibrink waarom: De Romeinen brandmerkten hun paarden op de rechterbil. Door linksom te gaan kon het publiek bij de finish beter zien welk paard won. Frappant genoeg lopen de paarden op de beroemde renbaan van Ascot als sinds 1711 rechtsom. Tja, Engelsen. Bij de Nederlandse schaats-, atletiek- en wielerbond weet niemand precies waarom baansporters linksom gaan. Traditie”, is het enige argument dat te berde komt. Oud-schaatskampioen en bewegingsfysioloog dr. Harm Kuipers beweerde ooit dat er geen fysiologische redenen zijn om linksom te rennen. Maar dat neemt niet weg dat linkshandige schaatsers, vaak klagen dat de bochten voor hen verkeerd om lopen. Zou de (rechtshandige) mens van nature makkelijker linksom draaien? Hoe zit dat eigenlijk met de “rechtsbenige”stepper? Maar waarom rijden motor- en Formule 1-races dan wel met de klok mee? Op internet worden allerlei natuurkundige fenomenen met het linksom-sporten in verband gebracht. Het zou met de draairichting van de aarde te maken hebben, en de zogenaamde Corioliskrachten. Lage drukgebieden draaien op het noordelijk halfrond (waar de meeste sporttakken zijn uitgevonden) ook altijd linksom. Kortom: hoe meer deskundigen, hoe groter het mysterie. Eén ding staat vast, indien een atleet rechtsom een nieuwe wereldtijd op de 800 meter zou lopen, dan zou het record niet eens geldig zijn. René Elzinga

...waarom niet gewoon rechtsom

Lekker linksom Steps kunnen eventueel gehuurd worden. (wel vooraf reserveren via site) Inschrijven kan alleen via de website.

Autoped Magazine nr 3 - 2007


Europees Kampioenscha Sankt Wendel was een waardige afsluiter van het Eurocup-seizoen Terwijl half Europa nog druk bezig was met de zomervakantie, stond er een opvallende en zeer ongebruikelijke file in Duitsland. Er was een ongewoon grote hoeveelheid verkeer in de richting van het plaatsje Sankt Wendel. Een hele colonne auto’s met Nederlands kenteken, ritste met een rij Tsjechische en Italiaanse auto’s. De reden; ze waren op weg naar “das Europameisterschaft Tretroller” door hartslagvernellende afdalingen. Kortom; een gevarieerd parcours. De deelnemers (dames en heren uiteraard, ik maak geen onderscheid) werden op vrijdagmiddag verwacht. Het was een gezellige drukte op de parkeerplaats en er werd volop bijgekletst door alle deelnemers. De internationale stepscene is een sociale club. Hoe dichter het tijdstip van de start naderde, hoe meer mensen zich al een beetje gingen inrijden, loerend naar potentiële tegenstanders, elkaars kansen inschattend.

Het EK criterium

Rosanne Reijne EK kampioene junior klimmetjes van soms 12%, gevolgd door lange stukken geleidelijke afdalingen. Step je de ronde met de klok mee, dan heb je lange stukken gestaag klimmen, gevolgd

Het EK werd geopend met een criterium over 2 rondes. Een leuke wedstrijd waarin je een goede indicatie kunt krijgen hoe de vorm is van je tegenstander. Tien minuten voor tijd lag de startlijn al vol met steppen van deelnemers die de beste plek wilden hebben. Na het startschot stoven de Finnen Hannu

Maxime Reijne op het podium

Dit is ietsje aangedikt, maar de aanloop was erg goed. Maar liefst 80 hadden de reis naar het Duitse Saarland gemaakt. Nederland en Italië waren erg goed vertegenwoordigd, maar ook het gastland had erg veel steppers op de been. Sankt Wendel is weliswaar een relatief klein plaatsje, dat neemt niet weg dat de burgermeester erg veel energie steekt om evenementen naar zijn stad te lokken. De stad heeft een recreatiegebied/ sportpark ingericht waar onder andere een golfbaan, halfpipes en een wielerbaan zijn gehuisvest, het Wendelinuspark. De wielerbaan ligt om het hele park heen en is 5 kilometer lang. Het parcours is glooiend, althans gezien door de ogen van de meeste Europeanen. Een aantal Hollanders vinden het parcours meer thuis horen in een bergetappe van de Tour de France. De klimmetjes zijn pittig en de afdalingen zeer interessant. Als je het parcours tegen de klok in stept, heb je felle

Nederlandse Autoped Federatie

30


ap steppen 2007

De wissels van de herenteams.

Vierikko, Tomas Porthin en Erwin Borremans weg, direct gevolgd door de Tsjech Milan Gazarec en de Zwitser Dani Niederberger. Ook de Nederlanders waaronder Mario Reijne, Hans Korbee en Albert Klompmaker probeerden aan te klampen, maar de eerder genoemde buitenlandse

Nieuw dit was een officiële opening van het EK met een landenpresentatie Dit vond plaats in het centrum van Sankt Wendel. Dit idee is erg origineel en het werd op een bijzonder professionele manier gepresenteerd. Wel jammer dat de hoeveelheid toeschouwers een beetje

"...Gewekt door begin de dag met een dansje...." steppers bleken nog een maatje te groot op het duurwerk. Aan het eind van de eerste afdaling was een valpartij. Doordat de step van een Italiaan op het parcours lag, was de chaos compleet, maar het peloton passeerde toch veilig deze plek. Wel had Klaus Kuppenbender zijn step gebroken. Hij zou niet de enige zijn dit weekend… Het criterium werd gewonnen door Hannu Vierikko. Hoewel hij zeker niet meer tot de jongste deelnemers gerekend mag worden, is hij bij iedere wedstrijd een zeer reële kanshebber.

achter bleef. Zoiets verdient meer publiek. Aansluitend werd alle deelnemers een maaltijd aangeboden in een Italiaans restaurant. Ook dit was keurig geregeld en er werd lekker gegeten en veel gelachen. De burgermeester maakte zich onsterfelijk door de drank voor zijn rekening te nemen. Dit werd met een daverend applaus beloond. Heel erg laat werd dit

feestje helaas niet, want de volgende dag stonden maar liefst 2 evenementen op het programma.

EK dag twee Na een goede nachtrust (hoewel sommige het woordje “rust” niet passend vinden vanwege gesnurk) in de sporthal, werden we gewekt door een vrolijk deuntje “Begin de dag met een dansje” Tijd om op te staan en naar het ontbijt. Ook dit was keurig verzorgd en dus had iedereen een goed gevulde maag. Tijdens de ochtend stond de EK-estafette op het programma. Het te rijden rondje was ca. 700 meter lang. Ieder team bestond uit 3 personen. Nederland had bij de heren maar liefst 3 teams aan de start. Bij de dames hadden we 2 teams. Grootste kanshebbers in het herenveld >>

Bij de dames wist onze eigen Wenda Zuiddam beslag te leggen op EK goud en pakte daarmee haar eerste internationale titel. We wisten al dat ze snel is, maar een overwinning was toch wel een verrassing. De Tsjechen hadden toch niet de minste dames afgevaardigd. En als je die weet te verslaan, dan belooft dat wel iets voor de lange afstand. Gevolg was dan ook dat Wenda ineens in de belangstelling stond van alle internationals. 31

Autoped Magazine nr 3 - 2007


Vervolg Europees Kampioenschap waren de teams uit Italië. Ze hebben simpelweg de meeste ervaring in deze tak van sport. Bij ons Nederlanders is het estafette rijden jaren verdwenen van het toneel verdwenen geweest. Team Nederland 1 bestond uit Hans Korbee, Marco Grevel en Rene Elzinga. Team 2 bestond uit Albert Klompmaker, Harry Hutten en Mario Reijne en team 3 uit Gerben Koridon, Eric van der Meide en Rik van der Molen. Bij de start stoof Albert Klompmaker weg en ging met o.a. de Belg Erwin Borremans de eerste bocht in. Albert gaf alles en kwam verrassend als eerste bij het wisselpunt aan. Groot was dan ook zijn verbazing en woede toen op dat moment de race werd afgevlagd in verband met een valse start van Erwin Borremans. Ook spijtig was de val van Marco Grevel in deze eerst valse start versie. Marco zat in

positie voor de wissel te behalen. Helaas was het voor het eerste Nederlandse team wederom pech, want weer viel Marco Grevel. Het geluk zat hem niet mee. Italië werd eerste, gevolgd door Tsjechië. Het team Nederland 2 werd erg knap en verrassend 3e. Bravo aan Harry, Mario en Albert voor die bronzen medaille. Bij de dames was 't groot feest. Ook daar stond een sterk Italiaans en Tsjechisch team klaar op de startlijn en was de eerste plek verre van vanzelfsprekend. Wel was er wat te verdedigen want Nederland is immers Wereldkampioen bij de dames estafette. Dus dat verplicht enigzins. Het eerste Nederlandse team bestond uit Wenda Zuiddam, Hermien Koers en Rosanne Reijne. Rosanne rijdt nog bij de junioren, maar heeft regelmatig bewezen dat ze een

"... Alle gouden plakken in het dames veld gingen richting Nederland ..." hoge basissnelheid heeft. Het 2e Nederlandse team bestond uit Charlotte de Mol, Thijza Brouwer en Maxime Reijne. Maxime is het jongere zusje van Rosanne en heeft ook al laten zien dat ze het haar zus in de toekomst nog wel eens erg lastig kan gaan maken. Al snel bleek dat Nederland echt te sterk was voor de Tsjechen en Italianen. Met overmacht werd de overwinning bin-

Door deze successen zou je bijna vergeten dat er ook nog een EK duurwedstrijd gereden moest worden. De temperaturen liepen behoorlijk op en de zon brandde flink. Marco Grevel had toch al niet echt zijn dag. Eerst betrokken bij een val partij en nu voelde hij zich steeds slechter worden. Snel een icepack

Valpartij van Erwin Borremans / foto: Eric van der Meide

het eerste team van Nederland. Dus dat was wel even schrikken. Toen iedereen weer op krachten was gekomen volgde de herstart. Ditmaal werd er door alle deelnemers goed gelet op die verrassend snelle Hollander. Was het een eenmalig moment van glorie, of hebben die Dutchies echt snelle steppers mee? Wederom gaf Albert alles in die eerste ronde en wist weer een goede

nengehaald. Team Nederland 2 maakte het feestje compleet door de vlak achter de Tsjechen te eindigen als derde. Een zeer mooi resultaat en oranje kleurde het podium. De Tsjechen waren hier een stuk minder gelukkig mee. Na het criterium, nu ook het estafette goud in Nederlandse handen. Het moet toch niet gekker worden was de zichtbare beleving.

Nederlandse Autoped Federatie

32


Italiaans restaurant

opgehaald bij de ambulance en met deze in zijn nek een schaduwplekje opgezocht. Zon is nu eenmaal erg verradelijk. Om twee uur werd het startschot gegeven en wederom gingen de Italianen, Tsjechen en uiteraard Finnen als eerste de bocht in. Er werd fel gereden en niemand gaf iets toe. Het niveau van de wedstrijdsteppers begint steeds hoger te worden en dus worden er best wel risico’s genomen om het gat met voorgangers te dichten. Zo optimaal mogelijk afdalen, op het allerlaatste moment remmen voor de scherpe bochten. Soms werd er iets te laat geremd en dan schiet je rechtdoor, zoals Rene Elzinga overkwam. Gelukkig stond onze eigen NAF-fotograaf Eric van

der Meide op die plek, zodat Rene snel weer uit de greppel werd getrokken. Helaas geen foto van, want we hebben prioriteiten in onze redactie. Rijders eerst, dan de foto's. Ook Erwin Borremans en Mario Reijne hebben de grenzen opgezocht en moeten constateren dat ze er overheen gingen. Schaafplekken waren het resultaat. Ernstiger was de valpartij van Harry Hutten. Nadat het in eerste instantie leek mee te vallen en Harry weer opstond en verder stepte, kwam hij er al snel achter dat er meer aan de hand was. Door de aanwezige ambulance is hij naar het ziekenhuis vervoerd en daar is geconstateerd dat de banden die het sleutelbeen op zijn plek moeten houden waren afgescheurd. Een blessure waar hij de komende maanden zoet mee is. Inmiddels had Erwin Borremans na zijn valpartij weer aansluiting gevonden met de kopgroep en leek het gevecht om de overwinning te gaan tussen hem en Hannu. Bij de dames wachtte de Tsjechische dames een zeer onaangename verrassing want Wenda Zuiddam bleek ook op deze lange afstand zeer goed mee te komen. Ook Hermien Koers, die in het criterium een beetje teleurstelde, reed verras-

33

send sterk op de duurwedstrijd. De twee Nederlandse dames hadden in eerste instantie besloten om zo veel mogelijk in het wiel van de Tsjechen te blijven. Maar op een gegeven moment konden beide Nederlandse dames vrij gemakkelijk wegrijden, zelfs op dit parcour met heuvels! Dit was een scenario dat niemand had voorzien. De winst bij de heren ging naar de Belg Erwin Borremans. Erwin bleek in supervorm en is ook in een sprint richting finish niet makkelijk te kloppen. Rene Elzinga kwam als beste Nederlander op een mooie 7e plek binnen. Rene is in vorm en lijkt aansluiting te hebben gevonden met de internationale top. 7e worden in dit deelnemersveld met dit parcours is een puike prestatie. Mario Reijne pakte een bronzen plak op de duurwedstrijd bij de veteranen! Bij de dames won Wenda haar tweede EK titel en Hermien pakte verrassend zilver. En het feestje was compleet. Ook op deze afstand geen goud voor TsjechiĂŤ, en wederom gezichten die op onweer stonden. Dit was duidelijk niet het scenario wat ze gehoopt hadden. Na de huldigingen en een lekkere maaltijd werd er gezellig nageborreld. Nederland vierde feest. >> Autoped Magazine nr 3 - 2007


Vervolg Europees Kampioenschap

Onrustige nacht Na een wat onrustige nacht (meerdere personen hadden wat gedronken, wat resulteerde in snurken, toiletbezoeken en woelende slapers) weer een heerlijk ontbijt en tijd voor de step te prepareren voor de laatste krachtinspanning. Om het grote deelnemersveld te kunnen indelen werd er vooraf een kwalificatie gereden. Elke 30 seconden startte een deelnemer waarna je tijd werd geklokt. Op basis van deze tijden gingen de beste 16 heren door en de beste 8 dames en werd je ingedeeld in heats. De beste twee per heat gingen door naar de volgende ronde. Stepteam WOW heeft goede sprinters bij de heren in huis en ze hadden ook al wat laten zien tijdens de estafette. Wie weet konden ze voor een verrassing zorgen. Er werd echt fel gestreden. De concurrentie gaf geen millimeter toe en iemand de hekken in duwen was ook geen probleem voor sommige deelnemers. Dat er echt op de limieten gereden werd, bleek wel uit de vele valpartijen en een achter-asje dat spontaan afknapte toen Dani Niederberger een bocht op volle snelheid probeerde te ronden. Dit was het eerste internationale stepweekend waar ik zoveel valpartijen heb gezien. Albert Klompmaker verraste vriend en vijand door tot in de halve finales door te dringen. Uiteindelijk werd

Finale heat EK sprint 2007 - Erwin ligt een meter voor bij het ingaan van de laatste bocht. hij zesde. Hans Korbee werd 10e. Erwin Borremans uit BelgiĂŤ toonde zijn klasse door ook deze titel op te eisen. Maar dat ging niet vanzelf. Hij moest er volle bak voorgaan. Bij de dames is de sprint een specialiteit van Hermien Koers, immers als WereldKampioene op de sprint dan moet je toch je eer verdedigen op zo'n EK. En gesterkt door de zilveren plak op de duurwedstrijd ging ze er vol tegenaan. De concurrentie deed wat men kon, maar Hermien was gewoon in de eerste meters direct weg en die voorsprong wist ze simpelweg vast te houden. Wenda maakte het Nederlandse feestje compleet door de zilveren plak te pakken na een felle strijd met oud Wereld Kampioene Sprint Lucie. Dus

het was close die sprint dit jaar. Wij in de supporterschare gingen dan ook met schor geschreeuwde stemmen huiswaart. Na de prijsuitreikingen en uitgebreid afscheid te hebben genomen, werden de steps weer in de auto’s geladen en keerde de rust weer terug in Sankt Wendel. Nederland heeft een prima resultaat behaald en vele medailles. Wel is duidelijk dat als de nationale competitie feller wordt, we dan ook automatisch meer kansen op internationale medailles krijgen. En als we kijken naar al het jonge volk wat we nu in de nafcup zien dan biedt dat zeker perspectief voor de toekomst. Gerben Koridon

We hadden zo veel oranje op het podium dat we niet alle oranjemedaille-foto's hebben kunnen plaatsen, want dat waren er teveel.

Heren estafette team 3e Nederlandse Autoped Federatie

Hermien Koers eerste op EK sprint

Wenda Zuiddam eerste op EK criterium 34


Een terug- en vooruitblik van de Friezen Wat nu? Het stepseizoen zit er weer bijna op en vooral voor de wedstrijd steppers zullen nog eens terug kijken hoe het seizoen verlopen is. Wat ging er goed en wat kan beter en wat ging er eventueel fout. Het bijhouden van een dagboek kan daarbij helpen om te kijken wat je volgend jaar mag/moet doen aan trainingen en wedstrijden. Maar ook de recreatief ingestelde stepper kan er zijn/haar voordeel mee doen. Het einde van het seizoen kan ook ontnuchterend werken, het ontbreken van prikkels en daling van het adrenaline gehalte kan een vervelend gevoel geven. Gelukkig is er in december de fakkeltocht en in februari 2008 de Rotstergaast steptocht en diverse andere tochten.

-

-

andere training doen b.v. lopen, zwemmen of schaatsen. meedoen aan het stepcircuit Stepronde IJsselmeer 11 stedentocht, op de step of fiets een stepwedstrijd in het buitenland? of doe eens een tocht of wedstrijd welke je nog niet eerder hebt gedaan, dit kan ervoor zorgen dat je gemotiveerd blijft. survivaltocht of wedstrijd waarin gestept wordt.

Doelen zorgen dus voor: Maar wat nu? Kijk allereerst terug naar de positieve prestaties van de afgelopen maanden en maak dan toekomst plannen. Dat kan door het stellen van:

-

Doelen 2007/2008 -

Regelmatig trainen = tenminste 2 x per week, daarnaast kun je ook een

-

motivatie goede opbouw van trainingen. gevarieerde trainingen: laatst gaf ik een pittige interval training en zelfs de ervaren steppers hadden dagen last van spierpijn omdat zij die dicipline te weinig trainen. rust

-

kan overtraindheid voorkomen. iets om naar uit te kijken

Kortom er is nog genoeg te doen in een “stille” periode. Wil je een voorbeeld hebben van hoe een sportdagboek eruit kan zien, mail me dan even (cusiel@hetnet.nl) dan stuur ik een voorbeeld weekpagina die je dan zelf kunt kopiëren. Een dagboek is leuk om na te lezen, je prestatie in te vermelden en als naslagwerk voor het volgende jaar en onmisbaar voor het maken van nieuwe plannen. Zelf geef ik naast steptrainingen ook fiets- en looptrainingen en hou al jaren een sportdagboek bij waarin ik naast de trainingen ook het weer en omstandigheden van trainingen en wedstrijden bijhoud.

Succes, Ton Cusiel (stepteam Heerenveen)

Stepteam Heerenveen 35

Sponsored by FABER SPORT Heerenveen

Stepteam Heerenveen hier op de foto voor de start van het NK individueel 2007 v.l.n.r.: Martijn Dashorst-Charlotte de Mol-Bert van de Heij-Ton Cusiël en Edwin de Groot

Autoped Magazine nr 3 - 2007


Meer dan 100 soorten steps!

Met 3 basisactiviteiten zijn we helemaal thuis in de stepmarkt! Stepshop ...het grootste online aanbod met bijna 100 verschillende steppen voor elke doelgroep. Gratis verzending van elke step in de Benelux, alles direct uit voorraad leverbaar. Naf-leden hebben korting middels hun licentiekaart als ze online bestellen via www.stepshop.nl

Stepverhuur - We verhuren meer dan 300 jonge Kickbikes in heel de Benelux en Duitsland, via www.stepverhuur.nl

Stepgroothandel - We importeren en leveren vele stepmerken en een ruim scala stepmodellen aan 750 fietsenwinkels in de Benelux, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje.

Stepadvies en clinics - We geven 2 keer per week les aan diverse stepgroepen en adviseren bedrijven bij het aanschaffen van bedrijfssteppen.

Gooiker Step Trading - tel. 074-2919903 - Berfloweg 192, 7553 JV Hengelo 36 info@steptrading.nl | www.steptrading.nl

Nederlandse Autoped Federatie


Een gepeperd column in de digibrief doet reacties binnenstromen

Balls without brains ... and a missing rib? Onze maandelijkse digibrief bestaat 6 jaar nu in de NAF sinds we in april 2001 de eerste editie uitbrachten per e-mail. Het is elke maand weer verrassing wat er in de e-mailbox binnenstroomd. Uit berekening zijn er al zo'n 1.400 artikeltjes gepubliceerd in de digibrief en dat is aardig wat stepinfo. En ook heel veel nieuwtjes wat niet in het Autoped Magazine terug komt. Dus ontvangt u de maandelijkse digibrief niet, meld u dan wel aan via www.autoped.nl/digibrief.htm (alleen NAF-leden kunnen zich hiervoor aanmelden). ... En dat de digibrief gelezen wordt hebben we onlangs kunnen registreren. Er is in de digi van oktober een pittig column meegegaan over mensenrechten (in de zin van mistanden in de vrouwen stepsport). En daar is aardig op gereageerd, dus het wordt gelezen! Het was wel grappig (of eerder droevig) dat vrijwel alle heren die gereageerd hebben toch wat gekrenkt waren door de toon, dan wel de inhoudt en alle dames die mailden waren het er grondig mee eens zonder enig commentaar toe te voegen. ... Dus uhhmmm. Blijkbaar is zo'n onderwerp echt nodig ook in onze sport. Terwijl het column uiteraard met een knipoog is geschreven, een beetje als vulling van de digibrief.

geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.

Alle 72 digibrieven staan ter inzage op de ledenzone online! Voor de mensen die de eerder uitgegeven digibrieven willen inkijken dat kan. Surf naar www.autoped.nl/ledenzone pak uw licentie kaart er bij en log in.

Digihelden gezocht!

Foto digibrief column Balls without Brains. Op de foto beeld van Jean 'd Arc (wordt gezien als een van de eerste feministen).

De defenitie van een column En zoals het ons digiredacteuren beaamnd verwijzen we natuurlijk naar de Wiki voor uitleg: Een column is een kort stukje proza waarin de auteur spits en uitdagend zijn mening ventileert. Vaak wordt een column in een krant of tijdschrift gepubliceerd, maar ook een gesproken column of publicatie op internet komen voor. Er gelden nauwelijks

Uit de digibrief april 2007 37

beperkingen voor wat het onderwerp van een column kan zijn; het gamma reikt van huiselijke voorvallen tot de wereldpolitiek. Dag- en weekbladen hebben vaak een of meer vaste columnisten in huis, die inspelen op de actualiteit.

In onze digiredactie is het super gezellig, we belichten leuke korte pittige en luchtige onderwerpen. We hebben een snel medium en werken in fullcolour, filmpjes alles is mogelijk. En alles kan vanuit de luie stoel vergaard worden op het web. Ook zo'n coole relaxe functie in onze bond? mail dan ffe naf@autoped.nl Verplichting is: min. 12 korte stukjes aanleveren op jaarbasis. Dat kan vanalles zijn. Alles wat interessant voor onze steppers is! groet, digiredactie

De column is een beschouwelijker variant van het cursiefje, dat het meer van humoristische observatie en vertelling moet hebben. Sinds de jaren ‘70-’80 heeft de column het cursiefje opgevolgd. Het essay onderscheidt zich van de column door de bredere uitwerking en grotere diepgang. Het is vaak ook iets objectiverender. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column

Uit de digibrief augustus 2007 (artikel Panorama) Autoped Magazine nr 3 - 2007


Kort stepnieuws

Hebt u kopij voor kortnieuws? mail het door naar redactie@autoped.nl

Het jaar 2008 een jaar van records? Alp Duez en het NAF voorjaarsweekend

In Woudenberg worden nu al de eerste voorbereidingen al getroffen voor 2008, dan is Mario Reijne van plan om de 24 uur te gaan steppen (voor een goed doel). En daarmee in elk geval het Nederlands Record aan te scherpen. Het wereldrecord staat wel aardig scherp op naam van Alpo Kuusisto. Maar goed dat is een onofficieel record en met een heuvel in de route bewust gekozen. Mogelijk kunnen we de nieuwe tijd wel

als bond erkennen en ook controleren, als uiteraard de 24 uur gehaald wordt. Verder gaan er stemmen op voor een soort recorddag waar op een afgehuurde skeeler of wielerbaan waar iedereen diverse afstanden kan steppen en zo het PR kan zetten of aanscherpen op bijv. de 1 km, de 5 km, de 10 km of het uur. We willen hier leden op de LV vragen of hier interesse voor is.

De winterserie gaat van start! Op Zondag 11 november begint Stepteam Brabantsbont met de nieuwe winter serie 2007/2008. Vijf steptochten door het Brabantse landschap. De eerste tocht wordt een nieuwe tocht door bossen en polders. De afstand is rond de 40 kilometer, de start om 10.30 uur, inschrijven vanaf 10.00 uur en het inschrijfgeld bedraagt dit jaar 4,- euro. Startadres sporthal de Slagen De gaard 2 in Sprang-Capelle. Voor de NAF-tour rijders telt deze tocht nog mee voor de tourkaart (stempeltjes sparen). Zo als jullie van Brabanders gewend zijn zorgt stepteam Brabantsbont weer voor een warme hap tijdens elke winterserietocht. We hebben ook al de tocht op 9 dec. besproken bij een cafe

waar we erwtensoep gaan serveren. (dus 9 dec. wordt de snerttocht). 11 november 2007 (de novembertocht telt ook mee in de NAF-tourkalender) 9 december 2007 13 januari 2008 10 februari 2008 9 maart 2008 We nodigen u uit voor onze stepwinterserie die vooral goed verzord word door een aantal vrijwilligers waar wij zeer trots op zijn. Dus steppers van nederland kom gerust naar Sprang-Capelle en geniet van een van onze 5 tochten. Voor de gene die ze alle 5 de tochten wil mee rijden geldt de regeling 5 halen 4 betalen. Bij het volbrengen van 5 tochten is er voor elke deelnemer een herinnering.

Er spelen er ideĂŤen om de Alp Duez op te gaan steppen met een groep steppers. Iets wat fietsers al massaal doen. Maar goed dat zit allemaal nog in brainstorm fase. Peilingen hierover op de LV 17 november. Verder komt er in het voorjaar nog een gezellig NAF stepweekend aan. Dit wordt of de Ardennen of Terschelling. De uitnodiging voor dit weekend gaat mee in het vierde Autoped Magazine van dit jaar.

AW Footbike verlaagt frame Op de Bikemotionbeurs vernamen we dat het merk AW Footbike dat we eerder dit jaar hebben belicht in onder de loep haar frames gaat verlagen in 2008. We houden u op de hoogte!

Kickbike komt met aluminium versie! Er is nog weinig van bekend maar bij het EK kwam ons ter ore dat in 2008 Kickbike mogelijk met een aluminium frame versie komt. We houden u op de hoogte!

Te koop! step Ik wil graag mijn step te koop aanbieden Het gaat om een in goede staat verkerende Kickbike voorzien van verlagingsetje, fietscomputer, pompje en tasje voor plakspullen. De originele spatborden zitten er los bij. Op aanvraag kan ik foto’s mailen. Tegen elk aannemelijk bod. mail: jeroen.veth@planet.nl Nederlandse Autoped Federatie

38


Colofon Het Autoped Magazine informeert haar lezers over vrijwel alles wat er op stepgebied gebeurt in Nederland, zoals wedstrijddata, aankondigingen van steporganisaties, wedstrijduitslagen, ervaringen van stepcollega’s, stepadressen, nieuwe ontwikkelingen, praktische steptips, etc.

Uitgave/verschijning: elk kwartaal.

125 gram bloem 125 gram zelfrijzend bakmeel 80 gram bruine basterdsuiker 2 eetlepels water 1 mespuntje zout 1 eierdooier 1 theelepel speculaaskruiden 1/2 theelepel kaneel 1 mespuntje gemalen anijszaad Bereiding Kneed alle ingrediënten door elkaar tot een soepele bal deeg. Laat deze bal 1 uur op een koele plaats rusten, bijvoorbeeld in de koelkast. Smeer de bakplaat in met boter. Draai van de helft van je bol deeg allemaal kleine balletjes, ter grootte van een knikker. Leg de kleine balletjes op gelijke afstand op de bakplaat. Je kunt van de helft van de bol ongeveer

1 bakplaat vol pepernoten maken. Druk elk balletje een beetje plat met je duim. Bak de pepernoten gaar en goudbruin en laat ze daarna afkoelen. Je kunt onder het bakken alvast de volgende portie maken. Bak de pepernoten ongeveer twintig minuten met een temperatuur van 160 Graden. Plaats de pepernoten in het midden van de oven.

Aan deze uitgave werkten mee: Rene Elzinga William van Geloof Fam. Reijne Arnold Tuinman John Verschure Hans Korbee Connie Renshof Ton Cusiel Erik de Groot Gerben Koridon

De N.A.F. organisatie | www.autoped.nl NAF-secretariaat

Penningmeester

Thijza Brouwer Ledenadministratie | www.autoped.nl | digibrief Klaas Benninkstr. 19 8281 ZV Genemuiden | fax (03) 3858964 thijza@autoped.nl Mobiel (06) 53869770 | tel. (038) 3856747 William van Geloof Financiële zaken Heidehof 23 william@autoped.nl

Bankrekeningnr NAF 35.07.73.483 Rabobank Made 4921 GA Made Tel. (0162) 680410

Overige adressen, functies en telefoonnummers van de hele NAF-organisatie en commissies zie www.autoped.nl klik op NAF-organisatie. Advertentietarieven van dit Autoped magazine of op de website zie www.autoped.nl/adverteren.html

39

Eindredactie: Gerben Koridon Hendrik v. Viandenstraat 31 8266 DN Kampen tel.: (06) 22994205 redactie@autoped.nl Aquisitie/advertenties: gerben@autoped.nl tel.: (06) 22994205 Vormgeving & opmaak: www.thyza.com tel. 06-53869770

AutopedMagazine

Recept voor pepernoten

Abonnement Ieder NAF-lid is automatisch abonnee en licentiehouder. U kunt lid worden van de NAF door u aan te melden bij de NAF-secretaris. Het NAF-lidmaatschap kost 19 euro per jaar. Voor dit bedrag ontvangt u gratis dit magazine in de bus en u kunt o.m. meestrijden om de NAF-cup (dit is een landelijke step-competitie die verreden wordt over een aantal wedstrijden!).

Autoped Magazine nr 3 - 2007


w w w . o p s t e p d a g . n l

zaterdag 29 maart 2008

e de opstapdag

Kla a s Ben n inkstraat 19 - 828 1 ZV Gen emu id en

Profile for Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2007 #3  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2007 #3  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Advertisement