__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AutopedMagazine Kwart a a l u i tg ave va n d e N e d e r l a n d s e A u to p ed Federatie

Nummer 1 - 2006 | 5,- Euro

Steppen een pracht sport! en een volle kalender

18 maart Step/FietsRAI Uw NAF licentiekaart


Inhoud

Redactioneeltje Een nieuw jaar, een nieuw magazine. De eerste tochten zijn gestept en

Redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

nu gaat het echt beginnen. Voor alle Naffers die ook mee willen draaien

Geen digibrief . . . . . . . . . . . . . . . . 3

in de nafcup competitie kom naar Assen, kom naar de opening van ons

NAF-licentiekaart . . . . . . . . . . . . . . 3

nafcup seizoen 2006. Support de stepsport.

NAF-stand op de FietsRAI. . . . . . . . 4 2006; Wat gaat er gebeuren in stepmin-

formule aanspreekt blijkt wel uit de deel-

nend Nederland? Een blik op de kalender

name bij alle evenementen.

verderop in dit blad zegt dat we ons deze

Ook te lezen in dit magazine een artikel

zomer niet gaan vervelen.

waarin Rene Elzinga uitgebreid ingaat op

De step NAF-cup en eurocup . . . . . 9

Onder het motto; “goed begin is het halve

trainen en aanverwante zaken. Het is wat

Assen en Afsluitdijk 7,8 april . 10-11

werk” openen we de nafcup met een pracht

leesvoer, maar als je er voor interesseert

stepweekend (tevens de eurocup): vrijdag 7

zeker de moeite waard.

Steptocht Amsterdam 18 maart . . . 4 De NAF-gezondheidsflyer . . . . . . . . 5 De stepkalender 2005 . . . . . . . . 6-8

Steptraining, eerste verkenning . . 12 Smokkel steptocht Twente . . . . . . 15

en zaterdag 8 april, don't mis it. We roepen u allen (ook de recreanten) op

Als de mens in topvorm is, moet je materi-

Knipsles uit de kranten . . . . . . . . 16

mee te steppen (de sport is immers klein

eel ook in goede staat zijn. Zo wordt er dus

De zondag middagsteppers . . . . . 18

en we hebben u allemaal nodig bij de wed-

ook stilgestaan bij het tunen van je steppie.

Stepdag Vilsteren 2006 . . . . . . . . 19

strijden).

Rekken en strekken . . . . . . . . 20-23

Goed getunede step levert veel energiebesparing op en dat kan net het verschil zijn

Ook een berichtje in de dit magazine over

tussen winnen en verliezen.

komende zaterdag; de steptocht in Amster-

In dit nummer nemen we afscheid van de

Winterserie Brabantsbont. . . . . . . 24

dam en de NAF stand op de FietsRAI die

column “Grootspraak” De columnist had ook

Stepteam Made . . . . . . . . . . . . . . 25

zelfde dag. Maar er een combi van!

andere taken binnen de NAF, en hij heeft

Grootspraak . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Oranje stepronde . . . . . . . . . . . . . 25 Het WK op de step 2006 . . . . . . . 26 Kicksled Sunday . . . . . . . . . . . . . . 28 Ik step de pen door . . . . . . . . . . . 29 Pimp my Kickbike. . . . . . . . . . . . . 30 De Tecklenburgcross . . . . . . . . . . . 31

besloten zich daar meer op te gaan richten. Uiteraard is iedereen al volop in training. In

Erik bedankt voor je bijdrage en veel succes

het mooie Brabantse land zijn ze niet eens

in de reglementencommissie!

gestopt. Geheel in de lijn van de autosport vond er afgelopen maanden een winter-

Rest ons nog iedereen een gezond en spor-

stepserie plaats. Hij heet dan geen A1 GP,

tief 2006 toe te wensen en heel veel lees-

maar winterserie Sprang-Capelle. Dat deze

plezier. groet, redactie@autoped.nl

Oude Pekela Steptocht . . . . . . . . . 32 Nieuwe teams roeren zich . . . . . . 33 De IJsselmeerronde op de step . . 34

Gezocht: penningmeester (m/v)

Advertentietarieven . . . . . . . . . . . 35 Tijdwaarneming in de stepsport . 35 Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Step je niet mee, meld je dan aan als helper! Voor de eurocup 7 en 8 april, de stepcross za 10 juni, de IJsselmeerronde za 24 juni en het NK individueel 9 sep. zijn we op zoeken naar enthousiastelingen die in de organisatie willen meehelpen tijdens de evenementen. Aanmelden: naf@autoped.nl Vrijwilligers zijn crusiaal voor de stepsport.

Wegens het vertrek van Mireille Boschma als penningmeester, zijn we op zoek naar een geschikte kandidaat (m/v) voor deze functie. Als penningmeester ben je tevens lid van het NAF-bestuur! De penningmeester behartigt alle financiële zaken van de Nederlandse Autoped federatie. Het innen van contributie (via ledenmachtigingen eens per jaar), betalen van rekeningen en declaraties, het maken van het financiële jaaroverzicht, het zorgdragen voor een heldere en correcte administratie zijn taken van een penningmeester. Een 'must' is dat je beschikt over een internetverbinding en minimaal elke week

even je e-mail checken. De functie van penningmeester is een verantwoordelijke, maar ook een uiterst boeiende functie. Tijdens de ledenvergadering in november zal de kandidaat worden voorgedragen, waarna de leden zullen stemmen. Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kunt u contact opnemen met Mireille Boschma (mireille@autoped.nl) of met naf@autoped.nl. Adresgegevens staan vermeld in het colofon. Denk er goed over na, maar aarzel niet. Het is een leuke functie met een redelijke eigen tijdsindeling. Als penningmeester draagt u rechtstreeks bij aan een goede en gezonde NAF-organisatie. 2


Uw NAF-licentiekaart

bewaar 'm goed!

Bewaar de licentiekaart (en kortingskaart) die hiernaast is bevestigd goed en neem de kaart mee naar de stepwedstrijden en -tochten. Bij een aantal stepwedstrijden en -tochten krijgt u op vertoon van uw NAF-Licentiekaart korting op het inschrijfgeld. Vooral nu het vaker voorkomt dat er ook nieuwe mensen achter de inschrijftafel in onze sport zitten is het belangrijk de kaart mee te nemen, anders geen inschrijfkorting. Deze kaart is één seizoen geldig tot 1 januari 2007. De kaart is persoonsgebonden, d.w.z. alleen mensen die ingeschreven

De zogenaamde licentieleeftijd

Schrijf uw kinderen in als NAF-lid

staan als lid bij de Nederlandse Autoped

Uw licentie-leeftijd is uw leeftijd op de eer-

De leeftijdscategoriën in de jeugdstepsport

Federatie hebben een licentiekaart.

ste nafcupdag, dat is dit jaar 7 april 2006.

zijn verder uitgesplitst. Er is dit seizoen ook

Overige steppers worden niet opgenomen

Wordt u tijdens het seizoen ouder dan heeft

en pupillen/cadetten nafcup. Schrijf uw

in de landelijke landelijke stepcompetitie;

dat geen invloed op uw licentie. Voor NK

kinderen in als NAF-lid en laat ze meestep-

de NAF-cup.

titels geldt wel de leeftijd op de wedstrijd-

pen. Bewegen is goed. En steppen is leuk

dag. Het kan dus zijn dat iemand die in juni

om te doen en omdat het grotendeels een

Ieder lid heeft haar/zijn eigen licentienum-

45 jaar wordt gewoon in de nafcup meetelt

individuele sport is, komt er ook dicipline

mer dat op de kaart vermeld staat. De eer-

als senior, maar Nederlands Kampioen bij

bij kijken.

ste 2 letters staan voor de categorie waarin

de veteranen wordt.

Kijk op pagina 8 omtrent de nafcups voor

u valt:

Veteranen die in de seniorenklasse willen

cadetten en pupillen. Voor de pupillen zijn

steppen kunnen dispensatie aanvragen

er bijv. minder wedstrijden dan voor de

HP pupillen jongens (10 t/m 12 jaar)

(via naf@autoped.nl) vooraf aan de eerste

cadetten.

DP pupillen meiden (10 t/m 12 jaar)

nafcup wedstrijd. Eenmaal ingedeeld in een

HC cadetten jongens (13 t/m 14 jaar)

categorie kan er niet meer 'geswitched'

DC cadetten meiden (13 t/m 14 jaar)

worden tijdens het seizoen.

175 NAF-leden waarvan we er 40 zien tijdens de zomer.

DJ

junioren dames (15 t/m 17 jaar)

HJ

junioren heren (15 t/m 17 jaar)

Dit geldt evenzo voor de junioren die bij de

aantal maar wel over het aantal dat we

DS senioren dames (18 t/m 44 jaar)

senioren willen rijden. Echter de dispensatie

werkelijk actief terug zien bij de evenemen-

HS senioren heren (18 t/m 44 jaar)

moet wel goedgekeurd worden door de

ten zien. Op pagina 6 en verder staat de

We hebben niet te klagen over onze leden-

DV verteranen dames (45+)

wedstrijdcommissie (het is dus geen auto-

kalender. Ons advies: kies minimaal 2 wed-

HV veteranen heren (45+)

matisme).

strijden en 2 tochten uit en schrijf je in.

Wanneer u geen maandelijkse digibrief ontvangt ... De maandelijkste NAF-digibrief wordt goed ontvangen. Echter

De digibrief van februari is op dit moment nog van www.auto-

er zijn leden die deze kleurrijke stepnieuwsbrief niet ontvangen

ped.nl te downloaden. Bent u net lid geworden en wilt u ook de

simpelweg omdat we geen of een onjuist e-mailadres van ze

eerdere digibrieven inzien, mail dan even het secretariaat. Kopij

hebben. Vooral dat laatste komt veel voor :)

voor de digibrief? stuur het op. Plaatsing is gratis.

Mail ons dus even uw juiste e-mail adres door, want anders mist u veel stepnieuws!

3

groet, de digibriefredactie (naf@autoped.nl)


We zijn blij u te kunnen melden dat onze vereniging een standje heeft op de FietsRAI 2006. Kom langs en bezoek de NAF. We staan op de gezondheidsplein. Standnummer 07.400. De FietsRAI valt dit keer samen met de

hiernaast. Het doel is te laten zien dat step-

bezoek de NAF-stand. En onze tip is maak

huishoudbeurs. Dus hebt u een entreekaart

pen gezond is.

er een combi dagje van:

voor de huishoudbeurs dan kunt u ook gra-

Dat doen we natuurlijk niet alleen door

Kom met je step naar Amsterdam en step

tis de FietsRAI bezoeken (en andersom).

deze flyer, maar de tabel op de flyer laat

de 25 km (of 45 km) tocht mee (zie meer

wel in kort zien wat het voordeel bijv. in

info hieronder) en bezoek daarna de NAF

Omdat onze stand op het gezondheidsplein

calorieverbranding is in het steppen ten op

stand.

staat, richten we ons dit keer op het thema

zichte van wandelen of fietsen.

Tip: via Scapino en Marskramerwinkels

gezondheid. We hebben daarom een flyer

Bij hardlopen verbrand je nog meer calo-

zijn entreekaarten voor huishoudbeurs te

en poster ontwikkeld die we op de FietsRAI

riën. Maar goed hardlopen heeft ook wel

koop (5,- euro goedkoper dan de standaard

gaan ophangen en uitdelen. U vindt tevens

een aantal nadelen ten op zichte van de

entree prijs). De beurs is open dagelijks van

een A5 formaat-afdruk hiervan op de pagina

step. We zien u graag tijdens de FietsRAI,

11.00 - 18.00 uur. Meer info www.fietsrai.nl

Zaterdag 18 maart 2006

Zaterdag 18 maart 2006 vindt de steptocht van Amsterdam plaats. Voor beginnende steppers is de ronde 25 km en de duurliefhebbers kunnen er 20 km bij aan plakken. Deelname is gratis afgezien van consumpties onderweg. Schrijf je vooraf in via www.autoped.nl/amsterdam (Organisatie: Menno - 06 17 60 46 91) Stepping Menno heeft een pracht steproute uitgezet dit jaar. We hopen dat u van de partij bent. De steptocht vertrekt vanaf de RAI (bij de hoofd entree hal 1), vanwaar we via het Beatrixpark langs verrassende nieuwbouw aan de Zuid-as komen. Daarna “duiken” we het Amsterdam Bos in en vervolgen ons tocht via het Olympisch Stadion en het Vondelpark naar de Jordaan. Daarna doorkruizen we de stad via de grachtengordel en zakken we de Amstel af richting Amsterdam Zuid, waar kort wordt stilgestaan bij de boeiende architectuur van “Plan Zuid”. Het klinkt ver en lijkt vermoeiend. Stepping Menno zal de tocht zo inkleden dat er af en toe een korte stop is. Ook zal er (al naar gelang de behoefte van de groep) mini-

maal één keer een typisch Amsterdamse kroeg worden aangedaan. De tocht start en finished bij de RAI. Voor de mensen die 25 km tocht met 20 kilometer willen verlengen, volgt een rondje Ouderkerk aan de Amstel. Deze tocht wordt verreden langs de Amstel, met uitzicht op koeien, weilanden, groen en ander natuurgeweld!

Starttijd steptocht : 10.30 uur Verzamelen / startlokatie: zie onder. Voor een routebeschrijving kijk even op www.rai.nl > alg. info > routebeschrijving.

Wie kan er mee doen: zowel starters zonder eigen step als mensen met step. Er worden bezemsteppers ingezet! 4

NAF Gezondheidsflyer

NAF op gezondheidsplein van de FietsRAI van za 18 t/m di 21 maart 2006


Beenspieren autoped (afzetbeen)

www.autoped.nl

Er wordt gestept van 2 tot 100 jaar! De autoped: vervoer, sport en fun inéén!

Beenspieren autoped (been op de plank)

Beenspieren fietsen

Beenspieren hardlopen

De step is ideaal om fit te blijven. Op de step gebruikt u veel spiergroepen en een stepper kent over het algemeen weinig blessures. Ook zien we veel andere sporters steeds vaker er bij steppen.

Training op de autoped

5 3 km per uur 6 km per uur 20 km per uur 30 km per uur 18 km per uur 23 km per uur

2 uur zitten 2 uur wandelen 2 uur wandelen 2 uur fietsen tour 2 uur fietsen snel 2 uur steppen tour 2 uur steppen snel

130 260 650 1040 1300 1440 1700

Kcal: 65 130 325 520 650 720 850 546 1092 2730 4368 5460 6048 7140

Kjoules: 273 546 1365 2184 2730 3024 3570

2 uur zitten 2 uur wandelen 2 uur wandelen 2 uur fietsen tour 2 uur fietsen snel 2 uur steppen tour 2 uur steppen snel

Bezigheid: 1 uur zitten 1 uur wandelen 1 uur wandelen 1 uur fietsen tour 1 uur fietsen snel 1 uur steppen tour 1 uur steppen snel

3 km per uur 6 km per uur 20 km per uur 30 km per uur 18 km per uur 23 km per uur

tempo: 3 km per uur 6 km per uur 20 km per uur 30 km per uur 18 km per uur 22 km per uur

150 300 750 1200 1500 1640 1900

Kcal: 75 150 375 600 750 820 950

630 1260 3130 5040 6300 6888 7980

Kjoules: 315 630 1575 2520 3150 3444 3990

Calorie-verbranding bij iemand van 75 kg :

www.autoped.nl

De topsnelheid in de stepsport over een afstand 40 km bij de heren is ca. 30 km per uur. Bij de dames is dit ca. 26 km per uur. De step calorie-verbrandingswaarden zijn gebaseerd om iemand met een redelijk goede condtie en een goede steptechniek. Mensen die beginnen met steppen verbranden doorgaans meer dan aangegeven in deze tabel.

tempo: 3 km per uur 6 km per uur 20 km per uur 30 km per uur 18 km per uur 23 km per uur

Bezigheid: 1 uur zitten 1 uur wandelen 1 uur wandelen 1 uur fietsen tour 1 uur fietsen snel 1 uur steppen tour 1 uur steppen snel

Calorie-verbranding bij iemand van 65 kg :

Hieronder een overzicht. De calorieverbranding is afhankelijk van uw lichaamsgewicht! Met steppen in deze tabel bedoelen we de autoped voor volwassenen!

Uw calorieverbranding op de step (autoped) zit tussen het fietsen en het hardlopen in. Het voordeel van de step ten opzichte van het hardlopen is dat steppen minder blessure gevoelig is en makkelijker toe te passen is in het dagelijks leven (als vervoermiddel). Iedereen kan steppen van 2 tot 100 jaar, ook mensen met een hoger lichaamsgewicht.

Calorieverbranding autoped


de step

kalender Kijk tijdens het seizoen

18 maart 2006 Steptocht Amsterdam

- Wisseltechniek: 1 step die wordt doorgegeven - telt tevens mee als eurocup estafette

Afstand: 25 en 45 km Start: 10.30 uur Amsterdam RAI. Finish: Amsterdam RAI Inschrijving: via www.autoped.nl/amsterdam Het is mogelijk een Kickbike te huren bij deze tocht. Deelname is gratis, afgezien van consumpties onderweg. De steptocht start dit jaar bij de FietsRAI. De Nederlandse Autoped Federatie heeft een standje op de FietsRAI 2006. Dus kom na de tocht zeker langs Organisatie: Stepping Menno i.s.m. de NAF E-mail: menno@steppingmenno.nl Tel. 06 17 60 46 91 www.autoped.nl/amsterdam

19.00 uur start Step-criterium Eurocup - Afstand: 30 minutes en 1 ronde nafcup - 19.40 uur: Huldiging - 20.15 uur: Diner - 21.00 uur: Vertrek naar Harlingen (de Zeehoeve). - 23.15 uur: Avond slaapmuts bovenop de Zeedijk - Inschrijfformulier Zaterdag 8 april 2006 13.00 uur: start tijdrit over Afsluitdijk (nafcup en Eurocup) - Start locatie: buiten Den Oever op de Sluizen. - Finish locatie: Camping de Zeehoeve Harlingen. - Afstand: 38 km Senioren, Junioren, Veteranen. - Afstand: 22 km Cadetten (13 t/m 14 jaar) - Huldiging na afloop wedstrijd

nafcup

Zondag 2 april 2006 Tecklenburgcross 45 km Vanuit Rheine (vlak over de Duitse grens) start de tocht rond 10.30. De route gaat over ‘der Hermannsweg’, een honderd jaar oud wandelpad in het bos over de heuvelkammen van het Teutoburger Wald in Duitsland. Inschrijfgeld: 5,- voor NAF-leden en 7,50 voor niet NAF-leden. Vertrek: gezamenlijk vertrek per auto om 09.30 uur vanaf Hotel van der Valk, A1 bij Hengelo. Start tocht in Tecklenburg om plm. 10.30 uur. Afstand: Plm. 45 km Helm verplicht, eten/drinken, brede banden aanbevolen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Parcours: ruige paden, goed te bereiden met terreinbanden of een band met grof profiel. Organisatie: Stepteam Twente. Tel. 074-2919903 Inschrijving: pajac.wigbers@home.nl www.stepteamtwente.nl

Vrijdag 7 en zaterdag 8 april 2006 Assen & Afsluitdijk Vrijdag 7 April 2006 - Assen (centrum van de stad) 16.30 tot 17.30 uur - afhalen startnummers in Restaurant ‘De Poort van Assen’ (Adres: Weierspoort 27, 9401 DX Assen). Deelnemers/teams zonder step kunnen een Kickbike huren. 18.00 uur start Step-estaffette van Assen - 7,7 km (9 ronden va 860 m) in totaal - telt mee als eurocup estafette

Info over overnachting zie website. Inschrijfgeld: 8,- euro hele weekend bij voorinschrijving. (10,- euro niet-NAF leden). Organisatie: Nederlandse Autoped Federatie 06-53869770 / Onderdelen Assen vallen binnen programma Wielerronde van Drenthe! www.autoped.nl/eurocup2006

Zondag 23 april 2006 Smokkel steptocht Twente De smokkeltocht is een nieuwe steptocht op de kalender. Voor de kilometer vreters en ideaal ter voorbereiding op de Step Elfsteden en de IJsselmeerronde. Start: 10.00 uur, FBK station Hengelo. Afstand: 85 km. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Organisatie: StepTeam Twente Inschrijving: of info: pajac.wigbers@home.nl Tel. voor deze tocht 074-2919903 of 06-24546870 www.stepteamtwente.nl

Zaterdag 29 april 2006 Promo steprace Oranjeronde Op 29 april wordt door wielervereniging de Pedaalridders de Oranjeronde gehouden. De wedstrijden worden verreden op een parkoers dat volledig is afgezet (in het centrum van Made). 14.15 uur Jeugdraces, 30 min. en 1 rd. 14.55 uur funrace lokale steppers, 20 min. en 1 rd. 15.25 uur stepcriterium over 60 minuten en 1

ronde. Prijsuitreiking na de wedstrijd. Inschrijfgeld 5,- euro bij inschrijving voor 22 apr. Verplicht: helm Organisatie: stepteam Made Informatie: info@stepteammade.nl www.stepteammade.nl/oranjeronde

Sanktwendel, Duitsland Eurocup Za. 29 en zo. 30 april 2006 Nederlanders kunnen zich rechtstreeks inschrijven bij de organisatie (dit hoeft niet via de NAF). Mail wel even naf@autoped.nl als je heen gaat. In overleg kan er gezamelijk vervoer geregeld worden. Overnachtingsmogelijkheden aanwezig. Helm verplicht, breng slaapzak mee. Meer info zie www.iksaworld.com of mail naf@autoped.nl / www.autoped.nl

Pilsen, Tsjechië - Eurocup 13 en 14 mei 2006 Wil je meer naar deze eurocup en ben je NAF lid schrijf je dan in bij naf@autoped.nl, of bel 0653869770. Vervoer is in overleg gezamlijk. Overnachtingen op camping. Kosten (vervoer, eten en camping) worden zo laag mogelijk gehouden. Meenemen verder: paspoort!, helm, step, pinpas. De wedstrijden zijn over 2 dagen verdeeld. Meer info zie www.iksaworld.com of mail naf@autoped.nl / www.autoped.nl

Zaterdag 13 mei 2006 Smurfit Kappa Attica Steptocht Meldtafel: Judover. Zempo gebouw Sportlaan 6 te Oude Pekela Meldtafel open : 09.00 uur t/m 9.45 uur. Start: 10.00 uur idem als meldtafel locatie. Afstand: 50 Km Kleed en Douche ruimte aanwezig. Inschrijving: NAF-leden € 5,niet NAF-leden € 7,50 / kinderen tot 12 j € 4,Voorinschrijving gewenst t/m 20 mei: op rekening ING BANK 68.53.02.164 Verzorging: Broodjes en drinken + versnaperingen. Voor iedereen is er een aandenken. Vrijdag 12 Mei bestaat de mogelijkheid voor overnachting incl.ontbijt (aanmelding is hiervoor verplicht. i.v.m. organisatie). Kosten hiervan is

6


2006 voor een up-to-date kalender op www.autoped.nl | Informatie over de NAF-cup zie pagina 9. | Informatie over de eurocup zie pagina 9.

5,- € p.p (Deelnemers moeten eigen slaapzak en luchtbed meenemen). www.autoped.nl/oude-pekela

Zaterdag 14 mei 2006 24e Stepestafette van Breda naar Eindhoven estafette race Breda-Eindhoven Studentenestafette - Born to Step Max. 6 pers. per team waarvan minimaal 1 dame. Inschrijving 20,- euro per team Ook deelname als éénmansteam is mogelijk: 10,Start: 10.00 uur te Breda op de Havermarkt. Finish zone: Sociëteit. S.V. Demos, J.F. Kennedylaan 3 in Eindhoven Organisatie: DEMOS SEC 2006 Contact: stepestafette@demos.nl Info /tel.: 040-2440969 (vraag naar: Stepcommissie-autopedestafette) http://stepestafette.demos.nl/

Zaterdag 20 mei 2006 Elfmerensteptocht Sneek Steptourtocht tijdens fiets-Elfmerentocht Afstand: 50 of 100 km Vanuit de NAF start er een groepje om 08.00 uur voor de 100 km. Als je mee step mail ons effe. Start: 08.00 uur Veemarktplein, Sneek (Friesland) Organisatie: Elfmerenfietstocht-organisatie Inschrijving: Euro 7,50 op de ochtend inschrijven in de hal op het Veemarktplein. of 6,00 bij voorinschrijving via website. http://home.wanadoo.nl/rtcrally/Elfmeren/Elfmeren.html

Info and corresp.: Nederlandse Autoped Federatie Tel: 06-53869770 E-mail: naf@autoped.nl

Zondag 4 juni 2006 21e Elfstedentocht Bolsward ....De tocht der tochten .......op de step Wielmaatverplichting: 12,5 inch Afstand: 230 km / tour (geen wedstrijd) Start: 00.00 uur Bolsward (zaterdagavond). Finish: Bolward Inschrijving: 18 euro p.p. (deelnemers limiet 100) Organisatie: Bolswarder Stepvereniging Tel.: 0515-573132 (Cor van der Zee) Schrijf je tijdig in (vol=vol) www.autoped.nl/elfstedentocht

7

NAFcup-stepcross Veluwe Zaterdag 10 juni 2006 Deze 25 km cross telt mee in de nafcup. - cadetten 10 km - junioren, senioren, veteranen: 25 km Start 11.00 uur. Organisatie: NAF. www.autoped.nl/cross

Zaterdag 17 juni 2006 35e Rotterdam/Den Hout Steptour met het grootste aantal steppers. Ca. 925 inschrijvers! Schrijf je tijdig in. Inschrijven tot 10 juni 2006 Afstand: 56 km tour met twee verplichte stops Start: 11.00 uur in groepen Start zone: DOZ terrain Rotterdam-Charlois Finish: Herberg ‘t Kloosterke Den-Hout. Inschrijvingen 10 Euro. Organisatie: Steptocht Rotterdam-Den Hout Contactpersoon: J. Mekes 0162-315581 Minimum leeftijd 12 jaar, 1 rem verplicht. www.steprace.nl

Donderdagavond 22 juni 2006 Schagen Fun stepsprint 14 km met veel meerpersoonsteps en ook individuele steppers aan de start. Veel volk bij bij start en finish in Schagen en de race bevat een tussentijdse sprint in Sint Maarten. Start: 19.00 uur (onder voorbehoud) Finish: Centrum Schagen (noord-holland) Organisatie: Opgave voor de autopedrace vanaf 18.30 uur bij cafe Piet Pann, aan de Markt gelegen in Schagen (Noord-Holland). Inschrijven: Cafe Piet Pan Markt 7, 1741BS SCHAGEN, tel. 0224-212385

Zaterdag 24 juni 2006 De Step-IJsselmeerronde 245 km, rond het IJsselmeer op de step Kampen - Emmeloord - Lemmer - Stavoren - Hindelopen - Workum - Makkum - Afsluitdijk - Den Oever - Medemblik - Enkhuizen - Lelystad - Dronten - Kampen Individuele deelname met vrije wielmaat! Inschrijven: kan tot 5 juni 2006 via de website. Start: Kampen / 04.00 uur op de Plantage

Overnachten mogelijk via de organisatie. Finish: Fullcolour festival vlak bij massagepost Organisatie: Stepvereniging West Overijssel Corresp./adres: stepteam@kamperzeedijk.nl Kl. Benninkstraat 19, 8281 ZV Genemuiden Tel. 06-53869770 www.autoped.nl/ijsselmeerronde

Zondag 2 juli 2006 Nederlands Kampioenschap Step Estafette Hooge Zwaluwse STEPRACE Doe mee aan deze fantastische gezellige estafette Stepteams van maximaal 4 mensen Gemengde teams gelden als herenteams Elk team draagt hetzelfde tenue en een helm. Stratenparcours.: Poolstr. 13 te Hooge Zwaluwe (Noord Brabant). Organisatie: Linie Crossers en team De Zonzeel. Inschrijven: vooraf via onderstaande website Muziek op het terras met blaaskapel Tiepies Nix www.autoped.nl/hooge-zwaluwe

Zaterdag 8 juli 2006 Steptocht landgoed Vilsteren 15 en 40 km, tourtocht Deze steptocht wordt gehouden op en rond het circa 1.000 hectare grote Landgoed Vilsteren (www.landgoed-vilsteren.nl) gelegen tussen Ommen en Dalfsen aan de Overijsselse Vecht. 11.30 uur, een korte steples met o.a. behendigheidsoefeningen. 13.30 uur, na de lunch start van de toertocht. Routekaarten zijn aanwezig. Het landgoed beschikt over een kampeerterrein met douches. Inschrijfgeld € 2,-. / NAF leden gratis. Organisatie: Hugo Vernhout 06-53315091 e-mail info@landgoed-vilsteren.nl Route/afstand: 15 of 50 km Starttijd tocht: 14.00 uur

Wielerweekend 15 juli 2006 ‘s Heer Arendskerke nafcup

Wielerweekend Zeeland Organisatie: Wielercomitee ‘s Heer Arendskerke Voor alle NAF categorien (uitgezonderd pupillen) geldt: criterium en tijdrit vormen 1 nafcup >>>


klassering. De pupillen steppen alleen de tijdrit. Start: 14.00 uur steprace 25 km criterium (14 rd) Start: 15.00 uur steptijdrit 2 km. Inschrijfgeld: 5 euro p.p. In het Arendshuis (aan de Torenronde) in ‘s Heer Arendskerke vindt u kleed- en doucheruimte Info en corresp.: saccopaauwe@arendskerke.com 0113-563156 (Sacco Paauwe). of e-mail het Wielercomitee ‘s Heer Arendskerke Inschrijven via http://www.arendskerke.com In de nabije omgeving van ‘s Heer Arendskerke zijn veel campingen. http://www.arendskerke.com

Pacours: in poldergebied / historisch steprace Organisatie: Tygerboys Tel.: 0229-591822 (Piet Scholte) e-mail: pm.scholte@quicknet.nl www.autoped.nl/benningbroek

Wereld Kamioenschap Steppen Finland - tevens Eurocup Zaterdag 22 juli 2006 Stepcriterium van Hoogeveen nafcup

Voor het 3e jaar vindt de moderne versie Steprace Hoogeveen plaats. De wedstrijdduur voor junioren-senioren-veteranen is 1 uur en 1 ronde. Cadetten en pupillen steppen een 30 minuten en 1 ronde. Start 13.00 kids-funraces onder 12 jaar. (ook zijn er ministepraces). Start 14.30 uur nafcup race (alle NAF-categoriën) Prijsuitreiking: 15.45 uur in de Magneet Organisatie: Buurt- en Speeltuin Ver. Krakeel Inschrijving: via website (zie onder) Schrijf je tijdig in! Website: www.autoped.nl/hoogeveen

Zaterdagavond 29 juli 2006 Stepronde van Benningbroek

Vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 augustus 2006 Coördinatie vervoer naar Finland, overnachtingen en inschrijving voor deelname aan wedstrijdweekend mail naar naf@autoped.nl In overleg gezamelijk vervoer. Helm verplicht. www.autoped.nl/digibrief/WK-2006.html of mail naar naf@autoped.nl

Zondag 20 augustus 2006 (Step)Ride for the Roses - 50 km Als je meestept in Utrecht, schrijf je in via de website http://www.ridefortheroses.nl En mail ook even naar naf@autoped.nl dan houden we je op de hoogte van het gezamelijke starttijd voor steppers, zodat we 'en group' kunnen starten. Welke tempo je zelf daarna stept, kan iedereen daarna zelf bepalen.

nafcup

weer tijdens de kermis! De stepklassieker op de kalender! / NAF-cuprace Start: 19.30 uur Benningbroek Startlokatie: Cafe de Roode Leeuw Afstanden: 23 km: junioren-senioren-veteranen 5 ronden 9,1 km: cadetten (13 t/m 14 jaar) 2 ronden 4,6 km: pupillen (10 t/m 12 jaar) 1 ronde Inschrijvingen: Euro 3,50 voor NAF-leden 4,50 Euro voor niet-NAF-leden

Italië - weekend Eurocup ... augustus 2006

Zaterdag 9 september 2006 28e steprace Kamperzeedijk Ned. Kampioenschap Individueel Tijdig inschrijven! Iedereen kan meedoen!

nafcup

Kamperzeedijk / Genemuiden (Kop van Overijssel) Inschrijftafel open van 12.30 tot 13.30 uur Start 14.00 uur (dorpscentrum De Driester) 50 km heren senioren (18 t/m 44 jaar) 50 km heren veteranen (45 jaar en ouder) 40 km dames senioren (18 t/m 44 jaar) 40 km dames veteranen (45 jaar en ouder) 25 km junioren dames en heren 15 t/m 17 jaar) 10 km cadetten meiden & jongens (13 en 14 jaar) 5 km pupillen meiden & jongens (10 en 12 jaar) Diverse afstanden 4 t/m 12 jaar (start 10.00 uur). Douche-/kleedruimtes en sportmassage. Organisatie: Stepvereniging West Overijssel E-mail: arnold-stepteam@kamperzeedijk.nl Inschrijven tot en info via de website: www.kamperzeedijk.nl

Swansea (Wales) UK - Eurocup Za 23 en zo 24 sep. 2006 Coördinatie vervoer naar Wales, overnachtingen en inschrijving voor deelname aan wedstrijdweekend mail naar naf@autoped.nl In overleg wordt er gezamelijk vervoer geregeld. Aanmelden via naf@autoped.nl Meer info zie www.iksaworld.com of mail naf@autoped.nl

Zaterdag ... oktober 2006 De derde Steptocht van Dongen kijk op www.autoped.nl voor de datum

kijk op www.autoped.nl voor de datum Coördinatie vervoer naar Italie, overnachtingen en inschrijving voor deelname aan wedstrijdweekend mail naar NAF-secretariaat: naf@autoped.nl Meer info zie www.iksaworld.com of mail naf@autoped.nl

Zaterdag 26 augustus 2006 NK Sprint Breda Het totaal over de sprints telt mee als NAF-cupklassering! Meldt je nu aan - inschrijvingskorting voor aanmelders voor 1 aug. 2006. 200, 500, 1000 meter met afsluitend stepcriterium 35 minuten. Ook funrijders zijn welkom! Start: 10.30 uur Organisatie: stepteam Made. tel.: 06-38007882 Met gezellige toost na afloop bij de barbeque! www.stepteammade.nl/nksprint

(Noord Brabant) 45 km. Start: 10.30 uur Startlokatie: Sporthal de Salamander Belgiëlaan 2 , 5102 ZG Dongen Deelname aan de tocht is gratis. Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. Route gaat door stad, polder en bos. Een mooie tocht van ca. 45 km door het Brabantse land. Organisatie: Irma Boogaard, tel.: 0162-315956 Inschrijving: i.boogaard@dedi.nl

Zaterdag 18 november 2006 Steptocht en NAF-LV De zomer is ten einde. Tijd om gezellig bij te praten op onze ledenvergadering en es na te denken over onze sport in al haar facetten. Zaterdag 18 november 2006 is DE datum en de lokatie wordt later bekend. www.autoped.nl/ledenvergadering/

8


Het dragen van een helm is in alle categoriĂŤn in 2006 bij nafcupwedstrijden veplicht!

Step de NAF-cup 2006, verleg je eigen grenzen! Op pagina 4 en verder vindt u de stepkalender van 2006. Alle wedstrijden aangeduid met 'nafcup' zijn onderdeel van onze landelijke stepcompetitie. Dit is een competitie voor iedereen; jong en oud, snel en langzaam. (Wel moet je NAF-lid zijn) Kom steppen want bij de stepwedstrijden is het altijd gezellig en zonnig (ook als het regent). Voor de nieuwe leden onder u hier in het

ten. Alle verkregen punten worden aan het

18 na de eerst nafcup van het seizoen dan

kort uitleg over de punten en hoe alles

eind van het seizoen bij elkaar opgeteld.

blijft u junior in de nafcup 2006. De wiel-

werkt; Er zijn in totaal 8 NAF-classificaties deze zomer te verdienen bij 13 jr. en ouder.

maat in alle competitiewedstrijden is vrij Twee nafcupclassificaties worden niet

van keus.

meegeteld. (De 2 slechtste/niet gereden

Als per categorie te weinig mensen aan de

Puntentelling per klassificatie:

wedstrijden worden afgetrokken van het

start staan 7 april dan voegen we catego-

De winnaar krijgt 30 punten, nr.2 krijgt 28

eindtotaal). Dit jaar zijn er 10 klassementen;

riĂŤn samen. Bijv. veteranen dames en

punten, nr.3 26 punten, enz.

pupillen, cadetten, junioren, senioren en

dames senioren.

Vanaf 20 punten gaat men per rangschik-

veteranen (en dit alles opgesplits in heren

king maar 1 punt naar beneden. Dus nr. 7

en dames). U bent veteraan als u op 7 april

krijgt 19 punten. Nr.8 18 punten, enz. Wie

van dit jaar 45 jaar of ouder bent. Voor

de wedstrijd uitstept ontvangt altijd 2 pun-

junioren geldt: 15 t/m 17 jaar. Wordt u bijv.

NAF cup 2006 junioren, senioren en veteranen

NAF cup pupillen 2006

NAF cup cadetten 2006

junioren 15 t/m 17 jaar senioren 18 t/m 44 jaar veteranen 45 jaar en ouder

10 t/m 12 jaar

13 t/m 14 jaar

15 juli

's Heer Arendskerke

7 april

30 minuten + 1 ronde

(ranking alleen 2 km)

22 juli

Hoogeveen criterium

8 april

Benningbroek

10 juni Stepcross 1 ronde van ca. 5 km

1 ronde van 4,6 km

26 aug NK sprint Breda

15 juli

NK indiv. Kamperzeedijk

22 juli

Hoogeveen criterium 30 minuten + 1 ronde

1 ronde van 4,9 km Ook bij de pupillen moet men de 2 slechtst of niet gestepte nafcupclassificaties aftrekken van het puntentotaal om tot een eindtotaal te komen in de nafcup. De pupillen nafcup heeft wel een funkarakter. Het moet voor deze jonge deelnemers leuk zijn om mee te doen.

's Heer Arendskerke (ranking overall 2 km en criterium)

(ranking overall sprint afstanden)

9 sep

Afsluitdijk tijdrit 22 km stop op Brezandijk (midden)

30 minuten + 1 ronde

29 juli

Assen criterium

29 juli

Benningbroek 2 ronden, totaal 9,1 km

26 aug NK sprint Breda (ranking overall sprint afstanden)

9 sep

Kamperzeedijk 2 ronden, totaal 9,8 km

7 april

Assen criterium 30 minuten + 1 ronde

8 april

Afsluitdijk tijdrit 38 km

10 juni Stepcross ca. 25 km

15 juli

's Heer Arendskerke (ranking overall 2 km en criterium)

22 juli

Hoogeveen criterium 1 uur + 1 ronde

29 juli

Benningbroek 5 ronden, totaal 23 km

26 aug NK sprint Breda (ranking overall sprint afstanden)

9 sep

Kamperzeedijk heren 48 km, dames 38 km

Nieuwe regels in de eurocup Het was een hele tour maar IKSA heeft besloten een nieuwe puntenindeling toe te passen deze zomer in de eurocup namelijk: 50, 46, 43, 40, 37, 34, 31, 29, 27, 25, 23, 22, 20 , 10, 18, 17, 16, 15, 14, 13 ,12, 11 , 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 , 2 en 1 punt voor iedereen die deelneemt. (De winnaar per race ontvangt 50 punten, nr 2 krijgt 46 etc). Estafette team punten: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Verder telt de estafette tijdens het WK niet mee in de estafette eurocup. Dit vanwege het feit dat eurocup-estafet-

9

te teams wel verschillende nationaliteiten in 1 team mogen hebben en bij een WK alleen maar nationale teams mogen meedoen. Ook is de regel voor estafette teams in de eurocup nu zo dat elk team 4 vaste leden inschrijft aan het begin van het seizoen en een unieke teamnaam. Men moet bij een eurocup estafette minimaal 2 van deze 4 inzetten en men mag een 3e niet-geregistreerde rijder toevoegen per race. Voor vragen mail naf@autoped.nl of www.iksaworld.com


Stepweekend Assen & Afsluitdijk opening nafcup Vrij. 7 en za. 8 april 2006 Vrijdag 7 april is er een korte step-estafette in het centrum van Assen.

Oproep aan NAF-leden om aan dit weeknd mee te doen !!! We verzoeken alle NAF leden om mee te doen aan alle onderdelen tijdens dit weekend. Ook de recreatieve Naffers die we allen bij tochtens zien: schrijf je in ! De step-estafette en het criterium in Assen centrum zijn kort en super om aan mee te doen. En ook de tijdrit over de Afsluitdijk is gewoonweg een mooie tijdrit om je grenzen te verleggen. Blijf in beweging en sport mee tijdens dit gezellige weekend.

Estafette team = 3 personen Stel je eigen estafette team samen. Vraag de buren, vrienden, familie om mee te steppen. Mensen die abosoluut geen team samen kunnen stellen schrijf je toch want in dat geval formeert de NAF teams van individuele aanmelders.

Overnachting via NAF Via het inschrijfformulier op www.autoped.nl/eurocup2006 kun je ook aanvinken dat je wilt overnachten. De NAF zorgt dan voor de overnachting en ontbijt. Breng wel je eigen slaapzak mee. (Kosten ca. 19,- euro p.p. op basis van een slaapzaaltje van 12 bedden in Camping de Zeehoeve te Harlingen.

Kickbike huren

Daarna gaat er een stepcriterium van start (30 minuten +1 ronde). Op 8 april steppen we de tijdrit over de Afsluitdijk. Schrijf je nu in. Inschrijven en meer info www.autoped.nl/eurocup2006 Voor inschrijving t/m 29 maart! Vrijdag 7 April 2006 - Assen (centrum van de stad) 16.30 tot 17.30 uur - afhalen startnummers in Restaurant ‘De Poort van Assen’ (Adres: Weierspoort 27, 9401 DX Assen) Deelnemers/teams zonder step kunnen een Kickbike huren.

18.00 uur start Step-estaffette van Assen (eurocup) -

Iedereen kan deelnemen ook lokale en funteams (13 jaar en ouder) 7,7 km (9 ronden va 860 m) in totaal telt mee als eurocup estafette Wisseltechniek: 1 step die wordt doorgegeven 3 personen per team (gemengde teams gelden als herenteam).

19.00 uur start Step-criterium (nafcup en eurocup) -

Iedereen kan deelnemen (13 jaar en ouder) Afstand: 30 minutes en 1 ronde (cadetten, senioren, veteranen) 19.40 uur: Huldiging (Locatie: start/finish) 20.15 uur: Diner 21.00 uur: Vertrek naar Harlingen (Camping de Zeehoeve). 23.15 uur: Avond slaapmuts(toost) bovenop de Zeedijk

Zaterdag 8 april 2006 13.00 uur: start tijdrit over Afsluitdijk (nafcup en eurocup) -

Iedereen kan deelnemen (13 jaar en ouder) Start locatie: buiten Den Oever op de Sluizen van de Afsluitdijk. Finish locatie: Camping de Zeehoeve Harlingen. Afstand: 38 km Senioren, Junioren en Veteranen. Afstand: 22 km Cadetten (13 t/m 14 jaar), geen pupillen categorie. Huldiging na afloop wedstrijd

www.autoped.nl/eur

Tijdens alle onderdelen in dit stepweekend kan er een Kickbike gehuurd worden. Dus heb je vrienden of kennisen meld ze aan.

10


De opening van de NAF-cup 2005

Assen

Afsluitdijk tijdrit

Inschrijven en route beschrijving zie www.autoped.nl/eurocup2006 Organisatie: 06-53869770 naf@autoped.nl

rocup2006

11


Uit onze redactie

Steptraining, een eerste verkenning. In dit eerste deel over steptraining een verkenning van de verschillende factoren die van invloed zijn op de inhoud van de training. In volgende artikelen zal ik proberen enkele factoren verder uit te werken om zo tot mogelijke richtlijnen voor de trainingspraktijk te komen.

Allereerst is het begrip training of steptraining een breed begrip. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende soorten training zoals onder andere training met en zonder de step, krachttraining, trainingsprogramma’s voor de stepsprintnummers, de (extreme) duuronderdelen of een onderscheid in een programma voor de weg, de cross en het stepsleeën. Deze lijst kan verder worden uitgebreid met periodisering van de training in week-, maand- of jaarprogramma’s waarbij rekening moet worden gehouden met het wedstrijdprogramma (bijv. de NAF-kalender) en of er ook in de wintermaanden aan (stepslee)wedstrijden wordt deelgenomen. Om tot een goed en passend trainings-

programma te komen is het allereerst belangrijk je te realiseren met welk(e) doel(en) je de stepsport beoefend. Wil je fit worden en blijven en beoefen je de sport als recreant of neem je deel aan wedstrijden en wil je het uiterste

trainingen. Het verschil tussen 2x en 6x in de week trainen ligt hierbij voor de hand, maar ik doel met name ook op de kwaliteit van de training. Doe je het steppen als sport of trainingsvorm erbij, of is het je hoofdactiviteit?

"...het is een misverstand dat degene met het meeste ontwikkelde uithoudingsvermogen de duurwedstrijd wint..." uit jezelf halen. Je huidige (hoge) wedstrijdniveau verbeteren of je bestaande recreatieve fitheidsniveau handhaven maakt uiteraard veel verschil, denk alleen al aan de inhoud en de omvang van de

De informatie in dit artikel (en volgende) zal vooral interessant zijn voor wedstrijdsteppers die hun sport serieus nemen en waarbij prestatieverbetering voorop staat of voor die steppers die meer willen halen uit de trainingstijd die ze hebben of een begin willen maken met wedstrijdgericht trainen. Bij deze verkenning ga ik uit van de sprintnummers zoals gebruikelijk op de NK en de marathon op de NK-afstand. Het stepsleeën en het crossen worden grotendeels buiten beschouwing gelaten, deze onderdelen worden op dit moment nog (te) weinig in Nederland in wedstrijdverband beoefend. (maar zijn als trainingsvorm uitermate interessant!) Het trainen met als doel een stepprestatieverbetering kunnen middels de volgende driedeling worden opgedeeld in:

Trainingsvormen op de step: -

technieksteptraining sprintsteptraining duursteptraining intervalsteptraining fartleksteptraining

Trainingsvormen zonder step, de alternatieve trainingsvormen, hiervoor komen verschillende activiteiten in aanmerking 12


die variëren in de bewegingsverwantschap met steppen (de mate waarin de sportbeweging overeenkomt met de uiteindelijke doelbeweging het steppen). In willekeurige volgorde: - hardlopen/loopband - racefietsen/mountainbiken/ hometrainer/spinning - rolskieën/langlaufen (op kunstskibaan) - skeeleren/schaatsen - crosstrainer/elliptical trainer Voor het krachttrainen kunnen we het volgende onderscheid maken: - krachttraining met vrije gewichten - krachttraining op vaste apparatuur - krachttraining met elastische weerstand - krachttraining met de gym- of Swissball - combinatievormen Voor een juiste afstemming van de training op de sportbeweging is een (bewegings)analyse van wat er nu exact tijdens het steppen in bijvoorbeeld anatomisch en fysiologisch opzicht gebeurd belangrijk. Bestudering en analyse van videobeelden van goede wedstrijdsteppers kan hierover gedeeltelijk duidelijkheid verschaffen (komen tot een ideaaltypische wedstrijdtechniek). Door analyse van de (ideaaltypische) stepbeweging kan ook de training geoptimaliseerd en gericht aan zwakke punten gewerkt worden. Bij deze analyse zijn een aantal basisprincipes uitgangspunt. De snelheid

die gehaald kan worden op de step wordt bepaald door: - de stepper zelf - het materiaal Het materiaal buiten beschouwing gelaten oefent de stepper zelf invloed op de snelheid uit door: - het aantal stepbewegingen per tijdseenheid (frequentie) - de kracht van de afzetbeweging - zijn lichaamshouding (aerodynamica). Alledrie de genoemde factoren worden ook beïnvloed door de steptechniek. Denk hierbij bij de frequentie aan de uitvoering van de beenbeweging (lange beenpendel of knieinzet bijvoorbeeld) en

de snelheid en timing van de beenwissel. Bij de afzetkracht is onder andere de vraag bij welke manier van afzetten een optimaal spiergebruik mogelijk is. Bij de lichaamshouding gaat het om een compromis tussen een zo gering mogelijke luchtweerstand, een goede afzet mogelijk maken en een goede overbrenging van de afzet op de step. Vooral dit laatste aspect verdient aandacht. Bij techniek- en krachttraining loont het de moeite om veel tijd aan buik- en rompspieren te besteden. Een stijver frame en voorvork hebben niet veel zin als bij de afzet een groot deel van de energie verloren gaat door absorptie van de romp en armen. Bij het steppen is in

Advertentie

www.2wielerverhuur.nl Fietsen èn steppen door heel Nederland!

2Wielerverhuur is gevestigd in Utrecht en we hebben op dit moment maar liefst 60 Kickbikes in verhuur (en dat aantal wordt binnenkort zelfs uitgebreid wordt naar 100 steps). We bieden veel arrangementen voor zowel een paar uurtjes als een hele dag, gecombineerd met lunch of diner, vaartochten, bezoek aan musea's en andere activiteiten. Verder brengen (en halen) we de steps op locatie door heel Nederland! De Rijnstreek 2wielerverhuur tel. 06-51682805 | info@2wielerverhuur.nl

13


Vervolg steptraining een 1e verkenning...

veel richtingen beweging mogelijk van de romp en het bekken waardoor gemakkelijk energieverlies optreed. Meer over rompstabiliteit in een volgend artikel over krachttraining.

ging. Om echt sterker te worden is ook een behoorlijke overload nodig. In dit spanningsveld is het moeilijk de goede krachtoefenstof samen te stellen.

Misverstand over krachtraining Door krachttraining kunnen de drie eerder genoemde factoren aanmerkelijk verbeterd worden en daarmee wordt je dus sneller. Het is een misverstand dat je door krachttraining te doen langzamer zou worden. Ook duursteppers kunnen veel baat hebben bij een juist uitgevoerd en gedoseerd krachtprogramma. Het is ook een misverstand dat degene met het meest ontwikkelde uithoudingsvermogen de duurwedstrijd wint. Bij een onderzoek onder topmarathonlopers bleek dat die lopers met het grootste uithoudingsvermogen (uitgedrukt in VO2max, de maximale zuurstofopnamecapaciteit) niet de wedstrijden wonnen. Techniek en kracht met een goed (her)gebruik van energie blijkt meer doorslaggevend te zijn. Het moeilijke van een goed krachtprogramma is de juiste dosering (overload wil zeggen dat spieren zwaarder belast worden dan gebruikelijk waardoor een beoogd trainingseffect optreedt) en opbouw van het programma en het allerbelangrijkst: de specificiteit. Hiermee wordt bedoeld dat de krachtoefeningen een hoge bewegingsverwantschap moeten hebben met de doelbewe-

Een tweetal praktijkvoorbeelden: steppen met enkelgewichtjes heeft een hoge specificiteit maar slechts een geringe overload. Diepe kniebuigingen met een halter (squats) een grote overload maar slechts een geringe specificiteit. Buikspieroefeningen in een krachtapparaat (abdominaltrainer) een grote overload maar een geringe specificiteit. Medecinbal (verzwaarde bal voor krachtoefeningen) vangen en stoten zittend op een Swissball maakt en een grote overload op de buikspieren mogelijk en is meer specifiek omdat rompbewegingen naar alle richtingen gecorrigeerd moeten worden zoals bij het steppen. Hierover een volgende keer meer.

Uithoudingsvermogen op de step Uiteraard speelt een goed ontwikkeld uithoudingsvermogen een grote rol bij de duurwedstrijden. Dit uithoudingsvermogen kan niet alleen verbeterd worden middels duurtrainingen. Andere trainings-

vormen zijn nodig om het uithoudingsvermogen volledig te ontwikkelen en te verbeteren. Afwisseling in trainingsvormen en in zwaarte van training (het periodiseren) voorkomt ook overtraining en maakt de training plezieriger. In een volgend artikel suggesties voor de steptrainingspraktijk en hoe te testen om vooruitgang vast te stellen, een omslagpunt te bepalen voor de trainingspraktijk en de training te evalueren. Dit testen dient zo specifiek mogelijk te gebeuren, een afstandzwemmer heeft bijvoorbeeld een goed ontwikkeld uithoudingsvermogen maar zal op de Coopertest, een 12-minuten looptest, niet tot zijn recht komen. Naar mijn idee bieden bijvoorbeeld de Zoladztest en de Conconitest uitgevoerd op de step goede mogelijkheden voor evaluatie en optimaliseren van de training. (hierover later meer) Terugkomend op specificiteit van training nog het volgende: bij het zoeken naar alternatieven voor het trainen op de step, bijvoorbeeld in de wintermaanden, speelt diezelfde specificiteit een rol als beoogd word dat de training een meerwaarde moet hebben voor de stepprestatie en niet alleen maar voor “de afwisseling� dient. Uithoudingsvermogen is in dit kader ook specifiek in die zin dat het niet los gezien kan worden van spiergebruik en spieruithoudingsvermogen. Denk hierbij aan het eerder genoemde voorbeeld van de zwemmer. Van spinning wordt je dus goed in spinning maar de meerwaarde voor het steppen zal geringer zijn dan bijvoorbeeld bij het trainen op de crosstrainer. Het uithoudingsvermogen zal in beide gevallen verbeteren maar meer overdrachtswaarde hebben op de crosstrainer omdat het spiergebruik meer overeenkomt met de uiteindelijke sporten doelbeweging: het steppen. In de volgende artikelen zal achtereenvolgens ingegaan worden op krachttraining, trainingsvormen op de step en zonder step en in het laatste artikel in deze serie zal een poging gedaan worden de steptechniek in kaart te brengen.

RenĂŠ Elzinga 14


Steppen door het Twentse land

De Smokkel(step)route 2006 Stepteam Twente heeft besloten dit jaar geen stepwedstrijd te organiseren maar een extra steptocht. Op zondag 23 april 2006 vindt de “Smokkeltocht op de step” met een lengte van 85 km plaats in Twente. We starten vanaf het FBK Stadion te Hengelo, we gaan over verharde en onverharde wegen richting Lonneker. Vanaf Lonneker gaat de tocht door het historische Dinkelgebied. Vervolgens rijden we richting Oldenzaal tot St. Plechelmusbasiliek. Van Toon en Karel Borghuis, zij kijken trots en fier naar hun Plechelmus, de prachtige basiliek in het centrum van Oldenzaal. Dan steppen we richting de Tankenberg een mooie heuvel achtige natuur gebied. Zoals in elke katholieke streek zijn ook hier veel oude kapelletjes onderweg, voor de pelgrim om tot bezinning te komen. Step je verder net buiten Oldenzaal kom je bij het “Theekoepeljte”. Op de top van de 85 m hoge Tankenberg. Dit is het hoogste punt van Overijssel. Dan gaan we richting het natuurgebied Roderveld in de buurt van Rossum. Hier kunt u even uitblazen bij het Uitblaascafe (Officiële naam: Cafe ‘t Peuleke).

Singrave Het natuurgebied “Singrave” ligt +/- 5 km verder. Hier treft u een prachtig kas-

teel aan, ook treft u hier een prachtige watermolen aan. Singrave staat bekend om zijn mooie landschap. Het is de moeite waard om hier u lunch pauze te nemen Na dat u genoten heeft van het mooie landschap step u door richting Denekamp. Aan de rand van Denekamp komt u bij het oudste natuurmuseum van Nederland “Natura Docet”. Ten zuiden van Denekamp komen langs een kaarsmakerij, hier steken we over richting Beuningen. Vlakbij de Dinkel is het restaurant Florilympha, met een mooi terras. Ideaal voor een tussen stop. Langs deze route treft u ook oude kapelletjes aan. Volg de weg richting De Lutte.

Tussen De Lutte en Losser komen we in het prachtige natuurgebied “Duivelshof”. In de omgeving van Losser kunt u deze tegel tegenkomen. Deze tegel staat symbool voor de Losserse folkloristische groep De Böggelrieders. Wordt hier gebruikt als richtingaanwijzer in een wandelroute. Na Losser komen we bij Overdinkel, hier treft u het Smokkelmuseum aan. Hier kan, mee gereisd gezelschap dat niet deelneemt aan de “smokkeltocht” zich een paar uren leuk vermaken. Daarna gaat het richting Lonneker en weer terug richting FBK stadion te Hengelo. Tijdens deze tocht is er voldoende gelegenheid om het e.e.a. te nuttigen op eigen kosten. Het dragen van een helm is het advies. Dragen van een helm voor deelnemers t/m 16 jaar is verplicht. Alle deelnemers nemen deel aan de steptocht op eigen risico. Houd je verder aan de geldende verkeersregels. Remmen op de step is verplicht. Vertrek: FBK Stadion te Hengelo. Hier kan in het moderne Atletiek en Voetbal trainingscomplex gedoucht worden. Starttijd: 10:00 uur Tijdsduur : ± 6uur Afstand: Plm. 85 km. Plaats: Omgeving oost Twente. Inschrijfgeld: Voor NAF-leden € 5,Niet NAF-leden € 7,50 Organisatie: stepteam Twente www.stepteamtwente.nl E-mail: stt@stepteamtwente.nl

15


De Stentor januari 2006

De knipsel pagina

16


Een van de publicaties in de lokale kranten in de Kop van Overijssel. Het team Selles Kamperzeedijk is inmiddels uitgebreid met 2 leden. ..." pers is iets wat je continue moet onderhouden".. 17


Avonturen van step groep Heerenveen

De Zondagmiddagsteppers Teake heeft de middelen, Sybren de winnende ideeën. Volgens Teake zouden ze samen Harley Davidson kunnen zijn. ‘Nee, nee Rolls Royce!’ Hier een ingezonden stukje door de Zondagmiddagsteppers. Deconstructie

door tijdens de wintermaanden. Sybren

Tsssssss.’ Hij schraapte zijn keel voor de

Teake was meestal tweede en Sybren

zou binnenkort de onderkant van ZIJN zolen

nep. ‘Cobra’s spugen gif!’ siste hij. ‘Daar.’

eigenlijk altijd eerste. Met steppen. Met

zien. Eens.

Klonk, metaal op metaal. De zwaardstep kwam neer op de in een reflex omhoog

vrouwen. Met bier drinken. Als Sybren niet eerst werd met steppen, met vrouwen of

Het staal was al een dag eerder gekocht en

gezwaaide Cobra. Een aanval langs de

met bier drinken dan kwam dat omdat hij

het was nu alleen nog een kwestie van het

andere kant. Klonk, nogmaals metaal op

een lekke band had. Als Teake niet tweede

op maat zagen en aan elkaar bakken. Dat

metaal.

werd, kwam dat omdat hij een lekke band

was de inschatting van hun laswerk: bak-

had. Gek genoeg als Sybren niet eerste

en braadwerk. Hoewel de steps dezelfde

De derde uithaal van Teake miste de Cobra

werd, werd Teake dat ook niet. Er was spra-

basismaten zouden krijgen zou er uiterlijk

door een stap opzij van Sybren maar raakte

ke van iets eenzijdigs overdrachtelijks.

toch nog wel wat verschil zijn. Teake pre-

de betonnen vloer. Een heftige beving ging

fereerde, overeenkomstig zijn inborst, de

door zijn arm. Van de pijn moest hij bijna

meer klassieke recht toe recht aan stijl en

loslaten, maar herstelde zich voordien. Iets

Het was het idee van Teake geweest om

Sybren, overeenkomstig de mode,

te fanatiek zwaaide nu het stepzwaard

zouden dan hiermee in het nieuwe step-

de meer wat vlottere gebogen

rakelings langs Sybren omhoog. Deze

seizoen aantreden: ‘Als een soort team.’ Zo

stijl. Maar het op maat zagen

schrok en deed een stap achterwaarts. ‘He

samen twee nieuwe steps te bouwen. Ze

zou ook Teake mooi aan een winnende step weten te komen, had hij zich bedacht. Het verschil tussen hen beiden zou toch ergens aan

bleek nog geen eenvoudige klus.

ninja, rustig!’ zei Sybren nu en maakte als

Met alleen een handzaag vlotte het

tegenreactie een zwaaiende beweging met

niet zo. Pas na een halve dag zagen en

de Cobra. Hij miste Teake’s hoofd maar niet

bijvijlen waren de stukken stepstaal te pas.

zijn bril. Doordat de bril niet meteen Teake’s hoofd

moeten liggen. Maar er was meer tussen hen beiden wat volgens Teake

Mislukt Klingon zwaard

verliet zag Sybren hoe Teake eerst zijn

tot een succes zou kunnen leiden: Teake

Na de door Teake beschikbaar gestelde

ogen sloot, zijn mond in de beweging

had de middelen, Sybren de winnende

‘eenvoudige doch voedzame’, volgens

meeging, toen zijn hoofd afwendde en zijn

ideeën. Volgens Teake zouden ze samen

Sybren ‘karige’, lunch, werden de stuk-

bril afvloog. Teake had daardoor precies de

Harley Davidson kunnen zijn. ‘Nee, nee

ken staal tot werkelijke stepframes gelast.

valrichting van de bril kunnen volgen, ware

Rolls Royce!’ verbeterde Sybren. Teake kon

Teake constateerde dat de vorm hem aan

het niet dat hij een bril ook echt nodig had.

deze verbetering ook nog wel verteren: hij

een zwaard deed denken, of een variatie

zou hem na vijf seizoenen tweede gewor-

op, of een mislukt Klingon zwaard. Sybren:

De bril belande niet op zijn pootjes, vlakbij

den te zijn, op de eerst volgende race eens

‘Die van mij lijkt met de gebogen buis

de zwaardstep. Het onverwoestbare glas

een lesje leren. Hij trainde ook al stiekem

meer op een cobra. Een cobra step! En dan

bleek bekrast geworden. Teake was ziedend.

met de tong als verwijzing naar de vork!’

Hij nam zijn zwaardstep ter hand en hield deze boven zijn ontbrilde hoofd. Zonder ver-

Sybren stak zijn tong

der iets verbaals toe te voegen belande de

uit. Uitgedaagd nam

schuin oplopende voorbuis op het hoofd van

Teake zijn zwaard ter

Sybren. Klonk. Metaal op beton. De Cobra

hand. Hij voelde de

step viel uit Sybrens handen. Deze zakte

zwaartekracht werken

toen door zijn knieën. Greep vervolgens naar

en klemde een deel

Teake’ benen en viel hier toen bezijden van,

onder zijn arm. Toen

precies op de bril. Teake zette zijn geschoei-

porde hij Sybren. Deze

de voet op het hoofd van Sybren: ‘Ninja’s

reageerde aanvankelijk

dragen geen bril.’

niet, boog en kwam toen met de Cobra ter hand omhoog:

John Bosma Stepgroep Heerenveen

18


Wegens succes herhaald!

8 juli 2006 wees er bij!

Van een traditie kan bij een 2e keer natuurlijk nog niet gesproken worden, maar de deelnemers aan de 1e stepdag in Vilsteren waren zo enthousiast dat een herhaling

Stepdag Landgoed Vilsteren

niet uit kon blijven. De stepmiddag is op 8 juli 2006 en vindt plaats op en rond het circa 1.000 hectare grote, particuliere Landgoed Vilsteren gelegen tussen Ommen en Dalfsen in het schitterende Overijsselse Vechtdal. De dag begint met een korte steples met

parkeerplaats naast de kerk midden in Vil-

natte hooilanden en “woeste” gronden) en

o.a. behendigheidsoefeningen.

steren.

het landgoederenlandschap (park, lanen,

Daarna is er een toertocht. Er wordt eerst

Voor mensen die er een weekendje uit van

buitenplaats e.d.). Wat Vilsteren daarnaast

met iedereen in rustig tempo een route van

willen maken beschikt het landgoed over

echt uniek maakt in Nederland is het feit

ca. 15 km gereden met onderweg hier en

een kampeerterrein. Hier zijn ook warme

dat het hele dorp Vilsteren met zijn huizen,

daar uitleg over het landgoed en de omge-

douches. Voor mensen met een eigen step

kerk, school, herberg, molen en boerderijen

ving. Voor de meer ervaren steppers is er

bedraagt het inschrijfgeld € 2,-

deel uitmaakt van het landgoed.

daarna nog een tocht van ca. 25 km. Het is

NAF leden hoeven niets te betalen. Het beleid van het landgoed is er op gericht

niet verplicht aan beide onderdelen mee te doen. Je kunt ook bijvoorbeeld kiezen voor

Zoals gezegd ligt Landgoed Vilsteren in het

het evenwicht tussen de verschillende

alleen de toertocht.

Overijsselse Vechtdal. Dit is een prachtig

functies (bos, natuur, landbouw, recreatie,

Mensen zonder step kunnen een Kickbike

gebied met aan beide zijden van de rivier

cultuurhistorie) te handhaven. Dit leidt tot

huren (10,- euro per step, wel minimaal

de Vecht veel verschillende landschappen.

een kleinschalig en zeer gevarieerd land-

een week van te voren opgeven).

Het gebied kent vele fiets-, wandel- en zelfs

schap bestaande uit landerijen, bossen,

kanoroutes. Landgoed Vilsteren is één van

natuurterreinen, romantische wandelpaden,

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

de tien grootste particuliere landgoederen

bijzondere bomen, diverse uitzichtpunten,

in Nederland. De geschiedenis gaat terug

historische boerderijen e.d.. Bij dit alles

- 11.30 uur, een korte steples met o.a.

tot in de 13e eeuw.

staat de cultuurhistorie hoog in het vaandel. Elementen uit verschillende tijden zoals de

behendigheidsoefeningen. - 13.30 uur, na de lunch start van de toer-

Het beeld van het landgoed wordt gevormd

“zeven alleetjes”, de “kurkentrekker” en

tocht. Routekaarten zijn aanwezig.

door een combinatie van het zogenaamde

de “kluizenaarshut” worden als een levend

De startplaats van alle onderdelen is de

esdorpenlandschap (boerderijen, akkers,

geschiedenisboek gekoesterd. Toch is Vilsteren geen openluchtmuseum. Ook een landgoed moet om te kunnen overleven met

Deelnemers aan de editie 2005

zijn tijd meegaan.

19

Al met al bieden de stepdag en de omgeving zowel de beginner als de gevorderde stepper voldoende uitdaging. Meer informatie over de stepdag, inschrijven e.d. kan bij Hugo Vernhout 0653315091, e-mail info@landgoed-vilsteren. nl. Het landgoed heeft ook een website

www.landgoed-vilsteren.nl


Rekken en strekken, de zin en onzin voor de In dit vervolgartikel meer over dat wat er wetenschappelijk is aangetoond op het gebied van stretchen. Aan de hand van een artikel van G. van der Poel, inspanningsfysioloog en een autoriteit op dit vakgebied bekijk ik de inzichten die dit op kan leveren voor de steptraining. van de vermindering van bewegingsuitslag die gedurende een training ontstaat. Of dit blessures voorkomt en hoe dit gebeurt, is nog geen duidelijkheid.

Stretchen is voor veel sporters een vast onderdeel van de trainings- of wedstrijdroutine. Over het hoe en waarom van stretchen leven er verschillen van mening. Wat is er nu daadwerkelijk aangetoond over stretchen? In deel 1 kwam aan bod de ‘wetenschappelijke onderbouwing’ van de verschillende vormen van stretchen, het effect van stretchen op de ‘lenigheid’ van een gewricht en de relatie met blessurepreventie. In dit deel 2 de invloed van stretchen op spierpijn, op kracht en snelheid en eventueel nieuwe richtlijnen voor de (step)trainingspraktijk.

Spierpijn en beschadiging.

Spierverkorting Er wordt in de sportpraktijk gezegd dat bij regelmatige sportbeoefening ‘spieren de neiging hebben tot verkorten’. Vaak met vermelding van gewoon foute, zeer kromme en/of super simplistische redeneringen. Belangrijk is om duidelijkheid te hebben over onderscheid tussen veranderingen op korte of op langere termijn! Op langere termijn (weken/maanden): Het basisprincipe bij regelmatige sportbeoefening is: ‘Een spier heeft de neiging zich aan te passen aan wat ervan gevraagd wordt’!. Dus (eenzijdige) fitnesstraining waar vaak kracht geleverd wordt in verkorte positie zal inderdaad een prikkel zijn voor de spier om zich ‘om te bouwen’ naar de lengte die daarbij past. Nieuw weefsel wordt aangelegd als er vaak kracht wordt geleverd in verlengde positie. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat op langere termijn de spierlengte zich volkomen natuurlijk aanpast aan wat er van gevraagd wordt in de trainingen. Het idee dat lange spieren per definitie beter zijn dan korte spieren is onzin. De (sportspecifieke) functionele lengte is waar het om gaat! Bij veelzijdige training, bijv. steppen

èn fietsen, zal de spierlengte zich aanpassen naar een ‘compromislengte’ . Het is pertinent onzin dat spieren ‘vanzelf steeds korter worden’. Er wordt net gedaan alsof je zonder stretchen steeds stijver en stijver zal worden en tenslotte als een soort gipsmummie in je bed ligt!

Op korte termijn, bijv. het effect van één training: Onderzoek heeft aangetoond dat de bewegingsuitslag na een voetbaltraining kleiner is dan ervoor. Ook 24 uur na de training was de bewegingsuitslag nog wat kleiner. Is dat de spier die ‘verkort’ is? Het gevoel kennen we natuurlijk allemaal voor het einde van een stevige (kracht)training. De spieren voelen leeg, gezwollen en ‘stijver’. Ook de volgende dag voel je dit. Je bewegingsuitslag is wat kleiner. Volgens vd Poel is dit deels te wijten aan wat zwelling en verhoogde druk. Misschien wat verhoogde rusttonus (spanning). Bij volledig herstel verdwijnt het probleem echter op geheel natuurlijke wijze. In hetzelfde onderzoek vond men wel iets wat een grote uitwerking heeft gehad. Door contract-relax stretchen als toevoeging aan de warming-up bij dezelfde voetbaltraining waren er na de training géén afnames meer te vinden van bewegingsuitslagen ! Dus door stretchen vóóraf ‘compensatie’

Hoe zit het met het effect van stretchen op het wel of niet optreden van spierpijn? Het preventieve effect van stretchen op ‘vertraagde’ spierpijn (de spierpijn die na 24/48 uur merkbaar wordt) is in studies onderzocht. Samenvattend wordt er in de meeste studies geen duidelijke vermindering gevonden in de mate van spierpijn door stretchen. In een proefschrift wordt gevonden dat spierpijn minder sterk optreedt als je een combinatie van warmup èn (contract-relax) stretchen èn massage vooraf toepast. Voor enkel en alleen stretchen geld dat er geen duidelijk bewezen preventief effect op spierpijn is. Bij de spierpijn die 24/48 uur na een inspanning is te voelen is er op microscopisch niveau stevige beschadiging waar te nemen. Deze beschadiging is gelukkig niet blijvend, de weefsels herstellen uiteindelijk volledig. Daarvoor is wel enige tijd nodig. Onmiddellijk na een training waar flinke spierpijn uit zal ontstaan zijn er bijvoorbeeld krachtsverliezen geconstateerd tot 50% van de maximale kracht. Het herstel van kracht begint na ong. 24 uur.Het volledig herstel kan echter oplopen tot 10 dagen! Naar de mening van vd Poel zal stevig stretchen tijdens spierpijn de beschadiging of het herstel niet verbeteren. Integendeel, je ‘trekt de boel alleen maar verder kapot (cq verhoogt de druk)’. Dezelfde redenering gaat ook op voor de herstel periode na elke training! Tijdens elke training zullen microscopische beschadigingen ontstaan, maar op veel kleinere schaal. Het principe blijft hetzelfde. Stevige stretchen ná de training zal de beschadiging niet verminderen! Integendeel. Dus 20


(step)trainingspraktijk in principe niet stretchen ná de training! Hoogstens licht statisch stretchen als tonusverlaging of algemene ontspanning het doel is!

Ontspanning, Rekkracht en Rekpijn. In het eerste deel werd duidelijk gemaakt dat het basisidee ‘hoe meer ontspannen de spier, hoe groter het effect op bewegingsuitslag’ niet opgaat. Ook tijdens contract-relaxvormen van stretchen is er sprake van hogere spiertonus dan in rust. Toch zijn deze vormen van stretchen minstens zo effectief voor het vergroten van bewegingsuitslagen als statische stretchen.

Risico’s Bij normaal uitgevoerde contractie-relaxstretchen en/of stretchen met behulp van het aanspannen van antagonisten blijkt; de waargenomen ‘reksensatie en/of rekpijn’ is hoger als bij statische stretchen. Samengevat: Er blijkt jammer genoeg geen sterk bewijs voor de preventie van blessures en spierpijn door stretchen. Stretchen ná inspanning lijkt in het algemeen af te raden.

Presteren In het eerste deel was de constatering dat elke stretchensvorm effectief is voor het vergroten of behouden van een bewegingsuitslag en geen duidelijke onderbouwing voor een preventief effect van stretchen op blessures en spierpijn. Wat is een eventueel effect op het fysieke pres-

21

deel 2

tatievermogen. Heeft stretchen een effect op eigenschappen als kracht, snelheid en coördinatie? Bij statische of contract-relax zijn er nog twee mogelijkheden: De ‘rekfase’ kan passief worden uitgevoerd. Dus van buitenaf, bijvoorbeeld door met je handen je been naar je romp te brengen. Een actieve ‘rekfase’ betekent dat je door het aanspannen van je spieren probeert zover te komen dat je ‘rekt’. Dus door aanspannen van antagonistische (tegengestelde) spieren.

Kracht In de literatuur is niet veel daadwerkelijk onderzoek naar de invloed van stretchen op kracht te vinden. Maximale isometrische (= statische) en maximale concentrische (samentrekkende) kracht met lage snelheden worden niet beïnvloed door statische stretchen of contract-relax stretchen. De meeste sportvormen zijn echter niet statisch! Het gaat veel meer om de snelheid of versnelling die door krachtslevering bereikt kan worden (zo ook bij steppen).

Snelheid Onderzoekers vonden dat een programma van één week 3 keer per dag verend stretchen of 3 x per dag contract-relax stretchen de maximale hoeksnelheid van het strekken van de heup verbeterde bij ongetrainden. Een ander onderzoek liet een groep van 12 (ongetrainde) middelbare scholieren 7 weken lang een intensief statisch stretchensprogramma volgen. Er

werd een toename van de hoeksnelheid van kniestrekking geconstateerd. Deze conclusies kunnen interessant zijn bij het trainen geven aan nog relatief ongetrainde steppers. Kun je deze effecten ook bij goed getrainde sporters (steppers) verwachten? Kun je met stretchen de snelheid van complexere bewegingen verhogen? Daar is nog niet zoveel ‘harde’ informatie over beschikbaar. Er is gekeken of de 100m-tijden bij hardlopen veranderde door het toevoegen van een statisch stretchensprogramma aan de training. Dit gebeurde niet. Er is dus geen bewijs dat bij goed getrainden de snelheid van complexe bewegingen door stretchen kan worden verbeterd. Mijn insziens gaat dit laatste vooral op bij de steptechniek met een spitse knieinzet die we bij hogere snelheden en de betere steppers terugzien. Bij de langere pendel zijn er meer spieren op een statische wijze bij de stepbeweging betrokken en zou de uitkomst anders kunnen zijn. Wat is er bekend over de invloed van de verschillende vormen van stretchen op de coördinatie?

Explosieve kracht en coördinatie Bij een onderzoek onder 29 sportstudenten en 17 wedstrijdatleten (sprinters) werd er na een warming-up van 10 minuten inlopen ± 6% hoger gesprongen dan zonder warming-up. Als er na de warming-up statisch werd gerekt (12 standaard oefeningen onderlichaam, 20 sec. per oefening), dan werd het positieve effect weer bijna teniet gedaan! Geconstateerd werd: een afname van de sprongprestatie met ± 4%, een lagere afzetkracht en negatieve veranderingen in de snelheid waarmee die kracht op- en afgebouwd werd. De onderzoekers hebben de groep ook nog een keer éérst statisch laten stretchen en daarna 10 minuten inlopen. De resultaten bevestigen het beeld. Er werd minder hoog gesprongen als bij alléén warming-up. Maar hoger dan bij statisch stretchen vlak voor de sprongen. In veel explosieve sporten is dit al vaker bemerkt en wordt er weinig statisch gestretcht. Toch is lang niet iedereen zich bewust van dit idee. >>>


Vervolg rekken en strekken ...

Praktijk Statische stretchen voldoet bij explosieve/snelkracht niet aan de trainingswet van de specificiteit. (oefeningen die sterk gelijken op de sportbeweging) Dit geldt dus o.a. voor alle pittige sprongvormen, high-impact aerobics en wat mij betreft het steppen op hoge snelheid! Er is geen ontspannen spier, maar juist een “warme, snelle spier met een redelijke spankracht” nodig! Bovendien is er bij veel bewegingen zoals ook bij steppen geen sprake van ‘extreme’ bewegings-uitslagen. Het idee van het ‘spieren langer kracht laten leveren’ heeft in dit geval weinig met de realiteit, de bewegingsuitslag tijdens de werkelijke sportbeweging en dus met stretchen te maken. Als er in de training op de sprintafstanden, intensieve intervaltraining (of wedstrijd, bijv. NK sprint, tijdrit korte afstand) dus sprake is van het leveren van veel (explosieve) kracht. dan niet (vlak) vooraf stretchen. En zeker niet statisch. De afstand maar zeker ook de intensiteit waarmee gestept wordt (krachtsinzet van de beweging, ratio van de beenwissel) speelt hier een rol. In bijvoorbeeld de fitnessruimte kan dit als regel gelden bij oefeningen op >80% van de maximale kracht.

Hardnekkig Toch blijf je in de praktijk en in de populaire bladen hardnekkig kreten tegenkomen als: “Een gerekte spier kan meer kracht leveren” .Dit volgens het principe

hoe langer de spier, hoe meer kracht die spier kan leveren. Maar heeft dit wel iets te maken met de realiteit van een gecoördineerde (sport)beweging? Heb je iets aan meer spierlengte en grotere hoeken? Wil je bij tweebenig springen inveren tot op je billen? Nee, dat kan zonder problemen al. Als je het doet spring je absoluut niet hoger. Integendeel! Er is dus vaak helemaal geen behoefte aan een ‘lange’ spier. Alleen bij krachtlevering in extremere hoeken en dat is bij steppen niet het geval.

Wat doet stretchen nu precies? Daarover zijn de meningen nog steeds verdeeld. Er zijn onderzoekers die concludeerden dat de bewegingsuitslag toenam omdat de tolerantie voor pijn en een grotere rekkracht toenam! Het gaat bij blessures, of het nu om acute of juist om overbelastingsblessures gaat, niet zozeer om het (telkens) ‘weerstaan’ van kracht, maar om het (telkens) weerstaan van kracht x snelheid! Dus over piekvermogens. Daarover zeggen de onderzoeken tot nu weinig. Er is dus tot op heden nog geen sluitend verhaal of bewijs hoe en waarom stretchen blessures zal voorkomen.

Reversibiliteit Welke uiterste houdbaarheidsdatum zit er aan de verschillende vormen van stretchen? Oftewel: hoe snel verlies je eventuele effecten van gerichte lenigheidstraining als je stopt? Onderzoekers keken 3 en 6 weken na afloop van een trainingsprogramma naar een aantal (passieve) bewegingsuitslagen. Er was 6 weken 5x per week

verend, statisch of op contract-relax wijze gestretcht. De effecten van 6 weken lenigheidstraining bleken na 6 weken niks doen nog niet geheel verdwenen. Verend stretchen bleek wel ‘minder goed houdbaar’ als statisch of contract-relax stretchen.

Afweging Op basis van alle informatie en de conclusies kan een nieuwe afweging worden gemaakt hoeveel tijd u wilt inruimen voor stretchen. Vergeet daarbij niet dat stretchen voor vele sporters een standaard onderdeel is in de voorbereiding op de inspanning die geleverd gaat worden. Het is vaak een soort ritueel. Het kan in teamvorm worden gedaan of juist individueel. Voor sommigen is het een concentratiemoment op wat komen gaat. Bovendien is het best prettig. In de keuze hoeveel tijd er wordt besteed aan stretchen zijn dit natuurlijk argumenten die je laat meewegen.

Richtlijnen Naar aanleiding van alle informatie die G. vd Poel sinds 1987 over stretchen heeft verzameld komt hij tot het advies om de accenten bij het gebruik van stretchen bij prestatie-sport iets bij te stellen. Na een eerste deel warming-up licht en kort 1 x 3 á 4 sec. statisch te stretchen als controle op ‘hoe stijf je vandaag bent’. Statisch omdat dit veilige, eenvoudige en bekende oefeningen zijn. Kort omdat hiervoor niet langer nodig is. Als er explosieve of plyometrische bewegingsvormen volgen dan verder met een specifieke warming-up die daarbij past. In ieder geval nooit vlak voor de trainingskern uitgebreid statisch stretchen! Is tijdens of voor de training/les juist ontspanning gewenst, dan kan wel langer worden gerekt. Is tijdens of voor de training/les vergroting van bewegingsuitslagen een bewust trainingsdoel dan minimaal 3 x per week elke oefening 2x 10/15 sec. Verend, statisch of contract-relax, ze zijn op langere termijn alle drie effectief. Voor het ‘bijhouden’ van de bewegingsuitslag is 1 á 2x per week 2x 10/15 sec per oefening vaak voldoende. Bij veelzijdig bewegen is het ‘bijhouden’ vaak geen noodzaak. 22


Conclusie 9: Wil je een spier langer maken, laat dan in verlengde positie kracht leveren. Conclusie 10: Door stretchen in de warming-up voorkom je een afgenomen bewegingsuitslag in de 24 uur na de training. Conclusie 11: Stretchen heeft geen duidelijk bewezen preventief effect op spierpijn. Conclusie 12: Als je spierpijn hebt, niet stretchen!

Conclusie 13: Niet stretchen ná de training Conclusie 14: Hoe groter de rekkracht, hoe groter het risico op beschadigingen. Dus stretch rustig, niet stevig! Conclusie 15: Stretchen heeft geen duidelijke invloed op statische kracht. Conclusie 16: Het is bij ongetrainden mogelijk om de maximale noeksnelheid bij rechttoe-rechtaan bewegingen in een gewricht te verbeteren met alle vormen van stretchen. Conclusie 17: Statische stretchen kort voorafgaand aan sportvormen waar explosieve kracht wordt gebruikt vermindert het presteren (een klein beetje)! Conclusie 18: Stretchen zal weinig bijdragen aan het verbeteren van de doorbloeding. Actief bewegen wel.

Hink-stap-steppen op de maan De laatste column in de serie Grootspraak

Ook ik weet er niet meer aan te ontkomen; een chronisch tekort aan tijd. Ik wil van alles, maar heb maar de tijd voor een klein gedeelte hiervan. Gevolg; mijn things-to-do-lijst bevat ondertussen een manjaar aan klusjes en wordt elke week langer. Hoe kan dat nou? Er zijn jaren geweest dat ik tijd had om elke avond achter de buis of in de kroeg te hangen. Het leven was overzichtelijk en voorspelbaar: Elke avond te veel bier op en te laat naar bed. Ik heb ook het idee dat vroeger de hobby’s een stuk overzichtelijker waren: Je ging achter een bal aanrennen iets onzinnigs verzamelen. Natuurlijk waren er mensen die tijd hadden om een modelspoorbaan op hun zolder aan te leggen met een dienstregeling waar de NS jaloers op mag wezen. Maar dat is niet meer van deze tijd: veel te saai! Alles moet sneller, flitsender en aparter zijn. Dus weg met elektrische treintjes op 6 volt. Wil je indruk maken dan heb je een magneetzweeftrein in je achtertuin. Wanneer je niet zoveel ruimte in je achtertuin hebt dan is een metro met ook wel oké. Ben je aan het hockeyen op kunstgras? Acuut mee stoppen! Ga een snorkel kopen en onderwaterhockeyen. Daar kan je tenminste nog mee aankomen op feestjes. Ook bungeejumpen uit een heteluchtballon is niet verkeerd. Stillevens schilderen? Dacht het niet, hè! Geef je op voor de cursus religieuze cartoons tekenen. Daar maak je pas indruk mee. Hoe zit het met steppen? Is dat ‘hot or not’? Een gewetens-

23

Conclusie 19: Toename in (passieve) bewegingsuitslag bereikt met verend stretchen verliezen we het snelst. Dit is een samenvatting van een uitgebreid artikel van G vd Poel over dit onderwerp. Voor degenen die meer willen weten raad ik het boek ‘Rek in prestaties’ van deze auteur aan. In de komende edities van AM wil ik ingaan op andere onderwerpen binnen de trainingspraktijk zoals periodisering van step(kracht)training en (step)krachttraining. René Elzinga Voor suggesties of extra informatie over behandelde onderwerpen of trainingspraktijk: rene@autoped.nl

GROOTSPRAAK

Niet stretchen direct na een stevige training. Ook niet stretchen tijdens spierpijn. Als er sprake is van stijve spieren of je voelt je ‘algemeen’ erg gespannen dan is juist ontspanning gewenst. Dán is meer tijd en aandacht voor statische stretchen dus prima.

vraag. Het is nog steeds een ongebruikelijke sport waarmee je kan aankoDoor E.W de Groot men op een feestje of in de kroeg. Maar is het dan ‘hot’? Ik denk niet dat de step zelf zo ‘hot’ is, maar de dingen die je er mee kan doen kunnen dat wel zijn, zoals een IJsselmeerronde, een crosscountrytocht of een eurocupwedstrijd steppen. Ook valt er te denken aan: Geocoach-steppen (schat zoeken met behulp van een GPS en een autoped), downhillsteppen (met een step van een steile berg af), snowboardsteppen (van een piste af met een step die twee korte snowboards heeft i.p.v. wielen). Er zijn nog talloze andere dingen te bedenken, die met een stepachtig apparaat uitgevoerd kunnen worden. Zo zit ik nog te wachten tot dat de waterstep verkrijgbaar is bij de betere autopedwinkel. Er is dus veel te doen. Dit werd in 1983 door Toontje lager al gezongen: “Ik heb nog zo veel doen. Ik moet nog hink-stapspringen op de maan. Zo veel te doen.” Veel willen doen betekent dat je niet alles kan blijven doen. Dat betekent voor mij dat ik stop met deze column en ik mij ga richten op het schrijven van de reglementen voor de NAF. Met vriendelijke stepgroet, Erik Note redactie: omdat Erik zich op de regels gaat richten, zoeken we dus een nieuw column schrijver. Aanmelden : redactie@autoped.nl


Brabantsbont komt op stoom

Primeur step winterserie 2005-2006 het was super... Stepteam Brabantsbont is een vooruitstrevende stepclub die iedere keer met nieuwe step ideeën probeert te komen, om het steppen zo breed en aantrekkelijk mogelijk te maken.

Zo hadden wij in november 2005 de primeur van de eerste step winterserie in Nederland. Een serie van 5 steptochten,

Deelnemers na een bakkie koffie hier klaar aan de start van de 4e Winterserie tocht.

elke 2e zondag van de maanden november, december, januari, februari en maart, star-

Voor iedere tocht werd naar alle regionale

deelnemers en waar ze ook van hebben

ten ‘s morgens om 10.00 u, een vooraf uit-

kranten en ook omroep Brabant een mailtje

genoten, aldus de reacties.

gezette route van +/-40km. Aan deze nieu-

gestuurd met de gegevens van deze tocht,

De laatste tocht 12 maart en was maar 36

we uitdaging hebben we lang gewerkt, er

en iedere keer stond het wel in de krant

km lang, dit omdat deelnemers die 4 van de

moest veel reclame via het Autoped Maga-

of op “Uit in Brabant”, een rubriek van

5 tochten hebben gereden een herinnering

zine, de lokale radio en kranten gemaakt

omroep Brabant. Zelfs van de derde tocht

ontvangen aan deze eerste succesvolle win-

worden. Zo zijn we meerdere malen gebeld

was een verslag afgedrukt in de krant met

terserie.

door LTV radio voor live gesprekken per

de kop IJSKOUD STEPPEN kompleet met

Afgelopen 12 maart stepten er 18 steppers

telefoon over het steppen algemeen en

foto. Wel kicken om deze jonge sport zo

mee. Veel deelnemers uit alle hoeken van

deze winterserie, nu kregen we het gevoel

onder de aandacht te krijgen. Daar doen

het land zijn naar Sprang Capelle gekomen

dat het zeker ging lukken.

we het toch voor.

voor de stepwinterserie. Zonder hun was er nooit een winterserie geweest. Bedankt

LTV Radio

De 1e tocht hadden we 6 deelnemers, de

daarom alle deelnemers dat jullie dit mede

We zijn zelfs een keer uitgenodigd in de

2e tocht 50 % meer, 9 deelnemers, en de

tot een succes hebben gemaakt!!

studio voor een gesprek tijdens de uit-

3e een echte ijskoude wintertocht, bijna

Ook leverde deze winterserie 4 nieuwe

zending over het wel en wee in de step

100% meer, 17 deelnemers waarvan er

leden op voor stepteam Brabantsbont waar

wereld. Deze hebben we met twee handen

maar liefst 3 uit Nieuw Zeeland kwamen

wij natuurlijk ontzettend blij mee zijn. Dat

aangegrepen en onze stepsport enorm

(toevallig op vakantie ) en nog nooit van

wil zeggen dat er dus wel animo voor is en

gepromoot. Wij zijn de mensen van LTV

steppen hadden gehoord als sport en

radio hiervoor dan ook erg dankbaar.

daarom de uitdaging aangingen om het eens te proberen. De 4e tocht zouden we weer met een 15 tal deelnemers zijn, maar ook onze stepsport is niet immuun voor het griepvirus dat door

wij onze promo tour steevast door gaan zetten en vooral nu de jeugd aan gaan boren en warm maken voor deze schitterende sport. Nogmaals dank aan alle deelnemers voor dit succes. Groetjes John en Gijs Stepteam Brabantsbont.

Nederland waarde, waardoor we op de zaterdag ervoor 6 afmeldingen kregen. Jammer maar helaas, dan maar met 9 steppers de kou in.

Rood wit geblokt online! Vanuit de redactie voegen we er aan toe dat onlangs de melding binnenkwam dat de website van stepteam Brabantsbont deze week online is gekomen.

We hadden voor iedere tocht een nieuwe route uitgezet wat het aantrekkelijk hield voor de

www.stepteambrabantsbont.nl Geheel in eigen rood-wit-blok stijl. Zie afbeelding hier links.

24


Voorjaars teampresentatie

Stepteam Made is klaar voor seizoen 2006 De bezetting van Stepteam Made voor het komende seizoen is bekend. Zoals de fanatieke wedstrijdsteppers wel weten, hebben we nu twéé jeugdleden. Ons nieuwe jeugdlid Rick heeft vorig jaar het team al goed versterkt door verschillende wedstrijden te winnen. Dit jaar zijn we dus in bijna alle categorieën aanwezig, alleen bij de senioren dames nog niet. Het steppen zit in Brabant echt in de lift. De laatste jaren beginnen er in Brabant meer evenementen te ontstaan. Zoals N.K.Sprint in Breda, N.K. Estafette in Hooge Zwaluwe, Stepseries georganiseerd door Brabants Bont, Steptocht Dongen, steptocht Rotterdam-Den Hout. En dit jaar organiseren we ook de nieuwe promo steprace tijdens de Oranjeronde in het centrum van Made 29 April 2006. U bent u welkom om mee te steppen. Wij van Stepteam Made wensen jullie dit jaar heel veel stepplezier toe en hopen dat we u binnenkort bij een van deze of andere evenementen te ontmoeten Stepteam Made www.stepteammade.nl

oooranjestepronde Voor de mensen die niet naar de eurocup in Duitsland willen is er een leuke steprace op za. 29 april 2006 in Made. En als deze race aanslaat zou dit in de toekomst wel eens een NAF-cup kunnen worden, maar zover is het dit jaar nog niet.

In tegenstelling tot de andere onderdelen zijn de stepraces ook toegankelijk voor volwassenen (zowel lokale deelnemers als NAF-leden). De wedstrijden worden verreden op een parkoers dat volledig is afgezet in het centrum van Made.

Op 29 april organiseert de wielervereniging de Pedaalridders de Oranjeronde die bestaat uit een aantal wedstrijden voor de jeugd van Made. Dit zijn onder andere: een dikke banden race, skeeler wedstrijd, en dit jaar dus ook stepraces.

Programma: 14.15 uur Jeugdraces (plaatselijk en NAF) over 30 minuten en 1 ronde. 14.55 uur lokale steppers over 20 minuten en 1 ronde. 15.25 uur Senioren/junioren 15+/vete-

ranen criterium over 1 uur en 1 ronde. Prijsuitreiking na de wedstrijd. Inschrijving via de website (zie onder) Bij vooraanmelding t/m 22 april 5,00 euro p.p. Bij na-inschrijving op 29 april aan meldtafel 1 euro p.p. extra. Organisatie: (0162) 68 04 10

www.stepteammade.nl/oranjeronde 25


Het WK op de step de voorbereidingen zijn begonnen... Er heeft zich inmiddels al een enthousiaste club van 13 Naffers gemeld voor het WK steppen bij de NAF. En ook gaan daarnaast ook nog een handje vol begeleiders mee. De steppers: Arend vd Velde, Ilse & Marc Ypma, Rene Elzinga, William & Yolanda van Geloof, Gerben Koridon, Hermien Koers, Eric van der Meide, Arnold Tuinman, Peterina vd Molen, Rik vd Molen en Thijza Brouwer. De vluchten zijn inmiddels geboekt. Suomi here we come!

Het nuttige met het aangename verenigen; Vakantie en WK (zelf bepalen wat het aangename is). De meeste van ons hebben de afgelopen maanden de step waarschijnlijk alleen gezien, wanneer ze in de schuur moesten zijn om de fiets te pakken. Misschien dat anderen toch actief zijn geweest, en zijn blijven trainen of een aantal keer hebben meegereden met de winterserie van Sprang Capelle. Voor mij en alle anderen begint het nieuwe stepseizoen met het naderen van het voorjaar. Het begint nu weer een beetje te kriebelen en zoals voorgaande jaren willen we, Ilse en ondergetekende, ook dit jaar weer meedoen aan het WK steppen. Dit jaar vindt het WK steppen plaats in Helsinki Finland. De vakanties zijn aangevraagd en goedgekeurd dus kunnen we nu beginnen met de voorbereidingen. Het betreft hier niet alleen de keus van transportmiddel, maar ook het trainen hoort bij een goede voorbereiding. We hebben deze winter niet stilgezeten, alleen de step is er niet of nauwelijks aan te pas gekomen.

Het stepvirus Ik ben gegrepen door het stepvirus, een virus wat gezondheid bevorderend werkt. Nadat ik ben begonnen als soigneur voor Ilse tijdens haar stepwedstrijden nemen we nu vaak gezamenlijk deel aan wedstrijden en het komt zelfs voor dat ik alleen naar wedstrijden ga. Vorig jaar hebben we het EK steppen in Italië gecombineerd met onze vakantie en dat is ons goed bevallen. We hebben daarom besloten om het dit jaar maar weer te doen, mede omdat het in Scandinavië plaatsvindt; een deel van Europa waar we nog niet zijn geweest

Erwin Borremans, the head-organiser tijdens het WK in FInland Omdat er misschien meer mensen zijn die het wel een uitdaging vinden om eens een keer aan een grote internationale wedstrijd deel te nemen volgt hieronder een aantal reistips ter voorbereiding. Tijdens de voorbereiding kun je zo tegen een aantal problemen aanlopen. Ten eerste, welk vervoermiddel kies je, de auto of het vliegtuig? Het vliegtuig is snel en kan goedkoop zijn, zeker als je vroeg boekt, bijvoorbeeld via blue1 op www. blue1.com. Je bent dan wel beperkt in de hoeveelheid bagage die je mee kunt nemen, en het kan dan wel handig zij om ter plekke een auto te huren. Wij zullen ervoor kiezen om met de auto te gaan. Als je met de auto gaat, dan moet je zeker 2 dagen reistijd aanhouden (heen) en 2 dagen terug. Daar wij het rustig aan kunnen doen, willen we op de heenreis in drie dagen via Puttgarten, Kopenhagen en Malmö naar Stockholm rijden en vanaf Stockholm met de veer-

boot naar Helsinki. Naast de benzine en overnachtingskosten onderweg, zijn er nog bijkomende kosten voor brug of overtocht Denemarken - Zweden en de kosten voor de overtocht van Zweden met de auto naar Finland. Wat ook kan is met de boot naar Helsinki via Duitsland (rechtstreeks bootverbinding) maar daar heeft men slechte ervaring mee. Je zit vrij lang op de boot en de lowbudget hutten zijn niet echt comfortabel. Dan kun je beter iets meer betalen, te weten dat je ook nog onbewust veel geld uitgeeft tijdens de tocht op de boot. Want alles is er duur en je verveelt je best. Tenzij je van lezen houdt Van Zweden naar Finland varen is een stuk korter dan vanaf Duitsland naar Finland. Je kunt kiezen voor de boottocht Stockholm naar Turku en dan nog een stuk rijden of misschien zelfs wel steppen naar Helsinki. Rechtstreeks van Stockholm naar Helsinki kan ook. Tussen Stockholm 26


Overijssel 2006

en Finland vaart Viking line waarvoor via Seabridges (www.seabridges.com) reserveringen gedaan kunnen worden. Ook kan je met Silja Line naar Finland, maar hiervoor moet je mailen of bellen met Voigt Travel in Naarden. Voor meer informatie: VOIGT TRAVEL Tel. +31-(0)35-6990322 Fax +31-(0)35-6990329 E-mail: info@voigt-travel.nl URL: www.voigt-travel.nl Als je in Finland met de auto gaat rondreizen, zijn de kustplaatsen wel mooi. Voor echt oude cultuur hoef je niet te gaan, de oudste stad is 700 jaar oud (Turku). Toch heeft het land best wel wat te bieden op het gebied van cultuur en historie, maar een beetje voorbereiding is dan wel aan te raden In Helsinki ligt wel een eilandje dat lijkt op de Finse versie van het Zuiderzee museum. Het is een zeer goed bewaard gebleven vestingcomplex uit de 18e eeuw. Er wordt niet alleen wapentuig tentoongesteld (eigenlijk minimaal), maar zeker ook vele ander oudheidkundige zaken. Uiteraard mag een bezoekje aan het Olympisch stadion met het museum niet ontbreken. Ligt toch op de route naar de jeugdherberg. Niet heel spectaculair, maar zeker de moeite waard. De markt ‘s ochtends in het centrum aan de haven in Helsinki is ook leuk te bezoeken. Veel bosvruchten, vis, traditionele zaken en ook spul zoals rendierhuid etc. vergeet dan niet de oude

overdekte markt ook mee te pakken, anders mis je heel veel leuke winkeltjes. Wat ook een aanrader is, zeker als je van cultuur houdt, een dagtrip vanuit Helsinki haven met de boot naar Tallin in Estland. Andere bezienswaardigheden onderweg is het Zweedse Stockholm met het Wasa museum in het centrum. De meeste Finnen raden aan om het merengebied ten noorden van Helsinki te bezoeken. Echter voor een ieder die niet tegen muggen kan, veel anti muggen spray meenemen. Het is een mooi natuurlijk land, dun bevolkt, uitgestrekt, veel bossen en alles best goed geregeld. Betalen kan met de euro en pinnen kan vrijwel overal. Snelwegen zijn goed. Wegen vrij ruim opgezet. In het Olympisch stadion in Helsinki zit een jeugdherberg (www.stadionhostel.com) hier zal een delegatie van Kamperzeedijk verblijven. In oost Helsinki zit 1 grote stadscamping (goede faciliteiten en bomen etc. zeker geen stadscamping zoals in Nederland). Bij deze camping stopt de metro vlak voor de buitenpoort en die metro rijdt naar het centrum. Dit is best

een aardige camping en ligt naast een wijk met een supermarkt op een schiereiland. Als je nog vragen hebt ga dan langs bij de ANWB. Tot slot wil ik iedereen veel succes wensen bij de voorbereidingen op zijn of haar wedstrijden het komend seizoen. groet, Marc Ypma

NAF-secretariaat: Indien er nog mensen zijn die meewillen die kunnen zich nog melden. Men moet in dat geval wel zelf de reis boeken omdat de inschrijfdeadline voor het boeken via de NAF al reeds voorbij is. Wel even inschrijven via de NAF. Kijk voor meer informatie op www.autoped.nl/digibrief/WK-2006.html Programma WK steppen 2006: Vrijdag 4 augustus 2006 16.00 uur: Opening 17.00 uur : Sprintonderdelen en estafette

Zaterdag 5 augustus 2006 14.00 uur: Cross steprace: 30 min. 16.00 uur Sauna en zwemmogelijkheid 18.00 uur Eten & outdoor party.

Organisatie team WK Finland augustus 2006 27

Zondag 6 augustus 2006 11.00 uur : start stepmarathon 42,195 km 14.00 uur Sauna in Oittaa´s outdoor centre 15.30 uur eten en eindhuldigingen.


Kicksled Sunday Zondagsijs in Nederland

Perfekt ijs op het Engelse werk bij Zwolle

1 dag was het ijs dik genoeg in januari...

Kicksledfever, dat begon voor mij op donderdag 26 januari. Op de pc op het werk, kwam een rood knipperend envelopje te voorschijn. Een mailtje van een collega die luidde: “Maandag schaatsen, het gaat goed vriezen als ik alle weerkaarten bekijk. Hoge druk hier en lage druk daar. Kortom … schaatsen”. Nou is deze collega amateur weerman, dus hij kijkt op veel kaarten en is eigenlijk ook mijn mannetje als het over ijs gaat.

Even bij hem langs voor verdere uitleg en

het ijs nog niet op of we trokken bekijks.

de foto mocht zetten. Tuurlijk mag dat. Na

dat was positief. Terug op mijn werkplek

Spikes werden aangedaan en tijdens het in

wat informatie gegeven te hebben, reden

moest de boel in gang gezet worden.

elkaar zetten van ons voertuig kregen van

we nog wat rond en merkten toen dat het

De voorzitter van de stepsleecommissie

allerlei vragen en positieve reacties. Men-

ijs wat zachter en natter werd. Althans

kreeg als snel van mij een sms en meteen

sen mochten even testen en keken toe hoe

gevaarlijker. Terwijl ik nog een praatje aan

ook maar voor de zekerheid een mailtje

wij zouden gaan rijden.

het maken was met wat mensen op het ijs, barste dit onder mij. Het gaatje wat we in

erachter aan. De webmeesteres van www. autoped.nl werd ook ingelicht voor een

Snel het ijs op en het eerste rondje maken.

het begin zagen was wat groter geworden

extra newsflash. Die dag waren op drie

Heerlijk dat gevoel van afzetten, glijden en

en het water kwam er langzaam doorheen.

verschillende lokaties de werkprestaties niet

de wind in je gezicht. De balansen moesten

Dit was helaas het teken voor ons dat we

hoog. Druk contact over waar en wanneer

bij sommige nog worden gezocht op de

na dik twee uur kicksledfunday at kick-

op het ijs was onze grootste en belangrijk-

kicksled, maar na een tweede rondje zit het

sledsunday moesten afnokken.

ste taak die dag. Uiteindelijk aan het einde

bij iedereen goed. Bijpraten met de rest die

De spikes werden uitgedaan en de kicksled

van die dag kwamen we op de zondag uit.

ook al gegaan zijn of nog moeten leverde

ingeklapt.

Zaterdag ging de voorzitter nog even bij de

de ouderwetse verhalen op over afzetten,

locatie kijken, keurde het goed berichtte de liefhebbers en toen was het nog een spannend nachtje slapen.

welk been favoriet is en waar je al naar uit moest kijken. Hier en daar werd een klein

Na ijspret hoort natuurlijk iets warms in de maag. In Zwollywood namen we bij de Belgische Keizer nog maar een warme choco-

gaatje in het ijs ont-

’s Avonds werd er zelfs

dekt. Niet erg, maar

al over een NK gespro-

opletten is het wel.

ken, maar dat was

Rondje na rondje

na iets teveel Sourcy

zoevend over de

rood en cola lights.

ijsvlakte wisten de meesten wat

Zondag 29 januari, ik word wakker met een kouwe kop. Dan weet ik genoeg, want dan is het onder nul geweest (nee ik vertel

er in Nederland te weinig was. IJS, IJS en nog eens IJS. Teamgenoten van ons kwamen langs om te kijken

niet hoe dat komt). Vanuit IJsselmuiden,

en maakten meteen even foto’s van ons

Genemuiden en Kampen zijn er 5 mensen

om het heugelijke moment vast te leggen.

in vliegende vaart onderweg naar Zwolle.

Toen we bezig waren met een groepsfoto

Om bij de uiterwaarden van de IJssel bij het

kwam er een fotograaf aangelopen, eigen-

Engelse Werk te gaan stepsleeën. We waren

lijk gegleden, en die vroeg ons of hij ons op

28


lademelk en spraken meteen af dat we de

in wat promotie op veel gelezen Friese

want het kan zo zijn dat we het ijs op gaan.

maandag weer gingen.

weblogs en een artikeltje in de Leeuwar-

Mis die kans niet!!!!

der Courant. En in Utrecht hoorden we die

Kicksledgreetings, Eric van der Meide

Maandag 30 januari, word wakker met een

zondag al dat er eentje pech had met zijn

warme kop. Het is niet gaan vriezen is mijn

stepslee, zijn ijzer was doormidden gebro-

Wilt u op de hoogte worden gehouden

conclusie. Op mijn werk loop ik meteen

ken.

van de allerlaatste nieuwtjes op stepslee-

naar mijn collega, hij kijkt bedenkelijk en

Aan de stepsleecommissie zal het niet lig-

gebied: mail uuw 06-nummer door naar

zou later op de ochtend het trieste nieuws

gen, maar we zijn afhankelijk van de natuur

gerben@autoped.nl. U krijgt dan de meest

brengen dat we het ijs niet meer op kun-

en die is niet altijd gewillig. Dus mocht het

actuele nieuwtjes op uw mobiel. Zo hoeft u

nen.

vriezen, houd dan de berichten in de gaten,

echt nooit wat te missen.

Zit achter mijn pc, bel iedereen op om te cancelen. En dat is niet leuk voor iemand van de stepsleecommissie om dat te doen. Was voor die dag meteen genezen van mijn kicksledfever. De enige koorts die leuk is om te hebben. Nadat ik klaar was hoorde ik op mijn radio de Boomtown Rats…..I don’t like Mondays……..hoe zou dat toch komen na zo’n leuke zondag! Overigens waren wij Kamperzeedijkers niet de enige in Nederland die het ijs zijn opgegaan. In Friesland ging men ook het ijs op en trok met de aandacht, wat resulteerde

Een aantal Naffers op een uiterwaarde van de IJssel bij Zwolle - januari 2006

Ik step de pen door! Dag steppend Nederland, Ik ben Petra Brocke, 40 jaar en als een blok gevallen voor het fenomeen autoped. Als kind had ik natuurlijk een step maar ik was me er niet van bewust dat ook volwassenen gewoon nog legaal mogen steppen. Vorig jaar september organiseerde mijn werkgever een uitje naar een outdoor activiteitencentrum waar je je kon inschrijven voor een steptocht. Dat leek me leuk. En dus trokken enkele collega’s samen met mij de stoute schoenen aan en belandden op een step. Wat me meteen opviel was dat het fun is. Neem de step en je moet lachen. Je voelt je gewoon weer een beetje een spelend kind. Ik was compleet verkocht en heb zelfs de eigenaar van het centrum gevraagd of ik er niet één van hem mocht kopen. Hij verwees me gelukkig naar internet waar ik vele mooiere exemplaren voor het uitzoeken had. Naast dat het vooral heel leuk en anders is biedt steppen mogelijkheden voor wel 29

wat lichamelijke arbeid om het voorzichtig uit te drukken en daar was ik toch ook wel naar op zoek als ex-hardloper. Ik zocht iets wat er qua intensiteit op leek, maar niet dezelfde belasting veroorzaakte op mijn spieren, pezen en rug. De step bleek ideaal, bleek al na enkele verkennende tochtjes door Zoetermeer en omstreken. Helaas is er een kink in de kabel gekomen en wordt mijn geduld aardig op de proef gesteld. Het lot besliste dat ik eerst moet afrekenen met een ernstige, zij het volstrekt ongevaarlijke en goed behandelbare ziekte. Daar zit ik nog helemaal middenin. De ziekte heeft tot gevolg dat ik me nog niet teveel mag inspannen en heeft tevens een fnuikende invloed op mijn conditie. Niet gemakkelijk voor een op bewegen ingesteld mens met een net ontdekte passie. Maar ik volg alles op de voet en geniet van alle verhalen. Mijn start zal wat langer op zich laten wachten, ik moet van wat verder komen, maar

ik ga een keer die finish halen. Daar heb ik alle vertrouwen in mede dankzij jullie grote enthousiasme ben ik compleet verslaafd. Met vriendelijke groet, Petra Brocke Ik step de pen door aan Wenda Zuiddam


Onze geliefde vervoermiddel

Pimp my Kickbike Oh nee hé, niet weer een zinloos Pimp programma waar volkomen zinloos en tegen alle financiële regels in een vervoersmiddel bruut 'verkracht' wordt aangezien dat geheel in de trend van deze tijd is. Gelukkig u bent momenteel in het autoped magazine aan het lezen, en zoals u van ons gewend bent doen wij niet aan zinloze verkwisting van door noeste arbeid verdiende euro’s. Laat staan het ‘verkrachten’ van een door ons zo geliefd vervoermiddel… Nee wees gerust, u kunt rustig doorlezen want ik wil het namelijk gaan hebben over het zinvol verbeteren van uw autoped… en misschien nog wel beter, hoe dit haalbaar is zonder dat het een vermogen kost. (en een aantal optie’s als de euro’s geen probleem zijn). We beginnen met een “standaard” Kickbike Racer… niks mis mee, een mooi stukje techniek waarmee je zonder problemen vele plezierige kilometers maken kunt. Hoe kunnen we dit verbeteren? In deze en komende AM’s gaan we kijken hoe we dit aanpakken kunnen…

De voorzijde: Het voorwiel. Het standaard Kickbike wiel is helemaal geen slecht wiel. Door het gebruik van vaste industrielagers in de naaf loopt hij mooi soepel en zijn de lagers simpel af te stellen en eventueel te vervangen. Ook de velg is een nette halfhoge dubbelwandige aluminium velg waar weinig op aan te merken is. Enige punt van kritiek is misschien dat hij ietwat aan de gewichtige kant is, maar dit heeft nauwelijks invloed. Mijn advies: als het niet teveel kosten mag, gewoon laten zitten…Mocht u dit advies in de wind willen slaan, dan zijn er uiteraard talloze leuke wielen te verkrijgen. Waar je dan op letten moet is voornamelijk je budget en je persoonlijke smaak. Er zijn echt legio wielen te krijgen die allemaal prachtig zijn en lekker soepel draaien. Een carbon wiel is bijzonder fraai, maar hoeft niet altijd licht te zijn!! Let bij een wiel met carbon spaken o.i.d. ook op de after-sales van de fabrikant. U kan zich voorstellen dan een dergelijk wiel moei-

lijker (en dus kostbaarder) is om bij een eventuele schade te herstellen. Ik persoonlijk hou ervan als het voorwiel en het achterwiel ‘matchen’ bij elkaar… Bij een wielrenfiets is dit natuurlijk geen enkel probleem, maar een achterwiel van een Kickbike is met zijn 18 inch toch een vreemde verschijning in wielerland. Dit is dus ook zeker een factor om rekening mee te houden. Op het achterwiel kom ik in een volgende AM uitgebreid terug.

is het niet alleen een aerodynamisch wiel maar ook een stijf wiel… Daarnaast natuurlijk erg fraai. Het gewicht van het voorwiel is 890 gram.

Aangezien racewielen standaard als set worden aangeboden heb ik hieronder ook enkele sets uitgelicht. U kunt ervan uitgaan dat de prijsverdeling doorgaans 65/35 (achter- & voorwiel) is. Mavic Ksyrium SCC SL 2 (www.mavic. com) De duurste van dit trio. Dit wiel is volledig van aluminium, dus ook de spaken! Het voordeel van alu spaken is een lager gewicht en hogere stijfheid in het wiel. Gewicht van het voorwiel is 660 gram schoon aan de haak.

Shimano WH-R 560 (www.shimano.nl) Een voorwiel van 771 gram met slechts 16 spaken

Campagnolo Vento (www.campagnolo. com) Met een velg hoogte van 24mm

Meer winst is naar mijn mening te halen in het rubber rond dit wiel. Er zijn talloze soorten, kleuren en maten banden te koop die allemaal rond het Kickbike wiel passen. Belangrijker is om te gaan kijken wat u voor een stepper bent. Kiest u voor comfort? Minder kans op lekrijden? Of wilt u juist een zo laag mogelijke rolweerstand? Allemaal factoren waar rekening mee gehouden moet worden bij de keuze van het juiste rubber. Hierover zijn talloze testverslagen te vinden op internet of in de (fiets)bladen. Overweegt u dus een nieuwe band op uw Kickbike, pluis dan deze testverslagen door, laat u adviseren bij uw fietsspeciaalzaak of mail uw verzoek naar 30


arnold@autoped.nl. Uiteraard is een ‘grote stepbandentest’ ook een optie, maar dat misschien voor een volgende editie van het AM.

Tecklenburg stepcross 45 km

De voorvork Een Kickbike Racer heeft standaard een stalen 28” vork die naast een relatief hoog gewicht ook een vrij ruime afstand tussen kroon en band heeft. Dit is natuurlijk ideaal voor de meer recreatieve stepper, want hierdoor komt de voorzijde van de framebuis veel minder vaak in contact met het asfalt. Echter voor het snellere en sportievere gebruik zal het raadzaam zijn om de originele vork te vervangen voor een lager race exemplaar. Hierdoor komt vooral de voorzijde van de treeplank dichter bij de grond (let wel op de uiteindelijke grondspeling) waardoor automatisch je standbeen minder hoeft door te buigen. Nu zijn er in voorvork land vele modellen vorken te koop, de een nog exotischer als de ander. Heel erg mooi natuurlijk, en als je het bedrag ervoor over hebt… meteen doen! Je step oogt meteen veel flitsender, en je zal merken dat met name de serieuze sporter ineens heel anders naar je steppie kijkt…. Maar laten we wel zijn, ik noemde eerder dat ik ook het budget in de gaten houden zou. Carbon is natuurlijk erg fraai, maar het kan ook een stukje goedkoper en net zo doeltreffend. Doorgaans elke fietsenzaak kan u meerdere optie’s bieden. Zo is er bijvoorbeeld een nette 28” lage stalen racevork verkrijgbaar in dezelfde chroomkleur als de Kickbike Racer! Een perfecte match dus. De prijs van deze vork zit op ongeveer € 30,valt reuze mee toch?

Mochten de euro’s geen punt zijn dan staan hieronder nog een paar leuke aanbevelingen… 31

Zondag 2 april 2006 wordt de prachtige maar pittige Tecklenburg stepcross gestept. Look HSC SL - € 399,(www.lookcycle.com)

Ritchey Pro Carbon - € 299,(www.ritcheylogic.com)

Gass Oboro - € 149,(www.gass-project.com)

Let wel bij het bestellen van een vork op de maat van de balhoofdbuis. Een Kickbike frame (met uitzondering van de Downhill) biedt alleen ruimte aan een 1 inch vork!! En dus niet een 1 1/8 inch wat tegenwoordig een veel gebruikte maat is. Dit was het 1e “Pimp my Kickbike” deel. In een volgende editie wil ik met u de voorbouw belichten. Welk balhoofdstel is sterk genoeg voor de korte balhoofdbuis van de Kickbike? Welke rem zorgt voor de betere vertraging? En welke stuurpennen en bochten zijn er zoal te koop? Houd het Autoped Magazine 2 van 2006 in de gaten!

Vanuit Rheine (vlak over de Duitse grens) start de tocht rond 10.30. De route gaat over ‘der Hermannsweg’, een honderd jaar oud wandelpad in het bos over de heuvelkammen van het Teutoburger Wald in Duitsland. Inschrijfgeld: EUR 5,- voor NAF-leden en EUR 7,50 voor niet NAF-leden (inbegrepen een ‘Tasse Kaffee’ onderweg in Brochterbeck) de gezamenlijke lunch in Tecklenburg is voor eigen rekening. Vertrek: gezamenlijk vertrek per auto om 09.30 uur vanaf Hotel van der Valk, A1 bij Hengelo (terug om plm. 17.00 uur). Start tocht in Tecklenburg om plm. 10.30 uur. Afstand: Plm. 45 km. zeer zwaar terrein over stijle bospaden. Uitrusting: Helm verplicht, eten/drinken, brede banden aanbevolen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Parcours: ruige paden, goed te bereiden met terreinbanden of een band met grof profiel. Organisatie: StepTeam Twente Inschrijving of informatie: E-mail: pajac.wigbers@home.nl Tel. voor deze tocht 074-2919903 of 06-24546870

www.stepteamtwente.nl


Skeeler-organisatie Oude Pekela organiseert 13 mei een steptocht! Een nieuwe steptocht op de kalender en een enthousiaste organisatie. Van begin af aan zit de stemming er in. Nu de steppers nog. Alles is goed geregeld in Oude Pekela. Pak je step en step mee! Graag willen wij ons eerst even voorstellen aan u. Van origine zijn wij een skeeler organisatie die aan gesloten is bij Skatebond Nederland (SBN).

Elk jaar organiseren wij een tweetal skeeler-evenementen, één met een lengte van 120 Km door het Groninger landschap, en de tweede tocht is een Internationale skeelertoertocht die verreden wordt in een weekend met een totale lengte van 240 Km. Naast het skeeleren willen we er steeds iets nieuws bij organiseren. Zo ook het steppen wat bij ons is binnen gekomen via Stepteam Brabantsbont uit Sprang Capelle. Deze jongens hebben ons zo gestimuleerd om toch maar eens aan deze sport te gaan denken. Vandaar dat wij de Nederlandse Autoped Federatie (NAF) hebben benaderd. We hopen deze steptocht tot een succes te maken en te het steppen promoten ook in deze regio van het noorden. Ons inziens zijn beide sporten zowel het skeeleren als het steppen recreatieve sporten. De steptocht zal door het mooie toeristisch aantrekkelijke gebied van Westerwolde gaan dat rijk is aan natuur schoon. Deelnemers kunnen dan op eigen gelegenheid hun tempo bepalen. Na 25 km is er een pauze stempelplaats bij de boswachterij in Sellingen. Route beschrijving wordt verstrekt bij inschrijving.

Zaterdag 13 mei 2006 de eerste Smurfit Kappa Attica Steptoer-tocht.

Rustpost: na ± 25 km steppen Vergeet onderweg niet je startkaart te laten stempelen bij de stops. Anders geen aan-

Smurfit Kappa Attica Skeeler Organisatie Oude Pekela Organiseert i.s.m. NAF, Judover, Zempo en MIOS ‘93 Blijham & vele vrijwilligers de 1e Smurfit Kappa Attica Steptoertocht (Oude Pekela) 50 km! Locatie van meldtafel: Judovereniging Zempo Sportlaan 6 te Oude Pekela.

denken. Het dragen van een HELM = VERPLICHT !

Organisatie: A.Brans 0597-615346 - 06 27 15 43 01 e-mail: bran2926@planet.nl Jan de Geus 0597-614628 - 06 15 415 9 15 e-mail: geus52@zonnet.nl www.skeelertouren.nl Mensen vanuit het zuiden of midden van het land die willen carpoolen naar Oude Pekela mail even geus52@zonnet.nl

Inschrijving: 09.00 t/m 09.45 Start: 10.00 uur Judovereniging Zempo gebouw te Oude Pekela. Afstand: 50 Km Kleed en Douche ruimte aanwezig. Kosten: NAF-leden € 5,00 niet-NAF-leden

€ 7,50 kinderen / tot 12 jaar € 4,Verzorging: Broodjes en Drinken + versna-

peringen en warme balgehakt! Deelnemers ontvangen tevens herinning. Voorinschrijving gewenst t/m 5 mei: op rekening ING BANK 68.53.02.164

Overnachten Vrijdag 14 Mei bestaat de mogelijkheid voor overnachting inclusief ontbijt zaterdagmorgen (aanmelding is hiervoor verplicht. i.v.m. organisatie). Kosten hiervan is € 5,00 p.p (Deelnemers moeten eigen slaapzak en luchtbed meenemen).

www.autoped.nl/oudepekela 32


Almere, Rotterdam, Groningen, Sprang Capelle, Sneek ...

Nieuwe stepteams roeren zich! Februari 2006

Steeds meer teams en groepjes ploppen de grond uit. Maar overleven ze het ook echt? Zaak is om gestructureerd te werk te gaan. Houd de groep open en hanteer een verenigingsstructuur die iedereen verwelkomt. Dat is enige wijze waarop het stepteam het kan overleven. Belangrijk is taken te verspreiden vanaf het begin en duidelijkheid en ritme in trainingen te hanteren. Belrondes of af en aanmelden bij elke training dat werkt niet. Kies een vast tijdstip in de week en een vaste vertrekplaats en deel je training zo in dat iedereen er wat aan heeft.

Stepteam Rotterdam is van start! Een poster is verspreidt en persberichten rondgestuurd. En vanaf nu dus elke zaterdagmiddag een groepssteptraining om 14.00 uur. (zelfde tijd, zelfde startlokatie). Vaste vertrek/finishlokatie: Sportpark Polderpoort Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen. Iedereen kan vooralsnog kostenloos meetrainen. Wel even tijdig aanmelden via E-mail: hannieballetje@hotmail.com URL: www.autoped.nl/stepteam-rotterdam Doel: gezamelijk en gezellig elke week een steptraining te houden, op een voor ieder individueel niveau. Dat wil zeggen we beginnen gezamelijk en iedereen kiest gezamelijk of in groepjes een afstand of snelheid elke zaterdag. Onze gezamelijk training is dus geschikt voor beginners als wel gevorderden en zowel recreatief niveau als competatief niveau.

Stepteam Bovenkarspel

Stepgroep Almere

Stepteam Brabantsbont

Contact persoon: Piet Visser Broekerhavenweg 67, 1611 CA, Bovenkarspel E-mail: pcg.visser@quicknet.nl T : 0228-511504 http://home.quicknet.nl/qn/prive/pcg.visser/step.htm

Contact persoon: Frank Braakhuis Ingrid Bergmanstraat 5 1325 HH Almere T 036 5450798 f.braakhuis@chello.nl

Contact persoon: Gijs de Geus Wilhelminastraat 10, 5161 HS Sprang Capelle T 0416-276023 E-mail stepteambrabantsbont@hotmail.com http://www.stepteambrabantsbont.nl

Stepgroep Sneek

Green White Feet - Groningen

Stepgroep Utrecht

Contact persoon: Willem Visser Postbus 387, 8600 AJ, Sneek E-mail: Willem Visser 0515-415099 / 06-51462097

Contact persoon: Erik de Groot Parkweg 15 , 9725 EA Groningen T (06) 55778896 E-mail: info@greenwhitefeet.nl

Contact persoon: Petra Peek-Niessen Lindenlaan 71, 3737 RC Groenekan E-mail: peekniessen@wanadoo.nl T : 0346-212116

33


IJsselmeerstepronde De voorbereidingen zijn van start en de eerste deelnemers hebben zich gemeld voor de 8e IJsselmeer-editie... De IJsselmeerronde op de step geldt nog steeds als het zwaarste jaarlijkse terugkerende stepevent op de Nederlandse stepkalender. 245 km op je stepje rond het IJsselmeer, geen grapje en een ware uitdaging. Verleg je grenzen en step mee. Dit jaar vindt de 8e editie plaats op zaterdag 24 juni 2006 en wordt er gefinished op of bij het Fullcolour festival te Kampen. Dit keer in de buurt van het Myosotis waar ook de massagepost en kleedruimtes zijn. Start 04.00 uur Kampen / Finish: ..... uur Kampen. Deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn. Bij de IJsselmeerronde is er vrije wielmaat dus alle steps zijn toegestaan.

Breng je eigen volgauto mee! De de organisatie zet een kop- en bezemwagen in. En het verschil tussen die 2 auto's kan aan het eind van de tocht meerdere uren zijn. Dus neem je eigen volgauto mee zodat je onderweg droge kleding, drinken en voeding ter handreik hebt. Dit jaar is er een uitgebreidere routekaart (ook voor volgauto's). De route rond het IJsselmeer is vrij makkelijk. Maar bij het doorkruisen van Lelystad en Dronten verduidelijken we de route Verder zijn er diverse stops en in Den Oever de massage post met soep!

Amnesty International En zoals elk jaar wordt er gestept voor de mensenrechten. U kunt ook een steppers sponsoren voor Amnesty door de website te bezoeken, een deelnemer aan de klikken en een bedrag te storten op de Amnesty rekening. Stort u meer dan 20 euro, dan ontvangt u het zo begeerde blauwe De IJsselmeer medaille, een gouden plak. IJsselmeer T-shirt met het Kick for human Rights logo.

www.autoped.nl/ijsselmeerronde

Artikelen van weleer zeer welkom!

Vacatures in de NAF

Naast een onderzoek over de historie van de autoped zijn we ook bezig met het aanleggen van een archief met artikelen en verhalen over de autoped van weleer. We roepen iedereen op hier aan mee te werken en als u iets van belang tegenkomt dit op te sturen. Uiteindelijk willen we als NAF zelfs ooit een tentoonstelling gaan inrichten met alles wat er bij ons bekend is. Komt u iets tegen van vroeger of nu stuur het naar het NAF secretariaat. Adres zie laatste pagina van dit magazine.

We zijn op dit moment op zoek naar een penningmeester en diverse leden voor de volgende commissies: sponsoring, kalender, reglementen, stepslee, redactie AM en advertentiewerving, redactie digbrief. Meld je aan als je interesse hebt via naf@autoped.nl

34


Advertentie-tarieven Autoped Magazine Advertentietarieven (per 1 plaatsing): • Spread Euro 180,- (Liggend A3 formaat - 420 x 297 mm) • 1 Pagina Euro 115,- (Staand A4 formaat - 297 x 210 mm) • Halve pagina: Euro 69,- (Liggend A5 formaat - 210 x 148,5 mm)

Colofon Het Autoped Magazine informeert haar lezers over vrijwel alles wat er op stepgebied gebeurt in

• Kwart pagina: Euro 45,- (Staand A6 formaat - 148,5 x 105 mm)

Nederland, zoals wedstrijddata,

• IM-er voorpagina (1 kolom (=50 mm breed) x Euro 1,80 per mm-hoogte)

aankondigingen van steporganisaties, wedstrijduitslagen,

Plaatsing in vier Autoped Magazine uitgaves:

ervaringen van stepcollega’s, step-

• Spread Euro 450,- (Liggend A3 formaat - 420 x 297 mm) • 1 Pagina Euro 365,- (Staand A4 formaat - 297 x 210 mm) • Halve pagina: Euro 180,- (Liggend A5 formaat - 210 x 148,5 mm)

adressen, nieuwe ontwikkelingen, praktische steptips, etc.

• Kwart pagina: Euro 135,- (Staand A6 formaat - 148,5 x 105 mm) • IM-er voorpagina (1 kolom (=50 mm breed) x Euro 3,60 per mm-hoogte)

Uitgave/verschijning: elk kwartaal.

Voor plaatsingen: redactie@autoped.nl of tel. (038) 3318196 (of via het NAF-secretariaat).

Afgelopen zondag zijn 2 mensen uit ons bestuur naar een test opzet geweest van het allernieuwste AMB chiptiming systeem. AMB komt met een nieuw systeem uit over paar maanden. We willen dit in de NAF graag aanschaffen. Het nieuwe systeem wordt ook bij diverse sportlokaties in Nederland vast ingebouwd. D.w.z. als je eenmaal een NAF-chip hebt, dat gereden tijden op ijsbanen (en andere sportlocaties) ronden en tijden automatisch worden geregistreerd als je de chip draagt. Je kunt die gegevens direct online via de website van AMB inzien. Als er leden zijn die sponsor-ideëen hebben of ander methodes om de financiën rond te krijgen zodat we zo'n systeem uiteindelijk aan kunnen schaffen. Laat het ons weten. Met z'n allen weten we immers meer dan 1. Schatting is dat we ca. 3 sponsors van elk 2000,- euro benodigen.

Rechtenvrije stepillustratie voor iedereen vrij te gebruiken.

De N.A.F. organisatie | www.autoped.nl NAF-secretariaat

Thijza Brouwer Ledenadministratie | www.autoped.nl | digibrief Klaas Benninkstr. 19 8281 ZV Genemuiden | fax (03) 3858964 thijza@autoped.nl Mobiel (06) 53869770 | tel. (038) 3856747

Penningmeester

Mireille Boschma Financiële zaken Ketelweg 2-37 mireille@autoped.nl

Bankrekeningnr NAF 35.07.73.483 Rabobank Dronten 8251 PR Dronten Tel. (06)-17866264

Overige adressen, functies en telefoonnummers van de hele NAF-organisatie en commissies zie www.autoped.nl klik op NAF-organisatie. Advertentietarieven van dit Autoped magazine of op de website zie www.autoped.nl/adverteren.html

35

Abonnement Ieder NAF-lid is automatisch abonnee en licentiehouder. U kunt lid worden van de NAF door u aan te melden bij de NAF-secretaris. Het NAF-lidmaatschap kost 16 Euro per jaar. Voor dit bedrag ontvangt u gratis dit magazine in de bus en u kunt o.m. meestrijden om de NAF-cup (dit is een landelijke step-competitie die verreden wordt over een aantal wedstrijden!). Aan deze uitgave werkten mee: Rene Elzinga Marc Ympa Eric vd Meide John Bosman Arnold Tuinman Erik de Groot Gerben Koridon Gijs de Geus William van Geloof

AutopedMagazine

Updateje chiptiming

Eindredactie: Gerben Koridon Hendrik v. Viandenstraat 31 8266 DN Kampen tel.: (038) 3318196 redactie@autoped.nl Aquisitie/advertenties: gerben@autoped.nl tel.: (038) 3318196 Vormgeving & opmaak: www.thyza.com tel. 06-53869770


w w w . a u t o p e d . n l

Kla as Ben n inkstraat 1 9 - 828 1 ZV Gen emu iden

Profile for Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2006 #1  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2006 #1  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Advertisement