__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AutopedMagazine Kwart a a l u i tg ave va n d e N e d e r l a n d s e A u to p ed Federatie

Nummer 3 - 2005 | 5,- Euro

Bezoek de ledenvergadering step en denk mee!

Met vers stepnieuws eindstand nafcup - 5 clinic clowns op de step - 16 de XH step onder de loep - 26

Uitnodiging LV NK individueel De fakkeltocht tour


Inhoud

De voorzitter spreekt

Voorzitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Het zit er weer op voor dit jaar, zullen som-

ook een hele grote groep die voor het ple-

Uitnodiging ledenvergadering . . . . . . 3

migen denken. Ze hebben de step in de

zier op de step staat. Zij gebruiken de step

NAF vacatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

schuur gezet en tegen het voorjaar wordt

vaak als vervoermiddel.

hij er weer uit gehaald. Ondergetekende is

Doe eens een keer mee aan een toertocht.

zo’n stepper. Een mooi weer stepper.

Het is leerzaam, omdat je met een groep

Als ik terug denk aan de nacht tijdens de

stept en wat van een ander kunt leren, en

elfstedentocht lopen de rillingen mij nog

erg gezellig.

over de rug, dan is het niet leuk meer. Maar

Het bestuur heeft de laatste voorbereidin-

het loopt ook wel eens anders dan je graag

gen voor de algemene ledenvergadering

zou willen.

getroffen. We beginnen s’morgens met een

72 jarige op de step . . . . . . . . . . . . . 4 Eindstand nafcup . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Winterkalender . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Winterserie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Fakkelsteptocht 10 december . . . . . . 7 De eerste van Sprang Capelle . . . . . . 7 NK kamperzeedijk . . . . . . . . . . . . . 8/9

toertocht en s’middags is de vergadering.

NAF PR stand . . . . . . . . . . . . . . . 10/11

De laatste weken (wanneer ik dit schrijf

Wat heb je in je bidonnetje . . . . 12/13

is het september) is het prachtig nazomer

BRNO Arend bericht . . . . . . . . . . 14/15

weer geweest en konden de warmte lief-

Een jaar of wat geleden, tijdens het hoogte

Uit de e-mailbox . . . . . . . . . . . . . . . 15

hebbers hun hart ophalen. Tijdens het afge-

punt van de onze economie heb ik wel eens

Clinic Clowns op de step . . . . . . 16/17

lopen stepseizoen kwam ieder aan zijn trek-

gezegd dat het goed was voor het steppen

Stepteam Brabantsbont . . . . . . . . . . 18

ken. Toertochten, kort en lange, tijdritten en

als het een beetje minder ging. In die tijd

wedstrijden, dichtbij en ver weg, alles stond

hoorde je vaak dat er op zaterdag gewerkt

op de kalender.

moest worden en overuren draaien.

De NAF-cup 2005 had een spannend ver-

Meer vrije tijd! De laatste jaren hebben wel

loop. De top was dit jaar breder en er werd

geleerd dat dat een illusie is! Iedereen is en

keihard gestept voor de punten. Het mooie

was nog even druk. Het is een kwestie van

Rondje Hoogeveen. . . . . . . . . . . . . . 19 Eurocup Swansea . . . . . . . . . . . . 20/24 Steplsee commissie . . . . . . . . . . . . . 25 De XH1 onder de loep . . . . . . . . 26/27 Sanktwendel report . . . . . . . . . . 28/31

Laat je gezicht zien! De LV is er voor jou!

was dat de uitslag niet te voorspellen was.

keuzes maken in het leven!

NK Breda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32/33

Ook dit jaar is het weer zo, net als altijd, dat

Tot slot wens ik iedereen veel lees plezier

Ik step de pen door . . . . . . . . . . . . 34

de beste weer op de eerste plaats staat.

toe in dit blad.

Alphense Barney . . . . . . . . . . . . . . . 35

Steppen is topsport! Zeker weten dat dit

Stepvakantie Piet Visser . . . . . . . . . . 35

geldt voor de wedstrijdrijders, maar er is

groet, Gerrit-Jan Beldman

Herstel na knieblessure . . . . . . . 36/37 Kort nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . 38.59 Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Locatie ledenvergadering 19 november 2005 Volg de borden Vechtsebanen! Adres Vergadercentrum De Vechtsebanen : Mississippidreef 151, 3565 CE UTRECHT. Dit is bij de ijsbaan. Openbaarvervoer Stadsbus lijn 6 vanaf Centraal station Utrecht: Richting Zuilen. Uitstaphalte Mississippidreef. Note: reserveerd tijd voor de busrit. De locatie ligt best ver van het station. (Utrecht Noord). Automobilisten: parkeergarage aanwezig. U kunt een parkeeruitrijdt kaart via de NAF kopen voor 2 euro. Het normale parkeertarief in de garage van de Vechtse banen is 1 euro per uur! Op www.autoped.nl/ledenvergadering vindt u een per richting een routebeschrijving. De locatie ligt in Utrecht Noord. Te bereiken via de rondweg. Volg borden ijsbaan, of Vechtsebanen.

Steptocht Mogelijk komen er in 2006 ook crosswedstrijden bij in de eurocup. Houd de digibrief in de gaten, voor het laatste nieuws hieromtrent.

De steptocht is voor iedereen. Dus snel en langzaam. Indien men wil kan men ook een routekaart meekrijgen onderweg. Het betreft de Noorderparkroute, ook aangegeven op de fietsbordjes.

2


Uitnodiging NAF Ledenvergadering Zaterdag 19 november 2005 Utrecht - Vechtsebanen De zomer is ten einde. Tijd om gezellig bij te praten op onze ledenvergadering en een mooie sportieve steptocht met z’n allen te rijden. Er zijn verschillende tempo groepen, dus langzaam of snel we komen er wel. Dit jaar wordt de jaarvergadering en de nafcup-uitreiking gehouden in het vergadercentrum van de Vechtsebanen in Utrecht (dat is bij de ijsbaan).

zonder lunch dit is kostenloos). Verder zijn koffie, thee en ijswater tijdens de LV ‘s middags is op kosten van de NAF. Betaling 7,50 bij aanvang steptocht. (Bent u onverwacht verhinderd na inschrijving, meld u dan wel even voortijdig weer af. Bij voorbaat dank).

Schrijf je even in als je komt. Het liefst voor 17 november i.v.m. reservering zaal en overig. Online inschrijven via www.autoped.nl/ledenvergadering of bel of sms naar 06-53869770.

Alleen de vergadering bezoeken zonder tocht en lunch dat kan. Dit is kostenloos. Wel ook even inschrijven (i.v.m. voorbereiding zaalruimte). Verder is de regel dat alleen NAF-leden kunnen deelnemen aan de vergadering. De tocht is open voor iedereen.

De lunch kost 7,50 p.p. (met o.a soep). Men kan ook deelnemen aan de tocht

Veder is er een online enquete voor leden kijk op www.autoped.nl/ledenverga-

dering. In deze enquete wordt o.a. uw mening gevraagd over de beoordeling van de tochten en wedstrijden en over het brainstorm idee om het lidmaatschap op te splitsen in een licentie en in een simpelere vorm. Note dit is geen bestuursvoorstel. Zie agenda.

Dagprogramma: 10.00 u. verzamelen 10.30 u. start 30 km steptocht 12.30 u. lunch (met o.a. soep) 13.30 u. aanvang ledenvergadering 14.15 u. pauze 15.00 u. voortzetting vergadering 16.15 u. nafcup uitreiking

Agenda ledenvergadering 1. 2. 3. 4.

Opening door de voorzitter (Gerrit Jan Beldman) Notulen vorige ledenvergadering (Thijza Brouwer) Financieel verslag penningmeester. (Mireille Boschma) Verslag kascontrole commissie (Hermien Koers, Marco Barendse) 5. Bestuursverkiezing en commissie-indeling Voor zover nu bekend treedt er niemand uit het bestuur en stelt iedereen zich herkiesbaar. Ook in commissie voor zover bekend geen veranderingen. 6. Nieuwe aanstelling leden NAF kascommissie 7. Beoordeling kalender afgelopen seizoen Om een zo breed en goed mogelijk beeld te krijgen worden alle leden verzocht om hun bevindingen online hun beoordeling per evenement in te vullen zodat we de stepevents kunnen verbeteren. De bevindingen worden in een onderzoekje samengevat en komen ook bij de organisatoren terecht, zodat we met z’n allen de evenementen kunnen verbeteren. 8 Toewijzing NK sprint, individueel, estafette, NL eurocup 9 Een aantal voorstellen: Het Step to 2005 beleidsplan loopt ten einde. Niet alle doelen zijn gehaald. De commissies zijn niet volbemand aan de slag. Het bestuur gaat een nieuw plan step to 2010 opstellen na de LV. Wat vindt u belangrijk waaraan we de komende 5 jaar aan moeten gaan werken.

ren : 15 t/m 17 jaar , Senioren: 18-44 jaar en de Veteranen: 45+ jaar. - Vanaf januari 2006 is in alle nafcups en NK’s het dragen van een helm verplicht. De NAF zal ook alle organisaties die een tocht of wedstrijd organiseren adviseren een helm verplicht te stellen voor alle deelnemers.

- Invoering van nieuwe leeftijdscategoriën volgens IKSA reglement: Pupillen : 10 t/m 12 jaar, Kadetten: 13 t/m 14 jaar, Junio-

Voor alle sprekers in de vergadering geldt de regel: houd het kort, duidelijk en bondig. Het betreft een vergadering :)

3

Brainstorm-stelling - Om de service naar leden te vergroten willen we graag weten van de leden hoe men denkt over een mogelijke invoering van 2 soorten NAF-lidmaatschappen, bijvoorbeeld: één met licentie (en duurder bijvoorbeeld 45 euro per jaar) en één zonder licentie maar met AM en digibrief (16 euro p.p. per jaar). Dit is geen bestuursvoorstel maar een brainstormstelling. We hebben de stelling niet verder uitgewerkt omdat we leden ruimte willen geven om zelf met ideëen rond deze stelling te komen. En zo te weten te komen waar behoefte aan is en wat er leeft. U kunt via www.autoped.nl/ledenvergadering, klik op enquete uw mening geven. Denk mee en draag ideëen aan. 10 Kort verslag van een aantal NAF commissies 11 NAF publicaties. Korte update omtrent Autoped Magazine redactie, digibrief redactie, website. 12 Rondvraag Gezellige afsluiting en uitreiking NAFcup 2005


Vacatures voor 8 nieuwe Naffers Vrijwilligerswerk is best leuk. Zeker als het iets is wat je dicht bij het hart ligt. Als je wat uurtjes per maand over hebt meldt je aan als commissielid. De NAF heeft veel taken. Ook tijdelijke commissies worden soms gevormd. Zoals het organiseren van een ledendag, een standbemanning voor een beurs, de organisatie van de Afsluitdijktijdrit etc. Bemanning van de sponsoringcommissie staat nu hoog op de lijst. En ook zijn er weer nieuwe Naffers nodig voor de kascommissie 2006. In de NAF ben je best vrij. Vergaderen kan online en icommissieleden kunnen ook interne (bestuurs)vergaderingen bijwonen. Dat is lang niet zo in elke vereniging. De NAF is een open en transparante organisatie, althans dat proberen we te zijn.

2 Leden Sponsoring comm.

1 lid Kalender commissie

1 lid Reglementen comm.

De NAF-sponsoringcommissie bestaat uit 3

De NAF-kalendercommissie bestaat uit 4

De reglementen commissie bestaat uit 3

leden; een voorzitter en 2 leden.

leden; een voorzitter (Roy Olde Meule), 2

leden: een voorzitter en 2 vaste leden.

Marco Grevel is reeds in de commissie

leden (vacant), en 1 lid dat zitting neemt

Voor een uitgebreide omschrijving van de

gestapt en 2 leden hebben we dus nog

namens de NAF in de IKSA step-eurocup

taken van deze commissie contact even de

nodig om in deze commissie plaats te willen

planning commissie (Andries Koers).

kersverse voorzitter van deze commissie is

nemen en een band en feeling hebben met

We zijn op zoek nog naar 2 enthousiaste

Erik de Groot. Verder lid van de commissie

sponsoring of hier onderzoek naar willen

leden in deze voor onze sport belangrijke

is Gerard van Oorschot.

doen voor de stepsport.

commissie. Aanmelden roy@autoped.nl

Redactie digibrief

Redactie Autoped Magazine

De redactie van de digibrief ligt op dit

De redactie van dit AM zoekt nog 2

alles wat met stepsleëen te maken heeft

moment bij 1 persoon en we zoeken dus

schrijvers / redactieleden die zich elk

in ons land. Gerben Koridon is voorzitter en

nog 2 leden die oren en ogen open willen

kwartaal willen inzetten voor onze visitie-

Eric van der Meide is actief als commissielid.

houden en af en toe wat kopij willen verza-

kaartje het AM. Hiervoor aanmelden bij

De commissie heeft nog 2 vacatures.

melen. thijza@autoped.nl

gerben@autoped.nl

1 lid Stepslee commissie De stepslee commissie in de NAF behartigt

72-jarige doet steppend de boodschappen

Krantenknipsel

de Stentor

door RAYMOND KORSE 1 NOVEMBER 2005 - DEVENTER - Het lopen ging de 72-jarige Christine Brandt wat minder goed af, maar ze voelde zich nog te fit om een rollator aan te schaffen. En dus beweegt de krasse Deventerse zich sinds kort voort met een goed geoutilleerde step. ‘Een openbaring’, vindt ze. Het gaat haar niet om haarzelf, benadrukt Christine Brandt, die deze maand 73 wordt. Ze wil andere ouderen wijzen op de mogelijkheid. Want het is niet echt voor de hand liggend. ‘Maar het loopt als een trein en het gaat veel vlugger’, zegt Christine Brandt. ‘En ik dacht dat ik uitgejouwd zou worden, maar dat is helemaal niet zo. Men reageert juist leuk.’ Ziekenhuisbuurt Ze kwam op het idee omdat ze begon op te zien tegen de wandeling naar winkelcentrum Keizerslanden vanaf haar woning in de ziekenhuisbuurt. Tegelijkertijd vindt ze fietsen steeds gevaarlijker worden: scooters die voorbijrazen, de drukte, smalle fietspaden. Liever blijft ze op de stoep. Dat kán met een step. Ze ging op zoek naar een geschikt model en kwam bij verschillende rijwielhandels en kocht uiteindelijk een exemplaar van Roto aan de Ceintuurbaan. Bij Timmer aan de Hoge Hondstraat liet ze hem vervolgens aanpassen en uit-

rusten met een mandje aan het stuur en twee tassen op de bagagedrager. Sindsdien rijdt ze op de tweewieler naar het nabijgelegen winkelcentrum om boodschappen te doen. Geen gedoe en gezeul, ze loopt zo met de step aan haar hand de winkel binnen, om daarna met gezwinde spoed weer door te gaan naar de volgende. De eerste paar weken - zo gebiedt de eerlijkheid te zeggen - was ze redelijk moe na een tochtje op de step. ‘Je schrikt ervan welke spieren je allemaal gebruikt.’ Eerder Maar inmiddels heeft ze de slag te pakken en is haar stepconditie goed. ‘Ik had er 20 jaar eerder mee moeten beginnen’, zegt ze nu. Dat is ook de reden waarom ze haar verhaal wil vertellen: ouderen die nog goed kunnen, zouden volgens haar baat kunnen hebben bij de step. ‘En het is nog goed voor het lichaam óók’, voegt ze er aan toe. Eén ding valt wat tegen: ze had gedacht ten opzichte van het lopen enige tijdwinst te boeken met de step. Maar de tijd die ze wint doordat steppen iets sneller gaat, gaat volledig verloren door alle aanspraak die ze heeft. Ze zegt het lachend. ‘Ik kom de winkels wel ín, maar ik kom er niet meer wég.’ Tijdens het maken van de foto, blijkt dat ook. Een 80jarige vrouw spreekt haar aan en vraagt zelfs of ze eens een rondje mag steppen. 4


A = Afsluitdijk, B/C = Twente afvalrace en marathon, D = H.Arendskerke, E = Benningbroek, F = Assen, G = NK-sprint Breda, H = NK-individueel

nafcup eindstand '05

5


winter kalender Kijk voor een up-to-date kalender op www.autoped.nl en voor internationale step-events op www.iksaworld.com

Voor de kalendercommissie breken er weer drukke tijden aan. We vragen de steporganisaties om hun voorkeursdata van hun evenement voor eind december naar ons te mailen. Hoe eerder hoe beter. De NAF is indertijd opgericht, vooral om de kalender samen te stellen en overlappingen te voorkomen. Daar zetten we dus op in. Nieuwe events zijn altijd welkom > naf@autoped.nl

Zaterdagavond 19 nov 2005 Steptocht Utrecht tijdens LV Zie pagina 3 alle info Start: 10.30 uur Startlokatie: de Vechtstebanen Utrecht Afstand: 32 km Inschrijvingen: gratis voor leden Pacours: Noorderparkroute Organisatie: NAF / Tel.: 06-53869770 www.autoped.nl/ledenvergadering

zijn voorbij luid 2006 goed in en step mee. Na afloop is er een gezellige nieuwjaarstoost. Start: 14.00 uur / Organisatie: NAF Locatie: Veluwe Inschrijven via naf@autoped.nl

Weissensee stepslee dagen Oostenrijk 21 t/m 29 januari 2006 We nodigen u allen uit om mee te reizen naar het stepslee event in Oostenrijk. Gezellig in de bergen en de sneeuw vertoefen met collega steppers. Neem ook je schaatsen mee want er is veel ijs. Mensen stepslee kunnen er eentje huren. De bedoeling is dat deze week deels afgestemd wordt op de wensen van de deelnemers. Er zijn stepslee PR activiteiten van de stepslee commissie en ook steplee tochten. Indien mogelijk ook een tijdrit en wedstrijd, maar dat hangt af van de mogelijkheden. Vervoer kan gezamelijk gecoordineerd worden. Voor die mensen die via de SWM ook de alternatieve elfstedentocht willen schaatsen. Die moeten zich eerst bij de SWM aanmelden als lid, anders kun je

Zaterdagmiddag en avond 10 december 2005 Fakkeltocht www.autoped.nl/fakkeltocht/ Deze oergezellige winterse steptocht is weer terug op de kalender. Locatie: omgeving Giethoorn, natuurgebied Wieden kop van Overijssel. Exacte startadres wordt aan inschrijvers doorgegeven. Stepverlichting op de step is een aanrader. Na afloop gaan we gezellig met z’n allen dineren bij een restaurant in Giethoorn. Geef even aan bij inschrijvingn of je ook mee-eet, dan wordt er een plek voor je gereserveerd. Start: 16.00 uur Organisatie: NAF Inschrijven via www.autoped.nl/fakkeltocht/

Zondagmiddag 1 januari 2006 Nieuwjaarstepcross met borrel zie up to date info op www.autoped.nl Voor de leden die het oude jaar gezellige willen afsluiten en het nieuwe jaar sportief willen inluiden kunnen zich inschrijven voor de nieuwjaarscross. Weken van feesten, eten en nietsdoen

hieraan niet mee doen. Schaatsen kan altijd ook zonder SWM. Meer info zie www.autoped.nl/weissensee

Kuopio Vicktor Balk stepslee race 15 -19 februari 2006 100 km stepslee wedstrijd Dit prachtige stepslee event onderin Lapland valt samen met de Alternatieve schaatselfstedentocht in Kuopio. Coördinatie vervoer naar Finland, overnachtingen en inschrijving voor deelname aan wedstrijdweekend mail naar NAF-secretariaat: naf@autoped.nl Je kunt zelf of via de NAF boeken maar schrijf dan wel tijdig in i.v.m. vlucht. Verplicht: dragen van een helm

Betalingsvaluta Finland: euro | Paspoort of ID-kaart Meer info zie www.finlandicemarathon.net/icemara.html of mail naf@autoped.nl

Wereld Kampioenschap stepslee Multia Finland 11 en 12 maart 2006 Coördinatie vervoer naar Multia, overnachtingen en inschrijving voor deelname aan het WK stepslee mail naar naf@autoped.nl Veel online informatie is te vinden op Meer info zie www.autoped.nl/multia/ Schrijf je tijdig in via naf@autoped.nl

Wereld kampioenschap steppen Helsinki, Finland - tevens Eurocup 4,5 en 6 augustus 2006 Coördinatie vervoer naar Finland, overnachtingen en inschrijving voor deelname aan wedstrijdweekend mail naar NAF-secretariaat: naf@autoped.nl Je kunt zelf of via de NAF boeken maar schrijf dan wel tijdig in i.v.m. vlucht. Verplicht: dragen van een helm Betalingsvaluta Finland: euro | Paspoort of ID-kaart Meer info zie www.iksaworld.com of mail naf@autoped.nl

Zaterdag 17 juni 2006 steptocht Rotterdam Den Hout

Zaterdag 2 september 2006 28e editie steprace Kamperzeedijk

Kijk voor een up to date kalender op www.autoped.nl of internationaal op www.footbike.com

Winter serie Branbantsbont Op zo 11 dec 2005 | zo 8 Jan 2006 | zo 12 feb 2006 | zo 12 ma 2006 organiseert stepteam Brabantsbont steptochten van ca. 40 km lang. Start 10.00 uur in Sprang Capelle. Zie meer info pagina 18.

6


www.autoped.nl/fakkeltocht Zaterdagmiddag 10 dec. 2005 organiseert de NAF de fakkelsteptocht. Deze tocht staat bekend als super gezellig en een beetje mysterieus. Start 16.00 uur. Dit jaar steppen we door het natuurgebied de Wieden en na afloop is er diner in een restaurantje. Verlichting op de step is een aanrader. Inschrijven via naf@autoped.nl of 06-53869770. Inschrijven voor 1 dec. Overnachtingsmogelijkheden zie website. Giethoorn is start en finishplaats.

'De eerste van Sprang Capelle' Hier een verslag van de eerste steptourtocht van Sprang-Capelle 4 september 2005. Het is een enorm succes geworden, dit door het mooie weer en het grote aantal deelnemers, 48 in getal wat voor een eerste keer heel veel is.

De wethouder van sportzaken, dhr J. van

ingericht i.v.m. het warme weer, wat door

Sprang-Capelle langs de nieuwe sportparken

Baardwijk heeft de eerste aanmelder voor

de steppers zeer gewaardeerd werd, de

naar de finish bij ’t Hof. De eerste deelne-

deze tocht dhr Ton Peijnenburg uit Drunen

stemming zit er bij alle steppers al goed in

mers finishte rond 2 uur waarna de rest in

het startnummer 1 opgespeld ook omdat

en na een beker ijsthee ging de tocht weer

het volgende uur binnen druppelde.

het de eerste toertocht was, verder waren

de bossen in richting Kaatsheuvelse ijsbaan

er geen rugnummers.

en vandaar richting loon op Zand. De eerste

Direct na de laatste binnenkomer werd

Om 10.40 uur werd de eerste groep step-

stempelpost was bij cafe ’t Maoske in de

overgegaan met het uitreiken van de

pers met een luchthoorn weg geblazen door

Moer op 26 km daar was men verplicht

medailles voor de gedane inspanning, deze

de dhr J van Baardwijk, onder applaus van

een kwartier pauze te nemen, vandaar ging

werden met veel plezier in ontvangst geno-

de toeschouwers vertrokken de eerste 24

het richting Dongevaart, Klein Dongen, 's

men, ook werden alle vrijwilligers en de

steppers richting de Loonse- en Drunense

Gravenmoer en langs de Donge naar Raam-

EHBO’s bedankt en in de bloemen gezet.

duinen, 5 min later klonk het luchthoorn

sdonk waar de 2e stempel/rustpost was bij

De organisatie bedankte nogmaals alle

signaal voor de 2e groep van 24 steppers,

cafetaria de SCHAANS op 40 km, ook hier

steppers voor hun komst en maakte de

ook deze gingen onder applaus van de toe-

weer 15 min verplicht pauze voor een ver-

datum voor volgend jaar bekent, 3 septem-

schouwers richting de bossen.

snapering.

ber 2006.

De organisatie had op alle kruisingen en

Van hieruit gaat het richting Waspik en via

Bij deze willen we alle sponsors en met

splitsingen verkeersregelaars neergezet voor

het Halve zolen pad, met de oostenwind

name onze hoofdsponsor Le Prix bedanken

een veilige doorgang voor hun deelnemers.

recht voorop wat voor de deelnemers de

voor hun bijdrage aan deze 1e steptoertocht

Er was bij Bos en Duin een extra drinkpost

laatste 10 km erg zwaar maakte, richtring

Sprang-Capelle.

7


Een verslag door Roel vd Velde

NK individueel Kamperzeedijk Zaterdag 10 september is de datum van de laatste NAF-cup wedstrijd van dit seizoen. De strijd om de NK titel individueel was het dit keer door de afwezigheid van Andries Koers best spannend. Maar zoals het al jaren gaat, zijn ‘s och-

omhoog en op de Slaperdijk wordt Harry

tends eerst de schoolkids aan de beurt. De

ook weer bijgehaald. Daar nemen Arend en

opkomst was weer enorm, 80 kids. Om tien

Roel de kop over. De kopgroep is groot na

van: 26:15,00 maar hoe kan het ook anders

uur breekt het kinderfestijn los. Ze halen

de eerste doorkomst. Maar na het tweede

als je vader de ijsselmeerronde in een

niet allemaal de eindstreep. Er vallen er

rondje moeten de eersten afhaken en na de

recordtijd stept.

een paar, maar niks ernstigs en het zal nog

derde ronde wordt de kop echt kleiner.

Op de massagebank

vaker gebeuren die ochtend. Daarna is er

NAF PR-T

nog een wedstrijd voor moeders gevolgd

De tijden - De verassing van de dag is

Na de wedstrijd kon je in het steppers-

door de vadersrace. Na de wedstrijden waar

dat oudkampioen Andre Visscher het lang

home je laten masseren door de masseurs

veel publiek was is er de prijsuitreiking in

bijhoudt en meestept voor de podiumplaat-

van Amica Manu en dat scheelt een hoop

de grote zaal. Elke deelnemer krijgt een

sen. In die groep zitten dan ook nog: Henri

spierpijn en stijfheid de volgende dagen.

prijsje.

Polman, William van Geloof, Martijn Das-

Ze waren met 5 man sterk gekomen, waar-

horst en Rene Elzinga gevolgd door Arend

door de wachtrij niet zo groot was. In de

Als ik rond half een terug kom van mijn

vd Velde. Na tien ronden vechten om plaat-

tussentijd wordt door de tellers de uitslag

maaltijd, zijn er al heel wat steppers en

sen komt Rene Elzinga als eerste over de

compleet gemaakt. Tijd voor de sporters om

wordt er alweer volop gesproken over tac-

streep met een tijd van 1:47:27,92 gevolgd

zich te douchen en verkleden. In de zaal

tiek en materiaal. Ik schrijf mij ook in en

met een minuut Martijn Dashorst en derde

waar de prijsuitreiking plaats zou vinden,

meng mij in de gesprekken en al snel komt

wordt Andre Visscher.

stonden tafels met vele fotoboeken en stuk-

er een lijst van kanshebbers ter discussie.

Bij de dames is Hermien koers te sterk voor

ken uit het steparchief van de NAF.

Om 14.00 uur kan de titelstrijd beginnen.

de rest en rijdt bijna 10 minuten voor num-

Eerst starten de heren en een minuut later

mer twee over de finish maar zij heeft ook

Eerst wordt er gestart met de premie uit-

de dames en nog een minuut later de juni-

40 km achter de kiezen. Haar eindtijd is

gave. Dan de huldigingen. Ook de vetera-

oren en de fun klasse.

1:41:15,00.

nenklasses worden gehuldigd dit jaar. Arend

De heren gaan van start en Harry Hut-

Bij de junioren is Tom Rikkerink het snelst

van der Velde het snelst en bij de dames

ten stuift weg. In de groep erachter wordt

met een tijd over 10 km van: 24:22,00 en

Desiree Zagwijn, ook voor hen een wissel-

besloten hem eerst maar even te laten

Bij de dames junioren was nieuwkomer

beker. Na de huldiging gingen de steppers

gaan. Niettemin gaat het tempo al wel

Rosanne Reijne het snelste met een tijd

na een sportieve dag weer richting huis en konden de teamleden van het organiserende stepteam Selles Kamperzeedijk beginnen met afbreken en terugkijken op een mooi en zeer goed verlopen NK-individueel. Ik wil nog even iedereen bedanken die meegeholpen heeft aan het NK want een evenement zonder vrijwilligers is niet mogelijk. En ik hoop dat er volgend jaar nog meer mensen op het Nederlands Kampioenschap verschijnen voor de spannende strijd.

Roel van der Velde

Noot van de redactie; De opkomst dit jaar was weer super; 80 kids in het ochtendwedstrijden en 56 steppers in de middag NK’s. Bemoedigend was het toenemend aantal junioren, waardoor ook voor hen de titel8


strijd spannender en leuker werd. Ook lag

Uitslag NK individueel op de step: Kamperzeedijk 10 sep. 2005

dit jaar de top bij de senioren heren dicht bij elkaar. Bij de dames moet er gewoon meer vrouwvolk in het NK volgend jaar, want Hermien heeft iets te makkelijk naar ons gevoel. Alleen internationaal krijgt ze

rank nr

Dames junioren

afstand 9,58 km

rd

finishtijd

1

56

Rosanne Reijne

DJ

stepteam Woudenberg Woudenberg

2

0:26:15,00 21,91

km/u

2

54

Tanja van Oorschot

DJ

stepteam Made

Made

2

0:27:04,00 21,25

3

53

Jesca Brouwer

DJ

Selles Kamperzeedijk

Kamperzeedijk

2

0:26:17,00 21,88

4

57

Nohroa Hutten

DJ

steptean Steenbergen

Steenbergen

2

0:29:14,00 19,67

rd

finishtijd

Almelo

2

0:24:22,00 23,60 0:25:47,00 22,30

tegenstand, maar nationaal laten overige rank nr

Heren junioren

1

43

Tom Rikkerink

HJ

Stepteam Twente

2

50

Jarno Heldoorn

HJ

Kamperzeedijk

2

3

44

Martijn van den Belt

HJ

Kamperzeedijk

2

0:25:48,00 22,29

4

47

Rick van Oorschot

HJ

Stepteam Made

2

0:26:18,00 21,86

zien in internationale wedstrijden. Van bijna

5

48

Bas Visser

HJ

Stepteam Bovenkarspel Bovenkarspel

2

0:26:33,00 21,66

alle steplanden is de nationale steptop heel

6

46

Martijn Wigbers

HJ

Stepteam Twente

Hengelo

2

0:29:09,00 19,73

actief in de eurocup.

7

45

Wouter Wigbers

HJ

Stepteam Twente

Hengelo

2

0:29:09,00 19,73

8

15

Niels Lindeboom

HJ

Kamperzeedijk

9

49

Arjan Wigbers

HJ

Stepteam Twente

10 16

Ronald De Munnik

HJ

11 51

Remco Wigbers

HJ

12 55

Florian Kuppenbender HJ

dames het een beetje afweten. We hopen dat de toppers uit het Nederlandse herenveld zich in 2006 ook meer laten

De top speelt een niet onbelangrijke ambassadeursrol voor onze sport! Uiteraard moet er een sponsorplan komen dat reizen naar eurocups mogelijk maakt

TEAM

afstand 9,58 km

Made

km/u

2

0:29:51,00 19,26

2

0:30:51,00 18,64

Kamperzeedijk

2

0:31:43,00 18,13

Kamperzeedijk

2

0:34:17,00 16,77

Wuppertal, D

2

0:36:41,00 15,68

Hengelo

voor de top, maar goed ook op eigen kosten is het best te doen. Dus zoekt u nog een leuke en nuttige vrijwilligersjob, informeer naar een functie in de NAF-sponsoringcommissie. Belangrijk stepwerk! Op het NK individueel zit organisatorisch best goed in elkaar. Meer vrijwilliges zijn echter natuurlijk altijd welkom. Een goed punt is dat de Kamperzeedijkers

rank nr

Dames senioren & vet.

rd

finishtijd

1

35

Hermien Koers

DS

Selles Kamperzeedijk

afstand 38,34 km Mastenbroek

8

1:41:15,00 22,72

2

36

Marja van Vilsteren

DS

Selles Kamperzeedijk

IJsselmuiden

8

1:50:45,00 20,77

3

40

Desiree Zagwijn

DV1

Stepgroep Alkmaar

Koedijk

8

1:52:26,00 20,46

4

39

Peterina vd Molen

DS

Selles Kamperzeedijk

Deventer

7

1:44:08,00 19,33

5

38

Mireille Boschma

DS

Selles Kamperzeedijk

Dronten

7

1:45:16,00 19,12

6

37

Conny Brans

DS

Oudenbosch

7

1:49:33,00 18,37

rd

finishtijd

Hilversum

10

1:47:27,92 26,75

rank nr Heren senioren & vet.

afstand 47,92 km

1

27

Rene Elzinga

HS

Sportiefopstap.nl

km/u

km/u

2

1

Martijn Dashorst

HS

Stepteam Heerenveen Heerenveen

10

1:48:51,72 26,41

ook oor hebben voor gegronde kritieken

3

6

Andre Visscher

HS

Selles Kamperzeedijk

IJsselmuiden

10

1:51:59,84 25,67

op de organisatie. Wat er toe leidt dat het

4

24

William van Geloof

HS

Stepteam Made

Made

10

1:52:09,22 25,64

programma dit jaar redelijk vlekkeloos ver-

5

29

Henri Polman

HS

Triathliem-Didam

Lichtenvoorde

10

1:53:03,68 25,43

6

26

Lars Kessler

HS

Stepteam Duitsland

Enepetal

10

1:54:27,88 25,12

7

3

Arend vd Velde

HV1

Stepteam Borne

Borne

10

1:54:59,47 25,00

8

9

Jac Postma

HS

Selles Kamperzeedijk

Kamperzeedijk

10

1:55:46,82 24,83

podium te springen) want het podium werd

9

32

Roel vd Velde

HS

Selles Kamperzeedijk

Kamperzeedijk

10

1:56:05,84 24,77

pas 10 minuten voor de huldiging opgezet.

10 5

Harry Hutten

HV2

Steenbergen

10

1:56:12,52 24,74

Maar niet getreurd buiten stond een groot

11 7

Marco Grevel

HS

Westervoort

10

1:56:20,36 24,71

12 4

Vincent Gooiker

HS

Stepteam Twente

Hengelo

10

1:57:34,39 24,45

13 25

Dick Klooster

HS

IJsselmuiden

9

1:50:55,61 23,33

14 12

PieterJan van Loo

HS

Selles Kamperzeedijk

Kampen

9

1:51:46,45 23,15

liep en de kleine kids nu niet zoveel lawaai meer konden maken (door op en van het

(en drukbevolkt) springkussen! Soms komt er wel eens een opmerking van

15 10

Peter de Vogel

HS

Belgian Scooter Team

Belgie

9

1:52:53,34 22,92

nieuwe mensen in onze sport dat de step-

16 8

Gerard van Oorschot

HV3

Stepteam Made

Made

9

1:53:15,50 22,85

NK’s vrij klein van opzet zijn. Veelal komen

17 28

Gerrit Koers

HS

Mastenbroek

deze mensen uit ‘grotere’ sporten waar

18 13

Arnold Tuinman

HS

Selles Kamperzeedijk

IJsselmuiden

19 31

Klaus Kuppenbender

HS

Duitsland

9

1:56:56,55 22,13

20 18

Albin Rikkerink

HS

Stepteam Twente

Hengelo

9

1:58:37,40 21,81

men ge- en(ver)wend is aan mega events. Het huidige NK is het maximaal haalbare

9

1:56:03,50 22,30

9

1:56:40,97 22,18

21 19

Hugo Vernhout

HS

Kampen

9

1:59:24,65 21,67

met het huidige budget en vrijwilligers. En

22 11

Paul Wigbers

HS

Stepteam Twente

Hengelo

9

2:00:31,36 21,47

de kwaliteit van de NK-wedstrijden staat

23 17

Gerrit Jan Beldman

HV

Selles Kamperzeedijk

Genemuiden

8

1:47:48,33 21,34

voorop, de PR (ook belangrijk) staat op plan

24 20

Harmen Brouwer

HS

Kamperzeedijk

8

1:49:45,04 20,96

25 14

Martijn van Geloof

HS

Made

8

1:51:50,93 20,56

26 22

Piet Visser

HS

Stepteam Bovenkarspel Bovenkarspel

8

1:54:40,75 20,06

27 23

Gerben Koridon

HS

Selles Kamperzeedijk

Kampen

8

2:00:54,63 19,02

rd

finishtijd

Heerenveen

5

1:07:07,00 21,42

2 . Het zou wel gezond zijn als de NK’s rouleren van gastlocatie per jaar, of per 2 of 3 jaar. Maar goed bij een tekort aan wedstrij-

Stepteam Made

den is dat jammergenoeg nog steeds een

Funklasse

afstand 23,96 km

luxe idee. Het blijft echter wel het doel.

1

67

Ton Cusiel

fun

2

60

Saskia Rikkerink

fun

Almelo

5

1:10:41,00 20,34

3

66

Hans-Christian Günther fun

Wuppertal, D

5

1:21:21,00 17,67

4

63

Romelia Stelma

fun

Leeuwarden

5

1:25:59,00 16,72

5

62

Devota Pouw

fun

Roosendaal

5

1:25:59,00 16,72

naar stepteam@kamperzeedijk.nl of via de

6

61

Mona Pouw

fun

Hilversum

3

DNF

NAF online enquete (LV).

7

64

Peter Hoekman

fun

Leeuwarden

1

DNF

Mochten er nog op- of aanmerkingen of tips zijn op het NK-individueel, mail het door

9

stepteam Twente

km/u


Vanuit de PR NAF-commissie

NAF promoteam op de Bike Motion 2005 Zoals aangekondigd in onze maandelijkse digibrief, reisde onze NAF PR-crew eind oktober naar Utrecht voor de NAF-stand op de sportieve fietsbeurs van Nederland, de Bike Motion Utrecht. Veel mensen en materiaal op de beurs en step is terug ... Er was even twijfel of we dit jaar op weer

muslirepen. We waren in alles was voorzien.

op de Bike Motionbeurs konden staan.

Eenmaal opgebouwd en aan de koffie ont-

Het financiĂŤle aspect is altijd een drempel.

dekten we dat de Bike Motion sinds 1999

We hebben de eerste jaren van deze beurs

best gegroeid was. Er was een 2e hal bijge-

met een info-tafel gestaan, maar toen we

komen en er waren maar liefst 165 stands!

na 1999 geen genoeg vrijwilligers binnen

De Bike Motion beurs richt zich met name

de step in breedste zin, en de voor-

de NAF konden vinden, moesten we ver-

op de sportievere fietsers, dus veel belang-

delen van het steppen. Ook vertellen we

stek laten gaan.

rijke merken waren present. Ook het bezoe-

over de wedstrijdsport, wat is de NAF, de

Pas nu 6 jaar later in 2005 is de NAF orga-

kersaantal steeg dit jaar ruim boven de

stepsleesport en natuurlijk contact-info.

nisatie weer gegroeid en vonden we vol-

16.000. Ik kan me herinneren dat de eerste

Daarnaast werd onze info tafel verreikt

doende mensen (vooral uit bestuur en com-

edities van de beurs minder dan 8000

met een info A4 specifiek voor mensen die

missies) die de stand wilden bemannen.

fietsliefhebbers trokken. Al met al heel wat

meer informatie willen over het wedstrijd-

toename dus.

steppen en onze competitie.

Het opbouwen en afbouwen is altijd een

En de tafel was verder gevuld met onze

heel gesleep. Maar goed ook dit keer is

Nieuwe flyers toegevoegd

kalender, het lidworden-formulier, de step-

het wederom gelukt met wat sjouw, trek

Het standje van de NAF wordt steeds beetje

vakantie infosheet en vele foto's. En niet te

en paswerk. Te weten, dat alles bij mij op

'meer profie'. Natuurlijk zijn we een vereni-

vergeten het Autoped Magazine!

zolder ligt (2 trappen hoog), kijk ik altijd

ging en stralen we dus vooral een informa-

bijzonder uit naar deze happeningen :)

tief karakter uit tijdens beursdagen.

Naamsbekendheid

We hadden een leuke 3 x 3 m stand precies

Voor deze beurs hebben we een nieuwe

We hebben heel wat mensen gesproken

tussen de 2 hallen in. Onze 'buren' deelden

flyer ontwikkeld met de titel: 'De autoped

tijdens de beursdagen. En nee, er waren

gratis energydrink uit en de buren aan de

terug in het straatbeeld'. De flyer begint

geen wachtrijen bij ons standje. Toch kwam

andere kant smeten met gratis bidons en

met het omschrijven van de toepassing van

er wel regelmatig een bezoeker aanwippen die wat meer wilde weten. Ook spraken we met een klein aantal NAFleden en zelfs enkele oud-Naffers werden gespot. Ook mensen die wel een step hebben maar de NAF niet kenden. Zo zie je maar weer, zo'n beurs is best nuttig. De naamsbekendheid is een belangrijk aspect op zo'n beurs. Zelfs mensen die de stand niet echt goed bekijken, zien toch onze naam en de steps staan. Ook bij de bedrijven binnen de fiets- en sportbranche is het belangrijk dat men weet dat we er zijn, wie we zijn en wat we doen. Om zo een algemene acceptatie te krijgen voor de autoped in al haar facetten. (Dit is ook belangrijk i.v.m. potentiĂŤle sponsoren en adverteerders). Heel positief was het feit dat de beursorganisatie een stukje over de NAF en het steppen had meegenomen

NAF-infofstand Bike Motion 2005

in de persberichten van de beurs en in de 10


GROOTSPRAAK

Door E.W de Groot

Om te winnen hoef je niet altijd de beste te zijn.

De stepslee prijkte fier op een wit plateau tegenover de stand. beurskrant. Evenals stepfoto's in de pers-

weinig met de step deed. Ze wist niet dat

galerij.

er ook wedstrijden waren en een competitie. En was vrij verbaast te horen dat

Vakdag rustdag

er in de buurt van haar woonplaats ook

Toen we 's ochtends op de 4e dag naar

actief gestept werd.

Utrecht reden verwachten we een rustige dag. Het was immers vakdag, de dag voor

En zo'n vierde standdag is altijd han-

de fietsemakers. Geen publiek. Maar de

dig voor het leggen van contacten met

rust viel best mee. Aanvankelijk na ope-

bedrijven. We hebben nieuwe helmen

ning ging men eerst richting de grotere

nodig in de stepclub waar ik lid van ben

stands en de grote importeurs en groot-

(Kamperzeedijk) en dus heb ik eens rus-

handels, maar daarna was er toch ook

tig op het gemak rondgekeken naar een

oog voor de kleinere stands.

geschikte helm. Immers alle sportieve

Zo kreeg ook de stepslee (die voor ons

merken waren present in vol ornaat, alle

standje prijkte op een wit plateau) best

modellen en kleuren.

veel belangstelling die dag. Ook spraken

Een voordeel vond ik dit jaar zeker dat

we fietsenverkopers aan. Verder tal van

we elke dag met minimaal 3 mensen

voorbeelden, zo sprak ik bijvoorbeeld

in de stand stonden (bijhalve maandag

met een meisje van ca. 17 jaar die een

dan). Maar dat maakt het allemaal wel

Kickbike Racer bezat, veel sporte, maar

wat relaxter. Dus we hopen dat er bij

Ik ben niet de beste, hoewel ik dat wel zou willen zijn. Heel graag zelfs. De eeuwige roem als stepkampioen en de bewonderende blikken van het publiek. Ik zal stralen van geluk tijdens het interview bij Studio Sport of een andere omroep die voor veel geld de uitzendrechten van de stepwedstrijd had betaald. Ook staan sponsoren in de rij om mij een contract aan te bieden. Maar helaas, ik ben niet de beste. Ook is geen omroep bereid om geld te betalen voor het uitzenden van een stepwedstrijd. Toch hoeft het bovenstaande geen droom te zijn want om te winnen hoef je niet de beste te zijn. Maar voor ik daar verder op in ga: Wanneer ben je beste? Je bent de beste als er niemand is die beter dan jou is. Aangezien het niet mogelijk is om overal de beste in te zijn, kan iemand alleen het beste in ĂŠĂŠn of een aantal dingen zijn. Als je de beste in de Ronde van Frankrijk bent levert dat zeer veel waardering op. Als je de beste pyromaan bent zijn er maar weinig mensen die dat waarderen. De beste stepper zit qua waarding daar ergens tussen in.

toekomstige standprojecten wederom genoeg vrijwilligers zich melden. Note: er zijn ook nog wat vrijwilligersjobs in de commissies vrij, meldt je aan, het is best gezellig in de NAF. We willen alle 9 vrijwilligers: Gerard, Gerben, Marco, William, Arnold, Mireille, Eric, Piet, Thijza bedanken voor hun inzet. En ook dank aan Gooiker Steptrading voor de 50 euro mede sponsoring aan de standkosten (www.stepshop.nl), evenals

Wat is dan winnen? Winnen is het behalen van een overwinning. Als je een wedstrijd heb gewonnen omdat je als eerste gefinisht bent, ben je de beste. Maar als je je persoonlijke verwachtingen hebt overtroffen is dat ook een overwinning. Als je niet kan meekomen met de snelle jongens en toch doorgaat tot het bittere einde is dat net zo goed een overwinning. Alle deelnemers van een stepwedstrijd zijn winnaars, maar op een ander vlak.

Thyza media (www.thyza.com) voor het inzetten van de beamer 3 dagen lang.

Tot het volgende PR event ! 11

Kom naar de volgende stepwedstrijd en wordt ook winnaar!


Wat heb je in je bidonnetje II Het verhaal achter sportdranken. In het vorige nummer hadden we al aangekondigd dat we wat dieper op de materie sportdrank in zouden gaan. Nu is dit een behoorlijk complex verhaal en er zijn complete boekwerken verschenen over dit onderwerp. Ze hebben meestal 1 ding met elkaar gemeen; er is niet doorheen te komen. Vaak zijn ze te gedetailleerd, te lijvig, te academisch, kortom; niet echt toegankelijk voor een normaal mens. In dit artikel zal is geprobeerd deze fouten niet te maken en toch zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Vochtverlies en transpiratie

kwijtraakt. Onder warme omstandighe-

gevaren van uitdroging, gaan we ons eens

Van lichamelijke inspanning krijg je dorst.

den is dit uiteraard meer. Ook is je eigen

verdiepen in het voorkomen ervan. Zorg

Zodra je ook maar even actief bent, verlies

conditie van belang. Vrouwen transpireren

ervoor dat je vooraf voldoende drinkt, zodat

je al vocht. Niet alleen doordat je transpi-

minder dan mannen. Lichaamsgewicht en

je lichaam optimaal aan de activiteiten

reert, maar ook doordat er water verdampt

lichaamsomvang zijn ook van belang. Een

begint. Een methode om te controleren of je

met de lucht die je uitademt. Hoe harder

klein lichaam produceert minder zweet. Zeer

voldoende hebt gedronken is de kleur van je

en langer je bezig bent, hoe meer vocht je

belangrijk is dat hoe meer je zweet hoe

urine. Hoe lichter de kleur, hoe beter. Is de

kwijtraakt. Het vochtverlies van het lichaam

alerter je moet zijn op uitdroging

kleur geel of donkerder, dan is de kans groot

kan hoog oplopen en als het vocht niet aan-

dat je te weinig vocht binnen hebt..

gevuld wordt, kan dat dehydratie (uitdro-

1 liter vocht (zweet of water is bijna gelijk)

ging) tot gevolg hebben. Dit is niet alleen

weegt 1 kilo. Met een verlies van 2% van je

Tijdens het sporten moet je het verloren

slecht voor je prestaties maar vooral voor je

lichaamsgewicht (voor mij is dat dus 1,6 liter

vocht zoveel mogelijk proberen aan te vul-

gezondheid.

vocht) verminderen je prestaties al met 10

len. Probeer tussen de 125 en de 250 ml per

tot 20 %.

kwartier te drinken. (dus je NAF-bidon moet

Spieren die arbeid verrichten produceren

Bij een verlies van 4% (en geloof me, dat

tussen een halfuur en een uur leeg zijn)

extra warmte. Om precies te zijn wordt

gaat sneller dan je denkt) kun je met mis-

Drink in kleine slokjes en niet teveel ineens,

75% van de energie die je gebruikt tijdens

selijkheid, braken en diarree te maken

Dat valt niet zo goed in je maag. Wacht je

het sporten omgezet in warmte en gaat

krijgen. Bij 5% is je prestatievermogen met

te lang met het aanvullen van vocht tijdens

verloren. De overige energie wordt echt

30% afgenomen. Bij 8% treedt duizeligheid,

de training, tourtocht of wedstrijd, dan kun

gebruikt voor de sport. Niet bepaald een

belemmerde ademhaling, zwakte en geeste-

je maag/darmklachten krijgen (misselijk-

hoog rendement. Al die warmte moet je

lijke verwarring op.

heid, braakneigingen. Het lichaam heeft dan

lichaam afvoeren om ervoor te zorgen dat

de functies van de maag en darmen op een

de lichaamstemperatuur binnen de veilige

De grap is dat uitgedroogder je bent, hoe

lager pitje gezet omdat het bloed nodig is op

marges blijft (37 en 38 graden) Als de tem-

minder je lichaam in staat is tot zweten.

een andere plek in je lichaam.

peratuur te hoog oploopt, kan dat leiden tot

Door het verlies aan vocht zal je bloedvo-

Gedurende de gehele inspanning dus blijven

een hitteberoerte of

lume afnemen. Het

een zonnesteek.

lichaam staat dan voor

drinken met kleine slokjes.

Doordat het lichaam

de keuze; De bloed-

Na het sporten moet je al het verloren vocht

vocht langs de bloed-

stroom naar de spieren

weer aanvullen. Wacht niet totdat je dorst

vaten naar de huid

op peil houden, of de

hebt, want dorst is een signaal dat je eigen-

afvoert, zorgt het voor

bloedstroom naar de

lijk al te weinig vocht in je lichaam hebt.

een afvoer van warm-

huid, om zo warmte

Teveel drinken kan bijna niet. Te weinig drin-

te. Dit vocht wordt ook

af te voeren. Meestal

ken kan wel, en gebeurt te vaak.

wel zweet genoemd.

maakt kiest het lichaam voor optie 1. Doordat

Wat moet ik drinken?

Vochtverlies en de gevaren ervan

er geen warmte wordt

Nu komen we (eindelijk) aan bij oorspron-

afgevoerd, loopt de

kelijke vraag. Het antwoord is eigenlijk ook

Het vochtverlies hangt

temperatuur verder op

heel simpel; water. Water is een goede leve-

af van een aantal factoren af: hoe hard je je

en zal het bloedvolume nog verder afne-

rancier van vocht, Zweet bestaat voor het

inspant, hoe lang je je inspant en de omge-

men, enz.

grootste deel ook uit water.(al zou je dat

vingstemperatuur en luchtvochtigheid.

niet zeggen als je het ruikt) Bij lichaamsbe-

Een vuistregel is dat je tijdens 1 uur

Wanneer moet je drinken?

wegingen van maximaal een uur is water

lichaamsbeweging ongeveer 1 liter vocht

Zo, nu iedereen op de hoogte is van de

een prima sportdrank. 12


Tijdens langere activiteiten is het misschien

ker per 100ml en ca 100 mlligram zout per

Extran, Isostar enz, zijn redelijk prijzig. Er

raadzaam om andere sportdrank te drinken.

100ml. Hoewel de suikers je extra energie

zijn uitstekende alternatieven. Pak je blen-

Door het zweten vermindert ook het natri-

geven, worden deze dranken vaak ervaren

der en mix er op los!! Hier volgen een aan-

umgehalte (zout) in je bloed.

als te zoet, te machtig en zwaar op de maag

tal recepten voor sportdrank.

Als je tijdens een lange inspanning veel

voelend.

zweet en alleen maar water drinkt, zal het

Hypotone dranken: Eigenlijk is dat de verdun-

Hypotone dranken (alleen vochtaanvul-

natriumgehalte op een laag niveau uitko-

de versie van isotone drank. De concentratie

lend)

men en het bloedplasma wel een beetje erg

suiker en zout is lager. Deze drank is puur

Optie 1

waterig worden. Daardoor zal de urinepro-

bedoeld om verloren vocht aan te vullen.

• 20-40 g suiker

ductie gestimuleerd worden en de aandrang

Hypertone dranken bevatten meer dan

• 1 liter warm water

tot drinken verminderen. Dat is nou juist

8 gram suiker per 100ml. Ze zijn meer

• 1 tot 1,5 g zout.

niet de bedoeling! Daarom kun je tijdens

bedoeld om energie te geven. De opname

• Suikervrij/ caloriearm vruchtensap voor

langdurige inspanning dus beter verdunde

in het bloed is echter trager door de hogere

de smaak naar keuze

mineraalhoudende koolhydratendrankjes

concentratie suiker. De meeste frisdranken

drinken dan gewoon water. Dat helpt de

en vruchtensappen hebben een (te) hoge

Optie 2

vochthuishouding van het lichaam, spaart

concentratie suikers. Daardoor zijn ze min-

• 100 ml vruchtensap

spierglycoceen, waardoor de bloedglucose-

der geschikt als vochtvervangers tijdens het

• 900 ml water

spiegel op peil blijft en stelt daardoor het

sporten. De maag moet dan te veel werken

• 1 tot 1,5 g zout.

intreden van vermoeidheid uit. De minera-

om de bruikbare delen op te nemen. Sterker

Eventueel de verhouding tussen water en

len (Elektrolyten) zoals zout zorgen voor een

nog: Als je al veel vocht verloren hebt, kan

vruchtensap naar smaak wijzigen, maar

versnelde opname van het vocht, waardoor

het drinken van dit soort dranken je situatie

niet meer dan 200ml vruchtensap.

het bloedvolume gehandhaafd blijft.

verergeren. Het lichaam moet eerst vocht aan zichzelf onttrekken en daarmee de

Isotone dranken (vochtaanvullend en leve-

Wat zijn elektrolyten?

maaginhoud verdunnen, pas daarna kan het

ren van energie)

Elektrolyten zijn minerale zouten die

weer worden opgenomen.

Optie 1

opgelost zijn in de lichaamsvochten. De

Als je echter vruchtensap aanlengt met

• 40-80 g suiker

belangrijkste (voor het sporten althans) zijn

water, zijn de nadelen weer opgeheven.

• 1 liter warm water

natrium, chloor, kalium en magnesium. Zij

• 1 tot 1,5 g zout.

helpen de vochthuishouding te reguleren. Ze

Cafeïnehoudende dranken

• Suikervrij/ caloriearm vruchtensap voor

hebben nog veel meer belangrijke functies,

Koffie, thee cola Red Bull enz. bevat cafeïne.

de smaak naar keuze

maar geloof me, dat is wel heel droge stof.

Deze stof verbetert je prestaties, alertheid en je stemming. Hoe dat precies werkt is een

Optie 2

Eigenschappen van een goede sportdrank.

heel langdraderig verhaal en dat bespaar ik

• 250 ml vruchtensap

Concluderend; Een sportdrank moet het ver-

jullie nu. Cafeïne heeft ook nadelen. Het is

• 750 ml water

loren vocht aanvullen en eventueel verloren

urine afdrijvend, waardoor je lichaam dus

• 1 tot 1,5 g zout.

mineralen aanvullen. Water met daarin een

water afscheidt.

oplossing van suiker en zout is ideaal. Het

Ook wordt cafeïne door het Internationaal

Tot slot;

zout zorgt ervoor dat zowel het vocht als de

Olympisch Comité beschouwd als een ver-

Drinken tijdens het sporten is dus eigenlijk

suikers snel door het lichaam worden opge-

boden stof. Als het gehalte in je urine boven

alleen maar bedoeld om bouwstoffen die

nomen. Te hoge concentraties van deze 2

de 12 microgram per liter uitkomt kom je

verloren zijn gegaan aan te vullen, om zo

vertragen juist de opname van het vocht. Een

niet door de dopingcontrole. Dit gehalte

je prestaties op peil te houden. Sportdran-

suikergehalte van 4 tot 8 gram per 100ml

bereik je door 9 blikjes cola of 6 koppen

ken die je prestaties daadwerkelijk verbe-

water en een zoutgehalte van 40 tot 110

instantkoffie per dag te drinken.

teren bestaan wel maar komen heel dicht

milligram per 100ml water zorgen voor een

in de buurt van doping. De enige juiste

optimale wateropname. Een hoger zoutge-

Zelf sportdrank maken.

manier om je prestaties te verbeteren is

halte werkt beter, maar dan is de drank niet

Commerciele sportdranken zoals Aquarius,

gewoon veel trainen.

te zui… ehh drinken. Een hoger suikergehalte is alleen aan te raden bij kouder weer.

Sportvoeding is een zeer omvangrijke

Bij warm weer heeft het geen zin, omdat

materie, waar complete studies aan wor-

het lichaam dan niets met die suikers doet.

den besteed. Het is niet de bedoeling om

Wat nu precies koud en warm weer is, is per-

helemaal volledig te zijn, maar meer om

soonsafhankelijk.

een tipje van de sluier op te lichten. Misschien dat je hierdoor bewuster omgaat

Sportdranken kun je in 3 categorieën delen:

met je drinkgewoontes en misschien ga je

Isotone dranken. De meeste sportdranken die

je wel helemaal verdiepen in deze materie.

in de supermarkten te koop zijn, vallen onder deze categorie. Ze hebben ongeveer 8g sui13

Redactie


Verslag van bezoek wedstrijd BRNO CZ

Arend in BRNO Het lijkt wel kruisbestuiving in de stepwereld. We zijn net gewend geraakt aan Duitsers en Belgen die meestrijden om de NAF-cup. Maar nu blijkt dat er ook Nederlanders zijn die meedoen in de Tsjechische competitie. Arend van der Velde lokte zijn gezin mee naar Tsjechië. Uiteraard is er vakantie gevierd (Tsjechië is een uitstekend vakantieland), maar ook keihard werken werd niet geschuwd. Arend ging de confrontatie aan met het Tsjechische steppeloton op het

Hierboven Arend van der Velde, draait niet alleen mee in de top van het Nederlandse veteranenveld, maar ook internationaal staat Arend vaak op het podium.

circuit van BRNO. circuit een steprace was. We zitten aan de

De eerste meters zijn lastig. Na gezamen-

De competitie is er zwaar en hard. De

Slowaakse grens, dus dat leek wel haalbaar.

lijk aftellen gaan de Tsjechen meteen flink

Tsjechen zijn sterk in de internationale step-

In Nymburk begin dit jaar, bij de eurocup

tekeer. Aan alle kanten vliegen ze me

competitie. Je moet van zeer goeden huize

wedstrijden, had ik met Petr Vavrusa afge-

voorbij. Ik herken de Pesta brothers, Michal

komen om daar te slagen. Zou Arend zich

sproken dat we samen iets zouden doen.

Spinka, Karel Cvalin, Laslo Provost, Milan

staande kunnen houden tussen dit geweld?

Toen ik hem de eerste keer belde kon

Gazarek en verder nog wat gezichten. En

Hier een verslag ...

hij alleen maar lachen, hij zei dat hij een

Petr Vavrusa natuurlijk. Alles wat goed kan

beetje dronken was, ik moest de volgende

steppen is hier wel aan de start.

Veertien dagen zijn we nu in Tsjechië.

dag maar weer bellen. Dat ging beter met

Het weer zit niet altijd even mee maar

als resultaat een fantastische dag met beide

Het voelt als ik tegen de Tsjechen en in die

we vermaken ons hier prima. Thuis had ik

families in Kromeriz, een mooi stadje in

eerste meters verdwijnen dagdromen over

al gezien dat er in Brno op het Grand Prix

Moravië. En een dag later dus de race.

een schitterende solo naar de finish. Met grote moeite hang ik aan de staart van de kopgroep. Het is vals plat omhoog, we gaan tegen de dertig per uur. Na 500 meter vallen er wat Tsjechen af. Net als er ruimte komt om rond te kijken en ik begin na te denken over hoe ik me in de afdaling staande zal houden, valt er een gat. Twee meter, meer is het niet en de klim houdt over tweehonderd meter op. Een blik op mijn teller, die wijst 28 km aan. Ik weet het, die twee meter rijd ik 'never' meer dicht. In het vals plat naar beneden verlies ik nog veel meer meters. Een Pesta en nog een renner rijden dertig meter voor mij, de kopgroep met onder andere Karel Cvalin op een klein stepje, zit daar twintig meter voor. Volgt een steile afdaling, met aan het einde een scherpe bocht. De renner voor mij houdt in en ik vlieg hem voorbij. De bocht vraagt wat stuurmanskunst en een beetje lef. Direct daarna gaat het steil omhoog. Ineens lijkt de kopgroep niet zover meer. 14


Ik klim als een razende en rijd in een keer

den. De onderhoudsploegen van de motor-

naar Michal Pesta toe. Voor me de kop-

coureurs staan aan de kant bij de paddocks

groep, met Karel die op zijn 12 inch step

en moedigen ons aan. Dat stimuleert en ik

in een onwaarschijnlijk traptempo naar

kan me op het vervolg concentreren. Het

boven gaat en de rest zichtbaar pijn doet.

parcours is imposant, brede baan, schit-

Michal klampt bij me aan. We rijden met

terend asfalt en De Bocht. Na de afdaling,

zijn tweeën over de streep, rijden kop over

waar ik een hoogste waarde haalde van

kop, maar ik voel dat ik weer problemen ga

65 km/uur, op één oor de bocht door om

krijgen op het vals plat omhoog.

zoveel mogelijk gebruik te maken van de snelheid op de steile klim.

Vlak voor de top worden we ingehaald door

Ik haal wat kleine 12 inch stepjes in en

de stepper, ik herken hem, het is Michal

verwonder me dat Karel in de kopgroep kan

Spinka, een sterke jongen. In Oldenzaal

rijden, terwijl het in de afdaling echt een

kon ik bij hem blijven. Vrijwel direct moet

stuk langzamer gaat met die dingen.

ik weer lossen. De kopgroep is nog steeds in zicht. Ook hier ontstaat een breuk. In de

Uiteindelijk word ik tiende, maar mag toch

afdaling verlies ik nog meer en met bijna

een prijs ophalen, nummer twee bij de

"... aan alle kanten vliegen ze me voorbij ..." vijftig meter achterstand begin ik aan de

veteranen, na Milan Gazarek, voor Petr

steile klim. Vlak voor de top ben ik weer

Vavrusa. Mijn gemiddelde is mooi. De

bij beide Michals, ik haal de streep voor de

afstand is 32.4 km en met een tijd van

tweede ronde in hun gezelschap ook nog.

1.15.54 reed ik gemiddeld 25.6 km/u.

Het aanmoedigen van het thuisfront dringt

Boven de 25, dus ik ben tevreden.

tot me door. Vandaag geen prijs, gaat nog

We socializen nog wat en nemen afscheid.

door me heen. Vlak daarna word ik definitief gelost en kan ik in eigen tempo verder.

Thuis zie ik later Valentino Rossi op exact het zelfde podium staan, na een race

Op het circuit werd al flink getraind voor de

waarin ik op TV geen afdaling en klim kon

Moto GP die een week later werd gehou-

onderscheiden.

Uit de emailbox Voor oudere garde onder ons. Raad es wie er onlangs een mailtje stuurde naar stepteam Kamperzeedijk? Ja, 't is haar toch echt ; onze oudNederlands Kampioene en de eerste pioneer in de Meuleman stepdynasty: Diana Meuleman. Tot aan ca. 1990 was Diana over periode van een aantal jaren de snelste dame in het Nederlandse steppeleton. Tot het moment dat ze het te druk kreeg met de medische, en haar jongeren zusjes Edith en later Reinate de fakkel ovenamen. Op dit moment woont Diana in Australië (met man en kinderen). Hier haar e-mail:

To: <stepteam@kamperzeedijk.nl> Sent: Wednesday, Nov. 02, 2005 12:25 Subject: Groetjes from down under Hoi allemaal, Mijn complimenten voor de NK site op internet. Erg leuk om alle nostalgie weer op te halen. Het was een verrassing te zien wat er gebeurde toen iemand mijn naam intypte. Als ik al die foto’s zie, begint het toch nog steeds een beetje te kriebelen... Steppen zit er voor mij op ‘t moment niet in. Niet alleen omdat ik hier geen step heb, maar “dagelijkse bezigheden” geven me de kans er niet toe. Momenteel wonen we in Mount Gambier, een stadje in Zuid Australie. We zitten hier sinds januari en hebben het goed naar ons zin. Anne (al weer 6) zit op de basisschool en Jozua (bijna 5) gaat volgend jaar. Dan heb ik er nog twee thuis. David (3) en Naomi (2). Momenteel zit ik op m’n werk. Het meeste emailen doe ik vanuit m’n werk, omdat ik dan geen kids op schoot heb. Bij deze succes met alle stepbezigheden aan Kamperzeedijk, groetjes, Diana

Het veteranen podium met Arend 2e op het circuit van BRNO (Tsjechië) 15


Met een rode neus richting Denemarken

Steppe voor de Clinic Clowns In het vorige Autoped Magazine hebben we gesproken over 2 steppers die vanuit Nederland naar Legoland in Denemarken zijn gestept voor een goed doel. Blijkbaar is Denemarken erg populair want we werden bericht dat 2 steppers vanuit Groningen ook naar Denemarken wilden steppen maar dit keer voor de Clinic Clowns.

Hoewel de afstand die deze 2 heren hebben

het goede doel! We hebben de eerste kilo-

ben we de eerste gesponsorde overnachting

afgelegd niet heel erg groot was, is deze

meters (proef-)gestept en zijn nu al kapot!

binnen! Hiervoor uiteraard onze dank.

prestatie wel het vermelden waard. Om te

Dat wordt nog wat...

12 september: Meer aandacht in de

beginnen waren het ongetrainde steppers. Het aantal gestepte kilometers voorafgaand

9 september: Van je ouders moet je het

media: houdt tijdens onze reis ‘De Krant van

aan deze tocht was echt minimaal. Daar-

hebben! Dankzij de familie van Denderen is

Groningen’ in de gaten: hierin zal een foto

naast reden ze niet op een afstandsstep

door een ruime donatie de opbrengstentel-

van onze reis verschijnen! Alles raakt nu in

maar op een kidnerstep. Dat maakt het ver-

ler van de gevreesde ‘nul euro’ afgeholpen,

een stroomversnelling: diverse media heb-

haal al een heel stuk zwaarder en interes-

dankzij de familie van der Beek is de terug-

ben belangstelling voor de onderneming,

santer. Hier het verslag:

reis vanuit Denemarken geheel verzorgd!

het eerste interview is gegeven (voor de

De 2e stepoefening is een feit. Vanaf de

Groninger Stadskrant), de fotograaf komt

7 september: De 1e media-aandacht is

Korreweg werd geprobeerd om zo snel

vanmiddag en we zijn genomineerd voor de

binnen! In ‘Intensief’, maandblad van het

mogelijk naar de Parkweg te steppen. De

Gouden Neus 2005, een prijs die CliniClowns

Groninger Studenten Pastoraat, zal een 3

afstand van 4 km werd binnen het kwartier

jaarlijks uitreikt!

pagina’s tellend artikel inclusief foto’s ver-

afgelegd. Deze afstand is nog goed te doen.

schijnen van de actie.

Alleen een klinkerweg is niet aan te raden

13 september: Vandaag een interview

voor step en stepper.

gegeven in de studio van Oog Radio! Een

8 september: We hebben ondertussen

klein kwartier lang mochten wij ons ver-

2 steps geregeld! De mensen van Toys ‘R

10 september: De overalls zijn ondertus-

haal doen en het is een erg leuk gesprek

Us waren zo vriendelijk ons te sponsoren: 2

sen bedrukt en beplakt. Dankzij de familie

geworden! Morgen komen een interviewer

steps voor de prijs van 1, en dat alles voor

Van den Ouden-Lindenburg uit Delfzijl heb-

en een fotograaf van het Dagblad van het Noorden langs. Houd morgen ook de Groninger Stadskrant in de gaten voor een interview met ons! Mede op aandringen van een fietsenhandelaar hier in Groningen hebben wij vandaag besloten onze stepjes te ‘upgraden’ naar stepjes met luchtbanden. Skatewieltjes blijken levensgevaarlijk te zijn bij nat weer (en we verwachten regen) en daarnaast blijken ze sneller te slijten dan verwacht. Met de nieuwe luchtbanden verwachten wij zonder problemen onze missie te volbrengen!

14 september: De fotograaf en interviewer van het Dagblad van het Noorden zijn net langs geweest, kijk allemaal morgen in die krant voor een interview + foto van ons! Ook het Friesch Dagblad heeft ons geïnterviewd en ook in die krant zal morgen een stukje over ons staan! 16


15 september: De grote dag is eindelijk

trole gekregen. Ze hadden alleen maar een

Nadat ze daar wat gegeten hadden, hadden

aangebroken! Aan de oproep van de heren

kaartje voor 2 volwassenen. De controleur

ze nog zin om er nog eens 10 kilometer

om ze vanaf 11.30 uit te zwaaien vanaf de

keek wel even vreemd op van de stepjes,

bij te steppen. Om ongeveer kwart over 6

Grote Markt in Groningen werd massaal

maar ja het waren geen fietsen, dus konden

waren ze in een klein dorpje genaamd Bar-

gehoor gegeven. Naast de vele familie en

ze gelukkig niet bekeurd worden. Helgoland

gem aangekomen. Daar was het plaatselijke

vrienden was er ook veel pers aanwezig.

is een mooi, maar erg klein eiland. Omdat

hotel vol, maar er stond wel een bord langs

Zo was er een fotograaf van het landelijke

het vandaag een rustdag was, hebben de

de kant van de weg dat hun leidde naar

dagblad de Telegraaf, een verslaggever van

jongens vandaag het hele eiland rondge-

wat een grote ‘ferienhof fur behinderte’

het Dagblad van het Noorden, de Groninger

lopen om zo toch de conditie op peil te

(vakantieboerderij voor geestelijk gehandi-

Stadskrant, de Groninger Studentenkrant

houden.

capten) bleek te zijn. Maar eenmaal aange-

aanwezig. Bovendien is er een cameraman

Op Helgoland hebben Rick en Peter een

komen wilden de steppers toch een poging

van I-See web tv een kilometer met de

mooie hotelkamer weten te krijgen met

wagen. De vrouw des huizes moest wel

steppers mee gerend om zo nog enkele

uitzicht op zee!

lachen toen ze de steppers in hun overal

unieke steppende

met rode neuzen zag, net als de geestelijk

beelden te maken.

18 september: Van-

gehandicapte mensen die in de vakantie-

Eenmaal aangeko-

daag zijn de steppers

boerderij zaten.

men in Garrelsweer

met de boot vanmiddag

Nadat Rick en Peter hadden uitgelegd dat

werden de steppers

van Helgoland naar het

ze helemaal vanuit Nederland waren komen

onder luid gejuich

vasteland gevaren. Eerst

steppen voor het goede doel, zei de vrouw

van de plaatselijke

moesten de jongens

dat ze nog wel een appartementje had

basisschool verwel-

met stepjes en al in

waar ze wel gratis (!) in konden. Eenmaal

komd! In Garrelsweer

hele kleine bootjes, die

aangekomen bij het ‘kleine’ appartementje

hebben de jongens

de passagiers naar een

bleek het een heel ruim, luxe en groot

een lekker warme

grote boot bracht, omdat

appartement te zijn. De jongens vermaken

kop soep bij de oom

die boot te groot was

zich daar vanavond opperbest met o.a. een

en tante van Peter

om in de haven aan te

koffiezetapparaat en een grote TV!

genuttigd waarna het stepavontuur weer ver-

meren. Vanaf daar moesten onze steppers

volgd kon worden. Om half 5 zijn de steppers

nog ongeveer 15 kilometer steppen om bij

Reis dag 6: de finish!:

in Delfzijl aangekomen!

het motel in Wesselburen aan te komen.

We hebben het gehaald!! Na een ontbijt in

Ze waren hier om ongeveer 8 uur. Vandaag

de ferienhof fur behinderte (www.behin-

16 september: Vandaag zijn de steppers

hebben de jongens met ongeveer 11 kilo-

dertenferien-nordsee.de) stapten we om

met boot van Delfzijl naar Emden gegaan.

meter per uur gestept. Door de wind in de

8.00 weer op de step. De resterende dikke

Deze boottocht over de Eems + 2 kopjes thee

rug ging het lekker snel! Vandaag hebben

20 kilometer legden we in zo’n drie uur

werden de steppers gratis aangeboden. Van

de jongens nog net een douanecontrole

af en om 8 minuten over elf bereikten we

Emden hebben ze via Wirdum het einddoel

weten te ontlopen. Net nadat zij van de

de Deense grens, ons doel en eindpunt! Al

voor de dag, Norden, bereikt! Ze zijn daar

boot afgingen werden achter hen de hek-

gauw arriveerden daar ook de ouders van

vanmiddag om 16.00 uur aangekomen. In

ken gesloten en moest iedereen gecontro-

Peter om ons in vliegende vaart per auto

totaal moesten de jongens vandaag een

leerd worden.

weer terug naar Groningen te brengen,

kilometer of 40 steppen. Aangezien er van-

alwaar wij om 19.00 alweer de eerste

daag een straffe tegenwind stond viel het

19 september: Vandaag was veruit de

afspraak hadden.

hen vandaag zwaarder dan gisteren, ondanks

zwaarste dag van allemaal. De jongens

We kunnen terugkijken op een zeer

dat het vandaag in tegenstelling tot gisteren

hebben vandaag maar liefst 80 kilometer

geslaagde reis, vol behulpzame en nieuws-

bijna de hele dag droog is geweest. Rick en

gestept!! En dat voelen ze dan ook wel,

gierige mensen, over het algemeen goed

Peter hebben nu dan ook veel last van spier-

vooral in de enkels. Het eerste uur van de

weer en veel lange maar mooie kilometers!

pijn in voeten en benen!

dag ging niet helemaal als gepland. De

Voor iedereen die ons al gesponsord heeft:

Duitse bewegwijzeringsbordjes voor fietser

hartelijk bedankt! Meer info bezoek www.

17 september: Vandaag zijn de steppers

geven namelijk niet de snelste route aan,

vandenderen.org/cliniclowns.htm

na 5 kilometer te hebben gestept bij de boot

maar de toeristische route. Na een uur

van Norderney naar Helgoland aangekomen.

steppen, waren de jongens ongeveer weer

Op Helgoland moeten Rick en Peter nog een

terug bij af. Dit was allemaal niet zo goed

klein stukje steppen naar hun overnachtings-

voor de moraal, maar het dipje duurde

adres (dat ze overigens niet direct konden

gelukkig niet lang.

vinden). De boottocht was een heftig ritje. De

Met de wind in de rug zijn ze nog wel een

boot ging met 75 kilometer per uur en aange-

heel eind gekomen. Om 13.00 uur hebben

zien het vandaag nogal hard waaide waren er

ze in Husum een lekker warm kopje soep

flinke golven te zien en te bemerken.

gegeten. Om half 5 zijn de steppers in Bred-

Op de boot hebben de jongens kaartcon-

stedt (‘officieel’ einddoel) aangekomen.

17


Step-winterserie Sprang-Capelle Sprang-Capelle - Stepteam Brabantsbont Beste steppers van Nederland, we gaan een STEP WINTERSERIE organiseren, 5 maanden lang en wel op:

zo 11 dec 2005 | zo 8 Jan 2006 | zo 12 feb 2006 | zo 12 ma 2006 Startlocatie:

Cafe tâ&#x20AC;&#x2122;Hof, Tilburgseweg 6 , Sprang-Capelle

Starten:

10.00 uur

Afstand:

ca. 40 km. (er wordt in een groep gereden).

Inschrijfgeld:

3,- euro per tocht bij inschrijven 5 tochten 12,- euro vooraf inschrijven mag, is niet verplicht. Aan het einde van de winterserie ligt er een herinnering voor u klaar.

Inschrijven:

via Email of Bellen. E-mail: stepteambrabantsbont@hotmail.com / 0416-276023 of 06-24976309

Rabobank:

1136.80.546 t.n.v. stepteam brabantsbont Groetjes: Gijs de Geus en John Verschure - STEPTEAM BRABANTSBONT

In de kleuren rood, wit en zwart

Stepteam Brabantsbont in nieuw gestoken door door Le Prix sportprijzen! Hierboven zien we het al aan de acti-

(eigennaar Le Prix)"... aldus Gijs.

viteiten: steppend Sprang Capelle leeft!

Ook laat het team Brabantsbont uit

Al eerder konden we het Brabantse team

Sprang Capelle ons weten dat het step-

Made toevoegen aan de competitie en nu

team groeit. Er hebben een aantal step-

dan mogelijk in 2006 ook het Brabants-

pers zich aangemeld voor lidmaatschap

bont?

van het nieuwe stepteam. Maar er is altijd plaats voor meer, melden

En ze hebben het goed voor elkaar

de leden. Aanmelden voor het team kan

bij stepteam Brabantsbont. Men heeft

via stepteambrabantsbont@hotmail.com

onlangs een kleding sponser gevonden!

le schoonheidsfoutjes, maar dat mocht de pret absoluut niet drukken. Volgend jaar zijn wij weer van de partij! Hopelijk hebben we dan weer zulk stralend weer en een nog hogere opkomst! ..." " ... Het was een mooie tour en goed georganiseert . Ik hoop dat het voor jullie ook goed is verlopen. Het weer was mooi de tour was mooi, en goed verzorgt.

Laat die wedstrijden maar komen.

Stepteam Brabansbont organiseerde de

De heren poseren op de foto in een stijl-

van steptocht Sprangcapelle in september

vol shirt met korte mouwen en een shirt

dit jaar en kijken met een goed gevoel

met lange mouwen. En natuurlijk zit er

terug op hun eerste georganiseerde step-

ook een broek bij de teamoutfit. Dit alles

event. Het team ontving leuke reacties op

is bedrukt met het logo van stepteam

de tocht per e-mail van een aantal deel-

We hopen dat vele steppers onder u het

brabantsbont.

nemers die we hier melden:

voorbeeld van Gijs en John volgen. Er is

"... Hoi Gijs en John, Wat snel die foto. Leuk! Wij hebben genoten van het steppen, het landschap en de sfeer ..."

niets mooier dan zelf club oprichten en De nieuwe sponser (Le Prix sportprijzen) heeft de steppers ontzettend geholpen met de eerste steptourtocht van SprangCapelle, zo meldt Gijs de Geus van het team. "Lang deze weg wilde wij Corne Aarts Bedanken voor zijn gulle gift.

"... Via deze weg wilden mijn vader en ik even onze complimenten overbrengen voor de steptoertocht van Sprang-Capelle van afgelopen zondag. Wij hebben het als een hele gezellige steptocht ervaring met hier en daar enke-

gezamelijk stepwedstrijden en tochten rijden. En dat hoeft niet met 20 man tegelijk. Dat kan ook met z'n twee. Heb je vragen over het oprichten van een stepteam? neem contact op met het NAF-secretariaat.

18


'Rondje Hoogeveen'

Niet veel deelnemers wel veel strijd

Zaterdag 23 juli 2005 werd wederom het stepcriterium van Hoogeveen georganiseerd. Dit keer niet als nafcup, maar als promowedstrijd. Het is misschien dit keer wel de laatste keer

bestond uit twee parate dames die de tel-

dat deze stepronde op huidige lokatie werd

ling op zich hadden genomen. De race zelf

gehouden. De speaker van het evenement

was voor Arend van de Velde een makkie.

vertelde me tijdens de wedstrijd dat de

Hij stepte iedereen op minimaal 1 ronde

locatie op “de schop” gaat. Men gaat in die

achterstand. Moet er wel bij zeggen, dat

hoek van de wijk verbouwen. Voor komen-

zijn tegenstanders enigszins de moeheid

de edities zal men waarschijnlijk naar een

in de benen hebben gekregen van het

andere locatie op zoek gaan. De animo is er

vele steppen en wedstrijden. Elke week

dus nog om het weer te organiseren.

volle bak rijden in binnen- en buitenland is

Vanuit de kalendercommissie kreeg ik de

niet niks. En bij een promo race wordt dan

melding dat de organisatie in oktober heeft

door de echte nafrijders wel een beetje

laten weten, dat ze weer in 2006 voor een

gespaard.

nafcup willen gaan. Dus zeer waarschijnlijk

Buiten dat, was de race om plek twee zeer

zie ik u aan de start volgend jaar.

spannend. Roel van de Velde en Erik de Groot lieten een mooie strijdwaardige wed-

welijke tegenstander Thijza Brouwer, moest

De stepwedstrijden die afgelopen zomer in

strijd zien aan het publiek. Er werd goed

haar al snel na de start laten gaan.

Hoogeveen werden gehouden waren een

gekoerst.

kinderrace op ministeps en een kinderrace

De heren Gerrit-Jan Beldman en Gerben

Lokale held

op vrije wielmaat. Dit jaar was de opkomst

Koridon deden ook een wedstrijdje onder-

En dan was er nog de lokale held van

bij de kidsraces gegroeid. Dat is leuk voor

ling. Maar Gerrit-Jan reed Gerben het snot

Hoogeveen Bert Bennink. Hij reed op zijn

de wijk en voor de organisatie die daar dui-

voor de ogen, dat deze laatste zijn meedere

'Gamma' step het zweet door zijn shirtje.

delijk ook in hun sas mee was.

moest erkennen. Ze reden er niet direct

En gaf ook aan dat het wel erg zwaar was.

Het ging nog best hard zo over die steentjes

achter, die plek werd opgevuld door Arnold

Maar hij is gefinished en dat is al een hele

met die ministeps. Ik moet er niet aan den-

Tuinman. Sinds Italië had ik hem niet zo’n

prestatie. Bert heeft zeker de smaak te pak-

ken om daar zo hard op te gaan, je zweven-

volle bak zien rijden.

ken melde hij en hopenlijk staat hij volgend

de rib trilt daarbij vast door je gehele lijf.

jaar weer aan de start.

Bij beide kinderraces was het een snelle

Hermien Koers had 1 doel die wedstrijd,

wedstrijd met hier en daar leuke spanning

een keer proberen om op een heren podi-

Na alle wedstrijden werden de prijzen uit-

in het veld.

um terecht te komen. Ja, u leest het goed,

gedeeld. Goed systeem van de organisatie

ze wilde zo presteren dat ze als tweede of

om alles na de wedstrijden te doen, daar-

De wedstrijd

derde wilde finishen tussen de heren. Voor

door houd je publiek. Want kinderen wach-

Dan de volwassenen. Negen personen kwa-

haar (en voor anderen wellicht ook) is het

ten wel op hun prijs en ouders blijven dan

men aan de start, waarvan twee dames.

niet gelukt, de drie heren gaven een goede

ook automatisch. Misschien een idee voor

Men startte allemaal tegelijk. De jury

snok aan het stuur. Hermien's enige vrou-

andere wedstrijden in het land om het op die manier te doen. Zelf deed ik niet mee. Was daar aanwezig als supporter, stand-houder van de NAF kraam, fotograaf, gaf nog een kranteninterview voor Dagblad van het Noorden namens de NAF, hielp ook nog de speaker met statistieken en prestaties van de steppers. Al met al vond ik het wel een leuke dag op een leuk parcours. Volgend jaar misschien een ander parcours en wie weet dan wel voor de NAF-cup. Aan mij zal het niet liggen.

Uw eigen pitreporter uit de paddock, Eric van der Meide 19


Eurocup Swansea september 2005

Stepambassadeur; 's avonds een stepper, 's ochtends een stepper.

Tot diep in de nacht in Pete' n Helen's kitchen en 4 uur later fris op de startlijn ... Hier wat verslagjes van de Swansea eurocup 2005 (eind september). Een combinatie van gezellig in de pub zitten, aan het strand uitwaaien en steppe als een gek ... Donderdag 22 september stond ik ‘s mid-

de wedstrijden in Wales (ook een hele

De chauffeurs van verschillende landen

dags bepakt op Cees Bakker te wachten.

ervaring).

belanden daar voor ongeveer 2 uur in een

We zouden in de avond rond de klok van

Afijn, om negen uur reden we weg om drie

zware coma en op het moment dat de boot

negen beginnen aan de reis naar Swansea

uur later in Duinkerken (Frankrijk) te zijn.

aan het draaien is voor het aanleggen. Dat

(Wales) dus was handig om alles daarvoor

De grote vrachtboot maakte bij mij indruk

aanleggen veroorzaakt trillingen die goed

gereed te hebben. De dag er voor had ik

want ik heb nog nooit op zo’n boot ver-

te horen zijn door het vele glaswerk wat

nog getraind op mijn Kickbike maar voor

toeft.

dicht bij elkaar staat. Na het vierde tril-

het echte trainen begon brak hij doormid-

Tot mijn verbazing ontstaat er op het

lende geluid van de glazen zie je spontaan

den, shit dus. Uiteindelijk heb ik dus met

moment dat je de boot op mag een run

de mannen weer opstaan om hun werk te

de carbonstep van kees meegedaan aan

naar de banken die her en der staan.

hervatten. Het was ondertussen vrijdag 23 september ochtend 04:15 uur, we reden inmiddels richting Londen. Dit was mijn eerste keer in Engeland en ik verbaasde mij over de linkse manier van rijden in het verkeer. Natuurlijk wist ik dat, maar het ervaren vanaf de achterbank van een auto is toch wel andere koek (wij waren met ze drieën, Cees Pascal de fotograaf en Ton.) Ik was zelf erg blij dat Cees de auto reed want ik was waarschijnlijk Dover wel uit gekomen, maar daarna volledig de weg kwijt geraakt. Na flink doorgereden te hebben kwamen rond 9.30 aan in Cheriton waar de organisator van de stepwedstrijden woont. We werden meer dan hartelijk ontvangen

'S avonds tot diep in de nacht in Pete and Helen's kitchen.

door Pete Sheterline en we konden onze 20


tenten opzetten in zijn prachtige tuin met

loopbaan als sporter. Sterker nog; steppen is

uitzicht op de zee. Ondanks het slaap te kort

mijn eerste sport. De wedstrijd was in een

wat we ondertussen hadden opgelopen,

werkelijk schitterend park midden in Swan-

zijn we niet gelijk gaan slapen, maar eerst

sea. Prachtige bomen, mooi aangelegd en

in Swansea lekker vis and chips gaan eten

1000 pond boete als je de rotzooi die achter

in een merkwaardig tentje aan de kust. Ik

uit je hond komt niet opruimt.

moet zeggen dat ik het tot zover goed naar mijn zin had en mijn kompanen ook. In de

Goed, Cees en ik beginnen het parcours te

middag kwamen nog meer NAF-leden die

verkennen. We begonnen rechts op het par-

verderop in een vakantie huisje van Pete

cours, maar zelfs steppen doe je hier links

zaten. We zijn gezellig gaan borrelen in de

(het blijft raar volk, die Britten). We wisten

pub die om 20 meter van Peteâ&#x20AC;&#x2122;s huis zat. â&#x20AC;&#x2DC;s

dat er een hoogte verschil in het parcours

Avonds zijn we naar Pete zijn huis gegaan

zou zitten van ca. 50 meter. Pfffffft dat heb

om daar in zijn gezellige woonkeuken

ik geweten zeg. Afijn, de wedstrijd begon

heerlijke gepofte aardappelen met ham en

met de estafette, waar ons team niet aan

gedoucht. Daarna naar de pub gegaan

sla te consumeren. Het bleef er nog lang

meedeed. Een van de redenen is dat onze

(alleen maar omdat hij dichtbij was hoor).

gezellig.

Exion steppen daar niet voor zijn gemaakt.

Daar hebben we nog een tijdje nagepraat

Om 11.30 begon de halve Marathon en voor

over de wedstrijd en andere zaken natuur-

je het weet moet je dan vol aan de bak.

lijk. Een paar uurtjes later sloten de rest van

Zaterdag 24 september, de dag van de wedstrijd. Ik was best nerveus, het was ten-

Tuin van fam. Sheterline met de Nederlandse tentjes (en uitzicht op Atlantic).

"...Vals plat ga je haten..."

slotte mijn eerste wedstrijd in mijn gehele

En zwaar dat ik het had. Vals plat - zoals

de NAF zich aan in de pub en uiteindelijk

Pieter-Jan van Loo zei (die naast mij stepte)

gingen we met z'n allen naar de inmiddels

- ga je haten. Je had dan wel weer de afda-

zo vertrouwd geworden woon/geniet/

ling, maar toch echt op adem komen was

keuken van Pete om daar de traditie van

er niet bij. Want dan kwam de volgende

de spaghetti bolognese eten in stand te

steiger al weer en die was door de meeste

houden. Ik mag u melden, het is meer dan

steppers alleen maar rennend met te step

gelukt. Uit veiligheidsoverwegingen zal ik

in de hand te doen. Ik had er 8 ronden

niet veel uitweiden over de zeer leuke en

van 2 km opzitten toen Lars (Kessler) zich

uiterst humorvolle natte avond, kortom het

al weer bij de finish meldde. Wat kan die

werd een late gezellige bedoeling.

gozer steppen zeg, bravo. Zijn tijd was: 47:15:00

Zondag 24 september 7.30, erg vroeg, maar goed ik was niet de enige die dat dacht.

Het was ondertussen middag geworden en

Tien uur zaten we alweer in de auto op

ieder ging zijn eigen weg. Wij gingen naar

weg naar de 1 km sprint in Swansea. Mooi

het huis van Pete en hebben daar heerlijk

gezicht al die mensen die daar dan al zijn

Auto van Cees hier op de foto. Af en toe remmen voor het loslopend wil.

21


Eurocup 2005 Swansea Wales

omdat er nog meer wedstrijden zijn. Zo werd er de 10 mijl en de kindermijl gelopen. Dit alles voor een goed doel. Leuk!! De sfeer was goed, zowel onder de steppers als onder het plubliek. Raar gezicht vond ik het die wagen met die grote teller op zijn dak. Ook dit wist ik van te voren, maar als je er staat is het even een andere wereld. Wat mij opviel onder het rijden van de sprint was dat je alleen maar bezig bent met je voorganger; die wil je voorbij, en verder hoor je en zie je niets. Een bijzondere ervaring. Helaas ging de tijdwaarneming

Uitslag Swansea (UK) eurocup 19.3 km - 10 ronden

de mist in, de gefinishte posities waren wel

Heren 1 Lars Kessler 2 Andre Visscher 3 David Riches 4 Ben Beachel 5 Pieter Jan van Loo 6 Ton Raadgever 7 Rob Wachowski 8 Gerben Koridon

Team Team Deutschland Selles Kamperzeedijk Selles Kamperzeedijk Exion Amersfoort Selles Kamperzeedijk

Nat. GER NED UK UK NED NED UK NED

Cat. Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior

Tijd 47:15:00 48:05:00 49:38:00 9 rounds 8 rounds 8 rounds 8 rounds 7 rounds

pts. 40 35 31 27 24 21 18 16

Dames 1. Thijza Brouwer

Team Selles Kamperzeedijk

Nat. NED

Category Tijd Senior 7 rounds

pts. 40

Heren Team 1 Lars Kessler Team Deutschland 2 Andre Visscher Selles Kamperzeedijk 3 Pieter Jan v. Loo Selles Kamperzeedijk 4 David Riches 5 Cees Bakker Exion Amersfoort 6 Ton Raadgever Exion Amersfoort 7 Rob Wachowski Team Swansea 8 Patrick McCors 5 Gerben Koridon Selles Kamperzeedijk 6 Peter Sheterline Team Swansea 7 Michael Whittaker -

Nat. GER NED NED UK NED NED UK UK NED UK UK

Category Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior

Tijd -

pts. 40 35 31 27 24 21 18 16 24 21 18

Dames 1. Thijza Brouwer

Nat. NED

Category Tijd Senior -

pts. 40

bekend, maar geen tijden. Wel erg jammer, en de organisatie baalde ook stevig. Toen was het al voorbij voor ons steppers. Tijd om gedag te zeggen tegen de overige deelnemers. Wij zijn de omgeving gaan verkennen en zijn daarna weer in de pub beland. Anderen hebben een tourtochtje gemaakt en zijn daarna ergens gaan eten. Daarna zijn die ook weer in de pub beland (wat toevallig). Bij de meeste en zeker bij mij begon de vermoeidheid er al aardig in te sluipen, dus ik heb mijn oor redelijk vroeg te slapen gelegd. Ook omdat we nog een flinke terugreis voor de boeg hadden. Maandag 25 september 6.30 hup tent afbreken band verwisselen, euh ja Cees had ook nog een platte band. Op naar de boot

Swansea eurocup - 1 km tijdrit

Team Selles Kamperzeedijk

Hier links het vissersdorpje Mumble op 5 km van Swansea.

22


waar het ritueel van de meurende chauf-

verre van zeker. Maar toen er in de Kam-

feurs ook bij klaarlichte hetzelfde is. Nog 3

perzeedijker stepclub 5 gasten plots terug-

uurtjes na de boot dan ben ik thuis. Ik heb

mailden van we gaan ook mee, werd er de

van dit weekend in Wales enorm genoten

volgende vrijdagavond in de stamkroeg snel

en denk er met veel plezier aan terug.

reisplan op de bar gegooid.

Ton Raadgever Via www.aferry.nl heb ik de gegevens inge-

't moet nog groeien

voerd en direct met creditcard voor 2 auto's

Hier een korte aanvulling van de redactie.

geboekt. Cees had al geboekt.

Het steppen in Groot-Brittannië staat nog

We gingen met een Landrover (een echte

in een pril stadium. Ook dit Eurocup-evene-

legergroene 'Defender', zonder radio, maar

ment moet nog groeien. Niet alleen in aan-

met grote laadbak voor de steps en tassen).

Na het werk vertrokken we op donderdag-

tal deelnemers, maar ook in kwaliteit. Wel

En met een vrijwel nieuwe Fiat met navi-

avond via Antwerpen richting Duinkerken

Hoe meer bier, hoe hoger de ranking?

en toen met de nachtvrachtboot naar de

"...ff snel een reisplan op de bar gegooid..."

white clifs van Dover. En zonder je 't in de gaten heb rijdt je dan een paar uur later aan de linkerkant van de

is er de overtuiging dat dit in de toekomst

gatie en alles d'r op en d'r aan. (uitgeleend

weg langs Londen richting en Schiereiland

zeker zal verbeteren. Wat men in kwaliteit

door Fiat garage Kampen, hiervoor dank!).

in Wales. Tja stepeurocups.

en aantal deelnemers tekort kwam, maakte

Totaal met Cees Bakker er bij een karavaan

Voorbij Swansea treffen we schapen op de

men in enthousiasme, gedrevenheid en

van 3 gele nummerplaten. Met 9 NL'ers als

weg, paarden, koeien alles loopt er los.

gastvrijheid meer dan goed. Positief ook dat

inzittenden.

Enthousiast crossen over behegte wegjes

ze niet blind zijn voor hun fouten en ook de wil hebben om dat te verbeteren. Voor de gemiddelde stepper die denkt dat hij alles al heeft meegemaakt, is deelname aan dit evenement een absolute aanrader. Het feit dat je moet overvaren of door de tunnel moet, schrikt veel mensen af, denk ik. Toch is dat niet terecht. De Nederlandse delegatie is overgevaren vanuit Duinkerken naar Dover. Duinkerken bijna op de grens van België en Frankrijk. Het overvaren van de auto met 4 inzittenden kostte nog geen 80 Euro. Je moet dan wel op “onpopulaire” tijdstippen overvaren (in de nacht) maar dat heeft ook weer voordelen. Het links rijden is eigenlijk ook wel meegevallen. Verder is Groot-Brittannië ietsje duurder dan Nederland, maar met een beetje goede wil

Ton Raadgever hierboven tijdens de 20 km wedstrijden.

is dat wel te beperken. Zeg overigens nooit Engeland, als je in Wales bent. Dat is net zoiets als in Friesland zeggen dat Fries een dialect is. Kortom; Swansea is het bezoeken waard en we hopen volgend jaar op een grootse Nederlandse delegatie.

Gerben Koridon

Eurocups steppen is gewoon super Aanvulling vanuit het secretariaat: Het is altijd een heel gepuzzel om met z'n allen naar elke eurocup het vervoer te coördineren. En soms lukt het maar soms ook niet. Dat ik dit keer mee naar Wales ging was 23

White clifs van Dover op de achtergrond. Op de vrachtboot naar Duinkerken.


Eurocup 2005 Swansea Wales

door een Welsch heuvelland met uitzicht

de wedstrijden elke avond big diner in the

op de blauwe oceaan. Bij the Frogcottage

kitchen en de laatsten van onze groep ver-

moeten we zijn. (de huizen hebben geen

trekken om 03.30 uur 's nacht wandelend

nummers maar namen).

richting huisje op de heuveltop. Oefff dat loopt moeilijk. Een lokale zanger met gitaar

Bij aankomst maken we eerst een lange

viel 's nachts nog even binnen en zong met

wandeling met z'n allen door de heuvels en

ons mee.

op het strand om uit te waaien.

Zes van de Nederlanders sliepen in een

De familie Sheterline blijkt erg gastvrij. Na

huisje van vrienden van de Sheterline's, de

Het wemelt van de kastelen in Wales.

rest in de tent in de tuin van Pete. De eigenaar van het huisje bleek de gynocoloog van de Britse Queen, en dan ben je een local VIP op zo'n schiereiland. Tja. Voor echte competitie druk moet je niet naar Swansea. Maar wat niet is kan nog komen. En achh pak ik ook es een keer 40 eurocuppunten. Toch nog net Hermien voorbij in de eurocup eindstand, ik duikel zo

Van het strand lopen we de heuvels in en kwamen we bovenstaand bord tegen :)

mooi de top drie binnen :) Het was een pracht stepweekend. En voor mensen die volgend jaar meewillen. De

Eerst effe bijkomen met koffie, voor we gaan steppen, en chatten met de locals.

wedstrijden zijn best goed. Je moet geen massa's deelnemers verwachten maar strijd

Ik kan iedereen aanraden mee te steppen

is er zeker. En voor de toeristen onder ons:

in de eurocups.

het Schiereiland Swansea heeft het hotste

Als je mee wil schrijf je wel tijdig in voor de

surfstrand in de UK en in de omgeving zit-

eurocups in 2006 via naf@autoped.nl. We

ten veel kastelen en ruines. Voor wie het

proberen zoveel mogelijk gezamelijk het

vissersdorpje Mumble bezoekt (5 km ten

vervoer en overnachtingsfaciliteiten te coรถr-

westen van Swansea): het restaurant Salt is

dineren mits het mogelijk. Informeer via

echt een aanrader!

naf@autoped.nl of 06-53869770.

Vanuit het dorpje waar de organisator Pete woont lopen verschillende wandelpaden over het Schiereiland. Ook enkele gaan over de stranden.

24


Stepsleeseizoen 2005/2006 Terwijl de zomer nog even stevig om de hoek kwam zetten in september zijn de leden van de stepsleecommissie al met elkaar aan de praat geweest over de komende winter. Afgelopen seizoen hebben we door de

wordt. Een aanrader, mits het weer meezit.

dikke laag sneeuw in Nederland tweemaal

Vaak vindt dit evenement half februari

gestepsleed. In één weekeinde was het op

plaats. Doorgang is dus niet altijd zeker.

een zaterdag en zondag dolle boel.

Finland het stepsleeland bij uitstek, heeft Er was contact met De Scheg in Deventer

vele stepslee-evenementen op de kalender.

voor een paar demonstriewedstrijden op

Waaronder het WK Stepslee in Multia. Het is

sprint gebied. Na veel positief gemail en

echt iets voor de liefhebber van de stepslee

gebel kon dit helaas geen doorgang heb-

en de prachtige winterse natuur (en saun-

ben. Er was op hetzelfde moment een

afreaks). Wil je mee met de NAF naar het

afsluitingswedstrijd met schaatsen en skee-

stepslee WK? laat het nu weten. Voor de

en bent u door een defecte stepslee niet

leren bezig. Uiteraard wordt er dit jaar wel

juiste informatie, kijk op www.autoped.

van de partij.

weer contact gezocht met Deventer of een

nl/stepslee.

Kleding

andere ijsbaan om einde van de winter daar te kunnen stepsleëen. Iedereen is bij zo'n

Ook zijn de stepsleewedstrijden in het

Bij het stepsleeën is van belang dat u zich

tryout welkom.

Finse Kuopio een mooi evenement om

goed aan kleed. Dat kan het beste door

Vanzelfsprekend houden en maken we con-

naar toe te reizen. Dit valt samen met de

laagjes kleding op het bovenlichaam tegen

tact met de ijsbanen over heel Nederland.

Alternatieve schaats-11-steden in Kuopio.

de kou. Laagjes helpen beter dan een dikke

De echte Nederlandse schaatstop van het

trui.

Ook gaan we naar de Weissensee in

marathonschaatsen is hier ook aanwe-

Schoeisel is ook van belang. Mocht u spikes

Oostenrijk met z'n allen. Het wordt een PR

zig. Kuopio ligt onderin Lapland. Indien

hebben, die zijn nogal dun doordat het

en recreatief stepslee event. De activiteiten

we genoeg aanmelders in de NAF bin-

hardloopschoenen zijn, dan raad ik u aan

worden deels afgestemd op de mensen die

nen krijgen reizen we ook naar Lapland

goede thermosokken aan te doen. Uw

zich inschrijven.

dit jaar. Meld je nu aan als je mee wilt:

benen kunnen wel wat hebben, want die

naf@autoped.nl

doen het meeste werk. Ook daarvoor geld

Veel Nederlanders die daar tijdens de weken van de Alternatieve Elfstedentocht zijn, vragen om het te mogen proberen. Ook zien we geregeld

wel dat u die goed inpakt met een schaatsMocht er deze winter weer veel sneeuw

broek wat op buitenbanen wordt gebruikt.

vallen of ijs liggen, dan kan de commis-

Handen vangen de eerste kou op, dus doe

sie op zeer korte termijn (vanwege

goede handschoenen aan waar u uw vin-

lokale Oostenrijkers op de

dooi of slechte weersverwach-

stepslee over het ijs gaan.

tingen) dingen organiseren

gers mee kan bewegen, voor de bloedcirculatie en handschoenen die windstoppers

Het ijs is daar altijd

of juist afzeggen. Houd

zijn.

prima en de sfeer is

daarom ook het stepslee-

Muts op is ook er fijn, aangezien de meeste

oerhollands

nieuws in

warmte via uw nek en hoofd het lichaam

gezellig.

de gaten.

verlaat. Iets over de oren die muts, zodat

Marathon-

Ook wordt

u de topjes van uw oren niet bevriest met

toppers en

er deze win-

extreme kou.

–topsters zijn aanwezig

ter weer gepro-

en ook velen amateurs en vrijetijd schaat-

beerd iedereen het naar hun zin te maken,

Bij deze wensen wij iedereen op de

sters met hun publiek en fans. Wil je mee

door bijvoorbeeld wat dit jaar is gebeurd in

stepslee een goede winter toe met veel

naar de Weissensee (21 jan t/m 29 jan)

één weekeinde de mensen en/of op zater-

stepsleeplezier.

mail naf@autoped.nl).

dag en/of op zondag te laten steppen.

www.autoped.nl/weissensee

Wilt u samen met ons ook in de stepslee Houd rekening ermee dat de stepslee door-

commissie zitten neem dan contact op via

Zweden 'here we come'

gaands intensiever is dan de step. Houd dan

gerben@autoped.nl Met meer denktank en

Dit seizoen staat de Vikingaranet in Zweden

ook uw conditie op peil door in de winter

handen kunnen we ook meer bereiken.

ook weer op stepslee eurocup kalender. Dit

gewoon door te blijven trainen op de step.

is een groot schaatsevenenement waarbin-

Maak en (p)repareer u stepslee op tijd,

nen een stepslee duurrace georganiseerd

want voor u het weet ligt er sneeuw en ijs

25

Groet Gerben Koridon en Eric van der Meide Stepslee commissie


De

XH-1 onder de loep van Edwin!

De XH-1 - Een All Terrain Step uit

All Terrain XH1 uitvoering in blauw

Duitsland hier rechts op de foto. Sinds een half jaar heb ik naast een Kickbike van pak ‘m beet 10 jaar oud een prachtige knaloranje racer en dat doet ie zeker…racen. Dat ding rijdt als een zonnetje. Maaarrrrr… hoe leuk het ook is op de weg, het bos lonkt. En bovendien kun je zo’n bosrijk tochtje ook zien als een soort krachttraining.

Na wat gesurf op het web ben ik gestuit

Hier een overzicht van alle XH-Modellen

teren en na 20 minuten staat deze Duitse

op de Kickbike X-country, een off the road

met prijs (zonder verzendkosten):

krachtpatster te glimmen.

r p p

model van Vella en op de site www.tretroller.de de XH-Offroad. Laatstgenoemde is er in verschillende modellen met verschillende afmontages en na enige studie leek mij de XH-1 met een vaste vork en niet de standaard gemonteerde flutvork van Suntour plus wat upgrades de step die ik moest hebben. Wel wat zwaarder dan de XCountry van

XH-0 kaal frame 298,- euro XH-1 die XC (Offroad) Basisversie: 498,- euro XH-2 die XC (Offroad) Medium: 669,- euro XH-3 XC (Offroad) Luxusversion: 849,- euo XH-4 A Street+Offroad: 579,- euro XH-4-B Street+Offroad: 598,- euro XH-5 Speed Streetversion: 649,- euro XH-6 Freeride/Downhillversion 1098,- euro

Kickbike maar hij kan dan ook meer heb-

a

Techniek

Allereerst het gewicht. Ja…hij is zwaarder

dan de Kickbike racer. Die weegt in gestrip-

te versie (ik heb de remmen en spatborden verwijderd) 8 kilo. De Duitser doet daar 3 kilo bij.

Kijkende naar de stevigheid van het model is dat billijk. Maar hoe dan ook, ’t is wel 3 kilo extra.

ben qua gewichtsbelasting en is duidelijk

Mijn XH 1 was totaal incl. verzendkosten

Het frame is extra stevig uitgevoerd en op

op een hoger niveau afgemonteerd. De

€ 552,- euro.

ruw terrein met veel kuilen en andersoor-

gewichtsbelasting bij weggebruik ligt op

Ik kocht de XH bij Südpalz Adventures (Duit-

tige hindernissen kan hij een lichaamsge-

een max van 150 kg en bij offroad 120 kg.

sand), voor insiders bekend als de shop Van

wicht van 120 kilo moeiteloos aan. Op de

Wolfgang Seibel. Je kunt de steps bestellen

weg kun je er iemand van 150 kilo op zet-

in de 60% afgemonteerde versie en in een

ten (……).

90% afgemonteerde versie. De 1e optie

is € 20,- billiger. Sorry (= Entschuldigung),

Met een 26 inch Vuelta Airline One voorvelg

goedkoper.

en een 20 inch achterwiel (beiden met

Alle XH modellen zijn vanaf november dit

Shimano-Alivionaven) van hetzelfde soort

jaar ook bij www.stepwinkel.nl in Neder-

is de wielenafdeling prima verzorgd. Voor

land te koop.

zit er een Schwalbe Black Jack (26x2.25) en achter een Maxxis Holly Roller (20x1.95).

En daar staat ie dan…

Het achterwiel zit, als je de treeplank in de

3 Weken later dan verwacht. Ironisch

laagste stand hebt (11 cm.) wel wat dicht

genoeg op dezelfde dag dat de Deutsche

tegen de achtervork aan, waardoor de band

Paket Dienst (DPD) toegeeft geen flauw

wat aanloopt. Ik heb de dikke lasrups wat

idee te hebben waar ze die step hebben

weg moeten slijpen om het probleem op te

gelaten en de tweewieler als “Verlus”

lossen. En nu we het toch over achtervorken

beschouwen staat een goedgemutste

hebben.

chauffeur uit Meppel met een grote doos

De stepframebouwers lijken het wel moei-

voor de deur……

lijk te vinden om de achtervork recht op het

Wielen erin, stuur erop, remmetjes mon-

hoofdframe te lassen. 26


Bij mijn 1e Kickbike-racer stond deze der-

heid om te kiezen voor upgrades en ik

sen over. Je kunt hem over stronken heen

heb gekozen voor een wat hoogwaardiger

jagen zonder dat de boel uitelkaar valt en

balhoofdstel. Voor â&#x201A;Ź19,- extra zit er nu een

super omdat je zo een prachtige uitbrei-

Cane Creek Ahead-balhoofd in en dat draait

ding van de stepmogelijkheden er bij hebt

als een zonnetje. Met een XLC verstelbare

gekregen. Met als trefwoorden krachttrai-

voorbouw en een Ritcheystuur met XLC-

ning en interval.

barends is de voorkant goed geregeld. Ook

Man, wat kun je dan in een uurtje raggen

de V-brakes zijn van Shimano.

veel kwijt. Als het er echt omgaat is het wel

mate veel uit het lood dat het achterwiel

aan te raden om je handen op het stuur te

er ronduit scheef in stond en bij de 2e is

Rijimpressie.

houden, omdat je vanaf de bar-ends niet bij

er ook een afwijking. Als je het achterwiel

Als ik nu een recensie in het Duits had moe-

je remmen kunt.

in lijn hebt met het voorwiel verschilt de

ten schrijven, had ik mijn bevindingen als

afstand tussen velg en vorkpoten. Links

volgt omschreven:

Conclusie

zit ruim een centimeter meer ruimte dan

Einfach toll, irre, spitze, super!!!!!!

Ik kan geen vergelijking maken met andere

rechts. Bij de XH is dit verschil minder. In

Toll omdat hij ondanks de extra 3 kilo, de

crosssteps, maar ik kan wel zeggen dat je

beide gevallen is de sporing meettechnisch

dikke banden en de hogere treeplank best

met deze XH verschrikkelijk veel plezier

niet in orde. Het kan ook zijn dat de ach-

soepel rijdt en je zonder moeite op de weg

kunt hebben. Dat met die achtervork is

terpatten van de vork niet helemaal recht

een kruissnelheid van rond de 19 km/uur

natuurlijk niet echt een aanbeveling, ook al

zitten.

aan kunt houden.

is de handige doe het zelver er gauw mee

Fietsframebouwers komen met zulke ver-

Irre omdat je in het terrein waar de step

Ofschoon ik hem net heb en dus ook geen

schillen niet weg.

voor is gemaakt met veel gooi en smijt-

harde uitspraken kan doen over de duur-

Gelukkig is van de niet optimale sporing,

werk tekeer kunt gaan zonder dat je het

zaamheid van het materiaal, is het niet

zowel bij de racer als bij de XH, in de prak-

idee hebt dat het materiaal het niet aankan

overdreven om te verwachten dat je met

tijk niets te merken. Maar echt chique is

en de voorvork is zo strak als een deur.

Shimano, Ritchey, Cane Creek, Schwalbe,

het niet.

Hij geeft geen krimp. Spitze omdat de XH

Maxxis en Vuelta in combinatie met het erg

d e v o r

klaar.

precies doet wat jij wilt en je hem haaks

stevige frame in ieder geval materiaal hebt

Ik heb qua voorvork gekozen voor een

een bocht in kunt smijten, er behoorlijk

wat zich toch al ruimschoots heeft bewezen.

starre vork. Sudpalz levert zijn modellen

mee kunt accelereren en ook op bochtige

met Suntour vorken en ofschoon dat merk

stukken laat de wendbaarheid niets te wen-

groet, Edwin de Groot

de materie de laatste tijd wat meer in de

smiezen lijkt te hebben, vrees ik dat bij het steppen het deinen van een verende voorvork het rijplezier in de weg staat.

De no-name Cro-Mo vork is oversized en ziet er uit alsof ie berekend is voor zijn taak.

De Duitsers bieden de koper de mogelijk-

De XH 5 downhill De XH modellen bieden een mooi alternatief voor die steppers die te zwaar zijn voor de Kickbike modellen. Of ook de top van het wedstrijdveld op de XH overstapt is nog maar sterk de vraag. De XH is immers wel een stukkie zwaarder. De XH 4 27


Eurocup weekend Duitsland 2005

Jetzt geht los! steppen in Saarland Sankt Wendel - het is zo langzamerhand al een synoniem voor de Duitse Eurocup. Sinds enige jaren strijkt het Eurocup-circus hier neer in het Wendelinus park en is spanning en spektakel verzekerd. De verhalen waarmee de deelnemers altijd terugkomen maakt veel mensen nieuwsgierig. Maar liefst 15 Nederlandse deelnemers reisden dit jaar naar Sankt Wendel. We zijn in prestaties dan niet altijd de toppers, maar we zijn meestal wel de grootste delegatie. Sankt Wendel ligt grofweg tussen Trier en Saarbrucken in. Vanuit Nederland een stevige autorit van ongeveer 5 uur. Op het moment dat Stepteam Selles Kamperzeedijk arriveerde, had Stepteam Made hun motorhome al helemaal geïnstalleerd en waren ze al bezig met het verkennen van het parcours. Niet veel later arriveerde daar de familie Ypma en ook Albin en Tom Rikkerink. Ook de Tsjechen hadden een redelijke afvaardiging, evenals de Italianen. Voeg daarbij een aantal Finnen en een paar Duitsers, en je hebt een heel behoorlijk veld.

Bergachtig De eerste verkenningen op het parcours stemden de Hollanders niet echt hoopvol. Het parcous kende een aantal stevige hellingen. We waren er weer ingetrapt. Als een gemiddelde Europeaan zegt: “redelijk heuvelachtig” dan moet je dat in het Nederlands vertalen met: “bergparcours met cols uit de 2e categorie”. Maar goed, Italië hebben we ook overleefd, dus dit zal ook wel weer lukken. Om de spieren eens lekker op te warmen

werd er gestart met een tijdrit/sprint over 1 kilometer. Uiteraard was dat 500 meter heuvel op en dan 500 meter afdalen. Elke 30 seconden ging er iemand weg, dus je kon je voorganger nog net in de gaten houden. Wel zo prettig, want dan zag je ook dat die het toch ook wel moeilijk had. Het afdalen was geweldig, al moest je wel een zekere dosis zelfvertrouwen hebben om niet in de verleiding te komen om te gaan remmen. Aangezien de meeste Nederlanders zich niet echt kunnen mengen in de top, werden de tijden met elkaar vergeleken.

Daar kwam bij dat de uitslag van deze sprint ook je startpositie was voor de tijdrit van de volgende dag.

Eric aan de top! Op eens kwam er geroezemoes in het Nederlandse kamp. Zagen we dat nou goed?? Nee dat kan toch niet! Ja het staat er echt. Eric van der Meide had een snellere tijd gereden dan Roel van der Velde. Met deze tijd zou hij bij de top tien staan!! Hoewel Eric op 1 kilometer sprint heel aardige tijden neerzet, was dit wel erg ongeloofwaardig. Het was in ieder geval wel goed voor wat onderzoekende en verraste blikken van Finnen en Tsjechen. Terwijl de Tsjechische dames ineens meer belangstelling gingen tonen voor deze snelle pijl uit Holland. Later constateerde de organisatie dat een aantal tijden niet klopten (helaas voor Eric ook die van hem) en werd deze race ongeldig verklaard. Na de race was er even tijd voor ontspanning, rust, en PR werk. De Duitse TV was ook op komen dagen en filmde dat het een lieve lust was. Ook wilde men een grote groep steppers zien die met elkaar in gevecht was. Dit was het moment van 28


glorie voor de wat mindere goden. Hoe vaak heb je ten slotte de kans om op tv in gevecht te zijn met Karel Cvalin en Hannu Vierikko?

Waxineverlichting onderweg Na dit nuttige PR-werk was het toch echt tijd voor wat rust want de nachtmarathon stond nog op het programma. Nu hadden de Duitsers de humor om het volledige parcours keurig te verlichten, met uitzondering van de scherpe bochten na een afdaling. Ze hadden daar een leuke oplossing voor bedacht, vonden ze zelf. In die bochten hadden ze de contouren van de bocht gemarkeerd door waxinelichtjes in glazen potjes, zodat je wist hoe de bocht liep. Dat is op zich een heel leuk idee, maar zo in het donker leek dat

kijken en men was erg enthousiast. Hoewel de start-finish zone redelijk verlicht was, hadden de tellers toch wel moeite met het onderscheiden van de nummerbordjes. Ik was persoonlijk erg blij dat ik niet op dat moment als teller aan het werk was, want dat was volgens mij nog meer zweten dan de marathon rijden, hoewel.. De winnaar van de marathon was eigenlijk al bij voorbaad bekend. Hannu Vierikko. Toch heeft hij het niet helemaal cadeau gekregen want Karel Cvalin uit TsjechiĂŤ zat er heel goed bij en streek de 2e plek op vlak voor de Fin Tomas Porthin. Ook die was in uitstekende conditie. Bij de dames was Andrea Hammer uit Duitsland de sterkste, op de hielen geze-

"...het parcours was moordend..." wel een beetje luguber. Het leken nu net allemaal bermmonumentjes die je ook wel langs de autoweg ziet op plaatsen waar een automobilist is verongelukt. Niet echt een hoopgevend vooruitzicht. Het parcours was moordend, je hart ging als een dolle tekeer tijdens het klimmen. Het afdalen was tijdens de eerste ronden een beetje afzien, maar daarna

ging het geweldig. Toch is afdalen ook een kunst die maar weinig mensen echt goed beheersen. Met goed afdalen kun je zoveel winnen. Als je dan vanuit het donker opdook en zag al die mensen bij de start-finish zone, dan kreeg je wel kippenvel. Er stond namelijk behoorlijk veel publiek te 29

ten door Miriam Cerutti uit ItaliĂŤ. Plek drie was voor Ilse Ypma, die daarmee aantoonde dat het met haar conditie wel goed zit.

Op de lokale chinees Het was ondertussen al behoorlijk laat geworden (22:00) en menigeen lustte wel een hapje eten. De burgermeester van Sankt Wendel


maakte zich enorm populair door iedereen uit te nodigen voor een maaltijd bij de lokale Chinees. Deze man is heel erg enthousiast over het steppen en doet ieder jaar zijn best om weer de Duitse eurocup binnen zijn gemeente te krijgen. Hij was er ook de hele dag bij en volgens mij heeft hij zich prima vermaakt. Het eten was zeer smakelijk en de sfeer was uitstekend. Het restaurant was volledig gevuld met steppers en helpers, dus het was een gezellige boel. Vooraf waren er grootse plannen gemaakt door een aantal steppers om het lokale uitgaansleven te verkennen. Maar na een stevige maaltijd en een klein pilsje begon de vermoeidheid toch wel toe te slaan en de meeste zijn dan ook lekker gaan slapen.

Gym = slaapzaal Overnachting was ook prima geregeld. Een sporthal was omgeturnd naar slaapzaal. Lekker gezellig met 25 personen in een hal snurken. Een enkeling heeft zich nog gewaagd in het uitgaansleven en de laatste die binnenkwam, (rond half zeven) kwam de eerste stepper alweer tegen die zich al ging voorbereiden op de dag die komen ging. Ach, iedereen heeft zo zijn eigen manier van voorbereiden.

Tweede eurocupdag Dag 2 stond in het teken van de 10 kilometer tijdrit. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de uitslag van de 1 km sprint bepalend zou zijn voor de startvolgorde van deze race. Aangezien deze race ongeldig was verklaard, moest er geïmproviseerd worden. Ook kwam de afstand van 10 kilometer ter discussie.

Eigenlijk een beetje rare gang van zaken dat zijdens het evenement onderling nog gediscussieerd kan worden over de te rijden afstanden, maar alle deelnemende landen stemden voor een wijziging. Uiteindelijk is besloten om een 2,5 km sprint te houden. Nou ja sprint; een kilometer tegen een stevige helling op steppen is niet direct een garantie voor snelle tijden. Maar ook hier gold: “what goes up, must come down”, en vervolgens

plaats. Ook hier waren Hannu Vierikko en Andrea Hammer weer oppermachtig. De beste Nederlandse was weer een derde plek voor Ilse Ypma, die op de voet gevolgd werd door Tanja van Oorschot. Een geweldige prestatie, want ze heeft een aantal senior dames achter zich gelaten. Bij de Heren was Andre Visscher op de 10e plek de beste Nederlander. Na dit sprintgeweld was het tijd voor teamprestaties in de vorm van een esta-

"...what goes up, must come down..." kwam er een heel lange afdaling die alle leed van de klim weer teniet deed. Crisis wat ging dat hard omlaag. Er zijn snelheden van boven de 60 km/h geklokt. Een beetje lef en een klein beetje doodsverachting is dan wel op zijn

fette. De estafette is nogal een vraagstuk op dit moment in de Eurocup. Welke wisselmethode, hoeveel mensen per team, hoe moet de samenstelling van een team zijn. Kortom internationaal nog zeker een stepelement in ontwikkeling. We hopen dat deze winter hierin de knoop wordt

30


Sankt Wendel - Uitslag Avondmarathon - 42,195 km

doorgehakt en er meer duidelijkheid komt in de estafette. Duitsland had gelukkig voor deze Eurocup gekozen voor de Italiaans/Nederlandse wissel methode, die dit jaar steeds meer populariteit krijgt. Dit is de methode waarbij per team er slechts 1 step gebruikt wordt. De teamleden geven de step dus al rennend aan elkaar door. De wissels gingen bij de Tsjechische en Finse teams niet zo vloeiend als bij de snellere teams tijdens een voormalig NK estafette in Wognum hier in Nederland, maar wat ze verloren tijdens de wissel, maakten ze tijdens de ronde meer dan goed. Het was een mooie race en een waardige afsluiting van dit weekend. Na een vriendelijk dankwoord van de burgermeester, kwam de prijsuitreiking. Ook hier was erg veel aandacht besteed en werden handgemaakte bokalen uitgereikt. Heel erg mooi en origineel. De organisatie verdient een pluim. Hoewel er wel wat dingen beter konden, was het eindoordeel positief. Ook hier kennen ze het fenomeen “tekort aan vrijwilligers” en het groepje dat dit voor elkaar gebokst heeft, heeft het maximale eruit gehaald. Men was ook bewust van de fouten en ik verwacht dat ze alles in het werk stellen om deze in de toekomst te voorkomen. Sankt Wendel; Auf wiedersehen und bis nächsten Jaht!!! Gerben Koridon 31

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

nr 503 733 717 509 734 729 502 441 407 741 746 507 500 735 402 506 749 613 410 403 504 405 424

Name Hannu Vierikko Karel Cvalin Tomas Porthin Mario Gargano Milan Gazarek Jan Vlasek Michal Spinka Wolfgang Seibel Stefano Beltrando Patrick Oberto Lars Kessler Alfonso Caiazzo André Visscher Marc Ypma Roel vd Velde Gerard v Oorschot William v Geloof Andrea Hammer Miriam Cerutti Jürgen Dahlke Albin Rikkerink Klaus Kuppenbender Ilse Ypma-Bijl

Land FIN CZE FIN ITA CZE CZE CZE GER ITA ITA GER ITA NED NED NED NED NED GER ITA GER NED GER NED

ronden 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7

tijd 1:25:02 1:26:14 1:27:07 1:31:04 1:34:42 1:35:00 1:35:05 1:35:32 1:37:13 1:40:00 1:40:31 1:41:24 1:42:46 1:44:44 1:47:56 1:48:31 1:51:30 1:38:31 1:38:32 1:38:45 1:52:20 1:52:23 1:52:52

24 25 26 27 28 29 30

901 499 436 750 406 508 461

Hossam Feissali Peterina vd Molen Elisa Viglio Gerben Koridon Karin Bastian Thijza Brouwer Hans-Christ. Günther

GER NED ITA NED GER NED GER

6 6 6 6 6 6 5

1:42:41 1:44:59 1:48:26 1:53:55 1:56:35 1:59:59 1:57:31

klasse

V

Junior V F F

F F F F F

Sankt Wendel eurocup 2005 | Individual Time Trial - 2,5 km Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

nr 503 717 729 733 509 734 407 502 741 500 746 507 441 402 735 749 506 714 405 613 410 403 424 743 750 740 732 508 436 461 406 626 469 411

Name Hannu Vierikko Tomas Porthin Jan Vlasek Karel Cvalin Mario Gargano Milan Gazarek Stefano Beltrando Michal Spinka Patrick Oberto André Visscher Lars Kessler Alfonso Caiazzo Wolfgang Seibel Roel vd Velde Marc Ypma William v Geloof Gerard v Oorschot Tom Rikkerink Klaus Kuppenbender Andrea Hammer Miriam Cerutti Jürgen Dahlke Ilse Ypma-Bijl Rick v Oorschot Gerben Koridon Tanja v Oorschot Dietmar Funke Thijza Brouwer Elisa Viglio Hans-Christian Günther Karin Bastian Eric vd Meide Florian Kuppenbender Amalena Seibel

Land FIN FIN CZE CZE ITA CZE ITA CZE ITA NED GER ITA GER NED NED NED NED NED GER GER ITA GER NED NED NED NED GER NED ITA GER GER NED GER GER

tijd 03:48,7 03:49,6 03:53,3 03:55,3 04:01,4 04:02,6 04:06,7 04:07,8 04:10,1 04:11,4 04:14,6 04:16,2 04:17,3 04:21,6 04:29,3 04:29,6 04:51,7 04:52,0 04:55,3 04:59,9 05:03,8 05:05,5 05:11,9 05:18,6 05:26,8 05:34,4 05:39,9 05:40,4 05:47,4 05:58,2 05:59,3 06:32,9 06:57,1 06:59,3

klasse

V

Junior

V Kid F F F Kid Kid F F F Kid Kid


Nationale titanenstrijd op de korte afstand Steppen is leuk, dat weet iedereen. Tourtochten rijden is nog veel leuker. Wedstrijden zijn helemaal geweldig. En de ultieme wedstrijdvorm voor een aantal is toch wel de sprint. Het NK sprint in Breda was een echte thriller dit jaar met fantastische winnaars.

Tom Rikkerink aan de start. De Nederlandse junior kampioen sprint 2005 Het NK sprint vindt nu voor de derde keer

een stepper/ster de afstand heeft afgelegd.

op rij plaats op de wielerbaan van Breda.

Het systeem heeft zijn beperkingen, want

De organisator is Stepteam Made. Een

het kan slechts 1 stepper tegelijk registre-

relatief kleine club, maar bloed fanatiek,

ren. Maar dat doet niets af aan het feit dat

snelle steppers en uitstekende gastheren

stepteam Made wel degelijk bezig is met

en –vrouwen. In hun korte bestaan hebben

verbeteren van tijdwaarneming, en daar-

zij al een geweldige reputatie gemaakt in steppend Nederland, maar ook daarbuiten. Zij waren het die de organisatie van het NK sprint overgenomen hebben van de NAF. In het begin nog in samenwerking met de NAF, maar tegenwoordig geheel zelfstandig. Met een enthousiaste groep vrijwilligers hebben ze een goed evenement op poten weten te zetten. Bij aankomst op de wielerbaan wachtte ons een verrassing. Stond daar nou een tijdwaarnemingsysteem? Daar waar de NAF nu al een aantal jaren over debatteert, de IKSA alleen maar van droomt, hebben die Brabo’s de koe bij de horens gevat en zelf een systeem ontwikkeld! Kijk, dat is vernieuwend bezig zijn. Het is een relatief eenvoudig systeem dat met behulp van 2 infrarood ogen precies registreert hoe snel

Uitslag stepcriterium 1 René Elzinga 2 William van Geloof 3 Arend van der Velde 4 Roel van de Velde 5 Marco Grevel 6 Marc Ypma 7 Klaus Küppenbender 8 Gerard van Oorschot 9 Tom Rikkerink 10 Hermien Koers 11 Rick van Oorschot 12 Saskia Rikkerink 13 Gerrit-Jan Beldman 14 Tanja van Oorschot 15 Conny Brans 16 Linda Grevel 17 Jesca Brouwer 18 Sylvia Joosen

0:36:17 0:36:21 0:36:22 0:36:23 0:37:20 0:37:33 0:37:42 0:37:54 0:37:56 0:37:57 0:38:04 0:38:16 0:38:24 0:38:27 0:38:29 0:38:37 0:38:38 0:40:09

Ook de veteranenklasse vol in strijd. Hierboven onze eigen NAF voorzitter GerritJan Beldman op de 1000 m.

mee de sport op een hoger niveau brengt. Vanuit de andere steplanden werd dan ook met enthousiasme gereageerd om de melding van de dit zelf gebouwde systeem. Er werd gestept over de volgende afstanden; 200 meter, 500 meter en 1000 meter. De weerscondities waren redelijk, misschien iets te veel wind. De jeugd was als eerste aan de beurt. Tom Rikkerink is een snelle rakker en als hij de overstap maakt naar de senioren, dan zal hij het helemaal niet slecht doen. Rick van Oorschot is nog een maatje te klein voor Tom, maar dat is geen schande. Zijn tijden waren absoluut goed en ook hij is een belofte voor de toekomst. Ook zijn zus Tanja van Oorschot deed het erg 32


goed en zal een goede aanvulling zijn bij de

Uitslag Nederlands Kampioenschap sprint 2005

dames senioren. Nog een paar jaar en dan kan ze meestrijden om het podium.

Dames Junioren

200 m

pt

500 m

pt

1000 m

pt

totaal

Jesca Brouwer kwam op de kortste afstan-

Tanja van Oorschot

29,16

14,58

77,57

15,514

158,04

15,804

45,898

den tekort op Tanja. Alleen op de 1000

Jesca Brouwer

30,21

15,105

78,2

15,64

157,99

15,799

46,544

meter kon ze winnen. Het was echter niet

Sylvia Joosen 29,4

14,7

77,82

15,564

165,07

16,507

46,771

Heren Junioren

200 m

pt

500 m

pt

1000 m

pt

totaal

Tom Rikkerink

26,918

13,459

69,93

13,986

142,07

14,207

41,652

Hermien 'the unbeatable'

Rick van Oorschot

30,13

15,065

79,32

15,864

159,05

15,905

46,834

Bij de senioren Dames was het al snel dui-

Florian Küppenbender

33,84

16,92

99,39

19,878

193,69

19,369

delijk dat Hermien ook vandaag weer een

Yanik Küppenbender

58,18

29,09

haar benaderen, laat staan bedreigen. De

Dames Senioren

200 m

pt

500 m

pt

1000 m

pt

totaal

plaatsen 2 en 3 waren veel interessanter.

Hermien Koers

25,04

12,52

63,20

12,64

128,58

12,86

38,02

Daar werd felle strijd geleverd en Thijza

Thijza Brouwer

27,24

13,62

72,83

14,57

149,68

14,97

43,15

Brouwer liet zien dat sprinten een specia-

Jahry Hutten 27,89

13,95

74,37

14,87

146,31

14,63

43,45

lisme is (zelfs als je weinig traint). Tip voor

Mireille Boschma

31,34

15,67

77,97

15,59

150,46

15,05

46,31

iedereen; neem haar nooit mee naar de

Conny Brans

30,95

15,48

80,82

16,16

161,97

16,20

47,84

genoeg voor het eindklassement. Het werd echter daardoor wel spannend.

56,167 DNF

klasse apart was. Geen enkele dame kon

eindstreep, want in de eindsprint moet je het gegarandeerd tegen haar afleggen.

Heren Senioren

200 m

pt

500 m

pt

1000 m

pt

totaal

Roel van de Velde

24,46

12,23

60,41

12,08

118,69

11,87

36,18

Het meest opzienbarende feit van de dag is

René Elzinga 24,66

12,33

60,83

12,17

117,58

11,76

36,25

waarschijnlijk aan heel veel mensen voorbij

Marco Grevel 24,60

12,30

62,00

12,40

122,21

12,22

36,92

gegaan. Hermien Koers heeft nu op alle

Arnold Tuinman

24,53

12,27

61,71

12,34

123,35

12,34

36,94

sprintafstanden het record in handen. Het

Harry Hutten (V NK 1)

24,79

12,40

62,19

12,44

122,45

12,25

37,08

wereldrecord van Tiny Hol (ooit gestept tij-

William van Geloof

24,16

12,08

63,24

12,65

124,53

12,45

37,18

dens een NK sprint in Kampen) is daarmee

Arend van der Velde

25,48

12,74

62,42

12,48

126,96

12,70

37,92

verhuist naar de categorie: voormalig. Voor

Marc Ypma

25,86

12,93

63,52

12,70

127,19

12,72

38,35

de statistiek-freaks onder ons:

Klaus Küppenbender

25,68

12,84

66,17

13,23

130,89

13,09

39,16

200m: Hermien Koers in 25.04

Albin Rikkerink

29,97

14,99

66,36

13,27

135,58

13,56

41,82

400m: Hermien Koers in 51.25

Gerard van Oorschot

27,72

13,86

72,16

14,43

143,19

14,32

42,61

500m: Hermien Koers in 1.03.20

Gerrit-Jan Beldman

28,14

14,07

74,84

14,97

146,58

14,66

43,70

1000 m: Hermien Koers in 2.08.58

Gerben Koridon

28,94

14,47

74,68

14,94

147,94

14,79

44,20

Hermien, KLASSE !!!

Tijden 500 en 1000 meter delen is vermeld in seconden niet in minuten.

Super spannend dit jaar Vervolgens waren de heren aan de beurt.

sing. Ook waren er nog gevaarlijke outsi-

liet hem vlak voor de wedstrijd in de steek.

Bij de Bookmakers stond Rene Elzinga (als

ders. Harry Hutten had zich dit jaar nog niet

Een lekke band, en daardoor snel wisselen

oud sprintkampioen) zeer hoog genoteerd.

echt veel laten zien. Zou hij zich gespaard

met zijn zoon Tom. Uiteraard is dit niet goed

Ook van Roel van der Velde werd veel ver-

hebben en nu volledig los gaan? En Hoe zal

voor je concentratie. Mogelijk heeft hem dit

wacht. De kampioen van vorig jaar, Arnold

Albin Rikkerink zich houden in al dit stepge-

1 of 2 plaatsen gekost.

Tuinman is ook altijd goed voor een verras-

weld? De uitslag stond niet bij voorbaat vast en het was dus best spannend daar bij de

Rene Elzinga moest op de 1000 meter 1,8

bookmakers.

seconden goedmaken en de verwachting was dat hem dit ook zou lukken. Roel had

Dansgroep optreden in pauze 33

Naarmate de dag vorderde, bleek dat de

al een zeer lang en zwaar seizoen achter

strijd om de eerste plek tussen Rene Elzinga

de rug en Rene oogde erg sterk. Rene zette

en de 18 jarige Roel van der Velde zou

een geweldige tijd op de klokken en Roel

gaan. De strijd was superclose en er werd

wist wat hem te doen stond. Ik stond langs

niets cadeau gedaan.

de baan en ik hoorde Roel zichzelf oppep-

Ook om de plek 3 en 4 werd nek aan nek

pen “het zal me lukken!!”.

gestreden. Marco Grevel maakte het Arnold

Rene was op die afstand de snellere, maar

Tuinman het leven heel erg zuur. Op 2 hon-

Roel wist de schade binnen de marges te

derste van een seconde wist Marco de strijd

houden en finishte met een 7 honderdste

in zijn voordeel te beslechten. Albin Rik-

van een seconde voorsprong in het alge-

kerink had niet echt zijn dag. Het materieel

meen klassement voor Rene Elzinga. Een


Vervolg NK sprint

superspannende ontknoping van een prach-

stopwatches om kunnen gaan, functioneren

tige dag.

dus net zo goed. Het grote voordeel van het elektronische systeem is echter dat alle

Daarna een kleine evaluatie betreffende het

tijden gelijk verwerkt konden worden in de

tijdwaarnemingsysteem.

computer en dat rekenfouten en typefouten

Naast het electronische systeem werd er

daarmee gelijk tot het verleden behoren.

ook nog met 3 stopwatches geklokt om

Ook was de einduitslag nu snel berekend en

ieder misverstand te voorkomen. De resul-

kon de prijsuitreiking snel plaatsvinden.

taten waren verrassend. Het verschil tussen de hand geklokte tijd en de elektronische

Maar voordat de prijzen werden uitgereikt

meting was zelden meer dan 1 tiende van

was er nog een criterium. Gedurende 30

een seconde.

minuten nog even alles uit de kast om alle

Daarmee was het bewijs geleverd dat het

energie uit je lichaam te persen. Hoewel

met terechte winnaars. Ik ben om, vanaf nu

elektronische systeem goed functioneerde

dit onderdeel niet meetelde voor het klas-

ga ik me toeleggen op de sprint afstanden.

en ook betrouwbaar was. Ook kun je dus

sement, werd er toch best fanatiek gestept.

Volgend jaar ga ik me mengen in de top

concluderen dat handmatig klokken niet

Uiteraard was de scherpte wel weg, maar

van het sprintgeweld. De concurrentie is

per definitie onbetrouwbaar/onnauwkeu-

dat mag ook na zo’n thriller van een NK.

gewaarschuwd! En voor de niet-toppers: een

rig is. Een paar personen die goed met de

Wat ik zo van de deelnemers heb gehoord

PR is altijd een super doel tijdens zo'n NK.

was de mening eigenlijk unaniem; top-dag

G.K. te K.

Roel vd Velde - Selles Kamperzeedijk

Ik step de pen door! Beste Autoped Magazine-lezers,

steppen al snel verslavend. Informatie op

2005 de steptraining weer opgepikt en

internet gezocht (toch weer die competitie-

weer ingeschreven voor de competitie.

Mijn naam is René Elzinga, woonachtig in

drang) en wat bleek, een landelijke compe-

Inmiddels staat de schuur thuis vol met

Hilversum en besmet met het stepvirus

titie en veel mooiere steps te koop dan het

4 steps, heb ik een materiaalsponsor

sinds eind ’99. Mijn vrouw en 2 dochters

logge ding wat ik op dat moment had.

gevonden met SportiefOpStap.nl en zijn er

hebben niets met het steppen maar mijn

plannen dit team met meer steppers uit te

vele trainingsuren worden wel gedoogd…

Eerst voor een weekje een Kickbike

want ik ben een stuk gezelliger thuis na

gehuurd (ik kon het thuis niet verkopen

een lekkere (step)training.

dat ik alweer een andere step wilde) en

Doelen voor volgend jaar: werken aan de

op vakantie op Texel lekker tegen de wind

techniek, eerste bij de NAF-cup worden

Ik werk sinds 2 jaar als docent atletiek in

in uren trainen als voor- bereiding op mijn

(sorry Lars) en de gemiddelde snelheid

Den Haag aan de HALO (de beroepsoplei-

eerste stepwedstrijd: de afsluitdijkrace in

verder omhoog krikken om ook eens bij

ding voor gymleraren) na zelf jarenlang als

2000.

een buitenlandse wedstrijd goed voor de

gymleraar voor de klas te hebben gestaan.

breiden….

dag te komen.

Van huis uit ben ik een gedreven presta-

Met een tweede plaats was er meteen de

tiesporter, binnen de baanatletiek- en bas-

zin om nog harder tegen aan te gaan en na

Een groot compliment overigens voor die-

ketbalsport heb ik veel jaren op een hoog

een half stepseizoen met nog een eerste

genen die het allemaal mogelijk maken

competitieniveau meegedraaid.

plaats op de NK sprint besloten we in juni

en er veel tijd in steken, de wedstrijden,

Om lekker fit te blijven steeds meer tijd in

met het hele gezin naar de Antillen te ver-

het magazine en mede zorgen voor de

duurlopen gestoken maar door langdurig

huizen om daar aan een 3-jarig avontuur

prettige sfeer in stepland.

blessureleed op zoek naar alternatieven

te beginnen. Hoewel de Kickbike uiteraard

Deze winter dus niet binnen gaan zitten,

voor het lopen.

in de container is meegegaan is hij daar

hard trainen en tot in 2006 bij de hopelijk

Skeeleren, fietsen geprobeerd en toen zag

nauwelijks gebruikt. De wegen te slecht,

nog drukker bezochte wedstrijden.

ik daar ineens een volwassenenstep staan

het verkeer te gevaarlijk en vooral veel te

in een naburige fietsenwinkel en dacht dat

warm dus lag de steptraining 3 jaar stil.

Rene Elzinga

gebruikt bij het woon-werkverkeer naar

Nu alweer ruim twee jaar terug in Neder-

De pen wordt doorgestept aan: Siebe

mijn toenmalige baan in Baarn werkte het

land en na een jaar gewenning in januari

Huitma .

is wat…! Eerst voorzichtig als afwisseling

34


Krantenknipsel

op vakantie "Die mag de volgend keer weer mee" ... Dit jaar ging ik met mijn gezin voor 8 dagen op vakantie naar het

geplekken. Toch was het genieten van het glooiende landschap en

plaatsje Clacton-on-sea in Engeland. Clacton ligt op ongeveer ruim

de kleine dorpjes met typisch Engelse huizen. Nadat ik weer veilig

een half uur rijden ten zuiden van Harwich, waar de boot vanuit

aangekomen was bij ons vakantieadres, vond ik dat het toch maar

Hoek van Holland aankomt. Het ligt aan de kust van de Noordzee.

veiliger was om niet meer zo vaak langs die drukke wegen te gaan

East Anglia, zoals dit gebied heet, staat bekend om het redelijk

steppen.

vlakke land, ideaal voor fietsers, dus ook voor steppers leek mij. De volgende dag ben ik naar de kust gereden en daarlangs waren Het is het droogste en warmste gedeelte van Engeland en het weer

wel grotendeels fietspaden. Maar de meeste waren ook grof met

was er die week dan ook mooier en warmer dan in Nederland.

flink veel slijtageplekken, het was dus uitkijken waar je reed. Zo erg

Omdat ik inmiddels een andere, grotere auto heb, kon ik voor het

veel fietsers zag ik niet in Engeland en ik kwam er maar niet achter

eerst ook mijn step meenemen op vakantie.

dat als ik een fietser tegen kwam, of ze mij nou links of rechts voorbij zouden gaan.

Na een paar dagen in Engeland was de tijd rijp om de omgeving te

Toch was dit ook een schitterende toertocht. De dagen daarna koos

gaan verkennen met mijn step. Ik had een route in gedachte van

ik er dus steeds voor om langs de kust te gaan. De ene dag richting

ruim 30 kilometer.

het zuiden en de andere dag naar het noorden.

Toen ik het stadje uit was verwachte ik net zoals in Nederland wel fietspaden, maar die waren er niet. Dus ik links rijdend over de

In Clacton zelf had de step natuurlijk veel bekijks.

wegen, waar het verkeer met een vaartje van 64 of 96 kilometer

Zo vaak zien ze (nog) geen Kickbike in Engeland.. Wat ook wel han-

per uur langs mij reed. Dit was dus uitkijken geblazen.

dig was, was dat je met de step even snel een boodschapje kon halen. Het was dus leuk om de step mee te hebben op vakantie,

Twee keer waren er van die â&#x20AC;&#x2DC;leukeâ&#x20AC;&#x2122; Engelse jongens die toeterend

dus die mag de volgende keer weer mee !

en schreeuwend vlak langs mij reden zodat ik van schrik de berm in sprong! De wegen in Engeland vond ik vrij grof, met flink veel slijta35

Piet Visser


Blessure preventie

Herstel na een knieverstuiking In elke aflevering van het Autoped Magazine nemen de masseurs van Amica Manu een veel voorkomende sportblessure onder de loep. Wat houdt de belssure in, hoe te behandelen en hoe te voorkomen wordt belicht. Ditmaal is de knieverstuiking aan bod. De knieverstuiking wordt ingedeeld in drie

3e tot 10e dag:

Pas bij het bereiken van een voldoende alge-

graden, oplopend naar ernst: één = licht,

Oefeningen ter bevordering van de souplesse

hele fitheid mag de stepper volledig deel-

twee = matig, drie = ernstig. Uitgangspunt

en de fitheid, b.v. rustig fietsen of roeien, als

nemen aan wedstrijden. Wanneer een knie-

is dat de verstuiking niet gepaard gaat met

de kniebuiging dat toestaat.

gewricht instabiel is, hoef je van “taping”

een meniscusletsel. Er is alleen sprake van

of “bracing” weinig tot geen verbetering te

een overrekking van gewrichtskapsel en/of

10e tot 15e dag:

verwachten voor het functioneren van de

gewrichtsbanden. Bij graad drie is de knie-

Oefeningen ter bevordering van de kracht

knie. Het krachtenspel van de knie is zo inge-

band geheel gescheurd en vindt behandeling

van de quadriceps (voorste dijbeenspieren),

wikkeld dat een tape, brace of bandage dit

in het ziekenhuis plaats. De beschreven fasen

de hamstrings (achterste dijbeenspieren) en

niet kan opvangen. Deze materialen kunnen

zijn gericht op het herstel van knieverstuikin-

de algehele beenspierkracht (oefening 2, 3

helaas slechts een “gevoel” van ondersteu-

gen die vallen onder graad één of twee.

en 4). Drie keer per dag in drie series van

ning geven. Dit komt overigens wel het zelf-

tien herhalingen.

vertrouwen ten goede (mentaal effect).

blessures is zeer belangrijk maar ook zeer

Fase 3 Functionele fase - 15e tot 20e dag:

Hoe te voorkomen: Neem na zware inspan-

moeilijk. Raadpleeg bij knieblessures altijd

Van belang is om de coördinatie en beheer-

ningen (bijvoorbeeld een IJsselmeerronde)

een arts. Om te voorkomen dat de blessure

sing van de knie te bevorderen.

voldoende rust. Het is natuurlijk beter om

wordt onderschat en daardoor verergert, zijn

Breid de oefeningen uit met kniebuigingen

gedurende de winter rustig door te trainen,

controles door een deskundige noodzakelijk

in stand tot 90 ° (oefening 5 en 6).

maar zorg voor een goede en geleidelijke

voordat de stepper weer aan trainingen,

Geef extra oefeningen voor de hamstrings

opbouw in je trainingsschema als je een tijd

wedstrijden en toertochten deelneemt. Knie-

(oefening 7en 8).

niet hebt gestept. Aarzel niet om bij twijfel

Het stellen van een juiste diagnose bij knie-

blessures kunnen verraderlijk zijn.

een arts of een sportmasseur te raadplegen. Ook is rustig dribbelen of joggen aan te

Fase 1 A-functionele fase

raden. Indien de bewegingsfunctie dit toe-

SPIERVERSTERKENDE OEFENINGEN BIJ EEN

direct na het oplopen van de blessure:

laat, kun je het joggen uitbreiden met tem-

KNIEVERSTUIKING

Rust: knie niet meer belasten. Been hoog

powisselingen en uitvalspassen.

Oef. 1. versterken van voorste dijbeenspieren

leggen: knie boven harthoogte.

Om de knie niet te zwaar te belasten, moet

(quadriceps). Ga op een stoel zitten met

Koelen met ijs, ongeveer 20 minuten;

je de oefeningen bij voorkeur op een vlakke,

het gezonde been 90° gebogen (voet op de

meerdere malen per dag herhalen, zeven à

overzichtelijke ondergrond uitvoeren,

grond) en het geblesseerde been licht gebo-

acht minuten per keer.Aanleggen van een drukverband.

gen; aan het geblesseerde been hangt ter 3e tot 6e week: Het lopen verder uitbreiden

hoogte van de enkel een gewicht van twee

met vele loopvormen: sprinten, loop-, stop-

kg, bijvoorbeeld in een emmer; strek de

Na 48 uur: Koelen iedere keer na het oefe-

en schaatssprongen, hinkelen, plots wenden

knie tot horizontaal (niet verder!) en laat het

nen. Dit moet je volhouden tot ongeveer

en keren etc.

onderbeen weer zakken. Maak de oefening

tien dagen na het ontstaan van de verstuiking.

eerst zwaarder door langer vast te houden Fase 4 Onbeperkt functionele fase

en daarna door meer gewicht te gebruiken.

Vanaf 6 weken: De blessure van de stepper Fase 2 Beperkt functionele fase

is geheel hersteld. De training staat in het

Oef. 2. versterken van quadriceps

2e tot 3e dag:

teken van: Het bevorderen van de al gehele

Ga op een stoel zitten; leg de elastische band

De stepper oefent in zit, met afhangend

fitheid en het vergroten van het coördinatie-

(trainingsband of binnenband fiets) hoog op

onderbeen, strekt en buigt de knie met

vermogen.

het scheenbeen aan; de band is vastgemaakt

weinig kracht. Bij voorkeur dagelijks een

De stepper mag weer beginnen met trainen.

aan de stoel; probeer tegen de weerstand van

half uur. Tevens, maar nu met meer kracht,

Bouw je trainingen weer rustig op en blijf

de band in de knie te strekken.

het been in langzit gestrekt heffen.

alert op eventuele pijn. Als je na de trainin-

Drie keer per dag in drie series van tien

gen pijnvrij blijft, kan je volgende training

Oef. 3. versterken van achterste dijbeen-

herhalingen (oefening 1).

weer war zwaarder worden,

spieren (hamstrings) 36


Advertentie

www.2wielerverhuur.nl Fietsen èn steppen door heel Nederland! 2Wielerverhuur is gevestigd in Utrecht en we hebben op dit moment maar liefst 60 Kickbikes in verhuur (en dat aantal wordt binnenkort zelfs uitgebreid naar 100 steps). We bieden veel arrangementen voor zowel een paar uurtjes als een hele dag, gecombineerd met lunch of diner, vaartochten, bezoek aan musea's en andere activiteiten. Verder brengen (en halen) we de steps op locatie door heel Nederland! De Rijnstreek 2wielerverhuur tel. 06-51682805 | info@2wielerverhuur.nl

Ga op de buik liggen; steun op de ellebogen;

romp licht voorover gebogen; door de knie-

andere been in; met het gebogen been druk

leg de band (trainingsband of binnenband

en iets te strekken kom je nèt vrij van de

je je zo hoog mogelijk op.

fiets) om een enkel; de band is goed vastge-

stoel; niet verder met de romp naar voren. Oef. 8. versterken van bil- en rugspieren

maakt aan de andere kant; probeer tegen de weerstand van de band in het been omhoog

Oef. 6. versterken van quadriceps/ ham-

en hamstrings

te brengen (hiel richting zitvlak).

strings

Ga voor een stoel zitten en leg de voeten er

Ga op een stoel zitten en houd de romp

zodanig op dat de knieën licht gebogen zijn;

Oef. 4. versterken van quadriceps

licht voorover gebogen; houd het gezonde

met de handen zoek je steun schuin achter

Ga op de trap staan; het geblesseerde been

been (bijna) gestrekt voor je en zo mogelijk

je; druk je zo hoog mogelijk op; de knieën

staat op de onderste traptrede; tik met de

los van de grond; armen voor je houden;

blijven licht gebogen.

tenen van het goede been de grond aan,

probeer je met het geblesseerde been op te

Ga voor een stoel zitten en leg er één voet

maar blijf steunen op het geblesseerde been;

drukken totdat je net vrij bent van de stoel.

op; het andere been blijft vrij van de stoel;

de oefening wordt zwaarder door niet met

de knieën zijn licht gebogen; met de handen

de tenen maar met de hak de grond aan te

Oef. 7. versterken van bil- en

zoek je steun schuin achter je; druk je zo

tikken. De oefening wordt lichter door extra

rugspieren

hoog mogelijk op met één been; de knieën

steun van de armen aan de trapleuning.

Ga op de rug liggen en steun daarbij op

blijven licht gebogen.

ellebogen en onderarmen; deze steunpunOef. 5. versterken van quadriceps/ham-

ten liggen recht onder de schouders; steek

Veel en blessurevrij stepplezier.

strings: Ga op een stoel zitten en houd de

een gestrekt been schuin omhoog; trek het

Ben en Greetje

www.autoped.nl/shop Ideaal voor Sinterklaas en kerstcadeaus. Bestel nu en haal ze op de ledenvergadering 19 november af. NAF drinkbidons (halve liter, zilverkleurig met blauwe dop) De drinkbidons zijn voorzien van het logo van de Ned. Autoped Federatie en de kreet www.autoped.nl. Ook origineel om weg te geven! Ledenprijs: 2 stuks voor slechts 6,- euro! / 4 stuks voor 10.- euro!

NAF crew hat (donkerblauw) Ledenprijs: 1 crew hat voor 9,- euro / 2 stuks voor 16,- euro!

NAF cap (donkerblauw met wit) Ledenprijs: 1 nafcap voor 9,- euro / 2 stuks voor 16,- euro

NAF bandana (donkerblauw) Ledenprijs: 1 bandana voor 8,- euro / 2 stuks voor 14,- euro

37


kkkkort nieuws

22 jaar terug:

Beste mensen, Dit kan een vreemde vraag lijken maar ik ben hopeloos op zoek naar een Nederlands gedichtje uit mijn kindertijd. Een belangrijk woordje was ‘autoped’. Vandaar waag ik het toch om jullie de vraag te stellen. Kent iemand van jullie het gedichtje over ‘onze opa tippelaar’? Het gaat zo:

onze opa tippelaar achtentachtig jaar die zijn hele leven heeft gelopen is een autoped gaan kopen ‘t is een mooie een vuur rooie

op het hoekje van de straat waar het huis van opa staat stapt hij op en schiet meteen midden door de drukte heen ....

en zo gaat het nog veel verder maar ik ben enkele zinnetjes kwijt. Ik heb mij al te pletter gezocht op het internet en in bibliotheken, maar ik ben niet zeker van de titel en de auteur ken ik helemaal niet. Mocht iemand van jullie leden zo verknocht zijn aan hun autoped, verzamelen ze misschien ook wat rand dingen zoals gedichtjes. Dus op hoop van zegen. Alvast bedankt, Nicole Geerkens e-mail: nicole.geerkens@writeme.com

HBO sportopleiding De tweejarige deeltijd hbo-opleiding Sport Management leidt op voor managementfuncties in de diverse sectoren van de sportbranche. Na twee jaar beschikt men over kennis van de sportbranche en over vaardigheden die voor een operationeel sportmanager van belang zijn. Men is in staat zelfstandig te beslissen en te werken op het vakgebied van sportbeleid, sportmarketing en sportmanagement. Enkele onderdelen van de opleiding:

Doelgroep:

* Sport Management

* Pas afgestudeerden aan

* Sport Marketing en Sales

(sport)opleidingen

* Sponsoring en relatiemarketing

* Werkenden in de sportbranche

* Projectmanagement

* Werkenden in overige branches

en sporteventmanagement * Communicatie en PR * Ondernemingsvaardigheden en financiën Start opleiding januari 2006 te Tilburg. Diploma Fontys Hogescholen. Wenst u meer informatie? Neemt u dan contact op het mevr. Petra van Ruiten, telefoon: 0877 876 622 e-mail: pnjm.vanruiten@fontys.nl Website: http://www.bachelor-opleiding.nl/ fontys/opleidingen/deeltijd/sportmanagement.html

'Coaches on tour' In november vinden de Coaches on tour dagen plaats. Meer informatie hierover kijk op www.coachesontour.nl Het betreft een dag met goed gevuld programma over alles wat coaches en trainers bezighoudt. Dus ook steptrainers. De themas zijn o.a. Opvoeden door sport, coachen en gecoacht worden, invloed van coaches, workshops, leiderschapsstijlen en coachtypes. 38


Berichtje uit het bestuur Het wedstrijdseizoen zit er weer op, maar velen van u zijn nog lekker aan het rondsteppen tijdens de mooie winterse dagen. Blijf fit en sta gezond aan de start van het nieuwe stepseizoen 2006. Ook deze winter hebben we leuke happenings, laat je gezicht zien.

Colofon Het Autoped Magazine informeert haar lezers over vrijwel alles wat er op step-

Geen 16,- maar 8,- euro

gebied gebeurt in Nederland, zoals

Er zijn nogal wat nieuwe leden die pas na de maand juli lid worden. En dat vormt nogal

wedstrijddata, aankondigingen van

een probleem voor onze contributie-inning (het lidmaatschap loopt immers officieel van

steporganisaties, wedstrijduitslagen,

januari tot januari). Iedereen die NAF-lid is vult het lidworden-machtigingsformulier in (16,-

ervaringen van stepcollega’s, step-

euro per jaar). Word je in 2006 na juli pas lid, dan wordt er in dit eerste halve jaar geen

adressen, nieuwe ontwikkelingen,

16,- euro, maar 8,- euro aan contributie van de rekening gehaald. Het jaar daarna zal het lid gewoon de normale 16,- euro betalen voor de contributie.

praktische steptips, etc.

Andersom werkt het dus niet! Meld je je in juli of later lid af, dan blijf je gewoon lid tot januari. Per 1 januari wordt je dan uitgeschreven. Dit om eventuele gemaakte kosten te kunnen blijven dekken in de vereniging. Die 16 euro hebben we echt nodig om alle kosten

Uitgave/verschijning: elk kwartaal.

te kunnen dekken.

Digibrief - een maandelijkse update Verder de tip: heb je een mailadres? meld je dan aan bij de digibrief! Je mist best veel als je de digibrief niet ontvangt. De digibrief redactie meldt dat er nu op www.autoped.nl leden zich kunnen in- of uitschrijven voor de digibrief. Zie vermelding binnenkomstpagina. Zelf nieuws aandagen voor de digibrief? mail het naar naf@autoped.nl

NAF petten, bandana's, shirts etc. De contributie is ook al jaren niet verhoogd in de NAF, terwijl kosten wel stijgen. We hopen daarom dat u als lid één of meer van de NAF artikelen koopt. Altijd leuk en uniek als kerst-

Abonnement Ieder NAF-lid is automatisch abonnee en licentiehouder. U kunt lid worden van de NAF door u aan te melden bij de NAF-secretaris. Het NAF-lidmaatschap kost 16 euro per jaar. Voor dit bedrag ontvangt u gratis dit magazine in de bus en u kunt o.m. meestrijden om de NAF-cup (dit is een landelijke step-competitie die verreden wordt over een aantal wedstrijden!).

geschenk of Sinterklaas cadeau. En heel belangrijk: het geld dat uit de verkopen overblijft

Kom naar de LV, gezellig bijbabbelen en ontmoet je NAF collegee Ga naar de ledenvergadering 19 november in Utrecht. Praat mee, stem mee en denk mee. We zijn een vereniging en het zou goed zijn als we met z'n allen vorm geven aan het beleid wat we voeren. Dit kan alleen via de LV. Schrijf je in via www.autoped.nl/ledenvergadering. Je hoeft de tocht niet te steppen (mag wel :), je kunt ook alleen de LV bezoeken.

Meer stepteams & -groepen in Nederland We moeten werken naar meer stepteams en -groepen in Nederland. En dat kan alleen via u.

Aan deze uitgave werkten mee: Edwin de Groot Rene Elzinga Roel vd Velde Mireille Boschma Ben Heijdeman Eric vd Meide Hans vd Berg Ton Raadgever Gijs de Geus Erik de Groot

Dus ken je mensen in je omgeving die steppen. Sla de handen ineen en start een stepteam in je woonplaats. De NAF kan u ondersteunen en van tips voorzien, mail ons.

De N.A.F. organisatie | www.autoped.nl NAF-secretariaat

Penningmeester

Thijza Brouwer Ledenadministratie | www.autoped.nl | digibrief Klaas Benninkstr. 19 8281 ZV Genemuiden | fax (03) 3858964 thijza@autoped.nl Mobiel (06) 53869770 | tel. (038) 3856747 Mireille Boschma Financiële zaken Ketelweg 2-37 mireille@autoped.nl

Bankrekeningnr NAF 35.07.73.483 Rabobank Dronten 8251 PR Dronten Tel. (06)-17866264

Overige adressen, functies en telefoonnummers van de hele NAF-organisatie en commissies zie www.autoped.nl klik op NAF-organisatie. Advertentietarieven van dit Autoped magazine of op de website zie www.autoped.nl/adverteren.html

39

Eindredactie: Gerben Koridon Hendrik v. Viandenstraat 31 8266 DN Kampen tel.: (038) 3318196 redactie@autoped.nl Aquisitie/advertenties: gerben@autoped.nl tel.: (038) 3318196 Vormgeving & opmaak: www.thyza.com tel. 06-53869770 Co-publicaties: www.autoped.nl NAF-digibrief NAF-infofolder

AutopedMagazine

wordt rechtstreeks in de stepsport en NAF-taken geinvesteerd.


Kla as Ben n inkstraat 1 9 - 8 28 1 ZV Gen emuid en

Profile for Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2005 #3  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2005 #3  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Advertisement