__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AutopedMagazine Kwart a a l u i tg ave va n d e N e d e r l a n d s e A u to p ed Federatie

Nummer 3 - 2004 | 4,- Euro

Een pracht stepjaar met veel vooruitgang

De nieuwjaarstour Lees verder op pagina 3


Inhoud Redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nieuwjaarstocht . . . . . . . . . . . . . . . 3 NAF LV notulen . . . . . . . . . . . . . . 4-7 NK individueel . . . . . . . . . . . . . 8-10 Stepteam Made . . . . . . . . . . . . . . 10 Regelementen bevolkt . . . . . . . . . 11 Een 11-stedentje tussendoor . . . . 12 Ilse Bijl aan het steppen . . . . . . . 13 Interview met 3 winnaars . . . 14-16 1 en 1 = 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Weissensee gecancelled . . . . . . . 17 IJsselmeerronde 2004 . . . . . . .18-20 Grootspraak . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Herman brood . . . . . . . . . . . . . . . 21 Knipsels . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-23 NAF vacatures . . . . . . . . . . . . . . . 24 Amica manu bedankt . . . . . . . . . . 24 Stepkalender . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kleurplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Het gaat niet om de verpakking . 26 NAF-organisatie . . . . . . . . . . . . . . 27 Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 In het volgende magazine besteden we o.a. aandacht aan het nieuwe NAF logo en de stepkalender 2005.

Jullie verdienste! Hallo steppers/stepsters, In het vorige nummer werden in dit voorwoord de honneurs waargenomen door Thijza, omdat ik een beetje aan het zweven was. Inmiddels ben ik weer met beide benen terug in de realiteit en zal ik weer mijn plekje innemen. Thijza bedankt voor het waarnemen. De feestdagen zijn in volle gang, nog eventjes en dan zitten we aan de oliebollen. Weer een jaar voorbij. Dit is ook de tijd dat je even terugkijkt naar het (bijna) afgelopen jaar. Zo ook in dit nummer van het Autoped Magazine. Dat doen we in de vorm van de notulen van de leden vergadering. Ik geef toe dat dit niet altijd de meest flitsende stukken tekst van het blad zijn, maar al lezende en je eigen herinneringen er bij halend, levert het wel een mooi overzicht van 2004. Geeft dit een totaal beeld van een jaar? Nee. Daarom is het blad ook (iets) dikker dan alleen de notulen. Er zijn veel meer mooie momenten. Neem bijvoorbeeld de nieuwe winnaars in de NAF-cup. Drie van de vijf geven antwoord op 10 vragen die aan hen gesteld zijn. Uiteraard komt ook nog het Nederlands Kampioenschap aan de Kamperzeedijk aan de orde. Een prachtig evenement met sterke kampioenen. Mooi vertolkt met een kritische blik en met oog voor de realiteit.

Verhuist De NAF penningmeester Mireille Boschma is onlangs verhuist. Haar nieuwe adres per ingang van nu is Ketelweg 2-37 8251 PR Dronten tel 06 17 866 264 Het NAF banknummer veranderd niet behalve dan dat het account nu bij Rabobank Dronten is ondergebracht.

Ook kijken we vooruit. Er zijn nieuwe mensen toegetreden in de diverse commissies en die zijn nu al druk bezig voor volgend jaar. Twee ervan stellen zich even kort voor in dit nummer. De situatie is momenteel dat iedere commissie in de NAF nu bemand is door in ieder geval 1 persoon. Dat is positief, dat houdt in dat er vaart in komt. Maar het zou nog mooier zijn als iedere commissie volledig bemand is, en zo al hun taken volledig kunnen uitvoeren. Kijk eens bij de NAF-jobs. Er zit vast nog wel wat bij wat u leuk vind. Misschien kunt u zich dan

aansluiten bij de goede voornemens van Hans v.d. Berg. Hij wil zich komend jaar meer inzetten in het vrijwilligerswerk. Dat vergeten heel veel mensen; de Nederlandse Autoped Federatie draait volledig op vrijwilligers. Alle werkzaamheden doen ze dus naast hun gewone werk. En geloof me, er wordt heel veel werk verzet. Heel veel is niet zichtbaar of direct aantoonbaar. Dat zie je pas als je het zelf ervaart. Zo heb ik als hoofdredacteur een poging gedaan om dit AM eens echt zelf in elkaar te zetten en dan vervolgens te laten fijn-tunen door Thijza. Als ik met mijn hoofd in de wolken liep, dan ben ik na dit nummer volledig terug op aarde. Crisis wat een klus. En helaas komt dan toch het leeuwendeel van de opmaak weer bij Thijza terecht. Ik besef nu ook hoeveel werk ik in het verleden bij een ander gedropt heb en hoe erg ik dat onderschat heb. Maar al doende leert men en ik hoop volgend jaar te kunnen vermelden dat de redactie nu ook echt alle taken zelf uitvoert. Als ik dan zo terug blader in de 3 nummers die dit jaar zijn uitgekomen, dan heb ik eigenlijk weer een heerlijk seizoen meegemaakt. Door heel Europa gereisd, prachtige wedstrijden, veel mensen beter leren kennen, en heel veel gelachen. En man wat heb ik genoten. Ik kan ook niet zeggen wat ik nou echt het leukste vond. Alles had zijn speciale charmes. Ook wil ik iedereen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd voor het Autoped Magazine wil ik natuurlijk in het bijzonder bedanken. Zonder jullie was er geen enkel blad gekomen. Het is dus jullie verdienste geweest. Dank jullie wel. Zo kan ik wel doorgaan met bedanken. Daarom sluit ik ook maar af met waar ik mee begonnen ben; 2004; bedankt voor alles. Gerben Koridon 2


De nieuwjaars steptocht zondag 2 januari - Noord Veluwe

Om gezellig met elkaar te toosten op het nieuwe stepjaar nodigen we u uit om mee te steppen in de nieuwjaars steptocht 2005. Zondag 2 januari, start: 11.00 uur in Hattem. Verzamellokatie is het plein voor het gemeentehuis (en de VVV) in de binnenstad van Hattem. De tocht is 40 km lang en combineert de charmes van de open vlakte van de IJsselvallei met de beslotenheid van de Veluwse bossen. Van oost naar west steppen we door drie verschillende landschappen; de oeverwallen en uiterwaarden van het rivierkleilandschap; de dorpjes als Vorchten en Veessen, het natte broekland doorsneden door weteringen die het overtollige water afvoeren en de stuwwal van de oostelijke Veluwe met afwisselend grind-, zand en leemlagen. Deze mooie route is overigens ook te vinden in de ANWB fietsroute gidsen onder de naam Leemculeroute. Er wordt gestept in meerdere tempogroepen en men dus geheel een eigen tempo aanhouden. Belangrijk is de finish waarbij we weer samen komen en we gezellig toosten op het nieuwe jaar! Wil je deelnemen dan kun je je zelf opgeven t/m 31 december. Daarna niet meer. Inschrijven kan via naf@autoped.nl of 06-53869770. Kosten deelname is voor NAF leden gratis. Niet-leden: 2,50. Hattem is makkelijk te bereiken vanaf de A28 (afslag Hattem, Zwolle Zuid vanaf daar volg borden Hattem). Eenmaal in Hattem sla na de scherpe bocht bij de derde weg rechts (dat is ter hoogte van het Shell-station), dan eerste weg rechts, vervolgens over het brugje rechts en dan komt u op het startpleintje uit. Met het openbaar vervoer, neem stap uit bij NS station Zwolle en step de fietsrout van ca. 7 km naar Hattem.

We wensen u prettige kerstdagen en een gezond en sportief 2005! w w w . a u t o p e d . n l

3


Verslag van de jaarlijkse meeting

Notulen ledenvergadering NAF 2004 20 november 2004 in Scheveningen Het was een stormachtige vergadering. Niet dat de vergadering zo heftig was, maar het weer was dat absoluut wel. Stevige wind met af en toe flinke regenbuien. De vergadering verliep echter soepel en er dit keer ook interactie vanuit de leden. Kortom een goede vergadering. Om iedereen op de hoogte te stellen van alle beslissingen, toegetreden bestuurs- en commissieleden enz. hier de notulen. Aanwezig: 19 NAF leden locatie: hotel Nibis Scheveningen 1. Opening Na koffie en videobeelden van het NK individueel 2004 opent G.J. Beldman de L.V. met een welkomstwoord. Hij onderstreept hierin dat de step mensen fit houdt en het steppen voor velen (ook zelfs minder valide) een uitkomst is als vervoermiddel of sport. 2. Notulen vorige vergadering Voorafgaand aan de vergadering kregen de aanwezigen de gelegenheid om de notulen van 2003 door te lezen. Deze zijn tevens gepubliceerd in het AM en worden door de aanwezigen goedgekeurd. 3. Financieel verslag Penningmeester deed verslag. Er zit op dit moment 2.426,- euro in de kas (spaarbedrag meegerekend). Daar vanaf moeten dit jaar nog een aantal kosten zoals o.a. druk en porto Autoped Magazine nr. 2 en 3, de herinneringen voor de

nafcup 2004, enkele declaraties en de kosten voor zaalhuur van deze ledenvergadering! 4. De kascommissie (Cees Bakker en Hermien Koers) keurden het verslag goed. De voorzitter bedankte de penningmeester en de kascommissie. 5. Bestuursverkiezing Uittredend is Peet de Graaf (voorzitter sponsoring commissie), Ger Schurink (voorzitter reglementen commissie) en Cees Bakker (reglementen commissie-lid en sponsoring commissie-lid). Toetredend met toestemming van de vergadering: Roy Olde Meule (voorzitter kalender commissie en daarmee bestuurslid), Piet Visser (lid PR commissie), Marco Grevel (voorzitter sponsoring commissie en daarmee bestuurslid) Hans v.d. Berg (lid Autoped Magazine redactie) Herkozen bestuursleden: GerritJan Beldman (voorzitter) Mireille Boschma (penningmeester) Thijza Brouwer (secretaris) Gerben Koridon (algemeen adjuct, hoofd eindredactie AM en stepslee commissie voorzitter) Arnold Tuinman (voorzitter PR commissie) Zittende commissieleden: William van Geloof (PR commissie) Eric van der Meide (Stepslee commissie) 6. Kascommissie verkiezing Uittredend kascommissie lid is Cees Bakker. De kascommissie leden 2005 zijn:

Hermien koers en Marco Barendse Reserve in 2005 is William van Geloof 7. Beoordeling evenementen stepseizoen De kalendercommissie zal een lijst met verbeterpunten opstellen per evenement en dit naar de betreffende organisaties zenden, vergezeld eventueel van het nieuwe nafcup-reglement. Hier de bevindingen van de leden op de vergadering. (De eurocups hebben we niet besproken, meer info over eurocups contact secretariaat). Afsluitdijk - EĂŠn van de oudste wedstrijden op kalender. Afgelopen jaar goed georganiseerd. Best veel deelnemers in vergelijking met eerdere edities. Een aanrader. Hengelo eurocup weekend - De NAF kalender commissie was blij met het feit dat stepteam Twente het weekend organiseerde. Het evenement werd positief ontvangen door deelnemers, de eerste dag: karige entourage, tweede dag: mooi parcours! Slechts 2 buitenlanders, maar als nafcup zeker geslaagd weekend en aanrader. Hoogeveen - Op zich aardig wat deelnemers en afgezet parcours in wijk (met faciliteiten). Geen entourage, weinig publiek. Telling: slecht. De vraag rijst of we dit moeten herhalen nu er mogelijk in Assen in september zich een nafcup mogelijk aanbiedt in 2005. Step-elfsteden - Mooi event als voorgaande jaren. De NAF heeft videobeel4


den voor handen. Jammer van de 12,5 inch verplichting. Rotterdam Den Hout - Altijd prachtig, goede organisatie. Meer als 900 steppers aan de start. Zorg dat je je tijdig inschrijft want anders kun je niet meer meedoen. ‘s Heer Arendskerke - Altijd goed georganiseerd. Telling verwarrend voor debutanten (i.v.m. handbikers in dezelfde wedstrijd). Dit keer jammer van het noodweer dat tweede onderdeel onmogelijk maakte voor doorgang. Maar het blijft een leuk event om te steppen. Benningbroek - Klassieker en mooie wedstrijd. Leuk parcours en gezellige uitreiking. De verhouding inschrijfgeld en aangeboden faciliteiten voor deelnemers is enigszins scheef of discutabel. NK sprint Breda - Leuk evenement! Goede faciliteiten, geluidsinstallatie, jurywagen en douche/kleedruimtes. Weinig publiek. NK individueel Kamperzeedijk - Goed georganiseerd, dit keer mooi weer, veel faciliteiten, sportmassage aanwezig. Prijsuitreiking liep helaas uit. Ride for the Roses - Goede promotie voor het steppen, verder 8000 deelnemers per fiets, 13 per step. Aparte sfeer, aanrader om mee te doen. Fiets 4 daagse Nijmegen - Marco Grevel heeft 1e dag meegedaan per step en zijn bevindingen waren positief, zeker voor herhaling vatbaar. Tecklenburgtocht - Weinig deelnemers, maar prachtige route en gezellige cross. Dongen - Startlocatie niet geschikt. Gezellige klein opgezette steptocht in twee tempogroepen. Step-IJsselmeerronde - 245 km extra zware tocht afgelopen jaar door weerssituatie. Erg positief was de kwalitatieve sportverzorging en -massage tijdens de tocht die echt super was. 8. Toewijzing NK titels aan organisaties Het NK Estafette 2005 gaat naar de 5

Over het strand steppen na afloop van de ledenvergadering organisatie in Hooge Zwaluwe (Noord Brabant). Dit is een nieuw evenement. Schrijf uw stepteam (4 personen of minder) tijdig in! Het NK Individueel op de step 2005 wordt toegewezen aan Stepteam SellesKamperzeedijk (SWO). Het NK Sprint blijft open wordt toegewezen aan stepteam Made (Wielerbaan Breda). De eurocup in Nederland wordt wederom toegewezen aan stepteam Twente. Kortom; in vergelijking met 2004 verandert er niet veel, afgezien van het NK estafette, dat weer terug is op de kalender. We hopen dat er zich meer organisaties melden om wedstrijden te organiseren zodat we de NK’s per jaar kunnen laten rouleren van locatie. Organisaties die in aanmerking willen komen voor een NK dienen dit ‘verzoek’ minimaal een jaar van te voren in te dienen, het streven is dat het betreffende evenement bekend is en ‘beoordeeld’ kan worden door wedstrijdrijders(sters) en de NAF-wedstrijdleiding. 9. Bestuursvoorstellen Het bestuursvoorstel voor aanschaf van een professionele promotietent wordt door de vergadering goedgekeurd. Geprobeerd zal worden sponsoren te vinden die de aanschaf deels op zich willen nemen in ruil voor hun bedrijfslogo op de tent. De aanschaf van de tent zal ca. 1.100 euro incl. BTW, althans dat is de huidige verwachting.

Verder zijn er tijdens de vergadering ontwerpen van het nieuwe NAF-logo gepresenteerd en de aanwezige leden zijn voorzichtig gevraagd hun voorkeur te geven. Het bestuur beraadt zich in komende weken en beslist wat het nieuwe logo uiteindelijk wordt. 10. Kort verslag NAF commissies PR commissie: er is weinig gebeurd afgelopen jaar in de commissie mede door de wisseling van de wacht. Echter nu met toetreding van ook een derde lid worden de koppen bij elkaar gestoken en wordt er een plan van aanpak uitgewerkt en actie ondernomen. Stepslee commissie: houdt zich momenteel bezig met de organisatie van de Weissensee stepslee dagen. Verdere activiteiten voor het stepsleën zijn niet in gang gezet. Dit is wel de bedoeling in de toekomst. De commissie heeft nog een vacature voor één commissie lid. Verder de melding dat IKSA een stepslee eurocup heeft gelanceerd zie www.iksaworld. com. Kalender commissie: deze was afgelopen seizoen leeg. De secretaris heeft de taken tijdelijk waargenomen en de kalender samengesteld, contacten onderhouden en de nafcup punten bijgehouden en uitgewerkt. Verdere taken zijn stil blijven liggen. Nu met de toetreding van Roy Olde Meule in deze commissie is er nog plaats voor 2 leden! Roy wordt voorzitter van deze commissie en de secretaris blijft ondersteunende werkzaamheden doen totdat de commissie volledig bemand is.


Vervolg verslag van de jaarlijkse meeting

Reglementen commissie: Met uittrede van Ger Schurink en Cees Bakker is deze commissie nu leeg. Heel jammer is dat er helemaal geen activiteiten ontwikkelt zijn afgelopen seizoen, afgezien van een NK estafette reglement (dat door de secretaris noodgedwongen geschreven is). Zaken als een NAFcup-, NK individueel- en een recordreglement zijn hard nodig in de sport. De commissie benodigt 2 leden en een voorzitter. Sponsoring commissie: met uittrede van Peet de Graaf begin 2004 zijn er geen activiteiten in deze commissie geweest voor zover bekend. Alles is stil komen te liggen. Nu met toetreden van Marco Grevel kunnen zaken weer in worden opgezet. Deze commissie heeft nog vacatures voor 2 leden. 11. Update NAF publicaties Het AM is dit jaar nu 2 keer uitgekomen. Een derde is in de maak. Kopij kan t/m 1 december 2004 ingeleverd worden bij redactie@autoped.nl Bottom line blijft: de redactie heeft minimaal 2 vaste redactieleden en een aantal schrijvers er bij nodig die op aansturen of zelfstandig artikelen willen schrijven. Verder verandert de AM aanpak: Er wordt vanaf nu met een planning gewerkt en de hoofdredacteur doet zelf de vooropmaak zodat de redactie beter overzicht houdt en het blad zo uiteindelijk sneller klaar is. Er is reeds een template voor de eindredactie aangemaakt. Digibrief - is afgelopen jaar elke maand uitgekomen. De response is nog altijd positief. Redactie, opmaak en rondmailen wordt door de secretaris verzorgd. Meer redactie leden voor de digibrief zijn echter nodig. Geschatte tijd per redactielid: 1,5 uur per maand, meld je aan. 12 Deelname promotionele evenementen door NAF De PR commissie heeft plannen om in oktober 2005 met een NAF-stand deel te nemen aan de Bike Motion in Utrecht.

Foto's steptocht Dongen 2004 steptocht in het zuiden des lands.

Verder wordt onderzoek gedaan om ook op andere events te staan die aansluiten bij onze doelgroep. Deelname is wel afhankelijk van onze financiele situatie en het aantal vrijwilligers wat voor handen is. Verder is er 18 december een fakkeltocht en organiseert de NAF ook in 2005 de tijdrit over de Afsluitdijk. Helpers voor deze events kunnen zich nog melden. Daarnaast proberen we nu met de komst van de promo-tent met onze naam ook weer aanwezig te zijn bij de grotere events zoals de 3 NK’s, Rotterdam Den Hout en de Elfstedentocht. IdeeÍn voor promotionele events waaraan de NAF zou mee kunnen doen kunnen gecommuniceerd worden naar de PR commissie of het secretariaat. 13 Rondvraag Via de notulen van stepteam Twente wordt gevraagd om een NAF nieuwsbrief en dit uiteindelijk verzameld uit te geven in de vorm van een Autoped Magazine. Antwoord: dit is al eerder voorgesteld en ook toen niet doorgevoerd om de volgende redenen: A - er is simpelweg geen geld om het aantal uitgaves uit te breiden i.v.m. druk-

en portokosten. Een nieuwsbrief gebundeld in een magazine is overigens ook dubbelop, dus meer kosten uiteindelijk. B - Het magazine krijgen we door mensen te kort bijna al bijna niet meer uit. Een nieuwsbrief lost dit tekort aan vrijwilligers helaas niet op. Er is wel nieuws, maar er zijn geen redactieleden. De illusie dat een nieuwsbrief makkelijker uit te geven is dan een magazine is onjuist. We benodigen volk dat iets wil doen, vooral in redactioneel opzicht (dit kan zelfs op afstand en per mail, maar betrokkenheid en elkaar motiveren is een must). C - Een extra nieuwsbrief is overbodig, immers we hebben al een maandelijkse nieuwsbrief. Meer dan 95% van de leden heeft e-mail en ontvangt deze maandelijks in de inbox. In deze korte brief staan de allerlaatste events, data en tijden en soms wat algemene zaken en nieuwtjes of aankondigingen. Dit werkt perfect; het is leesbaar, snel te versturen en het allerbelangrijkste is dat de digibrief betaalbaar is en we dus geen contributie hoeven te verhogen. Als nieuwe leden zich melden wordt 6


er bij aanmelding gevraagd of men de digibrief wil ontvangen. Dat handje vol leden dat geen e-mailadres heeft laat het doorgaands vaak naar familieleden, kinderen of buren sturen, die het voor ze uitprinten. En dat werkt ook best goed. Roy Olde Meule vraagt namens Vincent Gooiker waarom Vincent niet is gecontact over sponsoring op de licentiekaart zoals was toegezegd. Antwoord: het bestuur meldt dat de sponsoringactiviteiten hebben stilgelegen een half jaar i.v.m. een lege sponsoringcommissie. De nieuwe voorzitter van de sponsoring commissie zal contact zoeken met Vincent over adverteren op de licentiekaart. Tom Rikkerink meldt dat hij het NK sprint heel leuk vond om aan mee te doen. Vooral dat over de hele baan geluid was vond hij een prĂŠ. Via de notulen van stepteam Twente wordt gevraagd waarom de na-inschrijving tijdens het NK indivdueel zo hoog is. Antwoord: Die â‚Ź 15,- inschrijving geldt alleen voor mensen die in de laatste week of op de NK dag zich nog melden. Om eerlijk te zijn; als organisatie zit je niet te wachten op zulke late beslissers. Je mag toch wel van serieuze sporters

verwachten dat men bij een Nederlands Kampioenschap een week van te voren weet of men meestept (of niet). Tevens wil de organisatie het mooiweerstepfenomeen uitbannen door de hoge na-inschrijving. Er moeten vaantjes van te voren ingekocht worden, drinkflesjes, massagemensen ingehuurd, premielijsten per categorie samengesteld en pers moet ingelicht worden etc. Men moet bij een NK simpelweg een week vooraf weten wie er mee doet.

anders wordt onze sport nooit serieus genomen.

Inschrijven is geen probleem bij de mensen die individueel de sport bedrijven blijkt, sommige melden zich al 3 maand van te voren aan. Bij teams ligt dat vaak anders. Mensen zijn gemakkelijker en melden zich het laatste moment aan omdat het toch allemaal wel voor ze geregeld wordt in de club. We zien dat vooral in grotere teams. Belangrijk hierin is dat de clubs goed functioneren en hun leden tijdig informeren. Leden kunnen het simpelweg niet maken (in geen enkele sport) om tot op de laatste avond voor het evenement te wachten met het beslissen of men mee gaat of niet. Dat werkt voorbereidingsproblemen, stress en slechtgeorganiseerde evenementen in de hand. We moeten het Nederlands Kampioenschap serieus bejegenen

Daarna volgde een lunch en de prachtige tocht door de duinen richting Katwijk. Dank aan de leden die naar Scheveningen zijn gekomen. We zijn blij met de opkomst. Jammer was dat Aad Rodenburg onderweg pech met zijn step had gekregen en graag had bij willen zijn. Hij belde nog even en meldde volgend jaar zeker weer van de partij te zijn. Ook de Fin Esa Mononen van de Finse stepbond FIKSA was aanwezig en stepte mee. Het is goed ervaringen uit te wisselen en interessant te horen hoe het in collega stepbonden over de grens verkeerd.

14 Uitreiking NAF-cup De top drie van elke NAF-cupklasse ontving uit de handen van de voorzitter een standaard in de vorm van Nederland met stepper opdruk en inscriptie (en de felicitaties namens de bond en haar leden). (Voor de junioren wordt deze herinnering per post nagestuurd. Volgend jaar zullen ook de junioren op de NAF-meeting in de huldiging worden opgenomen).

We zien u graag allemaal volgend jaar weer op de LV! Opmerkingen over deze notulen kunnen gericht worden aan de secretaris (contactgegevens; zie pag. 27)

Hier een deel van de groep die meestepte met de steptour in Scheveningen. Foto op strand bij Katwijk (met dank aan Hugo!).

7


de nationale strijd van de km-vreters

116 steppers en goedgestemde weergoden Kamperzeedijk - 4 september 2004 werd traditioneel het Nederlands Kampioenschap op de step (individueel) - gestept aan Kamperzeedijk. Velen kennen dit dijkdorp alleen in regen en wind, maar dit keer een prachtige warme nazomerse dag met veel zon, aangenaam vertoeven ...

Het is 08.30 - met een volgestouwde auto tour ik over de slingerende dijk naar de Driester. Eenmaal aangekomen zijn al veel leden van de stepclub Selles Kamperzeedijk druk in de weer met de hekken, vlaggenmasten, geluidsinstallatie, stoelen, tafels een podium en wat al niet meer. Ja zo'n NK is voor ons clubje een hele happening. Zoals journalist Dick Kiers schreef in het Algemeen Dagblad: ... 'In Kamperzeedijk was het zaterdag een groot feest in het klein'... Het AD publiceerde best een groot artikel op maandag 6 september met een pracht foto en de kop 'Steppen is geen kinderspel'. Het chapeau luidde: 'Deelnemers aan NK autoped worstelen nog altijd met imago'. Dick Kiers maakte een realistisch verslag van het NK gezien door zijn ogen als buitenstaander. Best

leuk om te lezen. Wel spijtig dat het voor de zoveelste keer om het steppen als fenomeen gaat en niet over de wedstrijdsport an sich. Maar ja, kunnen we ze het kwalijk nemen? geen enkele journalist kent onze competitie. Voor komende jaren is dat zeker een verbeterpunt in de NAF: het profileren van onze competitie en de stepwedstrijdsport in het algemeen bij media en publiek. Ach ik dwaal af... terug naar 4 september 2004 in de ochtend: Goed te merken dat ook de jongere generatie in de club de handen uit de mouwen wil steken en meehelpt al vanaf 's ochtends vroeg. Die betrokkenheid is gezond voor de toekomst.

'k Blijf het prachtig vinden al die kids, al weken op de step in voorbereiding en dan moet het allemaal in die paar honderd meter gebeuren! Er wordt in heats van 6 gestreden en het is een feest. Als afsluiter een moedersheat gevolgd door een vadersheat, waar we ook altijd veel oudsteppers van onze club in terug zien. Da's ook wel weer leuk om al die oudsteppers weer es zien te genieten op een step. Dan naar binnen voor de prijsuitreiking van de kidsraces. Een hele massa aan mensen stroomt vervolgens het dorpscentrum in en 1 voor 1 kiezen de kids gewillig, doch trots een prijsje uit. Ondertussen een hoop kabaal en plezier. Oefffff even bijkomen.

Het is 10.30 uur als er meer dan 70 luidruchtige kids en een haag aan ouders en familie zich op de startlijn verzameld.

Dan keert de rust weder en is het tijd voor een hapje chinees. Tijdens het eten komen de eerste deelnemers voor het 8


NK-onderdeel al binnen. In totaal melden er zich 46 deelnemers uiteindelijk bij de inschrijftafel; een beste opkomst.

Uitslag NK individueel op de step - Kamperzeedijk 4 september 2004

Ik step zelf dit keer niet mee en probeer wat op video te zetten. Na het startsein van dhr. de Vries (hoofdsponsor Selles Auto's) vertrekken de steppers voor hun eerste NK ronde. Na de eerste ronde zien we bij de heren een kopgroep van 13 rijders doorkomen met een voorsprong van anderhalve minuut op de tweede grote groep. In de ronden daarna vallen er steeds meer mensen uit de kopgroep door de hoge snelheid en de toch best warme temperaturen. En natuurlijk niet te vergeten dat de afstand van ca. 50 km niet niks is.

Heren senioren 47,92 km nr achternaam voornaam 1 Koers Andries 2 Dashorst Martijn 3 vd Velde Roel 4 vd Velde Arend 5 Gooiker Vincent 6 van Bergen Willem 7 Hutten Harry 8 Visscher Andre 9 Grevel Marco 10 de Groot Erik 11 van Oorschot Gerard 12 Postma Jac 13 de Vogel Peter 14 Wigbers Paul 15 van Loo PieterJan 16 Tuinman Arnold 17 van Geloof Martijn 18 Bomas Peter 19 vd Veen Johan 20 Beldman Gerrit Jan 21 Rinkkerink Albin 22 Vernhout Hugo 24 Brouwer Harmen 23 Sprunken Paul 25 Visser Piet 26 Koridon Gerben DNF van Geloof William DNF Kunst Hans

Kopgroep William van Geloof, Roel vd Velde, Jac Postma, Martijn Dashorst en Andries Koers blijven bij elkaar totdat Andries het genoeg vindt en hij het tempo opschroeft. De groep splintert dan uitelkaar met uiteindelijk de Mastenbroeker Andries Koers (student uit Enschede) die als winnaar met een big smile op zijn gezicht over de streep zoeft. Andries prolongeert zijn nationale titel !

Weersomstandigheden: temperatuur op locatie: 23 graden In de ochtenduren waren er races voor schoolkinderen tot 11 jaar (70 kinderen)

team of plaats Team DSTV Aloha Stepteam Heerenveen Selles Kamperzeedijk Borne Stepteam Twente Steenbergen Selles Kamperzeedijk Westervoort Groningen stepteam Made Selles Kamperzeedijk BelgiĂŤ (Zwijndrecht) Stepteam Twente Selles Kamperzeedijk Selles Kamperzeedijk stepteam Made Stepteam Twente Stepteam Twente Selles Kamperzeedijk Stepteam Twente Kampen Selles Kamperzeedijk Stepteam Bovenkarspel Selles Kamperzeedijk Stepteam Made Selles Kamperzeedijk

rnd 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 8 4

eindtijd 1:50:02 1:55:24 1:55:43 2:00:25 2:04:51 1:50:56 1:51:23 1:51:24 1:51:57 1:54:18 1:54:29 1:55:38 1:55:55.10 1:55:55.80 1:56:58 1:56:58 1:57:50 2:00:15.22 2:00:15.54 2:01:03 2:01:46 2:04:52 1:51:24 2:06:15 1:58:19 1:50:13 ---

snelheid 26,17 24,95 24,88 23,91 23,06 23,36 23,27 23,27 23,15 22,68 22,64 22,41 22,36 22,36 22,16 22,16 22,00 21,55 21,55 21,41 21,29 20,76 20,69 18,25 19,48 18,30

rnd 8 8 7 -

eindtijd 1:38:37* 1:49:48 1:44:15 --

snelheid 23,13 20,80 19,16

rnd 2 2 2 2 2 2

eindtijd 0:25:40:93 0:26:12:84 0:26:30:35 0:26:49:58 0:29:12:64 0:31:43:96

snelheid 21,72 21,30 21,06 20,82 19,18 17,70

Junioren dames 9,584 km rnd 1 van Dalfsen Bertine Kamperzeedijk 2 2 Brouwer Jesca Stepteam Selles-Kamperzeedijk 2 3 Roetman Aline Kamperzeedijk 2 4 van Oorschot Tanja Stepteam Made 2

eindtijd 0:26:51:10 0:27:56:23 0:28:07:50 0:29:10:54

snelheid 20,80 20,02 19,89 19,20

FUNklasse 23,96 km 1 Ruijg Harm 2 Stelma Romelia 3 Stelma Jolanda 4 Rikkerink Saskia

eindtijd 1:29:52 1:32:08 1:32:08 1:32:08

snelheid 15,87 15,48 15,48 15,48

Ruim 5 minuten later komt de nummer twee Martijn Dashorst binnen, gevolgd door de 16 jarige Roel vd Velde die een uitstekende derde plaats behaalt in zijn eerste NK senioren wedstrijd.

Dames senioren 38,336 1 Koers Hermien 2 Bodewes Hanneke 3 van Vilsteren Marja DNF van Dieren Annegreet

Bij de dames is de strijd helder. Hermien Koers is er zeker van, speelt een thuiswedstrijd en wil die nationale titel mee naar huis. De Mastenbroekse maakt er wel een wedstrijdje van voor haar zelf, want ze verbetert het parcoursrecord in een tijd van 1:38:37 over bijna 40 km. Tweede op 11 minuten afstand finisht de debutante Hanneke Bodewes uit Enschede en derde op het damespodium Marja van Vilsteren uit IJsselmuiden.

Junioren heren 9,584 km 1 Rikkerink Tom stepteam Twente 2 Heldoorn Jarno Kamperzeedijk 3 van den Belt Martijn Kamperzeedijk 4 Kunst Jeroen Kamperzeedijk 5 Wigbers Wouter stepteam Twente 6 Wigbers Martijn stepteam Twente

Bij de junioren heren weet Tom Rikkerink van Stepteam Twente de titel binnen te slepen en kampioen bij de junior dames is verrassend Bertine van Dalfsen van Kamperzeedijk. Een pracht wedstrijd met een vol podium en een gezellige huldiging na afloop met 9

* Parcoursrecord

km Selles-Kamperzeedijk Enschede Selles-Kamperzeedijk Selles-Kamperzeedijk

Kamperzeedijk Stepteam Twente Stepteam Twente Stepteam Twente

rnd 5 5 5 5


een prijzenverloting, stepvideobeelden en een professionele sportverzorging- en massagepost voor de deelnemers. Kamperzeedijk is maar een klein dijkdorpske en ik denk eerlijkgezegd professioneler dan deze editie kunnen we het niet organiseren, althans niet met de budgetten die we voor handen hebben. Die 100 euro subsidie van de gemeente waarvan dan nog weer 50 euro af moet voor een vergunning daar kun je niet veel mee tijdens een NK. Het zijn vooral de lokale ondernemers die het NK aan Kamperzeedijk mogelijk maken. Dank aan alle sponsoren!

Positief was zeker de komst van de blaaskapel op start/finishzone. Lekker in je tuinstoeltje genieten met een drankje van de wedstrijd met vrolijke deuntjes. Dat is zeker iets voor herhaling, mits het budget het in de toekomst toelaat. Als ik kijk wat ons kleine stepclubje allemaal aan voorbereidingen treft dan petje af en dank aan de organisatie-

mensen die dit jaar het NK individueel weer mogelijk maakten. Jongens bedankt namens de stepsport. .. en tot volgend jaar in de kop van Overijssel! Breng je vrienden mee en schrijf je tijdig in (bijv. een maand van tevoren). Dan maken we er een super event van! www.kamperzeedijk.nl

Terugblikje Jammer was wel dat deze NK-strijd gekenmerkt werd door enkele valpartijen. Het werd zelfs menes toen bleek dat William van Geloof van stepteam Made achter de dijk in de berm lag en met pijn door de EHBO in de volgwagens overgebracht moest worden naar de verzorgingspost in de Driester. Hier werd geconstateerd werd dat hij zijn sleutelbeen gebroken had, wat later in het Zwolsche ziekenhuis bevestigt werd.

Stepteam made in de nieuwe clubkleuren van sponsor Gebr. van Dijk! We hebben het nog steeds van ze tegoed; dat verhaaltje waarin het nieuwe stepteam Made zich officieel aan u voorstelt. Maar goed wat nog in het vat zit verzuurt niet. Toch we willen al even vooruitlopen op het meesterlijke artikel; want afgelopen zomer hebben we ze vaak voorbij zien komen; het blauwe leger gekleed in prachtige wedstrijdtenue's in licht- en donkerblauwe kleuren. Hiernaarst wat foto's. Blij zijn we zeker ook om een nieuwe sponsornaam in de sport te zien, want geld is ook best belangrijk in ons stepwereldje. En ook al zijn het vaak geen mega-sponsorcontracten die stepteams afsluiten, een sponsor is best belangrijk in het functioneren van de stepvereniging of -groep. In Made hebben ze dat zeker door en dus alle leden in het nieuw gestoken. Niet alleen wedstrijdshirts maar ook hebben we al jasjes voorbij zien komen. De club pakt het profie aan en de 'rode gevestigde orde' in het noorden begint zich dan ook achter de oren te krabben nu er steeds meer competitie uit het zuiden opduikt.

Stijlvolle wedstrijdshirts voorzien van het nieuwe clublogo en de clubsponsor.

10


Versterking in het bestuur

De reglementen commissie is weer bevolkt Ooit gebruikte hij een vouwstep voor zijn vervoer van de trein naar zijn werk. Daarna kocht hij een Kickbike. Het virus was begonnen. Dit seizoen heeft hij voor het eerst meegedaan aan wedstrijden, zowel nationaal als internationaal. Nu hij het een jaar heeft meegedraaid, heeft hij besloten om mee te helpen in de NAF in de regelgevingcommissie. Helaas kon hij niet aanwezig zijn op de Ledenvergadering, daarom stelt hij zich nu voor; Erik de Groot Hoofdstuk 1: Persoonsbeschrijving 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Hoi, mijn naam is Erik de Groot. Op 11 juli 1973 ben ik in Assen geboren. Ik woon nu in Groningen en werk in Zwolle voor de KPN. Ik ben bezig met de deeltijdopleiding HTS Werktuigbouwkunde. Ik hoop dat mijn diploma voor de zomer 2005 gehaald heb. Ik hou mijn lichaam in vorm door twee keer in de week te gaan Body Pump-en (een soort aerobics met gewichten).

Hoofdstuk 2: Functie in de NAF 2.1 Sinds begin 2004 ben ik lid van de NAF. 2.2 Ik heb in 2004 meegedaan aan 6 NAF-cup wedstrijden en aan het WK in TsjechiĂŤ. 2.3 In november ben ik door het NAF benoemd tot de voorzitter van de reglementencommissie. 2.4 Op dit moment ben ik bezig alle reglementen te verzamelen en door te lezen.

Hierboven Erik de Groot en onder Gerard van Oorschot. De regelheren.

Hoofdstuk 3: Plannen 3.1 Op basis van de bestaande wedstrijdreglementen van de NAF zal de reglementencommissie een nieuw reglement gaan maken. 3.2 Het nieuwe reglement zal een gestructureerde vormgeving krijgen met hoofdstukken en regelnummers (net als deze tekst) 3.3 De reglementen zullen gepubliceerd worden op www.autoped.nl. 3.4 Ook zal het reglement worden uitgebeid, om bij te dragen bij het eerlijk verlopen van de wedstrijden en de discussie omtrent de regelgeving te verminderen.

Hoofdstuk: Ten slotte 4.1 Het is heel belangrijk dat iedereen die tips of opmerkingen t.o.v. het reglement deze bij de reglementencommissie of de secretaris van de NAF meldt. 4.2 Er worden nog steeds mensen gezocht die de reglementen commissie willen komen versterken. 4.3 De groeten van Erik de Groot.

Gerard ook in de regelclub... Naast Erik de Groot is deze week ook Gerard van Oorschot toegetreden als lid van de regelementencommissie. Gerard is lid van stepteam Made en in korte tijd een bekend gezicht geworden in onze sport. Samen met de jongens van Geloof bouwt hij aan de pas opgerichte stepclub Made en nu dus ook actief in de bond. Ook de dochter van Gerard

11

is aan het steppen geslagen en zijn vrouw hebben we ook regelmatig gesignaleerd bij de evenementen als supporter of als helper. In een komende editie van dit magazine hopen we Gerard aan u voor te stellen (mocht u hem nog niet kennen). Dit houdt u dus nog van ons tegoed.


Marco Grevel stept de 11-steden

Even een 11-stedentje tussendoor ... Hallo stepvrienden, eigenlijk zou ik nu de elfstedentocht fietsen maar nadat ik op zaterdagavond van mijn hotel in Harlingen naar Bolsward gestept was op mijn kickbike om de steppers te zien vertrekken en ze een klein beetje te ondersteunen en tot Harlingen mee te steppen veranderde dat plan. Iets meer dan een uur voor de start hoorde ik dat er nog plek was om mee te steppen en dat er ook nog een step met 12.5 inch wielen was. Ik had vijf jaar geleden al eens meegestept en ik heb op dit moment zoveel plezier in het steppen dat het voor mij geen keus was steppen of fietsen en deze kans om kilometers te maken voor de ijsselmeerronde greep ik dus met beide handen, benen en wielen aan, qua voeding had ik niet alles mee wat ik normaal zou nemen voor deze inspanning, maar mijn eerste gedachte was om mee te gaan tot de stop in bolsward.

De donkere uurtjes Tot aan Dokkum ging het allemaal vanzelf al moest ik wel mijn best doen om wakker te blijven want daar was ik niet echt op voorbereid. Ik had wel moeite om in mijn ritme te komen dat vele afremmen vond ik lastig, maar wel goed om tijdens de donkere uurtjes de groep bij elkaar te houden, al vond ik de stops lang. Vanaf Dokkum via Leeuwwarden terug lukte het om lekker ontspannen mijn eigen tempo te rijden en probeerde ik een groep te vinden die ongeveer mijn tempo reed om niet dat hele stuk alleen te rijden. Via een aantal steppers die iets eerder weg waren kwam ik in een vrij grote groep, maar het tempo in de groep was wat wisselend. Uit die groep kwam ik met twee andere steppers die een stevig tempo reden maar wel constant. nu ging het lekker, vooral omdat ik het hier tijdens mijn vorige tocht heel moeilijk had en ik nog steeds met de gedachte speelde om in Bolsward te blijven. Maar daar moest ik eerst nog komen. Want inmiddels

ongeveer 12 km voor Bolsward kreeg ik het moeilijker met het tempo en het niet goed genoeg eten en drinken. De gedachte om dit stuk alleen te rijden en de hoop om mijn vrouw en kinderen daar te zien deden mij besluiten om vast te bijten en zo snel mogelijk in Bolsward te komen en daar wel verder te zien. Vijf jaar geleden vertelde ik mijn zwager dat er op het stuk Dokkum-Bolsward een mannetje stond met een wel heel grote hamer, aangezien ik die flinke klap toen ook te boven kwam,was deze laatste 12 km een stukje mentale training en voelde ik me nu sterker dan mijn vorige tocht waardoor ik toch heel sterk dacht om toch door te steppen.

doorgekomen was. Toen ik die beslissing nam sliep zij al en hebben ze van het hotel een briefje onder de deur van de hotelkamer doorgeschoven. Vlak voor de herstart na ruim anderhalf uur ijsberen kon ik snel mijn lieve dames een knuffel geven en eindelijk met mijn eigen (sport)voeding toch op weg voor de laatste 92 km.

De vla-stop Nu voelde ik me weer heel goed en ging op zoek naar andere steppers want ik vertrok als laatste uit Bolsward met de bezemwagen achter me aan. In mijn enthousiasme ging ik (te)voortvarend van start en ging van het ene naar het andere groepje. Toen ik het na lange tijd alleen steppen moeilijker kreeg bood een openstaande brug mijn redding. Voor me reed er namelijk een stepper een voor mij gunstig tempo stepte, want dat open stuk tot de vla-stop kan je maar beter samen steppen. Het laatste stukje wilde ik tot die overheerlijke vla niet forceren en dus even tempo zakken. Er was alleen een probleem mijn vrouw was er niet, dus ik begon te twijfelen of de boodschap dat ik ging steppen

Al snel kwam een groepje van vier dichterbij waar bij ik aan kon sluiten en inderdaad mijn ritme kon hervinden. Bij 12


de laatste tijdcontrole zag ik mijn trouwe supporters toen ik ging zitten merkte ik dat de voeding en het slaaptekort wel duidelijk merkbaar waren (ook voor mijn vrouw en kinderen). Na wat lieve woorden en het beetje voeding wat ik nog weg kreeg was ik klaar om de laatste 44 km aan te pakken. Wetend dat ik het nog moeilijk zou krijgen vertrok ik met een lekker tempo om als dat moeilijke moment zou komen zo dicht mogelijk bij de finisch te zijn. Ik had net tegen mijn vrouw gezegd dat ik het tempo zou laten zakken en tegen

13

haar gezegd dat ik de laatste 17 km wel door zou komen al ging het kaarsje bijna uit en weer was daar hulp een aantal kamperzeedijkers kwam mij vlot voorbij en ik dacht ik probeer nog een keer om aan te haken. Waar ik het vandaan gehaald heb weet ik niet maar ik kon gelukkig bijblijven. En zo met een ongeloofelijk trots gevoel over de finisch gaan. Iedereen (ik ben niet goed in namen en ken niet iedereen) die mij op wat voor manier dan ook geholpen heeft met het starten en volbrengen van deze tocht

heel erg bedankt. Dit is een ervaring die mij nog lang bij zal blijven en die meegaat in de mentale bagage. Mijn doelstelling is om met de ijsselmeerronde en de elfstedentocht 245 + 230 km 1 euro per km op te halen afgerond naar boven 500 euro verdeeld over doe een wens stichting en amnesty. Ik hoop natuurlijk dat er mensen zijn die er voor kunnen zorgen dat het bedrag veel hoger uit gaat vallen.

Marco Grevel.


Interview met

3

win

Tijdens de ledenvergadering zijn ook de winnaars van de NAF-cup bekend gemaakt. Het zijn; Martijn Dashorst, He

Gerard van Oorschot, Tom Rikkerink en Jesca Brouwer. Volgens goed redactioneel gebruik worden winnaars geïnte Iedereen wil toch weten hoe de winnaars dit moment ervaren? Onze reporter was er bij en stelde ze 10 vragen.

De antwoorden van Hermien Koers 1. Het is elk jaar weer afwachten wie er aan de start komt. Ik had gehoopt dat er wat meer dames zouden zijn dit jaar. Omdat er zo weinig dames zijn die de gehele NAF-cup rijden is de competitie niet heel erg spannend. Het draait telkens om de zelfde personen. Maar daarom ben ik er niet minder blij om dat ik toch de NAF-cup heb gewonnen. 2. Mijn favoriete race…., dat is wel een moeilijke vraag. Ik vind wedstrijden rijden geweldig en vooral de vele verschillende soorten wedstrijden. Ik vind Benningbroek altijd een gezellige klassieker. Maar het NK aan de kamperzeedijk voor thuispubliek is toch wel favoriete wedstrijd. 3. Jazeker, ik speel piccolo in een fanfare dat doe ik al 9 jaar. Daarnaast speel ik nog een beetje keyboard. Muziek is echt een passie voor mij, ik zou niet zonder kunnen. Soms botst het wel met steppen, want je kunt maar op één plek te gelijk zijn. Maar meestal is er wel een mouw aan te passen. 4. Als er meer vrouwen de NAF-cup gaan rijden wel, dan wil ik natuurlijk volgend jaar weer winnen. Ik had graag dit jaar een keer bij de eerste drie van de heren willen eindigen, dit is me tot nu toe nog niet gelukt, dus dat wil ik volgend jaar nog wel een keer gaan proberen. Waar ik verder nog over na zit te denken is om de IJsselmeerronde nog een keer te gaan proberen. Ik hou namelijk niet van opgeven en ik zal hem nog een keer uitrijden, maar ik moet eerst zien of dat uitkomt met mijn studie want het is cliché maar die gaat nog steeds voor. 5. Tja, echt veel voorbereiding doe ik eigenlijk niet. Ik zorg dat ik op tijd eet zodat ik genoeg energie heb voor de wedstrijd. Ik vul mijn bidon en pomp mijn banden op en dat was het denk ik wel. Het ligt aan de soort wedstrijd of ik een warming-up doe, als het een lange afstand is dan gebeurt dat onderweg wel.

6. Ik heb dit jaar het WK in Tsjechië gereden en de eurocup in Italië. In het internationale veld ben ik vrij vaak vierde. Er zijn drie dames uit Tsjechië die me vrij vaak te snel af zijn. Het grote verschil zit hem in het feit dat ze gewend zijn om heuvels te rijden. En die heb je in internationale wedstrijden bijna altijd. Als je kijkt naar pure snelheid op het rechte stuk ben ik sneller dat heb ik wel gezien met de sprint op het WK. Maar ja dan komt er weer een heuvel in het parcours en je kunt het schudden. In Tsjechië hebben ze een vrij grote damescompetitie, Daar trekken ze zich aan elkaar op. Bovendien rijden ze mij er vaak tactisch uit. Ik ben alleen en zij zijn met zijn drieën. Ik ga natuurlijk dit jaar wel proberen om wat beter internationaal te gaan rijden, maar dat is vrij moeilijk omdat we hier niet van die heuvels hebben. 7. Ik denk gekeken naar dit jaar dat Ilse Bijl mijn grootse bedreiging is, als ze dit jaar alle wedstrijden had gereden was ze ook dichtbij gekomen. 8.Het is natuurlijk een leuke tijdsbesteding anders zou ik het niet meer doen. Of het ook al echt topsport is dat weet ik niet. Het is er wel naar op weg maar ik denk dat gekeken naar de vrouwen te weinig concurrentie is. Bij de heren zie ik die ontwikkeling steeds meer, daar was het dit jaar een erg goede competitie. Bovendien heeft steppen wel de uitstraling van een topsport. 9. Dat vind ik een moeilijke vraag, je kunt wel iets willen veranderen maar het moet natuurlijk wel realistisch zijn. Ik zou nog wel graag een tijdmetingsysteem willen zien in de wedstrijdsport omdat je daar ook de sport weer meer een topsport status mee geeft. Ik zou ook wel willen zien dat iedereen steppen als een serieuze sport ziet en niet maar als een volksvermaak. Dit is in de loop van de jaren al wel een stuk vooruit gegaan. Eerder kon je niet over straat zonder nagekeken te worden dat valt nu wel mee. 10. Alweer zo’n moeilijke vraag, ik denk dat het voor mij is dat ik iets doe wat niet iedereen doet. Het unieke aspect aan de sport. De gezelligheid speelt voor mij ook een grote rol. 14


nnaars De vragen die de 3 winaars bij de senioren kregen voorgeschoteld waren; 1. Gefeliciteerd met je overwinning, had je dit resultaat ook verwacht begin 2004? 2. Wat is je persoonlijk favoriete race, en waarom juist deze? 3. Blijft er naast het steppen nog tijd over voor andere sporten of andere vrijetijdsbesteding?

ermien Koers,

4. Zie je nog voldoende uitdaging om ook komend jaar er vol tegen aan te gaan?

erviewd.

5. Hoe ziet jouw voorbereiding op een race eruit? 6. In Nederland zijn jullie nu de top, hoe zie je jouw kansen in Europa. 7. Wie zie je komend jaar als de grootste bedreiging voor het klassement? 8. Hoe zie je het steppen, puur topsport of een leuke tijdsbesteding? 9. Wat zou je graag anders zien in de stepsport? 10. Wat trekt je nou in de stepsport? De winnaars bij de jeugd zijn niet in dit verslag meegenomen, maar maak je niet ongerust, in het volgende nummer uitgebreid aandacht aan deze 2 kanjers.

De antwoorden van Gerard van Oorschot 1. Bedankt voor de felicitaties, nee ik had het niet verwacht, want het is het eerste jaar dat ik mee doe en ik helemaal niet wist wat me te wachten stond.

gemaakt kan worden over de stepsport in zijn algemeen. Maar voor wat jullie allemaal voor elkaar krijgen neem ik mijn petje af.

2. Mijn favoriete race was de tijdrit op de afsluitdijk, omdat de weersomstandigheden goed waren voor mij dit jaar, en ik gewend ben alleen te trainen, gaat mij dit het beste af.

10. Ik heb altijd met de fiets geracet maar heb een zwaar ongeluk hiermee gehad ongeveer 10 jaar geleden. Ik heb 8 jaar niets gedaan aan sport door lichamelijke klachten,en heb met toeval door mijn kinderen met de step in aanraking gekomen. En je weet hoe verslavend steppen is !!!!!!!!!!!

3. Ja, naast steppen waar mijn meeste vrije tijd in zit, doe ik nog graag tuinieren en klussen aan mijn huis.

Groetjes Gerard van Oorschot 4. Jazeker, ik blijf gewoon doorgaan zoals ik het dit jaar deed, en hoop weer zo`n goed jaar te hebben als dit jaar. 5. Ik heb niet echt een voorbereiding op een race, ik step gewoon drie maal in de week een paar uur, net als ik anders doe. 6. Ik ben al blij dat ik de Nederlandse wedstrijden kan blijven volgen, voor de Europese heb ik voorlopig geen tijd, door mijn drukke werkzaamheden en mijn puberende kinderen. 7. Aangezien ik niet voor het klassement ga, zie ik niemand als een bedreiging. Dat ik dit jaar zo hoog geĂŤindigd ben komt doordat ik bijna alle wedstrijden gereden heb. 8. Ik zie steppen als een pure topsport, alleen ik doe het als vrijetijdsbesteding, en voor mijn gezondheid want als ik niet step heb ik rugklachten. 9. Ik step al een paar jaar, maar heb in 2003 in Breda pas van het bestaan van de NAF gehoord. Als ik ergens vertel dat ik step voor mijn sport, weet bijna niemand waar ik het over heb. Misschien dat er meer reclame 15


Vervolg interview met

3

winnaars

De antwoorden Martijn Dashorst 1. Dank je. Ik had me voorgenomen om weer eens een jaar lang aan alle wedstrijden deel te nemen. Als dat lukt eindig je helaas al hoog. Da’s het nadeel van een kleine sport. Dus ik verwachtte wel hoog te scoren, maar zou ik bijna elke wedstrijd in de gelegenheid zijn? Ik heb geloof ik twee wedstrijden gemist en dat terwijl ik zaterdags werk. 2. De tijdrit op de afsluitdijk! Tempowisselingen kan ik moeilijk verteren. Er zijn steppers die anderen om zich heen nodig hebben om zich net tot het uiterste te motiveren, om meer snelheid eruit te kunnen persen. Met niemand om me heen kan ik nog steeds snot en slijm om mijn mond krijgen. 3. Sporten is wel de belangrijkste hobby. Vooral hardlopen. Dit jaar twee marathons gelopen, waarvan de snelste in 3:15 was. Steppen is als hulp bij het lopen belangrijk voor me, omdat ik dan een beweging maak die lijkt op hardlopen zonder dat ik mijn volle gewicht op hoef te vangen. De afzet naar achteren o.a. verbetert merkbaar! Maar als ik naar een stepwedstrijd ga zie ik het niet als hulpsport, want het steppen op zich is gewoon heel erg leuk. Verder fiets ik veel. Tja, ik ben tenslotte fietsenmaker… Eén keer in de week met Nico, een visueel gehandicapte, op een racetandem. Afgelopen twee jaar heb ik niet veel geschaatst, maar met Thialf op 3km afstand… Ik heb wel eens jaren met een abonnement gehad. Andere vrijetijdsbestedingen zijn films, muziek luisteren, kletsen en discussiëren met vrienden en op MSN ben ik ook veel te vinden:P (m_dashorst@hotmail.com). 4. Ja, echt wel! De NAF cup winnen is heel leuk, maar er mist nog iets. Ik ben ooit een keer Nederlands kampioen geweest en daarna Andries Koers alle keren. Als ik hem niet kan verslaan, niks aan de hand, maar ik wil er wel voor gaan. In april wil ik de marathon binnen 3:00 lopen en zes keer looptraining kan ik nog niet aan, dus het steppen zal weer belangrijk zijn! 5. Het liefst 20 minuten inrijden, maar het is vaak zo gezellig dat het maar een enkele keer lukt haha. Verder genoeg eten, maar weer niet later dan zo’n twee uur voor de race. Met trainen begin ik niet een paar weken voor het wedstrijdseizoen natuurlijk. Voor de meeste wedstrijden train ik gewoon door, maar voor belangrijke als het NK neem ik de laatste dagen gas terug. 6. Ik ben nooit mee geweest naar buitenlandse races helaas. Als ik het gat tussen Andries en mij zie, kan ik nog niet meekomen. Ik heb mijn tijden wel eens vergeleken, met de Europese toppers. Soms zou ik in die wedstrijden wel hoog geëindigd zijn, maar zeker niet bij de eerste drie. 7. Roel van de Velde heeft veel vorderingen gemaakt dit jaar en hij doet ook vaak genoeg mee. Pak de parcoursrecords er maar vast bij!

8. De tijd die ik aan sporten besteed zit er wat tussenin. Ik train zo’n 7x in 6 dagen. Ongeveer 7 uur per week. Da’s fanatiek zeg maar. Meer dan leuke vrijetijdsbesteding, maar te weinig voor topsport. Steppen doe ik ongeveer eenmaal in de week. 9. Ik denk dat een klein groepje mensen er alles uithaalt wat ze kunnen. Daar heb ik echt respect voor. Ik hoop dat het de bekendheid wat vergroot. Echt groot zal het waarschijnlijk niet worden, maar als ik in de toekomst iets meer steppers dan ligfietsers zie, ben ik tevreden, want die zie je toch regelmatig voorbijkomen. 10. Da’s een rare vraag. Waarom vindt iemand voetbal leuk, of Jeu de boule, of Pink Floyd, of Marco Borsato? Ik ben ooit een keer gevraagd mee te doen aan een steprace die georganiseerd werd door de jongerenvereniging van de kerk. Maar waarom blijf ik het doen??? Ik heb ooit eieren verkocht met een bakfiets, ik fiets regelmatig op een tandem, dus het roepen van allerlei dingen ben ik wel gewend. Maar dat is alleen een reden om niet te stoppen. Hardlopend kom je niet zover van huis en wielrennend zijn de mooie fietspaden te smal. Die kun je met de step weer wel nemen. Nou ja, ik ben gewoon verknocht aan mijn steppie. 16


Goede voorn emens van Hans

Eén en één is twee ... Enige tijd terug kwam er bij de redactie een mailtje binnen met de tekst;

Goedendag,. Als de vacature voor schrijver voor het Autoped Magazine nog niet vervuld is, wil ik me hiervoor aanmelden.. Met vriendelijke groet, Hans van den Berg, YES!!!! en we hebben een redactielid er bij! Na een aantal mailtjes kreeg de redactie al snel de indruk dat dit een serieuze sollicitatie was en tijdens de ledenvergadering is Hans dan ook officieel toegetreden tot de redactiecommissie Om hem alvast te laten wennen aan het schrijven, zal hij zich nu voorstellen. Hallo lezers van het Autoped Magazine. Ieder jaar maken de meeste mensen goede voornemens voor het komende jaar. Zo neem ik me ieder jaar voor meer te gaan steppen. Wedstrijden vind ik leuk om te zien, maar dat is voor mij te hoog gegrepen. Tourtochten passen meer bij mijn steppen, ik ben eigenlijk een mooi weer stepper en dan het liefst nog van terras naar terras. Van mijn voornemen om meer te gaan steppen dit jaar is weinig terecht gekomen. De belangrijkste oorzaak, is dat je keuzes moet maken: vakantie of steppen, trainen voor je wandelvakantie(vierdaa gse) of steppen, je sociale contacten bijhouden of steppen.

Dit jaar heb ik zeer weinig gestept, ik ben naar het NK geweest in Kamperzeedijk, toch zo’n 68 km en afgelopen weekend na de NAF jaarvergadering, door de duinen naar Katwijk zo’n 30 km, maar dat is natuurlijk niets vergeleken met veel NAF-ers, die het hele jaar door stad en land af reizen, zelfs door heel Europa. Dit jaar ben ik wel passief met steppen bezig geweest, ik ben naar Rotterdam – Den Hout gaan kijken, en ik heb bijna de IJselmeerronde uitgereden, al was dit op de motor als begeleider. Komend jaar zijn er natuurlijk weer nieuwe voornemens en daar neemt de step weer een plaats in.Ik ben van plan om in 2005 eens wat keuzes te combine-

ren: Met de step op vakantie, op de step langs vrienden en familie en natuurlijk meer mee doen met tourtochten en mogelijk zelfs wedstrijden en tot slot me wat meer inzetten als vrijwilliger. Ik heb de eerste stap al genomen; voor komend jaar ben ik toegetreden tot de redactie van het AM. Iedereen succes met zijn goede voornemens voor het komende stepjaar 2005.

Hans van den Berg

Namens de Redactie; Hartelijk welkom Hans. Laten we hopen dat nog veel meer leden goede voornemens hebben voor 2005 en je voorbeeld volgen.

Weissensee 2005 gecancelled Helaas gaan The International Kicksleddays Weissensee 2005 niet door. Het aantal belangstellenden dat zich voor dit evenement heeft opgegeven was te klein en heeft ons doen besluiten dit evenement niet door te laten gaan. Dit is heel erg jammer, want het evenement was een belangrijk onderdeel in de Stepslee-Eurocup. Namens de Stepsleecommissie wil ik iedereen die zich wel (op tijd) had opgegeven hartelijk danken voor de belangstelling. De stepslee-sport ligt daarmee niet op zijn gat. Er zijn een aantal evenementen in Finland en Zweden die de moeite 17

waard zijn om te bezoeken.Neem eens een kijkje op www.iksaworld.com Als je belangstelling hebt om deel te nemen aan een stepslee-evenement in het buitenland, neem dan contact op met eric@autoped.nl of gerben@autoped.nl. Intussen gaan de voorbereidingen voor The International Kicksleddays Weissensee 2006 al van start. Denk alvast maar eens na om hieraan deel te nemen. Het is nog erg ver weg, maar hoe eerder je reageert, hoe beter het is. Voor steplsee-evenementen in Nederland zijn we natuurlijk afhankelijk van ijs.

Houdt de site www.autoped.nl en de Digibrief in de gaten. Ook is het mogelijk om op een mailinglijst te komen. Via deze lijst ben je als eerste op de hoogte van de allerlaatste stepslee-nieuwtjes. Om op de mailinglijst te komen; mail dan naar gerben@autoped.nl.

De stepslee commissie


Op de step door bliksem, stor Hier nog een verslagje dat u van ons tegoed had. Oplettende lezers hebben de engelstalige versie al op www.iksworld.com kunnen lezen. Maar goed toch interessant om nog een keer terug te blikken ook in het Nederlands. Want het zijn mensen met karakter! ...de lieden die aan de start staan van de IJsselmeerronde. Een tochtje van 245 km op de step, individueel en open voor iedereen. Het geheel start in de vroege ochtend, 150 m van de IJsselkade in de hanzestad Kampen. Wil je ook meesteppen in deze zwaarste jaarlijkse tocht van Nederland, meld je voor mei 2005 even aan bij de organisatie (eerder mag ook). ‘... Het is half drie in de nacht en ik stap in mijn auto om over de slingerende Kamperzeedijk naar Kampen te rijden. In deze prachtige IJsseldelta is het overdag in de zon goed toeven, maar nu ‘s nachts is het een intimiderende plek om rond te rijden; elke minuut een paar bliksemslagen, hevige stortbuien en slecht zicht voor me, zelfs met de wissers in de hoogste stand. Witte koppen op het gitzwarte water als ik de brug over rijd en me vervoeg op Plantage bij de andere diehards. Een organisatie crew dit keer van ca. 10 mensen en 6 windklievers met hun step klaar voor de start schuilen in een verlicht portaal van een winkel. De start is 150 meter van de nieuwe stadsbrug in het centrum van Kampen en hier en daar een enkele kroegganger die zich afvraagt wat er aan de hand is. Om 04.00 uur moet de officiële start plaats vinden maar het regent pijpestelen. Dus we stellen de start even uit,

‘’Heel lang met natte sokken steppen doet rare dingen met je voeten ...’’ want anders zijn de deelnemers binnen 1 minuut kletsnat. De klok tikt het is 04.25 uur en steeds meer mensen vragen me wat er nu gaat gebeuren. Het onweer hangt nog steeds boven de stad. Om 04.30 uur gaan we van start, met de nuchtere stelling: als het weer niet verbeterd dan is er ook geen reden om verder nog uit te stellen :)

In het donker de ijssel over In de regen en het donker stellen onze 6 IJsselmeerklievers zich op voor de startfoto 2004 en na het aftellen verdwijnen ze met de volgauto’s de IJssel over. Precies een minuutje na de start komt er weer de zoveelste hoosbui vanaf het Ketelmeer over en ja hoor de deelnemers en onze berijder op de volgmotor (Hans) zijn in 1 mum kletsnat.

Ook de helpers in de karavaan moeten af en toe bijkomen onderweg.

Het is bijna onmogelijk om video omnames te maken. Wat ik ook probeer alles beweegt. De auto beweegt, de lantarenpaal zwiept in de wind. Zelfs als ik de camera op het asfalt zet heeft de wind er nog steeds vat op. Vergezeld door harde wind, bliksem en water rijdt onze IJsselmeercologne in het donker over het Kampereiland richting de opblaasbare stormkering die ons gebiedje bij hoge waterstanden moet redden :). Vlak voor de brug gaat mijn mobieltje en klinkt aan de andere kant een onzekere vraag: ‘uhh wat gaan we doen?

Blarenvorming 18


rm, regen en zon...

bij ze afgemat op de grond zit te balen op het asfalt en getroost wordt door haar vriend. ‘Oh mooi gezicht, wat een dramabeeld...’ mompelt de fotograaf, zichtbaar in zijn sas. 35 Km verderop moet ook Roel van der Velde de strijd opgeven. Nog maar 16 Jaar oud en zijn eerste poging om de IJsselmeerronde uit te rijden is voorbij. Ach ja met zulk weer, volgend jaar een nieuwe ronde met nieuwe kansen.

Over de helft

In de ochtenduren is het beestachtig weer. Foto: ca. 6 uur bij Ens.

kappen denk ik maar he?..’ Bij de overige volgwagens is er twijfel ontstaan of dit wel uit te rijden is voor de deelnemers. ‘Nee, ben je gek deurgoan...!’ blér ik vanuit mijn warme droge auto door ‘t mobiele bel-ijzer. Echt zeker er van ben ik eerlijkgezegd ook niet, maar goed we kunnen het toch altijd eerst es aanzien. En als halfweg blijkt dat niemand meer stept, ja dan is het toch te zwaar ...

hoe de zes ‘an group’ dit doorstaan. De meeuwen boven me zweven op de harde wind en de steppers komen langzam krom gebogen door ‘t Friese land voorbij langs de IJsselmeerkust. Ironisch genoeg moet het zwaarste stuk nog komen: ‘de Afsluitdijk’ ; 32 km horror, mentale afbraak en psychische stepdrama. Na 120 km zwoegen de eerste opgever! Hermien moet er aan geloven. Een ANP fotograaf maakt een foto van haar waar

De condities worden na de Afsluitdijk ietsje beter. De wind blijft en makkelijker wordt het voor de rijders niet, maar goed voor de mensen in de volgkaravaan lijken de condities zichtbaar milder (niet zo horror achtig als in de vroege ochtend, waarbij je in de flitsen van het onweer een groepje kletsnatte doorzetters elke keer voorbij zag flitsen). Gerrit-Jan Beldman, onze voorzitter, die tot nu toe alle moderne IJsselmeeredities uitgestept heeft (dit was zijn 6e) blijkt tijdens de tocht blaren op zijn voeten te ontwikkelen. Continue met natte sokken steppen dat kan rare dingen met je voeten doen. Voor de mensen die dit in de toekomst willen voorkomen hier een tip: er zijn sokken op de markt die redelijk waterdicht en toch ademend zijn. Sealskinz is

Eenmaal in de Noord Oostpolder wordt het iets lichter en zakken de donderslagen weg. De regen en wind houden aan. Na elke ca. 25 km stoppen we kort om even te eten, kleding te verwisselen of voor andere zaken. Eenmaal in Gaasterland breekt het zonnetje zelfs door, maar de wind blijft maar beuken. Bovenop een dijk probeer ik wat videobeelden te maken, maar wederom tevergeefs. Alle zes deelnemers klieven door. Het is wel heel imponerend te zien 19

De vier overblijvers gaan vol goede moed verder...


Vervolg van de IJsselmeerronde

bijvoorbeeld zo’n merk dat total blockers heeft (waarbij je gewoon in een bak met water kunt gaan staan) maar ook semi blockers en andere sokken. Prijzig zijn ze wel maar goed (ook ideaal voor stepslee tochten met water op het ijs). Maar goed dat de mensen van Amica Manu er bij zijn vandaag. Professionele sportmassage en verzorging (www.amicamanu-sportverzorg.nl). Die mensen zijn goud waard bij zo’n zwaar evenement als dit. En de Amica Manu-ers blijven tot aan de finish in de karavaan paraat. Zeker één van de waardevolste sponsoren van stepteam West Overijssel het afgelopen jaar. De deelnemers worden één voor één weer opgelapt en weer op de step gezet. Zo ook Gerrit-jan voor wie dit zeker één van de zwaartste stepevents ooit was (en dat met zijn lange erelijst van twee 24 uurs records, 10 Elfstedens en 6 IJsselmeerrondes van elk 245 km stuk). In Gerrit-Jan’s woordenboek komt het woord ‘opgeven’ niet voor. Al hoewel het dit keer wel ‘close’ was, denk ik.

de zwaarste IJsselmeer editie ooit! Gerard van Oorschot (stepteam Made), Marco Grevel, Martijn Dashorst (stepteam Heerenveen) en Gerrit-Jan Beldman (stepteam Selles Kamperzeedijk) staan met een brede vermoeide grijns in kampen met hun gouden medaille om de nek. Ze wisten in een tijd va 16 uur, 15 minuten en 32 seconden de loodzware 245 km uit te steppen. Geen record maar we zijn als organisatie dolblij dat er steppers de finish gehaald hebben. De snelste tijd ooit op de IJsselmeerronde blijft dus staan om 13:50;26 door Andre Visscher en Peet de Graaf gestept in 2003. Bij de dames is de snelste tijd ooit 15:58:00 gestept door Hermien Koers in 2002. Na afoop wordt de woonkamer van onze hoofdredacteur omgebouwd tot een massagecentrum en krijgen alle deelnemers een nabehandeling van Amica Manu om

het herstel zo optimaal te laten zijn in de dagen er na. Ik kan me nog een keer een maandagochtend herinneren na een Step-Elfstentocht jaren terug dat ik niet meer van de trap naar benee kon komen. Dus ja die massage en vooral na afloop is zeker wenselijk bij zoiets. Tijdens het event werd natuurlijk weer voor Amnesty gestept. De strijd om de mensenrechten wereldwijd. Verder dank het masseursteam van Amica Manu die deelnemers onderweg tijdens de tocht en bij de finish hebben verzorgd. Ook dank aan de helpers, de deelnemers en de mensen van het fullcolour festival en Amnesty International (en aan Gerben voor het omdopen van zijn woonkamer tot IJsselmeer ‘massage room’). Het totaalbedrag dat is binnengestept ligt rond de 450,20 euro voor Amnesty. Onze dank voor de steppers die geld hebben ingezameld voor de strijd voor de mensenrechten! groet, Thijza

Tegen het begin van de middag rijd ik weer terug naar de start/finish lokatie in Kampen om voorbereidingen te treffen voor de finish. Op het fullcolour festival in Kampen (de finishlokatie) is het ook niet echt windstil. Hoewel beschut tussen huizen en bomen waaien de standjes ons om de oren en besluiten we wijselijk om de grote opblaasbare Amnesty kaars (4 meter hoog) maar in de auto te laten. Deze zou linea recta in de lucht zijn gegaan. Zelfs de banners en vlaggen gaan alle kanten op. Onze partytent zekeren we aan 3 zware ijzeren hekken en zelfs deze presteert het om af en toe bij een vlaag geheel los van de grond te zweven.

De finish Met spanning wachten we af of we nog steppers in Kampen binnen zullen zien komen. De berichten uit de karavaan liegen er ondertussen niet om. Om 20.45 uur is het uiteindelijk toch zover en steppen vier witte en afgematte steppers het festivalterrein op na zeker 20


GROOTSPRAAK

Door E.W de Groot

Omdat ik vanochtend veel te vroeg wakker was, ging ik over dingen denken, waar ik beter niet over na kan denken. Eén van die dingen was het verzoek van de N.A.F. om een bijdrage te leveren voor het Autoped Magazine. Al liggend op een door een verkoper aangesmeerde, dus veel te duur, matras bedacht ik me dat ik wel een column kon gaan schrijven. Maar wat is nou eigenlijk een column?

Onlangs werd de Herman Brood step en wandel route in Zwolle geopend. Hoewel de meeste Nederlanders Herman associëren met Amsterdam, liggen zijn roots in Overijssel in de stad Zwolle. Hier groeide Herman op als kind en tiener. Na de grote commotie in de stad over troubles waar het Herman beeld zou worden geplaatst, wilde de VVV Herman's blauwe vingers toch eer aandoen en zette deze speciale route door Zwolle op.

Voor deze steproute is ook een boekje ontwikkeld gedrukt in kleur met de titel 'Ik kom uut Zwolle, vette pech.' (ISBN 90-808781-1-1) Die te verkrijgen is bij de VVV Kampen-Zwolle Overijssels Vechtdal. In dit boekje (waarvan we de cover hierboven afgebeeld hebben) vindt u tal van zaken zoals de geschiedenis van Herman, de te steppen route middels een routekaart, vele punten op de route of markante plaatsen en de connectie hiervan met Herman Brood. Ook vele annek21

dotes te lezen die Herman in de stad beleefde. Aan de route heeft de VVV een arrangement gekoppeld waarbij steps inbegrepen zijn. De route start in het centrum van de stad bij de VVV en is zeker leuk om een middagje te steppen.

'Er zat een vogel in de boom die kon niet kakken en er was een veertje aan zijn poeperd blijven plakken'

Het woord column is in mijn Nederlandse woordenboek van Kramer uit 1965 niet te vinden. Volgens mijn eigen definitie is een column een subjectief artikel zonder enige nieuwswaarde. In zo’n artikel schrijft de columnist, zo wordt de auteur van een column genoemd, een verhaaltje als bladvulling of in het beste geval ter vermaak van de lezer. Columnisten zijn volgens mij erg ijdele types, omdat ze centraal staan in hun verhaal en hun beste foto boven het artikel staat. Bij mij valt dat best mee, want ik neem genoegen met een zwart/wit foto boven dit artikel, terwijl ik in kleur veel beter tot mijn recht kom. En daarbij gaan ijdele mensen toch niet autopetten. Mooi zijn doe je toch niet op een autoped? Ook al probeerde een aantal Tsjechische dames tijdens het WK het tegendeel te bewijzen [zie het vorige AM]. Dat was een leuke aanzet, maar het kan natuurlijk beter: Ten eerste is sportkleding (inclusief helm) uit den boze. Dat ziet er niet uit! Op de snelheid moet ook worden gelet, als u te snel gaat, dan hebben de omstanders te weinig tijd om u te bewonderen. Wilt u echt indruk maken, dan raad ik u een autoped met chauffeur in driedelig pak aan. De autoped zelf verdient ook enige zorg. De kleuren moeten bij u kleding passen, de bidonhouder moet u vervangen voor een champagnekoeler en de kilometerteller voor een LCD scherm met DVD en GPS navigatie systeem. Met neonlicht kunt u autoped verder afmaken, al is het de vraag of dat laatste wel door de Nederlandse wetgeving is toegestaan. Tenslotte nog één tip, zorg dat je een naturelle uitstraling hebt, met andere woorden blijf je zelf. Erik.


Knipsels uit de krant

22


Komt u een artikel over stepgerelateerde zaken tegen in een dagblad, krant of magazine, stuur het naar het secretariaat voor het NAF knipsel archief. (Adres zie laatste pagina van dit magazine). 23


6 nieuwe Naffers Er zijn sinds de ledenvergadering maar liefst 6 nieuwe mensen toegetreden in de commissies en daar zijn we harstikke blij mee! Niettemin blijven we u attent maken op de vacatures die open zijn.

2 Leden comm. Sponsoring

1 lid Kalender commissie

1 lid Reglementen comm.

De NAF-sponsoringcommissie bestaat uit 3 leden; een voorzitter en 2 leden. Marco Grevel is reeds in de commissie gestapt en 2 leden hebben we dus nog nodig om in deze commissie plaats te willen nemen en een band en feeling hebben met sponsoring of hier onderzoek naar willen doen voor de stepsport.

De NAF-kalendercommissie bestaat uit 4 leden; een voorzitter (Roy Olde Meule), 2 leden (vacant), en 1 lid dat zitting neemt namens de NAF in de IKSA step-eurocup planning commissie (Andries Koers). We zijn op zoek nog naar 2 enthousiaste leden in deze voor onze sport belangrijke commissie. Aanmelden roy@autoped.nl

De reglementen commissie bestaat uit 3 leden: een voorzitter en 2 vaste leden. Voor een uitgebreide omschrijving van de taken van deze commissie contact even de kersverse voorzitter van deze commissie is Erik de Groot. Verder lid van de commissie is Gerard van Oorschot.

Redactie digibrief

Redactie Autoped Magazine

De redactie van de digibrief ligt op dit moment bij 1 persoon en we zoeken dus nog 2 leden die oren en ogen open willen houden en af en toe wat kopij willen verzamelen. thijza@autoped.nl

De redactie van dit AM zoekt nog 2 schrijvers / redactieleden die zich elk kwartaal willen inzetten voor onze visitiekaartje het AM. Hiervoor aanmelden bij gerben@autoped.nl

2 leden Stepslee commissie De stepslee commissie in de NAF behartigt alles wat met stepsleëen te maken heeft in ons land. Gerben Koridon is voorzitter en Eric van der Meide is actief als commissielid. De commissie heeft nog 2 vacatures.

AMICA MANU: hartelijk bedankt ! Soms heb je van die bedrijven of organisaties met het stephart op de goede plaats. Amica manu (gevestigd aan Kamperzeedijk) is er zo één!

Het NK op de step individueel 2004 viel samen met de “Nationale dag voor Sportverzorging” In het hele land waren sportmasseurs en -masseuses prominent aanwezig bij diverse evenementen. Ook de Kamperzeedijk werd niet overgeslagen en een delegatie van 4 masseurs stond klaar om hulp te bieden waar dit nodig was. Zo was er in de ochtend voor de inwoners van de Kamperzeedijk de mogelijkheid een sportmassage te ondergaan, en daarvan werd gretig gebruik gemaakt. Dit jaar heeft Stepvereniging West Overijssel heel veel ondersteuning gehad vanuit Amica Manu sportverzorging. Zo zijn leden behandeld voor blessures, hebben ze fantastische kostenloze ondersteuning gegeven bij de IJsselmeerronde, En nu ook weer bij het NK. Daarom wil ik namens het bestuur van de Nederlandse Autoped Federatie deze mensen heel hartelijk danken voor alles wat ze dit jaar voor de stepsport hebben betekend. 24


Voorlopige step- en stepslee kalender (alleen events waarvan de datum al bekend is staan hieronder vermeld. Eind januari worden de step-eurocups en de zomerdata defenitief). 31 dec 2004

stepslee

Kick triathlon | Finland

2 jan 2005

step

Nieuwjaar step tourtocht Nederland, start 11.00 uur Hattem (inschrijven naf@autoped.nl)

9 jan 2005

stepslee

Kepo Hepo marathon | Finland

15 &16 jan 2005

stepslee

XC 10 km | Finland

29 jan 2005

stepslee

Ice track race | Finland - 10 km

6 feb 2005

stepslee

Ville’s Memorial Kick | Finland

12 feb 2005

stepslee

mid feb 2005

stepslee

Vikingarränet | Sweden 80 km - stepslee eurocup 2005

19 feb 2005

stepslee

Viktor Balk 100 km race | Kuopio Finland 100 km - stepslee eurocup 2005

26 feb 2005

stepslee

Ice track race | Finland - 50 km

19 & 20 ma 2005

stepslee

World Championship Kicksled - Multia | Finland - stepslee eurocup 2005

21 & 22 May 2005

step

Prague eurocup - Czech Replublic - step eurocup 2005

3, 4 & 5 June 2005

step

Twente - Nederland - step eurocup 2005

18 June 2005

step

Rotterdam-DenHout - Nederland | tour 55 km ( over 900 participants.)

14-24 June 2005

step

Duisburg World Games | Germany - scooter races during World Games

3 July 2005

step

NK estafette Hooge Zwaluwe - Nederland | estafette (4 personen p. team)

25 July 2005

step

Jakob Marathon - Finland | part of FIN-national cup (marathon)

01 Aug 2005

step

Engelberg - Switzerland | fun estafette

13 & 14 Aug 2005

step

Sanktwendel - Germany | IKSA - step eurocup 2005

10 Sep 2005

step

NK. individual - Nederland | Kamperzeedijk

19 Nov 2005

step

NAF meeting - Nederland | ledenvergadering

Jyväspotkut | Finland

zie up to date data www.autoped.nl of www.iksaworld.com | voor vragen over reizen naar buitenlandse events: NAF-secretariaat.

De december stepkleurplaat

25


De step als Sinter klaassuprise

Op 5 december heeft die goede oude Sint weer een rondje over de Nederlandse daken gemaakt. Dat die beste man op zijn leeftijd daar ieder jaar nog zin in heeft, is me een raadsel. En dan klagen wij dat de VUT wordt afgeschaft!

Het gaat niet om de verpakking ... maar Het was in vele gezinnen weer een gezellige boel. Mooie gedichten, schitterende surprises en natuurlijk de vele geschenken. Soms is het bijna zonde om de surprises de slopen, want ze zijn soms mooier dan het cadeau dat er in verborgen zit. Er zijn mensen die echt al hun creativiteit kwijt kunnen in het maken van die surprises. Zo ook in huize Van Meer in Made. De heer des huizes; Paps van Meer is erg bedreven in het hanteren van het lasapparaat. Zo heeft hij al meerdere steps in elkaar gelast voor zijn dochter en zichzelf. Voor hem geen fabrieksproduct, maar echt maatwerk. En omdat hij toch bezig was, heeft hij gelijk een op maat gemaakte stepdrager voor achter op de auto ontworpen.

soms is die bijna net zo mooi als de inhoud! dochter Angela in handen.Over de surprise hoefde hij niet lang na te denken. Hij sloot zich op in de schuur, lasbril op, en aan de slag. Het resultaat was een‌. Step!

cadeaus net zo in de smaak als de surprise. Nu maar hopen dat meneer van Meer zich volgend jaar nog kan overtreffen in het bedenken van surprises. Het zal wel lastig worden.

Het design is hetzelfde als haar eigen step maar dan op schaalZoals je ziet is het resultaat erg geworden en volgens goed ingelichte bronnen vielen de

Toch is er binnen de redactie enige twijfel. Is dit geen afleidingsmanoeuvre? Is dit in werkelijkheid geen windtunnelmodel van een nieuw ontworpen step?? We houden het in de gaten.

Maar we dwalen af. Even terug naar de surprises. Tijdens het lootjes trekken kreeg paps het verlanglijstje van zijn

Heeft u ook leuke foto's of een verhaal en wilt u dit graag delen met andere steppers? Stuur het naar de redactie Wij plaatsen het graag. redactie@autoped.nl

26


De N.A.F. organisatie

Secretaris

Penningmeester

Kalendercommissie

Public Relations

Autoped Magazine

Sponsoring

Regelgeving

Gerrit-Jan Beldman NAF-cup en puntentelling | algemene leiding | adjunct wedstrijdleider | Jury in NAF-cup Tureluur 66 8281 EZ Genemuiden gerritjan@autoped.nl Tel. (038) 3855863

Architectural Design, Vol XLIII, nummer 12 1973, pagina 755

AM redactie

Het Autoped Magazine informeert haar lezers over vrijwel alles

Thijza Brouwer Ledenadministratie | www.autoped.nl | digibrief Klaas Benninkstr. 19 8281 ZV Genemuiden thijza@autoped.nl Tel. (06) 53869770 / (038) 3856747

wat er op stepgebied gebeurt in

Mireille Boschma Financiële zaken Ketelweg 2-37 mireille@autoped.nl

Bankrekeningnr NAF 35.07.73.483 Rabobank Dronten

nisaties, wedstrijduitslagen,

8251 PR Dronten Tel. (06)-17866264

ervaringen van stepcollega’s, step-

Roy Olde Meule (voorzitter kalendercommissie) Coördinator wedstrijden- en tourkalender | Jury in NAF-cup Neptunusstraat 2B 7622 VV Borne roy@autoped.nl Tel. (074) 2664374 / (06) 23236698 Arnold Tuinman (voorzitter commissie PR) Public Relations | Coördinatie promotieactiviteiten | Ledenwerving Tichlerstraat 35 8271 VD IJsselmuiden arnold@autoped.nl Tel. (06) 41616926 Gerben Koridon (voorzitter redactie commissie) Eindredactie en aquistitie Autoped Magazine | voorzitter Stepslee commissie Hendrik van Viandenstraat 31 8266 DN Kampen gerben@autoped.nl Tel. 038-3318196 / (06) 22994205 Marco Grevel (voorzitter sponsorcommissie) Werven van sponsoren en gerelateerde zaken Mosterdhof 35 6931 AH Westervoort marco@autoped.nl Tel. (026) 3117858 Erik de Groot (voorzitter regelgevingcommissie) Opstellen van wedstrijdreglementen en deze uitdragen Parkweg 15 9725 EA Groningen Erik@autoped.nl Tel. (06) 55778896 / 050 5259770

NAF-commissie-leden: Kalender commissie Stepslee commissie Regelgeving commissie PR commissie

Colofon

Andries Koers Eric van der Meide Gerard van Oorschot William van Geloof Piet Visser Hans van de Berg

a.koers@student.utwente.nl eric@autoped.nl gerardvoorschot@tiscali.nl william@autoped.nl piet@autoped.nl hansberg@home.nl

Nederland, zoals wedstrijddata, aankondigingen van steporga-

adressen, nieuwe ontwikkelingen, praktische steptips, etc.

Uitgave/verschijning: elk kwartaal. Abonnement Ieder NAF-lid is automatisch abonnee en licentiehouder. U kunt lid worden van de NAF door u aan te melden bij de NAF-secretaris. Het NAF-lidmaatschap kost 16 Euro per jaar. Voor dit bedrag ontvangt u gratis dit magazine in de bus en u kunt o.m. meestrijden om de NAF-cup (dit is een landelijke step-competitie die verreden wordt over een aantal wedstrijden!). Aan deze uitgave werkten mee: Erik de Groot Hans van de Berg John Bosma Marco Grevel Hugo Vernhout Thijza Brouwer Gerben Koridon

AutopedMagazine

Voorzitter

Eindredactie: Gerben Koridon Hendrik v. Viandenstraat 31 8266 DN Kampen tel.: (038) 3318196 redactie@autoped.nl Aquisitie/advertenties: gerben@autoped.nl tel.: (038) 3318196 Vormgeving & opmaak: thijza.com tel. 06-53869770 Co-publicaties: www.autoped.nl NAF-digibrief NAF-infofolder 27


w w w . a u t o p e d . n l

Kla as Ben n in kstra at 1 9 - 828 1 ZV Gen emu id en

Profile for Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2004 #3  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2004 #3  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Advertisement