__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AutopedMagazine Kwartaaluitgave van de Nederlandse Autoped Federatie

Nummer 2 - 2004 | 4,- Euro

De step = topsport, recreatie, stepfun en vervoer

Ledenvergadering Lees verder op pagina 3


Inhoud Redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 NAF ledenvergadering . . . . . . . . . . 3 NAF vacatures . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Weissensee 2005 . . . . . . . . . . . . . 5 Wordcalendar . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Fakkeltocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Een petter droomt . . . . . . . . . . . . . 7 Eurocup Twente . . . . . . . . . . 8/9/10 Mik Borsten . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Vijfde leven . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Opgedoken foto’s . . . . . . . . . 12/13 Zeeland bloedheet. . . . . . . . . . . . 13 Van riffen en kliffen. . . . . 14/15/16 Ride for the Rhoses . . . . . . . . . . . 17 WK steppen . . . . 18/19/20/21/22 Geen excuus voor volgend jaar . . 24 Benningbroek . . . . . . . . . . . . . . . 25 NK sprint . . . . . . . . . . 26/27/28/29 NAF-cup eindstand . . . . . . . . . . . 30 Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 NAF-organisatie . . . . . . . . . . . . . . 31

veel te bespreken ... Hallo stepvolk. Nu weer even een voorwoordje van mij, want onze hoofdredacteur hangt op pagina 7 nog steeds met z’n hoofd in de wolken. Verder is er te melden; (bijna traditioneel) het Autoped Magazine (AM) is wederom te laat. We willen op de ledenvergadering geen een halve vergadering besteden aan de bijna jaarlijkse terugkerende AM discussie, immers dat slokt te veel tijd op van de andere zaken die ook belangrijk zijn. We willen vooruit met de stepsport. Belangrijk is dat we deze winter een AM-redactie samenstellen die zich wil en gaat inzetten. Vorige week meldde nafcollega Hans vd Berg uit Deventer zich aan als lid van de redactie van dit Autoped Magazine ! en daar zijn we dolgelukkig mee. De redactie is daarmee uitgebreid van 1 naar 2 leden! Maar u begrijpt al: als we het magazine willen blijven uitgeven moeten we meer leden hebben die niet alleen lid willen zijn maar zich ook willen inzetten voor de stepsport. We roepen iedereen op die het leuk lijkt als redactielid een jaar mee te werken in de redactie van dit kwartaalblad zich vooraf aan de ledenvergadering te melden bij redactie@autoped.nl

De werkzaamheden in de redactie lopen uit één van het schrijven van reportages van tochten en wedstrijden, het schrijven van verhalen in de vaste of nieuwe rubrieken, het doen van onderzoek, het maken en verzamelen van foto’s, het klaar maken voor verzending. We hopen dat er nog minimaal drie redactieleden zich melden. Verder in dit AM nummer veel verslagen van evenementen. Als het goed is bent u afgelopen zomer goed op de hoogte gehouden door onze digibrief die dit jaar maandelijks uitkwam per e-mail met de laatste nieuwtjes over de evenementen. Indien u de digibrief niet hebt ontvangen mail het secretariaat: naf@autoped.nl In dit magazine vindt u veel interessante zaken zoals de uitnodiging voor za. 20 november 2004 - de ledendag in Scheveningen en 18 december de fakkeltocht. Vanuit de internationale stepbond het bericht dat er dit jaar voor het eerst een stepslee eurocup van start gaat. Dat is goed nieuws voor deze wintervariant van het steppen. De stepslee commissie nodigt iedereen uit mee te reizen eind januari naar Oostenrijk zie pagina 5. Step (en schrijf)ze Thijza

Uitslag NAF-Kleurplaatwedstrijd In het vorige nummer hadden we een NAF-kleurplaat wedstrijd. De hoeveelheid inzendingen heeft ons in positieve zin verrast. Er waren vele mooie kleurplaten ingeleverd, maar er sprong er 1 met kop en schouders bovenuit; Maxime Reijne (9 jaar) uit Woudenberg is de winnaar! De kleurplaat was niet alleen mooi ingekleurd maar er waren ook 3-D effecten in verwerkt. Dit gaf een ontzettend mooi resultaat en was voor

ons dan ook de reden om Maxime als winnaar uit te roepen. De kleurplaat hangt bij de redactie ingelijst en wel boven het bureau. Als beloning voor het werk aan de kleurplaat ontvangt Maxime een NAF verrassingssteppakket met allemaal spullen die je op de step kunt gebruiken. De inhoud blijft nog even een verrassing. We hopen dat de deelnemers aan de kleurwedstrijd veel plezier hebben gehad en dat we ze allemaal straks za.

4 september aan de start mogen zien. Want een step is niet alleen leuk om in te kleuren maar het is nog mooier om op een echte rond te crossen. Maxime de gewonnen prijs wordt zo snel mogelijk naar je toegestuurd. De overige inzenders zonder prijs bedanken we voor hun inzendingen en we hopen dat jullie bij een volgende kleurwedstrijd allemaal weer meedoen!

De AM-redactie

2


Uitnodiging ledenvergadering

Zaterdag 20 november 2004 - Scheveningen De zomer is ten einde. Tijd om gezellig bij te praten op onze ledenvergadering en eens na te denken over onze sport in al haar facetten. Zaterdag 20 november 2004 is DE datum en de lokatie is Hotel IBIS te Scheveningen. We hopen dat door deze locatie ook vele nieuwe enthousiaste leden uit de Randstad onze NAF meeting dit jaar bezoeken. Inschrijven: www.autoped.nl/ledenvergadering of via het secretariaat tot donderdag 18 november.

5. Bestuursverkiezing en commissie-indeling Uittredend uit bestuur of commissies zijn: Cees Bakker (uit alle twee commissies), Peet de Graaf en Ger Schurink. Toetredend in de kalendercommissie is Roy OldeMeule en in de AM redactie: Hans van der Berg. Verder kunnen kandidaten voor de vele functies in de commissies zich melden bij Thijza Brouwer (naf@autoped.nl) of iemand anders van het bestuur.

Zonder vooraanmelding kunt u niet deelnemen. We starten 's ochtends met de ledenvergadering, gevolgd door de NAF cup uitreiking, de lunch en als spetterend slotstuk een steptocht in het duinengebied. Tijdens de lunch zullen er videobeelden te zien zijn van afgelopen seizoen. Tijdens deze ledendag is de vergadering de kern van de dag en de steptocht slechts een aanvulling. Het is dus vergaderen èn steppen. Ook is het dagprogramma alleen toegankelijk voor NAF-leden. Niet leden kunnen zich wel inschrijven, maar moeten dan even het lidworden formulier die ochtend in vullen.

Het dagprogramma: 10.00 uur vergaderzaal open 10.30 uur aanvang NAF ledenvergadering 11.45 uur pauze (10 minuten) 13.00 uur afsluiting NAF ledenvergadering 13.00 uur uitreiking NAF-cup bekers aansluitend lunch (tijdens de lunch zijn er stepvideos te zien van het afgelopen seizoen met o.a. Elfsteden en WK beelden). 14.00 uur start Steptocht Deelname aan de vergadering en de tocht is kostenloos, echter de lunch kost 10,- euro per persoon. Note: u bent echter niet verplicht hier gebruik van te maken.

Er is nog plaats voor vrijwilligers in alle commissies: (PublicRelation, Reglementen, Kalender, Stepslee, Sponsoring) evenals in de redactie van het magazine en de digibrief. Dus reageer even bij het secretariaat als je mee wilt bouwen aan onze fantastische sport. 6. 7. 8. 9.

Nieuwe aanstelling leden NAF kascommissie Beoordeling kalender afgelopen seizoen Toewijzing NK sprint, individueel, estafette, NL eurocup Bestuursvoorstel: Aanschaf promotie-aanhanger blijkt onrealistisch. Dit plan weillen we omzetten in de aanschaf van een professionele kwalitatieve eventtent van 3 x 4,5 meter groot (met wanden). Toelicht tijdens de vergadering. 10. Kort verslag van de NAF commissies 11. NAF publicaties. Korte update AM, digibrief, website 12. Deelname aan promotionele evenementen door de NAF 13. Rondvraag 14. Uitreiking NAFcup bekers 2004 door voorzitter 15. Lunch en steptocht

NAFledendag lunch: een kop soep, drie belegde broodjes en een koffiebroodje, melk, ju'd orange en grapfruitsap. Koffie en thee. De broodjes kunnen we samenstellen uit zachte bolletjes (wit en/of bruin), pistoletjes, croissants of volkorenbroodjes. Verder keuze uit verschillende soorten beleg; ham, kaas, kipfilet, gezond, kipkerriesalade, frikandel, kroket.

De locatie van de NAF ledenvergadering is in het IBIS hotel te Scheveningen: Gevers Deynootweg 63, 2586 BJ Scheveningen

Agenda ledenvergadering 1. Opening door de voorzitter 2. Notulen vorige ledenvergadering 3. Financieel verslag penningmeester. 4. Verslag kascontrole commissie 3

De steptocht is ca. 29 km lang We verwachten tussen 16.00 uur en 17.00 uur terug te zijn. Er worden verschillende tempo groepen gevormd. (Note: geen douche of kleedruimtes aanwezig). Dus zorg bij nat weer voor extra droge kleding. Tot ziens in Scheveningen op 20 november! Voor vragen mail naf@autoped.nl Op de dag zelf is de NAF bereikbaar via 06-53869770


NAF-jobs... N e d e r l a n d s e

A u t o p e d

F e d e r a t i e

De NAF doet er veel aan om zich zo effectief en professioneel mogelijk in dienst te stellen van de step (en de stepslee). Echter zonder mensen die zich inzetten in onze organisatie komen we niet ver...

3 Leden Commissie Sponsoring

2 Leden Kalender Commissie

De NAF-sponsoringcommissie bestaat uit 3 leden; een voorzitter en 2 leden. We zijn op zoek dus naar 3 enthousiaste leden die in deze commissie willen plaats nemen en een band en feeling hebben met sponsoring of hier onderzoek naar willen doen voor de stepsport.

De NAF-kalendercommissie bestaat uit 4 leden; een voorzitter (Roy Olde Meule), 2 leden (vacant), en 1 lid dat zitting neemt namens de NAF in de IKSA step-eurocup planning commissie (Andries Koers).

Taakomschrijving: De exacte takenverdeling binnen de commissie zal in overleg worden vastgesteld. Er is reeds in 2004 een actielijst op gesteld door Peet de Graaf. In overleg met hem kunnen taken worden overgedragen. De taken zijn:Het opstellen en uitwerken van een sponsoringplan voor de diverse takken binnen de NAF en het aantrekken van sponsoren. Facetten die sponsoring benodigden zijn de NAF-cup, teams die Nederland vertegenwoordigen in internationale wedstrijden (dit voor de step- en stepsleesport). Wil je actief worden in deze commissie contact dan even het secretariaat.

___________________________

PR commissie Public en Relations van de Ned. Autoped Federatie ligt met name in de handen van de PR commissie. Deze groep van minimaal 3 leden staat nauw in contact met de andere commissies. Eén taak te noemen zijn bijv. persberichten. Ook het opzetten van de stand tijdens de Bike Motion Fietsbeurs 2005 is bijv. een taak. Op dit moment zijn Arnold Tuinman en William van Geloof lid van deze commissie. We zijn dus op zoek naar nog 1 NAF-lid dat hen wil vergezellen.

We zijn op zoek nog naar 2 enthousiaste leden in deze voor onze sport belangrijke commissie.

Taakomschrijving: De taken van de commissie zijn: het vormen van de stepkalender (in de periode november t/m februari waarna de kalender gepubliceerd wordt. Het onderhouden van de contacten met de organisaties. Het vaststellen van de wedstrijden in de NAF-cup, het adviseren in de toewijzing van de NK-titels, het bijhouden van de NAF-cupstanden. Het aanboren van nieuwe contacten voor nieuwe events op de kalender. Het nadenken over de vorm van de stepkalender en verbetering hierin. Een grote mate van zelfstandigheid en feeling met de stepsport in breedste zin (dus wedstrijd en recreatief) is gewenst bij deze functie. Ook goede contactuele eigenschappen zijn een pré bij het benaderen van organisaties.

3 leden Reglementen commissie De reglementen commissie bestaat uit 3 leden: een voorzitter en 2 vaste leden. Voor een uitgebreide omschrijving van de taken van deze commissie contact even het secretariaat (Thijza Brouwer). Belangrijkste taken zijn: het opstellen van reglementen, beheren en controleren. Step je wedstrijden en heb je interesse voor de reglementen in onze sport meld je dan aan als lid in deze commissie. De taken van de reglementen commissie zijn best belangrijk voor onze sport. Door slechte of onduidelijke regelgeving gaat er heel wat mis bij wedstrijden. Ook de telling laat vaak te wensen over. Dus er is nog heel wat onder handen te nemen. Urgent is dat deze reglementencommissie het volgende seizoen bemand wordt en actief aan de slag gaat met oog op het voortbestaan van onze stepwedstrijdsport.

___________________________

Stepslee commissie De stepslee commissie in de NAF behartigt alles wat met stepsleëen te maken heeft in ons land. Gerben Koridon is voorzitter en Eric van der Meide is actief als commissielid. De stepslee commissie laat weten dat er nog plek is voor 2 leden die zich willen inzetten voor de stepsleesport. Er is al een plan van aanpak opgezet en een aantal taken zijn in de afgelopen jaren opgepakt. Maar meer man/ denkkracht is nodig. Dus meld u aan! De Weissensee stepslee dagen is bijv. één van de acties die op de agenda staat van deze commissie. Eén lid van de stepslee commissie neemt ook zitting namens de NAF in de IKSA stepslee eurocup commissie. Op dit moment is dat Gerben Koridon.

Flexwerkers Weissensee: Wil je een eenmalige job? Reis dan mee eind januari 2005 naar Oostenrijk en help mee tijdens de Stepslee Dagen. 4


‘lekker in het zonnetje zitten turen over ijsvlaktes en besneeuwde toppen...’ De Weissensee stepslee dagen... harstikke gezellig! Een week om uit je dak te gaan maar ook zeker te relaxen op je stepsleetje. De Nederlandse Autoped Federatie organiseert deze reis naar Oostenrijk voor al haar leden.

Donderdag 27 januari 2005 stepslee sprint en 10 km tijdrit op ijs

Vrijdag 28 januari 2005 steptocht over sneeuw door bergen.

Zaterdag 29 januari 2005 Gelegen op bijna 1.000 meter hoogte en precies tussen de Alpen en de Dolomieten in Karinthië is de 14 kilometer lange Weissensee met in de winter vrijwel altijd ijs. www.autoped.nl/weissensee vindt u alle informatie die u benodigd om u voor te bereiden of contact voor vragen de stepslee commssie (Gerben Koridon).

Visscher, Mireille Boschma, Eric van der Meide, Gerben Koridon, Arnold Tuinman, Ger Dilven, Thijza Brouwer, Pieter-Jan van Loo. Reis mee, het is een super week. En er kan (naast steppen) natuurlijk ook geschaatst, geskied of gelanglaufed worden.

marathon stepslee wedstrijd op ijs

Zondag 30 januari 2005 reserve dag. Er hebben zich al heel wat mensen aangemeld voor de trip naar Oostenrijk hier wat namen die al zeker zijn van het feit dat ze mee gaan naar Oostenrijk: Hannu Vierikko, Tomas Porthin, Andre

De bedoeling is dat er gezamelijk gereist wordt ; de NAF huurt een busje (of twee auto’s indien nodig) en boekt ook voor alle stepsleëers de overnachtingen. Zelf reizen en boeken kan ook. Laat wel even weten voor 20 november of je deelneemt of niet i.v.m. organisatorische zaken. groet de stepslee commissie (gerben@autoped.nl)

Inschrijven Weissensee stepslee dagen 2005 Voornaam ......................................................................

Achternaam: ......................................................................

Adres

Woonplaats: ......................................................................

: .....................................................................

Geboren : .....................................................................

Ja ik reis gezamelijk met de NAF mee Ik reis op eigen gelegenheid en boek mijn eigen overnachtingen Ja ik wil een stepslee huren voor 5 dagen. Deze strook opsturen voor 21 November 2004 naar de stepslee Commissie - Hendrik van Viandenstraat 31, 8266 DN Kampen of inleveren op de komende ledenvergadering za. 20 november in Scheveningen (bij Gerben Koridon).

5


Hier een greep uit de ‘world calendar’ van www.iksaworld.com Voor uw agenda al vast: 20 nov 2004 NAF year meeting & tour | Netherlands, (The Hay, beach) 18 dec 2004 Fakkeltocht | Netherlands, tour in dark (torch tour). 31 dec 2004 Kick triathlon | Finland

Kalender 2005: 9 Jan 2005 15/16 Jan 2005 27/30 jan 2005 29 jan 2005 6 feb 2005 12 feb 2005 19 feb 2005 26 feb 2005 19/20 ma 2005

Kepo Hepo marathon | Finland XC 10 km | Finland Int. Weissensee Kicksled Days | Austria eurocup 2005 Ice track race | Finland -10 km Ville's Memorial Kick | Finland Jyväspotkut | Finland Viktor Balk 100 km race | Kuopio Finland eurocup 2005 Ice track race | Finland - 50 km World Championship Kicksled - Finland eurocup 2005

Fakkeltocht Zaterdag 18 december 2004 wordt er een sfeervolle steptocht in de avonduren georganiseerd vlak voor de kerst. Locatie dit jaar is het waterrijke natuurgebied de Wieden in de kop van Overijssel. Deelname voor NAF-leden is gratis (afgezien van consumpties). Bent u geen NAF-lid dat is deelname 3,- euro p.p. Steps zijn te huur tijdens de tocht. De bedoeling is dat we ca. 16.00 uur verzamelen in de omgeving van Giethoorn. Inschrijvers krijgen het exacte vertrekpunt begin december door van de organisatie. De tocht is ca. 30 km lang en het tempo is recreatief. Inschrijven kan via naf@autoped.nl 06-53869770 (s.v.p. alleen in avonduren bellen).

Marc & Ilse op de huwelijksstep We hebben een feestelijk bericht voor u want stepster Ilse Bijl is vrijdag 10 september 2004 in het huwelijk getreden met Marc Ypma (die inmiddels ook besmet is geraakt met het stepvirus :). Ilse stept al jaren en heeft ook deel uitgemaakt van het NAF bestuur een aantal jaren terug. Daarna verdween ze een poosje uit beeld en sinds 2003 is Ilse weer aan het steppen en dook ze op in de nafcup (dit keer met vriend). De NAF ontving een kaartje voor de receptie en aantal mensen uit commissies en bestuur zijn vrijdag 10 september Marc en Ilse persoonlijk gaan feliciteren namens de Nederlandse Autoped Federatie. Maar via de redactie willen nogmaals onze felicitaties overbrengen! Adres Ilse Bijl en Marc Ypma: Galjoen 39, 3863 EM Nijkerk.

6


een

‘petter’en zijn droom...

Het is toch nog gelukt. Net voor de bui binnen. Hoewel ik me afvraag of het echt veel nut heeft gehad om zo hard te rijden want of je nu nat wordt van het zweet of van de regen, veel verschil is er niet. Wel was het hoopgevend dat ik gedurende langere tijd weer boven de 22km/h kon rijden. Ik hoor diverse mensen nu al lachen, en ik ben het met ze eens. Het is nog lang niet voldoende. Mijn doelen dit jaar zijn niet zo hoog. Maar ja, ik behoor dan ook niet tot de top van het klassement. De strijd om de NAF-cup is zelden zo spannend geweest als dit jaar. Er zijn momenteel 3 personen die om de eerste plek strijden. Martijn Dashorst krijgt de titel niet cadeau. En zo hoort het ook. Er moet voor gestreden worden. Maar ook om de plekken 4 t/7 is de strijd nog niet beslist. En ook daarna zijn er nog mensen die heel dicht bij elkaar zitten en nog flink kunnen stijgen (of zakken) in het klassement. Bij de dames is de strijd al wel voorbij. Hermien Koers is momenteel gewoon de sterkste. Er is niemand die haar momenteel kan inhalen. We hopen volgend jaar op meer concurrentie. Ilse Bijl, Annegreet van Dieren en Jahry Hutten zullen nog wel even flink aan de bak moeten, maar alles is mogelijk. Ik weet niet of u de afgelopen weken de Olympische spelen heeft gevolgd. Ik heb het een beetje gevolgd. Gejuicht bij Nederlands goud en gehuild als we er net naast grepen. Het was topsport op het hoogste niveau. Collega's vroegen mij wel eens; "Wanneer wordt het steppen een olympische sport?" En dan zeg ik steeds; "In 2012." Er wordt dan gelachen. Ik lach even hard mee, maar toch. Waarom zou het niet kunnen? Waarom tafeltennis wel olympisch en steppen niet? Ik zie ook wel dat er nog wel wat moet verbeteren binnen onze sport, maar verder heeft het alles in zich om olympisch te worden. Olympische erkenning is voor een sport is niet altijd zaligmakend en er zijn zoveel andere 7

grote sporten die ook niet op de olympische spelen voorkomen. Maar soms moet je jezelf een bepaald doel stellen om te groeien. Het gaat best goed in onze sport, er zijn leuke afwisselende wedstrijden. Ook recreatief is er van alles te doen. Er wordt sportief gestreden. Kortom, de stepsport is springlevend. Er zijn altijd zaken die beter kunnen, we kunnen er allemaal denk ik wel een paar opnoemen. Maar ja, op dit moment blijven we een beetje doorsukkelen. Waarom? De motivatie om te verbeteren is niet altijd aanwezig, ook zijn onze middelen beperkt. Is iedereen tevreden met de wijze waarop het nu gaat in het steppen. Om zaken te verbeteren, moeten we doelen stellen. Zo werkt het met alles. Als je niet weet wat je wilt, hoe weet je dan of je de juiste richting in gaat? Als je niet weet waar je voor traint, hoe kun je dan ooit een goed trainingsschema in elkaar zetten? Als je op je werk niet een soort carrièreplanning hanteert, kun je die promotie wel vergeten. Ik denk dat de stepsport op een punt is aanbeland waarop ze zich een nieuw doel moet gaan stellen. En waarom zou dat niet de Olympische spelen van 2012 kunnen zijn? Voordat we in Olympisch bereik komen moeten nog vele hindernissen genomen worden. Maar dat is dan ook juist de uitdaging. Ik hoop niet dat ik de enige ben die wel eens droomt. Er zijn vast mensen die ook deze droom hebben. Ik zou graag eens met jullie van gedachten wisselen over hoe we de stepsport op haar volgende niveau kunnen brengen, met als uiteindelijk doel; uitgroeien naar een Olympische sport. Met vriendelijke groet; Gerben Koridon PS; als iemand me zoekt in 2012; ik zit als Bobo in het Heineken Holland House.


Veslagje vanuit stepteam Twente

Versnellen, sprinten,

Het stepweekend in Twente, al jaren een begrip in het stepperspeloton. Tot vorig jaar maakte de Nacht van Hengelo (een prof wielercriterium) onderdeel van het stepweekend uit. Maar toen begin 2004 bleek dat het step-WK samenviel met deze Nacht van Hengelo is er gekozen voor het organiseren een geheel zelfstandig stepweekend en met succes...

De mensen van Stepteam Twente hadden best een hele klus om aan de hooggespannen verwachting te voldoen. Het weekend telde immers niet alleen voor de NAF-cup mee, maar was ook dit jaar weer gekozen als de Nederlandse inbreng in het Eurocup klassement! Helaas lieten vele internationale toppers zich niet zien tijdens dit weekend, maar de strijd was er niet minder om. Hier een verslag van Paul Wigbers, met zijn visie op dit prima weekendje in het "onmeunig" mooie Twente:

Op zaterdag 15 mei begon een fantastisch weekend op de step in Twente. Drie evenementen afgewisseld met een heerlijke barbecue zaterdag avond om eens ouderwets met elkaar bij te kletsen. Laten we maar bij het begin beginnen.

Estafette We begonnen dit weekend met een estafette, als opwarmertje. We stonden klaar op een prachtige locatie wat zich het terrein van de Universiteit van Twente noemt. Je zult hier maar studeren, aan boeiend stepterrein geen gebrek! Maar dat terzijde. Vlak voor de start werden er heel verrassende teams samengesteld. Er werd nog even geoefend met de wissel (en gevallen) en daarna fanatiek gestart, soms iets te fanatiek! Na die tweede bocht stuitte je op een fikse tegenwind, maar na de vierde bocht kreeg je het publiek in 't zicht, en je teamgenoot. Klaar dus om te wisselen! Estafette is een echte teamsport. Als je goed op elkaar bent ingespeeld kun je bijna op volle snelheid wisselen. Dat zag je nu weinig, omdat er veel gelegenheidsteams waren. Dat sport verbroedert blijkt wel dat er diverse teams waren gevormd door leden uit verschillende verenigingen, en was zelfs een team dat deelnemers uit meerdere landen had!!

Afvalrace Na de estafette was iedereen lekker warm en was het tijd voor de start van de afvalrace. In de tussentijd kwamen er van verre oorden nog een paar steppers aanrijden. Klaar om het rondje van 1.4 km te verkennen en even in te rijden. 8


doorrijden of afvallen?

De afvalrace is een enigszins nieuw onderdeel, maar werd dit jaar voor de tweede maal gereden. Toen het startteken werd gegeven ging het 21 koppige deelnemersveld de strijd aan met de "Duivel". De afstand voor de dames werd op eigen verzoek gelijk getrokken met de heren. Hermien Koers was er dan ook op gebrand om als eerste bij de dames te eindigen maar nog meer om zoveel mogelijk heren achter zich te laten. Al vanaf het begin werd er in een hoog tempo gereden. Alsof de duivel op de hielen zat. In de eerste 5 ronden werd een kopgroep gevormd en was duidelijk dat iemand van het sliertje daarachter af moest vallen. Daarna werd het spannend omdat niet meteen duidelijk was wie als laatste van de groep over de streep zou komen. Na een paar ronden kwam er wat spanning in de groep wat tot uiting kwam in het al verhogen van de snelheid halverwege de ronde. Hier begint dan ook eigenlijk de charme van de race. Rond kijken, positie kiezen, weer rondkijken; waar zijn je opponenten en dan, versnellen? sprinten? doorrijden of afvallen. 9

Lars Kessler, William van Geloof en Alfonso Caiazzo bleven als laatste drie over. Het tempo werd door Lars geleidelijk aan opgevoerd waardoor er een gat viel met de andere twee wat niet meer dicht te rijden was. William en Alfonso streden met elkaar voor de tweede plaats die uiteindelijk werd opgeëist door Alfonso, William werd derde. Bij de dames is Hermien Koers als eerste geëindigd, Ilse Bijl als tweede en Thijza Brouwer als derde. Na de race verlangden een aantal naar een weegschaal om het resultaat te kunnen bekijken. He, nog niks afgevallen, hoe kan dat nou?

Lars Kessler (Duitsland) en ...uit Italië waren de enige 2 buitenlanders in deze eurocup. Dus vielen er veel eurocuppunten in Nederlandse handen.

Barbecuen

Marathon

Het was mooi geweest voor die dag. De zaken werden opgeruimd en deelnemers konden zich gaan douchen. Hier bleek ook weer het voordeel van de gekozen locatie; de universiteit beschikt over uitstekende sportvoorzieningen en dus ook over douchegelegenheden. Na een grondige opfrisbeurt was het tijd om de calorieën die in de afvalrace waren kwijt geraakt weer aan te vullen,

De afsluiter van het weekend was de marathon op zondag. Speciaal voor het Twents Stepweekend was de wielerbaan gereserveerd op recreatiepark 't Hulsbeek tussen Hengelo en Oldenzaal. Rondes van ongeveer 2.2 km met een behoorlijke klim halverwege... tak, tak, tak. Voor sommigen met een snelheid van 25 km per uur. Een kopgroep van vijf man kwam met een vaart ‘van >>>

de barbecue. Daar kunnen we heel kort over zijn; het was lekker, het was goed verzorgd, het was super gezellig. Lekker met steppers onder elkaar over alles en nog wat kletsen.


Uitslag afvalrace dag 1

Vervolg verslag eurocup Twente

"Nee, het wordt Martijn joh!" En wat schetste onze verbazing?? Lars kwam als eerste over de finish! En daarna druppelden de steppers 1 voor 1 binnen. Dat duurde nog wel een tijdje want het peloton was behoorlijk uit elkaar getrokken. Toen de laatste met kramp en een vertrokken gezicht binnenkwam, was het tijd voor de huldigingen. Daarmee was ook een einde gekomen aan een onvervalst Twents stepweekend.

Dank! Hiermee wil de organisatie van "StepTeam Twente" alle deelnemers, vrijwilligers, stepteams en de NAF bedanken voor dit wel geslaagde stepweekend. Tot de volgende keer! StepTeam Twente

Heren podium om de marathon. 1. Lars Kessler (Duitsland), 2 Martijn Dashorst (stepteam Heerenveen), 3 Ronald vd Haak

Damespodium marathon; 1 Ilse Bijl (Nijkerk), 2 Desirée Zagwijn (stepteam Alkmaar), 3 Corrie Arreman (stepteam Alkaar).

heb ik jou daar’ over de streep. Ze bleven bij elkaar tot de tiende ronde. Elke keer als de finishlijn in zicht kwam en het publiek al stond te roepen steeg het adrenalinegehalte in de groep en stegen ze bijna op. Toen viel er (tijdelijk) een gat tussen Martijn Dashorst en de andere vier heren. Groot was de verbazing onder het publiek toen na vier eenzame rondes voorop, Martijn weer in de groep was opgenomen. Vincent Gooiker moest als eerste lossen, daarna liet Arend van der Velde de drie heren verder vechten. Vervolgens waren wij getuige van het spel met de titel: twee vechten om een been en de derde gaat ermee heen. Toen Ronald van der Haak, Martijn Dashorst en Lars Kessler de laatste ronde invlogen hield het publiek een weddenschap. Hier en daar werd geroepen: "Ik denk dat Ronald wint!"

Senioren heren 1 Lars Kessler 2 Alfonso Caiazzo 3 William van Geloof 4 Roel van der Velde 5 Marco grevel 6 Paul Wigbers 7 Arnold Tuinman 8 Gerard van Oorschot 9 Pieter-Jan van Loo 10 Marc Ypma 11 Martijn van Geloof 12 Gerrit-Jan Beldman 13 Albin Rikkerink 14 Gerben Koridon 15 Eric van de Meide Senioren dames 1 Hermien Koers 2 Ilse Bijl 3 Thijza Brouwer

Uitslag stepmarathon dag 2 Senioren heren 1 Lars Kessler 2 Martijn Dashorst 3 Ronald vd. Haak 4 Arend vd. Velde 5 Vincent Gooiker 6 Marco grevel 7 Peter De Vogel 8 Roel van der Velde 9 Alfonso Caiazzo 10 Albin Rikkerink 11 Ger Schurink 12 Paul Wigbers 13 Pieter-Jan van Loo 14 Marc Ypma 15 Gerrit-Jan Beldman 16 Roy Olde Meule 17 Gerben Koridon DNF Eric van de Meide

1:37.00 1.38.29 1.39.00 1:44.00 1:45.00 1:46.00 1:41:02 1:41:16 1:42:28 1:52.06 1:53.10 1:53.13 1:54.18 2:17.49 13 ronden

Senioren dames 1 Ilse Bijl 2 Desirée Zagwijn 3 Corrie Arreman 4 Thijza Brouwer

1:32 1:35 1:40 1:48

10


Een veslagje van Mik Borsten

Triathleet en ultraloper Mik Borsten heeft dit jaar het onderdeel fietsen in de Holland Triathlon van Almere niet per fiets afgelegd maar per step. Hij probeerde zo geld in te zamelen voor de Stichting Gezond Verstand.

Afgelopen weekend voor de is 24ste keer de triatlon van Almere gehouden gewonnen door de sterke belg Paul Schellens. Hij won voor de derde keer op rij voor de Hongaar Peter Kropko en de Nederlander Cris Brands. Mik Borsten wilde bij zijn tiende start in Almere op bijzondere wijze en voor het goede doel deelnemen (zie http://home.planet.nl/~borst032) daarom wilde hij het fietsgedeelte van 180 km afleggen op de step, dit bleek een grotere uitdaging dan van te voren gedacht!

Heerlijk wind mee Het eerste onderdeel de 3,8 km zwemmen ging prima in 1 uur en 12 minuten iets langzamer dan gedacht. Na de wissel snel de step op en heerlijk gelijk wind mee met een flinke vaart van 25 km per uur naar de Stichtse brug toe, na 10 km de eerste wind tegen en de snelheid zakt wat maar blijft boven de 20 km/uur wel moet ik al hard werken, maar goed dat had ik wel verwacht de eerste ronde gaat met bijna 23 km/uur maar ik zit al flink kapot en zie de missie somber bovendien stoot ik mijn enkel aan de treeplank en dat doet gemeen zeer en het bloed flink, gelukkig leven de mededeelnemers enorm mee en krijg ik heel veel aanmoedigingen ook van het publiek, Karen mijn vrouw belt mij zo nu en dan ook dat helpt. Na 90 Km gaat het weer wat beter maar de limiet haal ik niet dat is wel duidelijk na 140 km staat mijn vrouw klaar met een bord spaghetti en dat smaakt heerlijk. Na 150 km komt iemand van de NTB naast mij rijden en ik vraag of ze de limiet kunnen verruimen na 160 km krijg ik het bericht dat ik een uur extra krijg ik lig laatste en er is niemand meer te zien de vrijwilligers moedigen mij geweldig aan en dat helpt uitstekend om de één of andere rede voel ik mij nog heel fit alleen doet alles mij zeer. En die 11

bezemwagen dat werkt motiverend om toch door te gaan, de laatste wind tegen is heel zwaar maar de wind is iets minder. Uiteindelijk kom ik maar toch kom ik al om 17.30 binnen dat valt weer mee! Mijn loopschoenen heb ik al aan dus een na een heel snelle wissel weer op pad. Het lopen gaat nog redelijk al is het steppen veel zwaarder voor de spieren geweest dan het fietsen normaal is, de eerste 14 km gaan toch nog heel gemakkelijk in 1.18 dus de limiet ga ik wel halen en ik neem wat terug in tempo onderweg neem ik elke 7 km een lekker broodje salami dat de vrijwilligers hebben bij de verzorgingsposten, de verzorging is voortreffelijk ook voor de laatste dat heb ik elders wel eens anders gezien. De organisatie is zo ie zo geweldig en verdient meer deelnemers. Het is wel eens leuk om de wedstrijd van achteruit mee te maken wat een sfeer en sportiviteit en zowaar ik haal zowat nog de één nalaatste deelnemer in ik voel mijn nog heel fit alleen doet alles mij zeer. De laatste ronde een hele colonne achter mij aan en bij alle verzorgingsposten staan kaarsen supergaaf. Na 14.49 kom ik het stadion in,geweldig wat een sfeer. Nu is het zondagochtend en ik ben zo stijf als een plank en ik beloof jullie dit was eens maar nooit weer op de step maar een fantastische gebeurtenis maar lood en loodzwaar! Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het begeleiden en aanmoedigen en de organisatie voor het mogelijk maken van deze mooie dag.

Met vriendelijke groet Mik Borsten

http://home.planet.nl/~borst032

Stichting Gezond Verstand waar voor geld bijeen gestept werd tijdens de triathlon is in 1998 opgericht door Mik Borsten en heeft als doelstelling: het door middel van sport verlichten van psychisch- en/of lichamelijk leed. Het is best wel een onbekende stichting en daarom leek het ons goed om ook werkwijze in dit Autoped Magazine te publiceren. Stichting Gezond Verstand zet zich namelijk in op de volgende manieren in voor (ex-) psychiatrische patienten:

Opzetten en ondersteunen van nonverbale ambulante hulpverlening, voor verschillende groepen patienten (schizofrenie, depressie, borderline); Materieel ondersteunen van ambulante hulpverlening. Denk hierbij aan fietsen, survival etc. Leveren van vrijwilligers of extra personeel om de activiteiten te ondersteunen. Bestaande sportverenigingen stimuleren om het (ex-)psychiatrische patienten gemakkelijk te maken lid te worden, eventueel ondersteund met personele hulp van de stichting, zogenaamde integratie en halve integratie. Verzekeraars motiveren om dit soort hulp in het standaardpakket op te nemen. Verwerven van fondsen om projecten mogelijk te maken, door middel van donaties of sponsoracties.


Een vijfde leven [op de step] Deze zomer ontvingen we een mailtje van Anna uit Groningen. Zij vroeg zich af of steppen iets voor haar kon zijn en mailde ons. Na wat informatie besloot toch het te gaan uit proberen. Mail verslagje Anna: Sinds mijn 27e kon ik niet goed meer lopen vanwege pijn in mijn onderrug en heup door een dubbele vergroeiing. Dat werd zo erg dat ik een rolstoel nodig had, en een duwer, maar die kreeg ik er niet bij geleverd, en mocht de verliefde benedenbuurman me wel eens met mooi weer uitlaten. Hoewel ik af en toe toch probeerde te fietsen ging dat steeds weer fout. Na 13 jaar vond ik via een website voor gehandicapten, een loopfiets. Dat was een hele vooruitgang, ineens kon ik van alles zelf, en hele aardige afstandjes afleggen. En ik voelde mijn benen al snel weer sterk worden, en wat een mogelijkheden om te leven kreeg ik erbij! Op mijn 40e begon ik aan een 4e leven. Ik was al vaker opnieuw begonnen. En de mogelijkheden buit ik graag uit, en zo vond ik op internet de elektrische fiets, de elektrische step, en... de Kickbike. Ik was op slag verliefd bij

het zien van de laatste, ik wilde een gele. Omdat dat een vrolijke kleur is, en mijn leven met hulpmiddelen zo vrolijk geworden is. Het duurde nog een half jaar voor ik de stap zette om hem te testen want misschien zou mijn droom wel in duigen vallen. Steeds hield ik me voor dat ik toch genoeg had aan mijn loopfiets, en daar kon ik toch ook wel een beetje op steppen, en bovendien heb ik daarop een zadel. Toch merkte ik verbetering in mijn heup en rug als ik stepte op mijn loopfiets en het verlangen naar een echte step werd alsmaar groter. Een test was dan ook snel geregeld, op een woensdagmiddag mocht ik hem wel een poosje proberen. Het was een wonder, dat steppen. Ik zweefde over het terrein en het kon me niets schelen dat ik niet goed kon vanwege onwennigheid. Het ging geweldig goed voor mijn lichaam, ik voelde mijn heup goed bewegen en strekte goed uit

waardoor het mooi los komt en de heup niet nog eens uit de kom hoeft te worden gerukt om de pijn te verlichten. Ik wilde wel de hele middag rondjes draaien, maar de verkopers wachtten vast tot ik genoeg getest had en zij weer naar binnen konden. Wat me enorm verbaasde was dat ik nog geen 2 minuten kan staan, en op de kickbike zomaar 20 minuten kon steppen zonder extra pijn te krijgen. Dat mag ik toch wel een wonder noemen? Vergelijk ik dat met mijn leven van vorig jaar dan ben ik dus nu, op mijn 45e, alweer toe aan een nieuw leven! Een mens heeft er toch ook zeven? En ik wist het: ik heb weer een mooi "revalidatie" speeltje gevonden! En de prijs? Veel goedkoper dan een ontrimpelen of optrekken van de huid, of een weekje Terschelling. Dus heb ik er meteen een besteld...

Anna van de Boomstam Hyadenpad 99, 9742XN Groningen

Opgedoken in het nationaal archief! Eind augustus werden we gebeld door een schrijver die met een boekje bezig was over de 50-tiger jaren van Den Bosch en hij vroeg ons

of de NAF meer wist over de IJsselmeerronde stepfoto’s in het nationaal archief uit 1954. Antwoord: niet dus, niet bekend hier. Wel heeft stepclub Kamperzeedijk

twee foto’s van een ijsselmeerstepronde (waarbij nu blijkt dat het dezelfde steppers betreft) die Kamperzeedijk passeren (deze beelden komen uit een

12


Bloedheet met een Zeeuwse afkoeler

De wedstrijd was dit jaar best zwaar. Lars uit Duitsland was ook de grens over gekomen evenals Peter samen met nog twee Belgen. Dus een internationaal tintje dit keer. Verder mensen van het stepteam Made, Twente, Kamperzeedijk en Heerenveen. Dus aardig wat ver-

prive fotocollectie van een inwoner). Dus we zijn naar www.nationaalarchief.nl gesurft en in de online beeldbank (50.000 foto’s) gezocht naar ‘ijsselmeer’ en ‘1954’. ..en bingo een groep steppers doemen voor ons op.. prachtig! En copy and paste! De beelden zijn toegevoegd op de IJsselmeerronde stepwebsite. Veel echter is er nog niet over bekend over die stepronde uit 1954. De zoektocht gaat echter door. Het zou interessant zijn te weten wie er meegestept heeft en welke route er genomen is. De deelnemers zouden nu ca. eind 60 of ouder moeten zijn. Mocht u een belletje gaan rinkelen mail of bel het NAF-secretariaat. We hebben de gevonden foto’s online gezet op www.autoped.nl/ijsselmeerronde klik op foto’s en dan op 1954. 13

tegenwoordiging. Het criterium in Zeeland start altijd samen met handbikers. Best gezellig mits ze je maar niet van de sokken rijden :). Op zich wel te combineren in een wedstrijden die twee sporten. Veel beter dan skaten en steppen. Dat gaat niet samen in een

wedstrijd. Jammer was dat er een noodbui op kwam zetten en dat we de tijdrit/sprint niet meer konden rijden. Het noodweer was zo erg dat de grote feesttent stond te schudden en bijna met verlichting en al de lucht in vloog. Volgend jaar weer!

Uitslag 19 juli 2004 - stepcriterium Zeeland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DNF DNF

Martijn Dashorst William van Geloof Lars Kessler Hermien Koers Marc Ypma Roel vd Velde Marco Grevel Peter de Vogel Nancy van den Brande Gunter Leirs Gerard van Oorschot Eric de Groot Martijn van Geloof Ilse Bijl Tom Rikkerink Thijza Brouwer Roy Olde Meule Albin Rikkerink

Heerenveen Made Ennepetal Enschede Nijkerk Kamperzeedijk Westervoort Zwijndrecht Puurs Puurs Made Groningen Made Nijkerk Almelo Genemuiden Borne Almelo

Stepteam Heerenveen Stepteam Made Duitsland Selles Kamperzeedijk Selles Kamperzeedijk Belgie Belgium Stepteam Belgie Belgie Stepteam Made Stepteam Made Stepteam Twente Selles Kamperzeedijk Stepteam Twente Stepteam Twente

De IJsselmeerronde op de step een klassieker! en in 2005 staat het evenement wederom op de kalender www.autoped.nl/ijsselmeerronde

Midden juli reisden we gezellig naar het Zeeuwse ‘s Heer Arendskerke. Wel warm en drukkend weer (zoals altijd daar) maar goed een nafcup. Opvallend was dat de deelname dit jaar weer iets tegen viel in Zeeland, terwijl juist het jaar er voor we bijna een verdubbeling zagen in het veld aan steppers. Niettemin is denk ik het aantal starters overall in de nafcup deze afgelopen zomer meer geweest dan de jaren er voor. Dat er slechts 10 deelnemers aan de start staan dat maken we gelukkig niet vaak meer mee in de nafcup. Zeeland is een leuke wedstrijd om te doen. De faciliteiten zijn goed ondanks dat ‘s Heer Arendskerke niet zo’n grote plaats is. In de feesttent bij de start kun je lekker vertoeven of op het parcours.

Hiernaast wordt de Vaite op de Kamperzeedijk gepasseerd.


Van riffen en kliffen. Elk jaar op pinksterzondag wordt ze verreden: De stepelfstedentocht. De omstandigheden voor de 19de editie waren ideaal. Weinig wind, licht bewolkt en alleen tegen de avond enkele spetters regen. Enkele Naffers reden de tocht: Gerrit-Jan Beldman, Marja van Vilsteren, Peter Visser, Ruud Commeren, Marco Grevel en ook de schrijvers van dit sterke verhaal, de friezen Martijn Dashorst en John Bosma. Wij reden onze eerste step11'. We nemen u mee terug naar die zaterdag en zondag. We zijn in Bolsward . Het is nog zaterdag 29 mei 2004, de duisternis treedt in.

Gitaar riff. 'Jumpin' Jack Flash, It's a gas! Gas! Gas!' Mick Jagger schalt over de Bargefenne. Radio Bolsward is op locatie en neemt ons live een diepte-interview af: 'Waar komen jullie vandaan? Succes!' Naarmate de grens met zondag genaderd wordt zoeken 81 gekken een plaats achter de trekker trek tractor Landy . De door eigenaar Durk Feenstra beloofde vlammen van 1500 pk mogen niet worden gespuwd en moeten in de helse machine blijven. Er is geen vergunning afgegeven. De aanwezige burgemeester wil hiertegen geen veto uitspreken. Er ontstaat nieuwsgierigheid naar het veelal zelfgemaakte materieel: 98,8 % is het resultaat van nijvere huisvlijt. De maaksels lopen sterk uiteen. Korte vorken, lange vorken, zelfgemaakte rechte vorken. Hoge sturen, ligsturen. Roestvrij stalen frames. Footboards van

traanplaat. En al die kleuren. Van blank metaal tot strijkplank grijs. Wij rijden allebei op een DashorstŽ een rood 3 jaar oud prototype en een kopie daarvan die net een paar uur af is en waarvan de oranje verf nog moet uitharden. De geometrie is gebaseerd op die van een racestep. Maar allemaal hebben we 12½ inch wieltjes, de meeste rood, dicht massief. Die wielmaat, dat moet. Je kan er op diverse ook wel begrijpelijke redenen tegen zijn, maar toch, heeft het wel wat. Het voegt toe aan de barbaarsheid. Kenmerkende figuren met kenmerkende koppen doen van zich spreken. Opvallend is de relatief hoge leeftijd (30+) van de deelnemers. Sietse 'de Noorman', blonde krullen onder een lange muts met fluit, maakt veel lawaai en heeft ook nog een

radio bij zich. Een oude man met gevlochten bakkebaarden muts houdt zich rustig. Marco besluit i.p.v. een klein stukje te steppen gewoon de hele tocht mee te doen en ruilt z'n illegale Kickbike om voor een legale 11'step. Op de startgrid ontwikkeld zich een waar evenwichtsspel. Dronken dropkes, die hier en daar uit de kroeg komen waggelen, die zich door het startveld menen te moeten bewegen, testen de stepwieltjes op hun flexibiliteit. 'Nog 1 minuut' schalt de speaker. De hartslag stijgt. 'Succes' vliegt over en weer. De lokale bevolking welterusten gewenst. Dan telt iedereen af, van 10 naar 1. Gashoorns. Daar rollen we dan, achter de tractor aan, die helaas het stadje uit gesleept wordt. Nog een kilometer volk. Dan door rood, de nacht in. Een rups van kleine en grote lichtjes beweegt zich

14


onder begeleiding door het middernachtelijke Friese land. Volgauto's, volgbusjes en volgfietsen. We zijn zomaar in Harlingen. Dan volgt Franeker waar kroeggangers het allemaal fantastisch vinden en van ver positief commentaar geven. Waarschijnlijk houden ze aan de stepkaravaan een vage droom over. Dan schiet Marco naar links een steeg in, gooit z'n step weg en sprint verder, diep de steeg in. Zou hij weten dat hij tegen het heiligste van het heiligste kaatsveld staat te pissen? Wat later een klein blauw-wit lichtje, het is Thijza met videocamera. Onder een viaduct houden we halt, de pijlers worden ingestraald. Een Dixie op een aanhangwagen is eveneens gestopt. Speciaal meegenomen voor het zich zittend ontlastend volk. Organisatiebanaan. Na deze stop op naar Holwerd, de Twilight Zone in. Een vuurtoren draait aan de horizon, evenals een boortoren/ufo/geheim-project-vande-regering. Als op een gegeven moment iedereen stil is hoor je de bandjes hypnotiserend zoemen. De enige aanwezige Italiaan, Matteo Luzzana, die, met z'n 1,90 op z'n kleine Tsjechische fabrieksstep, lijkt dubbelgevouwen, wekt verwondering en verbazing. 'Zijn rug'. Hij is er zelf ook wel benieuwd naar. Maar dit evenement, kan niet stuk. 'Its fantastic.' Hij schept op, een mountainbike wedstrijd op een eenwieler , een bergetappe op een baanfiets , deelname aan Paris-Brest-Paris in 2003 . We concluderen: 'You are never to old to grow up'. Holwerd was nog net gehuld in schemer, maar in Dokkum is het al volledig licht. De Dixie wordt heen en weer geschud. We bewonderen 'huisvlijt': uit een 10 cm dikke plak aluminium zijn 2 12½ inch, Lamborghini-achtige wielen gefreesd. Loeizwaar, oerdegelijk. 6:30 uur, de tempo bepalende auto komt te vervallen en we mogen 'zelf' weten hoe hard het zal gaan. 'Jumpin' Jack Flash, It's a gas! Gas! Gas!' Toch rijden we in een groep. Al snel is de 'Monolith ' Achmeatoren zichtbaar. Onderweg maakt Martijn een foto van de groep. Om terug in de groep te sprinten rijdt hij dicht bij de 30 km/h. Dan, vlakbij Leeuwarden, een valpartij, 15

11steden stempelpost middag

een meisje valt en haar step glijdt door. John moet wachten tot zijn buurman wijkt voordat hij ook aan de nog steeds doorglijdende step voorbij kan gaan. Dat ging net goed. Het meisje mankeert gelukkig niets. De videocamera in de volgauto stond net uit. Leeuwarden is nog stil en verlaten als we al weer bij de stempelpost aankomen. Deze ligt nog net binnen de stadsgrens. Bekertje organisatieranja. Het is een heel eind naar Bolsward. Het wordt al wat warmer en als een ui kunnen we ons al gaan ontpellen in de berm. Gerben Koridon is bezorgd en stopt attent. Geen problemen. Een boerin bij een hek ontkent dat ze Nynke is, dan rijden we door Hichtum . Al gauw komt Bolsward in zicht, de eerste lus voltooid. In Bolsward staan de massagetafels en olie klaar voor het oplossen van harde spieren. Maar niet alles is te genezen. Er was iemand met 'kĂťten fan beton.' John's kluiten in de rug zijn door de vaardige handen oplosbaar. Na het verplicht tot 10.30 uur wachten, gaan we met een vet patatje in de maag op naar Sneek. In IJlst worden we door locals naar een route binnendoor verwezen. Hier is het verplicht wachten we totdat het brugdek weer gesloten is. Van IJlst rammelen we over een schots en scheef geplaveide klinkerweg de middag in. De beste

stukken hier zijn de drempels. Voor veel steps echter is de hoek te stijl. Op naar Spannenburg. Al gauw is de zendmast zichtbaar. Maar zover komen we eerst niet. Twee harde tikken maken een einde aan John's achtervelg. De velg is geweken en dus gespleten. Na 10 minuten wachten krijgen we van een hulpvaardige stepgroep een wiel, aangezien Martijn (mecanicien) juist gereedschap bij zich heeft kunnen we snel weer verder. Spannenburg blijkt een geheime controle. Voor de schrik krijgen we een plastic beker organisatievla. Nu volgt het stadje Sloten. Noem het geen dorp want het kanon wat buiten de stad op het bolwerk staat werkt nog steeds. Via een omweg komen we in Balk. Buiten Balk volgt een prachtige rechte route door een machtig oud bos. Na Balk volgt Oudemirdum, waar het wederom wachten is op de 14:30 uur tijdcontrole. Tijdcontrole, dan is er ook massage. Zo te ruiken maken veel mensen hier gebruik van. Dan kan de strijd om wie het eerste weer terug in Bolsward is beginnen. Zo hard waren we niet van plan te gaan, kunnen we waarschijnlijk niet gaan. Eerst de mini Alpe d' Huez op en dan na een tijdje sluiten we weer aan in een peloton. Zo rijden we over de IJsselmeerdijk. De oude man met gevlochten bakkebaarden muts is er ook


nog steeds bij. Respect! We passeren het Friese vrijheidsmonument bij Rea klif. 'Leaver dea as sleaf', staat er op de steen. Monument van de wilskracht. Veel toeristen in blik menen niet gehinderd te mogen worden. Het gaat allemaal goed. Achter ons is muziek vanuit boxen die op het dak van een volgwagen liggen. Zo rollen we naar Stavoren. Alwaar wat getatoeĂŤerd en gepierced volk in een enorme gecustomizde Amerikaanse auto geĂŻntimideerd wordt door een step met een hele harde gashoorn. Als we na het stempelen even van de step stappen is het net of we het gras niet raken. Zuurstofgebrek? 'Jumpin' Jack Flash, It's a gas! Gas! Gas! Gitaar riff. Onderweg zien we een Duitse Mini Cooper met het nummerbord Mi-ni. Hierna volgt Hindeloopen waar de stempeldames

ruwweg hebben bijgehouden wat is langsgekomen, we zitten in de middengroep. Sietse de Noorman en meisje komen ons achterop. Hier ontstaat het finish groepje. Organisatie(sinaas) appelsap. Buiten Hindeloopen passeren we het geheel ondergestempelde originele schaatselfstedentocht stempelhokje. Voor Workum pikken we nog iemand op en besluiten na nog wat bananenschuimpjes met z'n vijven naar Bolsward te rijden. Het duurt lang voordat het zadeldak in de verte opdoemt. Langzaam maar zeker naderen we toch. Vanuit het riet horen we, 'gefeliciteerd'. Een vrouw doet vanuit de kajuit haar duim omhoog. We weten dat we er nog niet zijn. Ter motivatie zet Sietse z'n radio weer aan. Dan gaat een mobiele telefoon. Al steppend neemt Martijn hem op . Koos wil weten hoe

advertentie

lang het nog gaat duren, ze wachten namelijk al een tijdje. Onder het viaduct door. In Bolsward is het opeens toch nog snel binnendoor. Het tempo kan opeens weer omhoog. Daar, de Bargefenne, vol volk. Het is 17:15 we zijn er. We komen in de hoefijzer van lawaai gelijk Circus Maximus . Uit gashoorns, speakerboxen, kelen. Door emoties. Van handen. Bewoners, toeristen, pasanten, vrienden en familie. 235 afgeronde kilometers in benen, handen, rug en hoofd. De lokale radio neemt de Noorman een interview af. We krijgen van koersdirecteur Cor van der Zee de medaille omgehangen. Hij verwacht ons volgend jaar weer. Logisch, hij voelt de pijn niet. De masseur informeert nog even. 'Alles goed.' Alles is nu goed. Na een fotosessie verlaten we het finish toneel. Om 19:05 is de laatste binnengekomen. Vandaag zijn er van de 81 gekken, 72 held geworden. iemand zelfs al voor de 17de keer. Gerrit Jan Beldman 'slechts' voor de 10de keer: hij kreeg een bord. Dan, bij een materiaal inspectie door Lieke , blijkt John's step nog een scheur te hebben bij de achterophanging. Om zo de hallucineerde ervaring te complementeren. Maandag 2de pinksterdag. De enkels zijn nog wat dik , de rugspieren wat pijnlijk. Maar wat een euforisch gevoel. Wat een overwinning. Complimenten voor de goede en vooral ook betrokken organisatie. Martijn Dashorst, stepgroep Heerenveen John Bosma, stepgroep Rotterdam 16


The ride for the Rhoses ...na een jaartje wachten was het dan eindelijk zover ‘THE RIDE FOR THE ROSES’. Dit is eigenlijk een fietstocht voor de kankerbestrijding, maar sinds een aantal jaren wordt er ook met de step meegedaan. Sinds vorig jaar doet ook stepteam Brabantsbont mee (50 km). Nu bij de editie 2004 stonden er 13 steppers aan de start, 4 voor de 25 km en 9 voor de 50 km route.

De weersverwachtingen waren goed, maar moeder natuur dacht hier duidelijk anders over. Vlak voor de start van de 100 km begon het stevig te regenen en te onweren. Maar de show must go on en dus vertrokken er onder begeleiding van motoragenten een zeer groot aantal wielrenners voor hun tocht van 100 km. Het bleef stevig regenen en daardoor liep het flink uit de hand qua tijd want de 50 km zou om 11.00 u vertrekken maar dat werd 12.00 uur. Ook dat had echter zijn voordelen want inmiddels was het droog geworden en scheen de zon weer volop. Met een lekker temperatuurtje en een stevig windje die middag gingen we dan met 9 steppers en duizenden fietsers het twentse landschap in richting Deurningen. Onderweg mooie asfalt wegen en tempo werd gelijk goed omhoog geschroefd. Maar wij brabanders waren in Oldenzaal om een tocht te rijden op ons gemak en er heerlijk van te genieten, dus niet jagen mannen kalm aan, want er rijden ook nog wat oudere steppers mee. Daar werd direkt gehoor aangegeven en reden we in een rustiger tempo verder tussen al die fietsers die toch wel opkeken van onze manier van verplaatsen. Een mooie promotie voor de stepsport. Na een paar uurtjes kwamen we aan in Weerselo, de eerste stempelpost. Mensen wat een drukte; honderden fietsers en een handje vol steppers daar midden op de weg. Langs de weg (op het terras van de plaatselijke horecauitbater) stonden de stempeltafels en dus konden we gelijk 17

Gijs en John gekiekt door onze redactie tijdens Rotterdam Den Hout onze startkaart laten stempelen. Daarna tijd voor eten en drinken en een eitje te tikken zoals gebruikelijk is bij stepteam Brabantsbont. Vanaf hier viel het ploegje steppers uit elkaar, de jongens uit brabant die graag even pauzeren en de echte steppers uit het oosten van het land die graag door wilden rijden. Maar goed nog meer promotie voor de step! Want nu zag men twee keer steppers voorbij komen! Na een klein half uurtje ging de reis verder nu richting de tankenberg dit was een beroerd stuk heel veel van die lange flauwe klimmetjes daar krijg je wel dikke kuiten van. De omgeving nog steeds even mooi en verder naar De Lutte onder de A1 door naar de volgende stempelpost. Hier een ideale plek om es even goed uitterusten. Na gestempeld te hebben zijn we daar lekker op een terras geploft en zagen we aan de andere kant van het dorpspleintje het eerste groepje steppers alweer opstaan om verder te gaan wij hebben onszelf eerst nog verwent met twee van die Groenlose gele rakkers.

Laatste stuk Daarna vertrokken we voor de laatste etappe en dat werd wel het leukste en mooiste van het hele trajekt. Het ging eerst flink naar boven en daarna over een mooie weg slingerend naar

beneden langs de bosrand om even verderop het bos in te rijden en daar wat te klimmen. Gevolgd door een lekkere lange afdaling het bos weer uit en verder te scheuren met een snelheid van 38 km/h richting Oldenzaal. Op dat laatste stuk zagen we al veel deelnemers van de plaatselijke bevolking terug komen van hun tocht uitgerust met roos en speldje en dat geeft een goed gevoel als je bedenkt waar ze het voor gedaan hebben. Wij hadden nog een klein stukje voor de boeg met nog een paar leuke opmerkingen van wat fietsers van, zadel kwijt tot ketting eraf ? Nee dit is makkelijker. Dan draaien we linksaf het startterrein weer op en worden we opgewacht door rozen en speldjes uitdelende medewerkers van the ride of the roses voor onze volbrachte 50 km tocht voor het goede doel !!! De totale opbrengst dit jaar door sponsers en inschrijfgelden voor de ride of the roses was 401000 euro. Daarom willen wij, John en Gijs van stepteam brabantsbont, alle steppers bedanken voor hun deelname aan deze zo belangrijke tocht voor veel mensen die dit ook zouden willen maar niet meer kunnen. Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer dan wordt deze verreden in het westland. groetjes Stepteam Brabantsbont


2004 gaat de stepgeschiedenis in als het jaar van het eerste WK steppen! En deze primeur ging naar Tjechië, het land met een zware competitie en een sterke en brede nationale stepselectie. Geschreven door Jahry Hutten

1e

wereld

kampioenschappen

steppen

De Tsjechen een goede reputatie opgebouwd op het gebied van het organiseren van EK's, dus is het een logische keuze dat zij deze WK mochten organiseren. De deelnemers kwamen uit 12 verschillende landen. Er stonden 55 deelnemers aan de start. 13 Deelnemers kwamen uit Nederland. Eén ervan was Jahry Hutten. Als een van de jongste deelnemers kon ze (nog) geen aanspraak maken op de wereldtitel, maar dat neemt niet weg dat ze aan de start stond van het eerste WK steppen ooit! Hoe ze dit beleefd heeft, lees er over in het volgende verslag:

Woensdag Het begon al op woensdagmiddag, toen ik thuis kwam van school. M'n mentor had gebeld en ik mocht van mijn ouders naar Tjechië. Ik mocht alleen naar Tjechië als het op school goed ging. M'n mentor had alle twijfels weggenomen en had

gezegd dat ik er goed voor stond. Toen ik dus thuis kwam, was mijn vader al de hele dag bezig met inpakken. Hij had een heel A4-tje vol met spullen die hij mee wou nemen. Helemaal in de stress, want de helft was onvindbaar. Ik had op school al een klein lijstje gemaakt met wat ik nodig had. Nadat ik mijn spullen bij elkaar gepakt had, was m'n pa nog van alles aan het zoeken. Ik ging beneden bij de visite zitten, mijn zusje werd 13 jaar.

Donderdag De volgende morgen werd ik om 7 uur wakker, doordat m'n pa mijn kamer kwam binnenstormen en een aantal spullen omgooide. Toen om 9 uur Peter de Vogel (vanuit België) was gearriveerd, konden we de auto gaan inladen. Terwijl m'n pa en Peter de auto aan het inpakken waren, was ik bezig met de toiletspullen van m'n pa in te pakken.

Heeft hij zo'n grote lijst vergeet hij het belangrijkste! Een half uur nadat we wilden vertrekken, vertrokken we. Tijdens de rit is er niet veel speciaals gebeurd. Behalve dan, zoals de meesten weten, dat m'n pa aan één stuk doorkletst. Dat is niet echt speciaal, hij doet dat altijd. Na een aantal keer gestopt te zijn en in de file te hebben gestaan, kwamen we bij de Tsjechische grens. Paspoorten laten zien en een vignet kopen. Ondertussen hadden we niets meer gegeten vanaf het ontbijt, behalve een paar stukjes fruit. Eenmaal in Tjechië reden we naar Carlsbad, in het Tsjechisch: Karlovy Vary. Toen we bij de camping aankwamen, rond 8 uur 's avonds, gingen we de tent opzetten en ons bij de receptie melden. Toen we daarmee klaar waren, was het al te laat om ergens te gaan eten. Er zat niets anders op om 18


gezellig op z'n Hollands boterhammen met pindakaas te gaan eten. Daarna opfrissen en naar bed.

Vrijdag 's Ochtends werden we al vroeg wakker, rond 7 uur. Douchen, aankleden en ontbijten. Rond 9 uur waren we klaar. De wedstrijd begon pas om half 5 's middags, dus bleven we nog op de camping. Ik heb gezellig zitten kletsen met Hermien (Koers) en Roel (vd Velde). Wachten totdat we naar Karlovy Vary konden. Rond 12 uur was het zover, op naar Karlovy Vary! Daar aangekomen stonden we op een parkeerplaats vlak bij de start. Op diezelfde parkeerplaats stonden ook de Finnen en andere steppers. (Er was een compleet parkeerterrein gereserveerd voor steppers. De start-finish zone was op 2 minuten lopen, douche-en kleedruimtes binnen handbereik). We gingen met z'n allen boodschappen doen in een supermarkt. Daarna terug we naar de auto's. De andere gingen de stad in en wij bleven bij de auto. Mijn pa ging gelijk naar de Finnen toe (overloper), Peter en ik bleven bij de auto achter. Na nog in de stad rondgelopen te hebben, gingen we ons voorbereiden op de start. Steppen uit de auto, sportkleding aan, inschrijven. Het was groots

19

georganiseerd, met veel publiek. M'n startnummer bleek niet juist, dus dat moest nog snel verwisseld worden. Eindelijk gingen we een proefrondje rijden en daarna klaar staan voor de start. Er werd een heel verhaal in het Tsjechisch gekletst, waar wij niets van konden verstaan. Eerst starten de mannen en 1 minuut later de vrouwen. De vrouwen gingen, eveneens als de mannen, keihard weg. Ze zaten in het eerste rondje tegen de 30km per uur aan, ik kon dat niet trekken en ging mijn eigen tempo rijden. Als je het rondje begon moest je vrijwel gelijk een heuvel beklimmen, dan afdalen, een bocht om en weer klimmen. Ik zelf vond dit een zwaar parcours voor Nederlandse begrippen dan. De Tsjechen zelf, reden er flink op los. Na 5 zware rondjes te hebben gereden, kwam ik doodmoe over de finish. Thijza deed deze wedstrijd niet mee, omdat ze 's middags van de trap gevallen was en een diepe wond had. (Carlsbad is druk aan het renoveren en het plein waar de start en finish plaatsvond, was al klaar. Luxe trappen van glanzend steensoort. Thijza demonstreerde dat deze steensoort, niet alleen glanst, maar ook glad en hard is) Ook Peterina en Andre deden niet mee,

Uit eten met het hele Benelux team

omdat ze te laat aangekomen waren vanwege problemen met de auto van Andre. Maar dat is een compleet verhaal apart. Ik was heel blij dat ik niet als laatste was gefinisht. Hermien had het van de Nederlandse vrouwen het beste gedaan, ze werd 4e. De heren hadden het ook niet slecht gedaan, ze eindigden, vond ik, allemaal op een goede plaats. Natuurlijk won "King" Hannu bij de mannen, hoewel ik denk dat hij steeds harder moet gaan knokken voor plaats 1. De leeftijd gaat een rol spelen en er zijn steeds meer snelle mannen in opkomst. 's Avonds was er een groot feest


georganiseerd voor de steppers en kanoërs. (Er was ook een groot kano evenement, eerder op de dag). We vertrokken met 4 auto's. Terwijl we de Kamperzeedijkbus waren kwijtgeraakt hadden wij, na lang zoeken een beveiligde parkeerplaats gevonden om onze auto's weg te zetten. Vanuit daar moesten we nog een eindje lopen naar het feest. Toen we geparkeerd waren en op de kaart gekeken hadden, kwamen de mensen van de Kamperzeedijkbus aangelopen. Zij hadden hun bus ergens in een smal aflopend straatje gezet en ze besloten de bus te gaan halen en hem ergens anders te parkeren. Wij gingen alvast lopen naar het feest, terwijl er 3 Kamperzeedijkers de bus gingen halen. Eenmaal bij het feest aangekomen, stond er beveiliging bij de ingang. Het leek net alsof we in een film zaten. Beveiliging bij de ingang, obers en koks liepen af en aan, overal gastvrouwen, een life-band en volop eten en drinken. Alles was overweldigend. Na lekker gegeten te hebben en gekletst te hebben besloten wij terug naar de camping te gaan. De Kamperzeedijkbus bleef achter. (Probeer die gasten maar eens weg te krijgen op een feestje)

Zaterdag 's Ochtends als de wiede weer alles snel inpakken en op naar Pilzen. Tijdens de rit daarnaar toe, hebben we veel mooie landschappen van Tjechië gezien. Na een camping gevonden te hebben, 'Ostende' , moesten we snel de locatie van de sprint vinden. Om half 10 zou de sprint beginnen, wat iets werd uitgesteld. Omkleden, melden en een proefrondje rijden. We moesten ons kwalificeren voor de finales van de sprint. De kwalificatie vond plaats op een wielerbaan, tenminste daar leek het op. Er werd gestart via de rugnummers, eerst de heren en daarna de dames. Terwijl de heren bezig waren begon het te regenen, dat was balen! De start was oké geregeld, er stond 1 man met een stopwatch en hij zei steeds 5 sec, alleen die 5 sec duurde langer dan 5 sec. Tegelijkertijd legde hij een hand op je schouder en als je mocht starten haalde

Hannu Vierikko (Finland) voor het eerste Wereld Kampioen Criterium op de step hij zijn hand weg. Er werd om de halve minuut gestart. Het parcours was vlak, alleen het laatste stukje moest je een heuvel op. Ben je al kapot, moet je ook nog een heuvel op!

finale reed ze dan ook voorop. Ook coach Erwin (Erwin Borremans uit België) gaf haar goede instructie. In de pauze zagen voor het eerst step aerobics (op een step, niet op een plank), heel grappig.

Nadat iedereen gereden had moesten we wachten op de uitslagen, na een poos wachten werden we weggestuurd. Er waren problemen met de computer. Later bleek dat de computer gecrasht was (hij kon niet tegen regen). De uitslag zou pas 's middags om half 3 bekend worden gemaakt en om 3 uur begonnen de finale races. Wij , m'n pa, Peter en ik, besloten om alvast naar het centrum van Pilzen te gaan, waar 's middags de finales zouden plaatsvinden. Daar stonden de Italianen al op de parkeerplaats.

Nadat de mannen hun finales gereden hadden, werd 'King Hannu' alweer 1e en Erwin werd 3e. Hermien werd 2e !! De Nederlanders zijn zo slecht nog niet! Nadat wij boodschappen gedaan hadden en m'n pa nog met Hannu had gepraat over de kickbike, gingen we weer op zoek naar het kleine Italiaanse eettentje.

Wij gingen de stad in om iets te gaan eten, we vonden een klein Italiaans eettentje, waar we lekker gegeten hebben. Het was ook nog heel goedkoop. Tegen half 3 gingen we de kant op waar de wedstrijden begonnen. Daar bleek dat van de 13 Nederlanders alleen Hermien geklasseerd was voor de sprintonderdelen ‘s middags. Verder was er over de uitslagen, behalve de kwalificaties, niets bekend. Iedereen gaf Hermien een peptalk en in de halve

Op weg daarnaar toe floot Thijza naar ons, dat zij bij een andere Italiaan gingen eten. Wij gingen dus daar ook maar eten. Gezellig met z'n allen bij de Italiaan eten. Je zou toch bijna gaan denken dat we in Italië waren, alleen al door wat we aten. Na het eten liepen we terug naar de auto's. Hermien en ik waren allebei nog zo soepel als een houten plank ,maar we kwamen vooruit!! Andre kwam met zijn 'leuke' opmerking: " Wat loop je moeilijk, moet je poepen?" Terug naar de camping 'Ostende' en de spullen in het huisje leggen. Peterina, Andre, Peter, mijn pa en ik deelden een huisje. De anderen sliepen in hun tent. 20


's Avonds was er weer een feest georganiseerd voor de steppers. Thijza, Roel en Eric zijn daar heen geweest, ze probeerden mij nog over te halen, maar ik wou op tijd naar bed, dus helaas. Degene die waren overgebleven, kwamen bij ons in het huisje zitten. Gezellig kletsen en wat drinken. We gingen wel op tijd naar bed, want de volgende morgen begon de wedstrijd al om half 10.

Zondag Op tijd wakker worden, aankleden en steppen in de auto laden. Wij waren nog bezig met aankleden en ontbijten, toen de 'Kamperzeedijkbus' toeterde dat we gelijk weg moesten. Dus alles snel in de auto zetten en wegwezen. Na ongeveer 5/10 min kwamen we bij de start aan, we wilden ons melden maar er was nog niemand om je bij te melden. Alvast maar de steppen checken en bidons vullen. De temperatuur liep snel op, naar zo'n 22 graden. De start was beneden aan een flinke heuvel, die je dus eerst moest gaan beklimmen, als je moest starten. Daarna een stuk afdalen en daarna met een vals plat weer omhoog, weer afdalen, rechtsaf slaan de heuvel op en daarna weer afdalen, rechtsaf en weer klimmen en afdalen. Dan had je 1 rondje gehad van ongeveer

Nederlands (13) en Belgisch stepteam (2). 7 km. Het was een mooi rondje, overal waar je keek was bos. Je hoorde de vogeltjes fluiten, zo vaak hoor je dat niet in Nederland. In het 1e rondje zat ik in de strijd met Peterina, wie ik met de afdaling voorbij ging. Op weg naar Hermien, elke keer als ik de heuvel op kwam, ging zij er net af. Ik kwam, maar niet dichterbij! In het 2e rondje werd ik ingehaald door de kopgroep van de mannen. De mannen

moesten 4 rondjes rijden en de dames 3 rondjes. In mijn laatste ronde werd ik door nog meer mannen ingehaald. Elke keer als ik aan het klimmen was, kwam ik de andere Nederlanders steeds tegen in hun afdaling. Elkaar een beetje aanmoedigen. Volgens mijn pa trok ik een heel lelijk gezicht, vertrokken van pijn. Ik had daar niets van door. Ik was blij toen ik over de finish kwam. Nadat iedereen gefinisht was, kwamen de voorbereidingen van de estafette op gang. Wij dachten dat we op 1 step de estafette moesten doen, dus mijn step zat al in de auto. Net voor de start bleek dat we allemaal op onze eigen step moesten. (Helaas zijn er nog verschillen tussen nationale en internationale regelgevingen en zo krijg je dan misverstanden). Peterina bood aan dat ik haar step mocht gebruiken, dat aanbod nam ik meteen aan. We kregen allemaal een shirtje aan met een nummer erop, Nederland had twee herenteams en ĂŠĂŠn damesteam. De herenteams bestonden uit NL1 : Andre, Roel en Arend NL2: Eric, Gerben en Marc. Ons damesteam bestond uit Hermien, Ilse en ik. We hadden het niet slecht gedaan, helaas geen podiumplaats , maar wat wil je na drie slopende dagen. Na de prijsuitreiking nog even een

21


groepsfoto maken en weer terug naar de camping. Erik de Groot en zijn vriendin gingen gelijk terug naar Nederland. Alles inpakken en de tassen klaar zetten. De rest ging uit eten en mijn pa en ik bleven achter. Rond een uur of 6 gingen wij ook naar de stad, de auto parkeren en naar de kleine Italiaan. Terwijl we terug liepen, heb ik nog foto's gemaakt van mooie, oude gebouwen. Wat in Tjechië opvalt is, dat alles goedkoop is en dat er zoveel mooie gebouwen zijn. Ook valt op dat er een groot verschil is tussen arm en rijk, vooral in de huizen. Na het eten, terug naar de camping. Mijn pa en Peter gingen de auto inladen voor de terugreis. Ik werd weggestuurd, want ik liep toch alleen maar in de weg en ik ben erg onhandig. Bij het tentenkamp van de 'Kamperzeedijkbus' zouden we nog gezellig de avond doorbrengen. Na ongeveer drie kwartier kwamen Peter en m'n pa er ook bij zitten. Er werd bij de kantine van de camping flink bier ingeslagen door de mannen, ook was er wijn en frisdrank. Na allemaal herinneringen opgehaald te hebben met elkaar en flink gelachen te hebben, gingen we, na onze laatste avond in Tjechië, slapen. De volgende ochtend moesten we er weer vroeg uit om de files te ontlopen.

wakker in ons huisje. In België verstaan ze iets anders onder langzaam wakker worden, gelijk het grote licht aan! Na de laatste spulletjes ingepakt te hebben, konden de laatste tassen in de auto. Gezellig met z'n vijven ontbijten en de overgebleven eetspullen gingen mee in de eettas. Op naar het tentenkamp om afscheid van iedereen te nemen. De vorige avond was er al een route uitgestippeld, dus we wisten hoe we moesten rijden. Rond ongeveer 5uur reden we weg vanuit de camping, samen met Petrina en Andre. Toen we uit Pilzen waren ben ik in slaap gevallen totdat we

ergens net in Duitsland stopten om wat te eten. Ik at niets en de anderen wel. Kwam Andre weer met zo'n leuk opmerking: 'Ben je op dieet?? Ik wel, een paar kilo's erbij kan geen kwaad'. Ik zei daarop: 'Nee, ik ben niet op dieet. Ik heb gewoon geen honger!!' We besloten allebei een eigen weg te gaan en als snel waren Petrina en Andre uit ons zicht verdwenen. De terugreis heb ik gedeeltelijk geslapen en het ander deel van het uitzicht genoten. Duitsland is ook een mooi land met heuvels. Mijn pa was, wonder boven wonder, vrij stil. We waren allemaal moe van de

Maandag Om 4 uur 's morgens ging de wekker af en we werden allemaal langzaam

Dag 3 Pilzen Droogtrainen op de juiste afdalingshouding. De Tsjechen proberen op het laatste moment voor de marathon nog even wat bij te schaven. Het zal echter niet helpen. De Finnen zijn vrij licht en hebben veel trainingsvoorbereiding. Bij zo’n eerste WK steppen zie je dat de winnaars bij de heren echt afgetraind aan de start staan. Menigeen doet wel net alsof men niet traint maar de top van het veld steekt veel uren in de sport blijkt als je even doorvraagd.

Dag -1 Carlsbad centrum De parkplaats van het Nederlanders stepteam naast het Therminal bronwater hotel...op de eerste WK dag. Overal steps en onderdelen, tassen. Eerst de stad in geweest daarna gehts Loss. 22


Step aerobics met muziek als pauze onderdeel op dag 2...

wedstrijden. Bij Antwerpen stonden we nog even in de file en we waren rond half 5 thuis. Alle spullen uit de auto, Peter zijn spullen in zijn auto. Afscheid nemen en weg was Peter. De vraag thuis was 'hoeveelste ben je geworden?', het antwoord 'ik zou het niet weten, de computer was gecrasht. Ik ben in ieder geval niet laatste. Als ik er zo op terug kijk, was het weer een hele belevenis. Ik had vier dagen van school vrij gehad, en dat alleen door een officiële brief van Thijza. Uiteindelijk was die brief doorslaggevend bij de leerplichtambtenaar. Ik vond het ontzettend gezellig, maar ik heb nog nooit zoveel spierpijn gehad. Het was het waard, vind ik. Ik wil alle Nederlanders, die mee waren, bedanken voor dit ontzettende gezellige weekend. Hopelijk doen we zoiets nog een keer!! Groetjes Jahry Hutten ________________________________

Nawoordje van de redactie; Voor de volledigheid even alle namen van de Nederlandse Equipe: Marc Ypma, Ilse Bijl, Arend van der Velde, Erik van der Meide, Hermien Koers, Thijza Brouwer, Andre Visscher, Roel van der Velde, Peterina van der Molen, Harry Hutten, Jahry Hutten, Erik de Groot en zijn persoonlijke coach Marloes. 23

België werd vertegenwoordigd door Erwin Borremans en Peter de Vogel We kunnen terugblikken op een mooi WK. Namens alle deelnemers wil ik de Tjechen bedanken voor hun inzet en moeite die ze gedaan hebben om het weekend zo goed mogelijk te laten verlopen. Jahry noemt hem al "King"Hannu, en dat is hij nog steeds. Er komen wel steeds meer concurrenten, maar voorlopig is hij nog steeds iedereen te snel af. Hoe lang zijn imperium nog stand zal houden, kunnen we alleen maar raden. Een tip voor alle steppers: Als je volgend jaar een buitenlands stepevenement wil meemaken, dan is Tjechië een absolute aanrader. Het is lang niet zo ver weg als het klinkt, en door de lage prijzen hoeft een weekend niet veel te kosten. Alle scholieren en studenten opgelet! Jahry kon deelnemen aan het WK omdat de NAF een verklaring heeft afgegeven dat ze voor Nederland uitkomt in een officieel internationaal evenement. Als je in de toekomst zou willen deelnemen aan een internationaal stepevenement en het is noodzakelijk dat je verlof van school moet hebben, vraag dan bij het secretariaat van de NAF een verklaring van deelname aan. Minderjarigen moeten dan wel ook toestemming hebben van hun ouders, voordat de NAF zo'n verklaring afgeeft.


Een nieuw NAF-lid Ger Dilven bericht

Geen excuus volgend jaar! Een nieuw lid - Ieder jaar, zo vlak na de steprace Rotterdam-Den Hout, zegt een vriend van me dat we toch eens een keer aan deze activiteit moeten deelnemen. Zo'n 20 jaar geleden had deze vriend van me zelf een step gelast en deze is na 1 rit de schuur niet meer uitgekomen, omdat geen van zijn vrienden meededen en de motivatie snel afnam. Begin dit jaar vroeg ik hem nog erom om ook mee deel te nemen, dan zou ik een step kopen, maar er was weer snel een excuus gevonden, namelijk zijn vrouw was zwanger en precies rond die tijd uitgerekend om te gaan bevallen.

Geen excuus volgend jaar! Nu wil ik voor volgend jaar geen excuus en eens wat knopen doorhakken. Dus dit had ik al even aangekondigd bij deze vriend en ik was rustig gaan kijken naar een leuke tweedehands step via marktplaats.nl Door regelmatig te kijken, vond ik na enige tijd een tweetal Sidewalkers. Waarvan ik het ontwerp een mooi vond en er eigenlijk wel een aardig snelle uitstraling had. Ik belde eens en bedacht me dat er wel eens een nationale stepvereniging zou kunnen bestaan. Dus na een uurtje surfen op het web zag ik dat er veel meer bestond dan alleen de Sidewalker. Maar welk type nu eigenlijk snel is of niet, kon ik nergens vinden. Reden voor mij om maar eens te gaan bellen met de dichtst bijzijnde stepteam, Made in mijn geval. William van Geloof wist mij te vertellen dat de Sidewalker een leuke recreatieve step is en eigenlijk weinig voor wedstrijden gebruikt wordt. Voor het snellere werk worden alleen Kickbike's gebruikt. Hij nodigde mij uit om eens naar de wedstrijden te komen kijken op 21 augustus in Breda en vertelde me nog veel meer over allerlei dingen die mij er nog van weerhouden voor eventueel uitstel tot aankoop. Ik dankte hem voor de info en ging weer verder op zoek. De Sidewalker was voor mij afgedaan, omdat ik voor mijzelf al had besloten de snelste step te willen kopen die op de markt verkrijgbaar, d.w.z. de meest gebruikte step tijdens races. Deze kickbike was maar beperkt verkrijgbaar op marktplaats.nl en ik ging eens

contact opnemen met kickbike.nl, na een langdurig gesprek werd mij toch duidelijk dat het wel degelijk een nieuwe racer ging worden. Mijn lange ervaring met ligfietsen heeft mij geleerd dat ik toch op het laatst naar de snellere uitvoering verlang en eigenlijk toch van begin af aan het beste deze had kunnen kopen. Echter bij ligfietsen ligt de prijs ca. 10-voudig hoger dan bij steppen, dat maakt de drempel wel een stuk hoger. Daarom was de keuze voor een nieuwe racer ook vrij gemakkelijk, een koopje. Een dag later werd de kickbike thuis afgeleverd per post. Hij paste niet door

de brievenbus, dus ik was maar thuis gebleven. Binnen een handomdraai en een zucht stond ie in elkaar. Het prettige vond ik al meteen dat er geen aandrijving is. Geen ketting niks, dus dat zou soepel moeten lopen, ondanks die brede kruiwagenbanden. Dat deed het ook toen ik de dag erna een stukje ging testrijden. Lage drempels raak je al snel en de andere zijde steppen dan je gewent bent, eindigde bijna ongelukkig af. Na een telefonisch belletje met kickbike.nl leerde ik in een dag tijd al hoe ik zou kunnen wisselen van voet. Het leuke van dit steppen vond ik dat het behoorlijk arbeidsintensief is. Met ligfietsen ga je zonder te zweten al snel

Rotterdam Den Hout 2004 - meer dan 900 deelnemers ! 24


30km/u, Maar met steppen heb je geen overbrenging en is het gewoon 1:1. Het is al leuk als je toerende fietsers inhaalt, die theoretisch tot de snellere soort behoren. Dezelfde kick als ik met de ligfiets brommers inhaal. Ik vind het een leuke sport en ik denk wel dat het virus me te pakken kan krijgen. Echter vraag ik me wel een aantal dingen af en wellicht dat ik de antwoorden binnen de NAF zal vinden. Worden er eigenlijk ook steps verkocht van carbon? Want er worden ook al ligfietsen verkocht van carbon die maar liefst 9kg wegen, dat is bijna net zo zwaar als de step. En zo ja, waar vind ik die? Zijn er ook driewielige steps in de handel verkrijgbaar? Zodat men ook met glad weer kan door steppen. (ik denk er dan aan om het gehele jaar te steppen naar het werk). Met ligfietsen zijn er ook

driewielers en zelfs met een zelfdragende carbon kuip/stroomlijn). Wat is er in de handel verkrijgbaar aan stroomlijning? Door gebruik te maken van stroomlijning kan een grote snelheidwinst behaald worden. Wat wordt er bij steppen hier aan gedaan? Is dat toegestaan tijdens wedstrijden? Wellicht dat ik de antwoorden binnen de vereniging ga vinden en als iemand mij een antwoord hierop kan geven, mag u mij mailen op g.dilven@planet.nl Nu moet ik alleen nog die vriend ervan overtuigen dat ie moet gaan trainen, want ik merk dat dit zeker een vereiste is. In elk geval ga ik volgend jaar deze wedstrijd fietsen en wellicht zien jullie mij ook nog wel terug op de wedstrijdbaan. Ger Dilven - Hoeven

Benningbroek, sportief gezellig als vanouds De steprace in Benningbroek was dit jaar wederom als vanouds. Altijd gezellig in cafe de Roode Leeuw en Piet Scholte (de oudvoorzitter van de NAF) nog steeds actief als wedstrijdleider. Veel jong volk ook dit jaar aan de start. Je snapt toch niet dat al stepteams daar Noord-Holland opgedoekt zijn. Vroeger wemelde het er van en nu? Maar goed misschien komt het nog terug. Piet Visscher heeft althans de eerste stap gezet door in Bovenkarspel een team op te richten. Dus Noord-Hollanders meld je bij Piet Visscher. Die heeft nog plek en reist overal naar toe! Op www.autoped.nl bij autopedteams staat z’n adres. De wedstrijd in Benningbroek is op video gezet voor de liefhebbers en kan nabesteld worden via het NAF-secretariaat.

De wedstrijd Bij de heren was er een leuke kopgroep in de eerste ronden en zelfs de snelste dame in het veld (Hermien) zat de eerste 25

ronden in deze kopgroep. Bij de heren was de strijd niet echt spectaculair. Martijn Dashorst speelde met de rest als kat en muis. De Fries bleef in de groep tot de laatste 2 rondes, toen was hij het zat en verhoogde even het tempo waardoor men één voor één af moest haken. Mooi weer en natuurlijk nagieten in de zweefmolen op de kermis (of aan de bar). Na afloop een gezellige stepnababbel en prijsuitreiking in het cafe de Roode Leeuw.

12 Albin Rikkerink 13 Johan Bosma 14 Gertjan Beltman 15 Gerben Koridon

Dames senioren - 23 km 1 Hermien Koers 2 Desiere Zagwijn 3 Peterina v Molen 4 Jahry Hutten 5 Mirreille Bosma 6 Corrie Arreman 7 Thyza Brouwer

Heren senioren - 23 km 1 Martijn Darshorst 2 Roel v/d Velde 3 Arnold Tuinman 4 Vincent Gooiker 5 Marco grevel 6 Ron Bleeker 7 Harry Hutten 8 Martijn v Geloof 9 Gerard v Oorschot 10 Erik d Groot 11 Peter Timmerman

50.55 51.18 51.19 51.49 52.26 52.27 54.56 55.12 55.31 55.52 56.38

57.12 59.40 1.06.17 DNF

Jeugd 4,5 km 1 Chantal Oudt 2 Ton Rikkerink 3 Denise Oudt 4 Koen Timmerman 5 Nicole Oudt 6 Jeanine Langreder 7 Sjoerd Beuker 8 Chris Keesoom 9 Sarah Mulder 10 Denise Langreder.

52.01 1.02.16 1.02.27 1.02.54 1.06.19 1.07.05 DNF


Verslag van het NK sprint 2004

Veel regen maar toch een topsfeertje in Breda!

Zaterdag 21 augustus 2004 werd het Nederlands Kampioenschap sprint op de step verreden op het SNS wielerparkoers te Breda. Dit jaar was de organisatie volledig in handen van Stepteam Made.

Helaas begon de dag in de regen, maar dat kon de sfeer niet verpesten. Vol goede moed werd aan de eerste afstand van 200 meter begonnen. Door de regen was deze race een beetje lastig geworden. Treeplankjes werden glad evenals het asfalt. Afgezien van een enkele waaghals nam iedereen de bocht met enige voorzichtigheid. Achteraf bleek deze voorzichtigheid eigenlijk ongegrond. Het asfalt van de baan is ook bij nat weer geweldig en van wegglijden was zeker geen sprake. Verschil was er ook tussen deelnemers die wel of niet van been wisselden en daardoor geen tijd verspilden met een voorzichtige wissel. Nog steeds in de regen werd aan de 500 meter sprint begonnen. Normaal is dit de minst interessante afstand, maar door kleine verschillen bij de heren senioren (na de eerste afstand 7 honderdsten

tussen nummer 1 en nummer 3) werd deze afstand toch belangrijk. Door deze afstand te winnen kwam Arnold Tuinman op de eerste positie overall. Bij de dames senioren wist Hermien Koers naar verwachting weer met zoveel overmacht te winnen dat er geen twijfel was dat zij zou winnen. Zelfs bij de heren zou ze het halve veld achter zich laten.

Maar Jahry echter wist op de 1000 meter zoveel voorsprong te pakken dat ze in eindklassement een plaats naar boven

Na een korte pauze was het eindelijk droog en kon aan de slotafstand van 1000 meter begonnen worden. Zowel bij de heren als bij de dames senioren moest deze afstand de beslissing brengen over de eerste drie plaatsen. Bij de dames senioren pakte Jahry Hutten uit Steenbergen uiteindelijk na drie afstanden de tweede plaats op het podium! Deze strijd was best spannend want na twee afstanden lag Thijza Brouwer nog op de tweede plaats.

Heren Senioren NK sprint podium 2004 26


schoot. Bij de heren bewees Marco Grevel dat hij inderdaad veel sneller is geworden, maar zijn duurvermogen niet kwijt is geraakt. Hierdoor hield hij zijn tweede plaats voor Harry Hutten.

Junioren In het heren juniorenveld waren de verschillen vanaf het begin groot. Te groot om echt te spreken van een spannende strijd, maar goed de jongens hebben allen hun tijden verscherpt en dat biedt perspektief voor komende jaren. Tom Rikkerink werd ongeslagen Nederlands Junior Kampioen. En Jesca Brouwer werd voor het eerst Nederlands Kampioene bij de junior dames. We hopen dat er zich voor de editie 2005 nog meer jongeren van tussen 12 en 16 jaar melden voor dit kampioenschap. Het is harstikke leuk om mee te strijden en als je niets wint dan zeker een PR.

Nadat de sprint afstanden verreden waren werd er nog een criterium van een half uur en twee rondes verreden. Dit criterium telde niet mee voor het NK. Door de harde wind was het criterium best pittig. Ondanks de wind bleek er na helft van de afstand toch nog een kopgroep van drie man die niet echt voor elkaar onder deden. Harry Hutten lag lang aan kop en probeerde met korte tussensprints William van Geloof en Marco Grevel te lossen. Het was hierbij William van Geloof dit steeds tussen Harry en Marco de gaten dichtreed zodat Harry geen voordeel had van zijn inspanningen. Gaandeweg bleek Harry toch door al dat gesprint te veel energie te hebben vertonen. En een paar rondes voor het eind profiteerde William van Geloof hiervan door op een stuk wind mee weg te rijden van Harry en Marco. Deze twee konden deze versnelling niet volgen en al snel was er een groot gat geslagen. Uiteindelijk werd dit gat niet meer dichtgereden en had criterium van Breda voor het eerst een thuiswinnaar! Na binnenkomst van William volgde een spannende eindsprint tussen Harry en Marco. Harry wist hierbij te profiteren van zijn langere step-ervaring en won. Uiteindelijk werd de dag afgesloten met een gezellige en lekkere barbecue en de NK huldigingen waarna de gebeurtenissen van de afgelopen dag konden worden besproken.

Dames senioren NK sprint podium 2004 27

Deze dag kon slechts mogelijk gemaakt worden door de sponsors: Gebr. Van Dijk en tankstation van Geloof uit Made en de Wit Woningonderhoud uit Lage Zwaluwe.

Dank aan alle helpers van de diverse teams die de tijdwaarneming en de start hebben verzorgd. Zonder het geen NK ! Het omroepen werd dit keer gedaan door onze eigen pitreporter en insider Eric van der Meide uit Kampen. We zien u graag in 2005 bij het NK sprint. Of je nu recreatief of fanatiek aan het steppen bent. Train en doe mee. Tot ziens in 2005! Op de volgende pagina’s nog meer foto’s en de uitslagen van het NK.


Uitslag Nederlands Kampioenschap stepsprint - Breda 2004 500 meter 61,41 62,7 62,52 62,98 63,36 63,55 63,83 66,97 67,71 68,94 73,84 73,25 77,49 77,2 78,86

punten 12,28 12,54 12,50 12,60 12,67 12,71 12,77 13,39 13,54 13,79 14,77 14,65 15,50 15,44 15,77

1000 meter 124,05 124,36 125,5 125 126,75 128,61 130,52 132,56 131,31 139,32 137,46 145,78 150,62 160,67 157,08

punten 12,41 12,44 12,55 12,50 12,68 12,86 13,05 13,26 13,13 13,93 13,75 14,58 15,06 16,07 15,71

totaal punten 38,18 38,41 38,48 38,83 39,02 39,19 39,78 41,04 41,58 42,17 43,59 44,45 46,75 46,77 48,04

Dames Senioren Hermien Koers Jahry Hutten Thijza Brouwer Annegreet van Dieren Linda Grevel Marloes van Dijk

200 meter 27,14 29,77 29,39 31,75 34,67 39,79

punten 13,57 14,89 14,70 15,88 17,34 19,90

500 meter 66,2 73,22 72,35 76,15 79,52 92,78

punten 13,24 14,64 14,47 15,23 15,90 18,56

1000 meter 129,9 146,71 151,1 151 161,26 180,15

punten 12,99 14,67 15,11 15,10 16,13 18,02

totaal punten 39,80 44,20 44,28 46,21 49,37 56,47

Heren Junioren Tom Rikkerink Martijn Wigbers Wouter Wigbers Rick van Oorschot

200 meter 32,05 32,31 32,59 35,45

punten 16,03 16,16 16,30 17,73

500 meter 78,58 79,4 80,18 83,54

punten 15,72 15,88 16,04 16,71

1000 meter 158,88 160,65 161,75 163,56

punten 15,89 16,07 16,18 16,36

totaal punten 47,63 48,10 48,51 50,79

Dames Junioren Jesca Brouwer

200 meter 34,2

punten 17,10

500 meter 85,39

punten 17,08

1000 meter 172.25

punten 17.23

totaal punten 51,41

NK sprint podium - veteranen heren 2004

punten 13,50 13,44 13,43 13,74 13,68 13,62 13,96 14,39 14,91 14,45 15,08 15,23 16,19 15,26 16,56

NK sprint podium - junioren dames 2004

200 meter 26,99 26,87 26,85 27,47 27,35 27,24 27,92 28,77 29,82 28,9 30,16 30,45 32,38 30,52 33,12

NK sprint podium - junioren heren 2004

Heren Senioren Arnold Tuinman Marco Grevel Harry Hutten Roel van de Velde William van Geloof Peet de Graaf Pieter-Jan van Loo Paul Wigbers Martijn van Geloof Albin Rikkerink Eric de Groot Gerard van Oorschot Gerben Koridon Bert van de Meide Eric van de Meide

28


Hierboven William van Geloof, de winnaar van het criterium in Breda.

Stepcriterium van Breda 2004 Heren Senioren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

William van Geloof Harry Hutten Marco Grevel Paul Wigbers Roel van de Velde Eric de Groot Gerard van Oorschot Arnold Tuinman Martijn van Geloof Albin Rikkerink

29

11 12 13

Pieter-Jan van Loo Bert van de Meide Peet de Graaf (DNF)

Dames Senioren 1 2 3 4 5

Hermien Koers Annegreet van Dieren Jahry Hutten Natascha van Dijk Yolanda van Geloof

Heren Junioren 1 2 3 4

Tom Rikkerink Rick van Oorschot Wouter Wigbers Martijn Wigbers

Dames Junioren 1 2

Tanja van Oorschot Jesca Brouwer (DNF)


Eindstand

nafcup

De nationale stepcompetitie is gestreden. In het volgende magazine volgt een terugblik, maar hier al wel de complete einduitslag. De huldigingen vinden za. 20 november 2004 plaats (zie pagina 3). We feliciteren de NAF-cup winnaars van 2004! Martijn, Hermien, Tom, Jesca en Gerard! Iedereen die NAF-lid is heeft automatisch een licentie, dus pak die step en meld je volgend jaar in onze stepcompetitie. Deze competitie is voor iedereen bedoeld; jong en oud, snel en langzaam. NAF-cupraces 2004: A = Afsluitdijk (verreden) B = Hengelo afvalrace (verreden) C = Hengelo duurwedstrijd (verreden) D = Hoogeveen (verreden) E = 's Heer Arendskerke F = Benningbroek G = NK sprint (sprinttotaal is nafcup, het criterium is geen nafcup) H = NK Kamperzeedijk

De regels in de NAF-cup Er zijn in totaal 8 NAF-classificaties deze zomer te verdienen. Overal waar de melding nafcup bij staat geldt als onderdeel van ons klassement. Bij het uitsteppen van een wedstrijd ontvangt men altijd 2 punten (dus geen 10 punten meer zoals voorheen). Alle verkregen punten worden aan het eind van het seizoen bij elkaar opgeteld. Twee classificaties worden niet meegeteld. (De slechtste/niet gereden wedstrijden worden afgetrokken van het eindtotaal). De klassementen; senioren heren en dames, veteranen heren en dames, junioren heren en dames. Veteranen rijden mee in de seniorenklasse maar hebben uiteindelijk aan het eind van het seizoen een eigen bokaal voor de winnaar en winnares.

Stepslee eurocup De IKSA lanceert deze winter voor het eerst ook een eurocup in de stepslee sport. Een voorzichtige start dat wel met voor eerst 3 evenementen die meetellen. Zie www.iksaworld.com voor alle details en punten. Indien u geen Engels kunt lezen neem dan contact op met de stepslee commissie van de NAF. 30


Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Kalendercommissie

Public Relations

Autoped Magazine

Sponsoring

Gerrit-Jan Beldman NAF-cup en puntentelling | algemene leiding | adjunct wedstrijdleider | Jury in NAF-cup Tureluur 66 8281 EZ Genemuiden gerritjan@autoped.nl Tel. (038) 3855863 Thijza Brouwer Ledenadministratie | www.autoped.nl | digibrief Klaas Benninkstr. 19 8281 ZV Genemuiden thijza@autoped.nl Tel. (06) 53869770 / (038) 3856747 Mireille Boschma Financiële zaken De Gaarden 51 mireille@autoped.nl

Bankrekeningnr NAF 35.07.73.483 Rabobank Raalte 8101 ZB Raalte Tel. (06)-17866264 / (0572) 381985

Roy Oldemeule (voorzitter kalendercommissie) Coördinator wedstrijden- en tourkalender | Jury in NAF-cup Neptunisstraat 2B 7622 VV Borne roldemeule@home.nl Arnold Tuinman (voorzitter commissie PR) Public Relations | Coördinatie promotieactiviteiten | Ledenwerving Tichlerstraat 35 8271 VD IJsselmuiden arnold@autoped.nl Gerben Koridon (voorzitter redactie commissie) Eindredactie en aquistitie Autoped Magazine | voorzitter Stepslee commissie Hendrik van Viandenstraat 31 8266 DN Kampen gerben@autoped.nl Tel. 038-3318196 Zie secretaris (tijdelijk tot iemand is aangenomen als commissie voorzitter).

Functie is vacant

NAF-commissies: Kalender commissie Stepslee commissie Regelgeving commissie PR commissie Sponsoring commissie

Roy Olde Meule (voorzitter) Gerben Koridon (voorzitter) Vacant Arnold Tuinman (voorzitter) Vacant

Tel. (038) 3318196 | gerben@autoped.nl Tel. (06) 41616926 | arnold@autoped.nl

Ook actief in NAF? Meld je aan! Zie pagina 4 van dit magazine _____________________________________________________________________ Kopij voor het decembernummer van dit Autoped Magazine kan ingezonden worden tot 1 december 2004 naar de eindredactie (zie colofon) _____________________________________________________________________ Kopij voor de digibrief kan gemaild worden naar naf@autoped.nl _____________________________________________________________________ Helpers tijdens de fakkeltocht (vooraf aan de kerst) kunnen zich melden bij het NAF-secretariaat. _____________________________________________________________________ Helpers voor de Weissensee dagen in Oostenrijk kun zich melden bij de stepslee commissie tot 20 november 2004. Dus wees op tijd!

Colofon Het Autoped Magazine informeert haar lezers over vrijwel alles wat er op stepgebied gebeurt in Nederland, zoals wedstrijddata, aankondigingen van steporganisaties, wedstrijduitslagen, ervaringen van stepcollega’s, stepadressen, nieuwe ontwikkelingen, praktische steptips, etc.

Uitgave/verschijning: elk kwartaal. Abonnement: Ieder NAF-lid is automatisch abonnee en licentiehouder. U kunt lid worden van de NAF door u aan te melden bij de NAF-secretaris. Het NAF-lidmaatschap kost 16 Euro per jaar. Voor dit bedrag ontvangt u gratis dit magazine in de bus en u kunt o.m. meestrijden om de NAF-cup (dit is een landelijke step-competitie die verreden wordt over een aantal wedstrijden!). Schrijvers in dit nummer: Paul Wigbers Jahry Hutten Ger Dilven John Bosma Gijs (van Brabantsebont) Gerben Koridon Eindredactie: Gerben Koridon Hendrik v. Viandenstraat 31 8266 DN Kampen tel.: (038) 3318196 redactie@autoped.nl Aquisitie/advertenties: gerben@autoped.nl tel.: (038) 3318196 Vormgeving & opmaak: thijza.com tel. 06-53869770 Co-publicaties: www.autoped.nl NAF-digibrief NAF-infofolder

AutopedMagazine

organisatie


Benninkstraat

19

-

8281

ZV

Genemuiden

w w w . a u t o p e d . n l

that’s for sure the question!

...to kick or not to...

or not to be...

To be

Klaas

Nederlandse Autoped Federatie Pays Bas

Port paye

Port betaald

PTT Post

Profile for Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2004 #2  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2004 #2  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Advertisement