__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AutopedMagazine Kwartaaluitgave van de Nederlandse Autoped Federatie

MKZ nekt ook Stepinfodag

Nummer 2 - 2001


Een woordje van de redaktie

Inhoud Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2001, het jaar van de records!?

Van de redactie . . . . . . . . . . . . . . 2 NK-sprint / Contributie . . . . . . . . . 3

Hallo NAF-leden. Hier is hij dan, het 2e nummer van dit jaar!!

De Afsluitdijksteprace . . . . . . . . 4/5

We hebben het record van vorig jaar gebroken! Hoewel we pas

De Weissensee 2001. . . . . . . . . 6/7

in april zitten van 2001 zijn er al meerdere records gebroken

Grindsted Denemarken . . . . . . . . 8 Stepsleecommissie . . . . . . . . . . . . 8 Bestuurslid stelt zich voor . . . . . . . 9 De step in de sport. . . . . . . . . . . 10 Brede-Eindhoven . . . . . . . . . . . . 11 Kranteknipsels . . . . . . . . . . . . 12/13 Rudy door Vietnam . . . . . . . . . . 14

Hallo NAF-leden. Hier is hij dan, het 2e nummer van dit jaar!! We hebben het record van vorig jaar gebroken! Hoewel we pas in april zitten van 2001 zijn er al meerdere records gebroken

Nacht v. Hengelo / stepcross. . . . 15 De NCS - Peter Potter . . . . . 16/17 Ik step de pen door . . . . . . . . . . 17 Kort nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Nederland in beweging . . . . . . . 19 Stepkalender . . . . . . . . . . . . . 20/21 Alternatief stepteam . . . . . . . . . . 22 Adressen NAF bestuur . . . . . . . . 23 Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

MKZ in stepland Omdat er ook Mond- en klauwzeer is geconstateerd in Friesland, zijn de Elfmerensteptocht en de StepElfstedentocht afgelast! De Afsluitdijkrace gaat WEL DOOR 28 april 2001 __________________________

van rechts... Vanaf 1 mei hebben fietsers en bromfietser op gelijkwaardige kruisingen net als het overige verkeer voorrang van rechts!!! BIJHALVE DE STEP! Als stepper ben je voetganger volgens de wet. Zie pag. 18

Ik zie u al kijken, meerdere records?? Welke dan allemaal? Nou, het begon allemaal in Driebergen. Daar werd in het begin van het jaar een Lenstourtocht gereden. Voor mij de langste tocht die ik ooit gemaakt heb, dat is al 1 persoonlijk record. Toen is er een afvaardiging van de NAF afgereisd naar Oostenrijk‌‌ Ik ga u niet vertellen wat er allemaal is gebeurd, want dat kunt u verderop in het blad lezen. Vervolgens was er een stepslee-evenement in Alkmaar waar een diepte-record is gevestigd door het deelnemersveld, want er zijn 0 deelnemers aan de start verschenen. Alleen 4 officials waren aanwezig. Dit record zal voorlopig wel blijven staan. Ongetwijfeld zullen er nog meer records zijn gesneuveld, maar die zijn (nog) niet bekend bij de redactie. Terwijl ik bezig was met het produceren van dit blad, kreeg ik een voorgevoel. Mijn gevoel zegt me dat er dit jaar veel records scherper worden gezet. Ook zullen er compleet nieuwe records worden neergezet. Neem bijvoorbeeld de monstertocht waar Rudy van Bork op dit moment mee bezig is; 2000 kilometer door Vietnam!! Dat is een geweldige prestatie. Namens het NAF-bestuur wens ik Rudy een goede reis toe. Ook zou de snelste tijd op de Afsluitdijk scherper gezet kunnen worden, hoewel dat een zeer

zware opgave is. Ik weet niet wat de recordtijden zijn van "De nacht van Hengelo" maar ook die kan vast wel wat verbeterd worden. En zo kan ik nog wel een paar evenementen opnoemen waar (nieuwe) recordtijden heel goed mogelijk zijn. Niet alleen Wereld- en Nederlandsrecords zijn belangrijk, ook je eigen persoonlijke records tellen mee. Als je jezelf verbetert, in welk opzicht dan ook, dan heb je het goed gedaan. Wat ook je doelen zijn, als je die behaalt kun je trots zijn op jezelf. Ook het bestuur van de NAF heeft zichzelf een aantal doelstellingen opgelegd voor 2001. Een paar voorbeelden hiervan zijn: Autoped Magazine 4 keer per jaar laten verschijnen en het liefst op tijd, Automatische betaling van de contributie en een goede evenementen-kalender opstellen. Als we aan het eind van het jaar weer een ledenvergadering hebben, hoop ik dat we kunnen terugblikken op een succesvol seizoen. Het zou mooi zijn als we op de ledenvergadering kunnen zeggen dat we al onze doelstellingen hebben bereikt, De redactie van het Autoped Magazine richt zich op het absolute record: 4 magazines dit jaar. We liggen wat achter op schema, maar de race is nog niet afgelopen, Het doel is nog steeds haalbaar en de redactie gaat er voor! Nieuwe en meer redacteuren voor dit magazine zijn altijd welkom. Ook de vele nieuwe leden verzoeken we eens wat in te zenden. De redactie 2


Kampen is er weer klaar voor!

NK SPRINT 14 juli Kampen

Als kersverse penningmeester van de NAF heb ik gekeken naar de financiële gang van zaken over 2000. Ik ontdekte dat enkele NAF-leden nog niet hun contributie van toen (ƒ25,-) over hebben gemaakt.

Programma za. 14 juli 2000 09.30 uur opening inschrijftafel KWC hoeve Kampen 10.30 uur - 200 meter stepsprint 11.30 uur - 500 meter stepsprint 12.30 uur - lunch/rustpauze 13.00 uur - Mini stepraces 14.00 uur - 1000 meter stepsprint 15.00 uur - Kamper stepcriterium 30 minuten en 2 ronden Ook voor dit onderdeel geldt: senioren en junioren klasse (12 tot 15 jaar). 16.00 uur - huldigingenen in of op het terras van de KWC hoeve.

NIEUW! De totaalklassering van de dag telt mee als een wedstrijd in de NAFcup! (de landelijke stepcompetitie van de Nederlandse Autoped Federatie). De landelijke sprint titel wordt vastgesteld uit het eindklassering van alle 3 gestepte sprintafstanden. De rijder of rijdster die het beste puntentotaal heeft is Nationaal Sprint Kampioen 2001 - een memorabele titel...

Inschrijven Het Inschrijfbedrag omvat deelname aan alle onderdelen: (200 - 500 - 1000 meter en het stepcriterium) Voor senioren vanaf 16 jaar en ouder: Bij voorinschrijving: fl. 10,- p.p. Voor niet NAF-leden*: fl. 15,- p.p. Bij na-inschrijving na 5 juli aan meldtafel fl. 25,- p.p. Junioren t/m 15 jaar: Bij voorinschrijving: gratis deelname Bij na-inschrijving na 5 juli aan meldtafel fl. 25,- p.p. Schrijf je nu online in op www.autoped.nl/nk-sprint of middels onderstaand formulier! en maak het inschrijfgeld over! o.v.v. "NK-Sprint" + uw naam, adres op bankrekeningnr. 50.32.09.171 ABN AMRO t.n.v. SWO (Stepvereniging West Overijssel) Voorinschrijving is alleen geldig als de betaling voor 5 juli 2001 binnen is.

Voornaam: ............................................Achternaam: .................................... Geslacht man/vrouw.............................Geboortedatum: .............................. E-mail:...................................................Tel: .................................................. Adres: ............................................................................................................ Ik neem deel aan 200 - 500 - 1000 meter stepcriterium 30 minuten en 2 ronden het ministeponderdeel (gratis deelname) Insturen naar: Kl. Benninkstraat 19, 8281 ZV Genemuiden stepteam@kamperzeedijk.nl / 06-53869770

3

Contributie

Vriendelijk vraag ik u, die dit betreft, alsnog deze ƒ25,- apart over te maken onder vermelding van uw naam / contributie 2000. t.n.v. Ned.Autoped Federatie bankrek. nr. 35.07.73.483 Enschede / H. Gooiker Bij voorbaat hartelijk dank namens het bestuur van uw vereniging, Herman Gooiker. Spolminkweg 9A 7524 DM Enschede Tel. (053) 4330029 herman@autoped.nl ___________________________ Zoals in het vorige magazine vermeld is de contributie van 2001 fl. 35,- per jaar. Het lidmaatschap biedt u veel voordelen; zo hebben alleen NAF-leden het recht mee te strijden om de nationale NAFcup. NAF-leden ontvangen korting bij inschrijving bij een aantal stepevenementen op de kalender. Als lid ontvangt u gratis het Autoped Magazine! Beschikt u over een e-mailadres, dan verschijnt ook de digitale NAF nieuwsbrief automatisch in uw mailbox. Daarnaast heeft de NAF voor al haar leden een gezamelijk ongevallen verzekering afgesloten (waar we gelukkig nog nooit gebruik van hebben hoeven maken). De NAF organiseert en coördineert - de brug tussen de Nederlandse stepteams/clubs, individuele steppers en stepevent-organisaties.


de Afsluitdijkrace zaterdag 28 april 2001 w w w. a u t o p e d . n l / a f s l u i t d i j k r a c e De Afsluitdijkrace, de 19e alweer, op naar de 20e. Een tijdrit over een bijna lineaalrechte weg. Een superrace. Alleen op je stepje in een langgerekt lint van steppers op 31 km aan dijk en dan denk je dat je er bent...

De Afsluitdijkrit is enig in zijn soort, een rit over bijna 31 km dijk. Inclusief uitloop is de parcourslengte 38 km. De Afsluit-dijk, een soort liggende Mount Everest, ziet er onschuldig uit, gaat maar één kant op: Noordoost en moet bedwongen worden. Meestal is er ook maar één wind-richting: tegen…. Gelukkig is statistisch de kans op rugwind het grootst. Wie weet welke recordtijden er nu gemaakt zullen worden. Juniorencup Iedereen is welkom, ook niet NAFleden, maar alleen voor NAF-leden telt de kwalificatie mee voor de NAFcup. De wielmaat is vrij en dit jaar is er een speciale juniorendcup. De deelnemers starten met tussenpozen van een minuut. De minimale onderlinge afstand van 10 meter,

mag alleen voor korte tijd worden verkleind tijdens inhalen, stayeren is niet toegestaan! De Race De raceroute met een lengte van 38 km, start op de Stevinsluizen, net buiten Den Oever, op 50 meter afstand van het standbeeld van Ir. Lely en eindigt bij De Zee-hoeve een paar kilometer beneden Harlingen. Start om 13:00 uur. De deelnemers starten met tussenpozen van een minuut. Om de finish niet teveel te laten uitlopen wordt er gestart in omgekeerde rangorde van het NAFeindklassement 2000. Bij snelle internationale rijders wordt geke-ken naar de stand in de Eurocup van vorig jaar. Ongeklasseerde rijders starten in principe voor de geklasseerde rijders. Startvolgorde Junioren dames, junioren heren, senioren dames en senioren heren. Hoe meer deelnemers, hoe langer het lint van steppers. Omdat het een tijdrit betreft, is beïnvloeding van het tempo niet toegestaan. Begeleiders (alleen per fiets) mogen de deelnemers alleen volgen, dus fietsen voor of naast een deelnemer is niet toe-gestaan. De minimale onderlinge afstand van 10 meter en het verbod op stayeren werd al genoemd. Kortom, deelnemers die uit de wind worden gehouden, of die de regels niet in acht nemen worden

gediskwalificeerd. Het parcours bevindt zich op of naast het dijklichaam en is bijna volledig geasfalteerd. Er komen een aantal dijkklimmetjes en een brug in voor. De brug kan helaas geopend zijn, maar de verloren tijd zal door de organisatie in de eindtijd worden verrekend. Afzien De race is met z'n 38 km lengte een ideale gelegenheid om begin-ners inzicht in eigen kunnen te verschaffen. Het woordje "afzien" is misschien wel op de Afsluitdijk uitgevonden. Bereid je voor, ook op het weer, want ook al verwach-ten we het ideale stepweer: de Afsluitdijkrace kent een rijke weerhistorie. Kijk eens op www.autoped.nl naar de race results van de laatste jaren, er is geen race met zoveel wisselende resultaten. De finish is bij camping "De Zeehoeve", alwaar ook de huldiging van de winnaars zal plaatsvinden. Daarna de "apres-step", na de race, de winter en het begonnen seizoen alle belevenissen en plannen door te 4


De stepinfodag en Wiedentocht ook dupe van MKZ

nemen. En voor de nieuwe deelnemers (alleen de NAF-leden) natuurlijk de ideale gelegenheid plannen te maken voor deelname aan de volgende NAF-cup races. De punten die je vandaag hebt gehaald kunnen een leuke start zijn! De regels Er wordt gereden volgens het NAFregelement, welke bij de start ter inzage ligt. Daarnaast gelden de bovengenoemde extra "tijdrit"-regels. Deelname Deelnameprijzen bij vooraanmelding - NAF leden: f 9.- Niet-Naf leden: f 12.50 - Junioren t/m 15 jaar: gratis Vooraanmelden telefonisch 06-5386 977 (teven sms) of per mail naf@autoped.nl Het inschrijfgeld kan worden voldaan op de wedstrijddag aan de meldtafel/start op de parkeerplaats aan de Oostzijde Rijkswaterstaatgebouw aan de dijk, parkeerplaats Werkhaven. Vooraf aanmelden is echter wel belangrijk want meldt je 5

je pas op de 27 april aan dan is het wedstrijdgeld voor alle categorieĂŤn is dan F 17.50 per deelnemer (senioren en junioren). Camping "De Zeehoeve" Verleng de wedstrijdsfeer nog een nacht op de camping, of wie weet hoe Harlingen met koninginnedag is.... De Zeehoeve, Westerzeedijk 45, 8862PK Harlingen. Je kunt een trekhut met eigen kookgelegenheid reserveren (slaapzak meenemen), Er is pensiongelegenheid en kampeerfaciliteiten.

Er was grote verwarring eind maart. Wel of niet - ging eerst de Stepdag 31 maart wel door, daarna weer niet. Toen Alleen het stepinfodeel - kortom het MKZ brengt chaos ook in stepland. Op advies van de gemeente Zwartewaterland werd de stepWiedentocht afgelast. Het stepinfodeel in de ochtend had doorgang, echter kon op weinig opkomst rekenen.

Aan het eind van de ochtend werd er afgebroken en gingen de afwezigen gezellig een opwarmertje halen bij een cafe aan de haven van het Zwartewaterstadje Genemuiden waar nog even nagebabbeld werd. Conclusie de stepdag is een prachtig iniatief maar hoort eigenlijk thuis in een van de grote steden om veel meer mensen te informeren. En dat is dan ook het plan voor volgend jaar. Amsterdam, Utrecht of Rotterdam here we come. Niettemin dankt de organisatie SWO alle helpers en bezoekers voor hun komst en inzet.


Kicken in de Oostenrijkse sneeuw

Eind januari reisde een groepje ijssteppers naar Oostenrijk. In hun bagage zit naast de warme kleren en andere warmhoudertjes (Apfelsauer, Beerenburger enz.) de stepslee ingepakt. De Kicksled, zoals hij internationaal wordt genoemd, is een schitterend vervoermiddel. Niet alleen vervoermiddel, het kan nog snel gaan ook! Dat bleek wederom tijdens deze international Kicksled Days. De geringe opkomst en het feit dat er weinig ijs was weerhield de freaks er niet van om supertijden neer te zetten tijdens de wedstrijden. Zo stepte de Fin Hannu Vierikko een nieuw wereldrecord op de 10 km (21:18:01). Eric v.d. Meide doet verslag

Zaterdagavond - We gaan op pad voor een weekje Weissensee in Oostenrijk. "We" dat zijn Peterina, André, Gerben en ik (vier steppers van Stepteam Selles-Kamperzeedijk). Na een nachtje rijden komen we zondagochtend aan. Eerst naar het ijs dan naar het gasthaus. Tot onze schrik komen we op het ijs drie duikers compleet in uitrusting tegen. Een rare gewaarwording. Desondanks pakken Gerben en ik direct onze tas uit en meteen op de stepslee naar het ijs toe. Verkeerde runners (voor de sneeuw) zorgen ervoor dat we in pirouettes draaiend over het ijs gaan. Dit veroorzaakte direct al enig blessureleed bij Gerben. Eenmaal terug gaan we met ons viertjes 's avonds de disco in waar ook de marathonploeg van Slager zit!

Sneeuw, ijs en feesten! Maandag - Vanuit het huisje direct de sneeuw in, de bergen verkennen. Mooie afdalingen met een harde valpartij van mij. Gelukkig mankeer ik niks. Sturen blijkt toch lastig te zijn op een stepslee. Dinsdag - We worden wakker met alleen maar sneeuw om ons heen. Waar je ook keek, alles is wit. Vandaag besluiten om weer de bergen in te gaan. Deze tocht blijkt zwaar, want je zakt goed weg in de sneeuw. Onderweg kan ik Peterina goed bijhouden wat niet vaak voorkomt (normaal houdt ik geen Nederlands kampioenen bij). In totaal honderd meter hoogte-

Het gasthaus 2001 - 40,- per nacht met ontbijt (een weekje lang...)

verschil vanaf het startpunt. Het begint zowaar op hoogtetraining te lijken. Peterina is de klos, dit keer gaat zij onderuit. Een komische aanblik: Peterina links van de weg en haar stepslee rechts. Tja dat bochtenwerk blijft lastig. Gelukkig kunnen Gerben en ik haar nog net ontwijken. We zoeven tussen Peterina en haar stepslee door André achterna. Ons rustpunt is vandaag (zoals elke dag) de feesttent waar we of spaghetti, lasagne of pizza eten. De terugweg is pittig, doordat het maar blijft sneeuwen en de stepslee zich meer als onderzeeër gedraagd dan een glijdende slee op het ijs. Woensdag - De lucht is blauw en het ijs goed, dus de ijsrunners gaan onder. Voordat we het ijs opgaan eerst even boodschappen doen en daar komen we Marianne Smit tegen (uit de Nefit ploeg), waar we een babbeltje mee maken. Ze was niet onbekend met de stepsport, want ze wist als Noord-West-Overijsselse zowaar te vertellen (met haar charmante accent) dat er aan de Kamperzeedijk werd gestept. Daarna op naar het ijs. André is er als eerste vandoor, dan Gerben en ik en 6


Ville en Hannu de twee Finnen losgeslogen in de feesttent en Gerben rechts richting feesttent? Peterina achter ons aan, maar die komen al snel de NL stepsprintkampioene op de step Tiny Hol tegen. Ook Tiny en Rien zijn naar Oostenrijk gereisd met de stepslee. 's Avonds worden we gebeld door de Finnen. We spreken met ze af voor die avond (Hannu en Ville). Die gekke Finnen kunnen ook niets normaal doen. Zelfs tijdens de wandeling van hotel naar restaurant moet er nog een sprintje getrokken worden, met de stepslee op de nek. Die stepslee gaat dus echt overal waar die Finnen ook gaan. Donderdag - de dag waarop het gaat gebeuren. Gerben en ik gaan met onze stepslee naar het ijs en André en Peterina volgen met de auto. Bij de feesttent komen we onze Finse gasten tegen en maken plannen voor de 10km stepsleerit. Wie gaat er klokken en wie gaat er rijden. Hannu en Ville meten het parcours. De tijden worden bijgehouden door Peterina en André en ik ben headofficial. Gerben gaat als enige het Finse geweld tegenwerken op de 10km. Het is al eind van de middag als we gaan starten vanwege de schaatsonderdelen. Het is koud, want de zon is al achter de bergen. De Finnen en Gerben staan klaar… Three, two, one, go! En daar gaan ze. Hannu komt als eerste terug over de finish met een nieuw wereldrecord, vlak voor Ville. Het is nog even 7

wachten, maar dan komt Gerben binnen en heeft het eerste Nederlandse stepsleerecord op de 10km neergezet . Dolblij als hij is valt hij vermoeid in mijn armen. Dit record zal nog wel een tijdje in de boeken blijven staan!? Wie gaat het verbeteren? Of zet Gerben volgend jaar zijn tijd scherper?

Even testen op het Veluwemeer voor vertrek naar Oostenrijk...

Uiteraard wordt dit die avond gevierd in de feesttent waar ik Hannu een oorkonde overhandig voor zijn wereldrecord. Hij is erg te spreken over Gerben dat die een Nederlands record heeft neergezet. "Dutch record, I am so proud of you" klinkt die avond regelmatig uit de mond van Hannu. Het goedkope bier mist zijn uitwerking blijkbaar niet. Op de tafel wordt er voor omstanders nog een demonstratie stepsleeën gegeven door de jongens uit Finland.

Vrijdag - De laatste en langste afstand wordt op vrijdag verreden, de marathon. Weer moeten we op de finale wachten van het schaatsen (die door Erik Hulzebosch wordt gewonnen en bij de dames door Gretha Smit) voordat we het ijs mogen gebruiken. Dit jaar valt de coördinatie van het stepsleëen vrij moeilijk vanwege gebrek aan ijs. Normaal hebben we als stepsleëers meer ruimte en mogelijkheden binnen de grote schaatsweek. Maar door het zachte weer is dit jaar alleen het kleine meer bevroren waardoor alle evenementen op een klein meer zich afspelen en ijs dus erg schaars is. Samen met de 2 Finnen meet ik waar de start en finish komt. Dit keer komen er geen Nederlanders aan de start. Wel drie priksleeërs uit Nederland aan de start!! voor 16km. De stepsleëers doen de marathon (42 km). Onder zeer koude omstandigheden (het water in de bidon van Ville had al ijsvorming) wordt er gereden. Zowel voor de steppers als de jury en het publiek is het bar koud. Toch wordt er best snel gestept en het wordt weer een close eindsprint wat in het voordeel van Hannu eindigt. Snel duiken we de tent in om te ontdooien. De laatste avond wederom allende disco in. We komen die avond veel bekende schaatsers en


schaatsters tegen. Helaas is Marjanne Smit ziek (hoorde ik van haar zus Jenita), zodat mijn stepdag met haar op zaterdag niet door kan gaan. (Eric ziet in Marianne een toekomstige Step-topper en heeft zich opgeworpen als persoonlijke coach. red.) Zaterdag vertrekken we op tijd richting richting Nederland. Om 10 uur rijden en komen bakken vol met sneeuw tegen. Zondag om 03.00 uur in de ochtend ben ik pas thuis. Sta weer in

de sneeuw. Op zondagmiddag ga ik met mijn ouders door het park in Kampen steppen op mijn stepslee. Sneeuw in Nederland dat komt niet vaak voor. Volgend jaar hoop ik er weer bij te zijn op de Weissensee. Eric van der Meide

Grindsted Denemarken 10 Eurocupfreaks bereiden zich voor de Eurocup openingswedstrijd Leden die e-mail hebben en dat bij het secretariaat hebben gemeld ontvingen een maand terug een digitale infobrief over het stepweekend in Denemarken. Niet iedereen heeft e-mail en we geven dus ook in het magazine even een kleine update. Inmiddels hebben zich maar liefst 10 NAF-collega’s ingeschreven voor dit Noorse avontuur dus en we verwachten dus een gezellige boel daar in Grindsted met al die Nederlanders. De Naffers die ons land gaan vertegenwoordigen in Denemarken zijn: Eric vd Meide, Andre Visscher, Hermien Koers, Peterina vd Molen, Ilse vd Veen, Vincent Gooiker, Arend van der Velde, Tiny Hol, Thijza

Brouwer en onze hoofdredacteur Gerben Koridon is er bij om mee te doen (en verslag te maken). Daarnaast is Jolanda Stelma aangesteld als hoofdcoach van het NL team, gesteund door onze fysioterapeut Rien en dan nog de familie van der Velde als materiaal mensen. Een perfekte en gezellige club dus daar 5 mei in Denemarken. De Eurocup steprace is 50 km lang en start za. 5 mei om 10.30 uur in het centrum van Grindsted tijdens de Star Cycle tour. Een groot evenement, (8e editie) met fietswedstrijden over 123 en 234 km. Maar nu voor het eerst dus ook een Eurocup steprace! De Denen zijn superenthousiast! Naast de 50 is er ook een 30 km steprace, maar die laatste telt niet mee voor Eurocup. Er zijn veel activiteiten en faciliteiten, zo is evoor de steppers die vrij. 4 mei reeds arriveren in Grindsted een Openair Concert met bekende bands. We wensen de steppers veel succes tijdens het Deense weekend. Meer info: www.iksaworld.com/ grinsted/grindsted-nl.html

Terugblik Weissensee door de stepsleecommissie Ondanks de lage opkomst kunnen we de Weissensee dagen toch als een succes beschouwen. Het feit dat er een wereldrecord en een Nederlands record is gereden is de moeite van het organiseren waard. De Weissensee is echt een toplocatie: Mooi ijs, goede temperaturen, bereidwillige organisatie en een fantastische sfeer. Helaas was er dit jaar zeer weinig ijs en mede daardoor kon de Stichting Winter-Marathon ons niet volledig ten dienste zijn, maar het schijnt dat deze situatie slechts 1 keer eerder is voorge-komen. Dit evenement is echt de moeite van het bezoeken waard. Al is het alleen maar om die step-sleeĂŤrs tussen die honderden schaatsers te zien rijden. Als we volgend jaar voldoende deelnemers hebben, worden er wedstrijden op de volgende afstanden gereden: 200m, 1km, 10km en de marathon. Tevens zullen er tourtochten over de langlaufpaden worden georganiseerd. Het is niet te beschrijven hoe het is om over een bospaadje te steppen terwijl het sneeuwt. Heuveltje op is loeizwaar, maar dat vergeet je al snel als je een flauwe helling omlaag tegenkomt en dan bijna geluidloos tussen de bomen zoeft. Ik wil jullie dan ook allemaal uitnodigen om volgend jaar deel te nemen aan the International Kicksled Days 2002! We zullen u tijdig hierover berichten in het Magazine. Tevens willen we als "opwarmertje" komende winterseizoen samen met een priksleevereniging 1 keer in de week een ijsbaan afhuren zodat er vaste trainingen zijn. Ook hierover zullen we u informeren, dus houd het Autoped Magazine en de web-site in de gaten!!!!! De stepslee commissie

8


Een nieuw bestuurslid stelt zich voor... In het vorige nummer vond u het notulenverslag van de ledenvergadering van afgelopen november. Op die vergadering zijn een aantal nieuwe mensen benoemd in het bestuur. De komende nummers zal ieder nieuw bestuurslid zich voorstellen en zijn functie toelichten. Herman Gooiker bijt het spits af. Hallo stepfans. Voor de nieuwe leden van de NAF wil Ik me even voorstellen. Herman Gooiker is mijn naam, ik woon in Lonneker, gemeente Enschede, geboren in 1947 en nu ongeveer 5 jaar actief stepper. Als bestuurslid van de NAF heb ik de taak van penningmeester overgenomen van mijn zoon Vincent. Vanaf deze plek hartelijk dank voor al je bestuurlijke inzet voor de NAF. Met de start van 2001 wordt er binnen het

bestuur van onze vereniging begonnen om aandacht te schenken aan jullie, leden en aspirant leden. Dit doen we middels het Autoped Magazine maar ook door het informeren en beantwoorden van vragen via www.autoped.nl en andere media. Daarnaast organiseert en coördineert het NAF-bestuur, ondersteund door vrijwilligers en commissies stepwedstrijden/ -tochten en evenementen waar het steppen in de belangstelling staat. We zoeken een sponsor voor een donatie om een waardig tijdmetingsysteem aan te kunnen schaffen, ongeveer ƒ1250,-. Zo’n systeem stelt ons in staat accuraat officiële records te meten. Records kunnen dan een waarde krijgen, zowel bij het steppen op straat als wel op het ijs! Het zogeheten stepsleeën wat nog erg onbekend is in Nederland. Al met al de NAF de spreekbuis voor

steppend Nederland! Op de jaarvergadering van 2000 is door leden en bestuur besloten de contributie te verhogen van ƒ25,- naar ƒ35,- per jaar per lid. Daarvoor ontvangt u o.a. 4 magazines en we betalen aan de N.C.S. (Nederlandse Culturele Sportbond) een contributie voor het verkrijgen van ondersteuning en begeleiding. Ook zijn er uiteraard o.a. kosten i.v.m. evenementen en administratieve zaken. We geloven dat we enorm veel kunnen doen met zo'n klein contributie bedrag, vergeleken met elke andere vereniging. Het is voor mij een uitdaging om rond te komen met het verenigingsgeld. Is het voor u ook een uitdaging om u aan te melden als lid van de NAF? Ik hoop voor velen, zegt het voort! Tenslotte, samen sterk in stepwerk. Met vriendelijke groet, Herman.

(Advertentie)

NORTHWAVE FILA

De grootste step-importeur van Nederland...

NISHIKI JUKO SIDEWALKER LEGGERO FUNTRAILER FUNWALKER

- Sidewalker City Cruiser Micro Willy Bandit Zorro

- Pakka - Skateroller - Jim-Bob Van Rossum Trading BV Rooysestraat 30A 6621 AN Dreumel 9

Tel. (0487) 57 28 69 Fax (0487) 57 32 65 www.rossumtrading.nl


Een prachtig informatief artikel vanuit Twente

De step voor sporters. Dat de step, zoals wij hem allemaal kennen een leuk en nuttig stuk speelgoed is voor kinderen zal niemand vreemd in de oren klinken. De step kan echter veel meer zijn dan een aardig tijdverdrijf voor de kids. Topsporters uit verschillende disciplines hebben de step ontdekt als een apparaat waarmee op een bijzonder leuke en effectieve manier aanvullend getraind kan worden. Daarnaast hebben sporters, trainers en andere bewegingsdeskundigen ontdekt dat het met de step uitstekend revalideren is na slepende blessures. De ogenschijnlijk eenvoudige techniek waarmee de step wordt voort bewogen is het geheim van de step. Die techniek bestaat kort samegevat in het iets doorbuigen van het been dat op de plank staat, gevolgd door een felle trap naar beneden gericht met het andere been om zo een voortstuwing te bewerkstelligen. Daarna strekt het standbeen zich en maakt zich op voor de volgende actie, waarbij het afzettende been voor een krachtige afzet hoog opgetild wordt.

geringere tijdsinvestering. De gemiddelde wielrenner of toerfietser haalt voor een uurtje fietsen zijn wielerkleding niet eens uit de kast, een uur steptraining is dan echter wel zinvol. Met name fietsers die het meer van souplesse dan van kracht moeten hebben, doen zo als vanzelf wat krachttraining op. Als bijkomend voordeel worden de rug- en buikspieren dan eens actief in plaats van statisch belast. Zeker mountainbikers weten dat wel op waarde te schatten.

Veilliger.. Weinig sporten combineren zo simpel het actief belasten van grote spiergroepen met een training van het hele aërobe gebeuren. Daarnaast is het steppen een zg. low-impact sport, hetgeen wil zeggen dat banden en pezen minimaal belast worden. Bijkomend voordeel van het steppen is dat het in de buitenlucht kan. In tegenstelling tot het skeeleren is de stepper minder afhankelijk van de ondergrond waarop gereden wordt en is het aanmerkelijk veiliger.

Low-impact sport Hardlopers belasten iedere keer dat ze neerkomen hun gestel ongeveer drie maal zo zwaar als tijdens een normale wandeling. Dat maakt dat de sport in zekere mate blessuregevoelig is. Gevolg is dat er grenzen zijn aan de mate waarin het lichaam belast kan worden en dat er dan ook met beleid getraind moet worden. Steppen geeft een vergelijkbare inspanning als hardlopen, maar kan omdat het een low-impact sport is veel langer volgehouden worden. Veel Amerikaanse lopers trainen met de step. Zij geven aan dat de stepbeweging hun explosiviteit verbeterd en daarnaast ook een positieve invloed heeft op de loopbeweging op zich.

Als duursport heeft steppen de meeste raakvlakken met hardlopen en fietsen. Ook roeiers en langlaufers hebben echter het steppen ontdekt als een effectieve aanvulling op de training. Voor fietsers is een aanvullende training op de step om verschillende redenen zinvol. Ten eerste vergt een steptraining een

Wanneer na het lopen van bijv. een marathon het gestel dermate belast is, dat de eerste dagen de loop-

Arend vd Velde’s victoryfoto ‘s Heer Arendskerke, Zeeland 2000 training bepaald niet soepel verloopt, pakken veel lopers de step. Met name hardlopers die veel bergop lopen en trainen hebben baat bij steptraining. Het bespaart ze naar eigen zeggen veel blessures in de afdaling, die erg belastend voor de knieën is. Waarschijnlijk speelt ook wel mee dat afdalen op de step een stuk leuker is. Een derde groep duursporters die de step ontdekt hebben zijn de roeiers. Het standbeen wordt weliswaar niet zo diep gebogen als bij de roeibeweging, maar het is wel dezelfde beweging. Omdat een stepper deze beweging met een been uitvoert, kan een wat zwakker been eenvoudig wat extra belast worden. Voor roeiers geldt natuurlijk ook dat ze vanwege wind of kou niet altijd op het water terecht kunnen. Dan is het toch leuk als een acht met stuurman in formatie achter elkaar kunnen steppen. Doet die stuurman ook eens wat. Voor bij vooral hardlopers vaak voorkomende blessures als problemen met de hamstrings of met de Achillespees schijnt de step een volwaardig en vooral ook leuker alternatief te zijn voor aquajoggen. O.a. Patrick van Balkom heeft de step een plek gegeven in zijn revalidatie programma. Waar dat toe kan leiden hebben we onlangs bij de WK-indoor kunnen aanschouwen.

10


Stepsport Voor een aantal sporters in het land is het steppen meer dan een sport voor erbij, zij richten hun sportieve leven naar de stepsport in. Het trainings-programma wordt gestuurd door op de stepkalender voorkomende evenementen. Hierin is voor elk wat wils. Er zijn verschillende soorten wedstrijden, recreatieve toertochten en daarnaast toertochten met een sterk sportief karakter, waarbij de Elfstedentocht en de Ronde om het IJsselmeer met een afstand van boven de 220 km de meest aansprekende zijn. Stepmerken Er zijn enkele steps geschikt voor bovengenoemde activiteiten. Ten eerste de Kickbike, een Fins model. Het is de eerste echte raceen fitness step en nog steeds de step

waaraan alle andere modellen worden afgemeten. Hij is snel, stabiel, redelijk geprijsd en staat op de meeste podia na afloop van de wedstrijd bovenaan. De Spurters van Flexistep uit Hengelo scoren door hun fraaie afwerking en veelzijdigheid. Er zijn twee modellen die voldoen aan de eisen van de serieuze sporter. Het kleine model (de S1010) is licht, compact en bovendien stevig genoeg voor stuntwerk op de halfpipe. Het grote roestvast stalen model (de S2000) is deelbaar en kan het in moeilijk terrein een mountainbiker nog knap lastig maken. De steps van de gebroeders Hilberink uit Losser vallen met hun 20" wielen tussen een grote en kleine step in. Ook deze steps zijn geschikt voor het

snellere werk. De overige in de handel verkrijgbare modellen zijn meestal wel geschikt voor toergebruik, maar voor de sterk prestatief ingestelde sporter komen ze minder in aanmerking. Dat geldt niet voor sommige eigenbouw steps, die een origineel ontwerp paren aan een uitstekend rendement en dan ook op het hoogste nivo mee kunnen. Tot slot, er is op het worldwide web veel informatie over het steppen en step gerelateerde sporten als het stepsleeën. Een goed vertrekpunt op het web is de site www.autoped.nl Arend van der Velde. (Voorzitter PR Verhuur Step Klup) Artikel 'Step Nieuws' april 2001, het clubblad van PR Verhuur Step Klup.

20e stepestafette Breda - Eindhoven Zondag 13 mei 2001: de Eindhovense studentenvereniging Demos organiseert dan haar traditionele studenten stepestafette race van Breda naar Eindhoven, iedereen kan meedoen, ook niet-studenten uiteraard.

De start, Havermarkt centrum Breda Zoals elk jaar, is er dit jaar weer een organisatie met enthousiaste mensen, die hier een geweldig spektakel van gaat maken. Verder gaan we er natuurlijk voor zorgen dat alles tot in de puntjes georganiseerd wordt, van de aanmelding tot prijsuitreiking. Voor de mensen die nog nooit hebben meegedaan: de estafette bestaat uit 10 etappes van elk ongeveer 10 km. Er kan worden deel genomen door een team of solisten. Een solist stept dus 100 km in zijn eentje! Een team be-staat uit 11

maximaal 6 personen, waarvan het liefst één dame. Twee van de etappes zijn name-lijk dames etappes. Er is een klassement voor teams en een voor solisten. Wielmaat vrij !! Voor alle duidelijkheid: de wielmaat van je step maakt niet uit. Dus grote of kleine wielen: iedereen mag meedoen. De vouwsteppen, die met zeer kleine wieltje en op dit moment zeer populair zijn, worden niet aanbevolen. Dus beste stepvrienden: meld je aan,

en help zo mee om van deze dag een enorme happening te maken. Want ook bij ons geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En voor iedereen die de finish bereikt is er gratis bier en een leuk aandenken! Interesse gewekt? Bel ons dan voor meer informatie of aanmeldingsformulier. Telefoon 040-2440969 en vraag naar iemand van de SEC. Meer informatie vindt u op onze internet pagina: http://www.stepestafette.demos.nl


Knip


psel


Dat de leden van stepteam LENS niet vies zijn van een paar extra kilometers is algemeen bekend. Diverse leden van die club hebben al lange tourtochten op hun naam staan, waarbij afstanden werden overbrugd, waar menig stepper ontzag voor heeft. Rudy van Bork gaat een stapje verder. Zijn volgende uitdaging: 2000 kilometer steppen door Vietnam !!! Deze tocht zal in het teken staan van een goed doel. Er is geen krant in Nederland te vinden die geen aandacht heeft besteed aan deze man. Wat beweegt een mens om zo'n uitdaging aan te gaan?? Rudy zal het hieronder zelf vertellen.

Rudy op de step voor MCNV doorVietnam Menigeen klaagt steen en been over de gezondheidszorg in Nederland. Ondertussen hebben we wel de beschikking over zeer uitgebreide en goede medische zorg, één van de beste ter wereld. In Vietnam ligt dat anders. Daar heeft men nog altijd extra steun nodig voor een verbetering van de gezondheidszorg. Omdat het MCNV duurzame hulp verleent op dit gebied wil ik graag iets extra doen voor dit goede doel. Even voorstellen Mijn naam is Rudy van Bork. Ik ben commercieel directeur van Meervliet Beleggingsadvies In mijn vrije tijd sport ik veel: zwemmen, mountainbiken en steppen. Daarnaast ben ik, na en wereldreis van een jaar, verknocht geraakt aan reizen. Deze lange reis heeft een ander mens van me gemaakt doordat ik de wereld ook van een andere kant heb gezien en mede daarom wil ik me graag inzetten voor mensen die leven onder moeilijke omstandigheden en waarvan de kwaliteit van leven nog veel te wensen over laat. 2000 kilometer op de step Op 21 april vertrek ik om 07:45 naar Vietnam. Startpunt van de 2000 km lange steptocht is het kantoor van het Medisch Comité Nederland-Vietnam

in Hanoi, op 22/4. Tijdens de tocht bezoek ik het MCNV kantoor in centraal Vietnam. De reis eindigt na ongeveer vijf weken in Ho Chi Minhstad. Sponsors De voorbereidingen voor de tocht zijn al maanden aan de gang. Noodzakelijke materialen zijn beschikbaar gesteld door verschillende sponsoren. Ik hoop nog meer financiële steun te krijgen van de verschillende bedrijven met wie ik momenteel in gesprek ben zodat ik behalve mijn sportieve bijdrage ook een geldelijke donatie kan doen aan het MCNV. De step De step waarop de tocht wordt gereden is van het model Kickbike. Voor deze expeditie wordt de step voorzien van een geveerde voorvork en uitgerust met speciale wielen. Snel Tweewielers uit Utrecht bouwt de step speciaal op voor een tocht over onverharde wegen. Informatie over de Kickbike krijg je door een mailtje te sturen naar steptocht@planet.nl. Records breken Daarnaast wordt er natuurlijk hard getraind. Ik step zo'n veertien uur per week als voorbereiding op de lange tocht. Lange afstanden afleggen is niet nieuw voor me. In 1991 heb ik het "Wereldduur-record op de step" gebroken. In 15 uur legde ik 345

kilometer af. Dit record staat nog steeds. De Monster Steptocht Vietnam is dus een interessante uitdaging. Uw Bijdrage Samen met u wil ik naast mijn sportieve prestatie een financiële bijdrage leveren aan een betere zorg voor de gezondheid van veel Vietnamezen. Hiervoor is veel geld nodig. U kunt mijn project steunen door een bijdrage over te maken op rekening nummer 94.34.82.135 ten name van "Steppen voor Vietnam" te Bilthoven. Hartelijk dank voor alle steun! De route door Vietnam In overleg met Nederlandse en Vietnamese medewerkers van het Medisch Comité Nederland-Vietnam is een route bepaald van ongeveer 2000 kilometer. Van Hanoi naar Saigon over Hoofdweg 1 is op sommige gedeeltes niet mogelijk, te gevaarlijk of ronduit vervelend. Ook moet goed rekening gehouden worden met mogelijke overnachtingsplaatsen en moet er minimaal ieder uur een of twee flessen mineraalwater gekocht kunnen worden, omdat op een step slechts een kilo of 10 aan bagage meegenomen kan worden. Volgens het oorspronkelijke voornemen is een route uitgestippeld van ongeveer 2000 kilometer. Het uiteindelijke aantal gereden kilometers kan natuurlijk door talloze gebeurtenissen en omstandigheden bekort of verlengd worden. Rudy van Bork 14


juni

8

Eurocup in NL

Nacht van Hengelo

don’t miss it

Op vrijdagavond 8 juni 2001 wordt voor de 5e keer het internationale Stepcriterium van Hengelo georganiseerd. Wat 6 jaar geleden begon als een droom, is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een waardig internationaal evene-ment op de stepkalender. Ook dit jaar weer verwachten we onge-veer 40 steppers aan de start en evenals vorig jaar zijn er weer veel prijzen te verdelen. Deze naar verwachting supersnelle en spannende race zal om 17.30 uur van start gaan op de Markt in het centrum van Hengelo, en duurt 45 min. + 1 ronde.

Wij van 'PR Verhuur Step Klup' nodigen u uit om aan dit unieke evenement mee te doen. De wedstrijd telt mee voor de lande-lijke stepcompetitie (NAF-cup) en de Internationale Cup. Dames, Heren en Junioren (vanaf 12 jaar) strijden voor de felbegeerde

bokalen en de vele premies. Dit jaar wederom met een prijzenpot van meer dan ƒ1000,-. Vorig jaar met 40 steppers aan de start het grootste stepevenement in de NAF-cup. Door de snelle rondjes is het een zeer vermoeiende maar ook spannende race. Aansluitend op het stepgebeuren rijden de profwielrenners en daarna barst er een geweldig feest los tijdens de 'Nacht van Hengelo'. Rond het parcours zijn terrassen, livemuziek, veel toeschouwers, marktkramen en vele andere activiteiten.

45 minuten + 1 ronde, de junioren rijden 30 minuten + 1 ronde. De prijsuitreiking is direct na de finish van de laatste binnenkomer, omstreeks 18.25 uur op de markt bij de jurywagen. Tijdens de wedstrijd is een helm verplicht!!!!!!!

Het parcours, dat 1000 meter lang is, is voor 70 % geasfalteerd, afgezet met hekken en loopt door de gezellige binnenstad van Hengelo. De start is hetzelfde als vorig jaar, om 17.30 starten de heren, een 1/2 minuut later starten de dames en weer een 1/2 minuut later starten de junioren. De heren en dames rijden

Uiterste inschrijfdatum is 31 mei. Je kunt je inschrijven middels het inschrijfformulier. Je kunt de gegevens ook E-mailen naar: stepklup@introweb.nl of je kunt bellen: Tel ('s avonds): 0742919903 of op internet kijken: www. autoped. nl/hengelo

Startnummers à ƒ10,- p.p. zijn af te halen tussen 16.30 u. en 17.00 u. uur bij de kleedruimtes aan de Celebesstraat 5 (vlakbij politie-bureau centrum-Hengelo, hier is ook parkeergelegenheid). Zorg dat je er op tijd bent!

Twentse

9 juni Stepcross/tourtocht

zaterdagmorgen 9 juni, om 12.00 uur gaan we vanuit Hengelo verder met de Twentse Stepcross Tourtocht. In samenwerking met Stepteam Lens uit Enschede organiseren we een gezellige tourtocht van +/- 35 km door het glooiende Twentse land, we schuwen geen zandweggetjes of klimmetjes van 10%. Ook nu weer rond 14.00 u. een uitgebreide boerenlunch op een Twentse boerderij en o.a. een excursie bij een typisch Twentse gebouw. Let op, dit is geen wedstrijd, en daarom is deze tocht een aanrader voor natuurliefhebbende tour-steppers. De minimum leeftijd is 13 jaar. Start en vertrekpunt is het parkeerterrein naast het FBK- Atlethiek-stadion aan de Kuipersdijk in Hengelo. Inschrijfgeld voor deze tocht, inclusief uitgebreide lunch is ƒ 15,Uiterste inschrijfdatum is 31 mei. Je kunt je inschrijven middels het inschrijfformulier. Info: Vincent Gooiker: Tel: 074-2919903 E-mail: stepklup@introweb.nl Info: Herman Gooiker: Tel:053-4330029 E-mail: herman@autoped.nl Overnachtingen Camping 'de Waarbeek' aan de Twekkelerweg 329 is dichtbij het centrum van Hengelo en de start van beide evenementen. U kunt daar goed en goedkoop overnachten (volg borden camping). Bel wel even voor een reservering (074-2910239) Meer informatie? Info: Vincent Gooiker: Tel: 074-2919903 E-mail: stepklup@introweb.nl

15


Gevraagd: wie weet dit? Zoals bijna alle verenigingen heeft ook de NAF dringend behoefte aan meer geld, en meer mogelijkheden. Misschien lukt het jou iemand te vinden die een donatie aan de NAF wil doen. Misschien ken je iemand bij de overheid, provincie, gemeente of overheidsinstelling die bekend is met 'potjes' subsidie voor sportdoeleinden. Misschien ken je iemand bij een behoorlijk bedrijf die kan beslissen om de NAF te steunen. Heel misschien ben je zelf zo iemand die dit wel kan en ook wel wil. Met wat meer geld kunnen we beter omgaan met het laten uitkomen van ons blad, en andere uitgaven. Op het echte drukwerk na, is alle arbeid hieromtrent in handen van de NAF vrijwilligers, die het toch al zo druk hebben. We kennen dit allemaal wel vanuit onze eigen omgeving. Maar misschien ben je zelf wel iemand die kennis heeft van het maken van zo'n blad. Misschien wil je ons bijstaan met jouw kennis en tijd. Vind je het hartstikke leuk om te doen, neem dan even contact op met Gerben van de redactie. En als jij lezer, wel lid van de NAF of nog niet lid, suggesties hebt, laat het ons dan horen. Samen kunnen we dan timmeren aan een sterkere NAF. Samen weten we immers meer! Herman Gooiker

Onze NCS-man Peter aan het woord...

NCS - Wat is dat? Oplettende lezers van het Autoped Magazine hebben op de achterpagina het volgende zinnetje zien staan: "De Nederlandse Autoped Federatie is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sport Bond". Lang niet iedereen weet wat voor organisatie dat is en wat voor relatie de NAF met de NCS heeft. Peter Potter, NCS-verenigingsondersteuning aan het woord: Beste NAF leden, Zoals jullie weten is de NAF aangesloten bij de NCS (Nederlandse Culturele Sportbond). Voor de mensen die niet weten wie de NCS is en wat de NCS doet hierbij een korte toelichting. De NCS bestaat sinds 1928 en is opgericht voor de sportende arbeider. Bij de NCS staan een aantal zaken centraal, zo vinden wij dat sport en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat de sport en dat heeft het al, steeds meer een maatschappelijke waarde krijgt. Waar binnen veel bonden en verenigingen, sport nog steeds als doel wordt gesteld is dat binnen de NCS duidelijk niet aan de orde. Sport is geen doel maar een middel om te komen tot..! Als je sport als middel wilt gebruiken dan zal je er in ieder geval voor moeten zorgen dat de sport bereikbaar is voor iedereen en dat de mensen daarin centraal staan en dat is dan ook waar de NCS voor wil staan. De NCS heeft een aantal doelstellingen: 路

路 路

Het bevorderen en hooghouden van morele waarden in de sportbeoefening Het bevorderen van veelzijdige en culturele uitingen Het samenwerken met gelijk-

gerichte organisaties Het verlenen van faciliteiten en diensten

En vanuit deze laatste doelstelling ben ik actief vanuit de NCS bij de NAF. Een van de diensten die de NCS aanbied is namelijk verenigingsondersteuning. Bij deze ondersteuning draait het om het versterken van het functioneren van in dit geval de NAF zodat deze in staat is om op langer termijn zelfstandig een sportaanbod te blijven doen dat van goede kwaliteit is en leden werft en behoud. De NAF is goed op weg , maar het bestuur en de NCS zijn van mening dat de NAF meer kan betekenen voor haar sport, voor haar huidige leden en haar toekomstige leden. Daarom hebben we besloten om met ondersteuning vanuit de NCS een beleid uit te gaan stippellen voor de komende jaren waarin we eerder ruim genoemde doelstellingen kunnen realiseren. In de afgelopen twee maanden hebben we een eerste aanzet gemaakt. Ik zie een enorme drijfveer bij de NAF leden om er iets goeds en moois neer te zetten. De mensen waar de NAF nu op draait is het bestuur. Ik heb een groot respect voor deze mensen omdat zij talloze uurtjes in de step sport stoppen om een ieder het georganiseerd steppen mogelijk te

16


maken. Naast de step toekomst, waaraan we werken, ligt er op dit moment al meer dan genoeg werk denk maar aan de website en aan het Autoped Magazine. Daardoor blijft, gedwongen soms, een aantal zaken liggen zoals, vrijwilligersbeleid, sponsoring en fond-senwerving, publiciteit, ontwikkelen nieuwe activiteiten etc. Zoals u leest een hoop werk aan de winkel.

moet geloven en een toertocht ga steppen. De eerste aanzet is er al, ik heb namelijk een mini-step gewonnen op de plaatselijk bingo en doe de kleine boodschappen dan ook niet meer met de auto.

Ondertussen heeft de stepsport bij mij al de nodige emoties los gemaakt. Fantastisch als je de verhalen hoort van de mensen over het steppen en bijv. het verhaal van de voorzitter die de meeste meters heeft gemaakt binnen 24 uur etc. Ik denk dat ik het komende jaar er ook aan

Peter Potter Verenigingsondersteuner Noord-Oost Nederland

Laten we van mooi weer uitgaan de komende jaren, zodat de nodige stepmeters weer gemaakt kunnen worden.

De Nederlandse Autoped Federatie heet Peter uiteraard hartelijk welkom tijdens de tourtochten en/of wedstrijden. We zullen u op de

hoogte houden van de ervaringen van Peter op de step! ...de redactie

Leef je uit... In elk Autoped Magazine staat een stukje over een stepper of stepster. Dit onder de kop "ik step de pen door". Je schrijft over jouw link met steppen, het ontstaan, de ervaringen, bijzonderheden etc. Voel je er iets voor om in aanmerking te komen, laat het dan weten aan Gerben van de redactie. Iets voor jou? P.S. Een fotootje erbij mag!

Ik step de pen door! Hallo steppers van Nederland! wintermaanden trainen we met zijn Niet geheel vrijwillig neem ik de vieren in de duinen van Schoorl. pen (?) ter hand die mij is aangereikt Heuveltje op en gelukkig ook weer door Herman. Mijn naam is Marco heuveltje af. Vanaf maart beginnen Huisman, 33 we dan weer jaar en een beetje woonachtig in met steptraihĂŠt stepning voor de estafettedorp tocht der van Nederland: tochten, de Wognum. Tot 11-steden. ca. 1998 ben ik Ieder jaar een vrij actief weer een stepper geweest fantastisch die samen met evenement mijn teamom mee te maten Ron, mogen maken Gerard en Piet hoewel ik de het hele land tocht dit jaar doorkruiste om na 10 tochten Thijs Huisman nieuw talent in team Karsten toch vooral te hebben maar niet teveel voltooid stepwedstrijden te missen. Met het even aan me voorbij laat gaan. komen der jaren en kinderen werd dit echter steeds minder en nu Wat ook ieder jaar leuk in zo'n rijden we echt puur voor de fun die trainingsschema past is de Hollandse tochten die we leuk vinden of die Kusttour. Zo'n drie jaar geleden heb een beetje in de buurt zijn. In de ik op verzoek van de NAF deze 17

tocht door het Noordhollands duingebied georganiseerd en de animo is nog altijd groot genoeg om hier mee door te gaan (dit jaar op 21 april!). Daarnaast ben ik nog actief bij het steppen betrokken door de organisatie van het Nederlands Kampioenschap StepEstafette, altijd op de laatste zaterdag van augustus in Wognum. De cracks kennen de prachtige sfeer tijdens deze wedstrijd. Voor diegenen die nog nooit bij de estafette geweest zijn zou ik zeggen: kom eens kijken of doe gewoon mee! Hoewel ik zelf dus langzamerhand steeds meer afstand begin te nemen van het actieve stepgebeuren probeer ik wel voor juiste opvolgers te zorgen getuige bijgaande foto van mijn zoontje Thijs! De pen step ik graag door naar Corrie Arreman. Met vriendelijke stepgroeten, Marco Huisman


Kort Kort nieuws nieuws

Per 1 mei alles van rechts voorrang bijhalve wij?

In het wandelgangen wordt gefluisterd dat: Gerben K. elke vouwstep in kan laten klappen (zelfs van 500 piek), ook al zit de borgpen er nog in. Gerben K. nu aan het onderzoeken is hoe je ze weer moet uitklappen, nu er geen borgpen of scharnier meer is… Cor en de andere kornuiten uit Friesland dan nu eindelijk in het Algemeen Dagblad breed worden uitgelicht.... plots gaat de Step-Elfstedentocht niet door!

f

Als je als stepsleeër wordt uitgedaagd door een priksleeër voor een wedstrijdje, de priksleeër niet per definitie hoeft te verliezen, vooral niet als hij Nederlands kampioen Priksleeën is…. Selles-Kamperzeedijk goede vooruitgang boekt in het ontwikkelen van een nieuw type wedstrijdstep! Er binnen het team een uiterst strenge geheimhouding geldt.

f f f

De NAF een speciale plak/etiketten dreamteam in het leven heeft geroepen die 24-uur gereed klaar staan en ingezet kan worden door elke stepclub in NL. Bel de redactie.

Twee redacteuren van het Autoped Magazine zijn naarstig op zoek naar een Pentiums 3000 met DVD brander en 100 Gb schijf. Donateuren kunnen zich nu melden bij het secretariaat. Dat Peter P. de Afsluitdijkrace wel een leuk begin van zijn step-carriere vindt! Martijn Dashorst weer op de step is gesignaleerd en zich weer in de strijd om de NAF-cup gaat mengen, dus iedereen zich in zweet kan gaan werken. PR Verhuur Step Klup een enorme fan is van Arjen Riesebosch (stepteam Selles Kamperzeedijk) en dat daarom een foto van hem op de cover van hun clubblad staat!!!! Er nu onderhandeld wordt tussen de voorzitters van Selles en PR Verhuur over de transfersom van Arjen. Alternatief steppen, met krentebrood en choco bij Lens. Breng wel je eigen routekaart mee.

f f f f

Een NAF secretaris een uitgebreide verklaring moet afgeven als ze een keertje een stepeventje wil overslaan!? Er tijdens Zaandam een nieuwe speaker in ons midden is ontdekt, die organisaties NU gratis kunnen inhuren. Reserveren via de NAF-wedstrijdleider! Er in SWO notulen genotuleerd is dat onze hoofdredacteur in 2002 meestept in de Elfstedentocht. Hij heeft dit mondeling onder ede verklaard. 6 steppers waren daar bij al getuige. Bovenstaande fluisters doch veelal op waarheid berusten en naar onze mening dan ook serieus kunnen worden genomen. Stuur NU je eigen fluister in naar: redactie@autoped.nl

Ja dat klopt. Een step wordt in de wet gezien als voetganger. Dat wil dus zeggen dat je niet dezelfde rechten als een fietser hebt. De Nede.Autoped Federatie adviseert desondanks steppers de volgende regel in de gaten te houden (uit oogpunt van veiligheid). Aangezien de wet er niets aan doet schrijven wij de richtlijnen dan maar: Een step met 10 inch of kleinere wielmaten op het voetpad, een step met 11 inch en grotere wielmaten op het fietspad. D.w.z. de ministep is voetganger, de steps met de grotere wielmaten fietser. Als je 22 km gemiddeld stept dan is het voetpad een onveilige plaats. Ga je echter 15 km per uur of lager en enige nerveusiteit in het stuur dan is het fietspad niet echt veilig, zeker niet in de stad wanneer de auto’s in dezelfde baan rijden. Maaaaaar, voor de wet blijft de stepper voetganger. Dat is een nadeel en uitkijken dus vanaf 1 mei. Echter betekent ook dat we eigenlijk nooit op een voetgangerszone bekeurd kunnen worden? We roepen steppers die ooit bekeurd zijn met een step in een voetgangers zone te schrijven naar de redactie!

Tweedehands Stephandjes Te koop gevraagd Pakka vouwstep. Tel. (038) 4529395 Mevrouw Heimel

Te koop Nishiki vouwstep, die niet meer in te vouwen is. Winkelverkoopwaarde fl. 495,Vraagprijs fl. 250,- (als nieuw) Tel. (038) 3318196 / gerben@autoped.nl

Stephandjes zijn voor NAF-leden gratis / Voor niet-leden: fl. 35,-(dus je kan net zo goed lid worden). Plaatsing van commeriële bedrijven kunnen geen stephandjes plaatsen. U kunt voor advertentietarieven contact opnemen met dhr. G. Koridon (adres zie pagina 20).

18


Nederland in beweging Er spelen zich best veel en diverse activiteiten af binnen onze Federatie. waar veel leden niet van weten. Via het magazine willen we verslag doen van deze ‘onbekende’ maar toch belangrijke activiteiten die de NAF verzorgd. Nationaal Sportcentrum Papendal

Zo verzocht het NOC/NSF de NAF om tijdens het NIB (Nederland in Beweging) congres op Papendal een workshop steppen te geven. Alle stepimporteurs bij het secretariaat bekend werden vervolgens verzocht om steps in te sturen voor het congres. Het congres werd bezocht door met name mensen werkzaam binnen afdelingen van Provinicies en ge-

meentelijke instanties die zich bezig houden met beweging/sport. Een perfekt publiek dus om de step aan voor te stellen. Op do. 15 maart was de NAF dan ook vertegenwoordigd op Papendal met steps in allerlei soorten en maten. De bezoekers konden kiezen uit diverse workshops, waaronder het steppen. En naderhand werden de workshops gevalueerd middels een

enquete. Het steponderdeel kwam daar zeer goed uit!. De deelnemers kregen eerst een korte algemene uitleg en werden daarna begeleid tijdens een steptochtje van 30 min. op het Sport Park Papendal. Een super dag. Bij deze willen we de stepimporteurs: Van Rossum, Flexistep, R.S.I, Hilberink steps en Kickbike danken voor hun inzendingen. Evenals de 4 vrijwilligers Peterina, Eric, Gerben en Thijza die geholpen hebben om de steps in elkaar te zetten en hun bijdrage 15 maart hebben geleverd. Een lange dag maar met prima gevoel naar huis. Ook de mensen van het NOC-NSF waren erg positief. Een perfekte stepdag op onze nationale Sportcentrum Papendal dus. Zelfs Ronald Koeman stond even stil bij de NAFsteprij bij de hoofdingang (de steps waren dan ook niet te missen). ...NAF-bestuur

Internationale stepkalender / Eurocup Voor nieuwe NAF-leden hier even een korte uitleg over het IKSA. International Kicksled & Scooter Association. Er zijn dit jaar 7 klasseringen te verdienen die meetellen in de Eurocup. Op de kalender in dit magazine vindt u de data. Tijdens Grindsted (Dene-

19

marken) - Hengelo - Middelkerke (België) ontvangt u 1 endranking in Pilse (Tjechië) en Helsinki (Finland) 2 endrankings. Meer over de puntentelling vind u op www.iksaworld.com Daarnaast is er gezamelijk binnen IKSA besloten dat Pilsen dit jaar het decor

tevens zal zijn voor het eerste EK op de step. In 2002 kunnen organisaties zich deze EK titel aanmelden bij IKSA. Meer vragen mail naf@autoped.nl In komende magazines krijgt u aanvullingen op de Euro en world ontwikkelingen. ...Thijza


Restant stepk *Zaterdag 28 april 2001 Afsluitdijk Steptijdrit

AFGELAST vanwege MKZ

Casino Middelkerke. De hele dag zijn er stepacitiviteiten. Telt mee voor Eurocup!

38 km, individuele tijdrit / meetellend in NAF-cup

Zaterdag 19 mei 2001 Elfmerensteptocht Sneek

Zee, zout, wind, meeuwen en een lange dijk.

Afstand: 100 km

Start: 13.00 uur (haven) Den Oever / Noord-

Start: 08.00 uur Veemarktplein, Sneek

Holland. Meldtafel sluit om: 12.25 uur (wees op

Organisatie: Elfmerenfietstocht-organisatie

Zaterdag 16 juni 2001 Rotterdam/Den Hout

tijd / Inschrijfgeld fl. 9,- (voor niet NAF-leden fl.

Inschrijving: fl.15,- op de ochtend inschrijven in

www.tip.nl/users/j,mekes

12,50). Voor junioren 12 t/m 15 is inschrijving

de hal op het Veemarktplein, daarna melden bij

Autopedtour / festival on wheels

gratis. Zonder vooraanmelding fl. 17,50

N.A.F. volgauto.

Afstand: 55 km / tourtocht

Finish: Camping De Zeehoeve Harlingen

E-mail: naf@autoped.nl

Start: 10.00/12.00 uur in groepen van 20 p.

Organisatie: Ned. Autoped Federatie

Adres/tel. N.A.F.-secretariaat - zie pag. 23

Startlocatie: DOZ terrain Rotterdam-Charlois

www.autoped.nl/afsluitdijkrace/

E-mail: naf@autoped.nl Adres/tel. N.A.F.-secretariaat - zie pag. 23

Inschrijving en informatie: N.A.F.-secretariaat adres zie pag. 24

Finish: Herberg 't Kloosterke Den-Hout \

AFGELAST vanwege MKZ

Inschrijvingen fl. 20,- p.p. Organisatie: Steptocht Rotterdam-Den Hout

Zwitserland / Thusis: Zaterdag 28 april 2001

Zondag 3 Juni 2001 Elfstedentocht Bolsward

Internatonale promosteprace Thusis

www.autoped.nl/elfstedentocht/

www.rha etische-bahn.ch/Tipps/Trottinett-

....De tocht der tochten .......op de step

Lauf.html

Afstand: 230 km / tour (geen wedstrijd)

Meer info zie kalender www.iksaworld.com

Organisatie: Bolswarder Stepvereniging

De race telt niet mee voor de Eurocup

Tel.: 0515-573132 (Cor van der Zee) of e-mail naar de N.A.F. / naf@autoped.nl

Grindsted, Denemarken: Zaterdag 5 mei 2001

Inschrijvingen/betaling blijven staan tot

Info: J. Mekes / Tel.: 0162-315581 In 2000 meer dan 650 deelnemers aan de start!

Europees kampioenschap!!! volgens laatste IKSA-besluiten wordt het Tjechishe weekend tevens het eerste officiële EK. Vragen hieromtrent NAF-secretar.

volgend jaar 2002

Internationale steprace Denemarken

Czech Republic / Tjechië: 16/17 juni 2001

Denemarken, overnachtingen en inschrijving voor

*Vrijdagavond 8 juni 2001 'Nacht van Hengelo'

deelname aan wedstrijdweekend mail naar

www.autoped.nl/hengelo/

Coördinatie vervoer naar Tjechië, overnachtingen

naf@autoped.nl

50 minuten criterium / autoped weekend

en inschrijving wedstrijdweekend mail naar

Adres N.A.F. secretariaat zie pag 23.

Start: 17.30 uur op de 'Markt' in het centrum

naf@autoped.nl Adres/tel. NAF-secretariaat - zie

Meer info zie kalender www.iksaworld.com

Hengelo. De race opent de 'Nacht van Hengelo'

pag. 23. Telt mee voor Eurocup!

De race telt mee voor de Eurocup

Organisatie: P&R Verhuur Stepklup

Meer info zie kalender www.iksaworld.com

Update: Reeds 10 Naffers zijn ingeschreven.

Tel.: 074-2919903 / stepklup@introweb.nl

30/ 50 km - Coördinatie vervoer naar

International scooter race Plzen / Czech Republic

Telt mee in NAF-cup en Eurocup!!!

Zaterdag 30 juni 2001 IJssel stepcross

Zaterdag 9 juni 2001 Twentse Steptour

www.autoped.nl/ijsselcross/

www.stud.tue.nl/~demos/sec Estafette race van Breda naar Eindhoven

www.autoped.nl/hengelo/

Start: 10.00 uur Hattem (5 km westen v. Zwolle)

Studenten festijn, veel sfeer en strijd!

Afstand: 45 km door het glooiende Twentse land

Finish: Hattem

Teams: maximaal 6 personen per team waarvan

Start: 'Fanny Blankers Koen Stadion'

Organisatie: Selles-Kamperzeedijk

minimaal 1 dame.

Kuipersdijk om 12.00 Hengelo

E-mail: stepteam@kamperzeedijk.nl

Inschrijving fl. 40,- per team Individueel: is

Organisatie: P&R Verhuur Stepklup

Vraag een infobrief aan of schrijf je online in op

tevens mogelijk als een éénpers.team: fl. 30,-

Tel.: 074-2919903 / Vincent Gooiker

de site! Contactadres: Kl. Benninkstraat 19, 8281

Start: 10.00 uur / Breda - op de Havermarkt

E-mail: stepklup@introweb.nl

ZV Genemuiden / tel. 06-53869770

Middelkerke België: Zaterdag 9 juni 2001

*Zaterdag 14 juli 2001

Organisatie: DEMOS E-mail: SEC.Demos@beer.com

www.iksaworld.com/middelkerke.html

www.autoped.nl/nk-sprint/

Info /tel.: 040-2440969 (vraag naar: SEC-

Internationaal stepcriterium van 1 uur lang te

Nieuw! meetellend in NAF-cup (totaal klassement

autopedrace)

Middelkerke aan de Kust in België. Vanuit

sprintafstanden.) Start: 10.30 uur

Meer informatie zie pagina 11 van dit

Hengelo 3,5 a 4 uur rijden met de auto.

Locatie: KWC hoeve / wielerbaan Kampen).

Autoped magazine

Start: 16.00 uur, briefing 15.30 uur in Bakkerzaal

200, 500, 1000 and 2000 meter

Zondag 13 mei 2001 20e Stepestafette Breda-Eindhoven

35 km, tocht door bosrijk gebied (Noord Veluwe)

Finish: Sociëteit. S.V. Demos, J.F.Kennedylaan 3 in Eindhoven / Sec'2000

Ned. Kampioenschap SPRINT

20


kalender 2001 Meldtafel in KWC-hoeve opent om 9.30 uur / fl.

aan wedstrijdweekend mail naar naf@autoped.nl

10,- p.p.voor NAF-leden (15,- voor overig).

of contact het NAF-secretariaat.

kleedruimte/douches in Hoeve aanwezig

Overnachting mogelijk op hotel, camping of

E-mail: stepteam@kamperzeedijk.nl

jeugdherberg in Olympisch stadion (bij vroege

Vraag een infobrief aan of schrijf je online op de

reservering only!)

site in! Contactadres: Kl. Benninkstraat 19, 8281

Meer info zie kalender www.iksaworld.com

ZV Genemuiden / tel. 06-53869770

Onderdeel van IKSA Eurocup

Zaterdag 21 juli 2001 De Step-IJsselmeerronde

Zaterdag 25 augustus 2001 Ned Kampioenschap Estafette

www.autoped.nl/ijsselmeerronde/

www.surf.to/stepsite

230 km, tour rond het IJsselmeer

(teams 4 personen)

Start: Enkhuizen / 04.00 uur op de dijk bij de

Wognum, 1,5-uur race

sluizen, zie website voor locatie

Prachtige, spectaculaire strijd met veel publiek

Finish: in Enkhuizen (idem als start)

Ook funteams kunnen deelnemen

Organisatie: Selles-Kamperzeedijk

Start: 18.00 uur / organisatie: OWSE

E-mail: stepteam@kamperzeedijk.nl

E-mail: Marco Huisman / marco.huisman@icu.nl

Corresp./Adres: Kl. Benninkstraat 19, 8281 ZV

Info and corresp. Stepteam Karsten

Genemuiden Tel. 06-53869770

Contact: Marco Huisman / 0229-575063

*Zaterdag 28 juli 2001 Stepronde van Benningbroek

*Zaterdag 1 september 2001 Ned. Kampioenschap Individueel

www.autoped.nl/benningbroek/

www.autoped.nl/nk-individueel/

Weer tijdens de kermis als vanouds!

Kamperzeedijk / Genemuiden (Kop van

De stepklassieker op de kalender! / NAF-cup

Overijssel - 15 km boven Zwolle)

Start: 19.30 uur Cafe de Roode Leeuw

Start: 14.00 uur (dorpscentrum De Driester

Afstand: 30 km

Kamperzeedijk)

Inschrijvingen: fl. 7,50

50 km heren senioren /40 km dames senioren

Pacours: in poldergebied / historische steprace

10 km junioren onder 16 jaar / 25 km recreatie

Organisatie: Tygerboys / Cafe de Roode leeuw

/funtour / diverse km onder 12 jr (start 10.00 uur)

Tel.: 0229-591822 (Piet Scholte)

E-mail: stepteam@kamperzeedijk

Spelrrrrregels NAF-cup 2001 De up tp date kalender vindt u tevens op www.autoped.nl Alle Wedstrijden gemarkeerd met een sterretje tellen mee in de NAF-cup! Puntentelling N.A.F. cup De winnaar krijgt 30 punten, nr.2 krijgt 28 punten, nr.3 26 punten, enz. Vanaf 20 punten gaat men per rangschikking maar 1 punt naar beneden. Dus nr.7 krijgt 19 punten, Nr.8 18 punten, enz. Wie de wedstrijd uitstept ontvangt altijd 10 punten, bij deelname aan een wedstrijd ontvangt men altijd 5 punten. *Alle verkregen punten worden aan het eind van het seizoen bij elkaar opgeteld. 1 wedstrijd wordt niet meegeteld. (De slechtste/niet gereden wedstrijd).

Organisatie: Selles-Kamperzeedijk

*Stepweekend 18/19 aug. 2001

Informatie: Kl. Benninkstraat 19, 8281 ZV

Autoped race 's Heer Arendskerke

Genemuiden / tel. 06-53869770

Wielerweekend Zeeland / NAF-cuprace Zaterdag 18 augustus:

*Zaterdag 29 september 2001 Steprace Wielerbaan Eibergen

14.15 uur Steprace 15 km (NAF-cup!)

www.autoped.nl/oldenzaal/

17.00 uur Steptijdrit 1 ronde (NAF-cup)

Criterium van 1, 5 uur en 1 ronde.

Zondag 19 augustus wordt de Zeeuws steptour

Meer info volgt in latere edities van dit magazine

Zak van Zuid-Beverland' met stop in in het

en op het web. Contact: patrick@autoped.nl

veerhuis van Hoedekenskerke: het oude cafe

Adres zie NAF-PR pag. 23.

www.clubnet.zeelandnet.nl/wielhak

aan de haven... Afstand: wordt later bekend. Organisatie: Wielercomitee 's Heer Arendskerke

Evenementen waarvan in een later stadium

Camping 1,5 km van het parcours

de datum bekend wordt:

Info en corresp.: 0113-563156 (Sacco Paauwe)

September 2001 Steprace Schiedam

E-mail: cn.wielhak@zeelandnet.nl

www.autoped.nl/schiedam/ Oktober 2001 / Deventer Lens steptocht

International scooter weekend Helsinki / Finland Zaterdag 17/18/19 augustus 2001

www.autoped.nl/deventer November 2001 / Holterberg Tourtocht www.autoped.nl/holterberg/

CoĂśrdinatie vervoer naar Helsinki, overnachtingen en inschrijving voor deelname

21

Zie www.autoped.nl voor up-to-date kalender

Dit jaar zijn er 4 klassementen: heren, dames, junioren-herenen een junioren-dames. Je kunt alleen aan de NAF-cup competitie deelnemen als je lid van de Nederlandse Autoped Federatie bent. De wielmaat voor alle competitiewedstrijden is vrij! Meer info: wedstrijdleider FrĂŠ Metselaar / fre@autoped.nl Adresgegevens/telefoonnummer zie pagina 23. Nieuwe evenementen (tour- of wedstrijden) kunnen aangemeld worden bij de wedstrijdleider of het secretariaat.


Een Fantaaaaaaaaastische club!

Alternatieve stepverenigingiddelandse Zee In het vorig Autoped Magazine schreef ik onder het kopje 'ik step de pen door' al iets over mijn stepvereniging; Stepteam Lens. Het is een stepvereniging die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat met twee personen. Mijn vrouw, Maria is penningmeester en ikzelf ben voorzitter en secretaris. Dat is alles wat de stepvereniging betreft. We hebben van de sponsor Lens (lenzen bril winkel in Deventer, Arnhem en Utrecht) geld voor: kleding, steppen, orgenisatie van tochten en evenementen. Hoe gaat dat dan allemaal in werking vraag je je misschien af? Velen in steppend Nederland hebben inmiddels al eens meegedaan met een tourtocht georganiseerd

door Stepteam Lens. Deze tochten worden gehouden in de omgeving van de Lens vestigingen. Ook hebben we vele malen individuele aspirant steppers een step geleend. Zowel een kickbike als een eigenbouw step. Herhaaldelijk ben ik op pad geweest met groepen studenten die kennis wilden maken met de step. Op introductiedagen voor studenten is ook Stepteam Lens aanwezig. Er is een samenwerking met de organisatie Pais Christie. Zij organisren vakantieweken voor buitenlandse kinderen in probleemsituaties (bijv. in Ierland). Met stepactiviteiten is er sponsoring voor hun goede doel mogelijk. Maar ook veel Zwarte Pieten hebben de Sint begeleid op een Lens step. In

Nieuwe Gein hebben personeelsleden van het aldaar gevestigde klimcentrum kennis gemaakt met het steppen. Nu zoek ik eigenlijk nog mensen in of uit de omgeving van de genoemde plaatsen. Misschien wil je wel het voortouw nemen om een iets meer gestructureerde club te vormen in jouw omgeving met als doel: gezamenlijk steppen voor de lol. Het is dus mogelijk voor zover aanwezig een step te lenen voor je vriend, vriendin, buurman -vrouw, kennis etc. Wie zich geroepen voelt, neem even contact met mij op. Ik ben benieuwd naar de uitbouw van deze alternatieve stepclub. Herman Gooiker tel: 053 4 33 00 29

Een (slot)woordje van de voorzitter Hier is dan de tweede uitgave van het Autoped Magazine. Het stepseizoen is al weer in volle gang. De voorbereidingen zijn weer achter de rug en de stepsters en steppers zijn klaar voor de tochten en wedstrijden. Maar‌ de Mond- en klauwzeer kan voor veel ongemak gaan zorgen, of zelfs dat evenementen helemaal niet door zullen gaan. MKZ en de step Op het moment dat ik dit stukje schrijf is al bekend dat de Wiedentocht op de Nationale stepdag is afgelast. Ik werk zelf op een boerderij met koeien en schapen en weet hoe besmettelijk deze ziekte is voor de dieren en welk leed dat veroorzaakt. In deze tijd moeten alle Nederlanders er alles aan doen om te voorkomen dat de ziekte wordt verspreid. Dit geldt ook voor de steppers en in nog grotere mate voor diegene doe van een boerderij komen of dieren

verzorgen. Inenten van het vee is de oplossing, maar dat mag niet van de EU. Laten we met ons allen hopen dat het besmettingsgevaar spoedig voorbij is. Ik hoop dat jullie weer met veel aandacht en plezier het blad hebben gelezen. Hierdoor blijf je op de hoogte van wat er gebeurd met het steppen in Nederland, maar ook daar buiten. Maar ik wil ook oproepen om je step-belevenissen op papier te zetten en op te sturen naar de redactie. Ook suggesties en ideeĂŤn worden op prijs gesteld. Duizenden steps worden er op dit moment verkocht en daar moeten wij gebruik van maken. Probeer mensen in je omgeving warm te maken voor het steppen en haal ze over om lid te worden. Steppen is leuk! Steppen in een groep is nog leuker! Steppen om te zien wie de snelste is, is misschien wel het leukste !!! Doe eens een keer

De elfsteden en elfmerensteptocht afgelast in naam der MKZbestrijding. Hoe spijtig het voor velen van ons is. Binnen het stepjargon is er toch ook begrip voor de afgelasting. mee, veel van onze leden heb ik nog nooit ontmoet bij een tocht of wedstrijd. Het is gezellig en je ziet ook nog eens een ander stukje van ons land. Ik hoop jullie bij de steptochten/-wedstrijden te ontmoeten. Gerrit Jan Beldman. 22


(Advertentie)

Kickbike reistas. gemak voor op vakantie en in de trein

Colofon Het Autoped Magazine informeert haar lezers over vrijwel alles wat er op stepgebied gebeurt in Nederland, zoals wedstrijddata, aankondigingen van steporganisaties, wedstrijduitslagen, ervaringen van stepcollega’s, stepadressen, nieuwe ontwikkelingen, praktische steptips, etc. Uitgave/verschijning: eerste week van januari, maart, juli, oktober. (inleveren 3 weken voor uitgave datum).

Organisatie

Voorzitter

Gerrit-Jan Beldman

(Selles-Kamperzeedijk)

Algemene leiding / adjunct wedstrijdleider / wedstrijd- & recordregels / Jury in NAF-cup

Secretaris Ledenadministratie

Tureluur 66 Tel. (038) 3855863

8281 EZ Genemuiden

Thijza Brouwer

(Selles-Kamperzeedijk)

/ beheer-onderhoud www.autoped.nl / Internationaal contact

Penningmeester

Wedstrijdleider

Klaas Benninkstr. 19 thijza@autoped.nl

8281 ZV Genemuiden Tel. (06) 53869770 / (038) 3856747

Herman Gooiker Spolminkweg 9a herman@autoped.nl

(Stepteam Lens) 7524 DM Lonneker Tel. (053) 4330029

Fré Metselaar

(Stepteam Muiderberg)

Coördinator wedstrijd- en tourkalender / NAF-cup en puntentelling / Jury in NAF-cup

Brink 3 fre@autoped.nl Autoped Magazine

Gerben Koridon

Eindredactie en aquistitie Autoped Magazine /

Public Relations

1399 GW Muiderberg Tel. 0294-264432 / (06) 27595454

Redactie: Stepestafette Breda-Eindh. Eric van der Meide Marco Huisman Fre Metselaar Herman Gooiker Peter Potter Rudy van Bork Vincent Gooiker Gerrit Jan Beldman Eindredactie: Gerben Koridon Scheerling 221 8265 GH Kampen tel.: (038) 3318196 e-mail: redactie@autoped.nl

(Stepteam Selles-Kamperzeedijk) pers en mediazaken

Scheerling 221 gerben@autoped.nl

8265 GH Kampen Tel. 038-3318196

Patrick Hilberink

(Twentse Autopedteam Losser)

Public Relations / Coördinatie promotieactiviteiten / Ledenwerving

Tulpstraat 54 patrick@autoped.nl

7581 TK Losser Tel. 053-5383573

Stepsleesport Nederland

Herman Gooiker Gerben Koridon Thijza Brouwer Wim Pruim

Tel. (053) 4330029 / herman@autoped.nl Tel. (038) 3318196 / gerben@autoped.nl Tel. (06) 53869770 / thijza@autoped.nl e-mail: wim@autoped.nl

Wedstrijdreglement

Andre Visscher Thijza Brouwer

Tel. (038) 3319977 / andre@autoped.nl Tel. (06) 53869770 / thijza@autoped.nl

Aquisitie/advertenties: gerben@autoped.nl tel.: (038) 3318196 Vorm & opmaak: thijza@autoped.nl

Commissies:

23

De Nederlandse Autoped Federatie is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sport Bond

Met dank aan: Van RossumTrading Lens, kwaliteit in oogzorg Kickbike Nederland www.autoped.nl

AutopedMagazine

Abonnement: Ieder NAF-lid is automatisch abonnee en licentiehouder. U kunt lid worden van de NAF door u aan te melden bij de NAF-secretaris. Het NAF-lidmaatschap kost f 35,- per jaar. Voor dit bedrag ontvangt u gratis dit magazine in de bus en u kunt o.m. meestrijden om de NAF-cup (dit is een landelijke step-competitie die verreden wordt over een aantal wedstrijden!).


Benninkstraat

19

-

8281

ZV

Genemuiden

w w w . a u t o p e d . n l

that’s for sure the question!

...to autoped or not to...

or not to be...

To be

Klaas

Nederlandse Autoped Federatie

Profile for Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2001 #2  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2001 #2  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Advertisement