__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NOTA DE INFORMARE SI DECLARAȚIE DE CONFIDENTIALITATE

Compania AUTOPARK DEUTSCH gestionează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 aplicabil în Uniunea Europeană („GDPR”). În acest sens, AUTOPARK DEUTSCH acționează în calitate de operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal și al datelor cu caracter personal ale tuturor celor ce accepta să vizite siteul nostru („Date cu caracter personal”), și anume stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a Datelor cu caracter personal. În sensul prezentei declarații de confidențialitate, vă rugăm să rețineți că termenul de „prelucrare” va reprezenta orice operațiune efectuată asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, modificarea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin orice metode, ștergerea sau distrugerea acestora. AUTOPARK DEUTSCH dorește să fie complet transparent în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și, în acest scop, vă prezentăm mai jos toate informațiile de care aveți nevoie cu privire la acest subiect. Vă rugăm să citiți această declarație de confidențialitate pentru a înțelege operațiunile de prelucrare a datelor efectuate de catre AUTOPARK DEUTSCH . 1. Scopurile pentru care AUTOPARK DEUTSCH dumneavoastră cu caracter personal:

prelucrează

Datele

• AUTOPARK DEUTSCH prelucrează date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră în următoarele scopuri: • Comunicări legate promoții, produse noi și evenimente: transmiterea de diverse mesaje cu privire la produsele și evenimentele companiei AUTOPARK DEUTSCH 2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de catre AUTOPARK DEUTSCH includ, dar nu se limitează la următoarele: • Informații de identificare și de contact (prenume și nume, adresa de e-mail, telefon, adresa poștală, etc.); Datele cu caracter personal deținute de catre AUTOPARK DEUTSCH au fost furnizate de catre vizitatorul site-ului care a ales să lase datele în formularul de contact.


3. Baza legală a operațiunilor de prelucrare pe care le desfășurăm cu privire la datele cu caracter personal AUTOPARK DEUTSCH colectează și prelucrează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri juridice prevăzute în mod expres prin gdpr: ❖ Consimțământul pe care ni l-ați acordat anterior oricărei prelucrări a datelor cu caracter personal privind: • utilizarea datelor dumneavoastră de contact pentru comunicări directe de marketing cu privire la activitățile AUTOPARK DEUTSCH ; • alte consimțăminte acordate periodic pentru diverse activități de prelucrare a datelor. AUTOPARK DEUTSCH se bazează pe acest temei juridic pentru a furniza serviciile 4. Comunicarea datelor cu caracter personal AUTOPARK DEUTSCH comunică datele dumneavoastră cu caracter personal numai acelor membri ai personalului și colaboratorilor care au nevoie de acces la datele cu caracter personal în special pentru a asigura furnizarea serviciilor În ceea ce privește comunicarea datelor cu caracter personal către terți, din afara AUTOPARK DEUTSCH, vă rugăm să rețineți că respectiva comunicare are loc numai în cadrul activității obișnuite a a site-ului. Categoriile de destinatari ai datelor includ următoarele: Administratorii site-ului si personalului responsabil de comunicarea cu vizitatorii site-ului; 5. Transferuri în țări terțe AUTOPARK DEUTSCH nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal în țări terțe. 6. Păstrarea datelor cu caracter personal AUTOPARK DEUTSCH păstrează toate datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata relației de marketing/comunicare pe care o aveți cu noi și ulterior, pe o perioadă standard de 3 ani, în cursul căreia AUTOPARK DEUTSCH poate justifica necesitatea stocării acestor date cu caracter personal În plus, în cazul în care prevederile legale impun o perioadă minimă de păstrare, AUTOPARK DEUTSCH va păstra datele cu caracter personal cel puțin pe durata respectivei perioade obligatorii. 7. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către AUTOPARK DEUTSCH


GDPR prevede anumite drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care trebuie să le dețineți dumneavoastră. În acest sens, vă informăm că dumneavoastră ati putea exercita drepturile enumerate la această secțiune, în mod individual. AUTOPARK DEUTSCH respectă toate drepturile menționate în GDPR și pune la dispoziție toate mijloacele adecvate prin intermediul cărora vă puteți exercita aceste drepturi în conformitate cu detaliile menționate mai jos:  Dreptul de acces, care implică posibilitatea de a obține confirmarea de catre AUTOPARK DEUTSCH a faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, aveți dreptul să solicitați acces la aceste date, precum și informații suplimentare cu privire la datele cu caracter personal, cum ar fi: scopul prelucrării, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal comunicate, precum și perioada de păstrare preconizată. În cazul în care este necesar să vă exercitați dreptul de acces, vă rugăm să contactați AUTOPARK DEUTSCH și să solicitați o confirmare prin e-mail. Vă rugăm să țineți cont de faptul că pot exista situații care nu sunt supuse dreptului de acces, cum ar fi informații care identifică alte persoane sau care fac obiectul obligațiilor de confidențialitate.  Dreptul la rectificare, care vă permite să solicitați AUTOPARK DEUTSCH să rectifice date cu caracter personal inexacte deținute, precum și să completeze datele cu caracter personal incomplete.  Dreptul la ștergerea datelor, ceea ce înseamnă că, în situațiile reglementate expres prin lege, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să țineți cont de faptul că situațiile în care legea prevede posibilitatea de ștergere a datelor cu caracter personal sunt echivalente cu situațiile în care prelucrarea acestora este ilegală sau în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră, pe care l-ați retras.  Dreptul la restricționarea prelucrării datelor, ceea ce reprezintă dreptul dumneavoastră de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către AUTOPARK DEUTSCH. Vă rugăm să rețineți că acest drept poate fi exercitat numai în anumite cazuri prevăzute prin GDPR, cum ar fi situația în care contestați exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pe parcursul perioadei necesare rectificării datelor dumneavoastră, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.  Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, uzual și prelucrabil pe calculator și de a transmite ulterior respectivele date unui alt operator. Acest drept la portabilitatea datelor se aplică numai datelor


cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat nouă și în cazul în care prelucrarea are loc prin mijloace automatizate pe baza consimțământului dumneavoastră sau în scopul executării contractului încheiat.  Dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal de către AUTOPARK DEUTSCH, din motive care țin de situația dumneavoastră particulară. Dreptul de a vă opune se aplică numai situațiilor în care GDPR se bazează pe un consimțământ ca bază legală de prelucrare a datelor (de exemplu: folosirea adresei dumneavoastră de email pentru transmiterea mesajelor de marketing).  Dreptul de a depune o plângere se referă la dreptul dumneavoastră de a contesta modul în care AUTOPARK DEUTSCH efectuează prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la autoritate competentă pentru protecția datelor.  Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de prelucrare, în situația în care consimțământul reprezintă baza legală a prelucrării. În cazul în care vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să rețineți că operațiunile de prelucrare încetează din momentul retragerii, fără a afecta prelucrarea datelor care a avut loc anterior retragerii în cauză.  8. Punct de contact În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate la punctul 7 din cadrul acestei note de informare sau să obțineți informații suplimentare sau clarificări privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați AUTOPARK DEUTSCH.

Profile for AutoparkDeutsch.RO

Autopark Deutsch GDPR  

Politica de confidențialitate Autopark Deutsch GDPR

Autopark Deutsch GDPR  

Politica de confidențialitate Autopark Deutsch GDPR

Advertisement