Nationaal Occasion Onderzoek 2019

Page 2

NATIONAAL OCCASION ONDERZOEK 2019

OCCASIONMARKT IN NEDERLAND Verkoop, import en export, betrokken verkoopkanalen en voorraadontwikkeling

De digitale versie van dit onderzoek kunt u bekijken van de websites www.automobielmanagement.nl/noo en www.vwe.nl/noo. Dit rapport is een beknopte selectie van de data, de resultaten en de achtergronden van het Nationaal Occasion Onderzoek 2019 dat is uitgevoerd door VWE Automotive in samenwerking met Automobiel Management. Meer inhoudelijke informatie kan worden verkregen bij onderzoeker Marc van der Elst bij VWE Automotive via marc.vanderelst@vwe.nl.

2


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.