Page 1

Volkswagen Service

Volkswagen Verlengde Garantie


Volkswagen Verlengde Garantie

Omdat u nooit weet wat u boven het hoofd hangt. Soms komt onheil zomaar uit de lucht vallen. En zit u opeens met onverwachte zorgen die om een oplossing vragen. Dan geeft de zekerheid van een goede garantie een veilig gevoel. Volkswagen biedt u die zekerheid. Onze speciale Volkswagen Verlengde Garantie biedt u de mogelijkheid alle onvoorziene reparaties af te dekken voor een vast bedrag per jaar. Niet alleen in Nederland maar zelfs wanneer u in het buitenland bent. U weet tenslotte nooit 100% zeker wat u boven het hoofd hangt, maar met Volkswagen Verlengde Garantie rijdt u een stuk zorgelozer. De Volkswagen Verlengde Garantie kunt u afsluiten indien u uw Volkswagen nieuw heeft gekocht en deze niet ouder is dan 6 jaar en niet meer heeft gereden dan 160.000 kilometer. De keuze is aan u Om u de keuze te laten, bieden wij u twee garantievormen:

• Volkswagen Verlengde Garantie Basis

Voor een uitgebreide dekking van Volkswagen Verlengde Garantie betaalt u een vast bedrag per jaar. De dekking omvat vrijwel alle onvoorziene kosten. U bent per gebeurtenis een eigen bijdrage van maximaal € 150,- verschuldigd.

• Volkswagen Verlengde Garantie Plus Volkswagen Verlengde Garantie Plus biedt u dezelfde dekking. Bij Verlengde Garantie Plus bent u echter niet een eigen bijdrage per gebeurtenis verschuldigd. Hierdoor weet u precies wat uw kosten per jaar zijn.

De voordelen van Volkswagen Verlengde Garantie • Een zeer uitgebreide dekking Indien binnen de termijn van de Volkswagen Verlengde Garantie een defect ontstaat door een materiaal- en/ of fabricagefout, garandeert uw Volkswagen-dealer dat deze zal worden hersteld. Bijvoorbeeld bij een mankement aan de aircopomp of versnellings bak, kunt u kosteloos en zonder problemen een beroep doen op Volkswagen Verlengde Garantie. • Ook de Mobiliteitsgarantie blijft van kracht Doordat u het onderhoud bij de Volkswagen-dealer laat uitvoeren, heeft u recht op Volkswagen Mobiliteitsgarantie. Met deze complete en snelle hulpverlening weet u zeker dat u altijd mobiel blijft. • De dekking geldt voor de gehele Europese Unie (EU) Mocht u onverhoopt een reparatie nodig hebben, dan kunt u bij alle Volkswagen-dealers in de gehele

EU terecht. Indien u in het buitenland reparatiekosten heeft gemaakt, kunt u bij terugkomst in Nederland

bij uw Volkswagen-dealer een verzoek indienen tot vergoeding van deze kosten.

• V  olkswagen Verlengde Garantie geeft uw Volkswagen extra waarde Gaat u uw Volkswagen verkopen? Dan is het goed om te weten dat Volkswagen Verlengde Garantie uw Volkswagen extra waarde geeft. Want Volkswagen Verlengde Garantie staat borg voor zorgvuldig onderhoud en hoge kwaliteit van de reparaties aan uw Volkswagen.

Volkswagen Verlengde Garantie is overdraagbaar bij de verkoop van uw Volkswagen.

Looptijden U kunt Volkswagen Verlengde Garantie afsluiten bij aankoop van uw nieuwe Volkswagen of 3 weken voor afloop van de huidige garantie. U kunt kiezen voor een looptijd van 12 maanden of, indien de auto binnen de fabrieksgarantie valt en in bezit is van de eerste eigenaar, voor 24 maanden. Vlak voor afloop van de gekozen periode kunt u uw contract iedere keer ver-lengen met 12 maanden tot een leeftijd van 6 jaar en maximaal 160.000 kilometer. Meer weten? Wilt u meer weten over Volkswagen Verlengde Garantie? Neem contact op met uw Volkswagen-dealer.

2010 Volkswagen Verlengde garantie brochure  

Volkswagen Verlengde Garantie Volkswagen Service

2010 Volkswagen Verlengde garantie brochure  

Volkswagen Verlengde Garantie Volkswagen Service

Advertisement