Page 1

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE M.G. T-TYPE & PREWAR OWNERS HOLLAND

SQUARE FRONT

Nr. 5 - 2010

nt eve s -M ru ple G-vi i r •T t•M ht r c ko to n O e TT ks He 010 • • 2 rk pa nder e h e al nt ls i ntenk e e ew • J enem v •E


Het adres voor restauratie van alle types MG’s

gespecialiseerd in de complete restauratie van alle types MG’s en losse onderdelen!

INDUSTRIE TERREIN ”DE STROET” KAUWENHOVEN 30 6741 PW LUNTEREN TEL. 0318-485399


Inhoudsopgave Nr. 5 - 2010

Pagina

Colofon .........................................................................................................................................................2 Bestuur en medewerkers .........................................................................................................................3 Van de voorzitter ........................................................................................................................................4 Bericht van de Penningmeester ..............................................................................................................6 Jewels in the park ......................................................................................................................................6 Heksentocht ..............................................................................................................................................11 MG-virus, MG TC 1948 ...........................................................................................................................16 Eerbeek Heideroos-rit .............................................................................................................................20 Weekend Eerbeek ...................................................................................................................................21 Weer en weer .. een rondje Vlist ... ......................................................................................................22 Schemer-Avondrit ...................................................................................................................................23 Foto-impressie Triple-M Event ..............................................................................................................24 Evenementenkalender 2010 ...................................................................................................................26 Rechtschapen figuren .............................................................................................................................28 Ritten en evenementen ...........................................................................................................................30 Clubwinkel en zo ..................................................................................................................................... 31 TTO kort ......................................................................................................................................................32 Engeland Schateiland !?..........................................................................................................................34 MG veiling toppers 2 ................................................................................................................................37 SVW Weekend 2010 .................................................................................................................................43 Bits & Pieces ............................................................................................................................................46 Ledenadministratie ..................................................................................................................................46 & PREWAR TY T-

PE

O

W

NE

RS

HOLLAND

42e jaargang. Verschijnt ĂŠĂŠnmaal per 2 maanden


Colofon Vereniging M.G. T-Type & Prewar Owners Holland (M.G.T.T.O.)

Betalingen

(Bank)rekeningnummer 27622 t.n.v. “Ver. MG T-type Owners Krimpen aan den IJssel”

• Opgericht 15 januari 1968 • Aangesloten bij de M.G. Club England • Aangesloten bij de FEHAC

Adverteren in Square Front: Ingeschreven in het Verenigingsregister van de K.v.K. voor Haaglanden, dossiernr. 40409257.

1/1 pagina omslag 1/1 pagina* 1/2 pagina* 1/4 pagina* Annonces B & P**

Doel van de vereniging Het in stand houden en het restaureren van het merk M.G. en wel van alle typen die zijn uitgebracht in de loop der jaren tot en met het type TF Midget, met uitzondering van het type Z Magnette. Het bijeenbrengen van eigenaren van MG’s als hierboven bedoeld. Het behartigen van de belangen van eigenaren van MG’s als hierboven bedoeld, voor zover deze belangen hun automobielen betreffen. Contributie per jaar Vanaf 01-01-2010: * Leden: * Sympathisanten: * Juniorleden:

leden niet leden aanvraag aanvraag € 160,00 € 200,00 € 85,00 € 100,00 € 50,00 € 60,00 gratis € 8,00

* per 6 nummers (excl. eventuele opmaakkosten advertentie) ** per 5 regels Hoofdredacteur Square Front Marjolein van Gessel, T: 0344-616115 E: redactie@mgtto.nl Opmaak, druk en verzending Hellinga Grafische Specialisten Leeuwarden T: 058-2677555 F: 058-2677540

€ 53,00 € 53,00 € 10,00

L N . O T GT M . W WW : e t i s eb w O T G-T

M

2


Bestuur en medewerkers Bestuur * Voorzitter: Robert Hermans Dr. ter Braaklaan 2, 4002 WN Tiel T: 0344-623135, E: voorzitter@mgtto.nl * Secretaris: Jan Kok Meerpolder 5, 2717 PA Zoetermeer T: 079-3520377, E: secretaris@mgtto.nl * Penningmeester: Wil van Erkel Fidelio 7, 2926 PN Krimpen aan den IJssel T: 0180-510078, E: penningmeester@mgtto.nl * Coördinator regio’s/land.evenementen: Fred Eijsvogel Dorskampweg 16, 6704 PB Wageningen T: 0317-411430, E: evenementen@mgtto.nl * Redacteur Square Front: Marjolein van Gessel, Papesteeg 8, 4001 WD Tiel T: 0344-616115, E: redactie@mgtto.nl

* M.G.T.T.O –Zuid: Ben Roelofs Tatralaan 21, 5801 KJ Venray T: 0478-510831, E: regio-zuid@mgtto.nl

Ledenadministratie * Ledenadministratie: Claire Dorrestijn Warmoezierslaan 22, 1851 NZ Heiloo T: 072-5339769, E: ledenadministratie@mgtto.nl

Technische commissie * T-type: Rob Oudejans Rietvinkstraat 62, 1171 TJ Badhoevedorp T: 020-6599456, E: techncie-ttype@mgtto.nl * Triple M: Berry Oudejans Eksterstraat 13, 1171 SZ Badhoevedorp T: 020-6594872, E: mmm-ttype@mgtto.nl

Registers * MMM-register: Thomas Heikens Pieter Wantelaan 28, 2015 EB Haarlem T: 023-5245703, E: mmm-register@mgtto.nl * SVW-register: P. van den Heuvel Wilhelminalaan 1-B, 3743 DB Baarn T: 035-5412867, E svw-register@mgtto.nl * T-register: Kick Fakkeldij Albertine Agneslaan 14, 1411 ES Naarden T: 035-6948512, E: t-register@mgtto.nl * Y-register: Rob Oudejans Rietvinkstraat 62, 1171 TJ Badhoevedorp T: 020-6599456, E: y-register@mgtto.nl

Regio’s * M.G.T.T.O.-Brabant: Henk van Leeuwen Park Eikenheuvel 300, 5262 AW Vught T: 073-6578964, E: regio-brabant@mgtto.nl * M.G.T.T.O.-Noord: Bé van Aalderen Corn. Houtmanstraat 22, 9934 HE Delfzijl T: 0596-612537, E: regio-noord@mgtto.nl * M.G.T.T.O.-Noord Holland: Ton Kuylenburg Oosterduinweg 8, 2111 XJ Aerdenhout T: 023-5244661, E: regio-n-holland@mgtto.nl * M.G.T.T.O.-Oost: Jan de Heer Eikenlaan 18, 3831 XG Leusden T: 033-4942831, E: regio-oost@mgtto.nl * M.G.T.T.O.-West: Dick van der Maden Van Lennepstraat 14, 2406 BA Alphen a/d Rijn T: 06-54286118, E: regio-west@mgtto.nl

Overige contacten * M.G.T.T.O.-archief: Wiard Krook Pijlkruid 7, 1112 PC Diemen T: 020-6991474, E: w.krook@chello.nl * FEHAC-contact: Simon Christoffels Zwanendreef 20, 2161 KZ Lisse T: 0252-415300, E: fehaccontact@mgtto.nl * M.G.T.T.O.-shop: winkel@mgtto.nl Deadlines Square Front 2010 Nr: 6

3

Deadline 21 november

Bij de leden eind december


Van de voorzitter Triple M dag in Lunteren Op zondag 29 augustus 2010 werd er wederom (voor de derde maal) een MMMdag georganiseerd door Jan van der Werf en Bert Nijhof. De opkomst was formidabel; het aantal Triple-M’s lag 1 onder dat van vorig jaar. Toen vielen de mussen van het dak van de hitte. Nu waren de voorspellingen van dien aard, dat dezelfde mussen zouden verdrinken. Uiteindelijk viel het weer mee, maar de hal die Jan ter beschikking had gesteld, was toch welkom. Hier kon iedereen, onder het genot van een versnapering, gezellig bijpraten. Er werd een rondje om de kerk gereden (zelfs op zondag kan dat in Lunteren) en daarna was er een gezellige, goedverzorgde BBQ. Ik zou zeggen: never stop a winning team! Jan en Bert, ga zo door. Het blijkt, dat alle Triple-M rijders zeer tevreden zijn over deze formule, want anders was de opkomst niet zo groot geweest. Ik zou zeggen, op naar het eerste lustrum, op naar Lunteren.

worden naar leden die geen e-mailadres hebben. Vanaf begin 2011 zullen enkele bestuurleden met behulp van een printer zelf de convocaties printen, vouwen, in een envelop doen en versturen. Jaarlijks zal dit een besparing geven van meer dan € 1400,Een woord van dank gaat uit naar Anneke Hoogmoed die deze werkzaamheden jarenlang zeer zorgvuldig en punctueel verzorgde.

Kijk onder het kopje “Foto’s” op onze website; u vindt daar 15 foto’s. Ook op onze site onder het kopje “Nieuws” vindt u een artikel, dat verschenen is in het autoblad “de Onschatbare Klassieker”. Kick Fakkeldij legde de contacten met de hoofdredacteur van dit klassieker magazine, Marjolein van Gessel leverde de tekst aan.

FEHAC Zoals u weet zijn wij, net zoals veel andere klassieke automobiel verenigingen, lid van de FEHAC, die sinds haar oprichting in 1976 als belangrijkste doel heeft gehad om ervoor te zorgen dat iedereen in zijn klassieke voertuig kan blijven rijden. In het verleden heeft de FEHAC veel voor ons gedaan. Velen van ons zijn zich er niet van bewust dat de FEHAC steeds voor ons op de bres staat. Veelvuldig wordt er in Den Haag gelobbyd als onze volksvertegenwoordigers weer eens iets leuks bedacht hebben. Wat denkt u bijvoorbeeld van het verbod, dat uitgevaardigd was om er voor te zorgen dat de echt antieke automobielen niet meer mochten rijden, omdat deze auto’s banden hadden zonder profiel. En de verplichting om te rijden met veiligheidsgordels. Weet u waar de bevestigingspunten van die gordels in bijvoorbeeld een J2 zitten? Nu heeft onze overheid weer een nieuw

Onderdelendag Reeuwijk Op zondag 14 november a.s. zal er weer een onderdelendag worden gehouden in Reeuwijk. Pieter Nederhoff en Teun van der Heiden nodigen u van harte uit om naar Reeuwijk te komen om voor de laatste maal dit jaar aan een TTO bijeenkomst deel te nemen. Kijk meteen nog even rond of u nog onderdelen nodig hebt, of een leuk cadeau wilt kopen voor de komende feestdagen. Gratis toegang en ook nog gratis parkeren en dat in de Randstad. Zie u in Reeuwijk.

Kostenbesparing Een aantal bestuursleden heeft alle leden, die volgens de ledenlijst GEEN e-mailadres hadden, gebeld met de vraag, of men wel een e-mailadres heeft. Dit vooral omdat de kosten van het drukken van de convocaties de pan uit rijzen. Ondanks het veelvuldige verzoek in Square Front om e-mailadressen door te geven, werd er toch nog zeer goed gescoord. Het bestuur wil in 2011 geen gebruik meer maken van een drukkerij. Er zullen alsnog uitnodigingen voor ritten verzonden moeten

4


probleem geschapen zonder na te denken over de consequenties. U hebt het waarschijnlijk al in de krant gelezen, of een reportage op de TV gezien. De RDW heeft op 10 augustus jl. aangekondigd, dat per 16 augustus een nieuwe regeling in werking treedt, waarbij het verplicht is om kentekenbewijs Deel I te overleggen bij de aanvraag van een Nederlands kenteken voor een voertuig, dat eerder in een andere EU lidstaat was geregistreerd. Deze verplichting is volgens het RDW geheel conform zowel Europese als Nederlandse wetgeving. Deze wetgeving vereist dat bij de aanvraag van een Nederlands kenteken voor een voertuig uit een andere EU lidstaat, het volledige buitenlandse kentekenbewijs wordt overlegd. Op 25 augustus jl. heeft de FEHAC een gesprek gehad met de RDW om de problemen te bespreken. Er is afgesproken, dat er gekeken gaat worden of er toch nog openingen zijn in

de huidige wetgeving. De RDW heeft begrip voor de situatie en wil meewerken aan een oplossing. Wordt u ook getroffen door deze maatregel meldt u zich dan bij: secretariaat@fehac.nl Hebt u het al gehoord? Er werd op 2 oktober tijdens de SchemerAvondrit (georganiseerd door Peter van den Heuvel) een TTO-er door de politie aangehouden. Hij hield zich verdacht op in het donkere bos. Wat is dat anders leuk om tijdens duisternis zo’n rit te rijden. Er doen zich allerlei onverwachte problemen voor, die je overdag niet hebt. Iedereen heeft vooral genoten van de mooie omgeving. Voor herhaling vatbaar Peter. Rob Hermans

heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere man

Pieter Hendrikus Swart 1947-2010 Een heel bijzondere man is op 2 april 2010 overleden. Piet was al sinds 1971 lid van onze vereniging. Wij wensen zijn vrouw Lenie, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte, dat veel mooie en goede herinneringen hen zullen steunen bij de verwerking van dit verlies. Bestuur en leden van de Vereniging MG T-Type & Prewar Owners Holland

5


Bericht van de Penningmeester Beste clubleden, Eerder dit jaar heb ik u beloofd dat ik u op de hoogte zou houden van de stand van zaken betreffende de contributie over 2010. Mijn oproepen en mededelingen in Square Front hebben een positief resultaat opgeleverd. Met tevredenheid heb ik vastgesteld dat alle clubleden hun contributie over het huidige contributiejaar hebben betaald. Mijn dank en natuurlijk ook de dank van de vereniging hiervoor! Door een aantal leden is de suggestie gedaan om een apart inlegvel als betalingsoproep voor het nieuwe verenigingsjaar bij te voegen in Square Front nr. 6 (december 2010). Het bestuur heeft besloten om hieraan uitvoering te geven.

gegevens m.b.t. de betaling van de contributie 2011 vermeld zullen worden. Daarbij reken ik dan op ieders medewerking, zodat de contributie van alle leden op een eerder tijdstip (dit jaar pas in de maand oktober) voldaan kan zijn.

In het decembernummer van Square Front zult u een inlegvel aantreffen waarop alle

Met vriendelijke groet, Wil van Erkel, penningmeester MGTTO

Jewels in the park Marjolein van Gessel op een speciaal daarvoor bestemd terrein ergens op het landgoed. Wij parkeerden op een ander terrein enkele kilometers daarbuiten en namen de (gratis) pendelbus naar de plaats van bestemming. Prima geregeld, allemaal!

Het klonk nogal verleidelijk: “Jewels in the Parkâ€? en al hadden we eigenlijk geen idee wat we zouden aantreffen, op een mooie zaterdagochtend in augustus vertrokken we naar Schloss Dyck in JĂźchen (NordRheinWestfalen). Het was nog vroeg, de autobaan bijna leeg, een kasteel in het verschiet, wat wil je nog meer. Vanwege de afstand was de MG thuisgebleven. Als je je oldtimer meebrengt, mag je parkeren

Motorgeluid, geblokte vlaggen en strobalen brachten ons al helemaal in de stemming nog voordat we de op internet bestelde entreebewijzen lieten afscheuren. Want naast

6


heuse “SS” te mogen zien, is weer een heel ander verhaal. Een internationale jury beoordeelde de automobielen die deelnamen aan het Concours d’ Elégance. Opgesteld voor de “Orangerie” werden zij kritisch bekeken door o.a. Jutta Benz (kleindochter van Bertha en Karl Benz), Caroline Bugatti (kleindochter van Ettore) en de directeur van het Schlumpf Museum (Emanuel Bacquet). Bertha Benz wordt beschouwd als de “eerste serieuze automobilist”; zij nam in 1888 de experimentele auto van haar man Karl mee en reed van Mannheim naar Pforzheim, officieel om haar moeder te bezoeken. De onderliggende reden was dat zij vond dat haar man zich teveel op de techniek richtte en de commerciële kant vergat. Tijdens de rit van 106 kilometer met een snelheid van 15 km/uur had Bertha alle kans om op de auto aandacht te vestigen. De benzine die zij halverwege nodig had, kocht ze bij een apotheek en de mankementen, die zich tijdens de reis voordeden, werden door diverse dorpssmeden verholpen. Het uitvoerige verslag van Bertha was de basis voor het aanbrengen van diverse verbeteringen aan deze experimentele auto.

de “jewels” in het park waren er ook de “racing legends”, de klassieke racewagens die op het uitgezette circuit al vroeg hun opwarmrondjes draaiden. Alleen auto’s met een bouwjaar tot 1961 kunnen aan de races deelnemen. Daarmee eert de organisatie Graf Wolfgang Berghe von Trips, de Duitse autocoureur die in 1961 op het circuit van Monza dodelijk verongelukte. Voor de winnaar van de races op Schloss Dyck wordt dan ook de bronzen “Graf Trips Skulptur” beschikbaar gesteld. Wie bang is op deze Classic Days teveel Duitse automerken tegen te komen, kan die angst rustig laten varen. Niet eerder hebben we zoveel verschillende automerken, waaronder heel bijzondere, bij elkaar gezien. Natuurlijk was MG goed vertegenwoordigd, bij de races, in het park, als enkeling (een van oorsprong Nederlandse K1, door Molenaar ingevoerd en nu rijdend in de bondsrepubliek) en in clubverband, want ook dat behoort tot de mogelijkheden op Schloss Dyck.

“Style and Charme” maar niet alleen bij het Concours. Overal in stijl aangeklede automobiel-eigenaren, eenvoudige picknicks op strobalen en luxueuze lunches tussen Rolls en Bentley. In stijl ook een “koffie-autootje”, van waaruit in hoog tempo cappucino werd geserveerd; in stijl ondanks de eenvoud of … juist ondanks de eenvoud!

Het verhaal van Jaguar achter het merk “SS” is velen vast wel bekend: SS-Cars Ltd. of Coventry (waarbij SS staat voor Swallow Sidecar) produceerde voor de Tweede Wereldoorlog automobielen onder de naam SS. Omdat deze initialen geassocieerd werden met de Schutzstaffel van Adolf Hitler, werd in 1936 de naam veranderd in Jaguar. In 2010 een

Met ons tweede entreebewijs (in totaal betaalden we € 17,50 p.p.) hadden we via een brug toegang tot het rennerskwartier, dat gesitueerd was op een binnenplaats. Er heerste een bijzondere sfeer: er werd gesleuteld, gestart, en de hectiek van de moderne pits was

7


8


er ver te zoeken. Ook hier was natuurlijk wel, zoals Bertha Benz dat voorstond, de nodige aandacht voor commercie, maar om nu in een “Formule 1” outfit in een TD te stappen ….. In één van de bijgebouwen stond “de klassieker aller klassiekers”, de tweekleurige groene Bugatti Royale, destijds gebouwd voor textielmagnaat Armand Esders. Het blijft een machtig apparaat (je kunt het haast geen auto noemen) en je wordt er toch altijd een beetje stil van.

om de Stichting Schloss Dyck te ondersteunen. Als je er een keer geweest bent, wil je daaraan ook graag je steentje bijdragen. De organisatie slaagt er absoluut in om recht te doen aan hetgeen wordt aangeboden: Jewels in the Park, Racing Legends, en (in ieder geval deze keer) de Historische Camping waarop de meeste bizarre combinaties van auto en caravan (of zoiets) te bewonderen waren. Retro-kamperen blijkt helemaal in te zijn, getuige de caravan met rode TD en dame in rode jurk met witte stippen! En wat te denken van een mini-BMW’tje met een “eitje” erachter om in te slapen of een Amerikaan met caravan in “unisex”. Het fototoestel heeft overuren gedraaid en wij hebben genoten van vele, goed bewaarde en prachtig gerestaureerde schoonheden in een omgeving, die daar wonderwel bij past.

Deze Classic Days in Schloss Dyck werden voor de 5e keer georganiseerd, een lustrum! Vòòr dit jaar hadden we (wij, althans) er nog niet eerder van gehoord. Zoals dat bij meer kastelen, paleizen en landgoederen noodzakelijkerwijs gebeurt, is dit evenement in het leven geroepen

9


Uw adres voor autoboeken • Merkhistorie • Reparatie (Haynes) • Restauratie • Race en Rally • Originele Werkplaatshandboeken • Instructieboekjes • Video’s

Dagelijkse verzending door geheel Nederland

ROB NOBEL

MOTORING BOOKS

Tuinstraat 50, 2801 ZR Gouda Fax (0182) 54 81 20, Telefoon (0182) 52 91 70 Internet: http://www.robnobel.nl - E-mail: info@robnobel.nl Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-14.00 uur

10


Heksentocht Joyce Tummers

Elk jaar opnieuw gaat MG TTO South in augustus een weekendje samen lekker - zoals ik dat steevast noem - een rondje rijden. Vorig jaar organiseerden Ben en Christien Roelofs een 3-daagse rit in de buurt van Nijmegen, een geweldig weekend in een goed hotel. Een verslag van dat weekend is niet gepubliceerd in Square Front. Ben is normaliter degene die vriendelijk aan iemand vraagt een stukje te schrijven, want geheel spontaan wordt de pen niet ter hand genomen. Maar toen hij zelf het weekend organiseerde, heeft hij dit nagelaten. Jammer!! In 2010 was de eer aan Aad van der Velden en Pilar Ferandez-Tizón. Zij organiseerden het weekend onder de codenaam Heksentocht, dit omdat de meeste heren van onze club een sprookjeshuwelijk zouden hebben: de heks zit thuis op de bank! De vorige rit die Aad en Pilar organiseerden, bevatte zoveel vragen en opdrachten dat veel deelnemers bijna te laat aan het diner verschenen. De schrik zat er dan ook goed in. Een brief aan het begin van dit jaar waarin Aad vermeldde dat er slechts één vraag gesteld zou worden, wist de gemoederen te bedaren. En op die ene vraag wachten we nog steeds …

Molen in Willemstad

niet op het idee zijn gekomen eens ‘weg van de snelweg’ te gaan en dat zou zonde zijn. Met zo’n tocht kom je nog eens ergens. Het zonnetje scheen en diverse terrassen zaten rond het middaguur vol met hongerige ‘prinsen’ en de bijbehorende heksen die voor de gelegenheid de bank mochten verruilen voor een MG. Sommige auto’s waren zelfs getooid met een heuse bezem. In Oudenbosch staat een basiliek die door de belangstellenden bezocht kon worden. Een prachtige kerk. Ondanks dat we niet echt feestelijk gekleed waren, kwam een zeer vriendelijke heer ons vragen of we voor het huwelijk kwamen. Nee, daar kwamen we niet voor. Of we het museum wilden zien? Zonder ons antwoord af te wachten, dirigeerde hij ons naar een kleine deur die rigoureus achter ons gesloten werd. Via een wenteltrap belandden we in het museum. Dat was een anticlimax, maar dat kan gebeuren. We reden verder en kwamen in de buurt van Willemstad. Deze geografische analfabeet (ik)

Op vrijdag 6 augustus verzamelden we bij ‘De Oolderhof’ in Herten-Roermond. Het was een leuk weerzien, want het is elk jaar nagenoeg dezelfde groep die het aandurft om zich drie dagen lang over te leveren aan de organisatoren. Natuurlijk begonnen we met koffie en vlaai. Nadat de rallyplaten gemonteerd waren, vertrokken we richting Spijkenisse. Via enkele dorpen van de zogenaamde ‘zeven zaligheden’ trokken we door het Brabantse land. De namen van de dorpen kenden we alleen als aanduiding van de afritten op de A2. Het waren stuk voor stuk pareltjes. Zonder deze route van Aad en Pilar zouden we

11


hier had UW advertentie kunnen staan

OUDEJANS MOTORENREVISIE Totale of gedeeltelijke revisie van alle typen motoren Cilinders boren Krukassen slijpen/ balanceren Cilinderkop revisie/ loodvrij maken Centrifugaal ingieten van lagers Nieuwendammerdijk 526G Amsterdam-Noord Telefoon 020 - 632 02 09

12


Dansgroep Viva Flamenco met uiterst rechts Pilar

Te ver doorgereden?

vond wel al dat ze ver gereden had, maar dat we zowaar in Curaçao waren aanbeland, was onverwacht. Een rondje door Willemstad toonde ons een zeer karakteristieke stad waar het goed toeven was. De zon scheen nog steeds en de terrassen lonkten weer. Via een veerpont kwamen we uiteindelijk in het Carlton Oasis Hotel in Spijkenisse. Al dat rijden maakt dorstig en we besloten iets te drinken aan de bar. Daar raakte ik in gesprek met Hans Boode die me veel goede tips gaf: waar ik nog onderdelen kon uithalen en dat er een zeer kleine 12 volts accu te koop was die zonder problemen in mijn B-tje zou passen. Ik had twee weken eerder Flupke laten ombouwen van 2 x 6 volt naar 1 x 12 volt. Nog even douchen en omkleden want het was alweer bijna tijd voor het diner. We hadden onze menukeuze al een paar maanden geleden doorgegeven. Aad en Pilar hadden voor iedereen een persoonlijke menukaart gemaakt waarop die keuze vermeld stond. Wat een werk moet dat geweest zijn. Toen ik dacht dat we aan het dessert zouden beginnen, werden we getrakteerd op een heel ander toetje. Zes in Spaanse jurken geklede dames, Pilar voorop, betraden de zaal. Ze verrasten ons met enkele Spaanse dansen. Tijdens het welverdiende applaus maakten ze een ereronde door de eetzaal. Na een goede nachtrust en een heerlijk ontbijt

vertrokken we voor de zaterdagrit. Die zou dwars door Rotterdam gaan om ons in Het Groene Hart te brengen. Na 22 verkeerslichten reden we door de Maastunnel. ‘Hol op naar boven’ stond in het routeboek. Buiten dat ik geen verstand heb van geografie, was ook deze term bij mij helemaal onbekend. Dat maakte het er niet gemakkelijker op. Volgens datzelfde routeboek zou de dagteller bij het uitkomen van de Maastunnel op 10,4 mijl moeten staan. Ik zat nog niet aan de 7 mijl en dus moest ik nog niet rechtsaf maar rechtdoor. Een begrijpelijke maar cruciale fout. We reden rechtdoor, dat hadden we niet moeten doen en wat we al helemaal niet hadden moeten doen was de Ring verlaten. Rotterdam is mooie stad maar erg groot. Uiteindelijk met Aad gebeld die ons adviseerde route H te volgen. Gevolg: we stonden algauw bij de H van Hospitaal. Een aardige dame wees ons vagelijk in de richting van Capelle aan de IJssel en met weinig wijsheid maar veel geluk vonden we de route weer terug. Het had maar ongeveer 1 uur gekost. Tijd begon te dringen, want Aad en Pilar hadden een restaurant bereid gevonden speciaal voor ons de zaak te openen. We moesten dus op tijd komen en dat is gelukt. Na een korte pauze reden we met een groep mee. En het begon te regenen. Niet zo’n beetje. Het was een regelrechte stortbui. Het dak erop en weer verder. We stopten om te lunchen. Op de oevers van de Vecht stond een klein restaurantje, zo klein

13


14


dat je buiten moest zitten onder een luifel. Een aardige jongeman die het water van de luifel wilde duwen om erger te voorkomen, moest dat bekopen met een koude douche. Sneu voor de jongen maar hilarisch was het wel. Om verder te gaan moesten we over een ophaalbrug. Vlak voordat we vertrokken hoorden we een krakend geluid op de brug. Een tankauto die melk vervoerde, was vast komen te zitten. De slagboom die naar beneden gaat als de brug open gaat, was klem komen te zitten tussen de tank en het achterop gemonteerde laddertje. Als je dat zo had moeten mikken, was dat nooit gelukt. Het duurde redelijk lang voordat we de brug over konden. En het bleef regenen. Die tankauto was niet de enige met problemen. Op vrijdag was Reinoud Beckers van achter aangereden; het kofferdeksel was zo ontzet dat de wegenwacht eraan te pas moest komen. In de stromende regen reden we weer terug naar Spijkenisse. Sommigen met behulp van de TomTom, anderen volgden het routeboek. Het avondprogramma zou plaatsvinden op een schip waar we met een bus naartoe zouden worden gebracht. Op tijd zijn was dus erg belangrijk. Ook hier was het geluk Reinoud niet goed gezind. Tegen de tijd dat wij in de bus stapten, was hij ter hoogte van Dordrecht dat niet eens op de route lag. Aan boord werden we verzorgd met eten, drinken en muziek. De vrouwelijke entertainer moest in het begin van de avond erg haar best doen de stemming erin te krijgen, maar toen die er eenmaal was, leek het een groot feest. Er werd gedanst en zelfs ‘geroeid’ op de muziek. “We hebben een woonboot en die ligt in de Amstel”: voor ons zuiderlingen tot die avond een volstrekt onbekend nummer. Na de genoeglijke uren op het schip (SS Rotterdam) nog even naar de hotelbar in de kelder voor een afzakkertje en dan naar bed. Bij het ontbijt kwam Aad rond met de mededeling dat van een rode MG de hele nacht de lichten hadden gebrand. Hij is nogal een grappenmaker

en ik meende dan ook (heel even maar) dat hij me in de maling nam. Het was mijn arme Flupke die elektrisch de geest had gegeven. Door de regen en de haast om binnen te komen had ik waarschijnlijk vergeten de rode sleutel van de startonderbreking eruit te halen. Maar de sleutel lag gewoon boven op de kamer: tijdens het ombouwen naar die ene 12 volts accu had mijn monteur ten onrechte die beveiliging keurig omzeild. Natuurlijk waren er meteen heren die een heks in nood wilden helpen. Frank en Jeu, nogmaals bedankt. Op zondag stond een havenrit op het programma. Dwars door Rotterdam (hé, waar heb ik dat eerder gehoord?). Omdat Phillippe (want zo heet Flupke op zon- en feestdagen) nog een beetje zwak was, bleven we weer dicht bij de groep. Het was prachtig, die rit door de haven en door oud Rotterdam. Er werd gestopt voor koffie bij De Ballentent, een etablissement dat zijn naam eer aandoet. Tijdens de koffie bleek dat hier diverse wegen zouden scheiden. Sommigen zouden de hele route volgens het boekje rijden, anderen gingen naar huis en wij gingen naar het park onder de Euromast. Daar was het op het festival van de romantische muziek aangenaam vertoeven. Maar ik zag het even niet zitten om de hele rit en dan nog helemaal naar Maastricht te rijden en dus vertrokken we zuidwaarts. Het was een heel gezellig en geslaagd weekend. Aad en Pilar, bedankt voor het organiseren van deze Heksentocht. We hebben ervan genoten!

Heksen op pad

15


MG-virus, MG TC 1948 In oktober 2007 kocht Jan Carel Teding van Berkhout (lid van de MGCC) een MG TC met originele Marshall Supercharger rechtstreeks uit Amerika. Door het zien van de races met klassieke MG’s (met name de Supercharged K3 en C-types, heeft het MG-virus hem te pakken gekregen. Het verhaal van Jan Carel en zijn Marshall J75 Supercharger renovatie kunt u hier meebeleven.

fabriek werd uitgerust met deze blower. Als iemand van de club daar informatie over heeft, houd ik me aanbevolen. De remmen Thuisgekomen ben ik begonnen met het vernieuwen van de remmen. Bij C&C parts in Baarlo kocht ik nieuwe cilinders voor op de wielen en een nieuwe hoofdremcilinder die daar in eigen huis gebouwd wordt. Ook de schoenen en rubber leidingen werden vernieuwd. De koperen remleidingen heb ik schoongespoeld met remmenreiniger en na een paar avonden sleutelen werd het systeem met Silicone vloeistof gevuld. Waarom dan een paar avonden zult u zeggen. Toen de boel werd losgehaald vonden we een taart van vet en olie tussen de remschoenen van het rechter achterwiel. De vorige eigenaar had kennelijk met de vetspuit gewacht op enige weerstand tijdens het doorsmeren van de handremkabel. Die handremkabel komt uit op de remankerplaat waardoor e.e.a. lekker gevuld werd. Dit gaf enig oponthoud en enige verbazing.

De aankoop Wow, ik een TC met supercharger. Nooit gedacht dat zoiets mogelijk zou zijn. Zo op het oog was het een prima TC. De eigenaar vertelde me dat de remmen nagekeken moesten worden en dat hij (heel eerlijk) verder niet wist hoe de staat van de motor was omdat hij zonder remmen niet durfde te rijden. De auto kwam uit Galex USA en is gekocht vlak voordat de hurricane Dean er kwam huishouden. Op zulke momenten is het goed onderhandelen.

Het stuur Het stuur was in erbarmelijke staat. De spaken waren bijna afgebroken en de metalen delen staken erdoor. Een mede MGCC-clublid, Jan Mimpen, heeft met veel geduld het stuur fantastisch gerestaureerd. Het ziet er werkelijk als nieuw uit. De start Toen ik de motor startte, stond na 5 minuten de straat blauw van uitlaatgas met een hoog verbrand oliegehalte. De buren dachten dat er een vulkaan uitbarsting was geweest met veel as en rook. Op de Supercharger zit een oliekraantje waarbij je in een glazen druppelaar kunt kijken om te zien hoe snel er gesmeerd wordt. Toen ik het kraantje dichter draaide, nam de vorming van gifdampen tot grote opluchting van de buren zienderogen af.

Vraag De TC die ik kocht heeft chassis nummer 5422 en is op 6 mei 1948 uit de fabriek gerold. De Marshall Nordec Supercharger kent ook een aantal serienummers en een datum. Daaruit blijkt dat deze gebouwd is op 16 april 1948, dus vlak voor aflevering van de MG. Momenteel probeer ik erachter te komen of deze blowers optioneel in de fabriek werden ingebouwd en of er nog ergens bewijs van is dat de 5422 af

16


Te weinig smering kan echter kapotte lagers van de Supercharger tot gevolg hebben en dat is niet de bedoeling. Iets was er dus aan het lekken daarbinnen waardoor er olie in het benzinemengsel werd meegeperst en verbrand. Op het dashboard gaf de oliedrukmeter 55 psi waarde en de pressuregauge van de Supercharger varieerde tussen de 2 en 6 LB/O. Prima dus, dat gaf vertrouwen.

bleek dat de Rootstypes op twee assen draaien die vier lagers, vier oliekeringen (van leer) en vier bussen hebben. Aangezien het me een ingewikkelde constructie leek ben ik samen met een goede vriend, Rob Timmermans (die ook van techniek houdt) en de MarshallNordec onder mijn arm naar de gebroeders Oudejans in Badhoevedorp getogen. Deze in de vliegtuigindustrie werkzame mannen weten veel en kunnen alles maken. Ze waren erg hulpvaardig en we hebben gezamenlijk e.e.a. gedemonteerd. Tot mijn grote geluk bleek er van binnen niets bijzonders aan de hand en durfde ik de rest van het sleutelwerk zelfstandig voort te zetten. Zo waren de tandwielen, lobben, assen en de wanden van de behuizing onbeschadigd. Wel moesten er nieuwe lagers, oliekeringen, bussen en pakkingen in. Ook de puly op het neusstuk was versleten.

De keuring Nadat de remmen vernieuwd waren en de verlichting was gecontroleerd, is de TC op een trailer naar de RDW in Veldhoven gebracht. Auto’s van buiten de EU worden zeer intensief gecontroleerd. Met een TC uit de UK ben je in 20 minuten klaar bij de RDW. Al met al is er 1.5 uur geïnspecteerd en werd hij goedgekeurd ondanks de verkeerde koplampglazen en een missend borgmoertje op de rem pen. Thuisgekomen werd het zaak e.e.a serieus aan te pakken. De supercharger moest uit elkaar want tegenwoordig kun je niet meer met een eerlijke rookpluim achter je TC rondrijden. Dat geeft ook een negatief imago aan onze toch al door sommigen bedenkelijk gevonden hobby.

Op internet vond ik een tekening van de Marshall blower en in het MG Workshop Manual (Complete Tuning and Maintenance for all Models from M to TF 1500) stond een beschrijving van de opbouw en afstelling. Overigens staan daar beschrijvingen in van de volgende types superchargers: Shorrock, Marshall-Nordec, Wade en Arnott. Hieruit

Met Rob Timmermans bij Rob en Berry Oudejans

17


Even doorpakken!

Bijna alle onderdelen heb ik kunnen bestellen bij Brammer en v.d. Heijden. Deze keten in machine onderdelen biedt alles op het gebied van oliekeringen puly’s, lagers,Vsnaren enz. De puly was het enige onderdeel dat niet leverbaar was. Deze is echter op de draaibank gemakkelijk zelf te maken. De lederen oliekeringen uit die tijd waren volledig vergaan en de bussen waar de lederen mantels overheen liepen waren flink uitgesleten. Dat was hopelijk de veroorzaker van de gifdampen. Alle onderdelen zijn gereinigd en vervolgens is alles op zijn plaats geperst en in elkaar gezet. Hij draait weer rond als een zonnetje. Weliswaar met de hand want‌‌

weten hoe de algehele conditie van de motor is en als er al veel van het blok verwijderd is, is de volgende stap snel gezet. Samen met Nieck Jan Boschman hebben we op een avond het blok eruit getakeld en bij Henri Hebels in Eindhoven uit elkaar getrokken. Ik had mazzel. De schaallagers op de as waren gemerkt met STA. Standaard af fabriek dus en in prima staat. Ook de cilinders en zuigers waren in prima staat. Er was alleen een tand van de nokkenas versleten en een naaldlager in de bak. Eind goed al goed. Met een nieuwe verbeterde nokkenas en nieuwe nokvolgers (met oliesmeer gleufjes, zie site van Peter Edney) en een nieuwe waterpomp alsmede wat klein spul kwam ik er goed vanaf en heb ik hopelijk geluk met deze aankoop, maar je weet het maar nooit

Als je toch bezig bent, pak dan even door ! Met een nieuwe aanwinst is het altijd handig te

18


met deze mooie hobby. Tenslotte is er nog steeds discussie waarvoor de letters MG staan Meer Gesleutel, Meer Gezeur, Meer Gehobbel, Mega Gestoord of Mateloos Gedonder maar en ik neig steeds meer richting Meer Geluk, Mooi Geluid of Mateloos Gelukkig.

zonder de motor te verwijderen, maar dan is een brug wel noodzakelijk en die luxe heb ik niet. Dat krijg je als amateur. Maar goed. Na een middag sleutelen, zat alles alsnog op zijn plaats en kon er gestart worden nadat alle sappen waren toegevoegd. Leerpunt: hang nooit een motor terug zonder dat je deze hebt rondgedraaid met gemonteerde bak.

Concessies Het inbouwen van het blok ging zonder schoenlepel. Ik bedoel daarmee dat het na al het gesleutel aan de MGA-tjes heerlijk is als je overal goed bij kunt en het blok gemakkelijk op zijn plaats glijdt. Na twee avondjes doorzetten was alles aangesloten en klaar voor de start. Ik heb enige concessies gedaan aan originaliteit. Zo heb ik bijvoorbeeld een 1,2,3, ontsteking geplaatst. Deze zijn tegenwoordig ook te krijgen als Kameleon, in de originele behuizing van de verdeler.(Hebels Eindhoven). Een VW stuurhuis zorgt voor een spellingvrij stuurwiel. De Bishop Cam kan wel gereviseerd worden maar dat doe ik later nog wel. Ik heb een sterkere hoofdremcilinder geplaatst. Vanwege het hogere vermogen (+/- 70 pk i.p.v. 54 pk) is het beter met een zwaardere koppeling te rijden. Er zit dus een MG A koppeling op. Vanwege mijn lengte (1.90) heb ik de webbing uit de rugleuning gehaald waardoor ik een stuk beter zit. Als iemand nog advies heeft over modificaties voor een nog betere zit in een TC, graag. Ik heb koudere bougies geplaatst: NGKBP7H6 vanwege de blower die een hogere verbrandingshitte geeft.

In april was het zover Er kon gestart worden. De motor kwam pruttelend op gang en vanwege de nieuwe nokkenas en klepstoters was het belangrijk de auto eerst op 2000 toeren gedurende 10 minuten te laten draaien. Zo gezegd zo gedaan (zie youtube MGTC supercharged startup, voor mijn beste Engels). Toen volgde mijn eerste rondje. Met mijn balletschoentjes aan kon ik de vlak op elkaar staande pedalen goed bedienen. De sproeier stond wat te arm. Na wat uitproberen en spelen met de sproeier denk ik dat ik de juiste afstelling gevonden heb. De motor trekt goed door en op boven de 3000 rpm voel je het effect van de supercharger. Inmiddels zijn we meer dan 2 jaar verder en zitten er vele duizenden kilometers op naar onder meer Silverstone, Gabice Mare en de Elzas Een TC is een leuke en fijne auto. Zijn lijn met 19 inch wielen is prachtig en de techniek is eenvoudig. Veel bekijks waar je ook komt. Met een TC ben je aan het werk als je rijdt. Je zoekt continu de balans tussen wat haalbaar is zonder al te veel gevaar te lopen en het heel houden van de onderdelen. Gas geven is heerlijk, het geronk, je kop in de wind: het ultieme vrijheidsgevoel.

Schrik en tegenslag Toen alles was ingebouwd, wilde ik de eerste cilinder op het bovenste dode punt zetten om de ontsteking af te stellen. Versnelling in zijn 3 en bougies eruit. Helaas de motor blokkeerde. Er zat geen beweging in. Balen dus! Wat was het geval? De 4 stelbouten in de koppelingsunit waren te lang en liepen tegen het gegoten koppelingshuis. De hele motor moest er weer uit. In de boekjes staat wel dat de bak eruit kan

Volgende keer in MG-virus: het verhaal van Henk de Vries

19


Eerbeek Heideroos-rit Marten en Mieneke Dijkhuizen thuisvoelde. We kwamen over de “Posbank” door “Nationaal Park Veluwezoom” waar de koppeling en de remmen goed op de proef werden gesteld. Na nog langs kasteel Middachten te zijn gekomen, kwamen we weer terug bij restaurant “De Heideroos.” Hier moest door de bijrijder een spel worden gespeeld. Mijn vrouw scoorde daarbij de meeste punten waardoor wij de winnaars werden van deze prachtige rit. Na de prijsuitreiking heeft ze het spel nog eens geprobeerd maar toen lukte het niet meer. Het was dus meer geluk dan wijsheid dat we deze rit hebben gewonnen. We danken de uitzetters Hans en Frederike van Tongeren hartelijk voor de perfect georganiseerde rit en hopen er een volgende keer weer bij te zijn.

Na al enkele jaren met veel plezier naar de Veluwe en omgeving te zijn afgereisd voor een MG-rit hadden we besloten om op 1 augustus mee te doen aan de rit in Eerbeek. Op zaterdag de MG TB nog even nagelopen en de v-snaar vernieuwd (mag ook wel weer na bijna 30 jaar trouwe dienst), de auto alvast volgetankt en op de aanhanger gezet. Zondagochtend om 8 uur vertrokken om op tijd in Eerbeek te zijn. Hier werden we verwelkomd door Hans en Frederike van Tongeren. Voor de start was er een sprintparcours uitgezet voor de liefhebbers. De rit ging over een heel mooi gedeelte van de Veluwe. De vragen onderweg waren niet te moeilijk en soms ook leerzaam. Wist u dat de wildwissel over de A50 wordt verwarmd om de vorming van ijspegels te voorkomen? De route ging gedeeltelijk over onverharde paden waar de MG zich ook goed

20


Weekend Eerbeek Claire en Pim Dorrestijn Op zaterdagmorgen 31 juli 2010 vertrokken wij uit de Zaanstreek met 3 TD’s richting Eerbeek alwaar wij ons hadden ingeschreven voor een weekend met een landelijke rit. Het geheel was georganiseerd door Frederike en Hans van Tongeren en dat bleek na afloop ook een geweldig succes te zijn. Wij werden verwelkomd in de tuin van het “Landgoed Te Eerbeek”. Er waren grote parasols die soms nodig waren om te schuilen voor regen/zon. De vrijdag werd afgerond met een mooi diner in de salon van het landgoed met daarna een muzikaal toetje op de piano door Hans. Rondom Huis Te Eerbeek is een fraai park gesitueerd wat uitnodigde voor een mooie wandeling. Er werd door velen gretig gebruik van gemaakt.

eindstreep was ongeveer 5 meter verwijderd van de Provinciale weg, dus op tijd stoppen was aan te raden! De winnaar van dit onderdeel werd Willem van Gangelen uit Enkhuizen, die met zijn geweldig gerestaureerde TD ( zeer fraai en met veel oog voor detail) voor het eerst deelnam aan een landelijke rit. Voorwaar een opsteker voor hem en zijn vrouw Puck, die zich dit weekend buitengewoon hebben vermaakt.

De zondag bleek een dag met redelijk weer en met een prachtige opkomst voor de rit. Voor aanvang van de rit had Hans, en zijn secondanten, een z.g. “Sprint” ingebouwd. De deelnemers werden verzocht een rit in lijn van ± 100 meter zo snel mogelijk per auto af te leggen en aan het eind een stop te maken “a cheval”. Dat wil zeggen dat de finish moet zijn gepasseerd met alléén de voorwielen. De achterwielen mogen niet over de finish. De

De organisatie had een zeer fraaie toertocht uitgezet in de mooie omgeving van Eerbeek (zie ook het verslag van het winnende koppel Dijkhuizen). Na afloop heeft een groot aantal deelnemers op het terras de uitslag van de tourrit vernomen en de meeste bleven hierna ook dineren.

21


Hiertoe werden de diverse tafels tegen elkaar geschoven en voorzien van parasols. Zolang het droog was ging alles goed maar bij een geweldige regenbui moesten diverse personen met hun bordje een veilig heenkomen zoeken.

Al met al hebben wij ons buitengewoon geamuseerd en eindigen met onze hartelijke dank aan Frederike en Hans voor een zeer geslaagd weekend.

Weer en weer .. een rondje Vlist Han Noorlander, Harrie van Krieken Een mooie rit die met plezier is uitgezet en door de toerrijders met enthousiasme is gereden.

Het kan weer mee of tegen zitten, of: het weer kan mee of tegen zitten! Al met al, 5 september 2010: een toerrit rondje Vlist met de hele dag zon. Het riviertje de Vlist vormt de scheiding tussen de Lopikerwaard (de Lek) aan de Utrechtse zijde en de Krimpenerwaard (de IJssel) aan de Rotterdamse zijde. Deze rit ging door beide waarden vanuit Vlist naar Haastrecht, waar de schaatsers Hein Vergeer en Leo Visser vandaan komen, door naar Oudewater waar de oude touwfabrieken hebben gestaan. Vandaar het agrarische land in met weidse uitzichten en vele oude boerderijen en verder langs de Lek en de weilanden met koeien en schapen, over karrensporen en veeroosters. De moeilijkste vraag in Lopik: “hoe hoog is de snuffelpaal�? Zo wordt het meteorologisch meetstation (213 meter hoog) in de volksmond genoemd. Door Schoonhoven, de oude zilverstad, naar het boerenland rond Stolwijk waar nog echte Stolwijkse kaas gemaakt wordt en terug naar de Vlist.

22


Schemer-Avondrit Jan de Heer een verassing aangekondigd, dat bleek ergens diep in het bos een stellage te zijn van Kick en Irene Fakkeldij, waar tussen witte en rode lampjes (ongetwijfeld fietslichtjes) achteruit moest worden ingeparkeerd. Voor het team van onze voorzitter, die samen met de redacteur van Square Front en hun beide echtgenoten meereden in een moderne auto, was er nòg een verassing. Zij werden aangehouden door de politie, toen zij ergens op een stille bosweg enigszins zoekend rondreden om de juiste afslag te vinden. Of de twee dames achterin de auto wel vrijwillig waren meegegaan met deze heren. Gelukkig kon de voorzitter de agenten overtuigen, dat hier niet twee loverboys een paar jonge meiden aan het ontvoeren waren. De les is duidelijk: in het vervolg zorgen dat je niet alleen de autopapieren bij je draagt, maar ook je trouwboekje. Gezien het aantal deelnemers was er nog net niet voor iedereen een prijs, maar vier prijzen voor acht teams is toch een aardige score. In elk geval was deze deelnemer, na vele jaren trouw lidmaatschap, heel blij met zijn eerste eerste prijs. Peter, bedankt!

De laatste landelijke rit van dit seizoen, op zaterdag 2 oktober, was aangekondigd als een Schemer-Avondrit. Peter van den Heuvel had in de driehoek Soest/Hilversum/Baarn een rit uitgezet, die voor de verandering in het donker moest worden gereden. Een achttal teams had die avond de weersverwachting getrotseerd en stond om 19.00 uur aan de start in Soestduinen. Volgens de uitnodiging zou de rit voeren door de prachtige, met herfsttinten getooide bossen van de Lage Vuursche, alleen was daar weinig van te zien, want donker was het zeker op die smalle bosweggetjes zonder enige verlichting. Vandaar ook het advies in de uitnodiging om een werkende zaklantaarn mee te nemen! Behalve voor de routebeschrijving (compleet met drempelwaarschuwing) was die zaklamp ook nodig voor de vragen die hier en daar moesten worden beantwoord. Voor die vragen moesten de deelnemers niet alleen het verschil weten tussen links en rechts, maar ook tussen bokken en rammen. Om maar niet te spreken van subtiliteiten als het onderscheid tussen pannekoeken en pannenkoeken. Er was ook

23


Triple-M Event


Evenementenkalender 2010 MG-TTO LANDELIJK Datum

Activiteit

Plaats

14 november 2010

Onderdelenmarkt

Reeuwijk

MG-TTO REGIONAAL De regionale evenementenkalenders vindt u op de website: www.mgtto.nl

NON-TTO LANDELIJK 14 november 2010

Modelauto ruilbeurs

Sevenum

20-21 november 2010

Najaarsbeurs Rosmalen

Rosmalen

30-31 oktober 2010

Oldtimerbeurs

Hoogstraten, BE

7 november 2010

London to Brighton Veteran Car Run

Londen, UK

27 nov. / 5 dec. 2010

Essen Motor Show

Essen, DU

9 januari 2011

MG Informatie- en Onderdelenbeurs

Houten

14-15-16 januari 2011

Interclassics & Topmobiel 2011

MECC Maasticht

27 februari 2011

Algemene Ledenvergadering

Beesd

?? juni 2011

SVW-weekend

Isle of Wight

6-7 augustus 2011

Classic Days

Schloss Dyck

BUITENLAND

PREVIEW 2011

26


Evenementenkalender 2010 Organisatie

Info

MGTTO

p.j.nederhoff@planet.nl

www.modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl www.oldtimerbeurs.net

f.van.krieken@telenet.be www.lbvcr.com www.essen-motorshow.de

MGCC/ATO/TTO

evenementen@mgtto.nl www.ic-tm.com

MGTTO

secretaris@mgtto.nl

SVW-register

www.svwregister.co.uk www.schloss-dyck-classic-days.de

27


Rechtschapen figuren Jan Broers De jaren vlak na de oorlog, dat was -wat je noemt- een rechtschapen tijd. Jongens zaten op padvinderij en meisjes leerden borduren. Er was geen geld, je mocht niks van je ouders en toch denk ik er nog steeds met weemoed aan terug. Want als kind heb je het vermogen om te fantaseren en je eigen wereld te creëren. De schaarse stripboeken die er in die tijd waren, verschaften de brandstof voor deze fantasieën en hebben ontegenzeggelijk mijn geestelijke vorming beïnvloed. Eric de Noorman, kapitein Rob en Kuifje waren indertijd mijn favorieten. Stripboeken waren echter in de ogen van de opvoeders van toen, verderfelijke lectuur. Je was daardoor gedwongen om ze ’s nachts met een zaklantaarn onder de dekens lezen, reden waarom zoveel van mijn tijdgenoten zulke slechte ogen hebben.

33 boekjes vol had getekend liet hij Rob in het huwelijk treden met een degelijke Hollandse huisvrouw. Daarna was het snel bekeken met de avonturen en viel het doek voor deze koene zeeman. Hij is ons eigenlijk te vroeg ontvallen. Maar nog meer vereerde ik Eric de Noorman. Door zijn schepper veelal aangeduid met “onze blonde held”. Was ten tijde van de Noormannen, koning van Noorwegen. Een man van gewicht dus. Evenals Kapitein Rob, was Eric voortdurend op zee, op zoek naar moeilijkheden. Zijn vrouw Winonah, een prinses afkomstig van het verdronken eilandenrijk Atlantis (dus ook niet de eerste de beste), bleef ondertussen onveilig thuis en beviel van een zoontje. Onveilig, omdat ze tijdens Eric’s afwezigheid voortdurend werd lastig gevallen door een naargeestige tovenaar (Lauri) die graag dat zoontje wilde hebben. Vanwaar die band tussen tovenaar en zoontje? Pedofielen kenden we in die tijd nog niet en Winonah’s deugdzaamheid was spreekwoordelijk. Altijd een onopgelost raadsel gebleven. Eric kwam ondertussen tijdens zijn tochten voortdurend in aanraking met bloedmooie prinsessen en dochters van stamhoofden, die zonder uitzondering zeer gecharmeerd waren

De ouderlijke argwaan was echter volkomen onterecht, want mijn striphelden waren zonder uitzondering rechtschapen figuren. Altijd eerlijk, standvastig, geen onzuivere gedachten aan seks en zelfs een rokertje op z’n tijd was er niet bij. Alcohol werd uitsluitend -in grote hoeveelheden- genuttigd door hun vijanden en dat waren dan ook onverbeterlijke schurken. Een uitzondering is Kuifjes beste vriend, kapitein Haddock, die niet vies is van een flinke bel Schotse whisky. We beginnen met Kapitein Rob. U weet wel, die stoere man die met zijn zeilschip “De Vrijheid” over de zeven zeeën voer, uitgerust met zeemanspet, pijp en hond. De hond was een Samojeed en heette Skip. Het lot bracht hem (Rob, bedoel ik) veelvuldig in contact met twee charmante jonge vrouwen: Marga en Willy. Die voeren regelmatig op zijn zeilschip met hem mee, maar tot iets moois met één van hen is het nooit gekomen. (Of zouden Marga en Willy onderling iets gehad hebben?) Pas toen zijn schepper

Dat de tekenaar van Kuifje ook auto’s kon tekenen, bewijst deze Peugeot 403.

28


zo onschuldig en argeloos. Deze jongens vertrouwden iedereen meteen al bij de eerste kennismaking; pas na de zoveelste moordaanslag begon er enig wantrouwen bij hen te rijzen. Bij allen heb je tijdens het lezen dan ook voortdurend de neiging om “kijk uit, achter je”, te roepen. Sukkels dus en daar houden wij van.

van “de blonde barbaar uit het noorden”. Maar hij was absoluut ongevoelig voor hun avances en dacht -tussen het doodsteken van draken en boeven door- alleen maar met vochtige ogen aan moeders thuis. De grootste -tevens oudste- stripheld, die zelfs nu nog steeds goed verkocht wordt, is natuurlijk Kuifje. Kuifje dateert al van vóór WOII. Kuifje was en is pas echt een stripheld voor alle leeftijden. Van absoluut onbesproken gedrag. Kan zelfs op zuigelingen nog geen negatieve invloed hebben. Is altijd ongetrouwd gebleven. Van een partner, zowel van de vrouwelijke als van de mannelijke kunne, is in alle 22 delen absoluut niet de geringste verwijzing terug te vinden. Je vraagt je dan ook ernstig af wie de was voor hem deed. Waarschijnlijk niemand en liep hij daarom altijd rond in dezelfde bruine plusfour (ook wel bekend als “drollenvanger”). Toen deze na 20 jaren wat gedateerd begon te ogen, werd het kledingstuk door een modernere broek vervangen. Kuifje had één ding met de twee hierboven behandelde helden gemeen, hij was net

Tot slot nog iets over de vervoermiddelen van mijn helden. Alle drie de stripfiguren waren bekend met het fenomeen automobiel. Wat…, Eric de Noorman ook? Inderdaad, Winonah verplaatste zich in haar goeie tijd met grote snelheid over de snelwegen van Atlantis in een soort tienpersoons sportwagen (haar lijfwacht moest ook mee). Eric viel niet voor niets op haar, want een vrouw met een sportwagen kwam je in de tijd van de Noormannen nog niet dagelijks tegen. Maar alleen in de strips van Kuifje kwam je realistisch getekende en herkenbare oldtimers tegen. Daarvan hieronder een voorbeeld.

Deze slotscène uit ’n Kuifje-strip verbeeldt een oldtimerclub die een controlepost heeft ingericht in de voortuin van Kasteel Molensloot.

29


Ritten en evenementen Onderdelendag Reeuwijk Op zondag 14 november a.s. wordt voor de 29e keer de landelijke onderdelenmarkt gehouden. Het motto van deze dag is gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie en een hapje. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunt u boeken, modellen, onderdelen en hebbedingen kopen. Heeft u nog onderdelen, boeken of andere zaken te koop op MG gebied, laat het ons weten.

toegezonden door de MG Car Club Germany, die borg stond voor een perfecte organisatie. We zagen een internationaal gezelschap, waaronder zich ook Nederlanders en clubleden bevonden. Alle foto’s zijn te zien op www. svwregister.co.uk (social events).

Zalencentrum “DE BRUG” Dunantlaan 1, 2811CA Reeuwijk www.zalencentrumdebrug.nl Teun van der Heiden Pieter Nederhoff winkel@mgtto.nl

Nederlandse deelnemer SVW-weekend 2010.

MG informatie- en onderdelendag Houten Op 9 januari 2011 wordt in een geheel verbouwd EXPO in Houten de MG informatieen onderdelendag gehouden, inmiddels een begrip in MG rijdend Nederland. Dit jaar is de organisatie in handen van de Federatie van MG-clubs, een samenwerkingsorgaan waarin de drie MG-clubs vertegenwoordigd zijn. MG-clubleden krijgen de gelegenheid hun overtollige MG onderdelen te verkopen. Hiervoor krijgen zij een tafel (huur à € 10.-) ter beschikking. Ook een MG te koop aanbieden is mogelijk: hiervoor zijn de kosten € 25.- per auto. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen aan mgbeurs@mgcarclub.nl. Voor meer informatie: tel. 072-5021209 (nà 19.00 uur).

SVW-register Jaarlijks organiseren vrijwilligers van het SVWregister voor de leden een “social event”, een SVW-weekend dat telkens ergens anders wordt gehouden. In 2008 was dat in Naarden, in 2009 werd Cambridge bezocht en in juni 2011 zal het evenement plaatsvinden op The Isle of Wight, Hampshire, UK. In augustus van dit jaar kwamen 40 SVW-bezitters bij elkaar in het Duitse MönchenGladbach (zie het verslag van Bert van der Linden, elders in dit blad). Foto’s van het evenement werden ons (en vele anderen)

Toon uw net gerestaureerde MG in Houten Ook vindt weer dit jaar op de beurs in Houten (9 januari 2011) onder auspiciën van MGTTO, MGATO en MGCC de verkiezing plaats van de meest opvallend gerestaureerde MG. Heeft u in 2010 de restauratie van uw geliefde

30


MG (mogelijk na jaren) beĂŤindigd en wilt u dit graag aan de duizenden bezoekers laten zien, dan is de kans groot dat u eeuwige roem vergaart. Het is niet noodzakelijk dat uw MG in originele staat is gerestaureerd (dat mag natuurlijk wel), maar het moet uiteraard een echte MG blijven. Dus heeft u bijvoorbeeld een 5 liter V12 in uw BGT gelepeld: geef u op!

MG T-Types, Y types en prewars Aanmelden bij Fred Eijsvogel: evenementen@ mgtto.nl MGA of Magnette Aanmelden bij Theo Veenendaal: theoveenendaal@mgato.eu MG’s vanaf 1962 Aanmelden bij Huyb Timmers: registers@ mgcarclub.nl Dus let wel: u bent MGCC lid, maar komt met een MGA coupe twin cam: dan moet u zich opgeven bijTheo Veenendaal van de MGATO. Nadere informatie bij de hierboven genoemde personen.

Clubwinkel en zo Pieter Nederhoff en Teun van der Heiden beheren voor u de MGTTO-clubwinkel. U zult de clubwinkel aantreffen op de grote MG-evenementen, zoals de jaarlijkse MG onderdelendagen in Houten (januari) en Reeuwijk (november), British Cars & Lifestyle in Rosmalen en mogelijk op andere activiteiten. Om u gedurende het gehele jaar MG T-type gerelateerde items te kunnen aanbieden, zal de winkel ook via de website van onze club bereikbaar zijn. En wat het belangrijkste is: door uw aankopen steunt u onze club! Pieter Nederhoff Tel. 0182-393637 (na 18.00 uur bereikbaar) Teun van der Heiden Tel. 0172-216464 (na 18.00 uur bereikbaar)

31


TTO kort Verdronken kapitaal (2) In Square Front nr. 4 werd vermeld dat van de Bugatti, die 70 jaar op de bodem van het Lago Maggiore had gelegen, zo’n 20% nog bruikbaar was, volgens veilinghuis Bonhams voldoende om tussen de € 70.000,-- en € 90.000,-- op te brengen. Wie schetst onze verbazing toen we lazen dat een Nederlandse Bugatti-verzamelaar deze “verzopen auto” voor een bedrag van meer dan € 200.000,-- aankocht voor het Peter Mullin Automotive Museum in de Verenigde Staten. De Bugatti Brescia Type 22 Roadster zal waarschijnlijk in ongerestaureerde staat worden tentoongesteld in een dubbelwandig aquarium, zodat het lijkt alsof hij weer onder water ligt.

bezittende sigarenrokers). De club bestaat inmiddels al 11 jaar. In september 2010 stonden de Belgische Ardennen in het teken van de 2e Rallye des Pharaons Allumés. Zo’n 45 klassiekers (auto’s en motoren) trokken er hun spoor van goed rijden, eten, drinken en roken. Zo kan het dus ook!

MG Park in Abingdon In Abingdon is onlangs een groot MG-logo onthuld. Het logo is onderdeel van een park, dat wordt aangelegd als eerbetoon aan MG, het merk waardoor Abingdon in de vorige eeuw beroemd werd. Voor de aanleg van het park wordt nauw samengewerkt door de stad Abingdon en de (Engelse) MG Car Club. De officiële opening wordt in het voorjaar van 2011 verwacht. Volgens

Gezegd moet worden dat het volledige bedrag ten goede komt aan een Foundation, vernoemd naar de 22-jarige Damiano Tamagni, die in 2008 slachtoffer werd van zinloos geweld. Damiano en zijn vader gingen dikwijls duiken in het Lago Maggiore en brachten dan een “bezoek” aan de verdronken Bugatti.

Zo kan het ook Ooit gehoord van de Rallye des Pharaons Allumés? De toeristische rally werd voor de tweede keer georganiseerd met geen enkel ander doel dan bij elkaar komen, genieten van het goede leven en … genieten van sigaren! “Pharaons Allumés” is namelijk een club van sigarenrokende oldtimerbezitters (of oldtimer

32


Julian White van de MG Car Club zal het park recht doen aan “the car makers’ history” en de “aanwezigheid” van MG in Abingdon versterken.

Triple-M Event 2010 Ondanks de slechte weersvoorspellingen waren er op 29 augustus toch heel wat M-bezitters naar Lunteren gekomen. Aan het evenement van de families Van der Werf en Nijhof (want het zijn niet alleen Jan en Bert, maar ook hun wederhelften) is op heel wat plaatsen aandacht besteed: in het “woord van de voorzitter”, op de website, via Twitter en zelfs in een landelijk klassieker magazine (het artikeltje is op www.mgtto.nl te lezen). Tenslotte brengen we nu nog de fotocollage op de middenpagina onder uw aandacht en kijken we graag uit naar alweer het vierde Triple-M Event in 2011 en … naar het 1e lustrum in 2012.

Totally T-Type 2 Onder deze naam zijn sinds kort technische publicaties te vinden met betrekking tot MG T-types. De eerste editie staat online. De website wordt beheerd door een ware MGenthousiast (John James) met als doel hulp te bieden bij het restaureren, onderhouden en op de weg houden van MG T-Types. TTT2 zal iedere twee maanden verschijnen. De artikelen kunnen op de website worden gelezen of gratis worden gedownload. Voor alle informatie: www.ttypes.org

Foto Jan de Heer

33


Engeland Schateiland !? Cees Hoogeveen Het is maandagochtend en ik rij links van de weg. Ik voel mij enigszins vermoeid, of is het misschien verdoofd? Nee, het is geen van beide, ik moet constateren dat het zeer waarschijnlijk de mega indrukken zijn die ik wederom heb opgedaan op de heilige gronden van Beaulieu in Engeland. Het tweede weekend in september is voor veel autoliefhebbers een weekend dat al jaren vooruit in de agenda wordt geschreven. Ook dit jaar stond in mijn agenda op het tweede weekend van september “International Autojumble Beaulieu”. Na een lange reis betrad ik op vrijdag 10 september de terreinen van Lord Montague met hetzelfde voornemen als elk jaar: ik spreek namelijk met mijzelf af dat ik het immense terrein systematisch ga afstropen, op zoek naar onderdelen en wetenswaardigheden.

Mijn eerst stappen langs de duizenden kramen !! gaan nog zeer zorgvuldig en mijn ogen staan in de “havikstand”. Na zo’n 2 à 3 kraampjes bespeur ik dat ik onbewust mijn goede voornemen heb laten varen. De vele indrukken worden mij teveel, ik schiet van opwinding van links naar rechts, loop kramen voorbij, loop weer terug en voor ik het weet is het 6 uur s’avonds. De dag schiet nog eens in mijn gedachten aan mij voorbij en ik moet constateren dat ik slechts een zeer klein gedeelte van alle aanwezige kraampjes heb bezocht. Hoewel ik lang niet alle automerken met hun specifieke details ken, durf ik aan het einde van deze mooie zonnige dag met stelligheid te beweren dat elke autoliefhebber, maar ook in steeds sterker worden mate de liefhebber van

34


gesignaleerd op dit soort bijeenkomsten. De echte sleutelaars en fanatieke hobbyisten van historische auto’s zouden heel graag zien dat hun historische voertuigen in handen blijven komen van echte liefhebbers. De vraag is: is er geen interesse (meer) bij de jeugd of moet je eerst wat grijze haren hebben om de “haarwortels” van je oorspronkelijke roots te willen koesteren. Maar goed terug naar de techniek, zoals reeds eerder in dit verslag aangegeven was er voor elk wat wils. Oude onderdelen (rechtstreeks van de gesloopte auto op de kraam), nieuwe onderdelen (new part, old stock), replica’s (waarbij opgemerkt dat sommige onderdelen met zeer groot vakmanschap en liefde zijn nagemaakt). Men kon onderdeeltjes vinden van 25 pence, maar ook een enkele radiateur van een Daimler was te koop voor 5000 pond. Het is zondagavond en de tweede interessante en opwindende dag zit erop. Meestal als een evenement is afgelopen, loop je met de stroom mensen mee naar buiten en laat je de boel de boel. Dit keer ben ik tot na sluitingstijd op het verkoopterrein gebleven. Dat had ik beter niet kunnen doen. Overal lagen bergen vuil en stapels afgedankte onderdelen waarvan de verkoper al naar huis was vertrokken. Zo hier en daar wierp ik een blik op de afgedankte onderdelen waarvoor tijdens de afgelopen 2 dagen 15 à 20 pond werd gevraagd. Deze onderdelen lagen nu tussen de stapels rotzooi te wachten op de vuilnisman die dit alles zou verwerken tot onherkenbaar schroot. Realiseren wij ons wel voldoende dat de vuilnisman met zijn vuilniswagen ons industrieel nalatenschap achteloos aan het verschrotten is, vroeg ik mij af. Het feit dat zoveel mensen met zoveel genot en plezier een aantal dagen op Beaulieu hebben doorgebracht, doet mij vermoeden dat onze (voor)ouders de vuilniswagen gelukkig minder rijkelijk vulden. Beaulieu staat alweer in mijn agenda genoteerd!

motorfietsen, hier iets prachtigs moet kunnen vinden. Naast het feit dat ik een opwindende dag heb gehad, heb ik ook (weer) hoop gekregen. Ik verkeerde namelijk in de veronderstelling dat alle oude schuren, hooibergen, loodsen, garages en meren inmiddels wel leeggehaald waren. Maar nee, ik trof tussen de vele kraampjes nog een Bugatti aan die voor de verkoop aangeboden werd. Deze Bugatti leek zo uit een schuur en op een aanhanger naar Beaulieu gereden te zijn. De wagen leek op het eerste gezicht redelijk compleet, maar om deze wagen weer op de weg te krijgen zullen er nog zééér veel restauratie uren aan besteed moeten worden. Wat mij opviel was, dat deze Bugatti werd aangeboden door twee relatief jonge mannen, wat mij ook onmiddellijk op een punt brengt brengt waar wij de afgelopen dagen diepzinnig over gesproken hebben. ‘s Avonds in één van de fameuze Engelse pubs kwam de leeftijd van de autoliefhebbers van historische auto’s ter sprake. Men vindt het opmerkelijk maar tevens ook verontrustend dat zo weinig jonge verzamelaars worden

35


Jan Gerards Maastrichterlaan 228 6291 EX Vaals Tel. 043-3061772 Fax 043-3066434

•••••••••••••• PLAATWERK TC - TD - TF ••••••••••••••

36


MG veiling toppers 2 Stanley Daamen Eerder dit jaar heb ik een artikel in ons clubblad geschreven over veilingen waar diverse MG’s tegen topprijzen van eigenaar verwisselden. Na de publicatie van dat artikel kwam ik op het internet echter nog een veiling tegen die beslist het vermelden waard is, omdat daar een MGTC met racehistory geveild werd. Dit keer ging het om een voor mij onbekend veilinghuis met de naam Barrett-Jackson. Deze classic car auction werd in oktober 2008 gehouden in het fameuze Mandalay Bay Resort & Casino te Las Vegas.

verkocht en is toen in handen gekomen van de autoverzamelaar Syd Silverman. Die heeft deze wagen meer dan 20 jaar in zijn bezit gehad en hem veelvuldig bij races ingezet.

Het TOPstuk van deze veiling was een MGTC uit 1949, op zich nog niet eens zo bijzonder want er staan wel meer TC’s te koop. Maar deze TC werd ooit gereden door Carroll Shelby, jawel, de beroemde coureur, ontwerper en autobouwer van de fameuze Shelby Mustang en de Shelby Cobra. In mei van het jaar 1952 vroeg een schoolvriend van Carroll Shelby genaamd Ed Wilkins aan hem om in zijn MG-TC deel te nemen aan een race. Tot dat moment had nog nooit iemand van hem gehoord. Deze wegrace vond plaats in de plaats Norman Oklahoma en het was de eerste sprotscarrace waaraan hij deelnam. Hij eindigde in deze small car race met MG’s op de eerste plaats, en later op de dag nam hij met deze MG-TC nogmaals deel aan een big car race met oa. Jaguar XK120 modellen en Allard’s. Ook deze race werd door hem gewonnen. Dit succes wekte bij Carroll Shelby de interesse voor sportwagenraces en de meeste autoliefhebbers weten waar dit eerste succes uiteindelijk toe geleid heeft.

Maar nu even terug naar de veiling in Las Vegas: deze MG-TC stond voorop de posters en veilingcatalogussen en “lot nr. 819” was het topstuk van de veiling. De TC met het chassis nummer 8335 werd gepresenteerd in full race uitvoering. De getunede XPAG motor met het nr. 9042 hat geen compressor maar was uitgerust met grotere SU carburateurs en een speciaal Derrington uitlaatspruitstuk. Verder zaten er cycle wings en dikke 16”velgen met grotere remtrommels op. Voor de racerij was er tevens een anti rol bar gemonteerd, en de zijpanelen van de motorkap waren verwijderd voor extra koeling. De originele stoelen met rugleuning waren door race kuipstoelen vervangen. Ook het reservewiel en de cabriokap met frame waren verwijderd om gewicht te besparen. Wel waren alle losse originele onderdelen bij de koop inbegrepen, compleet met het Sports Car Club of America race logboek. Al vrij snel nadat de TC het podium opgereden was, schoten de biedingen met duizenden dollars omhoog. Vooral de historie van deze wagen bracht de prijs naar het onwaarschijnlijke topniveau van $ 313.500 .

Toen Carroll Shelby in 1952 er zijn eerste race ervaring mee opdeed zag deze TC er nog tamelijk standaard uit, alleen de in Amerika verplichte bumpers waren verwijderd evenals de voorruit. Vele jaren later heeft de eerste eigenaar, Ed Wilkins, deze TC

37


Bang & Olufsen

Ooit kiest u voor mooist

EEN NIEUWE KIJK OP MUZIEK VAN BANG & OLUFSEN

3 Jaar garantie

Het muzieksysteem BeoSound 9000 is gemaakt om u onbeperkt van muziek te laten genieten. Kies zes CD’s uit uw collectie, selecteer tracks van elke CD die u maar wilt, zwerf van de ene naar de andere, of speel ze naadloos achter elkaar. U kunt ook een random keuze aan de BeoSound 9000 overlaten. Wat een weelde om zoveel uren muziek tot uw beschikking te hebben. Ook in uw slaapkamer of andere ruimtes in uw huis, wanneer u de mogelijkheden van een BeoLink verbinding hebt benut. Wij demonstreren het u allemaal graag.

Bang & Olufsen s e e . h e a r. f e e l

TON KUYLENBURG Gen. Cronjéstraat 1 2021 JA Haarlem Breedstraat 21 1441 CB Purmerend Plaats 25 2513 AD Den Haag De Beocom 2400 telefoon óók van Bang & Olufsen

38


39


Wij leveren voor auto- en meubelindustrie: • • • • • Ook voor de bekleding van uw autointerieur, voor oldtimers • en klassiekers •

schuim kunstleer leer stoffen vloerbedekking kapstof fasteners etc.

Nummer II straat 56a - 6461 JC Kerkrade - Tel. (045) 5452135 - Fax (045) 5455419 www.kuijpers-interieur.nl - info@kuijpers-interieur.nl

40


gereden heeft voordat hij na ruim 56 jaar weer met zijn eerste sportscar in contact kwam. Vooral zijn toespraak tijdens de veiling dat deze MG-TC zijn leven veranderd heeft, en dat hij vanaf dat moment wist dat hij zijn verdere leven met sportauto’s en racerij zou gaan invullen, brachten de prijs naar deze hoogte. Hoewel er nog geen haar op mijn hoofd aan denkt om mijn TC te verkopen, moet ik wel eerlijk zeggen: als er een dergelijk bedrag geboden wordt, dan neem ik er toch afscheid van en pak hem zelfs nog mooi in met een strik eromheen. Vervolgens zou ik direct weer een andere MG gaan kopen. Maar als ik op een veiling vertel dat deze TC al 36 jaar in mijn bezit is en dat over deze periode de hele historie gedocumenteerd is zal dit de prijs nooit op het niveau brengen van Carroll Shelby’s MG-TC.

Dit was het hoogste bod op deze driedaagse veiling waar 530 klassieke auto’s geveild werden met een totale opbrengst van 29 miljoen dollar. Het blijkt maar weer dat een goede presentatie en gedocumenteerde historie de prijs van een auto erg op kunnen drijven. Het bizarre is dat Carroll Shelby slechts een dag in deze TC

Kijk ook eens naar … www.youtube.com / Barrett-Jackson - The Road To Las Vegas! - Segment 5)

41


Postbus 64658 - 2506 CB DEN HAAG Tel. : 070 - 368 64 60 Fax: 070 - 325 06 08

…voor een waardetaxatie van Uw MG… In overleg met U stelt de expert de te verzekeren waarde van Uw MG vast, waarna het rapport in 2-voud wordt toegezonden (één exemplaar kan bestemd zijn voor Uw assuradeuren).

De kosten bedragen € 107,50 incl. btw. Indien u met mede-clubleden een afspraak maakt voor taxatie van meer dan één auto tegelijk op dezelfde plaats, is er een gunstige kortingsregeling mogelijk.

Ons bureau wordt u aanbevolen door de MG T-type Owners Holland

42


SVW Weekend 2010 Bert van der Linden Cambridge, volgend jaar is het op het eiland Wight. Deze keer (20-22 augustus 2010) waren we in MönchenGladbach, vanuit Nederland nog een redelijke afstand, waar het weekend voortreffelijk werd geregeld door Günther en Erika Pilz. Wij gingen er vrijdag pas naar toe omdat we op donderdag Sail nog wilde meemaken. De meesten echter waren al op donderdag gearriveerd, zodat ze de rit konden rijden die voor vrijdag was uitgezet. Al snel bleken er zeer veel inschrijvingen te zijn, 40 in plaats van de 25 waar men op gerekend had en het hotel had 28 kamers … dus moesten er toch nog al wat deelnemers naar een ander hotel, wel wat lastig, vanwege de afstand. Wij logeerden in een zeer landelijk, ouderwets gezellig hotel met voldoende parkeergelegenheid. Na een rit van ongeveer 3 uur over de snelweg kwamen wij om drie uur ’s middags aan; terwijl wij aan een biertje zaten, kwamen om ongeveer kwart over vijf de eerste deelnemers terug van de rit, die erg ver was geweest en erg warm! Er waren MG’s

SVW staat voor de SA-VA-WA 1936-1039 met elk de Saloon, de Tourer en de Tickford (Carrosserie Salmson). In 2008 hebben wij, René Pas en Bert van der Linden in eigen land een SVW-weekend georganiseerd in Naarden. Er waren toen ongeveer 30 MG’s waarvan 15 Engelse, 6 Duitse en de rest Nederlandse. Dat was een goede opkomst omdat er in Nederland ongeveer 10-12 MG’s van dit type zijn, waarvan sommige nog in restauratie. Verleden jaar werd dit weekend door de Engelse SVW-afdeling georganiseerd in

familie Van der Linden

winnaar Borgesius

43


44


Peter Ratcliffe is een goeroe op het gebied van dit soort MG’s; hij reikte de beker ook zelf uit aan de winnaar, Hennie Borgesius uit Friesland met zijn MG Keller die ook door Ratcliffe werd gebouwd. Er was geweldige muziek van 3 jongelui, die om twaalf uur stopten, maar toen bij ons aan tafel tot diep in de nacht nog een live concert gaven. Zondagmorgen na het ontbijt was alles afgelopen, dat was een beetje jammer want meestal wordt er na een korte rit nog geluncht en worden er nog groepsfoto’s bij de auto’s gemaakt.

uit Duitsland, Polen, Denemarken, Belgie, Luxemburg, Groot Brittannië en Nederland. Er was zelfs nog een stel uit Nieuw Zeeland (maar die hebben hun MG in Engeland gestald). Het diner was echt Duits, daarna nog vele begroetingen en leuke gesprekken met over het algemeen wat ouder publiek; sommigen bezitten hun MG’s al dertig jaar of meer. Zaterdag was er een leuke rit uitgezet rondom MönchenGladbach: zeer afwisselend landschap, authentieke dorpjes, met een lunch bij een oude watermolen. Het is een mooi, rustig gebied, lekker om te rijden. ‘s Avonds was er een BBQ, dat kun je wel aan de Duitsers overlaten, dat was perfect. Omdat het prachtig weer was, zaten we tot laat buiten. Er kon worden gestemd op de MG die je het liefst mee naar huis zou willen nemen en er werd ook een prijs uitgereikt: de MG met de meeste stemmen krijgt de Peter Ratcliffe-beker .

We zijn binnendoor weer naar Nederland gereden en kijken terug op een zeer fijn weekend.

45


Ledenadministratie Nieuwe leden

IS UW E-MAILADRES GEWIJZIGD?

Marcel Ganzeboom lid nr. 1706 Noolseweg 24 1261 ED Blaricum 035-5336733 mail adres: mjh.ganzeboom@ziggo.nl TF/5254 35-FU-82

Als beheerder van de ledenadministratie wil ik graag op de hoogte gesteld worden van uw gewijzigde e-mailadres. Uiteraard voor uw eigen belang, anders mist u onze actuele berichtgeving of uitnodigingen. De wijziging kunt u sturen naar: ledenadministratie@mgtto.nl Vriendelijk dank voor uw medewerking, Claire Dorrestijn, ledenadministratie

Bits & Pieces

Te koop (van lid TTO): MG – TDC bouwjaar 1952. Kleur indigo, blauwe lederen bekleding. Volledige restauratie. Historie bekend. Vraagprijs € 30.000,=

Te koop: Michael Sherrel’s befaamde werk TC’s Forever. Boek verkeert vrijwel in nieuwstaat. Prijs: € 50,=. Jan Broers. Tel. 0318-55 48 79

Nadere info ( alleen serieuze gegadigden) Tel. 0478-583166

JAN KOERTS AUTO- EN MOTORRESTAURATIES Nijverheidscentrum 8 - 2761 JP Zevenhuizen (ZH) Telefoon 0180 - 63 36 36 - Telefax 0180 - 63 36 10

46


Wm. M. COLLINGBURN Traditional Coach Trimming and Supplies A full range of trimming and materials available for pre-1955 MG cars. Also seat covers, carpets and trimming available for the MGA. We can offer a complete re-trim service in our workshop, supply a kit for self fitting or a kit and materials for your local trimmer to fit. Good trade prices available to bonafide trade customers. • • • • • •

T Type Hoods, Side screens, full and half Tonneau covers now available. Seat covers seat frames or complete seats for most models. T Type trim panels to original specifications - we can supply you with special sizes to fit your car. Carpets - various colours and qualities available. Sundries - all the ”little extra’s” you may need to trim your.

FROM A COMPLETE RE-TRIM TO A PRESS STUD. All our MG trimming is made as close as possible to the original in specifications and colour, in many cases using specially made materials. If your have any questions or would like further information please send a first class S.A.E. or contact us on the number below.

KIMBER HOUSE, LOMBARD’S WYND, RICHMOND, NORTH YORKSHIRE, DL110 4JY GREAT BRITAIN - TELEPHONE/FAX 00-44-1748-82 41 05

Industrieweg 124 5683 CG Best T +31 499 377 501 F +31 499 377 464

M +31 618070602 E jac@lococlassiccarparts.nl W www.lococlassiccarparts.nl

47


0ASSIEVOORAUTO´S¨

¨BIJDE+.!#VANZELFSPREKEND ● ●

● ●

$mCLUBVOORAUTOLIEFHEBBERS ALSINDS $E+.!#BIEDT¯AFHANKELIJKVANHETGEKOZENPAKKET¯HULPBIJPECHINBINNEN EN BUITENLAND VOORZOWELDEDAGELIJKSEAUTOALSDEKLASSIEKER 5ITSTEKENDEVERZEKERINGENVOORDEKLASSIEKERENDEMODERNEAUTO -AXIMAALKLASSIEKERPLEZIERDOORTOERRITTEN TAXATIES TECHNISCHE INFORMATIEENEENPRACHTIGCLUBBLADMETVEELWETENSWAARDIGHEDEN

7IJDELENUWPASSIE$AAROMISDE+.!#DECLUBWAARAUTOLIEFHEBBERSZICHTHUISVOELEN

+.!# VANZELFSPREKENDVOORAUTOLIEFHEBBERS WWWKNACNL

48


e gZ e gZ hh ™ e gZ hh ™ V[ iZ g e gZ hh ™ Y ^ \ ^ i V a e g ^ c i ™ lV gZ ] d j h ^ c \

Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen. CU-COC-804243

BCMYXZ BCMYXZ

SCGM-MZ: 2008.01.06

SCGM-KWZ: 2009.01.02

 

 !      !!!

2010 Square Front nr 5  

viru s Nr. 5 - 2010 • Jew • MG- • Even le-M even • Hek • TTO 2010 • Trip kort t gespecialiseerd in de complete restauratie van alle types MG...