Page 1

získajte

Ň E r A I ud U k č i n d a l ch alebo

n do e l ž u á v tr 31.7.2013

Za každých 800,- € obratu v sortimente Starline získajte nerezovú elektrickú udiareň alebo chladničku Fagor.


ia a kac v ý š e n ia

bez n

a k ič n d la h c o b le a ň e r ia Za nákupy Starline ud Do obratu akcie je zahrnutý kompletný sortiment Starline okrem garážového vybavenia a akciových ponúk.

nerezOVÁ elektrická udIArEŇ

Popis: Veľmi jednoducho použiteľná elektrická udiareň z nerezu s reguláciou teploty na údenie mäsa, šunky, klobás a rýb (výkon 2 kW/230 V). S priloženým teplomeromumiestneným vo dverách udiarne je možné kontrolovať aktuálnu teplotu pri údení. Cez otvory v udiarni sa dá jednoducho regulovať priechod vzduchu. S udiarňou je samozrejme možné po vyťiahnutí elektrickej špirály z ohniska údiť aj klasicky drevom a pilinami. Rozmery: 40 x 27 x 80 cm. Objem: 57 litrov. Váha: 14 kg.

ŽIA

STARDNE OSTI R SP

Každý mesiac sa počíta samostatne, a je v ňom možné Obsahuje všetko pre okamžité použitie: získať maximálne 1 nerezový teplomer s označením druhu mäsa špirála s reguláciou dve odmeny, ktoré je 1 elektrická vyhrievacia 1 nerezový odkvapkávací plech 1 nerezová miska na voňavé bylinky a piliny možné kombinovať. 6 kusov nerezových háčikov do udiarne

IK

L A D A NÍM

1 nerezový rovný rošt a nerezový popolník 500 gramov bukových pilín

chladnička Typ VT-12

Rozmery prístroja (mm): 514 x 257 x 612 Spotreba: 0,8 kWh / 24 h Objem: 38 litrov Systém chladenia: termoelektrický Vnútorné osvetlenie: Áno Dvere s priehľadným sklom: Áno Displej LCD: Áno Rozpätie teploty: 10 ºC až 18 ºC Elektronické ovládanie teploty: Áno PRAVIDLÁ a PODMIENKY AKCIE:

1. A  kcia platí od 1. 6. do 31. 7. 2013. Do obratu akcie je zahrnutý sortiment Starline ponúkaný spoločnosťou AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., okrem garážového vybavenia. Do obratu akcie nie sú zahrnuté iné akciové ponuky práve prebiehajúce v AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., pokiaľ nebude uvedené inak. 2. Z  a každých 800,- € obratu (bez DPH) získa zákazník nerezovú elektrickú udiareň alebo chladničku Fagor (ďalej len udiareň alebo chladničku). 3. V  období akcie je možné získať buď dve udiarne, alebo dve chladničky, prípadne ich kombináciu. 4. U  diarne a chladničky v akcií nie je možné právne vymáhať. Počet je limitovaný. Vyobrazenie odmien je ilustratívne. 5. U  diarne a chladničky budú odovzdané po skončení akcie. 6. N  ákupy vo vernostnom programe a prekupy sa nezapočítavajú. 7. P odmienkou na odovzdanie udiarní a chladničiek je dobrá platobná morálka zákazníka počas akcie. V deň odovzdania musia byť splnené všetky záväzky zákazníka voči spoločnosti AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.. V prípade, že to tak nebude, nárok na odmenu prepadne. 8. A  UTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., si vyhradzuje právo jednostranne, v odôvodnenom prípade, akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá. Ďalej si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkách týkajúcich sa akcie. Účastník

Výhody: Vyberateľné police - zaručujú, že sa fľaše vždy nachádzajú obklopené studeným vzduchom. Digitálny displej - z obrazuje reálnu a nastavenú teplotu vnútri chľadničky. Tichá a bez vibrácií - v eľmi tichý chod bez vibrácií, čo umožňuje umiestnenie chladničky aj do obytných priestorov.

akcie súhlasí s prípadným obstaraním fotografií na marketingové účely spoločnosti AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. Tlačová chyba vyhradená. Zmeny akcie sú účinné dňom ich zverejnenia na www. autokelly.sk. 9. Podmienky na získanie udiarní a chladničiek musia byť splnené aj v deň fakturácie. 10. V prípade vrátenia tovaru, ktorý umožňoval dosiahnuť cieľový obrat na získanie udiarne alebo chladničky, bude obrat znížený a nárok na udiareň alebo chladničku bude stanovený podľa príslušných pravidiel vzťahujúcich sa na výšku obratu. 11. Do akcie sú zaradení len existujúci zákazníci, zaregistrovaní pred 1.6.2013. 12. Akcia platí len pre registrovaných veľkoobchodných zákazníkov spoločnosti AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., a vzťahuje sa na tovar, ktorý registrovaní zákazníci Auto Kelly sami montujú priamo koncovým zákazníkom. 13. Rozhodujúca výška obratu, po dosiahnutí ktorého sa začína zarátavať obrat na získanie udiarní alebo chladničiek, je uvedená v informačnom poli na faktúre zákazníka. Uvádzané sumy týkajúce sa obratu sú vždy bez DPH. Viac informácií na www.autokelly.sk, v pobočkách Auto Kelly a u svojho obchodného zástupcu.

Akcia na získanie udiarne alebo chladničky trvá už len do 31.7.2013!  
Akcia na získanie udiarne alebo chladničky trvá už len do 31.7.2013!  

Vážení zákazníci! Za každých 800,- € obratu v sortimente Starline máte možnosť získať nerezovú elektrickú udiareň alebo chladničku Fagor.

Advertisement