Page 1

Názov: ÚVOD DO SÉRIOVEJ DIAGNOSTIKY Modul: DE - Diagnostika a elektronika Označenie: DE01

Určené: Pre automechanikov, ktorí začali používať sériovú diagnostiku a nie sú si istí jej správným využitím, ponúkanými funkciami a možnosťami hľadania závad. Školenie je zároveň určené aj pre tých, ktorí zatiaľ žiadne diagnostické zariadenie nevlastnili a nepoužívali, ale uvažujú nad jej používaním. Obsah: • riadiace jednotky vo vozidlách - história a súčasnosť • využitie sériovej diagnostiky pri načítavaní blokov nameraných hodnôt • procedúra login • diagnóza akčných členov • kódovanie • prispôsobenie Cieľ: • získanie znalostí o možnostiach sériovej diagnostiky • získanie informácií, z čoho sa skladajú riadiace jednotky a ako pracujú • popis funkcií riadiacich jednotiek od vyčítania chybového kódu až po špecializované funkcie • možnosť porovnania a vyskúšania si diagnostického prístroja z ponuky Auto Kelly

www.autokelly.sk

Čas trvania: 1 deň, 9.00 - 16.30 hod; teória a prax Dôležité! Pre účastníkov školenia sú pripravené vybrané jednotlivé položky, ktoré súvisia s danou témou školenia za zvýhodnené ceny. Školenie musí byť uhradené najneskôr 4 dni pred jeho uskutočnením. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte obchodno-technického konzultanta: +421 915 290 499 servis@autokelly.sk


Názov: SÉRIOVÁ DIAG. PRE POKROČILÝCH 1 Modul: DE - Diagnostika a elektronika Označenie: DE03

Určené: Pre automechanikov, ktorí už dlhší čas pracujú so sériovou diagnostikou. Rozumejú danej problematike a chcú sa dozvedieť o vzájomnej komunikácií riadiacich jednotiek (riadiaca jednotka motoru, riadiaca jednotka komfortných systémov, ABS, ESP, Gateway, jednotka airbagu a ostatné...). Obsah: • ukážka známych problémov z praxe a ich riešenie pomocou sériovej diagnostiky • možnosť použitia zariadenia OBD log (kontrola turbodúchadla, atď...) • čo znamená readinesscode a jeho nastavenie • možnosť montáže tempomatu v koncerne VW • základné zoznámenie sa s hybridnými pohonmi • chybové kódy OBD • chybové kódy výrobcu Cieľ: získanie znalostí: • ako identifikovať chybný software v riadiacej jednotke • aké možnosti sú v dlhom kódovaní (long code) • ako správne pochopiť význam chybových hlásení • ako využiť sériovú diagnostiku pri testovaní palivovej sústavy

www.autokelly.sk

Čas trvania: 1 deň, 9.00 - 16.30 hod; teória a prax Dôležité! Pre účastníkov školenia sú pripravené vybrané jednotlivé položky, ktoré súvisia s danou témou školenia za zvýhodnené ceny. Školenie musí byť uhradené najneskôr 4 dni pred jeho uskutočnením. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte obchodno-technického konzultanta: +421 915 290 499 servis@autokelly.sk


Názov: MECHANIKA MOTORA 1 Modul: MM - Motor management Označenie: MM13

Určené: Pre automechanikov, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti o správnom postupe pri nastavení rozvodov v motoroch novej generácie a zároveň o podrobný popis funkcie palivových sústav zameraných na koncern VW. Obsah: • nastavenie rozvodov vznetových motorov od TDI až po systém Common Rail a u zážihových motorov od MPI až po FSI • možnosti kontroly správneho nastavenia ventilového rozvodu pomocou sériovej diagnostiky • intervaly výmeny rozvodového remeňa • skúsenosti z praxe Cieľ: • naučiť sa ako správne postupovať pri nastavení ventilového rozvodu • pri palivových sústavách popísať možnosti kontroly systémového tlaku od nádrže až po vstrekovací ventil • pochopiť vrstvené spaľovanie motoru FSI

www.autokelly.sk

Čas trvania: 1 deň, 9.00 - 16.30 hod; teória a prax Dôležité! Pre účastníkov školenia sú pripravené vybrané jednotlivé položky, ktoré súvisia s danou témou školenia za zvýhodnené ceny. Školenie musí byť uhradené najneskôr 4 dni pred jeho uskutočnením. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte obchodno-technického konzultanta: +421 915 290 499 servis@autokelly.sk

Školenie DE Diagnostika a elektronika, MM motor manažment  
Školenie DE Diagnostika a elektronika, MM motor manažment  

Školenie: sériova diagnostika, sériova diagnostika pre pokročilých, mechanika motoru