Page 1

onthemove THE MAGAZINE OF THE AUTOGRILL COWORKERS

Afuture "Wees geen schaap" Lounge & bar Rouge A-Village

April ’12


Inhoudstafel p.4-5 Waarom …

p.17 Rouge

p.22-23 AEA-audits

… steekt On the move in een nieuw kleedje?

Rode accenten, trendy menukaart en

De winnaars van de Autogrill Excellence

een vrouwelijke toets: dat is onze nieuwe

Audits zijn bekend.

p.5-7 Autogrill rekruteert

lounge & bar Rouge in Brussels Airport.

Charlotte Bengel en Eva Govaerts behan-

p.25-27 Smakelijk!

delen meer dan driehonderd sollicitaties

Karel Van Puyvelde: “Autogrill moet mee

per maand.

met de culinaire trend.” Onlangs besloot onze groep om Nederland

p.8-9 A-Village

en

België

onder

één

management

We leiden je rond in A-Village, ons digitale

p.18-19 Nieuw

te brengen. Daardoor zal ik de fakkel

lerende dorp.

Het gastenrestaurant van AC De Meern en

doorgeven aan Mario voor Nederland.

hotelkamers van AC Tulip Inn Meerkerk zijn

p.20-21 Preventie Autogrill België wil 5% arbeidsongevallen

Maar wel Jef Staes aan het woord: “Wees geen schaap. Meeeeeh!”

minder in 5 jaar.

Colofon

p.12-23 Inspiratie

Wat? On the move is het magazine voor

kopje koffie.

Nederland. We sturen het ook naar al wie geïnteresseerd is in de activiteiten en mensen van ons bedrijf. Wie? Grafische vormgeving:

p.12-13 Beyond the Moon Tien gezinsvakanties dankzij Autogrill.

p.14-16 A-future Voor een kleinere ecologische voetafdruk.

Marie de Smet, Teksten en foto’s: Erik Dams,

samenwerking. We zijn altijd dezelfde richting uitgegaan en het resultaat mag er zijn.

voortzetten in een open dialoog.

lang mocht ik in een land werken dat, buiten de taal, heel

In beide landen willen we altijd topkwaliteit bieden aan

verschillend is van België. Ik ben er bijzonder trots op dat ik die

zowel eindklanten als eigenaars van onze uitbatingen. En

tijd met jullie mocht werken.

natuurlijk streven we ook naar winstgevendheid voor onze

Samen hebben we duidelijke veranderingen aangebracht

alle personeelsleden van Autogrill België en

Ik bedank Stan van harte voor de uitstekende

Vanzelfsprekend zal ik zijn werk honderd percent

meest intense jaren van mijn carrière waren. 22 maanden

is nu twee keer zo groot.

Peter Hernou, een regenboog in een

door Stan Monheim & Mario Orinx

Ik wil even terugblikken op wat waarschijnlijk de

vernieuwd. En Délifrance in Brussels Airport

p.10-11 Geen geblaat

edito

aandeelhouders.

aan onze activiteiten in Nederland: het resultaat is op alle

Specifiek voor België kijk ik uit naar de opening van een

gebied weer positief. De investeringen zijn weer opgestart.

Starbucks en de brasserie Tempus Fugit in het station Gent Sint-

Oosterhout, Leiderdorp, De Meern, Veenendaal, Meerkerk zijn

Pieters, en een Starbucks in het station Brussel-Noord. We zijn

up-to-date gebracht. We hebben onze partnerships uitgebreid:

trots op de uitgebreide Délifrance en de gloednieuwe Rouge

Burger King, Starbucks, Tulip Inn, … Onze managementcultuur

lounge & bar in Brussels Airport.

is aan het veranderen.

En niet vergeten: in al onze wegrestaurants hebben we nu het

D&V Translation Agency, Verantwoordelijke

Veel zaken zijn enkel en alleen dankzij jullie hulp geslaagd.

systeem van toiletpoortjes geplaatst, net zoals in Nederland.

uitgever: Steven Govaerts, Autogrill België

Jullie mogen trots zijn op jullie verwezenlijkingen.

Het betekent dat we het beheer van de toiletten nu ook in

en Nederland, Plantin & Moretuslei 1a,

Mij wacht nu een nieuwe uitdaging binnen onze groep. Heel

eigen beheer hebben.

B-2018 Antwerpen Hoe? Gedrukt op 100%

binnenkort komt er nieuws! Mooi nieuws om ‘het seizoen’ te beginnen. Toch voel je in

gerecycleerd papier Een idee voor een artikel?

Mail

marie.de-smet@autogrill.net

Waar? Kijk ook op www.autogrill.be, www.

Ik wens Mario veel succes toe. Mario en ik werken al vele jaren

sommige uitbatingen de crisis. Mensen zijn minder geneigd

samen: de continuïteit is verzekerd.

om geld uit te geven. Maar dat doen ze wel als ze een superservice krijgen. En met z’n allen zullen we die geven!

autogrill.nl en www.vyaggio.com Volg ons op

facebook.

Aussi disponible en français.

Nogmaals dank en hopelijk kruisen onze wegen elkaar nog eens.

Mario

Stan

03


Driehonderd sollicitaties per maand

On the move in een nieuw kleedje On the move is het magazine voor het personeel van Autogrill in België en Nederland. Het bestaat al enkele jaren. Autogrill ontwikkelt zich en On the move evolueert mee. Vandaar dat het hoog tijd werd het magazine in een nieuw kleedje te steken dat past bij de bedrijfsfilosofie van Autogrill.

Sinds oktober hebben ze 1800 sollicitaties ontvangen. Charlotte Bengel in Nederland en Eva Govaerts in België. Dat is gemiddeld 300 per maand. Ja, Autogrill maakt er werk van om goed personeel te rekruteren. Wat drijft mensen ertoe om bij Autogrill aan te kloppen? Charlotte en Eva laten in hun kaarten kijken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat centraal in alles wat Autogrill vandaag doet. Logisch dus dat je dat ook aan On the move ziet. Het verschijnt voortaan drie keer per jaar, maar het is iets dikker dan in het verleden. Daardoor besparen we op kosten voor energie, productie en transport.

Idee of recept? Laat het weten!

Hoe gaan jullie tewerk om kandidaten te selecteren?

Heb je ideeën voor de volgende editie?

“Het proces verschilt per vacature en of het al dan

Heb je zelf een recept dat je wilt voorstellen –

niet om een leidinggevende functie gaat. Eerst wordt

misschien uit je eigen eetcultuur? Stuur dan een

het cv van de kandidaat gescreend en dan wordt

e-mail naar Marie de Smet:

telefonisch contact opgenomen. Voldoet de kandi-

marie.de-smet@autogrill.net.

daat aan de basisvereisten, dan nodigen we hem of haar uit voor een gesprek. Tijdens een interview leer je

On the move in een nieuw kleedje

Kijk goed naar het gebruikte papier. Dat is 100 %

veel over mensen. Misschien hebben ze niet het gevraagde diploma, maar is hun attitude precies wat

milieuvriendelijk en bezit het Blue Angel label. Blue

we zoeken: dynamisch, goedlachs, gepassioneerd

Angel is het oudste ecolabel ter wereld en wordt

en klantgericht.

uitgereikt aan firma's die zowel de bescherming van het milieu als de bescherming van de consument voor ogen hebben. Met andere woorden:

En we gaan nog verder in onze milieuvriendelijk-

dit papier is maatschappelijk verantwoord, van de

heid. De oplage is verminderd, want leveranciers en

hak tot het schap.

contacten bij andere Autogrill-landen krijgen On the move voortaan alleen digitaal. Zo liggen ook de ver-

Kijk goed naar het gebruikte papier. Dat is 100 % milieuvriendelijk.

zendkosten lager.

Brengen nieuwe vestigingen veel rekruteringswerk mee? “Enorm! Voor de openingen van de nieuwe Starbucks stores in De Meern, Gent Sint-Pieters en Brussel-Noord hebben we veel mensen nodig. Voor elke opening houden we jobdagen voor barista’s. Daar komt altijd veel volk op af. Dit is een samenwerking tussen hr en

Ook de vorm en de inhoud van On the move zijn

het managementteam van de Starbucks stores – we

anders. We willen dat het magazine motiveert en in-

slaan de handen in elkaar. Geïnteresseerden komen

spireert. Vandaar een artikel over latte art en een re-

tijdens deze dag meer te weten over Autogrill en

cept. Probeer ze zelf eens uit. Drink en eet smakelijk!

Starbucks en kunnen meteen solliciteren!”

05


Via welke kanalen nemen kandidaten contact op

ving van De Meern hebben we de ervaring gehad

met Autogrill?

dat sommige nieuwe medewerkers op de eerste

“We plaatsen geen personeelsadvertenties meer in

werkdag niet komen opdagen. Vervolgens laten ze

kranten. Dat is duur en het levert almaar minder op.

ook niets meer van zich horen. Gelukkig geldt dit niet

Sociale media zoals LinkedIn, Twitter en Facebook

voor alle nieuwe medewerkers, en er zijn meer voor-

doen het wel goed, net als onze eigen websites. Via

beelden van mensen die heel lange carrières in ons

de overheid, het onderwijs, job- of stagebeurzen en

bedrijf hebben. En bekijk je de sollicitaties voor de

andere initiatieven bereiken wij de kandidaten. En we

nieuwe Starbucks stores in België, dan vinden we in

communiceren bijvoorbeeld ook op kassabons, pos-

Brussel moeilijker kandidaten voor leidinggevende

ters en flyers voor de jobdagen. We staan er nog altijd

functies. In Gent hebben we er wél veel.”

van te kijken hoeveel sollicitanten ons bedrijf vinden. Het is dan onze taak om de meest geschikte kandi-

Sommige bedrijven vertikken het om op sollicitaties te

daat te selecteren.”

reageren. Hoe is dat bij Autogrill?

“Kies altijd mensen die de juiste attitude hebben.” Waarom kiezen mensen voor Autogrill? “Je hoort vaak dat werken in de horeca een negatief imago heeft. Autogrill is daar echt een uitzondering op. Hier is alles wettelijk in orde. En je weet hier precies wat je werkuren zijn! Je komt terecht in een bedrijf met bekende én eigen merken. We trekken heel duidelijk de kaart van de ‘lerende organisatie’:

“We maken er een punt van dat de sollicitant altijd een antwoord krijgt. Soms zijn mensen verbaasd over de snelheid. Dat is goed voor het imago van Autogrill, want ze vertellen het aan andere mensen. Gratis reclame!”

“We zoeken mensen met de juiste attitude: dynamisch, goedlachs, gepassioneerd en klantgericht.”

specifieke voorkennis of ervaring is mooi meegeno-

Charlotte Bengel en Eva Govaerts: “Voor 'generatie Y’: we werken onder andere aan een ei-

men maar geen must om bij ons aan de slag te gaan

Wat brengt de toekomst voor de rekruteringsactivitei-

gentijdse jobwebsite en bouwen de samenwerking

– alles wat je moet weten, krijg je op de werkvloer

ten bij Autogrill?

met scholen verder uit. Bij al die inspanningen heb-

aangeleerd. Daarnaast hechten we veel belang aan

“In Nederland zullen we nog meer regionaal werken

ben we één doel voor ogen: we zijn op zoek naar de

voortdurende ondersteuning en coaching.

en in België zijn we onlangs overgeschakeld naar één

juiste kandidaat, op de juiste werkplek en met pas-

We zoeken dus steeds naar kandidaten met potenti-

vaste partner voor uitzendwerk. We verwachten veel

sie en talent voor wat hij doet. Daarbij willen we onze

eel – getalenteerde mensen die zich kunnen ontwik-

van TempoTeam. We zullen de komende jaren ook

medewerkers de kans geven intern door te groeien.

kelen en doorgroeien.”

veel aandacht schenken aan ‘employer branding’:

En dat kan alleen als we goede mensen aanwerven.”

we willen dat kandidaten net zo enthousiast worden

----------------------------------------------------------------------------

Zie je bij de kandidaten verschillen per regio?

om voor Autogrill te werken als wij dat zijn! Daarnaast

Driehonderd sollicitaties per maand

“De mentaliteit kan enorm verschillen. In de omge-

zullen we nog meer inspelen op de zogenoemde

leidinggevende functies doen we een interview en een test. Vaak neemt dat een halve dag in beslag. Ons advies gaat altijd naar de manager. Die moet dan beoordelen of het klikt met de kandidaat.”

07


Welkom in A-Village, ons digitaal lerend dorp

“Hoe kunnen we onze medewerkers snel informeren over kwaliteit? Hoe kunnen we ze met nieuwe media trainen en coachen?” Die vragen krijgen hun antwoord op het onlineplatform A-Village. Wat is het? Wat kun je ermee? En wie kan het al gebruiken?

A-Village

is

een

communicatiemiddel

om

de

vervang je het rolletje in een etiketteermachine?

‘lerende organisatie’ te bevorderen. Concreet: het is

Elke medewerker kan op elk onderwerp reageren. Zo

een website waar je niet alleen nieuwsberichten over

blijft A-Village altijd actueel. Vind je een onderwerp

kwaliteit en opleidingsaanbod vindt, maar je ziet er

niet? Dankzij de zoekfunctie zie je het meteen.

ook welke opleidingen je gevolgd hebt en welke je nog kunt volgen. Elke medewerker van Autogrill België

A-coaches leiden op

en Nederland kan met een persoonlijke login op de

Als je een nieuwe medewerker moet opleiden, is

site. Je ziet dan welke berichten er zijn voor jou en je

A-Village een handig hulpmiddel. Je vindt er het

hebt toegang tot onlineopleidingen voor je werk. Zo

opleidingsaanbod en je kunt er volgen welke

staan er nu al een aantal filmpjes op A-Village die

cursussen een nieuwe medewerker volgt. A-Village is

door de medewerkers van de opleidingsafdeling

een bron van informatie waarmee je als een echte

gemaakt zijn.

‘A-coach’ de opleidingen verzorgt: een filmpje dat toont hoe je iets precies doet, een quizje om te

Elk merk z’n huisje

controleren of de nieuwe medewerker de opleiding

Zoals je op de tekening ziet, is A-Village opgebouwd

begrijpt, een visuele animatie die een handeling

als een echt dorp. Alle kanalen (autoweg, metro,

meteen duidelijk maakt, enzovoort.

spoorweg, luchthaven) hebben er een eigen huis, net als elk merk. Neem nu Starbucks: in dat huis krijg

Stap voor stap

je een overzicht van vestigingen en opleidingen.

A-Village

Managers vinden er ook informatie die ze nodig

communicatie over kwaliteit, coaching en training.

hebben om hun medewerkers te coachen. En

Het is nieuw en daarom gaan we stap voor stap. De

medewerkers kunnen er op een forum informatie

medewerkers van alle Starbucks Stores, Panos West

uitwisselen en vragen stellen.

en het hoofdkantoor hebben nu al toegang. Ook

In elke vestiging komt een aanraakscherm waar je als medewerker toegang krijgt tot A-Village.

is

een

enorme

vooruitgang

in

de

alle managers kennen A-Village al. Binnenkort opent A-Village zijn digitale deuren voor de medewerkers van de cafés in Brussels Airport en zo kan stilaan iedereen kennismaken met dit digitaal lerend dorp.

Welkom in A-Village, ons digitaal lerend dorp

Zo is er bij Starbucks een levendige discussie over de ‘latte art contest’. En er komen onderwerpen aan bod die evident lijken, maar waar mensen in de praktijk problemen mee hebben. Een mooi voorbeeld: hoe

09


“Wees geen schaap. Meeeeeh!”

‘Het eerste 'topevent' voor de managers van Autogrill en de medewerkers van de hoofdzetel was een voltreffer. Heel wat managers en medewerkers trokken op 14 maart naar Brussels Airport om er Jef Staes aan het woord te horen. Jef is een flamboyante spreker die de toehoorders met een aantal sterke uitspraken én zichzelf confronteerde. We zetten tien van zijn stellingen op een rij.

“In een 2D-organisatie waren de medewerkers als schapen in een kudde. Passie en talent werden niet gebruikt. Wees geen schaap!”

“Jongeren hebben de nieuwe communicatietechnologie zo sterk in de vingers, "U en ik, we zitten in een wereldwijde informatiegolf. Die informatie overspoelt heel

dat je voor ‘reverse coaching’ moet kiezen: jongere medewerkers coachen de

veel mensen. Het is alleen grondstof voor mensen die gepassioneerd zijn in het nieu-

oudere medewerkers.”

we wat ze doen." “De aard van informatie is veranderd. Wat als een klant in je restaurant foto’s en films maakt en die op het internet plaatst? Beheers je die vaardigheid zelf niet? Dan ben je een digitale analfabeet.” “De wereld is geëvolueerd van een 2D-tijdperk met informatieschaarste naar een 3D-tijdperk met informatieluxe.” “Continu verbeteren is iets van vroeger. Nu komt het aan op continu innoveren.”

“Innovatie is een slagveld. Daarom pleit ik voor 3D-respect: bedrijven moeten evolueren van een consensusmodel naar een respectvol conflictmodel.” “3D-smarts zijn medewerkers die hun hersenen gebruiken: wat is mijn talent, wat is mijn passie en tot welke informatie heb ik toegang?” “Onderschat nooit de macht van domme mensen in grote groepen.” "Jongeren hebben de nieuwe communicatietechnologie zo sterk in de vingers, dat

“Investeer in ideeën die niet iedereen heeft en waarvan niemand weet wat ze

je voor ‘reverse coaching’ moet kiezen: jongere medewerkers coachen de

zullen opleveren.”

oudere medewerkers."

11


Alweer 10 Beyond the Moon gezinsvakanties dankzij Autogrill

Beyond the Moon biedt gezinnen met een ernstig ziek kind de kans om te genieten van een onvergetelijke, kosteloze vakantie in een kindvriendelijke omgeving. Bij tal van uitbatingen van Autogrill in België en Nederland vind je aan de kassa een collectebus van deze organisatie. Wat is het resultaat?

Dankzij het door Autogrill België en Nederland ingezamelde geld kregen in 2011 zes gezinnen (4 uit België, 2 uit Nederland ) een vakantie door Beyond the Moon aangeboden. Voor 2012 staan er al vakanties gepland voor vier

“Het was alleen maar genieten tijdens de vakantie. Disney-

gezinnen (2 uit België en 2 uit Nederland). In 2011 boekte

land is echt geweldig voor een ziek kind. Ze vergeten even alle

Beyond the Moon in totaal 53 gezinnen – ruim een gezins-

vervelende dingen en krijgen dankzij een speciale blauwe

vakantie per week!

badge extra aandacht en een VIP-behandeling. De houding van de Disney-medewerkers tegenover Michelle was zo speciaal.

Elke euro voor Beyond the Moon gaat integraal (100%)

Iedereen noemde haar ‘Princess’. Door haar ziekte konden we

naar het verzorgen van gezinsvakanties voor gezinnen

niet zo lang in het park blijven, maar we slaagden erin zoveel

met een ernstig ziek kind. Autogrill werkt al zeven jaar suc-

te doen zonder lange wachttijden. Michelle lacht weer en

cesvol samen met Beyond the Moon. Lees de enthousias-

is duidelijk een stuk vrolijker.” Familie de Bruin, Polsbroek

te reacties van vier gezinnen. Deze getuigenissen komen

(Nederland) – vakantie bij Disneyland Resort Paris, Frankrijk.

recht uit het hart en vertellen waarvoor Beyond the Moon zich dagelijks inzet. “Een ongelooflijke ervaring, alles erop en eraan. Een droom… We hebben ons over niets zorgen hoeven te maken. We werden zo goed ontvangen. Bijna te mooi om waar te zijn! Ik ben ervan overtuigd dat zo’n vakantie, net zoals voor ons, ontzettend veel kan betekenen voor gezinnen met een ziek kind.”Familie Aelbrecht, Bierbeek (België) - vakantie bij Park Molenheide, HouthalenHelchteren, België “Uw kerstgeschenk zet onze zorgen een tijdje aan de kant. Bedankt voor dit warme gebaar.” (Autogrill BENE schonk zijn budget voor de kerstcadeaus aan Beyond the Moon) Familie Henckens, Kin-

“Dionne vroeg in het ziekenhuis om eens rust in

rooi (België), vakantie bij Center Parcs

haar hoofd te hebben en op vakantie te gaan.

Het Heijderbos, Nederland gepland tijdens

Wow, dat het zo vlug kan!” Familie Franssen,

de zomer 2012.

Landgraaf (Nederland) - gepland tijdens de zomervakantie 2012.

13


Afuture verkleint onze ecologische voetafdruk

‘Afuture’ is het internationale programma van Autogrill waarmee de groep focust op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het draait rond innovatie, proactief engagement, gemotiveerde medewerkers, kwaliteit van service en producten, en milieubewuste keuzes om te komen tot verantwoorde groei. De filosofie van ‘Afuture’ geldt voor alle departementen en sectoren binnen Autogrill. In dit kader streeft de groep voor 2012 naar een daling van 10 percent op de operationele kosten.

Onze ecologische voetafdruk verminderen? Dat kan

Drie slimme tips, ook voor thuis

Wisselbeker

op allerlei manieren. Denk aan de verwarming op

1 Zet de vaatwasmachine alleen aan als ze helemaal

Vorig jaar nam Autogrill Nederland het initiatief voor

Uitdagingen maatschappelijk verantwoord ondernemen

hotelkamers wat lager zetten als er geen gasten zijn,

gevuld is. Twee keer het programma met een half-

de Elektra Challenge, een wedstrijd tussen de AC

Autogrill Groep 2012-2015, wereldwijd

friteuses en vaatwasmachines niet van ‘s ochtends tot

volle machine verbruikt meer energie en water dan

Restaurants om zo veel mogelijk elektriciteit te bespa-

Energie

‘s avonds aan laten staan, ‘s nachts toestellen uitscha-

één beurt met een volle machine. Haal het meeste

ren. Dit jaar is er ook een maandelijkse wisselbeker

De energieproductiviteit (omzet tegenover het ver-

kelen om het verbruik door sluimerstand te minimalise-

vuil vooraf al met de hand van de vaat af.

voor de Belgische Autogrill-vestigingen. Ze worden

bruik van elektriciteit, gas en stookolie) met 10 % ver-

telkens 60 percent beoordeeld op energiebesparing,

groten in uitbatingen die al bestonden.

2 Zet geen warme gerechten in de koelkast of diep-

20 percent op milieuvriendelijke schoonmaak en 20

De energieproductiviteit met 30 % vergroten in nieu-

vries, laat ze eerst afkoelen.

percent op verbruiksgoederen verminderen. De wis-

we uitbatingen.

selbeker gaat naar de site die zijn ecologische voet-

Minstens 30 nieuwe gebouwen moeten het LEED-cer-

ren, minder wegwerpmateriaal gebruiken, enzovoort.

Tips & tricks Vier werkgroepen steken geregeld de koppen samen om maatregelen te nemen op het gebied van on-

3 Zet de verwarming een uur of half uur voordat je

afdruk het sterkst heeft verminderd tegenover dezelf-

tificaat hebben. LEED is de afkorting van ‘Leadership

derhoud, energie, wegwerpverpakkingen en schoon-

weggaat al uit. Zo kun je tot 7 % besparen. Zet de

de maand vorig jaar. Op het einde van het jaar is er

in Energy and Environmental Design’, een internatio-

maakmiddelen. Er komen ook affiches met ‘tips & tricks’

thermostaat ‘s nachts op een lage temperatuur of

een incentive voor de vestiging die over het hele jaar

nale maatstaf om de mens- en milieuvriendelijkheid

en ideeën. Veel van die tips kun je ook thuis toepassen!

zet hem helemaal uit.

de grootste vermindering heeft behaald.

van gebouwen te meten.

Uitslag Elektra Challenge

Water

In 2011 liep in alle AC Restaurants in Nederland de Elektra Challenge. De bedoeling was om zo veel mogelijk elektriciteit te besparen in vergelijking met het jaar voordien. Het resultaat mag er zijn: het verbruik daalde van 9.188.459 kWh in 2010 naar 8.644.407 kWh in 2011. Dat is maar liefst 5,92 % minder. Elke vestiging droeg haar steentje bij tot dit prachtige resultaat. AC

De waterproductiviteit (omzet per 1000 liter water) met 10 % vergroten in uitbatingen die al bestonden. De waterproductiviteit met 30 % vergroten in nieuwe uitbatingen. Gezondheid en veiligheid Ongevallen met 5% verminderen.

Zevenaar realiseerde de grootste besparing, voor AC

Verpakkingen

Leiderdorp en AC ‘t Harde.

Verbruiksgoederen vanuit een duurzaam standpunt

Ook dit jaar is er een Elektra Challenge in het twee-

opnieuw bekijken.

de en derde kwartaal. Nu zullen de deelnemers het

Kosten verminderen met 5 %.

energieverbruik online kunnen volgenden dankzij de ‘Energy Manager.’

Innovatief idee? Mail naar Jasmien De Gussem: jasmien.de-gussem@autogrill.net

De tips gelden ook voor onze administratieve

A-future verkleint onze ecologische voetafdruk.

gebouwen. Zorg ervoor dat er ‘s nachts en op zaterdag en zondag geen licht brandt.

15


Tips&tricks 1 de zuinigste lamp is de lamp die niet brandt. 2 een screensaver bespaart

géén energie, een bewegende screensaver kan zelfs meer verbruiken dan een computer die gewoon aanstaat. 3 zet de vaatwasser alleen aan als hij helemaal gevuld is. 4 laat de kraan niet lopen terwijl je je handen wast. 5 open de koelkast en diepvries zo kort mogelijk. 6 zet geen warme gerechten in koelkast of diepvries, laat ze eerst afkoelen. 7 ontdooi je diepvries geregeld : een ijslaag van 3 mm veroorzaakt een meerverbruik van 30 %.

Rouge, trendy lounge & bar ‘Rouge’ is de naam van onze nieuwe lounge & bar in de A-Pier van Brussels Airport. Een open concept met rode accenten, een trendy menukaart en een vrouwelijke toets.

Lounge & bar Rouge is onze gloednieuwe uitbating in de A-pier waar de gasten bediening aan tafel krijgen. Ze kunnen er terecht van 7 tot 20 uur voor een kwaliteitsvolle koffie, Belgische bieren, ontbijt, snacks (onder meer sushi, club-sandwich, pavé-tomaat, toast-zalm, toast-ham&kaas …), champagne en cava, digestiefdrank (Cointreau, Amaretto, Baileys …), aperitieven en wijn van de maand.

Altijd een versnapering Bij alles wat ze bestellen is er voor de gasten een versnapering. Bier? Dan krijg je groentechips. Koffie? Een minibeignet. Cava? Dan zijn er cuberdons, beter bekend

Een stralend Rouge-team.

als ‘neusjes’. Wijn? Een portie olijven. Digestiefdrank?

V.l.n.r.: Anouar, Hatice, Olivier, Arlinda, Jalil en Albina.

Daar passen dan weer orangettes bij. Champagne of de Cava Rouge (cava met frambozenpuree en een verse framboos)? Daar serveren we de macaron bij.

voor het eerst wijkt hun kleding af van wat Autogrillmedewerkers in andere uitbatingen dragen. Dat valt

Team met ‘n smile

op én trekt aan. En dat is de bedoeling van lounge &

Het team van Rouge volgde een reeks opleidingen:

bar Rouge.

bijvoorbeeld bij Inbev over bier en serveertechnieken. Het Rouge-team is om door een een ringetje te halen:

Rouge, trendy lounge & bar

17


Nieuw

Superior rooms in AC

Gastenrestaurant

Délifrance

Tulip Inn Hotel Meerkerk

De Meern krijgt kleur

Brussels Airport x 2

Superior rooms in AC Tulip Inn Hotel Meerkerk In ons hotel in Meerkerk zijn zestien kamers helemaal gerenoveerd. Dankzij de warme kleuren geven ze een erg gezellige indruk. Deze kamers, die zich allemaal op dezelfde verdieping bevinden, worden nu aangeboden als ‘superior rooms’.

Délifrance Brussels Airport x 2

Gastenrestaurant De Meern krijgt kleur

Twee keer zo groot is de ver-

Na de vergaderzalen en de Bur-

nieuwde Délifrance in de ver-

ger King is nu ook het gastenres-

trekhal

Airport.

taurant in AC De Meern volledig

Ook het aanbod is uitgebreid:

vernieuwd. Er is optimaal gebruik-

nieuwe

broodjes,

gemaakt van de lichtinval en de

desserten en warme snacks. En

oranje tinten geven het geheel

de keuken is veel handiger inge-

een frisse toets.

van

Brussels

‘signature’

richt, met onder meer een grote koelruimte en saladettes in de huisstijl van Délifrance. Ons team trok één dag naar Parijs voor een opleiding door Délifrance in de ‘Ecole de boulangerie de Paris’. Hun broodje is gebakken!

19


Preventie wil 5% arbeidsongevallen minder in 5 jaar

In je vinger snijden, uitglijden op een natte vloer, brandwonden oplopen door een oververhitte friteuse … Alle medewerkers van Autogrill lopen het risico om het slachtoffer te worden van een bedrijfsongeval. Dat moeten we voorkomen door een doordacht preventiebeleid. In België is de coördinatie daarvan in handen van Alex De Backer, die de taak van preventieadviseur halftijds uitvoert. Hij roept op om van veilig werken een prioriteit te maken voor iedereen.

Autogrill België:

Druk, druk, druk! Op piekmomenten zijn er bij Auto-

draag handschoenen en een bril en let erop dat je

grill België meer dan duizend mensen in verschillende

de juiste dosering toepast. Toon dat ook aan colle-

omgevingen aan het werk: wegrestaurants, hotels,

ga’s, kweek een veiligheidsreflex aan bij alles wat je

de luchthaven, trein- en metrostations …

doet, besteed als manager of assistent er aandacht aan tijdens vergaderingen van het team.

Autogrill wil hen zo veilig mogelijk laten werken. Maar een preventieadviseur kan niet op alle plaatsen te-

Opleidingen

gelijk zijn, zegt Alex De Backer: “We werken daarom

Wat zijn nu de meest voorkomende ongevallen bij

samen met de kwaliteitscel van het hoofdkantoor, de

Autogrill België? Alex hoeft maar in de statistieken

operationele leiding, de managers ter plaatse, de hr-

te kijken: “Veel ongevallen gebeuren in de keuken.

afdeling en de technische afdeling. De inspanningen

Iemand valt of glijdt uit op een natte vloer. Warme

van al die mensen samen zullen het aantal arbeids-

maaltijden bereiden of omgaan met hete koffie is

ongevallen verminderen, onder meer door gerichte

gevaarlijk voor brandwonden. Vooral in de keukens

opleidingen te geven, een risicoanalyse van de werk-

krijgen we vaak te maken met snijwonden. Maar ook

omstandigheden te maken en werkinstructies op te

op andere plaatsen lopen mensen risico’s. Onze ho-

stellen van de gebruikte apparatuur en installaties.

telmedewerkers bijvoorbeeld hebben soms last van

Het opgelegde doel vanuit Italië bestaat erin om bin-

rugproblemen omdat ze matrassen of andere zware

nen de vijf jaar het aantal arbeidsongevallen met vijf

voorwerpen moeten tillen. Over al die zaken zullen

percent te verminderen.”

we opleidingen geven.

Denk veilig

Een EHBO-opleiding is overal nuttig

Ongevallen voorkomen doe je door oog voor

Alex De Backer: “Ik was ooit aan het fietsen en hoorde

veiligheid te hebben. Alex geeft enkele

plots noodkreten van een jongetje. Hij zat geklemd tus-

praktische tips: “Als je zelf zaken ziet die niet

sen een automatische poort en een muur. Samen met

veilig zijn, wijs je collega erop en geef zelf het goede

zijn grootvader konden we hem bevrijden. Het jonge-

voorbeeld door een veilige houding aan te nemen of

tje gaf uiterlijk geen teken van leven meer. Ik heb hem

onveilige toestanden onmiddellijk te verhelpen. Toon

dan behandeld met de technieken die ik in een EHBO-

je medewerkers of collega’s hoe ze arbeidsongeval-

opleiding geleerd heb. En stilaan kwam zijn hart weer

len voorkomen. En let er vooral op dat je werkomge-

Om de cursussen over ongevallenpreventie

op gang. Hij heeft het gehaald! Zo zie je maar dat je

ving altijd in orde is met de veiligheidsregels. Zorg er

interactief te maken, heeft preventieadviseur

kennis over EHBO overal kunt gebruiken …”

ook voor altijd aandachtig te werken, want het is op

Alex De Backer het spel Autogrillopoly uitge-

momenten dat je er niet met je hoofd bij bent, dat

vonden. Leuk en leerrijk om met je team ‘op

ongevallen gebeuren. Een concreet voorbeeld: als

veilig’ te spelen.

Preventie wil 5% arbeidsongevallen minder in 5 jaar

je gevaarlijke reinigingsproducten gebruikt, doe dat dan zoals het hoort. Lees vooraf de technische fiches,

21


Een regenboog in een kopje koffie

Kunst in een kopje koffie “Mijn partner Petra en ik begonnen in 2005 een horecazaak. Koffie nam daarin een belangrijke plaats in, want het is een leuk product. Via het internet verdiepte ik me in allerlei aspecten ervan, onder meer latte art. Dat is de kunst om met melk een mooie tekening op het oppervlak van de koffie in een kopje te maken. We kregen er zo veel succes mee,

“Elke horecazaak kan een kopje koffie van topkwaliteit zetten. Op voorwaarde dat je het met pas-

dat we besloten om ons bedrijfje ‘Art in a cup’ te noemen.

sie doet: passie voor het product, voor de hygiëne en voor de presentatie.” Dat zegt Peter Hernou,

Daarin werk ik als onafhankelijk consultant en coach voor

wereldkampioen latte art en onafhankelijk koffieconsulent en -coach. Hij trainde onze Starbucks-

alle bedrijven die meer willen halen uit koffie.”

managers. Dat belooft!

Wereldkampioen latte art Peter toonde de buitenwereld zijn koffie-expertise. Hij werd Belgisch kampioen latte art in 2007, 2008 en 2009. Als eerste Europese barista werd hij wereldkampioen in 2010: “Een mooie titel voor op mijn visitekaartje. Maar ik wou tonen dat ik het ook als koffiecoach kon. Ik trainde een van mijn studenten lang en grondig. Resultaat: hij werd wereldkampioen in 2011. Vanuit die ervaring heb ik een korte training van twee keer drie uur ontwikkeld. Onder meer de managers van de Starbucks stores van Autogrill hebben die gevolgd.”

Passie verkoopt beter “Als ik barista’s van een horecazaak train, gaat de omzet daarna 30 tot 40 percent omhoog.” Peter is zeker van zijn stuk: “Koffiefanatici zeggen dat je alleen in gespecialiseerde koffiebars een goed product krijgt. Ze dwalen. Het basisproduct is hetzelfde, maar de kwaliteit in je kopje is het resultaat van aandacht voor hygiëne, een lekkere smaak, een mooie presentatie – met de glimlach én betaalbaar. En dát kan iedereen. Waar je ook werkt bij Autogrill, leg passie in je koffie!”

Latte Arte, koffiekunst te boek Hoe kan ik de schoonheid van zo’n complex product als koffie aan mensen tonen? Peter beantwoordde die vraag door er een schitterend boek over te maken: Latte Arte. “Je leest het goed. We kozen voor arte: het is een echte kunst, van het vastnemen van een kopje (daar dient het oor voor!), over de bereiding, tot het tekeningetje op de koffie en het serveren. Latte Het boek Latte Arte is het allereerste boek over de schoonheid van

Arte wil iedereen die met koffie werkt een flinke dosis inspiratie

koffie. Het bevat schitterende foto’s en tekst in het Nederlands, Frans en

geven om het product met passie en liefde te bereiden.”

Engels. Versies in het Japans en Italiaans zijn in voorbereiding. Je kunt het bestellen bij Tectum Publishers: www.tectum.be.

Een regenboog in een kopje koffie

23


“Autogrill moet mee met culinaire trend ”

Winnaars AEA-audits 2011 bekend!

Karel Van Puyvelde:

In 2011 begonnen Autogrill Nederland en België met de Autogrill Excellence Audits (AEA). Het doel is elke uitbating te controleren en te kijken waar het beter kan. Zowel service, kwaliteit als netheid komen aan bod, binnen en buiten de vestiging. En de winnaars

Ver weg in de Vlaamse Ardennen in zijn geheime keu-

voor 2011 zijn …

ken sleutelt Karel Van Puyvelde aan nieuwe gerechten voor Autogrill België. Karel is sinds kort productontwikkelaar bij Autogrill België. On the move zocht hem op in zijn keuken en proefde van de nieuwe eetcultuur.

In Nederland wonnen AC Restaurant Apeldoorn en

Karel is een man van de praktijk: “Ik heb altijd achter

AC Restaurant Nederweert-Zuid, in België waren dat

het fornuis gestaan. Onder meer in eigen restaurants

PizzaHut Express Charleroi, de lounges van Brussels

en nog altijd in mijn culinair atelier. Mijn ervaring wil

Airport en AC Sprimont.

ik doorgeven aan de koks van Autogrill. Die zijn niet altijd opgeleid tot kok, maar ze moeten er wel elke

Zowel in Nederland als in België is er een positieve trend in de scores. De kwaliteit van schoonmaak, bereidingen en infrastructuur gaat er sterk op vooruit. Het aantal verbeteringspunten daalt en daardoor

dag staan. Ik wil de brug slaan tussen de ideeën van marketing en de keukens in de praktijk.”

Met de trofee in de PizzaHut Express van het station in Charleroi, v.l.n.r.: Florent, Gwendoline, Johan en Younes.

“Mensen in de keukens moeten de theorie kunnen omzetten in de praktijk. Ik kom bij hen staan en help hen. Dat zal de communicatie tussen marketing en het personeel bevorderen.”

raken probleempjes die al langer aansleepten voorgoed opgelost.

Het enthousiasme bij de bekroonde teams is groot. Ze ervaren dat de audits hen zelf én Autogrill helpen

Hogere eisen

om vooruit te komen. Hun inspanning om veiligheid,

De culinaire wereld evolueert razendsnel. Op televi-

kwaliteit en netheid te verbeteren leveren ze als

sie kun je niet naast kookprogramma’s kijken en in

hechte teams en dat zie je aan het resultaat.

de boekhandel struikel je over de kookboeken. Normaal dus dat de consumenten het anders en beter

In 2012 gaan de AEA-audits door. Er zijn twee con-

willen, stelt Karel vast: “Consumenten stellen hogere

trolerondes gepland, waarvan eentje niet aange-

eisen. Ze willen gezonder eten, licht en gevarieerd.

kondigd. Spannend!

Seizoensgroenten ook … en van producenten die maatschappelijk verantwoord werken. Tegelijkertijd heeft de wereldkeuken zijn intrede gedaan. Daarom

Winnaars AEA-audits 2011 bekend! AC Apeldoorn gefeliciteerd! V.l.n.r. Michelle, Carla, Sonja, Hannie en Nino.

Jolanda en René snijden de taart

moeten we ervoor openstaan om nieuwe gerechten

aan in AC Nederweert-Zuid.

in ons aanbod op te nemen.”

25


Smakelijk

"Ik wil onze keukenmedewerkers niet alleen nieuwe recepten aanleren, maar ook hun snijtechnieken verbeteren. Handig om comforta-

Groene asperges, gebakken roodbaars, puree van zoete aardappel, salieboter.

beler en sneller te werken."

Ingrediënten - 4 personen:

Bereiding:

Voor de groene asperges: ca. 250

Voor de groene asperges: Was de asperges grondig. Stoom of kook

g groene asperges, zout, peper

de asperges in gezouten water gedurende 7 tot 12 minuten. Naar-

Voor de zoete aardappelpuree:

gelang de gewenste beet van de asperge. Haal deze uit het water,

Product is basis

1

dep af en kruid met peper en zout.

“Autogrill moet in de keuken mee met de trend.”

aardappelen of de combinatie

Voor de zoete aardappelpuree: Pel de knoflook. Schil de aardappe-

Karel windt er geen doekjes om: “De manier van

van

750

len en kook ze met de knoflook gezouten water in ca. 25 minuten

werken van vroeger, dat lukt nu niet meer. Ik wil

zoete aardappelen, 1 dl melk,

gaar. Verwijder de knoflook. Verwarm de melk. Stamp de aardap-

daarom de keukenmedewerkers kennis bijbrengen

25

pelen fijn met de melk, boter, zout, peper en specerijen.

over

theelepel

producten

en

bereidingen,

zodat

onze

teentje

250g

g

look,

1

gewone

boter,

zout,

kg

en

zoete

peper,

1

nootmuskaatpoeder,

De salieboter: Smelt de boter in de pan, voeg de salieblaadjes toe

restaurants moderne gerechten presenteren die een

1 theelepel gemberpoeder, 1 tl

en bak tot de boter hazelnootkleurig is. Neem van het vuur.

meerwaarde brengen en van hoogstaande kwaliteit

kaneelpoeder

De vis: Verhit de olie met de boter in een pan. Bestrooi de vis met

zijn. Het product zal de basis zijn, niet de prijs. We

De salieboter:

zullen het product voor zich laten spreken. Natuurlijk

salieblaadjes, 150 g boter

verwarmde (diepe) borden de zoete aardappelpuree, de asperges

doen we dat stap voor stap. Zodat we allemaal

De vis: 4 visfilets, 1 klontje boter,

en de vis. Overgiet de vis met de salieboter en garneer met enkele

samen evolueren.”

een beetje olijfolie, peper, zout

blaadjes gebakken salie.

ca. 12 – 16

peper en zout en bak in de hete boter aan beide zijden. Schik op

Storelab Karel wil de keukens direct betrekken bij de ontwikkelingen: “Als we nieuwe gerechten creëren, zullen we die eerst uitproberen in een ‘storelab’. Dat is een keuken in een van onze uitbatingen. We kunnen er meteen zien of het recept technisch haalbaar is en wat de reactie van ons publiek op de gerechten is. Aan de hand van die tests stellen we technische fiches op die onze koks kunnen gebruiken om de gerechten te bereiden. Natuurlijk gaan we niet het wiel opnieuw uitvinden. We kijken ook welke gerechten in andere Autogrill-landen toppers zijn. Zou het niet leuk zijn enkele succesvolle Italiaanse gerechten hier op het menu te zetten?”

Oproep: stuur ons je eigen recept ! Heb je ook kooktalent? Wil je recepten uit je eigen eetcultuur in On the move presenteren? Stuur een mailtje naar Marie de Smet: marie.de-smet@autogrill.net.

“Autogrill moet mee met culinaire trend." 27


Op reis met Vyaggio De voorbije maanden heeft Autogrill iets nieuws voorgesteld: Vyaggio. Je hebt waarschijnlijk de poster of de website al gezien. Maar wat is Vyaggio precies? Een korte presentatie in zeven punten.

Vyaggio is een onlineplatform dat bestaat als website, maar ook als app voor smartphones (iOS en Android). Dankzij Vyaggio kan iedereen meteen onze uitbatingen (restaurants, bars, hotels en shops) in Europa vinden. Zelfs de luchthaven van Caïro (Egypte) staat erop. Je plant met Vyaggio je route en je selecteert uitbatingen op basis van merk, service of mood. Je maakt gebruik van de kortingen die je dankzij Vyaggio krijgt. Je schrijft over je ervaringen in onze uitbatingen en deelt die met anderen. Vyaggio is er in zes talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans. En er komt binnenkort nog meer op Vyaggio: verkeersinformatie, mobiele betalingen, wedstrijden en loyaltyprogramma’s. Word vriend van Vyaggio via de Facebook-pagina, die je bereikt via www.vyaggio.com. Op reis met Vyaggio

On the Move April 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you