Page 50

50 | Juridic | Raporturi fiscale-administrative

Mai 2014

Procedura în cazul rambursării de

Text: Av. Radu Sora, Av. Larisa Antimescu, Sora și Asociații

Î

n cazul rambursării de TVA, potrivit legii, cererile trebuie soluţionate de autorităţile fiscale în termen de 45 de zile de la data înregistrării decontului de TVA corespunzător. Atât timp cât Codul de procedură fiscală prevede în mod clar care este termenul de soluţionare a cererilor contribuabilului, fără a se face distincţie cu privire la obiectul solicitării, considerăm că pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului de 45 de zile. De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că, acordarea dobânzilor se

face doar la cererea contribuabililor, iar cuantumul acestora este de 0,04 % din suma de rambursat pentru fiecare zi de întârziere. Deoarece, în majoritatea cazurilor, rambursarea se efectuează cu mare întârziere, fără a se respecta termenul legal de 45 de zile de la data înregistrării cererii, contribuabilii au dreptul de a solicita în instanţă obligarea autorităţii fiscale la plata de dobânzi pentru perioada de întârziere a executării obligaţiei. Evident că, în măsura în care autoritatea fiscală refuza rambursarea TVA sau, deşi emite decizie de rambursare, nu plăteşte sumele reprezentând TVA,

contribuabilul persoană juridică poate cere în instanţă obligarea autorităţii fiscale la emiterea deciziei de rambursare a TVA şi/sau la plata sumelor reprezentând TVA plus dobânzile aferente. Contestaţia se formulează după caz, la organul emitent: • în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii din dreptul de contestare, sau Contestaţia se formulează la organul ierarhic superior: • în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului în care autoritatea fiscală ar fi trebuit să răspundă (adică

AUTOEXPERT FLOTE, MAI 2014  
AUTOEXPERT FLOTE, MAI 2014  

AutoExpert Flote, singura revista axata pe nevoile auto specifice ale companiilor, concept unicat pe piata media romaneasca.

Advertisement