Page 1

abcdefghijkl mnopAutoqrst uvwxbahnyz01 2345says5678 9abcNICEdefg hijmeetingKL MNOPyouqrstU vWX yz0 123456789abc


Grafisch ontwerpstudio Autobahn staat voor creatief concept en helder ontwerp. Hierbij spelen materiaalgebruik en (typo)grafische technieken een belangrijke rol. “Mooi” is niet ons uitgangspunt: wij geloven in de kracht van goede ideeën. Om deze te ontwikkelen, gaan wij met u de dialoog aan. Samen verkennen we uw project en maken een plan van aanpak. Een vruchtbare samenwerking leidt niet alleen tot een overtuigend resultaat, maar levert bovendien inspiratie en plezier op. Autobahn is all about creative concepts and clear design. Materials and (typo)graphic techniques play an important role in our designs. We don’t use eye candy as our starting point, because we put our faith in the strength of good ideas. To develop these ideas, we discuss and investigate the project with you and plan our strategy together. A fertile collaboration produces not only effective results, but also an inspiring and fun working relationship.


Verkenners 4 2010 / Brochure

Vrede van Utrecht

Verkenners (Kunst en gebiedsontwikkeling) is een samenwerking tussen kunstenaars en gebiedsontwikkelaars. Samen zijn ze op zoek naar een manier om beeldende kunst in de stedelijke ontwikkelingsgebieden toe te passen. Kan het gebruik van kunst en cultuur in gebiedsontwikkelingsprojecten bijdragen aan de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling te verbeteren? Welke mogelijkheden zijn er voor kunstenaars? En kunnen we betrokkenheid creëeren onder de toekomstige bewoners van het gebied?

Verkenners (Art and area development) is a collaboration between artists and area developers. Together, both parties were looking for a way to use visual arts in urban development areas. Could the use of art and culture in area development projects contribute to improve the quality of the areas? What opportunities were there for artists? Was it possible to encourage involvement among the future residents of the area?

Autobahn ontworp een publicatie met antwoorden op deze vragen samen met een presentatie van best practices. Het beeld voor dit boek is geïnspireerd op ‘Landscapes’, een serie foto’s van fotograaf Levi van Veluw. In overleg met Van Veluw heeft Autobahn dit afgeleid typografisch beeld gemaakt.

Autobahn created a publication with answers to these questions and a presentation of best practices. The image for this book was inspired by the series ‘Landscapes’ by photographer Levi Van Veluw. In consultation with Van Veluw, Autobahn constructed this scene to create a typographic image.


5


6


7


Utrecht Uitfeest Leidche Rijn 8 2010 / Identiteit & wayfinding

Gemeente Utrecht

Vijfentwintig kunstwerken zijn de trigger voor tientallen acts en muziek optredens op de eerste editie van Utrecht Uitfeest Leidsche Rijn. Het evenement wordt georganiseerd door de Gemeente Utrecht en Beyond, het permanente kunstprogramma van Leidsche Rijn. In opdracht van Beyond, heeft Autobahn het concept en grafisch ontwerp gemaakt voor de typografische routing langs alle kunstwerken. Omdat het gebied relatief nieuw en onontgonnen is, was een duidelijk zichtbare en begrijpelijk bewegwijzering nodig. Autobahn heeft architectonische typografische objecten gepresenteerd, lasergesneden uit duurzaam polystyreen. De grote witte cijfers trekken onmiddellijk de aandacht in het landschap en zorgen dat de mensen hun weg niet kwijt raken. Na het evenement zijn de objecten ingezameld en gerecycled. Naast de typografische route heeft Autobahn ook de identiteit en de verschillende producten van Utrecht Uitfeest Leidsche Rijn ontworpen.

Twenty-five works of art are the trigger for dozens of acts and music performances at the first annual Utrecht Uitfeest Leidsche Rijn. The event is organised by the City of Utrecht and Beyond, the permanent art program of Leidsche Rijn. Commissioned by Beyond, Autobahn created the concept and graphic design for the typographic wayfinding of the entire route. Because the area was relatively new and unexplored, clear, visible signage was needed. Autobahn developed architectural typographic objects, laser-cut out of sustainable polystyrene. The big white numbers immediately drew attention in the landscape and prevented visitors from getting lost. After the event, the objects were collected and recycled. Besides the typographic route, Autobahn also designed the identity and several other products for Utrecht Uitfeest Leidsche Rijn.


9


10


11


In-Fashion 12 2012 / Expositie & visuele identiteit

In-Fashion/DesignerscafĂŠ

1 hotel, 5 kamers, en meer dan 20 fashion designers, fotografen en storytellers. Geen traditionele catwalk, maar verhalen, ontwerpen en beelden van meer dan 25 fashion designers en experts in het centrum van Utrecht. Autobahn heeft de verhalen achter de kledingstukken tot leven gebracht door middel van visual storytelling. Het begrip reflectie is het uitgangspunt geweest voor de expositie in Hotel Dom en alle communicatie uitingen. De uitnodigingen voor het event zijn gelaserstanst uit spiegelacryl. In de informatieboekjes zijn alle teksten in spiegelbeeld opgemaakt en moesten de bezoekers gebruikmaken van de spiegel op de tegenover liggende pagina om de teksten te kunnen lezen. Om meer diepgang aan de kledingstukken te geven zijn er termen bij het stuk geplaatst. Hierdoor krijgt de bezoeker een idee van wat de maker van het kledingstuk over wil brengen.

1 hotel, 5 rooms, and over 20 fashion designers, photographers, and storytellers. No traditional catwalk, but stories, designs and images of more than 25 fashion designers and experts in the center of Utrecht. Autobahn brought the stories behind the clothes to life through visual storytelling. The concept of reflection was the starting point for the exhibition at Hotel Dom and all communications. The invitations for the event were die cut from acrylic mirrors. The exhibitor biographies were printed backwards in small freestanding booklets, so visitors had to use the mirrors on the opposite pages to read the texts. To add depth to the garments, there were terms placed on the floor next to the clothes. This gave the visitor an idea of ​​ what the maker of the garment wanted to convey.


13


14


15


EKKO Recordings 16 2011 / Albumhoes

EKKO

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van poppodium Ekko, zijn er twee jubileumplaten geperst met daarop de muzikale hoogtepunten van 1986-1998 en 1998-2011. Dit project is gerealiseerd door crowdfunding en crowdsourcing: de donateurs stelden de definitieve tracklists samen.

Celebrating its 25 year anniversary, the crew of concert venue Ekko released a double LP, featuring musical highlights of 1986-1998 and 1998-2011. This project was achieved using crowd funding and crowd sourcing: donors put together the final tracklists.

In lijn met Ekko’s ‘Do-it-yourself’mentaliteit, gebruikte Autobahn foam board, naaigaren en ruim 3.600 tapijtspijkers om, met de hand, de typografie en ornamenten aan te brengen.

Following Ekko’s ‘Do-It-Yourself’ mentality, Autobahn used foam board, sewing thread and over 3.600 carpet nails to apply the typography and ornaments – by hand.


17


18


19


20


21


Muntpark: de verborgen schat van Utrecht 22 2011 / Boek

Urban Pilots

Het Muntsluisgebied is een van de mooiste verborgen plekken in Utrecht, vol kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een speciaal park waar mensen kunnen wonen en leven. Het gebied dankt zijn naam aan de Munt, het museum waar vroeger de Nederlandse munten werden geslagen. Autobahn heeft deze eerste publicatie met een kraslaag ontworpen. Op de titelpagina zit een kleine envelop geplakt met daarin een oude gulden. Door de laag met deze munt weg te krassen komt het Muntpark tevoorschijn.

The Muntsluis area is one of the most beautiful hidden treasures in Utrecht, full of opportunities to become a special park where people can happily reside. The area owes its name to the Munt, the museum where the Dutch coins were minted. Autobahn designed this first publication with a scratch-off cover. The title page contains a small envelope with an old guilder with which the reader scratches off the coating, revealing the hidden landscape.


23


MixMax Brasil 24 2012 / Visuele identiteit & campagne

Tropenmuseum Junior

MixMax Brasil is een tentoonstelling voor kinderen van 6 tot 13 jaar in het Tropenmuseum Junior. Deze doe!-tentoonstelling richt zich voornamelijk op de mix-cultuur in de noordoostelijke Pernambuco regio van Brazilië. Het campagnebeeld is een samengesteld beeld uit diverse foto’s en materialen, zoals Cordel boekjes (houtsnedes), muurschilderingen en een voetbalshirt. Over dit samengesteld beeld ligt een wit vel papier waar twee slippers – hét nationale schoeisel – en tekst uitgesneden is. Het beeld werkt vervreemdend: kijk ik naar slippers waar een gezicht op geprint is of kijk ik door het papier naar het onderliggend beeld? Dit is precies wat er op de tentoonstelling ook gebeurd: niks is wat het lijkt, mix is wat het is!

MixMax Brasil is an exhibition for children aged 6 to 13 years in the Tropenmuseum Junior. This do!-exhibition focuses on the mix-culture in the northeastern Pernambuco region of Brazil. The campaign is a composite image from several photos and materials such as Cordel booklets (woodcuts), murals and a football shirt. On top of this composite image lays a white sheet of paper whith cut-out flipflops - the national footwear - and text. The image is alienating: do I look at flipflops on which a face is printed, or do I look through the paper to the underlying image? This is exactly what happens at the exhibition: nothing is what it seems, mix is what it is!


25


26

FC Autobahn typeface 2008 / Poster Graphic Design Festival Breda


27

Gevaarlijk gedicht 2010 / Poster Graphic Design Festival Breda


28

James Mollison: James and other apes 2009 / Campagne Fotodok


29

Twaalf 2011 / Logo & huisstijl Twaalf


30

Bang voor de knal 2010 / Illustratie NRC Next


31

Evergreen 2010 / Illustratie NRC Next


MixMax Brasil

32 Lettertype

Typeface

Autobahn Lettertype Typeface

ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ abcdefg hijklmnopqrstuvwxyz # $ % & @ â‚Ź fl fj ffi ct 0123456789 ( ? ! , . ; )


Pixçao Lettertype Typeface

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ #$%@€.;), 0123456789( ? ! Cartesius Lettertype Typeface

33


Awards 34 - 4x European Design Award

- 2x Utregse Diezijnprijs - KVGO Award - Winnaarsselectie Wolda ’08 Docentschap - Beeldende Typografie, Willem de Kooning Academie, Rotterdam (NL) Jury - AgIdeas Newstar (AUS) - Good 50×70 (NL) - ADCN (NL) Lezingen & workshops - AgIdeas International Design Forum Melborne (AUS) - Behance Portfolio Review Day - CPH*TYPO @ Medie og Journalisthøjkole (DK) - Vroaam BNO (NL) - Typoclub @ Fachhochschule Bern (CH) - Now we are talking festival (NL) - Graphic Design Museum Breda (NL) - Items Live (NL) - Willem de Kooning Academie - St. Joost Academie (NL) - Booost (NL) - 33pt. Escapade (DE) - European Capital of Culture Liverpool (EN) - The Naked Poodle @ PICNIC

Opdrachtgevers Tropenmuseum Junior (KIT), Vredenburg, NRC Next, Jägermeister, Stichting Brentano Amstelveen, Rietveld Academie, Mediapartners, Indie Amsterdam, Ministerie van Justitie, Ministerie van Financiën, Usual Suspects, Holland Baroque Society, EYE Film Instituut, Vrede van Utrecht, Intermediair, Gemeente Utrecht, Move Your World, Architectuur Lokaal, Universiteit van Utrecht, Vluchtelingenwerk Nederland, IKV Pax Christi, Youngworks, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Tivoli, Ekko, WassinkLundgren, NCDO, Rob Hornstra, Mike Roelofs, Poike Stomps, Belastingdienst, RASA, BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers), MOTI (Museum of the Image)


Awards - 4x European Design Award - 2x Utregse Diezijnprijs - KVGO Award - Winnersselection Wolda ’08 Courses - Expressive Typography, Willem de Kooning Academie, Rotterdam (NL) Juries - AgIdeas Newstar (AUS) - Good 50×70 (NL) - ADCN (NL) Lectures & workshops - AgIdeas International Design Forum Melborne (AUS) - Behance Portfolio Review Day - CPH*TYPO @ Medie og Journalisthøjkole (DK) - Vroaam BNO (NL) - Typoclub @ Fachhochschule Bern (CH) - Now we are talking festival (NL) - Graphic Design Museum Breda (NL) - Items Live (NL) - Willem de Kooning Academie - St. Joost Academie (NL) - Booost (NL) - 33pt. Escapade (DE) - European Capital of Culture Liverpool (EN) - The Naked Poodle @ PICNIC

Clients 35 Tropenmuseum Junior (KIT), Vredenburg, NRC Next, Jägermeister, Stichting Brentano Amstelveen, Rietveld Academie, Mediapartners, Indie Amsterdam, Ministerie van Justitie, Ministerie van Financiën, Usual Suspects, Holland Baroque Society, EYE Film Instituut, Vrede van Utrecht, Intermediair, Gemeente Utrecht, Move Your World, Architectuur Lokaal, Universiteit van Utrecht, Vluchtelingenwerk Nederland, IKV Pax Christi, Youngworks, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Tivoli, Ekko, WassinkLundgren, NCDO, Rob Hornstra, Mike Roelofs, Poike Stomps, Belastingdienst, RASA, BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers), MOTI (Museum of the Image)


Initiator Groene Offerte

36 Platform voor ontwerpers en duurzaamheidskwesties

Platform for sustainability and design

Initiator Typoquiz Een laagdrempelige typografie quiz voor iedereen An easygoing quiz about typography


Lezingen Autobahn geeft (inter)nationaal lezingen over het typografie Autobahn gives (inter)national lectures about typography

Workshops Autobahn geeft diverse workshops mbt. creativiteit en typografie Autobahn gives workshops about creativity and typography

37


38

Grafisch ontwerp Draaiweg 51 3515 EJ Utrecht +31 (0)30 223 99 61 info@autobahn.nl www.autobahn.nl Juni 2012 Oplage: 100 facebook.com/robautobahn twitter.com/robautobahn

Kom eens langs en krijg het ĂŠchte boek voor in uw boekenkast Visit our studio and get the real book for your bookcase


abcdefghijkl mnopAutoqrst uvwxbahnyz01 2345says5678 9abctilldefg hijknextlmno pqrstimetuvw xyz 012 3456789abcde

Share_it  
Share_it  

Autobahn visual communication portfolio

Advertisement