__MAIN_TEXT__

Page 6

Opprettelsen av landsforeningen i 1965 skyldes manglende kunnskapen om autisme og manglende tjenestetilbud til autismebefolkningen. Selv om mye er bedre er det fortsatt mange hindringer på veien mot varig god livskvalietet. Autismeoreningen har et håp om at denne 50-årsberetningen kan inspirere til å fortsette arbeidet til beste for mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD).

Autismeforeningens historie Lora M. Rypern, leder Akershus fylkeslag og Eldri E. Ytterland, fagkonsulent Autismeforeningen

Innledning Denne fremstillingen begrenser seg til å beskrive noen hovedtrekk i Autismeforeningens historie 1965-2015 med vekt på foreningens utvikling fra et lite foreldreforum for de første tiltakene for mennesker med autisme her i landet til en landsomfattende organisasjon med en allsidig virksomhet. Sentralt i fremstillingen står utviklingen i organisasjonen og det tilbudet som den har kunnet tilby medlemmene, samt enkelte av de viktigste interessepolitiske sakene foreningen har arbeidet med. Merete Alviks fremstilling av foreningen 20 første år, utgitt til 20-årsjubiléet i 1985, og Geir Thorsnæs sin fremstilling av de neste 10 år, utgitt til 30-årsjubiléet i 1995, gir det vesentlige grunnlaget for beskrivelsen av perioden 1965-1995. Noen deler av 30-årsberetningen

1908

Eugene Bleuler innfører begrepet autisme. Det betyr tilbaketrukkethet.

1938

er beholdt mer eller mindre uendret. Tiårsperioden 1995-2005 er skrevet av Åse Gårder. Lora M. Rypern og Eldri Essén Ytterland har redigert artikkelen og oppdatert den med informasjon fra tidsperioden 2005-2015. Autismeforeningen har endret navn tre ganger i løpet av de 50 årene den har eksistert. Navneendringene har kommet som resultat av endring i synet på autisme, samt ideologiske og politiske endringer i samfunnets syn på funksjonshemming. Årene fra 1995-2005 var preget av stor aktivitet i foreningen. I det interessepolitiske arbeidet har tre hovedsaker dominert: autismekompetanse, statlig øremerket toppfinansiering og nye lovregler om begrensning av bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemming.

Verdens 1. dokumenterte tilfelle av autisme (Donald Triplett) evalueres av Kanner.

1943

Leo Kanner beskriver autisme

4

aid_2015-03jubileumsutgave_utkast03.indd 4

04.09.2015 11:25:01

Profile for Autismeforeningen i Norge

Autisme i dag nr 3 2015  

Autisme i dag nr 3 2015  

Advertisement