Page 1

PORT FOLIO AUTCHARAPORN KHUMKHEIO


MY PRO FILE. AND CON TENT.


PROFILEวัติ

Ms.AutchaarapornKhumkheio Bangkok University Faculty of Fine and Applied Art Communication Design E : bic_z_twin2@hotmail.com T : 083-3256143

CONTENT CORPORATE IDENTITY TYPOGRAPHY EDITORIAL CREATIVE BRANDING ILLUSTRATION


COR PO RATE IDEN TITY. 01

เป็นภาพหน้าปกของงาน CI Manual โดยได้กราฟิค บนหน้าปกมาจากโลโก้ และ ใช้สีสันในตัวโลโก้ทำ�หน้าปก อีกด้วย เพื่อที่หน้าปกจะได้มี ความโดดเด่น น่าสนใจ และ มีที่มา เป

04

02

เป็นภาพโลโก้ที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นที่มาของโลโก้เนื่องจาก นิวซีแลนดม์มีความโดดเด่นเรื่อง โดยโครงสร้างของโลโก้ ได้มา ธรรมชาติ จึงใช้สีของผลไม้ นำ�้ จากสามเหลีย่ มที่แทนภูเขา วงกลมข้างใน แทนดอกไม้ ทะเล และดอกไม้ และสีมาจากสีของธรรมชาติ เป 03 เป็นภาพการสเกตโลโก้ ที่ได้ ในนิวซีแลนด์ โดย สีชมพู คือ ดอกไม้ สีเขียว คือ ต้นไม้ ไอเดียจากธรรมชาติเป สีฟ้า คือ สีของนำ�้ทะเล เป


CORPORATE IDENTITY

01

02


CORPORATE IDENTITY

03

04


TY PO GRA PHY. 01

เป็นภาพที่ต้องเลือก Type face ให้เข้ากับ Nelson Mandela โดยข้าพเจ้าได้ เลือกใช้ Helvetica font เนื่องจากเขามีความเป็น กลาง แต่ก็มีความหนักแน่น เป็นผู้นำ� เป

02

เป็นการเลือก Type face ให้เข้ากับ Paul Smith ซึ่งเขามีความตลกร้ายอยู่ใน ตัวจึงเลือกใช้ ฟอนต์ที่มีความ เป็นอังกฤษ ผสมกับฟอนต์ที่มี อารมย์ของความตลกมาจัดอยู่ ด้วยกัน

03

เป็นภาพของการจัดตัวอัก ษรให้มีความเป็น Times font และเป็นโปสเตอร์เชิญร่วมงาน จึงดึงโครงสร้างมาจากหนังสือ Times 04

เป็นโปสเตอร์รวบรวมงาน ทั้งหมดในเทอม เป


TYPOGRAPHY

01

02

03


TYPOGRAPHY

04


E DI TO RIAL. 01

เป็นภาพหน้าปก งานคู่ SELF Magazine ที่คิดขึ้น เอง โดยงานนี้เป็นแมกกาซีน ที่เกี่ยวกับการ DIY สิ่งของ ต่างๆ แต่จะไม่ใช่สิ่งของที่ น่ารัก เรียบร้อย แต่จะออก เป็นแนวสตรีท ที่ทำ�ใส่แล้ว เท่ มั่นใจ

02

เป็นภาพการจัด Layout maggazine โดยข้าพเจ้าเลือก G-Dragon และใช้รูปภาพที่สื่อ ความเป็นแฟชั่น นิตต้าของเขา แล้วเลือกใช้ Helvetica font แบบ Light Oblique ซึ่งเขาเป็น คนที่ ชอบแฟชั่น แต่เขาก็ยังมี ความนิ่งอยู่ในตัว

03

เป็นภาพการจัด Layout maggazine ที่อาจารย์เลือก มาให้หลายๆแบบและให้เรา เลือกมาใช้ในบทความของตัว เอง ซึ่งข้าพเจ้าได้เลือกแบบนี้ เพราะเป็นบทความที่ทำ�ให้เรา คิดตาม และเป็นเหมือนบท บอกเล่าจึงเลือเว้นพื้นที่เยอะๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้คิดตาม


EDITORAIL

01


EDITORAIL

02

03


CREA TIVE BRAN DING. 01

เป็นภาพ Product shot โลออน สำ�หรับผู้ชาย ซึ่ง กลุ่มเป้าหมายเป็นชายระดับ CEO อายุ 40 ขึ้นไป เป็นผู้ ชายที่มีความเป็นผู้นำ� ทัน สมัย มีความมั่นใจในตนเอง ข้าพเจ้าจึงคิดชื่อยี่ห้อว่า RICH ซึ่งมีความมั่นใจ และ ใช้สีทองซึ่งดูมีความหรูหรา แฃะใช้สีนำ�้ตาลที่มีความเป็น ผู้ใหญ่และผู้นำ�

02

เป็นภาพ Product shot แบนด์เสื้อผ้าผู้หญิง ที่ข้าพเจ้า คิดขึ้นเองโดย เป็นแบนด์ วินเทจร็อค เป็นโครงสร้างรูป แบบสมัยใหม่แต่มีลวดลาย กราฟฟิคแบบสมัยเก่า เน้น การปัก ผสมกับงานกราฟฟิค ข้าพเจ้าใช้ชื่อ FOXY ADAM ซึ่งมีความเป็นร็อกและดูเท่ห์ อยู่ในตัว เป็็นผู้หญิงที่มั่นใจ แต่แอบเปรี้ยว

03

เป็นภาพโปสเตอร์ที่ต้อง Present ตัวเองโดยคำ�จัดความ ของข้าเจ้าคือ “ไม่ไร้เดียงสา ” ซึ่งคนอื่นมักจะมองข้าพเจ้าเป็น คนเรียบร้อยดูคิคุ แต่จริงๆแล้ว ข้าพเจ้าไม่ใช่คนเรียบร้อยหรือ ไม่รู้อะไรเลย ข้าพเจ้าจึงสื่อ ออกมาในภาพที่ตัวเองแต่งตัว เหมือนเด็กมือข้างนึงถือตุ๊กตา มืออีกข้างนึงถือปืน


CREATIVE BRANDING

01

02


CREATIVE BRANDING

03


IL LUS TRA TION. 01

เป็นภาพประกอบที่ทำ�เป็น Pattern ซึ่งเป็นโจทย์ที่ต้อง แสดงถึงความเป็นไทย โดย ข้าพเจ้าได้ใช้รูป นก เชือก ดอกพุทธรักษา ดอกบัว ซึ่ง ดอกบัวแทนชาวไทยที่เป็น ชาวพุทธ ดอกพุทธรักษาแทน พระเจ้าอยู่หัว นกแทนความ อิสระ เชือกแทนการเชื่อมโยง หรือรัดเกี่ยวกัน ของทุกๆสิ่ง

02

เป็นภาพผู้หญิงแต่งตัว แฟนซีโดยใส่หนากาก ทำ�ให้ดู ลึกลับ แต่ก็มีความขี้เล่นตรง หน้ากากที่ใช้สีเหลืองดูสดุดตา และไม่น่าเบื่อ

04

เป็นภาพผู้หญิงเปรียบเหมือน ดอกไม้ ที่สวยงามน่าทะนุถนอม แต่ผู้หญิงก็มีความร้ายอยู่ในตัว เหมือนหนามแหลมคม 05

เป็นภาพคาแรกเตอร์ การ์ตูนที่ เป็นภาพนกกระจอกเทศโดย ข้าพเจ้าดึงมาจากตัวเพื่อนแต่ละ เป็นงานสเกตจากรูปปั้นจริง คนและก็มีตัวข้าเจ้าเองด้วยซึ่ง แล้วนำ�มาลงสีใหม่ ให้ดูน่ารัก แต่ละคนก็จะมีบุคลิคแตกต่าง และสดใสขึ้นเพื่อเข้ากับเด็ก กันไป 03


ILLUSTRATION

01


ILLUSTRATION

02

03

04

05


PORTFOLIO  

portfolio Autcharaporn Khumkheio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you