Page 1

konečně v cíli Okružní cesty Rakouskem

Na cestě za štěstím KŘÍŽEM KRÁŽEM Okružní výlety, které se vyplatí  //  HRADY A ZÁMKY Svědkové dávno zašlých časů // CESTOVÁNÍ NA TÉMA Cesty za nejkrásnějšími stránkami života  //  VZDUCH PROCHVÍVAJÍ TÓNY HUDBY Festivaly po celý rok

www.austria.info

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 1

28.06.13 12:56


V absolutní harmonii s prostředím a přesto svá. Kdo by si pomyslel, že může být architektura hlavním smyslem života?

w w w. a u s t r i a . i n f o

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/ V o lk e r P re us s e r

C

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 2

04.07.13 10:00

V R L


Když se mě zeptáte,... ... proč je Rakousko pro naše hosty tak atraktivní, odpovím Vám takto: prožít dovolenou v Rakousku znamená podnikat pěší túry v nádherné různorodé krajině, oddávat se tichu v úchvatných kulisách horských velikánů a načerpávat novou energii do všedního dne. Prožít dovolenou v Rakousku znamená vydávat se po stopách velkých umělců a užívat si kulinářských lahůdek, které jsou v naší alpské zemi pověstné. Prožít dovolenou v Rakousku však znamená také poznávat pohostinnou a srdečnou duši místních obyvatel. A tak mi dovolte, abych vás pozvala na okružní cestu Rakouskem: za krásou hor, za půvabem zlatých lánů a svěže zelených luk, za průzračně čistou vodou jezer a řek. Seznamujte se s pulzujícím životem našich měst a nechte se okouzlit jejich historickými pamětihodnostmi, uměním a kulturní nabídkou. Dopřejte si odpočinek v termálních lázních a těšte se na vynikající speciality regionálních kuchyní. Prožijte dny, na které nikdy nezapomenete. Přeji vám báječnou dovolenou v Rakousku. Vaše Petra Stolba, jednatelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/ V o lk e r P re us s e r

Co vás očekává 02  TOULKY MĚSTEM Toulky devíti zemskými hlavními městy  05  VEN Z MĚSTA Výlety do okolí některých zemských hlavních měst 06  NA CESTÁCH Nádherná místa na mimořádných okruzích  08  HRADY & ZÁMKY Po stopách rytířů, králů a císařů  11  CESTOVÁNÍ NA TÉMA Nejkrásnější tematické cesty  14 KLÁŠTERY Klenoty sakrální architektury  16 HUDBA Nejkrásnější hudební pořady  18 NÁVRAT K PŘÍRODĚ Úchvatné scenérie a zcela nedotčená příroda  20  JEDNO TĚLO, JEDNA DUŠE Dovolená v termálních lázních ve znamení krásných pocitů  22  JEZERNÍ ELEGIE Průzračně čistý svět vody a ráj mnoha aktivit  24 RODINA Zábava a dobrodružství pro malé badatele a objevitele  Příloha Mapa RAKOUSKA s mnoha praktickými informacemi

Vydavatel a nakladatel Österreich Werbung, Margaretenstraße 1, 1040 Wien, Registrační číslo organizace: 075857630 Fotografie na obálce ÖW/Peter Burgstaller Lektorát Martin Betz Grafická úprava Karin Trenkler Překlad Katerina Blum Cizojazyčná sazba Claudia Fritzenwanker Litografie R12 Spannbauer Ges.m.b.H. & Co KG Tisk Ueberreuter Print GmbH. Stav duben 2013 Všechny údaje bez záruky.

1

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 1

28.06.13 12:56


Hlavní města spolkových zemí 1

Tři z devíti rakouských zemských hlavních měst vyhlásilo UNESCO za světové kulturní dědictví. ž se budete toulat starými malebnými městy, začnou náhle před vašimi zraky ožívat chmurná, pohnutá i velkolepá období uplynulých staletí. Po kamenném dláždění křivolakých uliček a prostorných náměstí vstoupíte do dějin a budete kráčet kolem přísných gotických chrámů, vzdušných renesančních letohrádků a hravě rozverných barokních zámků s ­nádhernými zahradami, které jsou svědectvím bývalé moci a slávy habsburské monarchie. Avšak do starého zdiva historických budov nezadržitelně proniká pulzující život moderního města s restauracemi, kavárnami a nákupními centry. Historie se zcela přirozeným způsobem prolíná se současností a propůjčuje tak těmto městům jejich nezaměnitelný půvab.

Vídeň Hned dvakrát zapsala organizace UNESCO Vídeň na Seznam světového kulturního dědictví. Toto ocenění získalo historické centrum města Vídně a barokní zámek Schönbrunn se svým nádherným parkem. Historické centrum Vídně je skutečný klenot. Četné umělecké poklady a velkolepé stavby vytvářejí obraz bývalého

sídelního města Habsburků. Jsou zde zastoupeny tři velké epochy: gotický středověk, reprezentovaný impozantním chrámem Sv. Štěpána, období baroka, které nám zanechalo obrovské množství památek, jako jsou například Belvedér, Schönbrunn a Karlův kostel. Třetí velkou epochou pozdního 19. století, která zásadně proměnila tvář Vídně, je období historismu. Tehdy začaly vznikat široké bulváry, v čele s Ringstrasse, lemované nádhernými reprezentativními budovami, které ­umocňovaly šarm a kouzlo hlavního města monarchie. Vídeň má velmi živou kulturní scénu a ne nadarmo se pyšní přídomkem „město hudby“. Opery, koncerty klasické hudby i popu, divadelní představení, výstavy a bohaté sbírky v muzeích poskytují dostatek možností pro důkladné kulturní vyžití. Kouzlo Vídně pak dotvářejí stylové kavárny, vinné šenky, bohatě zásobené trhy a nákupní ulice s krásnými obchody. Vídeň má také neobvykle velké množství zelených ploch přímo ve městě a také v jeho blízkém okolí: romantické lužní lesy Prátru, Dunajský ostrov a rozlehlý Vídeňský les zvou k ­odpočinku i k provozování mnoha aktivit. T. +43 1 245 55, www.wien.info

Salcburk Mozartovo město Salcburk získalo slávu a v roce 1997 i titul světové kulturní dědictví za jedinečnou architektonickou krásu svého historického centra. Díky italskému charakteru jeho barokních staveb se také Salcburku přezdívá „Řím severu“. Celé Staré město je protkáno hustou spletí uliček, z nichž vedou průchody romantickými arkádovými dvory na prostorná náměstí s nádhernými kostely, kašnami a paláci. Vzniklo tak nezaměnitelné a celistvé umělecké dílo s neopakovatelnou atmosférou. Barokní zámky Mirabell a Hellbrunn se svými překrásnými parky, salcburský chrám a středověká pevnost Hohensalzburg, trůnící hrdě nad městem, jsou jenom některé z architektonických klenotů Salcburku. Velkou atrakcí pro turisty je také Obilná ulička (Getreidegasse), v níž stojí Mozartův rodný dům. Dominantou salcburské kulturní scény je jednoznačně Salcburský festival, jehož vyvrcholením jsou tradičně uváděná národní rakouská hra „Jedermann“ na ­otevřené scéně před salcburským chrámem a inscenace Mozartových oper v Domě pro Mozarta. T. +43 662 88 98 7-0, www.salzburg.info

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/ P e t e r B ur gs ta lle r

A

2

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 2

01.07.13 12:44

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/ A n d r e as H o f e r (2 )/ Lam me r hub e r (4 )/ Wi e se n ho f e r (5 ); M o st v i e rt e l T o uri sm u s/ we in f ra nz.at (3)

Toulky městem


1

2

3

TIPY

*

Muzejní čtvrť ve Vídni. Životem pulzující centrum Vídně, v němž se prolíná staré s novým a vytváří jeden zdařilý celek: moderní architektura, historické pamětihodnosti, kulturní pořady, lokály, originální obchody... vše v duchu multikulturalismu a harmonické symbiózy. www.mqw.at

* 4

5

Muzejní čtvrť Joanneum. Nejstarší komplex muzeí pro veřejnost v Rakousku. Štýrská zemská knihovna, Nová galerie Graz, multimediální sbírka a nové Přírodovědné muzeum (od března 2013) vytvářejí dynamickou kombinaci umění, kultury a vědění. www.museum-joanneum.at

*

Muzeum moderního umění v Salcburku. Moderní budova muzea, kvadratická a prosklená, se tyčí na Mnišské hoře nad salcburským Starým městem. Její fasáda je z mramoru a rozlehlé vnitřní prostory poskytují dostatek místa pro umělecké sbírky 20. a 21. století. Některé části muzea byly dokonce vytesány do nitra hory. www.museumdermoderne.at

1 Salcburk: Moderní umění v historických kulisách 2 Friendly Alien: Dům umění v Grazu se stal symbolem progresivního ducha města 3 Na okružní prohlídce St. Pöltenu 4 Stylový a nostalgický: typický vídeňský hostinec

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/ An d r e as H o fe r (2 )/ Lam me r hu be r ( 4) /W ie s e n ho fe r (5); M o st v i e rt e l T o u r is mus / w e in fr anz.at (3)

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/ P e t e r Bu rg sta lle r

5 Zlatá socha Johanna Strausse – krále valčíků

Graz Druhé největší město Rakouska je, stejně jako Vídeň, nositelem dvojnásobného titulu světové kulturní dědictví UNESCO: získalo jej jednak středověké historické centrum Grazu, které je největší svého druhu v Evropě, a zámek Eggenberg pro svou jedinečnou architekturu. Historickou podobu města dotvářejí gotický chrám, mauzoleum císaře Ferdinanda II. nebo Landhaus, budova zemského sněmu, který se svým renesančním arkádovým dvorem připomíná architekturu benátských paláců. Že je Graz také moderní a kosmopolitní město budoucnosti potvrzuje vyznamenání „UNESCO City of Design“, které bylo Grazu propůjčeno v roce 2011. Moderní futuristicky laděnou tvář Grazu nejlépe reprezentují Dům umění a Murinsel, platforma ve tvaru mušle na řece Mur. T. +43 316 80 750, www.graztourismus.at

Innsbruck Hlavní město Tyrolska je atraktivní nejen svou polohou uprostřed impozantního horského světa, ale také svými jedinečnými historickými pamětihodnostmi. Připomeňme si alespoň „Zlatou stříšku“ (Goldenes Dachl), umělecké

poklady renesančního zámku Ambras, dvorní kostel s náhrobkem císaře Maxmiliana I. nebo křivolaké uličky s výstavnými měšťanskými domy v historickém centru města. Za návštěvu stojí také dvě díla slavné architektky Zahy Hadidové: skokanský můstek na hoře Bergisel nebo moderní pozemní lanovka Hungerburgbahn vedoucí z centra Innsbrucku až do vysokohorského prostoru. T. +43 512 59850, www.innsbruck.info

Linec Historické a moderní, dynamicky se rozvíjející, kulturně i hospodářsky vzkvétající město, které je otevřené světu a novým výzvám. Takový je Linec, Evropské hlavní město kultury z roku 2009. Harmonické soužití staré a nové architektury a vynikající kulturní nabídka byly hlavními kritérii při udělování tohoto prestižního titulu. Moderní Linec reprezentují zejména Ars Electronica Center, známé centrum multimediálních experimentů, působivé skleněné muzeum umění Lentos u břehů Dunaje, stejně jako nově otevřené hudební divadlo a současně nejmodernější operní dům v Evropě. Obyvatelé Lince jezdí rádi na výlety na svou domácí

3

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 3

28.06.13 12:56


Hlavní města spolkových zemí

1 1 Za získání titulu „Evropské hlavní město kultury 2009“ vděčí Linec mimo jiné také muzeu umění Lentos 2 Kolem hradu Falkenstein ve Weinviertelu zrají sladké hrozny a vinou se unikátní uličky s vinnými sklípky

Korutanské hlavní město je známé svým malebným půvabem s mediteránní atmosférou a příjemným přímořským podnebím. Jeho historické jádro tvoří propletenec uliček s nádhernými barokními a secesními domy, pasáže a arkádové dvorky se záplavou květin, kde jsou umístěné rozkošné kavárničky a malé obchůdky. Na Novém náměstí připomíná kamenná figura saně, která je dominantou města, legendu o založení Klagenfurtu. Za návštěvu stojí též městský chrám, diecézní muzeum a „Minimundus“ u Wörtherského jezera s více než 150 miniaturními modely významných staveb z celého světa. T. +43 463 537 2223, www.info.klagenfurt.at

Bregenz Krásu Bregenzu objevili již před 2000 let staří Římané, kteří se zde v hojném počtu usídlovali. Historickou tvář města dnes utváří středověké jádro s Martinskou věží a její impozantní cibulovitou barokní kupolí. Moderní podobu města tvoří díla smělých a velmi inovativních architektů. Ne nadarmo je Bregenz označován jako Mekka soudobé architektury. Jmenujme především Festivalový dům, Dům umění na břehu Bodamského jezera a „vorarlberské muzeum“, které bylo otevřené v roce 2013 a jehož fasádu tvoří přes 16 000 rozmanitých květinových vzorů. Největší kulturní událostí roku je Bregenzský hudební festival, který se každoročně koná na jezerním jevišti. T. +43 5574 4959-0, www.bregenz.travel

Kdo navštíví Eisenstadt, toho bude na každém kroku provázet slavný hudební skladatel Josef Haydn. A také kníže Esterházy, u něhož Haydn přes 40 let působil jako dvorní kapelník. V nádherných reprezentačních sálech barokního zámku Esterházy, který je současně i dominantou města, se po celý rok pořádají koncerty, zejména pak zářijový festival Haydnovy dny. Vše v tomto městě připomíná velkého skladatele: Haydnův kostel z 18. století, Haydnovo mauzoleum a barokní Haydnův dům. Hlavní město Burgenlandska leží ve vinohradnické oblasti s mnoha tradičními vinnými sklípky a šenky. T. +43 2682 67390, www.eisenstadt-tourismus.at

St. Pölten Nejmladší zemské hlavní město Rakouska se ohlíží zpátky do velmi hluboké minulosti – až do 12. století, kdy mu bylo propůjčeno městské právo. Za prohlídku stojí staré historické centrum města s krásnými náměstími, která lemují barokní a secesní domy, dále pak románsko-barokní chrám, radnice a bývalá secesní synagoga. Také moderní část města, reprezentovaná novou vládní a kulturní čtvrtí, se harmonickým způsobem začleňuje do celkového obrazu města. K nejvýznamnějším budovám v této části města patří Zemské muzeum se zvonkohrou, kde získáte zcela nevšedním a originálním způsobem přehled o historii, umění a přírodních vědách, a také nový festivalový dům s velkou nabídkou kulturních pořadů. T. +43 2742 353354, www.st-poelten.gv.at

Linec

St. Pölten

Salcburk

Bregenz

Vídeň

Eisenstadt Graz

Innsbruck Klagenfurt

Devět zemských hlavních měst St. Pölten – hlavní město spolkové země Dolního Rakouska, cca 52 000 obyvatel Eisenstadt – hlavní město spolkové země Burgenlandska, cca 13 000 obyvatel Bregenz – hlavní město spolkové země Vorarlberska, cca 30 000 obyvatel Klagenfurt – hlavní město spolkové země Korutan, cca 95 000 obyvatel Vídeň – hlavní město Rakouska, světové kulturní dědictví, cca 1 700 000 obyvatel Salcburk – hlavní město spolkové země Salcburska, světové kulturní dědictví, cca 150 000 obyvatel Graz – hlavní město spolkové země Štýrska, světové kulturní dědictví a „City of Design“, cca 260 000 obyvatel Innsbruck – hlavní město spolkové země Tyrolska, cca 140 000 obyvatel Linec – hlavní město spolkové země Horního Rakouska, cca 190 000 obyvatel

4

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 4

28.06.13 12:56

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/ P e t e r Bu rg sta lle r

Klagenfurt

Eisenstadt

© T o u ri sm us v e rb an d Li n z

horu Pöstlingberg s barokním poutním kostelíkem, odkud je nádherný výhled na celé město. T. +43 732 7070-2009, www.linztourismus.at


Ven z města

1

2

Výlety

Rakouská zemská hlavní města jsou obklopena nádhernou

krajinou. Tak tedy, nechte město městem a vydejte se do lůna přírody!

K

ulturní pamětihodnosti si podávají ruce s přírodními krásami. Vyjedete-li ven z města, dostanete se zakrátko do pohádkového světa horských velikánů a průzračně čistých jezer. Od západu na východ, z Bregenzu až do Vídně.

Napříč Vorarlberskem Chcete-li poznat okolí Bregenzu, doporučujeme vám vydat se na cestu po překrásných vysokohroských silnicích. Přes Feldkirch a Bludenz se dostanete do údolí Montafonu a dále pak na horskou silnici Silvrettu, jednu z nejpůsobivějších panoramatických silnic v Alpách. Vaše příští zastávka bude tyrolské údolí Paznauntal a světově proslulé lyžařské středisko St. Anton pod Arlbergem. Přejedete-li přes Arlberský a Flexenský průsmyk, dostanete se do dalšího exkluzivního lyžařského střediska Lechu. Odtud pak vede silnice napříč půvabným Bregenzským lesem kolem Schwarzenbergu, s domy postavenými v typickém stylu pro tuto oblast.

© Ö ste rr e ic h We r bun g / Pet e r Bu rgs tall e r

© T o u ri sm us v e rb an d Li n z

Kolem Innsbrucku Vyjedete-li z Innsbrucku směrem na jihozápad, přijedete do idylických vesniček Natters a Mutters, ležících ve slunném středohorském pásmu. Za nimi se před vámi otevře údolí Sellrain se stejnojmenným střediskem. Půvabná je rovněž krajina kolem silnice plné zatáček mezi obcemi Kühtai a Oetz v Ötztalu. Přes Nassereith a Telfs v chráněné přírodní rezervaci Mieminger Plateau se dostanete do Seefeldu, další perly oblasti a vyhlášeného střediska zimních sportů, a přes Zirl zpátky do Innsbrucku.

Kolem Salcburku

Kolem Vídně

Ze Salcburku směrem na východ se po státní silnici dostanete do Hofu a dále pak do okouzlující Solné komory. Za Hofem se rozlévá smaragdově zelené Fuschlské jezero. Odtud je to jen na skok do St. Gilgenu u Wolfgangského jezera. Po panoramatické silnici se pak podél břehů jezera dostanete do Stroblu – zde se vyplatí odbočit do St. Wolfgangu – a dále do císařského města Bad Ischlu a přes Bad Goisern k Hallstattskému jezeru. Zde leží vzácná perla a světové kulturní dědictví malebné městečko Hallstatt, kde se vyplatí navštívit historické solné doly. Dále pak budete pokračovat do Obertraunu, odkud se pak můžete vydat na prohlídku Dachsteinských ledových jeskyní. Nejdůležitější místa na zpáteční cestě jsou: Gosau (Gosauská jezera), průsmyk Gschütt, Abtenau (soutěska Lammerské pece), Golling (Gollingský vodopád) a Hallein (solné doly „Svět soli“).

Do Vídeňských Alp se dostanete po jižní dálnici. U Wöllersdorfu z ní sjedete a budete pokračovat po státní silnici na Piesting a Pernitz až do Gutensteinu. Dlouhým údolím Höllentalem, které lemují až 2000 m vysoké vrcholy pohoří Rax Alpe, se poté dostanete do Reichenau a do Gloggnitzu, odkud vede trasa známé Semmeringské železnice až do štýrského Mürzzuschlagu. Z Gloggnitzu se dostanete do Puchbergu, kde se vyplatí svézt se Salamandrem, vláčkem – zubačkou, který vás vyveze téměř až na vrchol Schneebergu. Mezi obcemi Maiersdorf a Stollhof vede silnice, na níž se platí mýtné, na náhorní plošinu horského masivu Hohe Wand. Přes Dreistetten, kde je možné si prohlédnout trosky středověkého hradu Starhembergu, se konečně dostanete opět na dálnici a po ní pak hajdy zpátky do Vídně.

Kolem Grazu Z Grazu se dostanete přes tematickou Schilcherskou vinnou stezku do Stainzu. Odtud se pokračuje do Kitzecku, nejvýše položené vinařské obce v Evropě s 1. štýrským muzeem vinohradnictví. Vaše cesta povede dále k malebné Jihoštýrské vinné stezce (www.suedsteirischeweinstrasse.at) a do obcí Leutschach a Gamlitz. Přes Ehrenhausen se dostanete do Leibnitzu. Dalším vaším cílem je Bad Radkersburg s krásným historickým centrem. Zpáteční cesta vede krásnou krajinou Štýrské oblasti vulkánů kolem městeček Klöch, Kapfenstein a Feldbach. Zde se vyplatí odbočit a prohlédnout si hrad Riegersburg nebo čokoládovnu Zotter. Po dálnici A2 se vrátíte zpátky do Grazu.

Linec Salcburk

Bregenz

Vídeň St. Pölten Eisenstadt

Innsbruck

Graz Klagenfurt

Pět nejkrásnějších okruhů Napříč Vorarlberskem (cca 280 km, jen v létě) Kolem Innsbrucku (cca 140 km) Kolem Salcburku (cca 170 km) Kolem Grazu (cca 170 km) Kolem Vídně (cca 240 km)

5

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 5

01.07.13 12:46


Okružní cesty 1

Na cestách GROSSGLOCKNERSKÁ VYSOKOHORSKÁ SILNICE Nejslavnější silnice v Rakousku se šplhá na nejvyšší horu Rakouska Grossglockner (3798 m n. m.) v národním parku Vysoké Taury. Naše trasa vede z obce Fusch až do průsmyku Hochtor v nadmořské výšce 2504 m. Zde doporučujeme odbočit na Výšinu císaře Františka Josefa (2370 m n. m.). Silnice vede několika klimatickými pásmy: kolem rozkvetlých luk, voňavých lesů a dále pak do vysokohorského prostoru a nakonec do říše věčného sněhu a ledu.

OKRUŽNÍ TRASA KOLEM KORUTANSKÝCH JEZER Romantický výlet kolem temně modrých jezer, lemovaných zelenými kopci a skalnatými velikány: Klagenfurt – severní břeh jezera Wörthersee – Pörtschach – Moosburské rybníky – Feldkirchen – jezero Ossiachersee – jezero Afritzer See – jezero Millstätter See – Villach – Maria Gail – jezero Faaker See – jezero Keutschacher See – jezero Wörthersee – Viktring – Klagenfurt. Mimořádné atrakce podél této trasy: mýtné horské silnice na horu Gerlitzen (1800 m n. m.) z obce Treffen a na horu Dobratsch (1732 m n. m.) u Villachu, klášter Millstatt (viz str. 14), renesanční zámek Porcia ve Spittalu nad Drávou (viz str. 8), Maria Gail (farní kostel), Velden, Maria Wörth (kopec Pyramidenkogel s rozhlednou).

PODÉL DUNAJE Cesta podél toku Dunaje vás zavede za přírodními krásami, historickými pamětihodnostmi, kulinářskými lahůdkami a skvělým vínem: Pasov – Wilhering –

Linec – Grein –Wachau (Melk, Spitz, Weißenkirchen, Dürnstein) – Klosterneuburg – Vídeň – Hainburg. Mimořádné atrakce podél této trasy: Dunajská smyčka u Schlögenu – kláštery Wilhering a St. Florian u Lince (viz str. 15), města Enns a Steyr, krajina ve Wachau (s kláštery Melk a Göttweig/viz str. 14 a obcemi Spitz, Weißenkirchen, Dürnstein), klášter Klosterneuburg, Vídeň, římské vykopávky Petronell-Carnuntum u Hainburgu (viz str. 25).

KOLEM DIVOKÉHO CÍSAŘE Monumentální panorama pohoří Wilder Kaiser bude vaším stálým průvodcem při tomto okružním výletu: Kufstein – Griesenau (zde doporučujeme odbočit na Griesener Alm – stojí to za to!) – Kirchdorf – St. Johann in Tirol – Kitzbühel – Going, Ellmau, Scheffau – Söll – Kirchbichl – Mariastein (poutní kostelík) – Kufstein. Tip: přerušte na chvíli svou jízdu a vydejte se na hodinovou pěší túru kolem jezera Hintersteiner See u Scheffau.

© Ö s t e rre i ch We rb un g/ P e t e r B ur gsta lle r

C

estování po Rakousku je nejlepší způsob, jak poznat krásy této malé a přece tak různorodé země. Budete vyjíždět do vysokých nadmořských výšek, projíždět kolem malebných jezer, vydáte se na prohlídku historických měst. Některé okružní cesty si zasluhují mimořádnou pozornost:

6

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 6

28.06.13 12:56

© Ö s t e rre i ch We rb un g/ P e t e r B ur gsta lle r/ J. Kn o pp /; T V B Wi ld e r Kai se r

Nejkrásnější cesty a okružní trasy po horských ­silnicích, podél jezer a do historických měst. Tady se vše řídí podle hesla – cesta je cíl!


1

2

3

Tip

*

Do nejvyšších hor Vorarlberska Z Bludenzu vede naše okružní cesta napříč Montafonem, přes Schruns-Tschagguns, St. Gallenkirch, Gortipohl a Gaschurn. U Partenenu odbočíte na vysokohorskou silnici Silvrettu (platí se na ní mýtné), jednu z nejkrásnějších panoramatických silnic v Alpách. Měří 22,3 km a vede do nadmořské výšky 2032 m na Bielerskou výšinu. Během cesty musíte zdolat na třicet 360° zatáček, než se budete moci zahledět na fascinující svět velehor s modrým přehradním jezerem. Dále pak budete pokračovat přes Galtür a Ischgl v Tyrolsku kolem impozantního mostu Trisanna k proslulým lyžařským střediskům St. Anton a St. Christoph pod Arlbergem. Poté přejedete přes Arlberský průsmyk (1793 m n. m.). Přes horské vesničky Stuben a Klösterle se vrátíte Klostertalem zpátky do Bludenzu. www.silvretta-bielerhoehe.at

4 1 Loděnice u jezera Wörthersee jsou kultovní záležitostí 2 Piknik uprostřed štýrských vinohradů Linec Bregenz 8

!

Vídeň

3

St. Pölten

Salzburg 4 1

Innsbruck

6 5 2

3 Velebné ticho na Grossglockneru přerušuje jen hvízdání četných svištích kolonií

7

4 Táhlý hřbet mohutného masivu Divokého císaře tvoří dominantu krajiny kolem Kufsteinu

Eisenstadt Graz

Klagenfurt

Pár nejpůsobivějších okruhů 1

Grossglocknerská vysokohorská silnice Panoramatická silnice, která vede z Brucku v Salcbursku do Heiligenblutu v Korutanech (cca 48 km).

Okružní trasa kolem korutanských jezer Z Klagenfurtu k Ossiašskému jezeru, Millstättskému jezeru, Faakerskému jezeru a Wörtherskému jezeru (cca 270 km). 2

3

Podél Dunaje Z Pasova do Wachau a přes Vídeň do Hainburgu (cca 445 km).

4

Kolem Divokého cisaře Okružní výlet z Kufsteinu v Tyrolsku kolem pohoří Wilder Kaiser (Divoký císař) (cca 90 km).

5

Okruh Vysokými Taurami Ze St. Johannu v Pongau do Spittalu nad Drávou, St. Michaelu v Lungau a Radstadtu (cca 270 km).

6

Kolem Wölzských Taur Okružní trasa z Liezenu ve Štýrsku napříč přírodním parkem Sölktäler (cca 200 km).

© Ö s t e rre i ch We rb un g/ P e t e r B ur gsta lle r/ J. Kn o pp /; T V B Wi ld e r Kai se r

© Ö s t e rre i ch We rb un g/ P e t e r B ur gsta lle r

Zajímavé cestování burgenlandskou stepí Na okružní cestě z Vídně k Neziderskému jezeru, do Seewinkelu, Eisenstadtu a nazpět do Vídně (cca 220 km). 7

8

Přes nejvyšší vrcholy Vorarlberska Okružní cesta z Bludenzu přes pohoří Silvretta a Arlberg (cca 140 km).

OKRUŽNÍ CESTA VYSOKÝMI TAURAMI

OKRUH NAPŘÍČ BURGENLANDSKOU PUSZTOU

V národním parku Vysoké Taury vás očekává příroda v celé své majestátnosti a velkoleposti: St. Johann im Pongau (soutěska Liechtenstein Klamm) – Gasteinské údolí – Böckstein (nakládka aut na autovlak až do obce Mallnitz) – Obervellach (hrad Falkenstein) – Spittal nad Drávou (zámek Porcia) – Gmünd – průsmyk Katschbergpass – St. Michael im Lungau (zámek Moosham, hrad Mauterndorf) – průsmyk přes Radstadtské Taury – Radstadt – St. Johann im Pongau.

Centrální oblastí, kudy budete při tomto výletu projíždět, je národní park Neziderské jezero – Seewinkel: Vídeň – Schwechat – Bruck an der Leitha – Neusiedl am See – Mönchhof (zámek Halbturn viz str. 8) – Frauenkirchen – St. Andrä am Zicksee – Apetlon – Illmitz – Podersdorf (ráj surfařů) – Neusiedl – Rust – Eisenstadt – Loretto (poutní kostelík) – Vídeň. Jedna z největších vinohradnických oblastí v Rakousku. Teplé klima a vinice, kam oko dohlédne. A také rodinné vinařské podniky a vinné šenky, které se těší na vaši návštěvu!

KOLEM WÖLZSKÝCH TAUR Početné odbočky z hlavní trasy vytvářejí z cesty kolem tohoto mohutného horského hřbetu ve Štýrsku fantastický zážitek: Liezen – Aigen im Ennstal – Idning (odbočka na Planneralm, 1600 m n. m.) Irding – Sölkpass (přírodní rezervace Sölktäler) – Schröder – Oberwölz (historický stříbrný důl) – Möderbrugg – Hohentauern (odbočka k Scheiblovým jezerům, 1700 m n. m.) – Rottenmann – Liezen.

AUSTRIA CLASSIC TOUR Zde si můžete do nejmenšího detailu naplánovat svůj vlastní okruh. Dobrodružně přes mohutné alpské velikány, romanticky kolem jezer v Solné komoře nebo kulturně a gastronomicky podél břehů Dunaje: www.austriaclassictour.info

7

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 7

28.06.13 12:56


Hrady & zámky

1

Císařská audience

Hrady a zámky jsou mlčenliví svědkové dávno zašlých časů. V jejich kamenných zdech však opět promlouvá historie.

Vídeň Hofburg – Dvorní hrad: až do roku 1918 sídlo rakouských císařů, dnes sídlo rakouského prezidenta. Jeho nejstarší části pocházejí z 13. stol. V celém hradním komplexu jsou četná muzea, např. Stříbrná komnata, Klenotnice, Císařská apartmá, Muzeum císařovny Sisi, Španělská dvorní jízdárna a Národní knihovna s nádherným sálem. www.hofburg.wien.info Zámek Belvedere: barokní zámek prince Evžena Savojského, který je rozdělen do dvou částí, Horního a

Dolního Belvederu. Je zde umístěna rakouská galerie se slavným „Polibkem“ malíře Gustava Klimta. www.belvedere.at Zámek Schönbrunn: viz tipy v informačním rámečku

Burgenlandsko Zámek Esterházy: dominanta Burgenlandska, barokní zámek ze 17. stol., krásný Haydnův sál, kde se dnes pořádají koncerty. www.esterhazy.at/schloss-esterhazy Hrad Forchtenstein: u Mattersburgu, mohutná renesanční pevnost středověkého původu, 20 000 exponátů, zbrojnice. www.burgforchtenstein.at Hrad Güssing: nejstarší hradní komplex v Burgenlandsku z 11. stol., hradní muzeum s 5000 exponáty, zvonková věž s krásným panoramatickým výhledem. www.burgguessing.info Zámek Halbturn: blízko obce Neusiedlu u Neziderského jezera, barokní stavba z období vlády Marie Terezie, zámecký park a vinný sklípek, ­prostory pro výstavy. www.schlosshalbturn.at Hrad Lockenhaus: střední Burgenlandsko, vybudován kolem roku 1200, hradní hotel, pořádání rytířských hostin, prohlídky s atrakcemi, pořady a akce. www.ritterburg.at

Korutany Schlossberg Griffen: blízko Völkermarktu, hrad z 12. stol., krápníková jeskyně uvnitř hory, na níž hrad stojí. www.griffen.at/schlossberg.html Hradní zřícenina Landskron: krásný a mohutný hradní komplex z 9. stol. nedaleko Villachu, přehlídky letů dravých ptáků, Opičí hora s volně žijícími opicemi. www.burg-landskron.at Hrad Hochosterwitz: viz tipy v informačním rámečku Zámek Porcia: Spittal nad Drávou, jedna z nejvýznamnějších renesančních staveb v Rakousku, v arkádovém dvoře se v létě koná festival komedie. www.schloss-porcia.at Hrad Sommeregg: nad Millstättským jezerem u obce Seeboden trůní na vysokém ostrohu nákladně zrestaurovaná hradní zřícenina, muzeum útrpného práva, v srpnu rytířské turnaje. www.sommeregg.at Zámek Strassburg: severně od St. Veitu, původní hradní komplex z 12. stol., bývalé sídlo biskupů, ­národopisné a lovecké muzeum. www.bistum-gurk.at/Strassburg/strassburg.htm Zámek Wolfsberg: vybudovaný v 12. stol., přestavěný ve slohu tudorovské gotiky. www.schloss-wolfsberg.at

8

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 8

28.06.13 12:56

© Ö st e r re i ch W e rb un g/ P o pp G. ; In n s br uck T o u ris mu s; Sc hlo s s E st e r ház y

ětšinou je nelze přehlédnout, neboť tvoří dominantu krajiny: středověké hrady či už jen hradní zříceniny zažily pohnuté časy. Jejich hlavní role spočívala v obraně proti cizím vetřelcům a ochraně vlastního obyvatelstva. Mnohé z těchto strohých staveb jsou tak skvěle zachovalé, že si i dnešní návštěvník připadá jako očitý svědek dávných událostí. Rakouské zámky a paláce se svými nádhernými sály a zahradami naopak dávají na odiv obrovský přepych, v jakém žili jejich dávní majitelé. Při prohlídkách hradů a zámků ožívá historie a před zraky návštěvníků opět defilují hradní dámy, zámečtí dvořané a třeba i bílá paní…

© Fe ri e n re gi o n T ra un s e e

V


TIPY

*

Vídeň. Zámek Schönbrunn císařský zámecký komplex s rozlehlými zahradami, jedna z nejvýznamnějších kulturněhistorických památek Evropy, světové kulturní dědictví UNESCO, až do roku 1918 císařské letní sídlo, nádherné císařské komnaty, nejstarší zoologická zahrada na světě, dnes jedna z nejmodernějších v Evropě. www.schoenbrunn.at

3

*

Korutany. Hrad Hochosterwitz východně od St. Veitu an der Glan, symbol Korutan, v roce 860 poprvé písemně doložen, mimořádně krásný kompex se 14 hradními branami, hradní muzeum. www.burg-hochosterwitz.or.at

*

1

2

4

Dolní Rakousko. Zámek Rosenburg působivý renesanční zámek románského původu pyšně trůní na 100 m vysokém skalním ostrohu u města Hornu, nádvoří s přehlídkami letů dravých ptáků. www.rosenburg.at

1 Zámek Orth uprostřed jezera Traunsee u Gmundenu 2 Vídeňský Hofburg – po dlouhá staletí rezidence Habsburků 3 Barokní krása Dvorního hradu v Innsbrucku 4 Působiště Josepha Haydna: zámek Esterházy v Eisenstadtu

.

© Ö st e r re i ch W e rb un g/ P o pp G. ; In n s br uck T o u ris mu s; Sc hlo s s E st e r ház y

© Fe ri e n re gi o n T ra un s e e

Dolní Rakousko Hradní zřícenina Aggstein: stojí na skále nad břehy Dunaje ve Wachau, oblíbený výletní cíl s nádherným výhledem. www.ruineaggstein.at Hradní zřícenina Dürnstein: zde ve Wachau byl na tomto hradě v 12. stol. držen v zajetí anglický král Richard Lví srdce. Zámek Grafenegg: blízko Kremsu, zámek z období romantismu s nádherným parkem je dnes místem pořádání kulturních pořadů. www.grafenegg.at Zámek Greillenstein: Waldviertel u Hornu, klenot renesanční architektury s arkádovým dvorem a parkem se zajímavými skulpturami, kulturní pořady, večerní „cesty za duchy“. www.greillenstein.at Císařský zámek Hof u Hainburgu: klenot barokní architekury, letní sídlo prince Evžena Savojského, slavnostní sál, nádherné komnaty, terasovitá barokní zahrada s altánky a kašnou. www.schlosshof.at Hrad Kreuzenstein: původně středověký hrad, nově postavený v 19. stol., oblíbený výletní cíl v blízkosti Vídně, přehlídky letů orlů. www.kreuzenstein.com Hrad Liechtenstein: Maria Enzersdorf: sídelní hrad lichtenštejnských knížat s jedinečnou architekturou. www.burgliechtenstein.eu

Zámek Artstetten: Artstetten, středověký hrad, místo posledního odpočinku následníka trůnu Františka Ferdinanda. www.schloss-artstetten.at Zámek Orth: Orth an der Donau, v Národním parku Dunajské luhy. Multimediální stálá výstava o životě v Podunají „DonAUräume“, vyhlídková věž a „zámecký ostrov“, prostor pod širým nebem s typickou faunou a florou lužních lesů. www.orth.at Hrad Rappottenstein: u Zwettlu, jeden z nejlépe zachovalých hradů Rakouska se stavebními prvky gotiky, renesance a romantismu, v létě místo pořádání kulturních pořadů. www.burg-rappottenstein.at Zámek Riegersburg: u Hardeggu, nejvýznamnější barokní zámek Dolního Rakouska, reprezentační sály, historická panská kuchyně. www.riegersburg-hardegg.com Renesanční zámek Rosenburg: viz tipy v informačním rámečku Schallaburg: renesanční zámek u Melku, mezinárodní výstavní centrum, dvůr, kde se pořádaly turnaje, arkádový dvůr s ozdobami z pálené hlíny terakoty. www.schallaburg.at Zámek Weitra: blízko Zwettlu, renesanční zámek s typicky renesančním dvorem s arkádami, rokokovým divadlem a pivovarnickým muzeem. www.schloss-weitra.at

Horní Rakousko Vodní zámek Aistersheim: jeden z nejkrásnějších a největších vodních zámků v Rakousku. www.wasserschloss-aistersheim.at Hrad Clam: jeden z nejlépe zachovalých hradů Rakouska, v blízkosti Pergu, vybudovaný v 12. stol., hradní muzeum, koncerty. www.burgclam.com Zámek Greinburg: renesanční zámek nad Dunajem, výstavní sály, muzeum lodní dopravy. www.schloss-greinburg.at Císařská vila v Bad Ischlu: letní sídlo císaře Františka I. a císařovny Alžběty I. (Sisi). www.kaiservilla.at Hrad Kreuzen: u Bad Kreuzenu, kdysi obranný hrad a útočiště v případě napadení. Jedinečný výhled z hradní věže. www.burg-kreuzen.at Zámek Lamberg: barokní zámek ve Steyru, ­původně hrad z roku 980, dnes je zde umístěna největší ­soukromá knihovna v Rakousku. Linecký zámek: mohutný zámek, stojící nad Dunajem a historickým centrem Lince, byl poprvé písemně dokumentován již v roce 799, dnes sídlo ­hornorakouského Zemského muzea. www.schlossmuseum.at Zámek Ort: jezerní zámek u Traunského jezera je >

9

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 9

28.06.13 12:56


Hrady & zámky 1

3 V Bregenzském lese zraje proslulý jemně kořeněný horský sýr 4 Salzburské noky – tři sladké vrcholy a povinná ochutnávka na tematické cestě Via Culinaria

dominantou města Gmundenu, renesanční dvůr s ­arkádovými ochozy. www.schlossort.gmunden.at Císařský hrad ve Welsu: vybudovaný v roce 776. Zde zemřel roku 1519 císař Maximilian. Dnes je zde umístěno Muzeum pekařství.

Salcbursko Hrad Finstergrün: Ramingstein, romantický hrad z 12. stol., dnes slouží jako mládežnická ubytovna. www.burg-finstergruen.at Zámek Goldegg: v blízkosti Sv. Johannu v Pongau, renesanční rytířský sál ze 16. stol. centrum kulturních a vzdělávacích pořadů. www.schlossgoldegg.at Zámek Hellbrunn: arcibiskupský letohrádek ze 17. stol. na okraji Salcburku, zámecký park se známými pozdně renesančními fontánami („vodní hrátky“) a vodou poháněnými figurkami („mechanické divadlo“). www.hellbrunn.at Pevnost Hohensalzburg: dominanta města Salcburku, největší zachovalý hradní komplex ve střední Evropě z 11. stol., hradní muzeum, koncerty v Rytířském sále, nádherný pohled na město a okolí. www.salzburg-burgen.at/de/hohensalzburg Pevnost Hohenwerfen: u Werfenu, impozantní hrad ze středověku, kdysi obranný hrad chránící moc knížecích arcibiskupů, předváděcí lety sokolů, zbrojnice, hladomorna, pořádání akcí. www.salzburg-burgen.at/de/werfen

Hrad Mauterndorf: leží v okresu Tamsweg v Lungau, postaven v 13. stol. na místě tehdejší mýtnice k ochraně tržní obce, národopisné muzeum. www.salzburg-burgen.at/de/mauterndorf Zámek Mirabell: Salcburk, vybudovaný v roce 1606, Andělské schodiště, Mramorový sál, barokní zahrada.

Štýrsko Hrad Deutschlandsberg: dominanta stejnojmenného městečka uhnízděného v kopcovité krajině západního Štýrska. www.archeonorico.at Zámek Eggenberg: nádherný barokní zámecký komplex v Grazu, reprezentační sály, park ve stylu anglické zahrady, Stará galerie, sbírky z období pravěku a raných dějin. www.museum-joanneum.at Zřícenina hradu Gallenstein: v alpské oblasti národního parku Gesäuse, oblíbený výletní cíl s krásným výhledem, kulturní pořady. www.burg-gallenstein.at Zámek Herberstein: východně od Weizu, renesanční zámek s historickými zahradami, muzeum, zoologická zahrada. www.herberstein.co.at Hrad Oberkapfenberg: Kapfenberg, hrad z 13. stol., přehlídky letů dravých ptáků, výstava historických zbraní, pořádání akcí, např. návrat do středověku s rytířskými turnaji aj. www.narrenfreiheit.at Hrad Riegersburg: blízko Feldbachu, nejmocnější pevnost zemí západní Evropy, pozorovatelna dravých ptáků, rytířský sál, pořádání výstav. www.riegersburg.com Hrad Strechau: středověká stavba, přestavěná v renesančním slohu, nádherný dvůr s arkádovými ochozy, nástěnné malby, pořádání různých pořadů a akcí. www.burg-strechau.at Zámek Seggau: u Leibnitzu, až do 18. stol. biskupské sídlo, barokní knížecí komnaty, 300 let starý vinný sklípek. www.seggau.com Zámek Stainz: původně z období renesance a baroka, dnes sídlo Štýrského loveckého muzea. www.schloss.stainz.at

Tyrolsko Zámek Ambras: renesanční zámek na kopci nad Innsbruckem, detašované pracoviště vídeňského Umělecko-historického muzea s četnými uměleckými sbírkami, výstavní prostory, výstavy. www.khm.at/ambras.at Hofburg – Dvorní hrad: Innsbruck, bývalé sídlo tyrolských zemských knížat, za císařovny Marie Terezie přestavěný na barokní zámek, reprezentační sály, výstavní prostory, gotický sklípek, císařská apartmá, krásná zahrada. www.hofburg-innsbruck.at Pevnost Kufstein: dominanta Kufsteinu, poprvé písemně doložena v 13. stol., největší venku stojící varhany na světě, národopisné muzeum, místo pořádání kulturních akcí. www.festung.kufstein.at Zámek Landeck: původně sídlo soudu (v 13. stol.), národopisné muzeum a zámecká galerie. www.schlosslandeck.at Zámek Tratzberg: u Jenbachu, jeden z nejkrásnějších zámků v Evropě postavený v období přechodu od gotiky k renesanci, sál Habsburků s nejstarším malovaným rodokmenem rodu Habsburků. www.schloss-tratzberg.com

Vorarlbersko Hrad Schattenburg: dominanta Feldkirchu, původně gotický hrad z 12. stol., vyhlídková věž a národopisné muzeum. www.schattenburg.at Zámek Hohenems: renesanční palác ze 16. stol., naleziště rukopisů Písně o Nibelunzích, výstavy, kulturní pořady. www.palast-hohenems.at Hradní zřícenina Tosters: nad Feldkirchem, původně hrad z 13. stol., oblíbené výletní místo. Zřícenina hradu Gebhardsberg: Bregenz, v 11. stol. vybudovaná pevnost Hohenbregenz je dnes zřícenina, z původního hradu se zachovalo jen obvodové zdivo, v 18. stol. zde byl postaven poutní kostelík. Další informace: www.vorarlberg.travel/sehenswert

10

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 10

28.06.13 12:56

© Ö st e r re i ch W e rb un g/ W e in h ae u pl ; V o ra rlb e r g T o ur is mu s; SLT V i a C uli n a ria

2 Jezero Mondsee leží na trase rakouské Romantické cesty

© Ö st e r re i ch W e rb un g/ P o pp & Ha ck n e r

1 Z dálky viditelný hrad Riegersburg trůní na čedičové skále vulkanického původu


Tematické stezky 1

2

3

4

Cesty na téma

gastronomie, kultura, příroda! Tyto cesty

procházejí žaludkem, pozvedávají ducha a rozšiřují obzory.

© Ö st e r re i ch W e rb un g/ We i n ha e upl ; V o ra rlb e r g T o ur is mu s; SLT V ia C uli n ar i a

© Ö st e r re i ch W e rb un g/ P o pp & Ha ck n e r

S

kvěle jíst a pít, seznamovat se s historií, užívat si přírody a poznávat regionální lidové obyčeje. I tak – specializovaně a tematicky – je možné odhalovat krásy Rakouska. Kdo cestuje „na téma“ bude překvapen obrovským množstvím tematických nabídek. Některé takové specializované výletní cesty si jistě zasluhují vaší ctěné pozornosti:

salašnickým pochoutkám. Jedna z nich vede jen k těm nejvybranějším a hvězdičkami oceněným restauracím. Při svém putování se kromě toho seznámíte s krásami přírody a místními obyčeji. www.salzburgerland.com

SÝROVÁ CESTA V BREGENZSKÉM LESE

Salcbursko, spolková země s největším počtem obhospodařovaných horských usedlostí, připravilo pro poutníky pohádkově krásnou Salašnickou stezku, jejíž trasa spojuje celkem 550 salaší. Pro větší pohodlí lze také využívat lanovek s letním provozem. Za vynaložené sportovní úsilí pak očekává pěší turisty na salaších odměna v podobě senzačních domácích kulinářských specialit. www.salzburger-almenweg.at

Vydejte se na jedinečnou cestu za lidovou kulturou v Bregenzském lese a tajemstvím výroby tradičního jemně kořeněného vorarlberského sýra. Cesta vás zavede k salašníkům, na selské statky, za řemeslníky, do sýráren a samozřejmě také do specializovaných hospůdek a obchůdků, kde se vše točí kolem této pochoutky. Mimořádný je moderní sýrový sklípek v Lingenau. Oblíbené cíle jsou sýrárna v Andelsbuchu, salašnická škola a manufaktura syrovátkové kosmetiky Metzler v Eggu. A propos, „Sýrová cesta“ je jen jedna z mnoha atrakcí vorarlberského projektu, jehož cílem je péče o regionální zvláštnosti tohoto kraje. V této souvislosti se pořádá velké množství pořadů, akcí a prohlídek. www.kaesestrasse.at

5

ROMANTICKÁ CESTA Tato pečlivě zvolená trasa mezi Salcburkem a Vídní vede cíleně na nejkrásnější místa v Rakousku. Nádhernou krajinu střídají výstavná a architektonicky zajímavá města, hrady, zámky a kláštery střídají rozkošné vesničky s vynikajícími venkovskými hostinci a záplavou květin. www.romantikstrasse.at

VIA CULINARIA

DUNAJ – CESTA KRÁLŮ A CÍSAŘŮ

Zahrnuje sedm „labužnických stezek“, tematicky rozdělených podle toho, zda holdujete zvěřině, rybám, sýru, moučníkům nebo ryze regionálním

Stará královská cesta vedla po Dunaji z Řezna přes Linec a Vídeň až do Budapešti. Úsek, který vede Rakouskem, je srdcem habsburské monarchie. Podél

Salcburk

Bregenz

2

1

SALCBURSKÁ SALAŠNICKÁ STEZKA

Linec

Innsbruck

Vídeň St. Pölten

4

Eisenstadt Graz

3

Klagenfurt

Okruhy za kulturními i kulinářskými delikatesami 1

Sýrová cesta Napříč Bregenzským lesem na severu Vorarlberska

2

Via culinaria Cesty za kulinářskými požitky v Salcbursku

3

Salcburská salašnická stezka Pěší túry k 550 horským chatám a salaším

4

Romantická cesta Nechte se zavést na nejkrásnější místa v Rakousku (380 km)

5

Cesta králů a císařů Trasa podél Dunaje vede půvabnou krajinou kolem vzácných pamětihodností (cca 400 km)

11

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 11

04.07.13 10:17


Tematické stezky

1

2 1 Historické nástroje na zpracování železa lze obdivovat v kovářském městečku Ybbsitz

4 Tkalcovský stav: muzeum tkalcovství v městečku Groß-Siegharts 5 V moštových šencích panuje vždy družná a příjemná atmosféra

toku Dunaje je zde možné navštěvovat nedobytné hrady, skvostné barokní zámky a mohutné kláštery, které dokumentují bohatou historii dunajského údolí. K nejzajímavějším místům patří Schlögenská smyčka a kraj Wachau. www.strassederkaiserundkoenige.at

MÜHLVIERTELSKÁ MUZEJNÍ CESTA Muzejní cesta na severu Horního Rakouska vede nejen divoce romantickou krajinou s nádechem tajemna, ale také do minulosti kraje Mühlviertel. Jako jemná síť utkaná z 31 výletních cílů, které dokumentují reálie tohoto kraje, kde vzkvétala řemesla a daří se soudobému umění, se vine propletenec cest od jednoho muzea k druhému. Od skanzenu v Pelmbergu přes zámecké muzeum ve Freistadtu až po Muzeum školství v Bad Leonfeldenu či farní kostel se slavným gotickým tříkřídlovým oltářem v obci Kefermarkt. www.museumsstrasse.at

ŽELEZNÁ CESTA Železná cesta vede třemi spolkovými zeměmi: Dolním Rakouskem, Horním Rakouskem a Štýrskem. Dle názvu je patrné, co je jejím hlavním tématem. Těžba a zpracování železné rudy v oblastech kolem Železné cesty sahá až do starověku, první písemná zmínka spadá do 11. století. Podél trasy čeká na návštěvníky velký počet atrakcí, které tuto historii skvěle dokumentují. Železná cesta vede rekreační oblastí Pyhrn-Eisenwurzen podél hranice národního parku Vápencové Alpy. Štýrský úsek cesty se vine mezi mohutnými a strmými pohořími Gesäuse na západě

a Hochschwab na východě. Hlavní dominantou je však hora Erzberg (1465 m n. m.), která je součástí pohoří Železnorudné Alpy, a je známá jako jedno z nejbohatších evropských ložisek železné rudy. Ukázkový důl dává nahlédnout do podzemního labyrintu štol a do pracovních podmínek dávných havířů. Kulturní park Železná cesta zahrnuje 21 muzeí, 14 tematických turistických stezek a 6 historických vodních kováren. www.eisenstrasse.info

ŠTÝRSKÁ DŘEVĚNÁ CESTA V hustě zalesněné oblasti kolem města Murau má dřevařský průmysl dlouholetou tradici. Na této tematické cestě v délce rovných 150 km a s více než 70 historickými i současnými objekty ze dřeva se návštěvníci seznámí se všemi možnostmi zpracování a využití této suroviny. Murauský Svět dřeva, Muzeum dřeva v obci St. Ruprecht nebo největší visutý dřevěný most v Evropě mezi obcemi St. Georgen a St. Lorenzen jsou jen některé z mnoha atrakcí na Štýrské dřevěné cestě. Za pomoci jednotného systému dopravy v tomto velkoplošném tematickém areálu je možné si svou trasu naplánovat zcela individuálně. www.holzstrasse.at

ŠTÝRSKÁ KVĚTINOVÁ CESTA Tato nádherná cesta plná vůní a barev spojuje devět štýrských vesniček, které se proslavily svou fantastickou květinovou výzdobou. Jsou to: Miesenbach, Mönichwald, Pöllauberg, St. Jakob im Walde, St. Lorenzen am Wechsel, St. Kathrein am Offenegg, Strallegg, Vorau a Wenigzell. Pět z uvedených devíti vesnic bylo v rámci evropské soutěže „Entente Florale“ (překl. porozumění

12

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 12

28.06.13 12:56

© Sc hlo s s S e gga u ; We b e re i mu se u m Gr o SS- Si e gha rt s; Mo s t v ie rt e l T o u ris mu s/ w e in f ra n z .at

3 Zámek Seggau: historický klenot na Štýrsko-burgenlandské zámecké cestě

© Mo s t v i e rt e l T o ur is mu s/ we i n fr an z .at; BMLFU W /R i ta N e w ma n ;

2 Jablečná vesnička Puch


Tipp

*

Štýrská jablečná cesta Jablečná cesta vede přímo k nim: k produktům z jablek, jako jsou šťávy, mošty, likéry, marmelády a také ušlechtilé pálenky. Vše domácí a k zakoupení na selských statcích, kde se tyto lahůdky také vyrábějí. Jablečná cesta se vine líbeznou kopcovitou krajinou ve východním Štýrsku kolem idylických vesniček a napříč tichými hlubokými lesy. Na jaře se tento malebný kraj proměňuje v bílé a růžové moře květů a na podzim jsou jabloně obtěžkány nádhernými červenými jablíčky. Ze dřeva vyřezané informační tabule vám prozradí, kudy vede cesta za uměleckými řemeslníky, do moštáren, selských statků nebo do místních muzeí, jakým je například „Dům jablka“. www.apfelstrasse.org

4

© Sc hlo s s S e gga u ; We b e re i mu se u m Gr o SS- Si e gha rt s; Mo s t v ie rt e l T o u ris mu s/ w e in f ra n z .at

© Mo s t v i e rt e l T o ur is mu s/ we i n fr an z .at; BMLFU W /R i ta N e w ma n ;

3

5

prostřednictvím květin) poctěno titulem „Nejkrásnější květinová vesnička Evropy“. Každé dva roky se v některé z nich koná velká květinová slavnost, která vrcholí velkým slavnostním průvodem. www.blumenstrasse.at

nad Dyjí, kde je vystavená bohatá sbírka stále funkčních historických, ale i současných tkalcovských stavů. www.niederoesterreich.at/textilstrasse

ŠTÝRSKO-BURGENLANDSKÁ ZÁMECKÁ CESTA

Jantarově zbarvený, jiskřivý a osvěžující hruškový mošt je hlavním aktérem při putování po 200 km dlouhé a jednotně značené Moštové cestě. Na jaře se z kraje Mostviertel v Dolním Rakousku stává nádherný rozkvetlý sad. Vyrovnané šiky hrušní proměňují krajinu měkce zvlněných kopců v bílé a voňavé moře květů. Tradiční hostince a moštové šenky otevírají své brány a lákají hosty pestrou nabídkou skvělých kulinářských specialit a vynikajícího hruškového moštu, který si lze zakoupit i přímo na selských statcích nebo v moštárnách. Jako kulturní program doporučujeme návštěvu kláštera Seitenstetten a jeho jedinečné zahrady s růžemi. www.moststrasse.at

Nejvíce hradů a zámků najdeme na jihovýchodě Rakouska. Má to své strategické opodstatnění, neboť hrady byly ve středověku nedobytné kamenné pevnosti, nazývané též strážní hrady, jejichž úkolem bylo chránit území a jeho obyvatelstvo před nájezdy divokých kočovných kmenů z východu a čelit rozpínavosti Osmanské říše. Na této trase můžete navštívit 18 hradů a zámků, mezi jinými 850 let starý hrad Riegersburg nebo Lockenhaus, poslední originální rytířský hrad v Rakousku. www.schloesserstrasse.com

WALDVIERTELSKÁ TKALCOVSKÁ CESTA Po staletí byla oblast mezi městečky Groß-Siegharts a Weitra v Dolním Rakousku centrem textilního průmyslu. V roce 1759 existovalo již 72 tkalcovských cechů sdružujících tkalce, kteří spřádali lněná vlákna a tkali lněné tkaniny. Kolovrátky a tkalcovské stavy však byly součástí vybavení většiny tehdejších domácností. Na trase v délce 180 km očekává poutníky 40 atrakcí, kde se dozvědí vše o životě a práci tkalců v proměnách času a o tom, jak se předlo, tkalo a barvilo. Nejzajímavějším místem tohoto fascinujícího putování je „První waldviertelské tkalcovské muzeum“ v obci Waidhofen

MOŠTOVÁ CESTA

PUTOVÁNÍ ZA VÍNEM Rakouské vinohradnické oblasti jsou protkány tematickými vinnými cestami. Každá z nich má své osobité kouzlo a všechny vedou malebnou více či méně kopcovitou krajinou s pěstěnými vinohrady, kolem vzácných pamětihodností, do vinařských městeček, do uliček s vinnými sklípky a do tradičních vinných šenků a sklepů – vždy za neopakovatelnými kulinářskými a vinařskými požitky. Máme vinné cesty v Dolním Rakousku, zejména pak v jeho kraji Weinviertel, ve Štýrsku a Burgenlandsku. A podél těchto tras, jako perly na šňůrce, samé vzácné pamětihodnosti. www.weinstrassen-oesterreich.de

7

1

Bregenz

2

Innsbruck

3

Klagenfurt

St. Pölten 8

Eisenstadt

4

Graz

5

6

Okruhy za kulturními i kulinářskými delikatesami 1

Mühlviertelská muzejní cesta Na trase je možné navštívit 31 zajímavých muzeí (cca 100 km)

2

Železná cesta Cesta do historie těžby železné rudy (cca 120km)

3

Štýrská dřevěná cesta Tematická cesta zasvěcená dřevu ve všech jeho podobách (cca 150 km)

4

Štýrská květinová cesta Vzhůru do nejkvětnatějších vesniček v Evropě (cca 40 km)

5

Štýrská jablečná cesta Pěstitelé jablek a produkty z jablek v lůně pohádkové krajiny (cca 25 km)

6

Štýrsko-burgenlandská zámecká cesta Putování za rytíři, zámeckými pány i bílou paní (cca 300 km)

7

Waldviertelská tkalcovská cesta Cesty do tkalcovské minulosti kraje Waldviertel (cca 180 km)

8

Moštová cesta Tematické putování za hruškovým moštem a kulinářskými lahůdkami (cca 200 km)

13

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 13

28.06.13 12:56


Kláštery

1

Jdi do kláštera!

Brány klášterů jsou otevřeny dokořán. Ostrovy klidu v bouři neklidného času zvou návštěvníky do světa umění, kultury a tichého rozjímání.

Vídeň Klášter kapucínů: hrobka Habsburků. www.kaisergruft.at Skotský klášter: benediktinské opatství z 12. stol., kostel ze 17. stol., muzeum s uměleckými díly z ­několika staletí. www.schottenstift.at

Burgenlandsko Františkánský klášter Güssing: klášter ze 17. stol., vzácná knihovna. Klášter Loretto: servitský klášter ze 17. stol. v blízkosti Eisenstadtu, mariánské poutní místo, barokní stavba ze 17./18. stol., křížová chodba. www.martinus.at/loretto Františkánský klášter Sv. Michaela: v Eisenstadtu, 17. stol., nádherně vyzdobený kostel, rodinná hrobka Esterházyů, Haydnovy varhany, Diecézní muzeum. Frauenkirchen: poutní místo s bazilikou „Maria auf der Heide“ (Panna Marie Vřesová) ze 17. stol. a františkánským klášterem. www.frauenkirchen.info

Korutany Klášter Ossiach: bývalý benediktinský klášter, založený v 11. stol., místo konání hudebního festivalu Korutanské léto. www.pfarre-ossiach.at Benediktinský klášter Sv. Pavla: viz tipy Millstatt: bývalé benediktinské opatství, založeno v 10. stol., románská křížová chodba, klášterní muzeum. www.stiftsmuseum.at Klášter Viktring: bývalý cisterciácký klášter v

Klagenfurtu, založený v 12. stol., monumentální románský kostel s barokním oltářem a barevnými prosklenými vitrážemi ze 14. stol. www.stiftviktring.at

Dolní Rakousko Klášter Altenburg: „barokní klenot Waldviertelu“ z 12. stol., nádherně vyzdobený mramorem, freskami, zdobnými štuky a zlatem – zejména kostel a slavná knihovna. www.stift-altenburg.at Klášter Geras: viz tipy Klášter Göttweig: v 11. stol. založený barokní klášter, muzeum, císařský trakt, koncerty, nádherný výhled na Dunaj a celé Wachau, možnost exercicií (duchovních cvičení), z Göttweigu do Melku: část rakouské Jakubovy poutní stezky. www.stiftgoettweig.or.at Klášter Heiligenkreuz: cisterciácký klášter založený v roce 1133. www.stift-heiligenkreuz.org Klášter Herzogenburg: nádherný kanovnický klášter řádu augustiánů, významné umělecké sbírky ­zaměřené na středověk, barokní klášterní kostel. www.stift-herzogenburg.at Klášter Klosterneuburg: mohutný klášter u bran Vídně založil v roce 1114 markrabě Leopold III., vzácné

14

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 14

28.06.13 12:56

©Ri ta N e wm an ; K lö s t e rr e ic h/ St i ft St. Lam br e ch t

ím víc se život zrychluje, tím větší je touha ­člověka po vnitřním klidu a míru. Rakouské kláštery jsou mnohem více než jen svatostánky víry ve víru neklidného času. Jsou strážci kultury dávno zašlých epoch, pokladnice umění, a jedinečné architektonické klenoty. Ve svých knihovnách uchovávají vzácné svazky, obsahující vědění získané v průběhu staletí. Již dávno se kláštery neuzavíraji samy do sebe. Jejich brány jsou otevřeny pro každého, kdo s dobrým úmyslem přichází. Zásluhu na zpřístupnění klášterních komplexů veřejnosti má sdružení rakouských klášterů „Klösterreich“. Mimořádným zážitkem pro návštěvníky bývá prohlídka překrásných zahrad s květinami, keři a léčivými bylinami, o něž se obětavě starají mniši, kteří kláštery obývají. www.kloesterreich.at

© we in f ra n z .at

Č


TIPY

*

Dolní Rakousko. Akademie v klášteře Geras V 800 let starém bývalém premonstrátském klášteře dnes pořádá Umělecká akademie Geras celou řadu kreativních kurzů a seminářů v oblasti malířství, sochařství a dalších uměleckých oborů pod vedením známých umělců. www.stiftgeras.at 2

*

Korutany. Benediktinský klášter Sv. Pavla Již 1000 let stojí v údolí Lavanttalu, vzácné umělecké poklady, bazilika z 12. stol., pro laické osoby možnost exercicií. www.stift-stpaul.at

*

Horní Rakousko. Klášter Kremsmünster Jeden z nejvýznamnějších benediktinských barokních klášterů v Rakousku, založený roku 777, umělecké poklady, např. Tassilův pohár z 8. stol., hvězdárna. www.stift-kremsmuenster.at

1

3

3 Klášter St. Lambrecht v srdci přírodního parku Grebenzen

umělecké poklady jako je Verdunský oltář z 12. stol., čtyřposchoďový barokní vinný sklep, kulturní centrum. www.stift-klosterneuburg.at Klášter Lilienfeld: původně cisterciácké opatství z 13. stol., největší klášterní komplex v Rakousku s rozlehlým parkem, křížová chodba, knihovna, kapitulní síň. www.stift-lilienfeld.at Klášter Melk: nejúchvatnější dílo rakouského barokního umění, honosné bohatě zdobené sály, knihovna, fresky, umělecké poklady. www.stiftmelk.at Klášter Seitenstetten: v 12. stol. založený benediktinský klášter, gotický kostel, obrazárna, nádherná zahrada s růžemi, zrestaurovaná podle původních plánů. www.stift-seitenstetten.at Klášter Zwettl: cisterciácký klášter z 12. stol. ve Waldviertelu, románsko-gotický klášterní komplex s barokními prvky. www.stift-zwettl.at Klášter Heiligenkreuz: cisterciácký klášter, založený v roce 1133. www.stift-heiligenkreuz.at

©Ri ta N e wm an ; K lö s t e rr e ic h/ St i ft St. Lam br e ch t

Horní Rakousko

© we in f ra n z .at

Salcbursko Klášter Michaelbeuern: benediktinský klášter založený již v 8. stol., křížová chodba, mimořádné výstavy, barokní knihovna. www.abtei-michaelbeuern.at Klášter Nonnberg: založený v 8. stol. a nejstarší nepřetržitě provozovaný ženský klášter na severní straně Alp, stojí pod pevností Hohensalzburgem s krásným výhledem na Salcburk a okolí, gotická bazilika, pozdější baronka von Trapp vyučovala v klášterní škole (známý příběh zfilmovaný pod názvem „The Sound of Music“). Klášter-opatství St. Peter: v historickém centru Salcburku, nejstarší klášter ze zemí, kde se hovoří německy, založený v 7. stol., vrcholně románský klášterní kostel, nejstarší knihovna Rakouska. www.erzabtei.at

Štýrsko

1 Klášter Herzogenburg – sakrální umění umí být také hravé 2 V klenotnici kláštera Klosterneuburg je vystaven klenot nejvzácnější: „svatá koruna Rakouska“ – drahokamy osázený vévodský klobouk

vyrábí se zde známý a výborný zrající sýr „Schlierbašský klášterní sýr“. www.stift-schlierbach.at Klášter Sv. Floriána: augustiánský kanovnický klášter z 11. stol., v období baroka přebudován a dnes jedna z nejúchvatnějších barokních staveb země, nádherně vyřezávané židle, knihovna, dům pro hosty. www.stift-st-florian.at Klášter Wilhering: v 12. stol. založený klášter s překrásným rokokovým kostelem. www.stiftwilhering.at

Klášter Schlägl: malý, ale o to hezčí klášter v AigenuSchläglu, založený v 13. stol., barokní knihovna. www.stift-schlaegl.at Klášter Kremsmünster: viz tipy Klášter Lambach: benediktinský klášter z 11. stol., barokní sály a raně románské fresky, archív a sbírky, trakt pro hosty s možností přenocování. www.stift-lambach.at Klášter Schlierbach: cisterciácký klášter ze 14. stol., velmi působivý klášterní kostel, knihovna, křížová chodba se „Schlierbašskou madonou“ také ze 14. stol.,

Klášter Admont: benediktinský klášter z 11. stol., největší klášterní knihovna na světě, muzeum umění a přírodních věd, sbírky současného umění, novogotický klášterní kostel, první sakrální stavba v tomto slohu v Rakousku. www.stiftadmont.at Klášter Rein: nejstarší zachovalý cisterciácký klášter na světě z 12. stol., barokní stavba se základy z období Říše římské a prvky gotiky a romantismu. www.stift-rein.at Klášter Seckau: založený v 12. stol., v 16./17. stol. přebudovaný v renesančním slohu, románská bazilika. www.abtei-seckau.at Klášter St. Lambrecht: benediktinský klášter z 11. stol., gotický kostel, fresky, muzeum s historickými uměleckými a národopisnými sbírkami. www.stift-stlambrecht.at Klášter Vorau: augustiánský kanovnický klášter z 12. stol., s nádherným barokním kostelem a významnou knihovnou. www.stift-vorau.at

Tyrolsko Klášter Stams: cisterciácký klášter založený v 13. stol., později přebudovaný v barokním stylu, klášterní kostel s hrobkou knížat, pořádání koncertů. www.stiftstams.at

Vorarlbersko Probošství Sv. Gerolda: v Biosférickém parku Großes Walsertal. Probošství Sv. Gerolda, které patří ke klášteru Einsiedeln (Švýcarsko), je dnes využíváno jako kulturní centrum. www.propstei-stgerold.at Opatství Mehrerau: založené v 11. stol., od roku 1854 cisterciácký klášter s barokní knihovnou s ­rukopisy a prvotisky. www.mehrerau.at

15

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 15

28.06.13 12:56


Hudba

1

Zvukové zážitky

Klasická hudba a opery, džez a moderní hudba: vzduch prochvívají tóny hudby.

Vídeň Rezonance: festival staré hudby, leden. www.konzerthaus.at Zvuky Velikonoc Vídeň: barokní hudby až po soudobou, v období kolem Velikonoc www.theater-wien.at Vídeňský festival: květen/červen www.festwochen.at Vídeňský džezový festival: červen/červenec. www.viennajazz.org Festival hudebních filmů na Radničním náměstí: operní a koncertní filmy, vstup zdarma, červenec/srpen. Moderní Vídeň: festival soudobé hudby, listopad. www.wienmodern.at

Nejslavnější vídeňské stánky hudby: Státní opera: www.wiener-staatsoper.at Lidová opera: www.volksoper.at, Hudební spolek: www.musikverein.at, Koncertní dům: www.konzerthaus.at, Divadlo na Vídeňce: www.theater-wien.at, Raimundovo divadlo, Ronacher: www.musicalvienna.at, Vídeňští filharmonikové: www.wienerphilharmoniker.at, Wiener Sängerknaben (slavný vídeňský chlapecký sbor): www.wsk.at, Dům hudby: www.hdm.at MuTh – koncertní sál Wiener Sängerknaben: www.muth.at

Burgenlandsko Džezový, rockový a popový festival ve Wiesenu: červen – září. www.wiesen.at Operní festival v Římském kamenolomu: červenec/ srpen. www.ofs.at Novarock v Nickelsdorfu: festival rockové hudby, červen. www.novarock.at Jezerní festival Mörbisch: červenec/srpen. www.seefestspiele-moerbisch.at Haydnův festival v Eisenstadtu: září. www.haydnfestival.at

Slavnost komorní hudby Lockenhaus: červenec. www.kammermusikfest.at Lisztův festival v Raidingu: viz tipy

Korutany Mezinárodní týdny hudby: Millstatt, komorní, sborová a orchestrální díla, od května do října. www.musikwochen.com Svatopavelské kulturní léto: benediktinský klášter Sv. Pavla, od května do srpna. www.kuso-stpaul.at Wörthersee Classics: červen. www.woertherseeclassics.com Trigonale: Festival staré hudby v oblasti St. Veitu nad Glanem, červen/ červenec. www.trigonale.com Festival Korutanské léto (Carinthischer Sommer): Ossiach a Villach, červenec/srpen. www.carinthischersommer.at

Dolní Rakousko Hudební léto/hudební festival Grafenegg: polovina června – září. www.grafenegg.at Hladce a obrace: Krems a Göttweig, festival hudby z celého světa, 15. červenec-1. srpen, www.glattundverkehrt.at

16

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 16

01.07.13 12:49

© Lis z t Fe st i va l Raid i n g/ Ul ric h Sch wa r z ; K la n gs p ur e n Schwaz

žez na horských pastvinách, komorní hudba ve Waldviertelu, Ars Electronica v Linci nebo festival „Hudební týdny“ ve Vídni… Označení Rakouska jako „země hudby“ má své opodstatnění. V rodné zemi takových skladatelů, jakými byli Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn nebo Franz Schubert, se totiž v průběhu celého roku koná obrovský počet hudebních festivalů a hudebních pořadů. Jsou na nich zastoupeny nejrůznější hudební styly a konají se ve všech spolkových zemích Rakouska. Umělecky jsou na nejvyšší úrovni díky světově proslulým hudebním tělesům a interpretům.

© A n d ré Ch é n ie r Fo t o a n d e r e art, Bre g e n z e r Fe s t sp ie l e

D


TIPY Po stopách velkých mistrů.

*

Ludwig van Beethoven. Různá skladatelova bydliště ve Vídni a v Badenu u Vídně (Dolní Rakousko).

*

Joseph Haydn. Rodný dům v Rohrau (Dolní Rakousko), dům, v němž bydlel, a muzeum na zámku Esterházy v Eisenstadtu (Burgenlandsko).

2

*

Franz Liszt. V Raidingu v Burgenlandsku, v rodném městě Franze Liszta, se konají každoročně v lednu, březnu, červnu a říjnu Lisztovy koncertní cykly. www.lisztfestival.at

*

Wolfgang Amadeus Mozart. Rodný dům v Getreidegasse v Salcburku a další Mozartovy byty v Salcburku a ve Vídni.

*

Franz Schubert. Dům, kde se narodil, a dům, kde zemřel (Vídeň).

1

3 1 Vrcholná letní kulturní událost: Bregenzský festival s operami na jezerním jevišti 2 V koncertním sále hned vedle rodného domu Franze Liszta se každoročně pořádá Lisztův festival

3 Soudobá hudba v podání špičkových hudebníků při festivalu „Zvukové stopy“ ve Schwazu

Lunz am See: „Zvuky vln“, hudební festival v červenci. www.wellenklaenge.at Barokní dny: klášter Melk, červen. www.barocktage.at Schrammelův zvukový festival (vídeňské ­písničky): Litschau, červenec. www.schrammelklang.at Chopinův festival: Gamingská kartouza, srpen. www.kartause-gaming.at Allegro Vivo: festival komorní hudby, na různých místech ve Waldviertelu, srpen/září. www.allegro-vivo.at

© Li s z t Fe s t i va l R ai d i n g/U lr ic h Sc hwar z ; Kla n gs p ure n S chwa z

© A n d ré Ch é n ie r Fo t o an d e r e art, Br e ge n z e r Fe st s pi e le

Horní Rakousko Attergauské kulturní léto: červenec/srpen. www.attergauer-kultursommer.at Klášterní koncerty: Sv. Florián, Kremsmünster, Lambach, Engelszell, červen/červenec. www.stiftskonzerte.at Festival „INNtöne“: červen. www.inntoene.com Festival klasické hudby u jezera Attersee: červenec/srpen. www.atterseeklassik.at Dunajský festival: barokní hudba na historických místech, červenec/srpen. www.donau-festwochen.at Festivalové týdny Gmunden: červenec/srpen. www.festwochen-gmunden.at Mezinárodní Brucknerův festival: Linec, „Klasicky jinak“, září/říjen. www.brucknerhaus.at Festival Ars Electronica: Linec, umění, technologie, společnost, srpen/září. www.aec.at

Salcbursko Snow Jazz Gastein: džez v horách, Gastein, březen. www.jazzgastein.com Diabelliho léto: Mattsee, hudba od renesance až do současnosti, od června do září. www.diabellisommer.at

Džezový festival Saalfelden: srpen. www.jazzsaalfelden.at Mozartův týden: Salcburk, Mozarteum, leden a únor. www.mozarteum.at Velikonoční festival: Salcburk www.osterfestspiele-salzburg.at Svatodušní hudební festival: Salcburk, Svatodušní svátky. www.salzburgfestival.at Koncerty na pevnosti: Salcburk, celoročně. www.salzburghighlights.at Salcburský festival: Salcburk, červenec/srpen. www.salzburgfestival.at Salcburský džezový podzim: Salcburk říjen/ listopad. www.salzburgerjazzherbst.at Zimní slavnost: Salcburk, listopad/prosinec. www.winterfest.at

Štýrsko Styriarte: Štýrský festival, Graz, červen/červenec. www.styriarte.com springwelten: Festival for Electronic Art and Music, Graz, květen. www.springfestival.at Horská vlna: Mariazell, hudební festival červen – září. www.bergwelle.at Mid Europe: Festival dechových orchestrů, Schladming, červenec. www.mideurope.at Džezové léto: Graz, červenec/srpen. www.jazzsommergraz.at štýrský podzim: Graz, září/říjen. www.steirischerherbst.at Další pořady: www.steiermark.com/events

Tyrolsko Tyrolský velikonoční festival: Hall v Tyrolsku/ Innsbruck. www.osterfestival.at Tyrolský hudební festival: Erl, slavné opery, červenec. www.tiroler-festspiele.at Innsbrucký festival staré hudby: srpen. www.altemusik.at Zámecké koncerty na zámku Ambras: Innsbruck, červenec. www.altemusik.at Klangspuren („Stopy zvuků“): Schwaz, září. www.klangspuren.at Taneční léto: Innsbruck: červen/červenec. www.tanzsommer.at Festival New Orleans Jazz: Innsbruck, červenec www.neworleansfestival.at

Vorarlbersko Schubertiáda: Hohenems: duben, květen, červenec, září a říjen. Schwarzenberg: červen, srpen a září. www.schubertiade.at Bregenzské jaro: taneční festival, březen-květen. www.bregenzerfruehling.at Montafonské léto: červenec, džez a dětský program na různých místech. www.montafoner-sommer.at Bregenzský festival (na jezerním jevišti): červenec/ srpen. www.bregenzerfestspiele.com Walský podzim v údolí Walsertal: srpen/září. www.walserherbst.at

17

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 17

28.06.13 12:56


Národní a přírodní parky

1

Návrat k přírodě ad nejvyššími vrcholy hor rozčesává průzračný vzduch svými mohutnými křídly orel skalní. Letí a dívá se. Sleduje svět pod sebou a doufá, že někde zahlédne panáčkujícího sviště. Kam až jeho orlí zrak dohlédne, vidí zalesněné svahy hor, nad nimi mohutné formace ostře řezaných skal, zelené pastviny, zlověstně hučící vodopády, soutěsky a divoké horské říčky. Aby si orel mohl dál bezstarostně létat nad vší tou krásou, vytvořili lidé přírodní oázy, které se vám nyní představují.

Burgenlandsko Národní park Neziderské jezero – Seewinkel. Nejkrásnější část světového dědictví UNESCO Fertö – Neziderské jezero. Malebná krajina kolem stepního jezera byla v roce 1993 prohlášena za národní park (jediný stepní národní park ve střední Evropě) a v roce 2001 zařazena na seznam světového dědictví. Vodní plocha má rozlohu přibližně 300 km2 a břehy jezera prakticky v celé šíři obklopuje pás rákosí, široký až 4 km. Oblast kolem Neziderského jezera je přírodní a kulturní klenot ve společném vlastnictví Rakouska a Maďarska. Jsou zde jedinečné ekosystémy mělkých vod, slaných jezírek a pastvin s obrovským bohatstvím živočišných druhů. V

rákosí kolem jezera například žije na 300 druhů ptáků. Na prohlídku národního parku je možné se vydat pěšky, na kole, v koňském sedle nebo na voze taženém koňmi. www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at

Korutany Národní park Nockberge. Jemně zaoblené hřbety „Nočkových hor“ vytvářejí typickou podobu tohoto překrásného národního parku. A navíc jsou ideální pro pěší putování přes svěže zelené pastviny od salaše k salaši. Na vandrovnické trasy, vinoucí se v prostoru národního parku, se dostanete nejlépe, vyjedete-li po 34 km d­ louhé vyhlídkové Nockalmské silnici s mnoha informačními stanovišti. Tento kraj byl Světovou unií ochránců přírody prohlášen za chráněnou oblast. www.nationalparknockberge.at

DOLNÍ RAKOUSKO/VÍDEŇ Národní park Dunajské lužní lesy. Takřka před branami Vídně se rozkládá jedna z posledních velkých říčních lužních oblastí v Evropě, která poskytuje ideální životní podmínky pro obrovský počet vzácných zvířat a rostlin. www.donauauen.at

Národní park Podyjí. Rozlehlý národní park, o nějž se dělí Dolní Rakousko s Českou republikou, odhaluje fascinující přírodní krásy kolem pohraniční řeky Dyje. V divoce romantické krajině se řeka vine v mnoha zákrutech hlubokým údolím, jež střeží bezpočet hradů a hradních zřícenin. V tomto neprobádaném kousku země je možné obdivovat pestrý život a vzájemnou symbiózu mnoha vzácných druhů rostlin a zvířat. www.np-thayatal.at Přírodní park Ötscher-Tormäuer. Uprostřed mostviertelského ráje pěší turistiky se zdvihá mohutný horský masiv Ötscheru. Okolo něj se rozprostírá okouzlující přírodní park s mnoha zajímavými přírodními úkazy, jako jsou krasové jeskyně, vodopády, hluboké rokle Ötscherských příkopů a svěže zelené pastviny poseté salašemi. Zvláštností jsou „Ötscherští medvědi“, krásné exempláře medvěda hnědého, jimiž byla tato oblast nově osídlena. www.naturpark-oetscher.at Podrobné informace o celkem 23 přírodních parcích v Dolním Rakousku: www.naturparke-noe.at

Horní Rakousko Národní park Vápencové Alpy. Toto největší zalesněné pohoří v Rakousku, které je chráněnou

18

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 18

01.07.13 12:50

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/ P o pp H a ck n e r (2 ), B io s p hä re n pa rk N o ck be r ge / Mo i k (3 ); Ö s t e rr e i ch W e rbu n g/ Ju lia K n o p (4)

N

© K ä rn t e n We r bu n g/F ra n z G e r d l;

Sedm mezinárodně uznávaných a ceněných národních parků a velký počet přírodních parků bedlivě střeží rakouské přírodní poklady.

r d n p s p t p p

Š

N p ř r d h n s m ž t r


2

4

TIPY Korutany, Salcbursko, Tyrolsko

*

Národní park Vysoké Taury Se svou plochou 1800 km2 je největší ze všech národních parků střední Evropy. Se svou překrásnou původní a nedotčenou přírodou jeden z nejvzácnějších na světě. Jeho podobu vytvářejí prastaré lesní porosty, měkce zvlněné zelené pastviny, drsný vysokohorský terén, mohutné skalní formace a k nebi se tyčící ostré horské vrcholy.

3

Na různých místech, jako je Matrei, Mittersill a Heiligenblut, se pořádají speciální výpravy za pozorováním alpské fauny a flóry. Je při nich možné sledovat kolonie kozorožců, supy bradaté, orly skalní, sviště a kamzíky. www.hohetauern.at

1 1 Tak zdraví ranní ptáčata východ slunce nad horami v národním parku Vysoké Taury 2 Step v Rakousku: národní park Neziderské jezero a jeho pestrý ptačí svět 3 Tokajícího tetřeva lze spatřit nejspíše v korutanském národním parku Nockberge

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/ P o pp H a ck n e r (2 ), B io s p hä re n pa rk N o ck be r ge / Mo i k (3 ); Ö s t e rr e i ch W e rbu n g/ Ju lia K n o p (4)

© K ä rn t e n We r bu n g/F ra n z G e r d l;

4 Kamzíci či orli? Toť otázka, kterou je třeba si klást v národním parku Vysoké Taury

rezervací, se může pochlubit velmi vzácnými živočišnými druhy. Patří k nim například plachý rys, medvěd hnědý nebo orel skalní. Do nitra Vápencových Alp je možné proniknout na výpravách s odborným doprovodem spletitými jeskynními systémy. Překrásná krajina parku je jako stvořená pro pěší nebo cyklistické túry, eventuálně i v koňském sedle nebo s koňským povozem, jejichž trasy vedou až do vysokohorského pásma. www.kalkalpen.at

Štýrsko Národní park Gesäuse. Řeka Enže je páteří národního parku, který leží na severu Štýrska. Strhující vody této řeky si razí cestu mezi rozeklanými skalami hlubokých roklí a soutěsek a vytvářejí tak typický obraz této bizarní divoce romantické přírody parku. Zalesněné horské svahy se střídají s prosluněnými horskými pastvinami a nad nimi se zdvihá šedý věnec strmých skal z dachsteinského vápence. Celá oblast je domovem obrovského množství živočišných a rostlinných druhů. Kromě toho, že se zde báječně chodí, jezdí nebo leze po horách, je tato oblast jednoznačně tajným tipem pro milovníky raftingu na divoké vodě. www.nationalpark.co.at

Přírodní park Sölktäler. Nejromantičtější ze všech 7 štýrských přírodních parků odděluje Schladmingské Taury od Wölzských Taur a sahá od zelených luk údolí Ennstal až do vysokohorského pásma, kde dosahuje nadmořské výšky 2747 m. Idylické alpské vesničky, horské usedlosti salašníků, temně modrá horská plesa a sölkský mramor vytvářejí podobu tohoto přírodního parku. K nejkrásnějším místům patří jezero Schwarzensee a pastviny pod Sölkským průsmykem, které si zamiloval svého času již arcivévoda Johann. Nádherným zážitkem jsou túry na sněžnicích napříč poetickou zimní krajinou a také návštěva stálé expozice s názvem „Natura Mirabilis“ v návštěvnickém centru na zámku Großsölk. www.soelktaeler.at. Informace o všech štýrských přírodních parcích: www.steiermark.com/naturparke

Tyrolsko Přírodní park Tiroler Lechtal. Pohádková krajina v Lechtalském údolí, kudy protéká poslední divoká řeka střední Evropy, nadchne každého svou původní a nedotčenou přírodou. Vydat se pěšky nebo na kole na objevnou výpravu za krásami této alpské oblasti je skutečný zážitek. Přírodní park leží v severní části Vápencových Alp a je vklíněn mezi Allgäuské a Lechtalské Alpy. Jeho typický charakter určují rozlehlé luhy a především divoká řeka Lech, jejíž tok je bohatě rozvětvený a vytváří spletitou síť postranních ramen. www.naturpark-tiroler-lech.at. Informace o všech přírodních parcích v Tyrolsku najdete na internetové adrese www.natur.tirol.at

Salcbursko Přírodní parky Riedingtal, Weißbach, Buchberg a Untersberg. Strmé svahy, skalnaté velikány, romantická údolí a mnoho staletých dosud obhospodařovaných salaší jsou hlavními znaky těchto přírodních parků. Za doprovodu poměrů znalých horských průvodců se po nesčetných turistických stezkách a horolezeckých ­chodnících dostanete na horské vrcholy, ke křišťálově čistým jezírkům a do říše alpských zvířat a rostlin. Ve starých řemeslnických dílnách lze obdivovat výrobky tradičních lidových řemesel a na salaších je možné ochutnávat vynikající regionální speciality. www.naturpark-weissbach.at; www.naturpark-buchberg.at; www.naturpark-riedingtal.at; www.grossgmain.info/de/naturpark

3 4 2

6 1

7 5

Rakouské národní parky 1

Gesäuse

2

3

Podyjí

Dunajské luhy

6

Neziderské jezero – Seewinkel

7

Vysoké Taury

4

Vápencové Alpy 5

Nockberge

19

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 19

04.07.13 10:07


Regenerace

1

Jedno tělo, jedna duše

Požitky v termálních lázních a aktivní pohyb na nádherném horském vzduchu: nejkrásnější způsob, jak pečovat o své zdraví!

BURGENLANDSKO Bad Sauerbrunn: léčebné lázně zaměřené na ­rehabilitaci. www.die-heiltherme.at/ Bad Tatzmannsdorf: termální lázně AVITA. Důraz na uklidnění, uvolnění, regeneraci, pět tematických saun. www.avita.at Frauenkirchen: termální lázně St. Martins. Exkluzivní lázeňský a hotelový komplex na okraji národního parku Neziderské jezero. S vlastním jezerem na koupání. www.st.martins.at

Lutzmannsburg: Sluneční termální lázně Lutzmanns­ burg. Jediné lázně v Evropě, které se specializují na terapie pro kojence a batolata. www.sonnentherme.at Stegersbach: rodinné termální lázně se 14 různými bazény a velkým areálem pro děti. http://sparesort.reiters-hotels.com/therme

KORUTANY Villach: Korutanské termální lázně. Nový komplex s bazény venku, sportovním bazénem a orientálními terapiemi „hammam“. www.kaerntentherme.com Bad Kleinkirchheim: Římské termální lázně – well­ ness na způsob starých Římanů. www.badkleinkirchheim.at/thermal-roemerbad Bad Kleinkirchheim: termální lázně Sankt Kathrein: rodinné, léčebné a ozdravné lázně s římským tepidariem. www.badkleinkirchheim.at/therme-sankt-kathrein Termální lázně Bad Bleiberg: komplex termálních lázní, léčebných štol a lázeňských hotelů v nadmořské výšce 920 m. www.bad-bleiberg.at/de/ therme-bad-bleiberg/

HORNÍ RAKOUSKO Bad Schallerbach: EurothermenResort. Léčebné ­termální lázně s mnoha typy saun a bazénů, prostory pro odpočinek a termální areál „Tropicana“. www.eurothermen.at/Bad-Schallerbach Bad Ischl: termální lázně Salzkammergut (Solná komora). Termální lázně využívající léčebných účinků soli: solná jeskyně, solné nálevy v saunách, bazény se slanou vodou. www.eurothermen.at/Bad-Ischl Geinberg: Spa Resort, lázně jsou napájeny jedním z nejhorčejších termálních pramenů v Rakousku. 3 areály s bazény. www.therme-geinberg.at Bad Hall: Therme Mediterranea. Solné termální lázně napájené pramenem s nejvyšším obsahem jódu ve střední Evropě, mediteránní architektura. www.badhall.com/eurothermen/thermemediterrana.html

SALCBURSKO Zell am See-Kaprun: Tauern Spa. Alpské termální ­lázně s plochou 20 000 m². www.tauernspakaprun.at

20

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 20

01.07.13 12:51

© S t. Ma rt i n s T he rme & Lo d ge ; b l um au @ro g n e r.c om

ermální lázně jsou místem, kde věnujete čas jen sami sobě s cílem odpočinout si, uvolnit se a zlepšit si své zdraví. A přitom nezáleží na tom, zda je navštívíte jen za účelem zpestření dovolené nebo je pobyt v nich dokonce hlavní náplní vaší dovolené. Tyto oázy klidu a pohody bývají zasazeny v idylickém prostředí: někdy je obklopují impozantní horské masivy, někdy jen zvlněné zelené kopečky a jindy nedozírná rovina panonské stepi.

© S t e ge r s ba ch

T


TIPY

*

Značka kvality: Best Health Austria. Cítit se skvěle se zárukou kvality! Wellnessová, zdravotní a lázeňská zařízení v Rakousku, která nesou ve svém štítě toto označení, patří k těm nejlepším z nejlepších. Pamatujte si: kde je zdraví, tam je i štěstí! www.besthealthaustria.com

2

*

Alpine Wellness. Nabídka Alpského wellnessu se soustřeďuje na tři základní tématické celky: na sport a fitness, na tělesnou a duševní pohodu a na zdraví s velkým důrazem na zdravou výživu. Svěřte se s důvěrou do péče skutečných specialistů, hotelů, které se z různých zorných úhlů zaměřují na wellness a které leží v srdci nádherné nedotčené vysokohorské přírody. www.alpinewellness.com

* 1

3

Kondice, krása a pohoda. Pod názvem Štíhlá linie a krása se sdružilo 45 čtyř- a pětihvězdičkových ubytovacích zařízení, která kladou důraz na zdravou výživu, pohyb, uvolnění a péči o krásu. www.schlankundschoen.at

1 Lázeňský ráj Balance Resort Stegersbach 2 Teplá termální voda léčí i duši 3 Umění a rekreace ve vzácné symbióze: v Rognerových termálních lázních Bad Blumau

© S t. M art in s T he rm e & L o d ge ; bl um au @r o gn e r .co m

© S t e ge r sb ac h

h

Altenmarkt: Termální lázně Amadé. Alpské termální lázně s plochou 30 000 m² a s loopingovou skluzavkou do vody. www.thermeamade.at Bad Hofgastein: Alpské termální lázně Gastein. Největší svého druhu v Evropě. www.alpentherme.com Bad Gastein: Skalní termální lázně Gastein. V nadmořské výšce 1200 m s areálem pro wellness a zážitky, se 70 m dlouhou skluzavkou do vody. www.felsentherme.com Bad Vigaun: léčebné termální lázně, zaměřené na nemoci pohybového aparátu. www.badvigaun.com/de/ heiltherme/index.htm

TYROLSKO Längenfeld: Aqua Dome. Unikátní venkovní bazény v podobě obřích mís vznášejících se ve vzduchu, obrovská skluzavka, vodopád. www.aquadome.at Ehrenberg: Alpské termální lázně. Fantastické bazény a překrásný areál se saunami. www.alpentherme-ehrenberg.at

Fügen: Termální lázně zážitků Zillertal. Bazén se slanou vodou, další typy bazénů a vodních atrakcí, nejspektakulárnější skluzavky v Evropě. www.erlebnistherme-zillertal.at/

DOLNÍ RAKOUSKO Laa an der Thaya: Termální lázně Laa. Lázeňské, ozdravné a zkrášlující procedury, wellness, bazény, sauny, areál pro děti se skluzavkou. www.therme-laa.at Bad Erlach: termální lázně Linsberg Asia. Moudrost Dálného východu se střetává s moderním evropským životním stylem. www.linsbergasia.at Baden u Vídně: Římské termální lázně. Termální voda s vysokým obsahem síry, areál s parními lázněmi. www.roemertherme.at Gmünd: Solankové skalní lázně. 7 bazénů s různě vysokou koncentrací soli. www.sole-felsenbad.at

ŠTÝRSKO Bad Blumau: Rognerovy termální lázně Bad Blumau. Autorem je slavný rakouský architekt Hundertwasser. Fantastické lázně s vlastními termálními prameny, saunami, wellness areálem, ozdravnými procedurami aj. www.blumau.com Loipersdorf: termální lázně Loipersdorf. Rozlehlý vodní park, wellness, terapie, sauny, požitky a zážitky. www.therme.at Bad Waltersdorf: léčebné termální lázně. 7 bazénů, 12 saun, wellnessový park s bohatou nabídkou pro zdraví. www.heiltherme.at Sebersdorf: termální lázně H2O. Fantastické lázně se speciálním zaměřením na rodiny s dětmi. www.hoteltherme.at Bad Mitterndorf: termální lázně Grimming. S výhledem na Alpy. 7 bazénů s termální vodou, obří skluzavka, areál s mnoha typy saun. www.grimming-therme.com Bad Radkersburg: Parktherme. Rozlehlý vodní svět s velkým sportovním bazénem a saunovou vesničkou. www.parktherme.at Bad Gleichenberg: Life Medicine Resort. Léčebné lázně uprostřed velkého lázeňského parku. www.lifemedicineresort.com Köflach: termální lázně Nova. Vodní plochy pod střechou i venku, wellness, svět saun s helariem (terapie hudbou, světlem a barvami). www.novakoeflach.at Fohnsdorf: termální lázně Aqualux. Svět zážitků pro rodiny s dětmi, bazén s umělými vlnami, kanál s divokou vodou, velký areál se saunami. www.therme-aqualux.at

VÍDEŇ Termální lázně Vídeň. Největší městské termální lázně v Evropě s léčebným sírou nasyceným pramenem. www.thermewien.at

21

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 21

28.06.13 12:57


Jezera

1

Jezerní elegie

Mezi horami barevně probleskují

skutečné drahokamy – jedno vedle druhého samá pohádková jezera.

Burgenlandsko K Neziderskému jezeru – www.neusiedlersee.com – jezdívají s oblibou Vídeňané za sportem a odpočinkem. Voda jednoho z největších rakouských jezer obsahuje dokonce malé procento soli, a proto se mu přezdívá „vídeňské moře“. Stále příznivý vítr zde vytváří ideální podmínky pro plachtaře a surfaře. Neziderské jezero je,

jak se sluší a patří na stepní jezero, velmi mělké (max. 1,8 m hloubky), zato je však nejteplejší ze všech jezer v Rakousku (300 slunečních dní v roce). Jezero poskytuje vynikající životní podmínky pro velmi mnoho druhů ptáků, kteří hnízdí v rákosí kolem jeho břehů. V celé této oblasti, kde se vzájemně prolínají vysokohorské a středomořské krajinné prvky s nedozírnými dálkami stepní Panonské nížiny, byl vytvořen národní park Neziderské jezero – Seewinkel s 45 solnými jezírky.

Korutany Korutanská jezera byla, jsou a budou vždy symbolem léta. 200 okouzlujících jezer s křišťálově čistou vodou se rozlévá v lůně nádherné přírody a proměňuje celou zemi od května do září v nedostižné vodní království. Každé z nich má svůj jedinečný a nezaměnitelný charakter. Největší a nejznámější jsou: Wörtherské jezero – www.woerthersee.com – se svými letovisky a svou mondénní společenskou a kulturní scénou, hluboké a romantické Millstättské jezero – www.millstaettersee.at Ossiašské jezero – www.region-villach.at –, ráj surfařů a místo, kde se koná každoročně festival Korutanské léto, a jezero Weissensee – www.weissensee.com –, ležící ve výšce 930 m n. m. v lůně panenské přírody. Za skutečné drahokamy lze označit: Faakerské jezero s

tyrkysově zelenou vodou a idylickým ostrůvkem – www. faakersee.com, Presseggerské jezero – www.natur­ arena.com – obklopené mohutnými horskými masivy nebo Klopeinské jezero – www.klopeinersee.at – s velmi teplou vodu, ideální pro malé vodníky a vodnice. Více informací o korutanských jezerech: www.kaernten.at

Dolní Rakousko Křišťálově průzračné Lunzské jezero v Mostviertelu – www.lunz.at – je jediné přírodní jezero v Dolním Rakousku. Na hranicích se Štýrskem se rozlévá krásné jezero Erlaufsee. Nasednete-li v poutním městečku Mariazellu do rozkošného historického vláčku, dostanete se k jezeru cobydup a ještě si budete pochvalovat, jaký jste si udělali hezký výlet. V divoce romantické přírodě Waldviertelu, obklopené hustými lesy a střežené troskami hradu Dobra, leží krásná přehradní jezera Dobra a Ottenstein na řece Kamp.

Horní Rakousko Pomyslíme-li na hornorakouská jezera, okamžitě se nám vybaví přírodní klenot nesmírné krásy, který má název Solná komora. Zde se totiž urodila ta nejkrásnější jezera, jaké je možné si na naší planetě vůbec představit. Dvě největší, Attersee – www.attersee.

22

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 22

01.07.13 12:53

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/R al f Kr e ue l s/A n d re a s Ho fe r/ J uli a K n o p

akouská jezera rozhazují všechny sítě svého svůdnického umění. Někdy tyrkysově zelená, jindy azurově modrá, tu se zlatavě mihotající v poledním slunci, tu se stříbřitě třpytící ve svitu měsíce – vždy však nekonečně půvabná a inspirující. Gustav Klimt, velký mistr barev, trávil rok co rok letní měsíce u jezera Attersee, aby čerpal neutuchající inspiraci z jeho krásy a z krásy přírody v Solné komoře. Rakouská jezera však inspirují a povznášejí každého člověka. Každý, kdo se dostane do jejich blízkosti, ochotně a radostně podléhá jejich kouzlu. Od tichého průzračného oka horského plesa v objetí strmých vrcholů až po teplé stepní jezero lemované pásem rákosí, jehož hladina se jen hemží pestrobarev – nými plachtami surfařů a plachtařů: všechna zvou k rozjímání, odpočinku a sportovnímu vyžití na hladině nebo dokonce pod hladinou. Voda mnohých jezer je tak čistá, že má kvalitu pitné vody.

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/ Wo lf gan g Z a jc

R


TIPY Kde umělci nacházejí inspiraci.

2

3

1

Již Johannes Brahms trávil pravidelně a s oblibou svou dovolenou v okouzlující krajině kolem jezera Altaussee. A nebyl sám. Byl vždy obklopen dobrou společností. Friedrich Torberg, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal a další umělci byli častými hosty v této oblasti. Via Artis, neboli Cesta umění, vede kolem obou vedle sebe ležících jezer Altaussee a Grundlsee a informuje hosty současnosti o prominentních hostech minulosti. O kousek dále, u jezera Attersee, se mohou uměnímilovní vandrovníci vydat na tématickou stezku po stopách slavného rakouského malíře Gustava Klimta. Anebo mohou putovat do míst, v nichž Klimt v létě pobýval. Tato tématická stezka zahrnuje rovných 24 zastávek, kde poutníci získají informace o letních Klimtových pobytech v tomto kraji. Výpravy s odborným doprovodem začínají u informační turistické kanceláře v Schörflingu.

4 1 Bůh větru miluje Millstättské jezero 2 Neziderské jezero je rájem surfování a dračího létání 3 S rozběhem po hlavě do průzračných vod Faakerského jezera

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/ Wo lf gan g Z a jc

e

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/ Ra lf Kr e u e ls/ A n d re a s Ho fe r /J uli a K n o p

4 Horská úbočí padají střemhlav do tyrolského jezera Achensee

at – a Traunsee – www.traunsee.at – s mohutnou horou Traunem v zádech, mají v zádech i dobrý vítr a proto jsou mimořádně oblíbená u jachtařů. K nejteplejším jezerům Solné komory patří poetické jezero Mondsee – www.mondsee.at – a jeho soused jezero Irrsee – www.zellammoos.at -, které leží v chráněné přírodní rezervaci. V oblasti bohaté na rašeliniště, na tzv. Hornoinnviertelské jezerní plošině, se rozlévají tři rašelinná jezera: Holzöstersee, Höllerseee a Heratingersee. V jejich teplých vodách je možné se koupat i mimo hlavní letní období. Více informací o jezerech v Horním Rakousku se dozvíte na internetové adrese www.wasser.info

Salcbursko V salcburské části Solné komory jsou nejznámější a také nejoblíbenější jezera Wolfgangsee – www.wolfgangsee.at – a Fuschlsee se svým malým bratrem Hintersee – www.fuschlseeregion.com. Nádherný pohled na kamenné obry národního parku Vysoké Taury se naskýtá z jezera Zellersee – www.zellamsee-kaprun.com –, které je ozdobou ­střediska Zell am See. Jiný charakter mají poetická jezera v Salcburské jezerní oblasti kousek od Mozartova města Salcburku, která jsou uhnízděna v líbezné

k­ opcovité krajině. Patří k nim jezera Grabensee, úchvatné a romantické Mattsee, Obertrumer See a Wallersee – www.salzburger-seenland.at

Štýrsko Malá, ale o to krásnější jsou jezera „zeleného srdce“ Štýrska. Na prvním místě je třeba jmenovat Grundlsee, nazývané též „štýrské moře“ – www.grundlsee.at Spolu s jezerem Altausseer See – www.altaussee.at – tvoří jádro štýrské části Solné komory, která je už po desítky let letním útočištěm umělců a bohémů. Nedaleko se rozlévá mýty opředené jezero Toplitzsee – www.toplitzsee.at – a blízko Brucku nad Murou je to křišťálově průzračné Zelené jezero – www.tragoess-gruenersee.at. Oblíbeným výletním cílem přímo na štýrské Jablečné cestě je Stubenbergsee – www.stubenbergsee.at

Tyrolsko Plaveme si v průzračných vodách a v průzračně čistém vzduchu se zdají být mohutné masivy hor tak blízké... jen si na ně sáhnout. To jsou „Tyrolské elegie“ psané těmi, kdo strávili dovolenou u zdejších jezer. Jsou krásná a je jich mnoho. V nadmořské výšce 940 m se rozlévá v lůně pohoří Karwendelu největší tyrolské

jezero Achensee – www.achensee.com –, které je ledovcového původu. Na severozápadě Tyrolska leží dvě vzájemně spojená křišťálově čistá jezera – Heiterwangersee a Plansee –, u Kitzbühelu pak leží malebné jezero Schwarzsee, severně od Kufsteinu jezera Walchsee a Thiersee a na úpatí Dolomit Tristašské jezero. Tolik krásy je však nutné chránit, a proto bylo Vilsalpské jezero u Tannheimu ­vyhlášeno za chráněnou oblast, stejně jako Hintersteinské ­jezero, které leží v přírodní rezervaci pohoří Wilder Kaiser. Více informací o jezerech v Tyrolsku se dozvíte na internetové adrese www.wasser.tirol.at

Vorarlbersko Bodamské jezero – www.bodensee-vorarlberg.com – je třetí největší jezero ve střední Evropě, o nějž se dělí tři země: Rakousko, Německo a Švýcarsko. Má světácký šarm a takřka již přímořskou atmosféru. Z Pfänderu, který se zdvihá nad Bregenzem, je nádherný pohled na celé jezero. Podstatně menší, zato však velmi romantické je hluboké zelené jezero Seewaldsee, ležící v Biosférickém parku ve Velkém Walserském údolí v nadmořské výšce 1200 m. www.grosseswalsertal.at Veškeré informace na téma voda ve Vorarlbersku: www.vorarlberg.travel/de/wasser

23

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 23

28.06.13 12:57


Pro radost dětí!

© Öt z i -Dorf Um ha us e n

1

Pro radost dětí! udete procházet tajemnou krápníkovou jeskyní, která tone v magických světelných odlescích, přihlížet boji na život a na smrt gladiátorů v římském amfiteátru, hrát si na kovboje z Divokého západu ve westernovém městečku, krmit zvířátka v zoologické zahradě, objevovat krásy přírody, užívat si nejrůznějších atrakcí a prožívat celou řadů jedinečných dobrodružství. Kdo by si myslel, že hlavní činností během dovolené v Rakousku je chodit toliko na horské túry, ten se pořádně zmýlil. Ve všech spolkových zemích čekají na děti říše radovánek, objevů a překvapení. A až rodiče uvidí, jak se jejich ratolesti baví, sami dostanou chuť vklouznout za nimi do jejich bezstarostného světa a stát se na chvíli zase dětmi.

Vídeň Schönbrunn: prohlídky zámku s mnoha atrakcemi speciálně připravenými pro děti, zoologická zahrada, labyrint. www.schoenbrunn.at/kinder ZOOM dětské muzeum: výstavy a akce pro mladé badatele a vědce s možností aktivní účasti. www.kindermuseum.at

Mořské muzeum: flora a fauna světových moří, a­ kvária atd. www.haus-des-meeres.at

Burgenlandsko Hrad Forchtenstein: každý víkend v červenci se díky pořádání nejrůznějších akcí a pořadů mohou děti vydat na dobrodružnou cestu do středověku za rytíři a bílou paní. www.forchtenstein.at Sluneční termální lázně v Lutzmannsburgu: lázeňské zařízení pro rodiny, specializované na kojence a batolata, nejdelší skluzavka do vody v Evropě. www.sonnentherme.at Familypark Neziderské jezero: velký areál v St. Margarethenu, na ploše 100 000 m2 čekají na dětské návštěvníky krásná dobrodružství v pohádkovém lese, na selském statku, hradě a ostrově. www.familypark.at Zámek Lackenbach: muzeum „Na stopě přírodě“ – svět zážitků, kreativity a poznání o přírodě pro malé i velké. www.naturspur.at

Korutany Terra Mystica: Bad Bleiberg, multimediální prohlídky historické havířské štoly. www.terra-mystica.at

BIOS: přírodovědecké centrum národního parku Vysoké Taury, mladí vědci zkoumají ve více než 80 laboratořích přírodní fenomény. www.bios-hohetauern.at Bad Eisenkappel: krápníková jeskyně Obir, při hře světel a tónů ožívá jeskynní drak a znějí magické hlasy mluvících kamenů, které vyprávějí o tajemstvích naší planety. www.hoehlen.at Za zážitky na Rosegg: zámek s kabinetem voskových figurín, zoologickou zahradou, labyrintem a rozvalinami hradu, otevřený od května do října. www.roseggonline.at, www.keltenwelt.at Minimundus: Klagenfurt, slavné stavby z celého světa v miniaturním provedení. www.minimundus.at

Dolní Rakousko

Carnuntum: informace viz tipy Muzeum pravěku v Asparnu nad Zayou: vydejte se na cestu do pravěku, který ožívá prostřednictvím výstav, pořadů, akcí nebo pracovních seminářů. www.urgeschichte.at Mariazellská železnice: úzkokolejka s novými zlatě zbarvenými vlakovými soupravami s názvem „Nebeské schody“. www.mariazellerbahn.at

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/ Wo l fga n g Z ajc

B

24

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 24

04.07.13 10:08

© Ö t zi - D o rf U mh au se n ; ZOOM K ind e r mus e um / k at se y. o rg

Rodinná dovolená znamená ­odpočinek s dětmi a ne od nich. V Rakousku je zaručeno množství zábavy pro malé badatele a objevitele!


1

TIPY

*

© Öt zi -Dorf Um ha us e n

Vídeň. Vídeňský Prátr Oáza zeleně se slavnou historií, v zábavním ­parku tzv. „Buřtovém Prátru“ se prolíná nostalgický svět minulosti s dnešním moderním světem, velké ­planetárium. www.prater.at, www.planetarium-wien.at

2

*

Dolní Rakousko. Carnuntum Po stopách starých Římanů v Archeologickém parku. Při zajímavých akcích a pořadech, jakými jsou například napínavé souboje gladiátorů, ožívá dávná historie. Pořádají se také letní tábory pro děti. www.carnuntum.co.at

*

Štýrsko. Lanovka na Dachstein Dostanete se s ní k zcela mimořádným atrakcím: k fascinující vyhlídkové plošině „Sky Walk“ a k „Ledovému paláci“, v němž je možné nahlédnout do hluboké ledovcové trhliny s obrovskými ledovými krystaly. www.dachsteingletscher.at

3 1 Chvíle pro odpočinek a posilnění u pohádkového jezera Grundlsee 2 Cesta do pravěku v Ötziho prehistorické ­vesničce u obce Umhausen 3 Rytířské hry v dětském muzeu Zoom ve Vídni

© Ö t z i - D o rf U mha u se n ; Z OOM K in d e r mu se u m/ kat se y.o r g

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g/ Wo l fga n g Z ajc

Přírodní park Hohe Wand: hora her a splněných přání s vyhlídkovou plošinou „Skywalk“ a zoo. www.naturpark-hohewand.at Zemské muzeum v St. Pöltenu: speciální prohlídky pro děti a nabídka kurzů. www.landesmuseum.net/de Ametystový svět v Maissau: největší odkrytá ametystová žíla na světě, kde mohou návštěvníci sami hledat tuto vzácnou odrůdu křemene. ww.amethystwelt.at

Horní Rakousko Dachsteinské jeskyně: obří ledová, mamutí a krápníková jeskyně. www.dachstein-salzkammergut.com Lovecký pohádkový park Hirschalm: Unterweißenbach: 40 mystických zastávek v říši pohádek a her. www.hirschalm.at Solné světy Hallstatt: vzrušující cesta za solí v ­nejstarším solném dole na světě. www.salzwelten.at Vöcklamarkt: muzeum Svět dětí na zámku Walchen. www.kinderweltmuseum.at Steyr: historická železnice. www.oegeg.at

Národopisné muzeum – skanzen Großgmain: oživlá historie salcburského venkova. Originální vesnické stavby z různých epoch, předvádění řemeslnického umění, železnice atd. www.freilichtmuseum.com Vulcanino, Köstendorf u Salcburku: Svět zážitků. www.vulcanino.at

Štýrsko Erzberg-Rudná hora plná dobrodružství: ukázkový důl, největší taxík na světě, důlní vláček, pověsti a zajímavosti o naší planetě. www.abenteuer-erzberg.at Dobrodružný park v Gröbmingu: největší lezecký park v Rakousku s mnoha atrakcemi pro děti od 3 let a také pro dospělé. www.abenteuerpark.at Hohentauern – park přírodních zážitků: svět skal a jeskyní, vodní cesta, lesní naučná stezka, prehistorická vesnice. www.keltenberg.at Krápníková jeskyně Katerloch: Dürntal u Weizu, jeskyně s největším počtem krápníků v Rakousku, možnost prohlídek od dubna do října. www.katerloch.at Solné světy v Altaussee: Na havířských skluzavkách do nitra dolu. www.salzwelten.at Styrassic Park u Gleichenbergu: přes 60 praještěrů v životní velikosti. www.styrassicpark.at Elfenberg, Mautern: Lesní lanový park „Geier“ v Sebersdorfu: obrovský zážitek! 23 parkúrů, na nichž se chodí, jezdí a létá. www.erlebnispark-geier.at Skanzen Stübing: historické selské statky, dny se zábavným programem pro děti. www.stuebing.at

Tyrolsko

Kopfing: stezka v korunách stromů. www.baumkronenweg.at Gosau: rodinný park zážitků. Historie Země za 90 minut. www.urzeitwald.at

Salcbursko Svět obřích ledových jeskyní ve Werfenu: největší ledová jeskyně světa. www.eisriesenwelt.at Zábavní park ve Strasswalchenu: pohádkový a dobrodružný park s mnoha atrakcemi. www.erlebnispark.at Stezka v korunách stromů v Saalbach Hinterglemmu: nejvýše vybudovaná cesta nad korunami stromů v Evropě a největší rakouský lanový park. www.baumzipfelweg.at Hvězdárna Königsleiten: planetárium s výkladem o hvězdách, divadlo planet, planetární stezka a výlet pro děti. www.sternwarte-koenigsleiten.com Přírodní rezervace a ráj dětských zážitků ve Fusch-Ferleitenu: 20 000 m2 her, atrakcí a zážitků. www.wildpark-ferleiten.at Svět soli: Hallein/Bad Dürrnberg: po stopách dávných havířů v nitru země. www.salzwelten.at

Hexenwasser (Čarodějnická voda) Hochsöll: zábavní park se zaměřením na přírodu a její divy, tématické celky voda a les, „bosé nohy v parku“ – naučná stezka, tradiční lidová řemesla, od května do října. www.hexenwasser.at „Ötziho“ vesnice v Umhausenu: archeologický park na téma život a práce v mladší době kamenné, prehistorické slavnosti, od května do října. www.oetzidorf.at Fisser Flitzer: Serfaus-Fiss-Ladis. Letní funpark s letní sáňkařskou dráhou letem světem za dobrodružstvím. www.fisserflitzer.at Innsbruck: alpská zoologická zahrada s 2000 zvířaty a ukázkami forem života v Alpách. www.alpenzoo.at Area47: inovativní přírodní park s mnoha atrakcemi a zážitky v Ötztalu. www.area47.at

Vorarlbersko Aktivní park Montafon: Schruns-Tschagguns, vodní svět s mnoha atrakcemi, říše zážitků, sport, zábava, akce od května do září. www.aktivpark-montafon.at Schröcken: Dobrodružný park s lanovými překážkami a dráhami pro přelety na lanovce „flying fox“. www.alpinschule-schroecken.at Alpine Coaster Golm: zábavná horská dráha mezi obcemi Latschau a Vadans. 2,6 km, 44 skoků. www.golm.at Země pašeráků: Gargellen. Zážitky a dobrodružství na „Pašerácké stezce“. www.gargellen.at/schmugglerland.html

25

002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 25

28.06.13 12:56


1680/13 AM ÖW Rundreiseprospekt.indd 1 002906T3_OEW_Rundreise_HEFT_2014_CE3.indd 4

T + 43.(0)54 46.22 69-0

St. Christoph am Arlberg

T + 43.(0)54 46.22 69-0

Stuben am Arlberg

T + 43.(0)55 82.39 90

Zürs am Arlberg

T + 43.(0)55 83.22 45

Lech am Arlberg

T + 43.(0)55 83.21 61-0

LANDKARTE0PROWCSE 2013/14

www.arlberg.net

St. Anton am Arlberg

04.07.13 14:33 05.07.13 09:46

oew_rundreise_heft_2_2013_8_27_15_1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you