Page 1

konečně v cíli Okružní cesty Rakouskem

Na cestě za štěstím KŘÍŽEM KRÁŽEM Čtyři okružní výlety, které se vyplatí // HRADY A ZÁMKY Svědkové dávno zašlých časů // ZA POŽITKY Cesty za nejkrásnějšími stránkami života // VZDUCH PROCHVÍVAJÍ TÓNY HUDBY Festivaly po celý rok

www.austria.info

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 1

27.06.2011 17:24:32 Uhr


PŘIJEĎTE A OŽIJETE.

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g / P o pp Ha ck n e r

C

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 2

28.06.2011 12:41:46 Uhr

V


Prožít dovolenou v Rakousku znamená podnikat pěší túry v nádherné různorodé krajině, oddávat se tichu v úchvatných kulisách horských velikánů a načerpávat novou energii do všedního dne. Prožít dovolenou v Rakousku znamená vydávat se po stopách velkých umělců a užívat si kulinářských lahůdek, které jsou v naší alpské zemi pověstné. Prožít dovolenou v Rakousku však znamená také poznávat pohostinnou a srdečnou duši místních obyvatel. A tak mi dovolte, abych vás pozvala na okružní cestu Rakouskem: za krásou hor, za půvabem zlatých lánů a svěže zelených luk, za průzračně čistou vodou jezer a řek. Seznamujte se s pulzujícím životem našich měst a nechte se okouzlit jejich historickými pamětihodnostmi, uměním a kulturní nabídkou. Dopřejte si odpočinek v termálních lázních a těšte se na vynikající speciality regionálních kuchyní. Prožijte dny, na které nikdy nezapomenete. Přeji vám báječnou dovolenou v Rakousku. Vaše Petra Stolba, jednatelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung

© Ö s t e rr e ic h We r bu n g / P o pp Ha ck n e r

Co vás očekává 02 Toulky městem Toulky devíti zemskými hlavními městy  05 Výlety Výlety do okolí některých zemských hlavních měst  06 Na cestách Nádherná místa na mimořádných okruzích  10 Císařská audience Po stopách rytířů, králů a císařů  13 Cesty za požitky Vzájemné prolínání gastronomických a kulturních požitků  14 Pozdrav pánbu Klenoty sakrální architektury  16 Zvukové zážitky Nejkrásnější hudební pořady  18 Návrat k přírodě Úchvatné scenérie a zcela nedotčená příroda  20 Jedno tělo, jedna duše Dovolená v termálních lázních ve znamení krásných pocitů  22 Jezerní elegie Průzračně čistý svět vody a ráj mnoha aktivit  24 Rodina Zábava a dobrodružství pro malé badatele a objevitele  Příloha Mapa Rakouska s mnoha praktickými informacemi

Vydavatel a nakladatel Österreich Werbung, Margaretenstraße 1, 1040 Wien, Registrační číslo organizace: 075857630 Fotografie na obálce ÖW/Wolfgang Zajc Lektorát Martin Betz Grafická úprava Jürgen Kaffer Cizojazyčná sazba Artemiss Litografie Reprozwölf Ges.m.b.H. & Co KG Tisk Ueberreuter Print GmbH Překlad Katerina Blum. Stav duben 2011. Všechny údaje bez záruky.

1

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 1

20.06.2011 12:37:13 Uhr


Hlavní města spolkových zemí 1

Toulky městem ž se budete toulat starými malebnými městy, začnou náhle před vašimi zraky ožívat chmurná, pohnutá i velkolepá období uplynulých staletí. Po kamenném dláždění křivolakých uliček a prostorných náměstí vstoupíte do dějin a budete kráčet kolem strohých a přísných gotických chrámů, vzdušných renesančních letohrádků a hravě rozverných barokních zámků s nádhernými zahradami, které jsou svědectvím bývalé moci a slávy habsburské monarchie. Avšak do starého zdiva historických budov nezadržitelně proniká pulzující život moderního města a k architektonickým památníkům minulosti se přidružují památníky současné moderní architektury. Historie se zcela přirozeným způsobem prolíná se současností a propůjčuje tak těmto městům jejich nezaměnitelný půvab.

Vídeň Vídni se dostalo té cti, že byla vyhlášena hned dvakrát světovým kulturním dědictvím: jednou za jedinečnost a krásu svého historického centra a podruhé za nádheru a historický význam barokního zámeckého komplexu Schönbrunnu. Historické centrum Vídně je skutečný klenot. Tři velké epochy utvářely kompaktní a vyváže-

2

nou tvář sídelního města habsburských císařů: gotický středověk, reprezentovaný k nebi se tyčícími věžemi a věžičkami impozantního chrámu Sv. Štěpána, období baroka, které nám zanechalo obrovské množství památek, jako je například Hofburg (sídlo Habsburků), a třetí velká epocha, pozdní 19. století, která zásadně proměnila tvář Vídně. Začaly vznikat široké bulváry s nádhernými stavbami, jako je vídeňská Státní opera, Umělecko-historické muzeum, parky a paláce, jež umocňovaly šarm a kouzlo hlavního města monarchie. Kouzlo Vídně dotvářejí tradiční stylové kavárny, vinné šenky, bohatě zásobené trhy a nákupní ulice s výstavnými obchody. Nezapomínejme však ani na to, že má Vídeň – jako ostatně málokteré velkoměsto - neobvykle velké množství zelených ploch přímo ve městě a také v jeho blízkém okolí: romantické lužní lesy Prátru, Dunajský ostrov a rozlehlý Vídeňský les zvou k odpočinku i k provozování mnoha aktivit. T. +43 1 245 55, www.wien.info

Salcburk Mozartovo město Salcburk, vzácná barokní perla v srdci Evropy, získal slávu a v roce 1997 i titul světového

kulturního dědictví za jedinečnou architektonickou krásu svého historického centra. Díky italskému charakteru jeho barokních staveb se také Salcburku přezdívá „Řím severu“. Celé Staré Město je protkáno hustou spletí uliček, z nichž vedou průchody romantickými arkádovými dvory na prostorná náměstí s nádhernými kostely, kašnami a paláci. Vzniklo tak nezaměnitelné a celistvé umělecké dílo s neopakovatelnou atmosférou. Barokní zámky Mirabell a Hellbrunn se svými překrásnými parky, salcburský chrám a středověká pevnost Hohensalzburg, trůnící hrdě nad městem, jsou jenom některé z architektonických klenotů Salcburku. Velkou atrakcí pro turisty je také Obilná ulička (Getreidegasse), v níž stojí Mozartův rodný dům. Salcburk je díky své pestré a vysoce kvalitní kulturní nabídce často označován jako „jeviště světa“. Milovníci klasické hudby se mohou těšit na každoročně pořádaný Salcburský festival, jehož vyvrcholením je tradičně uváděná národní rakouská hra „Jedermann“ na otevřené scéně před salcburským chrámem. T. +43 662 88 98 7-0, www.salzburg.info

Graz Neobvyklá a jedinečná kompaktnost architektonického

w w w . A u s t r i a . i n f o

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 2

20.06.2011 12:37:23 Uhr

© Ö st e r re i ch We r bun g / V i e n n asl id e ; T V B I n n sb ru ck / Z i mme r m an n ; T V B I n n sb ruc k, Wi e n T o ur i sm us / K a rl T homas

A

© Wie n T o u ri sm us / MA X UM

Tři z devíti rakouských zemských hlavních měst vyhlásilo UNESCO za světové kulturní dědictví.


1

2

3

TIPY

*

Muzejní čtvrť ve Vídni. Životem pulzující centrum moderní Vídně, v němž se prolíná staré s novým a vytváří jeden zdařilý celek: moderní architektura, historické pamětihodnosti, kulturní pořady, lokály, originální obchody... vše v duchu multikulturalismu a harmonické symbiozy. www.mqw.at

* 4

5

Dům umění v Grazu. Výstavní centrum moderního umění s bohatým programem výstav a místo pořádání nevšedních kulturních akcí. Různé typy komentovaných prohlídek, rozhovory, přednášky, dialogy o umění, workshopy. www.museum-joanneum.at

*

Muzeum moderního umění v Salcburku. Moderní budova muzea, kvadratická a prosklená, se tyčí na Mnišské hoře nad salcburským Starým městem. Její fasáda je z mramoru a rozlehlé vnitřní prostory poskytují dostatek místa pro umělecké sbírky 20. a 21. století. Některé části muzea byly dokonce vytesány do nitra hory. www.museumdermoderne.at

1 V tomto traktu vídeňského Hofburgu je umístěna Národní knihovna 2 Dům umění v Grazu: mistrovské dílo moderní architektury 3 Příjemné zakončení pracovního dne 4 Zlatý arkýř z ptačí perspektivy

© Ö st e r re i ch We r bun g / V i e n n asl id e ; T V B I n n sb ru ck / Z i mme r m an n ; T V B I n n sb ruc k, Wi e n T o ur i sm us / K a rl T homas

© Wie n T o u ri sm us / MA X UM

5 Bez návštěvy kavárny se neobejde žádná dovolená v Rakousku

pojetí historického centra Grazu, kde se harmonickým způsobem prolínají gotika, renesance, baroko a historismus s díly moderní architektury, přiměly UNESCO k rozhodnutí propůjčit centru Grazu titul světového kulturního dědictví. Překrásný pohled ze Zámecké hory s jejími slavnými věžními hodinami – dominantou města - na zdánlivě zauzlené klubko úzkých uliček, které si razí cestu v rozvlněném moři červených střech vám dodá chuť vydat se na výzvědnou výpravu do tohoto labyrintu uliček, náměstí, průchodů, vnitřních dvorků a skrytých zákoutí. Historickou tvář města dotvářejí gotický chrám, mauzoleum císaře Ferdinanda II. nebo Landhaus, který se svým renesančním arkádovým dvorem připomíná architekturu benátských paláců. Kulturní festivaly „Styriarte“ nebo „Štýrský podzim“ zvyšují atraktivitu štýrského hlavního města. T. +43 316 80 750, www.graztourismus.at

Innsbruck Až se budete blížit k malebnému historickému centru Innsbrucku, které střeží ze všech stran mohutné masivy s bílými sněhovými čepičkami, pocítíte, jak mocné je jeho kouzlo. A což teprve až budete stát před Zlatým

arkýřem, až si budete prohlížet umělecké poklady renesančního zámku Ambrasu, až budete v němé úctě stát před dvorním kostelem s krásným renesančním náhrobkem císaře Maxmiliana I. nebo se budete jen tak toulat uličkami města... pak teprve vám bude jasné, že je Innsbruck mnohem více než jen město obklopené horami. A pokud byste chtěli získat nad všemi dojmy patřičný nadhled, pak se vydejte na horu Isel, kde stojí jedno z nejsmělejších děl světové architektury skokanský můstek s 47 metrů vysokou věží a panoramatickou vyhlídkovou kavárnou, odkud je úchvatný pohled na Innsbruck a celý svět velehor kolem něj. T. +43 512 59850, www.innsbruck.info

Linec Centrum Lince je protkáno idylickými uličkami, vinoucími se kolem hlavní nákupní třídy Landstrasse, která vede napříč celým Starým Městem. Jen pár kroků od Landstrasse, z níž dýchá kosmopolitní atmosféra, stojí mohutný Nový chrám, největší a druhý nejvyšší kostel Rakouska. Břeh Dunaje je naopak místem, kde se stavějí moderní architektonické objekty, jako je například známé centrum multimediálních experimentů Ars >

3

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 3

20.06.2011 12:37:41 Uhr


Hlavní města spolkových zemí 1

2

1 Muzeum moderního umění Lentos v Linci na Dunaji

Bregenz Krásu Bregenzu objevili již před 2000 let staří Římané, kteří se zde v hojném počtu usídlovali. Historickou tvář města dnes utváří středověké jádro s Martinskou věží a její impozantní cibulovitou barokní kupolí, která je dominantou Bregenzu. Avšak spíše než starými architektonickými památkami se město pyšní svými atypickými objekty, vytvořenými smělými a inovativními architekty. Z nich je na prvním místě třeba uvést Dům umění. Ne nadarmo je Bregenz nazýván Mekkou moderní architektury. Bregenz leží na břehu Bodamského jezera, které

4

2 Jižní Štýrsko se proslavilo svými vynikajícími víny

Eisenstadt Kdo navštíví Eisenstadt, toho bude na každém kroku provázet slavný hudební skladatel Josef Haydn. A také kníže Esterházy, u něhož Haydn od roku 1761 a potom rovných 40 dalších let působil jako dvorní kapelník. V nádherných reprezentačních sálech barokního zámku Esterházy, který je současně i dominantou města, se dodnes konají nejrůznější hudební pořady. Vše v tomto městě připomíná velkého skladatele: Haydnův kostel, pod jehož severní věží je umístěno Haydnovo mauzoleum, barokní Haydnův dům a také pravidelně pořádaný zářijový festival vážné hudby, Mezinárodní Haydnovy dny. Milovníci ušlechtilých vín si přijdou na své ve vinných sklípcích a vinných šencích, jimiž se to v okolí Eisenstadtu jen hemží. T. +43 2682 67390, www.eisenstadt-tourismus.at

Linec

St. Pölten

Salcburk

Bregenz

Vídeň

Eisenstadt Graz

Innsbruck Klagenfurt

Devět zemských hlavních měst St. Pölten - hlavní město spolkové země Dolního Rakouska, cca. 50 000 obyvatel

St. Pölten

Eisenstadt - hlavní město spolkové země Burgenlandska, cca. 13 000 obyvatel

Nejmladší zemské hlavní město Rakouska se ohlíží zpátky do velmi hluboké minulosti – až do 12. století, kdy mu bylo propůjčeno městské právo. Za prohlídku stojí staré historické centrum města s krásnými náměstími, která lemují barokní a secesní domy, dále pak románsko-barokní chrám, radnice a bývalá secesní synagoga. Také moderní část města, reprezentovaná novou vládní a kulturní čtvrtí v čele se Zemským muzeem se zvonkohrou, kde získáte zcela nevšedním a originálním způsobem přehled o historii země, ať už z přírodovědného nebo uměleckého hlediska, a novým festivalovým domem s velkou nabídkou kulturních pořadů, se harmonickým způsobem začleňuje do celkového obrazu města. T. +43 2742 353354, www.st-poelten.gv.at

Bregenz - hlavní město spolkové země Vorarlberska, cca. 30 000 obyvatel Klagenfurt - hlavní město spolkové země Korutan, cca. 92 000 obyvatel Vídeň - hlavní město Rakouska, světové kulturní dědictví, cca. 1 700 000 obyvatel Salcburk - hlavní město spolkové země Salcburska, světové kulturní dědictví, cca. 150 000 obyvatel Graz - hlavní město spolkové země Štýrska, světové kulturní dědictví, cca. 255.000 obyvatel Innsbruck - hlavní město spolkové země Tyrolska, cca. 140 000 obyvatel Linec - hlavní město spolkové země Horního Rakouska, cca. 190 000 obyvatel

w w w . A u s t r i a . i n f o

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 4

20.06.2011 12:37:54 Uhr

© Ö s t e rr e ich w e rbu n g / Him sl

Klagenfurt Hlavní město nejjižnější spolkové země Rakouska leží na březích Wörtherského jezera. Proslavilo se svým malebným půvabem s mediteránní atmosférou a příjemným přímořským podnebím. Jeho historické jádro tvoří propletenec uliček, pasáží a arkádových dvorů se záplavou květin, kde jsou rozkošné kavárničky a malé obchůdky. Procházka kolem barokních a secesních domů je skutečná pastva pro oči a návštěva kostela ze 16. století a diecézní muzeum pak nevšední kulturní zážitek. Na Novém náměstí připomíná kamenná figura saně, která je dominantou města, legendu o založení Klagenfurtu. Za návštěvu stojí také Minimundus u Wörtherského jezera. Tento „svět v malém“ představuje více než 150 miniaturních modelů, které jsou zmenšené mistrovské kopie známých staveb ze všech pěti světadílů. T. +43 463 537 2223, www.info.klagenfurt.at

umožňuje provozovat obrovské množství aktivit. Stejně tak místní hora Pfänder, odkud je úchvatný pohled na město a jezero. Největší kulturní událostí roku je Bregenzský hudební festival, který se každoročně koná na jezerním jevišti. T. +43 5574 4959-0, www.bregenz.ws

© T o u ris m us v e rba n d Li n z

Electronica nebo působivé skleněné muzeum umění Lentos, kde jsou vystavena umělecká díla z oblasti malířství, sochařství a uměleckých objektů 19. a 20. století. Obyvatelé Lince jezdí rádi na výlety na svou domácí horu Pöstlingberg, odkud je nádherný výhled na celé město. Nejstrmější lanovka-zubačka v Evropě vyveze výletníky na její vrchol, kde stojí nejstarší poutní kostel Horního Rakouska. Linec získal pro rok 2009 titul „Evropské hlavní město kultury“. T. +43 732 7070-2009, www.linz.at/tourismus


Ven z města 1

2

Výlety

Rakouská zemská hlavní města jsou obklopena nádhernou krajinou. Tak tedy nechte město městem a vydejte se do lůna přírody!

K

ulturní pamětihodnosti si podávají ruce s přírodními krásami. Vyjedete-li ven z města, dostanete se zakrátko do pohádkového světa horských velikánů a průzračně čistých jezer. Od západu na východ, z Bregenzu až do Vídně.

Napříč Vorarlberskem Chcete-li poznat okolí Bregenzu, doporučujeme vám vydat se na cestu po překrásných vysokohroských silnicích. Přes Feldkirch a Bludenz se dostanete do údolí Montafonu a dále pak na horskou silnici Silvrettu, jednu z nejpůsobivějších panoramatických silnic v Alpách. Vaše příští zastávka bude tyrolské údolí Paznauntal a světově proslulé lyžařské středisko St. Anton pod Arlbergem. Přejedete-li přes Arlberský a Flexenský průsmyk, dostanete se do dalšího exkluzivního lyžařského střediska Lechu. Odtud pak vede silnice napříč půvabným Bregenzským lesem kolem Schwarzenbergu, s domy postavenými v typickém stylu pro tuto oblast.

© Ö s t e rr e ich w e rbu n g / Him sl

© T o u ris m us v e rba n d Li n z

Kolem Innsbrucku Vyjedete-li z Innsbrucku směrem na jihozápad, přijedete do idylických vesniček Natters a Mutters, ležících ve slunném středohorském pásmu. Za nimi se před vámi otevře údolí Sellrain se stejnojmenným střediskem. Půvabná je rovněž krajina kolem silnice plné zatáček mezi obcemi Kühtai a Oetz v Ötztalu. Přes Nassereith a Telfs v chráněné přírodní rezervaci Mieminger Plateau se dostanete do Seefeldu, další perly oblasti a vyhlášeného střediska zimních sportů, a přes Zirl zpátky do Innsbrucku.

Kolem Salcburku

Kolem Vídně

Ze Salcburku směrem na východ se po státní silnici dostanete do Hofu a dále pak do okouzlující Solné komory. Za Hofem se rozlévá smaragdově zelené Fuschlské jezero. Odtud je to jen na skok do St. Gilgenu u Wolfgangského jezera. Po panoramatické silnici se pak podél břehů jezera dostanete do Stroblu – zde se vyplatí odbočit do St. Wolfgangu – a dále do císařského města Bad Ischlu a přes Bad Goisern k Hallstattskému jezeru. Zde leží vzácná perla a světové kulturní dědictví malebné městečko Hallstatt, kde se vyplatí navštívit historické solné doly. Dále pak budete pokračovat do Obertraunu, odkud se pak můžete vydat na prohlídku Dachsteinských ledových jeskyní. Nejdůležitější místa na zpáteční cestě jsou: Gosau (Gosauská jezera), průsmyk Gschütt, Abtenau (soutěska Lammerské pece), Golling (Gollingský vodopád) a Hallein (solné doly „Svět soli“).

Do Vídeňských Alp se dostanete po jižní dálnici. U Wöllersdorfu z ní sjedete a budete pokračovat po státní silnici na Piesting a Pernitz až do Gutensteinu. Dlouhým údolím Höllentalem, které lemují až 2000 m vysoké vrcholy pohoří Rax Alpe, se poté dostanete do Reichenau a do Gloggnitzu, odkud vede trasa známé Semmeringské železnice až do štýrského Mürzzuschlagu. Z Gloggnitzu se dostanete do Puchbergu, kde se vyplatí svézt se Salamandrem, vláčkem – zubačkou, který vás vyveze téměř až na vrchol Schneebergu. Mezi obcemi Maiersdorf a Stollhof vede silnice, na níž se platí mýtné, na náhorní plošinu horského masivu Hohe Wand. Přes Dreistetten, kde je možné si prohlédnout trosky středověkého hradu Starhembergu, se konečně dostanete opět na dálnici a po ní pak hajdy zpátky do Vídně.

Kolem Grazu Z Grazu se dostanete přes tematickou Schilcherskou vinnou stezku do Stainzu. Odtud se pokračuje do Kitzecku, nejvýše položené vinařské obce v Evropě s 1. štýrským muzeem vinohradnictví. Vaše cesta povede dále k malebné Jihoštýrské vinné stezce (www.suedsteirischeweinstrasse.at) a do obcí Leutschach a Gamlitz. Přes Ehrenhausen se dostanete do Leibnitzu (zámek Seggau – viz. strana 12). Dalším vaším cílem je Bad Radkersburg s krásným historickým centrem. Zpáteční cesta vede zajímavou krajinou štýrské vulkánové oblasti (viz. strana 7) kolem městeček Klöch, Kapfenstein a Feldbach. Zde se vyplatí odbočit a prohlédnout si Riegersburg (viz. strana 11). Po dálnici A2 se vrátíte zpátky do Grazu.

Linec Salcburk

Bregenz

Vídeň St. Pölten Eisenstadt

Innsbruck

Graz Klagenfurt

Pět nejkrásnějších okruhů Napříč Vorarlberskem (cca 280 km, jen v létě) Kolem Innsbrucku (cca 140 km) Kolem Salcburku (cca 170 km) Kolem Grazu (cca 170 km) Kolem Vídně (cca 240 km)

5

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 5

20.06.2011 12:38:03 Uhr


Okružní cesty 1

Na cestách

rojíždíte překrásnou krajinou v širokém údolí a před vámi se postupně začíná zvedat mohutné pohoří. Motor auta si zatím spokojeně přede, jakmile však začne vůz stoupat po vysokohorské silnici, naladí se zvuk motoru automaticky na vyšší tóninu. Ještě před chvílí jste seděli v romantické kavárně u šálku kávy a jablečného závinu a soustředěně studovali mapu. A nyní už stoupáte do závratných výšek a na každé otočce se před vámi otevírá pohled na stále úchvatnější panorama: před vámi se klubou jeden za druhým mohutné horské masivy, nad vámi oslnivě svítí bílé ledovce a pod vámi se vzdaluje a zmenšuje váš obvyklý pozemský svět. Opatrně předjíždíte cyklistu a v duchu si říkáte, že váš způsob poznávání Rakouska je přece jenom o něco pohodlnější. Právě jste se přehoupliapřes průsmyk a před vámi se objeví horské jezírko. To je to správné místo pro piknik, pomyslíte si a zastavíte. Času přece máte dost. A vůbec, být na cestě je důležitější než přijet do cíle!

Grossglocknerská vysokohorská silnice Bezesporu nejproslulejší silnice v Rakousku je Grossglocknerská vysokohorská silnice v prostoru

6

Národního parku Vysoké Taury – viz kapitola o národních parcích. Na pouhých 48 km překonává převýšení 1500 m, vede několika klimatickými pásmy kolem luk, lesů a dále pak nad hranici lesů kolem pastvin a salaší až do vysokohorského pásma a konečně do říše věčného sněhu a ledu. Sleduje trasu po úbočí nejvyšší hory Rakouska Grossglockneru, který dosahuje nadmořské výšky 3798 metrů. Nejvyšší bod silnice je průsmyk Hochtor, který leží v nadmořské výšce 2505 m. Zde stojí velké návštěvnické centrum, kolem něhož se vinou panoramatické stezky, které vedou až k výběžkům Pasterze, nejdelšího ledovce východních Alp. Její úplně nejvyšší bod, odbočka vedoucí na Edelweisspitze, leží v nadmořské výšce 2571 m. Podél silnice, na níž s oblibou jezdí také motocyklisté a extrémní cyklisté, kteří hledají mimořádné sportovní výzvy, je velké množství informačních stanovišť, výstav a naučných stezek. Silnice je otevřena od května do října, v noci se však uzavírá. www.grossglockner.at

Okružní trasa kolem korutanských jezer Ne nadarmo se Korutanům přezdívá „vodní říše“.

Korutanské krajině dominují překrásná jezera, lemovaná stejně krásnými horami – viz strana 22. Z Klagenfurtu se vydáte na svou okružní cestu podél severního břehu slavného Wörtherského jezera do turistického střediska Pörtschachu. Zde se dáte na sever k Moosburgským rybníkům u Moosburgu, projedete Feldkirchenem a pokračujete k nádhernému Ossiašskému jezeru. Uděláte-li si malou odbočku na Gerlitzenskou horskou silnici (platí se na ní mýtné) u Bodensdorfu, budete odměněni úchvatným panoramatickým pohledem na střední Korutany. Z jižního cípu Ossiašského jezera pojedete směrem na sever kolem průzračného Afritzského jezera a Brennského jezera k Millstättskému jezeru. V Millstattu byste měli navštívit místní klášter – viz strana 14 – a ve Spittalu nad Drávou pak renesanční zámek Porcia – viz strana 10. Potom jedete dále do Villachu. Zde můžete vystou-pat po Villašské alpské silnici (i zde se platí mýtné) na Dobratsch do nadmořské výšky 1732 metrů. Vystupte z auta a dopřejte si fantastický výhled na Villach, Julišské alpy a impozantní jižní svahy Dobratsche. Přes Maria Gail, kde stojí známý farní kostel se skvostnými uměleckými poklady, se dostanete k tyrkysovému Faakerskému jezeru a odtud pak zpátky k břehům Wörtherského jezera. Zde je dobré navštívit

w w w . A u s t r i a . i n f o

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 6

20.06.2011 12:38:20 Uhr

© Ö s t e rr e ic h We rb un g / P o pp Hac kn e r (2 ), Hi ms l (4 ); © D o n a u N ie d e r ö st e r r e ich / P o pp -H ac kn e r

P

© Ö s t e rr e ic h We rb un g / Wo l fga n g Z ajc

Nejkrásnější cesty a okružní trasy po horských silnicích, podél jezer a do historických měst. Tady se vše řídí podle hesla – cesta je cíl!


1

2

4

TIPY

*

Štýrská oblast vulkánů. Každý, kdo má rád výborné víno a skvělé regionální lahůdky, ten by se měl vypravit do půvabného kraje sopek, které chrlily lávu před mnoha miliony lety a dnes tu stojí vychladlé a krotké. Štýrská oblast vulkánů se rozkládá mezi Radkersburgem, Ottendorfem, Schwarzau a Kapfensteinem. Celé území má vynikající podmínky pro vinohradnictví a ostatní odvětví zemědělské výroby. A snad právě proto se zde daří i gastronomii. Jsou zde restaurace a hostince, kde se fantasticky vaří, a také tradiční štýrské vinné šenky a vinařské statky s nabídkou vynikajících vín. Společně s manufakturami a muzei vytvářejí jedinečné společenství s cílem podporovat a zachovat zvláštnosti tohoto kousku země. www.vulkanland.at

3

1 Nezapomenutelný zážitek: skvělá hostina na ostrůvku uprostřed jezera Wörthersee 2 Grossglocknerská vysokohorská silnice 3 Vysoko nad Dunajem ve Wachau trůní hradní zřícenina Aggstein 4 Z Rakouských vinařských oblastí se dostává do celého světa skvělé víno

© Ö s t e rr e ic h We rb un g / P o pp Hac kn e r (2 ), Hi ms l (4 ); © D o n a u N ie d e r ö st e r r e ich / P o pp -H ac kn e r

© Ö s t e rr e ic h We rb un g / Wo l fga n g Z ajc

Linec

St. Pölten

Salzburg

Bregenz

Vídeň

3

Eisenstadt Innsbruck

Graz

1

Klagenfurt 2

4

Pár nejpůsobivějších okruhů 1 Grossglocknerská vysokohorská silnice Panoramatická silnice, která vede z Brucku v Salcbursku do Heiligenblutu v Korutanech (cca 48 km) 2 Okružní trasa kolem korutanských jezer Z Klagenfurtu k Ossiašskému jezeru, Millstättskému jezeru, Faakerskému jezeru a Wörtherskému jezeru (cca 270 km)

3 Podél Dunaje Z Pasova do Wachau a přes Vídeň do Hainburgu (cca 445 km) Štýrská oblast vulkánů 4

(cca 100 km)

obce Velden a Maria Wörth a teprve potom pokračovat k malému Keutschachskému jezeru. Zde vám doporučujeme odbočit a jet se podívat na vyhlídkovou věž na Pyramidenkogelu, kde se před vašimi zraky otevře pohled na Karavanky a Vysoké Taury. Přes Viktring – viz strana 14 – se konečně dostanete zase zpátky do Klagenfurtu.

Podél Dunaje Naše cesta nádherným dunajským údolím začíná v malebném historickém městečku Pasově na německo-rakouských hranicích. Jedinečný přírodní úkaz vás očekává v podobě Dunajské smyčky u Schlögenu, kde se tok Dunaje otáčí o 360 stupňů. Kolem kláštera Wilheringu se potom dostanete do hlavního města Horního Rakouska do Lince. Zde silnice na chvíli opustí Dunaj, to proto, aby vás zavedla do Sv. Floriána a jeho krásného barokního kláštera, do starého římského města Ennsu a do městečka Steyeru s historickým centrem. Až se vrátíte zpátky k Dunaji zavede vás silnice do smutné kapitoly dějin, do koncentračního tábora Mauthausenu. Za rybářským městečkem Greinem se před vámi otevře nejkrásnější úsek Wachau, které je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví.

Vinohrady, sady s meruňkovými stromy, malebná městečka, mocné a přepychové kláštery, impozantní hradní zříceniny trůnící nad Dunajem... to je typická tvář Wachau. Neopomeňte na své cestě navštívit klášter v Melku a Göttweigu. Za návštěvu stojí také romantická městečka Spitz, Weissenkirchen a Dürnstein. V Dürnsteinu vám doporučujeme prohlédnout si známou hradní zříceninu. Na západ od Vídně – ještě než se vrhnete do víru prohlídek historických a uměleckých klenotů bývalé habsburské a dnešní moderní metropole – se těší na vaši návštěvu impozantní klášter v Klosterneuburgu. A když konečně opustíte Vídeň (snad jste se přece jen rozhodli věnovat její návštěvě několik dní) a vyjedete směrem na Bratislavu, tedy směrem východním, dostanete se přes Petronell Carnuntum, místo s archeologickými vykopávkami z období Římské říše – viz kapitola děti -, až do městečka Hainburgu na okraji Národního parku Dunajské luhy – viz strana 18. Zde Dunaj opouští Rakousko. Většina klášterů, které je možné na této trase navštívit, je uvedena v kapitole kláštery na straně 14. >

7

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 7

20.06.2011 12:38:38 Uhr


Okružní cesty

1

2 1 Slavný Kitzbühel v Tyrolsku 2 Svišti skalnímu se to v alpských oblastech krásně píská 3 V Národním parku Vysoké Taury 4 Moderní lanovka Galzigbahn ve Sv. Antonu pod Arlbergem

Ještě než vyjedete, určitě si nezapomeňte prohlédnou „perlu Tyrolska“, malebné středověké městečko Kufstein s okouzlujícím historickým centrem a pevností Kufstein, dominantou města. Vyjeďte z města směrem na Ebbs u idylického jezera Walchsee. U Griesenau odbočte a udělejte si malý výlet na salaš Griesener Alm, kam se dostanete po horské silnici, na níž se platí mýtné. Přes Kirchdorf pak pokračujte dále do tyrolského Sv. Johannu. Odtud to pak není daleko do Kitzbühelu, známého světáckého střediska zimních sportů s malebným městským jádrem. U nohou mohutného a mocného Divokého císaře se choulí tři kouzelné tyrolské vesničky Going, Ellmau a Scheffau. Z nich se pak dostanete k Hintersteinskému jezeru, které leží v nadmořské výšce 882 metrů. Přes malá prázdninová střediska Söll a Kirchbichl a přes poutní obec Mariastein se známým poutním kostelíkem se vrátíte zpátky do Kufsteinu.

Okružní trasa Vysokými Taurami Naše trasa, která vede okouzlující krajinou Národního parku Vysoké Taury – viz strana 19 –, začíná v prázd-

8

ninovém středisku Sv. Johannu v Pongau. Nejprve vám doporučujeme vydat se na výlet do blízké a velmi romantické soutěsky Liechtensteinklammu, kterou mezi strmými skalními stěnami vyhloubila divoká a nezkrotná voda řek a vodopádů. Poté pokračujte do Gasteinského údolí do lázeňských středisek Bad Hofgasteinu a Bad Gasteinu – viz strana 21. V Böcksteinu si nechte naložit auto na vlak, neboť jinak se přes mohutný masiv Vysokých Taur nedostanete, a po železnici pak přijeďte do Mallnitzu v Korutanech. Odtud budete pokračovat do Obervellachu, kde stojí krásný hrad Falkenstein, a do Kolbnitzu v Mölltalském údolí. Několik kilometrů před Spittalem nad Drávou – leží zde také zámek Porcia – viz strana 10 – je možné navštívit Teurnii, místo římských vykopávek. Ze středověkého městečka Gmündu budete pokračovat přes Katschberský průsmyk do poetického městečka Sv. Michaelu v Lungau. Nedaleko odtud stojí dva vzácné klenoty minulosti: zámek Moosham a hrad Mauterndorf – viz strana 12. Přes průsmyk Radstadtskými Taurami a historické město Radstadt se středověkým opevněním se vrátíte do výchozího místa Sv. Johannu.

Kolem Wölzských Taur Z Liezenu vás naše okružní trasa přivede k teplému alp-

w w w . A u s t r i a . i n f o

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 8

20.06.2011 12:38:51 Uhr

© S t . An t o n a m Ar lb e rg; Ö s t e rr re i ch we r bun g / P o pp Hac kn e r

Kolem Divokého císaře (Wilder Kaiser)

© Ki t z bü he l T o uri sm u s, N P HT / N PV Sa lz b ur g, R i e d e r; N P HT T iro l / K ur z t ha le r

5 Jachtařský přístav v Breitenbrunnu u Neziderského jezera


TIPY

*

4

3

Do nejvyšších hor Vorarlberska.

Z Bludenzu vede naše okružní cesta napříč Montafonem, přes Schruns-Tschagguns, St. Gallenkirch, Gortipohl a Gaschurn. U Partenenu odbočíte na vysokohorskou silnici Silvrettu (platí se na ní mýtné), jednu z nejkrásnějších panoramatických silnic v Alpách. Měří 22,3 km a vede do nadmořské výšky 2032 m na Bielerskou výšinu. Během cesty musíte zdolat na třicet 360° zatáček než se budete moci zahledět na fascinující svět velehor s modrým přehradním jezerem. Dále pak budete pokračovat přes Galtür a Ischgl v Tyrolsku kolem impozantního mostu Trisanna k proslulým lyžařským střediskům St. Anton a St. Christoph pod Arlbergem. Poté přejedete přes Arlberský průsmyk (1793 m). Přes horské vesničky Stuben a Klösterle se vrátíte Klostertalem zpátky do Bludenzu.

5

Linec Bregenz

© St . A n t o n a m A rlb e r g; Ö st e r rr e ic h w e rb u n g / P o pp Ha ck n e r

© Ki t z bü he l T o uri sm u s, N P HT / N PV Sa lz b ur g, R i e d e r; N P HT T iro l / K ur z t ha le r

5

skému rašelinnému jezeru Putterersee u Aigenu, které leží vklíněné mezi horami údolí Ennstal, a odtud pak pokračujete do horské oblasti Grimmingu. Z malebného střediska Irdningu přejedete do Donnersbachu, kde se vyplatí udělat si malou odbočku na salaš Planneralm, ležící v nadmořské výšce 1600 m. Panoramatická silnice Arcivévody Johanna vede krásnou vysokohorskou krajinou z Enžského údolí přes Sölkský průsmyk až do výšky 1780 metrů přes horský hřeben Nízkých Taur. Zde pak budete projíždět přes Přírodní park Sölktäler. Přes Schöder a Oberwölz se na druhé straně pohoří dostanete do Oberzeiringu, kde si můžete prohlédnout historický důl, v němž se kdysi dobývalo stříbro. Dále na sever projedete přes Mörderbrugg do Hohentauernu. Určitě se vyplatí zajet si na výlet ke křišťálově čistým Scheiblovým jezerům, která leží v nadmořské výšce 1700 metrů. Přes Rottenmann a po prohlídce blízkého hradu Strechau – viz strana 12 – se konečně vrátíte zpátky do Liezenu.

Napříč burgenlandskou pusztou Z Vídně se přes Schwechat a Most nad Litavou (Bruck an der Leitha) dostanete k Neziderskému jezeru, jehož břehy obklopuje široký rákosový pás. Jezero patří do

národního parku Neziderské jezero-Seewinkel, který tvoří součást světového kulturního dědictví UNESCO „Fertö-Neusiedler See“ – viz strana 18. Přes obec Neusiedl am See dojedete do Mönchhofu. A když už jste zde, stojí za to jet se podívat na nádherný barokní zámek Halbturn – viz strana 10 –, kde se pravidelně konají zajímavé výstavy. Potom budete pokračovat přes Frauenkirchen a St. Andrä u jezera Zicksee do Seewinkelu, do oblasti s velkým počtem jezer, jezírek a rybníků. V žádném případě však nesmíte zapomenout na vinnou révu, vinařství a vše co s vínem souvisí, neboť tato oblast je slavná hlavně díky skvělému sladkému vínu, které je známé na celém světě. Proto bude vaše cesta pokračovat do typických vinařských obcí Apetlonu a Illmitzu. Odtud se pak vrátíte zpět k Neziderskému jezeru a přes Podersdorf a Neusiedl am See přijedete do idylického vinařského městečka Rustu, které leží na západním břehu jezera. Vaší pozornost si kromě vína zasluhuje i jeho překrásná architektura. Z Rustu přijedete do St. Margarethenu, kde si můžete prohlédnout antický římský kamenolom, který je v létě dějištěm známého operního festivalu a pašijových her. Přes hlavní město Burgenlandska Eisenstadt pokračujete přes Loretto s krásným poutním kostelíkem zase zpátky do Vídně.

1

Innsbruck

Vídeň St. Pölten

Salcburk

4

Eisenstadt 2

3

Graz

Klagenfurt

Pár nejpůsobivějších okruhů 1 Kolem Divokého císaře (Wilder Kaiser) Okružní cesta z tyrolského Kufsteinu kolem pohoří Wilder Kaiser (cca 90 km). 2 Okružní trasa Vysokými Taurami Ze Sv. Johannu v Pongau do Spittalu nad Drávou a odtud do Ebenu v Pongau a Radstadtu (cca 270 km).

Kolem Wölzských Taur 3 Okružní trasa z Liezenu ve Štýrsku cestou necestou Přírodním parkem Sölktälerem (cca 200 km). 4 Napříč burgenlandskou pusztou   kružní cesta z Vídně k Neziderskému jezeru O přes Seewinkel do Eisenstadtu (cca 220 km). 5 Do nejvyšších hor Vorarlberska Okružní cesta z Bludenzu přes Silvrettu a Arlberg (cca 140 km).

9

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 9

20.06.2011 12:39:08 Uhr


Hrady & zámky 1

Císařská audience

Rakousko se může pochlubit neobvykle velkým počtem hradů a zámků, mlčenlivých svědků dávno zašlých epoch.

Vídeň Hofburg - Dvorní hrad: až do roku 1918 sídlo rakouských císařů, dnes sídlo rakouského prezidenta. Jeho nejstarší části pocházejí z 13. stol. V celém hradním komplexu jsou četná muzea, např. Stříbrná komnata, Klenotnice, Císařská apartmá, Muzeum císařovny Sisi, Španělská dvorní jízdárna a Národní knihovna s nádher-

10

ným sálem. www.hofburg.wien.info Zámek Belvedere: barokní zámek prince Evžena Savojského, který je rozdělen do dvou částí, Horního a Dolního Belvederu. Je zde umístěna rakouská galerie se slavným „Polibkem“ malíře Gustava Klimta. www.belvedere.at Zámek Schönbrunn: viz tipy v informačním rámečku

Burgenlandsko Zámek Esterházy: dominanta Burgenlandska, barokní zámek ze 17. stol., krásný Haydnův sál, kde se dnes pořádají koncerty. www.esterhazy.at/schloss-esterhazy/ Hrad Forchtenstein: u Mattersburgu, mohutná renesanční pevnost středověkého původu, 20 000 exponátů, zbrojnice. www.burgforchtenstein.at Hrad Güssing: nejstarší hradní komplex v Burgenlandsku z 11. stol., hradní muzeum s 5000 exponáty, zvonková věž s krásným panoramatickým výhledem. www.burgguessing.info Zámek Halbturn: blízko obce Neusiedlu u Neziderského jezera, barokní stavba z období vlády Marie Terezie, zámecký park a vinný sklípek, prostory pro výstavy. www.schlosshalbturn.at Hrad Lockenhaus: střední Burgenlandsko, vybudován kolem roku 1200, hradní hotel, pořádání rytířských hos-

tin, prohlídky s atrakcemi, pořady a akce. www.ritterburg.at

Korutany Schlossberg Griffen: blízko Völkermarktu, hrad z 12. stol., krápníková jeskyně uvnitř hory, na níž hrad stojí. www.griffen.at/schlossberg.html Hradní zřícenina Landskron: krásný a mohutný hradní komplex z 9. stol. nedaleko Villachu, přehlídky letů dravých ptáků, Opičí hora s volně žijícími opicemi. www.burg-landskron.at Hrad Hochosterwitz: viz tipy v informačním rámečku Zámek Porcia: Spittal nad Drávou: jedna z nejvýznamnějších renesančních staveb na severní straně Alp, v arkádovém dvoře v létě divadelní festival komedie. Hrad Sommeregg: nad Millstättským jezerem u Seebodenu trůní na vysokém ostrohu nákladně restaurovaný hrad, muzeum útrpného práva, v srpnu rytířské hry. www.sommeregg.at Zámek Strassburg: severně od St. Veitu, původní hradní komplex z 12. stol., bývalé sídlo biskupů, národopisné a lovecké muzeum. www.bistum-gurk.at/Strassburg/strassburg.htm Zámek Wolfsberg: vybudovaný v 12. stol., přestavěný ve slohu tudorovské gotiky. www.schloss-wolfsberg.at

w w w . A u s t r i a . i n f o

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 10

20.06.2011 12:39:23 Uhr

© www .p a lme n ha us .a t ; Wi e n T o uri sm u s / W il lfri e d Gr e d le r- Oxe n b au e r; Ö s t e rr e i ch We r bun g / W e in h ae u pl W.

od korunami stromů a kolem záhonů se skvostnými květinami kráčí vysoká štíhlá postava ženy. Dlouhé, ach předlouhé tmavé vlasy jsou umně spleteny kolem hlavy, takže tvoří nádhernou přirozenou korunu, malé nožky, obuty do vysokých šněrovacích bot, si to neúnavně a odhodlaně rázují po štěrkové cestičce zámeckého parku Schönbrunnu. Píše se rok 1860 a my se vydáváme ve šlépějích mladé císařovny Alžběty I. – naší legendární Sisi, choti císaře Františka Josefa. Nebo snad raději nasedneme do stroje času a vydáme se do mnohem vzdálenější minulosti? Do hlubokého středověku, kdy byly v celé zemi zřizovány nedobytné hrady s mohutnými kamennými hradbami na ochranu proti nepřátelům? S trochou fantazie je možné probudit mlčenlivé svědky minulosti k novému životu. Před našimi zraky pak budou opět defilovat hradní dámy, zámečtí dvořané a možná i bílá paní.

© St a d t S a lz bu rg

P


1

TIPY

*

2

Vídeň. Zámek Schönbrunn císařský zámecký komplex s rozlehlými zahradami, jedna z nejvýznamnějších kulturněhistorických památek Evropy, světové kulturní dědictví UNESCO, až do roku 1918 císařské letní sídlo, nádherné císařské komnaty, nejstarší zoologická zahrada na světě, dnes jedna z nejmodernějších v Evropě. www.schoenbrunn.at

*

Korutany. Hrad Hochosterwitz východně od St. Veitu, symbol Korutan, v roce 860 poprvé písemně doložen, mimořádně krásný kompex se 14 hradními branami, hradní muzeum. www.burg-hochosterwitz.or.at

*

3

4

Dolní Rakousko. Zámek Rosenburg působivý renesanční zámek románského původu pyšně trůní na 100 m vysokém skalním ostrohu u města Hornu, nádvoří s přehlídkami letů dravých ptáků. www.rosenburg.at

1 Fascinující barokní zahrada zámku Mirabell v Salcburku 2 Exotický skleník v zahradě vídeňského Hofburgu 3 Historická a přece moderní zoologická zahrada v Schönbrunnu 4 Zámek Anif u Salcburku

© www .p a lme n ha us .a t ; Wi e n T o uri sm u s / W il lfri e d Gr e d le r- Oxe n b au e r; Ö s t e rr e i ch We r bun g / W e in h ae u pl W.

© St a d t S a lz bu rg

Dolní Rakousko Hradní zřícenina Aggstein: stojí na skále nad břehy Dunaje ve Wachau, oblíbený výletní cíl s nádherným výhledem. www.ruineaggstein.at Hradní zřícenina Dürnstein: zde ve Wachau byl na tomto hradě v 12. stol. držen v zajetí anglický král Richard Lví srdce. Zámek Grafenegg: blízko Kremsu, zámek z období romantismu s nádherným parkem je dnes místem pořádání kulturních pořadů. www.grafenegg.at Zámek Greillenstein: Waldviertel u Hornu, klenot renesanční architektury s arkádovým dvorem a parkem se zajímavými skulpturami, kulturní pořady, večerní „cesty za duchy“. www.greillenstein.at Císařský zámek Hof u Hainburgu: klenot barokní architekury, letní sídlo prince Evžena Savojského, slavnostní sál, nádherné komnaty, terasovitá barokní zahrada s altánky a kašnou. www.schlosshof.at Hrad Kreuzenstein: původně středověký hrad, nově postavený v 19. stol., oblíbený výletní cíl v blízkosti Vídně, přehlídky letů orlů. www.kreuzenstein.com Hrad Liechtenstein: Maria Enzersdorf: sídelní hrad lichtenštejnských knížat s jedinečnou architekturou. www.burgliechtenstein.eu Zámek Artstetten: nedaleko Wachau stojí malebný

zámek středověkého původu s velmi zajímavým muzeem. www.schloss-artstetten.at Zámek Orth: Orth an der Donau, v Národním parku Dunajské luhy. Multimediální stálá výstava o životě v Podunají „DonAUräume“, vyhlídková věž a „zámecký ostrov“, prostor pod širým nebem s typickou faunou a florou lužních lesů. Hrad Rappottenstein: u Zwettlu, jeden z nejlépe zachovalých hradů Rakouska se stavebními prvky gotiky, renesance a romantismu, v létě místo pořádání kulturních pořadů. www.burg-rappottenstein.at Zámek Riegersburg: u Hardeggu, nejvýznamnější barokní zámek Dolního Rakouska, reprezentační sály, historická panská kuchyně. www.riegersburg-hardegg.com Renesanční zámek Rosenburg: viz tipy v informačním rámečku Schallaburg: renesanční zámek u Melku, mezinárodní výstavní centrum, dvůr, kde se pořádaly turnaje, arkádový dvůr s ozdobami z pálené hlíny terakoty. www.schallaburg.at Zámek Weitra: blízko Zwettlu, renesanční zámek s typicky renesančním dvorem s arkádami, rokokovým divadlem a pivovarnickým muzeem. www.schloss-weitra.at

Horní Rakousko Vodní zámek Aistersheim: jeden z nejkrásnějších a největších vodních zámků v Rakousku. www.wasserschloss-aistersheim.at Hrad Clam: jeden z nejlépe zachovalých hradů Rakouska, v blízkosti Pergu, vybudovaný v 12. stol., hradní muzeum, koncerty. www.burgclam.com Zámek Greinburg: renesanční zámek nad Dunajem, výstavní sály, muzeum lodní dopravy. www.schloss-greinburg.at Císařská vila v Bad Ischlu: letní sídlo císaře Františka I. a císařovny Alžběty I. (Sisi). www.kaiservilla.at Zámek Lamberg: barokní zámek ve Steyru, původně hrad z roku 980, dnes je zde umístěna největší soukromá knihovna v Rakousku. Linecký zámek: mohutný zámek, stojící nad Dunajem a historickým centrem Lince, byl poprvé písemně dokumentován již v roce 799, dnes sídlo hornorakouského Zemského muzea. www.schlossmuseum.at Zámek Ort: jezerní zámek u Traunského jezera je dominantou města Gmundenu, renesanční dvůr s arkádovými ochozy. www.schlossort.gmunden.at Císařský hrad ve Welsu: vybudovaný v roce 776. Zde zemřel roku 1519 císař Maximilian. Dnes je zde umístěno Muzeum pekařství. >

11

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 11

20.06.2011 12:39:37 Uhr


Hrady & zámky 1

3 Manufaktura v obci Egg na výrobu kosmetických produktů ze syrovátky

www.salzburg-burgen.at/de/werfen Hrad Mauterndorf: leží v okresu Tamsweg v Lungau, postaven v 13. stol. na místě tehdejší mýtnice k ochraně tržní obce, národopisné muzeum. www.salzburg-burgen.at/mauterndorf Zámek Mirabell: v srdci Salcburku, vybudovaný v roce 1606, sídlo arcibiskupů, nádherná barokní zámecká zahrada.

Štýrsko

Salcbursko Hrad Finstergrün: Ramingstein, romantický hrad z 12. stol., dnes slouží jako mládežnická ubytovna. www.burg-finstergruen.at Zámek Goldegg: v blízkosti Sv. Johannu v Pongau, renesanční rytířský sál ze 16. stol. centrum kulturních a vzdělávacích pořadů. www.schlossgoldegg.at Zámek Hellbrunn: arcibiskupský letohrádek ze 17. stol. na okraji Salcburku, zámecký park se známými pozdně renesančními fontánami („vodní hrátky“) a vodou poháněnými figurkami („mechanické divadlo“). www.hellbrunn.at Pevnost Hohensalzburg: dominanta města Salcburku, největší zachovalý hradní komplex ve střední Evropě z 11. stol., hradní muzeum, koncerty v Rytířském sále, nádherný pohled na město a okolí. www.hohensalzburg.com Pevnost Hohenwerfen: u Werfenu, impozantní hrad ze středověku, kdysi obranný hrad chránící moc knížecích arcibiskupů, předváděcí lety sokolů, zbrojnice, hladomorna, pořádání akcí.

12

Zámek Eggenberg: nádherný barokní zámecký komplex v Grazu, reprezentační sály, park ve stylu anglické zahrady, Stará galerie, sbírky z období pravěku a raných dějin. www.museum-joanneum.at Zřícenina hradu Gallenstein: v alpské oblasti národního parku Gesäuse, oblíbený výletní cíl s krásným výhledem, kulturní pořady. www.gde.-st.gallen.istsuper.com Zámek Herberstein: východně od Weizu, renesanční zámek s historickými zahradami, muzeum, zoologická zahrada. www.herberstein.co.at Hrad Oberkapfenberg: Kapfenberg, hrad z 13. stol., přehlídky letů dravých ptáků, výstava historických zbraní, pořádání akcí, např. návrat do středověku s rytířskými turnaji aj. www.narrenfreiheit.at Riegersburg: blízko Feldbachu, známá bašta na obranu proti Turkům, přehlídky letů dravých ptáků, rytířský sál, Muzeum čarodějnictví, pořádání výstav. www.riegersburg.com Hrad Strechau: středověká stavba, přestavěná v renesančním slohu, nádherný dvůr s arkádovými ochozy, nástěnné malby, pořádání různých pořadů a akcí.www.burg-strechau.at Zámek Seggau: u Leibnitzu, až do 18. stol. biskupské sídlo, barokní knížecí komnaty, 300 let starý vinný sklípek. www.seggau.com Zámek Stainz: původně z období renesance a baroka, dnes sídlo Štýrského loveckého muzea. www.schloss.stainz.at

Tyrolsko Zámek Ambras: renesanční zámek na kopci nad Innsbruckem, detašované pracoviště vídeňského Umělecko-historického muzea s četnými uměleckými sbírkami, výstavní prostory, výstavy. www.khm.at/schloss-ambras.at Hofburg – Dvorní hrad: Innsbruck, bývalé sídlo tyrolských zemských knížat, za císařovny Marie Terezie přestavěný na barokní zámek, reprezentační sály, výstavní prostory, gotický sklípek, císařská apartmá, krásná zahrada. www.hofburg-innsbruck.at Pevnost Kufstein: dominanta Kufsteinu, poprvé písemně doložena v 13. stol., největší venku stojící varhany na světě, národopisné muzeum, místo pořádání kulturních akcí. www.festung.kufstein.at Zámek Landeck: původně sídlo soudu (v 13. stol.), národopisné muzeum a zámecká galerie. www.schlosslandeck.at Zámek Tratzberg: u Jenbachu, jeden z nejkrásnějších zámků v Evropě postavený v období přechodu od gotiky k renesanci, sál Habsburků s nejstarším malovaným rodokmenem rodu Habsburků. www.schloss-tratzberg.com

Vorarlbersko Hrad Schattenburg: dominanta Feldkirchu, původně gotický hrad z 12. stol., vyhlídková věž a národopisné muzeum. www.schattenburg.at Zámek Hohenems: renesanční palác ze 16. stol., naleziště rukopisů Písně o Nibelunzích, výstavy, kulturní pořady. www.palast-hohenems.at Hradní zřícenina Tosters: nad Feldkirchem, původně hrad z 13. stol., oblíbené výletní místo. Zřícenina hradu Gebhardsberg: Bregenz, v 11. stol. vybudovaná pevnost Hohenbregenz je dnes zřícenina, z původního hradu se zachovalo jen obvodové zdivo, v 18. stol. zde byl postaven poutní kostelík.

w w w . A u s t r i a . i n f o

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 12

27.06.2011 18:25:48 Uhr

© M o st v i e rt e l T o ur i sm us ; M e t z le r Käs e - M o lke Gm bH.

2 Moštové ragú - specialita z Horního Rakouska

© N ie d e r ö st e r re ic h We r b un g / Sc hal lab u rg

1 Renesanční zámek Schallaburg v Dolním Rakousku je uměleckým a výstavním centrem


Tematické stezky 1

2

3

Cesty za požitky

Kulinářskými a kulturními! Tyto cesty pozvedávají ducha a procházejí žaludkem.

R

akousko je zemí, kde jsou prastaré zvyky a obyčeje venkovského lidu stále živé. Proto se několik krajů spojilo a vytvořilo krásný projekt tématických cest, které vás zavedou rovnou cestou za tradicemi rakouského venkova. Podél těchto tématických cest jsou rozsety hospody a hospůdky s vynikajícími kulinářskými lahůdkami. Mnohé další cesty za zážitky a požitky najdete na internetové adrese www.austria.info

© M o st v i e rt e l T o ur i sm us ; M e t z le r Kä s e -M o lk e Gm bH.

© N ie d e r ö st e r re ic h We r b un g / Sc hal lab u rg

Sýrová cesta v Bregenzském lese Kořeněný vorarlberský sýr je zárukou zcela mimořádných kulinářských prožitků. Vydejte se na jedinečnou cestu za tajemstvím výroby sýra. V Bregenzském lese je pevně zakořeněna a stále vzkvétá tradiční salašnická kultura. Snad proto se zde tak dobře daří i kulturám sýrovým. Cesta vás zavede k salašníkům, na selské statky, za lidovými řemeslníky, na prohlídky historických sýráren, muzeí a samozřejmě také do specializovaných hospůdek a obchůdků, kde se vše točí kolem této pochoutky. Mimořádný je moderní sýrový sklípek v Lingenau. Oblíbené cíle jsou sýrárna v Andelsbuchu, salašnická škola a manufaktura syrovátkové kosmetiky Metzler v Eggu. A propos, „Sýrová cesta“ není jen jedna tematická stezka, ale celá síť atrakcí v rámci vorarlberského projektu s cílem zachování regionálních zvláštností tohoto kraje. V této souvislosti se pořádá velké množství pořadů, akcí a prohlídek. www.kaesestrasse.at

Muzejní cesta Mühlviertelské cesty vedou nejen divoce romantickou

krajinou s nádechem tajemnosti, ale také do často pohnuté minulosti tohoto kraje. Jako jemná síť utkaná z 30 výletních cílů, které dokumentují reálie Mühlviertelu a život jeho obyvatel, se vine propletenec cest od jednoho muzea k druhému. Od skanzenu v Pelmbergu, kde ožívá selský život minulých staletí, až po obec Kerschbaum, kde je od května do října, stejně jako o adventních nedělích, v provozu historická koňská železnice, která byla nejstarší v Evropě a vedla z Českých Budějovic do Lince. Roku 1828 byl slavnostně zahájen provoz koněspřežky na úseku z Českých Budějovic do Kerschbaumu. V centru oblasti leží okresní město Freistadt se svým zámeckým muzeem, západním směrem pak cesta pokračuje do Bad Leonfeldenu, kde je Muzeum školství, které dokumentuje vývoj školství za poslední čtyři staletí. V Kefermarktu na jihu od Freistadtu je možné v tamním farním kostele obdivovat nádherný tříkřídlový vyřezávaný oltář z 15. stol., který patří ke skutečně mistrovským dílům gotického umění. www.museumsstrasse.at

Moštová cesta Jantarově zbarvený, jiskřivý a osvěžující hruškový mošt s jemnou ovocnou chutí je hlavní aktér při putování po této cestě, která vede největší celistvou oblastí hrušní a hruškového moštu v Evropě. Toto území se rozkládá mezi Haagem na západě Dolního Rakouska, kde je možné si prohlédnout národopisné muzeum, jenž dokumentuje život sedláků v Mostviertelu, a Amstettenem, kde sídlí Muzeum selské kultury s rovnými 17 000 exponáty. Moštová cesta je lemována 29 tradičními hostinci a 24 selskými statky, kde si zájemci mohou zakoupit

skvělý mošt a další produkty z vlastního hospodářství. K povznesení ducha a zlepšení fyzické kondice doporučujeme poetické trasy v překrásné přírodě mezi Behambergem a Kürnbergem a také mezi Ertlem a Seitenstettenem. Zejména v posledním jmenovaném městečku se vyplatí zaskočit si na návštěvu do místního kláštera – viz strana 15 –, kde se na jaře pořádají dny zahradnické kultury. Na trase Moštové cesty leží rovněž městečka Neuhofen a Euratsfeld, z nichž je krásný pohled na jemně zaoblenou líbeznou krajinu Mostviertelu. www.moststrasse.at 2

Vídeň Salcburk

Bregenz

Linec 3

1

St. Pölten Eisenstadt Graz

Innsbruck Klagenfurt

Okruhy za kulturními i kulinářskými delikatesami 1 Sýrová cesta v Bregenzském lese Napříč Bregenzským lesem v severním Vorarlbersku (cca 70 km). 2 Muzejní cesta Křížem krážem hornorakouským Mühlviertelem (cca 160 km). 3 Moštová cesta Kopcovitým Mostviertelem na západě Dolního Rakouska (cca 200 km).

13

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 13

20.06.2011 12:39:54 Uhr


Kláštery

1

Pozdrav pánbu!

Brány klášterů jsou otevřeny dokořán. Jsou to umělecké klenoty uzavřené jako perly v perlorodce do vlastního světa tichého rozjímání.

Vídeň Klášter kapucínů: hrobka Habsburků. www.kaisergruft.at Skotský klášter: benediktinské opatství z 12. stol., kostel ze 17. stol., muzeum s uměleckými díly z několika staletí. www.schottenstift.at

14

Burgenlandsko Františkánský klášter Güssing: klášter ze 17. stol., vzácná knihovna. Klášter Loretto: servitský klášter ze 17. stol. v blízkosti Eisenstadtu, mariánské poutní místo, barokní stavba ze 17./18. stol., křížová chodba. www.martinus.at/loretto Františkánský klášter Sv. Michaela: v Eisenstadtu, 17. stol., nádherně vyzdobený kostel, rodinná hrobka Esterházyů, Haydnovy varhany, Diecézní muzeum. Frauenkirchen: poutní místo s bazilikou "Maria auf der Heide" (Panna Marie Vřesová) ze 17. stol. a františkánským klášterem. www.frauenkirchen.info

Korutany Klášter Ossiach: bývalý benediktinský klášter, založený v 11. stol., místo konání hudebního festivalu Korutanské léto. www.pfarre-ossiach.at Benediktinský klášter Sv. Pavla: viz tipy Millstatt: bývalé benediktinské opatství, založeno v 10. stol., románská křížová chodba, klášterní muzeum. www.stiftsmuseum.at Klášter Viktring: bývalý cisterciácký klášter v

Klagenfurtu, založený v 12. stol., monumentální románský kostel s barokním oltářem a barevnými prosklenými vitrážemi ze 14. stol. www.stiftviktring.at

Dolní Rakousko Klášter Altenburg: „barokní klenot Waldviertelu“ z 12. stol., nádherně vyzdobený mramorem, freskami, zdobnými štuky a zlatem - zejména kostel a slavná knihovna. www.stift-altenburg.at Klášter Göttweig: v 11. stol. založený barokní klášter, muzeum, císařský trakt, koncerty, nádherný výhled na Dunaj a celé Wachau, možnost exercicií (duchovních cvičení), z Göttweigu do Melku: část rakouské Jakubovy poutní stezky. www.stiftgoettweig.or.at Klášter Herzogenburg: nádherný kanovnický klášter řádu augustiánů, významné umělecké sbírky zaměřené na středověk, barokní klášterní kostel. www.stift-herzogenburg.at Klášter Klosterneuburg: mohutný klášter u bran Vídně založil v roce 1114 markrabě Leopold III., vzácné umělecké poklady jako je Verdunský oltář z 12. stol., čtyřposchoďový barokní vinný sklep, kulturní centrum. www.stift-klosterneuburg.at

w w w . A u s t r i a . i n f o

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 14

20.06.2011 12:40:07 Uhr

© S t ift S t . P au l im La v an t t a l; W ie n T o u ris mu s / Ma xu m

ím víc se život zrychluje, tím větší je touha po vnitřním klidu a míru. Rakouské kláštery jsou mnohem více než jen svatostánky víry ve víru neklidného času. Jsou strážci kultury dávno zašlých epoch, pokladnice umění, a jedinečné architektonické klenoty. Ve svých knihovnách uchovávají vzácné svazky, obsahující vědění získané v průběhu staletí. Již dávno se kláštery neuzavíraji samy do sebe. Jejich brány jsou otevřeny pro každého, kdo s dobrým úmyslem přichází. Zásluhu na zpřístupnění klášterních komplexů veřejnosti má sdružení rakouských klášterů „Klösterreich“. Mimořádným zážitkem pro návštěvníky bývá prohlídka překrásných zahrad s květinami, keři a léčivými bylinami, o něž se obětavě starají mniši, kteří kláštery obývají. www.kloesterreich.at

© D o n a u N ie d e r ö st e r r e ich / S t e v e Ha id e r

Č


TIPY

*

Dolní Rakousko. Akademie v klášteře Geras V 800 let starém bývalém premonstrátském klášteře dnes pořádá Umělecká akademie Geras celou řadu kreativních kurzů a seminářů v oblasti malířství, sochařství a dalších uměleckých oborů pod vedením známých umělců. www.akademiegeras.at 2

*

Korutany. Benediktinský klášter Sv. Pavla Již 1000 let stojí v údolí Lavanttalu, vzácné umělecké poklady, bazilika z 12. stol., pro laické osoby možnost exercicií. www.stift-stpaul.at

*

Horní Rakousko. Klášter Kremsmünster Jeden z nejvýznamnějších benediktinských barokních klášterů v Rakousku, založený roku 777, umělecké poklady, např. Tassilův pohár z 8. stol., hvězdárna. www.stift-kremsmuenster.at

1

3

2 Restaurace v benediktinském klášteře Sv. Pavla

Klášter Lilienfeld: původně cisterciácké opatství z 13. stol., největší klášterní komplex v Rakousku s rozlehlým parkem, křížová chodba, knihovna, kapitulní síň. www.stift-lilienfeld.at Klášter Melk: nejúchvatnější dílo rakouského barokního umění, honosné bohatě zdobené sály, knihovna, fresky, umělecké poklady. www.stiftmelk.at Klášter Seitenstetten: v 12. stol. založený benediktinský klášter, gotický kostel, obrazárna, nádherná zahrada s růžemi, zrestaurovaná podle původních plánů. www.stift-seitenstetten.at Klášter Zwettl: cisterciácký klášter z 12. stol. ve Waldviertelu, románsko-gotický klášterní komplex s barokními prvky. www.stift-zwettl.at Klášter Heiligenkreuz: cisterciácký klášter, založený v roce 1133. www.stift-heiligenkreuz.at

© S t ift S t . P au l im La v an t t a l; W ie n T o u ris mu s / Ma xu m

Horní Rakousko

© D o n a u N ie d e r ö st e r r e ich / S t e v e Ha id e r

Salcbursko Klášter Michaelbeuern: benediktinský klášter založený již v 8. stol., křížová chodba, mimořádné výstavy, barokní knihovna. www.abtei-michaelbeuern.at Klášter Nonnberg: založený v 8. stol. a nejstarší nepřetržitě provozovaný ženský klášter na severní straně Alp, stojí pod pevností Hohensalzburgem s krásným výhledem na Salcburk a okolí, gotická bazilika, pozdější baronka von Trapp vyučovala v klášterní škole (známý příběh zfilmovaný pod názvem „The Sound of Music“). Klášter-opatství St. Peter: v historickém centru Salcburku, nejstarší klášter ze zemí, kde se hovoří německy, založený v 7. stol., vrcholně románský klášterní kostel, nejstarší knihovna Rakouska. www.stift-stpeter.at

Štýrsko

1 Klášter Melk je jedním ze světových dědictví UNESCO

3 Socha anděla troubícího na pozoun - detail budovy vídeňského Hofburgu

Klášter Sv. Floriána: augustiánský kanovnický klášter z 11. stol., v období baroka přebudován a dnes jedna z nejúchvatnějších barokních staveb země, nádherně vyřezávané židle, knihovna, dům pro hosty. www.stift-st-florian.at Klášter Wilhering: v 12. stol. založený klášter s překrásným rokokovým kostelem. www.stiftwilhering.at

Klášter Schlägl: malý, ale o to hezčí klášter v AigenuSchläglu, založený v 13. stol., barokní knihovna. www.stift-schlaegl.at Klášter Kremsmünster: viz tipy Klášter Lambach: benediktinský klášter z 11. stol., barokní sály a raně románské fresky, archív a sbírky, trakt pro hosty s možností přenocování. www.stift-lambach.at Klášter Schlierbach: cisterciácký klášter ze 14. stol., velmi působivý klášterní kostel, knihovna, křížová chodba se „Schlierbašskou madonou“ také ze 14. stol., vyrábí se zde známý a výborný zrající sýr „Schlierbašský klášterní sýr“. www.stift-schlierbach.at

Klášter Admont: benediktinský klášter z 11. stol., největší klášterní knihovna na světě, muzeum umění a přírodních věd, sbírky současného umění, novogotický klášterní kostel, první sakrální stavba v tomto slohu v Rakousku. www.stiftadmont.at Klášter Rein: nejstarší zachovalý cisterciácký klášter na světě z 12. stol., barokní stavba se základy z období Říše římské a prvky gotiky a romantismu. www.stift-rein.at Klášter Seckau: založený v 12. stol., v 16./17. stol. přebudovaný v renesančním slohu, románská bazilika. www.abtei-seckau.at Klášter St. Lambrecht: benediktinský klášter z 11. stol., gotický kostel, fresky, muzeum s historickými uměleckými a národopisnými sbírkami. www.stift-stlambrecht.at Klášter Vorau: augustiánský kanovnický klášter z 12. stol., s nádherným barokním kostelem a významnou knihovnou. www.stift-vorau.at

Tyrolsko Klášter Stams: cisterciácký klášter založený v 13. stol., později přebudovaný v barokním stylu, klášterní kostel s hrobkou knížat, pořádání koncertů. www.stiftstams.at

Vorarlbersko Probošství Sv. Gerolda: v Biosférickém parku Großes Walsertal. Probošství Sv. Gerolda, které patří ke klášteru Einsiedeln (Švýcarsko), je dnes využíváno jako kulturní centrum. www.propstei-stgerold.at Opatství Mehrerau: založené v 11. stol., od roku 1854 cisterciácký klášter s barokní knihovnou s rukopisy a prvotisky. www.mehrerau.at

15

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 15

20.06.2011 12:40:13 Uhr


Hudba

1

Zvukové zážitky

Klasická hudba a opery, džez a moderní hudba: vzduch prochvívají tóny hudby.

Vídeň Rezonance: festival staré hudby, leden: http:// konzerthaus.at/konzerthaus/festivals/resonanzen Zvuky Velikonoc Vídeň: barokní hudby až po soudobou, v období kolem Velikonoc www.theater-wien.at Vídeňský festival: květen/červen www.festwochen.at Vídeňský džezový festival: červen/červenec. www.viennajazz.org Festival hudebních filmů na Radničním náměstí: operní a koncertní filmy, vstup zdarma, červenec/srpen. Moderní Vídeň: festival soudobé hudby, listopad. www.wienmodern.at

16

Nejslavnější vídeňské stánky hudby: Státní opera: www.wiener-staatsoper.at Lidová opera: www.volksoper.at, Hudební spolek: www.musikverein-wien.at, Koncertní dům: www.konzerthaus.at, Divadlo na Vídeňce: www. theater-wien.at, Raimundovo divadlo, Ronacher: www.musicalvienna.at, Vídeňští filharmonikové: www.wienerphilharmoniker.at, Vídeňští zpěváčci (slavný chlapecký sbor): www.wsk.at, Dům hudby: www.hdm.at

Burgenlandsko Džezový, rockový a popový festival ve Wiesenu: červen – září. www.wiesen.at Operní festival v Římském kamenolomu: červenec/ srpen. www.ofs.at Novarock v Nickelsdorfu: festival rockové hudby, červen. www.novarock.at Jezerní festival Mörbisch: červenec/srpen. www.seefestspiele-moerbisch.at Haydnův festival v Eisenstadtu: září. www.haydnfestival.at Slavnost komorní hudby Lockenhaus: červenec. www.kammermusikfest.at Lisztův festival v Raidingu: viz tipy

Korutany Mezinárodní týdny hudby: Millstatt, komorní, sborová a orchestrální díla, od května do října. www.musikwochen.com Svatopavelské kulturní léto: benediktinský klášter Sv. Pavla, od května do srpna. www.kuso-stpaul.at Wörthersee Classics: červen. www.woertherseeclassics.com Trigonale: Festival staré hudby v oblasti St. Veitu nad Glanem, červen/ červenec. www.trigonale.com Festival Korutanské léto (Carinthischer Sommer): Ossiach a Villach, červenec/srpen. www.carinthischersommer.at

Dolní Rakousko Hudební léto/hudební festival Grafenegg: polovina června – září. www.grafenegg.at Hladce a obrace: Krems a Göttweig, hudební festival, 15. červenec-1. srpen, www.glattundverkehrt.at Lunz am See: „Zvuky vln“, hudební festival v červenci. www.wellenklaenge.at Barokní dny: klášter Melk, červen. www.barocktage.at Schrammel.Klang.Festival (rak. hospodské písničky), červenec. www.schrammelklang.at

w w w . A u s t r i a . i n f o

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 16

27.06.2011 18:27:12 Uhr

© Ö s t e rr e ich W e rb un g / sha fi gu llin a ; Ö st e r r e ich W e rb u n g / W ie s e n ho fe r

ozart právě oslavil své šesté narozeniny, když byl jako „zázračné dítě“ pozván do Schönbrunnu, aby v Zrcadlovém sále císařské letní rezidence předvedl císařovně své umění. Marie Terezie nadšeně a dojatě naslouchala. A když po skončení koncertu malý Wolfík z ničeho nic přiběhl k panovnici, vylezl jí na klín a políbil na tvář, byla panovnice naprosto odzbrojena. Vskutku šarmantní přídavek na rakouský způsob! Hudební tradice v Rakousku má hluboké kořeny. Žilo a tvořilo zde více slavných skladatelů než kdekoli jinde na světě a nabídka hudebních pořadů má z hlediska počtu, rozmanitosti a kvality jednoznačně světový primát.

© Ö s t e rr e ich W e rb un g / Wo lf gan g Z a jc

M


TIPY Po stopách velkých mistrů.

*

Ludwig van Beethoven. Různá skladatelova bydliště ve Vídni a v Badenu u Vídně (Dolní Rakousko).

* 2

Joseph Haydn. Rodný dům v Rohrau (Dolní Rakousko), dům, v němž bydlel, a muzeum na zámku Esterházy v Eisenstadtu (Burgenlandsko).

*

Franz Liszt. V Raidingu v Burgenlandsku, v rodném městě Franze Liszta, se konají každoročně v lednu, březnu, červnu a říjnu Lisztovy koncertní cykly. www.lisztfestival.at

*

Wolfgang Amadeus Mozart. Rodný dům v Getreidegasse a další Mozartovy byty na Makartově náměstí v Salcburku a ve Vídni.

*

Franz Schubert. Dům, kde se narodil, a dům, kde zemřel (Vídeň).

1

3 1 Džez na salaši nad Saalfeldenem 2 Vídeňský festival hry na akordeon 3 Housle z Mozartovy doby, rakouská Národní knihovna

Chopinův festival: Gamingská kartouza, srpen. www.kartause-gaming.at Allegro Vivo: festival komorní hudby, na různých místech ve Waldviertelu, srpen/září. www.allegro-vivo.at

© Ö s t e rr e ich W e rb un g / sha fi gu llin a ; Ö st e r r e ich W e rb u n g / W ie s e n ho fe r

© Ö s t e rr e ich W e rb un g / Wo lf gan g Z a jc

Horní Rakousko Attergauské kulturní léto: červenec/srpen. www.attergauer-kultursommer.at Klášterní koncerty: Sv. Florián, Kremsmünster, Lambach, Garsten, červen/červenec. www.stiftskonzerte.at Festival "INNtöne": červen. www.inntoene.com Festival klasické hudby u jezera Attersee: červenec/srpen. www.atterseeklassik.at Dunajský festival: barokní hudba na historických místech, červenec/srpen. www.donau-festwochen.at Festivalové týdny Gmunden: červenec/srpen. www.festwochen-gmunden.at Mezinárodní Brucknerův festival: Linec, „Klasicky jinak“, září/říjen. www.brucknerhaus.at Festival Ars Electronica: Linec, umění, technologie, společnost, září. www.aec.at

Salcbursko Snow Jazz Gastein: džez v horách, Gastein, březen. www.jazzgastein.com Diabelliho léto: Mattsee, hudba od renesance až do současnosti, od června do září. www.diabellisommer.at Džezový festival Saalfelden: srpen. www.jazzsaalfelden.at

SALCBURK: Mozartův týden v Mozarteu: leden. www.mozarteum.at Velikonoční festival: Velikonoce. www.osterfestspiele-salzburg.at Svatodušní festival: Svatodušní svátky. www.salzburgfestival.at Koncerty na pevnosti: od Velikonoc do října, www.mozartfestival.at/ festungkonzerte.html Salcburský festival: červenec/srpen. www.salzburgfestival.at Džezový podzim: říjen/listopad. www.jazz-herbst.at Zimní slavnost: Salcburk, listopad/prosinec. www.winterfest.at

Štýrsko Styriarte: Štýrský festival, Graz, červen/červenec. www.styriarte.com springwelten: festival elektronické hudby, Graz, 16.-20.5. www.springfestival.at Mariazell: „Horská vlna“: hudební festival červen – srpen. www.bergwelle.at Mid Europe: Festival dechových orchestrů, Schladming, červenec. www.mideurope.at Džezové léto: Graz, červenec/srpen. www.jazzsommergraz.at štýrský podzim: Graz, září/říjen. www.steirischerherbst.at

Tyrolsko Tyrolský velikonoční festival: Hall v Tyrolsku/ Innsbruck. www.osterfestival.at Tyrolský hudební festival: Erl, slavné opery, červenec. www.tiroler-festspiele.at Innsbrucký festival staré hudby: srpen. www.altemusik.at Zámecké koncerty na zámku Ambras: Innsbruck, červenec. www.altemusik.at Klangspuren („Stopy zvuků“): Schwaz, září. www.klangspuren.at Taneční léto: Innsbruck: červen/červenec. www.tanzsommer.at Festival New Orleans Jazz: Innsbruck, červenec www.neworleansfestival.at

Vorarlbersko Schubertiáda: v zimních měsících v Hohenemsu, červen, srpen a září ve Schwarzenbergu. www.schubertiade.at Bregenzské jaro: taneční festival, duben/květen. www.bregenzerfruehling.at Festiva ve Feldkirchu: květen/červen. www.feldkirchfestival.at Montafonské léto: březen-květen, džez a dětský program na různých místech. www.stand-montafon.at/kultur/sommer Bregenzský festival (na jezerním jevišti): červenec/ srpen. www.bregenzerfestspiele.com Walský podzim v údolí Walsertal: srpen/září. www.walserherbst.at

17

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 17

27.06.2011 18:32:02 Uhr


Národní a přírodní parky

1

2

Návrat k přírodě N

ad nejvyššími vrcholy hor rozčesává průzračný vzduch svými mohutnými křídly orel skalní. Letí a dívá se. Sleduje svět pod sebou a doufá, že někde zahlédne panáčkujícího sviště. Kam až jeho orlí zrak dohlédne, vidí zalesněné svahy hor, nad nimi mohutné formace ostře řezaných skal, zelené pastviny, zlověstně hučící vodopády, soutěsky a divoké horské říčky. Aby si orel mohl dál bezstarostně létat nad vší tou krásou, vytvořili lidé přírodní oázy, které se vám nyní představují.

Burgenlandsko Národní park Neziderské jezero – Seewinkel. Nejkrásnější část světového dědictví UNESCO Fertö - Neziderské jezero. Malebná krajina kolem stepního jezera byla v roce 1993 prohlášena za národní park (jediný stepní národní park ve střední Evropě) a v roce 2001 zařazena na seznam světového dědictví. Vodní plocha má rozlohu přibližně 300 km2 a břehy jezera prakticky v celé šíři obklopuje pás rákosí, široký až 4 km. Oblast kolem Neziderského jezera je přírodní a kulturní klenot ve společném vlastnictví Rakouska a Maďarska. Jsou zde jedinečné ekosystémy mělkých vod, slaných jezírek a pastvin s obrovským bohatstvím

18

živočišných druhů. V rákosí kolem jezera například žije na 300 druhů ptáků. Na prohlídku národního parku je možné se vydat pěšky, na kole, v koňském sedle nebo na voze taženém koňmi. www. nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at

Korutany Národní park Nockberge. Jemně zaoblené hřbety „Nočkových hor“ vytvářejí typickou podobu tohoto překrásného národního parku. A navíc jsou ideální pro pěší putování přes svěže zelené pastviny od salaše k salaši. Na vandrovnické trasy, vinoucí se v prostoru národního parku, se dostanete nejlépe, vyjedete-li po 34 km dlouhé vyhlídkové Nockalmské silnici s mnoha informačními stanovišti. Tento kraj byl Světovou unií ochránců přírody prohlášen za chráněnou oblast. www.nationalparknockberge.at

Dolní Rakousko Národní park Dunajské luhy. Takřka před branami Vídně se rozkládá jedna z posledních velkých lužních oblastí v Evropě. Vegetační formu lužního lesa vytvářejí kromě vody také různé druhy půd a odpovídající klima.

Lužní lesy jsou velice blízké tropickým pralesům a mají pozitivní vliv nejen na udržení čistého vzduchu, ale slouží také jako domov pro nejrůznější druhy zvířat a rostlin. Tento vzácný svět je možné probádat pěšky, na kole nebo na člunu. www.donauauen.at Národní park Podyjí. Rozlehlý národní park, o nějž se dělí Dolní Rakousko s Českou republikou, odhaluje fascinující přírodní krásy kolem pohraniční řeky Dyje. V divoce romantické krajině, nad níž bdí bezpočet hradů a hradních zřícenin, je možné obdivovat pestrý život a vzájemnou symbiozu mnoha vzácných druhů rostlin a zvířat (žije zde např. vzácný čáp černý). Na 25 km dlouhém úseku, kde vytváří řeka Dyje přirozenou hranici mezi Dolním Rakouskem a Českou republikou, plyne řeka 150 metrů hlubokým údolím, vytvářejícím meandry. www.np-thayatal.at Přírodní park Ötscher-Tormäuer. Uprostřed mostviertelského vandrovnického ráje se zdvihá mohutný horský masiv Ötscheru. Okolo něj se rozprostírá okouzlující přírodní park s mnoha zajímavými přírodními úkazy jako jsou krasové jeskyně, vodopády, hluboké rokle Ötscherských příkopů a svěže zelené pastviny poseté salašemi. V roce 1980 se podařilo organizaci WWF

w w w . A u s t r i a . i n f o

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 18

20.06.2011 12:40:35 Uhr

© N at i o n al par k Ge s äu se / An d r e as Ho lli n ge r ; Ö st e S t e rr e ic h We r b un g / Jul ia K n o p

Sedm mezinárodně uznávaných a ceněných národních parků a velký počet přírodních parků bedlivě střeží rakouské přírodní poklady.


TIPY Korutany, Salcbursko, Tyrolsko

*

Národní park Vysoké Taury Se svou plochou 1800 km2 je největší ze všech národních parků střední Evropy. Se svou překrásnou původní a nedotčenou přírodou jeden z nejvzácnějších na světě. Jeho podobu vytvářejí prastaré lesní porosty, měkce zvlněné zelené pastviny, drsný vysokohorský terén, mohutné skalní formace a k nebi se tyčící ostré horské vrcholy. Na různých místech, jako je Matrei, Mittersill a Heiligenblut, se pořádají speciální výpravy za pozorováním přírody. Je při nich možné sledovat kolonie kozorožců, supy bradaté, orly skalní, sviště a kamzíky. www.hohetauern.at

2 1 V národním parku Gesäuse 2 U Grossarlu v národním parku Vysoké Taury

osídlit tuto oblast několika exempláři medvěda hnědého. www.naturpark-oetscher.at

Horní Rakousko

© N at i o n al par k Ge s äu se / An d r e as Ho lli n ge r ; Ö st e S t e rr e ic h We r b un g / Jul ia K n o p

1

Národní park Vápencové Alpy. Toto největší zalesněné pohoří v Rakousku, které je chráněnou rezervací, se může pochlubit velmi vzácnými živočišnými druhy. Patří k nim například plachý rys, medvěd hnědý nebo orel skalní. Do nitra Vápencových Alp je možné proniknout na výpravách s odborným doprovodem spletitými jeskynními systémy. Překrásná krajina parku je jako stvořená pro pěší nebo cyklistické túry, eventuálně i v koňském sedle nebo s koňským povozem, jejichž trasy vedou až do vysokohorského pásma. www.kalkalpen.at

Štýrsko Národní park Gesäuse. Řeka Enže je páteří národního parku, který leží na severu Štýrska. Strhující vody této řeky si razí cestu mezi rozeklanými skalami hlubokých roklí a soutěsek a vytvářejí tak typický obraz této bizarní divoce romantické přírody parku. Zalesněné horské svahy se střídají s prosluněnými horskými pastvinami a nad nimi se zdvihá šedý věnec strmých skal z dachsteinského vápence. Celá oblast je domovem obrovského množství živočišných a rostlinných druhů. Kromě toho, že se zde báječně chodí, jezdí nebo leze po horách, je tato oblast jednoznačně tajným tipem pro milovníky raftingu na divoké vodě. www.nationalpark.co.at

Přírodní park Steirische Eisenwurzen. Evropský geopark v severní části Vápencových Alp je z geologického hlediska jedna z nejrozmanitějších oblastí v Rakousku. Strmé skalní stěny, hluboké rokle a kaňony vytvářejí krásný obraz krajiny přírodního parku. „Geologická stezka“ dává nahlédnout do 250 milionů let staré historie železné rudy. Návštěvníky čekají take prohlídky jeskyní, vodní sporty a výlety na koních. www.eisenwurzen.com Informace o všech přírodních parcích ve Štýrsku: www.steiermark.com/naturparke

je skutečný zážitek. Přírodní park leží v severní části Vápencových Alp a je vklíněn mezi Allgäuské a Lechtalské Alpy. Jeho typický charakter určují rozlehlé luhy a především divoká řeka Lech, jejíž tok je bohatě rozvětvený a vytváří spletitou síť postranních ramen. www.naturpark-tiroler-lech.at. Informace o všech přírodních parcích v Tyrolsku najdete na internetové adrese www.natur.tirol.at

Salcbursko Přírodní park Riedingtal. Strmé svahy, skalnaté velikány, romantická údolí a mnoho staletých dosud obhospodařovaných salaší jsou charakteristické pro tento přírodní park. Četné turistické stezky v chráněné přírodní rezervaci vás zavedou ke křišťálově čistým jezírkům a na horské vrcholy, jejichž zdolání vyžaduje dobrou fyzickou kondici a jistý krok. Typická alpská květena jako jsou alpská růže, protěž, koniklec, hořec nebo lilie patří k chráněným druhům v této oblasti. www.naturpark-riedingtal.at

Tyrolsko Přírodní park Tiroler Lechtal. Pohádková krajina v Lechtalském údolí, kudy protéká poslední divoká řeka střední Evropy, nadchne každého svou původní a nedotčenou přírodou. Vydat se pěšky nebo na kole na objevnou výpravu za krásami této alpské oblasti

3 4 2

6 1

7 5

Rakouské národní parky 1

Gesäuse,

2

3

Podyjí,

Dunajské luhy,

6

Neziderské jezero - Seewinkel,

7

Vysoké Taury

4

Vápencové Alpy, 5

Nockberge,

19

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 19

20.06.2011 12:40:48 Uhr


Regenerace

1

Jedno tělo, jedna duše

Tělo se noří do příjemně teplé termální vody a duše se vznáší v rajských sférách dokonalého uvolnění.

Vídeň Vídeň je jedno z mála hlavních měst na světě, které má své vlastní termální lázně. Se svým sirným termálním

20

pramenem poskytuje Therme Wien lázeňským hostům požitky, odpočinek, léčebné terapie a fitness na ploše 75 000 m2. www.thermewien.at

Burgenlandsko V Burgenlandsku se rodí skvělé víno. Tato skutečnost má své opodstatnění. Horké a sírou nasycené termální prameny totiž mimořádně svědčí vinné révě. A samozřejmě také výstavbě lázeňských center, v nichž se prolínají nejmodernější poznatky a technologie v oblasti lázeňství s tisíciletými zkušenostmi a moudrostí starých léčebných metod. K nejznámějším patří termální lázně Burgenlandsko v Bad Tatzmannsdorfu – www.burgenlandtherme.at, Sluneční termální lázně Lutzmannsburg – www.sonnentherme.at –, které se jako jediné v Evropě specializují na terapie pro kojence a batolata, Reiterovy rodinné termální lázně Stegersbach – www.dietherme.at – s největším golfovým hřištěm v Rakousku nebo Léčebné lázně Bad Sauerbrunn – www.die-heiltherme.at, jejichž léčivá voda má díky vysokému obsahu magnézia pozitivní účinek u nemocí pohybového ústrojí. Na okraji národního parku Neziderské

jezero – Seewinkel leží lázně St. Martins Therme & Lodge – www.stmartins.at – s termální a minerální vodou.

Korutany V oblasti kolem Villachu a v Bad Kleinkirchheimu vyvěrá ze země na 60 léčivých pramenů, jejichž účinky znali a také nadšeně využívali staří Římané před 2000 lety. Již tehdy se nořili do horké termální vody v místě, kde dnes stojí lázeňský rezort Warmbad Villach – www.warmbad.com – nejjižněji položené centrum wellnessu v Rakousku. 40 milionů litrů horké vody tryská denně z nitra země přímo do jeho bazénů a koupelí a napomáhá při léčbě nemocí kloubů a páteře. Na jihu Korutan, v nadmořské výšce 920 m leží Bad Bleiberg s nejvýše položenými termálními lázněmi Rakouska – www.bad-bleiberg.at

Dolní Rakousko Krásný lázeňský komplex Termální lázně Laa – www. therme-laa.at – ve weinviertelském městečku Laa na der Thaya blízko českých hranic vás uvítá horkými termálními prameny, hrou světel, podvodní hudbou, saunami,

w w w . A u s t r i a . i n f o

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 20

20.06.2011 12:40:55 Uhr

© T i ro l We r bun g ; A q ua D o me Lä n ge n fe ld

dyž se kolem roku 1940 začalo v Bad Gasteinu kopat, všichni doufali, že se dělníci prokopají až k zlaté žíle někdejšího gasteinského zlatého dolu. Ušlechtilý kov sice nenašli, zato však objevili něco mnohem cennějšího: bránu ke zdraví! Zjistilo se totiž, že skalní štoly, kudy se dělníci prokopávali, mají léčebné účinky. Vysoké teploty a vysoký stupeň vlhkosti totiž blahodárně působí na pacienty s kloubními, dýchacími a dermatologickými obtížemi. A tak se zrodily gasteinské léčebné štoly. Obdobné příběhy, v nichž většinou hraje hlavní roli náhoda, se odehrály i na jiných místech v Rakousku. Často tak byly objeveny z nitra země tryskající horké termální prameny, kolem nichž se začala budovat lázeňská centra, využívající tento vzácný dar přírody. Jsou to místa odpočinku, uvolnění a regenerace, zasazená do lůna nádherné přírody. A ať už se jim říká oázy wellnessu nebo balneologická centra, jsou tím pravým zlatým pokladem Rakouska!

© S t e ge rs ba ch

K


TIPY

*

Značka kvality: Best Health Austria. Cítit se skvěle se zárukou kvality! Wellnessová, zdravotní a lázeňská zařízení v Rakousku, která nesou ve svém štítě toto označení, patří k těm nejlepším z nejlepších. Pamatujte si: kde je zdraví, tam je i štěstí! www.besthealthaustria.com

2

*

Alpine Wellness. Nabídka Alpského wellnessu se soustřeďuje na tři základní tématické celky: na sport a fitness, na tělesnou a duševní pohodu a na zdraví s velkým důrazem na zdravou výživu. Svěřte se s důvěrou do péče skutečných specia-listů, hotelů, které se z různých zorných úhlů zaměřují na wellness a které leží v srdci nádherné nedotčené vysokohorské přírody. www.alpinewellness.com

*

Kondice & pohoda. Pod názvem Štíhlá linie a krása se sdružilo 45 čtyř- a pětihvězdičkových ubytovacích zařízení, která kladou důraz na zdravou výživu, pohyb, uvolnění a péči o krásu. www.schlankundschoen.at

1

3 1 V lázeňském rezortu Stegersbachu vše hedvábně plyne 2 Termální lázně jsou ideálním místem pro regeneraci těla i duše 3 Teplá termální voda je elixír mládí

nejrůznějšími typy terapií aj. Každý, komu leží na srdci jeho zdraví a fyzická kondice, najde ideální podmínky ve waldviertelském Světě zdraví – www.xundheitswelt.at. Šest zařízení, s rašelinnými lázněmi v Harbachu – www. moorheilbadharbach.at – a kardiologickým centrem v Groß Gerungsu – www.herz-kreislauf.at – jako hlavními středisky, se spojilo a vytvořilo obsáhlý koncept péče o zdraví. K dalším oblíbeným lázeňským centrům patří lázně Bad Vöslau a Baden u Vídně se svými Římskými termálními lázněmi – www.roemertherme.at. V nových fascinujících termálních lázních Linsberg Asia v Bad Erlachu – www.linsbergasia.at – se střetává moudrost Dálného východu s moderním evropským životním stylem a Solné lázně v Ybbstalu – www.ybbstaler-solebad.at – nabízejí léčivé solankové koupele v několika bazénech, které rády využívají i děti.

© T i ro l We r bun g ; A q ua D o me Lä n ge n fe ld

© S t e ge rs ba ch

Horní Rakousko Ať se vydáte do termálních lázní v Geinbergu – www.therme-geinberg.at – evokujících atmosféru Karibiku nebo za Kneippovými terapiemi do lázeňských domů mariánských sester z Karmelu v Aspachu, Bad Kreuzenu a Bad Mühllackenu – www.kneippen. at – anebo se zcela oddáte vodnímu elementu v Evropských termálních lázních v Bad Schallerbachu – www.eurothermen.at –, kde na vás čeká vodní park Acapulco, v Horním Rakousku je možné si užívat wellnessovských požitků na mnohý způsob. Dokazují to například i nové termální lázně v Bad Zellu, které mají mnohoslibný název Pramen života – www.lebensquell-badzell.com –, Císařské termální lázně Solná komora Bad Ischl – www.eurothermen.at – nebo lázně v Bad Hallu, které mají pramen s největším obsahem jódu ve střední Evropě. www.eurothermen.at

Salcbursko Nechte se hýčkat ve Skalních lázních v Bad Gasteinu – www.felsentherme.com – v nádherném světě lázeňských požitků v nadmořské výšce 1100 m. Navštivte Alpské lázně Gastein v Bad Hofgasteinu – www.alpentherme.com – nejmodernější evropskou oázu zdraví, odpočinku a příjemných pocitů s pohledem na mohutné ledovce Národního parku Vysoké Taury. V Ozdravných termálních lázních v Bad Vigaunu – www.bad-vigaun.at – napájí minerální termální voda, tryskající z hloubky 1345 metrů, v nezředěné podobě vigaunské termální bazény. Nově otevřené solankové termální lázně Amadé v Altenmarktu – www.thermeamade.at – jsou vybaveny několika bazény, obří loopingovou skluzavkou a poskytují nádherný výhled na okolní hory. Rovněž Taurské termální lázně SPA Kaprun se svými 2000 m2 vodní plochy leží v srdci nádherné vysokohorské přírody. www.tauernspakaprun.com/de

Štýrsko Elixír života voda má přímo zázračný účinek na tělesné i duševní zdraví člověka. Od kraje Ausseeland až po Štýrskou termální oblast bylo postaveno 9 nádherných termálních lázní. Rašelina, sůl, svěží vzduch a samozřejmě horké termální prameny tvoří základ ozdravných procedur těchto lázeňských chrámů. K tomu je třeba přidat zdravotní a wellnessové hotely a hotely, které patří do elitního společenství Alpský wellness, a božské požitky jsou zaručeny. www.steiermark.com/wellness

Tyrolsko Největší, nejmodernější a nejznámější termální lázně Tyrolska leží v Längenfeldu a mají název Aquadome (vodní chrám) – www.aquadome.at. Na ploše 50 000 m2 byl vybudován lázeňský areál s velmi nápaditým architektonickým pojetím. Z prosklené hlavní stavby je jedinečný pohled na tyrolské třítisícovky. Pohybumilovní návštěvníci všech věkových kategorií najdou v termálních lázních Zillertal obrovskou nabídku zábavných atrakcí, jako je např. 134 m dlouhá skluzavka. www.erlebnistherme-zillertal.at. Mezi Kitzbühelskými Alpami a pohořím Wilder Kaiser leží v lůně krásné přírody malé lázeňské městečko Bad Häring – www.haering.at –, které se proslavilo svou léčivou minerální vodou obohacenou sírou. Více informací o zdraví a wellnessu v Tyrolsku získáte na internetové adrese www.wellness.tirol.at

Vorarlbersko Zdravotní hotely s lázeňskými komplexy ve Vorarlbersku se zaměřují se svými terapiemi na přírodní zdroje, to znamená, že využívají účinků alpských léčivých bylin a ostatních přírodních produktů k regeneraci těla a duše, jak je to v případě hotelu-ozdravovny v Bad Reuthe a jeho rašelinných terapií – www.badreuthe.at. Moderní architektura těchto oáz wellnessu, využívající jako stavebních prvků hlavně sklo a dřevo, bude mít jistě pozitivní vliv na estetické cítění každého návštěvníka.

21

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 21

20.06.2011 12:41:00 Uhr


Jezera 1

Jezerní elegie

Mezi horami barevně probleskují skutečné drahokamy - jedno vedle druhého samá pohádková jezera..

Burgenlandsko K Neziderskému jezeru – www.neusiedlersee.com – jezdívají s oblibou Vídeňané za sportem a odpočinkem. Voda jednoho z největších rakouských jezer obsahuje dokonce malé procento soli, a proto se mu přezdívá „vídeňské moře“. Stále příznivý vítr zde vytváří ideální podmínky pro plachtaře a surfaře. Neziderské jezero je, jak se sluší a patří na stepní jezero, velmi mělké (max.

22

1,8 m hloubky), zato je však nejteplejší ze všech jezer v Rakousku (300 slunečních dní v roce). Jezero poskytuje vynikající životní podmínky pro velmi mnoho druhů ptáků, kteří hnízdí v rákosí kolem jeho břehů. V celé této oblasti, kde se vzájemně prolínají vysokohorské a středomořské krajinné prvky s nedozírnými dálkami stepní Panonské nížiny, byl vytvořen národní park Neziderské jezero – Seewinkel s 45 solnými jezírky.

Korutany Když Bůh tvořil korutanská jezera, musel mít slunnou i tesklivou náladu zároveň. 200 okouzlujících jezer s pitnou vodou se rozlévá v lůně nádherné přírody a proměňuje celou zemi od května do září ve vodní království. Každé z nich má svůj jedinečný a nezaměnitelný charakter. Wörtherské jezero – www.woerthersee.com – vystavuje na odiv svou mondénní krásu, jezero Weissensee – www.weissensee.com –, ležící ve výšce 930 m, vábí civilizací nezkaženou přírodní idylou, hluboké vody Millstättského jezera – www.millstaettersee.at – odhalují jeho krásnou a bezednou duši, na Ossiašském jezeře – www.region-villach.at – vládne k radosti surfařů sám Bůh větru a tyrkysově zelené vody Faakerského jezera – www.faakersee.com – lákají svou malebnou krásou, zejména když se mihotají ve svitu slunečních paprsků. Voda Klopeinského jezera –

www.klopeinersee.at – se dokáže prohřát až na teplotu 28° C a Presseggerské jezero – www.naturarena.com – se nádherně vyjímá v objetí horských velikánů. Více informací o korutanských jezerech: www.kaernten.at

Dolní Rakousko Křišťálově průzračné Lunzské jezero v Mostviertelu – www.lunz.at – je jediné přírodní jezero v Dolním Rakousku. Na hranicích se Štýrskem se rozlévá krásné jezero Erlaufsee. Nasednete-li v poutním městečku Mariazellu do rozkošného historického vláčku, dostanete se k jezeru cobydup a ještě si budete pochvalovat, jaký jste si udělali hezký výlet. V divoce romantické přírodě Waldviertelu, obklopené hustými lesy a střežené troskami hradu Dobra, leží krásná přehradní jezera Dobra a Ottenstein na řece Kamp.

Horní Rakousko Pomyslíme-li na hornorakouská jezera, okamžitě se nám vybaví přírodní klenot nesmírné krásy, který má název Solná komora. Zde se totiž urodila ta nejkrásnější jezera, jaké je možné si na naší planetě vůbec představit. Dvě největší, Attersee – www. attersee.at – a Traunsee – www.traunsee.at – s mohutnou horou Traunem v zádech, mají v zádech i dobrý vítr a proto jsou mimořádně oblíbená u jachtařů. K nejteplejším

w w w . A u s t r i a . i n f o

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 22

20.06.2011 12:41:03 Uhr

© Ö s t e rr e ich W e rb un g / Po pp - Ha ck e r / an d r e as Ho fe r; V o ra rl be rg T o uri sm u s / R o b e rt K alb

akouská jezera rozhazují všechny sítě svého svůdnického umění. Někdy tyrkysově zelená, jindy azurově modrá, tu se zlatavě mihotající v poledním slunci, tu se stříbřitě třpytící ve svitu měsíce – vždy však nekonečně půvabná a inspirující. Gustav Klimt, velký mistr barev, trávil rok co rok letní měsíce u jezera Attersee, aby čerpal neutuchající inspiraci z jeho krásy a z krásy přírody v Solné komoře. Rakouská jezera však inspirují a povznášejí každého člověka. Každý, kdo se dostane do jejich blízkosti, ochotně a radostně podléhá jejich kouzlu. Od tichého průzračného oka horského plesa v objetí strmých vrcholů až po teplé stepní jezero lemované pásem rákosí, jehož hladina se jen hemží pestrobarev - nými plachtami surfařů a plachtařů: všechna zvou k rozjímání, odpočinku a sportovnímu vyžití na hladině nebo dokonce pod hladinou. Voda mnohých jezer je tak čistá, že má kvalitu pitné vody.

© T ir o l WE r bun g / La ur in Mo s e r

R


1

TIPY Kde umělci nacházejí inspiraci.

2

3

jezerům Solné komory patří poetické jezero Mondsee – www.mondsee.at – a jeho soused jezero Irrsee – www.zellammoos.at -, které leží v chráněné přírodní rezervaci. V oblasti bohaté na rašeliniště, na tzv. Hornoinnviertelské jezerní plošině, se rozlévají tři rašelinná jezera: Holzöstersee, Höllerseee a Heratingersee. V jejich teplých vodách je možné se koupat i mimo hlavní letní období. Více informací o jezerech v Horním Rakousku se dozvíte na internetové adrese www.wasser.info

© Ö s t e rr e ich W e rb un g / Po pp - Ha ck e r / an d r e as Ho fe r; V o ra rl be rg T o uri sm u s / R o b e rt K alb

© T ir o l WE r bun g / La ur in Mo s e r

Salcbursko V salcburské části Solné komory jsou nejznámější a také nejoblíbenější jezera Wolfgangsee – www.wolfgangsee.at – a Fuschlsee se svým malým bratrem Hintersee – www.fuschlseeregion.com. Nádherný pohled na kamenné obry Národního parku Vysoké Taury se naskýtá z jezera Zellersee – www.grossglockner-zellersee.info –, které je ozdobou střediska Zell am See. Jiný charakter mají půvabná jezera Grabensee, Mattsee – www.mattsee.co.at – , Obertrumer See a teplé Wallersee, která se rozlévají v Salcburské jezerní oblasti nedaleko Mozartova města.

Štýrsko Malá, ale o to krásnější jsou jezera „zeleného srdce“ Štýrska. Na prvním místě je třeba jmenovat Grundlsee, nazývané též „štýrské moře“ – www.grundlsee.at. Spolu s jezerem Altausseer See – www.altaussee.at – tvoří jádro štýrské části Solné komory, která je už po desítky let letním útočištěm umělců a bohémů. Nedaleko se rozlévá mýty opředené jezero Toplitzsee – www.toplitzsee.at – a blízko Brucku nad Murou je to křišťálově průzračné Zelené jezero – www.tragoess-gruenersee.

Již Johannes Brahms trávil pravidelně a s oblibou svou dovolenou v okouzlující krajině kolem jezera Altaussee. A nebyl sám. Byl vždy obklopen dobrou společností. Friedrich Torberg, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal a další umělci byli častými hosty v této oblasti. Via Artis, neboli Cesta umění, vede kolem obou vedle sebe ležících jezer Altaussee a Grundlsee a informuje hosty současnosti o prominentních hostech minulosti. O kousek dále, u jezera Attersee, se mohou uměnímilovní vandrovníci vydat na tématickou stezku po stopách slavného rakouského malíře Gustava Klimta. Anebo mohou putovat do míst, v nichž Klimt v létě pobýval. Tato tématická stezka zahrnuje rovných 24 zastávek, kde poutníci získají informace o letních Klimtových pobytech v tomto kraji. Výpravy s odborným doprovodem začínají u informační turistické kanceláře v Schörflingu.

4 1 Rodinný výlet k tyrolskému jezeru Achensee 2 Východ slunce nad jezerem Wörthersee

at. Oblíbeným výletním cílem přímo na štýrské Jablečné stezce je Stubenbergsee – www.stubenbergsee.at.

3 S pořádným rozběhem do průzračné vody jezera Faaker See

Tyrolsko

4 Bodamské jezero u Bregenzu

Plaveme si v průzračných vodách a v průzračně čistém vzduchu se zdají být mohutné masivy hor tak blízké... jen si na ně sáhnout. To jsou „Tyrolské elegie“ psané těmi, kdo strávili dovolenou u zdejších jezer. Jsou krásná a je jich mnoho. V nadmořské výšce 940 m se rozlévá v lůně pohoří Karwendelu největší tyrolské jezero Achensee – www.achensee.com –, které je ledovcového původu. Na severozápadě Tyrolska leží dvě vzájemně spojená křišťálově čistá jezera – Heiterwangersee a Plansee –, u Kitzbühelu pak leží malebné jezero Schwarzsee, severně od Kufsteinu jezera Walchsee a Thiersee a na úpatí Dolomit Tristašské jezero. Tolik krásy je však nutné chránit, a proto bylo Vilsalpské jezero u Tannheimu vyhlášeno za chráněnou oblast, stejně jako Hintersteinské jezero, které leží v přírodní rezervaci pohoří Wilder Kaiser. Více informací o jezerech v Tyrolsku se dozvíte na internetové adrese www.wasser.tirol.at

Vorarlbersko Bodamské jezero – www.bodensee-vorarlberg.com – je třetí největší jezero ve střední Evropě, o nějž se dělí tři země: Rakousko, Německo a Švýcarsko. Má světácký šarm a takřka již přímořskou atmosféru. Z Pfänderu, který se zdvihá nad Bregenzem, je nádherný pohled na celé jezero. Podstatně menší, zato však velmi romantické je hluboké zelené jezero Seewaldsee, ležící v Biosférickém parku ve Velkém Walserském údolí (pozor, nezaměnit s jeho stejně krásným jmenovcem v salcburském Tennenském pohoří!) v nadmořské výšce 1.200 m. Budete-li chtít, můžete sem vyjet půvabným výletním vláčkem.

23

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 23

20.06.2011 12:41:09 Uhr


Rodina 1

Pro radost dětí! rocházíte úchvatně krásnou krápníkovou jeskyní, která tone v tajemném světle, přihlížíte boji na život a na smrt v gladiátorském amfiteátru, stanete se kovbojem ve westernovém městečku na Divokém západě, budete krmit zvířátka v zoologické zahradě a v zábavních parcích budete svištět, klouzat, uhánět a také křičet radostí, smát se a třeba se i tochu bát. Kdo by si myslel, že když jsou děti na dovolené v Rakousku, je jejich hlavní povinností chodit na horské túry, ten se ale pořádně zmýlil. Ve všech spolkových zemích čekají na děti říše radovánek, objevů a překvapení. A až rodiče uvidí, jak se jejich ratolesti baví, sami dostanou chuť vklouznout za nimi do jejich bezstarostného světa a stát se tak na chvíli zase dětmi.

Vídeň

Schönbrunn: prohlídky zámku s mnoha atrakcemi speciálně připravenými pro děti, zoologická zahrada, labyrint. www.schoenbrunn.at/kinder ZOOM dětské muzeum: výstavy a akce pro mladé badatele a vědce s možností aktivní účasti. www.kindermuseum.at Mořské muzeum: flora a fauna světových moří, akvária atd. www.haus-des-meeres.at

24

Burgenlandsko

Hrad Forchtenstein: každý víkend v červenci se díky pořádání nejrůznějších akcí a pořadů mohou děti vydat na dobrodružnou cestu do středověku za rytíři a bílou paní. www.forchtenstein.at Sluneční termální lázně v Lutzmannsburgu: lázeňské zařízení pro rodiny, specializované na kojence a batolata, nejdelší skluzavka do vody v Evropě. www.sonnentherme.at Familypark Neziderské jezero: velký areál v St. Margarethenu, na ploše 100 000 m2 čekají na dětské návštěvníky krásná dobrodružství v pohádkovém lese, na selském statku, hradě a ostrově. www.familypark.at Zámek Lackenbach: muzeum "Na stopě přírodě" – svět zážitků, kreativity a poznání o přírodě pro malé i velké. www.naturspur.at Zámek Esterházy v Eisenstadtu: Fritz Fürstlich, jediný netopýr na světě s modrou krví, připravil program pro děti, při němž malí návštěvníci aktivně spolupracují. www.schloss-esterhazy.at

Korutany

Terra Mystica: Bad Bleiberg, multimediální prohlídky historické havířské štoly. www.terra-mystica.at BIOS: přírodovědecké centrum národního parku Vysoké Taury, mladí vědci zkoumají ve více než 80 laboratořích

přírodní fenomény. www.bios-hohetauern.at Bad Eisenkappel: krápníková jeskyně Obir, při hře světel a tónů ožívá jeskynní drak a znějí magické hlasy mluvících kamenů, které vyprávějí o tajemstvích naší planety. www.hoehlen.at Za zážitky na Rosegg: zámek s kabinetem voskových figurín, zoologickou zahradou, labyrintem a rozvalinami hradu, otevřený od května do října. www.roseggonline.at, www.keltenwelt.at Minimundus: Klagenfurt, slavné stavby z celého světa v miniaturním provedení. www.minimundus.at

Dolní Rakousko

Carnuntum: informace viz tipy Muzeum pravěku v Asparnu nad Zayou: vydejte se na cestu do pravěku, který ožívá prostřednictvím výstav, pořadů, akcí nebo pracovních seminářů. www.urgeschichte.at Ötscherlandský expres: parní vláček na historické úzkokolejce vedoucí z Kienbergu/Gamingu do Lunzu u jezera. T. +43 741652191 Přírodní park Hohe Wand: hora her a splněných přání s vyhlídkovou plošinou Skywalk a zoo. www.naturpark-hohewand.at Betty Bernsteinová: program pro děti na hradech, v muzeích, zámcích, přírodních a národních parcích na

© Wi e n T o uri sm us / K ar l T ho m as

P

w w w . A u s t r i a . i n f o

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 24

20.06.2011 12:41:17 Uhr

© A rch äo l o gis che r Pa rk C ar n u n t um; M o st v i e rt e l T o ur i sm us / we i n fr an z .a t

Rodinná dovolená znamená odpočinek s dětmi a ne od nich. Znamená také dobrodružství a skvělou zábavu pro děti a krásné zážitky pro rodiče.


1

TIPY

*

Vídeň. Vídeňský Prátr Oáza zeleně se slavnou historií, v zábavním parku tzv. „Buřtovém Prátru“ se prolíná nostalgický svět minulosti s dnešním moderním světem, velké planetárium. www.prater.at, www.planetarium-wien.at

2

*

Dolní Rakousko. Carnuntum Po stopách starých Římanů v Archeo-logickém parku. 16.4. – 15.11. 2011 zemská výstava „Dobývat a objevovat“. Při napínavých soubojích gladiátorů a dalších pořadech ožívá dávná historie. Letní tábory. www.carnuntum.co.at

*

Štýrsko. Lanovka na Dachstein Dostanete se s ní k zcela mimořádným atrakcím: k fascinující vyhlídkové plošině „Sky Walk“ a k „Ledovému paláci“, z něhož lze házet obrovské ledové krystaly do hluboké ledovcové trhliny. www.dachsteingletscher.at

3 1 Zábava pro malé a velké: vídeňský Prátr 2 Římští vojáci v Carnuntu 3 Atraktivní dětské hřiště na dolnorakouské Cestě zážitků

Jantarové stezce. www.betty-bernstein.at Ametystový svět v Maissau: největší odkrytá ametystová žíla na světě, kde mohou návštěvníci sami hledat tuto vzácnou odrůdu křemene. www.amethystwelt.at

© A rch äo l o gis che r Pa rk C ar n u n t um; M o st v i e rt e l T o ur i sm us / we i n fr an z .a t

© Wi e n T o uri sm us / K ar l T ho m as

Horní Rakousko

Dachsteinské jeskyně: obří ledová, mamutí a krápníková jeskyně. www.dachsteinwelterbe.at Lovecký pohádkový park Hirschalm: Unterweißenbach: 40 mystických zastávek v říši pohádek a her. www.hirschalm.at Solné světy Hallstatt: vzrušující cesta za solí v nejstarším solném dole na světě. www.salzwelten.at Vöcklamarkt: Muzeum dětského světa na zámku Walchenu. www.kinderweltmuseum.at Steyr: historická železnice. www.oegeg.at Kopfing: stezka v korunách stromů. www.baumkronenweg.at Gosau: rodinný park zážitků. Historie Země za 90 minut. www.urzeitwald.at

Salcbursko

Svět obřích ledových jeskyní ve Werfenu: největší ledová jeskyně světa. www.eisriesenwelt.at Zábavní park ve Strasswalchenu: pohádkový a dobrodružný park s mnoha atrakcemi. www.erlebnispark.at Rýžování zlata v Raurisu: kurzy rýžování u průzračně čistého horského potoka, hledání minerálů, od června do října. www.goldsuchen.at Hvězdárna Königsleiten: planetárium s výkladem o hvězdách, divadlo planet, planetární stezka a výlet pro děti. www.sternwarte-koenigsleiten.com Přírodní rezervace a ráj dětských zážitků ve Ferleitenu: 20 000 m2 her, atrakcí a zážitků. www.wildpark-ferleiten.at

Svět soli: Hallein/Bad Dürrnberg: po stopách dávných havířů v nitru země. www.salzwelten.at Národopisné muzeum - skanzen Großgmain: oživlá historie salcburského venkova. Originální vesnické stavby z různých epoch, předvádění řemeslnického umění, železnice atd. www.freilichtmuseum.com

Štýrsko

Erzberg-Rudná hora plná dobrodružství: ukázkový důl, největší taxík na světě, důlní vláček, pověsti a zajímavosti o naší planetě. www.abenteuer-erzberg.at Dobrodružný park v Gröbmingu: největší lezecký park v Rakousku s mnoha atrakcemi pro děti od 3 let a také pro dospělé. www.abenteuerpark.at Hohentauern - park přírodních zážitků: svět skal a jeskyní, vodní cesta, lesní naučná stezka, prehistorická vesnice. www.keltenberg.at Krápníková jeskyně Katerloch: Dürntal u Weizu, jeskyně s největším počtem krápníků v Rakousku, možnost prohlídek od dubna do října. www.katerloch.at Solné světy v Altaussee: Na havířských skluzavkách do nitra dolu. www.salzwelten.at Styrassic Park u Gleichenbergu: přes 60 praještěrů v životní velikosti. www.styrassicpark.at Elfenberg, Mautern: rezervace s volně žijícími zvířaty, letní sáňkařská dráha, lety dravých ptáků a park zážitků. www.elfenberg.at Skanzen Stübing: historické selské statky, dny se zábavným programem pro děti. www.stuebing.at

Tyrolsko

Život na hradě Ehrenberg: Reutte. Zážitek pro celou rodinu. www.ehrenberg.at Hexenwasser (Čarodějnická voda) Hochsöll: zábavní park se zaměřením na přírodu a její divy, tématické celky voda a les, „bosé nohy v parku“ – naučná stezka, tradiční lidová řemesla, od května do října. www.hexenwasser.at „Ötziho“ vesnice v Umhausenu: archeologický park na téma život a práce v mladší době kamenné, prehistorické slavnosti, od května do října. www.oetzidorf.at Fisser Flitzer: Serfaus-Fiss-Ladis. Letní funpark s letní sáňkařskou dráhou letem světem za dobrodružstvím. www.fisserflitzer.at Innsbruck: alpská zoologická zahrada s 2000 zvířaty a ukázkami forem života v Alpách. www.alpenzoo.at Area47: inovativní přírodní park s mnoha atrakcemi a zážitky v Ötztalu. www.area47.at

Vorarlbersko

Park aktivit v Montafonu: Schruns-Tschagguns, obrovský zábavní park a největší ve Vorarlbersku, areál vody s mnoha atrakcemi, areály pro skating, biking a mnoho jiných dobrodružných aktivit, od května do září. www.aktivpark-montafon.at Inatura v Dornbirnu: multimediální prezentace vorarlberské přírody pod heslem „prožívej všemi smysly krásu přírody“. www.inatura.at Alpine Coaster Golm: zábavná horská dráha mezi obcemi Latschau a Vadans. 2,6 km, 44 skoků. www.golm.at

25

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 25

20.06.2011 12:41:21 Uhr


Memmingen, 180 km Friedrichshafen, 130 km Altenrhein, 100 km •

Innsbruck, 120 km

Zürich, 200 km

Mailand, 330 km

329133_OEW_Rundreise_HEFT_2012_COE.indd 4

Wien, 600 km

T + 43.(0)54 46.22 69-0

St. Christoph

T + 43.(0)54 46.22 69-0

Stuben

T + 43.(0)55 82.39 90

Zürs

T + 43.(0)55 83.22 45

Lech

T + 43.(0)55 83.21 61-0

www.arlberg.net

LANDKARTE0PROWCSE 2011/12

München, 300 km

St. Anton am Arlberg

20.06.2011 12:41:22 Uhr

oew_rundreise_heft_2_2011_11_10_15_58  

Na cestě za štěstím Okružní cesty Rakouskem www.austria.info KŘÍŽEM KRÁŽEM Čtyři okružní výlety, které se vyplatí // HRADY A ZÁMKY Svědkové...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you