Page 1

2013/2014 Императорские покои Музей Сисси Серебряная кладовая

Românã . Pусский

Миф действительность


Muzeul de Argintarie ˘

Серебряная кл адовая замка Хофбург Бывшая пал ата дворцового серебра и посуды Dup˘a caderea ˘ Monarhiei Habsburgice obiectele de inventar din argint aria ˘ curt¸ii s¸ i din sala de mese au trecut în proprietatea Republicii Austria. Piesele cele mai valoroase din gospod˘aria imperiala˘ pot fi admirate în Muzeul de Argint˘arie. Pe lâng˘a exponate pret¸ioase din sticl˘a, argint s¸ i por‚t¸elan sunt prezentate fet¸e de mas˘a, vesela˘ de buc at ˘ arie ˘ s¸ i brut˘arie. Muzeul de Arginta˘ rie ne permite astfel o privire în ansamblu asupra ceremonialului, a culturii s¸ i a decoraţiei de mas˘a la curte. Exemplarele cele mai minunate în Muzeul de Argintarie ˘ Printre cele mai renumite obiecte sunt de menţionat serviciul de mas˘a Habsburg, platouri cu o lungime de pân˘a la 30 de metri, servicii de mas˘a din manufacturile Herend, Sèvres s¸ i Minton, argint˘aria de mas˘a vienez˘a, port¸elanul Imari, renumitul serviciu Grand Vermeil, serviciul de mas˘a pentru Congresul de la Viena s¸ i numeroase exponate din proprietatea împ˘arateselor ˘ Elisabeta s¸ i Maria Terezia ca s¸ i a altor membri ai dinastiei de Habsburg.

После окончания существования Габсбургской монархии содержимое палаты дворцового серебра и посуды перешло в собственность Австрийской Республики. Сегодня Серебряная кладовая дает посетителю возможность полюбоваться сокровищами императорского домашнего обихода. Рядом с драгоценными изделиями из стекла, серебра и фарфора здесь представлены столовое бельё, кастрюли для варки и противни для выпечки из обихода дворцовой кухни. Серебряная кладовая дает наглядное представление о дворцовых церемониях, культуре приёма пищи и декорирования стола. Сокровища Серебряной кладовой К наиболее ценным предметам относятся сервиз Габсбургов, занимавший стол длиной до 30 м, сервиз производства мануфактур Херенд, Севре и Минтон, венское столовое серебро, фарфор имари, знаменитый Гранд Вермель, изготовленный для Венского Конгресса сервиз и многочисленные предметы, принадлежавшие императрицам Элизабет, Марии Терезии и другим Габсбургам.


Muzeul Sisi – Mit s¸ i realitate

În Muzeul Sisi urm˘arim destinul neobi¸snuitei împ˘aratese, ˘ în spat¸iul a s¸ ase încaperi. ˘ Aici se încearca˘ o reconstituire a universului împ˘aratesei ˘ Elisabeta, revelat în poeziile sale, deschizându-se o cale spre înt¸elegerea personalit˘at¸ii acesteia, cu puncte de reper precum: opozit¸ia fat¸a˘ de ceremonialul cur‚t¸ii, refugiul în cultul frumuset¸ii, obsesia de a fi zvelt˘a, performant¸ele sportive ca s¸ i poeziile entuziasmat melancolice. Expozit¸ia însot¸e¸ste neobosita împ˘arateas˘ ˘ a – fiind din ce în ce mai mult într-o stare de evadare fat¸a˘ de sine - în cal ˘ atoriile ˘ sale, pân˘a la asasinarea sa, la Geneva, în anul 1898. Exponate deosebit de atrag˘ ˘ atoare pentru vizitator sunt pe lâng˘a multitudinea de obiecte personale ale Elisabetei, o copie a rochiei de seara˘ a tinerei mirese, purtata˘ la serbarea din ajunul cununiei, ca s¸ i cele mai frumoase portrete s¸ i bijuterii ale frumoasei împ˘aratese. ˘ Se pot admira umbrela s¸ i evantaiul purtat de timida Elisabeta, o reconstruc‚t ie par‚t iala˘ a trasurii ˘ luxoase, precum s¸ i masca mortuara˘ a împ˘aratesei ˘ asasinat˘a în 1898.

Музей Сисси – Легенда и действительность В музее, посвященном Сисси, Bы сможете пройти через 6 комнат по следам этой необычной императрицы. Основная идея экспозиции – дать представление о личной жизни Элизабет, чей внутренний мир нам открывают ее стихи, которые дают возможность понять ее образ жизни: неприятие дворцового этикета и культ красоты, изнуряющее стремление похудеть, тяжелые спортивные нагрузки, а также ее восторженно-меланхолическую поэзию. Стремление убежать от самой себя будет преследовать императрицу во всех ее многочисленных путешествиях до момента убийства в Женеве в 1898 году. К наиболее интересным экспонатам, кроме большого количества личных предметов, принадлежавших Элизабет, относятся воспроизведенное свадебное платье юной невесты и ее знаменитые портреты, а также драгоценности прекрасной императрицы. Вы увидите зонт и многочисленные виды фаты, скрывавшие ее от назойливых посторонних взглядов, частично реконструированный роскошный салон дворцовой кареты и смертную маску убитой в 1898 году императрицы.


Apartamentele imperiale –

Императорские покои –

Cadrul personal de viat¸a˘ al familiei Habsburg

частная жизнь Габсбургов

Palatul imperial „Hofburg” a fost peste 600 de ani resedint ¸ ¸a dinastiei de Habsburg. Urcând pe treptele imperiale minunate, ajungem la cele 19 camere de lucru s¸ i de locuit ale împ˘aratului Franz Joseph s¸ i împ˘aratesei ˘ Elisabeta. Camerele restaurate în ultimii ani s¸ i dotate cu elemente istorice autentice oglindesc atmosfera vie‚tii particulare a familiei imperiale. Apartamentele Imperiale constitiuie astfel o confirmare a splendorii Casei de Habsburg ca s¸ i a istoriei locatarilor acestora.

Замок Хофбург служил более 600 лет резиденцией Габсбургской династии. По роскошной императорской лестнице Bы поднимаетесь в официальные и личные покои императора Франца Йозефа и императрицы Элизабет, состоящие из 19 комнат. В последние годы отреставрированные, и оформленные в оригинальном виде, покои дают представление о частной жизни императорской пары. Императорские покои являются не только наглядным свидетельством блеска Габсбургской монархии, но и рассказывают о личной жизни проживавших там монархов.

Printre altele se pot vizita camera de audient¸a, ˘ biroul s¸ i dormitorul împ˘aratului. Ajungând în apartamentul alaturat, ˘ cel al împ˘aratesei, ˘ vedem pe lâng˘a sufragerie s¸ i dormitor, baia s¸ i sala de gimnastica, ˘ unde împ˘arateasa ˘ î¸si efectua zilnic programul de gimnastica. ˘ De interes deosebit este camera de baie a împ˘aratesei, ˘ accesibila˘ abia de cât¸iva ani, p˘astrat˘a part¸ial în original.

Наряду с другими Bы посетите комнату для аудиенций императора, его рабочий кабинет и спальню. В примыкающих к покоям императора покоях императрицы - дневную и спальную комнаты, туалетную и комнату для спортивных упражнений, в которой императрица тре-нировалась каждый день. Особенный ин-терес представляет собой сохранившаяся в оригинальном исполнении ванная комната императрицы, открывшаяся для посетителей всего несколько лет тому назад.


În vizitaˇ la Sisi – culturaˇ s¸i savoare

Informat¸ii

В гостях у Сисси – Кул ьтура и насл аждение

Информация

Valabilitate / На период 1.10. - 29.11.2013 & 7.1. - 11.4.2014 01.10. - 29.11.2013 и 07.01. - 11.04.2014

Ofertaˇ combinataˇ: bilet de intrare, cafea si ¸ strudel ¸ cu mere Комби-предложение включая вход, кофе и яблочный штрудель Aceastaˇ ofertaˇ include vizitarea Muzeului de Argintaˇrie, a Muzeului Sisi s¸ i a Apartamentelor Imperiale cu ghid audio s¸ i o cea¸scaˇ de cafea / ceai / ciocolataˇ caldaˇ cu o felie delicioasaˇ de s¸ trudel cu mere în cafeneaua Hofburg. В данное предложение включены вход в Серебряную кладовую, музей Сисси и в Императорские покои с аудиогидом и чашка кофе или чая или горячего шоколада с вкуснейшим кусочком яблочного штруделя в кафе Хофбург.

Pret¸ /Цена: euro 17,80 adult¸i / persoanaˇ 7,80 евро на взрослого euro 16,80 student¸i (19-25 ani) / persoanaˇ 16,80 евро на студента (19-25 лет) euro 13,30 copii (6-18 ani) / persoanaˇ 13,30 евро на ребенка (6-18 лет)

Ghid în limba româna la cerere Pentru vizitatorii cu rezervare oferim de asemenea vizite cu ghid seara în afara programului. Ghiduri audio: în cehaˇ, chinezaˇ, englezaˇ, francezaˇ, germanaˇ, italianaˇ, japonezaˇ, maghiaraˇ, olandezaˇ, polonezaˇ, românaˇ, rusaˇ, spaniolaˇ sunt disponibile gratuit. Dacaˇ nu sunt ghiduri audio disponibile, vaˇ punem la dispozit¸ie descrierea turului în formaˇ tipaˇritaˇ. Экскурсии По предварительному заказу, мы предлагаем эксклюзивные вечерние экскурсии. Экскурсии на русском языке по запросу Аудиогиды на английском, венгерском, испанском, итальянском, китайском, немецком, нидерландском, польском, румынском, русском, французском, чешском и японском языках предоставляются бесплатно. При отсутствии аудиогидов Вам будет выдано письменное описание экскурсии.

Informat¸ii si ¸ rezervaˇri / Информация и заказ reservierung@hofburg-wien.at, Tel: +43-1-533 75 70 15

Ofertaˇ combinataˇ pentru pensionari de peste 60 de ani Комби-предложение для людей пенсионного возраста старше 60 лет Valabil luni - vineri / Действительно понедельник - пятницу Vet¸i putea vizita Muzeul de Argintaˇrie, Muzeul lui Sisi s¸ i Apartamentele Imperiale echipat/aˇ cu un ghid audio, iar la final vaˇ veţi putea delecta cu o gustare delicioasaˇ în cafeneaua Hofburg (1 baˇuturaˇ caldaˇ s¸ i strudel cu mere SAU 1 pereche de crenvur¸sti cu pâine s¸ i 1/4 l baˇuturaˇ nealcoolicaˇ). С аудиогидом Вы можете посетить Серебряную кладовую, музей Сисси и императорские покои, а в заключении насладиться полдником в кафе Хофбург (1 горячий напиток с яблочным штруделем ИЛИ две сосиски с булочкой и безалкогольный напиток 250 мл).

Pret¸ /Цена: euro 13,50 în loc de 20,70 / persoanaˇ 13,50 евро вместо 20,70 евро на человека euro 1,00 suplimentar pentru ghid 1,00 евро наценка для экскурсии с гидом Pentru ambele oferte în cazul unor grupuri mai mari de 7 persoane este necesaraˇ o rezervare. / Для групп более 7 человек необходим предварительный заказ для обоих предложений.

Exit


Tarife de intrare Входная пл ата

Biletul de intrare este valabil pentru Muzeul de Argintaˇrie, Muzeul Sisi s¸ i Apartamentele Imperiale Цена включает в себя посещение императорских покоев, музея Сисси и Серебряной кладовой Pret¸uri / Цены Adult¸i

€ 11,50

Copii (6–18 ani)

Student¸i (19–25) / Card Viena

€ 10,50

Grupuri organizate de elevi (6–18 ani)

Взрослый Детский (6–18 лет)

7,00

Студенческий (19–25 лет) / с Венской картой Цена для школьных групп (6–18 лет)

5,50

€ 13,50 €

8,00

€ 12,50 €

6,50

Se rezervaˇ dreptul de a modifica pret¸urile · Оставляем за собой право изме-нять цены

Orar

Часы работы Zilnic între orele 9.00 - 17.30 Intrare pâna˘ la ora 16.30

(în iulie si ¸ august pânaˇ la ora 18.00) (în iulie si ¸ august pânaˇ la ora 17.00)

Ежедневно с 09.00 до 17.30 Вход до 16.30

(в июле и августе до 18.00) (в июле и августе до 17.00)

Adresa

Адрес

Kaiserappartements, Sisi Museum, Silberkammer Императорские покои, музей Сисси, Серебряная кладовая Hofburg - Michaelerkuppel • A-1010 Wien Tel. / Тел.: +43-1-533 75 70 • Fax / Факс: +43-1-533 75 70 33 info@hofburg-wien.at • www.hofburg-wien.at

© 2013 Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. · © Fotos: SKB, BMobV, KHM Fotos: E. Knaack, M. Haller, S. Baumann, J. Wagner, L. Lammerhuber, W. Gredler, S. Rieger Grafik: Hannes Eder · Druck: AV Astoria

hofburg_folder_2012__2013_5_10_16_45  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you