Page 1

2012 /2013 Императорские покои Музей Сисси Серебряная кладовая

Românã

Pусский

Миф действительность


Muzeul de Argintarie ˘

Серебряная кл адовая замка Хофбург Бывшая пал ата дворцового серебра и посуды Dup˘a caderea ˘ Monarhiei Habsburgice obiectele de inventar din argint aria ˘ cur‚tii s¸ i din sala de mese au trecut în proprietatea Republicii Austria. Piesele cele mai valoroase din gospod˘aria imperiala˘ pot fi admirate în Muzeul de Argint˘arie. Pe lâng˘a exponate pre‚tioase din sticl˘a, argint s¸ i por‚telan sunt prezentate fe‚te de mas˘a, vesela˘ de buc at ˘ arie ˘ s¸ i brut˘arie. Muzeul de Arginta˘ rie ne permite astfel o privire în ansamblu asupra ceremonialului, culturii s¸ i decora‚tiei de mas˘a la curte. Exemplarele cele mai minunate în Muzeul de Argintarie ˘ Printre cele mai renumite obiecte sunt de men‚tinat serviciul de mas˘a Habsburg, platouri cu o lungime de pân˘a la 30 de metri, servicii de mas˘a din manufacturile Herend, Sèvres s¸ i Minton, argint˘aria de mas˘a vienez˘a, por‚telanul Imari, renumitul serviciu Grand Vermeil, serviciul de mas˘a pentru Congresul de la Viena s¸ i numeroase exponate din proprietatea împ˘arateselor ˘ Elisabeta s¸ i Maria Theresia ca s¸ i a altor membri ai dinastiei de Habsburg.

После окончания существования Габсбургской монархии содержимое палаты дворцового серебра и посуды перешло в собственность Австрийской Республики. Сегодня Серебряная кладовая дает посетителю возможность полюбоваться сокровищами императорского домашнего обихода. Рядом с дрогоценными изделиями из стекла, серебра и фарфора здесь представлены столовое бельё, кастрюли для варки и протвини для выпечки из обихода дворцовой кухни. Серебряная кладовая дает наглядное представление о дворцовых церемониях, культуре приёма пищи и декорирования стола. Сокровища Серебряной кладовой К наиболее ценным предметам относятся сервиз Габсбургов, занимавший стол длиной до 30 м, сервиз производства мануфактур Херенд, Севре и Минтон, венское столовое серебро, фарфор имари, знаменитый Гранд Вермель изготовленный для Венского Конгресса сервиз и многочисленные предметы, принадлежавшие императрицам Элизабет, Марии Терезии и другим Габсбургам.


Muzeul Sisi - Mit s¸ i realitate

În Muzeul Sisi urm˘arim destinul neobi¸snuitei împ˘aratese, ˘ în spa‚tiul a s¸ ase încaperi. ˘ Aici se încearca˘ o reconstituire a universului împ˘aratesei ˘ Elisabeta, revelat în poeziile sale, deschizându-se o cale spre în‚telegerea personalit˘a‚tii acesteia, cu puncte de reper precum: opozi‚tia fa‚ta˘ de ceremonialul cur‚t ii, refugiul în cultul frumuse‚t ii, obsesia de a fi zvelt˘a, performan‚t ele sportive ca s¸ i poeziile entuziasmat melancolice. Expozi‚tia înso‚t e¸ste neobosita împ˘arateas˘ ˘ a – fiind din ce în ce mai mult într-o stare de evadare fa‚ta˘ de sine - în cal ˘ atoriile ˘ sale, pân˘a la asasinarea sa, la Geneva, în anul 1898. Exponate deosebit de atrag˘ ˘ atoare pentru vizitator sunt pe lâng˘a multitudinea de obiecte personale ale Elisabetei, o copie a rochiei de seara˘ a tinerei mirese, purtata˘ la serbarea din ajunul cununiei, ca s¸ i cele mai frumoase portrete s¸ i bijuterii ale frumoasei împ˘aratese. ˘ Se pot admira umbrela s¸ i evantaiul purtat de timida Elisabeta, o reconstruc‚t ie par‚t iala˘ a trasurii ˘ luxoase, precum s¸ i masca mortuara˘ a împ˘aratesei ˘ asasinat˘a în 1898.

Музей Сисси – Легенда и действительность В музее, посвященном Сисси, Bы сможете пройти через 6 комнат по следам этой необычной императрицы. Основная идея экспозиции – дать представление о личной жизни Элизабет, чей внутренний мир нам открывают ее стихи, которые дают возможность понять ее образ жизни: неприятие дворцового этикета и культ красоты, изнуряющее стремление похудеть, тяжелые спортивные нагрузки, а также ее восторженно-меланхолическую поэзию. Стремление убежать от самой себя будет преследовать императрицу во всех ее многочисленных путешествиях до момента убийства в Женеве в 1898 году. К наиболее интересным экспонатам, кроме большого количества личных предметов, принадлежавших Элизабет, относятся воспроизведенное свадебное платье юной невесты и ее знаменитые портреты, а также драгоценности прекрасной императрицы. Вы увидите зонт и многочисленные виды фаты, скрывавшие ее от назойливых посторонних взглядов, частично реконструированный роскошный салон дворцовой кареты и смертную маску убитой в 1898 году императрицы.


Apartamentele imperiale –

Императорские покои –

Cadrul personal de via‚ta˘ al familiei Habsburg

частная жизнь Габсбургов

Palatul imperial „Hofburg” a fost peste 600 ‚ ta dinastiei de Habsburg. de ani resedin ¸ Urcând pe treptele imperiale minunate ajungem la cele 19 camere de lucru s¸ i de locuit ale împ˘aratului Franz Joseph s¸ i împ˘aratesei ˘ Elisabeta. Camerele restaurate în ultimii ani s¸ i dotate cu elemente istoric autentice oglindesc atmosfera vie‚tii particulare a familiei imperiale. Apartamentele Imperiale constitiuie astfel o confirmare a splendorii Casei de Habsburg ca s¸ i a istoriei locatarilor lor.

Замок Хофбург служил более 600 лет резиденцией Габсбургской династии. По роскошной императорской лестнице Bы поднимаетесь в официальные и личные покои императора Франца Йозефа и императрицы Элизабет, состоящие из 19 комнат. В последние годы отреставрированные и оформленные в оригинальном виде, покои дают представление о частной жизни императорской пары. Императорские покои являются не только наглядным свидетельством блеска Габсбургской монархии, но и рассказывают о личной жизни проживавших там монархов.

Printre altele se pot vizita camera de ˘ biroul s¸ i dormitorul împ˘aratului. audien‚ta, Ajungând în apartamentul alaturat, ˘ cel al împ˘aratesei, ˘ vedem pe lâng˘a sufragerie s¸ i dormitor, baia s¸ i sala de gimnastica, ˘ unde împ˘arateasa ˘ î¸si efectua zilnic programul de gimnastica. ˘ De interes deosebit este camera de baie a împ˘aratesei, ˘ accesibil˘a abia de câ‚t iva ani, p˘astrat˘a par‚t ial în original.

Наряду с другими Bы посетите комнату для аудиенций императора, его рабочий кабинет и спальню. В примыкающих к покоям императора покоях императрицы - дневную и спальную комнаты, туалетную и комнату для спортивных упражнений, в которой имератрица тренировалась каждый день. Особенный интерес представляет собой сохранившаяся в оригинальном исполнении ванная комната императрицы, открывшаяся для посетителей всего несколько лет тому назад.


Ofertaˇ specialaˇ pentru vizitatorii cu vârsta peste 60 ani

Tarife de intrare Входная плата

Специальное предложение для посетителей в возрасте от 60 лет

Biletul de intrare este valabil pentru Muzeul de Argint˘arie, Muzeul Sisi s¸ i Apartamentele Imperiale

Intrare în Muzeul de Argintaˇrie, Muzeul Sisi s¸i Apartamentele Imperiale cu o gustare delicioasaˇ în Café Hofburg.

Цена включает в себя посещение императорских покоев, музея Сисси и Серебряной кладовой

Вход в Серебряную кладовую, музей Сисси и императорские покои, а также вкуснейший полдник в кафе «Hofburg».

Pret¸uri/Цены Adul‚ti

€ 10,50

€ 13,00

Gustare/Полдник 1 buc. s¸trudel cu mere s¸i o baˇuturaˇ caldaˇ sau 2 cârnaˇciori cu pâine s¸i ¼ l baˇuturaˇ faˇraˇ alcool

Copii (6 - 18 ani)

€ 6,50

€ 7,50

1 ломтик яблочного штруделя и 1 горячий напиток или пара сосисок с булочкой и ¼ л алкогольного напитка.

Reduceri

€ 9,50

€ 12,00

Взрослый

Детский (6 - 18 лет) (Studen‚ti 19 - 25, Card Viena) Со скидкой

(Студенческий 19 - 25 лет, с Венской картой)

Grupuri organizate de elevi (6 - 18 ani)

Цена для школьных групп (6 - 18 лет)

€ 5,50

Valabilitate/Срок действия предложения: 1.10. - 30.11.2012 / 7.1. - 22.3.2013 de luni pânaˇ vineri с 01.10.2012 по 30.11.2012 / с 07.01.2013 по 22.03.2013 с понедельника по пятницу

€ 6,50 Pret¸ / Цена:

€ 12,50 în loc de € 19,50 de persoanaˇ € 12,50 вместо € 19,50 на человека

Ghid în limba româna la cerere Ghiduri audio: în cehaˇ, chinezaˇ, englezaˇ, francezaˇ, germanaˇ, italianaˇ, japonezaˇ, maghiaraˇ, olandezaˇ, polonezaˇ, românaˇ, rusaˇ, spaniolaˇ sunt disponibile gratuit. Dacaˇ nu sunt ghiduri audio disponibile, vaˇ punem la dispozit¸ie descrierea turului în formaˇ tipaˇritaˇ.

1 Casa/Intrarea

Экскурсии Экскурсии на русском языке по запросу Аудиогиды на английском, венгерском, испанском, итальянском, китайском, немецком, нидерландском, польском, румынском, русском, французском, чешском и японском языках предоставляются бесплатно. При отсутствии аудиогидов Вам будет выдано письменное описание экскурсии.

pentru vizitatorii individuali Касса/ Вход для индивидуальных посетителей 2 Intrare pentru grupuri organizate

s¸i persoane cu bilete valabile Вход для групп и отдельных лиц с действительными билетами/ сувенирный магазин/ кафе «Hofburg»

1

2

Exit

2

Se rezerv˘a dreptul de a modifica pre‚turile · Оставляем за собой право изме-нять цены

1

1

Sisi Museum Silberkammer Kaiserappartements


Sisi Ticket A

A

A

B

B

C


Orar / Часы работы Zilnic între orele 9.00 – 17.30 (în iulie si ¸ august pâna˘ la ora 18.00) Intrare pâna˘ la ora 16.30 (în iulie si ¸ august pâna˘ la ora 17.00) Ежедневно с 09.00 до 17.30 (в июле и августе до 18.00). Вход до 16.30 (в июле и августе до 17.00).

Tarif de intrare / Входные билеты € 10,50 / 9,50 / 6,50

Adresa / Informatii , Адрес / Информация Kaiserappartements, Sisi Museum, Silberkammer Императорские покои, музей Сисси, Серебряная кладовая Hofburg – Michaelerkuppel • A-1010 Wien Tel. / Тел.: +43-1-533 75 70 • Fax / Факс: +43-1-533 75 70 33 info@hofburg-wien.at • www.hofburg-wien.at © 2012 Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. · © Fotos: SKB, BMobV, KHM Fotos: E. Knaack, M. Haller, S. Baumann, J. Wagner, L. Lammerhuber, W. Gredler, S. Rieger Grafik: Hannes Eder · Druck: AV Astoria

hofburg_folder_2012__2012_11_26_14_3