Page 1

De Prikkel Juni 2013 - jaargang 45, nummer 3

Kampement 2013

In dit nummer onder andere: - De stand van zaken volgens Austerlitz’ Belang; - Foto impressie van Kampement 2013; - Column wethouder Joke Leenders - De activiteitenkalender; - Waar staan we met ‘Austerlitz Zorgt’.

Foto: Martin Opmeer


BESTUUR VERENIGING AUSTERLITZ’ BELANG (met per bestuurslid het gebied waarvoor men aanspreekpunt is bij problemen en bezorging Prikkel) Voorzitter Hans Neijzen Waterlooweg 89 3711 BD Austerlitz, of 06 31290722; e-mail: hansneijzen@austerlitzbelang.nl De Beaufortweg, D.J. van Nieuwenhuizenweg, Waterlooweg, Marmontweg Secretaris Gusti Smulders Oude Postweg 232, 3711 AP Austerlitz email: info@austerlitzbelang.nl Oude Postweg even 82 t/m 236, Oude Postweg oneven 123 t/m 215

tel. 087 8763257

tel. 0343 49 36 36

Penningmeester Marcel de Jonge Meester Ansinkweg 35 3711 DA Austerlitz tel. 0343- 756769 Email: marceldejonge@austerlitzbelang.nl Austerlitzseweg, Meester Ansinkweg, Oude Postweg oneven1 t/m 11, Oude Postweg oneven 37 t/m 121, Oude Postweg even 6 t/m 66 Overige bestuursleden: Jeroen van Nieuwenhuizen Hubertweg 25, Email: jeroenvannieuwenhuizen@austerlitzbelang.nl

3711 CE Austerlitz

Traayweg, Grensweg, Pater de Leeuwweg, Dirkje van Barneveldweg, Johannes Stoopweg, Hubertweg.

Rob Sipkes Gramserweg 47B Email: robsipkes@austerlitzbelang.nl

3711 AT Austerlitz

tel 0343 491042

3711 AP Austerlitz

tel. 0343-49 36 36

Barendrechtweg, Gramserweg, Woudenbergseweg

John van Ravenswaaij Oude Postweg 232 Email: johnvanravenswaaij@austerlitzbelang.nl

Schooldwarsweg, Dorpsplein, Schoolweg, Weideweg, Wellingtonweg.

Vacature

@austerlitzbelang.nl Vacature

@austerlitzbelang.nl Vacature

@austerlitzbelang.nl De vereniging Austerlitz’ Belang is opgericht op 10 november 1945 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40477997. Contributies/donaties kunt u overmaken naar bankrekeningnummer 562502 t.n.v. Vereniging Austerlitz' Belang in Austerlitz, zie ook de website www.austerlitzbelang.nl. Bewoners van Austerlitz die nog geen lid zijn kunnen zich aanmelden als lid bij info@austerlitzbelang.nl. Het lidmaatschap kost in 2012 €12,50 per jaar.

Uitgave juni 2013


Mededelingenblad voor Austerlitz onder redactie van het bestuur van de vereniging ‘Austerlitz' Belang’

Jun. 2013 - jaargang 45, nummer 3 INHOUD 1 2 3 6 7

Inhoud Stand van zaken Foto impressie Kampement 2013 Wijkteam Oost Column wethouder Joke Leenders

11 12 16 22 26

7 9

Algemene Seniorenvereniging Zeist Geheugen van Zeist

1

Staatsbosbeheer, activiteitenagenda Nieuws van Cantiamo Fanfarecorps Erica, activiteitenagenda Een van ons Agenda Zomer 2013 Bijlage: Nieuws over ‘Austerlitz Zorgt’

Kopij Prikkels 2013 inleveren vóór 8 sep. en 4 nov. bij de.prikkel@austerlitzbelang.nl Foto’s en andere illustraties zijn welkom! Eindredactie: Bart van de Velde en Sonja Verwijs (de.prikkel@austerlitzbelang.nl) Website: www.austerlitzbelang.nl

Uitgave juni 2013


Stand van zaken EVENEMENTEN De avondvierdaagse was weer een groot succes, dank aan alle vrijwilligers die hier aan hebben bijgedragen! Ook het mooie weer – we hebben er lang op moeten wachten - heeft hierbij een rol gespeeld. Op 29 april heeft burgemeester Koos Janssen, in het bijzijn van vele dorpsgenoten, de Koningslinde onthuld op het dorpsplein. Een korte impressie kunt u krijgen via http://www.geheugenvanzeist.nl/geschiedenis/youtu be-filmpjes/onthulling-koningslinde-austerlitzdoor-burgemeester-koos-janssen. De boom staat op de plek waar in 1898 de Wilhelminaboom onthuld werd.

Bij het schrijven van deze ‘stand van zaken’ zijn de voorbereidingen voor het Kampement in volle gang. Het dorpsplein zal op 15 juni weer het speelveld vormen voor vele teams die op het sportieve vlak de strijd met elkaar aangaan om één van de wisselbekers te bemachtigen. Bij het verschijnen van deze Prikkel is het resultaat bekend en kunnen we naar verwachting terugkijken op een geslaagd evenement. Ook het wandelweekend dat op 4 en 5 oktober zal plaatsvinden heeft al volop de aandacht, routes zijn alweer ‘proef’ gelopen en worden in kaart gebracht. Ook dit jaar zal het mogelijk zijn om met rolstoel, rollator, scootmobiel of wandelwagen deel te nemen en te genieten van de natuur.

BOEKENINITIATIEF In de vorige Prikkel hebben we gemeld dat de boekenkasten besteld zijn, inmiddels zijn ze ook ge-

plaatst in dorpshuis ’t Trefpunt (bij binnenkomst links van de ingang). We zijn blij dat enthousiaste dorpsbewoners al boeken hebben aangeleverd. De kasten bieden nu al volop keus in vele genres voor zowel jong als oud. Aan de indeling wordt gewerkt. Vooruitlopend op de inzamelactie kunt u al melden dat u boeken ter beschikking stelt via info@austerlitzbelang.nl, we komen deze graag bij u ophalen (of u kunt ze zelf even in één van de kasten zetten). Mooi om te kunnen melden dat we deze week al een extra kast hebben besteld om alle boeken te herbergen. De ‘spelregels’ met betrekking tot het lenen van boeken zullen we op de zijkant van de kasten plaatsen maar deze zijn zo eenvoudig mogelijk. In principe staat het elke bewoner van Austerlitz vrij om boeken te lenen en vertrouwen we erop dat deze weer worden teruggeplaatst. De openingstijden zijn: • maandag van 13:00 tot 16:00 uur; • woensdag van 09:00 tot 12:00 uur; • vrijdag van 15:00 tot 19:00 uur. OVERLEG Als bestuur van Austerlitz’ Belang nemen we deel aan periodiek overleg met de gemeente Zeist waarin alle ontwikkelingen m.b.t. Austerlitz aan de orde komen. Onderwerpen op de agenda betreffen onder meer verkeer, wijkzaken, communicatie en het dorpsplan Austerlitz. Over de stand van zaken m.b.t. het dorpsplan wordt u binnenkort geïnformeerd via een nieuwsbrief van de gemeente Zeist die huis-aan-huis verspreid zal worden. INITIATIEVEN Regelmatig worden we benaderd door organisaties of personen die allerlei initiatieven onder onze aandacht brengen. Veelal nodigen we deze uit om een korte toelichting te geven tijdens een bestuursvergadering om te kunnen bezien waarin we mogelijk kunnen samenwerken of behulpzaam kunnen zijn. Zo zijn er o.m. initiatieven besproken op het gebied van energie (zowel initiatieven van bewoners uit Austerlitz als ook initiatieven vanuit Zeist (WattsNext)), Fairtrade, buurtbemiddeling en hadden we o.m. contact met historische verenigingen en Het Geheugen van Zeist.

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 2


DRINGENDE OPROEP Op deze plaats hebben we al regelmatig de behoefte aan uitbreiding van het bestuur van Austerlitz’ Belang onder de aandacht gebracht. Om onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren en de belangen van het dorp zo goed mogelijk te behartigen zoeken we bestuursleden die daar een bijdrage aan willen leveren. Dat hoeft echt niet veel tijd te kosten, elke hulp is welkom. Mocht u hierover meer informatie wil-

len dan graag even info@austerlitzbelang.nl.

een

mailtje

naar

Meer actuele informatie kunt u vinden op www.austerlitzbelang.nl

Veel leesplezier, Hans Neijzen, voorzitter

Een foto impressie van Kampement 2013

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 3


Dijnselburgerlaan 7-9 3705 LP Zeist Tel: 030 6923240

www.dehuizenbemiddelaar.nl

Onderdeel van

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 4


U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 5


Zoekt u contact met ons over verbeteringen, wijkinitiatieven of gesprek over de woonomgeving? Maak met ons een afspraak en wij komen bij u of u komt langs bij ons op het spreekuur op: Woensdags tussen half 10 en haf 11 op: 06-526 97 130 of via www.zeistwijkgericht.nl Spreekuur woensdagochtend tussen half 10 en half 11 in het Wijkinformatiepunt/Kerk aan de Graaf Lodewijklaan 15 in Zeist-Kerckebosch. Volg ons ook op twitter Zeist_Oost. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heeft u meldingen over scheve stoeptegels, kapotte straatlantaarns of andere simpele tekortkomingen in het publieke domein, bel dan gelijk de gemeente: 14 030 Bel ook bij onraad de politie op het alarmnummer: 112 Bel voor andere politiezaken: 0900-8844 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leden Wijkteam Oost) Cees van Meerten (complexbeheerder) Gerrit Veldhuizen (wijkagent) Niels Hoogendoorn (wijkagent) Jolanda Kooijman (woningconsulent) Rein Tuinstra (opbouwwerker) Wim van Keulen (wijkmanager) Mohamed el Aita (jongerenwerker Austerlitz) telefoon: 06-144.09.793 Sjoerd Deelstra (woningconsulent Austerlitz voor Seyster Veste ) telefoon: 030-69.404.00

Wijkagent Niels Hoogendoorn stelt zich voor e

Ik wil deze mogelijkheid gebruiken om mezelf voor te stellen als de 2 wijkagent naast wijkagent Gerrit Veldhuizen. Mijn naam is Niels Hoogendoorn en ik ben 26 jaar. Ik ben 6 jaar werkzaam bij de Politie waarvan 4 jaar in Zeist. Ik vind het fijn om dienstbaar te zijn voor mijn medemens, mensen helpen, en daarom heb ik gekozen om te solliciteren als wijkagent. Ik mag dit gaan doen bij de politie en ook nog in het mooie dorp Austerlitz. Jullie zullen mij veelvuldig zien op de fiets in de wijk en sta dan ook altijd open voor een gezellig praatje. Ik ben altijd bereikbaar voor iedereen en ook telefonisch via het nummer 0900-8844. Ik hoop jullie zeker eens op straat te ontmoeten en schroom het niet me aan te spreken. Met vriendelijke groet,

Niels Hoogendoorn Hoofdagent, Wijkagent Zeist-Oost

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 6


Column Wethouder Joke Leenders Beste inwoners van Austerlitz, Voortgang Dorpsplan Austerlitz. Hoe staat het met het Dorpsplan Austerlitz? In het dorpsplan staan de hoofdlijnen vastgelegd voor de ontwikkeling van het dorp in de periode 2011-2025. De ambitie is om Austerlitz met het oog op de leefbaarheid geleidelijk te laten groeien. Die ambitie is vertaald in een aantal woningbouwprojecten aan de noordrand van het dorp, vervanging van de school en maatschappelijke voorzieningen in de vorm van een zorgsteunpunt en zorgunits. De ambitie staat nog onveranderd overeind. We moeten echter wel de uitvoering van het dorpsplan in deze veranderde wereld op onderdelen anders aanpakken. Woningbouwvereniging De Kombinatie zou, na overeenstemming met de gemeente, het totale project op zich nemen. Dit blijkt echter niet mogelijk. De woningmarkt en het regeringsbeleid spelen daarbij onder meer een rol. We moeten dus nieuwe partners zoeken om de woningbouwopgave uit te voeren. De nieuwe school, het zorgsteunpunt en de sociale woningen en zorgwoningen aan de Schoolweg gaan door zoals gepland. De nieuwe school wordt in opdracht van de gemeente gebouwd, naar verwachting in 2018. De Kombinatie zal de sociale woningen en zorgwoningen bouwen aan de Schoolweg. Voor de woningbouwprojecten aan de noordrand van het dorp zoeken we marktpartijen. We beginnen met een marktverkenning. Dit kan leiden tot bijstellingen van het programma en planning. Hierbij blijven de kaders van het dorpsplan het uitgangspunt. De doorlooptijd van dit alles betekent een jaar vertraging in de bouw van de koopwoningen aan de noordrand. Hierdoor kan deze 2015 van start gaan in plaats van in 2014. In het najaar zullen we u over de stand van zaken bijpraten tijdens een inloopavond. Joke Leenders

Algemene Seniorenvereniging Zeist De vereniging Algemene Seniorenvereniging Zeist bestaat sinds 14 december 2012 en heeft inmiddels 330 leden, waaronder enkele uit Austerlitz. Om meer bekendheid te geven aan onze vereniging komen wij dinsdag 9 juli van 14 – 16 uur in het dorpshuis. De bijeenkomst is voor leden en belangstellenden (aspirant leden). Albert van Kuijk Algemene Seniorenvereniging Zeist p/a Brugakker 1018 3704KT Zeist Telefoon 030-6990880 of 06-14182862 Bankrekening TRIO 0776487337 Kamer van Koophandel 56927886 Partner Samen voor Zeist Lid Samenwerkende Bonden voor Ouderen (SBO) info@seniorenzeist.nl www.seniorenzeist.nl

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 7


U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 8


Zeister geschiedenis op de kaart Zeist en haar kernen vormen een prachtige oude gemeente. Al in het jaar 838 duikt voor t eerst de naam ‘Seijst’ op; het begin van het ontstaan van de gemeente Zeist. Inmiddels heeft Zeist een rijke geschiedenis en prachtige monumenten opgebouwd. Om die historie nog meer onder uw aandacht te brengen, werken de erfgoedpartners binnen de gemeente samen onder de naam Geheugen van Zeist en nodigen u van harte uit voor hun activiteiten en voor een bezoekje aan hun nieuwe website www.geheugenvanzeist.nl. Misschien heeft u al kennis gemaakt met het Geheugen van Zeist tijdens Koninginnedag op de Oranjemarkt. Maar mocht dat niet het geval zijn dan zijn er de komende periode nog genoeg gelegenheden waarop dat mogelijk is. Zo werken we o.a. mee aan de Dag der Kunsten op 23 juni a.s. en staan met een informatiestand in Slot Zeist, zijn we druk bezig met het samenstellen van een tentoonstelling ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Zeisterbos, is er een mooi programma opgesteld voor Open Monumentendag, worden er activiteiten ontwikkeld voor de Maand van de Geschiedenis, kunt u deelnemen aan wandelingen van t Gilde en nog veel meer. Grasduinen door de geschiedenis Uiteraard kunt u bij de afzonderlijke erfgoedpartners terecht voor het doen van genealogisch en/of historisch onderzoek. Niet alleen het Gemeentearchief is te bezoeken, ook de collecties van het Zeister Historisch Genootschap en de Historische Vereniging Zeist kunt u raadplegen. De openingstijden kunt u vinden op de website www.GeheugenvanZeist.nl Website GeheugenvanZeist.nl Op 29 mei jl. werd de nieuwe gezamenlijke website www.GeheugenvanZeist.nl officieel gelanceerd: dé site voor de geschiedenis van Zeist. Op deze site zijn o.a. de Zeister kranten van 1864 tot 1946 in te zien, de historische journaals, staat het laatste nieuws over activiteiten van de erfgoedinstellingen, is informatie te downloaden waarmee men zelf op pad kan en kunnen webexposities worden bekeken. De komende maanden wordt er hard gewerkt aan verder invulling van de website. Zo is bijvoorbeeld een groot aantal vrijwilligers hard aan de slag met het beschrijven van duizenden foto’s, zodat in het najaar een prachtige beeldbank te bekijken is In de loop van 2013 kunt u zelf uw verhaal plaatsen over de geschiedenis van Zeist. Vindt u het leuk een bijdrage te leveren aan het werk van de erfgoedpartners? Vrijwilligers zijn van harte welkom. Heeft u een vraag, een verhaal, foto’s en/of filmpjes? Neemt u dan contact met ons op via Zeist@GeheugenvanZeist.nl of met het Zeister Historisch Genootschap via info@zeist-historie.nl
 / 030 - 691 63 88 (tijdens openingsuren).

De erfgoedpartners die samenwerken onder het Geheugen van Zeist zijn: gemeente Zeist, het Zeister Historisch Genootschap, het Gilde, de Historische Vereniging den Dolder, Museumstichting het Hernhutterhuis, de Zilver-Kamer, de commissie Open Monumentendag, Slot Zeist/Figi, de Bibliotheek en de Stichting Oude Algemene Begraafplaats.

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 9


U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 10


Staatsbosbeheer Ree-bronst excursie Het is zomer en de bronsttijd van de reeën begint nu! Bokken verdedigen hun territorium en hun dames. Soms hoor je ze blaffen! Reeën laten zich niet gauw zien. Maar hun looppaadjes, slaapplekken, veegsporen en keutels vertellen over hun aanwezigheid en gedrag. ’s Morgens vroeg en ’s avonds laat komen ze uit hun rustplaatsen te voorschijn. Dat is dus ook de beste tijd om ze waar te nemen. Een ervaren gids van Staatsbosbeheer neemt je mee en vertelt je alles over het leven van het ree. De wandeling is op vrijdagavond 26 juli en start om 20.00 uur vanaf de parkeerplaats van het Beauforthuis. Let op: voor deze excursie is aanmelden verplicht! Dit kan tot 24 juli via info@beauforthuis.nl. Er kunnen maximaal 60 mensen mee. De kosten bedragen €5,00 pp en kinderen €2,50, ter plaatse te voldoen. Op zoek naar de roofvogels van boswachterij Austerlitz Op zondagochtend 4 augustus kom je alles te weten over de roofvogels van boswachterij Austerlitz. Tijdens een mooie wandeling door het bos vertellen ervaren Staatsbosbeheer gidsen je alles over het leven van deze dieren. Buizerds, haviken, sperwers en uilen jagen op andere dieren. Dat vraagt om behendigheid en een speciale lichaamsbouw. In het bos zijn van deze soorten meerdere broedparen aanwezig. De wandeling start om 10.00 uur op de parkeerplaats van het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz en duurt ongeveer 1,5 uur. Let op: meld je voor deze excursie vóór 2 augustus aan via info@beauforthuis.nl. Er kunnen maximaal 25 mensen mee. De kosten bedragen voor kinderen €2,50 en volwassenen € 5,- ter plaatse te voldoen. Vleermuizen, nachtvlinders en andere dieren in het bos Staatsbosbeheer gidsen nemen je op vrijdagavond 6 september mee met een spannende avondexcursie in boswachterij Austerlitz. Want als het donker wordt, komen veel dieren tevoorschijn. Dieren zoals het ree, de boommarter en de bosuil gaan dan juist op zoek naar voedsel. Ook vleermuizen zijn nu nog even actief voordat zij aan hun winterslaap beginnen. Voor hen is het namelijk paartijd. Opmerkelijk is dat het vrouwtje de zaadcellen van het mannetje de hele winter in haar lichaam bewaart. Pas aan het eind van de winter krijgt ze een eisprong en vindt de bevruchting plaats. Op deze manier bespaart zij haar vetreserves die ze hard nodig heeft om de winter door te komen. Tijdens de wandeling hopen we natuurlijk wat dieren te gaan zien of horen. Onderweg komen we ook nog nachtvlinderexperts tegen die ons laten zien hoe ze nachtvlinders onderzoeken in het bos. Let op: meld je voor deze excursie vóór 4 september aan via info@beauforthuis.nl. Er kunnen maximaal 30 mensen mee. De wandeling start om 20.00 uur vanaf de parkeerplaats van het Beauforthuis aan de Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. De kosten bedragen voor kinderen €2,50 en volwassenen €5,- ter plaatse te voldoen. Paddenstoelen excursie Op zondagochtend 20 oktober om 10.00 uur is het weer tijd voor de jaarlijkse Paddenstoelen excursie in boswachterij Austerlitz. Het is herfst en dus tijd voor paddenstoelen! Samen met Staatsbosbeheergidsen ontdek je de vele verschillende soorten paddenstoelen in het bos. Paddenstoelen spelen een belangrijke rol in de kringloop van de natuur. Ze doen hun werk voor het grootste deel onder de grond of in een boomstam, als schimmeldraden. Want eigenlijk zijn paddenstoelen schimmels. De paddenstoel zelf is slechts de “vrucht” van de schimmel. De paddenstoel zorgt voor de verspreiding van de zaden, beter gezegd: de sporen. Alleen al in Nederland zijn er bijna 4000 soorten paddenstoelen! Ze hebben lang niet allemaal een steel en een hoed. Er zijn paddenstoelen in allerlei vormen, kleuren en maten. Ieder jaar is het weer een verrassing welke paddenstoelen er uit de grond schieten. We gaan op zoek naar de verschillende soorten en welke plaats ze hebben in het bos. Let op: meld je voor deze excursie vóór 18 oktober aan via info@beauforthuis.nl. Er kunnen maximaal 50 mensen

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 11


mee. De wandeling start om 10.00 uur op de parkeerplaats van het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. De kosten bedragen €2,50 voor kinderen en €5,00 voor volwassenen. Nacht van de Nacht Er zijn in Nederland nog maar nauwelijks echt donkere plekken. Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdagavond 26 oktober kun je overal in het land meedoen aan activiteiten ‘in het donker’. In boswachterij Austerlitz kun je met Staatsbosbeheer gidsen mee voor een wandeling in het donkere bos en leer je de schoonheid van echte duisternis kennen! Tijdens de wandeling luisteren we naar de dieren in de nacht, zoals de bosuil, vleermuizen en insecten. We kijken we hoe dieren in het donker kunnen zien. We proberen we met onze vingers te voelen welke bomen er staan. Er worden verhalen verteld over dieren en mensen in het donker en ook de sterren vergeten we niet. Kortom, een avond vol spannende en leuke activiteiten! De nachtwandeling start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Startpunt: op de parkeerplaats van het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Nieuws van Cantiamo Wat hebben we weer een fijn concert kunnen geven in de Noorderlicht kerk op 1 juni. Dank u dat u met zo velen aanwezig was. Wat een avond hè? Iemand zei ons : vorig jaar met het jubileumconcert waren jullie al met sprongen vooruit gegaan, maar dit concert gingen jullie met nog grotere sprongen vooruit. Dat hebben we voor het grootste deel aan onze dirigent Arie Perk te danken. Wat heeft hij hard gewerkt met ons!!! En met zoveel geduld. ( Hij woont in Zeist en leest geen Prikkel, anders staat hij op maandag-avond met de repetitie nog naast zijn schoenen.) En nu weer fijn verder met zijn allen. Van 13-07-2013 tot 01-09-2013 hebben we vakantie. Wij wensen u ook een plezierige tijd toe met veel zonneschijn. Wij hebben nog genoeg sopranen en alten, maar zingt u tenor of bas dan bent u van harte welkom. Voor inlichtingen over Cantiamo kunt u contact opnemen met: Hennie van Spelden, tel: 0343-491677 e-mail gvanspelden@ziggo.nl Met vriendelijke groet , Door van Koerten Jos van den Bovenkamp

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 12


Vive le Français Taaltrainingen Frans

Op vakantie naar Frankrijk? Leer goed Frans spreken! CURSUS FRANS voor Beginners & CURSUS FRANS voor (Half-)Gevorderden Doorlopend cursussen, persoonlijke intake Instromen mogelijk!

Cursuslokatie in dorpshuis van AUSTERLITZ Meer info? Kijk op:

FACEBOOK.NL / FRANSELES Voor inschrijven / informatie / persoonlijke intake: franseles@casema.nl / 06 – 22 89 27 02

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 13


U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 14


Tandtechnisch Laboratorium R. de Bruin Voor al uw reparaties aan gebitprothesen. Ook in het weekend en klaar terwijl u wacht.

Tevens nieuwe gebitprothesen.

D.v.Barneveldweg 14 3711 cc Austerlitz

0343-491703 03430606-52430229

 ttlrdebruin@ziggo.nl ttlrdebruin@ziggo.nl

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 15


Fanfarecorps Erica FANFARECORPS AUSTERLITZ

20 april 2013 Voorjaarsconcert van Fanfarecorps Erica. Wat een fantastische avond. Een quote uit het publiek “één van de mooiste concerten van de laatste 10 jaar” !! Dat is fijn, wij maken zelf met heel veel plezier muziek en het geeft een extra goed gevoel wanneer we dat goed kunnen overbrengen op ons publiek. Een bijzondere avond was het ook met 2 jubilarissen die gehuldigd werden door Wethouder de Vries van de Gemeente Zeist.

Teus van de Brug (81 jaar) is 55 jaar lid van de Fanfare en zijn broer, Jan van de Brug (78 jaar) zelfs 65 jaar lid! Ik hoor u denken, maar Teus is ouder… en toch minder jaren lid. Dat klopt, Teus heeft een aantal jaren niet gespeeld. Hoewel ze wel merken dat ze een jaartje ouder worden, spelen ze nog steeds met veel plezier bij de Fanfare. In de Prikkel van september kunt u nader kennis maken met deze 2 heren! Tijdens de avondvierdaagse hebben wij de lopers weer ondersteund en gestimuleerd met onze muzikale klanken. Helaas konden we niet in de muziektent omdat alweer het slot onbruikbaar gemaakt was. Jammer dat er steeds weer problemen zijn rondom onze muziektent. Wij, fanfarecorps Erica, proberen de muziektent in goede staat te houden, maar helaas worden we elke keer weer geconfronteerd met vandalisme. Toch hebben wij met veel plezier muziek gemaakt voor de lopers!! Op 4 juli, gaan we in samenwerking met de Gitaaracademie, weer een zomeravondconcert organiseren!! Vorig jaar bleek dit concert een schot in de roos en we hopen dat het weer mooi weer is en u in grote getale naar ons komt luisteren op het Dorpsplein waar u vanaf 19.30 uur, onder het genot van een drankje, kunt genieten van muziek en zang!!.Meer informatie ontvangt u via een flyer of let op de posters in het dorp. Op 15 september 2013 is het weer de 3e zondag in september en wordt voor de 23e keer het Heikneuter Blaasfestival gehouden. Vanaf 12.00 uur is er van alles te beleven op het Dorpsplein, muziek van Big Bands, Egerländ orkesten, Dweilkapellen en een rommelmarkt met boeken, speelgoed, kleding en nog veel meer. Zoals gewoonlijk is dit festival ook een reünie voor “oud-Austerlitzers”, kortom een echt gezellig Dorpsfeest!! Houdt u deze datum vrij in uw agenda!! Graag zien wij u bij één van onze activiteiten! Antje van de Brug Voorzitter fanfarecorps Erica

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 16


U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 17


U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 18


U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 19


Installatiebedrijf

A.F. v.d. Kuil

L a n d e l i j k e r k e n d g a s - e n w a t e rf i t t e r • Dakbedekkingen, bitumen en kunststof • Lood- en zinkwerken • Sanitaire installaties • CV-installaties • Rioleringswerken Oude Postweg 202 3711 AN Austerlitz Telefoon: 0343 - 491777 U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 20


U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 21


Een van ons (interview door Ton Melgers)

Sonja voelt zich thuis in Austerlitz Sonja Verwijs verzorgt nu bijna een jaar samen met Bart van de Velde de eindredactie en de lay-out van de Prikkel. Ze woont samen met man Willem, hun dochters Fleur (12) en Eva (9) en twee konijnen sinds vier jaar in de ’oude nieuwbouw’ Franse Veld van Austerlitz. Dat bevalt haar zo goed dat ze hier gerust levenslang zou blijven. ‘We kwamen hier voor de natuur. Voordat we naar Austerlitz kwamen, woonden we in Houten’, vertelt de in Sittard geboren Sonja. Wat vind je van Austerlitz? ‘Houten werd zo groot en bovendien misten we de natuur. Daar genieten we nu volop van. Ik vind Austerlitz bovendien een heel gezellig dorp. We voelen ons er echt thuis. Door de kinderen leerden we natuurlijk al snel veel mensen kennen. Het eerste jaar werden we al snel betrokken bij het carnaval. Dat is ook maar bij één jaar gebleven. Carnaval hier is toch heel anders dan beneden de grote rivieren’, aldus Sonja. ‘De eerste helft van mijn leven heb ik in Sittard gewoond. Daarna ben ik naar Amsterdam verhuisd om Frans te studeren. De studie Frans was niet mijn eerste keus. Ik wilde altijd journalist worden. Toen ik 16 was, was ik al journalist bij de lokale omroep. Ik maakte tv-reportages en las het nieuws voor de radio voor. Na mijn middelbare school in Sittard meldde ik me aan voor de School voor de Journalistiek in Utrecht, maar werd tot mijn grote teleurstelling uitgeloot. Er was heel veel belangstelling voor die opleiding. Op advies van mijn moeder, die zei ‘je bent zo goed in Frans, ga daar wat mee doen ‘ ben ik Frans gaan studeren hoewel ik een taal leren eigenlijk heel eenzijdig vond‘. Achteraf heeft ze er geen spijt van, maar de gedachte om iets in de journalistiek te doen heeft haar nooit helemaal losgelaten. Door zich aan te melden voor de eindredactie van de Prikkel, heeft ze aan die stille wens gehoor gegeven. Maar de eindredactie van de Prikkel is voor haar voorál een manier om iets bij te dragen aan het dorp ‘Ik vind het heel leuk om voor de Prikkel bezig te zijn. Het eerste dat ik zelf graag lees is het interview met één van de mensen uit het dorp. Dorpsgenoten interviewen is iets dat ik ook wel af en toe wil gaan oppakken’, vertelt Sonja enthousiast. Doe je nog wat met die studie Frans? ‘Na mijn studie werkte ik ruim vijf jaar bij bedrijven die veel contacten hadden met Franstalige landen. Tot er kinderen kwamen. Toen ben ik gestopt. Ik vond het belangrijk om er voor de kinderen te zijn. Toen ik weer wat meer tijd kreeg, wilde ik niet meer het bedrijfsleven in. Die cultuur beviel me niet meer zo: de moraal en het commerciële, alles om de cijfers. Bovendien hoef je in het bedrijfsleven niet aan te komen met een voorstel om onder schooltijd te werken. Maar ook als de kinderen naar de middelbare school gaan wil ik er voor ze zijn. Ik ben een tijdje op een middelbare school ingevallen en toen zag ik dat zoveel kinderen met problemen zitten waarmee ze vaak niet op hun ouders kunnen terugvallen omdat beide ouders weinig tijd voor hun kinderen hebben. Wel vind ik het leuk om Franse les te geven aan een groepje mensen. Ook lijkt het me leuk om een salsacursus te gaan geven. Ik zou de mensen in het dorp graag laten kennismaken met salsadansen, omdat het zo gezellig en ontspannend is. Half juni hebben we een avond proefles gegeven, waarbij de mensen konden uitvinden of het wat voor hen is. In september komt er nog een proefles en dan starten we met een cursus in het dorpshuis. Het was wel even wennen om bewegend voor een groep te staan. Lesgeven kon ik al wel, maar erbij bewegen is toch een stuk lastiger. In Den Haag heb ik de cursus gevolgd die opleidt tot salsa docent.’

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 22


Wat zijn je verdere hobby’s? ‘Ik ben helemaal weg van salsa. Met mijn man Willem heb ik zeven jaar geleden cursussen gevolgd en toen had ik het virus te pakken. Als je dat te pakken hebt, kun je er niet meer mee stoppen. Het is zo ontspannend en bevrijdend, een goede uitlaatklep. Dit virus moet ik verder verspreiden, dacht ik toen. Daarom ben ik de cursus voor salsadocent gaan volgen.‘ Daarnaast loopt Sonja hard om in conditie te blijven, hoewel ze haar conditie liever met salsadansen op peil houdt. Een heupblessure weerhoudt haar al een paar maanden van het hardlopen, terwijl ze daar bij het dansen geen last van heeft. Een andere grote hobby is viool spelen. Sonja speelt in een ensemble samen met drie gitaristen Argentijnse tangomuziek op haar viool. ‘We oefenen elke week in Amsterdam. In januari hebben we voor de eerste keer opgetreden. Willen we dat meer doen, dan willen we nog beter worden.’ Is er iets tegengevallen aan Austerlitz? Austerlitz is voor ons een heel fijne woonplaats. Als er al wat is wat me zou tegenvallen, is het de hoeveelheid teken. Dat vind ik een klein nadeel van wonen in het bos. De eerste jaren gingen we vaak bosbessen plukken, maar dat doen we nu niet meer. We kwamen steevast met enkele teken terug. Maar voor de rest hebben we het erg naar onze zin. We voelen ons echt thuis in Austerlitz.

Oedeemtherapie in Austerlitz Sinds kort is er de mogelijkheid om in de fysiotherapiepraktijk van Marianne Veenema, Fysiopracticum Austerlitz, behandeld te worden voor oedeemtherapie door Marijke Kragten. Marijke Kragten is werkzaam, samen met Marie-Josée Palstra en Paula Klein, in de fysiotherapiepraktijk Sanatoriumlaan te Zeist. Deze praktijk is meer dan 10 jaar gespecialiseerd in Manuele Lymfdrainage volgens methode Vodder. Manuele Lymfdrainage is een rustige, oppervlakkige vorm van massage, met als doel de lymfevaten te stimuleren en zo overtollig vocht naar de bloedcirculatie te sturen. Manuele Lymfdrainage is toepasbaar bij zeer veel klachten. Bij deze klachten is er sprake van vochtophoping. Ook spreekt men wel van zwelling of oedeem, soms gepaard gaande met warmte of ontsteking. Deze vochtophoping kan het gevolg zijn van bestraling of chemotherapie tgv kanker, circulatiestoornissen of na een chirurgische ingreep bv plastische chirurgie (ooglidcorrecties). De Manuele Lymfdrainage is een vorm van fysiotherapie en wordt volgens dezelfde regels vergoed. Voor meer informatie zie de website www.fysiosanatoriumlaan.nl. U kunt ook bellen naar Fysiotherapie Sanatoriumlaan Zeist 030-6960580 of naar Fysiopraktikum Austerlitz 0343-491790.

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 23


U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 24


U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 25


AUSTERLITZ AGENDA ZOMER 2013 Zo 23 juni

Dag der Kunsten. Meer info op pag. 9.

Din 9 juli

14.00 -16.00 uur: Algemene Seniorenvereniging Zeist. Meer info op pag. 7

Vr 26 juli

20.00 uur: Ree-bronst excursie met Staatsbosbeheer. Meer info op pag. 11

Zon 4 aug

10.00 uur: Op zoek naar de roofvogels van boswachterij Austerlitz. Meer info op pag. 11

Vrij 6 sept

20.00 uur: Vleermuizen, nachtvlinders en andere dieren in het bos. Meer info op pag. 11.

Zo 15 sep

12.00 uur: Heikneuterfestival op Dorpsplein Austerlitz. Meer info op pag. 17.

Zon 20 okt

10.00 uur: Paddenstoelen excursie. Meer info pag. 11

Zat 26 okt

19.00 uur: Nacht van de Nacht. Meer info pag. 12

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 26


Stichting Austerlitz Samen (SAS) bestaat 10 jaar! Dankzij giften van inwoners heeft SAS vele verenigingen en instanties in Austerlitz financieel kunnen steunen bij het realiseren van hun wensen en initiatieven. We gaan daarmee door en kunnen uw giften goed gebruiken!

Wilt u een financiĂŤle bijdrage leveren aan SAS of zelf een aanvraag indienen? Maak uw gift over op rekeningnummer: 39.52.73.234 ten name van St. Austerlitz Samen Stuur uw aanvraag naar : AusterlitzSamen@gmail.com of bel Jan Smelik op 0343-491406 _________________________________________________________________

Je woont niet voor niets in Austerlitz!

Peuterspeelzaal de Piraatjes in Austerlitz heeft plaats voor nieuwe peuters

De goedkoopste en leukste in de regio Geopend op ma-wo-do-vr ochtend *Voor peuters vanaf 2 jaar *Ook 1 dagdeel mogelijk *Grote buitenspeelplaats *Vernieuwde binnenruimte *Vanuit Driebergen/Zeist in 10 minuten! *Ervaren vaste leidster Informatie: www.peuterspeelzaaldepiraatjes.nl astrid@peuterspeelzaaldepiraatjes.nl

U i t g a v e j u n i 2 0 1 3 - blz. 27

Prikkel juni 2013 v1 0  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you