Page 3

Årsmelding 2017/2018

8.1.2

Ombud i Vest-Agder ................................ ................................ ..........................22

8.1.3

Lillesand kommunale mobbeombud ................................ ................................ ..22

8.1.4

Agder ombudsnettverk ................................ ................................ ......................22

8.1.5

VGS……………………………………………………………………………………..23

8.1.6

Fylkeskommunen ................................ ................................ .............................. 23

8.1.7

NAV….…………………………………….……………………………………………23

8.1.8

Kompetanse Aust-Agder, OT................................ ................................ .............24

8.1.9

Fagopplæringen i Aust – Agder ................................ ................................ .........24

8.1.10 Fylkesmannen ................................ ................................ ................................ ...24 9.

Mål f or skoleåret året 2018/2019 ................................ ................................ .................25

10. Økonomi ................................ ................................ ................................ .......................26 11. Mandat for ombudet ................................ ................................ ................................ ....26

Side 3 av 27

Profile for Aust-Agder fylkeskommune

Årsmelding 2017/2018  

Elev- og lærlingombudet

Årsmelding 2017/2018  

Elev- og lærlingombudet