AUŠRINĖS ARMONAITĖS ATASKAITA

Page 1

AUŠRINĖS ARMONAITĖS 2016-2020 metų darbų

ATASKAITA


ataskaitos turinys

Įžanga Švietimas Ekonomika Žmogaus teisės ir demokratija Sveikata Pasaulio Lietuva ir tarptautinis atstovavimas Statistika Kontaktai

1 2 4 6 9 11 13 14

1


įŽANGa

Mielieji, Daug ir nuoširdžiai dirbau tam, kad būtų atstovaujami laisvi ir atsakingi, dirbantys ir kuriantys Lietuvos žmonės. Stengiausi išlikti optimiste, drąsiai siūlyti sprendimus Lietuvos ateičiai ir saugoti liberalios demokratijos idėjas. Ačiū visiems, kurie palaikote ir skatinate tobulėti.

1


ŠVIETIMAS 1

Siūliau jau pradinėse klasėse mokyti vaikus programavimo, pasitelkiant naujausias technologijas. Labai svarbu, jog vaikų kūrybiškumas būtų skatinamas ne tik užklasinėje veikloje, bet ir įtrauktas, kaip prioritetas, į atnaujintas bendrojo ugdymo programas.

2

Siūliau daugiau investuoti į naujas technologijas švietime: skirti 0.5 mln. eurų Lietuvos penktokų programavimo pamokoms su mikrokompiuteriukais. Deja, tokia idėja kol kas nesulaukė palaikymo.

3 4

Kovojau prieš didesnę biurokratiją švietime: etatinis mokytojų apmokėjimas (kuriam nebuvo pasiruošta) ir klasės krepšelio įvedimas nepadėjo gerinti švietimo kokybės ir nesumažino biurokratijos. Turime sugrąžinti moksleivio krepšelį, jį finansuoti tinkamai, o didžiausią krūvį turinčius mokytojus motyvuoti tinkamu atlyginimu už darbą.

Man pavyko prisidėti prie to, kad 15 EUR krepšelis vaikų popamokiniam ugdymui – būreliams - būtų tęsiamas. Aktyviai siekiu, kad tai vyktų ir ateityje: kad finansavimas pasiektų vaikus laiku, o juo pasinaudoti galėtų šeimos ne tik mokslo metų, bet ir vasaros būreliams.

2


S

ŠVI

A TE IM

5

Pasiūliau mokyklose integruoti daugiau filosofijos ugdymo ir Seimo Švietimo komitete tai sulaukė palaikymo. Tikiuosi, jog atnaujinant bendrojo ugdymo programas į tai bus atsižvelgta.

6

Aktyviai pasisakiau prieš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, kaip „kalbos policijos“ vaidmenį. Manau, kad VLKK neturi būti politiniu ir ideologiniu įrankiu.

33


ekonomika 1

Subūriau verslą, mokslą ir sprendimų priėmėjus diskusijoms apie tai, kaip Lietuvoje sukurti proveržį dirbtiniam intelektui ir skaitmeninei ekonomikai.

2

Siūliau draugiškesnę aplinką investicijoms ir gerai apmokamoms darbo vietoms, įvedant socialinio draudimo „lubas“. Mano pataisos buvo atmestos, tačiau turime toliau dirbti kuriant draugiškesnę ir labiau motyvuojančią aplinką tiems, kurie nori kurti gerai apmokamą darbo vietą sau ir kitam.

3

Teikiau siūlymą nekilnojamojo turto mokestį mokėti ir valstybės bei savivaldybių įmonėms, biudžetinėms įstaigoms. Tokiu būdu valstybė efektyviau naudotų savo turtą ir būtų priversta atsisakyti dalies turto, kurio jai visai nereikia. Siūliau, jog Seimas pirmas parodytų pavyzdį ir parduotų nuolat skandalų lydimą Seimo viešbutį.

4

Teikiau siūlymus ambicingai plėsti skaitmeninę valstybę:

• Įstatymu įteisinti visų valstybės paslaugų teikimą nuotoliniu būdu. • Įteisinti galimybę notarinius sandorius sudaryti nuotoliniu būdu. • Atidaryti valstybės skaitmenines ambasadas sąjungininkų valstybėse, tam, kad užtikrintume valstybės funkcionavimą esant stichinėms, ekologinėms nelaimėms ar net karo grėsmei. • Atverti galimybę Seimui savo plenarinius posėdžius organizuoti ir nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis.

Visi šie sprendimai tapo ypatingai aktualūs per karantiną ir pandemiją, tačiau jie svarbūs kasdieniniam šalies gyvenimui.

4


5

Siūliau taikyti 10 procentų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą asmenims, kurie pastaruosius 3 mokestinio laikotarpio metus negavo jokių su darbo santykiais susijusių pajamų Lietuvoje. Tai būtų padėję sugrįžtantiems emigrantams integruotis į darbo rinką, lengviau susirasti darbą jaunimui ir ilgalaikiams bedarbiams.

6

Priešinausi ir siūliau alternatyvas nelogiškiems ir neadekvatiems valstiečių draudimams: • Aktyviai gyniau teisę civilizuotai ir tvarkingai pakelti taurę vyno ar bokalą alaus sezoninėse lauko kavinėse ir paplūdimiuose. Džiaugiuosi, kad pavyko atsisakyti bent dalies draudimų ir jau nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. leista prekiauti nestipriais alkoholiniais gėrimais nestacionariose lauko kavinėse. • Išsaugojome laisvę rokenrolui, festivaliai ir miesto šventės yra be ,,gardų”. • Siūliau pasitikėti pilnamečiais jaunais žmonėmis ir mažinti alkoholio prekybos šešėlį - leisti 18-mečiams ir 19-mečiams įsigyti bent silpnuosius alkoholinius gėrimus.

7

Nepalaikiau populistinio išmokų dalijimo prieš rinkimus prisidengiant pandemijos pasekmėmis. Vyriausybė elgėsi neatsakingai ir skolintus pinigus dalijo netikslindama biudžeto Seime. Palaikau nuoseklų pensijų augimą, tačiau vienkartinė 200 eurų išmoka yra pirmiausiai nepagarba mūsų seneliams.

5


Žmogaus teisės ir demoKRATIJA

1 2

Pavyko sustabdyti Susisiekimo ministerijos ir valdančiųjų stumtą visuotinio žmonių sekimo projektą, pagal kurį be įspėjimo, be sutikimo, įvairiais pagrindais per mobiliuosius telefonus būtų galima sekti platų ratą žmonių. Ir ne tik buvimo vietą, bet ir telefono duomenis.

Dėjau daug pastangų tam, kad užkirstume valdančiųjų siekį apriboti žiniasklaidos laisvę bei politizuoti nacionalinį transliuotoją LRT. Kartu su kolegomis Seime teikėme pasiūlymus prieš cenzūrą ir žiniasklaidos kontrolę.

3

Oponavau ir oponuosiu populistiniam valstiečių ar kitų partijų siekiui sumažinti Seimą. Toks siūlymas nespręstų esminių Seimo darbo problemų, o tik padėtų sutelkti valdžią mažesnės asmenų grupės rankose ir taip lengviau kontroliuoti svarbiausius valstybės klausimus vienose rankose.

6


4

Man pavyko pasiekti, kad seksualinis priekabiavimas nebūtų toleruojamas nei Seime, nei bet kurioje kitoje darbo vietoje. Pakeitėme Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymus, kad tai taptų realybe ir aukos būtų apsaugotos įstatymo.

5

Du kartus siūliau atsisakyti beprasmės baudimų politikos - dekriminalizuoti mažo kiekio psichotropinių medžiagų turėjimą be tikslo platinti. Lietuvos kelias – subalansuota prevencijos ir kontrolės politika, o ne beprasmis žmonių įkalinimas ir kriminalizavimas. Šis karas prieš narkotikus neveikia, tai yra karas prieš žmones.

6

Gyniau ir toliau ginsiu moters apsisprendimo laisvę: turime daryti viską, kad abortų Lietuvoje būtų kuo mažiau, tačiau jų draudimas problemos neišspręs. Kokybiškas lytinis švietimas mokyklose, kontracepcijos kompensavimas ir prieinamumas padėtų spręsti ankstyvo nėštumo problemas.

7

Kartu su kolegomis Seime teikėme partnerystės įstatymo projektą, kuris padėtų įteisinti visų porų lygybę prieš įstatymą. Taip pat stengiausi ir simboliniais veiksmais palaikyti LGBT+ bendruomenę. Kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir nevyriausybinėmis organizacijomis Vilniuje atidarėme pirmą vaivorykštės perėją, taip pat su visuomenininkais surengėme pirmąją parodą Seime LGBT+ tema.

7


8

Gyniau savivaldos savarankiškumą ir prašiau Prezidento vetuoti Lukiškių aikštės įstatymą, kuris galimai prieštarauja LR Konstitucijai, apriboja savivaldos laisvę, yra nedemokratiškas ir, tiesą sakant, buvo gėdingas Seimo darbas, kai reikėjo svarbių ir operatyvių sprendimų siaučiant pandemijai.

9

Prisidėjau prie istorinio įvykio Lietuvos Respublikos Seime – Pasaulio moterų politinių lyderių susitikimo. Susirinko virš 400 politikių iš viso pasaulio! Nuo Naujosios Zelandijos iki Islandijos, nuo Panamos iki Bahreino – visos jos Vilniuje minėjo 100 metų, kai Lietuvoje pripažintos moterų balsavimo teisės.

48


sveikata 1

Aktyviai skatinau jaunus žmones iki 35 m. tapti kaulų čiulpų donorais ir taip padėti sergantiems kraujo vėžiu. Asmeniškai įsirašiau į kaulų čiulpų donorų registrą – kviečiu visus galinčius tai padaryti. Daugiau informacijos: www.bukgeras.lt.

2

Džiaugiuosi, jog man pavyko prisidėti prie to, kad įsigaliojus Pagalbinio apvaisinimo įstatymui daugiau porų galėtų susilaukti vaikų. Įstatymas vis dar yra netobulas, tačiau buvo užsimota šią paslaugą panaikinti apskritai. Būtina jį tobulinti ateityje ir atsisakyti “amžino embrionų šaldymo”.

3 4

Siūliau neužkirsti galimybės pacientams rinktis šiuo metu nemokamas sveikatos paslaugas privačiose gydymo įstaigose. Nors mano pasiūlymams Seime nepritarta, džiaugiuosi, kad tuometinė Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir jos komanda išgirdo pacientų, gydytojų ir konstitucinės teisės ekspertų balsą ir vetavo diskriminacinį projektą. Visą kadenciją aktyviai raginau Sveikatos apsaugos ministeriją plėsti psichologinės ir emocinės pagalbos prieinamumą bei taikyti veiksmingas savižudybių prevencijos priemones. Pandemijos metu inicijavau peticiją, kuria raginome Vyriausybę ir SAM nedelsiant reaguoti į psichologinį COVID-19 pandemijos, karantino ir ekonominės krizės poveikį, kuris be kita ko, gali paskatinti savižudybių skaičiaus augimą. Skatinau lėšas nukreipti į emocinės pagalbos ir savižudybių prevencijos priemones, didinančias visuomenės informavimą apie psichologinės paramos gavimo būdus ir galimybes, ypatingą dėmesį skiriant psichologinės pagalbos medikams teikimui ir kt.

99


5

Inicijavau bei organizavau tarptautinę konferenciją apie psichoaktyvių medžiagų reformą, kurios metu svečiai iš Norvegijos Karalystės, Čekijos, Sakartvelo, Puerto Riko dalijosi savo valstybių patirtimis. Nepaisant to, jog visi ekspertai pasisako už psichoaktyviųjų medžiagų dekriminalizavimą ir gydymo prieinamumo didinimą asmenims, kovojantiems su priklausomybės ligomis, Lietuvos valdančioji dauguma neigia egzistuojančią problemą.

10


PASAULIO LIETUVA IR TARPTAUTINIS ATSTOVAVIMAS

1

Aktyviai prisidėjau prie pilietybės išsaugojimo referendumo viešinimo. Inicijavau diskusijas Vilniuje ir Kaune, kuriose kartu su Tomu Venclova, Andriumi Mamontovu ir kitais žinomais žmonėmis bei autoritetais skatinome aktyviai palaikyti pilietybės išsaugojimą. Taip pat siūliau atsisakyti baudų užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams už nepranešimą apie kitos valstybės pilietybės įgijimą. Nors pritrūko labai nedaug, ateityje surengsime galingesnį, atviresnį ir pagaliau sėkmingą referendumą, kuris užtikrins visų lietuvių teisę išsaugoti gimimu įgytą pilietybę.

2 3 4

Įvykus referendumui dėl Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos parengiau ir Seimui pateikiau rezoliuciją, kurioje patvirtinome Lietuvos poziciją derybose dėl išstojimo. Man pavyko pasiekti, kad Jungtinėje Karalystėje gyvenančių Lietuvos piliečių interesai, kaip ir britų, gyvenančių Lietuvoje, būtų svarbiausi derantis dėl JK pasitraukimo iš ES.

Esu Lietuvos delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje narė, Ekonomikos komiteto pranešėja. Mano pranešimai apie energetinį saugumą Vidurio ir Rytų Europoje, Šiaurės Makedonijos prisijungimą prie NATO bei saugumo situaciją Juodosios jūros regione tapo priimtomis ir patvirtintomis bendromis pozicijomis Asamblėjoje. Aktyviai palaikau Baltarusijos žmonių laisvės siekį, bendraujame su opozicinėmis jėgomis ten. Dar iki Baltarusijoje vykusių rinkimų kreipiausi į šios šalies ambasadą Lietuvoje dėl įkalintų nevyriausybininkų paleidimo į laisvę. Nors režimas yra nuožmus, turime visada nenuilstamai palaikyti laisvės siekiančius žmones, laisvą žiniasklaidą bei nuolat domėtis, kas vyksta mūsų kaimynystėje.

11


5

Pasisakau ir keliu Taivano pripažinimo klausimą. Šiandien klestinti Taivano ekonomika ir demokratija yra gyvas pavyzdys Kinijos visuomenei, kad skirtingai valdoma ta pati tauta gali gyventi daug laisvesnį, laimingesnį ir turtingesnį gyvenimą.

Džiaugiuosi, jog galėjau Lietuvai atstovauti oficialiuose vizituose Lenkijoje, Austrijoje, Ukrainoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Sakartvele, Kanadoje, Rumunijoje, Islandijoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Japonijoje, Ispanijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Šiaurės Makedonijoje, Indijoje ir Taivane.

12


statistika

susitikimų ir renginių

komandiruotės užsienyje (10 iš jų – NATO)

pateikti įstatymų projektai

pateikti pasiūlymai teisės aktams

Buvau apdovanota Nyderlandų Karaliaus oficialiu apdovanojimu „Grootofficier“ už „ypatingus nuopelnus visuomenei“.

13 13


kontaktai Ausrine.armonaite@lrs.lt www.armonaite.lt @ausrinearmonaite https://www.facebook.com/ausrine.armonaite/ Ausrinė Armonaitė @Ausrine0 Aušrinė Armonaitė

14