Page 1

Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Nou CTE HE1: exigències i compliment Anna Manyes

1


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Àmbit d’aplicació Casos

prestacions

Residencial privat Dcal, Dref lim

Ampliació o obra nova Taula 2.3, 2.4, 2.5

demanda

Altres usos % millora demanda conjunta respecte edifici ref. Taula 2.2

Es renova més del 25% de l’envolupant / canvi d’ús

demanda < edifici de referència

Es canvia substancialment algun element de l’envolupant

Taula 2.3, 2.4, 2.5

Taula 2.3

Taula 2.3

Criteri de no empitjorament: corregir envolupant per equilibrar demanda

Amb increment de demanda energètica

demanda < demanda de referència

CTE 2006 Prestacions mínimes: U, Permeabilitat, limitació condensacions, proteció solar, etc. >1000 m2: demanda < demanda ref. <1000 m2: exclosos

prestacions

demanda

Exclosos

2


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Àmbit d’aplicació Casos

prestacions

Residencial privat Dcal, Dref lim

Ampliació o obra nova Taula 2.3, 2.4, 2.5

Es renova més del 25% de l’envolupant / canvi d’ús

Es canvia substancialment algun element de l’envolupant

Amb increment de demanda energètica

demanda < edifici de referència

demanda

Altres usos % millora demanda conjunta respecte edifici ref. Taula 2.2

demanda < demanda de referència

CTE 2006 Prestacions mínimes: U, Permeabilitat, limitació condensacions, proteció solar, etc. >1000 m2: demanda < demanda ref. <1000 m2: exclosos

Limitar les condensacions Taula 2.3, 2.4, 2.5

Taula 2.3

Taula 2.3

Criteri de no empitjorament: corregir envolupant per equilibrar demanda

prestacions

demanda

Exclosos

3


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Àmbit d’aplicació Casos

prestacions

Residencial privat Dcal, Dref lim

Ampliació o obra nova Taula 2.3, 2.4, 2.5

demanda

Altres usos % millora demanda conjunta respecte edifici ref. Taula 2.2

Es renova més del 25% de l’envolupant / canvi d’ús

demanda < edifici de referència

Es canvia substancialment algun element de l’envolupant

Taula 2.3, 2.4, 2.5

Taula 2.3

Taula 2.3

Criteri de no empitjorament: corregir envolupant per equilibrar demanda

Amb increment de demanda energètica

demanda < demanda de referència

CTE 2006 Prestacions mínimes: U, Permeabilitat, limitació condensacions, proteció solar, etc. >1000 m2: demanda < demanda ref. <1000 m2: exclosos

prestacions

demanda

Exclosos

4


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Demanda exigida en residencial  Dcal,lim = Dcal base + Fcal,sup/S zona clim. Dcal base Fcal,sup

α

A

B

C

D

E

15

15

15

20

27

40

0

0

demanda

 Demanda refrigeració:  15 kWh/m2a zones 1, 2, i 3  20 kWh/m2a zona 4  Usos asimilables opcionalment:

0 1000 2000 3000

ús continu, baixa càrrega interna

120.0 100.0 Dcal (kWh/m2a)

prestacions

 Sense edifici de referència

80.0 E

60.0

D C

40.0

α, A, B

20.0 0.0 50

100

200

300

400

500

600

700

800

Passivhaus = 15 kWh/m2a nZEB

900 1000

Superficie de l'edifici (m2) 5


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Valors orientatius per a residencial

6


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Àmbit d’aplicació Casos

prestacions

Residencial privat Dcal, Dref lim

Ampliació o obra nova Taula 2.3, 2.4, 2.5

demanda

Altres usos % millora demanda conjunta respecte edifici ref. Taula 2.2

Es renova més del 25% de l’envolupant / canvi d’ús

demanda < edifici de referència

Es canvia substancialment algun element de l’envolupant

Taula 2.3, 2.4, 2.5

Taula 2.3

Taula 2.3

Criteri de no empitjorament: corregir envolupant per equilibrar demanda

Amb increment de demanda energètica

demanda < demanda de referència

CTE 2006 Prestacions mínimes: U, Permeabilitat, limitació condensacions, proteció solar, etc. >1000 m2: demanda < demanda ref. <1000 m2: exclosos

prestacions

demanda

Exclosos

7


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Demanda límit en no residencial

Equival a la millora de l’exigència respecte a CTE 2006

Definició de l’edifici de referència... Igual que CTE 2006 8


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Demanda límit en no residencial

Equival a la millora de l’exigència respecte a CTE 2006

Definició de l’edifici de referència... Igual que CTE 2006 9


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Àmbit d’aplicació Casos

prestacions

Residencial privat Dcal, Dref lim

Ampliació o obra nova Taula 2.3, 2.4, 2.5

demanda

Altres usos % millora demanda conjunta respecte edifici ref. Taula 2.2

Es renova més del 25% de l’envolupant / canvi d’ús

demanda < edifici de referència

Es canvia substancialment algun element de l’envolupant

Taula 2.3, 2.4, 2.5

Taula 2.3

Taula 2.3

Criteri de no empitjorament: corregir envolupant per equilibrar demanda

Amb increment de demanda energètica

demanda < demanda de referència

CTE 2006 Prestacions mínimes: U, Permeabilitat, limitació condensacions, proteció solar, etc. >1000 m2: demanda < demanda ref. <1000 m2: exclosos

prestacions

demanda

Exclosos

10


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

11


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Millores? Casos

prestacions

Residencial privat Dcal, Dref lim

Ampliació o obra nova

Millora: 0-50% Taulademanda? 2.3, 2.4, 2.5

Es renova més del 25% de l’envolupant / canvi d’ús

demanda < edifici de referència

Es canvia substancialment algun element de l’envolupant

Taula 2.3, 2.4, 2.5

Amb increment de demanda energètica

demanda

Altres usos % millora demanda conjunta respecte edifici Millora: 0-25% ref. Taula 2.2

demanda

demanda < demanda de referència

CTE 2006 Prestacions mínimes: U, Permeabilitat, limitació condensacions, proteció solar, etc. >1000 m2: demanda < demanda ref. <1000 m2: exclosos

Taula 2.3

Millora de 0 a valors +/- CTE 2006

Taula 2.3

prestacions

Criteri de no empitjorament: corregir envolupant per equilibrar demanda

demanda

Exclosos

12


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Algunes proves

13


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Proves amb residencial unifamiliar      

Zona C1 Façana: U 1.45 W/m2K Coberta: U 2.80 W/m2K + golfes Finestres: U 5.7 W/m2K Renovacions requerides: 1 r/h Sup: 164 m2 Dcal

Dref

Inicial

70.35

6.20

Dlim CTE

39.16

15

14


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

 Roulrock 10 cm  R : 2.28 m2K/W

Millores 80.00 70.00

70.35

11.40

60.00

58.95 15.61

50.00

19.90

Dcal lim = 39.15 kWh/m2a 40.00

43.34 30.00

39.05

6.89 32.16

20.00

Passivhaus = 15 kWh/m2a nZEB

10.00 -

Edifici existent

Aïllant coberta (Roulrock, U 2.380.37)

Insuflar borra (Rockprime, U 1.45-0.37)

Rocksate en Canviant finestres comptes de borra (U 5.60/4.00 (U 1.45-0.35) 2.80/2.20)

15


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Millores 80.00 70.00

70.35

11.40

60.00

58.95

 ROCKWOOL 001 10 cm  R : 2.02 m2K/W 19.90

15.61

50.00

Dcal lim = 39.15 kWh/m2a 40.00

43.34 30.00

39.05

6.89 32.16

20.00

Passivhaus = 15 kWh/m2a nZEB

10.00 -

Edifici existent

Aïllant coberta (Roulrock, U 2.380.37)

Insuflar borra (Rockprime, U 1.45-0.37)

Rocksate en Canviant finestres comptes de borra (U 5.60/4.00 (U 1.45-0.35) 2.80/2.20)

16


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Millores 80.00 70.00

70.35

11.40

60.00

58.95 15.61

50.00

19.90

Dcal lim = 39.15 kWh/m2a

40.00

43.34 30.00

 REDArt, amb RockSate  39.05 R : 2.17 m2K/W6.89 32.16

20.00

Passivhaus = 15 kWh/m2a nZEB

10.00 -

Edifici existent

Aïllant coberta (Roulrock, U 2.380.37)

Insuflar borra (Rockprime, U 1.45-0.37)

Rocksate en Canviant finestres comptes de borra (U 5.60/4.00 (U 1.45-0.35) 2.80/2.20)

17


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Millores 80.00 70.00

70.35

11.40

60.00

58.95 15.61

50.00

19.90

Dcal lim = 39.15 kWh/m2a 40.00

43.34 30.00

39.05

6.89 32.16

20.00

Passivhaus = 15 kWh/m2a nZEB

10.00 -

Edifici existent

Aïllant coberta (Roulrock, U 2.380.37)

Insuflar borra (Rockprime, U 1.45-0.37)

Rocksate en Canviant finestres comptes de borra (U 5.60/4.00 (U 1.45-0.35) 2.80/2.20)

18


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Extrapolant a altres zones

 Grans potencials en calefacció  Poca exigència en refrigeració

120.00 100.00 80.00

60.00 40.00 20.00 cal

ref B4

rehabilitat

cal

ref

cal

C2

límit CTE'13

ref D3

cal

ref E1

existent 19


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

 Edifici existent  r=1

Guanys i pèrdues a través del tancament

 perm. fin. 25m3/hm2  Estanqueïtat ≈ 0.4 r/h  Baixa estanqueïtat = pèrdues Infiltració -6% Solar finestres  Pèrdues renovació: 14% controlables Renovació -18%

Fonts internes 14%

Parets i cobertes -20% Transmissió finestres -17%

 Repensar HS3: regular cabal  Confort, salut vs estalvi energètic

Ponts tèrmics -8% Terres -3%

20


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Proves en plurifamiliar

Coberta

Existent F.u. 25cm, 1.84 f.p., terrat

Façana

1 full 24cm, perforat, 1.71 arrebossat

Forjat intern

1.98 f.u. 25 cm

Forjat terreny Mitgera Envans

1.93 3.11 1 full 12cm 3.39 4 cm

Finestres

5.7

Renovacions

1 21


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Proves en plurifamiliar Taula 2.3

Estàndard?

Apèndix E

Opció 1: Existent Opció 2 CTE’13 5 cm 6 cm F.u. 25cm, Coberta 1.84 f.p., terrat 0.50 Rockwood 0.43 Rockwood 1 full 24cm, 2.7 cm 8 cm perforat, Façana 1.71 arrebossat 0.75 RockSate 0.36 RockSate 3 cm pav. 4 cm Forjat intern 1.98 f.u. 25 cm 1.35 suro 0.56 Rockwood Forjat terreny 1.93 Mitgera 3.11 1 full 12cm Envans 3.39 4 cm 4-12-4, 2.2- PVC 2 Finestres 5.7 3.1 2.8 cam Renovacions 1

Moderant renovacions

Opció 3 Opció 4 15cm HardRock, 0.21 15cm terra vegetal 10 cm 0.3 Rocksate 0.35 8 cm Rockwood

1.8

0.6 22


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Proves en plurifamiliar Taula 2.3

Estàndard?

Apèndix E

Opció 1: Existent Opció 2 CTE’13 5 cm 6 cm F.u. 25cm, Coberta 1.84 f.p., terrat 0.50 Rockwood 0.43 Rockwood 1 full 24cm, 2.7 cm 8 cm perforat, Façana 1.71 arrebossat 0.75 RockSate 0.36 RockSate 3 cm pav. 4 cm Forjat intern 1.98 f.u. 25 cm 1.35 suro 0.56 Rockwood Forjat terreny 1.93 Mitgera 3.11 1 full 12cm Envans 3.39 4 cm 4-12-4, 2.2- PVC 2 Finestres 5.7 3.1 2.8 cam Renovacions 1

Moderant renovacions

Opció 3 Opció 4 15cm HardRock, 0.21 15cm terra vegetal 10 cm 0.3 Rocksate 0.35 8 cm Rockwood

1.8

0.6 23


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Proves en plurifamiliar Taula 2.3

Estàndard?

Apèndix E

Opció 1: Existent Opció 2 CTE’13 5 cm 6 cm F.u. 25cm, Coberta 1.84 f.p., terrat 0.50 Rockwood 0.43 Rockwood 1 full 24cm, 2.7 cm 8 cm perforat, Façana 1.71 arrebossat 0.75 RockSate 0.36 RockSate 3 cm pav. 4 cm Forjat intern 1.98 f.u. 25 cm 1.35 suro 0.56 Rockwood Forjat terreny 1.93 Mitgera 3.11 1 full 12cm Envans 3.39 4 cm 4-12-4, 2.2- PVC 2 Finestres 5.7 3.1 2.8 cam Renovacions 1

Moderant renovacions

Opció 3 Opció 4 15cm HardRock, 0.21 15cm terra vegetal 10 cm 0.3 Rocksate 0.35 8 cm Rockwood

1.8

0.6 24


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

Proves en plurifamiliar

90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 Dcal 40.00

Dref

30.00

Dcal lim = 20.9 kWh/m2a 20.00 10.00

Dref lim = 15 kWh/m2a

existent

valors mínims taula 2.3

valors estàndard valors orientatius apèndix E

moderant renovacions

25


Nou CTE HE1: exigències i compliment. Jornada AuS-COAC. Barcelona, 20 de març

26

140320 coac he1 1 pdf  

Nou CTE HE1: exigències i compliment Anna Manyes, Març 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you