Page 1

Aurora

C - et hjørne af Sjælland

NORDVESTKUNSTAVISEN Det sker i Nordvestsjælland 2012 Aurora Januar

#1


Kommende begivenheder

Nyt år nyt skrift Det er ikke til at vide det, men nu går Aurora i gang. Der sker så meget i Nordvestsjællands KUNSTliv at det kræver lidt opmærksomhed. Derfor starter denne epaper KUNSTavis om området. I første omgang som et enmandsinitiativ, nogen skal jo starte, og i næste omgang melder frivillige sig sikkert med informationer og artikler til avisen. Det er i hvert fald håbet. Lad os komme i gang. Der er ingen grund til at vente. Snart er Pinsen over os og vi skal have startet ud inden da. Pinseruten er et markant regionalt og kommunalt initiativ båret igennem af aktive og engagerede kunstnere. Lad os fortælle den historie sammen. AURORA januar 2012

ѱ

Kunstdage i Pinsen finder sted både i Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommuner. Et årligt tilbagevendende arrangement, hvor man kan besøge egnens mange kunstnere og udstillingssteder. Kunstdage i Pinsen gennemføres i et samarbejde mellem Ringsted, Slagelse, Sorø, Kalundborg, Lejre, Ringsted og Holbæk kommuner med økonomisk tilskud fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Arrangørerne har modtaget et tilsagn fra regionen om tilskud de næste 3 år. Det hele kommer til at foregå fra lørdag d. 26. maj, søndag d. 27. maj og mandag d. 28. maj 2012 med minimum åbningstid fra kl. 11.00 – 17.00 alle dage. Deltagerkredsen er gallerier, kunstnere, kunstværksteder.

Logo sidste år var synligt og let at navigere efter.

Konkurrence Der afholdes en konkurrence blandt de besøgende i kunstdagene. Deltagelse i konkurrencen opnås ved besøg på mindst 4 steder. Konkurrencesedlen findes i folderen der udsendes og kan fås på bibliotekerne, turistkontorer og de enkelte besøgssteder. Der udloddes 10 gevinstbeviser á 1.500 kr. til køb af kunst hos deltagerne i Midt- og Vestsjællandske kunstdage. Det var et stort tilløbsstykke sidste år og i Odsherred kan man fejre 15 års jubilæum. ѱ 2


Kalender 21. - 26. maj SWOP dansefestival International dansefestival for børn og unge på Odsherreds Teater. 26. - 28. maj Kunstdage i Pinsen Besøg egnens mange kunstnere og udstillingssteder. 17. juni - 5. august Dragsholm Revyen Spiller onsdag til søndag 23. juni Sct. Hans fester Båltaler og underholdning flere steder i Regionen.

Her fra Malergården med udsigt over Lammefjorden sidste år.

23. - 24. juni

18. - 21. juli

Høvestævne

Nakkefestival

Stort gymnastik og idrætsstævne på Høvepladsen

20. - 22. juli

23. juni - 12. august "SommerSjov" i sommerferien med mange aktiviteter for store og små. 24. juni Børnedyrskuet 10-15.30 på Kongeengen med børnekræmmermarked. Egebjergvej 46, Nyk. Sj.

Riddertid på Ulfsborg med ridderturnering, kampshow, historiefortællinger og musik. 20. - 22. juli OVNHUS kunsthåndværkermarked på Nykøbing havn med en perlerække af kunsthåndværkere

27. juni - 14. juli Sommerunderholdning på Odsherreds Teater Hornmusik, humør og halmballer med Mei Oulund, Henrik Ibsen og Simon Vagn Jensen

27. juli

7. juli

Stor koncert ved Pottegården, Ellinge Lyng

Stor torvedag i Rørvig

Lars Lilholt

med underholdning & lotteri samt gratis morgenbord

3. - 5. august

12. - 14. juli

Kræmmerboder, festtelt, tivoli og anden underholdning

Vig Festival 3-dages musikfestival for hele familien

Sommermarked i Vig

ѱ

3


Huset i Asnæs er et levende galleri ejet og drevet af kunstnerne selv.

7. september Kulturnat på Anneberg sted Anneberg vandrerhjem, arrangør: Naturskolen, Vandrerhjemmet, Odsherreds Kulturhistoriske Museum og Hempels Glasmuseum

Det har stor udstillingsaktivitet året igennem. Mandag lukket. Grevinge stenen se udstillingen på Odsherreds Kulturhistoriske Museum hvor også Solvognen er Ved siden af findes Odsherreds Kunstmuseum som rummer Odsherredsmalerne:

8. september

Karl Bovin, Lauritz Hartz, Kaj Ejstrup, Ellen Krause og Viggo Rørup bl.a.

Honky Tonk Town Musikfest i Nykøbing med levende musik i hele byen og dinnermusik på restauranterne og dans på pubberne 13. - 21. oktober "Smag på Odsherred" Fokus på egnens fødevarer

C - et hjørne af Sjælland

Vejrhøj skal man have besteget for at kende Odsherreds landskab

Det var dem der i 1930rne grundlagde Corner udstillingsgruppen og den er rigt repræsenteret på museet, der også varetager Swanernes Malergården i Plejerup lige over for Tuse Næs ved Lammefjorden ѱ

4


Over for Odsherred er der Oplevelser på Tuse Næs

Her er en lille plakat om Odsherred der har det hele. Men der er meget mere.

Det er en halvø omkranset af Lammefjorden, Isefjorden og Holbæk Fjord. Lyset, skovene og de bølgende morænelandskaber har tiltrukket mange kunstnere og sommerhusgæster. Her er et rigt kultur- og naturliv at fordybe sig i.

Søg og du skal finde:

Området er stort og spændende. Landskabet og havet, bakkerne og morænelandskabet, fugleområderne bl.a. Hovvig og strandene. Det er lige til at gå på opdagelse i. Der er Gode historier overalt i Holbæk, Kalundborg og Odsherred. Pjecer finder du i turistbureauerne i hele området. Eller søg ind på internettet og find: Visit.Odsherred.dk

Her er Tuse Næs Kunsthåndværk i Uglerup og Huset på Næsset i Udby

Derudover findes der Galleri AURORA i Kastrup og Galleri Bøgebjerg i Løserup I nyere tid er der kommet mange forskellige

kunstnere til Tuse Næs på grund af den smukke beliggenhed, morænelandskabet og lyset. I trediverne kom den store maler Lauritz Hartz her, men også Karl Bovin var her og besøgte maleren Asger Faber, hvis tegninger og malerier hænger overalt i området. Nye folk er kommet til: tegnere, malere, skuespillere, filmfolk, sangere og musikere finder frem til Tuse Næs og giver farve og toner til halvøen. Udby Vig er et særligt smukt og beskyttet område med frodige enge ud mod den lavvandede vig. Fuglelivet her er meget rigt og varieret. Hønsehalsskoven byder på svimlende smukke udsigter over Isefjorden og Udby Vig og strandenge med 13 fredede orkidéarter. Her er markerede FM granitsten med krone over markerede køkkenmøddinger som fortidsminder. Såvel som en helligkilde findes her. ѱ

5


GeoPark Odsherred

Solens Land

I Odsherred er de ved at etablere den første GeoPark gennem øget forståelse for vores geologiske arv og det lokale kulturmiljø. Bl.a. anerkender man det unikke landskab.

Udstilling om Odsherreds oldtid. Helleristningerne på Grevinge stenen, Åstoftesværdene og Solvognen. Fra 8.01-30.03 i Annebjergstræde 1, Nyk. Sj.

"Vækst og vovemod" - om Geopark Odsherred, sammenhængende erhvervsmiljøer og alsidighed i turismen er første temamøde i Pakhuset, Nyk. Sj. Onsdag 1. feb. kl. 19-21

John Ruds udgave af Solvognen, Huset i Asnæs

"Naturen - vores fremtid" - om natur og landskab, tilgængelighed og klima Kulturaksen, Asnæs Tirsdag 7. feb. 19-21 "Dristige debatter og fede film" - Cafédialog om lokal identitet, byudvikling og mobilitet, Vig Bio 18. feb. 10-13 Tre offentlige møder hvor man kan deltage i debatten. DN Odsherred har inviteret projektleder Nina Lemkow fra Odsherred Kommune til at fortælle om "Din egen GeoPark" Kulturaksen 19. jan. Asnæs kl. 19

Den nære kontakt til Odsherredsmalerne varede ved livet igennem, og alle årene frem til sin død var Brockdorff en markant organisatorisk forgrundsfigur i kunstnersammenslutningen CORNER

Kunstmuseet i Asnæs Lørdag 21. jan. - 6. maj 2012 VINTERUDSTILLING

Victor Brockdorff ( 1911 1992 ) - DE UNGE ÅR I november 2011 var det 100 år siden maleren Victor Brockdorff (1911 1992) blev født. Det markeres ved Vinterens udstilling. I årene 1934-39 var Brockdorff bosat i Odsherred og deltog i det festlige samvær med kunstnerkollegerne.

Aurora Tidsskrift for Kunst # 2 belyser Kunstmuseet og Huset i Asnæs med bl.a. artikler om Karl Bovin m.m. I et Særnummer af skriftet # 4 er det maleren Lauritz Hartz der er i fokus. Og i netop udkommet # 5 belyses malerægteparret Ellen Krause og Viggo Rørup virke og værker

Viggo Rørup maleri ѱ

6


Bispegården i Kalundborg er et pragtfuldt udstillingssted og året igennem præsenterer de gode og spændende kunstnere i deres gamle og smukke lokaler midt i byen.

"EPITAPH - A RECOLLECTION IN RED, BLACK AND WHITE"

Forleden dag.. Artikel i det hedengangne Venstrebladet har ført meget med sig. Det blev til bøger og tidsskrifter om egnen i en stædig fastholdelse af områdets vigtighed og betydningsfulde kunstneriske virksomhed. Det skal til stadighed udforskes og undersøges, hvorfor man måske ganske fornuftigt kunne invitere flere med i undersøgelsen. Opfordringen er hermed videregivet. Har man noget på hjerte omkring den professionelle kunstneriske virksomhed i området og vil være med til at delagtiggøre andre i det igennem dette skrift, så er man velkomne til at henvende sig til redaktøren på mail adressen eller telefon. Lad os få et frugtbart samarbejde i gang til gavn for områdets kunstneriske virke og udbredelsen af kendskabet til det. Skriv eller ring til redaktøren og få en snak, hvis du vil være med i opbygningen af

Bispegården i Kalundborg udstiller Bent Holstein, Marianne Markvad, John Petterson, Heidi Bielfeldt og Ib Sørensen til 26. februar 2012. Åbent tirsdag - søndag 11-16

Med udstillingen undersøger kunstnerne Christian Hemmingsen og Peter Chr. Petersen mulighederne for maleriet igennem et stramt filter: Kun farven rød og kontrasterne sort og hvid er brugt i værkerne. Varer til 28.01

HUSET i Asnæs Husets kunstnere har Fællesudstilling 18.0119.02 og nu med X-rum: Take away Dansk gobelinkunst udstilles i Huset fra 25.0218.03 Æglageret i Holbæk Andreas Vind og Viggo Lynge Larsen er de kommende udstillere i Æglageret fra 28.01

Stedet har en meget aktiv kunstforening og kombinerer ofte ferniseringer med musikalske indslag.

NordvestKUNSTavisen 2012

C - et hjørne af Sjælland Tommy Flugt tommyflugt@gmail.com 5946 1636

Pakhuset i Nykøbing

C - et hjørne af Sjælland Man kunne også skrive Se, hvilket også var meningen da filmmanden Theodor Christensen lavede sin første liv om trekanten Holbæk, Kalundborg og Nykøbing engang i forrige århundrede. Det er samme rute dette skrift undersøger for kunstneriske ytringer. ѱ 7


Lige siden Malergården åbnede i 2005 har den sidste beboer Henrik Swane og kunstformidler Margrethe Gybel haft et fint samarbejde på stedet... I 2010 publiceredes en video, hvor omvisningerne er dokumenteret, og hvor Henrik desuden viser rundt i haven.

Malergården er en afdeling under Odsherreds Kunstmuseum, men en vigtig en. Den ligger i Plejerup ned til Lammefjorden på en smuk og vidunderlig grund. Her var det meningen at paradisiske tilstande skulle råde, men det blev alt andet på grund af en indflytter Valdemar Rørdams sene digt til Hitler. Han slog sin egen position i stykker og var ved at splitte den familie ad, som han var flyttet ind hos som gammel mand, nemlig Swanerne som var flyttet ind i 1935 og havde lavet et kunstnerhjem til familien. I 1934 forlod Sigurd Swane sammen med sin familie den Københavnske forstad Hellerup for at skabe sig en ny tilværelse i pagt med naturen. Familiens nye bolig Malergården blev opført efter tegninger af hustruen Agnete (1893-1994) med et stort boligareal, et rummeligt atelier og bygninger til landbrugsdrift. I en årrække boede og levede familien som i et lille fredeligt, selvforsynende paradis, kun afbrudt af rejser til Spanien og Portugal 1947-67. Men det blev ikke helt så fredeligt som de havde ønsket sig op til og under krigen. Det har museet lavet en times samtale og oplæsning over mellem museumsdirektør Jesper Knudsen og skuespiller Simon Vagn Jensen i En samtale om fortiden.

Den sidste Swane Henrik Swane døde i januar 2011 han holdt utrættelig udstillinger og foredrag lige til det sidste og efterlod et par hundrede tusinde fotos som nu skal registreres. Han har om nogen brugt kameraet til at dokumentere sin tid. Han kom ind alle vegne i kraft af sit væsen og den lille røde alpehue.

I Tuse Næs Kunsthåndværk er der udstilling af Tommy Flugt: "Gå en tur, så går det nok" har han kaldt sin store udstilling af fotografier fra Tuse Næs og Odsherred. Det er landskabsbilleder fra hele årstiden og med referencer til det maleriske landskab vi er en del af. Udstillingen varer til 2.03 og der er åbent torsdag til søndag 11-17.

C - et hjørne af Sjælland NordvestKUNSTavisen Aurora 2012 # 1 Udgivet og redigeret af Tommy Flugt Det er altid et besøg værd at tage over i Malergården. Den er vinterlukket, men snart kommer sommeren igen. Der er store planer for stedet og Odsherreds Kunstmuseum. Må 2012 blive året hvor en del af planerne vil se dagens lys.

Tekst og Fotografi Aurora Kastrupvej 31 Kastrup, Tuse Næs 4300 Holbæk Mail: tommyflugt@gmail.com Tlf.: 5946 1636 www.faberflugt.dk

ѱ

8

C - et hjørne af Sjælland  
C - et hjørne af Sjælland  

NordvestKUNSTavis # 1 2012 Beskriver aktiviteter i Odsherred , Tuse Næs, Holbæk, Kalundborg & Nykøbing

Advertisement