Malergården i plejerup generalforsamling 2014 ved tommy flugt

Page 1

MALERGÅRDEN i PLEJERUP Den 26. april 2014


Odsherreds Kunstmuseum & Malerg책rdens venner 2014


GENERALFORSAMLINGEN Af Tommy Flugt Malergårdens Venneforening havde indkaldt til generalforsamling den 26. april 2014 kl. 11 i Malergården i Plejerup. Venneforeningen, som har omkring 300 medlemmer var mødt talstærkt op til mødet. Malergården var lige åbnet i påsken og det var strålende vejr denne lørdag. En tur i den smukke have blev der også tid til, nyklippet og blomstrende var den indbydende. Magnoliaen lyste og kirsebærtræet blomstrede. Sommer var det her i slutningen af april. Ikke alene bierne var ude og finde nektar også håndværkerne var i gang med stalden og en ombygning var godt i gang og snart er der endnu et udstillingsrum klar. Den talrige forsamling indledte mødet med en sang: Kom maj, du søde milde – en sang af Overbeck 1776 og med musik af Mozart 1791. En besværgelsessang til forårets komme i maj måned. Men mødet var i april og det var allerede blevet forår. I år har været stort set uden vinter, den blev næsten sprunget over. Men en generalforsamling springer ikke noget over, den er øvet i gennem årtier i vort demokrati at sørge for at foreningsarbejdet går ordentligt til og således også generalforsamlingen i Malergårdens Venneforening. Dirigent skal vælges og styre mødet. Og det blev passende direktøren for det hele, Eskil Vagn Olsen, så blev han dermed også præsenteret for forsamlingen. Han fortalte at den store museums sammenlægning dækker 38,7 % af Sjælland. Og så fortalte han om De 3 F’er som sammenlægningen bygger på: 1) Forskning, 2) Formidling og 3) Frivillige. Og han præsenterede Britta Tøndborg som leder for forskning og udvikling i Museum Vestsjælland. Hun er kunsthistoriker og uddannet på Københavns Universitet. Museumsinspektør og tidligere i Velux Fonden. Kommer fra Trapholt. Skal hjælpe med at skaffe og søge fondsmidler til området. ”Byd ind og vær med” var hendes åbne invitation til Museums brugere, hvilket faldt i god jord i forsamlingen. Dernæst var der beretningsaflæggelse ved afgående formand Mogens Møller Nielsen fra Rørvig. Den vil senere blive offentliggjort på foreningen hjemmeside: http://www.odsherreds-kunstmuseum.dk/index.php/museets-venner Vær med som frivillig: Både på Kunstmuseet i Asnæs og på Malergården nyder museet godt af, at en række frivillige løser en række opgaver, der enten ikke ville blive løst eller hjælper med til at højne kvaliteten i museets arbejde. De frivillige kommer primært fra museets Venneforening, og opgaverne spænder fra rundering i museets lokaler, over hjælp ved større arrangementer til assistance mht. bygninger m.v. Hvis du er interesseret i at vide mere eller ønsker du at melde dig som frivillig, så ring på telefon 59 65 24 23 og få en snak med Jesper Sejdner Knudsen, museumsinspektør. Indmeldelse i Venneforeningen kan ske her: http://www.odsherreds-kunstmuseum.dk/index.php/museets-venner/indmelselse-i-venneforeningen Efter regnskabsaflæggelse var der overdragelse af indkøbte malerier til Museet og der var igen i år gode ting til samlingerne. Dernæst de normale bestyrelses valg og indstillinger. Eneste større skifte i år var formanden, der gik af og fik tak for sit arbejde og ny blev indstillet af bestyrelsen og valgt med applaus uden modkandidat. Alice Faber blev valgt til formandsposten og takkede for valget og glædede sig til samarbejdet med bestyrelsen og de nye i Museet. Direktøren sluttede generalforsamlingen med en tak til foreningen for det arbejde. Det var godt at renoveringen var gået i gang. Malergården er en perle, der fortjener opmærksomhed, var hans ord. Malergården har i øvrigt for seks dage siden fået en begyndende profil på Facebook under navnet Malergården. Den er under udvikling. Og så var der frokost og afslapning til næste punkt på dagsordenen. Eftermiddagens lysbillede foredrag og rejse til Portugal i hjulsporene på Swanerne.

3


Fra venstre bestyrelsen der aflægger beretning 2014: Hans Erik Andersen, kasserer, Ole Svendsen, næstformand, Mogens Møller Nielsen, afgående formand, Eskil Vagn Olsen, direktøren for det hele, Poul Andersen, sekretær, Rita Madsen, bestyrelsesmedlem, Inge Frandsen, bestyrelsesmedlem og Odsherreds Kunstmuseums kontorassistent. Nederst tv stemningsbillede og til højre Eskil Vagn Olsen, direktøren for det hele, Britta Tøndborg, forskning & udvikling i Museum Vestsjælland, Jesper Sejdner Knudsen, museumsinspektør for Odsherreds Kunstmuseum & Malergården.

4


MALERGÅRDENS STORE ATELIER OG SIGURD SWANES ARBEJDSRUM Her har Jesper Knudsen sammen med en skuespilleren Simon Vagn Jensen fremført en Samtale med fortiden om Maleren Sigurd Swane (1879-1973) og Valdemar Rørdam (1872-1946) og deres disput i forbindelse med digteren Rørdams famøse digt med en fatal støtte til Hitlers angrebspolitik i digtet Så kom den Dag som vi har ventet længe (1941). Valdemar Rørdam var i sin alderdom flyttet ind på Malergården som medlem af familien, onkel Valde. De paradisiske tilstande som Swane ellers tilstræbte led et knæk. Rørdam blev smidt ud af Dansk Forfatterforening og af Højskolesangbogen senere. I dag har han ikke mange andre venner end i Dansk Folkeparti. Den svulmende nationalromantik passer åbenbart godt ind hos dem. Swanerne tog på rejse. 5


6


Lise Fogh & Søren Borch lavede sidste år en research og stifinderrejse for at finde frem til det sted som familien Swane omtaler i Gerda Swanes bog som stedet de opholdt sig ved i Portugal. Deres rejser foregik i en tyve års periode efter krigen og da hovedsageligt i selvbyggeren Carambu. En ombygget Bedford til rejsebrug, datidens første camper. I Gerdas bog om familien er der spor at følge. Og Lise Fogh, hvis mormor og Sigurd Swane var fætter-kusine relateret og en tidligere medarbejder på Malergården, Troels Malthe Borch, der nu er medarbejder på Østfyns Museer, er Fogh Borchs søn. Så der er altså god familie grund til at prøve at efterspore Swane familiens rejsemønster og selv få en tur ud af det. I øvrigt ejer de nu Swanes Bjørkerød sommerhus på Kullen. 7


Ud over Gerda Swanes bog: Swanerne på Malergården, der er en utrolig omfattende bog, som er fyldt med detailler om alt mellem himmel og jord. Og man undres over, at mennesker i den grad evner at huske så detaljeret - men det gør Gerda Swane. Bogen giver et indblik i en ualmindelig familie og i dets liv og omgangskreds - et stykke kulturhistorie, skriver Litteratur.dk. Agnete og Sigurd var stærke forældre, som gav deres børn meget - men børnene slap nok aldrig helt fri af deres forældre. I 52 brød familien Swane op fra Malergården - svigerfaren havde foræret familien en Bedford lastbil; den fik de ombygget og lavet til den første rigtige autocamper, og med den tog familien til Sydeuropa, hvor Sigurd Swane fik ny inspiration. Denne tradition fortsatte man med i de næste 20 år. Denne bog og Håndskriftsamlingen på Det rejsedagbøger har været brugt plus samtaler Museumsinspektør på Odsherreds

Kongelige Bibliotek og Sigurd Swanes med Jesper Sejdner Knudsen, Kunstmuseum og Malergården lå til

grund for forarbejdet til turen som parret for at blive klogere på Swanernes færden i være at det blev en rejse, både i skrift, heldige sammentræf, hvor brikkerne historie er ved at komme til syne.

Søren Borch & Lise Fogh gennemførte Portugal efter krigen. Og det kan nok læsning, samtaler og mærkelige og langsomt falder på plads og en smuk

I alle gode historier skal man gå så grueligt meget igennem Igennem prøvelser og vanskeligheder for så at nærme sig klimaks en kærlighedshistorie dukker og en fremmed mand i Det er ikke altid at historier ender godt, men alligevel må

tvivl og usikkerhed men op mellem Gerda Portugal forfatterne her gå efter en ende

og finde frem til deres formodninger og tilfældet sender dem hjælp og de kan afrunde den Store Billede & Research Fortælling om Swanernes Rejse i Portugal. De finder lejrpladsen i Højfjeldet i Nordportugal og har beriget Malergården med en stor og ny fortælling. Ref.: Tommy Flugt 8


Rejser 책r for 책r

Carambu 1952 9


En udførlig pakkeliste efter krigen, da de tog med tog ned igennem Europa, inden Carambu blev skabt. Men det viser noget om grundigheden i forberedelserne inden rejsen. Det var ikke bare en ferietur.

10


Swanerne i 1951 Agnete/ Henrik – Hanne/ Sigurd/ Gerda

11


Et fængende foredrag af Lise Fogh og støttet af Søren Borch, der fremførte billeder og tekster til foredraget fra computeren på storskærm. Foredraget fængede og fangede tilhørerne og der blev forespurgt om senere offentlige foredrag i Odsherreds Kunstmuseum. 12


Ukendte malerier dukkede op på rejsen og blev registreret.

En ukendt kærlighedshistorie blev påbegyndt og afsluttet. Som det hedder i fortællingerne: Hun så ham aldrig siden. 13


At finde en trekantet sø i Højslette i Nordportugal var en forløsning. Rejsens mål nærmede sig. Et maleri af Swane til bevis på de havde været der:

14


Og s책 er det afrunding. Udgang og exit. Alting har en ende, og de to researcheres rejse var slut. Nu forestod det store dokumentationsarbejde og fremvisningen.

15


Slutbillede 16:

Søren Borch

Tak til

Lise Fogh


En tilfreds Museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen Foran billede af Swane ned til Malergürden 17


Og der var leg og lotto og gaveoverdragelser til Museet bagefter. En Sigurd Swane & en Kaj Ejstrup blev det til. Odsherreds Kunstmuseum vokser og Venneforeningen hjĂŚlper til.

18


AURORA Tommy Flugt 5126 5643 tommyflugt@gmail.com

Ordhaven www.auroraordhaven.dk

Malerg책rdens generalforsamling 2013 Tidsskrift fra Aurora Link