Page 1

2013

Jeg ser verden - Et digt af Tommy Flugt

Aurora

Jeg ser verden - Et digt af Tommy Flugt - digtet var blevet væk. Det er skrevet engang i firserne ind i halvfemserne. Det kom frem under oprydning, sådan som mange gode ting forsvinder dukker de op igen, når man rydder op. Så her er det. Ikke en linje er ændret. Det var gledet ud af verden - og nu er det kommet tilbage igen. Så længe det varer. Skrøbeligheden er stor og forgængelighed hver mands eje.

Aurora Kastrupvej 31, 4300 Holbæk v/ Tommy Flugt tommyflugt@gmail.com


Jeg ser verden Et digt af Tommy Flugt

Aurora 2013


JEG SER VERDEN

Jeg ser verden; men ser jeg hele verden? subjekt verbum objekt Beskriver jeg verden, fordi jeg skriver at jeg beskriver verden?

Hvis jeg ikke beskriver verden, hvis verden ikke er objekt for min beskrivelse

hvis jeg helt undlader at beskrive, at beskrive er jeg s책 subjekt?

Kan jeg skrive jeg ser uden at se p책 verden?

Selv n책r jeg subjektet udelader objektet er det forudsat i mit subjekt


Verden ligger udenfor og gør opmærksom på sig selv uden jeg skriver det det forudsætter sig selv selv når jeg bevidst udelader det verden er ikke sådan at komme af med

Verden er selv når jeg undlader subjektet er verden til forudsættende mig

Verden er mig så gøres jeg til omsagnsled til grundled verden slynger mig om sig

hvorimod det er rent vrøvl at skrive jeg er verden

Jeg kan ikke gøre omsagnsled til grundled af verden til mig hvorimod det omvendte er tilfældet det er ret interessant


Sprogligt er verden større end mig det er en ganske rar fornemmelse

Jeg er i verden kan jeg godt skrive jeg befinder mig i verden verden befinder sig også i mig

Hvis jeg søger længe nok hvis jeg beskriver hvordan jeg er beskriver jeg så verden?

Hvis jeg vil kende verden den virkelige verden findes den så i min beskrivelse?

Eller ligger den udenfor min beskrivelses område? Kan jeg ikke nå hele verden med min beskrivelse?


Det er som om sproget strækker sig så langt det kan for så at slippe op resten ligger udenfor subjekt og objekt Vor sproglige verden er begrænset til brug for mennesket Hvad der ligger uden for mennesket sproget og virkeligheden kan sproget og mennesket naturligvis ikke svare på endsige tale om for kunne de sproget og mennesket lå det jo ikke udenfor rækkevidde uden for sproggrænsen men uden for sproget er der noget der trækker indfoldet i sproget udfolder verden sig det er ikke til at få øje på der kan ikke sættes sprog på men det er der det .


Aurora v/ Tommy Flugt tommyflugt@gmail.com


Foto: Tommy Flugt

Jeg ser verden - et digt af Tommy Flugt  
Jeg ser verden - et digt af Tommy Flugt  

Et genfundet digt genopstår. Aurora skrift 2013

Advertisement