Aurora Tidsskrift # 1

Page 1

AURORA TIDSSKRIFT for KUNST

2011 Aurora # 1

AURORA TIDSSKRIFT

Alice G. Faber: VÆKST

Aurora internet tidsskrift for kunst er et lokalt tidsskrift. Det vil gerne gøre opmærksom på egnen omkring Odsherred og Tuse Næs. Himlen over Odsherred og Tuse Næs har lokket mange kunstnere til igennem det sidste århundrede godt og vel. Her er i dag en stor og broget kunstnerkoloni, hvor alle kunstarter og kunstnertyper er repræsenteret. Tidsskriftet vil prøve at afdække dette rige område for de forskellige kunstneriske tiltag. I respekt for kunsten og i stor kærlighed til dets udøvere. I Aurora Tidsskrift # 1 kommer vi tæt på en lille perle der trænger til at blive belyst. Smukt beliggende mod skov og morænelandskab og nystartet privat satsning med små tre år på bagen: Tuse Næs Kunsthåndværk. Vi vil følge stedets udvikling og tage vare på dets opvækst.

Aurora Tidsskrift # 1 v/ Tommy Flugt 5126 5643 tommyflugt@gmail.com

Tidsskriftet vil ligeledes følge kunstnerkolonier i hele Odsherred. Der er nok at tage fat på. God læselyst. Forslag kan sendes til redaktøren.


INDHOLD:

Side 1:

Forside

Side 2:

Indholdsfortegnelse

Side 3, 4:

Forord

Side 5, 6, 7, 8:

En perle på Tuse Næs

Side 9:

Tuse Næs Kunsthåndværk & Galleri

Side 10, 11,12:

Galleriets udstillingsplads

Side 13:

Udstillingskalender 2011

Side 14, 15:

Spændende udstilling i galleriet

Side 16, 17, 18:

Ny udstilling 19. februar: Birgit Thomsen & Tue Poulsen

Side 19, 20:

Digt: Henrik Swane In memoriam, fotos Malergården

Side 21:

Snelandskab/ foto/ digt

Side 22:

Bagside - Foto/ Kunst

AURORA TIDSSKRIFT # 1 v/ Tommy Flugt Kastrupvej 31 4300 Holbæk 5946 1636 / 5126 5643 tommyflugt@gmail.com www.faberflugt.dk

2


Forord På min morgentur på Tuse Næs standsede jeg en dag op og så ind i et landskab som jeg kendte fra min barndom oven i købet fra et maleri af den fynske maler Peter Hansen. Jeg stoppede op og så på et udsnit af markerne, fordi det vakte mindelser i mig. Der var en pløjemark, en bakket jord, morænelandskab, et hegn i højre side, brun og sort jord med plovfurer, der stred sig op ad bakken som penselstrøg på et maleri.

Der var ikke i Tuse Næs landskabet, som jeg gik i, en pløjemand der vendte. Men inde i mit hoved så jeg Peter Hansens billede fra 1900-02. Det findes på Fåborg Museum, hvor jeg har set det flere gange. Og det er sket flere gange at en malers penselstrøg er dukket op for mig i et landskab, jeg befinder mig i. Forfatteren Johannes V. Jensen skriver i et mindedigt om Peter Hansen: Han gav os med sin Pensel Fyn og Jensen slutter: En farve mer’ han gav sit Land. Samme fornemmelse kan man godt få når man bevæger sig rundt på de fynske museer: Johannes Larsen Museet i Kerteminde, Fåborg Kunstmuseum og Assens. Man kan også udvide og tage til Skagen og se slægtskabet, eller man kan tage til Odsherreds Kunstmuseum og blive ført ind i en verden af billeder farver og landskaber. Karl Bovin, Kaj Ejstrup, Viggo Rørup, Ernst Syberg, Ellen Krause, Ole Kielberg, Povl Christensen, Søren Hjorth Nielsen og ikke mindst Lauritz Hartz. Hans maleri: Landskab. Tuse Næs fra 1949 sidder lige i skabet.

3


Der har på Odsherreds Kunstmuseum været en stor Vinterudstilling af Aksel Møller i 2009. En Odsherredsmaler under vejr med Odsherred, dets landskaber, mennesker og årstider i al slags vejrlig. Han efterlader med sin mindeudstilling i hundredåret for hans fødsel et fint bevis for Odsherredsmalernes særstilling i den danske malerkunsts historie. Hans landskab fra Bjergesø 1972 ligger i fin landskabsforlængelse til de andre Odsherredsmalere. Og det giver ikke blot farve til Odsherred, men medvirker som de andre malere til at synliggøre denne unikke egn. Deres virke startede i begyndelsen af forrige århundrede og fandt vel den store landskabstilknytning i 1930. Efterkommerne bor i og omkring Huset i Asnæs i Odsherred. Hver måned præsterer nutidens kunstnere at lave udstillinger af stor kvalitet sammen. Her er en stribe gode kunstnere involveret i et fantastisk stykke arbejde: Videreførelse af en kunsttradition til nutiden med udsyn og fabulerende fortællinger, som også er en tradition i Odsherredsmalernes historik. En hastig løben gennem navne: John Rud, Didder Geisler, Birgit Krogh, Ole Finding, Anne Skamstrup Heiberg, Finn Heiberg, Hans Helge Nielsen, Jørgen Albrechtsen, Eydun av Reyni, Dag Aronson, Annemette Lichtenberg, Lisbet Olrik, Hanne Løcke, Anne Rydahl, Austin Corcoran, Poul Erik Nielsen, Arne Haugen Sørensen, Vuokko Johansen, Margrethe Agger, Mette Møller Bovin, Bodil Manz, Egon Fischer, Troels Trier, Loui Michael, Charlotte Krogh, Erik Varming, Anne Rolsted, Tina Birk, Arne Heuser og gæsten Hussein Tai – vidner om en livskraftig sammenslutning og forbindelser tilbage i tiden, nordpå til Færøerne og sydpå til Irak. I 1935 sker der noget afgørende da kunstnerfamilien Swanerne får hus i Plejerup og flytter ind på gården. Sigurd Swane og Agnete indretter gården til en prægtig Malergård med have og jord lige ned til Lammefjorden. Her lever de et kunstnerliv og Sigurd har arbejdsro og stort atelier til sine malerier. Og her fanges lyset omkring Odsherred ind i billede på billede. Det er lyset som har haft en dragende magt på kunstnerne. Det er derfor de slår sig ned. Og så pga. landskabet. De bliver alle store landskabsbeskrivere. De føjer landskab på landskab til vores fælles kulturgods i deres beskrivelser, deres penselstrøg. Og nu er Malergården fra 2004 føjet til Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs. Det er en stor gevinst for egnen. Og det er medvirkende til styrkelse af Odsherreds kunstens virke til gavn for egnens selvforståelse. De giver os, malerne, med deres pensel og farve en dybere forståelse af det land, den egn vi bor og lever i. Men egnen er mere end malere, her er også vævere, pileflettere, strik og design, glaskunstnere, keramikere, skuespillere, filmfolk, fotografer, sangere, forfattere, digtere. Her er alle kunstarter i aktivitet. Og der er et væld af gallerier og arrangementer i denne egn. Alt dette vil blive belyst i fremtidige numre af Aurora Tidsskrift. Tag vel imod det. Hver dag sine billeder, sine ord, sine beskrivelser, sine erobringer. Hvert nummer ligger på internettet i 3 mdr. I den tid kan man læse det og downloade det i pdf udgave, hvis man har lyst. Det er ganske frit. Kommentarer kan sendes til redaktørens mail. Forslag og gode ideer er velkomne. Fortæl om tidsskriftet på nettet til andre interesserede. Link det videre. Tommy Flugt/ 1. februar 2011

4


En perle på Tuse Næs

På halvøen Tuse Næs i en lille landsby Uglerup nord for Holbæk findes en perle: Tuse Næs Kunsthåndværk. Det er historien om fugl Fønix og to kvinders kamp for en drøm. Nedbrændt og genopstået finder man Tuse Næs Kunsthåndværk i udkanten af landsbyen midt på Tuse Næs i det smukkeste morænelandskab med udsigt til marker og skov, heste og hereford kvæg lige udenfor cafeen, butikken og galleriet. Der er en dejlig have med en fantastisk stensætning og derfra kan man gå en tur ned til hestene, forbi kvæget, langs skoven til en morænebakke med den flotteste udsigt over Tuse Næs helt til Odsherred. Og så er der en helt ny og meget velindrettet og fornem forretning med kvalitetsvarer, en virkelig god café og et ambitiøst galleri, hvor de bedste kunsthåndværkere og kunstnere udstiller i løbet af året. Derudover holder man musikalske arrangementer og andre kunstneriske tiltag. Stedet har faste kunsthåndværkere og kunstnere i forretningen og 6-7 udstillinger i løbet af året med gæsteudstillere, hovedsageligt keramikere, malere, fotografer og vævere. Tuse Næs og Odsherred er et rigt kunstnerisk område, hvor nogle af de bedste kunstnere i årtier har slået sig ned og udøvet deres kunst. Det gælder også Tuse Næs. Kunstnerisk er der slægtskab mellem Odsherred og Tuse Næs og stærke forbindelser mellem de to kunstneriske områder. På hver side af Lammefjorden udfoldede sig malere som Karl Bovin, Lauritz Hartz, Sigurd Swane i fortiden og i nutiden har vi Huset i Asnæs som centralt punkt. Blandt kunstner kolonierne i Danmark er Odsherred og Tuse Næs den levende koloni med store aner bagud og et livligt kunstliv i nutiden. Her er kunstnere overalt, 5


malere, kunsthåndværkere, vævere, keramikere, tegnere, glaskunstnere, forfattere, skuespillere, sangere, fotografer, filmfolk og musikere. At bo på en halvø giver lys og spejlinger af lyset året rundt. Derfor tiltrækkes så mange af Tuse Næs, ligesom malere flokkedes omkring Skagen, Fyn [Fåborg og Kerteminde] og Bornholm, således også om Odsherred og Tuse Næs. Her er lyset af vital betydning for stedets kunstnere. Og lige midt i dette ligger Tuse Næs Kunsthåndværk. Et godt sted at besøge.

Forhistorie I efteråret 1994 startede Connie Jørgensen og Yvonne Thygesen Y'Con-design, hvor de syede dametøj og børnetøj samt skjorter til mænd. De solgte fra et lille butikslokale og i private hjem, lavede modeshows og andre arrangementer. I foråret 1997 åbnede de butik i en nyindrettet staldlænge på gården i Uglerup på Tuse Næs ved Holbæk. Tuse Næs Kunsthåndværk blev navnet på butikken. Det betød imidlertid, at de ikke længere havde tid til selv at fremstille deres tøj, så de indkøbte i stedet for og solgte nu også kunsthåndværk, smykker, tasker m.m. Kurser i pileflet og pilesmeden I 2001 udvidedes med kursusvirksomhed inden for pileflet. Jørgen Thygesen (Yvonnes mand) havde fået interesse for at flette kurve og efter at have deltaget i en del kurser, blev der plantet pil og fremstillet flettebænk. Jørgen Thygesen er uddannet smed og fik ideen til at fremstille 6


en flettebænk, da han mener, at man skal have en god arbejdsstilling, når man fletter. Han sprang ud som pilesmeden og var nu klar til at undervise og tilbød kurser i weekenden. Der har været fantastiske oplevelser ved at have besøg af kursister fra hele Sjælland, Jylland og Sverige, hvor nogle af de bedste pileflettere har mødtes. Renovering og brand Bygninger trængte til renovering, så i sommeren 2005 gik man i gang med at renovere udvendigt og var rigtig glade for resultatet. Den 17. september 2005 blev en dag, hvor al glæden forsvandt, da der opstod brand og alle længer, en lade og en garagebygning nedbrændte. Sådan en oplevelse er ubeskrivelig. Men ægteparret var så heldige at beholde stuehuset og har nu genopbygget de tre længer, som var færdige til at tage i brug til julemarkedet d. 17. og 18. november 2007. Siden har de udvidet og holdt 3 års fødselsdag i nye omgivelser. Jørgen Thygesen har renoveret haven og lavet stensætninger og anlæg. Og Connie og Yvonne har lavet partnerskab og driver sammen det genopstandne Tuse Næs Kunsthåndværk. Et nyt kapitel i Tuse Næs Kunsthåndværks historie er indledt. Stedet er i høj grad et besøg værd med Butik, Café & Galleri. Og det smukkeste morænelandskab med skov, eng, heste og hereford kvæg lige i nærheden midt på Tuse Næs.

Udendørsareal, have og forretning med salg af keramik, tøj, glas, sko, pileflet, smykker og m.m. Forretningsareal på 300 m2. Haven bruges til kunstdage i pinsen og sommerweekendmarked.

7


I august 2010 blev afholdt en vellykket og velbesøgt koncert med filmskuespiller og sanger Kurt Ravn. Stedet har derudover plads til musikalske improvisationer i løbet af året. Og der er skabt en tradition i forbindelse med det årlige julemarked at solotrompetist Ole Andersen og operasanger Anette Simonsen giver en koncert. I øjeblikket er der en udstillingen af de til stedet tilknyttede kunsthåndværkere og kunstnere, der har sammensat en udstilling, hvor deres forskellige kunstarter kommer til udtryk i spændende møder: Pilen møder maleriet, glas møder tekstil eller keramiske knapper snakker til strik mens tegningerne ser frem til foråret og jordfarverne igen. Der er noget spændende på færde i møderne i det ny års åbningsudstilling. Kunsthåndværkerne og kunstnere der udstiller er: Lone Haenschke med pileflet, Anne Mette Høyer med filtede sjaler, beklædning og accessories, Helle Høyer med keramik, Lis Høiby med glas, Merete Egede med strik, Alice Guldberg Faber med tegninger og Susanne Wex med malerier. Og med denne udstilling lægger Tuse Næs Kunsthåndværks Galleri ud i 2011. Der er spændende kunstnere i udsigt resten af året. Besøg stedets hjemmeside og få mere at vide.

8


Tuse Næs Kunsthåndværk & Galleri - www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk - 5946 1623 Uglerupvej 31, Uglerup, Tuse Næs, 4300 Holbæk - kontakt@tusenaes-kunsthaandvaerk.dk

http://www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk Stedet findes også på facebook under Tuse Næs Kunsthåndværk: http://es-es.facebook.com/group.php?gid=244500650221 Vil man finde lidt rundt i det kunstneriske landskab i egnen på facebook kan man gå ind i Gallerirunden: http://www.facebook.com/group.php?gid=392283668267&ref=ts Der er billeder, beskrivelser og aktuelle invitationer begge steder.

9


Tuse Næs Kunsthåndværk Galleriet UDSTILLINGSPLADS

Tuse Næs Kunsthåndværk Uglerupvej 31, Uglerup 4300 Holbæk www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk kontakt@tusenaes-kunsthaandvaerk.dk 5946 1623 10


Galleriet og i baggrunden CafĂŠ med udgang til have og skov. 11


Cafeen & udsigten

Gå en tur i haven eller ned i skoven Her er gode parkeringsforhold og et venligt personale i Tuse Næs Kunsthåndværk Efteråret 2010

12


Udstillingskalender 2011 Måned

Kunstner

8. jan. - 18. feb.

Fællesudstilling:

Tuse Næs Kunsthåndværk & Galleri

kunstart

Lone Haenschke, Alice Guldberg Faber, Susanne Wex, Helle Høyer, Lis Høiby, Anne-Mette Høyer, Merete Egede

19. feb. - 1. april

2. april - 13. maj

Birgit Thomsen

væver

Tue Poulsen

keramik

Allan Nørgaard

foto

Anette N. Christiansen keramik 14. maj - 1. juli

2. juli - 12. aug.

13. aug. - 16. sep. 17. sep. - 6. nov.

Tina Tramp

maleri

Jørgen Minor

skulptur

Flemming Knudsen

smykker

Karin Lykke Groth

akvarel

[undervejs] Jette Nørregaard

maleri, papir, smykker

Kunstdage i pinsen: 11.-12.-13. juni 2011 Sommermarked:

25.-26. juni

Julemarked:

12.-13. november

Åbent: torsdag - søndag kl. 11 - 17 Tuse Næs Kunsthåndværk, Uglerupvej 31, 4300 Holbæk - www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk - 5946 1623

13


TUSE NÆS KUNSTHÅNDVÆRK & GALLERI Redaktionen udsender hermed ekstratryk til avisen med en omtale der ikke nåede med i dagens udgave:

Spændende udstilling i Galleriet Tuse Næs Kunsthåndværk starter den nye sæson med en spændende fællesudstilling, hvor syv af stedets faste kunstnere og kunsthåndværkere udstiller samlet for første gang. Det drejer sig om: Lone Haenschkes pileflet, AnneMette Høyers filtede sjaler, Helle Høyers keramik, Lis Høibys glas, Merete Egedes strik, Alice Guldberg Fabers tegninger og Susanne Wex's malerier.

VÆRDIER: 2 + 7 = Kvinder Der tales meget om værdier i dag. Måske med rette, men ofte er det mænd der sætter værdibarometeret til. Og det er ikke sikkert de altid er de rette til det. Hvis man har fulgt 2 + 7 kvinders arbejde tæt her på Tuse Næs får man et andet indtryk. Det er et suverænt sted Connie Jørgensen & Yvonne Thygesen har satset på og været stærke nok til at gennemføre. Det er ikke alene vildt tænkt, det er også vildt gennemført. Tænk sig at det er sket lige for øjnene af os. Vi mænd er jo begyndt at snakke om denne volumenforøgelse her på Tuse Næs og i Uglerup: Mon Uglerup er stor nok til deres planer? Sikkert er det at de udøver værdier af stor betydning: 1) Der er ikke langt fra tanke til handling hos skaberne og ejerne af Tuse Næs Kunsthåndværk. 2) Kvinderne kan selv og vil selv og er glimrende til det. 3) Drømme og ideer er til for at virkeliggøre dem. Og sådan kan stedet opleves. Her er samarbejde mellem de syv udstillende kvinder. De mødes, diskuterer, aftaler, går hjem og arbejder individuelt, brevveksler, kommer med forslag, mødes igen og samarbejder ubesværet frem mod en fælles udstilling. Så let, så intenst, så lige til. Uden de store fagter og indviklede aftaler gør de bare det nødvendige, nemlig hvad der skal til for at få udstillingen op at stå og stedet til at leve. Og så står udstillingen der pludselig til beskuelse og fernisering. Og det kan iagttages: 4) De udstillende kvinder kan deres metier og dertil snakke sig venligt til rette om alting uden besvær. Tænk sig at disse værdier er til stede her i dag. Kvinderne har noget at fortælle os alle i den første udstilling i 2011.

14


De til stedet knyttede kunsthåndværkere og kunstnere har sammensat en udstilling, hvor deres forskellige kunstarter kommer til udtryk i spændende møder: Pilen møder maleriet, glas møder tekstil eller keramiske knapper snakker til strik mens tegningerne ser frem til foråret og jordfarverne igen. Der er noget spændende på færde i møderne i det ny års åbningsudstilling. Pilen høstes i januar og februar. Så sorteres den hvorefter den stilles til tørre og først derefter kan tages i brug til pilefletning. Lone Haenschke følger med i hele processen for pilen har sit eget udtryk som hun forsøger at sætte sit præg på. Merete Egede har sit designstudie i Hørve, hvor strikkemaskinen arbejder nat og dag efter at være blevet programmeret med hendes moderne strikkemodeller. Siden kommer så det store monteringsarbejde, som for en stor dels vedkommende er rent håndarbejde. Helle Høyer udstiller keramik i raku og stentøj, skulpturelle vaser, relieffer, troldmænd, halssmykker samt meget mere fra hendes værksted. Susanne Wex maler overvejende med akryl på lærred, men på denne udstilling udfordrer hun lærredet med andre materialer f.eks. strik og pil. Det giver en spændende struktur og giver liv til billederne på en ny måde. I sine billeder, sine tegninger og collager fortolker Alice Guldberg Faber hvad hun ser og er omgivet af. Hun føjer ting sammen fra forskellige perioder og forskellige stedet. Fra barn til voksen. Fra fortid til nutid. Det kalder hun sine

fortegn - tegn fra fortiden, som er erindringer om levet liv og vores baggrund og historie. AnneMette Høyer er filter og arbejder mest med fin merinould på forskellige silkestoffer som silkeciffon og silkeponge, på forskellige silkefibre og på bomuldsgaze. Desuden arbejder hun med shiborifarvning og tekstiltryk. Lis Høibys kreative rejse har indtil videre ført hende gennem en fantastisk variation af udtryk ved hjælp af forskellige materialer og kunstmedier. Siden starten på hendes uddannelse på den Kongelige Porcelænsfabrik har hun beskæftiget sig med akryl, akvarel og olie maling, masker i ler og papir, skulpturer, keramik, pileflet og glas. For nogle år siden blev hun fanget af en ny udtryksmåde, nemlig glassets.

Det er en spændende og livgivende udstilling de syv udstillere viser frem i Tuse Næs Kunsthåndværk. Dette unikke sted midt i det smukke Tuse Næs. Måtte mange finde vej til denne gode udstilling, som bebuder vækst og de nye forårsværdiers komme. Der er både Butik, Café og Galleri plus en pragtfuld udsigt til skov og morænelandskab.

Udstilling i Tuse Næs Kunsthåndværk fra 8.1 18.2.2011 Torsdag - søndag 11-17 Uglerupvej 31, Tuse Næs - 59461623 - Stjernevurdering:

******* 15


TUSE NÆS KUNSTHÅNDVÆRK & GALLERI 2011

Tuse Næs Kunsthåndværk, Uglerupvej 31, Uglerup, 4300 Holbæk - Tlf.: 5946 1623 www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk - kontakt@tusenaes-kunsthaandvaerk.dk

Tuse Næs Kunsthåndværk åbner en ny udstilling lørdag den 19. februar 2011. Udstillingen er er kommet i stand ved henvendelse til keramiker og væver, der har sammensat en udstilling, hvor deres forskellige kunstarter kommer til udtryk i spændende møder. Vævens tråde og mønstre og keramikkens flader, linjer og former. Vi glæder os til at byde velkommen til en spændende udstilling, hvor der er indvævet gode fortællinger i kunstnernes værker. De to kunstnerne der udstiller i Galleriet er: Birgit Kjær Thomsen, væver og Tue Poulsen, keramiker. Udstillingen åbner med fernisering den 19.02.2011 kl. 14 - 16 hvor udstillerne er til stede og til rådighed for evt. spørgsmål angående deres udstillede værker. Udstillingen varer til 1.04.2011. Åben torsdag-søndag 11-17. Udstillerne er:

Birgit Kjær Thomsen 16


Navn: Birgit Kjær Thomsen (født 1947) Hun er selvlært billedvæver og har i de sidste 20 år udtrykt sig igennem vævningens tekstile kunstform. Hendes vævede billeder bliver til i en proces som omfatter inddragelse af naturmotiver såsom klitter ved havet, æbler på en gren, blomster og insekter, men også i hverdagens motivverden henter hun sin inspiration. Hverdagens små finurligheder kan friste og indgå i motivverdenen. Figurative motiver, stærkt præget af farveglæde. Vævens ro og fordybelse vil nok smitte af på beskueren.

Grib bolden

Birgit Kjær Thomsen har udstillet sine vævede billeder i kunstforeninger, biblioteker, sygehuse, rådhuse og mange andre steder. Desuden har hun deltaget i censurerede udstillinger, bl.a. Roskilde Åben hvor hun har vundet 1. & 3. prisen i 2006 og 2009. Ligeledes har hun vundet 2. prisen i Vestsjællands Kunstudstillings censurerede udstilling VK i 2006. Hun er medlem af Lejrekunstnerne og Medlem af Stoftrykket og Væverlauget.

Kontakt: Skovmarken 5, Englerup 4060 Kr. Såby Tlf.: 4649 9529 E-mail: birgit.thomsen@privat.dk

17


Navn: Tue Poulsen (født 1939) Han er keramiker og har i mange år boet og arbejdet i Kårup ved Fårevejle hvor han har Tue Keramik. Fra 1963 har han haft eget værksted. Han er uddannet på Kunsthåndværkerskolen i København og er medlem af BKF. Tue Poulsens generalieblad er stort og hans udstillingsvirksomhed overvældende. Ligeledes hans udsmykningsopgaver. På hans hjemmeside kan man få indtryk af omfanget af hans virke. Han har udstillet i Den permanente, Kunstnernes Efterårsudstilling, hos Oscar Woollens i London, Illums Bolighus, Huset i Asnæs, Gladsaxe Hovedbibliotek m.m. Han har lavet mange kirkeudsmykninger og andre udsmykningsopgaver. I øjeblikket er han i gang med en udsmykning til Refnæsskolens svømmehal og desuden at lave altersølv til Vangede kirke. Han er kendt for bl.a. Thilde serien som vises på udstillingen i Tuse Næs Kunsthåndværk. I de keramiske relieffer eksperimenterer han med at bruge alt muligt: plastik, skurepulver, sand osv til at lave glasur af. Keramik er et romantisk materiale. Han blander virkeligheden ind for at få romantikken væk. Det giver nye tangenter at spille på. Egne virkemidler. Uden for sammenligning.

Kontakt: Tue Keramik Kårupvej 6, 4540 Fårevejle Tlf.: 5965 5545 Mobil: 2057 4207 E-mail: tue@tuekeramik.dk Hjemmeside: http://www.tuekeramik.dk

18


Henrik Swane i Malergården

Det er Henrik Swane der er død Så længe du levede levede du Nu du er død dør du Mindet svinder og museet rykker ind Men vi der oplevede dig husker dit liv

og det lykkedes I alderdommen gjorde dine fotobilleder indtryk som var du i slægt med andre amatører i fotografiet Riis og Holdt De var begge i Amerika som du foragtede og de med - du blev og skildrede egnen kritisk Du lagde din foragt fortsat her Modstander af magten forblev du anarkisten fra Malergården

og nederlag In Memoriam Henrik Swane

Du havde det ved gud ikke let

© Tommy Flugt: Tekst & Foto - 19.01.2011

en berømt far og stærke kvinder omkring dig gav besvær Du måtte stjæle dig til egenudvikling

[Den sidste Swane på Malergården I Plejerup er død. Malergården vil blive belyst i kommende numre af AURORA TIDSSKRIFT.]

19


Henrik Swane med lysbilledforedrag i 2010

Malerg책rdens have i blomst

20


Snelandskab pĂĽ Tuse NĂŚs i december 2010. Foto og digt: Tommy Flugt

Verden er hvid og lys himlen er tung af sne sindet er barn igen lysende op af glĂŚde

21


KUNST

Det er aldrig for tidligt Det er aldrig for sent Det er aldrig omsonst Hver dag sit billede - hver dag sit ord - hver dag sin erobring

Š AURORA TIDSSKRIFT for KUNST # 1

22